Gomme Pedersen1

M
Senest redigeret=13 Okt 2019
     Gomme blev gift 15 oktober 1682 i Bregninge Kirke, Vester Bregninge 15, Bregninge, Ærø, Svendborg, med Elisabeth Hansdatter.2 Gomme Pedersen blev bisat fra Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 5, Ærøskøbing, 30 juli 1725.2

Barn af Gomme Pedersen og Elisabeth Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S642] Christrup.eu, online www.christrup.eu.
 2. [S3] , Kirkebog.

Christian Ibsen Mølmark1,2

M, f. cirka 1623, d. 17 november 1690
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Christian Ibsen Mølmark blev født cirka 1623 i Mølmark, Broager, Nybøl, Sønderborg. Christian blev gift 2 oktober 1664 i Fåborg med Else Martine Henriksdatter Griff, datter af Henrik Mortensen Griff og Anna Mortensdatter.3 Christian Ibsen Mølmark var 11 juni 1666 borger og købmand i Fåborg. Han var i 1675 fænrik i borgerbevæbninger. Han var mellem 1678 og 1682 rådmand i Fåborg. Han døde 17 november 1690 i Fåborg. Han blev bisat fra Helligåndskirken, Kirkestræde 11, Fåborg, 25 november 1690.

Barn af Christian Ibsen Mølmark og Else Martine Henriksdatter Griff

Kildehenvisninger

 1. [S643] Geni, online https://www.geni.com
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , Barnebarns skifte;

  52 Hans Christian [Mortensen] Mølmark, præst i Horne og Asdal. 3.3.1764, fol.323B.
  E: Maren Pedersdatter Klint. LV: Andreas Follerup, forpagter på Asdal.
  Arvinger på fars side, A:
  0) farfar Christian [Ibsen] Mølmark, rådmand i Fåborg g.m. Else Martine [Henriksdatter] Griff, begge døde. B:
  1) faster Mette Christiansdatter Mølmark g.m. Jacob Lauridsen Kullerup, præst i Fåborg og Diernæs, begge døde. 5B:
  a Sara Kullerup, død, [var g.m. Johan Hansen Nagel i Ærøskøbing]. B: 3 sønner og 2 døtre
  b Armgard Sofie Kullerup, død, var g.m. [Johan Frederik Pedersen Ziegler von] Oldeland til et gods i Skåne. Uvist om børn
  c Else Marie Kullerup, enke efter Peder Clausen, købmand i Ærøskøbing
  d Morten Kullerup, kapellan Ærøskøbing, død 1747. 2B:
  1 Jacob Kullerup, student på Akademiet i København
  2 Mette Marie Kullerup g.m. organisten i Bregninge på Ærø
  e Christiane Kullerup i Stege, enke efter Johan [Filip Hansen] Plesner, præst [i Elmelunde] på Møn
  2) farbror Henrik Christiansen Mølmark, overstyrmand til orlogs, død ugift
  3) faster Anne Christiansdatter Mølmark, død, var g.m. [Niels Mathiasen Felumb]. 1B:
  a Mathias Felumb i København, nu uvist hvor
  4) farbror Peder Christiansen Mølmark, død 1704, ugift
  5) farbror Børge Christiansen Mølmark, købmand i Fåborg, død 1713. 1B:
  a Christian Børgesen Mølmark, præst i Søllinge og Hellerup på Fyn, død 1739 uden børn
  6) far Morten Christiansen Mølmark, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev på Fyn g.m. Maren [Hansdatter] Bang. 2B:
  a Anne Beate Mølmark, død 1736, ugift
  b Hans Christian Mølmark, som er afdøde
  7) faster Petronelle Christiansdatter Mølmark, død, var g.m. Laurids Nielsen Bendz på Årslevgård [i Årslev sogn]. 2B:
  a Morten Bendz, byfoged i Kerteminde og birkedommer på Scheelenborg [i Stubberup sogn] på Fyn
  b Niels Christian Bendz, præst i Rønninge og Rolsted på Fyn
  8) faster Anne Sofie Christiansdatter Mølmark. En del B:
  a Christian Mølmark, borgmester i Fåborg
  b Peder Mølmark, død 1750
  c samt en del børn i København.
  Arvinger på mors side, A:
  0) morfar Hans Christensen Bang, præst i Barløse og Anne Jørgensdatter. B:
  1) mor Maren Hansdatter Bang, se: Arvinger på fars side: 6)
  2) moster Anne Sofie Hansdatter Bang g.m. Christian Christoffersen Hansen, forvalter på Brahesborg [i Gamtofte sogn] på Fyn. B:
  a Anne Medea Christiansdatter g.m. Niels Hjersing Sparre, præst i Ring og Føvling
  3) moster g.m. Busch, herredsfoged på Biskops? på Fyn
  4) moster g.m. Bjørn, byskriver i Assens.
  Afdøde døde 1.3.1764.
 3. [S643] Geni, online https://www.geni.com, Kilde: Personalhistorisk tidsskrift. Knud Bierfreund og E. Juel Hansen: Slægten Mølmark. 14-VI-1964-65 s.27-49.

