Karen Pedersdatter

K, #9785, f. før 1662, d. 1698
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født før 1662.
     Karen blev gift før 1682 med Peder Jensen.
     Hun døde i 1698 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 11 juni 1698.1

Børn af Karen Pedersdatter og Peder Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 345
  Peder Jensen
  Peder Pedersen 6
  Karen Pedersdatter 16
  Anna Pedersdatter 10
  Bone Pedersdatter 3.

Karen Pedersdatter

K, #9845, f. før 1725, d. 1725
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Karen blev gift med Ingeman Ibsen , søn af Jep Jørgensen og Boddel Ibsdatter.
     Karen Pedersdatter blev født før 1725.
     Hun døde i 1725 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet i 1725.1

Familie: Karen Pedersdatter og Ingeman Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 22.

Karen Pedersdatter

K, #10231, f. før 1643
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Karen blev gift med Casper Andersen.
     Karen Pedersdatter blev født før 1643.
     Karen Pedersdatter mistede Casper Andersen i 1663. Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Casper Andersen 28 april 1663.1

Familie: Karen Pedersdatter og Casper Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 115
  Karen Pedersdatter.

Karen Pedersdatter

K, #10242, f. før 1723
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Karen blev gift med Lars Pedersen.
     Karen Pedersdatter blev født før 1723. Hun blev nævnt i skiftet efter Lars Pedersen 6 november 1743.1

Børn af Karen Pedersdatter og Lars Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 207
  Karen Pedersdatter
  Peder Larsen
  Jens Larsen
  Ole Larsen
  Karen Larsdatter gift med Jens Jensen i Ågerup
  Maren Larsdatter.

Karen Pedersdatter

K, #10354, f. 1691
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født i 1691, datter af Peder Knudsen og Inger Nielsdatter. Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Inger Nielsdatter 14 december 1694.1
Far-Biologisk*Peder Knudsen f. f 1652
Mor-Biologisk*Inger Nielsdatter f. f 1652, d. 1694

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 148
  Peder Knudsen
  2 sønner og 6 døtre
  Niels Pedersen er rejst til Ostindien
  Hans Pedersen 7
  Ellen Pedersdatter 22
  Margrethe Pedersdatter 19
  Bodil Pedersdatter 17
  Kirsten Pedersdatter 13
  Birgitte Pedersdatter 10
  Karen Pedersdatter 3.

Karen Pedersdatter

K, #10413, f. 1682
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født i 1682, datter af Peder Jensen og Karen Pedersdatter. Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Karen Pedersdatter 11 juni 1698.1
Far-Biologisk*Peder Jensen f. f 1662
Mor-Biologisk*Karen Pedersdatter f. f 1662, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 345
  Peder Jensen
  Peder Pedersen 6
  Karen Pedersdatter 16
  Anna Pedersdatter 10
  Bone Pedersdatter 3.

Karen Pedersdatter

K, #9876, f. før 1707
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født før 1707.
     Karen blev gift før 1727 med Jens Olsen. Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Jens Olsen 3 maj 1754.1

Børn af Karen Pedersdatter og Jens Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 508
  Karen Pedersdatter
  Sidse Jensdatter gift med Ole Villumsen i Holløse
  Anna Jensdatter 20
  Margrethe Jensdatter 16
  Dorte (?) Jensdatter 13
  Karen Jensdatter 8.

Karen Pedersdatter

K, #10596, f. 1740
Senest redigeret=23 Jul 2021
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født i 1740, datter af Peder Pedersen og Kirsten Pedersdatter. Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Pedersen 29 oktober 1754.1 Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Kirsten Pedersdatter 1 december 1761.2
Far-Biologisk*Peder Pedersen f. f 1720, d. 1754
Mor-Biologisk*Kirsten Pedersdatter f. f 1720, d. 1761

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 604
  Kirsten Pedersdatter
  Hans Pedersen 1
  Karen Pedersdatter 14
  Johanne Pedersdatter 9
  Appelone Pedersdatter 3.
 2. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 1761 400
  Niels Larsen
  Karen Pedersdatter 22
  Johanne Pedersdatter 18
  Abelone Pedersdatter 13
  Hans Pedersen 8
  Anne Nielsdatter 6.

Karen Pedersdatter

K, #10603, f. før 1735
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født før 1735.
     Karen blev gift efter 1755 med Daniel Pedersen.
     Karen Pedersdatter mistede Daniel Pedersen i 1758. Karen Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Daniel Pedersen 20 juni 1758.1,2

Barn af Karen Pedersdatter og Daniel Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 73
  Karen Pedersdatter
  Rasmus Danielsen 1.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1757-65, Opslag 66, side 2)
  Skifte Efter afgangne Daniel Pedersen Huusmand paa Raageleÿe. -
  Anno 1758 den 20de Junii blev paa Esserom, efter Lovlig Tillysning foretaget Skifte af Regimentskriver Plum i over-værelse af Borkedommer Roested efter afgangne Huusmand Daniel Pedersen paa Raageleÿe imellem hans Encke Maren Peders Datter og Søn Rasmus Danielsen 1 aar gl,; Ved Skiftet mødtte Encken med Laugværge Ole Pedersen i Kaalsbek som var og tilstæde, paa den umyndiges vegne Lars Nielsen paa Raageleüe, samt de 2de Vitterlighedsmænd Lars Larsen og Rasmus Larsen i Kaalsbeck hvilke forhen havde Registreret Boet og hvis Forretning nu blev fremlagt, saa lydende (Rd. mk. sk.)
  1 gl. Bord, " 1 ", 1 gl. Benk, " " 8, 1 Skab, " " 12, 1 Fyrre Kiste, " 5 ", 2de Stole, " " 6, 1 Senge Sted, " 2 ",
  1 Overdyne, " 5 ", 1 gl Do. " 2 ", (1 Underdyne, 1 " ", (1 gl. Vadmels do. " 1 8, (1 Hoved Pude, " 1 ", (1 gl do: " " 12, 1 gl: Lagen , " 1 ", 1 gl: Messing Kiedel, " " 8, 1 Ildtang, " " 4, 1 Øll Fierding, " " 12, 1 Balle, " " 8, 1 Spand, " " 4, 1 Lampe, " " 4, 1 ½ part i 1 gl Baad, 3 2 ", 2 Silde Mandser, 1 " ", 3de gl: Flyndergarn, 1 " ", 1 Hiulbøre, 1 " 4, 1 Bruun Wæst, " 2 ", 1 gl. grøn Brystdug, " " 4, 1 par gl: Buxer, " " 8, 1 par Strømper, " " 6, 1 Skiorte, " 1 ",
  (Opslag 67, side 1)
  Efter at samme var oplæst erklærede de tilstædeværende at dem ei videre var bevist som Boen kunde komme til gode. thi (erborte (qvindskens (Formue - 10 Rd. 5 mk. 12 sk.
  Derimod anføres Boets Gield.
  1 Husets som er anført for - - 4 Rd.-"-", 2 Resereende Skatter pro 1758 Janu: og April qt: -"-2-"-, 3 Angav Enken, at hendes Mands begravelse havde kostet i alt - .4."-", Hvorimod hun forlangede lige undertag ifald Boet kunde tilstrække Widere angav hun at hun til nu og anden var skyldig Penge som hendes Mand havde laant - 20-"-",
  4, Skiftets Bekostninger Skifte Forvalterens Sall: og for Beskrivelse paa 2 ark - -!-!-8, Birke Dommeren - - -"-2-", Tinglysningen - - -"-1-6, Skifteforvalterens (Timer. - 2 -", --- 2-"-14.
  Summa Udgift = 30 Rd. -"- 14 sk.
  Som langt overstiget Boets Formue, hvorfor intet bliver ar arve, Encken lovede med tid og leilighed af betale den paa Boen hæftende Gield og holde Skifte Forvalteren i alle maader Skadesløs, Derimod blev hende Boet overladt, siden ingen af Creditorene (ermeldte sig eller forlangde udlæg og dette Skifte saaledes sluttet. Actum ut Supra. A (Ferslef.
  B M Rosted.
  Encken med Laugværge og (Formynderne
  Maren M.P.D Peders Datt: Ole OPS Peders. Lars L.N.S Niels:
  son Witterlighedsvinder Lars Larsen og Rasmus Larsen.

Karen Pedersdatter

K, #10638, f. før 1700, d. 1758
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født før 1700.
     Karen blev gift før 1720 med Lars Pedersen.
     Hun døde i 1758 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 19 december 1758.1

Barn af Karen Pedersdatter og Lars Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 144
  Ole Larsen 38 gmd i Vejby.

Karen Pedersdatter

K, #10982, f. 1808
Senest redigeret=15 Okt 2022
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født i 1808.

Folketællinger og boliger

Flytning1824Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Karen Pedersdatter

K, #11087, f. 1819
Senest redigeret=26 Okt 2022
Slægt=0
     Karen Pedersdatter blev født i 1819.

Folketællinger og boliger

Flytning1833Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning1833Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Kolsbæk, Blistrup2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Upåklageligt.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Karen Marie Pedersdatter

K, #5687, f. 18 februar 1839
Senest redigeret=21 Mar 2023
Slægt=1
     Karen Marie Pedersdatter blev født 18 februar 1839 i Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Pedersen. Karen Marie Pedersdatter blev døbt 24 februar 1839 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Peder Pedersen f. 1794

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Flytning2 november 1853Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Søborg5
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Flytning1 november 1855Helsingør, fra Holløse, Vejby7
Flytning24 februar 1859Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup8
Flytning1 november 1859Søborg, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby9
Folketælling1 februar 1860Bjørstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Pedersen og Karen Andersdatter, Rågeleje.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 46, Gift, Arbeidsmand, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 584, C3218
  Karen Andersdatter, 41, Gift, hans Kone, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 585, C3218
  Else Pedersdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 586, C3218
  Maren Pedersdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 587, C3218
  Oline Pedersdatter, 4, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 588, C3218
  Karen Pedersdatter, 1, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 589, C3218.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 51, Gift, M, Dagleier, Herresløw Sogn, Maribo Amt [Herritslev sogn, Maribo amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 860, B3535
  Karen Andersdatter, 46, Gift, K, hans Kone, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 861, B3535
  Kirsten Pedersdatter, 20, Ugift, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 862, B3535
  Else Pedersdatter, 15, -, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 863, B3535
  Maren Pedersdatter, 12, -, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 864, B3535
  Karen Pedersdatter, 5, -, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 865, B3535.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 56, Gift, M, Arbejdsmand, husfader, Herritslev, Lolland, Blistrup, Rågeleje, 2, , 2, Opslag 113622|30, , 841, C6735
  Karen Andersdatter, 51, Gift, K, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Rågeleje, 2, , 2, Opslag 113622|30, , 842, C6735
  Karen Pedersdatter, 11, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Rågeleje, 2, , 2, Opslag 113622|30, , 843, C6735.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Niels Jensen i Vejby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 631, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Jens Nielsen, M, 49, G, Her i Sognet, Gaardmand Sognefoged Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 631,
  E2695, FT-1855, 632, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Ane Marie Hansdatter, K, 48, G, Karrebæk, SorøAmt, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 632,
  E2695, FT-1855, 633, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Julius Pullich, M, 29, U, Tikøb, Landvæsenslærling, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 633,
  E2695, FT-1855, 634, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Jens Hansen, M, 33, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 634,
  E2695, FT-1855, 635, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Petronille Jensdatter, K, 19, U, Blidstrup, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 635,
  E2695, FT-1855, 636, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Karen Marie Pedersdatter, K, 17, U, Blidstrup, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 636,.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj prc Søren Jørgensen i Holløse.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos Jens Chr. Nielsen i Rågeleje.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Vejby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 39, Gift, Husfader. Gaardmand, Mand, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By, En Gaard, , 104, 1860, Optællingsliste side 14, , 524, Lutheraner, D5550
  Maren Larsdatter, 43, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Torup Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By, En Gaard, , 104, 1860, Optællingsliste side 14, , 525, Lutheraner, D5550
  Stine Jørgensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, Kvinde, , Melby Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By, En Gaard, , 104, 1860, Optællingsliste side 14, , 526, Lutheraner, D5550
  Karen Marie Pedersdatter, 21, Ugift, Tjenestepige, Kvinde, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By, En Gaard, , 104, 1860, Optællingsliste side 14, , 527, Lutheraner, D5550
  Rasmus Jørgensen, 21, Ugift, Tjenestekarl, Mand, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By, En Gaard, , 104, 1860, Optællingsliste side 14, , 528, Lutheraner, D5550
  Jens Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl, Mand, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By, En Gaard, , 104, 1860, Optællingsliste side 14, , 529, Lutheraner, D5550.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Andersen, 38, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Blistrup. Frederiksborg Amt, Hesselbjerg og Raageleje, Raageleje, Et Hus, , 198, Hovedliste - side 112, , 1035, Lutheran, E2375
  Karen Marie Pedersen, 30, G, Husmoder, K, Hans hustru, Blistrup. Frederiksborg Amt, Hesselbjerg og Raageleje, Raageleje, Et Hus, , 198, Hovedliste - side 112, , 1036, Lutheran, E2375
  Ane Kristine Jensine Hansen, 8, U, Barn, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Hesselbjerg og Raageleje, Raageleje, Et Hus, , 198, Hovedliste - side 112, , 1037, Lutheran, E2375
  Anders Peter Hansen, 6, U, Barn, M, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Hesselbjerg og Raageleje, Raageleje, Et Hus, , 198, Hovedliste - side 112, , 1038, Lutheran, E2375
  Karoline Martine Hansen, 2, U, Barn, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Hesselbjerg og Raageleje, Raageleje, Et Hus, , 198, Hovedliste - side 112, , 1039, Lutheran, E2375.

Kirsten Pedersdatter

K, #327, f. cirka 1792, d. 11 november 1865
Senest redigeret=3 Nov 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter var bruger af Matr. 32, Vejby, Holbo, Frederiksborg, som var 3 skp., 1 alb., svarende til 2.128 kvm.1
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1792 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Olsen og Karen Frandsdatter.
     Kirsten blev gift 28 november 1814 i Vejby med Hans Sørensen.2
     Kirsten Pedersdatter mistede Hans Sørensen 11 november 1841.3
     Kirsten Pedersdatter overtog skødet på Salgårdshus, Matr. 32, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Hans Sørensen 16 januar 1843.4
     Kirsten Pedersdatter's skøde på Salgårdshus, Matr. 32, Vejby, blev overtaget af Ole Christian Jacobsen 30 december 1845.4
     Hun døde 11 november 1865 i Vejby.3 Hun blev begravet 17 november 1865 fra Vejby.5
Far-Biologisk*Peder Olsen f. 17 Jun 1753, d. f 1828
Mor-Biologisk*Karen Frandsdatter f. c 1755, d. 29 Jan 1828

Børn af Kirsten Pedersdatter og Hans Sørensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg12

Kildehenvisninger

 1. [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Søren Pedersen, Tisvilde
  Jørgen Pedersen, Holløse.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 169.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 177, Wejbye, 44de Familie, Peder Olsen, M, 48, Gift, 1, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 244,
  B3532, 178, Wejbye, 44de Familie, Karen Fransdatter, K, 46, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 244,
  B3532, 179, Wejbye, 44de Familie, Børge Pedersen, M, 14, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 244,
  B3532, 180, Wejbye, 44de Familie, Kirsten Pedersdatter, K, 9, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 244,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 313, Weibye, 58, et Huus med Jord, Hans Sørensen, M, 55, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 270,
  C7453, 314, Weibye, 58, et Huus med Jord, Kirsten Pedersdatter, K, 42, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 270,
  C7453, 315, Weibye, 58, et Huus med Jord, Christian Hansen, M, 13, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 270,
  C7453, 316, Weibye, 58, et Huus med Jord, Oline Hansdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 270,
  C7453, 317, Weibye, 58, et Huus med Jord, Karl Hansen, M, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 270,
  C7453, 318, Weibye, 58, et Huus med Jord, Marie Hansdatter, K, 7, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 270,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 164, Weiby, 34, et Huus, Hans Sørensen, 61, Gift, Huusmd med Lod, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 165, Weiby, 34, et Huus, Kirsten Pedersdatter, 59, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 166, Weiby, 34, et Huus, Carl Hansen, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 167, Weiby, 34, et Huus, Marie Hansdatter, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 327, Weiby, 69, Et Huus, Morten Mortensen, M, 29, Gift, Arbeidsmand, 1, Tibirke Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.376,
  C4529, 328, Weiby, 69, Et Huus, Oline Hans Datter, K, 22, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.376,
  C4529, 329, Weiby, 69, Et Huus, Kirsten Peders Datter, K, 53, Enke, Mandens Svigermoder, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.376,
  C4529, 330, Weiby, 69, Et Huus, Hans Christiansen, M, 3, Ugift, deres Pleiesøn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.376,
  C4529, 331, Weiby, 69, Et Huus, Marie Hansdatter, K, 17, Ugift, Konens Søster, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.376,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 213, Vejby, 45, Vejby, Morten Mortensen, M, 34, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 352,
  C6743, 214, Vejby, 45, Vejby, Oline Hansdatter, K, 27, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 352,
  C6743, 215, Vejby, 45, Vejby, Christian Mortensen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 352,
  C6743, 216, Vejby, 45, Vejby, Kirsten Pedersdatter, K, 58, Enke, Husfaderens svigermor, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 352,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 417, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Johannes Andersen, M, 36, G, Her i Sognet, Indsidder Huusfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 417,
  E2695, FT-1855, 418, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Marie Hansdatter, K, 28, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 418,
  E2695, FT-1855, 419, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Anders Johansen, M, 5, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 419,
  E2695, FT-1855, 420, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Caroline Johansen, K, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 420,
  E2695, FT-1855, 421, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Kirsten Pedersdatter, K, 63, E, Her i Sognet, Huusfaderens Svigermoder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 421,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 913, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 183, Et Hus, Morten Mortensen, Mand, 45, Gift, , , Husfader. Parcellist. Arbejdsmand, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 914, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 183, Et Hus, Oline Hansdatter, Kvinde, 36, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 915, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 183, Et Hus, Christian Mortensen, Mand, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 916, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 183, Et Hus, Theodor Mortensen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 917, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 183, Et Hus, Peter Mortensen, Mand, 4, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 918, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 183, Et Hus, Kirsten Andersdatter, Kvinde, 68, Enke(mand), , , Husmoders Moder. Aftægtskone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,.

Kirsten Pedersdatter

K, #518, f. 15 maj 1835, d. 20 juni 1903
Senest redigeret=15 Jan 2023
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født 15 maj 1835 i Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Christophersen og Magrethe Jensdatter. Hun blev konfirmeret 7 april 1850 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Kirsten blev gift 11 april 1856 i Vejby med Jørgen Christiansen , søn af Christian Jensen og Pernille Jørgensdatter, bevidnet af Peder Christiansen og Peder Christophersen.2 Kirsten Pedersdatter var fadder ved dåben af Hans Peder Jensen Christiansen 17 marts 1867 Vejby.3
     Kirsten Pedersdatter mistede Jørgen Christiansen 9 oktober 1899.
     Kirsten Pedersdatter's skøde på Matr. 38, Gadehus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jens Nielsen 15 januar 1901.4
     Hun døde 20 juni 1903 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 68 år. Hun blev begravet 27 juni 1903 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Peder Christophersen f. 1809, d. 9 Jul 1878
Mor-Biologisk*Magrethe Jensdatter f. c 1803, d. 1 Sep 1844

Børn af Kirsten Pedersdatter og Jørgen Christiansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845et hus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1 november 1850Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby8
Flytning2 november 1852Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse9
Folketælling1 februar 1855Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1860Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1870Vejbyhus, Matr. 38, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1890Matr. 38, Gadehus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1901Matr. 38, Gadehus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg15

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Unnerup.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ugift fruentimmer Karen Christiansdatter af Ørby, datter af afdøde Chr. Jensen i Unnerup
  opholder sig hos broderen Jørgen Christiansen i Ørby, 39 3/4 år.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 246.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 550, Ørby, 110, et Huus, Peder Christophersen, 31, Gift, Huusmd. Arbeidsmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 265,
  C3228, 551, Ørby, 110, et Huus, Magrethe Jensdatter, 37, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 265,
  C3228, 552, Ørby, 110, et Huus, Christopher Pedersen, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 265,
  C3228, 553, Ørby, 110, et Huus, Kirsten Pedersdatter, 4, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 265,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Christophersen, 35, Gift, M, Arbeidsmand, Ramløse Fbr. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 515, C4529
  Bodil Jacobsdatter, 25, Gift, K, hans Kone, Græsted Fbg. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 516, C4529
  Christopher Pedersen, 12, Ugift, M, Deres Børn, Ramløse Fbr. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 517, C4529
  Kirsten Pedersdatter, 9, Ugift, K, Deres Børn, Ramløse Fbr. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 518, C4529
  Ane Hansdatter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Her i Sognet [Vejby], Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 519, C4529.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 523, Vejby, 105, Ørby, Peder Christoffersen, M, 42, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 524, Vejby, 105, Ørby, Birthe Jacobsen, K, 32, Gift, Hans Hustru, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 525, Vejby, 105, Ørby, Kirsten Pedersdatter, K, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 526, Vejby, 105, Ørby, Anne Kirstine Pedersdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 527, Vejby, 105, Ørby, Margrethe Pedersdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 528, Vejby, 105, Ørby, Søren Pedersen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra smed Niels Jensen i Ørby.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Søren Larsen i Holløse.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 753, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Svend Olsen, M, 50, E, Tibirke, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 753,
  E2695, FT-1855, 754, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Grethe Larsdatter, K, 37, F, Tibirke, Hans Huusholderske, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 754,
  E2695, FT-1855, 755, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Hans Svendsen, M, 18, U, Her i Sognet, Hans Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 755,
  E2695, FT-1855, 756, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Ole Svendsen, M, 9, U, Her i Sognet, Hans Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 756,
  E2695, FT-1855, 757, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Karen Marie Svendsen, K, 6, U, Her i Sognet, Hans Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 757,
  E2695, FT-1855, 758, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Nicoline Svendsen, K, 4, U, Her i Sognet, Hans Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 758,
  E2695, FT-1855, 759, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Børge Nielsen, M, 15, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 759,
  E2695, FT-1855, 760, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Kirsten Pedersdatter, K, 19, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 760,
  E2695, FT-1855, 761, .O, Holløse, 81, En Gaard, 165, Marie Christensdatter, K, 15, U, Vinderød, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 761,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 540, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 109 - F2, Et Hus, Jørgen Christiansen, Mand, 31, Gift, , , Inderste. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 541, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 109 - F2, Et Hus, Kirsten Pedersdatter, Kvinde, 25, Gift, , , Hans Kone, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 542, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 109 - F2, Et Hus, Niels Christiansen, Mand, 2, Ugift, , , Deres Datter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 112, Vejby, 27, Hus Matr.nr. 38, Jørgen Christiansen, M, 39, G, Arbejdsmand, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 113, Vejby, 27, Hus Matr.nr. 38, Kirsten Petersen, K, 34, G, , Husmoder, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 114, Vejby, 27, Hus Matr.nr. 38, Niels Peter Christensen, M, 11, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 115, Vejby, 27, Hus Matr.nr. 38, Hans Peter Christensen, M, 4, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 116, Vejby, 27, Hus Matr.nr. 38, Ane Marie Christensen, K, 8, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 117, Vejby, 27, Hus Matr.nr. 38, Karen Kirstine Christensen, K, 0, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 75, Ørby By, 6, Et Hus, Jørgen Christiansen, M, 50, Gift, , Husfader, Stenhugger, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 76, Ørby By, 6, Et Hus, Kirsten Peders Datter, K, 48, Gift, , Hans Hustru, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 77, Ørby By, 6, Et Hus, Niels Peter Christiansen, M, 21, Ugift, , Væver, Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 78, Ørby By, 6, Et Hus, Hanne Christine Christiansen, K, 10, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 820, Ørby By, 12, Matr. No. 38, Jørgen Christiansen, M, 60, Gift, Arbejdsmand ved Agerbruget, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 821, Ørby By, 12, Matr. No. 38, Kirsten Peders Datter, K, 53, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 822, Ørby By, 12, Matr. No. 38, Niels Peter Christiansen, M, 31, Ugift, Væver, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 680, Ørby, 1, 38, Jens Nielsen, M, G, Daglejer ved landbruget, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18540224, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 681, Ørby, 1, 38, Ane Marie Nielsen, K, G, , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18610523, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 682, Ørby, 1, 38, Ingeborg Margrethe Nielsen, K, U, , Barn, Kjøbenhavn, Folkekirken, , , , 18870528, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 683, Ørby, 1, 38, Niels Marius Nielsen, M, U, , Barn, Kjøbenhavn, Folkekirken, , , , 18890430, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 684, Ørby, 1, 38, Birtha Johanne Nielsen, K, U, , Barn, Kjøbenhavn, Folkekirken, , , , 18921024, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 685, Ørby, 1, 38, Kirsten Kristiansen, K, E, Alderdomsforsørgelse, Slægtning, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18360515, , FT-1901, Hovedliste,.

