Hans Pedersen Stær1

M, f. 14 april 1695
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Hans Pedersen Stær var skovfoged i Jægerspris, Dråby, Horns, Frederiksborg.
Første gang navnet ”Stæren” ses nævnt, er i Markbogen for Jægerspris Hovedbog for 1682. Det hedder heri:

”Sterts Enghave grænser i øst til stranden, i vest og nord til Oksekobbelen, i syd til Kokobbelen og er sommereng. Godt hømosefoder.”


På dette tidspunkt har der næppe været nogen beboelse i denne del af Hornsved, men i hvert fald fra 1726 har Hans Pedersen og hans hustru boet her. Dette viser Kirkebogen, som nævner, når Hans i Stærhuset har haft barn til dåben.


Hans Pedersen var født i Tørslev 1695 som søn af Peder Jensen, og han blev gift 1719 i Gerlev Kirke med Else Pedersdatter, f. 1695, som var datter af Peder Andersen i Tørslev.


I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve.

I 1740 nævnes han som vangvogter, og af bygningerne er nordrelængen 8 fag og vesterlængen 7 fag.

Ved skiftet efter ham 1758 kaldes han Skovfoged Hans Pedersen Stær. Han havde 5 sønner og 4 døtre. Enken døde 1761.”

Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928 om Stærgården og slægten Stær i Skoven:


”Nævnte slægt har fået sit tilnavn efter Stærgården, der til en begyndelse har været skovfogedbolig, men i årene omkring 1800 har fået tillagt mere jord og fremtræder som bondegård.


Her ude på storengen nævnes år 1770 Ole Hansen Stær, som en af de daværende 5 skovfogeder på Jægerspris Gods. Disse havde på hin tid i årlig løn hver 120 daler, samt foder til hver 2 heste og 2 køer. Ole Stær havde desuden forpagtet fiskestaderne i stranden.”.
Han blev døbt 14 april 1695 i Gerlev Kirke, Bygaden 21, Gerlev, Horns, Frederiksborg.2 Han var søn af Peder Jensen. Hans blev gift 29 oktober 1719 i Gerlev, Horns, Frederiksborg, med Else Pedersdatter, datter af Peder Andersen.3 Hans Pedersen Stær I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve. i 1733. Han blev bisat fra Dråby kirke, Kirkevej 1, Dråby, Horns, Frederiksborg, på Døde i Stærehuset 13 august 1758. Hans ejendele blev skiftet 3 november 1758.4
Far-Nat*Peder Jensen

Barn af Hans Pedersen Stær og Else Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S654] Jægerspris, online https://jphist.dk, Første gang navnet ”Stæren” ses nævnt, er i Markbogen for Jægerspris Hovedbog for 1682. Det hedder heri:

  ”Sterts Enghave grænser i øst til stranden, i vest og nord til Oksekobbelen, i syd til Kokobbelen og er sommereng. Godt hømosefoder.”

  På dette tidspunkt har der næppe været nogen beboelse i denne del af Hornsved, men i hvert fald fra 1726 har Hans Pedersen og hans hustru boet her. Dette viser Kirkebogen, som nævner, når Hans i Stærhuset har haft barn til dåben.

  Hans Pedersen var født i Tørslev 1695 som søn af Peder Jensen, og han blev gift 1719 i Gerlev Kirke med Else Pedersdatter, f. 1695, som var datter af Peder Andersen i Tørslev.

  I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve.

  I 1740 nævnes han som vangvogter, og af bygningerne er nordrelængen 8 fag og vesterlængen 7 fag.

  Ved skiftet efter ham 1758 kaldes han Skovfoged Hans Pedersen Stær. Han havde 5 sønner og 4 døtre. Enken døde 1761.”

  Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928 om Stærgården og slægten Stær i Skoven:

  ”Nævnte slægt har fået sit tilnavn efter Stærgården, der til en begyndelse har været skovfogedbolig, men i årene omkring 1800 har fået tillagt mere jord og fremtræder som bondegård.

  Her ude på storengen nævnes år 1770 Ole Hansen Stær, som en af de daværende 5 skovfogeder på Jægerspris Gods. Disse havde på hin tid i årlig løn hver 120 daler, samt foder til hver 2 heste og 2 køer. Ole Stær havde desuden forpagtet fiskestaderne i stranden.”.
 2. [S3] , Født i Tørslev, Kirkebog.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S653] Slægten Bjørn, online, Efter skovfogden holdtes skifte den 3. november 1758. Sønnen Peder tjente da hos møntmesteren i København, Hans var gårdmand i Skoven, Jens var snedker i Over Dråby, Andreas vangevogter, han blev senere skovfoged ved Kohaven, Ole var hjemme hos enken og ”var udstuderet og antagen til skovfoged i faderens sted”: datteren Maren var gift med arbejdskarl Laurs Olufsen ”i det kongelige Kjøbenhavn”. Sidse tjente i København, mens Ingeborg og Kirsten var hjemme.