Else Martine Henriksdatter Griff1

K, f. cirka 15 juni 1644, d. 27 april 1691
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Else Martine Henriksdatter Griff blev født cirka 15 juni 1644 i Fåborg.1 Hun var datter af Henrik Mortensen Griff og Anna Mortensdatter.2 Else blev gift 2 oktober 1664 i Fåborg med Christian Ibsen Mølmark.1 Else Martine Henriksdatter Griff døde 27 april 1691 i Fåborg.1 Hun blev bisat fra Fåborg 4 maj 1691.3
Far-Nat*Henrik Mortensen Griff f. 1613, d. 20 Jun 1658
Mor-Nat*Anna Mortensdatter2 f. 1611, d. 12 Okt 1678

Barn af Else Martine Henriksdatter Griff og Christian Ibsen Mølmark

Kildehenvisninger

 1. [S643] Geni, online https://www.geni.com, Kilde: Personalhistorisk tidsskrift. Knud Bierfreund og E. Juel Hansen: Slægten Mølmark. 14-VI-1964-65 s.27-49.
 2. [S643] Geni, online https://www.geni.com
 3. [S643] Geni, online https://www.geni.com, Mandagen d 4 Maÿ Else Hendrichsdaatter Grif
  Sl. Christian Ibsen Mølmarks jordet, som døde d 27 April. Var 46 Aar gl., 10 Maaneder, 1 uge og 5 Dage.

Henrik Mortensen Griff1,2

M, f. 1613, d. 20 juni 1658
Epitafium fra Fåborg kirke for Henrik Mortensen Griff og Anne Mortensdatter, tilskrevet Hans Schütte, foto o. 1919 i Fåborg Byhistoriske Arkiv
Senest redigeret=20 Okt 2019
     Henrik Mortensen Griff blev født i 1613 i Fåborg. Han var søn af Morten Hansen Griff og Maren Andersdatter.1 Henrik Mortensen Griff tog eksamen som student i 1633 i Lund. Han var 19 december 1639 sognepræst i Fåborg. Henrik blev gift med Anna Mortensdatter.1 Henrik Mortensen Griff maatte betale 30 Rdlr. til Skolen fordi han havde viet et Fruentimmer, som havde forseet sig i Flensborg og ei staaet aabenbart Skrifte i 1646. Han døde 20 juni 1658 i Fåborg. Han blev bisat fra Helligåndskirken, Kirkestræde 11, Fåborg.3
Far-Nat*Morten Hansen Griff1 f. e 1571, d. 9 Nov 1639
Mor-Nat*Maren Andersdatter1

Barn af Henrik Mortensen Griff og Anna Mortensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S643] Geni, online https://www.geni.com
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg, 19/12 1639, o. 12/1 40. F. S. Henrik Mortensen Griff, f. c. 10; St. Lund 33; ~ Anna Mortensdtr., f. 11; 2 ~ Etm.; 1 S., 5 D.; see Morten H. G. i Ø. Hæsinge-H.; (J. L. Kullerup, Sp. her; M. C. Mølmark i Ø. Hæsinge-H.); [† 20/6 1658; maatte 46 betale 30 Rdlr. til Skolen fordi han havde viet et Fruentimmer, som havde forseet sig i Flensborg og ei staaet aabenbart Skrifte; Eptph.; muret Begr. i K.; hans Navn p. Kirkeklokken 1646].
  KUM I, s. 114 (»Henricus Martini Gryph«); KS 3:5 (1884-86), s. 131, 5:3 (1905-07), s. 61 (»Hr. Henrik Griff«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 3, 50; BHMD, s. 126, 137, 175, 178-79 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 736, 737, 747, 790 (se nedenfor).
 3. [S643] Geni, online https://www.geni.com, Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere tid, s. 135 - 136. Indskrift fra epitafium oversat:

  I graven hernede for er de af utrættelige kirkelige arbejder endelig trætte ben af Hr. Henrik Mortensen Griff, Præst i Faaborg, lagte til hvile. Bestyrelsen af Embedet som Sognepræst overtog han i 1640 og forlod samme ved en salig Død Aar 1658 den 20 juni, 48 Aar gammel. Ved Hans side i den samme grav nedlagde hans Hustru Anna Mortensdatter, i samme grad dyrebar for sin Mand som berømmelig for sin Gudsfrygt, sine afsjælede lemmer. Af sit ægteskab havde hun 7 børn, nemlig: Catharina, Elisa, Anna, Abigail, Morten og Sophie Henriksen. Hun hensov sødt i Herrens Aar 1678, 17 Oktober, 67 Aar gammel.

Morten Hansen Griff1,2

M, f. efter 1571, d. 9 november 1639
Senest redigeret=20 Okt 2019
     Morten Hansen Griff blev født efter 1571. Han var i 1604 sognepræst i Fåborg. Morten blev gift i 1604 med Maren Andersdatter.1 Morten Hansen Griff døde 9 november 1639 i Fåborg.1

Barn af Morten Hansen Griff og Maren Andersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S643] Geni, online https://www.geni.com
 2. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg, 1604. Morten Hansen Griff, f. c. 71; maaskee St. 93; Pr. (31); ~ 04 Maren Andersdtr., † 65; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 9/11 1639; Lgst.].
  FS nr. 536 (»Martinus Johannis«); BHMD, s. 83, 177 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 739-40 (se nedenfor).

Maren Andersdatter1

K
Senest redigeret=12 Okt 2019
     Maren blev gift i 1604 med Morten Hansen Griff.1 Maren Andersdatter blev bisat fra Fåborg 11 september 1665.2

Barn af Maren Andersdatter og Morten Hansen Griff

Kildehenvisninger

 1. [S643] Geni, online https://www.geni.com
 2. [S3] , Anno 1665, Mandagen d. 11 Sep. var dend Sl. Quinde Maren, Sl. Hr. Mortens, begraffin udi Choret aff Prousten, Kirkebog.

Anna Mortensdatter1

K, f. 1611, d. 12 oktober 1678
Senest redigeret=20 Okt 2019
     Anna Mortensdatter blev født i 1611 i Fåborg.2 Anna blev gift med Henrik Mortensen Griff, søn af Morten Hansen Griff og Maren Andersdatter.2 Anna Mortensdatter døde 12 oktober 1678 i Fåborg.2 Hun blev bisat fra Fåborg 17 oktober 1678.3

Barn af Anna Mortensdatter og Henrik Mortensen Griff

Kildehenvisninger

 1. [S643] Geni, online https://www.geni.com, "Borgmestrene, ... afløstes af Christen Lauridsen. Han havde fået borgerskab i byen 1623,
  og nævnes som rådmand i 1630. Han var gift med Karen Mortensdatter,
  en datter af sognepræsten Morten Hansen, ægteskabet var ikke lykkeligt, og hun
  blev dømt "fra hendes mand for hor", med mandens tilladelse levede hun resten
  af sit liv i faderens gård."

  "Rådmændene Otto Christen & Christen Ibsen Mølmark var svogre, idet de var gift
  med sognepræst Morten Henriksen Grifs døtre".

  Portrætter i kirken, et af præsten Henrik Mortensen Griff & hustru Anna Mortensd.
  og deres børn.

  Præster: Morten Hansen Griff 1604-39, sønnen Henrik Mortensen Griff, der døde 1658,
  enken Anna Mortensdatter, ægtede efterfølgeren, en odenseansk præstesøn,
  Just Michael Ludvigsen.

  (Faaborg By-s Historie).
 2. [S643] Geni, online https://www.geni.com
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, 1678, Torsdagen d. 17 Oktober Begraff Bispen udi Ottense dend Hæderlige Gudelskende Matrone Anna Hr. Justis Udi Chorit, Hvor den forrige Sl. Mands Hr. Henrik Mortensøns Begraffelse Gud Giff H.