Kirsten Pedersdatter

K, #791, f. 28 marts 1771, d. 1 marts 1860
Senest redigeret=3 Maj 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev døbt 28 marts 1771 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Kirsten blev gift før 1794 med Unge Jens Jensen , søn af Jens Rasmussen og Dorthe Jensdatter.
     Hun døde 1 marts 1860 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 88 år.2 Hun blev begravet 9 marts 1860 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3

Børn af Kirsten Pedersdatter og Unge Jens Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Andersen, Bakkebjerg.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 43, gift, Fæstegårdmand, 1, , Manden, , , 342, Bakkebjerg
  Maren Larsdatter, 43, gift, , 1, , Konen, , , 343, Bakkebjerg
  Anders Pedersen, 12, ugift, , , , Barn, , , 344, Bakkebjerg
  Lars Pedersen, 6, ugift, , , , Barn, , , 345, Bakkebjerg
  Kirsten Pedersdatter, 15, ugift, , , , Barn, , , 346, Bakkebjerg.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 602, Holløse, 41de Familie, Jens Jensen, M, 34, Gift, 1, Bonde, Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 603, Holløse, 41de Familie, Kirsten Persdatter, K, 31, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 604, Holløse, 41de Familie, Lars Jensen, M, 7, -, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 605, Holløse, 41de Familie, Dorte Jensdatter, K, 1, -, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 606, Holløse, 41de Familie, Lars Pedersen, M, 19, Ugift, , , , deres Tyende, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 607, Holløse, 41de Familie, Anna Pedersdatter, K, 21, Ugift, , , , deres Tyende, FT-1801, Bind 47, side 257,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1004, Hollese, 27, en Gaard, Lars Jensen, M, 40, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1005, Hollese, 27, en Gaard, Ane Jensdatter, K, 43, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1006, Hollese, 27, en Gaard, Jens Larsen, M, 14, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1007, Hollese, 27, en Gaard, Niels Larsen, M, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1008, Hollese, 27, en Gaard, Peder Larsen, M, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1009, Hollese, 27, en Gaard, Jens Larsen, M, 21, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1010, Hollese, 27, en Gaard, Karen Larsdatter, K, 19, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1011, Hollese, 27, en Gaard, Jens Jensen, M, 67, Gift, Undertægtsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1012, Hollese, 27, en Gaard, Kirsten Pedersdatter, K, 65, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 787, Holløse, 23, en Gaard, Lars Jensen, 46, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 788, Holløse, 23, en Gaard, Ane Jensdatter, 49, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 789, Holløse, 23, en Gaard, Jens Larsen, 20, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 790, Holløse, 23, en Gaard, Peder Larsen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 791, Holløse, 23, en Gaard, Ane Jørgensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 792, Holløse, 23, en Gaard, Jens Jensen, 73, Gift, Aftægtsmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 793, Holløse, 23, en Gaard, Kirsten Pedersdatter, 71, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 779, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Lars Jensen, M, 51, Gift, Gaardmand, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 780, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Ane Jens Datter, K, 54, Gift, hans Kone, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 781, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Jens Larsen, M, 25, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 782, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Niels Larsen, M, 21, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 783, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Peder Larsen, M, 17, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 784, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Grethe Albreths Datter, K, 17, Ugift, Konens Søsterdatter Væver, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 785, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Karen Jens Datter, K, 15, Ugift, Tjenestepige, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 786, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Jens Jensen, M, 78, Gift, Aftægtsmand, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 787, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 26, En Gaard, Kirsten Peders Datter, K, 76, Gift, hans Kone, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 796, Vejby, 27, Holløse by, Lars Jensen, M, 56, Gift, Gårdmand, husfader, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 797, Vejby, 27, Holløse by, Ane Jensdatter, K, 59, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 798, Vejby, 27, Holløse by, Niels Larsen, M, 25, Ugift, Deres søn, fraværende, Krigstjeneste, 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 799, Vejby, 27, Holløse by, Peder Larsen, M, 20, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 800, Vejby, 27, Holløse by, Henrik Larsen, M, 30, Ugift, Tjenestefolk, , 2, Vinderød, Frb.amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 801, Vejby, 27, Holløse by, Grethe Albretsdatter, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 802, Vejby, 27, Holløse by, Bodil Jensdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 2, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 803, Vejby, 27, Holløse by, Jens Hansen, M, 83, Gift, Aftægtsmand, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,
  C6743, 804, Vejby, 27, Holløse by, Kirsten Pedersdatter, K, 80, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 370,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1280, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 246 - F2, En Gaard, Kirsten Pedersdatter, Kvinde, 89, Enke(mand), , , Aftægtskone, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1281, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 246 - F2, En Gaard, Ane Jensdatter, Kvinde, 69, Enke(mand), , , Aftægtskone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,.

Kirsten Pedersdatter

K, #2191, f. 7 august 1824, d. 28 februar 1899
Senest redigeret=2 Okt 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født 7 august 1824 i Grønnegade, Bregninge, Musse, Maribo. Hun blev døbt 19 september 1824 Bregninge, Musse, Maribo.1
     Kirsten blev gift 14 marts 1845 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Hans Andersen , søn af Anders Larsen og Karen Nielsdatter.2
     Kirsten Pedersdatter mistede Hans Andersen 18 juli 1893.
     Kirsten Pedersdatter's skøde på Matr. 10, hus nr. 4, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Anne Hansdatter 22 januar 1895.3
     Hun døde 28 februar 1899 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 74 år. Hun blev begravet 6 marts 1899 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.4

Børn af Kirsten Pedersdatter og Hans Andersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Matr. 10, hus nr. 4, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Matr. 10, hus nr. 4, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, 1824-08-08 hjemmedøbt Laagerup. -db. Bregninge - Kirsten Pedersdatter, -Inds. Peder Pedersen og Hustru Karen Andersdatter i Laagerup. Faddere. Gnd. Hans Karnper i Laag: Ungkarl Ole Henriksem ibid: (Faderens Syster Anne i Nysted og Ellen i Herritslev. Gmd Jens Vosser Pige Else Jørgensdatter i Laag: bar Barnet. Daaben publiceret og Moderen indladt 19 September.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Rågeleje.
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 44.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1125, Vejby, 41, Rågeleje, Hans Andersen, M, 33, Gift, Fisker, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1126, Vejby, 41, Rågeleje, Kirsten Pedersdatter, K, 26, Gift, Hans Hustru, , 1, Grønnegade Sogn, Lolland, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1127, Vejby, 41, Rågeleje, Ane Hansdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1128, Vejby, 41, Rågeleje, Anders Hansen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1129, Vejby, 41, Rågeleje, Karen Nielsdatter, K, 77, Enke, Husfaderens mor, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 213, .O, Rågeleje, 40, Et Huus, 46, Hans Andersen, M, 38, G, Her i Sognet, Huusmand Huusfader Fisker, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 213,
  E2695, FT-1855, 214, .O, Rågeleje, 40, Et Huus, 46, Kirsten Pedersdatter, K, 3, G, Grønnegade, Lolland, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, Døbt Grønnegade, Bregninge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, 214,
  E2695, FT-1855, 215, .O, Rågeleje, 40, Et Huus, 46, Ane Hansdatter, K, 10, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 215,
  E2695, FT-1855, 216, .O, Rågeleje, 40, Et Huus, 46, Anders Hansen, M, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 216,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1023, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 199, Et Hus, Hans Andersen, Mand, 43, Gift, , , Husfader. Fisker, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1024, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 199, Et Hus, Kirsten Pedersdatter, Kvinde, 36, Gift, , , Hans Kone, Grønnegade, Maribo Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1025, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 199, Et Hus, Ane Hansdatter, Kvinde, 15, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1026, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 199, Et Hus, Anders Hansen, Mand, 13, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1149, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Hans Andersen, M, 52, G, Arbejdsmand, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1150, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Kirstine Pedersen, K, 44, G, , Husmoder, Lolland, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1151, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Ane Hansen, K, 24, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1152, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Anders Hansen, M, 22, U, Fisker, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1153, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Caroline Andrea Hansen, K, 9, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1154, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Albertine Jørgensen, K, 6, U, , Plejedatter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1155, Raageleje, 254, Matr.nr. 11, Jens Hansen, M, 3, U, , Plejesøn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 697, Vejby By, 23, Et Hus, Hans Andersen, M, 63, Gift, , Husfader og Fisker, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 698, Vejby By, 23, Et Hus, Kristine Peders Datter, K, 58, Gift, , Hans Kone, Lolland, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 699, Vejby By, 23, Et Hus, Ane Hansen, K, 34, Ugift, , Deres Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 34,.

Kirsten Pedersdatter

K, #3456, f. 21 december 1833
Senest redigeret=3 Apr 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født 21 december 1833 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Andersen og Kirsten Sørensdatter. Kirsten Pedersdatter blev døbt 22 december 1833 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Peder Andersen f. 18 Jan 1810
Mor-Biologisk*Kirsten Sørensdatter f. 29 Jul 1811

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Rørtang, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 366, Holløse, 67, et Huus med Jord, Peder Andersen, M, 25, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 367, Holløse, 67, et Huus med Jord, Kirsten Sørensdatter, K, 23, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 368, Holløse, 67, et Huus med Jord, Kirsten Pedersdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 369, Holløse, 67, et Huus med Jord, Anders Pedersen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B1865, 4152, Rørtang, 729, et huus, Peder Nielsen, 65, Gift, Gaardmand, 1, her i sognet, FT-1850, 249,
  B1865, 4153, Rørtang, 729, et huus, Karen Jensdatter, 77, Gift, hans Kone, 1, her i sognet, FT-1850, 249,
  B1865, 4154, Rørtang, 729, et huus, Peter Hansen, 10, Ugift, Pleiesøn, 1, her i sognet, FT-1850, 249,
  B1865, 4155, Rørtang, 729, et huus, Ole Nielsen, 37, Ugift, Tjenestekarl, 1, her i sognet, FT-1850, 249,
  B1865, 4156, Rørtang, 729, et huus, Peter Larsen, 16, Ugift, Tjenestekarl, 1, her i sognet, FT-1850, 249,
  B1865, 4157, Rørtang, 729, et huus, Christian Christeansen, 13, Ugift, Tjenestekarl, 1, Sverrig, FT-1850, 249,
  B1865, 4158, Rørtang, 729, et huus, Karen Hansdatter, 42, Ugift, Tjenestepige, 1, Esbønderup, FT-1850, 249,
  B1865, 4159, Rørtang, 729, et huus, Margrethe Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, 1, Søborg, FT-1850, 249,
  B1865, 4160, Rørtang, 729, et huus, Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, 1, Vejby, FT-1850, 249,.

Kirsten Pedersdatter

K, #5657, f. 21 september 1845
Senest redigeret=14 Jun 2023
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født 21 september 1845 i Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Pedersen og Johanne Pedersdatter. Kirsten Pedersdatter blev døbt 16 november 1845 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 2 oktober 1859 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Peder Pedersen f. 1808
Mor-Biologisk*Johanne Pedersdatter f. 1812

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 42, gift, Indsidder, Dagleier, Huusfader, Torup sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 26, Kort 403, side 320, , 119, A0866
  Johanne Pedersdatter, 38, gift, hans Kone, Ramløse sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 26, Kort 403, side 320, , 120, A0866
  Magrethe Pedersdatter, 9, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 26, Kort 403, side 320, , 121, A0866
  Peder Pedersen, 7, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 26, Kort 403, side 320, , 122, A0866
  Kirsten Pedersdatter, 5, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 26, Kort 403, side 320, , 123, A0866
  Ane Pedersdatter, 2, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 26, Kort 403, side 320, , 124, A0866.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D7117, 96, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, 20, Et Hus, Peder Pedersen, M, 47, Gift, husmand. Daglejer. Husfader, Torup Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|3,
  D7117, 97, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, 20, Et Hus, Johanne Pedersdatter, K, 43, Gift, hans Kone, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|3,
  D7117, 98, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, 20, Et Hus, Margrethe Pedersdatter, K, 14, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|3,
  D7117, 99, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, 20, Et Hus, Peder Pedersen, M, 12, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|3,
  D7117, 100, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, 20, Et Hus, Kirsten Pedersdatter, K, 10, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|3,
  D7117, 101, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, 20, Et Hus, Ane Pedersdatter, K, 7, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|3,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 105, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 23, Et Hus, Hans Nielsen, Mand, 40, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 106, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 23, Et Hus, Sophie Svendsdatter, Kvinde, 39, Gift, , , Hans Kone, Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 107, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 23, Et Hus, Kirsten Pedersdatter, Kvinde, 15, Ugift, , , Deres Plejedatter, Tisvilde Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,.

Kirsten Pedersdatter

K, #5762, f. cirka 1795, d. 28 december 1875
Senest redigeret=27 Nov 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter var Fattiglem.
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1795 i Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Ibsen og Karen Gundersdatter.
     Kirsten blev gift 29 december 1829 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Knud Larsen , bevidnet af Peder Ibsen.1
     Kirsten Pedersdatter mistede Knud Larsen 24 november 1875.2
     Hun døde 28 december 1875 i Vejby.2
Far-Biologisk*Peder Ibsen f. c 1763, d. 15 Nov 1835
Mor-Biologisk*Karen Gundersdatter f. c 1766

Barn af Kirsten Pedersdatter og Niels Christophersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling18 februar 1834Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Flytning5 maj 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup7
Folketælling1 februar 1855Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Matr. 34, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 37, Gift, Huusmand med Jord og Skoemager, 1, , Mand, M, 319, , Dragstrups Bye
  Karen Gundersdatter, 35, Gift, , 1, , hans Kone, K, 320, , Dragstrups Bye
  Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Deres Børn, K, 321, , Dragstrups Bye
  Børthe Pedersdatter, 12, Ugift, , , , Deres Børn, K, 322, , Dragstrups Bye
  Maren Pedersdatter, 8, -, , , , Deres Børn, K, 323, , Dragstrups Bye
  Kirsten Pedersdatter, 6, -, , , , Deres Børn, K, 324, , Dragstrups Bye
  Magarethe Pedersdatter, 2, -, , , , Deres Børn, K, 325, , Dragstrups Bye.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Knud Larsen, 33, Gift, Arbeidsmand, , M, 596, Hesselbjerg Bye, et Huus, Unnerup Skoledistrict
  Kirsten Pedersdatter, 35, Gift, hans Kone, , K, 597, Hesselbjerg Bye, et Huus, Unnerup Skoledistrict
  Ane Margrethe Knudsdatter, 16, Ugift, Deres Børn, , K, 598, Hesselbjerg Bye, et Huus, Unnerup Skoledistrict
  Ane Knudsdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , K, 599, Hesselbjerg Bye, et Huus, Unnerup Skoledistrict
  Lars Knudsen, 67, Gift, Indsidder, (Arbeidsmand), , M, 600, Hesselbjerg Bye, et Huus, Unnerup Skoledistrict
  Karen Pedersdatter, 64, Gift, hans Kone, , K, 601, Hesselbjerg Bye, et Huus, Unnerup Skoledistrict.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Knud Larsen, 39, Gift, Arbeidsmand, , 1, 569, et Huus, Hesselberg
  Kirsten Pedersdatter, 42, Gift, hans Kone, , 1, 570, et Huus, Hesselberg
  Ane Knudsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, 571, et Huus, Hesselberg
  Peder Knudsen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, 572, et Huus, Hesselberg
  Lars Knudsen, 74, Gift, Fattiglem, , 1, 573, et Huus, Hesselberg
  Karen Olsdatter, 69, Gift, hans Kone, , 1, 574, et Huus, Hesselberg.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Knud Larsen, 49, Gift, M, Daglejer, husfader, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 12, Opslag 113622|31, , 894, C6735
  Kirsten Pedersdatter, 53, Gift, K, Hans Hustru, Søborg Sogn, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 12, Opslag 113622|31, , 895, C6735.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hmd. i Holløse (Peder Andersens hus).
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 859, .O, Holløse, 100, Et Huus, 186, Knud Larsen, M, 53, U, Blidstrup, Huusfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 859,
  E2695, FT-1855, 860, .O, Holløse, 100, Et Huus, 186, Kirsten Pedersdatter, K, 58, G, Søborg, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 860,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 501, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 102, Et Hus, Knud Larsen, Mand, 60, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 502, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 102, Et Hus, Kirsten Pedersdatter, Kvinde, 62, Gift, , , Hans Kone, Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, 35, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1067, Lutheran, E2429
  Anne Kristine Henriksen, 40, G, Husmoder, K, Medhjælperske, Kjelleby, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, tvivl om fødested, 1068, Lutheran, E2429
  Juliane Nielsen, 7, U, Datter, K, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1069, Lutheran, E2429
  Søren Nielsen, 5, U, Søn, M, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1070, Lutheran, E2429
  udøbt drengebarn, 0, U, Søn, M, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, - Alder: Under 1 Aar, 1071, Lutheran, E2429
  Knud Larsen, 69, G, Husfader, M, Fattiglem, Hesselbjerg, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1072, Lutheran, E2429
  Kirsten Pedersdatter, 75, G, Husmoder, K, Fattiglem, Dragstrup. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1073, Lutheran, E2429.

Kirsten Pedersdatter

K, #6114, f. cirka 1767, d. 13 februar 1822
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1767.
     Kirsten blev gift før 1801 med Jens Sørensen , søn af Søren Larsen og Anna Jensdatter.
     Hun døde 13 februar 1822 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 19 februar 1822 fra Vejby.2

Familie: Kirsten Pedersdatter og Jens Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 244, Wejbye, 61de Familie, Jens Sørensen, M, 36, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 245, Wejbye, 61de Familie, Kirsten Pedersdatter, K, 34, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 246, Wejbye, 61de Familie, Ellen Pedersdatter, K, 20, -, , , , Deres Tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 247, Wejbye, 61de Familie, Søren Larsen, M, 74, Enke(mand), 1, har Undertag, , Mandens Fader, FT-1801, Bind 47, side 246,.

Kirsten Pedersdatter

K, #6181, f. cirka 1784
Senest redigeret=21 Apr 2021
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1784, datter af Peder Hansen og Anna Larsdatter. Kirsten Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Hansen 27 december 1804.1
Far-Biologisk*Peder Hansen f. c 1744, d. f 1801
Mor-Biologisk*Anna Larsdatter f. c 1750, d. 5 Feb 1815

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1801Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 853

  Lars Pedersen 25
  Hans Pedersen 14
  Henrik Pedersen 12
  Anna Pedersdatter gift med husmand Hans Larsen i Mønge
  Margrethe Pedersdatter 27
  Kirsten Pedersdatter 20.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 43, Gift, hosbond, Gaardmand, Mønge Gårdfolk, 81, 103, , 367, 1, C1710
  Ane Larsdatter, 37, Gift, Madmoder, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, , 368, 1, C1710
  Ane Pedersdatter, 13, , Børn af 1ste ægteskab, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, Efternavn fuldendt af indtaster, 369, , C1710
  Margrethe Pedersdatter, 10, , Børn af 1ste ægteskab, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, Efternavn fuldendt af indtaster, 370, , C1710
  Lars Pedersen, 7, , Børn af 1ste ægteskab, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, Efternavn fuldendt af indtaster, 371, , C1710
  Karen Pedersdatter, 6, , Børn af 1ste ægteskab, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, Efternavn fuldendt af indtaster, 372, , C1710
  Kiersten Pedersdatter, 3, , Børn af 1ste ægteskab, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, Efternavn fuldendt af indtaster, 373, , C1710
  Jens Pedersen, 1, , Børn af 1ste ægteskab, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, Efternavn fuldendt af indtaster, 374, , C1710
  Hans Pedersen, 76, Enkemand, Mandens Fader, undertægt, Mønge Gårdfolk, 81, 103, , 375, 1, C1710
  Lars Knudsen, 20, Ugift, Tienestekarl, , Mønge Gårdfolk, 81, 103, , 376, , C1710.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 355, Mønge, 5te Familie, Anna Larsdatter, K, 51, Enke(mand), 1, Bondekone og Gaardbeboer, , Huusmoder, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 356, Mønge, 5te Familie, Lars Pedersen, M, 21, Ugift, , , , hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 357, Mønge, 5te Familie, Hans Pedersen, M, 11, Ugift, , , , hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 358, Mønge, 5te Familie, Henrik Pedersen, M, 9, -, , , , hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 359, Mønge, 5te Familie, Anna Pedersdatter, K, 28, Ugift, , , , hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 360, Mønge, 5te Familie, Kirsten Pedersdatter, K, 17, Ugift, , , , hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,.

Kirsten Pedersdatter

K, #6454, f. cirka 1770
Senest redigeret=11 Apr 2021
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1770.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 64, Weybye Bye, 10, Lars Hansen, 31, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , hosbonde, FT-1787, 195,
  C1709, 65, Weybye Bye, 10, Anna Nielsdatter, 32, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 195,
  C1709, 66, Weybye Bye, 10, Bodil Larsdatter, 9, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 67, Weybye Bye, 10, Karen Larsdatter, 4, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 68, Weybye Bye, 10, Lars Jensen, 22, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 195,
  C1709, 69, Weybye Bye, 10, Kirsten Pedersdatter, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 195,.

Kirsten Pedersdatter

K, #6568, f. cirka 1780
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1780, datter af Peder Clausen og Margrete Hansdatter.
Far-Biologisk*Peder Clausen f. f 1750, d. c 1782
Mor-Biologisk*Margrete Hansdatter f. ml 1736 - 1742, d. 22 Maj 1817

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 252, Holløsse Bye, 60, Jens Pedersen, 35, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 202,
  C1709, 253, Holløsse Bye, 60, Margrethe Hansdatter, 51, Gift, 2, , , Madmoder, FT-1787, 202,
  C1709, 254, Holløsse Bye, 60, Mette Pedersdatter, 16, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 202,
  C1709, 255, Holløsse Bye, 60, Peder Pedersen, 12, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 202,
  C1709, 256, Holløsse Bye, 60, Kirsten Pedersdatter, 7, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 202,
  C1709, 257, Holløsse Bye, 60, Ellen Jensdatter, 1, Ugift, , , , af sidste ægteskab, FT-1787, 202,.

Kirsten Pedersdatter

K, #6305, f. cirka 1748, d. 23 juli 1821
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1748.
     Kirsten blev gift før 1781 med Hans Larsen , søn af ? ?.
     Hun døde 23 juli 1821 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 27 juli 1821 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Kirsten Pedersdatter og Hans Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 304, Holløsse Bye, 69, Hans Larsen, 35, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 203,
  C1709, 305, Holløsse Bye, 69, Kirsten Pedersdatter, 38, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 203,
  C1709, 306, Holløsse Bye, 69, Lars Hansen, 6, , , , , Deres ægte børn, FT-1787, 203,
  C1709, 307, Holløsse Bye, 69, Jørgen Hansen, 4, , , , , Deres ægte børn, FT-1787, 203,
  C1709, 308, Holløsse Bye, 69, Kirsten Hansen, 1, , , , Der står Hansen, ikke Hansdatter, i kilden, Deres ægte børn, FT-1787, 203,
  C1709, 309, Holløsse Bye, 69, Niels Nielsen, 19, Ugift, , , , Tienestedreng, FT-1787, 203,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 599, Holløse, 40de Familie, Hans Larsen, M, 47, Gift, 1, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 600, Holløse, 40de Familie, Kirsten Persdatter, K, 53, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 601, Holløse, 40de Familie, Lars Hansen, M, 20, Ugift, , Lærer at Hukke, , deres Søn, FT-1801, Bind 47, side 257,.

Kirsten Pedersdatter

K, #6753, f. cirka 1773
Senest redigeret=12 Apr 2021
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1773.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 608, Mønge Bye, 149, Lars Jørgensen, 46, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 212,
  C1709, 609, Mønge Bye, 149, Sidse Hansdatter, 44, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 212,
  C1709, 610, Mønge Bye, 149, Kirsten Larsdatter, 15, Ugift, , , , ægte børn, FT-1787, 212,
  C1709, 611, Mønge Bye, 149, Maren Larsdatter, 8, Ugift, , , , ægte børn, FT-1787, 212,
  C1709, 612, Mønge Bye, 149, Jørgen Larsen, 5, Ugift, , , , ægte børn, FT-1787, 212,
  C1709, 613, Mønge Bye, 149, Ole Pedersen, 40, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 212,
  C1709, 614, Mønge Bye, 149, Kirsten Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 212,.

