Vera Marckmann1

K
Senest redigeret=17 Apr 2013
     Vera Marckmann var datter af Wilhelm Otto Ludvig Marckmann og Lea Lorenzen.
Far-Nat*Wilhelm Otto Ludvig Marckmann
Mor-Nat*Lea Lorenzen

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Gudrun Mørch1

K, f. 8 maj 1937, d. 6 maj 2007
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Gudrun Mørch var lærerinde. Hun blev født 8 maj 1937 i København. Hun var datter af Erik Trier Mørch og Else Lindhard. Gudrun Mørch døde 6 maj 2007 i en alder af 69 år.
Far-Nat*Erik Trier Mørch f. 1 Mar 1901, d. 30 Aug 1954
Mor-Nat*Else Lindhard f. 13 Nov 1904, d. 1996

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Erik Trier Mørch1

M, f. 1 marts 1901, d. 30 august 1954
Historikeren Søren Mørch fortæller i Politiken 8. november 2009til Kim Faber:

Nu er det ikke sådan, at Søren Mørch er ud af bondeæt, nærmest tværtimod.

Hans far hed Erik Trier Mørch og var skibskaptajn i Grønlandshandlen. Hans morfar hed Lindhard og var professor, mens mormoren var en Pontoppidan.

Kort sagt genuint københavnsk borgerskab på alle ledder og kanter.

Og når Søren Mørchs familie alligevel endte i den meget lille nordsjællandske landsby Skenkelsø, skyldtes det efter alt at dømme kombinationen af familiens jødiske rødder og den tyske besættelse:

Det var nemmere at holde lav profil langt ude på landet end inde midt i hovedstaden.

Det gætter i alle tilfælde Ritt Bjerregaard på i en ny bog af journalisten Martin Krasnik: ’Ritt og Søren – samtaler om krig og kærlighed’, som netop er udkommet.

Søren Mørch selv er ikke meget bevendt, når det drejer sig om at kortlægge det familiære landskab i årene under besættelsen og lige efter.

Årsagen er, at verden styrtede i grus, da han var omkring 12 år.

Faren fik en blodprop, blev lam og endte på sindssygehospital med en voldsom og altfortærende depression.

Moren kunne ikke holde sammen på familien, og Søren Mørch blev, med sine egne ord, udloddet til venner og familie, mens de tre yngre søskende endte på børnehjem.

Senest redigeret=4 Mar 2018
     Erik Trier Mørch blev født 1 marts 1901 i Lundebakken, Gisseløre, Kalundborg. Han blev døbt 5 maj 1901 i Bethlehemskirken, Tingvejen 47, Ubberup, Tømmerup, Ars, Holbæk.2 Han var i 1921 matros på barkskibet "Nordlyset." Erik blev gift 23 december 1927 med Else Lindhard. Erik Trier Mørch var styrmand på S/S Hans Egede. Han var i 1947 kaptajn i Grønlandshandelen. Han døde 30 august 1954 i Sorø Amtssygehus, Alleen 15, Sorø, i en alder af 53 år. Han blev bisat fra Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, Sorø, på Alsted Kirkegård 3 september 1954.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Havrebjerg, Løve, Holbæk3
Folketælling1930Sveasvej 1, Frederiksberg, København3

Barn af Erik Trier Mørch og Else Lindhard

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Else Lindhard1

K, f. 13 november 1904, d. 1996
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Else Lindhard blev født 13 november 1904 i Karise, Fakse, Præstø. Hun blev døbt 26 marts 1905 i Karise, Fakse, Præstø.2 Hun tog eksamen som student i 1923. Hun tog eksamen som exam. pharm. i 1926. Else blev gift 23 december 1927 med Erik Trier Mørch. Else Lindhard døde i 1996.