  Bland bohavet omtaltes et hængeskab, mærket O.H.S. – Aktiverne i boet var 134 daler, passiverne 100, så der blev 34 daler til deling.

Else Pedersdatter

K, f. 29 september 1695
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Else Pedersdatter blev døbt 29 september 1695 i Gerlev Kirke, Bygaden 21, Gerlev, Horns, Frederiksborg.1 Hun var datter af Peder Andersen. Else blev gift 29 oktober 1719 i Gerlev, Horns, Frederiksborg, med Hans Pedersen Stær, søn af Peder Jensen.2 Else Pedersdatter blev bisat fra Dråby kirke, Kirkevej 1, Dråby, Horns, Frederiksborg, 22 november 1760.3 Hendes ejendele blev skiftet 28 maj 1761.4
Far-Nat*Peder Andersen

Barn af Else Pedersdatter og Hans Pedersen Stær

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Født i Tørslev, Kirkebog.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S3] , Hans Stærs enke, Kirkebog.
 4. [S653] Slægten Bjørn, online, Efter modernes død var børnene forsamlet i Stærhuset til deling af boet den 28. maj 1761. Hans kaldtes da ”bonde i skovboligerne”. Andreas boede ved den ”liden indhegning”, Maren boede som enke i København, Sidse var gift med spækhøker Jens Pedersen Tang i Købehavn, og Ole var skovfoged i Stærhuset. Peder var som tjener med en herre i udlandet.

  Blandt modernes efterladenskaber nævntes en ”sartzes trøje”, en rød do., et grønt vadmelsskørt, et skørt af ”sartzes dantzig”, en gammel cartuns kåbe, 6 stk. hovedlin, 2 kniplingslin, en gammel ”brocheret hue, 13 sk. værd”, og en sort vadmelskjole. Begravelsen havde kostet 17 rigsdaler. Ingeborg skulle have 13 daler og 2 mark i løn fra Mikkelsdag 1658 til Mikkelsdag 1660.

  Til deling mellem arvingerne var 4 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling. Arvingerne enedes om at lade den yngste søster Kirsten få det hele. Andreas Stær, skovfoged, blev begravet den 11. juli 1782, og 1792 jordedes enken, Maren Stær af Neder Dråby.

Peder Madsen

M, d. 1783
Senest redigeret=14 Jul 2020
     Peder Madsen var husmand i Kyndby, Horns, Frederiksborg. Peder blev gift med Birthe Jensdatter, datter af Jens Larsen og Ane Nielsdatter. Peder Madsen blev nævnt i skiftet efter Jens Larsen 26 august 1768; nævnt i skiftet efter Claus Nielsen.1 Peder Madsen overværede vielsen af Niels Jensen og Birthe Madsdatter 12 september 1773 Krogstrup Kirke, Kirke Alle 3, Krogstrup, Horns, Frederiksborg.2 Peder Madsen døde i 1783 i Kyndby, Horns, Frederiksborg. Hans ejendele blev skiftet 18 juli 1783.3

Barn af Peder Madsen og Birthe Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Claus Nielsen gmd i Venslov 26 Aug 1768 pg 322
  WIFE: Bodil Jensdtr
  BRO: Soren Nielsen hmd i Wenslov
  SIS: Birthe Nielsdtr inds i Wenslov
  Ellen Nielsdtr = Ole Pedersen gmd i Kyndbye
  Ane Nielsdtr (dod) = Jens Larsen i Kyndbye
  CH: Jorgen Jensen hmd i Wenslov
  Birthe Jensdtr = Peder Madsen hmd i Kyndbye
  BRO: Hans Nielsen hmd i Wenslov
  Niels Nielsen 32 tien i stervboen
  SIS: Else Nielsdtr = Lars Simonsen gmd i Wenslov
  wgd: Dines Jensen gmd i Venslov.
 2. [S3] , Niels Jensen ungkarl af Wensløw og pigen Berte Mads D. af Ordrup
  Ægteviede 14 søndag efter Trinit, Kirkebog.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Peder Madsen hmd i Kyndby 18 Jul 1783 pg 416
  WIFE: Birthe Jensdtr
  CH: Inger Madsdtr = Jorgen Jensen indsidder in Venslov
  Birthe Madsdtr = Niels Jensen hmd i Dalbye
  Kirsten Madsdtr = Peder Olsen hmd i Dalbye
  Karen Madsdtr enke = afg. Niels Mogensen i Ferslov
  Ane Madsdtr = Haagen Andersen i Neder Draabye.