Kirsten Pedersdatter

K, #8301, f. 1815, d. 4 februar 1887
Senest redigeret=27 Maj 2021
Slægt=0
     Kirsten blev gift med Jørgen Berthelsen.
     Kirsten Pedersdatter blev født i 1815 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hun døde 4 februar 1887 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 11 februar 1887 fra Vejby.2

Familie: Kirsten Pedersdatter og Jørgen Berthelsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Kirsten Pedersdatter

K, #9465, f. 25 september 1803
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født 25 september 1803 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Sørensen og Kirstine Marie Nielsdatter. Hun blev konfirmeret 29 marts 1818 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Peder Sørensen f. c 1773
Mor-Biologisk*Kirstine Marie Nielsdatter f. c 1773, d. 19 Mar 1846

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ørby.

Kirsten Pedersdatter

K, #1979, f. cirka 1769, d. 13 maj 1831
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født cirka 1769, datter af Peder Nielsen og Karen Pedersdatter.
     Kirsten blev gift før 1800 med Lars Johansen , søn af Johan Kiersner.1
     Hun døde 13 maj 1831 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 20 maj 1831 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Peder Nielsen f. c 1744, d. 8 Maj 1827
Mor-Biologisk*Karen Pedersdatter f. c 1740

Børn af Kirsten Pedersdatter og Lars Johansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 223, Wejbye, 56de Familie, Peder Nielsen, M, 57, Gift, 1, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 245,
  B3532, 224, Wejbye, 56de Familie, Karen Pedersdatter, K, 61, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 245,
  B3532, 225, Wejbye, 56de Familie, Lars Johansen, M, 27, Gift, 1, Jordløs Huusmand og Daglejer, , Svigersøn, FT-1801, Bind 47, side 245,
  B3532, 226, Wejbye, 56de Familie, Kirsten Pedersdatter, K, 31, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 245,
  B3532, 227, Wejbye, 56de Familie, Niels Larsen, M, 1, -, , , , deres Søn, FT-1801, Bind 47, side 245,.

Kirsten Pedersdatter

K, #3442, f. 14 oktober 1839, d. 30 marts 1884
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født 14 oktober 1839 i Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.
     Kirsten blev gift 25 juni 1860 i Hillerød med Theodor Johann Friederich Zøllner.
     Hun døde 30 marts 1884 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 44 år.1 Hun blev begravet 6 april 1884 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Kirsten Pedersdatter og Theodor Johann Friederich Zøllner

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1870Lystrup, Uvelse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jensen, 38, Gift, Huusmand lever af sin Jordlod, Ganløse Bye, et Huus, 1, 55, 299, , 306, C5474
  Kirsten Andersdatter, 41, Gift, Hans Kone[Peder Jensen], Ganløse Bye, et Huus, 1, 55, 299, , 307, C5474
  Jens Pedersen, 8, Ugift, Deres Børn[Peder Jensen og Kirsten Andersdatter], Ganløse Bye, et Huus, 1, 55, 299, , 308, C5474
  Kirsten Pedersdatter, 2, Ugift, Deres Børn[Peder Jensen og Kirsten Andersdatter], Ganløse Bye, et Huus, 1, 55, 299, , 309, C5474
  Kirsten Jensdatter, 67, Enke, Huusfaderens Svigermoder, der af ham forsørges, Ganløse Bye, et Huus, 1, 55, 299, , 310, C5474.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Christensen, 32, Gift, M, Gaardmand Huusfader, Her i Sognet, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 147, Luther, C6216
  Ane Sørensdatter, 28, Gift, K, Hans Hustru, Smørum Kbh. Amt, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 148, Luther, C6216
  Ole Christensen, 22, Ugift, M, Huusfaders Broder som tjener ham, Her i Sognet, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 149, Luther, C6216
  Ole Olsen, 17, Ugift, M, Tjenestefolk, Slagslunde Frb. Amt, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 150, Luther, C6216
  Maren Hansdatter, 21, Ugift, K, Tjenestefolk, Smørum Kbh. Amt, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 151, Luther, C6216
  Kirstine Pedersdatter, 20, Ugift, K, Tjenestefolk, Her i Sognet, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 152, Luther, C6216
  Maren Nielsdatter, 10, Ugift, K, Pleiebarn, Ølstykke Frb. Amt, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 153, Luther, C6216
  Christen Andersen, 2, Ugift, M, Deres Søn, Her i Sognet, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 154, Luther, C6216
  Maren Andersdatter, 63, Enke, K, Aftægtskone Huusfars Moder, Her i Sognet, Gandløse By, en Gaard, , 23, Opslag 8724|5, 155, Luther, C6216.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Theodor Johan Frederik Zolner, 37, Gift, Bagersvend, Røbel, Miklerborg Sverin, -, M
  Kirsten Pedersdatter, 30, Gift, -, Gandløse, Huusmoder, K
  Theodore Vilhelmine Sølner, 8, Ugift, -, Kirkeverløse, Kjøbenhavns Amt, -, K
  Adolf Christian Georg Sølner, 4, Ugift, -, Gandløse, -, M
  Peder Hermand Adolf Sølner, 2, Ugift, -, Gjørløse, -, M
  udøbt Drengebarn, under 1 Aar, Ugift, -, Lystrup, -, M
  Ane Marie Thommesdatter, 86, Enke, Fattiglem, Skudløv, -, K.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 656, Vejby By, 14, Et Hus, Kirsten Peders Datter, K, 40, Gift, , Husmoder, Ganløse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 32,
  C6987, 657, Vejby By, 14, Et Hus, Peder Hermand Adolf Sølner, M, 12, Ugift, , Deres Søn, Ugelse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 32,
  C6987, 658, Vejby By, 14, Et Hus, Frederikke Karen Dorthe Sølner, K, 5, Ugift, , Deres Datter, Ugelse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 32,
  C6987, 659, Vejby By, 14, Et Hus, Christian Johan Frederik Sølner, M, 2, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 32,.

Kirsten Pedersdatter

K, #10191, f. 1662
Senest redigeret=4 Jul 2021
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født i 1662, datter af Peder (?). Kirsten Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Jens Pedersen og Maren Olsdatter 21 april 1741.1
Far-Biologisk*Peder (?) f. f 1642

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 23
  Mandens broder Peder Pedersen i Ramløse
  Bodil Pedersdatter gift med Poul Larsen i Helsingør
  Kirsten Pedersdatter 79
  Sidse Pedersdatter gift med Lars Bendsen i Vejby
  Konens søster Giertrud Olsdatter gift med Jens Andersen i Laugø
  Anna Olsdatter gift med Lars Jørgensen i Valby
  Ole Olsen i Valby.

Kirsten Pedersdatter

K, #10352, f. 1691
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født i 1691, datter af Peder Knudsen og Inger Nielsdatter. Kirsten Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Inger Nielsdatter 14 december 1694.1
Far-Biologisk*Peder Knudsen f. f 1652
Mor-Biologisk*Inger Nielsdatter f. f 1652, d. 1694

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 148
  Peder Knudsen
  2 sønner og 6 døtre
  Niels Pedersen er rejst til Ostindien
  Hans Pedersen 7
  Ellen Pedersdatter 22
  Margrethe Pedersdatter 19
  Bodil Pedersdatter 17
  Kirsten Pedersdatter 13
  Birgitte Pedersdatter 10
  Karen Pedersdatter 3.

Kirsten Pedersdatter

K, #10594, f. før 1720, d. 1761
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født før 1720.
     Kirsten blev gift før 1740 med Peder Pedersen.
     Kirsten Pedersdatter mistede Peder Pedersen i 1754. Kirsten Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Pedersen 29 oktober 1754.1
     Kirsten blev gift før 1755 med Niels Larsen.
     Hun døde i 1761 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 1 december 1761.2

Børn af Kirsten Pedersdatter og Peder Pedersen

Barn af Kirsten Pedersdatter og Niels Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 604
  Kirsten Pedersdatter
  Hans Pedersen 1
  Karen Pedersdatter 14
  Johanne Pedersdatter 9
  Appelone Pedersdatter 3.
 2. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 1761 400
  Niels Larsen
  Karen Pedersdatter 22
  Johanne Pedersdatter 18
  Abelone Pedersdatter 13
  Hans Pedersen 8
  Anne Nielsdatter 6.

Kirsten Pedersdatter

K, #10976, f. 20 februar 1800
Senest redigeret=15 Okt 2022
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev døbt 26 januar 1800 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Kirsten Pedersdatter blev født 20 februar 1800 i Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1822Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Højelt, Blistrup3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Hansen og Inger Hansdatter, Højelt.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 34, Gift, Huusbonde, M, Jordløs Huusmand, gaaer i Dagleye, Høyelt Bye, 19tende Familie, Opslag 25714|7, , 217, 1, B3533
  Inger Hansdatter, 34, Gift, hans Kone, K, , Høyelt Bye, 19tende Familie, Opslag 25714|7, , 218, 1, B3533
  Kirsten Pedersdatter, 1, Ugift, deres Datter, K, , Høyelt Bye, 19tende Familie, Opslag 25714|7, , 219, , B3533.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Kirsten Pedersdatter

K, #11382, f. 1825
Senest redigeret=10 Nov 2022
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter blev født i 1825.

Folketællinger og boliger

Flytning1840Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Kirsten Pedersdatter

K, #11679, f. 15 januar 1849
Senest redigeret=24 Jul 2023
Slægt=1
     Kirsten Pedersdatter blev født 15 januar 1849 i Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Rasmussen. Kirsten Pedersdatter blev døbt 11 februar 1849 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Peder Rasmussen f. 16 Aug 1804, d. 8 Mar 1889

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1860Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Flytning7 november 1865Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Søborg4
Flytning2 november 1866Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Flytning14 maj 1867Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup5
Flytning5 november 1869Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Rågeleje, Vejby6
Folketælling1 februar 1870Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Rasmussen og Ane Larsdatter, Hesselbjerg.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Rasmussen, 46, Gift, Husmand med jordlod, husfader, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 920, Hesselbjerg, Blistrup
  Ane Larsdatter, 40, Gift, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , K, 921, Hesselbjerg, Blistrup
  Peder Pedersen, 14, Ugift, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , M, 922, Hesselbjerg, Blistrup
  Caroline Pedersdatter, 11, Ugift, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , K, 923, Hesselbjerg, Blistrup
  Lars Pedersen, 6, Ugift, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , M, 924, Hesselbjerg, Blistrup
  Kirstine Pedersdatter, 2, Ugift, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , K, 925, Hesselbjerg, Blistrup
  Dothe Pedersdatter, 70, Enke, Husfaderens svigermor, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , K, 926, Hesselbjerg, Blistrup.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Rasmussen, 56, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Husmand. Kludekræmmer, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 24, 455, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Ane Larsdatter, 50, Gift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 24, 456, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Ole Pedersen, 27, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn. Stenhugger, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 24, 457, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Peder Pedersen, 24, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn. Skomager, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 24, 458, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Caroline Pedersen, 21, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn. Væverske, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 24, 459, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Lars Pedersen, 16, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 24, 460, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Kirstine Pedersen, 12, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 24, 461, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Dorthe Pedersen, 10, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 24, 462, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg
  Marie Pedersen, 6, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 24, 463, Et Hus, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Marcus Jeppesen i Vejby.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Vejby.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj broderen fisker J Pedersen i Rågeleje. Af Hesselbjerg.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2375, 1016, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg og Raageleje, 193, Et Hus, Peder Rasmussen, M, 65, G, Kludekræmmer, Husfader, Vejby. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 111,
  E2375, 1017, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg og Raageleje, 193, Et Hus, Ane Larsen, K, 59, G, Hans hustru, Husmoder, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 111,
  E2375, 1018, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg og Raageleje, 193, Et Hus, Peder Pedersen, M, 34, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 111,
  E2375, 1019, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg og Raageleje, 193, Et Hus, Lars Pedersen, M, 24, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 111,
  E2375, 1020, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg og Raageleje, 193, Et Hus, Kirstine Pedersen, K, 21, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 111,
  E2375, 1021, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg og Raageleje, 193, Et Hus, Marie Pedersen, K, 15, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 112,.

Kirsten Pedersdatter Skaaning

K, #10080, f. før 1765, d. 1765
Senest redigeret=25 Jan 2022
Slægt=0
     Kirsten Pedersdatter Skaaning var indsidderske i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Kirsten Pedersdatter Skaaning blev født før 1765.
     Hun døde i 1765 i Vejby.
     Hendes ejendele blev skiftet 19 marts 1765.1

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 900.

Kirstine Pedersdatter

K, #6422, f. cirka 1787
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Kirstine Pedersdatter blev født cirka 1787, datter af Birte Larsdatter.
Mor-Biologisk*Birte Larsdatter f. c 1754

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 807, Ørbye, 41de Familie, Johan Frideriksen, M, 54, Gift, 2, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 264,
  B3532, 808, Ørbye, 41de Familie, Birte Larsdatter, K, 47, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 264,
  B3532, 809, Ørbye, 41de Familie, Hans Johansen, M, 15, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 264,
  B3532, 810, Ørbye, 41de Familie, Peder Johansen, M, 10, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 264,
  B3532, 811, Ørbye, 41de Familie, Kirstine Pedersdatter, K, 14, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 264,.

Kirstine Pedersdatter

K, #9379, f. 1775
Senest redigeret=27 Jan 2022
Slægt=0
     Kirstine Pedersdatter blev født i 1775.
     Kirstine blev gift før 1801 med Rasmus Larsen.1

Barn af Kirstine Pedersdatter og Rasmus Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Kirstine Pedersdatter

K, #10334, f. 1687
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Kirstine Pedersdatter blev født i 1687, datter af Peder Jostesen og Pernella Christophersdatter. Kirstine Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Pernella Christophersdatter 18 oktober 1692.1
Far-Biologisk*Peder Jostesen f. f 1655
Mor-Biologisk*Pernella Christophersdatter f. f 1655, d. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 63
  Peder Jostesen
  Christopher Pedersen 11
  Jost Pedersen 7
  Maren Pedersdatter 17
  Anne (?) Pedersdatter 9
  Kirstine Pedersdatter 5.

Kjersten Pedersdatter

K, #2171, f. 30 december 1822
Senest redigeret=15 Jan 2023
Slægt=0
     Kjersten Pedersdatter blev født 30 december 1822 i Annisse, Holbo, Frederiksborg, datter af Maren Pedersdatter. Kjersten Pedersdatter blev døbt 9 marts 1823 Annisse.1
     Kjersten blev gift 5 november 1846 i Tjæreby, Strø, Frederiksborg, med Rasmus Nielsen , søn af Niels Jensen.2
Mor-Biologisk*Maren Pedersdatter f. 1793

Børn af Kjersten Pedersdatter og Rasmus Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Annisse, Holbo, Frederiksborg3
Flytning21 august 1849Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Tjæreby4
Folketælling1 februar 1850Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning15 november 1850Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup, Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Mortensen og Maren Pedersdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og fruentimmer af Ullerød.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maren Pedersdatter, 41, Enke, K, Huuskone lever af Jordbrug, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 302, C5766
  Johanne Pedersdatter, 21, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 303, C5766
  Margrethe Pedersdatter, 14, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 304, C5766
  Kjersten Pedersdatter, 12, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 305, C5766
  Jens Pedersen, 10, Ugift, M, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 306, C5766
  Mads Pedersen, 7, Ugift, M, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 307, C5766
  Peternelle Pedersen, 3, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 308, C5766.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd i Unnerup.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1099, Vejby, 37, Unnerup, Hans Sørensen, M, 60, Gift, Gårdmand, husfader, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1100, Vejby, 37, Unnerup, Inger Jensdatter, K, 49, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1101, Vejby, 37, Unnerup, Karen Hansdatter, K, 13, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1102, Vejby, 37, Unnerup, Sørine Hansdatter, K, 11, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1103, Vejby, 37, Unnerup, Kirstine Hansdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1104, Vejby, 37, Unnerup, Rasmus Nielsen, M, 30, Gift, Forpagter af gården, husfader, , 2, Lille Lyngby, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1105, Vejby, 37, Unnerup, Kirsten Pedersdatter, K, 28, Gift, Hans Hustru, , 2, Annisse, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1106, Vejby, 37, Unnerup, Niels Rasmussen, M, 4, Ugift, Deres barn, , 2, Tjæreby Sogn, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1107, Vejby, 37, Unnerup, Ane Rasmussen, K, 1, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1108, Vejby, 37, Unnerup, Jens Nielsen, M, 33, Ugift, Husfaderens bror, Medinteressent i forpagtninen, 2, Lille Lyngby, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1109, Vejby, 37, Unnerup, Petronelle Pedersdatter, K, 20, Ugift, Tjenestepige, , 2, Annisse, , FT-1850, Side 383,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gårdforpagter i Unnerup.

Larine Pedersdatter

K, #10626, f. 8 oktober 1830
Senest redigeret=17 Jan 2023
Slægt=0
     Larine Pedersdatter blev født 8 oktober 1830 i Valby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Nielsen. Larine Pedersdatter blev døbt 10 oktober 1830 Valby.1
Far-Biologisk*Peder Nielsen f. 1785, d. f 1845

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Valby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Valby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1846Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby5
Flytning1847Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby6
Flytningmaj 1847Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby7
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning2 maj 1852Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby9
Folketælling1 februar 1860Tågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Nielsen og Maren Andersdatter, Valby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Nielsen, 49, Gift, M, Aftægtsmand, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 9, Opslag 3408|3, 39, C7452
  Maren Andersdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 9, Opslag 3408|3, 40, C7452
  Niels Pedersen, 11, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 9, Opslag 3408|3, 41, C7452
  Karen Pedersen, 7, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 9, Opslag 3408|3, 42, C7452
  Larine Pedersen, 4, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 9, Opslag 3408|3, 43, C7452.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Nielsen, 55, Gift, Aftægtsgaardmand, Waldbye, et Huus, 1, 10, Opslag 6257|3, 38, C3227
  Maren Andersdatter, 42, Gift, hans Kone, Waldbye, et Huus, 1, 10, Opslag 6257|3, 39, C3227
  Karen Pedersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 10, Opslag 6257|3, 40, C3227
  Larine Pedersdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 10, Opslag 6257|3, 41, C3227.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maren Andersdatter, 47, Enke, K, Undertagskone, Kolsbek, Waldby, Et Huus, 1, 26, Opslag 8394|8, 250, C4528
  Larine Petersdatter, 15, Ugift, K, hendes Datter, Waldby, Waldby, Et Huus, 1, 26, Opslag 8394|8, 251, C4528.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, fra moderen, Peder Nielsens enke.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Til moderen, Peder Nielsens enke.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra faderen Peder Nielsen i Valby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Larsen, 37, Gift, M, Gårdmand, husfader, Skævinge Sogn, Vejby, Holløse by, 1, , 17, Opslag 115045|24, , 752, C6743
  Ane Margrethe Olsdatter, 33, Gift, K, Hans Hustru, Lille Lyndby, Vejby, Holløse by, 1, , 17, Opslag 115045|24, , 753, C6743
  Inger Marie Nielsdatter, 8, Ugift, K, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, Vejby, Holløse by, 1, , 17, Opslag 115045|24, , 754, C6743
  Niels Morten Nielsen, 6, Ugift, M, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, Vejby, Holløse by, 1, , 17, Opslag 115045|24, , 755, C6743
  Ole Sørensen, 3, Ugift, M, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, Vejby, Holløse by, 1, , 17, Opslag 115045|24, , 756, C6743
  Laurine Pedersdatter, 20, Ugift, K, Tjenestepige, Valby Sogn, Frb. Amt, Vejby, Holløse by, 1, , 17, Opslag 115045|24, , 757, C6743.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra gmd Søren Larsen i Holløse.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 30, gift, Huusfader, Helsinge Sogn, Frb. Amt, Taagerup, 31, 210, , 16: Lutheraner 19: Parcelist, 920, Lutheraner, A4522
  Larine Pedersdatter, 29, gift, hans Kone, Valdby Sogn, Frb. Amt, Taagerup, 31, 210, , 16: Lutheraner, 921, Lutheraner, A4522.

Laurine Pedersdatter

K, #1860, f. 29 april 1835, d. 1 juni 1924
Senest redigeret=1 Dec 2021
Slægt=0
     Laurine Pedersdatter var Tjenestepige.
     Laurine Pedersdatter blev født uden for ægteskab 29 april 1835 Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.
     Hun døde 1 juni 1924 i Mønge Huse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 89 år. Hun blev begravet 6 juni 1924 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Pedersen, 67, Enke(mand), M, Gaardeier, Blidstrup S. Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Hesselbjerg, en Gaard, 1, 9, Opslag 6650|32, 841, B3535
  Hans Larsen, 40, Ugift, M, hans Sønner, Blidstrup S. Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Hesselbjerg, en Gaard, 1, 9, Opslag 6650|32, 842, B3535
  Lars Larsen, 21, Ugift, M, hans Sønner, Blidstrup S. Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Hesselbjerg, en Gaard, 1, 9, Opslag 6650|32, 843, B3535
  Laurine Pedersdatter, 9, -, K, Pleiedatter, Gilleleie S. Frborg Amt [Gilleleje sogn, Fborg amt], Hesselbjerg, en Gaard, 1, 9, Opslag 6650|32, 844, B3535
  Johanne Larsdatter, 22, Ugift, K, Tjenestepiger, Helsinge S. Frborg Amt [Helsinge sogn, Fborg amt], Hesselbjerg, en Gaard, 1, 9, Opslag 6650|32, 845, B3535
  Maren Nielsdatter, 15, -, K, Tjenestepiger, Helsinge S. Frborg Amt [Helsinge sogn, Fborg amt], Hesselbjerg, en Gaard, 1, 9, Opslag 6650|32, 846, B3535.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Pedersen, 73, Enkemand, M, Gårdmand, husfader, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 11, Side 58, , 888, C6735
  Hans Larsen, 46, Ugift, M, Hans søn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 11, Side 58, , 889, C6735
  Lars Larsen, 27, Ugift, M, Hans søn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 11, Side 58, , 890, C6735
  Laurine Pedersdatter, 15, Ugift, K, Plejebarn, Søborg Sogn, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 11, Side 58, , 891, C6735
  Ane Larsdatter, 26, Ugift, K, Tjenestepige, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 11, Side 58, , 892, C6735
  Ane Sørensdatter, 18, Ugift, K, Tjenestepige, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Hesselbjerg, 1, , 11, Side 58, , 893, C6735.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 37, Ugift, Mand, Husfader. Gaardmand, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg, En Gaard, , 85, 1860, Optællingsliste side 23, , 432, Lutheraner, D5548
  Hans Larsen, 59, Ugift, Mand, Husfaders Broder. Medhjælper, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg, En Gaard, , 85, 1860, Optællingsliste side 23, , 433, Lutheraner, D5548
  Laurine Pedersdatter, 25, Ugift, Kvinde, Husholderske, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg, En Gaard, , 85, 1860, Optællingsliste side 23, , 434, Lutheraner, D5548
  Kirsten Andersdatter, 17, Ugift, Kvinde, Tjenestepige, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg, En Gaard, , 85, 1860, Optællingsliste side 23, , 435, Lutheraner, D5548
  Lars Pedersen, 83, Enke(mand), Mand, Husfaders Fader. Aftægtsmand, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Hesselbjerg, En Gaard, , 85, 1860, Optællingsliste side 23, , 436, Lutheraner, D5548.

Louise Pedersdatter

K, #11460, f. 1827
Senest redigeret=17 Nov 2022
Slægt=0
     Louise Pedersdatter blev født i 1827.
     Louise blev gift før 1847 med Jens Olsen.

Familie: Louise Pedersdatter og Jens Olsen

Folketællinger og boliger

Flytning1847Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Magrete Pedersdatter

K, #9866, f. før 1708
Senest redigeret=25 Jan 2022
Slægt=0
     Magrete Pedersdatter blev født før 1708.
     Magrete blev gift før 1728 med Niels Sørensen.
     Magrete Pedersdatter mistede Niels Sørensen i 1736. Magrete Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Niels Sørensen 3 december 1736.1

Børn af Magrete Pedersdatter og Niels Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 288
  Magrete Pedersdatter
  Anne Nielsdatter 8
  Maren Nielsdatter 6
  Bodel Nielsdatter 1.

