Rasmus Jensen

M, #2967, f. cirka 1660, d. 1714
Senest redigeret=11 Aug 2022
Slægt=1
     Rasmus Jensen blev født cirka 1660, søn af Jens Smed og Karen Rasmusdatter.
     Rasmus blev gift cirka 1680 med Berete Laursdatter.
     Rasmus Jensen overtog fæstet af Matr. 07, hus nr. 1, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Christen Eskildsøn Jyde i 1695.1
     Han døde i 1714 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Rasmus Jensen's fæste af Matr. 07, hus nr. 1, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Peder Jensen i 1714.2
     Hans ejendele blev skiftet 5 juli 1714.3,4
Far-Biologisk*Jens Smed f. 1630, d. 1664
Mor-Biologisk*Karen Rasmusdatter f. f 1630, d. e 1714

Familie: Rasmus Jensen og Berete Laursdatter

Tavler
Jens Smed

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Rasmus Jensøn stæed afdøde Christen Eshildsens hus Rageleye, paa dend Manehr, af enken, Hans Moder bliver til huse hos ham, saalænge hun lever, svarer stedsmaal efter Fæstebogen, f. 121. 1 Rdr.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Peder Jensen -hidindtil Gaard-Mand i Willingerød fæst det hus som Rasmus Jensen forhen beboede og fradøde - saasom Enken det til hannem haver afstaaen -formedelst hand er hendes Sal. Mands Broder, og hun selv agter at indlade sig udi Egteskab i En anden bye- giver Fæste 2 Rd.
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 179
  Berete Laursdatter
  Brødre og brødres børn.
 4. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Kronborg amtstuedistrikt, Skifteprotokol, 1712 -1721.
  (Opslag 194 side 2).
  Anno 1714 Dend 5 Julÿ blef efter lovlig tillysning Skifte og deling holdet paa Raageleje Efter afdøde Rasmus Jensen Bor samme sted Imellem hans efterladte Hustrue Berete Lars Datter, og dend Sal: Mands moder Karen Rasmus Datter, Samt Brødre og Brødre børn, Peder Jensen i Willingerød og Hans Jensen i Holløse begge deres Egne Verger, Brødre børnene Er Jens Nielsen i Holløse sin egen Værge, Hans Nielsen i Holløse 11 Aar Karen Niels Datter 18 Aar hvis formyndere er deres broder Jens Nielsen i Holløse. Bodel Niels datter 22 Aar hendes formynder er Hans Jensen i Holløse, Enkens Lavværge War Laust Nielsen i Ørbÿe. Skiftet blev forvaltet af Amtsforvalter Lorents Juhl. Vurderings Mændene War Laurst Hansen I Weÿbÿe og Olle Sørensen ibim Blef saa frembvist og kom til Wurdering som følger: (Dr, mk. sk.)
  I Stuen 1 Jern Kakkelofven, 12"-"-", 1 Fyrre bord, 1"-"-", 1 Kiste Benh for bordet, 1"-"-", 1 Bagstoel, -"-"8",
  1 dito, -"-"8", 1 Best Aggedyne, -"3"-", 1 dito, 1"-"-", 1 Gl. dito, -"2"-". 1 dito, -"-"8", 1 gl, Benche Dyne, -"-"8",
  1 Gl. Age Dyne, -"-"12, 1 Gl, Hynde, -"-8", 1 Dito, -"-"6", 1 nyt Besthynde, -"2"-", 1 dito, -"1"8", 1 Gl. dito, -"1"8", 1 Seng Klede med (Sorte (Rander, -"3"-", 1 Halft dito, -"1"8".
  (Opslag 195 side 1).
  I Cammerhit: 1 Ege Kiste, 2"-"-", 1 Sengested, 1"-"-", 1 Gl. Kandesksf, 1"-"-", 1 Øltønde, -"3"-", 1 Halftønde, -"1"8", I Lined Sennge Dyne med blaarander, 3"-"-", 1 Hofwed Dyne, -"1"8", 1 Best Senge Klæde, 2"-"-",
  1 Blaagarns Lagen, -"2"-", 1 dito, -"1"8", 16 All. Widt Walmel, 4"-"-", 1 Bøtte uden Laas, -"2"-", 1 Lampe, -"-"2", 1 Glas Potellie, -"-"4", 9 støcher fielle opslagen til hyller at sette paa, -"-"12",
  I Brøggersit: 1Gl. Brøgger Kiedel, 4"-"-", 1 firring Kiedel, 3"-"-, 1 Mesing Kiedel, -"3"-", 1 dito, -"1"-", 1 Kaaber Gryde, -"3"-", 1 dito, -"3"-", 1 Gl. Kaaber Kiedel, -"-"12", 1 Kaaber Pande, -"-"8, 1 Hand Qwern, 2"2"-",
  1 Brøgge Car, 1"2"-", 1 dito, 1"1"-", 1 Mindre dito, -"2"-", 1 dito, -"2"-", 1 Ølfiering, -"1"8", 1 Kierne, -"-"12".
  1 fyrre Kande, -"-"10", 1 feie Sold, -"-"10", 1 dito, -"-"6", 1 Selle, -"-"10", 1 Skeppe Korrv, -"-"4", 1 Korn seck, 1"-"-", 1 dito, -"3"-", 1 dito, -"1"8", 1 Skeppe Posse, -"-"10, 1 Hugøxse, -"-"12, 1 Spadeøxse, -"-"8", 1 Jern Wegge, -"-"8,
  I Gaarden: 1 Wogn, 8"-"-", 1 Gl. dito, 4"-"-", 1 Slibesten, -"1"-", Selle og Tømme, -"2"-", 1 Høetyffve, -"-"4,
  1 Tierre Bimpel, -"-"4,
  Qweg: 1 Sort hielmet Koe, 10"-"-", 1 Rød draget dito, 10"-"-", 1 Rød broget dito, 8"-"-", 1 Sort hielmed Qwie, 7"-"-",
  Bæster: 1 Sort Hoppe, 12"-"-", 1 doto, 10"-"-",
  Faar: 6 stk. Faar med Lam a. 1 D: 2 mk: Faar og Lam, 9"-"-", 4 fior Lam a. 3 Mk: er, 3"-"-",
  (Opslag 195 side 2)
  Swin: 1 Rød Soe med 4 Grise, 2"-"-", 1 Grise Soe, 1"2"-",
  Bier: 1 Bistade, 1"2"-2, 1 dito, -"2"-",
  Fiske Redskab: 7 Sille Mandser a. 2 mk: 3"2"-", 5 dito a. 2 mk. 2"2"-", 4 Nye dito a. 3 mk. 3"-"-",
  Paa Lofted ower Stuen:
  Rug 2 Tønder a. 9 mk: 4"2"-", Biug 2 Tønder a. 7 mk: 3"2"-", Hafre 1 td. a. 4 mk. 1"-"-", Boghved 4 skepper, -"3"-", 2 Nye Flynder Garn, 2"-"-", 2 dito, 1"2"-", 4 Silde fierringer a 6 s. -"1"8, 1 dito, -"-"4, 2 Stander Tønder, -"-"8", 1 Skieppe Kurrv, -"-"4", 1 Gl. Haspe, -"-"4, 4 Siebøtter, -"1"-", 1 Mælke Kande, -"-"8", 1 Korn Seil, -"1"-", 1 Bage Trug, -"-"8",
  Tinn: 1 Tinn fad 3 mk:er, -"3"-", 1 dito, -"1"8, 1 Fiskefad, -"2"-", 2 Tin Tallerkener, -"2"-", 1 Trefod, -"2"4,
  1 dito, -"-"12, 1 Kaaber Kiedel, -"2"-",
  1 Plov Jern, -"1"-", 1 Gl. Baad, 1"-"-", 1 Gl. Harve, -"1"-", 1 Lim (Klaar, -"1"-", 1 Kaaber Deche til en Kiedel, 1"2"-", 1 Gl. Skibsbret, -"-"8", Hos Semmed Ibsen i Underup 2 støcher Faar paa ,Leje a. stk: 1 D. 2 Mk. wer, 3"-"-",
  Tilstaaende Gield:
  Weÿbÿe: V. Jens Nielsen Laante Penge, 5"-"-", Søren Sørensen, 9"-"-", Jep Hendrichsen, 2"-"-", Olle Nielsen, 12"-"-", Christoffer Jørgensen, 7"-"-".
  Ørbÿe: Jørgen Ibsen, 1"-"-", Jep Jørgensen, 2"2-",
  Holløse: Hans Jensen, 4"-"-", Jens Nielsen, 7"-"-",
  Heslebierg: Erich Jensen , 4"3"8, Niels Hansen, -"2"-",
  Ramløse: Peder Laursen, 10"-"-",
  Raageleÿe: Jens Christensen, 8"2"-", Jens Bech, 13"-"-",
  Udsholt: Svend Ollesen. 2"1"-", Erland Svendsen, 8"2"-", Gudmand Mortensen, 2"1"-", Bent Nielsen, 1"-"8,
  (opslag 196 side 1)
  Bannebierg: Jep Nielsen, 8"-"-",
  Allume: Niels Bensen, 5"-"-",
  Dønnewelde: Jens Laursen, 4"-"-",
  Willingerød: Niels Rasmussen, 50"-"-", Peder Jensen, 12"-"-",
  Mønge: Niels Laursen, 10"-"-",
  Esbønderup: Peder Tasmussen, 30"-"-",
  Summa Ald Boets formue er, 396"-"14",
  Derimod Boets beswering: Olle Sørensen Jernbÿe fordrerde, -"2"-", Ting Mændene fordrer; -"2"8",
  Skiftets Bekostning for 4re Arch Papier at fuldskrifve efter Loven a. 3 Mk: er, 3"-"-", Skiftets tillysning, -"1"-",
  Summa Boets Bekostning, 5"-"8",
  Ligvideret blifuer til deeling Mellem Samtlige ArfWinger, 392"-"6;
  Hvoraf Enken tilkommer den Halve deel, 196"-"3,
  Og Arfwingerne lige saa (Megnd, 196"-"3.
  Er da til hver Broderlod, 49"-"-",
  Og til hver af Brøder Sønnerne, 16" 1 mk: 4,
  Og til hver af de Twende Brøder Døttrene, 8" - "10,

  Udlæg til Enkens part, 196 dr:-" 3 sk, dertil Udlagt som følger:
  1 Sort hielmet Koe, 10"-"-", 1 Rød draget Koe, 10"-"-", 1 Sort Hoppe, 10"-"-", 6 støcher Faar med Lam, 9"-"-",
  4 fior Lam a, 3 mk: 3"-"-", 1 Wid Soe med Grise, 2"-"-", 1 Grise Soe, 1"2"-". Rug 2 td. a. 9 mk. 4"2"-",
  Biug 2 td. a.7 mk: er, 3"2"-", Hafre 1 td. a 4 mk: er, 1"-"-", Boghved 4 skp, -"3"-", 1 Jern Kakelofn, 12"-"-",
  1 Wogn, 8"-"-", 1 Best Agedyne, -"3"-",
  (Opslag 196 side 2)
  1 Best Agedyne, 1"-"-", 1 Gl. dito, -"2"-", 1 Gl. Benche Dyne, -"-"8", 1 Seng Klede med Sorte rander, -"3"-",
  1 halft dito, -"1"8, 1 Nyt Best Hynde, -"2"-", 1 dito, -"1"8", 1 dito, -"1"8", 1 Eege Kiste, 2"-"-", 1 Gl. Kandeskaf, 1"-"-", 1 Øltønde, -"3"-", 1 Halftønde, -"1"8, 1 Linned Senge Dyne med blaa rander, 3"-"-", 1 Hofved dyne, -"1"8",
  1 Best Sengklæde, 2"-"-", 1 (Bestkrttes Sengklæde, -"2"-", 2 Blaagarns Lagen, -"3"8, 1 fierdings Kiedel, 3"-"-",
  1 Meseng Kiedel, -"3"-", 1 Brøgge Kar, 1"2"-", 1 Kierne, -"-"12, 1 førre kande, -"-"10", 1 feie Sold, -"-"10",
  1 Selle, -"-"10", 1 Skeppe Kurv, -"-"4", 2 Korn Seeke, 1"-3-", 4 Silde fierringer, -"1"8", 1 dito, -"-"4", 2 Stander Tønder, -"-"-8", 1 Skippe Korw 1 Haspe, -"-"8", 4 Sibytter 1 Malke Kande, -"1"8", 2 stk. Faar med Lam i Underup, 3"-"-", 2 Bagstole, -"1"-", 1 Høetyfwe 1 Lim Bimpel, -"-"8". 1 feie Sold, -"-"6", 1 Korn Seil, -"1"8",
  Hos Peder RTasmussen i Esbønderup, 15"-"-", Hos Niels Larsen i Allume, 5"-". af Jep Nielsen i Bannebierg, 8"-",
  Jens Bech paa Raageleie, 13"-", Peder Laursen I Ramløse, 10"-", Erland Svendsen I Udsholt, 8"2"-", Jens Larsen I Dønnevælde, 4"-", Olle Nielsen I Weÿbÿe, 12"-", Christoffer Jørgensen I Weÿbÿe, 7"-", Niels Larsen I Mønge, 10"-". --- Er fuld Udlæg, 196"-"4". Legger fra sig 1 sk.

  Dend Sal. Mands Moder Karen Rasmus Datters Laad- -- 49 Rd: Dertil udlagt,
  1 førre Bord og 1 Kistebench, 2"-",
  (Opslag197 side 1)
  2 Biestader, 2"-", 7 Sille Mandser, 3"2"-", 5 Sille Mandser, 2"2"-", 4 Flynder Garn, 3"2"-", 1 Gl. Brøgger Kiedel, 4"-"-", 1 Kaaber decke til en kiedel, 1"2"-", 1 Liin Krog, -"1"-", 1 Gl. Harwe, -"1"-", 1 Gl, Baad, 1"-"-", 1 Plov Jern, -"1"-", 1 Kaaber Kiedel, -"2"-", 1 Bage Trug, -"1"-", 2 Tinn Fade, 1"-"8, 1 Rød broged Koe, 8"-"-", 2 Brøg-ger Kar, 1"3"-", 1 Skieppe Posse, -"-"10", 1 Lampe, -"-"2, 1 Kaaber Gryde, -"3"-", 1 Gl. Kaaber Kiedel, -"-"12",
  Hos Peder Rasmussen I Esbønderup, 10"-"-", Hos Søren Sørensen Jernbye, 5"-"-",
  Er fuldt udlæg, 49"-"-".

  Peder Jensens Laad I Willingerød 49 Dr:-" Dertil ulagt:
  Hos Niels Rasmussen I Willingerød, 49"-"-",
  Er fuldt Udlæg.

  Hans Jensens Laad I Holløse - 49 Dr:-". Dertil Udlagt:
  1 Gl. Wogn, 4"-"-", Selle og Tøm, -"2"-", 1 Slibesten, -"1"-", 1 Jernvege, 1 Hugøxs, 1 Spadeøxs, -"1"12,
  9 stk.Hylder at sætte paa, -"-"12", 1 Kaaber Pande, -"-"8", 1 Sort Hoppe, 12"-"-", 1 Kornsek, -"1"-", 1 Ølfierring, -"1"8", Hos Søren Sørensen I Weÿbÿe, 4"-"-", Hos Jep Hendrichsen I Weÿbÿe, 2"-"-", Erich Jensen I Heslebierg, 4"3"8", Peder Rasmussen I Esbønderup, 5"-"-", Niels Hansen I Heslebierg, 2"-"-", Jens Christensen paa Raageleje, 8"2"-", Niels Rasmussen I Willingerød, 1"-"-", Jørge Ibsen I Ørbye,, 1"-"-", Hos sig self som hand er skyldig til boet, 4"-"-".
  Er fuld Udlæg, 49"-"-".

  (Opslag 197, side 2)
  Jens Nielsens Laad I Holløse -- 16 Dr. 1 mk. 4 sk. Dertil Udlagt:
  Hos sig Self som Hand til Skiftboert er Skyldig, /7"-"-". V. Jens Nielsen I Weibye, 5"-"-", Jep Jørgensen I Ørbye, 2"2"-", Bent Nielsen I Udsholt, 1"-"8", 1 Brøger Car, -"2"-", 1 Gl Aggedyne, -"-"12",
  Er fuld Udlæg, 16"1"4",

  Hans Nielsne Laad som er 16 D, 1 m. 4 s.
  Hos Peder Jensen I Willingerød, 6"-"-", Gudmand Mortensen I Udsholt, 2"1"-", 4 Nye SilleMandser, 3"-"-",
  1 Hand Qwern, 2"-"-", 1 Gl. Benhe Dyne, -"-"8", 1 Gl. Hynde, -"-"8", 2 Tinn Tallerkener, -"2"-", 1 Sengested, 1"-"-", 1 Bøtte, -"2"-", 1 Tinn fad, -"2"-", 2 Hynder, -"-"14", 1 Bret, -"-"8
  Er fuld udlæg, 16"1"6, Legger fra sig 2 sk.

  Bodel Nielsdatters Laad - 8 Dr."-"10 s. Dertil Udlagt:
  Hos Peder Jensen I Willkingerød, 6"-"-", Hos Svend Ollesen i Udsholt, 2"1"-",
  Er fuld udlæg, 8"1-". Legger fra sig 6 sk.

  Karen Nielsdatters Laad - 8 D, -"10 s. Dertil Udlsgt:
  1 Sort hielmet Qwie, 7"-"-", 1 Kaaber Gryde, -"3"-", 1 Mesing Kiedel, -"1"2", tager hos Bodil Nielsdatter, -"-"6"
  hos Hans Nielsen, -"-"2".
  Er fuld Udlæg, 8"-"10.

  Til Skiftets Bekostning Nemlig for Papirer, Tilllysning til Enge Saa og til Olle Sørens. fordring og til de 2de Tingmænds fordring Er udlagt 16 allen Wadmel for, 4"_"-",
  Dend Øfrige Skiftets bekostning saa og til Wurderings Mendene (da lovede sambtlige arwinger af betale for det : (ehv (Vil (have Er opført boet til beswaring
  (Opslag 198 side 1).
  Samtlige Arfwinger blef tilspurgt om her war noget som war forgient, der kunde komme Boet og Arfwingerne tilgode at de det nu Ville Angifwe, Hvor til de alle Swarede Nej. Er da hermed dette Skifte Sluttet og til Ende bragt Datum Skifte(stedet ut Supra,

  (Skiftet er absolut ikke repræsentativt for fiskerbefolkningen på Nordsjællands kyst.
  Rasmus Jensen var fisker, men hans hovederhverv må have været kalkbrænderiet, som havde gjort det muligt for hans stedfader Christen Eskildsen at overleve i Raageleje fra 1657 til 1695, mens der ikke var mulighed for at leve af fiskeri.
  Som Christen Eskildsen havde han heste, køer, får og svin, selvom jorden på stejlepladsen R.11 "maae hverken pløjes eller græsses paa samme formedelst sandflugt" (efter sandflugten 1652, Han havde måske mulighed for græsning på "Jÿdebakke Stykkerne" på Raage Marks Vang. Her dyrkede han måske også korn, hvis ikke kornet var et resultat af hans handelstalent.
  Han var i hvert fald formuende. Boets formue var 396 Rd. 14 sk. og boets overskud var 392 Rd. måske fordi han også levede af at låne penge ud. 25 personer i Raageleje og omegn skyldte ham ialt 114 Rd. 2 mænd i Raageleje: hans addøde stedbror R.3/8.1 Jens Christensen og R.3/1.2 Jens Jensen Bech, 2 i Hesselbjerg: H.3-4 Gmd. Erich Jensen og H.4-5 Gmd. Niels Hansen. Omegnen strakte vidt: 4 mænd i Udsholt: U.6 Gmd. Svend Olsen, U.2 Gmd. Erland Svendsen, U.9 Gmd. Gudmand Mortensen, og U.8 Gmd. Bent Nielsen, - 1 mand i Bannebjerg, 5 i Vejby, 1 i Mønge, 2 i Ørby, 2 i Holløse: hans bror og arving Hans Jensen og hans brodersøn og arving Jens Nielsen, 1 i Alme, 1 i Esbønderup, 1 i Dønnevælde,
  2 i Villingerød, bl.a hans bror og arving Peder Jensen, og 1 i Ramløse. Udlånet til de tre familiemedlemmer var 23 Rd.

Rasmus Jensen

M, #11201, f. 1816
Senest redigeret=27 Maj 2023
Slægt=0
     Rasmus Jensen var fragtmand.
     Rasmus Jensen blev født i 1816 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Flytning1 november 1832Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup1
Flytning1833Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling18 februar 1834Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1855Helsingør3
Folketælling1 februar 1870Helsingør4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Larsens Enke, 54, Enke, K, Gaardmandskone, Blidstrup Skoledistrict, Udsholt Bye, en Gaard, 6, Opslag 2059|13, , 378, C7444
  Lars Andersen, 32, Gift, M, Indsidder, Blidstrup Skoledistrict, Udsholt Bye, en Gaard, 6, Opslag 2059|13, , 379, C7444
  Birthe Jørgensdatter, 29, Gift, K, hans Kone, Blidstrup Skoledistrict, Udsholt Bye, en Gaard, 6, Opslag 2059|13, , 380, C7444
  Jørgen Larsen, 1, Ugift, M, deres Søn, Blidstrup Skoledistrict, Udsholt Bye, en Gaard, 6, Opslag 2059|13, , 381, C7444
  Rasmus Jensen, 18, Ugift, M, Tjenestekarl, Blidstrup Skoledistrict, Udsholt Bye, en Gaard, 6, Opslag 2059|13, , 382, C7444
  Karen Larsdatter, 11, Ugift, K, Pleiebarn, Blidstrup Skoledistrict, Udsholt Bye, en Gaard, 6, Opslag 2059|13, , 383, C7444.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B7603, 5978, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, 1088, 484 Fiolgaden Stuen, Rasmus Jensen, 37, Gift, Fragtmand, Udsholt, Kronborg amt, 1855, Opslag 119303|323,
  B7603, 5979, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, 1088, 484 Fiolgaden Stuen, Kirstine Christiansen, 35, Gift, Hans kone, Helsinge Kronborg amt, 1855, Opslag 119303|323,
  B7603, 5980, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, 1088, 484 Fiolgaden Stuen, Peter Rasmus Jensen, 11, Ugift, Deres søn, Helsingør, 1855, Opslag 119303|323,
  B7603, 5981, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, 1088, 484 Fiolgaden Stuen, Jensine Marie Wilhelmine Jensen, 10, Ugift, Deres datter, Helsingør, 1855, Opslag 119303|323,
  B7603, 5982, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, 1088, 484 Fiolgaden Stuen, Anna Augusta Mathilde Jensen, 7, Ugift, Deres datter, Helsingør, 1855, Opslag 119303|323,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2567, 7080, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, -, 1482, Rasmus Jensen, M, 53, G, Fragtmand, Husfader, Udsholt Sogn, Sudergade, 511, 1870, Hovedliste side 173,
  E2567, 7081, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, -, 1482, Christine Jensen. f. Christiansen, K, 50, G, Husmoder, Helsinge Sogn, Sudergade, 511, 1870, Hovedliste side 173,
  E2567, 7082, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, -, 1482, Svend Peter Rasmus Jensen, M, 25, U, Cigarmager, Søn, Helsingør, Sudergade, 511, 1870, Hovedliste side 173,
  E2567, 7083, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, -, 1482, Anna Augusta Mathilde Jensen, K, 21, U, Datter, Helsingør, Sudergade, 511, 1870, Hovedliste side 173,
  E2567, 7084, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, -, 1482, Anna Marie Sørensen, K, 12, U, Plejedatter, København, Sudergade, 511, 1870, Hovedliste side 173,.

Rasmus Jensen

M, #5051, f. 3 september 1836
Senest redigeret=18 Jan 2023
Slægt=0
     Rasmus Jensen blev født 3 september 1836 i Nakkehoved, Søborg, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 20 november 1836 Søborg, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Bregnerød, Søborg, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Bregnerød, Søborg, Holbo, Frederiksborg3
Flytning5 maj 1852Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Søborg4
Flytning1 november 1852Græsted, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jens Nielsen og Johanne Hansdatter, Nakkehoved.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 40, Gift, Parselist, Bregnerød, et Huus, 1, 26, Opslag 6069|18, 713, C3225
  Johanne Hansdatter, 43, Gift, hans Kone, Bregnerød, et Huus, 1, 26, Opslag 6069|18, 714, C3225
  Ane Kirstine Jensdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Bregnerød, et Huus, 1, 26, Opslag 6069|18, 715, C3225
  Rasmus Jensen, 4, Ugift, Deres Børn, Bregnerød, et Huus, 1, 26, Opslag 6069|18, 716, C3225.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 48, Gift, K, Husmand og arbejdsmand, Tikøb Sogn, Søborg, Bregnerød By, , 165, Opslag 114830|23, , 927, C6742
  Johanne Hansdatter, 52, Gift, K, Hans Hustru, Søborg Sogn, Frb. Amt, Søborg, Bregnerød By, , 165, Opslag 114830|23, , 928, C6742
  Rasmus Jensen, 14, Ugift, M, Deres barn, Søborg Sogn, Frb. Amt, Søborg, Bregnerød By, , 165, Opslag 114830|23, , 929, C6742.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Vejby.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra gmd Christen Pedersen i Vejby.

Sidse Jensen

K, #2792, f. cirka 1807
Senest redigeret=23 Jul 2022
Slægt=0
     Sidse Jensen blev født cirka 1807 i Annisse, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 571, Vejby By, Tillægsliste A, Gaard, Sidse Jensen, K, 73, Enke, Egenlige opholdssted Hillerød, Midlertidigt ophold i Besøg, Annisse Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,.

Sidse Marie Jensen

K, #523, f. 28 januar 1816
Senest redigeret=2 Nov 2022
Slægt=0
     Sidse Marie Jensen var beskikket distriktsjordemoder. Hun var også kendt som Marie Elisabeth Hansen.
     Sidse Marie Jensen blev født 28 januar 1816 i Holbæk.
     Sidse blev gift 21 marts 1834 i Skt. Nikolaj, Holbæk, med Carl Fritz Swane.1
     Sidse Marie Jensen og Carl blev skilt før 1850.

Barn af Sidse Marie Jensen og Carl Fritz Swane

Folketællinger og boliger

Flytning27 april 1834Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg3
Flytning1842Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Slangerup4
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og skræddersvend og pige i Holbæk.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra skræddermester Clausen i Holbæk.
  Fra sin fader hjulmand Jens Jensen i Holbæk.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Carl Svane, 31, Gift, M, Skræder, Slangerup By, Huus, 3, 50 F1, Opslag 5973|13, 338, B8005
  Marie Jensen, 25, Gift, K, hans Kone, Slangerup By, Huus, 3, 50 F1, Opslag 5973|13, 339, B8005
  Frederik Svane, 3, Ugift, M, deres Søn, Slangerup By, Huus, 3, 50 F1, Opslag 5973|13, 340, B8005
  Peder Nielsen, 24, Ugift, M, Skrædersvend, Slangerup By, Huus, 3, 50 F1, Opslag 5973|13, 341, B8005
  Marie Hamback, 35, Enke, K, Tjenestebud, Slangerup By, Huus, 3, 50 F1, Opslag 5973|13, 342, B8005.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ægtemanden opholder sig i Lauenburg.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 522, Ørby, 110, Et Huus, Marie Svane, K, 29, Gift, Gjordemoder, 1, Holbek, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 523, Ørby, 110, Et Huus, Maren Pedersdatter, K, 16, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,.

Sidse Marie Jensen

K, #3239, f. 16 august 1852
Senest redigeret=28 Okt 2022
Slægt=0
     Sidse Marie Jensen blev født 16 august 1852 i Ejlstrup, Mårum, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 19 september 1852 Mårum, Holbo, Frederiksborg.1

Barn af Sidse Marie Jensen og Lars Larsen

Folketællinger og boliger

Flytning4 november 1874Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Søborg2
Folketælling1 februar 1880Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jens Andersen og Pernille Larsdatter, Ejlstrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra Bendt Nielsen, Rødkilde.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1178, Mønge By, 3, En Gaard, Ole Jensen, M, 46, Gift, , Husfader, Gaardejer, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1179, Mønge By, 3, En Gaard, Sidse Olsen F. Larsen, K, 41, Gift, , Hans Hustru, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1180, Mønge By, 3, En Gaard, Magrete Jensen, K, 19, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1181, Mønge By, 3, En Gaard, Anders Jensen, M, 10, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1182, Mønge By, 3, En Gaard, Sidse Marie Jensen, K, 27, Ugift, , Tjenestepige, Maarum Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1183, Mønge By, 3, En Gaard, Ole Sørensen, M, 43, Gift, , Daglejer, Annisse Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1184, Mønge By, 3, En Gaard, Hans Christian Nielsen, M, 24, Ugift, , Daglejer, Annisse Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1185, Mønge By, 3, En Gaard, Henrik Meier, M, 39, Ugift, , Tjenestekarl, Hannover, Lutheran, , FT-1880, 58,
  C6987, 1186, Mønge By, 3, En Gaard, Hans Peder Carlsen, M, 13, Ugift, , Tjenestedreng, Græsted Sogn, Lutheran, , FT-1880, 58,.

Sidse Nicoline Jensen

K, #4297, f. 16 april 1883
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Sidse Nicoline Jensen blev født 16 april 1883 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Mads Jensen og Birthe Kirstine Pedersen. Sidse Nicoline Jensen blev døbt 8 juni 1883 Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Mads Jensen f. 28 Jun 1850
Mor-Biologisk*Birthe Kirstine Pedersen f. 12 Feb 1851

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Matr. 03 a, Drageroldgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 918, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Mads Jensen, M, 39, Gift, Gaardejer, , Husfader, Maarum Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 919, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Bertha Kirstine Petersen, K, 38, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 920, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Bodil Kristine Jensen, K, 13, Ugift, , , Barn, København, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 921, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Marie Jensine Jensen, K, 11, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 922, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Hans Jensen, M, 10, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 923, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Johanne Petronille Jensen, K, 8, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 924, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Sidse Nicoline Jensen, K, 6, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 925, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Maren Kirstine Jensen, K, 4, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 926, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Lars Christian Petersen, M, 14, Ugift, Medhjælper i Agerbruget, , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 927, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Inger Katrine Jensen, K, 51, Enke, Under Fattigforsørgelse, , Logerende, Blistrup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 928, Ørby By, 3, Matr. No. 12, Karl Kastof? Larsen, M, 11, Ugift, Under Fattigforsørgelse, , Logerende, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,.

Sigurd Albert Jensen

M, #9533, f. 27 april 1903
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Sigurd Albert Jensen blev født 27 april 1903 i Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Anders Peder Jensen og Karen Jensine Jensen. Sigurd Albert Jensen blev døbt 7 juni 1903 Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Han blev konfirmeret 15 april 1917 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Anders Peder Jensen f. 26 Okt 1876, d. 14 Sep 1946
Mor-Biologisk*Karen Jensine Jensen f. 9 Aug 1877, d. 25 Jun 1960

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Simon Jensen

M, #5406, f. 2 marts 1808
Senest redigeret=23 Mar 2022
Slægt=0
     Simon Jensen var Opsynsmand.
     Simon Jensen blev født 2 marts 1808 i Harndrup, Vends, Odense.
     Simon blev gift 29 januar 1841 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Anne Catrine Pedersdatter.1

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Harndrup, Vends, Odense2
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Tisvilde Indhegning, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850en skovfogedbolig, Lysboe, Silkeborg Skov, Linå, Gjern, Skanderborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Simonsen, 60, Gift, Boelsmand,Sognefoged og Lægdsmand, M, 123, Boelsted, Harrendrup Bye
  Maren Mortensdatter, 57, Gift, hans Kone, K, 124, Boelsted, Harrendrup Bye
  Simon Jensen, 26, Ugift, deres Barn, M, 125, Boelsted, Harrendrup Bye
  Mette Jensdatter, 24, Ugift, deres Barn, K, 126, Boelsted, Harrendrup Bye
  Karen Jensdatter, 22, Ugift, deres Barn, K, 127, Boelsted, Harrendrup Bye
  Lars Jensen, 16, Ugift, deres Barn, M, 128, Boelsted, Harrendrup Bye
  Anne Catrine Jensdatter, 13, Ugift, deres Barn, K, 129, Boelsted, Harrendrup Bye.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 126, Weiby, 26, en Gaard, Morten Jensen, 37, Enkemand, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 255,
  C3228, 127, Weiby, 26, en Gaard, Simon Jensen, 32, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 255,
  C3228, 128, Weiby, 26, en Gaard, Christiane Nielsen, 18, Ugift, Huusjomfrue, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 255,
  C3228, 129, Weiby, 26, en Gaard, Ane Larsdatter, 20, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 255,
  C3228, 130, Weiby, 26, en Gaard, Peder Jensen, 18, Ugift, Tjenestedreng, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 255,
  C3228, 131, Weiby, 26, en Gaard, Niels Andersen, 19, Ugift, Tjenestedreng, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 255,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Simon Jensen, 36, gift, Opsynsmand, K??høj i Fyn, , 1, 231, et Huus, Tisvilde Indhegning
  Ane Katrine Pedersdatter, 32, gift, hans Kone, Ore sogn i Fyn, , 1, 232, et Huus, Tisvilde Indhegning
  Magrethe Elisabeth Jensdatter, 38, ugift, Tjenestepige, ??by i Fyn, , 1, 233, et Huus, Tisvilde Indhegning
  Jens Simonsen, 4, -, -, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 234, et Huus, Tisvilde Indhegning
  Morten Simonsen, 2, -, -, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 235, et Huus, Tisvilde Indhegning
  Niels Hansen, 17, -, Tjenestekarl, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 236, et Huus, Tisvilde Indhegning
  Karen Bendtsdatter, 30, ugift, Tjenestepige, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 237, et Huus, Tisvilde Indhegning.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Simon Jensen, 42, Gift, -, Harndrup Sogn Odense Amt, Formodet: Døbt 2. marts 1808 i Haderup. Søn af Jens Simonsen og Maren Mortensdatter. Gift med Anne Catrine Pedersdatter 29. januar 1841 i Vejlby, Frederiksborg Amt., , M, 1392, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe
  Ane Kathrine Pedersen, 38, Gift, Hans Kone, Aarup Sogn, Odense Amt, , , K, 1393, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe
  Jens Simonsen, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, , , M, 1394, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe
  Morten Simonsen, 7, Ugift, Deres Børn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, , , M, 1395, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe
  Maren Kjerstine Simonsen, 3, Ugift, Deres Børn, Linaa Sogn, Skanderborg Amt, Maren Kjerstien Simonsen. Født 29. august 1847. Datter af Skovfoged Simon Jensen og Ane Cathrine Pedersen., , K, 1396, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe
  et udøbt drengebarn [Peter Simonsen], 1, Ugift, Deres Børn, Linaa Sogn, Skanderborg Amt, Peter Simonsen. Født 5. december 1849. Døbt 14. april 1850. Søn af Simon Jensen og Ane Kathrine Pedersen. (KB Linå), , M, 1397, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe
  Ane Rasmusen, 17, Ugift, Tjenestepige, Seiling Sogn, Viborg Amt, , , K, 1398, 69, en Skovfogedbolig, Silkeborg Skov, Lysboe.

