Jørgen Nielsen Finmand1,2,3

M, f. 18 august 1754, d. 19 september 1832
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Jørgen Nielsen Finmand blev døbt 18 august 1754 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen. Jørgen blev gift 6 august 1785 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Margrethe Pedersen, datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane. Jørgen Nielsen Finmand døde 19 september 1832 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 78 år. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 23 september 1832.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg4
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Børn af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Jørgen Nielsen er kromand i Dyndved. 1786 nævnes han som kådner i Dyndved,1788 anføres han som kromand, 1790 som inderste og kromand i Dyndved. Ved FT 1803 nævnes Jørgen Nielsen Finmand som kromand og inderste med land,hans hustru, børnene Jørgen, Christian, Anne Marie (Elisabeth) og Kirsten samt enkemanden Jens Pare han er 60 år og logerende. I HJC's dagbog side 172 står:6 februar 1811 blev Jørgen finmand's 3 søn af Dyndved begravet,(iflg. kirkebogen er det dog kun den anden søn). Ved hustruens død 1831 nævnes 5 børn i live. Jørgen Nielsen nævnes ved sin død som kroaftægtsmand og enkemand i Dyndved, efterladende 5 børn i live.
  Jørgen Nielsen er ikke født Finmand, det navn kommer af at kroen kaldes -Finnen-, også den forrige familie på kroen hedder Finmand. På udstykningskortet over Dyndved har kroen nr 95, og den nævnes som et presteinderstested.
 2. [S647] Bent Jessen, online http://www.jessenb.dk/, Jørgen Nielsen blev født i 1754 som søn af boelsmand Niels Nielsen og hustru Anna Pedersdatter i boel nummer 9 Dyndved i Egen sogn, og han blev døbt søndag d. 18. august 1754, men om det var hjemme eller i Egen kirke, vides ikke. Jørgen havde en storebror ved navn Niels Nielsen der var født i 1740, og en storesøster ved navn Anne Nielsdatter der var født i efteråret 1741. Derefter havde han en storebror ved navn Peder Nielsen der var født i sommeren 1743 og så kunne han have haft endnu en storebror der blev født sidst på året 1745, og som var blevet døbt Hans Nielsen, men som døde og som så blev begravet på Egen kirkegård d. 6. februar 1746.

  Efter dette var der en storesøster ved navn Maren Nielsdatter der var født i efteråret 1747 og endnu en storesøster ved navn Kirsten Nielsdatter der var født sidst på året 1749, samt en storebror ved navn Christen Nielsen der var født i foråret 1752. I foråret året 1757 fik Jørgen så en lillebror der blev navngivet Hans Nielsen ved dåben onsdag d. 30. marts 1757, og så i efteråret 1759 fik han igen en lillebror der fik navnet Christian Nielsen ved dåben søndag d. 18. november 1759. Han blev således Jørgens sidste søskende.

  Om Jørgens opvækst vides intet, men da han var omkring 19½ år gammel, døde hans far Niels Nielsen derhjemme på aftægten først på året 1774 i en alder af 66 år, og han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 16. januar 1774. Hans mor Anna Pedersdatter levede derefter videre som enke i 6½ år indtil hun døde i sommeren 1780 i en alder af 62 år, og blev begravet på Egen kirkegård om torsdagen d. 13. juli 1780.

  På et ukendt tidspunkt har han overtaget, eller muligvis købt kroen “Finnen” i Dyndved, og derefter fik han tilnavnet Finmann, og som kromand, i en alder af 31 år, blev han om lørdagen d. 6. August 1785 gift i Egen kirke med den 10 år yngre pige Margrethe Pedersdatter fra Guderup. Hun var datter af kådner og urmager Peder Nicolaisen og hustru Adelheit Marie Hansdatter i Guderup, og hun var født i 1764 og døbt søndag d. 26. august 1764. Da Margrethe var blevet godt 2 år gammel fik hun en lillebror der blev døbt Hans Pedersen ved dåben søndag d. 5. oktober 1766, og så fik hun endnu en lillebror i januar 1770 da hun var blevet knap 5½ år. Han fik navnet Nicolaj Pedersen ved dåben søndag d. 28. januar 1770. Tiden gik og i en alder af 8¼ år fik hun så en lillesøster, der blev dødt Kirsten Pedersdatter ved dåben søndag d. 20. december 1772, men det gik bare ikke så godt med den lille pige og kun kort tid efter døde hun og blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 27. december 1772. To år senere fik Margrethe så igen en lillesøster og hun fik også navnet Kirsten Pedersdatter ved dåben søndag d. 19. december 1773. Margrethe var nu blevet 12¼ år da hun sidst på året 1776 igen fik en lillesøster, og hun blev navngivet Mette Marie Pedersdatter ved dåben søndag d. 15. december 1776. Margrethes anden lillebror Nicolaj døde i en alder af 8 år da Margrethe var blevet 14 år og han blev begravet på kirkegården i Egen engang i 1778. Senere på året mistede hun også sin sidstfødte lillesøster Mette Marie, idet hun døde i en alder af kun 2 år og blev ligeledes begravet på Egen kirkegård søndag d. 6. december 1778. Margrethe var nu blevet 15 år da hun fik en ny lillesøster der også fik navnet Mette Marie Pedersdatter, ligesom hendes nylig afdøde søster, ved dåben onsdag d. 15. september 1779.

  Tiden gik, og da Margrethe var omkring de 19 år, døde hendes mor i september 1783 i en alder af kun 41 år, og hun blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 21. september 1783. Det varede dog ikke så længe inden hendes far havde fundet sig en nu kone, og lørdag d. 7. maj 1785 blev han så gift i Notmark kirke med en Kirsten Jørgens fra Hundslev, og Margrethe havde dermed fået sig en stedmor. Kun tre måneder senere var det så at Margrethe blev gift i Egen kirke lørdag d. 6. August 1785 med Jørgen Nielsen.

  Jørgen og Margrethe blev altså født i Frederik V’s regeringstid, selv om det var A. C. Moltke der styrede landet på det tidspunkt da Frederik hverken havde lyst eller evne til dette. Da Frederik V så døde d. 14. januar 1766, blev han efterfulgt af sin søn Christian VII. Han blev imidlertid sindssyg, og gjorde Johann Friedrich Struensee til sin livlæge i januar 1769. Denne Struensee fik efterhånden større og større magt og indflydelse, og blev til sidst næsten enehersker. Han fik sågar også et barn med dronning Caroline Mathilde. Alt det postyr der efterhånden var med Struensee har både Jørgen og Margrethe givet vis også hørt om, og ligeledes at han blev arresteret ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772, og kendt skyldig i majestætsforbrydelse, hvilket jo betød døden. Som det stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, blev han så i fuld overensstemmelse med dette ritual henrettet offentligt for øjnene af en stor skare nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772, hvor hans adelige skjold blev først ødelagt, og derpå blev hans højre hånd afhugget og derefter hovedet. Hans krop blev derefter parteret i fire dele, og den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Nyheden om alt dette grusomme kom også til Jørgen og Margrethes kendskab.

  Efter brylluppet bosatte Jørgen og Margrethe sig på kroen i Dyndved, og sammen stiftede de to så hjem og familie. Kort tid efter fødte Margrethe en søn, og han fik navnet Niels Jørgensen, men det kan desværre ikke læses hvornår han blev født, og der vides ikke andet end at han er døbt i 1785.

  Der begyndte at komme nye tider i Danmark da kong Christian VII d. 8. juni 1787 udstedte de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og de fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og samtidig blev træhesten, hundehul og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel.

  Året efter fik Jørgen og Margrethe så i 1788 deres andet barn. Det blev en dreng, der ved dåben i Egen kirke søndag d. 12. maj 1788 fik navnet Peder Nielsen. Det var hans morfar Peder Nicolaisen der bar ham til dåben, og de øvrige faddere var Peder Smed fra Sjellerup, Erik Hansen fra Stolbro samt Mette Nielsen og Kirstine Hanses fra Dyndved. Det var så også i 1788 at Jørgen og Margrethe oplevede at stavnsbåndet blev ophævet. Den skulle nu afvikles over en årrække fra 1788 frem til 1800, og samtidig overgik udskrivningen af soldater nu til et statsligt sessionsvæsen.

  Der gik nu knap 2 år, og Jørgen og Margrethe ventede deres tredje barn. Det blev en dreng, og han blev døbt Hans Nielsen ved dåben søndag d. 24. januar 1790. Det var Hans Nielsen i Guderup der holdt ham til dåben, og de øvrige faddere var Hans Mathiesen og Kirsten Peters i Dyndved samt Jørgen Hansen og Maria Jørgens i Guderup. Det gik bare ikke så godt med den lille dreng, idet han døde kun 5 uger gammel, og blev begravet på Egen kirkegård skærtorsdag d. 1. april 1790.

  Der kom flere reformlove, og i 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse deres hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

  Godt to år senere ventede Jørgen og Margrethe igen familieforøgelse, og denne gang blev det igen en dreng. Ved dåben i Egen kirke søndag d. 11. marts 1792 blev han døbt Jørgen Nielsen, og det var kromand Fr. Krog i Egen der holdt ham ved dåben, og hans øvrige faddere var Jes Jørgensen, Niels Nielsen, Anna Maria Nielsen og Kirstina Jesses, der alle var fra Dyndved.

