Ferdinand Erichsen på valsen
    Henry Erichsen på valsen