Marie (?)1

K, f. 1688
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Marie (?) blev født i 1688. Marie blev gift i 1714 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Jørgen Madsen, søn af Mads Jørgensen. Marie (?) blev bisat 9 juni 1782.

Børn af Marie (?) og Jørgen Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Frederik (?)1

M
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Frederik (?) var søn af Jørgen Madsen og Marie (?)
Far-Nat*Jørgen Madsen f. 1687, d. 1769
Mor-Nat*Marie (?) f. 1688

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mads Jørgensen1

M, f. 1714
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Mads Jørgensen blev født i 1714. Han var søn af Jørgen Madsen og Marie (?)
Far-Nat*Jørgen Madsen f. 1687, d. 1769
Mor-Nat*Marie (?) f. 1688

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Jørgensen Vogt1

M, f. 1731
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Hans Jørgensen Vogt blev født i 1731. Han var søn af Jørgen Madsen og Marie (?)
Far-Nat*Jørgen Madsen f. 1687, d. 1769
Mor-Nat*Marie (?) f. 1688

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jørgen Pedersen1

M, f. 1664, d. 1742
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Jørgen Pedersen blev født i 1664. Jørgen blev gift i 1711 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Thore (?) Jørgen Pedersen døde i 1742 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, 30 september 1742.

Barn af Jørgen Pedersen

Familie: Jørgen Pedersen og Thore (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Chr. Knudsen XXIX 244: Jørgen Mattesen nævnes på boel nr 12 (nr 135 på udstykningskortet) 1710-1722, han er gift 1710, thi da dør hans kone i offer 9 mk. han har måske været gift med formandens Hans Christensens datter (dette er ikke rigtigt, se senere). I 1711 blev Jørgen Mattesen atter gift 7mk 12 sk.
  1709-1721 nævnes han som boelsmand i Elstrup. I 1713 har Jørgen Mattesen en korporal og en hest i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer.I1719 brændte hans boel, ilden opstod først i smedjen, hvis daværende ejer Claus Jessen Smed var en forfalden mand, der var gået ud og måske ikke i forvejen havde passet ilden i smedjen. Jørgen Mattesen's boel og et aftægt lige overfor, der
  tilhørte Christen Lauritzen. Jørgen Mattesen fik for dette år sin korntiende til kirken eftergivet 6 skæpper byg og 10 skæpper havre. Man ser altså at kirketiende som følge af delingen af det øde boel er blevet forhøjet. Han er død i tiden 1721-1732 (retterligen 1742), da Jørgen Pedersen nævnes her. Jørgen Mattesen og Jørgen Pedersen er identiske, idet Jørgen Pedersen år 1701 ifølge Nordborg amtsregnskaber overtager sin stedfader Hans Christensen fæsteboel for 18 rdl. hvoraf 6 betales i år.
  Jørgen Pedersen nævnes som boelsmand i Elstrup år 1732-1736. Han findes 1732 i en ind- beretning til amtet angående størrelsen af den årlige udsæd, 2 1/2 tønder rug, 4 1/2 tønde byg, 8 tønder havre, 1 tønde ærter og 3 tønder boghvede.

Thore (?)1

K, f. 1678, d. 1746
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Thore (?) blev født i 1678. Thore blev gift i 1711 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Jørgen Pedersen. Thore (?) døde i 1746. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 september 1746.

Familie: Thore (?) og Jørgen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Nicolai Christensen1

M, f. 1699, d. 1762
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Nicolai blev gift med Else (?) Nicolai Christensen blev født i 1699. Han var søn af Christen Jørgensen. Nicolai Christensen døde i 1762 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, 25 marts 1762.
Far-Nat*Christen Jørgensen f. 1665, d. 1741

Børn af Nicolai Christensen og Else (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Nicolai Christensen nævnes 1734 i Elstrup, i 1736 kaldes han Nicolas Christensen. Chr. Knudsen XXIX 226: Nicolai Christensen nævnes 1738-1762 som boelsmand på boel nr 9 i Elstrup (nr 132 på udstykningskortet). I 1738 er han boelsmand i Elstrup, da han med flere andre bymænd indgav et andragende til amtshuset om at få noget egetømmer udvist og stemplet i deres egen skov til deres bygningers reperation, da de var meget simple og brystfærdige.