Birthe Jensdatter

K
Senest redigeret=14 Jul 2020
     Birthe Jensdatter var datter af Jens Larsen og Ane Nielsdatter. Birthe blev gift med Peder Madsen. Birthe Jensdatter blev nævnt i skiftet efter Jens Larsen 26 august 1768; nævnt i skiftet efter Claus Nielsen.1 Birthe Jensdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Madsen 18 juli 1783.2
Far-Nat*Jens Larsen f. c 1702
Mor-Nat*Ane Nielsdatter d. f 1768

Barn af Birthe Jensdatter og Peder Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Claus Nielsen gmd i Venslov 26 Aug 1768 pg 322
  WIFE: Bodil Jensdtr
  BRO: Soren Nielsen hmd i Wenslov
  SIS: Birthe Nielsdtr inds i Wenslov
  Ellen Nielsdtr = Ole Pedersen gmd i Kyndbye
  Ane Nielsdtr (dod) = Jens Larsen i Kyndbye
  CH: Jorgen Jensen hmd i Wenslov
  Birthe Jensdtr = Peder Madsen hmd i Kyndbye
  BRO: Hans Nielsen hmd i Wenslov
  Niels Nielsen 32 tien i stervboen
  SIS: Else Nielsdtr = Lars Simonsen gmd i Wenslov
  wgd: Dines Jensen gmd i Venslov.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Peder Madsen hmd i Kyndby 18 Jul 1783 pg 416
  WIFE: Birthe Jensdtr
  CH: Inger Madsdtr = Jorgen Jensen indsidder in Venslov
  Birthe Madsdtr = Niels Jensen hmd i Dalbye
  Kirsten Madsdtr = Peder Olsen hmd i Dalbye
  Karen Madsdtr enke = afg. Niels Mogensen i Ferslov
  Ane Madsdtr = Haagen Andersen i Neder Draabye.

Peder Jensen

M
Senest redigeret=19 Okt 2014

Barn af Peder Jensen

Peder Andersen

M
Senest redigeret=19 Okt 2014

Barn af Peder Andersen

Hans Hansen

M, f. 6 april 1800, d. 17 juni 1868
Senest redigeret=20 Jul 2020
Far-Nat*Hans Johansen f. 26 Feb 1769, d. 17 Maj 1860
Mor-Nat*Kirsten Hansdatter f. 22 Feb 1778, d. 17 Dec 1849

Barn af Hans Hansen og Maren Christiansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Hans Johansen, Oppe Sundby     
  Ole Johansens kone fra Rørbæk bar. Ole Jensen, Jens Simonsen, Sylvest Hansen, Jens Andersen     
  Hjemmedøbt. I kirke 06.04.1800, Kirkebog.
 2. [S3] , Ungkarl Hans Hansen, 29½ år gl., afbygger på Isleholmgård i Oppe Sundby
  Pigen Maren Christiansdatter, 21 år gl, tjenestepige for gmd. og sognefoged Ole Olsen i Manderup

  Vidner: Ole Olsen gmd og sognefoged i Manderup
  og Anders pedersen, afbygger i Oppe Sundby, Kirkebog.
 3. [S3] , Enkemand, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Johansen, 33, Gift, Insider [indsidder] og Dagleier, 1, Manden, M
  Kirsten Hansdatter, 22, Gift, , 1, hans Kone [Hans Johansen], K
  Hans Hansen, 1, Ugift, , , deres Søn [Hans Johansen/Kirsten Hansdatter], M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 34, Gift, Gaardmand, , M,
  Maren Christiansdatter, 26, Gift, hans kone, , K,
  Christian Hansen, 4, Ugift, Deres børn, , M,
  Hans Hansen, 2, Ugift, Deres børn, , M,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 40, Gift, Gaardmand
  Maren Christiansdatter, 32, Gift, hans kone
  Christian Hansen, 10, Ugift, Deres børn
  Hans Hansen, 8, Ugift, Deres børn
  Ane Margrethe Hansen, 6, Ugift, Deres børn
  Johanne Marie Hansen, 3, Ugift, Deres børn
  Ellen Kirstine Hansen, 1, Ugift, Deres børn

  Hans Johansen, 71, Gift, Aftægtsmand
  Kirsten Hansdatter, 62, Gift, hans kone.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 45, Gift, Gaardmand, Her i sognet, M
  Maren Christiansdatter, 37, Gift, hans kone, Slangerup Sogn, Fbg Amt, K
  Christian Hansen, 15, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Hans Hansen, 13, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Ane Margrethe Hansen, 11, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Johanne Marie Hansen, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Ellen Kirstine Hansen, 6, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Niels Peder Hansen, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Anders Hansen, 2, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Rasmus Hansen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet, M

  Hans Johansen, 76, Gift, Aftægtsmand, Her i sognet, M
  Kirsten Nielsdatter, 67, Gift, hans kone, Udesundby Sogn, Fbg Amt, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 50, Enkemand, Gaardmand huusfader, Her i sognet, M
  Christian Hansen, 20, Ugift, hans børn, Her i sognet, M
  Hans Hansen, 18, Ugift, hans børn, Her i sognet, M
  Ane Margrethe Hansen, 16, Ugift, hans børn, Her i sognet, K
  Johanne Marie Hansen, 13, Ugift, hans børn, Her i sognet, K
  Ellen Kirstine Hansen, 11, Ugift, hans børn, Her i sognet, K
  Niels Peder Hansen, 9, Ugift, hans børn, Her i sognet, M
  Anders Hansen, 6, Ugift, hans børn, Her i sognet, M

