Hans Pedersen Stær1

M
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Hans Pedersen Stær var søn af Peder Jensen.
Far-Nat*Peder Jensen

Barn af Hans Pedersen Stær og Else Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S654] Jægerspris, online https://jphist.dk, Første gang navnet ”Stæren” ses nævnt, er i Markbogen for Jægerspris Hovedbog for 1682. Det hedder heri:

  ”Sterts Enghave grænser i øst til stranden, i vest og nord til Oksekobbelen, i syd til Kokobbelen og er sommereng. Godt hømosefoder.”

  På dette tidspunkt har der næppe været nogen beboelse i denne del af Hornsved, men i hvert fald fra 1726 har Hans Pedersen og hans hustru boet her. Dette viser Kirkebogen, som nævner, når Hans i Stærhuset har haft barn til dåben.

  Hans Pedersen var født i Tørslev 1695 som søn af Peder Jensen, og han blev gift 1719 i Gerlev Kirke med Else Pedersdatter, f. 1695, som var datter af Peder Andersen i Tørslev.

  I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve.

  I 1740 nævnes han som vangvogter, og af bygningerne er nordrelængen 8 fag og vesterlængen 7 fag.

  Ved skiftet efter ham 1758 kaldes han Skovfoged Hans Pedersen Stær. Han havde 5 sønner og 4 døtre. Enken døde 1761.”

  Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928 om Stærgården og slægten Stær i Skoven:

  ”Nævnte slægt har fået sit tilnavn efter Stærgården, der til en begyndelse har været skovfogedbolig, men i årene omkring 1800 har fået tillagt mere jord og fremtræder som bondegård.

  Her ude på storengen nævnes år 1770 Ole Hansen Stær, som en af de daværende 5 skovfogeder på Jægerspris Gods. Disse havde på hin tid i årlig løn hver 120 daler, samt foder til hver 2 heste og 2 køer. Ole Stær havde desuden forpagtet fiskestaderne i stranden.”.

Else Pedersdatter

K
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Else Pedersdatter var datter af Peder Andersen.
Far-Nat*Peder Andersen

Barn af Else Pedersdatter og Hans Pedersen Stær

Peder Madsen

M
Senest redigeret=14 Jul 2020

Barn af Peder Madsen og Birthe Jensdatter

Birthe Jensdatter

K
Senest redigeret=14 Jul 2020
     Birthe Jensdatter var datter af Jens Larsen og Ane Nielsdatter.
Far-Nat*Jens Larsen
Mor-Nat*Ane Nielsdatter

Barn af Birthe Jensdatter og Peder Madsen

Peder Jensen

M
Senest redigeret=19 Okt 2014

Barn af Peder Jensen

Peder Andersen

M
Senest redigeret=19 Okt 2014

Barn af Peder Andersen

Hans Hansen

M
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Hans Hansen var søn af Hans Johansen og Kirsten Hansdatter.
Far-Nat*Hans Johansen
Mor-Nat*Kirsten Hansdatter

Barn af Hans Hansen og Maren Christiansdatter

Maren Christiansdatter

K
Senest redigeret=9 Jul 2020
     Maren Christiansdatter var datter af Christian Knudsen og Ane Pedersdatter.
Far-Nat*Christian Knudsen
Mor-Nat*Ane Pedersdatter

Barn af Maren Christiansdatter og Hans Hansen

Hans Johansen

M
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Hans Johansen var søn af Johan Rasmussen og Dorthe Andersdatter.
Far-Nat*Johan Rasmussen
Mor-Nat*Dorthe Andersdatter

Barn af Hans Johansen og Kirsten Hansdatter

Kirsten Hansdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Kirsten Hansdatter var datter af Bodil Hansdatter.
Mor-Nat*Bodil Hansdatter

Barn af Kirsten Hansdatter og Hans Johansen

Johan Rasmussen

M
Senest redigeret=16 Jul 2020

Barn af Johan Rasmussen og Dorthe Andersdatter

Kirsten Pedersdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020

Barn af Kirsten Pedersdatter og Søren Jensen Jyde

Knud Pedersen

M
Senest redigeret=16 Jul 2020
     Knud Pedersen var søn af Peder Knudsen og Anne Pedersdatter.
Far-Nat*Peder Knudsen
Mor-Nat*Anne Pedersdatter