Else (?)1

K, f. 1699, d. 12 november 1762
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Else blev gift med Nicolai Christensen, søn af Christen Jørgensen. Else (?) blev født i 1699 i Hundslev, Notmark, Als Sønder, Sønderborg. Hun døde 12 november 1762 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, 17 november 1762.

Børn af Else (?) og Nicolai Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Marie Nicolaisen1

K, f. 1734
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Anne Marie Nicolaisen blev født i 1734. Hun var datter af Nicolai Christensen og Else (?)
Far-Nat*Nicolai Christensen f. 1699, d. 1762
Mor-Nat*Else (?) f. 1699, d. 12 Nov 1762

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Marie Nicolaisen1

K, f. 1736
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Anne Marie Nicolaisen blev født i 1736. Hun var datter af Nicolai Christensen og Else (?)
Far-Nat*Nicolai Christensen f. 1699, d. 1762
Mor-Nat*Else (?) f. 1699, d. 12 Nov 1762

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christen Nicolaisen1

M, f. 1738
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Christen Nicolaisen blev født i 1738. Han var søn af Nicolai Christensen og Else (?)
Far-Nat*Nicolai Christensen f. 1699, d. 1762
Mor-Nat*Else (?) f. 1699, d. 12 Nov 1762

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Jebsen Thrane1

M
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Peder Jebsen Thrane var søn af Jeb Christensen Thrane.
Far-Nat*Jeb Christensen Thrane f. c 1550

Barn af Peder Jebsen Thrane

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Chr. Knudsen XXIX 119: Peder Jebsen nævnes som boelsmand på boel nr 18 (nr 3 på udstykningskortet) i Sjellerup 1650-1673 ifølge listen over kvægtienden. Skønt han ikke kaldes Thrane, så må han dog have ført dette navn, da han var søn afformanden. (1624-1658) Hertug Frederik af Nordborg havde i sinde at fratage ham jorden på Stevning mark og lægge den ind under Hjortspring. Peder Jebsen indgav derfor en ansøgning til hertugen, men året kendes ikke, da den ikke er dateret.
  Peder Jebsen påberåber sig her, at hans fader Jeb Christensen, som nu er 99 år, og han selv har lovlig fæstet denne kirkejord af præsten i Svendstrup. Den har i over 100 år fulgt deres gård som fæste.Da hertug Hans indlagde jord under Hjortspring ville han også tage denne jord, men han gav dog hans fader gengift på andre steder. Både hertugens fader Hertug Hans den Yngre og hertugens broder Hertug Hans Adolph respekterede hans ret, og derfor beder han også hans nåde at gøre dette. Det hjalp. I 1651-1652 betalte han kvægtiende 2 lam. I 1667 udgjorde hans tiende til kirken 8 skæpper byg, 15 skæppe havre og til præsten 4 skæppe rug, 7 skæppe byg og 15 skæppehavre. I 1667 leverede han til købmand Samuel Brandt i Sønderborg præstetiende 7 skæppe byg og 12 skæppe havre. I 1669 opføres han som boelsmand i Sjellerup i den fortegnelse over alle boel og kåd, som præsten Johannes Brandt indsendte tilkongelige rentekammer i København. Den jord på Stevning mark bestod af følgende agre og enge: På Nisses, Stensager og Eskehoved. I Nørremarken Harrager. I Lillemarken 2 agre ved navn Pikkelhøj, 3 agre Visehøj, 1 ager Kragager, 2 agre ved navn Blegagers stykke. Her findes et engstykke tillige.