Elisabeth Hansdatter

K, d. 1729
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Elisabeth blev gift 15 oktober 1682 i Bregninge Kirke, Vester Bregninge 15, Bregninge, Ærø, Svendborg, med Gomme Pedersen.1 Elisabeth Hansdatter døde i 1729 i Ærøskøbing.1 Hun blev bisat fra Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 5, Ærøskøbing, 6 august 1729.

Barn af Elisabeth Hansdatter og Gomme Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Hans Lorentzen

M
Senest redigeret=13 Okt 2019
     Hans Lorentzen var rådmand i Sønderborg.

Barn af Hans Lorentzen

Johan Hümkens1

M, f. 1570, d. 13 juli 1635
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Johan Hümkens var rådmand og købmand i Sønderborg.1 Han blev født i 1570 i Windel, Minden, Westphalen, Tyskland. Han gav silke til et alterklæde til Sankt Marie kirke i Sønderborg, der da var nyopført i 1594. Johan blev gift 19 juli 1601 i Sønderborg med Cathrine Matzen, datter af Jörgen Matzen og Magdalene Holst. Johan Hümkens døde 13 juli 1635 i Sønderborg.

Barn af Johan Hümkens og Cathrine Matzen

Kildehenvisninger

 1. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.

Peder Christensen Pilegaard

M
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Peder Christensen Pilegaard var søn af Christen Pedersen Pilegaard og Anne Marie (?) Peder Christensen Pilegaard var kammertjener for Hertug Christian på Herregården Gråsten, senere købmand i Ærøskøbing. Peder blev gift i 1634 i Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 5, Ærøskøbing, med Cathrine Griebel, datter af Hans Griebel. Peder Christensen Pilegaard var købmand i Torvet, Ærøskøbing.
Far-Nat*Christen Pedersen Pilegaard
Mor-Nat*Anne Marie (?)

Barn af Peder Christensen Pilegaard og Cathrine Griebel

Christen Pedersen Pilegaard

M
Senest redigeret=13 Okt 2019
     Christen blev gift med Anne Marie (?)

Barn af Christen Pedersen Pilegaard og Anne Marie (?)

Anne Marie (?)

K
Senest redigeret=13 Okt 2019
     Anne blev gift med Christen Pedersen Pilegaard.

Cathrine Griebel

K, f. cirka 1595
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Cathrine Griebel blev født cirka 1595. Hun var datter af Hans Griebel. Cathrine Griebel var mellem 1623 og 1633 husbestyrerinde og konkubine hos hertug Christian af Sønderborg-Ærø (1570-1633).
Ved sin fars død i 1622 overtager han Ærø med de tre hovedgårde Søbygård, Gråsten (Gravenstein) og Gudsgave (Gottesgabe). Han bosatte sig på Gråsten, som lå mest centralt, selv om boligforholdene var yderst beskedne. Han har dog også lejlighedsvis boet på Søbygård, der var den eneste lidt mere slotsagtige herregård på øen.
Hun fik med hertug Christian datteren Sophie Hedvig, som blev gift med Jonas Weinstorff, amtsskriver i Gråsten amt 1642-53. 1673 nævnes en datter Sabina Weinstorff.
For at sikre Cathrine Griebel og datterens fremtid, skænker hertugen dem ved et gavebrev dateret Gråsten 14.11.1629 et hus, han havde ladet bygge i Ærøskøbing med indbo, stald og have samt øen Dejrø, hvor han holdt kaniner. Alt frit for beskatning og andre borgerlige byrder.
(Iflg. Erik Kromann: "Hertug Christian af Sønderborg-Ærø" i "Festskrift til Johan Hvidtfeldt", 1978.) Cathrine blev gift i 1634 i Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 5, Ærøskøbing, med Peder Christensen Pilegaard, søn af Christen Pedersen Pilegaard og Anne Marie (?). Cathrine Griebel Efter at være blevet gift sælger hun huset i Ærøskøbing til Hertug Philip for 1000 RD. Salget blev ført til protokol den 20. marts 1634. Kilde: Ærøskøbing Byfogeds arkiv, Ting- og skifteprotokol 1625-1634, citeret efter Ib Christensen: "Efterkommere af Christen Pedersen Pilegaard" 9 marts 1634.
Far-Nat*Hans Griebel

Barn af Cathrine Griebel og Peder Christensen Pilegaard

Hans Griebel

M
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Hans Griebel blev født i Lübeck, Tyskland.