Folketællinger og boliger

Folketælling1930Sveasvej 1, Frederiksberg, København3

Barn af Else Lindhard og Erik Trier Mørch

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Lars Hornum1

M
Senest redigeret=16 Apr 2013

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Niels Hornum1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Niels Hornum er søn af Lars Hornum og Bella Margrethe Mørch Marckmann.
Far-Nat*Lars Hornum
Mor-Nat*Bella Margrethe Mørch Marckmann

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Peter Hornum1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Peter Hornum er søn af Lars Hornum og Bella Margrethe Mørch Marckmann.
Far-Nat*Lars Hornum
Mor-Nat*Bella Margrethe Mørch Marckmann

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Morten Borges1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Agnete Marckmann Borges1

K
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Agnete Marckmann Borges er datter af Morten Borges og Anne Marie Marckmann.
Far-Nat*Morten Borges
Mor-Nat*Anne Marie Marckmann

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Christian Marckmann Borges1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Christian Marckmann Borges er søn af Morten Borges og Anne Marie Marckmann.
Far-Nat*Morten Borges
Mor-Nat*Anne Marie Marckmann

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Susanne Dybbroe1

K
Senest redigeret=9 Jan 2010
     Susanne Dybbroe er datter af Axel Christian Henrik Dybbroe og Elisabeth Sigrid Margrethe Marckmann.
Far-Nat*Axel Christian Henrik Dybbroe f. 30 Jun 1922, d. 2007
Mor-Nat*Elisabeth Sigrid Margrethe Marckmann

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Margrete Dybbroe1

K
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Margrete Dybbroe er datter af Axel Christian Henrik Dybbroe og Elisabeth Sigrid Margrethe Marckmann.
Far-Nat*Axel Christian Henrik Dybbroe f. 30 Jun 1922, d. 2007
Mor-Nat*Elisabeth Sigrid Margrethe Marckmann

Familie: Margrete Dybbroe og Martin Viltoft

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Charlotte Dybbroe1

K
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Charlotte Dybbroe er datter af Axel Christian Henrik Dybbroe og Elisabeth Sigrid Margrethe Marckmann.
Far-Nat*Axel Christian Henrik Dybbroe f. 30 Jun 1922, d. 2007
Mor-Nat*Elisabeth Sigrid Margrethe Marckmann

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Poul Brøbech Møller1

M, f. 19 marts 1947, d. 4 december 1995
Nekrolog fra Århus Universitets hjemmeside:

POUL BRØBECH MØLLER, 19.3.1947 - 4.12.1995

Poul Brøbech Møller er død. En helt uforberedt og stærkt chokeret afdeling havde først svært ved at fatte, at meddelelsen om, at komplikationer efter en hård influenza havde revet Poul bort den 4. december 1995, virkelig var rigtig. Flagene på Moesgård gik på halv, og vi samledes i fælles sorg over vores - og først og fremmest Susannes, Simons og Katrines tab.

Poul blev kun 48 år gammel, og han havde netop sammen med sin kone, Susanne, og en række kolleger på Institut for Eskimologi ved Københavns Universitet modtaget støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd til et stort anlagt forskningsprojekt, "Environmental Knowledge, Cultural Strategies and Development in Greenland and the Circumpolar North".

Det var en glad og forventningsfuld Poul, der i efteråret 1995 gik i gang med at indrette sit nye kontor på Etnografisk Afdeling med henblik på de kommende års projektarbejde. Han havde i væsentlig grad bidraget til opbygningen af det store projekt, og han samlede nu alle sine kræfter om det. Det er godt at vide, at Poul nåede at høste anerkendelsen for det store forberedende faglige arbejde, selvom han ikke fik lov til at fuldføre projektet.

På Etnografisk Afdeling lærte vi, helt fra Pouls første entré som studerende, at respektere og værdsætte hans faglige engagement og menneskelige medleven og forståelse. Han deltog med liv og lyst i 70-ernes stærke fagpolitiske debatter, men altid på en positiv og mildnende måde, som tilførte de hårde modsætninger en konstruktiv tone, der kunne bygges videre på.

I studietiden indledte Poul og Susanne det nære samarbejde, som fagligt og privat ledte dem gennem tilværelsen, indtil Pouls alt for tidlige død. Magisterkonferensspecialet,"Om Betingelserne for Grønlands Kolonisering", var et af de første væsentlige resultater af deres faglige samarbejde. Det danner samtidig optakten til det arbejde med grønlandske og arktiske forhold, der blev en central del af Pouls liv.

Pouls evne til at få nye ideer og til at tænke visionært og strategisk virkede inspirerende og igangsættende på studerende og kolleger selvom det ikke altid var ham, der omsatte tankerne til handling. Han havde således en stor del af æren for, at grønlandsk ikke forsvandt helt fra Det Humanistiske Fakultet. Han var med til at sikre oprettelsen af den fagudviklingsgruppe, der senere blev til Center for Nordatlantiske Studier, som Poul i høj grad var med til at præge. Ideen med et center, der kombinerede nordatlantisk og arktisk forskning med anknytning til det internationale miljø på området, var hans, og han stod for opbygningen af centret fra dets start i 1986. Ikke mindst var han åndelig fader til Centrets tidsskrift "North Atlantic Studies", som han også sad i redaktionen for til sin død.