Sine Jensen

K, #2432, f. cirka 1857
Senest redigeret=2 Mar 2022
Slægt=0
     Sine Jensen blev født cirka 1857 i Græsted, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 168, Ørby By, 14, En Gaard, Niels Larsen, M, 31, Gift, , Husfader, Gaardejer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 169, Ørby By, 14, En Gaard, Karen Larsen F. Jørgensen, K, 23, Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 170, Ørby By, 14, En Gaard, Ane Kirstine Larsen, K, 1, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 171, Ørby By, 14, En Gaard, Karen Magrete Larsen, K, under et aar, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 172, Ørby By, 14, En Gaard, Niels Pedersen, M, 21, Ugift, , Tjenestekarl, Ramløse Sogn, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 173, Ørby By, 14, En Gaard, Hans P. Christiansen, M, 14, Ugift, , Tjenestedreng, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 174, Ørby By, 14, En Gaard, Sine Jensen, K, 23, Ugift, , Tjenestepige, Græsted Sogn, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 175, Ørby By, 14, En Gaard, Ane Kirstine Christiansen, K, 15, Ugift, , Tjenestepige, Tibirke Sogn, Lutheran, , FT-1880, 8,
  C6987, 176, Ørby By, 14, En Gaard, Karen Jørgens Datter, K, 87, Enke, , Aftægtskone, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 8,.

Sine Margrethe Augusta Jensen

K, #2927, f. 14 august 1877, d. 30 oktober 1882
Senest redigeret=16 Dec 2021
Slægt=0
     Sine Margrethe Augusta Jensen blev født 14 august 1877 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Peder Jensen og Sidse Hartvigsen. Sine Margrethe Augusta Jensen blev døbt 16 september 1877 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 6 oktober 1882 fra Vejby.1
     Hun døde 30 oktober 1882 i Vejby i en alder af 5 år.2
Far-Biologisk*Peder Jensen f. 13 Feb 1853
Mor-Biologisk*Sidse Hartvigsen f. 16 Maj 1849, d. 6 Jul 1915

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 747, Holløse By, 6, Et Hus, Peder Peter Jensen, M, 25, Gift, , Husfader, Arbejdsmand, Indsidder, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 36,
  C6987, 748, Holløse By, 6, Et Hus, Sidse Hartvisen, K, 30, Gift, , Hans Kone, Annisse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 36,
  C6987, 749, Holløse By, 6, Et Hus, Sine Margrede Augusta Jensen, K, 2, Ugift, , Deres Datter, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 36,
  C6987, 750, Holløse By, 6, Et Hus, Laurine Christine Svendsen, K, 12, Ugift, , Plejebarn, Nyder Fattigunderstøttelse, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 36,
  C6987, 751, Holløse By, 6, Et Hus, Lars Peder Svendsen, M, 6, Ugift, , Plejebarn, Nyder Fattigunderstøttelse, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 36,.

Stephan Jensen

M, #2081, f. cirka 1801
Senest redigeret=16 Mar 2023
Slægt=0
     Stephan Jensen var arbejdsmand.
     Stephan Jensen blev født cirka 1801 i Hillerød.
     Stephan blev gift 9 august 1833 i Holmens Kirke, København, med Maren Bertelsdatter.1

Børn af Stephan Jensen og Maren Bertelsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Skærød, Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Skærød, Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 532, Ørby, 106, et Huus, Seffen Jensen !!, 39, Gift, Huusmand med Jordlod, Fornavnet er sandsynligvis 'Steffen', 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 533, Ørby, 106, et Huus, Maren Bertelsdatter, 31, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 534, Ørby, 106, et Huus, Magrethe Jensen, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 535, Ørby, 106, et Huus, Stephansine Jensen, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 536, Ørby, 106, et Huus, Hennille Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 537, Ørby, 106, et Huus, Johanne Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Stephen Jensen, 45, gift, Arbeidsmand, Frederiksborg, , 1, 543, et Huus, Skjærød
  Maren Bertelsen, 36, gift, hans Kone, er Gjordemoder, Viborg, , 1, 544, et Huus, Skjærød
  Ane Jensen, 12, -, deres Børn, København, , 1, 545, et Huus, Skjærød
  Stedsine Jensen, 7, -, deres Børn, København, , 1, 546, et Huus, Skjærød.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Steffen Jensen, 50, gift, Arbeidsmand, Husfader, Hillerød, , 1, 634, et Huus, Skjærød
  Maren Bertelsen, 41, gift, hans Kone er Gjordemoder, Fredericia, , 1, 635, et Huus, Skjærød
  Ane M. Jensen, 17, ugift, deres Barn, Kjøbenhavn, , 1, 636, et Huus, Skjærød
  Stesine Jensen, 12, ugift, deres Barn, Kjøbenhavn, , 1, 637, et Huus, Skjærød
  Jens P. Jensen, 5, ugift, deres Barn, Her i Sognet, , 1, 638, et Huus, Skjærød
  Amalie Jensen, 2, ugift, deres Barn, Her i Sognet, , 1, 639, et Huus, Skjærød.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Stephen Jensen, 59, Gift, , Frederiksborg, , Arbejdsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 128, 223, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Maren Berthelsen, 52, Gift, , Skærbæk Sogn, Tønder Amt, [amtet er angivet til Vejle], Jordemoder, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 224, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Stephine Kathrine Jensen, 22, Ugift, , København, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 225, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Jens Peter Jensen, 15, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 128, 226, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Amalie Henriette Jensen, 12, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 227, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Andrea Marie Skarøe, 1, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Stephine Jensens Datter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 228, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Peter Bentsen, 32, Ugift, , Frederiksborg, , Hjulmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 128, 229, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By.

Stephine Cathrine Jensen

K, #5497, f. 17 maj 1838
Senest redigeret=27 Jan 2021
Slægt=0
     Stephine Cathrine Jensen blev født 17 maj 1838 i Fødselsstiftelsen, København, datter af Stephan Jensen og Maren Bertelsdatter. Stephine Cathrine Jensen blev døbt 19 maj 1838 Fødselsstiftelsen, København.1 Hun blev konfirmeret i 1852 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Stephan Jensen f. c 1801
Mor-Biologisk*Maren Bertelsdatter f. c 1809

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Skærød, Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Skærød, Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 532, Ørby, 106, et Huus, Seffen Jensen !!, 39, Gift, Huusmand med Jordlod, Fornavnet er sandsynligvis 'Steffen', 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 533, Ørby, 106, et Huus, Maren Bertelsdatter, 31, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 534, Ørby, 106, et Huus, Magrethe Jensen, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 535, Ørby, 106, et Huus, Stephansine Jensen, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 536, Ørby, 106, et Huus, Hennille Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 537, Ørby, 106, et Huus, Johanne Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Stephen Jensen, 45, gift, Arbeidsmand, Frederiksborg, , 1, 543, et Huus, Skjærød
  Maren Bertelsen, 36, gift, hans Kone, er Gjordemoder, Viborg, , 1, 544, et Huus, Skjærød
  Ane Jensen, 12, -, deres Børn, København, , 1, 545, et Huus, Skjærød
  Stedsine Jensen, 7, -, deres Børn, København, , 1, 546, et Huus, Skjærød.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Steffen Jensen, 50, gift, Arbeidsmand, Husfader, Hillerød, , 1, 634, et Huus, Skjærød
  Maren Bertelsen, 41, gift, hans Kone er Gjordemoder, Fredericia, , 1, 635, et Huus, Skjærød
  Ane M. Jensen, 17, ugift, deres Barn, Kjøbenhavn, , 1, 636, et Huus, Skjærød
  Stesine Jensen, 12, ugift, deres Barn, Kjøbenhavn, , 1, 637, et Huus, Skjærød
  Jens P. Jensen, 5, ugift, deres Barn, Her i Sognet, , 1, 638, et Huus, Skjærød
  Amalie Jensen, 2, ugift, deres Barn, Her i Sognet, , 1, 639, et Huus, Skjærød.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Stephen Jensen, 59, Gift, , Frederiksborg, , Arbejdsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 128, 223, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Maren Berthelsen, 52, Gift, , Skærbæk Sogn, Tønder Amt, [amtet er angivet til Vejle], Jordemoder, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 224, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Stephine Kathrine Jensen, 22, Ugift, , København, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 225, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Jens Peter Jensen, 15, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 128, 226, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Amalie Henriette Jensen, 12, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 227, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Andrea Marie Skarøe, 1, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Stephine Jensens Datter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 128, 228, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By
  Peter Bentsen, 32, Ugift, , Frederiksborg, , Hjulmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 128, 229, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By.

Stine Jensen

K, #4670, f. 22 april 1865
Senest redigeret=28 Mar 2021
Slægt=0
     Stine Jensen var Forskjelligt erhverv ved landbrug.
     Stine Jensen blev født 22 april 1865 i Oppe Sundby, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg.
     Stine blev gift før 1898 med Rasmus Larsen.

Barn af Stine Jensen og Rasmus Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 16 j, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 589, Ørby, 1, 16j, Rasmus Larsen, M, G, Skomager, Husfader, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1900, , 18640210, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 590, Ørby, 1, 16j, Stine Jensen, K, G, Forskjelligt erhverv ved landbrug, Husmoder, Oppe Sundby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1900, , 18650422, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 591, Ørby, 1, 16j, Laurits Thorkild Larsen, M, U, Uden erhverv, Barn, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1900, , 18980412, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,.

Svend Jensen

M, #2185, f. 11 april 1820
Senest redigeret=8 Nov 2022
Slægt=1
     Svend Jensen var Fisker.
     Svend Jensen blev født 11 april 1820 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Jens Pedersen. Svend Jensen blev døbt 16 april 1820 Blistrup.1 Han blev nævnt i skiftet efter Magrethe Nielsdatter 11 marts 1825.2 Svend påbegyndte den militære værnepligt 28 marts 1848.3 Han afsluttede sin værnepligt 9 april 1848.
     Svend blev gift 30 marts 1849 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Sidse Kirstine Pedersdatter , datter af Peder Larsen og Maren Nielsdatter.4
     Svend Jensen overtog fæstet af Matr. 07, hus nr. 1, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Maren Nielsdatter i 1849.5
     Svend Jensen overtog skødet på Matr. 07, hus nr. 1, Rågeleje, Vejby, 15 september 1860.6
     Svend Jensen's skøde på Matr. 07, hus nr. 1, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Niels Nielsen 20 november 1861.7
Far-Biologisk*Jens Pedersen f. 30 Okt 1785

Børn af Svend Jensen og Sidse Kirstine Pedersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8
Flytning1836Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup9
Flytning1837Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby9
Folketælling1 februar 1840Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg10
Flytning23 maj 1849Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup11
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1855Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1860Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1880Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling1 februar 1890Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg16
Folketælling1 februar 1901Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg17
Tavler
Lars Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jens Pedersen og Lotte Nielsdatter.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1807-1825, Opslag 728 nederst) f. 695. Jens Pedersens hustru Lotte Nielsdatter.
  Skifte efter Hmd Jens Pedersens afdøde Hustrue i Raageleie
  Aar 1825 den 11 Marts blev paa Cronborg Amtstue i Overværelse af nedentegnede Vidner, afholdt et lovligt Skifte efter afdøde Lotte Nielsdatter, Huusmand Jens Pedersens Hustrue i Raageleje. Ved Forretningen var Enkemanden nærvæ-rende og paa Formynder Niels Andersen af Raageleje hans Vegne, Sognefoged Gudmand Nielsens Hustru af Ludshøy. De Umyndige er: 1 Søn Peder 9 Aar, en Do Svend 5 Aar og en Datter Margrethe 9 Aar gl.
  (Hernæst Forretningen herved ----- saaledes:
  Boets Indtægt. Efter den under 3 Janur der afholdte Registrering og Vurderingsforretning udi samtlige Boets Eiendele ansatte til Værdi - - (1 Rd. - 4 sk.
  og videre vidste Vedkommende ej at angive som kunne komme Boet til Indtægt.
  Boets Udgield 1. Skyldigværende Gjæld - Ingen, 2. Den afdødes Begravelse har Fattigkassen betalt med vurdered - - 4 Rd. 3. Dette Skiftes Bekostninger a. Skiftesallarium, 3 mk. b. 1/3 PrCt, - 1 -, c. Skifteskrivers Sallarium, - 1 -,
  d. (20 PrCt til Justitsfondet, - - 13, e. - - - Kongens Kasse, - - 3, f. Vidnerne og Vurderingsmændene, - 3 -, = 1 Rd. 3 mk. ",
  Summa Udgijeld 5 Rd. 3 mk.
  At med heraf erfart at Boet er fallit og det følgelig intet kan blive til Arv. Enkemanden betalte (Vidners omkostninger med 9 mk. og forbandt
  (Opslag 729)
  sig derhos til at betale ald den paa Boet mulig fattende Gjeld samt at fotholde Skifteretten for alt af dette Skifte flydende Ansvar og endlig at besørge de Umyndiges Opdragelse indtil de selv kan vare dem eller til deres 18 Aar, Hvornæst Skiftet horrmed Vedkommende erklæred den tilfredse blev sluttet og med Underskrift bekræftet.
       Datum ut Supra (F F (Fasting.
  Enkemanden           Paa Formynderens Vegne
  Jens Pedersen m f P     Gudmand Nielsen
  Til Vitterlighed (Kløner Mag-- Nielsen.
 3. [S31] Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager: Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850, online <https://www.sa.dk>, 1. batallion, 3. kompagni, nr. 286. Såret 9. april 1848, lagt på Augustenborg og København lazaret.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Begge af Rågeleje.
 5. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 6. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 41.
 7. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, "(Matr. 7) 2. Skøde fra Svend Jensen til Gaardmand Niels Nielsen af Heslebjerg, dat. 20 Nov. 1861. "
  Niels Nielsen boede ikke selv i huset, han har muligvis overtaget huset som betaling for gæld ?.
  I: 2. Skjøde fra Svend Jensen til Gaardmand Niels Nieslen af Hesselbjerg, dat
  20 Novbr 1861, lest d 7 Ocbr s.A. /:VI W.160:/.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Pedersen, 49, Gift, M, Fisker, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 5, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 637, C7444
  Kirsten Nielsdatter, 61, Gift, K, hans Kone, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 5, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 638, C7444
  Svend Jensen, 14, Ugift, M, hans Søn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 5, Fkt-Protokol Nr 31. F.34, , 639, C7444.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Hansen, 60, Enkemand, Gaardmand, , 1, 486, en Gaard, Bakkeberg
  Peder Hansen, 25, Gift, hans Søn, , 1, 487, en Gaard, Bakkeberg
  Maren Pedersdatter, 27, Gift, hans Kone, , 1, 488, en Gaard, Bakkeberg
  Anders Pedersen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, 489, en Gaard, Bakkeberg
  Gunild Pedersdatter, 3, Ugift, Deres Børn, , 1, 490, en Gaard, Bakkeberg
  Margrethe Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, , 1, 491, en Gaard, Bakkeberg
  Svend Jensen, 20, Ugift, Tjenestefolk, , 1, 492, en Gaard, Bakkeberg
  Jørgen Larsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 1, 493, en Gaard, Bakkeberg.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos Magnus Larsens enke i Rågeleje.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1121, Vejby, 40, Rågeleje, Svend Jensen, M, 30, Gift, Fisker, husfader, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1122, Vejby, 40, Rågeleje, Kirstine Pedersdatter, K, 25, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1123, Vejby, 40, Rågeleje, Carl Borch, M, 6, Ugift, Plejebarn, , 1, København, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1124, Vejby, 40, Rågeleje, Maren Nielsdatter, K, 73, Enke, Husfaderens svigermor, , 1, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 209, .O, Rågeleje, 39, Et Huus, 45, Svend Jensen, M, 35, G, Blidstrup, Huusmand Huusfader Fisker, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 209,
  E2695, FT-1855, 210, .O, Rågeleje, 39, Et Huus, 45, Kirstine Pedersdatter, K, 30, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 210,
  E2695, FT-1855, 211, .O, Rågeleje, 39, Et Huus, 45, Jens Svendsen, M, 3, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 211,
  E2695, FT-1855, 212, .O, Rågeleje, 39, Et Huus, 45, Niels Svendsen, M, 1, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 212,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1017, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 198, Et Hus, Svend Jensen, Mand, 40, Gift, , , Husfader. Fisker, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1018, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 198, Et Hus, Kirstine Pedersdatter, Kvinde, 35, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1019, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 198, Et Hus, Jens Svendsen, Mand, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1020, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 198, Et Hus, Niels Svendsen, Mand, 6, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1021, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 198, Et Hus, Lars Svendsen, Mand, 3, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1022, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 198, Et Hus, Udøbt pigebarn, Kvinde, 1, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Jensen, 59, Gift, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , Husfader og Arbejdsmand, Lutheran, , M, 187, Et Hus, Tisvilde By
  Kirsten Lars Datter, 56, Gift, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, , Hans Hustru, Lutheran, , K, 188, Et Hus, Tisvilde By
  Niels Peder Svensen, 11, Ugift, Tibirke Sogn, , Deres Søn, Lutheran, , M, 189, Et Hus, Tisvilde By.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Jensen, 69, Enkemand, Handelsmand, Ramløse, , Husfader, Folkekirken, , M, 439, Et Hus, Tisvilde By.
 17. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Rasmus Nielsen, G, Husfader, M, Daglejer ved agerbruget, Søborg Sogn, Tisvilde, 6a, , 1877, 18480328, , 1, Hovedliste, , 426, Ramløse Sogn, Folkekirken, D6955
  Ane Jørgensen, G, Husmoder, K, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tisvilde, 6a, , 1877, 18591105, , 1, Hovedliste, , 427, Ramløse Sogn, Folkekirken, D6955
  Rasmine Nielsen, U, Barn, K, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tisvilde, 6a, , , 18931101, , 1, Hovedliste, , 428, , Folkekirken, D6955
  Martha Nielsen, U, Barn, K, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tisvilde, 6a, , , 18960326, , 1, Hovedliste, , 429, , Folkekirken, D6955
  Birthe Nielsen, U, Barn, K, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tisvilde, 6a, , , 18971231, , 1, Hovedliste, , 430, , Folkekirken, D6955
  Svend Jensen, E, Aftægtsmand, M, Alderdomsunderstøttelse, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Tisvilde, 6a, , 1867, 18200411, Sindssyg, 1, Hovedliste, , 431, Vejby, Folkekirken, D6955.

Svend Jensen

M, #2523, f. 20 april 1806
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Svend Jensen blev født 20 april 1806 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jens Pedersen og Bodil Olsdatter. Han blev konfirmeret 9 april 1820 i Vejby.1
     Svend blev gift 18 december 1829 i Vejby med Sidse Jensdatter.1
Far-Biologisk*Jens Pedersen f. 1774, d. 22 Feb 1822
Mor-Biologisk*Bodil Olsdatter f. c 1774, d. 19 Sep 1843

Barn af Svend Jensen og Sidse Jensdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Sølyst, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Grønholt, Lynge-Kronborg, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Ømosen, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Horserød Overdrev, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Sven Jensen, 30, Gift, M, Inderste og Arbeidsmand, Esbønderup Skoledistrict, Søelyst, Huus, 54, FKT-Protokol-31. Fol. 52, , 343, C7445
  Sidse Pedersdatter, 25, Gift, K, hans Kone, Esbønderup Skoledistrict, Søelyst, Huus, 54, FKT-Protokol-31. Fol. 52, , 344, C7445
  Sidse Svensen, 4, Ugift, K, Deres Børn, Esbønderup Skoledistrict, Søelyst, Huus, 54, FKT-Protokol-31. Fol. 52, , 345, C7445
  Jensine Svensen, 2, Ugift, K, Deres Børn, Esbønderup Skoledistrict, Søelyst, Huus, 54, FKT-Protokol-31. Fol. 52, , 346, C7445.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Jensen, 34, Gift, Hegnsmand, Grønholt, [Hus], 1, 59, Fkt-prot. B. 51, F.197, , 315, C3812
  Karen Jensen, 30, Gift, Hustru, Grønholt, [Hus], 1, 59, Fkt-prot. B. 51, F.197, , 316, C3812
  Sidse Svendsen, 9, Ugift, Datter, Grønholt, [Hus], 1, 59, Fkt-prot. B. 51, F.197, , 317, C3812
  Jensine Svendsen, 7, Ugift, Datter, Grønholt, [Hus], 1, 59, Fkt-prot. B. 51, F.197, , 318, C3812
  Lars Svendsen, 4, Ugift, Søn, Grønholt, [Hus], 1, 59, Fkt-prot. B. 51, F.197, , 319, C3812
  Gjertrud Svendsen, 2, Ugift, Datter, Grønholt, [Hus], 1, 59, Fkt-prot. B. 51, F.197, , 320, C3812.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Jensen, 40, Gift, M, Hegnsmand, Veibye S. Frb. Amt, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3755, C4532
  Sidse Larsdatter, 35, Gift, K, hans Kone, Herfølge Sogn !!, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3756, C4532
  Sidse Svendsdatter, 15, Ugift, K, Deres Børn, Veibye S. Frb. Amt, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3757, C4532
  Jensine Svendsdatter, 13, Ugift, K, Deres Børn, Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3758, C4532
  Lars Svendsen, 10, Ugift, M, Deres Børn, Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3759, C4532
  Marie Svendsdatter, 6, Ugift, K, Deres Børn, Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3760, C4532
  Jens Peder Svendsen, 5, Ugift, M, Deres Børn, Asminderød Sogn, Frederiksborg A, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3761, C4532
  Emma Botilthe Svendsen, 2, Ugift, K, Deres Børn, Her i Sognet [Tikøb], Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3762, C4532
  Jens Larsen, 28, Ugift, M, Tjenestekarl, Herfølge Sogn !!, Gurre Skoledistrict, Ømosen, Et Huus, 1, 175, Opslag 7931|99, 3763, C4532.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Jensen, 44, Gift, Huusmand, Dagleier og Jordbruger, Vejby sogn Frdbg. amt, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1389, B1865
  Sidse Larsdatter, 38, Gift, hans Kone, Kjøge, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1390, B1865
  Lars Svendsen, 15, Ugift, deres Børn, Esbønderup sogn Frdbg. amt, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1391, B1865
  Gjertrud Marie Svendsen, 12, Ugift, deres Børn, Esbønderup sogn Frdbg. amt, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1392, B1865
  Jens Peder Svendsen, 10, Ugift, deres Børn, Asminderød sogn Frdbg. amt, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1393, B1865
  Emma Bodil Svendsen, 6, Ugift, deres Børn, her i sognet, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1394, B1865
  Karen Lulie Svendsen, 4, Ugift, deres Børn, her i sognet, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1395, B1865
  Albert Svendsen, 2, Ugift, deres Børn, her i sognet, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1396, B1865
  Carl Frederik Kathine, 2, Ugift, Pleiebarn, Kjøbenhavn, Horserød Overdrev, et huus, 1, , 248, 170, , 1397, B1865.

Svend Jensen

M, #10672, f. 1749
Senest redigeret=18 Aug 2021
Slægt=0
     Svend Jensen blev født i 1749, søn af Jens Hansen. Svend Jensen blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen 16 marts 1761.1
     Svend Jensen's fæste af et hus, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Hans Andersen 17 november 1778.2
Far-Biologisk*Jens Hansen f. f 1721, d. f 1761

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 338
  Karen Olsdatter

  Broder Peder Hansen hmd i Øster Sangs (?) død og efterladt
  Jens Pedersen 28
  Bodil Pedersdatter 30

  Broder Jens Hansen i Mønge død og efterladt
  Svend Jensen 12
  Karen Jensdatter 20 gift med Lars Nielsen

  Halvbroder Lars Nielsen

  Halvsøster Johanne Jensdatter gift med Jens Marcussen i Mønge

  Ditto Bodil Larsdatter gift med Jacob Jensen i Tisvilde.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 291.

Sønne Jensen

M, #7271, f. 23 marts 1823
Senest redigeret=25 Dec 2021
Slægt=1
     Sønne Jensen blev født uden for ægteskab 23 marts 1823 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 28 marts 1823 Vejby.1
Far-Biologisk*Jens Sønnesen f. 24 Aug 1793
Mor-Biologisk*Anne Olsdatter f. 1793

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Anne Olsdatter af Vejby
  Udlagt barnefader ungkarl Jens Sonnesen på Frydenlund.

Søren Jensen

M, #2243, f. 31 december 1826, d. 21 juli 1901
Senest redigeret=7 Nov 2022
Slægt=1
     Søren Jensen var Husmand med jordlod.
     Søren Jensen blev født 31 december 1826 i Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 1 januar 1827 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Søren blev gift 11 juni 1848 i Helsinge med Magrethe Nielsdatter , datter af Niels Jørgensen og Inger Jensdatter.2 Søren påbegyndte den militære værnepligt 29 juni 1849.3 Han afsluttede sin værnepligt 10 august 1851.
     Søren Jensen overtog skødet på Matr. 14, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Pedersen 25 juni 1865.4 Søren Jensen overværede vielsen af Lars Sørensen og Kirsten Jørgensen 14 maj 1880 Vejby, Holbo, Frederiksborg.5
     Søren Jensen's skøde på Matr. 14, Mønge, Vejby, blev overtaget af Niels Sørensen 18 januar 1891.4 Søren Jensen overværede vielsen af Hans Pedersen og Sidse Sørensen 20 november 1892 Valby, Holbo, Frederiksborg.6
     Søren Jensen mistede Magrethe Nielsdatter 19 april 1901.
     Han døde 21 juli 1901 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 74 år. Han blev begravet 26 juli 1901 fra Vejby.7

Børn af Søren Jensen og Magrethe Nielsdatter

Folketællinger og boliger

Flytning25 november 1849Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge8
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1870Matr. 14, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1880Matr. 14, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1890Matr. 14, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1901Matr. 14, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg15

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jens Larsen og Ane Margrethe Børgesdatter, Laugø.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl i Laugø.
  Pige i Helsinge.
 3. [S31] Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager: Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850, online <https://www.sa.dk>, 4. dragonregiment, 4. eskadron, nr. 41.
 4. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 31.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Mønge.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder, enkemand af Valby
  Pige født i Mønge Huse.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder i Mønge.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1195, Vejby, 13, Mønge by, Søren Jensen, M, 24, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 387,
  C6743, 1196, Vejby, 13, Mønge by, Margrethe Nielsdatter, K, 27, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 387,
  C6743, 1197, Vejby, 13, Mønge by, Inger Nielsdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 387,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 267, .O, Mønge, 10, Et Huus, 57, Søren Jensen, M, 29, G, Helsinge, Huusmand Lever af sin Jordlod Huusfader, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 267,
  E2695, FT-1855, 268, .O, Mønge, 10, Et Huus, 57, Margrethe Nielsdatter, K, 32, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 268,
  E2695, FT-1855, 269, .O, Mønge, 10, Et Huus, 57, Inger Nielsdatter, K, 10, U, Helsinge, Deres Børn, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 269,
  E2695, FT-1855, 270, .O, Mønge, 10, Et Huus, 57, Margrethe Sørensdatter, K, 3, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 270,
  E2695, FT-1855, 271, .O, Mønge, 10, Et Huus, 57, Lars Sørensen, M, 1, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 271,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1113, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Søren Jensen, Mand, 34, Gift, , , Husfader. Husmand, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1114, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Margrethe Nielsdatter, Kvinde, 37, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1115, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Inger Nielsen, Kvinde, 15, Ugift, , , Deres Barn, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1116, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Margrethe Sørensen, Kvinde, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1117, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Lars Sørensen, Mand, 6, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1118, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Peder Sørensen, Mand, 5, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1119, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 216, Et Hus, Sidse Pedersen, Kvinde, 3, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1225, Mønge, 270, Hus Matr.nr. 14, Søren Jensen, M, 43, G, Arbejder, Husfader, Helsinge. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1226, Mønge, 270, Hus Matr.nr. 14, Margrethe Nielsen, K, 46, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1227, Mønge, 270, Hus Matr.nr. 14, Peder Sørensen, M, 14, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1228, Mønge, 270, Hus Matr.nr. 14, Niels Sørensen, M, 7, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1229, Mønge, 270, Hus Matr.nr. 14, Sidse Sørensen, K, 12, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1210, Mønge By, 8, Et Hus, Søren Jensen, M, 53, Gift, , Husfader, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 59,
  C6987, 1211, Mønge By, 8, Et Hus, Magrete Sørensen F. Nielsen, K, 56, Gift, , Husmoder, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 59,
  C6987, 1212, Mønge By, 8, Et Hus, Sidse Sørensen, K, 22, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 59,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 1093, Mønge By, 2, Matr. No. 14, Søren Jensen, M, 63, Gift, Husejer, , Husfader, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,
  C5799, 1094, Mønge By, 2, Matr. No. 14, Magrete Jensen, K, 66, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,
  C5799, 1095, Mønge By, 2, Matr. No. 14, Peder Sørensen, M, 37, Gift, Arbejdsmand, , Søn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,
  C5799, 1096, Mønge By, 2, Matr. No. 14, Hanne Marie Sørensen, K, 35, Gift, , , Svigerdatter, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 835, Mønge, 2, 14, Søren Jensen, M, G, Forhenværende husmand nu aftægtsmand, Husfader, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1848, , 18261231, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 836, Mønge, 2, 14, Magrethe Jensen, K, G, Aftægtskone, Husmoder, -, Folkekirken, , , , 18230728, , FT-1901, Hovedliste,.

Søren Jensen

M, #2647, f. 16 september 1874
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Jensen var Fiskerhandler.
     Søren Jensen blev født 16 september 1874 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jens Holløse og Sidse Marie Nielsdatter. Søren Jensen blev døbt 1 november 1874 Vejby.1 Han blev konfirmeret 30 september 1888 i Vejby.1
     Søren Jensen overtog skødet på Matr. 34, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Hans Peder Andersen 27 juni 1905.2
     Søren blev gift før 1906 med Marie (?)
     Søren Jensen's skøde på Matr. 34, Holløse, Vejby, blev overtaget af Jens Peter Jensen 7 maj 1907.2
Far-Biologisk*Jens Holløse f. 26 Dec 1846, d. 3 Maj 1919
Mor-Biologisk*Sidse Marie Nielsdatter f. 30 Maj 1846, d. 3 Sep 1928

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Vejby Mark, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1901Nellerød, Mårum, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1906Stenagerhus, Matr. 33, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 12.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 390, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Jens Mattiasen, M, 33, Gift, , Husfader, Arbejdsmand ved Landbruget, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 391, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Sidse Mattiasen F. Nielsen, K, 33, Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 392, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Karen Marie Jensen, K, 10, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 393, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Hans Christian Jensen, M, 9, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 394, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Niels Peder Jensen, M, 7, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 395, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Søren Jensen, M, 5, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 396, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Karoline Jensen, K, 3, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,
  C6987, 397, Vejby Mark By, 2, Et Hus, Anna Petrine Jensen, K, under et aar, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 19,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Matisen, G, I agerbruget, Veiby Sogn, Husfader, Folkekirken, , M, 8, 3, 18461226, , Hillerød, , , 64, 8 B, Nellerød
  Sidse Marie Nielsen, G, Husgerning, Veiby Sogn, Husmoder, Folkekirken, , K, 8, 3, 18480630, , Hillerød, , , 65, 8 B, Nellerød
  Søren Jensen, U, I agerbruget, Veiby Sogn, Barn, Folkekirken, , M, 0, 0, 18840916, , Veiby Sogn, , , 66, 8 B, Nellerød
  Marie Jensen, U, , Veiby Sogn, Barn, Folkekirken, , K, 0, 0, 18890413, , Hillerød, , , 67, 8 B, Nellerød.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 680, 3, 34, Søren Jensen, M, 31, Gift, Fiskerhandler, Husfader, 16-9-1874, 1874, FT-1906, 59,
  S0178, 681, 3, 34, Marie Jensen, K, 28, Gift, , Husmoder, 25-10-1877, 1877, FT-1906, 59,.

Søren Jensen

M, #3499, f. 1 marts 1822
Senest redigeret=24 Jul 2022
Slægt=1
     Søren Jensen var skomager.
     Søren Jensen blev født 1 marts 1822 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jens Sørensen og Ane Pedersdatter. Søren Jensen blev døbt 10 marts 1822 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 10 april 1836 i Vejby.1
Far-Biologisk*Jens Sørensen f. 1786, d. 27 Feb 1839
Mor-Biologisk*Ane Pedersdatter f. c 1798, d. 15 Jul 1879

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1843Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning7 juli 1845Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning1846Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse1
Flytning1846Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1860Annisse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1880Annisse, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1890Annisse, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 454, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Jens Sørensen, M, 49, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 455, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Anne Pedersdatter, K, 36, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 456, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Søren Jensen, M, 12, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 457, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Sidse Jensdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 458, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Maren Jensdatter, K, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 459, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Niels Jensen, M, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 460, Ørbye, 84, et Huus med Jord, Peder Jensen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1, Weiby, 1, Præstegaarden, Jeremias Müller, M, 62, Enkemand, Dr. phil. og Sognepræst, 2, Randers, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 2, Weiby, 1, Præstegaarden, Jens Müller, M, 13, Ugift, hans Børn, 2, Barrit Weile Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 3, Weiby, 1, Præstegaarden, Mathæus Müller, M, 10, Ugift, hans Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 4, Weiby, 1, Præstegaarden, Christen Aastrup, M, 12, Ugift, hans Pleiesøn, 2, Greenaa, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 5, Weiby, 1, Præstegaarden, Niels Gjølby, M, 35, Ugift, Huuslærer og Cand. Theol., 2, Thorup Wib. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 6, Weiby, 1, Præstegaarden, Frederikke Eskilsen, K, 24, Ugift, Huusjomfrue, 2, Allerød Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 7, Weiby, 1, Præstegaarden, Anders Jensen, M, 22, Ugift, Tjenestekarl, 2, Weiby Sogn Frederb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 8, Weiby, 1, Præstegaarden, Mette Hans Datter, K, 28, Ugift, Tjenestepige, 2, Weiby Sogn Frederb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 9, Weiby, 1, Præstegaarden, Peter Müller, M, 29, Ugift, Forpagter af Præsteg. Jordene, 2, Barrith Weile Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 10, Weiby, 1, Præstegaarden, Ida Marie Sønnichsen, K, 32, Ugift, Huusjomfrue, 2, Horslev Weile Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 11, Weiby, 1, Præstegaarden, Lars Nielsen, M, 25, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 12, Weiby, 1, Præstegaarden, Søren Jensen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 13, Weiby, 1, Præstegaarden, Anders Mortensen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 14, Weiby, 1, Præstegaarden, Bodil Sørens Dat, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 15, Weiby, 1, Præstegaarden, Johannes Andersen, M, 25, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jensen, 39, Gift, Mand, Husfader. Arbejdsmand, , Ørby, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Annisse Skoledistrikt, Et Hus, , 23 - F1, 1860, Optællingsliste side 5, , 195, Lutheraner, D5547
  Ane Margrethe Hansen, 40, Gift, Kvinde, Hans Hustru, , Annisse Sogn, Frederiksborg Amt, Annisse Skoledistrikt, Et Hus, , 23 - F1, 1860, Optællingsliste side 5, , 196, Lutheraner, D5547
  Jensine Sørensen, 10, Ugift, Kvinde, Barn, , Annisse Sogn, Frederiksborg Amt, Annisse Skoledistrikt, Et Hus, , 23 - F1, 1860, Optællingsliste side 5, , 197, Lutheraner, D5547
  Ane Sørensen, 7, Ugift, Kvinde, Barn, , Annisse Sogn, Frederiksborg Amt, Annisse Skoledistrikt, Et Hus, , 23 - F1, 1860, Optællingsliste side 5, , 198, Lutheraner, D5547
  Hans Peder Sørensen, 2, Ugift, Mand, Barn, , Annisse Sogn, Frederiksborg Amt, Annisse Skoledistrikt, Et Hus, , 23 - F1, 1860, Optællingsliste side 5, , 199, Lutheraner, D5547.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jensen, 58, Gift, M, Husfader og Skomager, Vejby Sogn, Anisse By, Et Hus, , 6, 9, , 185, Lutheran, C6978
  Ane Margrethe Hansen, 59, Gift, K, Hans Kone, Annisse, Anisse By, Et Hus, , 6, 9, , 186, Lutheran, C6978
  Jensine Sørensen, 29, Ugift, K, Deres Barn, Annisse, Anisse By, Et Hus, , 6, 9, , 187, Lutheran, C6978
  Marie Sørensen, 15, Ugift, K, Deres Barn, Annisse, Anisse By, Et Hus, , 6, 9, , 188, Lutheran, C6978
  Karoline Sørensen, 11, Ugift, K, Deres Barn, Annisse, Anisse By, Et Hus, , 6, 9, , 189, Lutheran, C6978
  Trine Johanne Larsdatter, 74, Enke, K, Nyder Fattigunderstøttelse, København, Anisse By, Et Hus, , 6, 9, , 190, Lutheran, C6978.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jensen, 68, Gift, M, Husfader, Under Fattigforsørgelse, Vejby Frederiksborg, Annisse By, et Hus, , Matr. 91 F. 2, 11, , 251, Folkekirken, C5436
  Ane Margrethe Hansen, 69, Gift, K, Husmoder, Under Fattigforsørgelse, Annisse, Annisse By, et Hus, , Matr. 91 F. 2, 11, , 252, Folkekirken, C5436.

Søren Jensen

M, #7127, f. 1810, d. før 1844
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Jensen blev født i 1810.
     Søren blev gift 3 oktober 1838 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Olvig Andersdatter , datter af Anders Larsen og Anne Olsdatter, bevidnet af Jørgen Sørensen.1
     Han døde før 1844.

Barn af Søren Jensen og Olvig Andersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Ramløse, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ramløse 28 år
  Pige af Holløse 26 år.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Christophersen, 67, Gift, Hand Daglejer, Ramløse, Huus, 15, 188, 84, A4418
  Ane Pedersdatter, 68, Gift, Hans Kone, Ramløse, Huus, 15, 188, 85, A4418
  Søren Jensen, 24, Ugift, Deres Søn, Ramløse, Huus, 15, 188, 86, A4418.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jensen, 30, gift, Skræder, Ramløse by, Et Huus, 15, 190, 319, A4419
  Olvig Andersdatter, 28, gift, Hans Kone, Ramløse by, Et Huus, 15, 190, 320, A4419
  Jens Christophersen, 75, enke, Aftægtsmand, Ramløse by, Et Huus, 15, 190, 321, A4419.

Søren Jensen

M, #7162, f. 1798
Senest redigeret=16 Feb 2022
Slægt=0
     Søren Jensen blev født i 1798 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.
     Søren blev gift 22 oktober 1824 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Sidse Jensdatter.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling18 februar 1834Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ramløse. Tjenestepige i Vejby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Sørensen, 32, Gift, M, Huusbonde, Huusmand med Jordlod, Lüdshøy Bye, 5te Familie, Bind 47, side 7, , 251, 1, B3533
  Johanna Hansdatter, 35, Gift, K, hans Kone, , Lüdshøy Bye, 5te Familie, Bind 47, side 7, , 252, 1, B3533
  Søren Jensen, 3, Ugift, M, deres Børn, , Lüdshøy Bye, 5te Familie, Bind 47, side 7, , 253, , B3533
  Ellen Jensdatter, 3, Ugift, K, deres Børn, , Lüdshøy Bye, 5te Familie, Bind 47, side 7, , 254, , B3533
  Margaretha Jensdatter, 2, Ugift, K, deres Børn, , Lüdshøy Bye, 5te Familie, Bind 47, side 7, , 255, , B3533.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jensen, 36, Gift, Lever af sin Jord, Aagerup, Huus, 17, 202, 655, A4418
  Sidse JensDatter, 31, Gift, Hans Hustru, Aagerup, Huus, 17, 202, 656, A4418
  Ellen SørensDatter, 9, Ugift, Deres Barn, Aagerup, Huus, 17, 202, 657, A4418
  Lars Sørensen, 7, Ugift, Deres Barn, Aagerup, Huus, 17, 202, 658, A4418
  Ingeborg SørensDatter, 5, Ugift, Deres Barn, Aagerup, Huus, 17, 202, 659, A4418.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jensen, 47, gift, Dagleier, Blistrup sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 1, 21, Opslag 7563|26, , 702, A0860
  Sidse Jensdatter, 42, gift, hans Kone, Blistrup sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 1, 21, Opslag 7563|26, , 703, A0860
  Ellen Sørensdatter, 20, ugift, Deres Datter, Ramløse sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 1, 21, Opslag 7563|26, , 704, A0860.

Søren Jensen1

M, #7054, f. 30 november 1808, d. 6 juli 1846
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Jensen blev født 30 november 1808 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jens Jørgensen og Karen Jensdatter. Søren Jensen blev døbt 1 januar 1809 Vejby.2 Han blev konfirmeret i 1823 i Vejby.3 Han blev nævnt i skiftet efter Karen Jensdatter 17 juni 1825.4
     Søren Jensen tog eksamen som lærer fra Jonstrup Seminarium 1830.
     Søren Jensen var lærer i Gadevang, Nødebo, Holbo, Frederiksborg.
     Han døde 6 juli 1846 i en alder af 37 år.
Far-Biologisk*Jens Jørgensen f. 1772, d. 27 Sep 1854
Mor-Biologisk*Karen Jensdatter f. c 1783, d. 11 Jan 1825

Kildehenvisninger

 1. [S18] Anders Petersen, editor, Den jonstrupske stat : personalhistoriske meddelelser om Det Kgl. Blaagaard-Jonstrupske Seminariums lærere og dimittender 1790-1884
  (København: Gad, 1884).
 2. [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Karen Jensdtr i Weibye Mark, Vejby 17 Jun 1825 pg 90
  HUSB: Jens Jorgensen arvefaestegaardeier
  4 CH: Soren Jensen 16
  Jens Jensen 11
  Jorgen Jensen 6
  Ane Jensdtr 9
  gd: Hans Jorgensen gmd i Maarum
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].

Søren Jensen

M, #11617, f. 1848
Senest redigeret=14 Apr 2023
Slægt=0
     Søren Jensen blev født i 1848.

Folketællinger og boliger

Flytning4 november 1862Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj grosserer Rundin.

Søren Jensen

M, #11742, f. 10 november 1794
Senest redigeret=12 Maj 2023
Slægt=0
     Søren Jensen blev født 10 november 1794 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jens Sørensen.
Far-Biologisk*Jens Sørensen

Søren Jensen

M, #11750, f. 1841
Senest redigeret=19 Maj 2023
Slægt=0
     Søren Jensen blev født i 1841 i Esbønderup, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Krogendal, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1850Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg2
Flytning24 november 1869Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge3
Folketælling1 februar 1870Søborg, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1880Strand-Esbønderup, Græsted, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B3536, 1129, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Krogendal, 91, et Huus, Jens Nielsen, M, 41, Gift, Almisselem, Helsingør, 1845, Opslag 6785|39,
  B3536, 1130, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Krogendal, 91, et Huus, Johanne, K, 36, Gift, hans Kone, Kjøbenhavn [København], 1845, Opslag 6785|39,
  B3536, 1131, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Krogendal, 91, et Huus, Niels Jensen, M, 15, Ugift, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|39,
  B3536, 1132, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Krogendal, 91, et Huus, Dorthe Jensen, K, 11, -, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|39,
  B3536, 1133, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Krogendal, 91, et Huus, Søren Jensen, M, 4, -, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|39,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6736, 1020, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 35, Villingerød, Erik Andersen, M, 34, Gift, Arbejdsmand, husfader, Steenstrup, Svendborg Amt, 1850, Opslag 113756|31,
  C6736, 1021, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 35, Villingerød, Caroline Olsdatter, K, 30, Gift, Hans Hustru, Søborg Sogn, Frb. Amt, 1850, Opslag 113756|31,
  C6736, 1022, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 35, Villingerød, Birthe Kirstine Eriksdatter, K, 8, Ugift, Deres barn, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|31,
  C6736, 1023, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 35, Villingerød, Søren Jensen, M, 9, Ugift, Fattiglem, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|31,
  C6736, 1024, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 35, Villingerød, Ole Pedersen, M, 68, Gift, Skrædder, husfader, Valby Sogn, Frb. Amt, 1850, Opslag 113756|31,
  C6736, 1025, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 35, Villingerød, Birthe Sørensdatter, K, 65, Gift, Hans Hustru, Tikøb Sogn, 1850, Opslag 113756|31,.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Vejby.
  Af Esbønderup.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2426, 323, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Søborg, 62, Gaard, Anders Svensen, M, 40, G, Jordbruger, Husfader, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste side 589,
  E2426, 324, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Søborg, 62, Gaard, Peternille Petersen, K, 55, G, Hans kone, Husmoder, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste side 589,
  E2426, 325, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Søborg, 62, Gaard, Peter Andersen, M, 15, U, Søn, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste side 589,
  E2426, 326, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Søborg, 62, Gaard, Hanne Kirstine Andersen, K, 17, U, Datter, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste side 589,
  E2426, 327, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Søborg, 62, Gaard, Søren Jensen, M, 28, U, Karl, Tjenestetyende, Esbønderup Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste side 589,
  E2426, 328, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Søborg, 62, Gaard, Ane Dorthea Jensen, K, 15, U, Pige, Tjenestetyende, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste side 589,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C0385, 1920, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Anders Larsen, M, 39, Gift, husfader, gaardejer, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1921, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Maren Larsen Født Hansen, K, 37, Gift, hans hustru, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1922, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Ane Hansine Larsen, K, 13, Ugift, barn, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1923, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Laurits Larsen, M, 9, Ugift, barn, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1924, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Karen Pedersdatter, K, 79, Enke, husfaders svigermoder, Søborg, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1925, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Peter Andersen, M, 29, Ugift, tjenestefolk, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1926, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Karl Andersen, M, 17, Ugift, tjenestefolk, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1927, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Søren Jensen, M, 38, Ugift, tjenestefolk, Esbrønderup, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1928, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Severine Kirstine Thomsem, K, 17, Ugift, tjenestefolk, Her i sognet, 1880, DDA Odense,
  C0385, 1929, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Strand-Esbønderup by m-kort 3621 liste 39, 1, gaard, Juliane Kristiane Nielsen, K, 15, Ugift, tjenestefolk, Tikøb, 1880, DDA Odense,.

Theodor Jensen

M, #7897, f. 15 april 1867
Senest redigeret=24 Feb 2023
Slægt=1
     Theodor Jensen blev født 15 april 1867 i Fødselsstiftelsen, København. Han blev døbt 16 april 1867 Fødselsstiftelsen, København.1
     Theodor blev gift 3 maj 1907 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Karen Marie Jørgensen , datter af Christian Jørgensen og Anne Birthe Pedersen, bevidnet af Jørgen Jørgensen.2

Familie: Theodor Jensen og Karen Marie Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1880Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1890Ramløse, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1901Ramløse, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Karen Jensen, ugift, født 22 maj 1840 i Ramløse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ramløse
  Pige af Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Andersen, 33, Gift, Husfader, M, Arbejdsmand, Ramløse, Huus, , 2, 551, , 726, Lutheraner, A4523
  Johanne Jensen, 41, Gift, Husmoder, K, , Ramløse, Huus, , 2, 551, , 727, Lutheraner, A4523
  Annemarie Andersen, 10, Ugift, Datter, K, , Ramløse, Huus, , 2, 551, , 728, Lutheraner, A4523
  Theodor Jensen, 2, Ugift, Søn, M, Forsørges af Fattigvæsenet, Ramløse, Huus, , 2, 551, , 729, Lutheraner, A4523.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Andersen, 43, Gift, Husfader, Husejer, M, Ramløse, Et Huus, , 26, Liste 3, , 116, Lutheraner, A4524
  Johanne JensDatter, 51, Gift, Hans Hustru, K, Ramløse, Et Huus, , 26, Liste 3, , 117, Lutheraner, A4524
  Ana Marie Johanne Andersen, 20, Ugift, Deres Datter, K, Ramløse, Et Huus, , 26, Liste 3, , 118, Lutheraner, A4524
  Theodor Jensen, 12, Ugift, Plejesøn, M, Ramløse, Et Huus, , 26, Liste 3, , 119, Lutheraner, A4524.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 48, gift, Husfader, M, Gaardejer, Ramløse Sogn, Ramløse, 5, Optl. 8, , 450, Luteraner, A4526
  Birthe Olsen, 48, gift, Husmoder, K, , Ramløse Sogn, Ramløse, 5, Optl. 8, , 451, Luteraner, A4526
  Marie Larsen, 16, ugift, Barn, K, , Ramløse Sogn, Ramløse, 5, Optl. 8, , 452, Luteraner, A4526
  Theodor Jensen, 22, ugift, Tjenestetyende, M, , København, Ramløse, 5, Optl. 8, , 453, Luteraner, A4526
  Petronelle Oline Jakobsen, 14, ugift, Tjenestetyende, K, , Ramløse Sogn, Ramløse, 5, Optl. 8, , 454, Luteraner, A4526.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, Gift, Husfader, M, Gaardejer, Ramløse sogn, Frb. Amt, Ramløse, Agerholm, , 2, , 8. april 1841, , 75, 1865, Side 358, , 321, 22 f, Ramløse, , Folkekirken, A4528
  Birthe Olsen, Gift, Husmoder, K, , Ramløse sogn, Frb. Amt, Ramløse, Agerholm, , 2, , 19. april 1841, , 75, 1865, Side 358, , 322, 22 f, Ramløse, , Folkekirken, A4528
  Dagmar Marie Kristiansen, Ugift, Plejebarn, K, , København, Ramløse, Agerholm, , , , 24. november 1891, , 75, , Side 358, , 323, 22 f, Ramløse, , Folkekirken, A4528
  Inger Dorthea Sørensen, Ugift, Tjenestetyende, K, , Tibirke sogn, Frb. Amt, Ramløse, Agerholm, , , , 17. juni 1885, , 75, , Side 358, , 324, 22 f, Ramløse, , Folkekirken, A4528
  Theodor Jensen, Ugift, Tjenestetyende, M, , København, Ramløse, Agerholm, , , , 15. april 1867, , 75, , Side 358, , 325, 22 f, Ramløse, , Folkekirken, A4528.

Thille Marie Jensen

K, #1448, f. 1837, d. 13 oktober 1874
Senest redigeret=28 Sep 2022
Slægt=1
     Thille Marie Jensen blev født i 1837 i Lovrup, Døstrup, Tønder, Højer og Lø, Tønder.
     Thille blev gift 7 september 1866 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Knud Mikkelsen Hansen , bevidnet af Lars Jørgensen og Peder Christiansen.1
     Hun døde 13 oktober 1874 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 20 oktober 1874 fra Vejby.3

Børn af Thille Marie Jensen og Knud Mikkelsen Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev4
Folketælling1 februar 1860Grønnebæk, Jels, Gram, Haderslev5
Folketælling1 februar 1870Matr. 02 b, Skolelod, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Skolelærer i Unnerup
  Jomfru i Unnerup.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen Tryk, 38, Gift, Käthner, Laurup, , 1, M, 107, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Mette Holm, 36, Gift, seine Frau, Fönsvad, , 1, K, 108, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Jacob Jensen, 12, Ugift, ihre Kinder, Laurup, , 1, M, 109, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Marie Jensen, 10, Ugift, ihre Kinder, Laurup, , 1, K, 110, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Tilla Marie Jensen, 7, Ugift, ihre Kinder, Laurup, , 1, K, 111, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Eline Kirstine Jensen, 5, Ugift, ihre Kinder, Laurup, , 1, K, 112, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Asmus Jensen, 3, Ugift, ihre Kinder, Tyrstr., , 1, M, 113, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Anne Johanne Jensen, 1, Ugift, ihre Kinder, Tyrstr., , 1, K, 114, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Jakob Petersen Tryk, 74, Enkemand, lebt von der Abnahme, Lyemgrd.??, , 1, M, 115, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf
  Marie Mortens., 28, Ugift, Ernährt sich mit Weben, Veien, , 1, K, 116, Käthengebäude, Tyrstr. Dorf.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 53, Gift, Døstrup Sogn, Tønder Amt, Husfader. Gaardmand, Lutheran, , M, [amtet er angivet til Ribe], 784, En Gaard, Grønnebæk
  Mette Nielsen. f. Holm, 51, Gift, Nørre Lygum, Haderslev Amt, Hans Kone, Lutheran, , K, , 785, En Gaard, Grønnebæk
  Jakob Jensen, 27, Ugift, Døstrup Sogn, Tønder Amt, Deres Barn, Lutheran, , M, [amtet er angivet til Ribe], 786, En Gaard, Grønnebæk
  Tilla Marie Jensen, 22, Ugift, Døstrup Sogn, Tønder Amt, Deres Barn, Lutheran, , K, [amtet er angivet til Ribe], 787, En Gaard, Grønnebæk
  Ane Johanne Jensen, 16, Ugift, Tyrstrup Sogn, Haderslev Amt, Deres Barn, Lutheran, , K, , 788, En Gaard, Grønnebæk
  Karoline Kristine Jensen, 15, Ugift, Jels Sogn, Haderslev Amt, Deres Barn, Lutheran, , K, , 789, En Gaard, Grønnebæk
  Marie Jensen, 13, Ugift, Jels Sogn, Haderslev Amt, Deres Barn, Lutheran, , K, , 790, En Gaard, Grønnebæk
  Jørgen Mathiasen Jensen, 11, Ugift, Jels Sogn, Haderslev Amt, Deres Barn, Lutheran, , M, , 791, En Gaard, Grønnebæk.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1302, Mønge, 283, Skolen Matr.nr. 26, Knud Michelsen Hansen, M, 27, G, Skolelærer, Husfader, Fjelstrup Sogn. Haderslev Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 812,
  E2429, 1303, Mønge, 283, Skolen Matr.nr. 26, Thilde Marie Jensen, K, 31, G, , Husmoder, Døstrup Sogn. Tønder Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 812,
  E2429, 1304, Mønge, 283, Skolen Matr.nr. 26, Dagmar Marie Hansen, K, 1, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 812,
  E2429, 1305, Mønge, 283, Skolen Matr.nr. 26, Ingeborg Katrine Hansen, K, 0, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 812,
  E2429, 1306, Mønge, 283, Skolen Matr.nr. 26, Hans Nielsen, M, 18, U, , Tjenestekarl, Tjæreby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 812,
  E2429, 1307, Mønge, 283, Skolen Matr.nr. 26, Ellen Kirstine Andersen, K, 14, U, , Tjenestepige, Blistrup. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 812,.

Tÿge Jensen

M, #7872, f. før 1719, d. efter 1739
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=0
     Tÿge Jensen blev født før 1719.
     Tÿge blev gift før 1739 med Sidse Nielsdatter , datter af Niels (?).
     Han døde efter 1739. Tÿge Jensen blev nævnt i skiftet efter Lars Nielsen 5 maj 1739.1,2

Familie: Tÿge Jensen og Sidse Nielsdatter

Folketællinger og boliger

BoligGilleleje, Holbo, Frederiksborg

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 355
  Bodel Jensdatter.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Anno 1739 Dend 5te May blef efter foregaaende Tillysning Til Cronborg Districts Birketing foretaget Lovlig Skifte og Deeling efter Lars Nielsen som boede og Døde i sit Huus paa Raageleÿe: Imellem Enken Bodil Jens Datter med Laugværge Rasmus Nielsen i Kirke Esbønderup paa den Eene, og dend Sal. Mands 2de Systre nafnl: Bente Niels Datter hvis Mand er Jens Smed paa Willingebæk, og Sidse Niels Datter med Mand og Værge Tÿge Jensen (boende paa Gilleleÿe paa dend anden Side. Skiftet blef forvaltet af Kongl. Majsts. Regimentskriver Otto Christian Rasch og paa Rettens vegne var overværende Birke Dommer Søren Michelsen i Niverød. tillige med de 2de Vurderings Mænd nafnlig Peder Larsen i Weÿbÿe og Lars Larsen i Ørbÿe, Hvor da Boets formue bafantes at være efterskrevne:-
  (Rd. mk.sk.) 1 Baad og Seigl - 4 Rdr; 6 Sildemandser - 3-"-1; 2 Flyndergarn - 2-"-"; 3 gl: Dito - 1-"-"; 1 Dreg - !-1-"; 1 (S---struug - "-"-8; 1 gl Fyrre Bord - "-2-"; 1 gl Ege Kiste foruden Laas - "-5-"; 1 gl Sengested - 1-"-"; 1 gl Dito - "-1-"; 1 Bagstol - "-"-8; 1 Dito - "-6-"; 1 Øll Tønde - "-"-12; 1 Half Tønde - "-"-12; 1 Øll Anker - "-"-8; 1 gl Skaff - "-1-"; 1 Stander Tønde - "-"-4; 1 Stander Fierding - "-"-4; 1 Malke Kande - "-"-6; 1 (Deefat - "-"-2; 1 gl Strippe - "-"-2; 1 Olmerdugs Overdyne - 1-"-";
  1 Linnet under Dyne - 1-2-"; 1 Linnet Hoved Dyne - "-2-"; 1 Dito - "-1-"; 1 gl Olmerdugs Dyne - "-2-"; 1 Linnet underdyne - !-"-"; 1 Liden pude - "-"-8; 1 gl Omhæng - "-1-8; 1 Senge Klæde - "-"-8; 1 gl Agecyne - "-"-6;
  2 Blaagarns Lagen - "-2-8; 1 Brun Trøje - "-3-"; 1 Liden Dito - "-2-"; 2 Brune Buxer - !-1-1; 1 Brysdug - "-1-8;
  2 Linbuxer - "-1-"; 2 Blaagarns Skiorter - "-1-4; 3 pr (Hæstre - "-"-12; 1 Messing Kiedel - "-4-"; 1 Jern Gryde - "-2-"; 1 Dito - "-1-8; 1 Trefoting - "-"-8; 1 Ildtang - "-"-4; 1 Pande - "-"-4; 1 Pandejern - "-2-"; 1 Koe - 4-"-"; 1 gl Gaas - "-2-";
  Og som Vedkommende ej vidste vider som kunde Boet er tilhørende, Saa bedrager Boete formue (- -- 26 Rdr. 5 mk. 14 sk.
  Derimod er Boets besvær og med Behæftet Gield som Følger:
  1: (Fordres til Huusets Brøstfældighed efter de 2de Mænds Taxation -- 7 Rdr "-";
  2: Fordrer Sogne Præsten Hr: Schive iVeÿbye for bekomne Rug Byg og Malt efter indgvne Regning som Enken tilstod - 2"2 mk -";
  3: (S--dent Niels Nielsen i Holløse (og Laante Penge - 2-4-";
  (opslag 359)
  4 (Jochum Jokumsen Ligeledes Laante penge - 1 Rd-"-";
  5, Lars K---k i Tisville Ligesaa - 1-3-";
  6, Jens (Karlsen Sammsteds Dito - "-3-",
  7, Niels Hansen i Heslebirg Ligesaa - 1-2-";
  8, Jens Eriksen Sammesteds . Dito - "-4-",
  9, Jørgen Hansen i Underup Ligesaa - "-5-";
  10 Enken paastod Til sin Begravelse Ligesom til hendes Sal. Mands er medgaaed - - 6 Rd 4 mk.
  11. Indestaaende Børnegods Tilhørende Dorthe Niels Datter fra Weÿbÿe Sogn - 1-"-";
  12, Skiftets bekostning i alt - - 1-4-";
  Summa Boets Besvær - - 27 Rdr. 5 mk -";
  Naar Boets Besvær imod Boets formue Liqvideres Sees ar Boets formue ej (sponser dets Besvær, og i saa maade bliver 1 mk 2 sk: Saa blef ei noget Arvingerne til Deeling:
  Til Skiftets Bekostning blef udlagt
  1 Olmerdunsdyne - 1 Rdr.
  1 Messing Kiedel - "-4 mk. - 1 Rdr. 4 mk.
  Til det i Boet nævnd Dorthe Niels Datters Børnegods udlagt:
  1 Linnet underdyne for - 1-"-";
  Som Hendes Mand Lars (Christensen til sig haver strax nu af anamme.
  Til dend afvigne Specificered Gield forlangte vedkommende ikke udlæg Efterdi Enken mad Laugværge anlovede ved tid og Leilighed enhver (retlig at betale, hvormed enhver og een med saadan hendes tilbud velfornøjet.-
  I saa maade (Eherveris dend øvrige Boets formue til Huusets brøstfældighed dend boets skyldige Gield og Enkens begravelses bekostning, hvormed (dette Skifte Saalunde er Slutet og til Endebragt. Actum et Supra:-
       O: C: Rasch. S: Michelsen.
  Bodil B:J:D: Jens datter.     Vurderings Mænd
            Peder Larsen. Lars Larsen.


Valdemar Jensen

M, #4643, f. 1 juni 1884
Senest redigeret=28 Mar 2021
Slægt=0
     Valdemar Jensen var Fyrbøder.
     Valdemar Jensen blev født 1 juni 1884 i Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 33, Ørekilde, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 532, Ørby, 1, 33, Christian?? Jensen, M, G, Mejeriforeningen, Husfader, Karise Sogn ??, Folkekirken, , 1887, , 18680428, Karise??, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 533, Ørby, 1, 33, Marie Jensen, K, G, , Husmoder, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1889, , 18670221, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 534, Ørby, 1, 33, Birtha Jensen, K, U, Uden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18890827, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 535, Ørby, 1, 33, Agnethe Jensen, K, U, Uden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18930306, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 536, Ørby, 1, 33, Peter Jensen, M, U, Uden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18950623, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 537, Ørby, 1, 33, S...?? Jensen, M, U, Unden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18971231, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 538, Ørby, 1, 33, Line Jensen, K, E, Arbejder ved mejeriforeningen, Slægtning, Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18420307, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 539, Ørby, 1, 33, Valdemar Jensen, M, U, Fyrbøder, Tyende, Karlebo, Folkekirken, , , , 18840601, Lynge, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 540, Ørby, 1, 33, Lars Larsen, M, U, Mejeriet, Tyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18791117, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 541, Ørby, 1, 33, Niels P Hansen, M, U, Mejeriet, Tyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18840824, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 542, Ørby, 1, 33, Marie Petersen, K, U, Mejerske, Tyende, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18720520, Sigerslev, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 543, Ørby, 1, 33, ...?? Larsen, M, U, Mejerielev, Tyende, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18840120, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 544, Ørby, 1, 33, L...sa?? Larsen, K, U, Tjenestepige, Tyende, Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18780107, Valdby Sogn, FT-1901, Hovedliste,.

Valdemar Jensen

M, #4829, f. 21 juli 1884
Senest redigeret=21 Mar 2022
Slægt=0
     Valdemar Jensen var Tjener ved landbruget.
     Valdemar Jensen blev født uden for ægteskab 21 juli 1884 Stubbekøbing. Han blev døbt 12 juni 1885 Skt. Mathæus, København. Han blev konfirmeret 2 oktober 1898 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 15 a, Brudsgård (Lundedal), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 912, Holløse, 2, 15a, Hans Nielsen, M, G, , Aftægtsmand, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18330622, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 913, Holløse, 2, 15a, Ane Margrethe Nielsen, K, G, , Aftægtskone, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1860, , 18321129, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 914, Holløse, 2, 15a, Valdemar Jensen, M, U, Tjener ved landbruget, Tjener, Falster, Folkekirken, , , , 18840720, -, FT-1901, Hovedliste,.

Villum Jensen

M, #10705, f. før 1745, d. 1765
Senest redigeret=6 Jan 2022
Slægt=0
     Villum Jensen blev født før 1745, søn af Jens (?).
     Han døde i 1765 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 21 marts 1765.1
     Villum Jensen's fæste af et hus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jørgen Sørensen 3 december 1765.2
Far-Biologisk*Jens (?) f. f 1725

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 912
  Ungkarl
  Broder Hans Jensen.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 175b.

Biørn Jensøn

M, #9778, f. før 1671
Senest redigeret=3 Feb 2022
Slægt=0
     Biørn Jensøn blev født før 1671.
     Biørn blev gift før 1691 med Inger Mogensdatter.
     Biørn Jensøn mistede Inger Mogensdatter i 1699. Biørn Jensøn blev nævnt i skiftet efter Inger Mogensdatter 14 juli 1699.1

Børn af Biørn Jensøn og Inger Mogensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 452
  Bjørn Jensen
  Karen Bjørnsdatter 8
  Inger Bjørnsdatter 3.

Ane Jeppesdatter

K, #394, f. cirka 1771, d. 8 august 1851
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Ane Jeppesdatter var også kendt som Ane Ibsdatter.
     Ane Jeppesdatter blev født cirka 1771 i Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg.
     Ane blev gift før 1800 med Søren Rasmussen.
     Ane Jeppesdatter mistede Søren Rasmussen 27 februar 1820.1 Ane Jeppesdatter blev nævnt i skiftet efter Søren Rasmussen 9 marts 1820.2
     Ane Jeppesdatter's skøde på Matr. 06 a, Korshøjgård, Gård nr. 7, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jørgen Sørensen 14 marts 1834.3
     Hun døde 8 august 1851 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 13 august 1851 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.4

Børn af Ane Jeppesdatter og Søren Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Soren Rasmussen arvefaestegaardejer i Orbye, Vejby 9 Mar 1820 pg 65
  WIFE: Ane Jeppesdr ( Ane Jepd)
  6 CH: Jens Sorensen 34
  Anders Sorensen 30
  Johanne Sorensdtr = Lars Hansen i Taagerup
  Rasmus Sorensen 20
  Jorgen Sorensen 15
  Peder Sorensen 11
  REL: Peder Rasmussen gmd i Monge
  gd: Ole Jeppesen / Peder Rasmussen
  wgd: Ole Ibsen gmd i Aagerup
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 204.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Knudsen, 77, Enkemand, Bonde og Gaardmand, 1, , hosbond, 565, Ammindrup Gaardfolk
  Jens Pedersen, 37, Ugift, , , , hans søn af 1ste ægteskab, 566, Ammindrup Gaardfolk
  Ane Cathrine Pedersdatter, 24, Ugift, , , , hans datter af 1ste ægteskab, 567, Ammindrup Gaardfolk
  Ane Jeppesdatter, 16, Ugift, , , , hans datterdatter, 568, Ammindrup Gaardfolk
  Peder Knudsen, 6, Ugift, , , , hans sønnesøn, 569, Ammindrup Gaardfolk
  Mads Jensen, 23, Ugift, , , , Tienestefolk, 570, Ammindrup Gaardfolk
  Niels Svendsen, 12, Ugift, , , , Tienestefolk, 571, Ammindrup Gaardfolk.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 695, Ørbye, 16de Familie, Søren Rasmussen, M, 47, Gift, 2, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 696, Ørbye, 16de Familie, Anne Ipsdatter, K, 27, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 697, Ørbye, 16de Familie, Jens Sørensen, M, 16, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 698, Ørbye, 16de Familie, Anders Sørensen, M, 12, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 699, Ørbye, 16de Familie, Peder Sørensen, M, 7, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 700, Ørbye, 16de Familie, Rasmus Sørensen, M, 1, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 701, Ørbye, 16de Familie, Johanne Sørensdatter, K, 9, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 702, Ørbye, 16de Familie, Else Mortensdatter, K, 17, Ugift, , , , deres Tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 260,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 463, Ørbye, 86, en Gaard, Anne Ibsdatter, K, 56, Enke, Gaardmandsenke, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 464, Ørbye, 86, en Gaard, Jørgen Sørensen, M, 30, Ugift, hendes Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 465, Ørbye, 86, en Gaard, Peder Sørensen, M, 24, Ugift, hendes Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 466, Ørbye, 86, en Gaard, Jørgen Hansen, M, 26, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 467, Ørbye, 86, en Gaard, Magrethe Jørgensdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,
  C7453, 468, Ørbye, 86, en Gaard, Jens Pedersen, M, 26, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 274,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 524, Ørby, 105, en Gaard, Jørgen Sørensen, 35, Gift, Gaardmand, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 525, Ørby, 105, en Gaard, Stine Nielsdatter, 24, Gift, hans Kone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 526, Ørby, 105, en Gaard, Jens Nielsen, 18, Ugift, Tjenestek., , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 527, Ørby, 105, en Gaard, Søren Pedersen, 15, Ugift, Tjenestedreng, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 528, Ørby, 105, en Gaard, Sidse Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 529, Ørby, 105, en Gaard, Maren Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 530, Ørby, 105, en Gaard, Anne Ipsdatter, 69, Enke, Aftægtskone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 531, Ørby, 105, en Gaard, Peder Sørensen, 31, Ugift, hendes Søn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 389, Ørby, 80, En Gaard, Jørgen Sørensen, M, 40, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 390, Ørby, 80, En Gaard, Kirstine Nielsdatter, K, 28, Gift, hans Kone, 1, Ramløse Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 391, Ørby, 80, En Gaard, Søren Jørgensen, M, 5, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 392, Ørby, 80, En Gaard, Trine Jørgensdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 393, Ørby, 80, En Gaard, Lars Pedersen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 394, Ørby, 80, En Gaard, Margrethe Larsdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 395, Ørby, 80, En Gaard, Ane Ibsdatter, K, 79, Enke, Mandens Moder, Aftægtskone, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 500, Vejby, 100, Ørby, Jørgen Sørensen, M, 46, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 501, Vejby, 100, Ørby, Mette Nielsdatter, K, 33, Gift, Hans Hustru, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 502, Vejby, 100, Ørby, Søren Jørgensen, M, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 503, Vejby, 100, Ørby, Trine Jørgensdatter, K, 8, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 504, Vejby, 100, Ørby, Niels Jørgensen, M, 4, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 505, Vejby, 100, Ørby, Grethe Jørgensen, K, 2, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 506, Vejby, 100, Ørby, Rasmus Jørgensen, M, 1, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 507, Vejby, 100, Ørby, Jens Larsen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 508, Vejby, 100, Ørby, Bodil Kirstine------, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 509, Vejby, 100, Ørby, Anne Ipsdatter, K, 78, Enke, Husfaderens mor, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 360,.

Dorthe Jeppesdatter

K, #5609, f. 13 marts 1826, d. 18 august 1902
Senest redigeret=19 Mar 2023
Slægt=1
     Dorthe Jeppesdatter blev født 13 marts 1826 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jeppe Nielsen og Bodil Abrahamsdatter. Dorthe Jeppesdatter blev døbt 19 marts 1826 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 26 april 1840 i Vejby.1
     Dorthe blev gift 5 april 1856 i Vejby med Christian Hansen , søn af Hans Larsen og Karen Larsdatter, bevidnet af Niels Sørensen og Søren Jeppesen.2
     Dorthe Jeppesdatter mistede Christian Hansen 20 maj 1880.3
     Hun døde 18 august 1902 i Mønge, Vejby, i en alder af 76 år. Hun blev begravet 26 august 1902 fra Vejby.1
     Dorthe Jeppesdatter's skøde på Matr. 23, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Petrine Pouline Poulsen 15 oktober 1904.4
     Dorthe Jeppesdatter overtog skødet på Matr. 23, Mønge, Vejby, efter Christian Hansen 15 oktober 1904.4
Far-Biologisk*Jeppe Nielsen f. c 1784, d. 6 Aug 1846
Mor-Biologisk*Bodil Abrahamsdatter f. c 1791, d. 2 Jun 1870

Familie: Dorthe Jeppesdatter og Christian Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning29 april 1854Hillerød, fra Mønge, Vejby9
Flytning3 september 1854Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Hillerød10
Folketælling1 februar 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1870Matr. 23, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1880Matr. 23, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1901Matr. 23, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg15

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Mønge.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 36.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1082, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Jeppe Nielsen, M, 50, Gift, Hmd og Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1083, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Bodil Abrahams, K, 43, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1084, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Søren Jeppesen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1085, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Dorthe Jeppesen, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1086, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Niels Jeppesen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1087, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Ole Jeppesen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 55, Gift, Huusmand, , 1, 1098, et Huus, Mønge
  Bodil Abrahamsdatter, 49, Gift, hans Kone, , 1, 1099, et Huus, Mønge
  Dorthe Jeppesdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 1100, et Huus, Mønge
  Niels Jeppesen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 1101, et Huus, Mønge
  Ole Jeppesen, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, 1102, et Huus, Mønge.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1052, Weibye, 2, En Gaard, Lars Andersen, M, 40, Gift, Gaardmand, 1, Alume Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1053, Weibye, 2, En Gaard, Ane Madsdatter, K, 38, Gift, hans Kone, 1, Alume Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1054, Weibye, 2, En Gaard, Mads Larsen, M, 16, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1055, Weibye, 2, En Gaard, Maren Larsdatter, K, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1056, Weibye, 2, En Gaard, Jørgen Larsen, M, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1057, Weibye, 2, En Gaard, Maren Larsdatter, K, 2, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1058, Weibye, 2, En Gaard, Anders Larsen, M, 5, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1059, Weibye, 2, En Gaard, Dorthe Jeppesdatter, K, 18, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 220, Vejby, 47, Vejby, Niels Jensen, M, 56, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 221, Vejby, 47, Vejby, Karen Nielsdatter, K, 46, Gift, Hans Hustru, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 222, Vejby, 47, Vejby, Dorthe Jeppesdatter, K, 24, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 223, Vejby, 47, Vejby, Anders Hansen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 224, Vejby, 47, Vejby, Maren Jensdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 225, Vejby, 47, Vejby, Christoffer Jørgensen, M, 19, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 226, Vejby, 47, Vejby, Peter Johansen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, , 1, København, , FT-1850, Side 353,.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra moderen, Jeppe Nielsens enke i Mønge.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj moderen Jeppe Nielsens enke i Mønge.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 249, .O, Mønge, 7, En Gaard, 54, Lars Larsen, M, 48, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 249,
  E2695, FT-1855, 250, .O, Mønge, 7, En Gaard, 54, Karen Abrahamsdatter, K, 67, G, Ramløse, Hans Kone, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 250,
  E2695, FT-1855, 251, .O, Mønge, 7, En Gaard, 54, Niels Pedersen, M, 36, U, Her i Sognet, Deres Søn, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 251,
  E2695, FT-1855, 252, .O, Mønge, 7, En Gaard, 54, Peder Andersen, M, 17, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 252,
  E2695, FT-1855, 253, .O, Mønge, 7, En Gaard, 54, Dorthe Jeppesdatter, K, 29, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 253,
  E2695, FT-1855, 254, .O, Mønge, 7, En Gaard, 54, Dorthe Larsdatter, K, 25, U, Blidstrup, Tjenestefolk, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 254,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1054, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Christian Hansen, Mand, 33, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1055, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Dorthe Jeppesdatter, Kvinde, 34, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1056, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Petrine Poulsen, Kvinde, 2, Ugift, , , Plejebarn, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1057, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Bodil Abrahmsdatter, Kvinde, 69, Enke(mand), , , Forsørges af Familien, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1058, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Ole Jeppesen, Mand, 26, Ugift, , , Hendes Søn. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1187, Mønge, 262, Hus Matr.nr. 23, Christian Hansen, M, 42, G, , Husfader, Helsinge. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 806,
  E2429, 1188, Mønge, 262, Hus Matr.nr. 23, Dorthe Jeppesdatter, K, 43, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 806,
  E2429, 1189, Mønge, 262, Hus Matr.nr. 23, Petrine Pouline Poulsen, K, 11, U, , Plejedatter, København, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 806,
  E2429, 1190, Mønge, 262, Hus Matr.nr. 23, Bodil Abrahamsdatter, K, 78, E, , Aftægtskone, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 806,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1135, Mønge By, 5, Et Hus, Christian Hansen, M, 52, Gift, , Husfader, Arbejdsmand, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 55,
  C6987, 1136, Mønge By, 5, Et Hus, Dorthea Jeppesdatter, K, 53, Gift, , Husmoder, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 55,
  C6987, 1137, Mønge By, 5, Et Hus, Petrine Poulline Poulsen, K, 21, Ugift, , Deres Plejedatter, København, Lutheran, , FT-1880, 55,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 853, Mønge, 1, 23, Dorthe Jeppesdatter, K, E, Alderdomsunderstøttelse intet andet erhverv, Husmoder, -, Folkekirken, , , , 18260313, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 854, Mønge, 1, 23, Petrine Poulsen, K, F, Syerske, Adoptivdatter, Kjøbenhavn, Folkekirken, , 1858, , 18580414, Kjøbenhavn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 855, Mønge, 1, 23, Hans Herlufsen, M, U, Fattighjælp, Plejebarn, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18980404, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 856, Mønge, 1, 23, Hans Mathisen, M, U, Fattighjælp, Plejebarn, -, Folkekirken, , , , 19000402, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 857, Mønge, 1, 23, Ole Jeppesen, M, S, Alderdomsunderstøttelse formue??, Pensionær, -, Folkekirken, , 1900, , 18340217, Herløv Sogn, FT-1901, Hovedliste,.

Gjertrud Jeppesdatter

K, #11215, f. før 1802
Senest redigeret=20 Dec 2022
Slægt=0
     Gjertrud Jeppesdatter blev født før 1802.

Folketællinger og boliger

Flytning1822Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Johanne Jeppesdatter

K, #2683, f. 4 oktober 1838
Senest redigeret=18 Maj 2023
Slægt=1
     Johanne Jeppesdatter blev født 4 oktober 1838 i Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 7 oktober 1838 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Johanne blev gift 25 maj 1869 i Græsted med Anders Jensen , søn af Jens Rasmussen og Maren Larsdatter.2

Børn af Johanne Jeppesdatter og Anders Jensen

Barn af Johanne Jeppesdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1860Strand-Børstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg6
Flytning18 juni 1869Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted7
Folketælling1 februar 1870et Hus fra Dyndmosegård, Matr. 16, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Vejby Mark, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1890Matr. 07, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1901Matr. 16 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1906Matr. 16 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg12

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Jørgensen og Kirsten Jørgensdatter, Alme.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungk Anders Jensen født i Blistrup 6/9 39, tjener i Mønge
  Ugift ... Johanne Jeppesdatter af Alume født 13/7 40.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Jørgensen, 34, Gift, Dagleier, , 1, 882, et Huus, Alume Bye
  Kirsten Jørgensdatter, 35, Gift, hans Kone, , 1, 883, et Huus, Alume Bye
  Mette Kirstine Jepsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, 884, et Huus, Alume Bye
  Pedernille Jepsdatter, 4, Ugift, Deres Børn, , 1, 885, et Huus, Alume Bye
  Johanne Jepsdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, 886, et Huus, Alume Bye
  Ane Pedersdatter, 61, Enke, Haandarbeide og Aftægt, , 1, 887, et Huus, Alume Bye.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Jørgensen, 39, Gift, Dagleier, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 2, , M, , 991, et Huus, Algme Bye
  Kirsten Jørgensdatter, 40, Gift, hans Kone, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 2, , K, , 992, et Huus, Algme Bye
  Stine Jepsdatter, 12, Ugift, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 2, , K, , 993, et Huus, Algme Bye
  Johanne Jepsdatter, 7, Ugift, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 2, , K, , 994, et Huus, Algme Bye
  Ane Kirstine Jepsdatter, 3, Ugift, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 2, , K, , 995, et Huus, Algme Bye
  Ane Petersdatter, 67, Enke(mand), Fattiglem, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 2, , K, , 996, et Huus, Algme Bye.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Jørgensen, 40, Gift, Daglejer, husfader, Græsted Sogn, , 1, , M, 990, Alme By, Græsted
  Kirsten Jørgensen, 43, Gift, Hans Hustru, Græsted Sogn, , 1, , K, 991, Alme By, Græsted
  Johanne Jeppesen, 12, Ugift, Deres barn, Græsted Sogn, , 1, , K, 992, Alme By, Græsted
  Ane Kirstine Jeppesen, 8, Ugift, Deres barn, Græsted Sogn, , 1, , K, 993, Alme By, Græsted
  Pernille Jeppesen, 4, Ugift, Deres barn, Græsted Sogn, , 1, , K, 994, Alme By, Græsted
  Ane Pedersen, 72, Enke, Husfaderens mor, Græsted Sogn, , 1, , K, 995, Alme By, Græsted.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 43, Gift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Gaardmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 15, 540, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Caren Jensdatter, 41, Gift, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 15, 541, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Maren Stine Jensdatter, 6, Ugift, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 15, 542, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Ane Marie Jensdatter, 5, Ugift, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 15, 543, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Nielsine Jensdatter, 2, Ugift, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 15, 544, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Caroline Jensdatter, 1, Ugift, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 15, 545, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Johanne Jeppesdatter, 22, Ugift, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 15, 546, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Niels Peter Olsen, 20, Ugift, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestekarl, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 15, 547, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By
  Søren Mortensen, 23, Ugift, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestekarl, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 15, 548, En Gaard, Gilleleje Skoledistrikt, Søborg Sogn, Bjørserup By.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jens Rasmussen i Vejby. Tjenestekarl Anders Jensens hustru.
 8. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online. <https://www.sa.dk
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 437, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Maren Rasmussen, K, 67, Gift, , Husmoder, Forsørges af Fattigvæsenet, Blistrup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 21,
  C6987, 438, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Anders Jensen, M, 41, Gift, , Husfader, Arbejdsmand ved Agerbruget, Blistrup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 21,
  C6987, 439, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Johanne Jensen F. Jeppesen, K, 42, Gift, , Hans Hustru, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 21,
  C6987, 440, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Lars Peder Jensen, M, 10, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 21,
  C6987, 441, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Jens Peder Jensen, M, 7, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 21,
  C6987, 442, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Laura Marie Jensen, K, 5, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 21,
  C6987, 443, Vejby Mark By, 12, Et Hus, Ole Jørgen Jensen, M, 2, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 21,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 429, Vejby By, 7, Hus, Anders Jensen, M, 50, Gift, Arbejdsmand, , Husfader, Koldsbæk, Folkekirken, , FT-1890, 22,
  C5799, 430, Vejby By, 7, Hus, Johanne Jeppes Datter, K, 51, Gift, , , Husmoder, Alume Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 22,
  C5799, 431, Vejby By, 7, Hus, Ole Jørgen Jensen, M, 12, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 22,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Jensen, G, Daglejer ved agerbruget, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Husfader, Folkekirken, , M, 1869, 18390906, Græsted Sogn, , , 377, 16d, Vejby
  Johanne født Jeppesdatter, G, , Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Husmoder, Folkekirken, , K, 1869, 18381004, Græsted Sogn, , , 378, 16d, Vejby.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 282, 14, paa 16 f af Vejby, Anders Jensen, M, 66, Gift, Alderdomsunderstøttelse. Arb. v. Landbrug, Husfader, 6-9-1839, 1839, FT-1906, 26,
  S0178, 283, 14, paa 16 f af Vejby, Hanne Jensen, K, 66, Gift, , Husmoder, 4-2-1839, 1839, FT-1906, 26,.

Karen Jeppesdatter

K, #2483, f. 15 april 1846, d. 7 juni 1925
Senest redigeret=14 Maj 2023
Slægt=1
     Karen Jeppesdatter blev født 15 april 1846 i Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 24 maj 1846 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Karen blev gift 5 oktober 1875 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Niels Pedersen , søn af Peder Christophersen og Riise Svendsdatter.2
     Karen Jeppesdatter mistede Niels Pedersen 13 marts 1912.
     Hun døde 7 juni 1925 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 79 år. Hun blev begravet 13 juni 1925 fra Vejby.3

Børn af Karen Jeppesdatter og Niels Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Svendsen og Larine Jeppesdatter, Alme.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Ørby.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Svendsen, 35, Gift, M, Skomager, husfader, Græsted Sogn, Græsted, Alme By, 1, , 39, Opslag 113920|24, , 1068, C6738
  Laurine Jensen, 29, Gift, K, Hans Hustru, Græsted Sogn, Græsted, Alme By, 1, , 39, Opslag 113920|24, , 1069, C6738
  Hans Jeppesen, 9, Ugift, M, Deres barn, Græsted Sogn, Græsted, Alme By, 1, , 39, Opslag 113920|24, , 1070, C6738
  Birthe Jensine Jeppesen, 7, Ugift, K, Deres barn, Græsted Sogn, Græsted, Alme By, 1, , 39, Opslag 113920|24, , 1071, C6738
  Karen Jeppesen, 4, Ugift, K, Deres barn, Græsted Sogn, Græsted, Alme By, 1, , 39, Opslag 113920|24, , 1072, C6738.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Svendsen, 45, Gift, Husfader. Jordbruger, Mand, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Alume Skoledistrikt, Alume By, Et Hus, , 247, 1860, Optællingsliste side 108, , 1320, Lutheraner, D5551
  Larine Jensen, 39, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Alume Skoledistrikt, Alume By, Et Hus, , 247, 1860, Optællingsliste side 108, , 1321, Lutheraner, D5551
  Karen Jeppesen, 14, Ugift, Deres Barn, Kvinde, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Alume Skoledistrikt, Alume By, Et Hus, , 247, 1860, Optællingsliste side 108, , 1322, Lutheraner, D5551
  Lars Jeppesen, 8, Ugift, Deres Barn, Mand, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Alume Skoledistrikt, Alume By, Et Hus, , 247, 1860, Optællingsliste side 108, , 1323, Lutheraner, D5551
  Christian Jeppesen, 1, Ugift, Deres Barn, Mand, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Alume Skoledistrikt, Alume By, Et Hus, , 247, 1860, Optællingsliste side 108, , 1324, Lutheraner, D5551.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Hans Andersen i Mønge.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Ole Jensen, Mønge.
  Af Alme.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1291, Mønge, 281, Matr.nr. 10, Jens Jensen, M, 74, E, Lever af aftægt, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 811,
  E2429, 1292, Mønge, 281, Matr.nr. 10, Hanne Jensen, K, 23, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 811,
  E2429, 1293, Mønge, 281, Matr.nr. 10, Kirstine Jensen, K, 20, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 811,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 220, Ørby By, 6, Et Hus, Niels Pettersen, M, 34, Gift, , Husfader, Jordbruger, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 11,
  C6987, 221, Ørby By, 6, Et Hus, Karen Pettersen F. Jeppesen, K, 34, Gift, , Hans Kone, Græsted Sogn, Lutheran, , FT-1880, 11,
  C6987, 222, Ørby By, 6, Et Hus, Jens Petter Pettersen, M, 2, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 11,
  C6987, 223, Ørby By, 6, Et Hus, Rise Petters F. Svensen, K, 67, Enke, , Aftægtskone, Græsted Sogn, Lutheran, , FT-1880, 11,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 887, Ørby By, 12, Hus 16 i, Niels Pedersen, M, 44, Gift, Husmand, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 888, Ørby By, 12, Hus 16 i, Karen Pedersen, K, 43, Gift, , , Husmoder, Græsted Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 889, Ørby By, 12, Hus 16 i, Jens Peter Pedersen, M, 12, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 890, Ørby By, 12, Hus 16 i, Carl Christian Pedersen, M, 7, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,
  C5799, 891, Ørby By, 12, Hus 16 i, Hans Laurits Pedersen, M, 4, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 42,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 583, Ørby, 1, 16i, Niels Pedersen, M, G, Daglejer ved agerbruget, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18451119, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 584, Ørby, 1, 16i, Karen Jeppesen, K, G, Arbejder ved landbruget, Husmoder, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1875, , 18460415, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 585, Ørby, 1, 16i, Christine Pedersen, K, U, Arbejder ved landbruget, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18910117, , FT-1901, Hovedliste,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 518, 19, Ørby Ørby Matr No 16, Niels Petersen, M, 60, Gift, Husmand. Daglejer ved Agerbrug, Husfader, 19-11-1845, 1845, FT-1906, 47,
  S0178, 519, 19, Ørby Ørby Matr No 16, Karen Petersen, K, 59, Gift, , Husmoder, 15-4-1846, 1846, FT-1906, 47,
  S0178, 520, 19, Ørby Ørby Matr No 16, Karl Kristian Petersen, M, 23, Ugift, Daglejer ved Agerbrug, Barn, 29-11-1882, 1882, FT-1906, 47,
  S0178, 521, 19, Ørby Ørby Matr No 16, Kristine Petersen, K, 15, Ugift, , Barn, 17-1-1891, 1891, FT-1906, 47,.

Karen Jeppesdatter

K, #1288, f. cirka 1756, d. 3 november 1843
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Karen Jeppesdatter blev født cirka 1756.
     Karen blev gift før 1779 med Ole Clausen , søn af Claus Olsen og Thone Pedersdatter.
     Karen Jeppesdatter mistede Ole Clausen 16 august 1831.1
     Hun døde 3 november 1843 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 10 november 1843 fra Vejby.2

Børn af Karen Jeppesdatter og Ole Clausen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 56, Weybye Bye, 9, Ole Clausen, 31, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 195,
  C1709, 57, Weybye Bye, 9, Karen Ibsdatter, 32, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 195,
  C1709, 58, Weybye Bye, 9, Claus Olsen, 8, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 59, Weybye Bye, 9, Peder Olsen, 6, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 60, Weybye Bye, 9, Margrethe Olsdatter, 3, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 61, Weybye Bye, 9, Kirsten Olsdatter, 1, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 62, Weybye Bye, 9, Christen Hansen, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 195,
  C1709, 63, Weybye Bye, 9, Karen Larsdatter, 20, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 195,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 55, Wejbye, 15de Familie, Ole Klausen, M, 46, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 56, Wejbye, 15de Familie, Karen Jeppesdatter, K, 47, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 57, Wejbye, 15de Familie, Klaus Olsen, M, 21, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 58, Wejbye, 15de Familie, Peder Olsen, M, 19, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 59, Wejbye, 15de Familie, Jeppe Olsen, M, 9, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 60, Wejbye, 15de Familie, Kirsten Olsdatter, K, 15, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 240,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 268, Weibye, 50, en Gaard, Lars Hansen, M, 43, Gift, Gaardmand og Lægdsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 269, Weibye, 50, en Gaard, Kirsten Olsdatter, K, 47, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 270, Weibye, 50, en Gaard, Karen Clausdatter, K, 17, Ugift, hendes Broderdatter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 271, Weibye, 50, en Gaard, Niels Hansen, M, 19, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 272, Weibye, 50, en Gaard, Anne Martinusdatter, K, 21, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 273, Weibye, 50, en Gaard, Karen Jeppesdatter, K, 77, Enke, Aftægtskone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Hansen, 48, Gift, Gaardmand, , 1, 92, en Gaard, Weiby
  Kirsten Olsdatter, 54, Gift, hans Kone, , 1, 93, en Gaard, Weiby
  Karen Jeppesdatter, 84, Enke, Mandens Svigermoder, , 1, 94, en Gaard, Weiby
  Lars Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl, , 1, 95, en Gaard, Weiby
  Karen Clausdatter, 23, Ugift, deres Pleiedatter, , 1, 96, en Gaard, Weiby
  Karen Olsdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, , 1, 97, en Gaard, Weiby.

Margrethe Jeppesdatter

K, #6449, f. cirka 1765
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Margrethe Jeppesdatter blev født cirka 1765, datter af Jeppe Ingemandsen og Maren Hansdatter.
     Margrethe blev gift før 1801 med Peder Jensen , søn af Jens Andersen.
     Margrethe Jeppesdatter's skøde på Bogknoldgård, Gård nr. 3, Matr. 07 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Lars Jensen 9 september 1812.1
     Margrethe Jeppesdatter's fæste af Bogknoldgård, Gård nr. 3, Matr. 07 a, Vejby, blev overtaget af Lars Jensen 9 september 1812.2
Far-Biologisk*Jeppe Ingemandsen f. c 1732
Mor-Biologisk*Maren Hansdatter f. c 1723

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 98.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 181b, Broderen Peder Jensens enke.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 6, 1, 1, Jep Ingermansen, Gaardmand, 37, Gift, 1, Nej, Nej, , , 49, Gift, 2, , , FT-1771, 6,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 45, Weybye Bye, 7, Jeppe Ingemandsen, 55, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 194,
  C1709, 46, Weybye Bye, 7, Maren Hansdatter, 65, Gift, 2, , , Madmoder, FT-1787, 194,
  C1709, 47, Weybye Bye, 7, Margrethe Jeppesdatter, 22, Ugift, , , , Deres ægte Datter af hands 1ste og hendes 2de Ægteskab, FT-1787, 194,
  C1709, 48, Weybye Bye, 7, Jørgen Knudsen, 24, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 194,
  C1709, 49, Weybye Bye, 7, Lars Jørgensen, 15, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 194,
  C1709, 50, Weybye Bye, 7, Sidse Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 194,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 70, Wejbye, 19de Familie, Peder Jensen, M, 43, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 241,
  B3532, 71, Wejbye, 19de Familie, Margrete Jeppesdatter, K, 36, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 241,
  B3532, 72, Wejbye, 19de Familie, Jonas Sørensen, M, 26, Ugift, , , , deres tienestetyende, FT-1801, Bind 47, side 241,
  B3532, 73, Wejbye, 19de Familie, Ole Olsen, M, 16, Ugift, , , , deres tienestetyende, FT-1801, Bind 47, side 241,
  B3532, 74, Wejbye, 19de Familie, Birte Pedersdatter, K, 18, Ugift, , , , deres tienestetyende, FT-1801, Bind 47, side 241,
  B3532, 75, Wejbye, 19de Familie, Maren Hansdatter, K, 78, Enke(mand), 2, lever af sit Undertag, , Konens Moder, FT-1801, Bind 47, side 241,.

Margrethe Jeppesdatter

K, #11001, f. 1809
Senest redigeret=16 Okt 2022
Slægt=0
     Margrethe Jeppesdatter blev født i 1809.

Folketællinger og boliger

Flytning1825Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Kolsbæk, Blistrup1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Mette Jeppesdatter

K, #9446, f. 7 september 1830
Senest redigeret=5 Mar 2023
Slægt=0
     Mette Jeppesdatter blev født 7 september 1830 i Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 12 september 1830 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Flytning3 maj 1854Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup6
Folketælling1 februar 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1 maj 1855Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Larsen og Larine Jensdatter, Højelt.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Larsen, 30, Gift, M, Indsidder, Avelsbestyrer, Blidstrup Skoledistrict, Høielt Bye, en Gaard, 7, Opslag 2059|7, , 58, C7444
  Larine Jensdatter, 30, Gift, M, hans Kone, Blidstrup Skoledistrict, Høielt Bye, en Gaard, 7, Opslag 2059|7, , 59, C7444
  Jens Jeppesen, 6, Ugift, M, deres Barn, Blidstrup Skoledistrict, Høielt Bye, en Gaard, 7, Opslag 2059|7, , 60, C7444
  Mette Jeppesdatter, 4, Ugift, K, deres Barn, Blidstrup Skoledistrict, Høielt Bye, en Gaard, 7, Opslag 2059|7, , 61, C7444
  Ingeborg Jeppesdatter, 1, Ugift, K, deres Barn, Blidstrup Skoledistrict, Høielt Bye, en Gaard, 7, Opslag 2059|7, , 62, C7444
  Christiane Didriksdatter, 17, Ugift, K, Tjenestepige, Blidstrup Skoledistrict, Høielt Bye, en Gaard, 7, Opslag 2059|7, , 63, C7444.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Larsen, 36, Gift, Gaardmand, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 254, C3218
  Larine Jensdatter, 36, Gift, hans Kone, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 255, C3218
  Jens Jeppesen, 12, Ugift, Deres Børn, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 256, C3218
  Mette Jeppesdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 257, C3218
  Line Jeppesdatter, 5, Ugift, Deres Børn, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 258, C3218
  Lars Jeppesen, 4, Ugift, Deres Børn, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 259, C3218
  Hans Jeppesen, 3, Ugift, Deres Børn, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 260, C3218
  Lars Jørgensen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 261, C3218
  Karen Andersdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 262, C3218
  Karen Pedersdatter, 72, Enke, Aftægtskone, Høielt, en Gaard, 1, 48, Opslag 4862|7, , 263, C3218.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Larsen, 41, Gift, M, Gaardmand, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 230, B3535
  Larine Jensdatter, 40, Gift, K, hans Kone, Græsted Sogn, Fborg Amt [Græsted sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 231, B3535
  Jens Jeppesen, 17, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 232, B3535
  Mette Jeppesdatter, 15, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 233, B3535
  Line Jeppesdatter, 10, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 234, B3535
  Lars Jeppesen, 8, -, M, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 235, B3535
  Hans Jeppesen, 8, -, M, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 236, B3535
  Karen Jeppesdatter, 5, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 237, B3535
  Ane Kirstine Jeppesdatter, 3, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 238, B3535
  Karen Pedersdatter, 77, Enke(mand), K, Aftægtskone, Græsted Sogn, Fborg Amt [Græsted sogn, Fborg amt], Høielt, en Gaard, 1, 42, Opslag 6650|13, 239, B3535.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Larsen, 46, Gift, M, Gårdmand, husfader, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 254, C6735
  Larsine Jensdatter, 46, Gift, K, Hans Hustru, Græsted Sogn, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 255, C6735
  Jens Jeppesen, 22, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 256, C6735
  Mette Jeppesdatter, 20, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 257, C6735
  Line Jeppesdatter, 14, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 258, C6735
  Lars Jeppesen, 13, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 259, C6735
  Hans Jeppesen, 13, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 260, C6735
  Karen Jeppesdatter, 10, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 261, C6735
  Ane Kirstine Jeppesdatter, 8, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 262, C6735
  Petronelle Jeppesdatter, 5, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 263, C6735
  Jensine Jeppesdatter, 2, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 46, Opslag 113622|9, , 264, C6735.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Hans Madsen i Mønge.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 226, .O, Mønge, 2, En Gaard, 49, Hans Madsen, M, 40, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 226,
  E2695, FT-1855, 227, .O, Mønge, 2, En Gaard, 49, Bendthe Hansdatter, K, 48, G, Valby, Hans Kone, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 227,
  E2695, FT-1855, 228, .O, Mønge, 2, En Gaard, 49, Benthe Hansdatter, M, 10, U, Her i Sognet, Deres Datter, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 228,
  E2695, FT-1855, 229, .O, Mønge, 2, En Gaard, 49, Lars Olsen, M, 22, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 229,
  E2695, FT-1855, 230, .O, Mønge, 2, En Gaard, 49, Hans Jensen, M, 17, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 230,
  E2695, FT-1855, 231, .O, Mønge, 2, En Gaard, 49, Mette Jeppesdatter, K, 25, U, Blidstrup, Tjenestefolk, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 231,.

Sidse Jeppesdatter

K, #5644, f. 25 juni 1837, d. 8 oktober 1912
Senest redigeret=3 Jan 2023
Slægt=1
     Sidse Jeppesdatter blev født 25 juni 1837 i Annisse, Holbo, Frederiksborg, datter af Jeppe Christophersen og Bodil Pedersdatter. Sidse Jeppesdatter blev døbt 3 august 1837 Annisse.1
     Sidse Jeppesdatter overtog skødet på Matr. 61, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Frederich Frederichsen Holte 2 februar 1872.2
     Sidse blev gift 7 februar 1873 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Ole Sørensen , søn af Søren Nielsen og Karen Hansdatter, bevidnet af Peder Sørensen og Hans Larsen.3
     Hun døde 8 oktober 1912 i Annisse i en alder af 75 år. Hun blev begravet 13 oktober 1912 fra Annisse.
Far-Biologisk*Jeppe Christophersen f. 30 Maj 1807, d. 16 Jul 1880
Mor-Biologisk*Bodil Pedersdatter f. 4 Apr 1808

Barn af Sidse Jeppesdatter og Niels Pedersen

Barn af Sidse Jeppesdatter og Jørgen Larsen

Barn af Sidse Jeppesdatter og Ole Sørensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Annisse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Annisse, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg7
Flytning2 november 1857Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge8
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Matr. 46, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Ramløse, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1890Ramløse, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1901Ramløse, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Kristoffersen og Boel Pedersdatter.
 2. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 186.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Vejby.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Kristoffersen, 33, Gift, Huusmand, Annise, Huus, 1, 75, FKT-protokol B. 48 F. 11, , 454, C3217
  Boel Pedersdatter, 32, Gift, hans Kone, Annise, Huus, 1, 75, FKT-protokol B. 48 F. 11, , 455, C3217
  Hanne Jeppesdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, FKT-protokol B. 48 F. 11, , 456, C3217
  Kristoffer Jeppesen, 6, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, FKT-protokol B. 48 F. 11, , 457, C3217
  Sidse Jeppesen, 3, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, FKT-protokol B. 48 F. 11, , 458, C3217
  Ellen Jeppesen, 1, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, FKT-protokol B. 48 F. 11, , 459, C3217.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Kristoffersen, 33, Gift, Huusmand, Annise, Huus, 1, 75, Opslag 4796|12, , 454, C3217
  Boel Pedersdatter, 32, Gift, hans Kone, Annise, Huus, 1, 75, Opslag 4796|12, , 455, C3217
  Hanne Jeppesdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, Opslag 4796|12, , 456, C3217
  Kristoffer Jeppesen, 6, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, Opslag 4796|12, , 457, C3217
  Sidse Jeppesen, 3, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, Opslag 4796|12, , 458, C3217
  Ellen Jeppesen, 1, Ugift, Deres Børn, Annise, Huus, 1, 75, Opslag 4796|12, , 459, C3217.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Christoffersen, 37, Gift, M, Gaardmand, Urne, Helsinge Sogn, Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1240, B3539
  Bodil Petersdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Weiby [Vejby sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1241, B3539
  Hanne Jeppesdatter, 14, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1242, B3539
  Christoffer Jeppesen, 11, -, M, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1243, B3539
  Sidse Jeppesdatter, 7, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1244, B3539
  Ellen Jeppesdatter, 5, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1245, B3539
  Maren Jeppesdatter, 3, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1246, B3539
  Sidse Jeppesdatter, 76, Enke(mand), K, har Ophold ved Gaarden, Aagerup [Ramløse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1247, B3539.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Kristoffersen, 43, Gift, M, Gårdmand, husfader, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1163, C6739
  Bodil Petersdatter, 42, Gift, K, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1164, C6739
  Christoffer Jeppesen, 16, Ugift, M, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1165, C6739
  Sidse Jeppesdatter, 13, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1166, C6739
  Ellen Jeppesdatter, 10, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1167, C6739
  Maren Jeppesdatter, 7, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1168, C6739
  Kirsten Jeppesdatter, 5, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1169, C6739
  Peder Jeppesen, 2, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1170, C6739.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmf Ole Jensen i Holløse.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 56, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 13, Et Hus, Nicolai Bechstrøm, Mand, 39, Gift, , , Husfader. Bødker, Sverige, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 57, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 13, Et Hus, Mine Unger, Kvinde, 48, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 58, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 13, Et Hus, Hermann Bechstrøm, Mand, 9, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 59, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 13, Et Hus, Sidse Jeppesen, Kvinde, 23, Ugift, , , Sypige, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 473, Vejby, 115, Matr.nr. 46, Karen Kathrine Hansdatter, K, 44, E, Fattiglem, Husmoder, Tikøb Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 761,
  E2429, 474, Vejby, 115, Matr.nr. 46, Hans Pedersen, M, 9, U, Fattiglem, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 761,
  E2429, 475, Vejby, 115, Matr.nr. 46, Niels Pedersen, M, 9, U, Fattiglem, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 761,
  E2429, 476, Vejby, 115, Matr.nr. 46, Gunild Pedersen, K, 14, U, Fattiglem, Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 761,
  E2429, 477, Vejby, 115, Matr.nr. 46, Petronelle Marie Pedersen, K, 4, U, Fattiglem, Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 761,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Sørensen, 42, Gift, , Husfader, Jordbruger, M
  Sidse Jeppesen, 42, Gift, , Husmoder, K
  Anders Larsen, 13, Ugift, , Deres Søn, M
  Karen Marie Sørensen, 6, Ugift, , Deres Datter, K.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4526, 579, Ramløse, 18, Ole Larsen, M, 52, gift, Arbejdsmand, Husfader, Vejby, Folkekirken, FT-1890, Optl. 10,
  A4526, 580, Ramløse, 18, Sidse Jeppesen, K, 52, gift, Husmoder, Helsinge, Folkekirken, FT-1890, Optl. 10,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4528, 536, Ramløse, 124, Ole Sørensen, M, Gift, Landbruget, Husfader, Vejby sogn, Folkekirken, 1878, 1872, 1, 23. oktober 1838, Sletten, 14 c, Ramløse, FT-1901, Side 554,
  A4528, 537, Ramløse, 124, Sidse Sørensen, K, Gift, Husmoder, Annisse, Folkekirken, 1878, 1872, 1, 24. juni 1837, Sletten, 14 c, Ramløse, FT-1901, Side 554,.

Anders Jeppesen

M, #881, f. 31 juli 1803, d. 22 november 1882
Senest redigeret=25 Nov 2022
Slægt=1
     Anders Jeppesen var også kendt som Anders Ipsen. Han blev døbt 31 juli 1803 Valby, Holbo, Frederiksborg.1
     Anders blev gift 8 november 1821 i Valby med Maren Christensdatter.2
     Anders Jeppesen overtog skødet på Matr. 04 a, Svanekjærgård, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Larsen 17 april 1830.3
     Anders Jeppesen overtog fæstet af Matr. 04 a, Svanekjærgård, Mønge, Vejby, efter Lars Larsen 24 april 1830.4 Anders Jeppesen overværede vielsen af Ole Pedersen og Ane Christine Andersdatter 19 marts 1850 Vejby, Holbo, Frederiksborg.5
     Anders Jeppesen's skøde på Matr. 04 a, Svanekjærgård, Mønge, Vejby, blev overtaget af Peter Andersen 15 februar 1858.3 Anders Jeppesen overværede vielsen af Peter Andersen og Bendte Jensdatter 26 marts 1858 Vejby.6
     Han døde 22 november 1882 i Vejby i en alder af 79 år.7 Han blev begravet 1 december 1882 fra Vejby.8
Far-Biologisk*Jeppe Larsen f. 1750, d. 10 Okt 1837

Børn af Anders Jeppesen og Maren Christensdatter

Barn af Anders Jeppesen og Inger Larsdatter

Folketællinger og boliger

Flytning1829Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby9
Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1850Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling1 februar 1870Matr. 04 a, Svanekjærgård, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg16
Folketælling1 februar 1880Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg17

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Larsen og Bodil Andersdatter, valby.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl Anders Jeppesen i Waldb. 18 år
  Pigen Maren Chridstens Datter i Wldb. 24 år
  Gmd Anders Jensen i Helsinge og
  gmd Ole Larsen i Waldb.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 56.
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 207a.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Mønge, pige af Mønge.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungk Peder Andersen i Mønge 26 1/2 år
  Pigen Bendte Nielsdatter af Mønge 28 1/2 år
  Anders Jeppesen i Mønge
  Jens Jensen af Mønge.
 7. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gårdfolk.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1108, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 15, en Gaard, Anders Jeppesen, M, 31, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1109, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 15, en Gaard, Maren Christiansdatter, K, 37, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1110, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 15, en Gaard, Ane Christine Andersdatter, K, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1111, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 15, en Gaard, Christen Andersen, M, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1112, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 15, en Gaard, Peder Andersen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1113, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 15, en Gaard, Inger Larsdatter, K, 20, Ugift, Tjener, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Jeppesen, 38, Gift, Gaardmand
  Maren Christensdatter, 42, Gift, hans Kone
  Ane Kirstine Andersdatter, 14, Ugift, Deres Børn
  Christen Andersen, 12, Ugift, Deres Børn
  Peder Andersen, 9, Ugift, Deres Børn
  Anders Andersen, 6, Ugift, Deres Børn
  Jeppe Andersen, 2, Ugift, Deres Børn.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 874, Mønge, 8, En Gaard, Anders Jeppesen, M, 42, Gift, Gaardmand, 1, Waldby, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 875, Mønge, 8, En Gaard, Maren Christensdatter, K, 48, Gift, hans Kone, 1, Waldby, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 876, Mønge, 8, En Gaard, Ane Kirstine Andersdatter, K, 20, Ugift, Deres Børn, 1, Waldby, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 877, Mønge, 8, En Gaard, Kristen Andersen, M, 17, Ugift, Deres Børn, 1, Waldby, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 878, Mønge, 8, En Gaard, Peter Andersen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 879, Mønge, 8, En Gaard, Anders Andersen, M, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 880, Mønge, 8, En Gaard, Jeppe Andersen, M, 7, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1143, Vejby, 2, Mønge by, Anders Jeppesen, M, 47, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1144, Vejby, 2, Mønge by, Maren Christiansdatter, K, 53, Gift, Hans Hustru, , 1, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1145, Vejby, 2, Mønge by, Ane Andersdatter, K, 24, Ugift, Deres datter, , 1, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1146, Vejby, 2, Mønge by, Jeppe Andersen, M, 12, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 255, .O, Mønge, 8, En Gaard, 55, Anders Jeppesen, M, 52, G, Valby, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 255,
  E2695, FT-1855, 256, .O, Mønge, 8, En Gaard, 55, Maren Christensdatter, K, 58, G, Valby, Hans Kone, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 256,
  E2695, FT-1855, 257, .O, Mønge, 8, En Gaard, 55, Jeppe Andersen, M, 17, U, Her i Sognet, Deres Søn, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 257,
  E2695, FT-1855, 258, .O, Mønge, 8, En Gaard, 55, Marie Hansdatter, K, 17, U, Valby, Tjenestepige, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 258,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1066, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, Peder Andersen, Mand, 29, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1067, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, Benthe Jensdatter, Kvinde, 31, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1068, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, Anders Andersen, Mand, 1, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1069, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, Anders Jeppesen, Mand, 57, Enke(mand), , , Husfaders Fader. der af ham forsørges, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1070, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, August Julius Andersen, Mand, 4, Ugift, , , Husfaders Brodersøn. der af ham forsørges, Helsingør, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1071, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, Jens Larsen, Mand, 19, Ugift, , , Tjenestekarl, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1072, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 207, En Gaard, Grethe Larsen, Kvinde, 16, Ugift, , , Tjenestepige, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1245, Mønge, 275, Matr.nr. 4, Peder Andersen, M, 38, G, Jordbruger, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 809,
  E2429, 1246, Mønge, 275, Matr.nr. 4, Bendte Jensen, K, 40, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 809,
  E2429, 1247, Mønge, 275, Matr.nr. 4, Anders Andersen, M, 10, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 809,
  E2429, 1248, Mønge, 275, Matr.nr. 4, Jens Martin Andersen, M, 1, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 809,
  E2429, 1249, Mønge, 275, Matr.nr. 4, Lars Pedersen, M, 21, U, , Tjenestekarl, Blistrup. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 809,
  E2429, 1250, Mønge, 275, Matr.nr. 4, Oline Hansen, K, 20, U, , Tjenestepige, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 809,.
 17. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1138, Mønge By, 6, Et Hus, Ane Kirstine Andersen, K, 54, Enke, , Husmoder, Nyder Aftægt fra en Ejendom i Skævinge Sogn, Valby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 56,
  C6987, 1139, Mønge By, 6, Et Hus, Anders Jeppesen, M, 76, Enkemand, , Aftægtsmand, Husfader, Valby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 56,
  C6987, 1140, Mønge By, 6, Et Hus, Julius August Andersen, M, 23, Gift, , Indsidder, Arbejdsmand, Helsingør, Lutheran, , FT-1880, 56,
  C6987, 1141, Mønge By, 6, Et Hus, Ane Marie Olsen, K, 24, Gift, , Husmoder, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 56,
  C6987, 1142, Mønge By, 6, Et Hus, Ane Marie Jensine Andersen, K, under et aar, Ugift, , Deres Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 56,.

Anders Jeppesen

M, #7079, f. 1794, d. før 1840
Senest redigeret=25 Jul 2022
Slægt=0
     Anders Jeppesen var husmand.
     Anders Jeppesen blev født i 1794.
     Anders blev gift før 1818 med Karen Pedersdatter , datter af Sidse Olsdatter.
     Anders Jeppesen mistede Karen Pedersdatter 29 april 1829. Anders Jeppesen blev nævnt i skiftet efter Karen Pedersdatter mellem 2 maj 1829 og 2 december 1829.1
     Anders blev gift 10 juli 1829 i Valby, Holbo, Frederiksborg, med Bodil Kirstine Olsdatter.2
     Anders Jeppesen overtog fæstet af et hus, Ørby Mark, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Peder Larsen 21 november 1829.3
     Han døde før 1840.

Barn af Anders Jeppesen og Karen Pedersdatter

Barn af Anders Jeppesen og Bodil Kirstine Olsdatter

Folketællinger og boliger

Flytning1833Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Folketælling18 februar 1834Bannebjerg, Valby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, ... i Orbye, Vejby 2 May/2 Dec 1829 pg 115
  HUSB: Anders Jeppesen hmd ( Anders Sorensen x'd out )
  BRO: Ole Pedersen 44 i Valdby
  Niels Pedersen 36 i Annise?
  SIS: Inger Pedersdtr enke = afg. Anders Nielsen i Valdby
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, IX 206b.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Jeppesen, 40, Gift, M, Huusmd, Bannebjerg, hører til Blidstrup Skole District, et Huus, 68, FKT-Protokol B.31 s. 253, 346, C7452
  Bodil Kirstine Olesdatter, 31, Gift, K, hans Kone, Bannebjerg, hører til Blidstrup Skole District, et Huus, 68, FKT-Protokol B.31 s. 253, 347, C7452
  Nille Andersdatter, 3, Ugift, K, deres Datter, Bannebjerg, hører til Blidstrup Skole District, et Huus, 68, FKT-Protokol B.31 s. 253, 348, C745.

Caroline Kristine Jeppesen

K, #92, f. 25 november 1863
Senest redigeret=14 Sep 2022
Slægt=1
     Caroline Kristine Jeppesen blev født 25 november 1863 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Marcus Jeppesen og Karen Hansdatter. Caroline Kristine Jeppesen blev døbt 3 januar 1864 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 14 april 1878 i Vejby.1
     Caroline blev gift 20 maj 1890 i Vejby med Hans Peter Hansen , bevidnet af Niels Peter Carlsen.2
Far-Biologisk*Marcus Jeppesen f. Jun 1810, d. 11 Okt 1877
Mor-Biologisk*Karen Hansdatter f. 26 Aug 1826, d. 6 Jun 1905

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Udsholt
  Pige af Vejby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 173, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Marcus Jeppesen, M, 59, G, Jordbruger, Husfader, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 174, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Karen Hansdatter, K, 44, G, Medhjælper, Moder, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 175, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Hans Peder Marcusen, M, 16, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 176, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Carl Marcusen, M, 13, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 177, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Karen Marie Marcusen, K, 8, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 178, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Christine Karoline Marcusen, K, 6, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 179, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Hanne Andrea Marcusen, K, 4, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 180, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Hanne Nicoline Marcusen, K, 0, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 181, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Ane Margrethe Olsen, K, 17, U, , Tjenestetyende, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 612, Vejby By, 4, En Gaard, Karne Hans Datter, K, 53, Enke, , Gaardejer og Husmoder, Torup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 613, Vejby By, 4, En Gaard, Karl Jeppesen, M, 23, Ugift, , Tjener Moderen som Gaardbestyrer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 614, Vejby By, 4, En Gaard, Karne Marie Jeppesen, M, 19, Ugift, , Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 615, Vejby By, 4, En Gaard, Kristin Jeppesen, M, 16, Ugift, , Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 616, Vejby By, 4, En Gaard, Hanne Andre Jeppesen, M, 14, Ugift, , Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 617, Vejby By, 4, En Gaard, Nikuline Larsen, M, 4, Ugift, , Plejedatter, Torup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 618, Vejby By, 4, En Gaard, Søren Andersen, M, 20, Ugift, , Tjenestekarl, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 669, Vejby By, 1, Aastysegaard Matr. 18, Karl Markussen, M, 33, Ugift, Jordbruger, , Husbond, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 33,
  C5799, 670, Vejby By, 1, Aastysegaard Matr. 18, Karen Hansdatter, K, 63, Enke, Jordbruger, , Husmoder, Thorup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 33,
  C5799, 671, Vejby By, 1, Aastysegaard Matr. 18, Karoline Kristine Markusdatter, K, 26, Ugift, Jordbruger, , Tjenestepige, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 33,
  C5799, 672, Vejby By, 1, Aastysegaard Matr. 18, Anders Peter Rasmusen, M, 15, Ugift, Jordbruger, , Tjenestekarl, Blidstrup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 33,.

Hans Jeppesen

M, #9566, f. 1780, d. 18 maj 1829
Senest redigeret=9 Jan 2023
Slægt=1
     Hans Jeppesen blev født i 1780.
     Hans blev gift før 1822 med Magrethe Larsdatter.1
     Han døde 18 maj 1829 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg. Han blev begravet 24 maj 1829 fra Ramløse.2
     Hans ejendele blev skiftet 8 september 1832.3

Børn af Hans Jeppesen og Magrethe Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, *Hans Jeppesen hmd i Ramlose* 8 Sep 1832 pg 70
  WIFE: Margrethe Larsdtr
  CH: Rasmus Hansen 26
  Christopher Hansen 24
  Peder Hansen 21
  Lars Hansen 15
  Jep Hansen 13
  Mathias Hansen 8
  Jorgen Hansen 6
  wgd: Lars Larsen i Aagerup
  gd: Peder Ibsen i Weibye
  [Kronborg Amtstuedistrik-Ramlose sogn; Book 32 1805-1848; film 48481].

Heie Jeppesen

M, #7, f. 26 oktober 1794, d. 8 november 1881
Senest redigeret=21 Apr 2023
Slægt=1
     Heie Jeppesen blev døbt 26 oktober 1794 Torup, Strø, Frederiksborg.1
     Heie blev gift 25 juli 1828 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Maren Hansdatter , datter af Hans Hansen.2
     Heie Jeppesen overtog skødet på Matr. 03 a, Poppelgård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Maren Hansdatter 23 august 1828.3
     Heie Jeppesen overtog fæstet af Matr. 03 a, Poppelgård, Holløse, Vejby, efter Maren Hansdatter 27 august 1828.4 Heie Jeppesen overværede vielsen af Christen Larsen og Susanne Nielsdatter 3 oktober 1831 Vejby.5 Heie Jeppesen var fadder ved dåben af Hans Johansen 30 juli 1837 Vejby.6 Heie Jeppesen overværede vielsen af Peder Olsen og Magrethe Larsdatter 26 marts 1841 Vejby.7 Heie Jeppesen overværede vielsen af Niels Olsen og Mette Cathrine Heiesdatter 19 juli 1853 Vejby.8 Heie Jeppesen overværede vielsen af Lars Olsen og Johanne Heiesdatter 30 maj 1862 Vejby.9
     Heie Jeppesen's skøde på Matr. 03 a, Poppelgård, Holløse, Vejby, blev overtaget af Lars Olsen 11 februar 1863.3
     Heie Jeppesen mistede Maren Hansdatter 20 juni 1873.
     Han døde 8 november 1881 i Vejby i en alder af 87 år.10 Han blev begravet 16 november 1881 fra Vejby.11

Børn af Heie Jeppesen og Maren Hansdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling1 februar 1855Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg16
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg17
Folketælling1 februar 1870Matr. 03 og 04, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg18
Folketælling1 februar 1880Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg19

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Født i Ellinge.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ellinge, enke af Holløse.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 10.
 4. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, IX 205b, Maren Hansdatter g.m. overtagerens enke.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl Holløse 28 år
  Pige Holløse 26 år.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Bodil Hans Datter Holløse
  Som barnefader udlagt ungk. Johan Frederik Hansen Holløse.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ørby
  Pige.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 10. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Aftægtsmand i Holløse, Søn af gd. Jeppe Hejesen i Ellinge, 64.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 374, Holløse, 68, en Gaard, Heie Jeppesen, M, 40, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 375, Holløse, 68, en Gaard, Maren Hansdatter, K, 40, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 376, Holløse, 68, en Gaard, Mette Heiesdatter, K, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 377, Holløse, 68, en Gaard, Maren Heiesdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 378, Holløse, 68, en Gaard, Johannes Heiesdatter, ??, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 379, Holløse, 68, en Gaard, Jens Jensen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 380, Holløse, 68, en Gaard, Bodil Hansdatter, K, 19, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 381, Holløse, 68, en Gaard, Marie Wilhelmsdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Heie Jeppesen, 45, Gift, Gaardmand, 1
  Maren Hansdatter, 45, Gift, hans Kone, 1
  Mette Catrine Heiesdatter, 10, Ugift, Deres Børn, 1
  Maren Heiesdatter, 8, Ugift, Deres Børn, 1
  Johanne Heiesdatter, 6, Ugift, Deres Børn, 1
  Hans Nielsen, 4, Ugift, Deres Børn, 1.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 612, Holløse, 126, En Gaard, Heie Jeppesen, M, 50, Gift, Gaardmd., 1, Thorup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 613, Holløse, 126, En Gaard, Maren Hansd., K, 50, Gift, hans Kone, 1, Tibirke Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 614, Holløse, 126, En Gaard, Thrine Heiesd., K, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 615, Holløse, 126, En Gaard, Maren Heiesd., K, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 616, Holløse, 126, En Gaard, Johanne Heiesd., K, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 617, Holløse, 126, En Gaard, Hans Heiessen, M, 8, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 618, Holløse, 126, En Gaard, Anne Kirstine Jørgensd., K, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 619, Holløse, 126, En Gaard, Jacob Hansen, M, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 467, Vejby, 95, Holløse, Neie Jeppesen, M, 56, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Thorup, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 468, Vejby, 95, Holløse, Maren Hansdatter, K, 56, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 469, Vejby, 95, Holløse, Mette Neiesdatter, K, 21, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 470, Vejby, 95, Holløse, Maren Neiesdatter, K, 19, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 471, Vejby, 95, Holløse, Johanne Neiesdatter, K, 16, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 472, Vejby, 95, Holløse, Hans Neiesen, M, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 473, Vejby, 95, Holløse, Jørgen Larsen, M, 22, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 474, Vejby, 95, Holløse, Søren Pedersen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Ølsted Sogn, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 475, Vejby, 95, Holløse, Søren Christensen, M, 2, Ugift, Plejebarn, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 360,.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 838, .O, Holløse, 97, En Gaard, 183, Heie Jeppesen, M, 61, G, Melby, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 838,
  E2695, FT-1855, 839, .O, Holløse, 97, En Gaard, 183, Maren Larsdatter, K, 61, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 839,
  E2695, FT-1855, 840, .O, Holløse, 97, En Gaard, 183, Hans Heiesen, M, 19, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 840,
  E2695, FT-1855, 841, .O, Holløse, 97, En Gaard, 183, Hanne Heiesdatter, K, 21, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 841,
  E2695, FT-1855, 842, .O, Holløse, 97, En Gaard, 183, Jørgen Larsen, M, 27, U, Tibirke, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 842,
  E2695, FT-1855, 843, .O, Holløse, 97, En Gaard, 183, Bodil Nielsdatter, K, 17, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 843,.
 17. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 460, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 93, En Gaard, Heie Jeppesen, Mand, 66, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Melby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 461, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 93, En Gaard, Maren Hansdatter, Kvinde, 66, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt !!, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 462, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 93, En Gaard, Hanne Heiesdatter, Kvinde, 24, Ugift, , , Deres Datter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 463, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 93, En Gaard, Nicoline Svendsdatter, Kvinde, 11, Ugift, , , Deres Datterdatter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 464, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 93, En Gaard, Peder Jensen, Mand, 22, Gift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 465, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 93, En Gaard, Petronille Nielsdatter, Kvinde, 30, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,.
 18. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 974, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Lars Olsen, M, 31, G, Jordbruger, Husfader, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 975, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Johanne Heiersdatter, K, 36, G, Medhjælperske, Husmoder, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 976, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Hanne Marie Olsen, K, 6, U, , Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 977, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Hans Peder Olsen, M, 4, U, , Søn, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 978, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Ole Christian Olsen, M, 3, U, , Søn, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 979, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Maren Kirstine Olsen, K, 0, U, , Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 980, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Nicoline Hansdatter, K, 27, U, , Tjenestepige, Tisvilde. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 981, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Johanne Kirstine Sørensen, K, 16, U, , Tjenestepige, Gurre. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 982, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Anne Margrethe Pedersdatter, K, 10, U, , Tjenestepige, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 983, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Hans Christoffersen, M, 65, G, , Røgter, Udsholt. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 984, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Ole Nielsen, M, 24, U, , Tjenestekarl, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 985, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Søren Larsen, M, 27, U, , Tjenestekarl, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 986, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Ole Jørgensen, M, 18, U, , Tjenestekarl, Tisvilde. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 987, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Jens Søren Larsen, M, 18, U, , Tjenestekarl, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 988, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Heie Jeppesen, M, 75, G, , Aftægtsmand, Ellinge, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 989, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Maren Hansdatter, K, 75, G, , Aftægtskone, Tisvilde. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,
  E2429, 990, Holløse, 219, Gaard Matr.nr. 3 og 4, Anne Nielsdatter, K, 51, U, , Tjenestepige, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 793,.
 19. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Olsen, 40, Gift, Vejby Sogn, Husfader, Gaardejer, M
  Johanne Heies? Datter, 45, Gift, Vejby Sogn, Hans Hustru, K
  Janne Marie Olsen, 16, Ugift, Vejby Sogn, Deres Barn, K
  Hans Peder Olsen, 14, Ugift, Vejby Sogn, Deres Barn, M
  Ole Christian Olsen, 13, Ugift, Vejby Sogn, Deres Barn, M
  Marie Kristine Olsen, 8, Ugift, Vejby Sogn, Deres Barn, K
  Hans Heiesen Olsen, 6, Ugift, Vejby Sogn, Deres Barn, M
  Heie Jeppesen, 84, Enkemand, Torup Sogn, , M
  Ane Nils Datter, 61, Ugift, Vejby Sogn, Tjenestepige, K
  Marie Kirstine Larsen, 21, Ugift, Alsønderup Sogn, Tjenestepige, K
  Ane Grette Hansine Nilsen, 21, Ugift, Blistrup Sogn, Tjenestepige, K
  Hans Hansen, 30, Ugift, Valby Sogn, Tjenestekarl, M
  Hans Peder Frederiksen, 16, Ugift, Vejby Sogn, Tjenestedreng, M
  Søren Nilsen, 18, Ugift, Ramløse Sogn, Tjenestekarl, M.

Jeppe Carl Jeppesen

M, #4776, f. 11 juli 1885
Senest redigeret=30 Mar 2021
Slægt=0
     Jeppe Carl Jeppesen blev født 11 juli 1885 i Melby, Strø, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1901Matr. 05, Trækholmgård, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jeppesen, 35, Gift, Husmand, Valby, , Husfader, Luthersk, M, 361, Matr. No. 36, Valby By
  Hanne Jørgensen, 35, Gift, , Melby Sogn, , Husmoder, Luthersk, K, 362, Matr. No. 36, Valby By
  Jeppe Carl Jeppesen, 4, Ugift, , Melby Sogn, , Barn, Luthersk, M, 363, Matr. No. 36, Valby By
  Laura Jørgine Jeppesen, 4, Ugift, , Melby Sogn, , Barn, Luthersk, K, 364, Matr. No. 36, Valby By.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 771, Mønge, 1, 5, Ane Marie Larsdatter, K, E, Gaardeierinde, Husmoder, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1865, , 18360120, Maarum Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 772, Mønge, 1, 5, Hans Martin Jensen, M, U, Gaardbestyrer, Søn, -, Folkekirken, , , , 18700125, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 773, Mønge, 1, 5, Karen Pedersen, K, U, , Tjenestepige, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18531223, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 774, Mønge, 1, 5, Laure Sippesen, K, U, , Tjenestepige, Melby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18850711, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 775, Mønge, 1, 5, Christen Christensen, M, U, , Tjenestekarl, -, Folkekirken, , , , 18770914, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 776, Mønge, 1, 5, Johannes Mortensen, M, U, , Tjenestekarl, Lynge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18830919, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 777, Mønge, 1, 5, Carl Sippesen, M, U, , Tjenestekarl, Melby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18850711, -, FT-1901, Hovedliste,.

Jørgen Jeppesen

M, #863, f. 27 februar 1823, d. 23 december 1861
Senest redigeret=2 Okt 2022
Slægt=1
     Jørgen Jeppesen var Parcellist.
     Jørgen Jeppesen blev født 27 februar 1823 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Pedersen og Maren Jørgensdatter. Jørgen Jeppesen blev døbt 28 februar 1823 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret i 1837 i Vejby.2
     Jørgen blev gift 12 maj 1848 i Vejby med Anne Nielsdatter , datter af Niels Jensen og Bodil Assersdatter, bevidnet af Niels Jensen og Jørgen Sørensen.1
     Jørgen Jeppesen overtog skødet på Matr. 06 b, en parcel af Flintholm, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jeppe Pedersen 6 februar 1849.3
     Jørgen Jeppesen overtog skødet på Matr. 06 c, en parcel af Flintholm, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jeppe Pedersen 6 februar 1849.3
     Jørgen Jeppesen overtog skødet på Matr. 25 c, en parcel af Borrebjerggård, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jeppe Pedersen 6 februar 1849.4
     Han døde 23 december 1861 i Mønge, Vejby, i en alder af 38 år.2 Han blev begravet 30 december 1861 fra Vejby.1
     Jørgen Jeppesen's skøde på Matr. 06 b, en parcel af Flintholm, Mønge, Vejby, blev overtaget af Anne Nielsdatter 1 april 1873.3
     Jørgen Jeppesen's skøde på Matr. 06 c, en parcel af Flintholm, Mønge, Vejby, blev overtaget af Anne Nielsdatter 1 april 1873.3
     Jørgen Jeppesen's skøde på Matr. 25 c, en parcel af Borrebjerggård, Mønge, Vejby, blev overtaget af Anne Nielsdatter 1 april 1873.4
Far-Biologisk*Jeppe Pedersen f. 1788, d. 23 Apr 1848
Mor-Biologisk*Maren Jørgensdatter f. c 1794, d. 28 Sep 1838

Børn af Jørgen Jeppesen og Anne Nielsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1846Søborg, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 61.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 70.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1114, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 16, et Huus, Jeppe Pedersen, M, 45, Gift, Parcel. og Hjulmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1115, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 16, et Huus, Maren Jørgensdatter, K, 40, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1116, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 16, et Huus, Jørgen Jeppesen, M, 11, Ugift, deres Søn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Pedersen, 52, Enkemand, Parcellist, , 1, 1088, et Huus, Mønge
  Jørgen Jeppesen, 17, Ugift, hans Søn, , 1, 1089, et Huus, Mønge.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 855, Mønge, 4, Et Huus, Jeppe Petersen, M, 56, Enkemand, Parcellist lever af sin Jordlod, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 856, Mønge, 4, Et Huus, Jørgen Jeppesen, M, 22, Ugift, hans Søn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1217, Vejby, 18, Mønge by, Jørgen Jeppesen, M, 27, Gift, Parcellist, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 388,
  C6743, 1218, Vejby, 18, Mønge by, Ane Nielsdatter, K, 25, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 388,
  C6743, 1219, Vejby, 18, Mønge by, Maren Jørgensdatter, K, 1, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 388,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 223, .O, Mønge, 1. Huus, 48, Jørgen Jeppesen, M, 32, G, Her i Sognet, Huusmand Lever af sin Jordlod Huusfader, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 223,
  E2695, FT-1855, 224, .O, Mønge, 1. Huus, 48, Ane Nielsdatter, K, 33, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 224,
  E2695, FT-1855, 225, .O, Mønge, 1. Huus, 48, Maren Jørgensdatter, K, 5, U, Her i Sognet, Deres Datter, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 219, , 225,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1043, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 202, Et Hus, Jørgen Jeppesen, Mand, 37, Gift, , ??, Husfader. Parcellist, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1044, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 202, Et Hus, Ane Nielsdatter, Kvinde, 38, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,.

Karen Marie Jeppesen

K, #2820, f. 16 februar 1861
Senest redigeret=14 Sep 2022
Slægt=1
     Karen Marie Jeppesen blev født 16 februar 1861 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Marcus Jeppesen og Karen Hansdatter. Karen Marie Jeppesen blev døbt 24 marts 1861 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 4 april 1875 i Vejby.1
     Karen blev gift 1 oktober 1881 i Vejby med Niels Peter Carlsen , søn af Carl Pedersen.2
Far-Biologisk*Marcus Jeppesen f. Jun 1810, d. 11 Okt 1877
Mor-Biologisk*Karen Hansdatter f. 26 Aug 1826, d. 6 Jun 1905

Barn af Karen Marie Jeppesen og Niels Peter Carlsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1890Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ørby
  Pige af Vejby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 612, Vejby By, 4, En Gaard, Karne Hans Datter, K, 53, Enke, , Gaardejer og Husmoder, Torup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 613, Vejby By, 4, En Gaard, Karl Jeppesen, M, 23, Ugift, , Tjener Moderen som Gaardbestyrer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 614, Vejby By, 4, En Gaard, Karne Marie Jeppesen, M, 19, Ugift, , Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 615, Vejby By, 4, En Gaard, Kristin Jeppesen, M, 16, Ugift, , Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 616, Vejby By, 4, En Gaard, Hanne Andre Jeppesen, M, 14, Ugift, , Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 617, Vejby By, 4, En Gaard, Nikuline Larsen, M, 4, Ugift, , Plejedatter, Torup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 618, Vejby By, 4, En Gaard, Søren Andersen, M, 20, Ugift, , Tjenestekarl, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Peter Carlsen, 31, Gift, Jordbruger, Mårum Sogn, , Husfader, Folkekirken, , M, 867, En Gård, Udsholt By
  Marie Carlsen, 28, Gift, , Vejby, , Husmoder, Folkekirken, , K, 868, En Gård, Udsholt By
  Carl Martin Carlsen, 8, Ugift, , Hagendrup, , Barn, Folkekirken, , M, 869, En Gård, Udsholt By
  Karen Birte Kirstine Carlsen, 6, Ugift, , Hagendrup, , Barn, Folkekirken, , K, 870, En Gård, Udsholt By
  Hans Peter Carlsen, 4, Ugift, , Udsholt, , Barn, Folkekirken, , M, 871, En Gård, Udsholt By
  Kirsten Nikoline Carlsen, 2, Ugift, , Udsholt, , Barn, Folkekirken, , K, 872, En Gård, Udsholt By
  Karen Olga Lise Carlsen, under et aar 9/3, Ugift, , Udsholt, , Barn, Folkekirken, , K, 873, En Gård, Udsholt By
  Søren Andersen, 30, Ugift, Tjenestekarl, Holløse, , Tjenestekarl, Folkekirken, , M, 874, En Gård, Udsholt By
  Laurits Hansen, 14, Ugift, Tjenestedreng, Alume, , Tjeneste, Folkekirken, , M, 875, En Gård, Udsholt By
  Laure Marie Petersen, 15, Ugift, Tjenestepige, Hesselbjerg, , Tjenestepige, Folkekirken, , K, 876, En Gård, Udsholt By.

Lars Jeppesen

M, #11485, f. 1797, d. 7 december 1850
Senest redigeret=18 Jan 2023
Slægt=1
     Lars Jeppesen var gårdmand.
     Lars Jeppesen blev født i 1797 i Valby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Larsen.
     Han døde 7 december 1850 i Valby.
Far-Biologisk*Jeppe Larsen f. 1750, d. 10 Okt 1837

Børn af Lars Jeppesen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Valby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Valby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Valby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Larsen, 51, Gift, Huusbonde, M, Bonde og Gaardbeboer, Valdbye, 11de Familie, Opslag 27125|4, , 73, 2, B3527
  Bodil Andersdatter, 37, Gift, Hans Kone, K, , Valdbye, 11de Familie, Opslag 27125|4, , 74, 1, B3527
  Sidse Johanne Ipsdatter, 6, -, Deres Børn, K, , Valdbye, 11de Familie, Opslag 27125|4, , 75, , B3527
  Lars Jeppesen, 3, -, Deres Børn, M, , Valdbye, 11de Familie, Opslag 27125|4, , 76, , B3527
  Anna Larsdatter, 35, Ugift, Tienestefolk, K, , Valdbye, 11de Familie, Opslag 27125|4, , 77, , B3527
  Hans Hansen, 22, Ugift, Tienestefolk, M, Landsoldat, Valdbye, 11de Familie, Opslag 27125|4, , 78, , B3527.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jeppesen, 37, Gift, M, Gaardmand, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 64, C7452
  Johanne Børresdatter, 34, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 65, C7452
  Peder Larsen, 11, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 66, C7452
  Johanne Larsdatter, 9, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 67, C7452
  Børre Larsen, 8, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 68, C7452
  Anders Larsen, 3, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 69, C7452
  Christen Pedersen, 28, Ugift, M, tjener, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 70, C7452
  Inger Martinsdatter, 28, Ugift, K, tjener, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 71, C7452
  Jeppe Larsen, 81, Gift, M, Mandens Forældre, Aftægtsfolk, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 72, C7452
  Bodil Andersdatter, 71, Gift, K, Mandens Forældre, Aftægtsfolk, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 14, Opslag 3408|4, 73, C7452.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jeppesen, 43, Gift, Gaardmand, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 56, C3227
  Johanne Børgesdatter, 40, Gift, hans Kone, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 57, C3227
  Peder Larsen, 17, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 58, C3227
  Johanne Larsdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 59, C3227
  Børre Larsen, 14, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 60, C3227
  Anders Larsen, 9, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 61, C3227
  Jeppe Larsen, 7, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 62, C3227
  Lars Larsen, 5, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 63, C3227
  Bodil Kirstine Larsdatter, 2, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 64, C3227
  Rasmus Larsen, 1, Ugift, Deres Børn, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 65, C3227
  Bodil Andersdatter, 77, Enke, har Underhold fra Gaarden, Waldbye, en Gaard, 1, 14, Opslag 6257|3, 66, C3227.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jeppesen, 48, Gift, M, Gaardmand, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 289, C4528
  Johanne Børgesdatter, 44, Gift, K, hans Kone, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 290, C4528
  Johanne Larsdatter, 20, Ugift, K, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 291, C4528
  Børge Larsen, 18, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 292, C4528
  Anders Larsen, 14, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 293, C4528
  Jeppe Larsen, 11, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 294, C4528
  Lars Larsen, 9, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 295, C4528
  Bodil Larsd., 7, Ugift, K, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 296, C4528
  Rasmus Larsen, 6, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 297, C4528
  Bodil Andersdatter, 80, Enke, K, Undertagskone, Waldby, Waldby, En Gaard, 2, 33, Opslag 8394|10, 298, C4528.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jeppesen, 53, Gift, M, Gårdmand, husfader, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 535, C6740
  Johanne Børgesdatter, 50, Gift, K, Hans Hustru, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 536, C6740
  Johanne Larsdatter, 25, Gift, K, Deres datter, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 537, C6740
  Signe Jensen, 1, Ugift, K, Hendes datter, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 538, C6740
  Anders Larsen, 19, Ugift, M, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 539, C6740
  Jeppe Larsen, 16, Ugift, M, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 540, C6740
  Lars Larsen, 14, Ugift, M, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 541, C6740
  Kirstine Larsdatter, 12, Ugift, K, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 542, C6740
  Rasmus Larsen, 11, Ugift, M, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, Valby, Valby By, 1, , 82, Opslag 115021|22, , 543, C6740.

Laure Jørgine Jeppesen

K, #4773, f. 11 juli 1885
Senest redigeret=30 Mar 2021
Slægt=0
     Laure Jørgine Jeppesen blev født 11 juli 1885 i Melby, Strø, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1901Matr. 05, Trækholmgård, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jeppesen, 35, Gift, Husmand, Valby, , Husfader, Luthersk, M, 361, Matr. No. 36, Valby By
  Hanne Jørgensen, 35, Gift, , Melby Sogn, , Husmoder, Luthersk, K, 362, Matr. No. 36, Valby By
  Jeppe Carl Jeppesen, 4, Ugift, , Melby Sogn, , Barn, Luthersk, M, 363, Matr. No. 36, Valby By
  Laura Jørgine Jeppesen, 4, Ugift, , Melby Sogn, , Barn, Luthersk, K, 364, Matr. No. 36, Valby By.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 771, Mønge, 1, 5, Ane Marie Larsdatter, K, E, Gaardeierinde, Husmoder, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1865, , 18360120, Maarum Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 772, Mønge, 1, 5, Hans Martin Jensen, M, U, Gaardbestyrer, Søn, -, Folkekirken, , , , 18700125, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 773, Mønge, 1, 5, Karen Pedersen, K, U, , Tjenestepige, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18531223, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 774, Mønge, 1, 5, Laure Sippesen, K, U, , Tjenestepige, Melby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18850711, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 775, Mønge, 1, 5, Christen Christensen, M, U, , Tjenestekarl, -, Folkekirken, , , , 18770914, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 776, Mønge, 1, 5, Johannes Mortensen, M, U, , Tjenestekarl, Lynge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18830919, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 777, Mønge, 1, 5, Carl Sippesen, M, U, , Tjenestekarl, Melby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18850711, -, FT-1901, Hovedliste,.

Marcus Jeppesen

M, #61, f. juni 1810, d. 11 oktober 1877
Senest redigeret=22 Apr 2023
Slægt=1
     Marcus Jeppesen var Jordbruger.
     Marcus Jeppesen blev født juni 1810 i Søborg, Holbo, Frederiksborg. Han blev konfirmeret i 1824 i Søborg.1
     Marcus blev gift 21 oktober 1849 i Torup, Strø, Frederiksborg, med Karen Hansdatter.2
     Marcus Jeppesen overtog skødet på en parcel af Ågård, Matr. 19 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Christen Hansen 16 januar 1854.3
     Marcus Jeppesen overtog skødet på en parcel af Svaneholm, Matr. 09 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Andersen 3 juni 1855.4
     Marcus Jeppesen's skøde på en parcel af Ågård, Matr. 19 b, Vejby, blev overtaget af Peder Andersen 9 december 1855.3
     Marcus Jeppesen overtog skødet på en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Ole Pedersen 4 februar 1857.5
     Marcus Jeppesen overtog skødet på Ådyssegård, Gård nr. 18, Matr. 18 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Ole Clausen 11 januar 1863.6
     Marcus Jeppesen's skøde på en parcel af Svaneholm, Matr. 09 c, Vejby, blev overtaget af Jørgen Nielsen 25 juli 1870.4
     Marcus Jeppesen's skøde på en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 d, Vejby, blev overtaget af Jørgen Nielsen 25 juli 1870.5
     Han døde 11 oktober 1877 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 67 år.7 Han blev begravet 17 oktober 1877 fra Vejby.2
     Marcus Jeppesen's skøde på Ådyssegård, Gård nr. 18, Matr. 18 a, Vejby, blev overtaget af Karen Hansdatter 23 marts 1878.6

Børn af Marcus Jeppesen og Karen Hansdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Artillerikasernen, Kronborg, Helsingør8
Folketælling1 februar 1840Horneby, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1845Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1850Stokkerup, Græsted, Holbo, Frederiksborg11
Flytning19 april 1853Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted12
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1870Ådyssegård, Gård nr. 18, Matr. 18 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg15

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Opført i Gilleleje KB
  Afd. Jeppe Andersen og Karen Hansdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 152.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 109.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 129.
 6. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 145.
 7. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Marcus J.Søborg, 24, Ugift, M, Constabel i det Kongelige Artillerie Corps, Fæstningen Cronborg, Artillerie Cassernen, , Opslag 3968|40, , , 549, C7789.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 53, Gift, Gaardmand, , 1, 2457, Gaard, Hornebye
  Margrethe Andersdatter, 45, Gift, hans Kone, , 1, 2458, Gaard, Hornebye
  Nille Hansdatter, 17, Ugift, Deres Børn, , 1, 2459, Gaard, Hornebye
  Johanne Cathrine Hansdatter, 17, Ugift, Deres Børn, , 1, 2460, Gaard, Hornebye
  Bendte Sophie Hansdatter, 13, Ugift, Deres Børn, , 1, 2461, Gaard, Hornebye
  Peter Hansen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 2462, Gaard, Hornebye
  Niels Hansen, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, 2463, Gaard, Hornebye
  Jens Hansen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, 2464, Gaard, Hornebye
  Markus Jepsen, 30, Ugift, Tjenestefolk, , 1, 2465, Gaard, Hornebye
  Lars Pedersen, 19, Ugift, Tjenestefolk, , 1, 2466, Gaard, Hornebye
  Caroline Vilhelmine Ottosdatter, 26, Ugift, Tjenestefolk, , 1, 2467, Gaard, Hornebye.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 67, Gift, Gaardmand, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], 2, M, 679, en Gaard, Smidstrup By
  Ane Larsdatter, 30, Gift, hans Kone, Søeborg Sogn, Fborg Amt [Søborg sogn, Fborg amt], 2, K, 680, en Gaard, Smidstrup By
  Ane Maria Larsdatter, 2, -, deres Barn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], 2, K, 681, en Gaard, Smidstrup By
  Marcus Jeppesen, 35, Ugift, -, Søeborg Sogn [Søborg sogn, Fborg amt], 2, M, 682, en Gaard, Smidstrup By
  Lars Larsen, 18, Ugift, -, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], 2, M, 683, en Gaard, Smidstrup By
  Ane Hansdatter, 20, Ugift, -, Maarum Sogn, Fborg Amt [Mårum sogn, Fborg amt], 2, K, 684, en Gaard, Smidstrup By
  Lars Hansen, 70, Gift, Aftægtsmand, Søeborg Sogn, Fborg Amt [Søborg sogn, Fborg amt], 2, M, 685, en Gaard, Smidstrup By
  Karen Andersdatter, 69, Gift, hans Kone, Søeborg Sogn, Fborg Amt [Søborg sogn, Fborg amt], 2, K, 686, en Gaard, Smidstrup By.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Marius Jeppesen, 40, Gift, Lever af sit jordlod, husfader, Søborg Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 417, Stokkerup, Græsted
  Karen Hansen, 24, Gift, Hans Hustru, Frb.amt, , 1, , K, 418, Stokkerup, Græsted.
 12. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Prc i Vejby (Christian Jensens hus).
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 513, .O, Vejby, 30, Et Huus, 110, Marcus Jeppesen, M, 45, G, Søborg, Huusfader Lever af sin Jordlod, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 513,
  E2695, FT-1855, 514, .O, Vejby, 30, Et Huus, 110, Karen Hansdatter, K, 29, G, Torup, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 514,
  E2695, FT-1855, 515, .O, Vejby, 30, Et Huus, 110, Johan Marcussen, M, 4, U, Græsted, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 515,
  E2695, FT-1855, 516, .O, Vejby, 30, Et Huus, 110, Hans Peder Marcussen, M, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 516,
  E2695, FT-1855, 517, .O, Vejby, 30, Et Huus, 110, Ane Kirstine Sørensdatter, K, 17, U, Her i Sognet, Tjenestepige, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 517,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 325, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Marius Jeppesen, Mand, 50, Gift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 326, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Karen Hansdatter, Kvinde, 34, Gift, , , Hans Kone, Torup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 327, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Johan Mariussen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 328, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Peter Mariussen, Mand, 7, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 329, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Carl Mariussen, Mand, 4, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 330, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Niels Mariussen, Mand, 1, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 331, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Hans Christensen, Mand, 20, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 332, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 63, Et Hus, Mathilde Nielsdatter, Kvinde, 17, Ugift, , , Tjenestepige, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 173, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Marcus Jeppesen, M, 59, G, Jordbruger, Husfader, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 174, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Karen Hansdatter, K, 44, G, Medhjælper, Moder, Søborg Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 175, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Hans Peder Marcusen, M, 16, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 176, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Carl Marcusen, M, 13, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 177, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Karen Marie Marcusen, K, 8, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 178, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Christine Karoline Marcusen, K, 6, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 179, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Hanne Andrea Marcusen, K, 4, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 180, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Hanne Nicoline Marcusen, K, 0, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,
  E2429, 181, Vejby, 43, ...??gaard Matr.nr. 13, Ane Margrethe Olsen, K, 17, U, , Tjenestetyende, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 743,.

Maren Jeppesen

K, #11501, f. 11 marts 1842
Senest redigeret=15 Mar 2023
Slægt=1
     Maren Jeppesen blev født 11 marts 1842 i Annisse, Holbo, Frederiksborg, datter af Jeppe Christophersen og Bodil Pedersdatter. Maren Jeppesen blev døbt 5 juni 1842 Annisse.1
Far-Biologisk*Jeppe Christophersen f. 30 Maj 1807, d. 16 Jul 1880
Mor-Biologisk*Bodil Pedersdatter f. 4 Apr 1808

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Flytning2 november 1857Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge4
Flytning1 november 1858Hillerød, fra Ørby, Vejby5
Folketælling1 februar 1860Slotsgade 19 A, Hillerød6
Folketælling1 februar 1870Auderød, Kregme, Strø, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1880Auderød, Kregme, Strø, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1890Auderød, Kregme, Strø, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1901Auderød, Kregme, Strø, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Christoffersen og Bodil Petersdatter, Annisse.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Christoffersen, 37, Gift, M, Gaardmand, Urne, Helsinge Sogn, Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1240, B3539
  Bodil Petersdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Weiby [Vejby sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1241, B3539
  Hanne Jeppesdatter, 14, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1242, B3539
  Christoffer Jeppesen, 11, -, M, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1243, B3539
  Sidse Jeppesdatter, 7, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1244, B3539
  Ellen Jeppesdatter, 5, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1245, B3539
  Maren Jeppesdatter, 3, -, K, deres Børn, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1246, B3539
  Sidse Jeppesdatter, 76, Enke(mand), K, har Ophold ved Gaarden, Aagerup [Ramløse sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [9], Opslag 8395|1, , 1247, B3539.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Kristoffersen, 43, Gift, M, Gårdmand, husfader, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1163, C6739
  Bodil Petersdatter, 42, Gift, K, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1164, C6739
  Christoffer Jeppesen, 16, Ugift, M, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1165, C6739
  Sidse Jeppesdatter, 13, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1166, C6739
  Ellen Jeppesdatter, 10, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1167, C6739
  Maren Jeppesdatter, 7, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1168, C6739
  Kirsten Jeppesdatter, 5, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1169, C6739
  Peder Jeppesen, 2, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 60, Opslag 114010|44, , 1170, C6739.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Nielsens enke i Ørby.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Hans Andersen i Ørby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Henrik Christian Wiwel, 31, Gift, Bogbindermester, M, Hillerød, Hillerød, Slotsgaden Forhuset Stuen, , NO. 19 A, 12, , 200, Lutherske, C1175
  Thomine Dorothea Ovidia Wiwel F. Hansen, 24, Gift, Hustruen, K, København, Hillerød, Slotsgaden Forhuset Stuen, , NO. 19 A, 12, , 201, Lutherske, C1175
  Carsten Johannes Wiwel, 1, Ugift, Søn, M, Hillerød, Hillerød, Slotsgaden Forhuset Stuen, , NO. 19 A, 12, , 202, Lutherske, C1175
  Maren Jeppensen, 17, Ugift, Tjenestepige, K, Annise, Hillerød, Slotsgaden Forhuset Stuen, , NO. 19 A, 12, , 203, Lutherske, C1175
  Ernst Ludvig Krøll, 15, Ugift, Lærling, M, Hørsholm, Hillerød, Slotsgaden Forhuset Stuen, , NO. 19 A, 12, , 204, Lutherske, C1175.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hendrik Andersen, 36, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Kregme Sogn. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 680, Lutheran, E2464
  Maren Jeppesen, 27, G, Husmoder, K, , Annisse. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 681, Lutheran, E2464
  Anders Peder Andersen, 8, U, Søn, M, , Kregme Sogn. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 682, Lutheran, E2464
  Bodil Margrethe Andersen, 5, U, Datter, K, , Kregme Sogn. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 683, Lutheran, E2464
  Kirsten Johanne Andersen, 3, U, Datter, K, , Kregme Sogn. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 684, Lutheran, E2464
  Sidse Marie Andersen, 1, U, Datter, K, , Kregme Sogn. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 685, Lutheran, E2464
  Anders Hendriksen, 66, E, Husfaders fader, M, , Kregme Sogn. Frederiksborg Amt, Auderød, Hus, , 153, Hovedliste side 115, , 686, Lutheran, E2464.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Henrik Andersen, 46, Gift, Husfader, Arbejdsmand, M, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 703, Lutheran, C6607
  Maren Jeppesen, 37, Gift, Hans Hustru, K, Anse Sogn, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 704, Lutheran, C6607
  Kirsten Johanne Andersen, 13, Ugift, Deres Barn, K, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 705, Lutheran, C6607
  Sisse Marie Andersen, 10, Ugift, Deres Barn, K, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 706, Lutheran, C6607
  Ole Andersen, 6, Ugift, Deres Barn, M, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 707, Lutheran, C6607
  Karen Kirstine Andersen, 4, Ugift, Deres Barn, K, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 708, Lutheran, C6607
  Henrik Ole Andersen, 2, Ugift, Deres Barn, M, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 709, Lutheran, C6607
  Anders Henriksen, 76, Enkemand, Forsørges af Husfaderen, M, Sonnerup, Auderød By, Et Hus, 3, 35, , 710, Lutheran, C6607
  Jens Peder Hansen, 25, Gift, Husfader, Arbejdsmand, M, Vennerød, Auderød By, Et Hus, 3, 39, , 803, Lutheran, C6607
  Maren Hansen, 29, Gift, Hans Kone, K, Frederiksværk, Auderød By, Et Hus, 3, 39, , 804, Lutheran, C6607
  Jens Peder Marius Hansen, 2, Ugift, Deres Barn, M, Frederiksværk, Auderød By, Et Hus, 3, 39, , 805, Lutheran, C6607
  Johanne Kirstine Hansen, under et aar, Ugift, Deres Barn, K, Auderød, Auderød By, Et Hus, 3, 39, , 806, Lutheran, C6607
  Maren Kirstine Pedersen, 55, Enke, Nyder Fattigunderstøttelse, K, Vennerød, Auderød By, Et Hus, 3, 39, , 807, Lutheran, C6607.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hendrik Andersen, 56, Gift, Husfader, M, Arbejdsmand, Kregme, Auderød By, Et Hus, 14, 3, , 63, Luthran, C4569
  Maren Jeppesen, 47, Gift, Husmoder, K, , Anise, Auderød By, Et Hus, 14, 3, , 64, Luthran, C4569
  Karen Andersen, 14, Ugift, Barn, K, , Kregme, Auderød By, Et Hus, 14, 3, , 65, Luthran, C4569
  Hendrik Ole Andersen, 12, Ugift, Barn, M, , Kregme, Auderød By, Et Hus, 14, 3, , 66, Luthran, C4569
  Ferdinand Andersen, 8, Ugift, Barn, M, , Kregme, Auderød By, Et Hus, 14, 3, , 67, Luthran, C4569.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maren Jeppesen, E, Husmoder, K, Aftægt, Anisse Sogn, Avderød, 21, , 1861, 18420311, , 146, Hovedliste, , 618, Frederiksværk, Folkekirken, D7248.

Niels Jeppesen

M, #889, f. 5 februar 1829, d. 28 januar 1852
Senest redigeret=9 Nov 2022
Slægt=1
     Niels Jeppesen var Tjenestedreng.
     Niels Jeppesen blev født 5 februar 1829 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Nielsen og Bodil Abrahamsdatter.1 Niels Jeppesen blev døbt 8 februar 1829 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 23 april 1843 i Vejby.1
     Han døde 28 januar 1852 i Mønge, Vejby, i en alder af 22 år.2 Han blev begravet 4 februar 1852 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jeppe Nielsen f. c 1784, d. 6 Aug 1846
Mor-Biologisk*Bodil Abrahamsdatter f. c 1791, d. 2 Jun 1870

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1847Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning2 november 1849Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup6
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1082, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Jeppe Nielsen, M, 50, Gift, Hmd og Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1083, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Bodil Abrahams, K, 43, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1084, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Søren Jeppesen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1085, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Dorthe Jeppesen, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1086, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Niels Jeppesen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1087, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Ole Jeppesen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 55, Gift, Huusmand, , 1, 1098, et Huus, Mønge
  Bodil Abrahamsdatter, 49, Gift, hans Kone, , 1, 1099, et Huus, Mønge
  Dorthe Jeppesdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 1100, et Huus, Mønge
  Niels Jeppesen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 1101, et Huus, Mønge
  Ole Jeppesen, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, 1102, et Huus, Mønge.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 881, Mønge, 9, En Gaard, Lars Larsen, M, 38, Gift, Gaardmand, 1, Weiby, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 882, Mønge, 9, En Gaard, Karen Abrahamsdatter, K, 58, Gift, hans Kone, 1, Ramløse, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 883, Mønge, 9, En Gaard, Niels Petersen, M, 28, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 884, Mønge, 9, En Gaard, Ole Petersen, M, 21, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 885, Mønge, 9, En Gaard, Peter Larsen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 886, Mønge, 9, En Gaard, Karen Nielsdatter, K, 20, Ugift, deres Tjenestepige, 1, Weiby, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 887, Mønge, 9, En Gaard, Niels Jeppesen, M, 16, Ugift, Tjenestedreng, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Niels Andersen i Vejby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 227, Vejby, 48, Vejby, Niels Andersen, M, 34, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 228, Vejby, 48, Vejby, Karen Nielsdatter, K, 26, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 229, Vejby, 48, Vejby, Anne Nielsdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 230, Vejby, 48, Vejby, Anders Nielsen, M, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 231, Vejby, 48, Vejby, Ole Nielsen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 232, Vejby, 48, Vejby, Anne Margrethe Nielsdatter, K, 2, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 233, Vejby, 48, Vejby, Niels Jeppesen, M, 21, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 234, Vejby, 48, Vejby, Jørgen Andersen, M, 22, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 235, Vejby, 48, Vejby, Maren Hansdatter, K, 28, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 353,
  C6743, 236, Vejby, 48, Vejby, Kirsten Christensdatter, K, 15, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Lyndby Sogn, , FT-1850, Side 353,.

Niels Jeppesen

M, #8264, f. 1777, d. 21 april 1833
Senest redigeret=17 Maj 2021
Slægt=0
     Niels Jeppesen blev født i 1777.
     Han døde 21 april 1833 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev begravet 28 april 1833 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Niels Jeppesen

M, #1516, f. 1793
Senest redigeret=29 Maj 2023
Slægt=1
     Niels Jeppesen blev født i 1793 i Søborg, Holbo, Frederiksborg.

Børn af Niels Jeppesen

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B9039, 1373, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Øverste Torp, 10, Jeppe Pedersen, 42, Gift, Indsidder og gaar i Dagleje, Mand, 1801, Opslag 25660|44,
  B9039, 1374, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Øverste Torp, 10, Karen Jensdatter, 49, Gift, hans Kone, 1801, Opslag 25660|44,
  B9039, 1375, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Øverste Torp, 10, Niels Jeppesen, 7, Ugift, hans Børn, 1801, Opslag 25660|44,
  B9039, 1376, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Øverste Torp, 10, Maren Jeppesdatter, 10, Ugift, hans Børn, 1801, Opslag 25660|44,
  B9039, 1377, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Øverste Torp, 10, Anne Jørgensdatter, 19, Ugift, Konens Datter, 1801, Opslag 25660|44,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Jeppesen, 41, Gift, M, Parcellist, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 945, C7445
  Magrete Larsdatter, 34, Gift, K, hans Kone, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 946, C7445
  Jeppe Nielsen, 15, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 947, C7445
  Laurine Nielsdatter, 13, Ugift, K, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 948, C7445
  Lars Nielsen, 8, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 949, C7445
  Peder Nielsen, 6, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 950, C7445
  Rasmus Nielsen, 3, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 951, C7445
  Anders Nielsen, 1, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 952, C7445.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C3219, 249, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Niels Jeppesen, 47, Gift, Lever af Jordbrug, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 250, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Margrethe Larsdatter, 40, Gift, hans Kone, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 251, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Lars Nielsen, 14, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 252, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Peder Nielsen, 12, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 253, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Rasmus Nielsen, 9, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 254, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Anders Nielsen, 7, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 255, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Niels Nielsen, 5, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 4995|6,
  C3219, 256, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød Mk, 43, Et Boelssted, Birthe Nielsdatter, 3, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 4995|6,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B3536, 178, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Niels Jeppesen, M, 52, Gift, Jordbruger, Søeborg Sogn [Søborg sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 179, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Margrethe Larsdatter, K, 45, Gift, hans Kone, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 180, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Rasmus Nielsen, M, 14, -, deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 181, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Anders Nielsen, M, 12, -, deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 182, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Niels Nielsen, M, 10, -, deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 183, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Jens Nielsen, M, 5, -, deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 184, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Hans Nielsen, M, 2, -, deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,
  B3536, 185, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Willingerød, 31, et Huus, Birthe Marie Nielsdatter, K, 8, -, deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6785|13,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6736, 855, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Niels Jeppesen, M, 57, Gift, Jordbruger, Søborg Sogn, Frb. Amt, 1850, Opslag 113756|27,
  C6736, 856, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Margrethe Larsdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, Søborg Sogn, Frb. Amt, 1850, Opslag 113756|27,
  C6736, 857, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Lars Nielsen, M, 24, Ugift, Deres søn, fraværende, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|27,
  C6736, 858, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Niels Nielsen, M, 15, Ugift, Deres barn, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|27,
  C6736, 859, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Jens Nielsen, M, 10, Ugift, Deres barn, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|27,
  C6736, 860, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Hans Nielsen, M, 7, Ugift, Deres barn, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|27,
  C6736, 861, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 7, Villingerød, Birthe Marie Nielsdatter, K, 13, Ugift, Deres barn, Esbønderup, 1850, Opslag 113756|27,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2381, 1472, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, Niels Jeppesen, M, 76, G, Jordbruger, Huusfader, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,
  E2381, 1473, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, Margrethe Larsdatter, K, 69, G, Huusmoder, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,
  E2381, 1474, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, Hans Nielsen, M, 26, G, Medhjælper i Jordbruget, Søn, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,
  E2381, 1475, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, Ane Peternelle Nielsen, K, 30, G, Dennes Kone, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,
  E2381, 1476, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, Niels Christian Jensen, M, 10, U, Pleiebarn Dattersøn, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,
  E2381, 1477, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, Peder Nielsen, M, 41, U, Dagleier, Søn, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,
  E2381, 1478, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Esbønderup, 284, Willingrød Parcelsted Gaard, udøbt drengebarn, M, U, Barn, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6980, 1396, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Hans Nielsen, M, 36, Gift, Husfader, Parcellist, Her i Sognet, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1397, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Ane Petronille Nielsen, K, 40, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1398, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Anton Nielsen, M, 10, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1399, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Niels Nielsen, M, 8, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1400, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Karl Nielsen, M, 5, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1401, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Otto Nielsen, M, 3, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1402, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Niels Jeppesen, M, 86, Gift, Husfaderens Fader, der af ham forsørges, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, 1880, Liste 28 - side 113,
  C6980, 1403, Frederiksborg, Holbo, Esbønderup, Villingerød By, 221, 5, Et Hus, Magrede LarsDatter, K, 79, Gift, Husfaderens Moder, der af ham forsørges, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, 1880, Liste 28 - side 113,.

Ole Jeppesen

M, #873, f. 17 februar 1834, d. 1 februar 1901
Senest redigeret=23 Mar 2023
Slægt=1
     Ole Jeppesen var Tjenestefolk.
     Ole Jeppesen blev født 17 februar 1834 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Nielsen og Bodil Abrahamsdatter. Ole Jeppesen blev døbt 23 februar 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 28 april 1848 i Vejby.1
     Han døde 1 februar 1901 i Mønge, Vejby, i en alder af 66 år. Han blev begravet 11 februar 1901 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jeppe Nielsen f. c 1784, d. 6 Aug 1846
Mor-Biologisk*Bodil Abrahamsdatter f. c 1791, d. 2 Jun 1870

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning30 april 1851Helsingør, fra Vejby6
Flytning8 november 1852Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsingør7
Flytning10 maj 1853Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby8
Flytning2 november 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Tjæreby9
Flytning26 april 1859Harløse, Tjæreby, Strø, Frederiksborg, fra Vejby10
Flytning9 november 1859Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Hillerød7
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Flytning1 maj 1860Frederiksborg Slotssogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby7
Folketælling1 februar 1870Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1880Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1901Matr. 23, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg14

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1082, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Jeppe Nielsen, M, 50, Gift, Hmd og Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1083, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Bodil Abrahams, K, 43, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1084, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Søren Jeppesen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1085, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Dorthe Jeppesen, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1086, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Niels Jeppesen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1087, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Ole Jeppesen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 55, Gift, Huusmand, , 1, 1098, et Huus, Mønge
  Bodil Abrahamsdatter, 49, Gift, hans Kone, , 1, 1099, et Huus, Mønge
  Dorthe Jeppesdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 1100, et Huus, Mønge
  Niels Jeppesen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 1101, et Huus, Mønge
  Ole Jeppesen, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, 1102, et Huus, Mønge.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 864, Mønge, 6, Et Huus, Jeppe Nielsen, M, 61, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, 1, Annise, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 865, Mønge, 6, Et Huus, Bodil Abrahamsdatter, K, 54, Gift, hans Kone, 1, Annise, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 866, Mønge, 6, Et Huus, Ole Jeppesen, M, 11, Ugift, deres Søn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1135, Vejby, 1, Mønge by, Lars Hansen, M, 49, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1136, Vejby, 1, Mønge by, Margrethe Larsdatter, K, 40, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1137, Vejby, 1, Mønge by, Margrethe Larsdatter, K, 15, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1138, Vejby, 1, Mønge by, Ellen Larsdatter, K, 78, Enke, Aftægtskone, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1139, Vejby, 1, Mønge by, Christen Larsen, M, 32, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1140, Vejby, 1, Mønge by, Ole Jeppesen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1141, Vejby, 1, Mønge by, Marie Pedersdatter, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1142, Vejby, 1, Mønge by, Christian Pedersen, M, 32, Ugift, Tjenestefolk, , 1, København, , FT-1850, Side 385,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Niels Andersen i Vejby.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj moderen Jeppe Nielsens enke i Mønge.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra moderen, Jeppe Nielsens enke i Mønge.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj moderen Jeppe Nielsens enke i Ørby.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjenestekarl i Vejby.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1054, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Christian Hansen, Mand, 33, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1055, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Dorthe Jeppesdatter, Kvinde, 34, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1056, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Petrine Poulsen, Kvinde, 2, Ugift, , , Plejebarn, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1057, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Bodil Abrahmsdatter, Kvinde, 69, Enke(mand), , , Forsørges af Familien, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,
  D5558, 1058, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 205, Et Hus, Ole Jeppesen, Mand, 26, Ugift, , , Hendes Søn. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 279,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B7039, 456, Slangerup Ø, 8, Gaard, Enevold Christoffersen, M, 39, Gift, Forpagter, Husfader, Kallehauge, Præstø Amt, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 457, Slangerup Ø, 8, Gaard, Frederikke Charlotte Kock, K, 31, Gift, Husmoder, Schwansen, Slesvig, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 458, Slangerup Ø, 8, Gaard, Marie Sophie Christoffersen, K, 10, Ugift, Barn, Frederiksborg Slotssogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 459, Slangerup Ø, 8, Gaard, Conrad Theodor Joseph Christoffersen, M, 9, Ugift, Barn, Frederiksborg Slotssogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 460, Slangerup Ø, 8, Gaard, Berhnhard Frederik Christoffersen, M, 8, Ugift, Barn, Frederiksborg Slotssogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 461, Slangerup Ø, 8, Gaard, Margrethe Dorthea Christoffersen, K, 2, Ugift, Barn, Frederiksborg Slotssogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 462, Slangerup Ø, 8, Gaard, Fritz Christian Christoffersen, M, 1, Ugift, Barn, Frederiksborg Slotssogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 463, Slangerup Ø, 8, Gaard, Niels Christoffersen, M, 48, Gift, Medhjælper, Slægtning, Kallehauge, Præstø Amt, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 464, Slangerup Ø, 8, Gaard, Karen Petersen, K, 48, Gift, Slægtning, hans kone, Weilø Sogn, Præstø Amt, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 465, Slangerup Ø, 8, Gaard, Peder Nielsen, M, 11, Ugift, deres Barn, Weilø Sogn, Præstø Amt, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 466, Slangerup Ø, 8, Gaard, Ole Jeppesen, M, 36, Ugift, Tjenestekarl, Tyende, Veiby Sogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 467, Slangerup Ø, 8, Gaard, Niels Sørensen, M, 19, Ugift, Tjenestekarl, Tyende, Slangerup Overdrev, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 468, Slangerup Ø, 8, Gaard, Anders Peter Svendsen, M, 15, Ugift, Tjenestedreng, Tyende, Slangerup Overdrev, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 469, Slangerup Ø, 8, Gaard, Frederik August Petersen, M, 21, Ugift, Lærer, Tyende, Gandløse Sogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 470, Slangerup Ø, 8, Gaard, Henriette Nicoline Schrøder, K, 25, Ugift, Husjomfru, Tyende, Hømb Sogn, Sorø Amt, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 471, Slangerup Ø, 8, Gaard, Ane Marie Schultz, K, 15, Ugift, Tjenestepige, Tyende, Tjæreby Sogn, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 472, Slangerup Ø, 8, Gaard, Caroline Svendsen, K, 18, Ugift, Tjenestepige, Tyende, Slangerup Overdrev, Luthersk, FT-1870, 46,
  B7039, 473, Slangerup Ø, 8, Gaard, Karen Margrethe Ide, K, 22, Ugift, Tjenestepige, Tyende, Græse Sogn, Luthersk, FT-1870, 46,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C7344, 208, Herlev By, 3, Et Hus, Ole Jeppensen, M, 45, Gift, Arbejdsmand, Indsidder, Mønge, Lutheran, FT-1880, 10,
  C7344, 209, Herlev By, 3, Et Hus, Dorthea Kirstine Christiansen, K, 36, Gift, Husmoder, Lille Lyndby, Lutheran, FT-1880, 10,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 853, Mønge, 1, 23, Dorthe Jeppesdatter, K, E, Alderdomsunderstøttelse intet andet erhverv, Husmoder, -, Folkekirken, , , , 18260313, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 854, Mønge, 1, 23, Petrine Poulsen, K, F, Syerske, Adoptivdatter, Kjøbenhavn, Folkekirken, , 1858, , 18580414, Kjøbenhavn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 855, Mønge, 1, 23, Hans Herlufsen, M, U, Fattighjælp, Plejebarn, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18980404, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 856, Mønge, 1, 23, Hans Mathisen, M, U, Fattighjælp, Plejebarn, -, Folkekirken, , , , 19000402, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 857, Mønge, 1, 23, Ole Jeppesen, M, S, Alderdomsunderstøttelse formue??, Pensionær, -, Folkekirken, , 1900, , 18340217, Herløv Sogn, FT-1901, Hovedliste,.

Peder Jeppesen

M, #10777, f. 27 januar 1840
Senest redigeret=6 Mar 2023
Slægt=0
     Peder Jeppesen blev født 27 januar 1840 i Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 15 marts 1840 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1855Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg5
Flytning30 oktober 1856København, fra Holløse, Vejby6
Flytning1864Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra København
Folketælling1 februar 1870Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1890Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1901Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1906Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1911Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jæppe Pedersen og Sidse Larsdatter, Tisvilde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jæppe Pedersen, 30, Gift, Huusmand med Lod, Tisvilde, et Huus, 1, 16, Opslag 6135|3, , 75, C3226
  Sidse Larsdatter, 25, Gift, hans Kone, Tisvilde, et Huus, 1, 16, Opslag 6135|3, , 76, C3226
  Marie Jæppesdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Tisvilde, et Huus, 1, 16, Opslag 6135|3, , 77, C3226
  Peder Jæppesen, 1, Ugift, Deres Børn, Tisvilde, et Huus, 1, 16, Opslag 6135|3, , 78, C3226.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jæppe Pedersen, 30, gift, Tærsker, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde, et Huus, 1, 18, Opslag 7930|7, , 88, A0856
  Sidse Larsdatter, 26, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde, et Huus, 1, 18, Opslag 7930|7, , 89, A0856
  Marie Jæppesdatter, 8, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde, et Huus, 1, 18, Opslag 7930|7, , 90, A0856
  Peder Jæppesen, 5, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde, et Huus, 1, 18, Opslag 7930|7, , 91, A0856
  Christian Jæppesen, 1, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde, et Huus, 1, 18, Opslag 7930|7, , 92, A0856.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jæppe Pedersen, 41, gift, Parcelist og Dagleier, Huusfader, Vejby sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 32, Opslag 114898|5, , 145, A0866
  Sidse Larsdatter, 36, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 32, Opslag 114898|5, , 146, A0866
  Marie Jæppesdatter, 13, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 32, Opslag 114898|5, , 147, A0866
  Peder Jæppesen, 11, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 32, Opslag 114898|5, , 148, A0866
  Christian Jæppesen, 6, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tisvilde Bye, et Huus, 1, 32, Opslag 114898|5, , 149, A0866.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Andersen, 40, Ugift, Gaardmand, M, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 40, Opslag 120185|6, , 198, Lutheraner, D7117
  Maren Andersdatter, 46, Ugift, hans Søster. Husholderske, K, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 40, Opslag 120185|6, , 199, Lutheraner, D7117
  Marie Larsdatter, 14, Ugift, Deres Søsterdatter, K, Kregme Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 40, Opslag 120185|6, , 200, Lutheraner, D7117
  Maren Jensdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, K, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 40, Opslag 120185|6, , 201, Lutheraner, D7117
  Peder Jeppesen, 16, Ugift, Tjenestekarl, M, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 40, Opslag 120185|6, , 202, Lutheraner, D7117.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Jens Pedersens enke i Holløse.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jeppesen, 30, Gift, Husfader, M, Avlsbruger, Aagerup, Huus, , 28, 566, , 1063, Lutheraner, A4523
  Karen Madsen, 29, Gift, Husmoder, K, , Aagerup, Huus, , 28, 566, , 1064, Lutheraner, A4523
  Lars Peder Jeppesen, 28, Ugift, Søn, M, , Aagerup, Huus, , 28, 566, , 1065, Lutheraner, A4523
  Ane Kirstine Jeppesen, 1, Ugift, Datter, K, , Aagerup, Huus, , 28, 566, , 1066, Lutheraner, A4523.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jeppesen, 50, gift, Husfader, M, Parcelist, Tidsvilde, Aagerup, 3, Optl. 15, , 882, Folkekirken, A4526
  Karen Madsen, 49, gift, Husmoder, K, , Laugø, Aagerup, 3, Optl. 15, , 883, Folkekirken, A4526
  Birte Magrethe Jeppesen, 11, ugift, Barn, K, , Aagerup, Aagerup, 3, Optl. 15, , 884, Folkekirken, A4526
  Johan Jeppesen, 6, ugift, Barn, M, , Aagerup, Aagerup, 3, Optl. 15, , 885, Folkekirken, A4526.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jeppesen, Gift, Husfader, M, , Vejby, Ramløse, , 1, 6, 1864, 28. januar 1840, , 198, 1864, Side 845, , 891, 4 b, Ågerup, , Folkekirken, A4528
  Karen Jeppesen, Gift, Husmoder, K, , Helsinge, Ramløse, , , , 1864, 24. maj 1840, , 198, , Side 845, , 892, 4 b, Ågerup, , Folkekirken, A4528
  Johan Jeppesen, Ugift, Barn, M, , Ramløse, Ramløse, , , , , 31. august 1883, , 198, , Side 845, , 893, 4 b, Ågerup, , Folkekirken, A4528.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jeppesen, Gift, Husfader, M, Parcelist, Ramløse, , 28. Januar 1840, 2, skema 14, FT-1906, , 757, 4 b Aagerup, A4529
  Karen Jeppesen, Gift, Husmoder, K, , Ramløse, , 24. May 1840, 2, skema 14, FT-1906, , 758, 4 b Aagerup, A4529.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Jeppesen, Gift, Husfader, M, Parcelist, Ramløse, , , 1864, 28. januar 1840, 18, Skema 17, Ft-1911, , 869, 3 b, 4 b, Aagerup by, København, Folkekirken, A4530
  Karen Jeppesen, Gift, Husmoder, K, Parcelistkone, Ramløse, , , 1865, 24. maj 1840, 18, Skema 17, Ft-1911, , 870, 3 b, 4 b, Aagerup by, Helsinge sogn, Folkekirken, A4530
  Johan Jeppesen, Ugift, Opholder sig hos forældrene, M, Arbejder i hjemmet som tyende, Ramløse, , , , 31. august 1883, 18, Skema 17, Ft-1911, , 871, 3 b, 4 b, Aagerup by, , Folkekirken, A4530.