  På kroen i Dyndved ventede man i 1794 igen på småfolk, og her fødte Margrethe sit femte barn. Denne gang fik de en pige, deres første, og hun blev døbt på Kristi himmelfartsdag torsdag d. 29. maj 1794 i Egen kirke, hvor hun fik navnet Anna Marie Elisabeth Nielsdatter. Det var madam Juhler i Dyndved som holdt hende over dåben, mens Peder Jensen af Kismishaus samt Peder Nielsen, Kirsten Peders og Marie Jørgens fra Dyndved stod faddere. Hun blev døbt Anna Marie Elisabeth Nielsen.

  I begyndelsen af året 1797 kunne man igen høre barnegråd på kroen. Margrethe havde født en dreng, og han blev døbt Christian Nielsen ved dåben søndag d. 22. januar 1797 i Egen kirke. Det var Christian Nielsen fra Majbøl der holdt ham ved dåben, og de øvrige faddere var Christen Lind, Jørgen Jørgensen, Kirstine Peders og Anna Nielsen, der alle var fra Dyndved.

  To et halvt år senere fik de så deres syvende barn. Det blev en pige og hun blev døbt Kirsten Nielsen ved dåben i Egen kirke søndag d. 29. september 1799. Det var Kirstina Nielsen fra Dyndved der holdt hende ved dåben, og Peder Brag, Jacob Nielsen, Kirstine Peders og Anna Hansen, der alle var fra Dyndved stod faddere.

  I året 1802 blev Jørgen og Margrethes første barn, sønnen Niels, konfirmeret i Egen kirke.

  Ved folketællingen søndag d. 13. februar 1803, boede Jørgen Nielsen Finmann i Dyndved som den 11. familie og som inderste med land og kro sammen med Margrethe og deres børn Jørgen på knap 11 år, Anna Maria på knap 9 år, Christian på 6 år og Kisten på 3½ år samt en logerende enkemand på 60 år ved navn Jens Pare. Kort tid efter fødte Margrethe sit ottende barn. Det skete om tirsdagen d. 3. maj 1803, og det blev en datter der blev døbt Ellen Nielsen ved dåben bededag fredag d. 6. maj 1803. Om det var hjemme eller i Egen kirke er uklart, men hun blev holdt til dåben af Ellen Jørgens enke, og hendes faddere var Anne Hansens, Nis Hansen Wrang og Jørgen Nissen, der alle var fra Dyndved. Det var så også i 1803 at der kom en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

  Året efter var det så Jørgen og Margrethes andet barn, sønnen Peder Jørgensen der i 1804 blev konfirmeret i Egen kirke.

  I 1805 fik Jørgen og Margrethe så deres sidste barn, en søn der blev døbt Hans Nielsen ved dåben tirsdag d. 12. november 1805, men om det var hjemme eller i Egen kirke vides ikke. Hans faddere var Peder Nielsen Brag, Jes Christensen, Eleonore Jessen, Peder Christensen og Maria Hansen, der alle var fra Dyndved.

  Margrethes stedmor døde om torsdagen d. 28. november 1805 i en alder af 65 år, og hun blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 1. december. Hendes far var nu blevet enke for anden gang, men året efter om torsdagen d. 16. oktober 1806, giftede han sig igen for tredje gang. Det var i Egen kirke, og hans nye kone var en enke ved navn Birgitte.

  Jørgen og Margrethes fjerde barn, sønnen Jørgen, blev konfirmeret i Egen kirke i 1807, og året efter fik Danmark en ny konge da Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen. I 1810 var det så deres femte barn, datteren Anna Marie der stod for tur til at blive konfirmeret i Egen kirke.

  D. 5. januar 1813 blev der udstedt en forordning om forandring af pengevæsnet i forbindelse med statsbankerotten, der var en udløber af den voldsomme inflation der var kommet i krigsårene 1807 til 1813 og hvor lønningerne var steget med flere hundrede procent. Regeringen havde ladet seddelpressen køre og fra 1806 til 1813 steg den samlede seddelmængdes pålydende værdi til det seksdobbelte, mens sedlernes reelle værdi samtidig faldt betydeligt mere. Mange mistede penge og værdier ved indførelsen af de nye rigsbank daler sedler, hvor der skulle ca. ti af de gamle kurantdalere til en ny rigsbank daler.

  Jørgen og Margrethes ældste søn Niels der på et tidspunkt var blevet gift med en Kirstine Marie havde i 1818 fået en søn ved navn Niels Nielsen Finmann, og de rejste i 1819 fra Egen sogn til Broballe, hvor de slog sig ned som boelsfolk. Senere hen flyttede de så derfra til Bovrup.

  Jørgen og Margrethes yngste søn Hans Jørgensen Finmand, der var døbt Hans Nielsen, blev i en alder af knap 16½ år konfirmeret i Egen kirke i foråret 1822, og på et ikke kendt tidspunkt gik Jørgen og Margrethe så på aftægt.

  Margrethes far, urmager Peder Nicolaisen i Guderup, der nu var blevet 90½ år gammel, døde om søndagen d. 22. marts 1829, og efterlod sig sin enke Birgitte og sin datter Margrethe. Han blev begravet på Egen kirkegård onsdag d. 25. marts, men kun godt 2½ år senere døde også Margrethe i en alder af 67½ år. Det var om fredagen d. 9. december 1831, og hun blev begravet på Egen kirkegård onsdag d. 14. december 1831. Jørgen stod nu tilbage som enkemand sammen med sine 5 børn Niels, Peder, Jørgen, Hans og Anne Marie, så børnene Christian, Kirsten og Ellen må så alle tre være døde, hvilket ikke er kendt.

  Det har sikkert taget hårdt på Jørgen at han havde mistet sin hustru, for kun ni måneder senere om onsdagen d. 19. september døde også han i en alder af 78 år. Han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 23. september 1832.
 3. [S648] Alsnissen, online http://www.alsnissen.dk, 4. Jørgen Nielsen Finmand f. 1754, dbt: 18 Aug 1754, Egen, g. 6 Aug 1785, i Egen, Margrethe Pedersen, f. 1764, dbt: 26 Aug 1764, Egen, (datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane på præsteinderstested nr 45 i Guderup) d. 9 Dec 1831, Dyndved, begr: 14 Dec 1831, Egen. Jørgen død 19 Sep 1832, Dyndved, begr: 23 Sep 1832, Egen. Jørgen Nielsen er kromand i Dyndved, 1786 nævnes han som kådner i Dyndved, 1788 anføres han som kromand, 1790 som inderste og kromand i Dyndved. Ved FT 1803 nævnes Jørgen Nielsen Finmand som kromand og inderste med land, hans hustru, børnene Jørgen, Christian, Anne Marie (Elisabeth) og Kirsten samt enkemanden Jens Pare (Ng 000685), 60 år, som logerende. HJCs dagbog 172: 6 feb 1811 blev Jørgen Finmands den 3. søn af Dyndved begraven. (Ifølge kirkebogen er det dog kun den anden søn). Ved hustruens død 1831 nævnes 5 børn ilive. Jørgen Nielsen nævnes ved sin død som kroaftægtsmand og enkemand i Dyndved, efterladende 5 børn ilive. Jørgen Nielsen er ikke født Finmand, det navn kommer af at kroen kaldes -Finnen-, også den forrige familie på kroen hedder Finmand. PÅ udstykningskortet over Dyndved har kroen nr 95, og den nævnes som et præsteinderstested.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Nielsen Finnmann, 49, Gift, Inste mit Land und Krüger, 1, , Hausvater, M
  Margareta Peters, 39, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Jürgen Finnmann, 11, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, M
  Christian Finnmann, 7, Ugift, "-", , , ihre Kinder, M
  Anna Maria Finnmann, 9, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, K
  Kisten Finnmann, 4, Ugift, "-", , , ihre Kinder, K
  Jens Paw??, 60, Enkemand, von Allmosen, 2, , Logirende, M.

Margrethe Pedersen1

K, f. 26 august 1764, d. 9 december 1831
Senest redigeret=26 Okt 2019
     Margrethe Pedersen blev døbt 26 august 1764 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane. Margrethe blev gift 6 august 1785 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Jørgen Nielsen Finmand, søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen. Margrethe Pedersen døde 9 december 1831 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 67 år. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 14 december 1831.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Børn af Margrethe Pedersen og Jørgen Nielsen Finmand

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Nielsen Finnmann, 49, Gift, Inste mit Land und Krüger, 1, , Hausvater, M
  Margareta Peters, 39, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Jürgen Finnmann, 11, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, M
  Christian Finnmann, 7, Ugift, "-", , , ihre Kinder, M
  Anna Maria Finnmann, 9, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, K
  Kisten Finnmann, 4, Ugift, "-", , , ihre Kinder, K
  Jens Paw??, 60, Enkemand, von Allmosen, 2, , Logirende, M.