Pouls arbejdskraft var formidabel, når han brændte for en ide. Det nød bl.a. NAF (Nordisk Antropologisk Filmklub) godt af. Poul var i adskillige år en af dens drivende kræfter.

Et utal af studerende har igennem årene mødt Poul som underviser.

På dette felt havde han ganske særlige evner. Han var en fremragende pædagog og havde så meget på hjerte, som han ønskede de studerende skulle have del i. Han underviste med stor energi og ansvarsfølelse, evnede på én og samme tid at opmuntre og forholde sig kritisk.

Fagligt og menneskeligt satte Poul sine spor, ikke blot på Moesgård, men meget vidt omkring, i Danmark, Grønland, Norden og i det arktiske område som helhed - i de fleste sammenhænge i tæt parløb med Susanne. Han havde et stort internationalt netværk af faglige kontakter, og disse udviklede sig som regel også til nære personlige kontakter og venskaber.

Poul var vedkommende; han kerede sig om mennesker og engagerede sig, involverede sig, tog stilling. Han ville vide tingenes tilstand og kunne lytte. Med en sådan livsholdning var problemer og konflikter i forhold til andre ikke ukendt for Poul, men han opsøgte dem ikke, og han var altid beredt til at strække hånden frem til forsoning.

Poul krævede meget af andres faglighed, men ikke mindre af sin egen. Dette indebar den vanskelighed, at han kun tillod sig selv at skrive noget, når det var perfekt. Det var i praksis en hæmsko for ham og betyder desværre, at vi nu må savne flere af Pouls skarpe analyser på tryk.

Selv om man ikke kan sige, Poul var en faglig empiriker, så havde han en meget stor konkret viden. Han insisterede dog altid på at lægge en teoretisk vinkel på sit arbejde. Han videregav sin viden uden forbehold og var meget inspirerende, når han mundtligt virkelig foldede sig ud, og når han 'dekonstruerede' andres udsagn.

Med Pouls død har vi mistet et stort varmt menneske og en værdifuld fagfælle. Vi vil savne ham.

Senest redigeret=8 Jan 2010
     Poul Brøbech Møller blev født 19 marts 1947. Han døde 4 december 1995 i en alder af 48 år.

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Simon Dybbroe Møller1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Simon Dybbroe Møller er søn af Poul Brøbech Møller og Susanne Dybbroe.
Far-Nat*Poul Brøbech Møller f. 19 Mar 1947, d. 4 Dec 1995
Mor-Nat*Susanne Dybbroe

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Katrine Dybbroe Møller1

K
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Katrine Dybbroe Møller er datter af Poul Brøbech Møller og Susanne Dybbroe.
Far-Nat*Poul Brøbech Møller f. 19 Mar 1947, d. 4 Dec 1995
Mor-Nat*Susanne Dybbroe

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Martin Viltoft1

M
Senest redigeret=6 Jun 2020

Familie: Martin Viltoft og Margrete Dybbroe

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Jens L. Clausen1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Olga Dybbroe Clausen1

K
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Olga Dybbroe Clausen er datter af Jens L. Clausen og Charlotte Dybbroe.
Far-Nat*Jens L. Clausen
Mor-Nat*Charlotte Dybbroe

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Magnus Dybbroe Clausen1

M
Senest redigeret=8 Jan 2010
     Magnus Dybbroe Clausen er søn af Jens L. Clausen og Charlotte Dybbroe.
Far-Nat*Jens L. Clausen
Mor-Nat*Charlotte Dybbroe

Kildehenvisninger

 1. [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Carl Henrik Knudsen Dybbroe

M, f. 15 juni 1895
Senest redigeret=13 Jan 2010
     Carl Henrik Knudsen Dybbroe blev født 15 juni 1895 i Voergård, Voer, Dronninglund, Hjørring. Han var søn af Peter Kristian Knudsen og Juliane Hansine Hansen. Carl Henrik Knudsen Dybbroe blev døbt 27 september 1895 i Voer, Dronninglund, Hjørring.1 Carl blev gift 5 februar 1922 i Krønge, Fuglse, Maribo, med Inga Dorothea Ruth Lillienskjold.1
Far-Nat*Peter Kristian Knudsen f. 23 Nov 1850, d. 1 Maj 1927
Mor-Nat*Juliane Hansine Hansen f. 2 Jul 1863