Barn af Hans Griebel

Hans Nielsen

M
Senest redigeret=15 Okt 2019

Barn af Hans Nielsen og Anne Dorthe Knudsdatter

Rasmus Hansen

M, f. cirka 1741
Senest redigeret=15 Okt 2019
     Rasmus Hansen blev født cirka 1741. Rasmus blev gift med Gertrud Nielsdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Lindeskov, Ellested, Vindinge, Svendborg1

Barn af Rasmus Hansen og Gertrud Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Hansen, 46 aar, gift, bonde og husmand, 1, mand, M
  Gertrud Nielsdatter, 40 aar, gift, madmoder, 1, hans kone, K
  Anne Rasmusdatter, 14 aar, ugift, , , deres børn, K
  Appelone Rasmusdatter, 11 aar, ugift, , , deres børn, K
  Mette Rasmusdatter, 8 aar, ugift, , , deres børn, K
  Kirsten Rasmusdatter, 3 aar, ugift, , , deres børn, K
  Maren Hansdatter, 79 aar, enke, inderste og nyder almisse, 1, kone, K.

Gertrud Nielsdatter

K, f. cirka 1747
Senest redigeret=15 Okt 2019
     Gertrud Nielsdatter blev født cirka 1747. Gertrud blev gift med Rasmus Hansen.

Barn af Gertrud Nielsdatter og Rasmus Hansen

Urban Hansen Bahnsen

M, f. 23 juli 1665, d. 7 juli 1720
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Urban Hansen Bahnsen blev døbt 23 juli 1665 i Thisted Kirke, Vestergade 3, Thisted.1 Han var søn af Hans Bahnsen og Salome Addesdatter von Buchfeldt. Urban Hansen Bahnsen var i 1678 borger og farver i Thisted. Han var farver i Rudkøbing. Urban blev gift 14 oktober 1705 i Rudkøbing Kirke, Kirkepladsen 1, Rudkøbing, med Maren Michelsdatter, datter af Michel Hansen og Maren Nielsdatter. Urban Hansen Bahnsen døde 7 juli 1720 i Rudkøbing i en alder af 54 år. Han blev bisat fra Rudkøbing 9 juli 1720. Hans og Maren Michelsdatter's ejendele blev skiftet mellem 30 oktober 1720 og 24 august 1720.2
Far-Nat*Hans Bahnsen f. c 1635, d. f 25 Mar 1678
Mor-Nat*Salome Addesdatter von Buchfeldt

Barn af Urban Hansen Bahnsen og Maren Michelsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Den 23 Julii døbt Hans Bahnsøn Farfvers og Salome Adens ....Barn Urban, Fadre Morten Andersøn Radmand, Morten ?
  Med tak til Helle Rau Hartmann, Kirkebog.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol Bind I-V 1624-1797 + Skifter udenfor

  Skifteprotokol 1667-1822

  IV-312b 30.10.1720 19.9.1720 24.8.1720
  Urbahn Bohnsen Farver og hustru Maren Michelsdatter i Brogade
  MM døde 26.6. 1720 kl 9½ om aftenen. UB døde 7.7. 1720 kl. 7½. om aftenen
  Fælles børn
  Michel Hansen Urbahnsen Bohnsen bliver 13 år den 26.4.1721
  Salome Maria Urbahnsdatter Bohnsen bliver 11 år den 5.3.1721
  Birgithe Catharina Urbahnsdatter Bohnsen bliver 7 år den 4.1.1721
  Anna Margaretha Urbahnsdatter Bohnsen blev 4 år den 18.9.1720
  Værge for de 3 ældste børnenes morfar Michel Hansen borger og handelsmand i Rudkøbing
  Værge for den yngste datter mester Peder Madsen Bager i Rudkøbing som er g. m. MM´s
  halvsøster
  Der nævnes MM´s bror Hans Michelsen i Sandby på Lolland.

Hans Bahnsen

M, f. cirka 1635, d. før 25 marts 1678
Senest redigeret=24 Jan 2020
     Hans blev gift med Salome Addesdatter von Buchfeldt. Hans Bahnsen blev født cirka 1635 i Husum, Husum, Husum. Han var søn af Bahne Hansen og Metta (?) Hans Bahnsen var 6 februar 1672 borger, farver og perser i Thisted. Han døde før 25 marts 1678 i Thisted.
Far-Nat*Bahne Hansen
Mor-Nat*Metta (?)