Niels Jørgensen Finmand1

M, f. cirka februar 1786
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Niels Jørgensen Finmand blev født cirka februar 1786 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen.
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Jørgensen Finmand1,2

M, f. 4 maj 1788
Senest redigeret=9 Dec 2019
     Peder Jørgensen Finmand blev døbt 4 maj 1788 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg
Folketælling1860Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg3
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S648] Alsnissen, online http://www.alsnissen.dk, 5. Peder Jørgensen Finmand f. 1788, dbt: 4 MAJ 1788, Egen, g. 29 OKT 1814, i Egen, Anne Jebsen, f. 1790, dbt: 26 Sep 1790, Egen, (datter af Jeb Frederiksen og Anne Marie Pedersen på fæsteboel nr 28 i Guderup). Chr Knudsen XXIX 45: Peder Jørgensen Finmand var kromand i Dyndved, både han og hustruen var begge meget godgørende og veltænkende, der skønt de ingen børn selv har haft, dog har opdraget mange fremmede. Ved vielsen nævnes Peder Jørgensen som kådner i Dyndved og hustruen som tjenestepige i Guderup. 1813 tjente hun i Sønderborg, da hun er gudmoder hos broderen Frederik Jebsen (001323). Forlovere ved vielsen var Christen Pedersen og Niels Jørgensen (001327). Chr Knudsen XXIX 15: Peder Jørgensen Finmand forpagtede en mark på omtrent 10 tønder land ved Elstrup kirkevej af boelsmand Jens Clausen Wrang (001555) i Guderup. Han fik stedet ifølge overladelsesakt af 30 nov 1815. Han sælger ved skøde af 28 maj 1861 et stykke tørvejord til inderste Mathias Christensen i Broballe.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter J. Finmand, 72, Gift, Dynneved, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Kromand og Høker, Lutheraner, , M,
  Anne Marie f. Jepsen, 70, Gift, Guderup, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Hans Kone, Lutheraner, , K,
  Anne Andersen, 11, Ugift, Dynneved, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Plejebarn, Lutheraner, , K,.

Hans Jørgensen Finmand1

M, f. 28 februar 1790
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Hans Jørgensen Finmand blev døbt 28 februar 1790 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen. Hans Jørgensen Finmand blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 1 april 1790.
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jørgen Jørgensen Finmand1,2

M, f. 11 marts 1792
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Jørgen Jørgensen Finmand blev døbt 11 marts 1792 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg3
Folketælling1855Guderup, Egen, Als Nørre, Sønderborg4
Folketælling1860Sjellerup, Egen, Als Nørre, Sønderborg5
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S648] Alsnissen, online http://www.alsnissen.dk, iv Jørgen Jørgensen Finmand f. 1792, dbt: 11 Mar 1792, Egen, g. 22 Feb 1817, i Egen, Maren Pedersen, f. 16 Aug 1797, Svenstrup, dbt: 3 Sep 1797, Svenstrup, (datter af Peder Nielsen). Jørgen Jørgensen nævnes ved vielsen 1817 som husinderste og ungkarl af Dyndved og hustruen som pige og Peder Nielsens datter i Tårup. Forlovere Niels Jørgensen (001327) og Christen Lauritzen. Senere på året nævnes Jørgen Jørgensen som husmand og soldat i Dyndved, 1819 som husinderste. De havde allerede 1815 fået et uægte barn sammen. 1821 nævnes han som daglønner i Dyndved og hustruen kaldes nu Maren Valentin??, 1823 kaldes hustruen Maren Jesses. 1826 nævnes Jørgen Finmand som hyreinderste i Dyndved, 1835 nævnes han som hyreinderste i Guderup. Maren: ved datterens dåb 1835 kaldes hun Maren Christensen Kock,
  Deres børn:
  i Christen Jørgensen Finmand f. 5 Nov 1815, Svenstrup, g. 4 Feb 1838, i Egen, Anne Eleonore Pedersen, f. 21 Dec 1815, Guderup, dbt: 24 Dec 1815, Egen, (datter af Peder Pedersen Tambour og Anne Marie Hansen). ved vielsen nævnes han som ungkarl og tjenestekarl i Sjellerup og hun som pige i Guderup. Forlovere var hyreinderste Jørgen Jørgensen Finmand (EG1840) i Guderup og inderste Johan Frederik Pedersen (EG1503) i Egen. Anne: ved vielsen nævnes han som ungkarl og tjenestekarl i Sjellerup og hun som pige i Guderup. Forlovere var hyreinderste Jørgen Jørgensen Finmand (EG1840) i Guderup og inderste Johan Frederik Pedersen (EG1503) i Egen.
  ii Jørgen Jørgensen Finmand f. 24 Nov 1817, Dyndved, dbt: 30 Nov 1817, Egen.
  iii Anne Cathrine Jørgensen Finmand f. 12 Aug 1819, se kåd nr 74 i Dyndved.
  iv Peder Jørgensen Finmand f. 20 OKT 1821, Dyndved, dbt: 28 OKT 1821, Egen.
  v Margrethe Marie Jørgensen Finmand f. 15 Mar 1823, Dyndved, d. 23 Apr 1826, Dyndved.
  vi Hans Jørgensen Finmand f. 17 Mar 1825, Dyndved, dbt: 23 Mar 1825, Egen, g. Anne Elisabeth Christensen, f. 27 Aug 1827, Guderup, dbt: 2 Sep 1827, Egen, (datter af Christen Christensen og Christine Marie Davidsen). Hans Jørgensen Finmand var hyreinderste i Guderup
  vii Margrethe Marie Jørgensen Finmand f. 25 Jan 1827, Dyndved, d. 8 Nov 1828, Dyndved.
  viii Marie Jørgensen Finmand f. 23 Apr 1829, Dyndved, dbt: 26 Apr 1829, Egen.
  ix Niels Jørgensen Finmand f. 6 OKT 1831, Dyndved, d. 17 OKT 1832, Dyndved.
  x Anne Christine Jørgensen Finmand f. 21 Aug 1833, Dyndved, d. 8 MAJ 1844, Guderup.
  xi Anne Marie Jørgensen Finmand f. 7 Nov 1835, Guderup, dbt: 15 Nov 1835, Egen.
 2. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Nielsen Finnmann, 49, Gift, Inste mit Land und Krüger, 1, , Hausvater, M
  Margareta Peters, 39, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Jürgen Finnmann, 11, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, M
  Christian Finnmann, 7, Ugift, "-", , , ihre Kinder, M
  Anna Maria Finnmann, 9, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, K
  Kisten Finnmann, 4, Ugift, "-", , , ihre Kinder, K
  Jens Paw??, 60, Enkemand, von Allmosen, 2, , Logirende, M.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, enkemand.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Finmand, 68, Enkemand, Dynneved, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Træskomager, Lutheraner, , M,.

Anne Marie Elisabeth Jørgensen Finmand1,2

K, f. 29 maj 1794
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Anne Marie Elisabeth Jørgensen Finmand blev døbt 29 maj 1794 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg3
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S648] Alsnissen, online http://www.alsnissen.dk, 1. Jørgen Frederiksen Gude, født 1785, (søn af Frederik Christensen God og Anne Marie Rudolphsen) døbt 11 Dec 1785 i Egen. Han fik et uægte barn med Marie Lang, Han blev gift med Anne Marie Elisabeth Jørgensen Finmand, gift 29 Jan 1826 i Egen, født 1794, (datter af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen) døbt 29 May 1794 i Egen. Jørgen død 27 May 1856 i Guderup, begr. 1 Jun 1856 i Egen. Chr Knudsen XXIX 136: Jørgen Gude nævnes 1831-1846 som pumpemager på kåd nr 38 på udstykningskortet i Guderup. Hustruen hedder ved dåben Anne Marie Elisabeth. 1824 udlægges Jørgen Gude som barnefader, da horekvinden
  Marie Lang, tjenende i Dyndved og fra Notmark sogn får et dødfødt pigebarn. 1826 nævnes Jørgen Gude som kådner i Guderup, forlovere ved vielsen 1826 er Peder Jørgensen (001341) og Frederik Møller (001726).
  1827 nævnes Jørgen Gude som drejer i Dyndved, 1828 som drejer i Guderup. 1832 nævnes Jørgen Gude som
  hyreinderste i Guderup, 1834 som drejer. Ved FT 1835 nævnes Jørgen Gude som drejer og kådner, hans hustru
  og børnene.
  Barn af Marie Lang:
  i dødfødt pige, født 19 Aug 1824 i Dyndved, død 19 Aug 1824 i Dyndved, begr. 21 Aug 1824 i Egen.
  Barn af Anne Marie Elisabeth Jørgensen Finmand:
  ii Frederik Gude, født 8 Feb 1826 i Guderup, døbt 19 Feb 1826 i Egen.
  iii Anne Marie Gude, født 3 Apr 1827 i Dyndved, døbt 12 Apr 1827 i Egen.
  2. iv Jørgen Gude født 15 Oct 1828.
  3. v Christen Gude født 8 Oct 1830.
  vi Peder Gude, født 22 Jun 1832 i Guderup, døbt 1 Jul 1832 i Egen.
  vii Anne Margrethe Gude, født 23 Jun 1834 i Guderup, døbt 29 Jun 1834 i Egen.
  viii Ellen Gude, født 29 Oct 1835 i Guderup, døbt 1 Nov 1835 i Egen.
  ix dødfødt pige, født 7 Jun 1843 i Guderup, død 7 Jun 1843 i Guderup, begr. 11 Jun 1843 i Egen.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Nielsen Finnmann, 49, Gift, Inste mit Land und Krüger, 1, , Hausvater, M
  Margareta Peters, 39, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Jürgen Finnmann, 11, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, M
  Christian Finnmann, 7, Ugift, "-", , , ihre Kinder, M
  Anna Maria Finnmann, 9, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, K
  Kisten Finnmann, 4, Ugift, "-", , , ihre Kinder, K
  Jens Paw??, 60, Enkemand, von Allmosen, 2, , Logirende, M.