Børn af Carl Henrik Knudsen Dybbroe og Inga Dorothea Ruth Lillienskjold

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Inga Dorothea Ruth Lillienskjold

K, f. 4 august 1900
Senest redigeret=12 Sep 2010
     Inga Dorothea Ruth Lillienskjold blev født 4 august 1900 i Holeby, Fuglse, Maribo. Hun blev døbt 30 september 1900 i Holeby, Fuglse, Maribo.1 Inga blev gift 5 februar 1922 i Krønge, Fuglse, Maribo, med Carl Henrik Knudsen Dybbroe, søn af Peter Kristian Knudsen og Juliane Hansine Hansen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Holeby, Fuglse, Maribo2
Folketælling1906Holeby, Fuglse, Maribo3

Børn af Inga Dorothea Ruth Lillienskjold og Carl Henrik Knudsen Dybbroe

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S246] Folketælling. Axel Lillienskjold, 9-7-1861 Aarhus bogholder
  Clara Lillienskjold, 15-5-1861 Frederiksborg
  Emilie Lillienskjold, 7-8-1888 København, barn
  Johannes Lillienskjold, 18-2-1890 Holeby
  Eigild Lillienskjold, 5-6-1892
  Åse Lillienskjold, 19-7-1893
  Inga Lillienskjold, 4-8-1900.
 3. [S246] Folketælling. Axel Lillienskjold 9-7-1861 Bogholder
  Klara Lillienskjold 15-5-1861 Husmoder
  Emilie Lillienskjold 7-8- 1888 Barn
  Åse Lillienskjold 18-7-1893
  Inga Dorthea Lillienskjold 4-8-1900.

Susanna Sophia Carolina Schalburg1

K, f. 6 juni 1795
Senest redigeret=10 Jan 2010
     Susanna Sophia Carolina Schalburg blev født 6 juni 1795 i Koldkær, Eskeris, Angel, Flensborg.1 Hun var datter af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume.1
Far-Nat*Johan Henrich Schalburg1 f. 26 Mar 1768, d. 5 Aug 1832
Mor-Nat*Sophie Henriette Villaume1 f. 28 Dec 1775, d. 11 Maj 1824

Kildehenvisninger

 1. [S420] Jürgen Schwedas, "Johann Heinrich Schalburg," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Bodil Jensdatter

K, f. 4 august 1779
Senest redigeret=10 Jan 2010
     Bodil Jensdatter blev døbt 4 august 1779 i Alleshave, Bregninge, Skippinge, Holbæk. Hun var datter af Jens Andersen og Lisbeth Jensdatter. Bodil Jensdatter blev konfirmeret i 1795 i Bregninge, Skippinge, Holbæk. Bodil blev gift 15 december 1805 i Bregninge, Skippinge, Holbæk, med Jens Nielsen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Alleshave, Bregninge, Skippinge, Holbæk1
Folketælling1801Alleshave, Bregninge, Skippinge, Holbæk2
Far-Nat*Jens Andersen f. c 1747
Mor-Nat*Lisbeth Jensdatter f. 7 Sep 1755, d. 23 Aug 1826

Familie: Bodil Jensdatter og Jens Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Andersen, 38, Gift, ligel (ligeledes) (huusmand) Nat: (National) Soldat, Mand, M, 1
  Lisbeth Jens Dr. (Jensdatter), 40, Gift, , Konen, K, 1
  Bodil Jens Dr. (Jensdatter), 8, Ugift, , Barn, K,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Eriksen, 36, Gift, Ligeledes [huusmand uden jord] og hiulmand, Mand, M, 1
  Lisbeth Jensdatter, 54, Gift, , Konen, K, 2
  Bodil Jensdatter, 22, Ugift, , Konens børn af første ægteskab, K,
  Anne Jensdatter, 10, -, , Konens børn af første ægteskab, K,.

Jens Nielsen

M
Senest redigeret=10 Jan 2010
     Jens blev gift 15 december 1805 i Bregninge, Skippinge, Holbæk, med Bodil Jensdatter, datter af Jens Andersen og Lisbeth Jensdatter.

