Tove Qvistgaard

K
Senest redigeret=30 Maj 2007
     Tove Qvistgaard er datter af Kaj Quistgaard og Karen Margrethe Hansen.
Far-Nat*Kaj Quistgaard
Mor-Nat*Karen Margrethe Hansen

Børge Henning G. K. Nordholt

M
Senest redigeret=12 Apr 2015

Familie: Børge Henning G. K. Nordholt og Ruth Qvistgaard

Erich Benjamin Vosbein1

M
Senest redigeret=16 Apr 2015
     Erich Benjamin Vosbein var søn af Axel Johan Vosbein og Antoniette Marie Rosenplänter.
Far-Nat*Axel Johan Vosbein
Mor-Nat*Antoniette Marie Rosenplänter

Børn af Erich Benjamin Vosbein og Else Qvistgaard

Kildehenvisninger

  1. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Arthur Viggo Christensen Pallisgaard

M
Senest redigeret=7 Mar 2018
     Arthur Viggo Christensen Pallisgaard var søn af Ole Christian Christensen og Sine Elisabeth (?)
Far-Nat*Ole Christian Christensen
Mor-Nat*Sine Elisabeth (?)

Familie: Arthur Viggo Christensen Pallisgaard og Ruth Qvistgaard

Harald Ludvig Westergaard1

M
Senest redigeret=15 Apr 2014
     Harald Ludvig Westergaard var søn af Niels Ludvig Westergaard og Christiane Frederikke Orpheline Octava Ryge.
Far-Nat*Niels Ludvig Westergaard
Mor-Nat*Christiane Frederikke Orpheline Octava Ryge

Kildehenvisninger

  1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, WESTERGAARD Harald Professor ved Universitetet, Dr. polit.. R.D.M.; f. 19. April 1853 i Kbhvn.; Søn af Orientalisten, Professor N L Westergaard og hustru f. Ryge; gift 1. Gang m. Thora Alvilda W. (død 1891), Datter af Etatsraad P F Koch; 2. Gang m. Lucie Bolette W., f. 4. Juli 1869 i Humble, Langeland. Datter af Pastor Ludvig Blædel (død 1869) og Hustru Thyra f. Nielsen (død 1894).
    Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. mag. 1874; cand. polit. 1877; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1880; Universitetets Guldmedalje 1881; Docent ved Universitetet 1882. Professor fra 1886; Dr. polit. 1902. Medlem af Den antropologiske Komité, af Direktionen for Bikuben 1886 og for Kbhvns Brandforsikring 1895; Medlem af Forsikringsraadet 1904 og af Invaliditetskommissionen; i Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger: Formand for Forældreforeningen 1909-10; i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Asyl og for Det kbhvnske Kirkelunds Legat- og Tontineforening; i Direktionen for Bibelselskabet for Danmark; Formand i Forretningsudvalget for Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug og fra 1896 for Det kbhvnske Kirkefond. Har foruden en Række Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter skrevet: Mortalität und Morbililät (1881 -82); Fra Forargelse til Tro (1885): Landbefolkningens Dødelighed (sammen med M Rubin) (1886); Lærebog i Statistikens Teori (1890); Ægteskabsstatistik (sammen med Af Rubin) (1890); Den ældre Nationaløkonomis Opfattelse af det sociale Spørgsmaal (18%); Indledning til Studiet af Nationaløkonomien (1801); Forelæsninger over Nationaløkonomi (1908); i ”Verdenskulturen“; Europas økonomiske og sociale Udvikling 1500-1800 (1908): Det 19. Aarhundredes økonomiske Udvikling (1910).

Niels Ludvig Westergaard

M
Senest redigeret=14 Apr 2008

Christiane Frederikke Orpheline Octava Ryge

K
Senest redigeret=3 Jun 2007

Barn af Christiane Frederikke Orpheline Octava Ryge og Niels Ludvig Westergaard

Harold Malcolm Westergaard

M
Senest redigeret=20 Okt 2016
     Harold Malcolm Westergaard var søn af Harald Ludvig Westergaard og Thora Alvilda Koch.
Far-Nat*Harald Ludvig Westergaard
Mor-Nat*Thora Alvilda Koch

