Slægten Wøldike, opdateret 27. december 2010
Slægten Villaume, opdateret 27. december 2010
Slægten Erichsen, opdateret 27. december 2010
Slægten fra Gyldenholm og familien Thorsager, opdateret 27. december 2010
Slægten fra Kongsgården, opdateret 27. december 2010