Magrethe Pedersdatter

K, #991, f. 24 januar 1816
Senest redigeret=14 Jun 2023
Slægt=1
     Magrethe Pedersdatter blev født 24 januar 1816 i Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Hansen. Magrethe Pedersdatter blev døbt 28 januar 1816 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Magrethe blev gift 19 oktober 1838 i Blistrup med Hans Pedersen , søn af Peder Nielsen.2
     Magrethe Pedersdatter mistede Hans Pedersen 24 januar 1879.
Far-Biologisk*Peder Hansen f. 1779

Børn af Magrethe Pedersdatter og Hans Pedersen

Barn af Magrethe Pedersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1841Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup4
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1847Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Folketælling1 februar 1850Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Hansen og Gertrud Olsdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Kolsbæk.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 55, Gift, M, Gaardmand, Fattigforstander, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, en Gaard, 1, Fkt-Protokol Nr 31. F.24, , 164, C7444
  Gjertrud Olsdatter, 52, Gift, K, hans Kone, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, en Gaard, 1, Fkt-Protokol Nr 31. F.24, , 165, C7444
  Kirsten Pedersdatter, 20, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, en Gaard, 1, Fkt-Protokol Nr 31. F.24, , 166, C7444
  Margrethe Pedersdatter, 19, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, en Gaard, 1, Fkt-Protokol Nr 31. F.24, , 167, C7444
  Lars Pedersen, 15, Ugift, M, Deres Børn, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, en Gaard, 1, Fkt-Protokol Nr 31. F.24, , 168, C7444
  Ane Pedersdatter, 12, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, en Gaard, 1, Fkt-Protokol Nr 31. F.24, , 169, C7444.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 983, Mønge, 4, Huus, Hans Pedersen, M, 28, Gift, -, 1, Blidstrup Sogn Frb Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 984, Mønge, 4, Huus, Magrethe Pedersdatter, K, 29, Gift, -, 1, Blidstrup Sogn Frb Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 985, Mønge, 4, Huus, Niels Pedersen, M, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Blidstrup Sogn Frb Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 986, Mønge, 4, Huus, Gertrud Pedersdtr, K, 4, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 987, Mønge, 4, Huus, Hanne Pedersdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 988, Mønge, 4, Huus, Jens Pedersen, M, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 989, Mønge, 4, Huus, Karen Hendriksdatter, K, 18, Ugift, Tjenestepige, 1, Helsinge Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 34, Gift, M, Parcellist, husfader, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Kolsbæk, 1, , 24, Side 33, , 130, C6735
  Margrethe Pedersdatter, 34, Gift, K, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Kolsbæk, 1, , 24, Side 33, , 131, C6735
  Niels Hansen, 12, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Kolsbæk, 1, , 24, Side 33, , 132, C6735
  Hanne Hansdatter, 8, Ugift, K, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, Blistrup, Kolsbæk, 1, , 24, Side 33, , 133, C6735
  Jens Hansen, 6, Ugift, M, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, Blistrup, Kolsbæk, 1, , 24, Side 33, , 134, C6735
  Peder Hansen, 3, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Kolsbæk, 1, , 24, Side 33, , 135, C6735.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 44, Gift, Mand, Husfader. Parcellist, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Parcelsted, , 25, 1860, Optællingsliste side 17, , 118, Lutheraner, D5548
  Margrethe Pedersdatter, 44, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Parcelsted, , 25, 1860, Optællingsliste side 17, , 119, Lutheraner, D5548
  Peder Hansen, 12, Ugift, Mand, Deres Barn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Parcelsted, , 25, 1860, Optællingsliste side 17, , 120, Lutheraner, D5548
  Karen Hansdatter, 10, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Parcelsted, , 25, 1860, Optællingsliste side 17, , 121, Lutheraner, D5548
  Ole Hansen, 8, Ugift, Mand, Deres Barn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Parcelsted, , 25, 1860, Optællingsliste side 17, , 122, Lutheraner, D5548
  Laura Hansdatter, 2, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Parcelsted, , 25, 1860, Optællingsliste side 17, , 123, Lutheraner, D5548.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2375, 152, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Kolsbæk, 29, Parcelsted, Hans Pedersen, M, 53, G, Jordbruger, Husfader, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 50,
  E2375, 153, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Kolsbæk, 29, Parcelsted, Margrethe Pedersen, K, 54, G, Hustru, Husmoder, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 50,
  E2375, 154, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Kolsbæk, 29, Parcelsted, Ole Hansen, M, 17, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 50,
  E2375, 155, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Kolsbæk, 29, Parcelsted, Gertrud Hansen, K, 28, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 50,
  E2375, 156, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Kolsbæk, 29, Parcelsted, Karen Hansen, K, 19, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 50,
  E2375, 157, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Kolsbæk, 29, Parcelsted, Laura Hansen, K, 11, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 50,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6979, 968, Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Bakkebjerg By, 8, Et Hus, Magrethe Pedersen, K, 64, Enke, Husmoder og Lever af sin Jordlod, Blistrup Sogn, 1880, 45,.

Magrethe Pedersdatter

K, #3698, f. cirka 1796, d. 19 september 1839
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Magrethe Pedersdatter blev født cirka 1796 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Rasmussen og Pernille Pedersdatter. Magrethe Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Pernille Pedersdatter 24 januar 1822.1
     Magrethe blev gift 22 november 1822 i Vejby med Jens Jensen , søn af Jens Olsen og Mette Bendsdatter, bevidnet af Peder Pedersen og Jørgen Jørgensen.2
     Magrethe Pedersdatter overtog fæstet af Matr. 10, Havegård, Gård nr. 10, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Peder Rasmussen 18 december 1822.3
     Magrethe Pedersdatter's fæste af Matr. 10, Havegård, Gård nr. 10, Mønge, Vejby, blev overtaget af Jens Jensen 22 januar 1823.4
     Magrethe Pedersdatter's skøde på Matr. 10, Havegård, Gård nr. 10, Mønge, Vejby, blev overtaget af Jens Jensen 22 januar 1823.5
     Hun døde 19 september 1839 i Vejby.6 Hun blev begravet 25 september 1839 fra Vejby.7
Far-Biologisk*Peder Rasmussen f. 1752, d. 23 Dec 1821
Mor-Biologisk*Pernille Pedersdatter f. c 1751, d. 20 Dec 1821

Børn af Magrethe Pedersdatter og Jens Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Pernille Pedersdtr i Monge 24 Jan 1822 pg 71
  2HUSB: Peder Rasmussen arvefaestegaardeier
  CH: Peder Pedersen
  Anders Pedersen myndige
  Johanne Pedersdtr = Peder Nielsen hmd i Udsholt
  Bodil Pedersdtr (dod)
  CH: Jens Pedersen 11
  Lars Pedersen 8
  Rasmus Pedersen 3
  Karen Pedersdtr = Hans Pedersen i Monge
  Margrethe Pedersdtr ugift
  1HUSB:
  CH: Jens Jensen bodkermester i Khvn
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungk Jens Jensen 25 år af Weibye
  Pigen Magrethe Peders Datter af Mønge 24 år
  Gmd Jørgen Jørgensen Weibye
  husmand Peder Pedersen Mønge.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 203b, Faderen.
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 144a, hustruen Margrethe Pedersdatter.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 67.
 6. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Sognefoged Jens Jensen hstr af Mønge, 42.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 342, Mønge, 3die Familie, Peder Rasmussen, M, 48, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 343, Mønge, 3die Familie, Pernille Pedersdatter, K, 48, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 344, Mønge, 3die Familie, Peder Pedersen, M, 22, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 345, Mønge, 3die Familie, Anders Pedersen, M, 19, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 346, Mønge, 3die Familie, Johanne Pedersdatter, K, 16, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 347, Mønge, 3die Familie, Bodil Pedersdatter, K, 14, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 348, Mønge, 3die Familie, Karen Pedersdatter, K, 11, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,
  B3532, 349, Mønge, 3die Familie, Margrete Pedersdatter, K, 5, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 249,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 38, Gift, Gaardmand og Sognefoged, M
  Magrethe Pedersdatter, 38, Gift, hans Kone, K
  Peder Jensen, 11, Ugift, Deres Børn, M
  Petronelle Jensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, K
  Anne Jensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, K
  Bendte Jensdatter, 5, Ugift, Deres Børn, K
  Bendt Jensen, 3, Ugift, Deres Børn, M
  Ole Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, M
  Lars Pedersen, 21, Ugift, Tjenestefolk, M
  Ellen Christiansdatter, 18, Ugift, Tjenestefolk, K
  Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, M.

Magrethe Pedersdatter

K, #6731, f. cirka 1739
Senest redigeret=27 Jul 2021
Slægt=0
     Magrethe Pedersdatter blev født cirka 1739.
     Magrethe blev gift før 1765 med Gamle Lars Larsen.

Børn af Magrethe Pedersdatter og Gamle Lars Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 569, Underup Bye, 138, Lars Larsen, 56, Gift, 2, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 211,
  C1709, 570, Underup Bye, 138, Magrethe Pedersdatter, 48, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 211,
  C1709, 571, Underup Bye, 138, Niels Larsen, 22, Ugift, , , , ægte børn af sidste ægteskab, FT-1787, 211,
  C1709, 572, Underup Bye, 138, Karen Larsdatter, 12, Ugift, , , , ægte børn af sidste ægteskab, FT-1787, 211,
  C1709, 573, Underup Bye, 138, Sidse Larsdatter, 10, Ugift, , , , ægte børn af sidste ægteskab, FT-1787, 211,.

Magrethe Pedersdatter

K, #274, f. cirka 1799, d. 8 september 1873
Senest redigeret=14 Sep 2022
Slægt=1
     Magrethe Pedersdatter blev født cirka 1799 i Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Ibsen og Karen Gundersdatter. Hun blev konfirmeret i 1815 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Magrethe blev gift 11 november 1831 i Vejby med Niels Jensen , bevidnet af Peder Ibsen og Anders Christensen.2
     Magrethe Pedersdatter mistede Niels Jensen 31 maj 1840.
     Magrethe blev gift 9 oktober 1840 i Vejby med Niels Jensen , søn af Jens Pedersen og Ane Nielsdatter, bevidnet af Poul Hansen.3
     Magrethe Pedersdatter overtog skødet på en parcel af Vejbygård, Matr. 21 h, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Niels Jensen 7 juli 1841.4
     Magrethe Pedersdatter's skøde på en parcel af Vejbygård, Matr. 21 h, Vejby, blev overtaget af Niels Jensen 8 juli 1841.4
     Magrethe Pedersdatter mistede Niels Jensen 1 august 1868.5
     Hun døde 8 september 1873 i Vejby.5 Hun blev begravet 15 september 1873 fra Vejby.6
Far-Biologisk*Peder Ibsen f. c 1763, d. 15 Nov 1835
Mor-Biologisk*Karen Gundersdatter f. c 1766

Familie: Magrethe Pedersdatter og Niels Jensen

Barn af Magrethe Pedersdatter og Niels Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1870Vieholmhus, Matr. 28, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, 15½ år.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand af Vejby 60 år
  Pige 30 år.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Han ungkarl i Mønge
  Hun enke af Vejby.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 166.
 5. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enke efter Niels Jensen
  Datter af Peder Ibsen
  Født i Søborg.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 37, Gift, Huusmand med Jord og Skoemager, 1, , Mand, M, 319, , Dragstrups Bye
  Karen Gundersdatter, 35, Gift, , 1, , hans Kone, K, 320, , Dragstrups Bye
  Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Deres Børn, K, 321, , Dragstrups Bye
  Børthe Pedersdatter, 12, Ugift, , , , Deres Børn, K, 322, , Dragstrups Bye
  Maren Pedersdatter, 8, -, , , , Deres Børn, K, 323, , Dragstrups Bye
  Kirsten Pedersdatter, 6, -, , , , Deres Børn, K, 324, , Dragstrups Bye
  Magarethe Pedersdatter, 2, -, , , , Deres Børn, K, 325, , Dragstrups Bye.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 276, Weibye, 52, et Huus med Jord, Niels Jensen, M, 65, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 277, Weibye, 52, et Huus med Jord, Magrethe Pedersdatter, K, 33, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 278, Weibye, 52, et Huus med Jord, Lars Nielsen, M, 11, Ugift, Mandens Dattersøn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Jensen, 70, Gift, Huusmand med Jordlod, , 2, 156, et Huus, Weiby
  Magrethe Pedersdatter, 40, Gift, hans Kone, , 2, 157, et Huus, Weiby
  Søren Larsen, 55, Enkemand, Arbeidsmand, , 2, 158, et Huus, Weiby
  Gunhild Nielsdatter, 65, Ugift, hans Huusholderske, , 2, 159, et Huus, Weiby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 275, Weiby, 58, Et Huus, Niels Jensen, M, 50, Gift, Huusmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.374,
  C4529, 276, Weiby, 58, Et Huus, Margrethe Pedersdatter, K, 45, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.374,
  C4529, 277, Weiby, 58, Et Huus, Anne Nielsdatter, K, 3, Ugift, Deres Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.374,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 241, Vejby, 50, Vejby, Niels Jensen, M, 56, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 242, Vejby, 50, Vejby, Margrethe Pedersdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 243, Vejby, 50, Vejby, Anne Nielsdatter, K, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 163, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 33, Et Hus, Niels Jensen, Mand, 64, Gift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,
  D5558, 164, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 33, Et Hus, Margrethe Pedersdatter, Kvinde, 60, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,
  D5558, 165, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 33, Et Hus, Ane Nielsdatter, Kvinde, 19, Ugift, , , Deres Datter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Margrethe Petersen, 69, E, Husmoder, K, Jordbruger, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, Vejby, Hus Nr. 28, , 13, Hovedliste - side 735, , 60, Lutheran, E2429
  Peter Jørgensen, 35, G, Svigersøn, M, Medhjælper, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Vejby, Hus Nr. 28, , 13, Hovedliste - side 735, , 61, Lutheran, E2429
  Ane Nielsen, 28, G, Datter, K, , Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Vejby, Hus Nr. 28, , 13, Hovedliste - side 735, , 62, Lutheran, E2429
  Hansine Marie Eriksen, 13, U, Plejedatter, K, , Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Vejby, Hus Nr. 28, , 13, Hovedliste - side 735, , 63, Lutheran, E2429.

Magrethe Pedersdatter

K, #8211, f. 1805
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Magrethe Pedersdatter blev født i 1805, datter af Peder Andersen og Maren Nielsdatter. Magrethe Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Maren Nielsdatter 26 marts 1806.1
Far-Biologisk*Peder Andersen f. 1768, d. f 1834
Mor-Biologisk*Maren Nielsdatter f. c 1770, d. 3 Mar 1806

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 896
  Peder Andersen
  Jens Pedersen 4
  Johanne Pedersdatter 7
  Magrethe Pedersdatter 1.

Magrethe Pedersdatter

K, #1759, f. 1739
Senest redigeret=25 Jul 2021
Slægt=0
     Magrethe Pedersdatter blev født i 1739, datter af Magrethe Christophersdatter.
     Magrethe blev gift før 1787 med Jens Jensen.
Mor-Biologisk*Magrethe Christophersdatter f. c 1709

Familie: Magrethe Pedersdatter og Jens Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 394, Holløsse Bye, 90, Jens Jensen, 55, Gift, 1, Bonde og huusmand, , Mand, FT-1787, 206,
  C1709, 395, Holløsse Bye, 90, Magrethe Pedersdatter, 48, Gift, 2, , , Kone, FT-1787, 206,
  C1709, 396, Holløsse Bye, 90, Magrethe Christophersdatter, 78, Enke, 2, Nyder Almisse, , Konens Moder, FT-1787, 206,.

Magrethe Pedersdatter1

K, #8098, f. 1717
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=1
     Magrethe Pedersdatter blev født i 1717.1
     Magrethe blev gift 18 april 1742 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Rasmus Pedersen , søn af Peder Jensen og Maren Ibsdatter.2
     Magrethe Pedersdatter mistede Rasmus Pedersen i 1765.
     Magrethe Pedersdatter overtog fæstet af Matr. 10, hus nr. 4, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Rasmus Pedersen i 1765. Magrethe Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Rasmus Pedersen 19 marts 1765.3,4
     Magrethe Pedersdatter's fæste af Matr. 10, hus nr. 4, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Lars Christensen 3 juni 1796.1

Børn af Magrethe Pedersdatter og Rasmus Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 juli 1787Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Tavler
Jens Smed

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Raaleje d: 18 April 1742 troloved Rasmus Pedersen og Magrethe Pedersdatter. forlovere Jens Pedersen, Jens Erichsen.
 3. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 898
  Margrethe Pedersdatter
  3 børn.
 4. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1757-65, Opslag 892, side 2)
  Skifte Efter Huusmanden Rasmus Pedersen som boeede og døde paa Raage - Leÿe
  Ditto Dato (Anno 1765 d 19de Marty) forrettet Skifte efter Huusmanden Rasmus Pedersen son Boede og Døde paa Raage-Leÿe til Deeling imellem Enken Margrethe Peders Datter paa den eene og deres udi Ægteskab sammenavlede 3de Børn, som herefter i fald noget bliver at arve skal være Navngivne paa den anden Side; Ved Forretningen mødte Enken med Laugværge Lars Jensen Gaardmand i Ørbÿe, og som Formynder paa Børnenes Vegne Peder Jørgensen Gaardmand i Weÿbÿe, som forhen havde registreret og Wurdered
  (opslag 893, side 1)
  Boets Formue, hvorom de nu fremlagde deres Forretning som blev Læst og lyder saaledes No 165 (Rd. mk. sk.)
  1 Bord, " 3 ", 1 Liden Gaase Benck, " 1 ", 1 Lidet Vraaeskab, 1 " ", 1 gl. Linnet Dyne, " 3 ", 1 gl. Wadnels Dyne, " 2 8, 1 gl blaa (digtres Dyne, " 2 ", 1 Linnet Hoved Pude, " 1 8, 1 gl. Dynne Waar, " " 12, 1 Liden Hoved Pude, " " 6, 2 gl. Lint Dyner, " 2 8, 2 Blaa Garns Lagen, " 3 ", 2 gl. Do. " 2 ", 1 gl. Seng med omheng, 1 " ", 1 stand Seng, " " 12, 1 Do. " 1 8, 1 Stol, " " 6, 1 Lidet Bord, " " 12, 2 gl, halv Tønder. " " 12, 2 gl. Baller, " " 8, 1 Dege Trug, " 1 ?, 1 Jern Gryde, " 5 ?, 1 Spand, " " 6, 5 gl. Sille Mandser, 1 2 ?, 4 Flønder Garn, 1 4 ?, 1 gl. ?---- WadmelsTrøÿe og 2 Buxer, " 2 ?, 1 Hue og 1 gl. Brystdug, " 1 ?, 2 Blaae Garns Skiorter, " 2 8, 2 gl. Skoe, " " 6, 1 Hals Klud, " "8,
  = 11 3 ?.
  Hvorefter Stervboens Indgield og Formue beløber sig til den Summa - - 11 Rd. 3 mk. ?,
  Og som ingen af de tilstædeværende paa Skifte Rettens Spørgsmaal vidste noget videre at angive som Boen til Bedste kunde beregnes, saa følger altsaa - - Stervboens Udgield og Besværing, neml:
  1 Huusets Brøstfældighed er i alt ansadt for 5 Rd " ", 2 Restancer saasom 1763 Januar, og April Skatter - " 3 ",
  3 Den afdødes Begravelse angav Enken at have kostet som hun Speciel opregnede og androg sig til 2-3-", 4 Enken fordrede herimod Undertag efter Loven, med 2-4-", 5 Niels Jensen i Tiswilde fordrede for Rug, som blev tilstaet - - 2-"-", 6 Peder Jørgensen i Mønge for Lang Halm - - 2-4-",
  (Lal. 15 Rd. 3 mk.
  (Opslag 893. side 2) Transport - - 15 Rd. 3 mk. ",
  7 Niels Hansen i Ludshøÿ for Lang Halm - - 1-2-", 8 Hl Gud i Weibÿe Laante Penge - - 2-"-", 9 Niels Gregortiiusen i Joenstrup ligesaa - 3-2-", 10 Peder Jørgensen i Weibÿe ligeledes - 1-2-8,
  11 Tilkommer Skiftete Bekostning, som i henseende til Boets Ringhed er eftergivet undtagen - Tillysningen - - 1 mk. 6 sk. Wurderings Mændene - "-3-", = "-4-6.
  Sum: Boets Udgield og Besværing 24 Rd. 1 mk. 14 sk.
  Som langt overskyder Boets Formue saa at indted Bliver at arve men Enken lovede at betale ald paa Boen hæftende Gield og holde Skifteforvalteren Skadesløs; Hvormed denne Forretning saaledes er Sluttet; Actum ut Suprs.
  Encken          Paa Rettens Wegne Lottrup G: Badstuber
  Margrethe MPD Peders datter Som Formynder Peder PIS Jørgensens Navn
  Som Laugværge          Som Overværende
  Lars Jensen          Lars Jensen Peder PIS Jørgensens Navn.

  (Skiftet var fattigt og indboet var ringe. Rasmus Pedersen blev 60 år, han var fisker, men havde tilsyneladende ikkke selv båd, men meget fiskegarn. Enken Margrethe Pedersdatter overtog fæstet på huset og boede der stadig i 1771 med 2 ufor-sørgede børn, og antagelig stadig i 1787 som indsidder.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Rasmus Pedersen, Fisker, , , Ja, Nej, , 56, Enke, 8, , 1.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Magretha Pedersdatter, 70, Enke, Kone, Nyder Almisse, Rogge Fiskerleie, 173, Opslag 1491|24, , 715, , C1709.

Maren Pedersdatter

K, #522, f. 20 maj 1828
Senest redigeret=5 Mar 2023
Slægt=1
     Maren Pedersdatter var Tjenestepige.
     Maren Pedersdatter blev født 20 maj 1828 i Sigerslevøster, Strø, Strø, Frederiksborg, datter af Peder Andersen og Birthe Larsdatter. Maren Pedersdatter blev døbt 21 maj 1828 Strø, Strø, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret i 1843 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Peder Andersen f. c 1789, d. 9 Jul 1864
Mor-Biologisk*Birthe Larsdatter f. c 1796, d. 5 Maj 1869

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Sigerslevøster, Strø, Strø, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Sigerslevøster, Strø, Strø, Frederiksborg3
Flytning1841Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Sigerslevøster1
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1847Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning30 marts 1849præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Annisse5
Flytning20 juni 1849Give, Nørvang, Vejle, fra præstegården, Vejby5
Folketælling1 februar 1850Skjerhoed, Give, Nørvang, Vejle6
Flytning22 november 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Hvejsel, Vejle Amt7
Flytning8 februar 1851Hillerød, fra Vejby7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 46, Gift, Afbygger, , M, 557, et Hus, Sigerslevøster By
  Birthe Larsdatter, 36, Gift, Hans Kone, , K, 558, et Hus, Sigerslevøster By
  Marie Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Børn, , K, 559, et Hus, Sigerslevøster By
  Jens Pedersen, 10, Ugift, Deres Børn, , M, 560, et Hus, Sigerslevøster By
  Hans Pedersen, 8, Ugift, Deres Børn, , M, 561, et Hus, Sigerslevøster By
  Maren Pedersdatter, 6, Ugift, Deres Børn, , K, 562, et Hus, Sigerslevøster By
  Johanne Catrine Pedersdatter, 4, Ugift, Deres Børn, , K, 563, et Hus, Sigerslevøster By.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 52, Gift, afbygger., 1, M, 141, huus, sigerslevøster
  Birthe Larsdtr., 43, Gift, hans kone, 1, K, 142, huus, sigerslevøster
  Hans Pedersen, 14, Ugift, deres børn, 1, M, 143, huus, sigerslevøster
  Maren Pedersdtr., 12, Ugift, do, 1, K, 144, huus, sigerslevøster
  Johanne Catrine Pedersdtr., 10, Ugift, do, 1, K, 145, huus, sigerslevøster
  Ane Pedersdtr., 6, Ugift, do, 1, K, 146, huus, sigerslevøster
  Anders Pedersen, 3, Ugift, do, 1, M, 147, huus, sigerslevøster.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 522, Ørby, 110, Et Huus, Marie Svane, K, 29, Gift, Gjordemoder, 1, Holbek, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 523, Ørby, 110, Et Huus, Maren Pedersdatter, K, 16, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj forpagter Müller i præstegården.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Malthe Møller, 34, Gift, M, Gaardmand, husfader, Sønder Omme, Vejle amt, Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 151, C9352
  Hansine Frederikke Eskildsen, 29, Gift, K, Hans kone, Allerød, Sjælland, Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 152, C9352
  Jeremias Eskild Møller, 2, Ugift, M, Deres barn, Allerød, Sjælland, Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 153, C9352
  Mathæus Plesnes Møller, 1, Ugift, M, Deres barn, Allerød, Sjælland, Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 154, C9352
  Jens Kragballe Meel Møller, 19, Ugift, M, Tjenestefolk, Barrit sogn, Vejle amt, Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 155, C9352
  Mette Troelsdatter, 25, Ugift, K, Tjenestefolk, Her i sognet (Give), Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 156, C9352
  Maren Pedersdatter, 22, Ugift, K, Tjenestefolk, Sjælland, Skjerhoed, En gaard, , 25, Opslag 113882|5, , 157, C9352.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen gmd Peder Andersen i Vejby.