  Hans Johansen, 81, Enkemand, Aftægtsmand, Her i sognet, M.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 55, Enkemand, Her i sognet, gaardmand, Huusfader, M
  Hans Hansen, 23, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Johanne Marie Hansen, 18, Ugift, Her i sognet, hans børn, K
  Ellen Kirstine Hansen, 16, Ugift, Her i sognet, hans børn, K
  Niels Peder Hansen, 14, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Anders Hansen, 12, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Hans Johansen, 86, Enkemand, Her i sognet, huusfaders fader, M.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 60, Enkemand, Her i sognet, gaardmand, Huusfader, M
  Hans Hansen, 28, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Ellen Kirstine Hansen, 21, Ugift, Her i sognet, hans børn, K
  Anders Hansen, 17, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Johanne Marie Hansen, 23, Enke, Her i sognet, hans børn, K
  Marie Kirstine Larsen, 2, Ugift, Græse Sogn, Fbg Amt, hendes barn, K
  Kirsten Jensen, 20, Ugift, Sigerslevvester Sogn, Fborg Amt, tjenestefolk, K
  Maren Hansen, 16, Ugift, Snodstrup Sogn, Fbg Amt, tjenestefolk, K
  Hans Johansen, 91, Enkemand, Her i sognet, Aftægtsmand, M.

Maren Christiansdatter

K, f. 22 oktober 1808, d. 6 maj 1849
Senest redigeret=9 Jul 2020
     Maren Christiansdatter blev hjemmedøbt 22 oktober 1808 i Kvinderup, Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg. Hun blev født 22 oktober 1808 i Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg. Hun var datter af Christian Knudsen og Ane Pedersdatter. Maren Christiansdatter blev døbt 20 november 1808 i Skt. Mikaels Kirke, Strandstræde 2, Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg.1 Maren blev gift 6 november 1829 i Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, med Hans Hansen, søn af Hans Johansen og Kirsten Hansdatter.2 Maren Christiansdatter døde 6 maj 1849 i Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, i en alder af 40 år af brystsygdom. Hun blev bisat fra Oppe Sundby Kirke, Roskildevej 183, Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, 23 maj 1849.3
Far-Nat*Christian Knudsen f. 16 Dec 1768, d. 8 Jun 1823
Mor-Nat*Ane Pedersdatter f. c 1769, d. 3 Jun 1843

Barn af Maren Christiansdatter og Hans Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Båret af Sidse Nilsdatter af Manderup. Faddere: Lars Mortensen, Jens Olsen, Ole Andresen, alle af Kvinderup, Ole Hansen af Manderup og Sidse Pedersdatter af Ude Sundby, Kirkebog.
 2. [S3] , Ungkarl Hans Hansen, 29½ år gl., afbygger på Isleholmgård i Oppe Sundby
  Pigen Maren Christiansdatter, 21 år gl, tjenestepige for gmd. og sognefoged Ole Olsen i Manderup

  Vidner: Ole Olsen gmd og sognefoged i Manderup
  og Anders pedersen, afbygger i Oppe Sundby, Kirkebog.
 3. [S3] , 40½ år, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 34, Gift, Gaardmand, , M,
  Maren Christiansdatter, 26, Gift, hans kone, , K,
  Christian Hansen, 4, Ugift, Deres børn, , M,
  Hans Hansen, 2, Ugift, Deres børn, , M,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 40, Gift, Gaardmand
  Maren Christiansdatter, 32, Gift, hans kone
  Christian Hansen, 10, Ugift, Deres børn
  Hans Hansen, 8, Ugift, Deres børn
  Ane Margrethe Hansen, 6, Ugift, Deres børn
  Johanne Marie Hansen, 3, Ugift, Deres børn
  Ellen Kirstine Hansen, 1, Ugift, Deres børn

  Hans Johansen, 71, Gift, Aftægtsmand
  Kirsten Hansdatter, 62, Gift, hans kone.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 45, Gift, Gaardmand, Her i sognet, M
  Maren Christiansdatter, 37, Gift, hans kone, Slangerup Sogn, Fbg Amt, K
  Christian Hansen, 15, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Hans Hansen, 13, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Ane Margrethe Hansen, 11, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Johanne Marie Hansen, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Ellen Kirstine Hansen, 6, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Niels Peder Hansen, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Anders Hansen, 2, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Rasmus Hansen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet, M

  Hans Johansen, 76, Gift, Aftægtsmand, Her i sognet, M
  Kirsten Nielsdatter, 67, Gift, hans kone, Udesundby Sogn, Fbg Amt, K.

