Kaj Hakon Müller1

M
Senest redigeret=18 Mar 2012

Barn af Kaj Hakon Müller og Edele Friis

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Müller, Kaj Hakon, f. 3. Juni 1900 i Danzig, d. 29. Jan. 1946 i Gentofte (Ordrup), S. af dansk Konsul, Direktør, Ingeniør Peter Ludvig M. og Marie Roose. G. 31. Maj 1926 i London Edele Friis, f. 18. Juli 1898 paa Frbg., D. af Ass. ved Universitetsbiblioteket, mag. art., senere Professor, dr. phil. Aage F. og Benedicte Blichfeldt.
  1917 Student, privat, 20. Jan. 1925 cand. polit. (1.), 1926 ansat i Hambros Bank, London, 1. Juni 1928 Sekr. i Hovedrevisoraterne i Finansmin. (4. Hovedrevisorat), 18. Marts 1935 (fra 1. Apr.) Fuldm. i 1. Hovedrevisorat, 28. Marts 1939 (fra 1. Apr.) Ekspeditionssekr., 8. Juni s. A. (fra 1. s. M.) Kontorchef i 3. Hovedrevisorat, 7. Juli 1942 R. af Dbg.
  1927 Medarbejder ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi, Redaktør af dettes Tidsskrift »Økonomi og Politik«; Apr. - Okt. 1935 Studierejse i England, s. A. Sekr. i Danske Stormagasiners Fællesraad; 1937 Bogholder ved Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Edele Friis

K
Senest redigeret=12 Sep 2016

Barn af Edele Friis og Kaj Hakon Müller

Litzie Cronfelt

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Litzie Cronfelt og Gunnar Palle Rosendahl

Anna Elisabeth Østergaard1,2

K
Senest redigeret=21 Maj 2010
     Anna Elisabeth Østergaard var datter af Alfred Østergaard og Martha Kirstine Nielsen.
Far-Nat*Alfred Østergaard
Mor-Nat*Martha Kirstine Nielsen

Familie: Anna Elisabeth Østergaard og Gunnar Palle Rosendahl

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, ØSTERGAARD Lise professor, dr. phil.; f. 18/11 1924; datter af direktør Alfred Østergaard (død 1962, se Blå Bog 1962) og hustru Martha f. Nielsen (død 1944).

  Student 1944; cand. psych. 1947; diplom fra post-graduat kursus i klinisk børnepsykologi. Ericastiftelsen, Stockholm 1948; accessit for prisopgave i klinisk medicin ved Kbhs univ. 1949; dr. phil. (Kbhs univ.) 1962. Børnepsykolog ved Norrtull's barnsjukhus, Stockholm 1947-49 og ved Dronning Louises børnehospital, Kbh 1949-50; seniorpsykolog ved universitetets børnepsykologiske klinik 1950-54, klinisk psykolog ved rigshospitalets psykiatriske klinik 1954-58, ledende psykolog smstds 1958-63; leder af Landsforeningen for Mentalhygiej-ne's rådgivningsklinik i Kbh 1959-64 og af Studenterrådgiv-ningsklinikken i Kbh 1964-68. Leder af Dansk Psykologforenings post-graduate kursus i klinisk psykologi 1955-62; professor i klinisk psykologi ved Kbhs universitet fra 1963. Medl. af bestyrelsen for Dansk Psykologforening 1950-54; medl. af underudvalg u. planlægningsrådet for de højere uddannelser 1964-71, af den danske UNESCO-nationalkommission fra 1970. Forstander for Kbhs universitets institut for klinisk psykologi 1967-70; attacheret bestyrelsen for studenterrådgivningerne fra 1968; medl. af Gyldendals bestyrelse 1972.

  Foruden artikler i fagtidsskrifter, følgende monografi og bøger: On Psychogenic Obesity in Childhood, Acta Pædiatrica Mon, 1955, XLIII, Den psykologiske testmetode og dens relation til klinisk psykiatri (1961); En psykologisk analyse af de formelle schizofrene tankeforstyrrelser (disp., 1962). Modtog Ingrid Jespersens legat 1971; Tagea Brandts rejselegat 1973.
 2. [S183] Jytte Larsen, Kvindebiografisk Leksikon.