Christian Jørgensen Finmand1

M, f. 22 januar 1797, d. 30 januar 1811
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Christian Jørgensen Finmand blev døbt 22 januar 1797. Han var søn af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen. Christian Jørgensen Finmand døde 30 januar 1811 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 14 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Nielsen Finnmann, 49, Gift, Inste mit Land und Krüger, 1, , Hausvater, M
  Margareta Peters, 39, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Jürgen Finnmann, 11, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, M
  Christian Finnmann, 7, Ugift, "-", , , ihre Kinder, M
  Anna Maria Finnmann, 9, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, K
  Kisten Finnmann, 4, Ugift, "-", , , ihre Kinder, K
  Jens Paw??, 60, Enkemand, von Allmosen, 2, , Logirende, M.

Kirsten Jørgensen Finmand1

K, f. 29 september 1799, d. 15 januar 1806
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Kirsten Jørgensen Finmand blev døbt 29 september 1799. Hun var datter af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen. Kirsten Jørgensen Finmand døde 15 januar 1806 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 6 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Nielsen Finnmann, 49, Gift, Inste mit Land und Krüger, 1, , Hausvater, M
  Margareta Peters, 39, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Jürgen Finnmann, 11, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, M
  Christian Finnmann, 7, Ugift, "-", , , ihre Kinder, M
  Anna Maria Finnmann, 9, Ugift, "-", , Finnmann er tilskrevet af indtaster, ihre Kinder, K
  Kisten Finnmann, 4, Ugift, "-", , , ihre Kinder, K
  Jens Paw??, 60, Enkemand, von Allmosen, 2, , Logirende, M.

Ellen Jørgensen Finmand1

K, f. 3 maj 1803, d. 2 juni 1810
Senest redigeret=1 Dec 2019
     Ellen Jørgensen Finmand blev født 3 maj 1803. Hun var datter af Jørgen Nielsen Finmand og Margrethe Pedersen. Ellen Jørgensen Finmand døde 2 juni 1810 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 7 år.
Far-Nat*Jørgen Nielsen Finmand f. 18 Aug 1754, d. 19 Sep 1832
Mor-Nat*Margrethe Pedersen f. 26 Aug 1764, d. 9 Dec 1831

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Jørgensen Dam1,2

M, f. 21 august 1785, d. 7 marts 1862
Senest redigeret=9 Dec 2019
     Hans Jørgensen Dam blev døbt 21 august 1785 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Jørgen Hansen Dam og Charlotte Cathrine Jacobsen. Hans blev gift 7 juni 1806 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Eleonore Elisabeth Nicolaisen, datter af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind. Hans Jørgensen Dam døde 7 marts 1862 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 76 år. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 12 marts 1862.
Far-Nat*Jørgen Hansen Dam f. 15 Nov 1750, d. 13 Jun 1815
Mor-Nat*Charlotte Cathrine Jacobsen f. 25 Jan 1756, d. 26 Apr 1835

Børn af Hans Jørgensen Dam og Eleonore Elisabeth Nicolaisen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Hans Jørgensen nævnes ved vielsen som ungkarl af Elstrup og hustruen som pige samme sted. I 1806 nævnes han som landsoldat i Elstrup. I HJC's dagbog står: At Hans Dam kom hjem fra Falster 17 december 1811. I 1812 nævnes Hans Jørgensen stadig som soldat. I 1815 Hans Jørgensen Dam i Elstrup. I 1819 kaldes han inderste Hans Dam i Elstrup, ligeså i 1824 da han både nævnes som kådner og inderste ved den dødfødte drengs fødsel og begravelse, Det dødfødte barn nævnes både født 3 og 4 august 1824. I 1834 nævnes Hans Dam som inderste i Elstrup.
 2. [S647] Bent Jessen, online http://www.jessenb.dk/, Hans Jørgensen Dam blev født i Elstrup i Egen sogn på Als i 1785 som søn af kådner Jørgen Hansen Dam og hustru Charlotte Cathrine Jacobsdatter i Elstrup. Han blev døbt 2. pinsedag om mandagen d. 16. maj 1785. Han var deres eneste barn. Om hans unge år og opvækst vides der intet om, men har er givet vis som så mange andre kommet tidlig ud at tjene, enten det så har været hjemme hos forældrene eller et andet sted i Elstrup, men længere væk kom han ikke. Da han var blevet 16½ år gammel, blev han i 1802 konfirmeret i Egen kirke, og ved folketællingen søndagen d. 13. februar 1803, boede han stadigvæk derhjemme i Elstrup hos sin far og mor.

  Hans havde på et tidspunkt fået et godt øje til en ung pige, der ligeledes var fra Elstrup, og som var omkring 3 år ældre end ham selv. Det var Eleonora Elisabeth Nicolaisen, og hun var datter af tilkommende boelsmand Nicolai Madsen og hustru Marie ____, og hun var født i Elstrup i 1782, og døbt om søndagen d. 29. september 1782.

  Eleonora havde en storesøster som hed Anne Christine Nikolaisen, og som var blevet døbt søndag d. 3. september 1775. Derefter havde lillebror der hed Mads Nikolaisen, og som var blevet døbt søndag d. 9. januar 1780. Om der har været andre imellem de to vides der ikke noget om. Tiden gik nu frem til 1784, hvor Eleonora efterhånden var blevet godt 1½ år. Da fik hun så en lillebror, der blev døbt Jørgen Nikolaisen ved dåben søndag d. 18. april 1784, og året efter da hun nu var blevet godt 3 år gammel fik hun en lillesøster som fik navnet Marie Nikolaisen ved dåben søndag d. 20. november 1785.

  Da Eleonora Elisabeth var blevet 11 år gammel mistede hun sin far Nicolai Madsen, idet han døde i en alder af kun 41 år i julen 1793, og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 29. december 1793. Eleonoras mor stod nu tilbage som enke, men kun et halvt års tid senere giftede hun sig igen med ungkarl Frederik Christensen, der var søn af boelsmand Christen Moos på Bjerget i Elstrup. De blev trolovet lørdag d. 14. juni 1794 og derefter gift i Egen kirke lørdag d. 12. juli 1794. Eleonora Elisabeth havde derved fået sig en stedfar.

  Tiden gik og da hun havde nået konfirmationsalderen blev hun konfirmeret i Egen kirke i 1798. Herefter er hun så givet vis kommet ud at tjene, og det kan meget vel være hun der har truffet Hans Jørgensen Dam, men de kan også godt have kendt hinanden rent familiemæssigt, idet de begge havde samme oldeforældre, nemlig boelsmand Jørgen Madsen og hustru Marie i Sjellerup. Det forholdt sig nemlig sådan at han var Eleonoras morfars far og han var Hans Jørgensen Dams farmors far.

  Hans Jørgensen Dam og Eleonora Elisabeth Nicolaisen blev altså begge to født mens Christian VII var konge i Danmark, og de er vokset op med de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter som Christian VII udstedte d. 8. juni 1787. De fastslog nemlig at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne nu ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, samt at det nu var forbudt at anvende træhesten, hundehullet og halsjernet som afstraffelsesmiddel. Også stavnsbåndets ophævelse i 1788 oplevede Hans og Eleonora, samt det at udskrivningen af soldater fremover overgik til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det så også forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom dog endnu ikke til at gælde for fæstehusmænd. Hans og Eleonora oplevede så også den nye fattiglov, der blev indført i 1803, og som gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis. Rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem samt tre til fire af de bedste sognemænd, og der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne.

  Hans Jørgensen var blevet indkaldt som landsoldat, men om det var før eller efter deres bryllup er ikke helt klart, men lørdag d. 7. juni 1806 blev de i hvert fald gift i Egen kirke. Hjemme i Elstrup fødte Eleonora Elisabeth sit første barn kun 4 måneder efter brylluppet om onsdagen d. 8. oktober 1806, og det blev en pige, der ved dåben om søndagen d. 12. oktober 1806 fik navnet Charlotte Cathrine Hanses. Hun blev holdt til dåben af Ann Kirstin Chrestens fra Elstrup, og det var Mads Nicolaisen, Elisabeth Kock, Anna Rende og Peder Kock der stod fadder til barnet.

  I 1808 fik Danmark så en ny konge idet Christian VII døde og derefter var det så Frederik VI der kom på tronen. Eleonoras bror Jørgen, der var matros og som formodentlig har været i engelsk fangenskab, døde på Plymouth Hospital i England i september 1810 i en alder af kun 27 år.