Maren Pedersdatter

K, #805, f. 5 februar 1841, d. 17 februar 1921
Senest redigeret=23 Jun 2023
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 5 februar 1841 i Matr. 16 a, Flaskeagergård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Hansen og Karen Madsdatter. Maren Pedersdatter blev døbt 4 april 1841 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1855 i Vejby.1
     Maren blev gift 24 august 1864 i Valby, Holbo, Frederiksborg, med Bendt Pedersen , søn af Peder Bendsen og Kirsten Nielsdatter.1
     Maren Pedersdatter mistede Bendt Pedersen 20 januar 1905.
     Hun døde 17 februar 1921 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 80 år. Hun blev begravet 23 februar 1924 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Peder Hansen f. c 1807, d. 10 Jan 1886
Mor-Biologisk*Karen Madsdatter f. 1801, d. 27 Maj 1855

Børn af Maren Pedersdatter og Bendt Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Holløse Lyng, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning19 april 1865Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby6
Folketælling1 februar 1870Matr. 23, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1890Matr. 08, lejehus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1901Matr. 09 a, Baunegård (Frændekilde), Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1906Matr. 06, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 788, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Peder Hansen, M, 38, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 789, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Karen Mads Datter, K, 45, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 790, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Mads Pedersen, M, 18, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 791, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Peder Pedersen, M, 16, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 792, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Bodil Peders Datter, K, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 793, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Sidse Peders Datter, K, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 794, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Jørgen Pedersen, M, 8, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 795, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Hanne Peders Datter, K, 7, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 796, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Maren Peders Datter, K, 4, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 797, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Maren Peders Datter, K, 68, Enke, Aftægtskone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 830, Vejby, 33, Holløse Lyng, Peder Hansen, M, 44, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 831, Vejby, 33, Holløse Lyng, Karen Madsdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 832, Vejby, 33, Holløse Lyng, Niels Pedersen, M, 19, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 833, Vejby, 33, Holløse Lyng, Bodil Pedersdatter, K, 18, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 834, Vejby, 33, Holløse Lyng, Sidse Pedersdatter, K, 16, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 835, Vejby, 33, Holløse Lyng, Jørgen Pedersen, M, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 836, Vejby, 33, Holløse Lyng, Hanne Pedersdatter, K, 12, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 837, Vejby, 33, Holløse Lyng, Maren Pedersdatter, K, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 838, Vejby, 33, Holløse Lyng, Maren Pedersdatter, K, 73, Enke, Aftægtskone, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Bendt Pedersen, 30, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Parcellist, Lutheraner, , Mand, Opt?llingsliste side 145, 970, En Gaard, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By
  Bodil Pedersen, 30, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Opt?llingsliste side 145, 971, En Gaard, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By
  Maren Pedersen, 20, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Konens S?ster, Lutheraner, , Kvinde, Opt?llingsliste side 145, 972, En Gaard, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By
  Karen Kirstine Bendtsen, 3, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Opt?llingsliste side 145, 973, En Gaard, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By
  Peder Bendt Pedersen, 2, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Opt?llingsliste side 145, 974, En Gaard, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By
  Ud?bt pigebarn, 1, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Opt?llingsliste side 145, 975, En Gaard, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1249, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Peder Hansen, Mand, 53, Enke(mand), , , Husfader. Gaardmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1250, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Mads Pedersen, Mand, 31, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1251, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Jørgen Pedersen, Mand, 24, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1252, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Sidse Pedersdatter, Kvinde, 26, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1253, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Hanne Pedersdatter, Kvinde, 22, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1254, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 19, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1255, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Karen Pedersen, Kvinde, 5, Ugift, , , Hans Sønnedatter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1256, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 83, Enke(mand), , , Aftægtskone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Prc og hmd i Holløse.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 877, Holløse, 198, Hus Matr.nr. 23, Bendt Pedersen, M, 38, G, Jordbruger, Husfader, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,
  E2429, 878, Holløse, 198, Hus Matr.nr. 23, Maren Pedersdatter, K, 29, G, Medhjælperske, Husmoder, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,
  E2429, 879, Holløse, 198, Hus Matr.nr. 23, Peder Bensen Pedersen, M, 11, U, , Søn, Laugø. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,
  E2429, 880, Holløse, 198, Hus Matr.nr. 23, Hanne Margrethe Pedersen, K, 8, U, , Datter, Laugø. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,
  E2429, 881, Holløse, 198, Hus Matr.nr. 23, Boelstine Pedersen, K, 2, U, , Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 19, Ørby By, 5, Et Hus, Bendt Pedersen, M, 49, Gift, , Husfader, Træarbejder, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 1,
  C6987, 20, Ørby By, 5, Et Hus, Maren Peders Datter, M, 38, Gift, , Hans Hustru, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 1,
  C6987, 21, Ørby By, 5, Et Hus, Bodil Kirstine Pedersen, M, 12, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 1,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 805, Ørby By, 8, Lejehus, Bendt Pedersen, M, 59, Gift, Træarbejde, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 38,
  C5799, 806, Ørby By, 8, Lejehus, Maren Peders Datter, K, 48, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 38,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 511, Ørby, 1, 9a, Bendt Pedersen, M, G, Alderdomsunderstøttelse, træarbejder, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18300323, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 512, Ørby, 1, 9a, Maren Pedersen, K, G, Forskjelligt arbejde ved landbruget, Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18400205, , FT-1901, Hovedliste,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 564, 6, Ørby, Maren Pedersen, K, 64, Enke, Alderdomsunderstøttelse, Husmoder, 5-2-1841, 1841, FT-1906, 50,.

Maren Pedersdatter

K, #1622, f. 1 januar 1833, d. 29 august 1865
Senest redigeret=19 Apr 2023
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 1 januar 1833 i Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Pedersen. Maren Pedersdatter blev døbt 20 januar 1833 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Maren blev gift 7 januar 1860 i Blistrup med Jens Jørgensen , søn af Jørgen Engelbrechtsen og Ane Jensdatter.2
     Hun døde 29 august 1865 i Blistrup i en alder af 32 år. Hun blev begravet 3 september 1865 fra Blistrup.
Far-Biologisk*Peder Pedersen f. 1794

Barn af Maren Pedersdatter og Jens Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Flytning2 november 1853Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby7
Folketælling1 februar 1860Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Pedersen og Maren Andersdatter.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 41, Gift, M, Arbeidsmand, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 3, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 624, C7444
  Karen Andersdatter, 35, Gift, K, hans Kone, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 3, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 625, C7444
  Anders Pedersen, 12, Ugift, M, Deres Børn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 3, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 626, C7444
  Kirsten Pedersdatter, 10, Ugift, K, Deres Børn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 3, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 627, C7444
  Else Pedersdatter, 4, Ugift, K, Deres Børn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 3, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 628, C7444
  Maren Pedersdatter, 1, Ugift, K, Deres Børn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 3, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 629, C7444.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 46, Gift, Arbeidsmand, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 584, C3218
  Karen Andersdatter, 41, Gift, hans Kone, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 585, C3218
  Else Pedersdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 586, C3218
  Maren Pedersdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 587, C3218
  Oline Pedersdatter, 4, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 588, C3218
  Karen Pedersdatter, 1, Ugift, Deres Børn, Raageleie, et Huus, 1, 113, Opslag 4862|13, , 589, C3218.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 51, Gift, M, Dagleier, Herresløw Sogn, Maribo Amt [Herritslev sogn, Maribo amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 860, B3535
  Karen Andersdatter, 46, Gift, K, hans Kone, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 861, B3535
  Kirsten Pedersdatter, 20, Ugift, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 862, B3535
  Else Pedersdatter, 15, -, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 863, B3535
  Maren Pedersdatter, 12, -, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 864, B3535
  Karen Pedersdatter, 5, -, K, deres Børn, Blidstrup Sogn, Frborg Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Raageleie, et Huus, 1, 13, Opslag 6650|32, 865, B3535.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 491, Vejby, 99, Holløse, Ole Larsen, M, 39, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 492, Vejby, 99, Holløse, Kirsten Nielsdatter, K, 53, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 493, Vejby, 99, Holløse, Hans Pedersen, M, 28, Ugift, Deres søn, fraværende, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 494, Vejby, 99, Holløse, Niels Pedersen, M, 26, Ugift, Deres søn, fraværende, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 495, Vejby, 99, Holløse, Bendt Pedersen, M, 20, Ugift, Deres søn, medhjælper på gården, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 496, Vejby, 99, Holløse, Lars Olsen, M, 12, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 497, Vejby, 99, Holløse, Grethe Christensdatter, K, 9, Ugift, Barnebarn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 498, Vejby, 99, Holløse, Maren Pedersdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 499, Vejby, 99, Holløse, Johanne Larsdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Jens Nielsen i Vejby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jørgensen, 23, Gift, Mand, Husfader. Smed, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Raageleje, Et Hus, , 96, 1860, Optællingsliste side 24, , 499, Lutheraner, D5548
  Maren Pedersdatter, 27, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Raageleje, Et Hus, , 96, 1860, Optællingsliste side 24, , 500, Lutheraner, D5548
  Peder Pedersen, 67, Gift, Mand, Husmoders Fader. Fattiglem, , Herritslev Sogn, Maribo Amt, Underup Skoledistrikt, Raageleje, Et Hus, , 96, 1860, Optællingsliste side 24, , 501, Lutheraner, D5548
  Karen Andersdatter, 62, Gift, Kvinde, Husmoders Moder. Fattiglem, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Raageleje, Et Hus, , 96, 1860, Optællingsliste side 24, , 502, Lutheraner, D5548
  Anders Pedersen, 7, Ugift, Mand, Deres Plejesøn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Underup Skoledistrikt, Raageleje, Et Hus, , 96, 1860, Optællingsliste side 24, , 503, Lutheraner, D5548.

Maren Pedersdatter

K, #1769, f. 16 juni 1823, d. 5 oktober 1905
Senest redigeret=9 Jun 2023
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev døbt 16 juni 1823 Ølsted, Strø, Frederiksborg.1
     Maren Pedersdatter blev født 16 juni 1823 i Store Havelse, Ølsted, Strø, Frederiksborg, datter af Peder Jensen.
     Maren blev gift 20 november 1863 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Lars Olsen , bevidnet af Jørgen Olsen og Hans Madsen.2
     Maren Pedersdatter mistede Lars Olsen 5 august 1899.
     Maren Pedersdatter's skøde på Matr. 16 e, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Anders Nielsen 8 januar 1901.3
     Hun døde 5 oktober 1905 i Græse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, i en alder af 82 år. Hun blev begravet 13 oktober 1905 fra Vejby.4
Far-Biologisk*Peder Jensen f. 1787, d. 21 Jul 1854

Barn af Maren Pedersdatter og Lars Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jensen og Karen Jensdatter, Store Havelse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Ørby.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 232.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jensen, 48, Gift, gaardmand, M, 53, gaard, Store Hagelse
  Karen Jensdtr., 43, Gift, hans kone, K, 54, gaard, Store Hagelse
  Karen Pedersdtr., 20, Ugift, deres børn, K, 55, gaard, Store Hagelse
  Lars Pedersen, 22, Ugift, do, M, 56, gaard, Store Hagelse
  Hans Pedersen, 15, Ugift, do, M, 57, gaard, Store Hagelse
  Christen Pedersen, 13, Ugift, do, M, 58, gaard, Store Hagelse
  Maren Pedersdtr., 10, Ugift, do, K, 59, gaard, Store Hagelse
  Birthe Pedersdtr., 8, Ugift, do, K, 60, gaard, Store Hagelse
  Jens Pedersen, 6, Ugift, do, M, 61, gaard, Store Hagelse
  Sidse Pedersdtr., 4, Ugift, do, K, 62, gaard, Store Hagelse
  Niels Jensen, 25, Ugift, tjenestekarl, M, 63, gaard, Store Hagelse.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jensen, 53, Enkemand, M, gaardmand, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 718, C6758
  Karen Pedersdtr., 25, Ugift, K, hans børn, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 719, C6758
  Hans Pedersen, 21, Ugift, M, do, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 720, C6758
  Christen Pedersen, 19, Ugift, M, do, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 721, C6758
  Maren Pedersdtr., 17, Ugift, K, do, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 722, C6758
  Jens Pedersen, 12, Ugift, M, do, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 723, C6758
  Sidse Pedersdtr., 10, Ugift, K, do, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 724, C6758
  Birthe Kirstine Pedersdtr., 15, Ugift, K, do, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 725, C6758
  Lars Hansen, 33, Ugift, M, tjenestekarl, Storehagelse bye, gaard, 1, 43, Opslag 6441|21, , 726, C6758.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Neergaard, 51, Gift, M, Distriktsprovst og Sognepræst, Østereord !!, Præstøe A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1142, C4045
  Juliane Torsving, 48, Gift, K, hans Kone, Kjøbenhavn, Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1143, C4045
  Petra Neergaard, 20, Ugift, K, Deres Børn, Sjelde i Aarhuus A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1144, C4045
  Peter Neergaard, 18, Ugift, M, Deres Børn, Sjelde i Aarhuus A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1145, C4045
  Marie Neergaard, 17, Ugift, K, Deres Børn, Sjelde i Aarhuus A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1146, C4045
  Christian Neergaard, 15, Ugift, M, Deres Børn, Sjelde i Aarhuus A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1147, C4045
  Anton Neergaard, 13, Ugift, M, Deres Børn, Ydesyndbye Frederiksborg A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1148, C4045
  Peter Velding, 34, Gift, M, Cand. Theol. Huuslærer, Kjøbenhavn, Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1149, C4045
  Ane Jensen, 24, Ugift, K, Huusjomfrue, Hillerød, Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1150, C4045
  Karen Pedersdatter, 22, Ugift, K, Tjenestepige, Alsynderup S. Frederiksborg A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1151, C4045
  Maren Pedersdatter, 22, Ugift, K, Tjenestepige, Store Havelse Frederiksborg A., Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1152, C4045
  Jens Andersen, 29, Gift, M, Tjener for Karl, Bloustrød S. Hirschholms A. !!, Uden gadenavn, Præstegaarden, 1, 199, Opslag 7068|33, 1153, C4045.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Til gmd Jørgen Olsen i Ørby.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 649, Vejby, 133, Ørby, Jørgen Olsen, M, 31, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Ølsted Sogn, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 650, Vejby, 133, Ørby, Karen Pedersdatter, K, 30, Gift, Hans Hustru, , 1, Ølsted Sogn, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 651, Vejby, 133, Ørby, Marie Jørgensen, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Ølsted Sogn, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 652, Vejby, 133, Ørby, Stine Jørgensen, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Ølsted Sogn, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 653, Vejby, 133, Ørby, Sidse Jørgensen, K, 1, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 654, Vejby, 133, Ørby, Jørgen Christiansen, M, 21, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 655, Vejby, 133, Ørby, Maren Pedersdatter, K, 26, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Ølsted Sogn, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 656, Vejby, 133, Ørby, Peder Jensen, M, 63, Enkemand, Aftægtsmand, konens far, , 1, Græse, , FT-1850, Side 365,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 959, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Jørgen Olsen, M, 36, G, Ølsted, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 959,
  E2695, FT-1855, 960, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Karen Pedersdatter, K, 41, G, Ølsted, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 960,
  E2695, FT-1855, 961, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Karen Marie Jørgensdatter, K, 12, U, Ølsted, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 961,
  E2695, FT-1855, 962, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Maren Kirstine Jørgensen, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 962,
  E2695, FT-1855, 963, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Sidse Marie Jørgensen, K, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 963,
  E2695, FT-1855, 964, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Peder Jensen Jørgensen, M, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 964,
  E2695, FT-1855, 965, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Ole Jensen Jørgensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 965,
  E2695, FT-1855, 966, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Niels Bjørnsen, M, 20, U, Helsinge, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 966,
  E2695, FT-1855, 967, .O, Ørby, 125, En Gaard, 210, Maren Pedersdatter, K, 30, U, Ølsted, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 967,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 584, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Jørgen Olsen, Mand, 46, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 585, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 42, Gift, , , Hans Kone, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 586, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Peter Jørgensen, Mand, 7, Ugift, , , Deres Barn, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 587, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Marie Pedersdatter, Kvinde, 17, Ugift, , , Deres Barn, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 588, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Ole Jørgensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 589, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Jørgen Jørgensen, Mand, 2, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 590, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 35, Ugift, , , Tjenestepige, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,
  D5558, 591, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 119, En Gaard, Ole Sørensen, Mand, 22, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 267,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 633, Ørby, 149, Gaarden Matr.nr. 7a, Lars Olsen, M, 42, G, Gaardejer, Husfader, Hall, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 634, Ørby, 149, Gaarden Matr.nr. 7a, Maren Pedersdatter, K, 46, G, , Husmoder, Hagelse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 635, Ørby, 149, Gaarden Matr.nr. 7a, Karen Kirstine Sophie Olsen, K, 5, U, Pige, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 636, Ørby, 149, Gaarden Matr.nr. 7a, Hans Pedersen, M, 50, U, Particulier, Logerende, Hagelse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 637, Ørby, 149, Gaarden Matr.nr. 7a, Peder Larsen, M, 29, U, Karl, Tjener, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  Folio 206.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 188, Ørby By, 3, En Gaard, Lars Olsen, M, 52, Gift, , Husfader og Landmand, Torup Sogn, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 189, Ørby By, 3, En Gaard, Maren Olsen F. Pettersen, K, 56, Gift, , Hans Hustru, Ølsted Sogn, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 190, Ørby By, 3, En Gaard, Karen Kirstine Sofie Olsen, K, 15, Ugift, , En Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 191, Ørby By, 3, En Gaard, Christian Rasmusen, M, 30, Ugift, , Tjenestekarl, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 192, Ørby By, 3, En Gaard, Hanne Marie Rasmusen, K, 31?, Ugift, , Tjenestepige, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 9,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 907, Ørby By, 16, Stubbebjerg Gaard, Lars Olsen, M, 62, Gift, Gaardmand, , Husfader, Thorup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 908, Ørby By, 16, Stubbebjerg Gaard, Maren Peterdatter, K, 66, Gift, , , Husmoder, Ølsted Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 909, Ørby By, 16, Stubbebjerg Gaard, Sophie Olsen, K, 25, Ugift, Sypige, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 910, Ørby By, 16, Stubbebjerg Gaard, Hans Peter Nielsen, M, 21, Ugift, , , Tjenestekarl, Tibirke Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,.

Maren Pedersdatter

K, #3327, f. 4 juli 1803, d. 7 maj 1847
Senest redigeret=19 Okt 2022
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 4 juli 1803 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Nielsen og Ane Mathiasdatter. Hun blev konfirmeret 29 marts 1818 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Maren blev gift 15 juni 1832 i Vor Frelser Kirke, København, med Wilhelm Seier Johansen.2
     Maren Pedersdatter mistede Wilhelm Seier Johansen 23 april 1847.
     Hun døde 7 maj 1847 i Søborg, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 43 år. Hun blev begravet 12 maj 1847 fra Søborg.2
Far-Biologisk*Peder Nielsen f. c 1758, d. 25 Apr 1826
Mor-Biologisk*Ane Mathiasdatter f. c 1764, d. 19 Okt 1834

Børn af Maren Pedersdatter og Wilhelm Seier Johansen

Folketællinger og boliger

Flytning1832Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra København2
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1843Esrum Skovhuse, Esrum, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, fra Tibirke2
Folketælling1 februar 1845Schæfermarken, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg5
Flytning4 november 1846Bøged, Søborg, Holbo, Frederiksborg, fra Villingerød6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Holløse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 76, Weibye, 14, et Huus uden Jord, Wilhelm Seier Johansen, M, 40, Gift, Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 264,
  C7453, 77, Weibye, 14, et Huus uden Jord, Maren Pedersdatter, K, 31, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 264,
  C7453, 78, Weibye, 14, et Huus uden Jord, Peder Wilhelmsen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 264,
  C7453, 79, Weibye, 14, et Huus uden Jord, Anne Elisabeth Wilhelmsdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 264,
  C7453, 80, Weibye, 14, et Huus uden Jord, Anne Johanne Jensdatter, K, 8, Ugift, Pleiebarn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 264,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Wilhelm Johansen, 46, Gift, Inderste, Saugskærer, , 1, 347, et Huus, Tibirke
  Maren Pedersdatter, 37, Gift, hans Kone, , 1, 348, et Huus, Tibirke
  Peter Wilhelmsen, 8, Ugift, deres Barn, , 1, 349, et Huus, Tibirke
  Johan Wilhelmsen, 5, Ugift, deres Barn, , 1, 350, et Huus, Tibirke
  Ane Johanne Jensdatter, 14, Ugift, deres Pleiedatter, , 1, 351, et Huus, Tibirke.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Wilhelm Seier Johansen, 50, Gift, Dagleier, Birkerød Sogn [Birkerød sogn, Fborg amt], , 2, M, 284, et Huus, Schæfermarken
  Maren Pedersdatter, 42, Gift, hans Kone, Weibye Sogn [Vejby sogn, Fborg amt], , 2, K, 285, et Huus, Schæfermarken
  Peter Johan Wilhelmsen, 13, -, deres Børn, Kjøbenhavn [København], , 2, M, 286, et Huus, Schæfermarken
  Johan Wilhelmsen, 10, -, deres Børn, Wejby Sogn [Vejby sogn, Fborg amt], , 2, M, 287, et Huus, Schæfermarken
  Ane Elisabeth Wilhelmsen, 5, -, deres Børn, Wejby Sogn [Vejby sogn, Fborg amt], , 2, K, 288, et Huus, Schæfermarken.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Opført i Esbønderup KB.

Maren Pedersdatter

K, #3552, f. 2 januar 1834, d. 31 juli 1834
Senest redigeret=11 Dec 2021
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født 2 januar 1834 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Olsen og Ane Pedersdatter. Maren Pedersdatter blev døbt 9 marts 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 31 juli 1834 i Ørby, Vejby.2 Hun blev begravet 6 august 1834 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Peder Olsen f. c 1805, d. 9 Jun 1840
Mor-Biologisk*Ane Pedersdatter f. 1810

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Matr. 07 a, Stubbebjerggård, Gård nr. 3, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 545, Ørbye, 103, en Gaard, Peder Olsen, M, 29, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 546, Ørbye, 103, en Gaard, Anne Pedersdatter, K, 26, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 547, Ørbye, 103, en Gaard, Magrethe Pedersdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 548, Ørbye, 103, en Gaard, Maren Pedersdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 549, Ørbye, 103, en Gaard, Christen Jørgensen, M, 18, Ugift, Tjenestedreng, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,.