Søren Jeppesen

M, #3782, f. 25 december 1822, d. før 1890
Senest redigeret=28 Jan 2023
Slægt=1
     Søren Jeppesen var Tjenestefolk.
     Søren Jeppesen blev født 25 december 1822 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Nielsen og Bodil Abrahamsdatter. Søren Jeppesen blev døbt 15 februar 1823 Helsinge. Han blev konfirmeret 2 april 1837 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Søren blev gift 1 december 1846 i Vejby med Petronille Jensdatter.1 Søren Jeppesen overværede vielsen af Christian Hansen og Dorthe Jeppesdatter 5 april 1856 Vejby.2 Søren Jeppesen overværede vielsen af Niels Sørensen og Petronille Andersen 29 november 1878 Vejby.3
     Han døde før 1890.
Far-Biologisk*Jeppe Nielsen f. c 1784, d. 6 Aug 1846
Mor-Biologisk*Bodil Abrahamsdatter f. c 1791, d. 2 Jun 1870

Børn af Søren Jeppesen og Petronille Jensdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Tibirke, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Tibirke, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Tibirke, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1880Tibirke, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Mønge.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og ugift af Holløse.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1082, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Jeppe Nielsen, M, 50, Gift, Hmd og Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1083, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Bodil Abrahams, K, 43, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1084, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Søren Jeppesen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1085, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Dorthe Jeppesen, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1086, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Niels Jeppesen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1087, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Ole Jeppesen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Nielsen, 51, Gift, Gaardmand, , 1, 984, Gaard, Mønge
  Ane Hansdatter, 43, Gift, hans Kone, , 1, 985, Gaard, Mønge
  Sidse Larsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, , 1, 986, Gaard, Mønge
  Ingeborg Larsdatter, 16, Ugift, Deres Børn, , 1, 987, Gaard, Mønge
  Kirsten Jørgensdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 988, Gaard, Mønge
  Maren Larsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, , 1, 989, Gaard, Mønge
  Jørgen Larsen, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, 990, Gaard, Mønge
  Niels Larsen, 4, Ugift, Deres Børn, , 1, 991, Gaard, Mønge
  Niels Andersen, 5, Ugift, uægte Børn i Pleie, , 1, 992, Gaard, Mønge
  Lars Larsen, 2, Ugift, uægte Børn i Pleie, , 1, 993, Gaard, Mønge
  Søren Jeppesen, 17, Ugift, Tjener, , 1, 994, Gaard, Mønge.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 867, Mønge, 7, En Gaard, Lars Hansen Paa Bakken, M, 43, Gift, Gaardmand, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 868, Mønge, 7, En Gaard, Margrethe Larsdatter, K, 34, Gift, hans Kone, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 869, Mønge, 7, En Gaard, Ane Margrethe Larsdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 870, Mønge, 7, En Gaard, Søren Jeppesen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 871, Mønge, 7, En Gaard, Ane Marie Petersdatter, K, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 872, Mønge, 7, En Gaard, Jens Petersen, M, 15, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 873, Mønge, 7, En Gaard, Ellen Larsdatter, K, 73, Enke, Undertagskone, 1, Ammendrup, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jæppesen, 28, gift, Indsidder, Dagleier, hjempermiteret af Krigstjeneste, Helsinge sogn, Fborg amt, , 1, 325, et Huus, Tibirke Bye
  Petronille Jensdatter, 32, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 326, et Huus, Tibirke Bye
  Hanne Marie Hansdatter, 7, -, Pleiedatter, Datterdatter, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 327, et Huus, Tibirke Bye.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jeppesen, 33, Gift, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Husfader. Indsidder. Tærsker, Lutheran, M, , 391, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Petronille Jensdatter, 37, Gift, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Lutheran, K, , 392, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By
  Jens Sørensen, 2, Ugift, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Søn, Lutheran, M, , 393, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt,Tibirke By.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jeppesen, 38, Gift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Husmand med jordlod, Lutheraner, Mand, Optællingsliste side 237, 337, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt, Tibirke By
  Petronille Jensdatter, 42, Gift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, Kvinde, Optællingsliste side 237, 338, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt, Tibirke By
  Jens Sørensen, 7, Ugift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, Mand, Optællingsliste side 237, 339, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt, Tibirke By
  Niels Sørensen, 4, Ugift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, Mand, Optællingsliste side 237, 340, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt, Tibirke By
  Lars Peder Sørensen, 1, Ugift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, Mand, Optællingsliste side 237, 341, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt, Tibirke By
  Nicoline Frederikke Jørgensen, 2, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Plejebarn, Lutheraner, Kvinde, Optællingsliste side 237, 342, Et Hus, Tisvilde Skoledistrikt, Tibirke By.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jeppesen, 57, Gift, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, , Husfader, Lutheran, , M, 74, Et Hus, Tibirke By
  Petronelle Jensdatter, 61, Gift, Her i Sognet, , Hans Hustru, Lutheran, , K, 75, Et Hus, Tibirke By
  Lars Peder Sørensen, 20, Ugift, Her i Sognet, , Deres Søn, Skrædder, Lutheran, , M, 76, Et Hus, Tibirke By
  Jens Rasmusen, 79, Gift, Ejber Sogn Holbæk Amt, , Aftægtsmand, Nyder Fattigunderstøttelse, Lutheran, , M, 77, Et Hus, Tibirke By
  Magrede Svensdatter, 85, Gift, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, , Hans Hustru, Nyder Fattigunderstøttelse, Lutheran, , K, 78, Et Hus, Tibirke By.

Søren Jeppesen

M, #1823, f. 29 december 1824, d. 16 april 1833
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Jeppesen blev født 29 december 1824 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Pedersen og Maren Jørgensdatter. Søren Jeppesen blev døbt 1 januar 1825 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Han døde 16 april 1833 i Mønge, Vejby, i en alder af 8 år.2 Han blev begravet 22 april 1833 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jeppe Pedersen f. 1788, d. 23 Apr 1848
Mor-Biologisk*Maren Jørgensdatter f. c 1794, d. 28 Sep 1838

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Søren Jeppesen

M, #1832, f. 13 juli 1834, d. 3 juli 1835
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Jeppesen blev født 13 juli 1834 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Jeppe Pedersen og Maren Jørgensdatter. Søren Jeppesen blev døbt 20 juli 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Han døde 3 juli 1835 i Mønge, Vejby.2 Han blev begravet 9 juli 1835 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jeppe Pedersen f. 1788, d. 23 Apr 1848
Mor-Biologisk*Maren Jørgensdatter f. c 1794, d. 28 Sep 1838

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Søren Jeppesen

M, #11166, f. 1823
Senest redigeret=31 Okt 2022
Slægt=0
     Søren Jeppesen blev født i 1823.

Folketællinger og boliger

Flytning4 november 1837Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby1
Flytning1 maj 1839Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra Ole Larsens enke, Valby.

Olle Jepsen

M, #10229, f. før 1640
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Olle Jepsen blev født før 1640, søn af Jep Ollesen og Karen Jensdatter. Olle Jepsen blev nævnt i skiftet efter Jep Ollesen 6 januar 1640.1
Far-Biologisk*Jep Ollesen f. f 1620, d. 1640
Mor-Biologisk*Karen Jensdatter f. f 1620

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 63
  Karen Jensdatter
  Olle Jepsen.

Karen Jespersdatter

K, #9656, f. før 1749
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Jespersdatter blev født før 1749, datter af Birthe Christophersdatter. Karen Jespersdatter blev nævnt i skiftet efter Birthe Christophersdatter 6 juni 1749.1
Mor-Biologisk*Birthe Christophersdatter f. f 1720, d. 1749

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 33
  Lars Jespersen
  Lars Larsen 9
  Karen Jespersdatter gift med Lars Jørgensen i Ramløse
  Sidse Jespersdatter gift med Jens Ibsen fra på Bakken (i Mønge?).

Sidse Jespersdatter

K, #9659, f. før 1729
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Sidse Jespersdatter blev født før 1729, datter af Birthe Christophersdatter.
     Sidse blev gift før 1749 med Jens Ibsen. Sidse Jespersdatter blev nævnt i skiftet efter Birthe Christophersdatter 6 juni 1749.1
Mor-Biologisk*Birthe Christophersdatter f. f 1720, d. 1749

Familie: Sidse Jespersdatter og Jens Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 33
  Lars Jespersen
  Lars Larsen 9
  Karen Jespersdatter gift med Lars Jørgensen i Ramløse
  Sidse Jespersdatter gift med Jens Ibsen fra på Bakken (i Mønge?).

Andreas Kristen Jespersen

M, #5091, f. 9 januar 1891
Senest redigeret=22 Mar 2022
Slægt=0
     Andreas Kristen Jespersen blev født 9 januar 1891 i Wildersgade 11 B, København, søn af Wilhelm Christian Frederik Jespersen og Christine Vilhelma Petrine Wolff. Andreas Kristen Jespersen blev døbt 3 maj 1891 Vor Frelser Kirke, København.1 Han blev konfirmeret 22 april 1906 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Wilhelm Christian Frederik Jespersen f. 17 Maj 1850
Mor-Biologisk*Christine Vilhelma Petrine Wolff f. 17 Apr 1859

Folketællinger og boliger

Bolig1 maj 1892Store Kongensgade 59 G, København2
Bolig1 november 1898Holbergsgade 28, København3
Folketælling1 februar 1901Holbergsgade 203, København4
Folketælling1 februar 1906Matr. 15 a, Brudsgård (Lundedal), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, ødt      17-05-1850
  Køn      Mand
  Erhverv      Skibsfører, Fuldmægtig
  Fødested      Store Heddinge
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-107059
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1892      Fra Matthæusgade 23,4., til Store Kongensgade 59G, 1. sal
  01-11-1898      Frameldt
  01-11-1898      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-05-1901      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-11-1905      Frameldt
  01-01-1914      Wildersgade 57, 2. sal
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Petrine Christine Jespersen
  Barn      Ingeborg Louise Mathilde Jespersen
  Barn      Andreas Christian Jespersen.
 3. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online. <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E1098, 916, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Vilhelm Christian Frederik Jespersen, M, G, Fhv. Skibsfører Fuldmægtig, Husfader, Storeheddinge, 18500517, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 917, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Petrine Christine Vilhelmine Jespersen, K, G, Husmoder, Nyborg, 18590417, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 918, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Ingeborg Louise Mathilde Jespersen, K, U, Barn, Kjbhv., 18870730, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 919, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Anders Christian Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18910109, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste, Tallet 90 tilføjet over fødeåret 91.,
  E1098, 920, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Valdemar Ford Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18981028, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 921, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Henriette Augusta Johanne Berthine Andersen, K, U, Tyende, Farsø, 18820328, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 413, 24, 15 a, Vilhelm Jespersen, M, 45, Gift, Gaardejer, Husfader, 17-5-1860, 1860, FT-1906, 39,
  S0178, 414, 24, 15 a, Kristine Jespersen, K, 46, Gift, , Husmoder, 17-4-1859, 1859, FT-1906, 39,
  S0178, 415, 24, 15 a, Ingeborg Jespersen, K, 18, Ugift, , Datter, 30-7-1887, 1887, FT-1906, 39,
  S0178, 416, 24, 15 a, Andreas Jespersen, M, 15, Ugift, , Søn, 9-1-1891, 1891, FT-1906, 39,
  S0178, 417, 24, 15 a, Valdemar Jespersen, M, 7, Ugift, , Søn, 28-10-1898, 1898, FT-1906, 39,
  S0178, 418, 24, 15 a, Karl Olsen Wiell, M, 26, Ugift, , Forvalter, 22-3-1879, 1879, FT-1906, 39,
  S0178, 419, 24, 15 a, Augusta Larsen, K, 22, Ugift, , Tjenestepige, 27-4-1883, 1883, FT-1906, 39,.

Ingeborg Louise Mathilde Jespersen

K, #5090, f. 30 juli 1887
Senest redigeret=19 Feb 2023
Slægt=0
     Ingeborg Louise Mathilde Jespersen blev født 30 juli 1887 i Wildersgade 11 B, København, datter af Wilhelm Christian Frederik Jespersen og Christine Vilhelma Petrine Wolff. Ingeborg Louise Mathilde Jespersen blev døbt 14 august 1887 Vor Frelser Kirke, København.1
Far-Biologisk*Wilhelm Christian Frederik Jespersen f. 17 Maj 1850
Mor-Biologisk*Christine Vilhelma Petrine Wolff f. 17 Apr 1859

Folketællinger og boliger

Bolig1 maj 1892Store Kongensgade 59 G, København2
Bolig1 november 1898Holbergsgade 28, København3
Folketælling1 februar 1901Holbergsgade 203, København4
Bolig1 maj 1901Holbergsgade 28, København5
Bolig1 november 1904Wildersgade 57, København3
Folketælling1 februar 1906Matr. 15 a, Brudsgård (Lundedal), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, ødt      17-05-1850
  Køn      Mand
  Erhverv      Skibsfører, Fuldmægtig
  Fødested      Store Heddinge
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-107059
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1892      Fra Matthæusgade 23,4., til Store Kongensgade 59G, 1. sal
  01-11-1898      Frameldt
  01-11-1898      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-05-1901      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-11-1905      Frameldt
  01-01-1914      Wildersgade 57, 2. sal
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Petrine Christine Jespersen
  Barn      Ingeborg Louise Mathilde Jespersen
  Barn      Andreas Christian Jespersen.
 3. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online. <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E1098, 916, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Vilhelm Christian Frederik Jespersen, M, G, Fhv. Skibsfører Fuldmægtig, Husfader, Storeheddinge, 18500517, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 917, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Petrine Christine Vilhelmine Jespersen, K, G, Husmoder, Nyborg, 18590417, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 918, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Ingeborg Louise Mathilde Jespersen, K, U, Barn, Kjbhv., 18870730, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 919, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Anders Christian Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18910109, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste, Tallet 90 tilføjet over fødeåret 91.,
  E1098, 920, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Valdemar Ford Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18981028, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 921, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Henriette Augusta Johanne Berthine Andersen, K, U, Tyende, Farsø, 18820328, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,.
 5. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Født      30-07-1887
  Køn      Kvinde
  Fødested      København
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-106498
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1901      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-11-1904      Wildersgade 57, 4. sal
  01-11-1905      Frameldt.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 413, 24, 15 a, Vilhelm Jespersen, M, 45, Gift, Gaardejer, Husfader, 17-5-1860, 1860, FT-1906, 39,
  S0178, 414, 24, 15 a, Kristine Jespersen, K, 46, Gift, , Husmoder, 17-4-1859, 1859, FT-1906, 39,
  S0178, 415, 24, 15 a, Ingeborg Jespersen, K, 18, Ugift, , Datter, 30-7-1887, 1887, FT-1906, 39,
  S0178, 416, 24, 15 a, Andreas Jespersen, M, 15, Ugift, , Søn, 9-1-1891, 1891, FT-1906, 39,
  S0178, 417, 24, 15 a, Valdemar Jespersen, M, 7, Ugift, , Søn, 28-10-1898, 1898, FT-1906, 39,
  S0178, 418, 24, 15 a, Karl Olsen Wiell, M, 26, Ugift, , Forvalter, 22-3-1879, 1879, FT-1906, 39,
  S0178, 419, 24, 15 a, Augusta Larsen, K, 22, Ugift, , Tjenestepige, 27-4-1883, 1883, FT-1906, 39,.

Lars Jespersen

M, #10267, f. før 1721, d. 1744
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Lars Jespersen blev født før 1721.
     Lars blev gift før 1741 med Bodild Mogensdatter.
     Han døde i 1744 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 6 november 1744.1

Barn af Lars Jespersen og Bodild Mogensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 379
  Lars Larsen 3.

Lars Jespersen

M, #9650, f. før 1749
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Lars Jespersen blev født før 1749, søn af Birthe Christophersdatter. Lars Jespersen blev nævnt i skiftet efter Birthe Christophersdatter 6 juni 1749.1
Mor-Biologisk*Birthe Christophersdatter f. f 1720, d. 1749

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 33
  Lars Jespersen
  Lars Larsen 9
  Karen Jespersdatter gift med Lars Jørgensen i Ramløse
  Sidse Jespersdatter gift med Jens Ibsen fra på Bakken (i Mønge?).

Valdemar Ford Jespersen

M, #5092, f. 28 oktober 1898
Senest redigeret=30 Sep 2021
Slægt=0
     Valdemar Ford Jespersen blev født 28 oktober 1898, søn af Wilhelm Christian Frederik Jespersen og Christine Vilhelma Petrine Wolff.
Far-Biologisk*Wilhelm Christian Frederik Jespersen f. 17 Maj 1850
Mor-Biologisk*Christine Vilhelma Petrine Wolff f. 17 Apr 1859

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Holbergsgade 203, København1
Folketælling1 februar 1906Matr. 15 a, Brudsgård (Lundedal), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E1098, 916, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Vilhelm Christian Frederik Jespersen, M, G, Fhv. Skibsfører Fuldmægtig, Husfader, Storeheddinge, 18500517, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 917, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Petrine Christine Vilhelmine Jespersen, K, G, Husmoder, Nyborg, 18590417, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 918, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Ingeborg Louise Mathilde Jespersen, K, U, Barn, Kjbhv., 18870730, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 919, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Anders Christian Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18910109, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste, Tallet 90 tilføjet over fødeåret 91.,
  E1098, 920, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Valdemar Ford Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18981028, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 921, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Henriette Augusta Johanne Berthine Andersen, K, U, Tyende, Farsø, 18820328, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 413, 24, 15 a, Vilhelm Jespersen, M, 45, Gift, Gaardejer, Husfader, 17-5-1860, 1860, FT-1906, 39,
  S0178, 414, 24, 15 a, Kristine Jespersen, K, 46, Gift, , Husmoder, 17-4-1859, 1859, FT-1906, 39,
  S0178, 415, 24, 15 a, Ingeborg Jespersen, K, 18, Ugift, , Datter, 30-7-1887, 1887, FT-1906, 39,
  S0178, 416, 24, 15 a, Andreas Jespersen, M, 15, Ugift, , Søn, 9-1-1891, 1891, FT-1906, 39,
  S0178, 417, 24, 15 a, Valdemar Jespersen, M, 7, Ugift, , Søn, 28-10-1898, 1898, FT-1906, 39,
  S0178, 418, 24, 15 a, Karl Olsen Wiell, M, 26, Ugift, , Forvalter, 22-3-1879, 1879, FT-1906, 39,
  S0178, 419, 24, 15 a, Augusta Larsen, K, 22, Ugift, , Tjenestepige, 27-4-1883, 1883, FT-1906, 39,.

Wilhelm Christian Frederik Jespersen

M, #5088, f. 17 maj 1850
Senest redigeret=25 Maj 2023
Slægt=0
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen var Fuldmægtig paa Mønstringskontoret i København.
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen var skibsfører af skonnertbriggen Henriette Melchior.
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen var Gaardejer i Christinehøj.
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen blev født 17 maj 1850 i Store Heddinge, Stevns, Præstø. Han blev konfirmeret 13 april 1866 i Søndre Kirke, Viborg.1
     Wilhelm blev gift 11 maj 1882 i Skt. Mathæus, København, med Christine Vilhelma Petrine Wolff.2
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen overtog skødet på Salgårdshus, Matr. 32, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Niels Søren Lauridsen 2 april 1894.3
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen overtog skødet på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jens Peter Nielsen Lykke 31 juli 1905.4
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen overtog skødet på Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jens Peter Nielsen Lykke 31 juli 1905.5
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen overtog skødet på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jens Peter Nielsen Lykke 31 juli 1905.6
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen overtog skødet på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jens Peter Nielsen Lykke 31 juli 1905.6
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen's skøde på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 d, Vejby, blev overtaget af Peter Christen Christensen 15 december 1909.6
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen's skøde på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 f, Vejby, blev overtaget af Peter Christen Christensen 15 december 1909.4
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen's skøde på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 b, Vejby, blev overtaget af Peter Christen Christensen 15 december 1909.6
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen's skøde på Salgårdshus, Matr. 32, Vejby, blev overtaget af Niels Nielsen 15 december 1909.3
     Wilhelm Christian Frederik Jespersen's skøde på Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, blev overtaget af Niels Nielsen 21 december 1909.5

Børn af Wilhelm Christian Frederik Jespersen og Christine Vilhelma Petrine Wolff

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Skt. Mathias Gade 52, Viborg7
Bolig1 maj 1892Store Kongensgade 59 G, København8
Bolig1 november 1898Holbergsgade 28, København9
Folketælling1 februar 1901Holbergsgade 203, København10
Folketælling1 februar 1906Matr. 15 a, Brudsgård (Lundedal), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Bolig1 januar 1914Wildersgade 57, København9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl skibskaptajn, fører af briggen Henriette
  Frøken.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 169.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 250.
 5. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 53.
 6. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 136.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D3786, 3796, Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Tillægsliste B, 254-F1, Sct. Mathiasgade 52, matr. nr. 442, Forhuus, Vilhelm Christian Frederik Jespersen, Mand, 29, Ugift, Søn af Huusf. og Huusm., Styrmand, Storedenge, 1880, Optællingsliste nr. 226,.
 8. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, ødt      17-05-1850
  Køn      Mand
  Erhverv      Skibsfører, Fuldmægtig
  Fødested      Store Heddinge
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-107059
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1892      Fra Matthæusgade 23,4., til Store Kongensgade 59G, 1. sal
  01-11-1898      Frameldt
  01-11-1898      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-05-1901      Holbergsgade 28, 4. sal
  01-11-1905      Frameldt
  01-01-1914      Wildersgade 57, 2. sal
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Petrine Christine Jespersen
  Barn      Ingeborg Louise Mathilde Jespersen
  Barn      Andreas Christian Jespersen.
 9. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online. <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E1098, 916, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Vilhelm Christian Frederik Jespersen, M, G, Fhv. Skibsfører Fuldmægtig, Husfader, Storeheddinge, 18500517, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 917, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Petrine Christine Vilhelmine Jespersen, K, G, Husmoder, Nyborg, 18590417, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 918, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Ingeborg Louise Mathilde Jespersen, K, U, Barn, Kjbhv., 18870730, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 919, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Anders Christian Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18910109, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste, Tallet 90 tilføjet over fødeåret 91.,
  E1098, 920, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Valdemar Ford Jespersen, M, U, Barn, Kjbhv., 18981028, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,
  E1098, 921, København, København (Staden), Holbergsgade, 203, Henriette Augusta Johanne Berthine Andersen, K, U, Tyende, Farsø, 18820328, Holbergsgade, 28, 1901, Hovedliste,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 413, 24, 15 a, Vilhelm Jespersen, M, 45, Gift, Gaardejer, Husfader, 17-5-1860, 1860, FT-1906, 39,
  S0178, 414, 24, 15 a, Kristine Jespersen, K, 46, Gift, , Husmoder, 17-4-1859, 1859, FT-1906, 39,
  S0178, 415, 24, 15 a, Ingeborg Jespersen, K, 18, Ugift, , Datter, 30-7-1887, 1887, FT-1906, 39,
  S0178, 416, 24, 15 a, Andreas Jespersen, M, 15, Ugift, , Søn, 9-1-1891, 1891, FT-1906, 39,
  S0178, 417, 24, 15 a, Valdemar Jespersen, M, 7, Ugift, , Søn, 28-10-1898, 1898, FT-1906, 39,
  S0178, 418, 24, 15 a, Karl Olsen Wiell, M, 26, Ugift, , Forvalter, 22-3-1879, 1879, FT-1906, 39,
  S0178, 419, 24, 15 a, Augusta Larsen, K, 22, Ugift, , Tjenestepige, 27-4-1883, 1883, FT-1906, 39,.

Margrethe Jochumsdatter

K, #6471, f. cirka 1767
Senest redigeret=11 Apr 2021
Slægt=0
     Margrethe Jochumsdatter blev født cirka 1767.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 94, Weybye Bye, 14, Lars Jørgensen, 35, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 196,
  C1709, 95, Weybye Bye, 14, Maren Jensdatter, 32, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 196,
  C1709, 96, Weybye Bye, 14, Anna Larsdatter, 6, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 196,
  C1709, 97, Weybye Bye, 14, Karen Larsdatter, 1, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 196,
  C1709, 98, Weybye Bye, 14, Ole Hansen, 19, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,
  C1709, 99, Weybye Bye, 14, Jørgen Nielsen, 13, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,
  C1709, 100, Weybye Bye, 14, Margrethe Jochumsdatter, 20, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,
  C1709, 101, Weybye Bye, 14, Anna Jensdatter, 16, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,.

Conrad Jochumsen Fers1

M, #4692, f. 1691, d. 16 maj 1730
Senest redigeret=19 Feb 2023
Slægt=0
     Conrad Jochumsen Fers blev født i 1691.
     Conrad Jochumsen Fers tog eksamen som student 1711.
     Conrad Jochumsen Fers tog eksamen som cand. theol. 18 september 1714.
     Conrad Jochumsen Fers var 5 august 1724 sognepræst i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Conrad blev gift 18 april 1725 med Cathrine Nissen.
     Han døde 16 maj 1730 i Vejby.2

Barn af Conrad Jochumsen Fers og Cathrine Nissen

Tavler
Præster

Kildehenvisninger

 1. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 12. 5/8 1724 [Anholt 30/7 23, o. 22/10] Conrad Jochumsen Fers af Selde-Aa., f. 91; St. Kbh. 11, Bacc. 13; C. 18/9 14, h.; ~ 18/4 25 Cathrine Nissen, † 28/11 62; [b. 16/5 1730].
  KUM II, s. 355, 380 (»Conradus Fers«, 21 år gl.).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Niels Jochumsen

M, #6956, f. 1723, d. 1770
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=1
     Niels Jochumsen var Fisker.
     Niels Jochumsen blev født i 1723, søn af Jochum Malder.
     Niels Jochumsen overtog fæstet af Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Nielsen efter 1739.
     Han døde i 1770.
     Niels Jochumsen's fæste af Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Peder Andersen 5 december 1774.1,2
Far-Biologisk*Jochum Malder f. 1687

Barn af Niels Jochumsen

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 256.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Kronborg Amtsstue. Fæsteprotokol: 1754-96. Session 1774, Raageleje, Vejby.
  Peder Andersen: No.3 paa 5 fag, efter afd. Niels Jochumsen. Esrom 5/12 1774.

Inger Joensdatter

K, #2493, f. før 1635, d. 1655
Senest redigeret=5 Mar 2022
Slægt=0
     Inger Joensdatter blev født før 1635.
     Inger blev gift før 1655 med Jens Svendsen.
     Hun døde i 1655 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 23 november 1655.1

Familie: Inger Joensdatter og Jens Svendsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 369.

Karen Joensdatter

K, #10112, f. før 1703, d. 1739
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Joensdatter blev født før 1703.
     Karen blev gift før 1723 med Jens Larsen.
     Karen Joensdatter mistede Jens Larsen i 1737. Karen Joensdatter blev nævnt i skiftet efter Jens Larsen 23 november 1737.1
     Hun døde i 1739 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 5 maj 1739.2

Børn af Karen Joensdatter og Jens Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 150
  Karen Joensdatter
  Anne Jensdatter 14
  Karen Jensdatter 11.
 2. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 352
  Anne Jensdatter 16
  Karen Jensdatter 14.

Gundel Johannesdatter

K, #10053, f. 1735
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Gundel Johannesdatter blev født i 1735, datter af Johannes Christophersen. Gundel Johannesdatter blev nævnt i skiftet efter Anders Christophersen 4 juli 1767.1
Far-Biologisk*Johannes Christophersen f. f 1715, d. f 1767

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 332

  En broder Peder Christophersen 23 Ørby

  Ole Christophersen forhen gårdmand i Ørby død og efterladt
  Niels Olsen 36 gårdmand i Ørby
  Maren gift med Lars Jørgensen ibid.
  Anna gift med Hans Larsen i Laugø

  En broder Jens Christophersen forhen husmand i Tisvilde død og efterladt
  Christian Jensen 36
  Maren 24
  Karen gift med Mats Olsen gårdmand ibid.

  En broder Johannes Christophersen forhen … Ørby død og efterladt
  Gundel 32 i Mørdrup.

Inger Laurine Johannesdatter

K, #1200, f. 26 november 1830
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=1
     Inger Laurine Johannesdatter blev født uden for ægteskab 26 november 1830 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 28 november 1830 Vejby, bevidnet af Magnus Larsen.1 Hun blev konfirmeret i 1845 i Vejby.2
Far-Biologisk*Johannes Magnussen f. 27 Sep 1810
Mor-Biologisk*Kirsten Jacobsdatter f. 28 Maj 1792, d. 3 Jun 1875

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1846Melby, Strø, Frederiksborg, fra Vejby2

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, 1830 den 26de November, Inger Laure Johans Dtt. den 28de November i Kirken, -Mod. Kirsten JacobsDttr. som barnefader udlsgt Johannes Magnussen, Rougeleje. Faddere: Fisker Magnus Larsens Hstr. Ungkarl Peder Corneliussen, Anders Nielsen og Anders Jørgensen alle af Rougeleje.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 739, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Bodil Jacobsdatter, K, 78, Enke, Almisselem, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 740, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Anne Nielsdatter, K, 50, Ugift, hendes Børn, ernære sig med Haandarbeide, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 741, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Kirsten Jacobsdatter, K, 42, Ugift, hendes Børn, ernære sig med Haandarbeide, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 742, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Lars Nielsen, M, 15, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 743, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Jacob Nielsen, M, 12, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 744, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Inger Larine Johannesdatter, K, 4, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kirsten Jacobsdatter, 48, Ugift, Arbeidskone, , 1, 935, Huus, Raageleie
  Laurine Johannesdatter, 10, Ugift, hendes Barn, , 1, 936, Huus, Raageleie
  Ane Jacobsdatter, 57, Gift, Almisselem, , 1, 937, Huus, Raagele.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1196, Raageleie, 5, Et Huus, Kirsten Jacobsdtr, K, 53, Ugift, handler med Fisk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1197, Raageleie, 5, Et Huus, Laurine Johannesdtr, K, 15, Ugift, hendes Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1198, Raageleie, 5, Et Huus, Ane Jacobsdatter, K, 62, Ugift, Fattiglem, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,.

Magrethe Johannesdatter

K, #2189, f. før 1772
Senest redigeret=16 Okt 2022
Slægt=1
     Magrethe Johannesdatter blev født før 1772.

Barn af Magrethe Johannesdatter

Folketællinger og boliger

Flytning1826Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Søborg1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd. Lorents Pedersens moder Margrethe Johannesdatter.

Anders Johannesen

M, #5635, f. 25 oktober 1850, d. 12 april 1875
Senest redigeret=11 Apr 2022
Slægt=1
     Anders Johannesen blev født 25 oktober 1850 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Johannes Andersen og Marie Hansdatter. Anders Johannesen blev døbt 3 november 1850 Vejby.1 Han blev konfirmeret 23 april 1865 i Vejby.1
     Anders blev gift 19 december 1874 i Vejby med Marie Pedersen , datter af Peder Rasmussen, bevidnet af Peder Rasmussen og Morten Olsen.2
     Han døde ved at drukne 12 april 1875 i Kattegat i en alder af 24 år.3 Han blev begravet 16 april 1875 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Johannes Andersen f. 8 Maj 1820, d. 24 Sep 1874
Mor-Biologisk*Marie Hansdatter f. 23 Nov 1827, d. 4 Aug 1880

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Rågeleje.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 417, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Johannes Andersen, M, 36, G, Her i Sognet, Indsidder Huusfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 417,
  E2695, FT-1855, 418, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Marie Hansdatter, K, 28, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 418,
  E2695, FT-1855, 419, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Anders Johansen, M, 5, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 419,
  E2695, FT-1855, 420, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Caroline Johansen, K, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 420,
  E2695, FT-1855, 421, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Kirsten Pedersdatter, K, 63, E, Her i Sognet, Huusfaderens Svigermoder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 421,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 31, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Johannes Andersen, Mand, 39, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 32, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Marie Hansdatter, Kvinde, 31, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 33, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Anders Johannesen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 34, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Caroline Johannesen, Kvinde, 7, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,.

Caroline Johannesen

K, #5636, f. 9 februar 1853
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Caroline Johannesen blev født 9 februar 1853 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Johannes Andersen og Marie Hansdatter. Caroline Johannesen blev døbt 20 marts 1853 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 28 april 1867 i Vejby.1
Far-Biologisk*Johannes Andersen f. 8 Maj 1820, d. 24 Sep 1874
Mor-Biologisk*Marie Hansdatter f. 23 Nov 1827, d. 4 Aug 1880

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1870Saxenkold, Gård nr. 1, Matr. 05 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 417, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Johannes Andersen, M, 36, G, Her i Sognet, Indsidder Huusfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 417,
  E2695, FT-1855, 418, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Marie Hansdatter, K, 28, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 418,
  E2695, FT-1855, 419, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Anders Johansen, M, 5, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 419,
  E2695, FT-1855, 420, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Caroline Johansen, K, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 420,
  E2695, FT-1855, 421, .O, Vejby, 13, Et Huus, 91, Kirsten Pedersdatter, K, 63, E, Her i Sognet, Huusfaderens Svigermoder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 421,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 31, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Johannes Andersen, Mand, 39, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 32, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Marie Hansdatter, Kvinde, 31, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 33, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Anders Johannesen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 34, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 5, Et Hus, Caroline Johannesen, Kvinde, 7, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 87, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Hans Jensen, M, 38, U, Jordbruger, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 88, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Ane Marie Hansen, K, 62, E, , Husmoder, Karrebæk. SorøAmt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 89, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Jensine Petrine Marie Jensen, K, 12, U, , Plejedatter, Tibirke Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 90, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Anders Vejby, M, 25, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 91, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Jens Nielsen, M, 15, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 92, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Jens Olsen, M, 15, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 93, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Marie Christensen, K, 23, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 94, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Karoline Johansen, K, 16, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,.