Barn af Hans Bahnsen og Salome Addesdatter von Buchfeldt

Salome Addesdatter von Buchfeldt

K
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Salome blev gift med Hans Bahnsen, søn af Bahne Hansen og Metta (?).

Barn af Salome Addesdatter von Buchfeldt og Hans Bahnsen

Maren Michelsdatter

K, f. 13 januar 1686, d. 26 juni 1720
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Maren Michelsdatter blev døbt 13 januar 1686 i Rudkøbing Kirke, Kirkepladsen 1, Rudkøbing. Hun var datter af Michel Hansen og Maren Nielsdatter. Maren blev gift 14 oktober 1705 i Rudkøbing med Urban Hansen Bahnsen, søn af Hans Bahnsen og Salome Addesdatter von Buchfeldt. Maren Michelsdatter blev bisat fra Rudkøbing 7 januar 1720. Hun døde 26 juni 1720 i Rudkøbing i en alder af 34 år. Hendes og Urban Hansen Bahnsen's ejendele blev skiftet mellem 30 oktober 1720 og 24 august 1720.1
Far-Nat*Michel Hansen
Mor-Nat*Maren Nielsdatter f. 6 Mar 1648

Barn af Maren Michelsdatter og Urban Hansen Bahnsen

Kildehenvisninger

 1. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol Bind I-V 1624-1797 + Skifter udenfor

  Skifteprotokol 1667-1822

  IV-312b 30.10.1720 19.9.1720 24.8.1720
  Urbahn Bohnsen Farver og hustru Maren Michelsdatter i Brogade
  MM døde 26.6. 1720 kl 9½ om aftenen. UB døde 7.7. 1720 kl. 7½. om aftenen
  Fælles børn
  Michel Hansen Urbahnsen Bohnsen bliver 13 år den 26.4.1721
  Salome Maria Urbahnsdatter Bohnsen bliver 11 år den 5.3.1721
  Birgithe Catharina Urbahnsdatter Bohnsen bliver 7 år den 4.1.1721
  Anna Margaretha Urbahnsdatter Bohnsen blev 4 år den 18.9.1720
  Værge for de 3 ældste børnenes morfar Michel Hansen borger og handelsmand i Rudkøbing
  Værge for den yngste datter mester Peder Madsen Bager i Rudkøbing som er g. m. MM´s
  halvsøster
  Der nævnes MM´s bror Hans Michelsen i Sandby på Lolland.

Michel Hansen

M
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Michel Hansen var borger, handelsmand og fattigforstander i Østergade, Rudkøbing. Michel blev gift med Maren Nielsdatter. Michel Hansen blev nævnt i skiftet efter Urban Hansen Bahnsen og Maren Michelsdatter mellem 30 oktober 1720 og 24 august 1720.1 Hans ejendele blev skiftet 15 april 1722.2

Barn af Michel Hansen og Maren Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol Bind I-V 1624-1797 + Skifter udenfor

  Skifteprotokol 1667-1822

  IV-312b 30.10.1720 19.9.1720 24.8.1720
  Urbahn Bohnsen Farver og hustru Maren Michelsdatter i Brogade
  MM døde 26.6. 1720 kl 9½ om aftenen. UB døde 7.7. 1720 kl. 7½. om aftenen
  Fælles børn
  Michel Hansen Urbahnsen Bohnsen bliver 13 år den 26.4.1721
  Salome Maria Urbahnsdatter Bohnsen bliver 11 år den 5.3.1721
  Birgithe Catharina Urbahnsdatter Bohnsen bliver 7 år den 4.1.1721
  Anna Margaretha Urbahnsdatter Bohnsen blev 4 år den 18.9.1720
  Værge for de 3 ældste børnenes morfar Michel Hansen borger og handelsmand i Rudkøbing
  Værge for den yngste datter mester Peder Madsen Bager i Rudkøbing som er g. m. MM´s
  halvsøster
  Der nævnes MM´s bror Hans Michelsen i Sandby på Lolland.
 2. [S618] Skifteprotokol ukendt file number, IV-411 1.6.1722 15.4.1722
  Handelsmand og fattigforstander Michel Hansen i Østergade
  Hans børn
  Hans Michelsen sognedegn i Sandby på Lolland
  Peder Michelsen er bager og borger i Odense
  Maren Michelsdatter (ældste datter) var g. m. Urban Bohnsen farver (Urbon Bohnsen) begge døde
  skiftebrev 30.10.1720 deres børn:
  a. Michel Hansen Urbansen Bohnsen 14 år sidste 26.4.
  b. Salome Maria Urbansdatter 12 år sidste 5.3
  c. Birgithe Catharina Urbansdatter 8 år sidste 4.1
  d. Anna Margaretha Urbansdatter 6 år næste 18.9
  Pernille Michelsdatter g.m. Peder Madsen bager i Rudkøbing
  Elisabeth Dorethe Michelsdatter
  Testamente af 18.3.1722.