Maren Pedersdatter

K, #3819, f. 23 november 1834, d. 30 juni 1835
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 23 november 1834 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Børgesen og Maren Olsdatter. Maren Pedersdatter blev døbt 29 november 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 30 juni 1835 i Vejby.2 Hun blev begravet 5 juli 1835 fra Vejby.3
Far-Biologisk*Peder Børgesen f. 3 Nov 1805, d. 26 Aug 1851
Mor-Biologisk*Maren Olsdatter f. 2 Sep 1802, d. 23 Nov 1834

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd Lars Hansens hustru af Holløse
  Ungk Peder Lorensen
  Peder Olsen
  Lars Hansen
  alle af Ørby.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Maren Pedersdatter

K, #1289, f. 12 november 1834
Senest redigeret=5 Apr 2023
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 12 november 1834 i Valby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Andersen og Margrethe Jensdatter. Maren Pedersdatter blev døbt 16 november 1834 Valby.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1849 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Maren blev gift 22 marts 1861 i Vejby med Hans Pedersen , søn af Peder Hansen og Margrethe Nielsdatter, bevidnet af Peder Andersen.2
Far-Biologisk*Peder Andersen f. 9 Jan 1803, d. 21 Jul 1885
Mor-Biologisk*Margrethe Jensdatter f. 19 Apr 1809, d. 22 Jan 1864

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning6 november 1848Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby5
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning4 august 1861Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby9
Folketælling1 februar 1870Huseby, Annisse, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Huseby, Annisse, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1890Villumsly, Annisse, Holbo, Frederiksborg12

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ramløse 33 ½ år
  Pige i Vejby 26 ½ år
  Pcl Niels Hansen Vejby
  Gmd Peder Andersen Vejby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 38, Gift, Gaardmand, Slettelt, en Gaard, 1, 106, FKT-prot. B.48, F. 250, 541, C3227
  Margrethe Jensdatter, 31, Gift, hans Kone, Slettelt, en Gaard, 1, 106, FKT-prot. B.48, F. 250, 542, C3227
  Maren Pedersdatter, 6, Ugift, Deres Børn, Slettelt, en Gaard, 1, 106, FKT-prot. B.48, F. 250, 543, C3227
  Ane Jensine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Slettelt, en Gaard, 1, 106, FKT-prot. B.48, F. 250, 544, C3227.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 42, Gift, M, Gaardmand, Græsted Sogn, Frbrg Amt, Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 42, C4528
  Margrethe Jensdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Weiby Sogn Frbrg Amt, Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 43, C4528
  Maren Pedersdatter, 11, Ugift, K, Deres Børn, Her i Sognet [Valby], Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 44, C4528
  Ane Pedersdatter, 8, Ugift, K, Deres Børn, Her i Sognet [Valby], Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 45, C4528
  Jens Pedersen, 5, Ugift, M, Deres Børn, Her i Sognet [Valby], Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 46, C4528
  Anders Pedersen, 4, Ugift, M, Deres Børn, Her i Sognet [Valby], Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 47, C4528
  Søren Pedersen, 1, Ugift, M, Deres Børn, Her i Sognet [Valby], Slettelt [Sletelte], En Gaard, 1, 5, Opslag 8053|2, 48, C4528.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd. i Vejby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 110, Vejby, 23, Vejby, Lars Andersen, M, 46, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 111, Vejby, 23, Vejby, Anne Madsdatter, K, 43, Gift, Hans Hustru, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 112, Vejby, 23, Vejby, Mads Larsen, M, 21, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 113, Vejby, 23, Vejby, Marie Larsdatter, K, 19, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 114, Vejby, 23, Vejby, Jørgen Larsen, M, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 115, Vejby, 23, Vejby, Anders Larsen, M, 10, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 116, Vejby, 23, Vejby, Marie Pedersdatter, K, 15, Ugift, Tjenestepige, , 1, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 460, .O, Vejby, 20, En Gaard, 99, Lars Andersen, M, 51, G, Græsted, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 460,
  E2695, FT-1855, 461, .O, Vejby, 20, En Gaard, 99, Ane Madsdatter, K, 48, G, Græsted, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 461,
  E2695, FT-1855, 462, .O, Vejby, 20, En Gaard, 99, Mads Larsen, M, 27, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 462,
  E2695, FT-1855, 463, .O, Vejby, 20, En Gaard, 99, Jørgen Larsen, M, 19, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 463,
  E2695, FT-1855, 464, .O, Vejby, 20, En Gaard, 99, Anders Larsen, M, 15, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 464,
  E2695, FT-1855, 465, .O, Vejby, 20, En Gaard, 99, Maren Pedersdatter, K, 21, U, Valby, Tjenestepige, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 465,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 80, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Peder Andersen, Mand, 57, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 81, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Margrethe Jensdatter, Kvinde, 49, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 82, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Anders Pedersen, Mand, 18, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 83, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Ole Pedersen, Mand, 13, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 84, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Peternille Pedersen, Kvinde, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 85, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Niels Pedersen, Mand, 4, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 86, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 18, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 25, Ugift, , , Deres Barn, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gift.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2374, 785, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Hans Pedersen, M, 41, G, Skomager, Husfader, Ramløse Sogn, 1870, Hovedliste side 39,
  E2374, 786, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Maren Pedersen, K, 35, G, Husmoder, Vejby Sogn, 1870, Hovedliste side 39,
  E2374, 787, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Ellen Jensine Pedersen, K, 8, U, Datter, i Sognet, 1870, Hovedliste side 39,
  E2374, 788, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Niels Pedersen, M, 6, U, Søn, i Sognet, 1870, Hovedliste side 39,
  E2374, 789, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Jens Peder Pedersen, M, 3, U, Søn, i Sognet, 1870, Hovedliste side 39,
  E2374, 790, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Ane Margrethe Pedersen, K, 1, U, Datter, i Sognet, 1870, Hovedliste side 39,
  E2374, 791, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Huseby, 161, Et Hus, Jørgen Villumsen, M, 57, U, Aftægtsmand, i Sognet, 1870, Hovedliste side 39,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 52, Gift, M, Husfader og Skomager, Ramløse Sogn, Huseby By, Et Hus, , 9, 29, , 636, Lutheran, C6978
  Maren Pedersen, 45, Gift, K, Hans Kone, Vejby Sogn, Huseby By, Et Hus, , 9, 29, , 637, Lutheran, C6978
  Ellen Jensine Pedersen, 18, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, Et Hus, , 9, 29, , 638, Lutheran, C6978
  Jens Peder Pedersen, 13, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, Et Hus, , 9, 29, , 639, Lutheran, C6978
  Ane Margrete Pedersen, 11, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, Et Hus, , 9, 29, , 640, Lutheran, C6978
  Hans Peder Pedersen, 6, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, Et Hus, , 9, 29, , 641, Lutheran, C6978
  Hans Mecarl Hansen, 60, Gift, M, Husfader og Jordbruger, København, Huseby By, Et Hus, , 9, 31, , 683, Lutheran, C6978
  Johanne Jørgensdatter, 50, Gift, K, Hans Kone, Her i Sognet, Huseby By, Et Hus, , 9, 31, , 684, Lutheran, C6978.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), By, Nr. 8, Vilumsly, Hans Pedersen, M, 62, Gift, Skomager, Husfader, Ramløse, 1890, 29,
  C5436, 668, Frederiksborg, Holbo, Annisse, Annisse By, Nr. 8, Vilumsly, Maren Pedersen, K, 55, Gift, Husmoder, Slettelt, 1890, 30,.

Maren Pedersdatter

K, #5737, f. 18 august 1832, d. 1 januar 1871
Senest redigeret=12 Sep 2022
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 18 august 1832 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Andersen. Maren Pedersdatter blev døbt 19 august 1832 Tibirke.1
     Maren blev gift 23 juni 1857 i Tibirke med Hans Andersen , søn af Anders Hansen og Ingeborg Larsdatter.
     Hun døde 1 januar 1871 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 38 år. Hun blev begravet 10 januar 1871 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Hendes ejendele blev skiftet 13 maj 1871.3
Far-Biologisk*Peder Andersen f. 19 Mar 1796

Børn af Maren Pedersdatter og Hans Andersen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Tibirke, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Tibirke, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Tibirke, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Tibirke, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Matr. 10 a, Askemosegård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Andersen og Else Hansdatter, Tibirke.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Gårdejer Hans Andersens afdøde hustru Maren Pedersdatter af Holløse
  Askemosegård
  Gårdejer Anders Jensen af Tibirke, der er gift med med en søster til afdøde.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen !, 38, Gift, Gaardmand, "Gamle Peder Andersen", 15, en Gaard, Tibirke
  Else Hansdatter, 42, Gift, hans Kone, , 16, en Gaard, Tibirke
  Ane Dorthe Pedersdatter, 8, Ugift, Deres Børn, , 17, en Gaard, Tibirke
  Karen Pedersdatter, 6, Ugift, Deres Børn, , 18, en Gaard, Tibirke
  Maren Pedersdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , 19, en Gaard, Tibirke
  Johan Frederich Hansen, 19, Ugift, Tjenestekarl, , 20, en Gaard, Tibirke
  Jens Jørgensen, 16, Ugift, Tjenestedreng, , 21, en Gaard, Tibirke
  Margrethe Mathiasdatter, 23, Ugift, Tjenestepige, , 22, en Gaard, Tibirke.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), gamle Peder Andersen, 44, Gift, Gaardmand, , 1, 307, en Gaard, Tibirke
  Else Hansdatter, 48, Gift, hans Kone, , 1, 308, en Gaard, Tibirke
  Ane Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 309, en Gaard, Tibirke
  Karen Pedersdatter, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, 310, en Gaard, Tibirke
  Maren Pedersdatter, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, 311, en Gaard, Tibirke
  Peder Mortensen, 16, Ugift, Tjenestedreng, , 1, 312, en Gaard, Tibirke
  Bodil Sørensdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, , 1, 313, en Gaard, Tibirke.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), gamle Peder Andersen, 49, gift, Gaardmand, Vejby sogn, Fborg amt, , 1, 308, en Gaard, Tibirke Bye
  Ellen Hansdatter, 54, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 309, en Gaard, Tibirke Bye
  Ane Dorthea Pedersdatter, 19, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 310, en Gaard, Tibirke Bye
  Karen Pedersdatter, 17, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 311, en Gaard, Tibirke Bye
  Maren Pedersdatter, 12, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 312, en Gaard, Tibirke Bye
  Peder Mortensen, 21, ugift, Tjenestekarl, Vejby sogn, Fborg amt, , 1, 313, en Gaard, Tibirke Bye
  Christian Hansen, 17, -, Tjenestedreng, Helsinge sogn, Fborg amt, , 1, 314, en Gaard, Tibirke Bye
  Karen Hansdatter, 19, ugift, Tjenestepige, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 315, en Gaard, Tibirke Bye.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 54, gift, Gaardmand, Huusfader, Vejby sogn, Fborg amt, "gml. Peder Andersen", 1, 335, en Gaard, Tibirke Bye
  Else Hansdatter, 58, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 336, en Gaard, Tibirke Bye
  Ane Dorthea Pedersdatter, 24, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 337, en Gaard, Tibirke Bye
  Karen Pedersdatter, 22, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 338, en Gaard, Tibirke Bye
  Maren Pedersdatter, 18, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 339, en Gaard, Tibirke Bye
  Anders Mortensen, 21, ugift, Tjenestefolk, Vejby sogn, Fborg amt, , 1, 340, en Gaard, Tibirke Bye
  Kirstine Nielsdatter, 17, ugift, Tjenestefolk, Helsinge sogn, Fborg amt, , 1, 341, en Gaard, Tibirke Bye.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Else Hansdatter, 63, Enke, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Husmoder. Gaardejer, Lutheran, K, , 405, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Anders Jensen, 26, Gift, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Svigersøn. Gaardbestyrer, Lutheran, M, , 406, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Karen Pedersdatter, 27, Gift, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Enkens Barn. hans Kone, Lutheran, K, , 407, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Ane Dorthea Pedersdatter, 29, Ugift, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Enkens Barn, Lutheran, K, , 408, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Maren Pedersdatter, 23, Ugift, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Enkens Barn, Lutheran, K, , 409, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Lars Jensen, 20, Ugift, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestekarl, Lutheran, M, , 410, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Peter Svendsen, 18, Ugift, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestekarl, Lutheran, M, , 411, En Gaard, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Hansen, 58, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Husfader. Gaardmand, Mand
  Ingeborg Larsdatter, 51, Gift, , Maarum Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Kvinde
  Hans Andersen, 28, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Søn, Mand
  Marie Pedersdatter, 23, Gift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Kvinde
  Jørgen Hansen, 54, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Mandens Broder, Mand
  Ane Larsdatter, 27, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestepige, Kvinde
  Hans Jørgensen, 19, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestekarl, Mand.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 995, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Hans Andersen, M, 37, G, Jordbruger, Husfader, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 996, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Maren Pedersdatter, K, 37, G, Medhjælperske, Husmoder, Tibirke. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 997, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Hans Peder Andersen, M, 8, U, , Søn, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 998, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Johanne Dorthea Larsdatter, K, 27, U, , Tjenestepige, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 999, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Jørgen Hansen, M, 69, U, , Tjenestekarl, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 794,
  E2429, 1000, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Anders Jørgensen, M, 18, U, , Tjenestekarl, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 794,
  E2429, 1001, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Anders Hansen, M, 67, G, , Aftægtsmand, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 794,
  E2429, 1002, Holløse, 222, Gaard Matr.nr. 10, Ingeborg Larsdatter, K, 60, G, , Aftægtskone, Nellerød. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 794,.

Maren Pedersdatter

K, #5938, f. 10 juli 1850
Senest redigeret=19 Aug 2023
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født 10 juli 1850 i Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Pedersen og Kirsten Larsdatter. Maren Pedersdatter blev døbt 11 august 1850 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 2 oktober 1864 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Maren blev gift før 1878 med Frederik Petersen.
     Maren Pedersdatter overtog skødet på Matr. 58, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 9 februar 1915.2
Far-Biologisk*Peder Pedersen f. 20 Jul 1829, d. 23 Jan 1915
Mor-Biologisk*Kirsten Larsdatter f. 9 Okt 1818, d. 9 Nov 1913

Familie: Maren Pedersdatter og Frederik Petersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning30 april 1869Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse Bredning, Vejby4
Folketælling1 februar 1870Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Flytning17 oktober 1872Hillerød6
Flytning3 september 1874København, fra Holløse, Vejby7
Folketælling1 februar 1880Lægeforeningens Boliger, Østerbrogade 57, København8
Bolig1 maj 1892Lægeforeningens Boliger, Østerbrogade 57, København9
Folketælling1 februar 1901Strandvejen, København10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 78.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1136, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 220, Et Hus, Peder Pedersen, Mand, 31, Gift, , , Husfader. Husmand med jordlod, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1137, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 220, Et Hus, Kirsten Larsdatter, Kvinde, 42, Gift, , , Hans Kone, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1138, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 220, Et Hus, Caroline Amalie Vestergaard, Kvinde, 14, Ugift, , , Mandens Steddatter, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1139, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 220, Et Hus, Maren Pedersdatter, Kvinde, 10, Ugift, , , Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1140, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 220, Et Hus, Hans Pedersen, Mand, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1141, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 220, Et Hus, Ane Kirstine Pedersdatter, Kvinde, 1, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Peder Pedersen i Holløse Bredning. Af Holløse.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2393, 1569, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugø, 319, Gaard, Nikolai Chr. Madsen Møller, M, 33, G, Vejassistent, Husfader, Hørsholm, 1870, Hovedliste - side 427,
  E2393, 1570, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugø, 319, Gaard, Jacob Frederik Høeg-Møller, M, 4, U, Barn, Hillerød, 1870, Hovedliste - side 427,
  E2393, 1571, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugø, 319, Gaard, Mariane Christine Møller, K, 1, U, Barn, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 427,
  E2393, 1572, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugø, 319, Gaard, Maren Pedersen, K, 19, U, Tjenende, Tibirke Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 427,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hmd i Holløse Bredning. Af Holløse, hhv. Ramløse.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen hmd Peder Pedersen i Holløse. Af Holløse.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D5096, 1357, København, København (Staden), Østerbrogade (ulige numre), Østerbrogade 57, 30 F 143, 1ste Sal 18, Frederik Petersen, M, 27, Gift, Tune Sogn Kjøbenhavns Amt, 1880, Kort nr. 6001 s. 161,
  D5096, 1358, København, København (Staden), Østerbrogade (ulige numre), Østerbrogade 57, 30 F 143, 1ste Sal 18, Maren Petersen født Petersen, K, 28, Gift, Tidsvilde Frederiksborg Amt, 1880, Kort nr. 6001 s. 161,
  D5096, 1359, København, København (Staden), Østerbrogade (ulige numre), Østerbrogade 57, 30 F 143, 1ste Sal 18, Helga Marie Christine Petersen, K, 1, Gift, Kjøbenhavn, 1880, Kort nr. 6001 s. 161,
  D5096, 1360, København, København (Staden), Østerbrogade (ulige numre), Østerbrogade 57, 30 F 143, 1ste Sal 18, Helga Sofie Nielsen, K, 2, Ugift, Kjøbenhavn, 1880, Kort nr. 6001 s. 161,.
 9. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Født      16-01-1852
  Død      11-10-1907
  Køn      Mand
  Erhverv      Arbejdsmand
  Fødested      Tune
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1610731
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1892      Lægeforeningens Boliger, E 10
  01-11-1894      Lægeforeningens Boliger, Æ 12
  01-05-1900      Lægeforeningens Boliger, U 8
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Maren Petersen
  Barn      Helga Marie Christine Petersen
  Barn      Peter Harald Frederik Petersen
  Barn      Petra Hansine Marie Petersen.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E1538, 1517, København, København (Staden), Strandvej, 310, Frederik Petersen, M, G, Arbejdsmand, Husfader, Thunes Sogn, 18520116, Strandvejen, U, 1901, Hovedliste 228,
  E1538, 1518, København, København (Staden), Strandvej, 310, Maren Petersen, K, G, Husmoder, Tidsvilde. Frederiksborg Amt, 18500710, Strandvejen, U, 1901, Hovedliste 228,
  E1538, 1519, København, København (Staden), Strandvej, 310, Helga Marie Christine Petersen, K, U, Stryerske, Barn, København, 18790228, Strandvejen, U, 1901, Hovedliste 228,
  E1538, 1520, København, København (Staden), Strandvej, 310, Petra Hansine Marie Petersen, K, U, Tjener, Barn, København, 18831011, Strandvejen, U, 1901, Hovedliste 228,
  E1538, 1521, København, København (Staden), Strandvej, 310, Peter Harald Frederik Petersen, M, U, Snedkerlærling, Barn, København, 18850504, Strandvejen, U, 1901, Hovedliste 228,
  E1538, 1522, København, København (Staden), Strandvej, 310, Vera Elfrida Nielsen, K, U, Barn, København, 18970908, Strandvejen, U, 1901, Hovedliste 228,.

Maren Pedersdatter

K, #6037, f. cirka 1785
Senest redigeret=28 Maj 2021
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født cirka 1785.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 96, Wejbye, 25de Familie, Lorentz Høyer, M, 67, Gift, 2, leve sparsom af det han som Søemand har for hvervet forhen, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 242,
  B3532, 97, Wejbye, 25de Familie, Marie Høyer, K, 68, Gift, 2, , , Huusmoder, FT-1801, Bind 47, side 242,
  B3532, 98, Wejbye, 25de Familie, Maren Pedersdatter, K, 16, Ugift, , , , Tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 242,.

Maren Pedersdatter

K, #6803, f. cirka 1742, d. 1 august 1829
Senest redigeret=14 Maj 2021
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født cirka 1742.
     Maren blev gift før 1787 med Lars Larsen , søn af Lars Børgesen.
     Maren Pedersdatter mistede Lars Larsen i 1812. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Lars Larsen 9 april 1812.1
     Hun døde 1 august 1829 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 7 august 1829 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3

Familie: Maren Pedersdatter og Lars Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Lars Larsen hmd i Monge, Vejby 9 Apr 1812 pg 28
  WIFE: Maren Pedersdtr
  BRO: Borge Larsen paestskriver i L.Regnegade Khvn
  ½ BRO: Ole Larsen hmd i L.Mognegade, Valdby
  SIS: Maren Larsdtr = ... muurmester i Khvn
  gd: Jorgen Andersen i Valdby
  wgd: Lars Hansen i Monge
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 693, Mønge Bye, 167, Lars Larsen, 37, Gift, 1, Bonde og huusmand, , Mand, FT-1787, 215,
  C1709, 694, Mønge Bye, 167, Maren Pedersdatter, 45, Gift, 1, , , Kone, FT-1787, 215,.

Maren Pedersdatter

K, #2381, f. 1794
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født i 1794, datter af Peder Ibsen og Karen Gundersdatter.
     Maren blev gift 26 november 1819 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Niels Nielsen , bevidnet af Peder Ibsen og Niels Knudsen.1
Far-Biologisk*Peder Ibsen f. c 1763, d. 15 Nov 1835
Mor-Biologisk*Karen Gundersdatter f. c 1766

Familie: Maren Pedersdatter og Niels Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg2
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 37, Gift, Huusmand med Jord og Skoemager, 1, , Mand, M, 319, , Dragstrups Bye
  Karen Gundersdatter, 35, Gift, , 1, , hans Kone, K, 320, , Dragstrups Bye
  Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Deres Børn, K, 321, , Dragstrups Bye
  Børthe Pedersdatter, 12, Ugift, , , , Deres Børn, K, 322, , Dragstrups Bye
  Maren Pedersdatter, 8, -, , , , Deres Børn, K, 323, , Dragstrups Bye
  Kirsten Pedersdatter, 6, -, , , , Deres Børn, K, 324, , Dragstrups Bye
  Magarethe Pedersdatter, 2, -, , , , Deres Børn, K, 325, , Dragstrups Bye.

Maren Pedersdatter

K, #8210, f. 1767, d. 6 juli 1838
Senest redigeret=9 Jan 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1767.
     Maren blev gift efter 1787 med Lars Pedersen.
     Hun døde 6 juli 1838 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Familie: Maren Pedersdatter og Lars Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Maren Pedersdatter

K, #8288, f. 1742, d. 22 oktober 1822
Senest redigeret=13 Maj 2021
Slægt=0
     Maren blev gift med Hans Pedersen.
     Maren Pedersdatter blev født i 1742.
     Maren Pedersdatter mistede Hans Pedersen før 1822.
     Hun døde 22 oktober 1822 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 26 oktober 1822 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Familie: Maren Pedersdatter og Hans Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Maren Pedersdatter

K, #8292, f. 1769, d. 26 november 1829
Senest redigeret=14 Maj 2021
Slægt=0
     Maren blev gift med Rasmus Larsen.1
     Maren Pedersdatter blev født i 1769.
     Hun døde 26 november 1829 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 29 november 1829 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Familie: Maren Pedersdatter og Rasmus Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Maren Pedersdatter

K, #9485, f. før 1791, d. før 1826
Senest redigeret=19 Feb 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født før 1791.
     Maren blev gift før 1811 med Anders Pedersen.1
     Hun døde før 1826.

Barn af Maren Pedersdatter og Anders Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Maren Pedersdatter

K, #1934, f. cirka 1777, d. 23 december 1863
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født cirka 1777 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Mortensen og Gunild Nielsdatter.
     Maren blev gift før 1798 med Lars Jørgensen , søn af Jørgen Larsen og Anna Espensdatter.
     Maren Pedersdatter mistede Lars Jørgensen i 1799.1 Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Lars Jørgensen 14 december 1799.2
     Maren blev gift før 1801 med Hans Olsen. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Mortensen 29 november 1804 Holløse, Vejby.3
     Maren Pedersdatter mistede Hans Olsen 5 marts 1837.
     Maren Pedersdatter's skøde på Matr. 16 a, Flaskeagergård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Peder Hansen 21 juni 1838.4
     Hun døde 23 december 1863 i Holløse, Vejby.5 Hun blev begravet 29 december 1863 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.6
Far-Biologisk*Peder Mortensen f. c 1742, d. 1804
Mor-Biologisk*Gunild Nielsdatter f. c 1749, d. 9 Nov 1816

Barn af Maren Pedersdatter og Lars Jørgensen

Børn af Maren Pedersdatter og Hans Olsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1801Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1850Holløse Lyng, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4>, Kronborg amt 1796D, lægd Hovedrulle, Løbenr. 24, Fader Jørgen Larsen, Fødested Ørby, Alder 22, Højde i tommer 63.50, Opholdssted Ørby, Overstreget, død 99.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 647

  Anna Larsdatter 1.
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 811

  Morten Pedersen 30
  Niels Pedersen 14
  Maren Pedersdatter gift med gårdmand Hans Olsen fra Ørby.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 39.
 5. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 324, Holløsse Bye, 73, Peder Mortensen, 44, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 204,
  C1709, 325, Holløsse Bye, 73, Gunild Nielsdatter, 38, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 204,
  C1709, 326, Holløsse Bye, 73, Morten Pedersen, 14, Ugift, , , , Deres ægte børn, FT-1787, 204,
  C1709, 327, Holløsse Bye, 73, Maren Pedersdatter, 10, Ugift, , , , Deres ægte børn, FT-1787, 204,
  C1709, 328, Holløsse Bye, 73, Anna Sørensdatter, 80, Enke, 1, , , husbondens Moder, FT-1787, 204,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 733, Ørbye, 25de Familie, Hans Olsen, M, 31, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 734, Ørbye, 25de Familie, Maren Pedersdatter, K, 26, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 735, Ørbye, 25de Familie, Anna Larsdatter, K, 3, -, , , , deres Datter, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 736, Ørbye, 25de Familie, Anders Jørgensen, M, 17, Ugift, , , , deres Tyende, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 737, Ørbye, 25de Familie, Karen Nielsdatter, K, 20, Ugift, , , , deres Tyende, FT-1801, Bind 47, side 261,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1013, Hollese, 28, en Gaard, Hans Olsen, M, 66, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1014, Hollese, 28, en Gaard, Maren Pedersdatter, K, 57, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1015, Hollese, 28, en Gaard, Peder Hansen, M, 27, Gift, Inderste, deres Søn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1016, Hollese, 28, en Gaard, Karen Pedersdatter, K, 34, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1017, Hollese, 28, en Gaard, Mads Pedersen, M, 7, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1018, Hollese, 28, en Gaard, Niels Pedersen, M, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1019, Hollese, 28, en Gaard, Bodil Pedersdatter, K, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1020, Hollese, 28, en Gaard, Peder Pedersen, M, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,
  C7453, 1021, Hollese, 28, en Gaard, Maren Jørgensdatter, K, 50, Ugift, opholder sig i Gaarden, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 288,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 33, Gift, Gaardmand, , 1, 799, en Gaard, Holløse
  Karen Madsdatter, 40, Gift, hans Kone, , 1, 800, en Gaard, Holløse
  Mads Pedersen, 13, Ugift, Deres Børn, , 1, 801, en Gaard, Holløse
  Peder Pedersen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 802, en Gaard, Holløse
  Niels Pedersen, 10, Ugift, Deres Børn, , 1, 803, en Gaard, Holløse
  Sidse Pedersdatter, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, 804, en Gaard, Holløse
  Jørgen Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, , 1, 805, en Gaard, Holløse
  Hanne Pedersdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, 806, en Gaard, Holløse
  Maren Pedersdatter, 63, Enke, Aftægtskone, , 1, 807, en Gaard, Holløse.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 788, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Peder Hansen, M, 38, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 789, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Karen Mads Datter, K, 45, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 790, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Mads Pedersen, M, 18, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 791, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Peder Pedersen, M, 16, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 792, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Bodil Peders Datter, K, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 793, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Sidse Peders Datter, K, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 794, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Jørgen Pedersen, M, 8, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 795, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Hanne Peders Datter, K, 7, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 796, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Maren Peders Datter, K, 4, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,
  C4529, 797, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 27, En Gaard, Maren Peders Datter, K, 68, Enke, Aftægtskone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.389,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 830, Vejby, 33, Holløse Lyng, Peder Hansen, M, 44, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 831, Vejby, 33, Holløse Lyng, Karen Madsdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 832, Vejby, 33, Holløse Lyng, Niels Pedersen, M, 19, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 833, Vejby, 33, Holløse Lyng, Bodil Pedersdatter, K, 18, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 834, Vejby, 33, Holløse Lyng, Sidse Pedersdatter, K, 16, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 835, Vejby, 33, Holløse Lyng, Jørgen Pedersen, M, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 836, Vejby, 33, Holløse Lyng, Hanne Pedersdatter, K, 12, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 837, Vejby, 33, Holløse Lyng, Maren Pedersdatter, K, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 838, Vejby, 33, Holløse Lyng, Maren Pedersdatter, K, 73, Enke, Aftægtskone, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1249, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Peder Hansen, Mand, 53, Enke(mand), , , Husfader. Gaardmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1250, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Mads Pedersen, Mand, 31, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1251, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Jørgen Pedersen, Mand, 24, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1252, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Sidse Pedersdatter, Kvinde, 26, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1253, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Hanne Pedersdatter, Kvinde, 22, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1254, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 19, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1255, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Karen Pedersen, Kvinde, 5, Ugift, , , Hans Sønnedatter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1256, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 242, En Gaard, Maren Pedersdatter, Kvinde, 83, Enke(mand), , , Aftægtskone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,.