  Tiden gik mens Hans lå inde som soldat, og tirsdag d. 17. december 1811 kom han så hjem fra Falster til Elstrup, sikkert dog kun på orlov, og kort tid derefter ventede Eleonora Elisabeth så sit næste barn. Det blev en dreng, og han blev født om onsdagen d. 21. oktober 1812, og døbt om søndagen d. 25. oktober 1812. Han fik navnet Jørgen Hansen, og det var Mads Nicolaisen der holdt ham til dåben. Som faddere stod Hans Dreier, Cathrine Christiansen, Jacob Jensen og Marie Pedersen, der alle var fra Elstrup. Ifølge kirkebogen er Hans stadigvæk soldat.

  Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret, men man kunne godt nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Det man skulle lære var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

  Hans var kommet hjem fra militæret, og den lille familie ventede igen familieforøgelse. Påskedag søndag d. 26. marts 1815 fødte Eleonora så sit tredje barn, og det blev en pige som ved dåben søndag d. 2. april 1815 fik navnet Maria Hansen. Hun blev holdt til dåben af Maria Peders fra Guderup, og det var Mads Nicolaisen, Anna Jørgens, Hans Wrang og Maria Frederiksen, der alle var fra Elstrup, der stod fadder.

  Kort tid efter havde Hans den sorg at miste sin far Jørgen Hansen, idet han døde i en alder af 74 år om tirsdagen d. 13. juni 1815, og han blev begravet på kirkegården i Egen om søndagen d. 18. juni 1815. Hans’ mor gik på aftægt, og Hans overtog huset i Elstrup. Livet gik videre, og i 1819 fik Hans og Eleonora Elisabeth deres fjerde barn. Det blev en pige, og hun blev født om mandagen d. 30. august 1819. Hun fik navnet Anna Elisabeth Hansen ved dåben søndag d. 5. september 1819. Det var boelsmand Mads Nicolaisens hustru Anne der holdt barnet til dåben, og boelsmand Jacob Jørgensen, boelsmand Christen Hansens hustru Anne Dorothea, samt ungkarl Peder Jørgensen fra Elstrup og pigen Marie Elisabeth Christensen fra Nalmose, der stod fadder.

  Hans og Eleonoras ældste datter Charlotte Cathrine, der gik i Elstrup skole, og som nu var blevet 15½ år gammel, blev konfirmeret i Egen kirke i foråret 1822, og godt 2½ år efter ventede Hans og Eleonora Elisabeth så deres femte barn, men det gik bare ikke så godt, idet Eleonora om onsdagen d. 4. august 1824 fødte et dødfødt drengebarn, der så derefter blev begravet på Egen kirkegård fire dage senere om søndagen d. 8. august 1824.

  Hans og Eleonoras søn Jørgen, der ligeledes gik i Elstrup skole, og som nu var blevet 16½ år gammel, blev i foråret 1829 konfirmeret i Egen kirke, og året efter på palmesøndag d. 4. april 1830 var det så deres anden datter Maries tur til at blive konfirmeret.

  Eleonoras stedfar Frederik Christensen Moos i Elstrup, døde i begyndelsen af året 1833 og han blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 13. januar 1833. Eleonoras mor stod nu igen tilbage som enke.

  Hans og Eleonoras ældste datter Charlotte Cathrine var blevet forelsket i den 1 år ældre ungkarl fra Dyndved i Egen sogn Hans Jørgensen Finmann. Denne forelskelse resulterede i en graviditet, og så har det nok været bedst at blive gift, så søndag d. 13. april 1834 blev de gift i Egen kirke. Ved dette bryllup var Hans med som forlover sammen med boelsmand Niels Finmann fra Broballe. Kun to måneder senere fødte Charlotte så en lille pige om tirsdagen d. 17. juni 1834, og hun blev døbt Margrethe Marie Hansen ved dåben søndag d. 20. juli 1834. Hans og Eleonora var nu blevet bedsteforældre.

  Tiden var nu kommet til at Hans og Eleonoras fjerde barn, datteren Anna Elisabeth, der også gik i Elstrup skole, skulle konfirmeres, og det blev hun i påsken 1834 i Egen kirke.

  Der var trængsel i det lille inderste hus, og ved folketællingen i 1835, boede Hans og Eleonora som inderste i nr. 21 i Elstrup by sammen med deres søn Jørgen, der arbejdede som daglønner. Også Hans’ mor den 80-årige Charlotte Cathrine boede der, samt deres datter og svigersøn Charlotte og Hans Jørgen, der arbejdede som tjenestekarl, og deres lille datter Margrethe.

  Kun godt et par måneder senere mistede Hans sin mor Charlotte Cathrine Jacobsdatter, idet hun døde søndag d. 26. april 1835 i en alder af 79¼ år, efter at havde levet som enke i knap 20 år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 3. maj 1835.

  Hans og Eleonoras ældste datter Charlotte ventede nu sit andet barn, og mandag d. 8. februar 1836 fødte hun en dreng, der blev døbt fastelavnssøndag d. 14. februar 1836 hvor han fik navnet Jørgen Hansen. Året efter fødte Charlotte så sit tredje barn, og det blev en pige, der blev født onsdag d. 10. maj 1837. Hun blev hjemmedøbt samme dag af hendes far og hun fik navnet Eleonora Elisabeth Hansen Finmand.

  Eleonora mistede også sin mor Marie, idet hun døde onsdag d. 17. juli 1839 i en alder af 83¾ år efter at have levet som enke i 6½ år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 21. juli 1839. Samme år fik Danmark igen en ny konge idet Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye regent. Der var et voksende ønske om en ændret forfatning men den nye konge ville ikke være med til dette. Dog ville han gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

  Lørdag d. 1. februar 1840 var der igen folketælling, og da var det kun deres søn Jørgen og en tjenestepige på 16 år ved navn Anne Kirstine Christensen der boede sammen med dem i Elstrup bys inderste sted nr. 49.

  Mandag d. 30. maj 1842 fik Hans og Eleonora igen et barnebarn, da datteren Charlotte fødte en pige som fik navnet Anna Maria Hansen Finmand ved dåben søndagen d. 5. juni 1842 i Egen kirke.

  Hans og Eleonoras datter Maria ventede et barn, og om onsdagen d. 22. november 1843 fødte hun en pige. Det var en lejesvend ved navn Lorenz Jørgensen fra Elstrup, som var 11 år ældre end Maria, der var far til barnet, og dette havde han jo så også erkendt, for om fredagen d. 19. januar 1844 blev de gift i Egen kirke med Hans som forlover sammen med aftægtsmand og kromand Jørgen Jørgensen i Elstrup. 2 dage senere blev deres lille datter døbt og hun fik navnet Kirstine Jørgensen.

  Fem år efter sidste folketælling, var der atter folketælling, og den fandt sted lørdag d. 1. februar 1845. På det tidspunkt var datteren Maria flyttet tilbage til Hans og Eleonora, og her boede hun så sammen med sin lille datter Kirstine, men hvor hendes mand opholdt sig, er ikke kendt. Sønnen Jørgen boede også stadigvæk derhjemme, indtil han langt om længe fandt sit livs kærlighed. Det var den jævnaldrende naverpige Elisabeth Matthiesen fra Sjellerup, og de blev gift i Egen kirke søndag d. 7. november 1847, og også ved dette bryllup var Hans med som forlover.

  Året efter kunne Hans og Eleonora igen opleve et kongeskift, idet Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848, og Danmarks nye konge blev nu Frederik VII. Kort tid efter blev den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848.

  På et tidspunkt er Hans og Eleonoras datter og svigersøn Charlotte og Hans flyttet fra Elstrup til det nærliggende Nyled, hvor de lejede sig ind i et hus, og her fødte Charlotte så om tirsdagen d. 9. maj 1848 en dreng, som ved dåben om søndagen d. 14. maj 1848 fik navnet Hans Hansen Finmand. Hans og Eleonoras yngste datter Anna Elisabeth, der var tjenestepige hos en Johansen i Elstrup, var blevet forelsket i den 8 år ældre ungkarl Hans Jensen Verner fra Elstrup, og søndagen d. 30. juli 1848 blev de så gift i Egen kirke med Christen Jørgensen og Hans Christian Johansen som forlovere.

  Det gik dog ikke så godt med Charlotte og Hans’ sidstfødte dreng, og kun godt tre kvart år gammel døde han så onsdag d. 28. februar 1849 og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 4. marts 1849.

  Midt under treårs krigen, fik Danmark sin første grundlov, og den blev underskrevet af Frederik VII d. 5. juni 1849. Krigen varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

  Hos sønnen Jørgen og svigerdatteren Elisabeth var der småfolk i vente, og onsdag d. 15. januar 1851 fødte hun en lille dreng. 2 dage senere blev drengen hjemmedøbt hvor han fik navnet Hans Jørgen Dam, men han døde desværre lige kort tid derefter samme dag, og blev begravet på Egen kirkegård om søndagen d. 26. januar 1851.

  Danmark fik sit første frimærke, der var et 4 rigsbank skillings mærke, d. 1. april 1851, og 4 uger senere udkom der endvidere et 2 skillings mærke.

  Hans og Charlotte i Nyled fik deres sjette barn fredag d. 30. maj 1851, og det blev en pige, der ved dåben 2. pinsedag mandag d. 9. juni 1851 fik navnet Maria Kirstina Finmand. Hans og Eleonora havde fået endnu et barnebarn.