Hans Rasmussen1

M
Senest redigeret=28 Okt 2019
     Hans Rasmussen var boelsmand i Elsmark, Havnbjerg, Als Nørre, Sønderborg.

Barn af Hans Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jørgen Christensen1

M, d. 1716
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Jørgen Christensen døde i 1716.

Børn af Jørgen Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Chr. Knudsen XXIX 200: Jørgen Christensen nævnes som boelsmand på boel nr 5 (nr 128 på udstykningskortet). I 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 1/2 skæppe byg og 9 skæppe havre. I 1713 havde Jørgen Christensen 2 ryttere og 2 heste i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrrasserer. I 1716 døde Jørgen Christensen i Elstrup 7 mk. I 1717 døde hans enke 6 mk. I 1712 blev Jørgen Christensen's syge søn i Elstrup berettet, og samme år døde denne søn, 6 mk. Efter navnet at dømme kan Jørgen Christensen godt være søn af den forrige mand på boelet Christen Jørgensen.

Laurits Rasmussen1,2

M, f. 1604, d. cirka 1672
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Laurits Rasmussen blev født i 1604. Han var søn af Rasmus Lauritsen og Johanne Rasmusdatter. Laurits Rasmussen tog eksamen som student i 1626 i Odense. Han tog eksamen som bacc. i 1628. Han var i 1628 hører i Nykøbing. Han var i 1631 rektor i Nyborg. Han var cirka 7 oktober 1631 kapellan i Ørbæk, Vindinge, Svendborg. Laurits blev gift med Sara Christensdatter Achtonia, datter af Christen Lauritsen og Anna Andersdatter. Laurits Rasmussen døde cirka 1672 i Kullerup, Ellested, Vindinge, Svendborg.
Far-Nat*Rasmus Lauritsen f. c 1560, d. Sep 1646
Mor-Nat*Johanne Rasmusdatter f. e 1556, d. e 1644

Barn af Laurits Rasmussen og Sara Christensdatter Achtonia

Kildehenvisninger

 1. [S705] Geni, online https://www.geni.com, David Widerberg Howden.
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg, 1635 [p. Cap. Herrested, o. 7/10 31] Laurits Rasmussen af Herrested, f. 04; St. Od. 26, Bacc. 28; ?Hør. Nykjøb. 28; Rtr. Nybg. 31; p. Cap. Ørbæk, o. 7/10 31; 1 ~ . . . , E. e. B. Hansen i Svindinge; 2 ~ Sara Christensdtr. Achthonia af Jordløse-H.; 2 S., 1 D.; see Etm.; J. L. Kullerup i Faabg.-D.; H. B. Stage i Gjelsted-R.; [† •/8 1672].
  KUM I, s. 77, 91 (»Laurentius Erasmi Harrested Fyon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Laurentius Erasmi Herrestadius«, 27 år gl.).

Rasmus Lauritsen1,2

M, f. cirka 1560, d. september 1646
Senest redigeret=20 Okt 2019
     Iflg. http://nebrot.dk:

Rasmus Lauridsen havde først været lærer i Odense, og blev 1591 sognepræst til Herrested sogn.
Ifølge biskop Jacob Madsens visitatsbog: ,År 1591 kom Hr. Rasmus Lauridsen did, hører i 4 lexe i Odense, fik enken.
Ar 1591 var jeg i kirken henad aften, overnattede der, fordi jeg skulle ordinere Rasmus Lauridsen.
Ar 1592, den 25 april, visiterede jeg menigheden (overnattede der natten for ud). Kl. 8 hr. Rasmus prædikede 1 time over Hebr. 13: Vi have ikke her en blivende stad. Skilte sig godt derfra. Mad der. Derfra kl. 12 til Rolfsted. Er 4 døvstumme i sognet, går til sakramentet.
i klokke skøn i tårnet (år 1592, den 25 april var denne klokke omstøbt og op hængt), den anden stod på kirkegården, var 1 stykke deraf, men skader dog intet. 2 små klokker i spiret. Tårnet flyd på af fly.
25 juni 1598 søndagen om den store nadver, visiterede jeg kl. 3 eftermiddag. Ingen af de adelige var hjemme. Fru Mette Rønnow havde lejet Lindholm af Niels Bild og holdt hus der. Hun var på Hindsholm. Ny stole i kirken af fyr, koster alle 90 daler, ny prædikestol, koster 32 1/3 daler.'
Ellested sogn var 1625-1642 annex til Herrested.
Efter biskop Hans Mikkelsens visitatsbog 1626-41: 2.
,26 april 1628. Jeg skrev til hr. Rasmus i Herrested, om at antage hans søn til hører i Nykøbing på Falster.
23 feb. 1631. Hr. Rasmus hustru i Herrested spiste frokost med mig, og talte for sin søn degnen, som anklages for pengeafpresning af rektoren i Nyborg. 16 sep. 1636. Jeg visiter Ellested kirke, ikke dårligt.
Herrested, tilhørerne var talrige, og børnene godt underviste. Degnen lovede fremdeles omhu. Jeg spiste frokost på Ravnholdt, indbudt af f ru Hulleborg. 29 feb. 1640. Fru Hilleborg Kraf se talte med mig om rektoren i Middelfart, Anders Christensen Acthon, og meddelte, at hendes præst hr. Rasmus i Herre- sted ville antage ham som kapellan.
Hilleborg Krafse der døde 1661, havde 1634 fået jus patronatus til Herrested kirke.
Rasmus Lauridsen blev gift første gang med formandens enke Marine Ottesdatter.
Rasmus Lauritsen blev født cirka 1560. Han var i 1591 sognepræst i Herrested, Vindinge, Svendborg. Rasmus blev gift med Marine Ottosdatter. Rasmus blev gift med Johanne Rasmusdatter. Rasmus Lauritsen døde september 1646 i Herrested, Vindinge, Svendborg.

Familie: Rasmus Lauritsen og Marine Ottosdatter

Barn af Rasmus Lauritsen og Johanne Rasmusdatter

Kildehenvisninger

 1. [S705] Geni, online https://www.geni.com, David Widerberg Howden.
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg, 1591 [Hør. Od. . .] Rasmus Lauritsen, f. c. 60; 1 ~ F. E., levede endnu 26/9 98; 1 S.; 2 ~ Johanne Rasmusdtr., levede 44, blev 88 Aar; 2 S., 2 D.; see Etm.; O. Rasmussen i Rønninge-R.; J. Lauritsen og P. K. Skydebjerg i Søllinge-H.; L. R. Herrested i Kullerup-V.; [† •/9 1646; „prædikede 1 ¼ Time; bene se expedivit“(3) (J. M. l. c.)].

Anne Jørgensen1

K, f. 1701
Senest redigeret=11 Okt 2019
     Anne Jørgensen blev født i 1701. Hun var datter af Jørgen Christensen.
Far-Nat*Jørgen Christensen d. 1716

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mads Jørgensen1

M, f. 1653, d. 1736
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Mads Jørgensen blev født i 1653. Han døde i 1736 i Sjellerup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, 5 februar 1736.

Barn af Mads Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Chr. Knudsen XXIX 126: Mads Jørgensen nævnes som boelsmand på boel nr 19 (nr 1 på udstykningskortet) 1694-1736. I 1694 findes han i listen over stolestaderne i kirken, hvor han har det samme mandstade som boelet endnu har (skrevet 1881)
  Den 20 august 1699 magelagde han tillige med flere andre mænd et stykke grund med kapellanen Jørgen Vilhelm Poss, der årlig skulle give ham 8 skilling for sit stykke. I 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 1/2 skæppe byg og 9 skæppe havre. Han findes her endnu 1710-1721.

