• Demografisk Databas Södra Sverige Kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland för perioden 1650-1900
  • Släktdata - Sökning (Sverige) Avskrivna eller indexerade kyrkböcker
  • Centrala Soldatregistret, Sverige Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret.