• [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 • [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 • [S3] Engelstoft, Povl; Sjøqvist, Viggo: Dansk Biografisk Leksikon, online. <https://biografiskleksikon.lex.dk
 • [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.).
 • [S5] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, compiler, Danmarks Præstehistorie 1884-1911 (København: Dansk Genealogisk Institut, 1932).
 • [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online. <https://aurelia-clemons.dk/
 • [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online. <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo
 • [S8] Anders Petersen, compiler, Sjællands Stifts Degnehistorie (København: N. C. Roms Forlagsforretning, 1899).
 • [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930).
 • [S11] Editor: Christian Larsen, Biskop Balles visitatsbog 1799-1807 (n.p.: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 1999, ukendt publish date).
 • [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 • [S14] Holger Hornemann, compiler, Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann, Kjøbmand og Raadmand i Næstved, samt Meddelelse om andre Horneman'ske Slægter (København: J. frimodts Forlag, 1894).
 • [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online. <https://www.sa.dk
 • [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online. <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder
 • [S18] Anders Petersen, editor, Den jonstrupske stat : personalhistoriske meddelelser om Det Kgl. Blaagaard-Jonstrupske Seminariums lærere og dimittender 1790-1884
  (København: Gad, 1884).
 • [S19] Anders Uhrskov, editor, To nordsjællænderes erindringer (København: H. Aschehoug & Co., 1921).
 • [S20] Torkil Baumgarten, editor, Familien Blichfeld (Århus: Torkill Baumgartens Forlag, 1911).
 • [S21] Lundby Museum, online. <https://lundbymuseum.wordpress.com/kildesamling/adjudant-albert-peter-carl-abrahams-erindringer-om-kampen-ved-lundby-ca-1907/
 • [S23] J. C. B. la Cour, editor, Danske Gårde, III. Samling, Fjerde Bind (København: Dansk Landøkonomisk Forlag, 1918).
 • [S24] Blankensteiner.net, online. <http://www.blankensteiner.net
 • [S25] Skifteprotokol, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763
 • [S26] Sofus Elvius, compiler, Danmarks præstehistorie i årene 1869-1884 (København: Emil Bergmanns Forlag, 1885-1887).
 • [S27] Database over arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 - 1924, online. <https://ddd.dda.dk/immibas/immibas1.asp
 • [S28] H. Hjorth-Nielsen, compiler, Danske Sagførere 1869 - 1919 (København: Det Danske Sagførersamfund, 1941).
 • [S29] Robert Lemming, compiler, Register over døde i krigen 1848-1850 (Århus: Forsvarets Arkiver, 1997 - 1998).
 • [S30] Robert Lemming, compiler, Register over døde i krigen 1864 (Århus: n.pub., 1997).
 • [S31] Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager: Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850, online. <https://www.sa.dk
 • [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online. <https://www.sa.dk
 • [S34] Historiske Kort på nettet, online. <https://hkpn.gst.dk
 • [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online.
 • [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online. <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1
 • [S37] Finn Erik Kramer m. fl., compiler, Æbelholt klosters brevbog (Viborg: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2013).
 • [S38] Editor: Christian Larsen, Biskop Balles visitatsbog 1783-1793 (n.p.: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 2002, ukendt publish date).
 • [S39] Bent Christensen m. fl., compiler, Esrum klosters brevbog (Viborg: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 2002, 2002).
 • [S40] H. Knudsen, "Tre Documenter [fra begyndelsen og midten af det 16. arhundrede], vedkommende Trygge eller Try Herred i Siælland [til belysning af jurisdiktionel inddeling]. Fortegnelse over rige Mænd i Try herred, d. v. s. Strø, Holbo og Lynge Herreder.", Nye Danske Magazin 2, VI (1752).
 • [S43] Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til, online. <https://www.blumensaadt-ingemand.dk
 • [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4
 • [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 • [S46] Peter Abrahams, Mit ungdomsliv (København: August Bangs Forlag, 1973).
 • [S47] Navneregister, indsatte fanger, Horsens Tugthus 1853-1926, online. <http://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17284525#213088,40395081>
 • [S48] Københavnske Begravelsesprotokoller, online. <https://kbharkiv.dk
 • [S50] Politiefterretninger, online. <https://kbharkiv.dk
 • [S51] Holger Hertzum-Larsen ukendt record type, ukendt repository, ukendt repository address; ukendt reader.
 • [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 • [S55] Ukendt compiler, compiler, Højesteretstidende, Bind 3, (n.p.: G. E. C. Gad, 1859).
 • [S56] Fr. Brammer, Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske efterslægt (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 • [S60] Frantz Casper Kiær, compiler, Norges læger i det nittende aarhundrede (1800-1871) (Christiania, Norge: Alb. cammermeier, 1873).
 • [S61] Slægtsøgning Bornholm, online. <https://www.bslf.dk/da/
 • [S63] Leo Swane, Blade af en familiekrønike (Slægten Swane) (København: August Bangs Forlag, 1972).
 • [S65] Ukendt compiler, compiler, Udvandringsprotokol (n.p.: n.pub.).