Hans Johansen

M, f. 26 februar 1769, d. 17 maj 1860
Senest redigeret=20 Jul 2020
Far-Nat*Johan Rasmussen f. c 27 Mar 1718
Mor-Nat*Dorthe Andersdatter f. 28 Dec 1738, d. 27 Feb 1815

Barn af Hans Johansen og Kirsten Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Johan Rasmussen, gårdmand, Oppe Sundby     
  Søren Madsens enke af Rørbæk bar. Anders Jensen af Svestrup, Peder Johansen, Anders Pedersen, Clemens kone     
  Hjemmedøbt. I kirke 26.02.1769, Kirkebog.
 2. [S3] , Hans Johansen, ungkarl af Oppe Sundby     
  Kirsten Hansdatter, Ude Sundby     
  Niels Johansen i Ude Sundby, Peder Johansen i Oppe Sundby, Kirkebog.
 3. [S3] , Aftægtsgårdmand i Oppesundby, født ibid., enkemand, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Rasmussen, 72, Gift, Bonde og Gaardbeboer samt Medhjælper, 2, Hosbonde, M
  Dorthe Andersdatter, 48, Gift, , 1, Madmoder, K
  Niels Johansen, 26, Ugift, National Soldat, , Børn af andet Egteskab, M
  Ole Johansen, 23, Ugift, , , Børn af andet Egteskab, M
  Hans Johansen, 17, Ugift, , , Børn af andet Egteskab, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Johansen, 33, Gift, Insider [indsidder] og Dagleier, 1, Manden, M
  Kirsten Hansdatter, 22, Gift, , 1, hans Kone [Hans Johansen], K
  Hans Hansen, 1, Ugift, , , deres Søn [Hans Johansen/Kirsten Hansdatter], M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 40, Gift, Gaardmand
  Maren Christiansdatter, 32, Gift, hans kone
  Christian Hansen, 10, Ugift, Deres børn
  Hans Hansen, 8, Ugift, Deres børn
  Ane Margrethe Hansen, 6, Ugift, Deres børn
  Johanne Marie Hansen, 3, Ugift, Deres børn
  Ellen Kirstine Hansen, 1, Ugift, Deres børn

  Hans Johansen, 71, Gift, Aftægtsmand
  Kirsten Hansdatter, 62, Gift, hans kone.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 45, Gift, Gaardmand, Her i sognet, M
  Maren Christiansdatter, 37, Gift, hans kone, Slangerup Sogn, Fbg Amt, K
  Christian Hansen, 15, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Hans Hansen, 13, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Ane Margrethe Hansen, 11, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Johanne Marie Hansen, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Ellen Kirstine Hansen, 6, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Niels Peder Hansen, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Anders Hansen, 2, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Rasmus Hansen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet, M

  Hans Johansen, 76, Gift, Aftægtsmand, Her i sognet, M
  Kirsten Nielsdatter, 67, Gift, hans kone, Udesundby Sogn, Fbg Amt, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 50, Enkemand, Gaardmand huusfader, Her i sognet, M
  Christian Hansen, 20, Ugift, hans børn, Her i sognet, M
  Hans Hansen, 18, Ugift, hans børn, Her i sognet, M
  Ane Margrethe Hansen, 16, Ugift, hans børn, Her i sognet, K
  Johanne Marie Hansen, 13, Ugift, hans børn, Her i sognet, K
  Ellen Kirstine Hansen, 11, Ugift, hans børn, Her i sognet, K
  Niels Peder Hansen, 9, Ugift, hans børn, Her i sognet, M
  Anders Hansen, 6, Ugift, hans børn, Her i sognet, M

  Hans Johansen, 81, Enkemand, Aftægtsmand, Her i sognet, M.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 55, Enkemand, Her i sognet, gaardmand, Huusfader, M
  Hans Hansen, 23, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Johanne Marie Hansen, 18, Ugift, Her i sognet, hans børn, K
  Ellen Kirstine Hansen, 16, Ugift, Her i sognet, hans børn, K
  Niels Peder Hansen, 14, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Anders Hansen, 12, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Hans Johansen, 86, Enkemand, Her i sognet, huusfaders fader, M.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 60, Enkemand, Her i sognet, gaardmand, Huusfader, M
  Hans Hansen, 28, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Ellen Kirstine Hansen, 21, Ugift, Her i sognet, hans børn, K
  Anders Hansen, 17, Ugift, Her i sognet, hans børn, M
  Johanne Marie Hansen, 23, Enke, Her i sognet, hans børn, K
  Marie Kirstine Larsen, 2, Ugift, Græse Sogn, Fbg Amt, hendes barn, K
  Kirsten Jensen, 20, Ugift, Sigerslevvester Sogn, Fborg Amt, tjenestefolk, K
  Maren Hansen, 16, Ugift, Snodstrup Sogn, Fbg Amt, tjenestefolk, K
  Hans Johansen, 91, Enkemand, Her i sognet, Aftægtsmand, M.