Barn af Knud Pedersen og Maren Christensdatter

Peder Knudsen

M
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Peder Knudsen var søn af Knud Pedersen og Margrethe Sørensdatter.
Far-Nat*Knud Pedersen
Mor-Nat*Margrethe Sørensdatter

Barn af Peder Knudsen og Anne Pedersdatter

Knud Pedersen

M
Senest redigeret=20 Jul 2020

Barn af Knud Pedersen og Margrethe Sørensdatter

Maren Christensdatter

K
Senest redigeret=14 Jul 2020
     Maren Christensdatter var datter af Christen Pedersen Lock og Maren Ibsdatter.
Far-Nat*Christen Pedersen Lock
Mor-Nat*Maren Ibsdatter

Barn af Maren Christensdatter og Knud Pedersen

Margrethe Sørensdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Margrethe Sørensdatter var datter af Søren Jensen Jyde og Kirsten Pedersdatter.
Far-Nat*Søren Jensen Jyde
Mor-Nat*Kirsten Pedersdatter

Barn af Margrethe Sørensdatter og Knud Pedersen

Anne Pedersdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020

Barn af Anne Pedersdatter og Peder Knudsen

Christen Pedersen Lock

M
Senest redigeret=9 Jul 2020

Barn af Christen Pedersen Lock og Maren Ibsdatter

Maren Ibsdatter

K
Senest redigeret=9 Jul 2020

Barn af Maren Ibsdatter og Christen Pedersen Lock

Søren Jensen Jyde

M
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Søren Jensen Jyde var søn af Jens Sørensen Jyde og Margrethe Hansdatter.
Far-Nat*Jens Sørensen Jyde
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter

Barn af Søren Jensen Jyde og Kirsten Pedersdatter

Jens Sørensen Jyde

M
Senest redigeret=20 Jul 2020

Barn af Jens Sørensen Jyde og Margrethe Hansdatter

Margrethe Hansdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020

Barn af Margrethe Hansdatter og Jens Sørensen Jyde

Bodil Hansdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Bodil Hansdatter var datter af Hans Knudsen.
Far-Nat*Hans Knudsen

Barn af Bodil Hansdatter

Anders Andersen1

M
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Anders Andersen var søn af Anders Pedersen og Margrethe Olufsdatter.
Far-Nat*Anders Pedersen
Mor-Nat*Margrethe Olufsdatter

Barn af Anders Andersen og Karen Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S654] Jægerspris, online https://jphist.dk, Allehelgensdag 1681 blev Anders Andersen og Karen Pedersdatter viet i Dråby Kirke. Anders Andersen fik eng gård i Skoven. Han havde tidligere blandet andet været i tjeneste hos ridefogden på Jægerspris.

  Ægteparret fik døbt en række børn, således 1682 en søn Anders, 1685 en søn Peder, 1687 en søn Niels, og Sankt Hansdag 1689 en søn Svend. Denne søn blev båret af Bodil Søborres. Fadderne var Stefan Rasmus, Anders Arvid, Kirsten Willums, Karen Siers og Lisbeth Pedersdatter. Den nævnte Bodil Søborres var til stede ved en stor del af de familiebegivenheder, der holdtes i dette hjem. Hun døde 1696. 1690 blev tvende af Anders Andersens børn begravet, men da præsten ikke opgiver navne, kan det ikke ses, hvem det var, nyfødte eller ældre.

Anders Pedersen

M
Senest redigeret=21 Jul 2020

Barn af Anders Pedersen og Margrethe Olufsdatter

Margrethe Olufsdatter

K
Senest redigeret=21 Jul 2020

Barn af Margrethe Olufsdatter og Anders Pedersen

Karen Pedersdatter

K
Senest redigeret=21 Jul 2020
     Karen Pedersdatter var datter af Peder Knudsen og Anna Nielsdatter.
Far-Nat*Peder Knudsen
Mor-Nat*Anna Nielsdatter

Barn af Karen Pedersdatter og Anders Andersen

Peder Knudsen

M
Senest redigeret=21 Jul 2020

Barn af Peder Knudsen og Anna Nielsdatter

Anna Nielsdatter

K
Senest redigeret=21 Jul 2020

Barn af Anna Nielsdatter og Peder Knudsen