  Hans havde tilsyneladende fundet sig et andet erhverv, idet han ved folketællingen torsdag d. 1. februar 1855 nu var blevet skomager, og Hans og Eleonora boede nu alene i huset i Elstrup. Ved den næste folketælling der fandt sted onsdag d. 1. februar 1860 var Hans foruden at være aftægtsmand også blevet drejer. Hans var nu blevet 75 år gammel og Eleonora var blevet 78 år gammel.

  Der gik et par år, men så om fredagen d. 7. marts 1862 døde Hans Jørgensen Dam som aftægtsinderste i Elstrup i en alder af 76 år. Han blev begravet på Egen kirkegård onsdag d. 12. marts, og Eleonora Elisabeth måtte nu herefter leve sit liv videre som enke.

  Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage var Kong Frederik VII blevet syg, og han døde d. 15. november 1863. Den nye konge Christian IX frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, men d. 18. november 1863 underskrev han den dog så alligevel. Dette blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. På Sundeved-siden stod 30.000 preussiske tropper, og natten mellem d. 28. og 29. juni 1864, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdelige tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom de så under de preussiske myndigheders magt.

  Efter at danskerne havde tabt slaget ved Dybbøl og efter våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

  Tiden gik så videre, med de restrektioner der nu kom, og hvor det at være dansk ikke længere måtte vises med dannebrog, indtil Eleonora Elisabeth i en alder af 89 år døde lørdag d. 15. juli 1871 efter at have levet som enke i godt 9 år. Hun blev begravet på Egen kirkegård fredag d. 21. juli 1871. Et langt liv havde nu taget sin afslutning.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Hansen, 53, Gift, Inste mit Land und Taglöhner, 1, , Hausvater, M
  Charlotta Jacobs, 49, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Hans Jürgensen, 18, Ugift, "-", , , ihr Sohn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jürgensen Dam, 60, Gift, Insten und Tagelöhner, -"- [Elstrup], M
  Eleonore Elisabeth Nicolaisen, 63, Gift, seine Frau, -"- [Elstrup], K
  Jürgen Hansen Dam, 33, Ugift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], M
  Maria Jürgensen, 30, Gift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], K
  Kirstine Jürgensen, 2, Gift, Dessen Tochter, -"- [Elstrup], K.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jørgensen Dam, 75, Gift, Elstrup, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Aftægtsmand og Drejer, Lutheraner, , M,
  Eleonora Elisabeth f. Hansen, 78, Gift, Elstrup, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Hans Kone, Lutheraner, , K,.

Eleonore Elisabeth Nicolaisen1

K, f. 29 september 1782, d. 15 juli 1871
Senest redigeret=9 Dec 2019
     Eleonore Elisabeth Nicolaisen blev døbt 29 september 1782 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind. Eleonore blev gift 7 juni 1806 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Hans Jørgensen Dam, søn af Jørgen Hansen Dam og Charlotte Cathrine Jacobsen. Eleonore Elisabeth Nicolaisen døde 15 juli 1871 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 88 år. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 juli 1871.
Far-Nat*Nicolai Madsen f. 28 Jan 1753
Mor-Nat*Marie Jørgensen Lind f. 2 Feb 1757, d. 17 Jul 1839

Børn af Eleonore Elisabeth Nicolaisen og Hans Jørgensen Dam

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Christensen Moos, 43, Gift, Setz=Hufner, 1, Hausvater, M
  Maria Jürgens, 47, Gift, "-", 2, seine Frau, K
  Anna Kistina Nicolaÿsen, 28, Gift, "-", 1, der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Matz Nicolaÿsen, 24, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Elisabeth Nicolaÿsen, 21, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Jürgen Nicolaÿsen!!, 19, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Peter Christensen, 5, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Nicolai Christensen, 2, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Anne Sophia Matzen, 63, Enke, Abnamefrau, 1, Stiefmutter des ersten Mannes der Frau, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jürgensen Dam, 60, Gift, Insten und Tagelöhner, -"- [Elstrup], M
  Eleonore Elisabeth Nicolaisen, 63, Gift, seine Frau, -"- [Elstrup], K
  Jürgen Hansen Dam, 33, Ugift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], M
  Maria Jürgensen, 30, Gift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], K
  Kirstine Jürgensen, 2, Gift, Dessen Tochter, -"- [Elstrup], K.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jørgensen Dam, 75, Gift, Elstrup, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Aftægtsmand og Drejer, Lutheraner, , M,
  Eleonora Elisabeth f. Hansen, 78, Gift, Elstrup, Egen Sogn, Sønderborg Amt, Hans Kone, Lutheraner, , K,.

Jørgen Hansen Dam1

M, f. 21 oktober 1812
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Jørgen Hansen Dam blev født 21 oktober 1812. Han var søn af Hans Jørgensen Dam og Eleonore Elisabeth Nicolaisen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Hans Jørgensen Dam f. 21 Aug 1785, d. 7 Mar 1862
Mor-Nat*Eleonore Elisabeth Nicolaisen f. 29 Sep 1782, d. 15 Jul 1871

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Faddere ved dåben: Mads Nicolaisen, Hans Dreier, Cathrine Christiansen, Jacob Jensen, Marie Pedersen.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jürgensen Dam, 60, Gift, Insten und Tagelöhner, -"- [Elstrup], M
  Eleonore Elisabeth Nicolaisen, 63, Gift, seine Frau, -"- [Elstrup], K
  Jürgen Hansen Dam, 33, Ugift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], M
  Maria Jürgensen, 30, Gift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], K
  Kirstine Jürgensen, 2, Gift, Dessen Tochter, -"- [Elstrup], K.

Marie Hansen Dam1

K, f. 26 marts 1815
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Marie Hansen Dam blev født 26 marts 1815. Hun var datter af Hans Jørgensen Dam og Eleonore Elisabeth Nicolaisen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Hans Jørgensen Dam f. 21 Aug 1785, d. 7 Mar 1862
Mor-Nat*Eleonore Elisabeth Nicolaisen f. 29 Sep 1782, d. 15 Jul 1871

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Marie Pedersen fra Guderup hh, Mads Nicolaisen, Anne Jørgens, Hans Wrang, Marie Frederiksen alle i Elstrup.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jürgensen Dam, 60, Gift, Insten und Tagelöhner, -"- [Elstrup], M
  Eleonore Elisabeth Nicolaisen, 63, Gift, seine Frau, -"- [Elstrup], K
  Jürgen Hansen Dam, 33, Ugift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], M
  Maria Jürgensen, 30, Gift, Ihre Kinder, -"- [Elstrup], K
  Kirstine Jürgensen, 2, Gift, Dessen Tochter, -"- [Elstrup], K.

Anne Elisabeth Hansen Dam1

K, f. 30 august 1819
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Anne Elisabeth Hansen Dam blev født 30 august 1819. Hun var datter af Hans Jørgensen Dam og Eleonore Elisabeth Nicolaisen.
Far-Nat*Hans Jørgensen Dam f. 21 Aug 1785, d. 7 Mar 1862
Mor-Nat*Eleonore Elisabeth Nicolaisen f. 29 Sep 1782, d. 15 Jul 1871

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Faddere ved dåben: Anne, boelsmand Mads Nicolaisen's hustru i Elstrup, boelsmand Jacob Jørgensen, Anne Dorthe, boelsmand Christen Hansen's hustru, ungkarl Peder Jørgensen og pigen Marie Elisabeth Christensen fra Nalmose.

Mette Cathrina Storm1

K, f. 9 februar 1835
Senest redigeret=13 Dec 2019
     Mette Cathrina Storm blev født 9 februar 1835 i Frederiksgård, Notmark, Als Sønder, Sønderborg. Hun var datter af Johann Friedrich Storm og Louise Christine Hansen. Mette Cathrina Storm blev døbt 8 marts 1835 i Vor Frue Kirke, Notmark 4, Notmark, Als Sønder, Sønderborg. Hun blev konfirmeret 4 marts 1849 i Notmark, Als Sønder, Sønderborg. Mette blev gift 17 april 1868 i Notmark, Als Sønder, Sønderborg, med Ole Jensen.2
Far-Nat*Johann Friedrich Storm f. 11 Maj 1805, d. 2 Jul 1886
Mor-Nat*Louise Christine Hansen f. 29 Feb 1808, d. 29 Okt 1884