Kirsten Hansdatter

K, f. 22 februar 1778, d. 17 december 1849
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Kirsten Hansdatter blev døbt 22 februar 1778 i Ude Sundby Kirke, Ved Kirken 8, Ude Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg.1 Hun var datter af Bodil Hansdatter. Kirsten blev gift 5 maj 1799 i Ude Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, med Hans Johansen, søn af Johan Rasmussen og Dorthe Andersdatter.2 Kirsten Hansdatter døde 17 december 1849 i Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, i en alder af 71 år. Hun blev bisat fra Oppe Sundby Kirke, Roskildevej 183, Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, 27 december 1849.3

Folketællinger og boliger

Folketælling17874
Folketælling1801Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg5
Folketælling1840Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg6
Folketælling1845Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg7
Mor-Nat*Bodil Hansdatter

Barn af Kirsten Hansdatter og Hans Johansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirsten     
  Bodil Hansdatter, Hans Knudsens datter     
  Fogdens kone bar; ms. Jæger; Peder Olsen; Falk; Anders Skrædder; Eskild Vævers kone; Jens Larsens kone.     
  Uægte., Kirkebog.
 2. [S3] , Hans Johansen, ungkarl af Oppe Sundby     
  Kirsten Hansdatter, Ude Sundby     
  Niels Johansen i Ude Sundby, Peder Johansen i Oppe Sundby, Kirkebog.
 3. [S3] , Aftægtsmand Hans Johansens hustru i Oppesundby, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Knudsen, 72, Gift, bonde og gaardbeboer, 2, husbonde
  Anne Laursdatter, 32, Gift, , 1, madmoder
  Ole Hansen, 7, Ugift, , , børn af sidste ægteskab
  Kirsten Hansdatter, 9, Ugift, , , børn af sidste ægteskab
  Karen Hansdatter, 4, Ugift, , , børn af sidste ægteskab
  Zise Hansdatter, 2, Ugift, , , børn af sidste ægteskab.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Johansen, 33, Gift, Insider [indsidder] og Dagleier, 1, Manden, M
  Kirsten Hansdatter, 22, Gift, , 1, hans Kone [Hans Johansen], K
  Hans Hansen, 1, Ugift, , , deres Søn [Hans Johansen/Kirsten Hansdatter], M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 40, Gift, Gaardmand
  Maren Christiansdatter, 32, Gift, hans kone
  Christian Hansen, 10, Ugift, Deres børn
  Hans Hansen, 8, Ugift, Deres børn
  Ane Margrethe Hansen, 6, Ugift, Deres børn
  Johanne Marie Hansen, 3, Ugift, Deres børn
  Ellen Kirstine Hansen, 1, Ugift, Deres børn

  Hans Johansen, 71, Gift, Aftægtsmand
  Kirsten Hansdatter, 62, Gift, hans kone.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 45, Gift, Gaardmand, Her i sognet, M
  Maren Christiansdatter, 37, Gift, hans kone, Slangerup Sogn, Fbg Amt, K
  Christian Hansen, 15, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Hans Hansen, 13, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Ane Margrethe Hansen, 11, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Johanne Marie Hansen, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Ellen Kirstine Hansen, 6, Ugift, Deres børn, Her i sognet, K
  Niels Peder Hansen, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Anders Hansen, 2, Ugift, Deres børn, Her i sognet, M
  Rasmus Hansen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet, M

  Hans Johansen, 76, Gift, Aftægtsmand, Her i sognet, M
  Kirsten Nielsdatter, 67, Gift, hans kone, Udesundby Sogn, Fbg Amt, K.

Johan Rasmussen

M, f. cirka 27 marts 1718
Senest redigeret=16 Jul 2020

Barn af Johan Rasmussen og Dorthe Andersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Johan Rasmussen af Oppesundbye og Dorthe Anders Datter af Svedstrup, Kirkebog.
 2. [S3] , Gårdmand Johan Rasmussen 93 år 7 mdr og 5 dage, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Rasmusen, Gaardmand, 57, Gift, Nej, Nej, 2, 32, Gift, , , 1.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Rasmussen, 72, Gift, Bonde og Gaardbeboer samt Medhjælper, 2, Hosbonde, M
  Dorthe Andersdatter, 48, Gift, , 1, Madmoder, K
  Niels Johansen, 26, Ugift, National Soldat, , Børn af andet Egteskab, M
  Ole Johansen, 23, Ugift, , , Børn af andet Egteskab, M
  Hans Johansen, 17, Ugift, , , Børn af andet Egteskab, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Rasmussen, 85, Gift, Bonde og Gaardseiere, 2, Huusbonde, M
  Dorte Andersdatter, 63, Gift, , 1, hans Kone [Johan Rasmussen], K.

