Navnene på kortet er på svensk. Danske navne er angivet i pop-up listen over hændelser, der er knyttet til stedet. Oversættelserne er hentet fra "Østdanske stednavne i Skåne, Halland og Blegind" af Søren Madsen

Hændelser efter 1660 er angivet som Sverige. Hændelser før er angivet uden landebetegnelse, dvs. som Danmark.

Skåne, Halland og Blekinge