Barn af Mette Cathrina Storm og Christian Svendsen

Barn af Mette Cathrina Storm og (?) Nielsen

Barn af Mette Cathrina Storm og Jürgen August Grossmann

Børn af Mette Cathrina Storm og Ole Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friedrich Storm, 40, Gift, Parcelist und Tagelöhner, Kiel, , 1, M
  Louise Hansen, 37, Gift, seine Frau, Augustenburg, , 1, K
  Brigitta M. Storm, 15, Ugift, ihre Kinder, Fridrichshoff, , 1, K
  Christiane Storm, 12, Ugift, ihre Kinder, Fridrichshoff, , 1, K
  Metta Catharina Storm, 10, Ugift, ihre Kinder, Fridrichshoff, , 1, K
  Anne M. Storm, 6, Ugift, ihre Kinder, Fridrichshoff, , 1, K
  Peter H. Storm, 2, Ugift, ihre Kinder, Fridrichshoff, , 1, M.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, tjenestepige hos Mathias Mathiassen.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathias Hansen Pørksen, 45, Gift, Møgeltønder Sogn, Tønder Amt, Møller, Lutheran, , M,
  Arnoldine Cecilie Christine Ohlsen, 36, Gift, Sønderborg, Hans Kone, Lutheran, , K,
  Niels Pørk Arbold Pørksen, 14, Ugift, Sønderborg, Deres Barn, Lutheran, , M,
  Anne Christine Marie Pørksen, 11, Ugift, Aastoft, Deres Barn, Lutheran, , K,
  Lovise Mathilde Pørksen, 9, Ugift, Aastoft, Deres Barn, Lutheran, , K,
  Kathrine Juliane Rosalie Birgithe Pørksen, 4, Ugift, Ketting Sogn, Als, Sønderborg Amt, Deres Barn, Lutheran, , K,
  Johanne Tomasine Pørksen, 1, Ugift, Ketting Sogn, Als, Sønderborg Amt, Deres Barn, Lutheran, , K,
  Johan Johansen, 45, Fraskilt, Løgumkloster Sogn, Tønder Amt, Møllersvend, Lutheran, , M,
  Fritz Frederik Otto Hansen, 18, Ugift, Oksbøl Sogn, Sønderborg Amt, Møllerlærling, Lutheran, , M,
  Mette Kathrine Storm, 23, Ugift, Notmark Sogn, Als, Sønderborg Amt, Tjenestepige, Lutheran, , K,.

Niels Nielsen1,2

M, f. 1708, d. 1774
Senest redigeret=1 Nov 2019
     Niels Nielsen blev født i 1708 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Niels Pedersen og Maren (?) Niels blev gift 3 april 1740 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Anne Pedersen, datter af Peder Christensen og Anne Jacobsen. Niels Nielsen døde i 1774 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 16 januar 1774.
Far-Nat*Niels Pedersen f. 1664
Mor-Nat*Maren (?)

Børn af Niels Nielsen og Anne Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Niels Nielsen nævnes 1741 som boelsmand på boel nr. 9 (nr. 68 på udstykningskortet) i Dyndved 1740-1774. Ifølge skifteprotokollen overtager han først boelet 10 marts 1753.
 2. [S647] Bent Jessen, online http://www.jessenb.dk/, Niels Nielsen blev født omkring 1708, som søn af boelsmand Niels Petersen og hustru Maren på boel nummer 9 i Dyndved ved Guderup i Egen Sogn på Als. Han havde en storesøster ved navn Anne Kirstine Nielsdatter der var født i omkring 1705. Han havde også en storebror ved navn Jørgen Nielsen, hvis fødselsår ikke kendes, men som må være før 1708. Omkring 1710 fik han en lillesøster der fik navnet Maren Nielsdatter, og omkring 1718 fik han en lillebror der fik navnet Hans Nielsen. Der kan sagtens have været flere søskende, men de er i så fald ikke kendte. Der findes heller ikke nogen kirkebog fra Egen fra før 1734.

  Niels blev altså født mens Frederik IV var konge i Danmark. I året 1713 blev der i forbindelse med den store nordiske krig udsendt en én rigsdalerseddel, som således blev Danmarks første pengeseddel

  Og den skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men da danskerne kun havde ringe tillid til sedlerne, faldt de meget snart i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere. Niels har jo nok ikke engang set sådan en seddel, men hans far og mor har måske.

  Hvordan livet har formet sig for Niels Nielsen vides der intet om, men da Niels var omkring de 26 år mistede han sin far Niels Pedersen, idet han døde i sommeren 1734 i en alder af 70 år og blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 11. juli 1734.

  Niels havde mødt sit livs udkårne, og det var den 10 år yngre Anna Pedersdatter, der var datter af boelsmand Peter Christensen og hustru Anna Jacobsdatter på boel nr. 3 i Dyndved, og som var født omkring 1718. Hun havde en storebror ved navn Christen Pedersen der var født omkring 1717, og en lillesøster ved navn Kirsten Pedersdatter der var født omkring 1721, en lillesøster ved navn Maren Pedersdatter der var født omkring 1723 og endnu en lillesøster ved navn Mette Pedersdatter der var født omkring 1725. Foruden dem havde hun en lillebror ved navn Jacob Pedersen der var født omkring 1730, og endnu en lillebror ved navn Hans Pedersen der var født omkring 1731.

  Anna blev også født mens Frederik IV var konge i Danmark, og oplevede således også kongeskiftet i 1730 da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Han blev efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter med et pennestrøg ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården. De såkaldte gårdforsiddere, som følge af at bonden havde misligholdt sin del af fæstekontrakten, blev mere og mere almindelig. Efter kun tre år indførte Christian VI så igen landmilitsen og godsejerne skulle nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet indført, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Det blev så i 1735 udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år. Niels har således været omfattet af denne forordning.

  Niels og Anna blev gift i Egen kirke søndag d. 3. april 1740, og derefter overtog de så boel nummer 9 og Niels’ mor gik på aftægt. Niels blev nu der kaldet Niels i Skrivergården, men han blev også kaldt Niels Nielsen Dam, så hvorfra navnet Dam er kommet vides heller ikke.

  Niels og Anna fik deres første barn i 1740. Det blev en dreng der fik navnet Niels Nielsen da han blev døbt. Datoen for denne dåb ligger dog mærkværdigvis før deres bryllup, idet den er noteret som onsdag d. 17. februar 1740. Om præsten har skrevet forkert et eller andet sted skal være usagt, eller om barnet er født før ægteskabet, hvilket jo også er en mulighed, men det står der intet om.

  Kun året efter fik Niels og Anna deres næste barn. Det blev en pige, der ved dåben søndag d. 29. oktober 1741 fik navnet Anne Nielsdatter. I august 1743 ventede de så deres tredje barn, og Anna fødte en dreng, der blev navngivet Peder Nielsen ved dåben søndag d. 11. august 1743.

  Året efter havde Anna den sorg at miste sin mor Anna Jacobsdatter, idet hun i en alder af kun 52 år døde derhjemme i Dyndved og hun blev så begravet på Egen kirkegård torsdag d. 4. juni 1744. Hendes far stod nu tilbage som enkemand, og efter dette blev der så lørdag d. 27. februar 1745 holdt skifte i Egen Herredsting. Her fortalte Annas far så at han ville begive sig udi ægteskab med Maren Poulsdatter fra Pøl, og at hans formue og midler ikke strakte sig til at han kunne give sine børn nogen arvepart efter deres salige moder, eftersom han sad udi megen gæld, men han lovede, at han med Guds hjælp og med sit yderste ville bruge al sin flid på, at sørge for sine børn, som en kristelig fader bør gøre. Fem dage senere blev Annas far så gift i Egen kirke torsdag d. 4. marts 1745 med den 17 år yngre Maren Poulsdatter fra Pøl ved Nordborg.

  I slutningen af året 1745, fødte Anna igen en dreng, der fik navnet Hans Nielsen ved dåben 1. nytårsdag lørdag d. 1. januar 1746, men det gik bare ikke så godt med den lille dreng, og han døde og blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 6. februar 1746. Et halvt års tid senere døde også kong Christian VI d. 6. august 1746, og han blev efterfulgt af Frederik V, men da han hverken havde lyst eller evne til at regere landet, blev hans kammerpage og opdrager mens han var kronprins, A. C. Moltke, i stedet for landets nye stærke mand.

  I efteråret 1747, fødte Anna så sit femte barn, og det blev en pige der fik navnet Maren Nielsdatter ved dåben søndag d. 5. november 1747. Niels og Anna fik deres barn nummer 6 i 1749. Det blev også en pige, og hun blev navngivet Kirsten Nielsdatter ved dåben søndag d. 14. december 1749. Børneflokken voksede, og i 1752 fødte Anna igen en dreng, der ved dåben 2. påskedag mandag d. 16. april 1752 fik navnet Christen Nielsen.

  1 1753 mistede Niels sin mor Maren, idet hun efter at have levet som enke i 19 år nu i en alder af 78 år, døde først på året og blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 21. januar 1753. Efter dette blev der så fredag d. 30. marts 1753 afholdt skifte efter Niels’ far Niels Pedersen, og ved dette skifte blev det så vedtaget at Niels skulle overtage gården, selv om han ikke var den ældste søn, idet hans ældre bror Jørgen åbenbart ikke har været i stand til at overtage og drive gården. I stedet for skulle Jørgen have fuld aftægt på gården og underholdes af Niels, og det samme skulle Niels’ bror Hans også have. De to nævnes i skiftet som ”de 2 brekfældige børn Jørgen og Hans Nielsen”. Dødsboets formue efter Niels Pedersen blev opgjort til 266 rigsdaler 2 skilling, og gælden udgjorde 252 rigsdaler 16 skilling. Det resterende beløb på 13 rigsdaler 32 skilling, måtte Niels beholde mod at han ydede fuld aftægt til de to nævnte brødre.