Alfred Østergaard1

M
Senest redigeret=6 Dec 2016

Barn af Alfred Østergaard og Martha Kirstine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, ØSTERGAARD Alfred direktør; f. 15/4 1890 i Nykøbing M.; søn af urmager I Østergaard (død 1929) og hustru Else f. Hyldig (død 1919); gift (14/2 1946) m. Julie 0., f. 28/4 1913, datter af tømrermester Christian Hartelius (død 1937) og hustru overlærer Alma f. Madsen.

  Uddannet i isenkrambranchen og på Købmandsskolen i Kbhvn.; ansat i A/S Wilh. Sonesson & Co., Kbhvn. 1911; disponent i A/S S C Sørensen, Jern og Staalforretning, Randers 1916; kontorchef i A/S Odense Staalskibsværft 1918; prokurist i Brødrene A & O Johansen, A/S, Kbhvn. 1936; adm. direktør for Det Danske Staalvalseværk, A/S, Frederiksværk fra 1950.

  Formand for Industriens skrotudvalg fra 1953; medl. af den tekniske komité for Det Norske Veritas fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne fra 1953, for A/S Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab fra 1954 og for Banken for Frederiksværk og Omegn A/S fra 1956.

Martha Kirstine Nielsen

K
Senest redigeret=6 Dec 2016

Barn af Martha Kirstine Nielsen og Alfred Østergaard

Inger Margrethe Bock

K
Senest redigeret=19 Jan 2020
     Inger Margrethe Bock var datter af Orla Mikael Bock og Ragnhilda Fauerby.
Far-Nat*Orla Mikael Bock
Mor-Nat*Ragnhilda Fauerby

Ernst Fauerby Bock

M
Senest redigeret=19 Jan 2020
     Ernst Fauerby Bock var søn af Orla Mikael Bock og Ragnhilda Fauerby.
Far-Nat*Orla Mikael Bock
Mor-Nat*Ragnhilda Fauerby

Poul Fauerby Bock

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Poul Fauerby Bock var søn af Orla Mikael Bock og Ragnhilda Fauerby.
Far-Nat*Orla Mikael Bock
Mor-Nat*Ragnhilda Fauerby

Svend Fauerby Bock

M
Senest redigeret=19 Jan 2020
     Svend Fauerby Bock var søn af Orla Mikael Bock og Ragnhilda Fauerby.
Far-Nat*Orla Mikael Bock
Mor-Nat*Ragnhilda Fauerby

Familie: Svend Fauerby Bock og Mary Annie (?)

Thora Blichert

K
Senest redigeret=30 Mar 2018
     Thora Blichert var datter af Peter Knudsen Blichert og Elise Sophie Amalie Wøldike.
Far-Nat*Peter Knudsen Blichert
Mor-Nat*Elise Sophie Amalie Wøldike

Frederik Carl Christian Hansen1

M
Senest redigeret=30 Mar 2018
     Frederik Carl Christian Hansen var søn af Carl August Holmer Hansen og Laurentze Jørgensen.
Far-Nat*Carl August Holmer Hansen
Mor-Nat*Laurentze Jørgensen

Børn af Frederik Carl Christian Hansen og Thora Blichert

Kildehenvisninger

 1. [S152] Merete Bodelsen og Povl Engelstoft, Weilbach.

Carl August Holmer Hansen

M
Senest redigeret=19 Jul 2008

Barn af Carl August Holmer Hansen og Laurentze Jørgensen

Laurentze Jørgensen

K
Senest redigeret=19 Jul 2008

Elsebeth Kall1

K
Senest redigeret=20 Feb 2009
     Elsebeth Kall var datter af Christian Richardt Kall og Else Due-Petersen.
Far-Nat*Christian Richardt Kall
Mor-Nat*Else Due-Petersen

Familie: Elsebeth Kall og Gunner Riis Knudsen

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk

Gunner Riis Knudsen1

M
Senest redigeret=20 Feb 2009

Familie: Gunner Riis Knudsen og Elsebeth Kall

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk

Ole Alfred Julian Wøldike

M
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Ole Alfred Julian Wøldike var søn af Peter Frederik Ludvig Wøldike og Ane Olsen.
Far-Nat*Peter Frederik Ludvig Wøldike
Mor-Nat*Ane Olsen

Erik Kall1

M
Senest redigeret=5 Dec 2016
     Erik Kall var søn af Marcus David Nicolaj Kall og Fanny Johanne Christiane Holm.
Far-Nat*Marcus David Nicolaj Kall
Mor-Nat*Fanny Johanne Christiane Holm