Maren Pedersdatter

K, #4098, f. før 1806
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født før 1806.

Barn af Maren Pedersdatter

Folketællinger og boliger

BoligHolløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg

Maren Pedersdatter

K, #9732, f. før 1653, d. 1673
Senest redigeret=9 Jan 2022
Slægt=0
     Maren blev gift med Lars Larsen.
     Maren Pedersdatter blev født før 1653.
     Hun døde i 1673 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet i 1673.1

Familie: Maren Pedersdatter og Lars Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 278.

Maren Pedersdatter

K, #9863, f. før 1707, d. 1733
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født før 1707.
     Maren blev gift før 1727 med Lars Jensen.
     Hun døde i 1733 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 28 november 1733.1

Barn af Maren Pedersdatter og Lars Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 37
  Enken efter Lars Jensen
  Lars Jensen gmd i Mønge
  Ellen Larsdatter 6.

Maren Pedersdatter

K, #9940, f. før 1789, d. 1789
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født før 1789.
     Hun døde i 1789 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 5 december 1789.1

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 1654

  Broder Jørgen Pedersen 20.

Maren Pedersdatter

K, #9022, f. 1743
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Maren Pedersdatter blev født i 1743, datter af Peder Jensen og Pernille Ibsdatter. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Pernille Ibsdatter 6 juni 1749.1
Far-Biologisk*Peder Jensen f. f 1723
Mor-Biologisk*Pernille Ibsdatter f. f 1714, d. 1749

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 31
  Peder Jensen rytterbonde i Mønge
  Anna Jørgensdatter 15
  Inger Jørgensdatter 12
  Maren Pedersdatter 6.

Maren Pedersdatter

K, #10332, f. 1675
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1675, datter af Peder Jostesen og Pernella Christophersdatter. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Pernella Christophersdatter 18 oktober 1692.1
Far-Biologisk*Peder Jostesen f. f 1655
Mor-Biologisk*Pernella Christophersdatter f. f 1655, d. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 63
  Peder Jostesen
  Christopher Pedersen 11
  Jost Pedersen 7
  Maren Pedersdatter 17
  Anne (?) Pedersdatter 9
  Kirstine Pedersdatter 5.

Maren Pedersdatter

K, #9622, f. 1727
Senest redigeret=20 Jul 2021
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1727, datter af Peder Larsen og Else Christensdatter. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Else Christensdatter 4 juli 1735.1
Far-Biologisk*Peder Larsen f. f 1707
Mor-Biologisk*Else Christensdatter f. f 1707, d. 1735

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 167
  Peder Larsen
  Søren 5
  Maren 8
  Niels 3
  Lars 2.

Maren Pedersdatter

K, #10617, f. før 1737
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Maren blev gift med Villum Larsen , søn af Lars Willumsen og Birgitte Andersdatter.
     Maren Pedersdatter blev født før 1737.
     Maren Pedersdatter mistede Villum Larsen i 1757. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Villum Larsen 22 april 1757.1
     Maren Pedersdatter's fæste af halvhus nr. 10, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Ingemand Jensen 24 marts 1767.2

Familie: Maren Pedersdatter og Villum Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 878
  Maren Pedersdatter.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 188b, Villum Larsens enke.

Maren Pedersdatter

K, #10637, f. 1742
Senest redigeret=23 Jul 2021
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1742, datter af Peder Jensen og Anne Hansdatter. Maren Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Jensen 19 december 1758.1
Far-Biologisk*Peder Jensen f. f 1712, d. 1758
Mor-Biologisk*Anne Hansdatter f. f 1712

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 143
  Anne Hansdatter
  Jens Pedersen 20
  Hans Pedersen 12
  Ole Pedersen 8
  Else Pedersdatter 26
  Johanne Pedersdatter 23
  Maren Pedersdatter 16.

Maren Pedersdatter

K, #7345, f. før 1852
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Maren blev gift med Jens Jørgensen.
     Maren Pedersdatter blev født før 1852.
     Maren Pedersdatter's skøde på Matr. 16 b, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jens Jensen 29 september 1872.1

Familie: Maren Pedersdatter og Jens Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 229.

Maren Pedersdatter

K, #3786, f. 1793
Senest redigeret=15 Okt 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1793.

Børn af Maren Pedersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Annisse, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1840Annisse, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maren Pedersdatter, 41, Enke, K, Huuskone lever af Jordbrug, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 302, C5766
  Johanne Pedersdatter, 21, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 303, C5766
  Margrethe Pedersdatter, 14, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 304, C5766
  Kjersten Pedersdatter, 12, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 305, C5766
  Jens Pedersen, 10, Ugift, M, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 306, C5766
  Mads Pedersen, 7, Ugift, M, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 307, C5766
  Peternelle Pedersen, 3, Ugift, K, hendes Børn, Annise Bye, Et Huus, 53, FKT-Protokol Nr.31-F.7, , 308, C5766.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maren Pedersdatter, 49, Enke, Huuskone, Annise, Huus, 2, 108, FKT-protokol B. 48 F. 15, , 631, C3217
  Mads Pedersen, 12, Ugift, hendes Børn, Annise, Huus, 2, 108, FKT-protokol B. 48 F. 15, , 632, C3217
  Petronelle Pedersdatter, 10, Ugift, hendes Børn, Annise, Huus, 2, 108, FKT-protokol B. 48 F. 15, , 633, C3217
  Johanne Pedersdatter, 23, Gift, Indsidderske, Annise, Huus, 2, 108, FKT-protokol B. 48 F. 15, , 634, C3217
  Peder Kristensen, 1, Ugift, hendes Barn, Annise, Huus, 2, 108, FKT-protokol B. 48 F. 15, , 635, C3217.

Maren Pedersdatter

K, #11060, f. 1804
Senest redigeret=19 Okt 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1804.

Folketællinger og boliger

Flytning1829Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjener Skolelærer Jensen.

Maren Pedersdatter

K, #11464, f. 1831
Senest redigeret=17 Nov 2022
Slægt=0
     Maren Pedersdatter blev født i 1831.

Folketællinger og boliger

Flytning1847Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Maren Kirstine Pedersdatter

K, #369, f. 20 januar 1838, d. 8 marts 1850
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Maren Kirstine Pedersdatter blev født 20 januar 1838 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Børgesen og Mette Jørgensdatter. Maren Kirstine Pedersdatter blev døbt 18 februar 1838 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 8 marts 1850 i Ørby, Vejby, i en alder af 12 år.2 Hun blev begravet 15 marts 1850 fra Vejby.1
Mor-Biologisk*Mette Jørgensdatter f. 1 Nov 1804, d. 6 Apr 1883

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 461, Ørby, 92, en Gaard, Peder Borgesen, 35, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 462, Ørby, 92, en Gaard, Mette Jørgensdatter, 36, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 463, Ørby, 92, en Gaard, Ole Larsen, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 464, Ørby, 92, en Gaard, Lars Larsen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 465, Ørby, 92, en Gaard, Maren Pedersdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 466, Ørby, 92, en Gaard, Hans Andersen, 25, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 467, Ørby, 92, en Gaard, Johanne Pedersdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 366, Ørby, 76, Et Huus, Peder Børgesen, M, 40, Gift, Gaardmand, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 367, Ørby, 76, Et Huus, Mette Rasmus Datter, K, 41, Gift, hans Kone, 1, Annise Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 368, Ørby, 76, Et Huus, Ole Larsen, M, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 369, Ørby, 76, Et Huus, Lars Larsen, M, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 370, Ørby, 76, Et Huus, Stine Peders Dat, K, 7, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 371, Ørby, 76, Et Huus, Petronille Hans Dat, K, 19, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 634, Vejby, 130, Ørby, Peder Børgesen, M, 46, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 635, Vejby, 130, Ørby, Mette Jørgensdatter, K, 44, Gift, Hans Hustru, , 1, Annisse, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 636, Vejby, 130, Ørby, Ole Larsen, M, 18, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 637, Vejby, 130, Ørby, Lars Larsen, M, 16, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 638, Vejby, 130, Ørby, Stine Pedersdatter, K, 13, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,.

Maren Kirstine Pedersdatter

K, #5552, f. 12 januar 1840
Senest redigeret=28 Jan 2023
Slægt=1
     Maren Kirstine Pedersdatter blev født 12 januar 1840 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Jacobsen og Bendte Kirstine Olsdatter. Maren Kirstine Pedersdatter blev døbt 19 januar 1840 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 23 april 1854 i Vejby.2
Far-Biologisk*Peder Jacobsen f. 18 Aug 1799, d. 31 Maj 1871
Mor-Biologisk*Bendte Kirstine Olsdatter f. c 1798, d. 22 Feb 1874

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Holløse Lyng, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning30 april 1854København, fra Holløse, Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jacobsen, 42, Gift, Skrædder, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 843, C3228
  Bendte Kirstine Olsdatter, 42, Gift, hans Kone, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 844, C3228
  Jacob Pedersen, 16, Ugift, Deres Børn, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 845, C3228
  Ane Marie Pedersdatter, 14, Ugift, Deres Børn, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 846, C3228
  Ole Pedersen, 10, Ugift, Deres Børn, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 847, C3228
  Else Pedersdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 848, C3228
  Inger Oline Pedersdatter, 4, Ugift, Deres Børn, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 849, C3228
  Maren Kirstine Pedersdatter, 1, Ugift, Deres Børn, Holløse, et Huus, 1, 32, FKT-prot.B.48. F. 272, , 850, C3228.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 832, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Peder Jacobsen, M, 47, Gift, Skræder, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 833, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Bendte Kirstine Ols Datter, K, 47, Gift, hans Kone, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 834, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Johanne Peders Datter, K, 23, Gift, Deres Datter, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 835, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Ole Pedersen, M, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 836, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Else Peders Datter, K, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 837, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Inger Oline Peders Dat, K, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 838, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 34, Et Huus, Maren Kirstine Pedersd, K, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 839, Vejby, 34, Holløse Lyng, Peder Jacobsen, M, 51, Gift, Snedker, , 1, Melby, Frederiksværk, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 840, Vejby, 34, Holløse Lyng, Bendte Olsdatter, K, 52, Gift, Hans Hustru, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 841, Vejby, 34, Holløse Lyng, Oline Pedersdatter, K, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 842, Vejby, 34, Holløse Lyng, Maren Pedersdatter, K, 11, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra faderen Peder Jacobsen i Holløse.

Maren Larsine Pedersdatter

K, #410, f. 1 oktober 1842, d. 21 april 1917
Senest redigeret=2 Jun 2023
Slægt=1
     Maren Larsine Pedersdatter blev født 1 oktober 1842 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Olsen og Magrethe Larsdatter. Maren Larsine Pedersdatter blev døbt 13 november 1842 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 5 oktober 1856 i Vejby.1
     Maren blev gift 3 december 1867 i Vejby med Peder Christensen , søn af Christen Andersen og Ane Kirstine Pedersdatter, bevidnet af Peder Olsen og Christen Andersen.2
     Maren Larsine Pedersdatter mistede Peder Christensen 17 maj 1902.
     Hun døde 21 april 1917 i Ørby, Vejby, i en alder af 74 år. Hun blev begravet 28 april 1917 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Peder Olsen f. 3 Apr 1815, d. 17 Okt 1894
Mor-Biologisk*Magrethe Larsdatter f. 21 Jan 1822, d. 3 Okt 1864

Børn af Maren Larsine Pedersdatter og Peder Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 406, Ørby, 83, En Gaard, Peder Olsen, M, 30, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 407, Ørby, 83, En Gaard, Margrethe Larsdatt, K, 23, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 408, Ørby, 83, En Gaard, Maren Pedersdatter, K, 3, Ugift, deres Barn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 409, Ørby, 83, En Gaard, Hans Nielsen, M, 25, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 410, Ørby, 83, En Gaard, Christiane Børgesdat., K, 22, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 625, Vejby, 128, Ørby, Peder Olsen, M, 35, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 626, Vejby, 128, Ørby, Margrethe Larsdatter, K, 29, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 627, Vejby, 128, Ørby, Maren Pedersdatter, K, 8, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 628, Vejby, 128, Ørby, Lars Hansen, M, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 629, Vejby, 128, Ørby, Karen Sørensdatter, K, 21, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 987, .O, Ørby, 130, En Gaard, 215, Peder Olsen, M, 40, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 235, , 987,
  E2695, FT-1855, 988, .O, Ørby, 130, En Gaard, 215, Maren Larsdatter, K, 34, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 235, , 988,
  E2695, FT-1855, 989, .O, Ørby, 130, En Gaard, 215, Maren Jensine Pedersdatter, K, 13, U, Her i Sognet, Deres Datter, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 235, , 989,
  E2695, FT-1855, 990, .O, Ørby, 130, En Gaard, 215, Jens Mathisen, M, 25, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 235, , 990,
  E2695, FT-1855, 991, .O, Ørby, 130, En Gaard, 215, Christen Johansen, M, 20, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 235, , 991,
  E2695, FT-1855, 992, .O, Ørby, 130, En Gaard, 215, Johanne Carlsdatter, K, 24, U, Ramløse, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 235, , 992,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Olsen, 45, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Gaardmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 267, 601, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Margrethe Larsdatter, 39, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 267, 602, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Maren Pedersdatter, 18, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Datter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 267, 603, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Christen Johansen, 25, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestekarl, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 267, 604, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Niels Jørgensen, 16, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestekarl, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 267, 605, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Karen Sørensdatter, 22, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 267, 606, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Ørby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 724, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Peder Olsen, M, 54, E, Gaardejer, Husfader, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 725, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Peder Christensen, M, 24, G, Medhjælper, Svigersøn, Holløse. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 726, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Maren Larsine Pedersdatter, K, 27, G, Medhjælperske, Husbestyrerinde, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 727, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Hans Nielsen, M, 13, U, Dreng, Plejesøn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 728, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Jens Jørgen Nielsen, M, 17, U, Karl, Tjener, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 729, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Johanne Carlsdatter, K, 38, U, Pige, Tjener, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Olsen, 64, Enkemand, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Husfader, Gaardejer, Lutheran, , M, 60, En Gaard, Ørby By
  Peder Christensen, 34, Gift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Hans Svigersøn, Gaardbestyrer, Lutheran, , M, 61, En Gaard, Ørby By
  Maren Larsine Peders Datter, 37, Gift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Hans Hustru, Husbestyrerinde, Lutheran, , K, 62, En Gaard, Ørby By
  Hanne Margrethe Christensen, 8, Ugift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheran, , K, 63, En Gaard, Ørby By
  Christen Peder Christensen, 4, Ugift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheran, , M, 64, En Gaard, Ørby By
  Anna Christine Christensen, 1, Ugift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheran, , K, 65, En Gaard, Ørby By
  Hans Nielsen, 23, Ugift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 66, En Gaard, Ørby By
  Lars Peter Larsen, 15, Ugift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Tjenestedreng, Lutheran, , M, 67, En Gaard, Ørby By
  Ellen Jensine Larsen, 22, Ugift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheran, , K, 68, En Gaard, Ørby By
  Johanne Christine Nielsen, 15, Ugift, Kirkeværløse København, , Tjenestepige, Lutheran, , K, 69, En Gaard, Ørby By
  Mads Pedersen, 55, Enkemand, Tibirke Sogn, , Husfader, Gaardejer, Lutheran, , M, 122, En Gaard, Ørby By
  Kirsten Hansen, 29, Ugift, Her i Sognet, , Tjenestepige, Lutheran, , K, 123, En Gaard, Ørby By
  Ane Hansen, 18, Ugift, Valby Sogn, , Tjenestepige, Lutheran, , K, 124, En Gaard, Ørby By
  Ole Olsen, 26, Ugift, Ramløse Sogn, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 125, En Gaard, Ørby By
  Anders Jørgensen, 17, Ugift, Græsted Sogn, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 126, En Gaard, Ørby B.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 827, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Peter Christensen, M, 44, Gift, Gaardejer, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 828, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Maren Larsine Peters Datter, K, 47, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 829, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Hanne Margrethe Christensen, K, 18, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 830, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Christen Peter Christensen, M, 14, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 831, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Anna Kristine Christensen, K, 11, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 832, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Anders Jensen, M, 25, Ugift, , , Tjenestetyende, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 833, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Ane Margrethe Larsen, K, 22, Ugift, , , Tjenestetyende, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 834, Ørby By, 14, Matr. No. 2, Peter Olsen, M, 74, Enkemand, , , Aftægtsmand, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 39,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 715, Ørby, 1, 2, Peter Kristensen, M, G, Gaardejer, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18460114, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 716, Ørby, 1, 2, Maren Kristensen, K, G, , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18421001, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 717, Ørby, 1, 2, Laurits Larsen, M, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18810218, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 718, Ørby, 1, 2, Peter Rasmussen, M, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18831003, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 719, Ørby, 1, 2, Karen Sørensen, K, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18381228, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 720, Ørby, 1, 2, Kristine Rasmussen, K, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18750911, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 721, Ørby, 1, 2, Smed?? Berg, M, U, Smed, Logerende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , Arbejdsløs, 20140000, , FT-1901, Hovedliste,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 631, 19, Aftægtshus p 39, Maren Larsine Christensen, K, 63, Enke, Aftægtskone, Husmoder, 1-10-1842, 1842, FT-1906, 55,
  S0178, 632, 19, Aftægtshus p 39, Hanne Margrethe Christensen, K, 34, Ugift, , Barn, 22-5-1871, 1871, FT-1906, 55,.

Maren Marie Pedersdatter

K, #8789, f. februar 1844
Senest redigeret=13 Jul 2023
Slægt=0
     Maren Marie Pedersdatter blev født februar 1844.
     Maren blev gift 12 juli 1868 i Hvidovre, Sokkelund, København, med Anders Larsen , søn af Lars Nielsen og Ane Margrethe Jensdatter.1

Barn af Maren Marie Pedersdatter og Anders Larsen

Folketællinger og boliger

Flytning12 september 1868Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra København, hhv. Hvidovre2
Flytning21 april 1869Hvidovre, Sokkelund, København, fra Vejby3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl, 25 år, arbejdsmand for gmd Lars Jensen i Vigerslev.
  Pige, 24 5/12 år, tjenestepige af Vigerslev.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Lars Larsens enke i Vejby.
  Af Vejby.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj moderen Lars Larsens enke i Vejby.

Margrete Pedersdatter

K, #5982, f. cirka 1777
Senest redigeret=2 Mar 2022
Slægt=0
     Margrete Pedersdatter blev født cirka 1777.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 7, Wejbye, 2den Familie, Hans Jensen, M, 61, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 239,
  B3532, 8, Wejbye, 2den Familie, Karen Nielsdatter, K, 59, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 239,
  B3532, 9, Wejbye, 2den Familie, Jens Hansen, M, 23, Ugift, , , , deres Sønner, FT-1801, Bind 47, side 239,
  B3532, 10, Wejbye, 2den Familie, Ole Hansen, M, 17, Ugift, , , , deres Sønner, FT-1801, Bind 47, side 239,
  B3532, 11, Wejbye, 2den Familie, Margrete Pedersdatter, K, 24, Ugift, , , , Tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 239,.

Margretha Pedersdatter

K, #2476, f. cirka 1775
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Margretha Pedersdatter blev født cirka 1775, datter af Peder Nielsen og Karen Pedersdatter.
Far-Biologisk*Peder Nielsen f. c 1744, d. 8 Maj 1827
Mor-Biologisk*Karen Pedersdatter f. c 1740

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 193, Weybye Bye, 40, Peder Nielsen, 42, Gift, 1, Bonde og huusmand, , Mand, FT-1787, 199,
  C1709, 194, Weybye Bye, 40, Karen Pedersdatter, 46, Gift, 1, , , Kone, FT-1787, 199,
  C1709, 195, Weybye Bye, 40, Margretha Pedersdatter, 12, , , , , Deres ægte børn, FT-1787, 199,
  C1709, 196, Weybye Bye, 40, Ellen Pedersdatter, 6, , , , , Deres ægte børn, FT-1787, 199,.

Margrethe Pedersdatter

K, #384, f. 10 januar 1832
Senest redigeret=31 Jan 2023
Slægt=0
     Margrethe Pedersdatter blev født uden for ægteskab 10 januar 1832 Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 18 februar 1832 Helsinge.1 Hun blev konfirmeret 19 april 1846 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Peder Olsen f. c 1805, d. 9 Jun 1840
Mor-Biologisk*Ane Pedersdatter f. 1810

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Ane Pedersdatter af Helsinge. Udlagt barnefader ungkarl Peder Olsen af Laugø.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 545, Ørbye, 103, en Gaard, Peder Olsen, M, 29, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 546, Ørbye, 103, en Gaard, Anne Pedersdatter, K, 26, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 547, Ørbye, 103, en Gaard, Magrethe Pedersdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 548, Ørbye, 103, en Gaard, Maren Pedersdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 549, Ørbye, 103, en Gaard, Christen Jørgensen, M, 18, Ugift, Tjenestedreng, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Olsen, 37, Gift, Gaardmand, , 1, 629, en Gaard, Ørby
  Anne Pedersdatter, 35, Gift, hans Kone, , 1, 630, en Gaard, Ørby
  Magrethe Pedersdatter, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, 631, en Gaard, Ørby
  Hans Pedersen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, 632, en Gaard, Ørby
  Peder Larsen, 25, Ugift, Tjenestekarl, , 1, 633, en Gaard, Ørby
  Abelone Hansdatter, 21, Ugift, Tjenestepige, , 1, 634, en Gaard, Ørby.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 383, Ørby, 79, En Gaard, Hans Jensen, M, 37, Gift, Gaardmand, 1, Ramløse Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 384, Ørby, 79, En Gaard, Ane Pedersdatter, K, 35, Gift, hans Kone, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 385, Ørby, 79, En Gaard, Margrethe Pedersdatter, K, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 386, Ørby, 79, En Gaard, Hans Hansen, M, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 387, Ørby, 79, En Gaard, Maren Hansdatter, K, 2, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 388, Ørby, 79, En Gaard, Jens Hansen, M, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj for stedfaderen Hans Jensen i Vejby.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Til gmd Hans Jensen i Ørby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 539, Vejby, 108, Ørby, Hans Jensen, M, 44, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 540, Vejby, 108, Ørby, Anne Pedersdatter, K, 42, Gift, Hans Hustru, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 541, Vejby, 108, Ørby, Margrethe Pedersdatter, K, 18, Ugift, Deres barn, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 542, Vejby, 108, Ørby, Hans Pedersen, M, 13, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 543, Vejby, 108, Ørby, Maren Hansdatter, K, 8, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 544, Vejby, 108, Ørby, Jens Hansen, M, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 545, Vejby, 108, Ørby, Pouline Hansen, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra præstegården.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj stedfaderen gmd Hans Jensen i Vejby.