  Tiden gik og i sommeren 1754 fik Niels og Anna deres ottende barn. Det blev en dreng, der ved dåben søndag d. 18. august 1754 fik navnet Jørgen Nielsen. I året 1757 fødte Anna så igen en dreng, og han blev navngivet Hans Nielsen ved dåben onsdag d. 30. marts 1757, og deres tiende og dermed sidste barn fik de så i 1759. Det blev en dreng som fik navnet Christian Nielsen ved dåben søndag d. 18. november 1759.

  Danmarks konge Frederik V døde tirsdag d. 14. januar 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII. Annas fars kone Maren, døde også i 1766 efter 21 års ægteskab med hendes far, i en alder af 58 år, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård bededag fredag d. 25. april 1766. Hendes far stod nu igen tilbage som enkemand for anden gang. og efter dette blev der så fredag d. 14. august 1767 holdt skifte i Egen Herredsting, og her blev Annas fars samlede bo opgjort til skifte og deling. Annas søster Mette fik 14 rigsdaler til en hest ligesom Anna og hendes andre søstre havde fået, og det samme fik Annas brødre Jacob og Hans også. Maren fik 2 rigsdaler i såkaldt forlag for en ko, der var død, og Jacob og Hans fik også hver 7 rigsdaler til en ko, samt 5 rigsdaler og 16 skilling hver til kobber husgeråd. Jacob skulle desuden have 6 rigsdaler til en kiste og en dragkiste, og Maren fik 3 rigsdaler til kniplinger til sin seng. Anna og hendes søskende var enige med hensyn til den nuværende deling, dog med det forbehold at de efter deres fars død arvede den dobbelte portion af den fastsatte værdi i lige dele, altså 16 rigsdaler 33 skilling til hver.

  Efter at have levet som enkemand i omkring 1½ år, havde Annas far igen fundet sig en ny livsledsager, og lørdag d. 27. november 1767 han så gift igen i Egen kirke med en Karen Christensdatter.

  Danmarks konge Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, og efterhånden som tiden gik havde han tiltaget sig større og større magt og indflydelse, og var efterhånden blevet enehersker i Danmark. Han fik også et barn med dronning Caroline Mathilde, idet hun også var blevet hans elskerinde.

  I 1771 overdrog Niels så gården til sin ældste søn Niels og han og Anna gik derefter på aftægt.

  I København var det efterhånden blevet for meget med ham Struensee, og man var nødt til at bringe dette til ophør. Han blev derfor arresteret ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772, og efter at være blevet kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, for øjnene af en meget stor skare af nysgerrige mennesker. Struensee kom op på skafottet, hvor han først fik ødelagt sit adelige skjold, og derefter sin højre hånd afhugget og derefter sit hoved. Hans krop blev derefter parteret i fire dele og lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Nyheden om alt dette skrækkelige blev hurtigt kendt ud over hele landet.

  Anna mistede sin far i januar måned 1773, idet han efter godt 5 års ægteskab med Karen Christensdatter døde i en alder af 81½ år, og han blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 24. januar 1773. Derefter blev der så d. 29. maj 1773 afholdt offentlig skifte og deling efter hendes far på Egen Herredsting, og her fik Annas ældste bror Christen, efter allerhøjeste kongelig resolution overdraget ejendommen. Ud af boets samlede formue, der blev opgjort til i alt 386 rigsdaler 30 skilling, og hvoraf bygningerne blev takseret til 90 rigsdaler, blev Annas arvedel på 16 rigsdaler 33 mark 1 skilling, og hvor hendes søster Mette fik 50 rigsdaler 33 skilling, hendes søster Maren fik 27 rigsdaler 33 mark 1 skilling, hendes bror Jacob fik 49 rigsdaler 1 mark 1 skilling, hendes bror Hans fik 43 rigsdaler 1 mark 1 skilling og hendes bror Christen fik 16 rigsdaler 33 mark 1 skilling. Den samlede gæld ved skiftet beløb sig til i alt 416 rigsdaler 38 mark 6 skilling.

  Niels og Annas søn Jørgen Nielsen overtog på et ikke kendt tidspunkt kroen ”Finnen” i Dyndved, og han blev herefter kaldt Jørgen Finmand, som hans familie også kom til at hedde. Sønnen Christen Nielsen blev i 1775 gift med Kirsten Jacobsdatter, der var datter af boelsmand Jacob Jepsen i Egen, datteren Anne Nielsdatter blev gift med boelsmand Hans Christensen Thordsen i Guderup, datteren Kirsten Nielsdatter blev gift med boelsmand Hans Mathisen i Dyndved og sønnen Peter Nielsen blev boelsmand i Dyndved.

  I en alder af 66 år døde Niels Nielsen derhjemme først på året 1774, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 16. januar 1774. Anna stod nu tilbage som enke, og som sådan levede hun så sit liv videre i Dyndved i 6½ år, indtil hun i en alder af 62 år døde i sommeren 1780 og blev derefter begravet på Egen kirkegård torsdag d. 13. juli 1780.

Anne Pedersen1

K, f. 1718, d. 1780
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Anne Pedersen blev født i 1718. Hun var datter af Peder Christensen og Anne Jacobsen. Anne blev gift 3 april 1740 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Niels Nielsen, søn af Niels Pedersen og Maren (?). Anne Pedersen døde i 1780 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 13 juli 1780.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Børn af Anne Pedersen og Niels Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Niels Nielsen Dam1

M, f. 1740
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Niels Nielsen Dam blev født i 1740. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Nielsen1

K, f. 1741
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Anne Nielsen blev født i 1741. Hun var datter af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Anne Nielsen blev gift med parcellist Nis Jørgensen i Hjortspring.

Peder Nielsen1

M, f. 1743
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Peder Nielsen blev født i 1743. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Nielsen1

M, f. 1746
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Hans Nielsen blev født i 1746. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Nielsen1

K, f. 1747
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Maren Nielsen blev født i 1747. Hun var datter af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten Nielsen1

K, f. 1749
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Kirsten Nielsen blev født i 1749. Hun var datter af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christen Nielsen1

M, f. 1752
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Christen Nielsen blev født i 1752. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Nielsen1

M, f. 1757
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Hans Nielsen blev født i 1757. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christian Nielsen1

M, f. 1759
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Christian Nielsen blev født i 1759. Han var søn af Niels Nielsen og Anne Pedersen.
Far-Nat*Niels Nielsen f. 1708, d. 1774
Mor-Nat*Anne Pedersen f. 1718, d. 1780

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Nicolaisen1

M, f. 8 juni 1738, d. 22 marts 1829
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Peder Nicolaisen blev døbt 8 juni 1738 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Nicolai Pedersen og Margrethe (?) Peder blev gift 11 november 1763 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Adelheit Marie Hansen Thrane, datter af Hans Jebsen Thrane og Kirsten (?). Peder blev gift 7 maj 1785 i Vor Frue Kirke, Notmark 4, Notmark, Als Sønder, Sønderborg, med Birthe Cathrine Pedersen Byg. Peder blev gift 16 oktober 1806 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Kirsten Jørgensen. Peder Nicolaisen døde 22 marts 1829 i Guderup, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 90 år. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 25 marts 1829.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Guderup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Nicolai Pedersen f. 1703, d. 1785
Mor-Nat*Margrethe (?) f. 1698, d. 29 Jul 1760

Børn af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane

Familie: Peder Nicolaisen og Birthe Cathrine Pedersen Byg

Familie: Peder Nicolaisen og Kirsten Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Peder Nicolaisen nævnes 1763 som præstekådner i Guderup, det er præsteinderstested nr 45 på udstykningskortet. I 1772 nævnes han som urmager.I 1773 nævnes han som præstekådner i Elstrup ( det må vist være samme mand, i så fald er det mest sandsynligt, at præsten ved en fejl har skrevet Elstrup i stedet for Guderup). I 1776 nævnes han atter som urmager i Guderup, og da optræder
  en Johan Bähr som fadder. Hustruen Adelheid Marie kaldes ved hendes død i 1783 blot for Marie. Ved FT 1803 nævnes Peder Nicolaisen som urmager og inderste med land i Guderup samt hustruen Kirsten Jørgensen, der ved vielsen i1785 nævnes af Hundslev. Peder Nicolaisen nævnes ved sin død som urmager i Guderup, og efterlader en enke og en datter Margrethe. Peder Nicolaisen's tredie hustru Birgitte Cathrine Peders har været gift før. Ved hendes død i 1835 kaldes hun fejlagtigt for Anne Birgitte.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Nicolaisen, 65, Gift, Inste mit Land und Uhrmacher, 2, Hausvater, M
  Kistina Jürgens, 61, Gift, "-", 1, seine Frau, K.

Adelheit Marie Hansen Thrane1

K, f. 8 juli 1742
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Adelheit Marie Hansen Thrane blev døbt 8 juli 1742 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Hans Jebsen Thrane og Kirsten (?) Adelheit blev gift 11 november 1763 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Peder Nicolaisen, søn af Nicolai Pedersen og Margrethe (?). Adelheit Marie Hansen Thrane blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 september 1783.
Far-Nat*Hans Jebsen Thrane f. 1697, d. 1771
Mor-Nat*Kirsten (?) f. 1702, d. 1776

Børn af Adelheit Marie Hansen Thrane og Peder Nicolaisen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Pedersen1

M, f. 1766
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Hans Pedersen blev født i 1766. Han var søn af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.