Astrid Olsen

K
Senest redigeret=4 Jun 2007

Familie: Astrid Olsen og Jørgen Falk Qvistgaard

Tove Helene Helle Olsen

K
Senest redigeret=2 Jun 2007

Familie: Tove Helene Helle Olsen og Jørgen Falk Qvistgaard

Grethe Freding-Poulsen

K
Senest redigeret=6 Jun 2008

Familie: Grethe Freding-Poulsen og Jørgen Falk Qvistgaard

Britta Hedberg

K
Senest redigeret=4 Jun 2007

Familie: Britta Hedberg og Jørgen Falk Qvistgaard

Elith Hjalmar Bloch

M
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Elith Hjalmar Bloch var søn af Frederik Oscar Bloch og Ane Marie Elisabeth Victoria Friedstedt.
Far-Nat*Frederik Oscar Bloch
Mor-Nat*Ane Marie Elisabeth Victoria Friedstedt

Peter Rehling Qvistgaard

M
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Peter Rehling Qvistgaard var søn af Christen Rehling Qvistgaard og Marie Volf.
Far-Nat*Christen Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Marie Volf

Ivar Rehling Qvistgaard

M
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Ivar Rehling Qvistgaard er søn af Christen Rehling Qvistgaard og Marie Volf.
Far-Nat*Christen Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Marie Volf

Johan Rehling Qvistgaard

M
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Johan Rehling Qvistgaard er søn af Christen Rehling Qvistgaard og Marie Volf.
Far-Nat*Christen Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Marie Volf

Else Marie Rehling Qvistgaard

K
Senest redigeret=11 Feb 2020
     Else Marie Rehling Qvistgaard var datter af Christen Rehling Qvistgaard og Marie Volf.
Far-Nat*Christen Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Marie Volf

Barn af Else Marie Rehling Qvistgaard og Knud Erik Timmermann

Familie: Else Marie Rehling Qvistgaard og Jørgen Henri Luffe

Helle Jul Christensen

K
Senest redigeret=21 Okt 2016

Michael Rehling Qvistgaard

M
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Michael Rehling Qvistgaard er søn af Peter Rehling Qvistgaard og Helle Jul Christensen.
Far-Nat*Peter Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Helle Jul Christensen

Familie: Michael Rehling Qvistgaard og Torill Eriksen

Jeanette Rehling Qvistgaard

K
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Jeanette Rehling Qvistgaard er datter af Peter Rehling Qvistgaard og Helle Jul Christensen.
Far-Nat*Peter Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Helle Jul Christensen

Familie: Jeanette Rehling Qvistgaard og Michael David Smith

Charlotte Rehling Qvistgaard

K
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Charlotte Rehling Qvistgaard er datter af Peter Rehling Qvistgaard og Helle Jul Christensen.
Far-Nat*Peter Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Helle Jul Christensen

Børn af Charlotte Rehling Qvistgaard og Lars Qvistgaard

Michael David Smith

M
Senest redigeret=2 Jun 2007

Familie: Michael David Smith og Jeanette Rehling Qvistgaard

Lars Qvistgaard

M
Senest redigeret=2 Jun 2007
     Lars Qvistgaard er søn af Poul Kristian Pedersen og Inger Margrethe Nielsen.
Far-Nat*Poul Kristian Pedersen
Mor-Nat*Inger Margrethe Nielsen

Poul Kristian Pedersen

M
Senest redigeret=2 Jun 2007

Barn af Poul Kristian Pedersen og Inger Margrethe Nielsen

Inger Margrethe Nielsen

K
Senest redigeret=2 Jun 2007

Barn af Inger Margrethe Nielsen og Poul Kristian Pedersen

Jonas Rehling Qvistgaard

M
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Jonas Rehling Qvistgaard er søn af Lars Qvistgaard og Charlotte Rehling Qvistgaard.
Far-Nat*Lars Qvistgaard
Mor-Nat*Charlotte Rehling Qvistgaard

Mads Rehling Qvistgaard

M
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Mads Rehling Qvistgaard er søn af Lars Qvistgaard og Charlotte Rehling Qvistgaard.
Far-Nat*Lars Qvistgaard
Mor-Nat*Charlotte Rehling Qvistgaard

Ruth Vivi Finskea Kjenner

K
Senest redigeret=21 Okt 2016

Inez Rehling Qvistgaard

K
Senest redigeret=21 Okt 2016
     Inez Rehling Qvistgaard er datter af Peter Rehling Qvistgaard og Ruth Vivi Finskea Kjenner.
Far-Nat*Peter Rehling Qvistgaard
Mor-Nat*Ruth Vivi Finskea Kjenner