Familie: Jens Nielsen og Bodil Jensdatter

Jens Mogensen

M, f. 8 maj 1718
Senest redigeret=11 Jan 2010
     Jens Mogensen blev døbt 8 maj 1718 i Bregninge, Skippinge, Holbæk. Han var søn af Mogens Jensen Billing og Bodil Jensdatter. Jens blev gift 8 marts 1750 i Bregninge, Skippinge, Holbæk, med Karen Pedersdatter. Jens blev gift 30 januar 1763 i Bregninge, Skippinge, Holbæk, med Dorethe Nielsdatter. Jens Mogensen blev bisat fra Bregninge, Skippinge, Holbæk, 20 juli 1796.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Eskebjerg, Bregninge, Skippinge, Holbæk1
Far-Nat*Mogens Jensen Billing f. c 1679
Mor-Nat*Bodil Jensdatter f. 6 Jul 1681

Børn af Jens Mogensen og Karen Pedersdatter

Børn af Jens Mogensen og Dorethe Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Mogensen, 68, Gift, ligeledes (Gaardmand), hosbonde, M, 2
  Dorthe Nielsd. (Nielsdatter), 46, Gift, , Madmoder, K, 1
  Jens Jensen, 24, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), M,
  Karen Jensen (Jensdatter), 21, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), K,
  Bodil Jensen (Jensdatter), 19, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), K,
  Lars Jensen, 16, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), M,.

Karen Pedersdatter

K, f. cirka 1718
Senest redigeret=11 Jan 2010
     Karen Pedersdatter blev født cirka 1718. Karen blev gift 8 marts 1750 i Bregninge, Skippinge, Holbæk, med Jens Mogensen, søn af Mogens Jensen Billing og Bodil Jensdatter. Karen Pedersdatter blev bisat fra Bregninge, Skippinge, Holbæk, 3 oktober 1762.

Børn af Karen Pedersdatter og Jens Mogensen

Dorethe Nielsdatter

K, f. cirka 1741
Senest redigeret=20 Maj 2013
     Dorethe Nielsdatter blev født cirka 1741. Dorethe blev gift 30 januar 1763 i Bregninge, Skippinge, Holbæk, med Jens Mogensen, søn af Mogens Jensen Billing og Bodil Jensdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Eskebjerg, Bregninge, Skippinge, Holbæk1
Folketælling1801Eskebjerg, Bregninge, Skippinge, Holbæk2

Børn af Dorethe Nielsdatter og Jens Mogensen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Mogensen, 68, Gift, ligeledes (Gaardmand), hosbonde, M, 2
  Dorthe Nielsd. (Nielsdatter), 46, Gift, , Madmoder, K, 1
  Jens Jensen, 24, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), M,
  Karen Jensen (Jensdatter), 21, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), K,
  Bodil Jensen (Jensdatter), 19, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), K,
  Lars Jensen, 16, Ugift, , Børn af sidste Ægt. (Ægteskab), M,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Dorthe Jens Mogensens enke, 60, Enke, Holder gaard med sønnen, Madmoder, K
  Jens Jensen, 38, Ugift, , Alle hendes børn, M
  Lars Jensen, 29, Ugift, , Alle hendes børn, M
  Karen Jensdatter, 35, Ugift, , Alle hendes børn, K
  Bodil Jensdatter, 32, Ugift, , Alle hendes børn, K.

Jens Jensen Weile

M, f. cirka 1744, d. 19 april 1788
Senest redigeret=11 Mar 2010
     Jens Jensen Weile var skræddermester i Nykøbing F. Han var også kendt som Jens Sørensen Weile. Han blev født cirka 1744. Jens blev gift 17 oktober 1776 i Nykøbing F. med Johanne Marie Willumsdatter.1 Jens Jensen Weile døde 19 april 1788 i Nykøbing F.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Frisegade 61, Nykøbing F.2

Børn af Jens Jensen Weile og Johanne Marie Willumsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Weile, 43, Gift, mesterskrædder, husbonde, M, 1
  Johanne Marie, 34, Gift, , hans kone, K, 2
  Søren Kreun, 11, Ugift, , hendes barn, M,
  Margaretha Kirstine, 10, Ugift, , deres barn, K,
  Elisabet, 8, Ugift, , deres barn, K,
  Helena Friderica, 6, Ugift, , deres barn, K,
  Anne Sophie, 3, Ugift, , deres barn, K,.