Johanne Rasmusdatter

K, f. efter 1556, d. efter 1644
Senest redigeret=20 Okt 2019
     Johanne Rasmusdatter blev født efter 1556. Johanne blev gift med Rasmus Lauritsen. Johanne Rasmusdatter døde efter 1644.

Barn af Johanne Rasmusdatter og Rasmus Lauritsen

Sara Christensdatter Achtonia

K, f. cirka 1600, d. 1669
Senest redigeret=11 Okt 2019
     Sara Christensdatter Achtonia blev født cirka 1600. Hun var datter af Christen Lauritsen og Anna Andersdatter. Sara blev gift med Laurits Rasmussen, søn af Rasmus Lauritsen og Johanne Rasmusdatter. Sara Christensdatter Achtonia døde i 1669.
Far-Nat*Christen Lauritsen d. c 1628
Mor-Nat*Anna Andersdatter

Barn af Sara Christensdatter Achtonia og Laurits Rasmussen

Hans Christensen1

M, d. 1719
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Hans Christensen døde i 1719 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg.

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Chr Knudsen XXIX 242: Hans Christensen nævnes som boelsmand på boel nr 12 (nr 135 på udstykningskortet) i Elstrup 1694-1701. I 1694 har han det samme mandsstade i kirken, som boelet har haft indtil den nyeste tid (skrevet 1881).
  I 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 1/2 skæppe byg og 9 skæpper havre. 1719 døde han, 6 mk og 6 sk. Hvor når han er kommet til boelet vides ikke.

Christen Jørgensen1

M, f. 1665, d. 1741
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Christen blev gift med Kirsten (?) Christen Jørgensen blev født i 1665. Han døde i 1741 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, 23 april 1741.

Familie: Christen Jørgensen og Kirsten (?)

Barn af Christen Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Christen Jørgensen nævnes 1736 i Elstrup, han nævnes ved sin død hos sønnen og efterfølgende Nicolai Christensen. Chr. Knudsen XXIX 226: Christen Jørgensen nævnes som boelsmand på boel nr 9 (nr 132 på udstykningskortet)i Elstrup 1702-1736.

Kirsten (?)1

K, f. 1674, d. 1736
Senest redigeret=11 Okt 2019
     Kirsten blev gift med Christen Jørgensen. Kirsten (?) blev født i 1674. Hun døde i 1736 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 5 februar 1736.

Familie: Kirsten (?) og Christen Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jeb Christensen Thrane1

M, f. cirka 1550
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Jeb Christensen Thrane blev født cirka 1550.

Barn af Jeb Christensen Thrane

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Chr. Knudsen XXIX 118: Jeb Christensen Thrane nævnes som boelsmand på boel nr 18 (nr 3 på udstykningskortet) i Sjellerup 1590, da han ydede årlig tiende til kirken 8 skæpper byg og 15 skæpper havre. Efter navnet at dømme kan han godt være søn af den foregående mand Christen Hansen.
  1596 kom hertug Hans den Yngre i besiddelse af Meletgaard, ikke længe efter nedlagde han landsbyen Melet og lagde dens jorde ind under Meletgaard, som han gav navnet Hartspring(Hjortspring). Ved den lejlighed tog han også noget jord af Stevning ind i koblet, deriblandt også den jord på Stevningmark, som i over hundrede år havde ligget til boelet her. Men på boelsmandens indtrængende anmodning fik han igen erstatning for det, der var gået med ind i koblet på andre steder på Stevning Mark. Der er måske blevet et boel lagt øde i Stevning. Jorden lå i fællesskab, de andre mænd fik så erstatning for det de havde mistet i et sådant boels agre rundt omkring i byens forskellige marker. Jeb Christensen Thrane levede endnu, da han var 99 år gammel.