Familie: Erik Kall og Marie Louise Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S436] H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere 1869 - 1919, Kall, Erik, f. 27. Juni 1866 i Kbhvn., død 12. Maj 1924 i Lemvig; S. af Etatsraad, Postmester Marcus David Nicolaj K. og Hustru Fanny Johanne Christiane Holm; g. 20. Febr. 1923 paa Frederiksberg m. Marie Louise Rasmussen, f. 3. Juni 1876 i Kbhvn.; D. af Oberstløjtnant Frederik Nicolai R. og Hustru Louise Augusta Marie Manthey. — 1884 Student fra Sehneekloths Latin- og Realskole. 1897 cand. jur. Fuldm. hos O.sagf. L. Zeuthen. Fra Maj 1899 Fuldm. ved Frederiksborg Birk. 4. Okt. 1916 Sagfører, Hillerød. 6. Apr. 1920 Beskikkelsen deponeret, da han var blevet konst. Dommer i Lemvig Købstad m. v. 1922 kgl. udnævnt. — Formd. for Hillerød Ligningskommission. Formd. for Lemvig Købstads Værgeraad.

Bengt Arenvall

M
Senest redigeret=9 Sep 2017
     Bengt Arenvall er søn af Martin Villaume og Margit Eklund.
Far-Nat*Martin Villaume
Mor-Nat*Margit Eklund
Far-AdoCarl Hilmer Arenvall
Mor-AdoEdit Österlund

Barn af Bengt Arenvall og Elvie Agda Frisk

Knud Kofoed Thorsager

M
Senest redigeret=11 Jul 2020
     Knud Kofoed Thorsager var søn af Carl Nikolaj Jensen Thorsager og Anine Helene Kofoed.
Far-Nat*Carl Nikolaj Jensen Thorsager
Mor-Nat*Anine Helene Kofoed

Familie: Knud Kofoed Thorsager og Inger Margrethe Holmbo

Göran Martin Louis Villaume

M
Senest redigeret=20 Maj 2016
     Göran Martin Louis Villaume er søn af Martin Villaume og Margit Eklund.
Far-Nat*Martin Villaume
Mor-Nat*Margit Eklund

Karin Maria Margareta Villaume

K
Senest redigeret=2 Apr 2008
     Karin Maria Margareta Villaume er datter af Martin Villaume og Margit Eklund.
Far-Nat*Martin Villaume
Mor-Nat*Margit Eklund

Børn af Karin Maria Margareta Villaume og Lars Strömer

Ruben Ingemar Villaume

M
Senest redigeret=5 Maj 2020
     Ruben Ingemar Villaume var søn af Martin Villaume og Margit Eklund.
Far-Nat*Martin Villaume
Mor-Nat*Margit Eklund

Børn af Ruben Ingemar Villaume og Kersti Jonsson

Niels Christensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Niels Christensen og Ane Marie Sørensdatter Hyllested

Ole Hoelvalt Kjær

M
Senest redigeret=17 Jan 2011

Barn af Ole Hoelvalt Kjær og Maren Kirstine Jensdatter

Maren Kirstine Jensdatter1

K
Senest redigeret=11 Mar 2014

Barn af Maren Kirstine Jensdatter og Ole Hoelvalt Kjær

Kildehenvisninger

 1. [S571] Klaus Villaume Kjærs stamtræ, online http://www.myheritage.dk/site-183195782/klaus-villaume-kjaers-stamtrae

Inger Cathrine Villadsdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Inger Cathrine Villadsdatter og Frederik Kjær

Lotty Anna Christina Emerentia Roslund1

K
Senest redigeret=9 Dec 2016
     Lotty Anna Christina Emerentia Roslund var datter af Gustaf Frithjof Roslund og Hilda Wendela Smith.
Far-Nat*Gustaf Frithjof Roslund
Mor-Nat*Hilda Wendela Smith

Børn af Lotty Anna Christina Emerentia Roslund og Erik Worm Begtrup

Kildehenvisninger

 1. [S501] Lerager, online http://www.bjaeverskov.dk/stam/index.htm

Bodil Gertrud Andreasen1,2,3

K
Senest redigeret=16 Aug 2016
     Bodil Gertrud Andreasen var datter af Christian Adolph Andreasen og Carla Sigrid Locher.
Far-Nat*Christian Adolph Andreasen
Mor-Nat*Carla Sigrid Locher

Barn af Bodil Gertrud Andreasen og Erik Worm Begtrup

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BEGTRUP Bodil ambassadør, K.,D.r.K.M.p.p.; f. 12/11 1903 i Nyborg; datter af dommer Christian A Andreasen (død 1941, se Blå Bog 1940) og hustru Carla f. Locher; gift 1. gang m. dr. med. Erik Begtrup; 2. gang 14/5 1948 m. gesandt Laurits Bolt Bolt-Jørgensen, f. 6/3 1882 i Roskilde (død 1967, se Blå Bog 1966), søn af stadsingeniør Harald Jørgensen (død 1928) og hustru Bertha f. Jørgensen (død 1905).

