Antal indbyggere i Vejby sogn ifølge folketællingerne fra 1769 til 1930 og tal fra Danmarks Statistik indtil den store udbygning efter 1960.

Antal fødte pr. år

Antal døde pr. år

Det lader til, at det faldende indbyggerantal fra 1860 og fremad hænger sammen med et faldende fødselstal

De højeste spidser i dødstallet lader til at hænge sammen med skarlagensfeber og difteritisepidemierne.