Cathrine Matzen

K, f. 1575
Senest redigeret=7 Jan 2020
     Cathrine Matzen blev født i 1575 i Sønderborg. Hun var datter af Jörgen Matzen og Magdalene Holst. Cathrine blev gift 19 juli 1601 i Sønderborg med Johan Hümkens. Cathrine Matzen blev bisat fra Skt. Marie Kirke, Kirke Alle 4, Sønderborg, 6 oktober 1656.
Far-Nat*Jörgen Matzen f. 1540, d. 1614
Mor-Nat*Magdalene Holst d. 1622

Barn af Cathrine Matzen og Johan Hümkens

Magdalene Holst

K, d. 1622
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Magdalene Holst var datter af Joachim Holst og Agatha Paysen. Magdalene blev gift med Jörgen Matzen, søn af Mathias Kræmer Matzen og Cathrine Andreasdatter Volquardsen. Magdalene Holst døde i 1622 i Sønderborg.
Far-Nat*Joachim Holst d. 11 Nov 1571
Mor-Nat*Agatha Paysen f. 1535

Barn af Magdalene Holst og Jörgen Matzen

Joachim Holst

M, d. 11 november 1571
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Joachim Holst var søn af Marquard Holste og Talcke Wulff. Joachim Holst var købmand og oksehandler i Flensborg. Joachim blev gift med Agatha Paysen. Joachim Holst mødte i retten sammen med broderen Frantz Holste på onklen Conrad Wulffs side i en arvestrid, som han førte på vegne af sin hustru Tale Hargens mod hendes stedmor i 1548. Han døde 11 november 1571 i Flensborg.
Far-Nat*Marquard Holste f. 1460
Mor-Nat*Talcke Wulff f. 1485

Barn af Joachim Holst og Agatha Paysen

Agatha Paysen

K, f. 1535
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Agatha blev gift med Joachim Holst, søn af Marquard Holste og Talcke Wulff. Agatha Paysen blev født i 1535 i Flensborg. Hun blev bisat fra Flensborg 24 januar 1583.

Barn af Agatha Paysen og Joachim Holst

Jörgen Matzen

M, f. 1540, d. 1614
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Jörgen Matzen var købmand. Jörgen blev gift med Magdalene Holst, datter af Joachim Holst og Agatha Paysen. Jörgen Matzen blev født i 1540 i Flensborg. Han var søn af Mathias Kræmer Matzen og Cathrine Andreasdatter Volquardsen. Jörgen Matzen døde i 1614.
Far-Nat*Mathias Kræmer Matzen f. 1510, d. f 1581
Mor-Nat*Cathrine Andreasdatter Volquardsen f. 1510, d. f 1588

Barn af Jörgen Matzen og Magdalene Holst

Mathias Kræmer Matzen

M, f. 1510, d. før 1581
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Mathias blev gift med Cathrine Andreasdatter Volquardsen. Mathias Kræmer Matzen blev født i 1510 i Sønderborg. Han døde før 1581 i Sønderborg.

Barn af Mathias Kræmer Matzen og Cathrine Andreasdatter Volquardsen

Cathrine Andreasdatter Volquardsen

K, f. 1510, d. før 1588
Senest redigeret=19 Okt 2019
     Cathrine blev gift med Mathias Kræmer Matzen. Cathrine Andreasdatter Volquardsen blev født i 1510 i Sønderborg. Hun døde før 1588 i Sønderborg.

Barn af Cathrine Andreasdatter Volquardsen og Mathias Kræmer Matzen