Margrethe Pedersdatter

K, #425, f. cirka 1783, d. 8 maj 1853
Senest redigeret=19 Mar 2023
Slægt=1
     Margrethe Pedersdatter blev født cirka 1783 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Hansen og Mette Madsdatter. Margrethe Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Hansen 30 juli 1810.1
     Margrethe blev gift før 1815 med Ole Nielsen , søn af Niels Olsen.2
     Margrethe Pedersdatter mistede Ole Nielsen 26 oktober 1840.
     Hun døde 8 maj 1853 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 17 maj 1853 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
Far-Biologisk*Peder Hansen f. 1755, d. 1 Sep 1809
Mor-Biologisk*Mette Madsdatter f. c 1750, d. 20 Jul 1823

Børn af Margrethe Pedersdatter og Ole Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Peder Hansen arvefaestegmd i Hollose, Vejby 30 Jul 1810 pg 14
  WIFE: Mette Madsdtr
  2 CH: Hans Pedersen 23
  Margrethe Pedersdtr 26 begge hiemme
  curator: Hans Jensen gmd
  gd: Peder Sorensen gmd i Hollose
  wgd: Hans Madsen gmd i Ramlose
  by: Niels Knudsen gmd i Vejby, Mathias Jensen i Hollose
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 343, Holløsse Bye, 76, Peder Hansen, 34, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 204,
  C1709, 344, Holløsse Bye, 76, Mette Madsdatter, 38, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 204,
  C1709, 345, Holløsse Bye, 76, Magrethe Pedersdatter, 4, , , , , ægte børn, FT-1787, 204,
  C1709, 346, Holløsse Bye, 76, Hans Pedersen, 1, , , , , ægte børn, FT-1787, 204,
  C1709, 347, Holløsse Bye, 76, Jens Sørensen, 18, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 204,
  C1709, 348, Holløsse Bye, 76, Peder Sørensen, 14, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 204,
  C1709, 349, Holløsse Bye, 76, ??Ulnig Johansdatter, 19, Ugift, , , Fornavn kan ikke afgøres med sikkerhed, Tienestefolk, FT-1787, 204,
  C1709, 350, Holløsse Bye, 76, Johanne Larsdatter, 16, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 204,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 487, Holløse, 12te Familie, Peder Hansen, M, 46, Gift, 1, Gaardbeboer, Foged og Lægdsmand, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 488, Holløse, 12te Familie, Mette Madsdatter, K, 46, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 489, Holløse, 12te Familie, Hans Pedersen, M, 14, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 490, Holløse, 12te Familie, Margrete Persdatter, K, 16, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 491, Holløse, 12te Familie, Laus Hansen, M, 19, Ugift, , , , deres tyende, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 492, Holløse, 12te Familie, Jørgen Hansen, M, 7, Ugift, , , , deres tyende, FT-1801, Bind 47, side 254,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 540, Ørbye, 102, en Gaard, Ole Nielsen, M, 72, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 541, Ørbye, 102, en Gaard, Magrethe Pedersdatter, K, 50, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 542, Ørbye, 102, en Gaard, Peder Olsen, M, 19, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 543, Ørbye, 102, en Gaard, Niels Olsen, M, 16, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,
  C7453, 544, Ørbye, 102, en Gaard, Sidse Svendsdatter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 276,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 598, Ørby, 120, en Gaard, Ole Nielsen, 76, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 599, Ørby, 120, en Gaard, Magrethe Pedersdatter, 56, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 600, Ørby, 120, en Gaard, Peder Olsen, 25, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 601, Ørby, 120, en Gaard, Niels Olsen, 21, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 602, Ørby, 120, en Gaard, Johanne Sørensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 423, Ørby, 86, En Gaard, Margrethe Pedersdatter, K, 60, Enke, Gaardmandsenke, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 424, Ørby, 86, En Gaard, Niels Olsen, M, 26, Ugift, hendes Søn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 425, Ørby, 86, En Gaard, Jens Hansen, M, 21, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 426, Ørby, 86, En Gaard, Ane Nielsdatter, K, 22, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 630, Vejby, 129, Ørby, Niels Olsen, M, 33, Ugift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 631, Vejby, 129, Ørby, Margrethe Pedersdatter, K, 66, Enke, Hans moder, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 632, Vejby, 129, Ørby, Peder Jensen, M, 40, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 364,
  C6743, 633, Vejby, 129, Ørby, Grethe Larsdatter, K, 18, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Alsønderup, , FT-1850, Side 364,.

Margrethe Pedersdatter

K, #1652, f. 19 august 1845, d. før 1885
Senest redigeret=26 Jul 2023
Slægt=1
     Margrethe Pedersdatter blev født 19 august 1845 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Christophersen og Bodil Kirstine Jacobsdatter. Margrethe Pedersdatter blev døbt 21 september 1845 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 2 oktober 1859 i Vejby.1
     Margrethe blev gift 19 januar 1869 i Vejby med Niels Sørensen , bevidnet af Peder Christophersen og Jørgen Christiansen.2
     Hun døde før 1885 i København.
Far-Biologisk*Peder Christophersen f. 1809, d. 9 Jul 1878
Mor-Biologisk*Bodil Kirstine Jacobsdatter f. 23 Aug 1819, d. 9 Jun 1887

Barn af Margrethe Pedersdatter og Hans Olsen

Barn af Margrethe Pedersdatter og Niels Sørensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Unnerup Skole, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1 maj 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup, Vejby6
Flytning3 november 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge7
Flytning1 maj 1862Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby8
Flytning15 april 1866Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge9
Flytning10 november 1866Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby10
Flytning12 december 1868Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Frederiksborg11
Flytning1 marts 1870Gentofte, Sokkelund, København, fra Ørby, Vejby12
Folketælling1 februar 1880Lægeforeningens Boliger, Østerbrogade 57, København13

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Nørre Herlev
  Ugift af Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 523, Vejby, 105, Ørby, Peder Christoffersen, M, 42, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 524, Vejby, 105, Ørby, Birthe Jacobsen, K, 32, Gift, Hans Hustru, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 525, Vejby, 105, Ørby, Kirsten Pedersdatter, K, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 526, Vejby, 105, Ørby, Anne Kirstine Pedersdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 527, Vejby, 105, Ørby, Margrethe Pedersdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 528, Vejby, 105, Ørby, Søren Pedersen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 889, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Peder Christoffersen, M, 47, G, Ramløse, Huusfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 889,
  E2695, FT-1855, 890, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Birthe Jacobsdatter, K, 37, G, Helsinge, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 890,
  E2695, FT-1855, 891, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Ane Kirstine Pedersen, K, 12, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 891,
  E2695, FT-1855, 892, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Margrethe Pedersdatter, K, 10, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 892,
  E2695, FT-1855, 893, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Søren Pedersen, M, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 893,
  E2695, FT-1855, 894, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Ane Marie Pedersen, K, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 894,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 999, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Jens Lundt, Mand, 51, Gift, , , Husfader. Skolelærer, Aalborg, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1000, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Sophie Greiersen, Kvinde, 51, Gift, , , Hans Kone, Værløse Sogn, Københavns Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1001, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Hans Lundt, Mand, 13, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1002, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Jacob Lundt, Mand, 10, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1003, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Arine Greiersen, Kvinde, 61, Enke(mand), , , Husmoders Familie, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1004, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Margrethe Pedersen, Kvinde, 15, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj skolelærer Lundt i Unnerup.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Ole Larsen i Holløse.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Ole Larsen i Ørby.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Peder Christophersen.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderern aftm Peder Christophersen i Ørby.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen hmd Peder Christophersen i Ørby.
 12. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Soldat Niels Sørensens hustru, viet i Vejby kirke 1869. Af Ørby.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Sørensen, 33, Gift, Graverkarl, M, Harløse Frederiksborg Amt, Østerbrogade 57, Stuen 22, København, , 30 F 462, 1868, Kort nr. 6003 s. 255, , 2546, Østerbrogade (ulige numre), Lutheran, D5096, 3, 4, 63, 2
  Margrethe født Pedersdatter, 34, Gift, hans Kone, K, Øsby Frederiksborg Amt, Østerbrogade 57, Stuen 22, København, , 30 F 462, 1868, Kort nr. 6003 s. 255, , 2547, Østerbrogade (ulige numre), Lutheran, D5096, 3, 4, ,
  Anders Peter Sørensen, 10, Ugift, deres Søn, M, Øsby Frederiksborg Amt, Østerbrogade 57, Stuen 22, København, , 30 F 462, , Kort nr. 6003 s. 255, , 2548, Østerbrogade (ulige numre), Lutheran, D5096, , , ,
  Anna Sophie Sørensen, 7, Ugift, deres Datter, K, Kjøbenhavn, Østerbrogade 57, Stuen 22, København, , 30 F 462, , Kort nr. 6003 s. 255, , 2549, Østerbrogade (ulige numre), Lutheran, D5096, , , ,
  Albertine Regine Sørensen, 5, Ugift, deres Datter, K, Kjøbenhavn, Østerbrogade 57, Stuen 22, København, , 30 F 462, , Kort nr. 6003 s. 255, , 2550, Østerbrogade (ulige numre), Lutheran, D5096, , , ,
  Amalie Margrethe Sørensen, 3, Ugift, deres Datter, K, Kjøbenhavn, Østerbrogade 57, Stuen 22, København, , 30 F 462, , Kort nr. 6003 s. 255, , 2551, Østerbrogade (ulige numre), Lutheran, D5096, , , ,.

Margrethe Pedersdatter

K, #2114, f. cirka 1829
Senest redigeret=25 Aug 2020
Slægt=0
     Margrethe Pedersdatter var Tjenestepige.
     Margrethe Pedersdatter blev født cirka 1829 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1042, Vejby, 27, Unnerup, Jørgen Larsen, M, 59, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1043, Vejby, 27, Unnerup, Kirstine Pedersdatter, K, 46, Gift, Hans Hustru, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1044, Vejby, 27, Unnerup, Lars Jørgensen, M, 20, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1045, Vejby, 27, Unnerup, Peder Jørgensen, M, 16, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1046, Vejby, 27, Unnerup, Maren Jørgensdatter, K, 6, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1047, Vejby, 27, Unnerup, Margrethe Pedersdatter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,.

Margrethe Pedersdatter

K, #5695, f. cirka 1793
Senest redigeret=2 Jan 2021
Slægt=0
     Margrethe Pedersdatter blev født cirka 1793 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 278, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 53 - F2, Et Hus, Jens Olsen, Mand, 72, Gift, , , Mandens Svigerfader. Aftægtsmand, Vinderød Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 261,
  D5558, 279, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 53 - F2, Et Hus, Margrethe Pedersdatter, Kvinde, 67, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 261,.

Margrethe Pedersdatter

K, #6966, f. cirka 1810
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Margrethe Pedersdatter blev født cirka 1810, datter af Peder Pedersen og Karen Pedersdatter. Margrethe Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Pedersen i 1810.1 Margrethe Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Margrete Hansdatter 31 maj 1817.2
Far-Biologisk*Peder Pedersen f. c 1773, d. 1810
Mor-Biologisk*Karen Pedersdatter f. c 1774

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Peder Pedersen hmd i Orbye, Vejby (no date) 1810 pg 17
  WIFE: Karen Pedersdtr
  4 CH: Pernille Pedersdtr
  Ane Pedersdtr
  Sidse Pedersdtr
  Margrethe Pedersdtr - all small
  BRO: Rasmus Pedersen i Hollose
  wgd: Jens Pedersen i Hollose
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Margrethe Hansdtr i Hollose, Vejby 31 May 1817 pg 56
  HUSB: Jens Pedersen hmd
  CH: Peder Pedersen (dod)
  CH: Pedernelle Pedersdtr 17
  Ane Pedersdtr 14
  Sidse Pedersdtr 8
  Margrethe Pedersdtr 6
  Rasmus Pedersen hmd i Hollose
  Margrethe Kirstine Pedersdtr = Niels Christensen hmd i Vejby
  Johanne Margrethe Pedersdtr = Anders Christensen i Hollose
  Ellen Pedersdtr = Lars Christensen gmd i Hollose
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].

Margrethe Pedersdatter

K, #6784, f. cirka 1784, d. 10 februar 1822
Senest redigeret=13 Nov 2022
Slægt=1
     Margrethe Pedersdatter blev født cirka 1784.
     Margrethe blev gift før 1809 med Anders Pedersen.
     Hun døde 10 februar 1822 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev begravet 12 februar 1822 fra Valby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hendes ejendele blev skiftet 18 februar 1822.2

Børn af Margrethe Pedersdatter og Anders Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, parcellist Anders Pedersens hstr i Mønge, 38 år.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Margrethe Pedersdtr i Monge, Vejby 18 Feb 1822 pg 75
  HUSB: Anders Pedersen parcellist
  5 CH: Anders Andersen 9
  Soren Andersen 7
  Henrich Andersen 5
  Bodil Andersdtr 12
  Pernille Andersdtr 1
  gd: Lars Pedersen gmd i Monge
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].

Margrethe Pedersdatter

K, #3542, f. 20 juni 1831, d. 9 januar 1832
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Margrethe Pedersdatter blev født 20 juni 1831 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Jørgensen og Magrethe Larsdatter. Margrethe Pedersdatter blev døbt 26 juni 1831 Vejby.1
     Hun døde 9 januar 1832 i Vejby.2 Hun blev begravet 15 januar 1832 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Peder Jørgensen f. 18 Aug 1802
Mor-Biologisk*Magrethe Larsdatter f. 5 Apr 1806, d. 8 Mar 1841

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Margrethe Pedersdatter

K, #9337, f. 2 juli 1809
Senest redigeret=15 Jul 2023
Slægt=0
     Margrethe Pedersdatter blev født 2 juli 1809 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Margrethe blev gift 13 januar 1835 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, med Christen Pedersen.2

Børn af Margrethe Pedersdatter og Christen Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Flytning31 juli 1852Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge6
Flytning27 juni 1854Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby7
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Jeppesen, Kolsbæk.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og skomager af Helsinge.
  Pige af Helsinge.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christen Pedersen, 29, Gift, Skomager og Huusmand uden Jord, Helsinge, et Huus, 1, 17, Opslag 5247|5, , 105, C3222
  Margrethe Pedersdatter, 30, Gift, hans Kone, Helsinge, et Huus, 1, 17, Opslag 5247|5, , 106, C3222
  Anders, 5, Ugift, Deres Børn, Helsinge, et Huus, 1, 17, Opslag 5247|5, , 107, C3222
  Ane Kirstine, 2, Ugift, Deres Børn, Helsinge, et Huus, 1, 17, Opslag 5247|5, , 108, C3222
  Jørgen Pedersen, 25, Ugift, Karl, Helsinge, et Huus, 1, 17, Opslag 5247|5, , 109, C3222.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christen Pedersen, 34, Gift, M, Skomager, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe, et Huus, 1, 16, Opslag 7041|31, , 828, B3539
  Magrethe Pedersdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Blidstrup, Frb: Amt [Blistrup sogn, Fborg amt], Laugøe, et Huus, 1, 16, Opslag 7041|31, , 829, B3539
  Anders Christensen, 10, Ugift, M, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe, et Huus, 1, 16, Opslag 7041|31, , 830, B3539
  Ane Kirst. Christensdatter, 7, Ugift, K, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe, et Huus, 1, 16, Opslag 7041|31, , 831, B3539
  Jens Christensen, 4, Ugift, M, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe, et Huus, 1, 16, Opslag 7041|31, , 832, B3539
  Peder Christensen, 2, Ugift, M, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe, et Huus, 1, 16, Opslag 7041|31, , 833, B3539.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christen Pedersen, 39, Gift, M, Skomager, husfader, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 943, C6739
  Margrethe Pedersdatter, 41, Gift, K, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 944, C6739
  Anders Christensen, 15, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 945, C6739
  Ane Kirstine Christensdatter, 12, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 946, C6739
  Jens Christensen, 9, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 947, C6739
  Peder Christensen, 7, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 948, C6739
  Ellen Christensdatter, 4, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 949, C6739
  Ane Margrethe Christensdatter, 2, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, 18, Opslag 114010|34, 950, C6739.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hmd i Ørby (Ole Nielsens hus).
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hmd i Ørby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christen Pedersen, 49, Gift, Mand, Husfader. Skomager, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, 179, 1860, Optællingsliste side 146, 1023, Lutheraner, D5552
  Margrethe Pedersdatter, 51, Gift, Kvinde, Hans Kone, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, 179, 1860, Optællingsliste side 146, 1024, Lutheraner, D5552
  Ane Margrethe Christensdatter, 12, Ugift, Kvinde, Deres Barn, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, 179, 1860, Optællingsliste side 146, 1025, Lutheraner, D5552
  Oline Christensdatter, 9, Ugift, Kvinde, Deres Barn, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, 179, 1860, Optællingsliste side 146, 1026, Lutheraner, D5552
  Larsine Christensdatter, 4, Ugift, Kvinde, Deres Barn, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, 179, 1860, Optællingsliste side 146, 1027, Lutheraner, D5552.

Margrethe Pedersdatter

K, #3057, f. 1817
Senest redigeret=26 Jul 2023
Slægt=0
     Margrethe Pedersdatter blev født i 1817.
     Margrethe blev gift 29 november 1852 i Gerlev, Horns, Frederiksborg, med Ole Bjørnsen.1

Barn af Margrethe Pedersdatter og Ole Bjørnsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Skuldelev, Horns, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1870Skuldelev, Horns, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gårdmand og enkemand efter første ægteskab 46 år af Gerlev
  Pige 35 år opholdende sig i Gerlev.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C4737, 56, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Ole Bjørnsen, M, 28, Gift, Gaardmand, Huusfader, Her i Sognet, 1860, 136-b,
  C4737, 57, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Margrethe Pedersdatter, K, 43, Gift, hans Kone, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, 1860, 136-b,
  C4737, 58, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Anders Olsen, M, 15, Ugift, deres Barn, Gjerløv Sogn, 1860, 136-b,
  C4737, 59, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Niels Olsen, M, 14, Ugift, deres Barn, Gjerløv Sogn, 1860, 136-b,
  C4737, 60, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Christen Olsen, M, 13, Ugift, deres Barn, Gjerløv Sogn, 1860, 136-b,
  C4737, 61, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Ane Margrethe Olsen, K, 5, Ugift, deres Barn, Gjerløv Sogn, 1860, 136-b,
  C4737, 62, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Bjørn Andersen, M, 65, Enkemand, Huusfaderens Fader, der af ham forsørges, Gjerløv Sogn, 1860, 136-b,
  C4737, 63, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv By, 9, Hedevig Pedersdatter, K, 22, Ugift, Tjenestepige, Draaby Sogn, 1860, 136-b,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C8120, 319, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv, 66, Huus, Magrethe Pedersdatter, Kvinde, 52, Enke(mand), Aftægs Kone, St. Hagelse, 1870, 515,
  C8120, 320, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv, 66, Huus, Ane Magrethe Olsen, Kvinde, 14, Ugift, Pige, Barn, Gjerløv, 1870, 515,
  C8120, 321, Frederiksborg, Horns, Skuldelev, Skuldeløv, 66, Huus, Peder Olsen Bjørnsen, Mand, 8, Ugift, Dreng, Barn, Skuldeløv, 1870, 515,.

Margrethe Pedersdatter

K, #2105, f. 7 marts 1824, d. 14 juni 1897
Senest redigeret=7 Mar 2023
Slægt=0
     Margrethe Pedersdatter blev født 7 marts 1824 i Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 14 marts 1824 Valby, Holbo, Frederiksborg.1
     Margrethe blev gift 6 november 1857 i Græsted, Holbo, Frederiksborg, med Mads Larsen , søn af Lars Larsen og Bodil Madsdatter.2
     Hun døde 14 juni 1897 i Faksemose, Græsted, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 73 år. Hun blev begravet 19 juni 1897 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Margrethe Pedersdatter og Mads Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1841Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Sletelte5
Flytning1843Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby6
Flytning1843Schæfergård, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup Mølle, Unnerup, vejby2
Folketælling1 februar 1845Valby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning4 november 1855præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse8
Flytning1 november 1856Græsted, Holbo, Frederiksborg, fra præstegården, Vejby8
Flytning14 december 1857Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted9
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870Matr. 01, Unnerupgård, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1880Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1890et hus, Vejby, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Peder Knudsen og Magrethe Olsdatter, Sletelte.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Knudsen, 33, Gift, M, Parcellist, Slettelt, hører til Nejlinge Skole District, et Huus, 108, Opslag 3408|20, 568, C7452
  Magrethe Olesdatter, 37, Gift, K, hans Kone, Slettelt, hører til Nejlinge Skole District, et Huus, 108, Opslag 3408|20, 569, C7452
  Magrethe Pedersdatter, 10, Ugift, K, Deres Børn, Slettelt, hører til Nejlinge Skole District, et Huus, 108, Opslag 3408|20, 570, C7452
  Bodil Pedersdatter, 6, Ugift, K, Deres Børn, Slettelt, hører til Nejlinge Skole District, et Huus, 108, Opslag 3408|20, 571, C7452
  Inger Pedersdatter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Slettelt, hører til Nejlinge Skole District, et Huus, 108, Opslag 34.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Knudsen, 38, Gift, Huusmand, Slettelt, et Huus, 1, 109, FKT-prot. B.48, F. 250, 558, C3227
  Margrethe Olsdatter, 42, Gift, hans Kone, Slettelt, et Huus, 1, 109, FKT-prot. B.48, F. 250, 559, C3227
  Margrethe Pedersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, Slettelt, et Huus, 1, 109, FKT-prot. B.48, F. 250, 560, C3227
  Bodil Pedersdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Slettelt, et Huus, 1, 109, FKT-prot. B.48, F. 250, 561, C3227
  Inger Pedersdatter, 8, Ugift, Deres Børn, Slettelt, et Huus, 1, 109, FKT-prot. B.48, F. 250, 562, C3227.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjener gmd Jens Jensen i Mønge.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Pige hos P. Larsen i Valby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Larsen, 62, Gift, M, Gaardmand, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 334, C4528
  Bodil Larsdatter, 42, Gift, K, hans Kone, Mønge, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 335, C4528
  Lars Petersen, 23, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 336, C4528
  Hans Petersen, 20, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 337, C4528
  Jørgen Petersen, 17, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 338, C4528
  Gunild Petersdatter, 79, Enke, K, Undertagskone, Mønge, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 339, C4528
  Margrethe Petersdatter, 22, Ugift, K, Tjenestepige, Slettelt, Waldby, En Gaard, 1, 41, Opslag 8394|11, 340, C4528.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj i præstegården.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gift med hmd Mads Larsen i Mønge.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1089, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 210, Et Hus, Mads Larsen, Mand, 36, Gift, , , Husfader. Skomager, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1090, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 210, Et Hus, Margrethe Pedersdatter, Kvinde, 36, Gift, , , Hans Kone, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1091, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 210, Et Hus, Lars Larsen, Mand, 2, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1092, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 210, Et Hus, Bodil Madsdatter, Kvinde, 71, Enke(mand), , , Forsørges af Husfader, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1093, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 210, Et Hus, Anders Madsen, Mand, 74, Enke(mand), , , Forsørges af Husfader, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2429, 1114, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Mads Larsen, M, 45, G, Arbejdsmand, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1115, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Margethe Pedersen, K, 45, G, Husmoder, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1116, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Lars Larsen, M, 11, U, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1117, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Birthe Marie Caroline Larsen, K, 9, U, Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1118, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Anders Peder Larsen, M, 6, U, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1119, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Jørgen Peder Larsen, M, 6, U, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1120, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Bodil Kirstine Larsen, K, 4, U, Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,
  E2429, 1121, Frederiksborg, Holbo, Vejby, Unnerup, 246, Gaard Matr.nr. 4, Margrethe Olsen, K, 72, G, Logerende, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 801,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Jørgensen, 72, Gift, M, Nyder Fattigforsørgelse, Alume Græsted Sogn, Tisvilde By, Et Hus, , 27, 15, , 288, Lutheran, C6985
  Kirsten Nielsen, 81, Gift, K, Nyder Fattigforsørgelse, Kjerrup? By Helsinge Sogn, Tisvilde By, Et Hus, , 27, 15, , 289, Lutheran, C6985
  Mads Larsen, 56, Gift, M, Arbejdsmand, Mønge Vejby Sogn, Tisvilde By, Et Hus, , 27, 15, , 290, Lutheran, C6985
  Margrete Pedersen, 56, Gift, K, Hans Kone, Valdby Og Sogn, Tisvilde By, Et Hus, , 27, 15, , 291, Lutheran, C6985.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 509, Vejby By, 10, Hus, Ellen Madsdatter, K, 63, Enke, Under Fattigforsørgelse, , Husmoder, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 25,
  C5799, 510, Vejby By, 10, Hus, Margrethe Pedersdatter, K, 65, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Valby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 25,.