Antal indbyggere i Vejby sogn ifølge folketællingerne fta 1787 til 1906

Antal fødte pr. år

Antal døde pr. år

Det lader til, at det faldende indbyggerantal fra 1860 og fremad hænger sammen med et faldende fødselstal

De højeste spidser i dødstallet lader til at hænge sammen med skarlagensfeber og difteritisepidemierne.