Kirsten Pedersdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Kirsten blev gift cirka 1657 i Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, med Søren Jensen Jyde, søn af Jens Sørensen Jyde og Margrethe Hansdatter.1 Kirsten Pedersdatter blev bisat fra Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, 21 august 1699.2

Barn af Kirsten Pedersdatter og Søren Jensen Jyde

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Søren Jensen Jyde, Store Rørbæk     
  Kirsten Pedersdatter, Kirkebog.
 2. [S3] , 1699, den 21 August blef Kirsten sl Søfren Jensens begraven, Kirkebog.

Knud Pedersen

M, f. cirka 1722
Senest redigeret=16 Jul 2020
     Knud Pedersen blev født cirka 1722 i Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg. Han var søn af Peder Knudsen og Anne Pedersdatter. Knud blev gift 14 februar 1753 med Maren Christensdatter, datter af Christen Pedersen Lock og Maren Ibsdatter. Knud Pedersen blev bisat fra Skt. Mikaels Kirke, Strandstræde 2, Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, 21 maj 1774.

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg1
Far-Nat*Peder Knudsen f. 15 Mar 1691
Mor-Nat*Anne Pedersdatter f. c 1695

Barn af Knud Pedersen og Maren Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Knud Pedersen, nærer sig af Avling, 50, Gift, Nej, Nej, 1, 46, Gift, , , 1.

Peder Knudsen

M, f. 15 marts 1691
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Peder Knudsen blev døbt 15 marts 1691 i Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg.1 Han var søn af Knud Pedersen og Margrethe Sørensdatter. Peder blev gift med Anne Pedersdatter. Peder Knudsen blev bisat fra Skt. Mikaels Kirke, Strandstræde 2, Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, 11 oktober 1755.2
Far-Nat*Knud Pedersen f. c 1648
Mor-Nat*Margrethe Sørensdatter f. 23 Maj 1669

Barn af Peder Knudsen og Anne Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Knud Pedersen     
  Præstens kone bar. Jens Poulsen, Rasmus Sørensen, Ole Pedersen i Store Rørbæk, Maren Sørens, Birthe Oles, Kirkebog.
 2. [S3] , Død i Kvinderup, Kirkebog.

Knud Pedersen

M, f. cirka 1648
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Knud Pedersen var gårdmand i Tokkehøjgård, Store Rørbæk, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg. Han blev født cirka 1648. Knud blev gift 10 marts 1689 i Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, med Margrethe Sørensdatter, datter af Søren Jensen Jyde og Kirsten Pedersdatter.1 Knud Pedersen blev bisat fra Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, 24 oktober 1692.2

Barn af Knud Pedersen og Margrethe Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , 1689, d . Søndag Effter Midfaste blef Knud Pedersen oc Margrete Søfrensdatter Viede, Kirkebog.
 2. [S3] , 42 år, Kirkebog.

Maren Christensdatter

K, f. cirka 1727
Senest redigeret=14 Jul 2020
     Maren Christensdatter blev født cirka 1727. Hun var datter af Christen Pedersen Lock og Maren Ibsdatter. Maren blev gift 14 februar 1753 med Knud Pedersen, søn af Peder Knudsen og Anne Pedersdatter.
Far-Nat*Christen Pedersen Lock
Mor-Nat*Maren Ibsdatter

Barn af Maren Christensdatter og Knud Pedersen

Margrethe Sørensdatter

K, f. 23 maj 1669
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Margrethe Sørensdatter blev døbt 23 maj 1669 i Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg.1 Hun var datter af Søren Jensen Jyde og Kirsten Pedersdatter. Margrethe blev gift 10 marts 1689 i Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, med Knud Pedersen.2 Margrethe Sørensdatter blev bisat fra Skt. Mikaels Kirke, Strandstræde 2, Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, 30 december 1735.3
Far-Nat*Søren Jensen Jyde f. c 1638
Mor-Nat*Kirsten Pedersdatter

Barn af Margrethe Sørensdatter og Knud Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Søren Jensen Jyde, gårdmand, Store Rørbæk     
  Anders Rasmussen og Ole Pedersens søn Mads i Store Rørbæk, Hans […….sen] soldat, Kirsten Torbjørns i Snostrup, Margrethe Mogensdatter og Ellen Jensdatter hos præsten, Kirkebog.
 2. [S3] , 1689, d . Søndag Effter Midfaste blef Knud Pedersen oc Margrete Søfrensdatter Viede, Kirkebog.
 3. [S3] , Fredagen d 30 December blef Niels Pedersens Hustru nafnlig Margrete SørensDatter af Jordhøj begraf, blef Ringet med alle Klochker., Kirkebog.

Anne Pedersdatter

K, f. cirka 1695
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Anne Pedersdatter blev født cirka 1695. Anne blev gift med Peder Knudsen, søn af Knud Pedersen og Margrethe Sørensdatter.

Barn af Anne Pedersdatter og Peder Knudsen

Christen Pedersen Lock

M
Senest redigeret=9 Jul 2020
     Christen blev gift med Maren Ibsdatter.

Barn af Christen Pedersen Lock og Maren Ibsdatter

Maren Ibsdatter

K
Senest redigeret=9 Jul 2020
     Maren blev gift med Christen Pedersen Lock.