Anne Marie Christensen1

K, f. 16 juni 1816, d. 10 marts 1901
Senest redigeret=1 Nov 2019
     Anne Marie Christensen blev født 16 juni 1816 i Olde, Rise, Ærø, Svendborg. Hun var datter af Mads Christensen og Ellen Jensdatter. Anne Marie Christensen blev døbt 26 juni 1816 i Rise kirke, St. Rise Landevej 7, Rise, Ærø, Svendborg.2 Hun blev konfirmeret i 1831 i Rise, Ærø, Svendborg. Anne blev gift 10 juni 1838 i Rise, Ærø, Svendborg, med Anders Pedersen Andersen, søn af Hans Andersen og Anne Andersdatter.3 Anne Marie Christensen døde 10 marts 1901 i Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg, i en alder af 84 år. Hun blev bisat fra Tranderup kirke, Tranderupvej 49, Tranderup, Ærø, Svendborg, 14 marts 1901.3
Far-Nat*Mads Christensen f. c 1777
Mor-Nat*Ellen Jensdatter f. c 1787

Børn af Anne Marie Christensen og Anders Pedersen Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Båren af husmand Christen Jensen hustru i Ærøskøbing, fadderne Hans Christensen, Jens Månssen i Olde, Jens Jensen i Dunkær, ungkarl Jens Rasmussen i Olde, Christen Pedersen, ibid., Niels Rasmussen, ibid., pigen Karen Matthiasdatter, Olde, Maren Rasmusdatter i Olde, og Kirsten Larsdatter, ibid., Kirkebog.
 3. [S3] , Kirkebog.

Bolette Christensen1

K, f. 14 november 1861
Senest redigeret=31 Okt 2019
     Bolette Christensen blev født 14 november 1861 i Bregninge, Ærø, Svendborg. Hun var datter af Christen Thomsen Christensen og Inger Cathrine Bansen. Bolette Christensen blev døbt 17 november 1861. Hun blev konfirmeret i 1876.
Far-Nat*Christen Thomsen Christensen f. 28 Nov 1834, d. 8 Sep 1914
Mor-Nat*Inger Cathrine Bansen f. 24 Nov 1828, d. 13 Mar 1916

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Niels Christensen1

M, f. 28 januar 1864
Senest redigeret=31 Okt 2019
     Niels Christensen var arbejdsmand i Bregninge, Ærø, Svendborg. Han blev født 28 januar 1864 i Bregninge, Ærø, Svendborg. Han var søn af Christen Thomsen Christensen og Inger Cathrine Bansen. Niels Christensen blev døbt 31 januar 1864. Han blev konfirmeret i 1878.
Far-Nat*Christen Thomsen Christensen f. 28 Nov 1834, d. 8 Sep 1914
Mor-Nat*Inger Cathrine Bansen f. 24 Nov 1828, d. 13 Mar 1916

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jacob Petersen Møller1

M, f. 25 maj 1854
Senest redigeret=1 Nov 2019
     Jacob Petersen Møller blev født 25 maj 1854 i Rugmøllen, Kegnæs, Als Sønder, Sønderborg. Han blev døbt 2 juli 1854 i Skt. Johannes Kirke, Præstegårdsvej 7, Kegnæs, Als Sønder, Sønderborg.2 Jacob blev gift i 1884 med Metta Sophie Sørensen. Jacob Petersen Møller var mellem 1887 og 1920 møller i Vestermark Mølle, Kegnæs, Als Sønder, Sønderborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1921Kegnæs, Als Sønder, Sønderborg3
Folketælling1930Sønderby, Kegnæs, Als Sønder, Sønderborg3

Familie: Jacob Petersen Møller og Metta Sophie Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Var plejeforældre for Andreas Jørgen Petersen
  Havde Vestermark Mølle på Kegnæs.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Birger Hansen1

M
Senest redigeret=1 Mar 2008

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Johannes Christensen1

M
Senest redigeret=6 Sep 2019

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.