• DIS-Danmark - Databehandling i Slægtsforskning Et forum for databehandling i slægtsforskning, personal- og lokalhistorie
 • Stednavne (Krabsen) En database indeholdende 44768 danske stednavne, og deres tilknytning til sogn, kommune og amt
 • Kort- og Billedafdelingen, Portrætregistranten Register over de danske og udenlandske personer i Det Kongelige Biblioteks portrætsamling
 • Danske billeder En billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker.
 • Dansk biografisk Lexikon Projekt Runebergs digitale faksimileudgave af Dansk biografisk Lexikon, første udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C. F. Bricka
 • Dansk biografisk lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814
 • Dansk Kvindebiografisk Leksikon Et leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag.
 • Nygaards sedler "Nygårds sedler" er et seddelkartotek som findes i Rigsarkivet og som rummer indgang til en masse oplysninger og henvisninger om jyder med lidt specielle navne. Der er henvisninger til kirkebøger, folketællinger, kancelli, rentekammer, matrikel, grundtakster, m.m. Et kæmpestort "navneregister", som slægtsforskere kan bruge som hjælpemiddel til at finde jyske aner. Det gælder naturligvis ikke mindst aner, som er "blevet væk" og fx dør eller bliver gift på en lokalitet, som man ikke selv evnede at forestille sig. Også inputs til belysningen af anernes liv kan seddelapparatet levere, fx henvisninger til embedsansøgninger, m.m.
 • Kirkebøger på Internettet Links til afskrifter af kirkebøger
 • Politiets Registerblade Dette website indeholder en digital version af Københavns politis registerblade, som blev ført fra 1890-1923. Registerbladene er den første centrale personregistrering af hele befolkningen i København, og er en forløber for Folkeregistret. Der findes i alt 1,2 millioner registerblade.
 • Family Search Historical Record Collections Indscannede danske kilder fra mormonernes database
 • Den "Jyske" Kirkebog Online registratur over Danske kirkebøger
 • Bornholmske Kirkebøger Et register over kirkebogsoptegnelser for de bornholmske sogne i perioden før 1814
 • Danmarks Riges Breve Diplomatarium Danicum er et udgivelsesprojekt finansieret af Carlsbergfondet. Formålet er at udgive middelalderlige diplomer fra Danmark og sådanne fra udlandet, der vedrører danske forhold. Ved et diplom forstås et retsstiftende dokument. Teksterne er i overvejende grad på latin, nedertysk (plattysk) og dansk. Det danske sprog vinder indpas efter år 1400.
  Materialet befinder sig i dag på arkiver over hele Europa; størsteparten er dog at finde på Rigsarkivet i København. Læs mere om diplomerne. Samtlige dokumenter oversættes til nudansk. Hensigten er at alle med interesse for sit lands og sin egns historie skal have adgang til materialet. Læs mere om oversættelserne. Supplement til de eksisterende trykte bind samt registre er tilgængelige via navigationsmenuen til venstre.
  Projektet tog sin begyndelse i 1932 og har siden udgivet over 18.000 dokumenter, som indtil videre spænder fra år 789 til 1412. Redaktionen, som er et projekt under Det danske Sprog- og Litteraturselskab arbejder videre med at udgive diplomer i perioden 1413-1450.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium Samling af Dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728.
 • Danske Skippere, Styrmænd Og Skibe Navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707–1839, hvor eksamen i dette tidsrum, kun kunne aflægges hos Københavns skipperlav. Siden indeholder en prosopografisk database, hvori der kan søges oplysninger om mere end 13.850 eksaminerede, 3.600 skibe og 8200 destinationer som var skibenes rejsemål
 • Receptkuverter Oversigt over apoteker og apotekere og deres receptkuverter, udarbejdet af Hans-Otto Loldrup og Dorthe Bjørnsten-Lindhard
 • Frihedsmuseets Modstandsdatabase Her kan du finde oplysninger om en bestemt person ud fra de oplysninger om personen selv og vedkommendes tilknytning til modstandsbevægelsen, som du kender i forvejen.
 • Kjøbenhavn Universitets Matrikel S. Birket-Smidt: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1829)