• [S10] Ukendt author, "Personalhistorisk Tidsskrift," Personalhistorisk Tidsskrift.
 • [S16] L. Kragballe, editor, Stamtavle over slægten Lemvigh (København: C. G. Iversens Boghandel (E. S. Tillge)., 1875).
 • [S22] Hanne Køster Dahl: Slægten Dahl Nielsen, online. <http://hrann.dk
 • [S33] Kronborg Amtstue Registreringsprotokol 1805-1829, online.
 • [S41] Ukendt compiler, compiler, Kraks Blå Bog (København: Kraks Forlag).
 • [S42] John Hohnsson og Karl Dehlholm, compiler, Den Danske Lægestand 1901-1907 (København: Jacob Lunds Forlag, 1907).
 • [S49] Datadrys, online. <https://datadrys.webnode.dk/stokhusfanger/
 • [S53] Kjeldbjerg slægten, online. <https://kjeldbjergslægten.dk>
 • [S57] Selskabet for Københavns Historie, online. <https://www.kobenhavnshistorie.dk/
 • [S58] Oldefar, Carl Johan Amando Niebuhr's journalnotater, af Hanne Olsen, online. <https://www.trekanten-slaegt.dk/Artikler/Index.html
 • [S59] V. Richter, compiler, Juridisk Stat (Odense: Milo'ske Boghandels Forlag, 1897).
 • [S62] Th. Hauch-Faushøll, compiler, Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar (Vejle: Vejle Amts Folkeblads Forlag, 1907).
 • [S64] Nanna Hansen, compiler, Pastor Michael Kochs Efterkommere (n.p.: n.pub., 1955).
 • [S66] Birthe og Tommys Aner, online. <http://www.bitosaner.dk/zeuthenforside.html