Jørgen Fuglede

M
Senest redigeret=9 Jun 2017

Barn af Jørgen Fuglede og Inger Margrethe Jensen

Inger Margrethe Jensen

K
Senest redigeret=9 Jun 2017

Barn af Inger Margrethe Jensen og Jørgen Fuglede

Hanne Würtzen

K
Senest redigeret=31 Jul 2010
     Hanne Würtzen er datter af Hans Würtzen og Ninna Fuglede.
Far-Nat*Hans Würtzen
Mor-Nat*Ninna Fuglede

Mette Würtzen

K
Senest redigeret=31 Jul 2010
     Mette Würtzen er datter af Hans Würtzen og Ninna Fuglede.
Far-Nat*Hans Würtzen
Mor-Nat*Ninna Fuglede

Jens Christian August Würtzen1

M
Senest redigeret=16 Apr 2015
     Jens Christian August Würtzen var søn af Mathias Hviid Würtzen og Petrine Laurentze Skibsted.
Far-Nat*Mathias Hviid Würtzen
Mor-Nat*Petrine Laurentze Skibsted

Børn af Jens Christian August Würtzen og Inger Marke

Kildehenvisninger

  1. [S361] Dansk Farmaceutisk Årbog.

Viggo Christian Würtzen

M
Senest redigeret=1 Aug 2010
     Viggo Christian Würtzen var søn af Ludvig Nicolaj Würtzen og Kirstine Marie Hansen.
Far-Nat*Ludvig Nicolaj Würtzen
Mor-Nat*Kirstine Marie Hansen

Dines N. Olsen

M
Senest redigeret=31 Jul 2010

Barn af Dines N. Olsen og Kristine Hansen

Kristine Hansen

K
Senest redigeret=31 Jul 2010

Barn af Kristine Hansen og Dines N. Olsen

Inger Marke

K
Senest redigeret=1 Aug 2010
     Inger Marke var datter af Jens Peter Marke og Ane Marie Jensen.
Far-Nat*Jens Peter Marke
Mor-Nat*Ane Marie Jensen

Emanuel Würtzen

M
Senest redigeret=5 Maj 2016
     Emanuel Würtzen var søn af Jens Christian August Würtzen og Inger Marke.
Far-Nat*Jens Christian August Würtzen
Mor-Nat*Inger Marke

Gustav Würtzen

M
Senest redigeret=1 Aug 2010
     Gustav Würtzen var søn af Jens Christian August Würtzen og Inger Marke.
Far-Nat*Jens Christian August Würtzen
Mor-Nat*Inger Marke

Petrea Marie Petersen

K
Senest redigeret=2 Aug 2010
     Petrea Marie Petersen var datter af Søren Pedersen og Dorthea Kirstine Thor.
Far-Nat*Søren Pedersen
Mor-Nat*Dorthea Kirstine Thor

Barn af Petrea Marie Petersen og Peter Laurits Würtzen

Ella Marie Dorothea Würtzen

K
Senest redigeret=5 Maj 2016
     Ella Marie Dorothea Würtzen var datter af Peter Laurits Würtzen og Petrea Marie Petersen.
Far-Nat*Peter Laurits Würtzen
Mor-Nat*Petrea Marie Petersen

Familie: Ella Marie Dorothea Würtzen og Svend Rix

Svend Rix1

M
Senest redigeret=5 Maj 2016
     Svend Rix var søn af Harald Rix og Anne Marie Elisabeth Sophie Jensen.
Far-Nat*Harald Rix
Mor-Nat*Anne Marie Elisabeth Sophie Jensen

Familie: Svend Rix og Ella Marie Dorothea Würtzen

Kildehenvisninger

  1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, RIX Svend statsskovrider, kammerherre, hofjægermester, K., Fr.IX M.T.p.p.; f. 21/3 1897 i Horsens; søn af købmand Harald Rix og hustru Marie f. Jensen; gift 17/12 1933 m. Ella R., f. 15/7 1899 i Århus, datter af direktør Peter Würtzen og hustru Petrea f. Petersen.

    Student (Horsens) 1915; forstkand. 1922; ansat ved statens forstlige forsøgsvæsen 1923-26; assistent ved statsskovvæsenet, tjenstg. ved Graasten skovdistrikt og i statens skovregulering 1926-35; skovrider ved Lindet skovdistrikt 1935, ved Haderslev skovdistrikt 1946, ved Frederiksborg skovdistrikt 1957-67; kgl. jægermester ved statsskovene 1957-67; tili, statens tilsynsførende med private skove i Tønder amt og Haderslev amts vestlige del 1935-46 og i Haderslev amts østlige del 1946-57. Studierejse til Frankrig og Belgien 1923, til England 1957.

