Antal indbyggere i Vejby sogn ifølge folketællingerne fta 1787 til 1906