Barn af Maren Ibsdatter og Christen Pedersen Lock

Søren Jensen Jyde

M, f. cirka 1638
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Søren Jensen Jyde blev født cirka 1638 i Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg. Han var søn af Jens Sørensen Jyde og Margrethe Hansdatter. Søren blev gift cirka 1657 i Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, med Kirsten Pedersdatter.1 Søren Jensen Jyde blev bisat fra Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, 23 december 1692.2
Far-Nat*Jens Sørensen Jyde f. c 1595
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter f. c 1610

Barn af Søren Jensen Jyde og Kirsten Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Søren Jensen Jyde, Store Rørbæk     
  Kirsten Pedersdatter, Kirkebog.
 2. [S3] , Søren Jensen Jyde     
  54 år, Kirkebog.

Jens Sørensen Jyde

M, f. cirka 1595
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Jens Sørensen Jyde var gårdmand i Bykærholm, Store Rørbæk, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg. Han blev født cirka 1595. Jens blev gift med Margrethe Hansdatter. Jens Sørensen Jyde blev bisat fra Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, 21 april 1665.1

Barn af Jens Sørensen Jyde og Margrethe Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Jens Sørensen Jyde     
  70 år     
  Store Rørbæk, Kirkebog.

Margrethe Hansdatter

K, f. cirka 1610
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Margrethe Hansdatter blev født cirka 1610. Margrethe blev gift med Jens Sørensen Jyde. Margrethe Hansdatter blev bisat fra Snostrup Kirke, Snostrupvej 10A, Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, 19 april 1662.1

Barn af Margrethe Hansdatter og Jens Sørensen Jyde

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Margrethe Jens Jydes, Store Rørbæk, Kirkebog.

Bodil Hansdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Bodil Hansdatter var datter af Hans Knudsen.
Far-Nat*Hans Knudsen f. c 1715

Barn af Bodil Hansdatter

Anders Andersen1

M, f. cirka 1650
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Anders Andersen blev født cirka 1650. Han var søn af Anders Pedersen og Margrethe Olufsdatter. Anders blev gift 1 november 1681 med Karen Pedersdatter, datter af Peder Knudsen og Anna Nielsdatter. Anders Andersen blev bisat fra Dråby kirke, Kirkevej 1, Dråby, Horns, Frederiksborg, 17 april 1701.
Far-Nat*Anders Pedersen
Mor-Nat*Margrethe Olufsdatter f. c 1628, d. 1650

Barn af Anders Andersen og Karen Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S654] Jægerspris, online https://jphist.dk, Allehelgensdag 1681 blev Anders Andersen og Karen Pedersdatter viet i Dråby Kirke. Anders Andersen fik eng gård i Skoven. Han havde tidligere blandet andet været i tjeneste hos ridefogden på Jægerspris.

  Ægteparret fik døbt en række børn, således 1682 en søn Anders, 1685 en søn Peder, 1687 en søn Niels, og Sankt Hansdag 1689 en søn Svend. Denne søn blev båret af Bodil Søborres. Fadderne var Stefan Rasmus, Anders Arvid, Kirsten Willums, Karen Siers og Lisbeth Pedersdatter. Den nævnte Bodil Søborres var til stede ved en stor del af de familiebegivenheder, der holdtes i dette hjem. Hun døde 1696. 1690 blev tvende af Anders Andersens børn begravet, men da præsten ikke opgiver navne, kan det ikke ses, hvem det var, nyfødte eller ældre.

Anders Pedersen

M
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Anders blev gift med Margrethe Olufsdatter.

Barn af Anders Pedersen og Margrethe Olufsdatter

Margrethe Olufsdatter

K, f. cirka 1628, d. 1650
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Margrethe blev gift med Anders Pedersen. Margrethe Olufsdatter blev født cirka 1628. Hun døde i 1650.

Barn af Margrethe Olufsdatter og Anders Pedersen

Karen Pedersdatter

K
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Karen Pedersdatter var datter af Peder Knudsen og Anna Nielsdatter. Karen blev gift 1 november 1681 med Anders Andersen, søn af Anders Pedersen og Margrethe Olufsdatter. Karen Pedersdatter blev bisat fra Dråby kirke, Kirkevej 1, Dråby, Horns, Frederiksborg, 27 maj 1735.
Far-Nat*Peder Knudsen f. c 1629, d. c 1682
Mor-Nat*Anna Nielsdatter

Barn af Karen Pedersdatter og Anders Andersen

Peder Knudsen

M, f. cirka 1629, d. cirka 1682
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Peder blev gift med Anna Nielsdatter. Peder Knudsen blev født cirka 1629. Han døde cirka 1682.

Barn af Peder Knudsen og Anna Nielsdatter

Anna Nielsdatter

K
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Anna blev gift med Peder Knudsen.

Barn af Anna Nielsdatter og Peder Knudsen