    Medl. af bestyrelsen for Statsskovriderforeningen 1928-35 og formand for foreningen 1943-58; medl. af Dansk Skovforenings handelsudvalg og formand for udvalgets sydjyske salgskreds 1944-57; medl. af statsskovenes reservatudvalg 1957-67 og af tilsynsrådet for statsskovenes planteavlsstation til 1967; justitsmin.s medhjælp ved tilsynet af Vedbygaard skovdistrikt 1960-69; har 1961-73 varetaget undervisningen af de skovbrugsstuderende ved landbohøjskolen i vildt- og jagtlære.

Harald Rix

M
Senest redigeret=9 Dec 2016

Anne Marie Elisabeth Sophie Jensen

K
Senest redigeret=15 Okt 2010

Barn af Anne Marie Elisabeth Sophie Jensen og Harald Rix

Jens Peter Marke

M
Senest redigeret=2 Aug 2010

Barn af Jens Peter Marke og Ane Marie Jensen

Ane Marie Jensen

K
Senest redigeret=2 Aug 2010

Barn af Ane Marie Jensen og Jens Peter Marke

Søren Pedersen

M
Senest redigeret=2 Aug 2010

Barn af Søren Pedersen og Dorthea Kirstine Thor

Dorthea Kirstine Thor

K
Senest redigeret=2 Aug 2010

Barn af Dorthea Kirstine Thor og Søren Pedersen

Christian Nissen Hansen

M
Senest redigeret=1 Aug 2010

Barn af Christian Nissen Hansen og Else Thomasen Møller

Else Thomasen Møller

K
Senest redigeret=1 Aug 2010

Barn af Else Thomasen Møller og Christian Nissen Hansen

Jan Henrik Simmelhag

M
Senest redigeret=16 Aug 2016
     Jan Henrik Simmelhag er søn af Eigil Theodor Simmelhag Christensen og Gerda Birgitte Mollerup.
Far-Nat*Eigil Theodor Simmelhag Christensen
Mor-Nat*Gerda Birgitte Mollerup

Else Laurentze Würtzen

K
Senest redigeret=16 Apr 2015
     Else Laurentze Würtzen var datter af Ludvig Nicolaj Würtzen og Kirstine Marie Hansen.
Far-Nat*Ludvig Nicolaj Würtzen
Mor-Nat*Kirstine Marie Hansen

Ellen Würtzen

K
Senest redigeret=2 Aug 2010
     Ellen Würtzen var datter af Ludvig Nicolaj Würtzen og Kirstine Marie Hansen.
Far-Nat*Ludvig Nicolaj Würtzen
Mor-Nat*Kirstine Marie Hansen

Karl Hviid Würtzen

M
Senest redigeret=2 Aug 2010
     Karl Hviid Würtzen var søn af Ludvig Nicolaj Würtzen og Kirstine Marie Hansen.
Far-Nat*Ludvig Nicolaj Würtzen
Mor-Nat*Kirstine Marie Hansen

Ejner Würtzen

M
Senest redigeret=5 Feb 2017
     Ejner Würtzen var søn af Ludvig Nicolaj Würtzen og Kirstine Marie Hansen.
Far-Nat*Ludvig Nicolaj Würtzen
Mor-Nat*Kirstine Marie Hansen

Anna Elisabeth Würtzen

K
Senest redigeret=2 Aug 2010
     Anna Elisabeth Würtzen var datter af Ludvig Nicolaj Würtzen og Kirstine Marie Hansen.
Far-Nat*Ludvig Nicolaj Würtzen
Mor-Nat*Kirstine Marie Hansen

Jørgen Christiansen

M
Senest redigeret=29 Sep 2010
     Jørgen Christiansen var søn af Christian Jensen og Ellen Sørensdatter.
Far-Nat*Christian Jensen
Mor-Nat*Ellen Sørensdatter

Barn af Jørgen Christiansen og Christiane Hansdatter

Christian Albrecht Jørgensen

M
Senest redigeret=28 Sep 2010
     Christian Albrecht Jørgensen var søn af Jørgen Christiansen og Christiane Hansdatter.
Far-Nat*Jørgen Christiansen
Mor-Nat*Christiane Hansdatter