  Student (Aalborg) 1921; cand. polit. 1929; filmcensor 1939-48; gesandt i Reykjavik 1949, ambassadør 1955; kontorchef i udenrigsministeriet 1956; Danmarks faste repræsentant ved Det Europæiske Råd i Strasbourg 1956; ambassadør i Bern 1959 samt akkrediteret som gesandt i Wien i 1959; ambassadør i Lissabon 1968-73.

  Dr. jur. h.c. ved Smith College i Massachusetts 1949.

  Medl. af danske Kvinders Nationalråds styrelse 1929, næstformand 1931, formand 1946-49; medl. af mødrehjælpens fællesråd 1939-49; medl. af den danske delegation til Folkeforbundets 19. forsamling 1938 og af den danske delegation til UN i London, New York 1946, 1947,1949, 1950 og 1952 og Paris 1948 og 1951; formand i UN's kommission for forbedring af kvinders samfundsmæssige stilling 1947, medl. af samme kommission 1948-49; medl. af foreningen Nordens råd 1956.

  Udenl. orden: I.F.l.
 2. [S183] Jytte Larsen, Kvindebiografisk Leksikon.
 3. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Begtrup, Bodil Gertrud, f. Andreasen, f. 12. Nov. 1903 i Nyborg, D. af Christian Adolph A. (se d.). g. 1° 21. Feb. 1929 (b. v.) dr. med. Erik Worm Begtrup, f. 2. Jan. 1888 i Askov, Ægteskabet opløst 1936, S. af Højskoleforstander, cand. theol. Holger Christian B. og Johanne Caroline Lange. G. 2° 14. Maj 1948 i Kbh. (Esajas) Gesandt, fhv. Kaptajn i Ingeniørkorpset Laurits Bolt Bolt-Jørge nsen, f. 6. Marts 1882 i Roskilde (Dom.), (g. 1° 22. Marts 1919 Emilie Parthinia (Romona) Passano, f. 9- Nov. 1889 i Baltimore, Ægteskabet opløst 19- Juli 1946, D. af William R. P. og Marion Grant), S. af Stadsingeniør sst., cand. polyt. Harald Jørgen Jørgensen og Bertha Christine, f. Jørgensen.
  1921 Student, Aalborg, 26. Jan. 1929 cand. polit. (1.), 1. Juni 1939 Censor ved Statens Filmcensur, 9. Dec. 1948 (fra 1. Jan. 1949) overordentlig Gesandt og befuldm. Minister i Reykjavik, 1949 dr. jur. h. c. ved Smith College i Massachusetts, 5. Nov. 1951 R. af Dbg.
  1929 Medl. af Danske Kvinders Nationalraads Styrelse, 1931 Næstform., 1946- 49 Formand; 1939 Medl. af Mødrehjælpens Fællesraad; Medl. af Delegationen til Folkeforbundets 19. Forsamling 1938 og af Delegationen til F.N. i London, New York 1946, 1947, 1949, 1950 og 1952 og i Paris 1948 og 1951; 1947 Form. for FN.s Komm. for Forbedring af Kvinders samfundsmæssige Stilling, 1948-49 Medl. af samme Komm.
  D. r. K. M.; I. F. 1.; Po. F. K. 1.; U. F. F. 2.

Tine Begtrup1,2

K
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Tine Begtrup var datter af Erik Worm Begtrup og Bodil Holm.
Far-Nat*Erik Worm Begtrup
Mor-Nat*Bodil Holm

Børn af Tine Begtrup og Claus Bryld

Barn af Tine Begtrup og Arne Gaardmand

Kildehenvisninger

 1. [S183] Jytte Larsen, Kvindebiografisk Leksikon.
 2. [S240] Litteratursiden, online http://www.litteratursiden.dk