Hans Johannesen

M, #3265, f. 14 august 1829, d. 26 august 1893
Senest redigeret=15 Jan 2023
Slægt=1
     Hans Johannesen var skrædder og husmand.
     Hans Johannesen blev født 14 august 1829 i Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, søn af Johannes Jørgensen. Hans Johannesen blev døbt 11 oktober 1829 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Hans blev gift 6 maj 1856 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Ane Kirstine Pedersdatter , datter af Peder Nielsen og Else Johanne Bertelsdatter, bevidnet af Peder Nielsen.2
     Hans Johannesen overtog skødet på Matr. 17, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 14 september 1861.3
     Han døde 26 august 1893 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 64 år. Han blev begravet 1 september 1893 fra Vejby.4
Far-Biologisk*Johannes Jørgensen f. 1784, d. 19 Maj 1833

Barn af Hans Johannesen og Sara Wilhelmine (?)

Børn af Hans Johannesen og Ane Kirstine Pedersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg8
Flytning19 maj 1856Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge9
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870Matr. 17, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1880Matr. 17, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1890Matr. 17, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Johannes Jørgensen og Margrethe Jørgensdatter, Ammendrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Mønge.
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 33.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Margrethe Jørgensdatter, 36, Enke, K, Indsidderske og Arbeidskone, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1086, C7447
  Søren Johansen, 12, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1087, C7447
  Lars Johansen, 10, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1088, C7447
  Niels Johansen, 8, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1089, C7447
  Margrethe Johansdatter, 8, Ugift, K, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1090, C7447
  Hans Johansen, 5, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1091, C7447.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Jørgensen, 50, Gift, Gaardmand, Laugø, til Walbye Skole, en Gaard, 1, 75, Opslag 5247|12, , 380, C3222
  Gunnild Larsdatter, 46, Gift, hans Kone, Laugø, til Walbye Skole, en Gaard, 1, 75, Opslag 5247|12, , 381, C3222
  Lars, 18, Ugift, Deres Børn, Laugø, til Walbye Skole, en Gaard, 1, 75, Opslag 5247|12, , 382, C3222
  Birthe, 15, Ugift, Deres Børn, Laugø, til Walbye Skole, en Gaard, 1, 75, Opslag 5247|12, , 383, C3222
  Niels, 12, Ugift, Deres Børn, Laugø, til Walbye Skole, en Gaard, 1, 75, Opslag 5247|12, , 384, C3222
  Hans Johannessen, 11, Ugift, Pleiesøn, Laugø, til Walbye Skole, en Gaard, 1, 75, Opslag 5247|12, , 385, C3222.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Jørgensen, 55, Gift, M, Gaardmand, Laugø [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, , 1214, B3539
  Gunild Larsdatter, 52, Gift, K, hans Kone, Haarløse, Weiby Sogn [Vejby sogn, Fborg amt] !!, Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, Haarløse skal formentlig forstås Holløse., 1215, B3539
  Lars Hansen, 23, Ugift, M, deres Børn, Laugø [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, , 1216, B3539
  Benthe Hansdatter, 20, Ugift, K, deres Børn, Laugø [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, , 1217, B3539
  Niels Hansen, 17, -, M, deres Børn, Laugø [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, , 1218, B3539
  Hans Johansen, 16, -, M, Tjenestefolk, Ammendrup [Helsinge sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, , 1219, B3539
  Ane Oline Jørgensdatter, 16, -, K, Tjenestefolk, Waldby [Valby sogn, Fborg amt], Laugøe [i Valby skoledistrikt], en Gaard, 1, [2], Opslag 8395|1, , 1220, B3539.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Jørgensen, 60, Gift, M, Gårdmand, husfader, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 55, Opslag 114010|43, , 1126, C6739
  Gunild Larsdatter, 56, Gift, K, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, Helsinge, Laugø, 1, , 55, Opslag 114010|43, , 1127, C6739
  Lars Hansen, 28, Ugift, M, Deres søn, medhjælper på gården, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 55, Opslag 114010|43, , 1128, C6739
  Benthe Hansdatter, 25, Ugift, K, Deres datter, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 55, Opslag 114010|43, , 1129, C6739
  Viola Hansen, 22, Ugift, K, Deres datter, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 55, Opslag 114010|43, , 1130, C6739
  Hans Johansen, 20, Ugift, M, Tjenestekarl, Helsinge, Helsinge, Laugø, 1, , 55, Opslag 114010|43, , 1131, C6739.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos hmd Peder Nielsen i Mønge.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1105, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 214, Et Hus, Hans Johansen, Mand, 30, Gift, , , Husfader. Skrædder, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1106, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 214, Et Hus, Ane Pedersdatter, Kvinde, 35, Gift, , , Hans Kone, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1107, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 214, Et Hus, Benthe Petersen, Kvinde, 11, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1108, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 214, Et Hus, Johanne Margrethe Hansen, Kvinde, 4, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1220, Mønge, 269, Hus Matr.nr. 17, Hans Johansen, M, 40, G, Skrædder, Husfader, Helsinge. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1221, Mønge, 269, Hus Matr.nr. 17, Ane Kirstine Pedersen, K, 44, G, , Husmoder, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1222, Mønge, 269, Hus Matr.nr. 17, Johan Niels Peder Hansen, M, 9, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1223, Mønge, 269, Hus Matr.nr. 17, Johanne Margrethe Hansen, K, 13, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1224, Mønge, 269, Hus Matr.nr. 17, Bente Johanne Pedersen, K, 20, U, Væverske, Slægtning, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1216, Mønge By, 10, Et Hus, Hans Johansen, M, 50, Gift, , Husfader og Indsidder, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,
  C6987, 1217, Mønge By, 10, Et Hus, Anne Kirstine Hansen F. Pedersen, K, 54, Gift, , Hans Kone, Valby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,
  C6987, 1218, Mønge By, 10, Et Hus, Johane Magrete Hansen, K, 23, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,
  C6987, 1219, Mønge By, 10, Et Hus, Johan Niels Peder Hansen, M, 19, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 1062, Mønge By, 4, Matr. No. 17, Hans Johannesen, M, 60, Gift, Husejer, , Husfader, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 49,
  C5799, 1063, Mønge By, 4, Matr. No. 17, Ane Kirstine Johannesen, K, 67, Gift, , , Husmoder, Valdby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 49,
  C5799, 1064, Mønge By, 4, Matr. No. 17, Johanne Magrete Hansen, K, 33, Ugift, , , Datter, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 49,.

Jens Peder Johannesen

M, #1489, f. 18 maj 1864, d. 12 april 1875
Senest redigeret=21 Sep 2022
Slægt=1
     Jens Peder Johannesen blev født 18 maj 1864 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Johannes Andersen og Marie Hansdatter. Jens Peder Johannesen blev døbt 19 juni 1864 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Han døde ved at drukne 12 april 1875 i Kattegat i en alder af 10 år.2 Han blev begravet 16 april 1875 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Johannes Andersen f. 8 Maj 1820, d. 24 Sep 1874
Mor-Biologisk*Marie Hansdatter f. 23 Nov 1827, d. 4 Aug 1880

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870et hus, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Folketælling 1870
  E2429, 278, Vejby, 67, Hus, Johannes Andersen, M, 49, G, Arbejdsmand, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,
  E2429, 279, Vejby, 67, Hus, Marie Hansdatter, K, 42, G, Medhjælper, Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,
  E2429, 280, Vejby, 67, Hus, Jens Peder Johansen, M, 5, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,
  E2429, 281, Vejby, 67, Hus, Hanne Christine Johansen, K, 3, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,.

Lars Johannesen

M, #7355, f. 11 november 1824
Senest redigeret=6 Mar 2023
Slægt=1
     Lars Johannesen blev født 11 november 1824 i Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, søn af Johannes Jørgensen. Lars Johannesen blev døbt 26 december 1824 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Johannes Jørgensen f. 1784, d. 19 Maj 1833

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1842Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Folketælling1 februar 1845Valby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1848Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Mårum4
Flytning28 april 1851Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup Mølle, Vejby6
Folketælling1 februar 1855Kroen, Helsinge, Holbo, Frederiksborg7
Flytning2 november 1855Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge8
Flytning1 februar 1856Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup Mølle, Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Johannes Jørgensen og Margrethe Jørgensdatter, Ammendrup.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Margrethe Jørgensdatter, 36, Enke, K, Indsidderske og Arbeidskone, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1086, C7447
  Søren Johansen, 12, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1087, C7447
  Lars Johansen, 10, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1088, C7447
  Niels Johansen, 8, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1089, C7447
  Margrethe Johansdatter, 8, Ugift, K, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1090, C7447
  Hans Johansen, 5, Ugift, M, hendes Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 85, Opslag 2352|22, 1091, C7447.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Andersen, 38, Gift, Gaardmand, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 392, C3218
  Birthe Jørgensdatter, 36, Gift, hans Kone, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 393, C3218
  Jørgen Larsen, 8, Ugift, Deres Børn, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 394, C3218
  Karen Larsdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 395, C3218
  Lars Johannessen, 17, Ugift, Tjenestekarl, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 396, C3218
  Elen Andersdatter, 62, Enke, Aftægtskone, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 397, C3218
  Kirsten Andersdatter, 66, Enke, lever af Spind, Udsholt, en Gaard, 2, 73, Opslag 4862|10, , 398, C3218.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Andersen, 41, Gift, M, Gaardmand, Kolsbek Blistrup Sogn, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 258, C4528
  Ane Nielsdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Tidsvilde Tibirke Sogn, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 259, C4528
  Margrethe Hansdatter, 14, Ugift, K, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 260, C4528
  Sidse Hansdatter, 12, Ugift, K, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 261, C4528
  Niels Hansen, 4, Ugift, M, Deres Børn, Waldby, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 262, C4528
  Niels Nielsen, 10, Ugift, M, opdrages paa Gaarden, Holdt Græsted Sogn, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 263, C4528
  Lars Johansen, 20, Ugift, M, Tjenestefolk, Ammendrup, Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 264, C4528
  Karen Eriksdatter, 21, Ugift, K, Tjenestefolk, Kjøbenh., Waldby, En Gaard, 1, 28, Opslag 8394|9, 265, C4528.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj i Unnerup Mølle.
 7. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online. <https://www.sa.dk
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Møllersvend i Unnerup Mølle.

Anders Johannessen

M, #2776, f. 28 april 1839
Senest redigeret=4 Maj 2023
Slægt=1
     Anders Johannessen blev født 28 april 1839 i Meløse, Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg, søn af Johannes Johansen. Anders Johannessen blev døbt 19 september 1839 Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg.1
     Anders blev gift 10 marts 1871 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Karen Larsdatter , datter af Lars Olsen og Pedernelle Nielsdatter, bevidnet af Lars Olsen.2 Anders Johannessen bevidnede Anders Johansen's konfirmation 14 april 1878 i Vejby.3
Far-Biologisk*Johannes Johansen f. 1813

Børn af Anders Johannessen og Karen Larsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Meløse, Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Meløse, Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg5
Flytning5 november 1867Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge6
Folketælling1 februar 1870Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Tavler
Jens Smed

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Johannes Johansen og Birthe Andersdatter, Meløse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Meløse
  Pige af Vejby.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6752, 704, Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Meløse bye, 31, huus, Johannes Johansen, M, 26, Gift, hmd lever af sin auling, 1840, Opslag 5546|19,
  C6752, 705, Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Meløse bye, 31, huus, Birthe Andersdtr., K, 21, Gift, hans kone, 1840, Opslag 5546|19,
  C6752, 706, Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Meløse bye, 31, huus, Karen Johannesdtr., K, 4, Ugift, deres børn, 1840, Opslag 5546|19,
  C6752, 707, Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Meløse bye, 31, huus, Anders Johannesen, M, 1, Ugift, do, 1840, Opslag 5546|19,
  C6752, 708, Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Meløse bye, 31, huus, Anders Hansen, M, 53, Enkemand, daglejer paa stedet, 1840, Opslag 5546|19,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johannes Johansen, 32, gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, Skævinge sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 669, A0862
  Birthe Andersdatter, 26, gift, hans Kone, Lille Lyngby sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 670, A0862
  Karen Marie Johannesdatter, 9, -, Deres Børn, Lille Lyngby sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 671, A0862
  Anders Johansen, 6, -, Deres Børn, Lille Lyngby sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 672, A0862
  Johan Johannessen, 4, -, Deres Børn, Lille Lyngby sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 673, A0862
  Ane Johannesdatter, 1, -, Deres Børn, Lille Lyngby sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 674, A0862
  Ole Hansen, 25, ugift, -, Alsønderup sogn, Fborg amt, Meløse Bye, et Huus, 1, 20, Opslag 7340|27, , 675, A0862.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Vejby.
  Af Lille Lyngby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 295, Vejby, 71, ...??gaard Matr.nr. 15, Anders Hansen, M, 49, G, Jordbruger, Husfader, Tibirke Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,
  E2429, 296, Vejby, 71, ...??gaard Matr.nr. 15, Margrethe Larsdatter, K, 42, G, Medhjælper, Husmoder, Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,
  E2429, 297, Vejby, 71, ...??gaard Matr.nr. 15, Anders Johansen, M, 31, U, Medhjælper, Tjenestetyende, -, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,
  E2429, 298, Vejby, 71, ...??gaard Matr.nr. 15, Margrethe Larsdatter, K, 30, U, Medhjælper, Tjenestetyende, Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,
  E2429, 299, Vejby, 71, ...??gaard Matr.nr. 15, Jørgen Jørgensen, M, 17, U, Medhjælper, Tjenestetyende, Laugø. Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,
  E2429, 300, Vejby, 71, ...??gaard Matr.nr. 15, Jørgen Christiansen, M, 52, F, Medhjælper, Tjenestetyende, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 550, Vejby By, 12, Et Hus, Anders Johansen, M, 42, Gift, , Arbejdsmand og Husfader, Melløse Lille Lyndby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,
  C6987, 551, Vejby By, 12, Et Hus, Karen Lars Datter, K, 34, Gift, , Hans Hustru, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,
  C6987, 552, Vejby By, 12, Et Hus, Birthe Kirstine Johansen, K, 8, Ugift, , Deres Barn, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,
  C6987, 553, Vejby By, 12, Et Hus, Johannes Johansen, M, 6, Ugift, , Deres Barn, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,
  C6987, 554, Vejby By, 12, Et Hus, Laurits Johansen, M, 3, Ugift, , Deres Barn, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,
  C6987, 555, Vejby By, 12, Et Hus, Lars Olsen, M, 68, Gift, , Nyder Fattighjælp, Dragstrup Søborg Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,
  C6987, 556, Vejby By, 12, Et Hus, Nille Niels Datter, K, 63, Gift, , Nyder Fattighjælp, Raageleje? Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 27,.

Ane Kirstine Johansdatter

K, #1596, f. 9 januar 1833, d. 3 november 1865
Senest redigeret=1 Maj 2023
Slægt=1
     Ane Kirstine Johansdatter blev født 9 januar 1833 i Rødkilde, Søborg, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 13 januar 1833 Søborg, Holbo, Frederiksborg.1
     Ane blev gift 19 marts 1859 i Søborg med Lars Hansen.2
     Hun døde 3 november 1865 i Rødkilde, Søborg, i en alder af 32 år. Hun blev begravet 10 november 1865 fra Søborg.3

Børn af Ane Kirstine Johansdatter og Lars Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Rødkilde, Søborg, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Rødkilde, Søborg, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Johan Erichsen og Gjertrud Erichsdatter, Rødkilde.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Dragstrup, 24 år
  Pige af Rødkilde, 26 år.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C3225, 585, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Johan Eriksen, 50, Gift, Huusmand, 1840, Opslag 6069|15,
  C3225, 586, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Gjertrud Eriksdatter, 40, Gift, hans Kone, 1840, Opslag 6069|15,
  C3225, 587, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Elise Johansdatter, 15, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 6069|15,
  C3225, 588, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Ane Kirstine Johansdatter, 8, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 6069|15,
  C3225, 589, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Ane Birgithe Johansdatter, 5, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 6069|15,
  C3225, 590, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Inger Birgithe Johansdatter, 5, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 6069|15,
  C3225, 591, Frederiksborg, Holbo, Søborg, Rødkilde, 3, et Huus, Kirstine Johansdatter, 2, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 6069|15,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Hansen, 31, Gift, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Jordbruger, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 227, 786, Et Hus, Hesbjerg Skoledistrikt, Rødkilde By
  Ane Kirstine Johansdatter, 28, Gift, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 227, 787, Et Hus, Hesbjerg Skoledistrikt, Rødkilde By
  Udøbt pigebarn, 1, Ugift, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, [tvivl om køn], Deres Datter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 227, 788, Et Hus, Hesbjerg Skoledistrikt, Rødkilde By
  Johan Eriksen, 70, Gift, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfaders Svigerforældre. der af ham forsørges, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 227, 789, Et Hus, Hesbjerg Skoledistrikt, Rødkilde By
  Gertrud Eriksdatter, 60, Gift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfaders Svigerforældre. der af ham forsørges, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 227, 790, Et Hus, Hesbjerg Skoledistrikt, Rødkilde By.

Ane Sophie Johansdatter

K, #7195, f. cirka 1795, d. 16 januar 1830
Senest redigeret=17 Okt 2022
Slægt=1
     Ane Sophie Johansdatter blev født cirka 1795.
     Ane blev gift 9 april 1824 i Skt. Olai, Helsingør, med Jens Pedersen.1
     Hun døde 16 januar 1830 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 24 januar 1830 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3

Barn af Ane Sophie Johansdatter og Jens Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Tinghusene, Mårum, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1827Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl Næsby bryggerkarl.
  Pige.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Bochardt, 63, Gift, M, Mand, Huusmand uden Jord og Pottemager, Ting-Huusene, 22. Fam:, Bind 47, side 116, , 190, 2, B3528
  Kirsten Karstensdatter, 46, Gift, K, hans Kone, , Ting-Huusene, 22. Fam:, Bind 47, side 116, , 191, 1, B3528
  Ane Sophie Johansdatter, 8, Ugift, K, Deres Datter, , Ting-Huusene, 22. Fam:, Bind 47, side 116, , 192, , B3528.

Birthe Kirstine Johansdatter

K, #454, f. 30 maj 1841
Senest redigeret=3 Mar 2023
Slægt=1
     Birthe Kirstine Johansdatter blev født 30 maj 1841 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Johan Sørensen og Anne Olsdatter. Birthe Kirstine Johansdatter blev døbt 6 juni 1841 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1855 i Vejby.2
Far-Biologisk*Johan Sørensen f. 13 Sep 1812, d. 14 Apr 1860
Mor-Biologisk*Anne Olsdatter f. 16 Jan 1817

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1 maj 1855Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby5
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 449, Ørby, 92, Et Huus, Johan Sørensen, M, 33, Gift, Parcellist, 1, Annise Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 450, Ørby, 92, Et Huus, Anne Olsdatter, K, 28, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 451, Ørby, 92, Et Huus, Christen Johansen, M, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 452, Ørby, 92, Et Huus, Line Johansdatt., K, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 453, Ørby, 92, Et Huus, Stine Johansdatt., K, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Sørensen, 38, Gift, Parcellist, husfader, Annisse, M
  Ane Olsdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, K
  Christen Johansen, 14, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, M
  Oline Johansdatter, 12, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K
  Stine Johansdatter, 10, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Johan Sørensen i Ørby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Sørensen, 48, Gift, , Annisse Sogn, Frederiksborg Amt, Husfader. Lever af sin jord, Mand
  Ane Olsen, 34, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Kvinde
  Birthe Kirstine Johansdatter, 19, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Barn, Kvinde
  Søren Johansen, 10, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Barn, Mand.

Else Johansdatter

K, #6635, f. 1777
Senest redigeret=18 Mar 2023
Slægt=1
     Else Johansdatter blev født i 1777, datter af Johan Frederichsen og Magrethe Olsdatter. Else Johansdatter blev nævnt i skiftet efter Magrethe Olsdatter 27 november 1798.1
     Else blev gift før 1800 med Peder Andersen. Else Johansdatter blev nævnt i skiftet efter Johan Frederichsen 8 februar 1813.2
Far-Biologisk*Johan Frederichsen f. c 1752, d. f 1813
Mor-Biologisk*Magrethe Olsdatter f. c 1751, d. 1798

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1801Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Johan Frederichsen
  Ole Johansen 16
  Hans Johansen 13
  Peder Johansen 7
  Else Johansdatter 23
  Margrethe Johansdatter 18.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Johan Frederichsen hmd i Orbye, Vejby d.8 Feb 1813 pg 36
  WIFE: Birthe Larsdtr (unsure of her last name)
  CH: Ole Johansen 30
  Hans Johansen 28
  Peder Johansen 22
  Else Johansdtr = Peder Andersen hmd i Tibirke
  Margrethe Johansdtr = Jens Sorensen hmd i Kalebech?
  wgd: Jens Larsen gmd i Orbye
  by: Jens Larsen, Niels Andersen
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Friderichsen, 35, Gift, Mand, Indsidder, Holløsse Bye, 89, 206, , 388, 1, C1709
  Magretha Olsdatter, 36, Gift, Kone, , Holløsse Bye, 89, 206, , 389, 1, C1709
  Else Johansdatter, 11, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 390, , C1709
  Grethe Johansdatter, 8, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 391, , C1709
  Ole Johansen, 6, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 392, , C1709
  Hans Johansen, 1, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 393, , C1709.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 31, gift, Husbonde, Jordløs Huusmd, Daglejer, Tisvilde, 15de Familie, Kort 283, side 266, 57, 1, A0853
  Else Johansdatter, 24, gift, hans Kone, , Tisvilde, 15de Familie, Kort 283, side 266, 58, 1, A0853
  Anders Pedersen, 1, -, deres Søn, , Tisvilde, 15de Familie, Kort 283, side 266, 59, , A0853.

Inger Johansdatter

K, #11035, f. 1807
Senest redigeret=19 Okt 2022
Slægt=0
     Inger Johansdatter blev født i 1807.

Folketællinger og boliger

Flytning1827Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby1
Flytning1829Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjener Peder Nielsen i Mønge.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjener Peder Nielsens enke.

Karen Johansdatter

K, #6279, f. cirka 1785
Senest redigeret=2 Mar 2022
Slægt=0
     Karen Johansdatter blev født cirka 1785.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 546, Holløse, 30te Familie, Hans Andersen, M, 40, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 547, Holløse, 30te Familie, Maren Nielsdatter, K, 22, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 548, Holløse, 30te Familie, Birte Hansdatter, K, 4, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 549, Holløse, 30te Familie, Inger Hansdatter, K, 1, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 550, Holløse, 30te Familie, Lars Mortensen, M, 18, Ugift, , , , deres Tyende, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 551, Holløse, 30te Familie, Karen Johansdatter, K, 16, Ugift, , , , deres Tyende, FT-1801, Bind 47, side 256,.

Karen Johansdatter

K, #9963, f. før 1755
Senest redigeret=3 Feb 2022
Slægt=0
     Karen blev gift med Peder Larsen.
     Karen Johansdatter blev født før 1755.
     Karen Johansdatter mistede Peder Larsen i 1775. Karen Johansdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Larsen 27 februar 1775.1

Familie: Karen Johansdatter og Peder Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 256.

Karen Kristine Johansdatter

K, #897, f. cirka juni 1814
Senest redigeret=26 Okt 2022
Slægt=1
     Karen Kristine Johansdatter blev født uden for ægteskab cirka juni 1814 Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 24 juni 1814 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev konfirmeret 25 april 1830 i Vejby.1
     Karen blev gift 11 juni 1838 i Valby, Holbo, Frederiksborg, med Ole Larsen , søn af Lars Nielsen og Larine Larsdatter.2
     Karen Kristine Johansdatter mistede Ole Larsen i 1839.
     Karen blev gift 30 august 1844 i Vejby med Jørgen Johansen , bevidnet af Jørgen Larsen.2
     Karen Kristine Johansdatter overtog skødet på Matr. 22, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 15 september 1860.3
     Karen Kristine Johansdatter's skøde på Matr. 22, Mønge, Vejby, blev overtaget af Jens Hansen 29 december 1860.3
Mor-Biologisk*Maren Larsdatter f. c 1780, d. 11 Dec 1848

Barn af Karen Kristine Johansdatter og Ole Larsen

Børn af Karen Kristine Johansdatter og Jørgen Johansen

Folketællinger og boliger

Flytning1830Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2
Flytning1833Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Esbønderup2
Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Tavler
Lars Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 35.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1126, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 19, et Huus, Jørgen Larsen, M, 46, Ugift, Hmd og Skomager, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 292,
  C7453, 1127, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 19, et Huus, Maren Larsen, K, 55, Ugift, Mandens Søster, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 292,
  C7453, 1128, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 19, et Huus, Kirsten Johansdatter, K, 20, Ugift, hendes Datter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 292,
  C7453, 1129, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 19, et Huus, Christen Pedersen, M, 25, Ugift, hendes Søn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 292,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 1109, Mønge, 11, et Huus, Kirsten Johansdatter, 25, Enke, -, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 280,
  C3228, 1110, Mønge, 11, et Huus, Anders Olsen, 1, Ugift, hendes Søn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 280,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 888, Mønge, 10, Et Huus, Jørgen Johansen, M, 26, Gift, Huusmand - Dagleier, 1, Maarum, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 889, Mønge, 10, Et Huus, Kirsten Johansdatter, K, 32, Gift, hans Kone, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 890, Mønge, 10, Et Huus, Anders Olsen, M, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 891, Mønge, 10, Et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 892, Mønge, 10, Et Huus, Maren Larsdatter, K, 65, Enke, Undertagskone, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1154, Vejby, 4, Mønge by, Jørgen Johansen, M, 31, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Mårum, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1155, Vejby, 4, Mønge by, Kirsten Johansdatter, K, 37, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1156, Vejby, 4, Mønge by, Ane Jørgensdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1157, Vejby, 4, Mønge by, Larsigne Jørgensdatter, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 493, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Ole Sørensen, M, 59, U, Tibirke, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 493,
  E2695, FT-1855, 494, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Malene Andersdatter, K, 58, G, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 494,
  E2695, FT-1855, 495, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Anders Jørgensen, M, 2, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 495,
  E2695, FT-1855, 496, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Abelone Jørgensdatter, K, 36, U, Lolland, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 496,
  E2695, FT-1855, 497, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Christiane Jørgensen, K, 6, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 497,
  E2695, FT-1855, 498, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Margrethe Jørgensdatter, K, 36, U, Helsinge, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 498,
  E2695, FT-1855, 499, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Peder Jørgensen, M, 5, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 499,
  E2695, FT-1855, 500, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Ole Jørgensen, M, 3, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 500,
  E2695, FT-1855, 501, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Kirsten Johansdatter, K, 41, G, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 501,
  E2695, FT-1855, 502, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Larsine Jørgensen, K, 7, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 502,
  E2695, FT-1855, 503, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Martin Jørgensen, M, 4, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 503,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 175, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 36, Fattighuset, Kirsten Larsdatter, Kvinde, 45, Gift, , Manden i Tugthuset, Almisselem, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,
  D5558, 176, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 36, Fattighuset, Martin Jørgensen, Mand, 9, Ugift, , , Hendes Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 438, Vejby, 102, Matr.nr., Jørgen Jensen, M, 54, G, Fattiglem, Husfader, Torup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 760,
  E2429, 439, Vejby, 102, Matr.nr., Karen Nielsdatter, K, 46, G, Fattiglem, Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 760,
  E2429, 440, Vejby, 102, Matr.nr., Maren Kirstine Jensen, K, 11, U, Fattiglem, Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 760,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 579, Vejby By, 2, Fattighuset, Kirsten Johans Datter, K, 66, Enke, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,.

Margrethe Johansdatter

K, #6636, f. 1790
Senest redigeret=24 Jun 2022
Slægt=1
     Margrethe Johansdatter blev født i 1790.
     Margrethe blev gift 21 oktober 1814 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg, med Jens Jørgensen.1

Barn af Margrethe Johansdatter og Jens Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Ramløse, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl fra Laugø og pige af Ågerup.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Jensen, 62, gift, Huusfader, Selv Eier, Gaardfolk i Aagerup, 102, 176, , 516, 2, A4417
  Else PedersDatter, 47, gift, Johan Jensens Hustru, Huusmoder, Gaardfolk i Aagerup, 102, 176, , 517, 1, A4417
  Zidse JohansDatter, 18, ugift, Johan Jensens Datter, Tiener paa Stedet, Gaardfolk i Aagerup, 102, 176, , 518, , A4417
  Hans Johansen, 14, ugift, Johan Jensens Søn, Tiener paa Stedet, Gaardfolk i Aagerup, 102, 176, , 519, , A4417
  Margrethe JohansDatter, 10, ugift, Johan Jensens Datter, , Gaardfolk i Aagerup, 102, 176, , 520, , A4417
  Jens Johansen, 7, ugift, Johan Jensens Søn, , Gaardfolk i Aagerup, 102, 176, , 521, , A4417.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Jensen, 29, gift, Gaardmand, Ramløse by, Gaard, 40, 192, 426, A4419
  Pernille Larsdatter, 28, gift, Hans Kone, Ramløse by, Gaard, 40, 192, 427, A4419
  Johan Hansen, 24, ugift, Tjenestekarl, Ramløse by, Gaard, 40, 192, 428, A4419
  Magrethe Johansdatter, 50, enke, Aftægtskone, Ramløse by, Gaard, 40, 192, 429, A4419.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Bertelsen, 48, Gift, M, Husfader, Ramløse, Et Huus, , 38, Opslag 119822|23, Arbejdsmand, 473, Lutheraner, A4521
  Olvig Olsdatter, 55, Gift, K, Hans Kone, Ramløse, Et Huus, , 38, Opslag 119822|23, , 474, Lutheraner, A4521
  Sidse Mortensdatter, 86, Enke, K, Almisselem, Ramløse, Et Huus, , 38, Opslag 119822|23, , 475, Lutheraner, A4521
  Peter Hansen, 74, Enke, M, lever af undertægt, Ramløse, Et Huus, , 38, Opslag 119822|23, , 476, Lutheraner, A4521
  Margrethe Johansdatter, 74, Enke, K, lever af undertægt, Ramløse, Et Huus, , 38, Opslag 119822|23, , 477, Lutheraner, A4521.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4522, 506, Ramløse, 101, Peder Hansen, 79, enke, , 16: Lutheraner 19: lever af Undertægt, Esbønderup Sogn, Lutheraner, FT-1860, 197,
  A4522, 507, Ramløse, 101, Margrethe Johansdatter, 79, enke, , 16: Lutheraner 19: lever af Undertægt, Veiby Sogn, Lutheraner, FT-1860, 197,.

Margrethe Johansdatter

K, #3649, f. 1776
Senest redigeret=24 Jun 2022
Slægt=1
     Margrethe Johansdatter blev født i 1776, datter af Johan Frederichsen og Magrethe Olsdatter. Margrethe Johansdatter blev nævnt i skiftet efter Magrethe Olsdatter 27 november 1798.1
     Margrethe blev gift før 1813 med Jens Sørensen. Margrethe Johansdatter blev nævnt i skiftet efter Johan Frederichsen 8 februar 1813.2
Far-Biologisk*Johan Frederichsen f. c 1752, d. f 1813
Mor-Biologisk*Magrethe Olsdatter f. c 1751, d. 1798

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling18 februar 1834Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Johan Frederichsen
  Ole Johansen 16
  Hans Johansen 13
  Peder Johansen 7
  Else Johansdatter 23
  Margrethe Johansdatter 18.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Johan Frederichsen hmd i Orbye, Vejby d.8 Feb 1813 pg 36
  WIFE: Birthe Larsdtr (unsure of her last name)
  CH: Ole Johansen 30
  Hans Johansen 28
  Peder Johansen 22
  Else Johansdtr = Peder Andersen hmd i Tibirke
  Margrethe Johansdtr = Jens Sorensen hmd i Kalebech?
  wgd: Jens Larsen gmd i Orbye
  by: Jens Larsen, Niels Andersen
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Friderichsen, 35, Gift, Mand, Indsidder, Holløsse Bye, 89, 206, , 388, 1, C1709
  Magretha Olsdatter, 36, Gift, Kone, , Holløsse Bye, 89, 206, , 389, 1, C1709
  Else Johansdatter, 11, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 390, , C1709
  Grethe Johansdatter, 8, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 391, , C1709
  Ole Johansen, 6, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 392, , C1709
  Hans Johansen, 1, Ugift, ægte børn, , Holløsse Bye, 89, 206, , 393, , C1709.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Sørensen, 65, Gift, M, Parcellist, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, En Parcel af No. 8, 8 i en ukendt alder , Fkt-Protokol Nr 31. F.25, , 212, C7444
  Margrethe Johansdatter, 46, Gift, K, hans Kone, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, En Parcel af No. 8, 8 i en ukendt alder , Fkt-Protokol Nr 31. F.25, , 213, C7444
  Johanne Jensdatter, 17, Ugift, K, Deres Datter, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, En Parcel af No. 8, 8 i en ukendt alder , Fkt-Protokol Nr 31. F.25, , 214, C7444
  Jens Sørensen, 6, Ugift, M, Pleiesøn, Blidstrup Skoledistrict, Kaalsbek Bye, En Parcel af No. 8, 8 i en ukendt alder , Fkt-Protokol Nr 31. F.25, , 215, C7444.

Oline Johansdatter

K, #453, f. 9 oktober 1838
Senest redigeret=7 Mar 2023
Slægt=1
     Oline Johansdatter blev født 9 oktober 1838 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Johan Sørensen og Anne Olsdatter. Oline Johansdatter blev døbt 14 oktober 1838 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 2 april 1853 i Vejby.1
Far-Biologisk*Johan Sørensen f. 13 Sep 1812, d. 14 Apr 1860
Mor-Biologisk*Anne Olsdatter f. 16 Jan 1817

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1 november 1856Alsønderup, Strø, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby5
Folketælling1 februar 1860Kongensgave, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Sørensen, 27, Gift, Parcellist
  Anne Olsdatter, 23, Gift, hans Kone
  Christen Johansen, 5, Ugift, Deres Børn
  Oline Johansdatter, 2, Ugift, Deres Børn
  Anders Ogen, 13, Ugift, deres Pleiesøn.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 449, Ørby, 92, Et Huus, Johan Sørensen, M, 33, Gift, Parcellist, 1, Annise Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 450, Ørby, 92, Et Huus, Anne Olsdatter, K, 28, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 451, Ørby, 92, Et Huus, Christen Johansen, M, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 452, Ørby, 92, Et Huus, Line Johansdatt., K, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,
  C4529, 453, Ørby, 92, Et Huus, Stine Johansdatt., K, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.379,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Sørensen, 38, Gift, Parcellist, husfader, Annisse, M
  Ane Olsdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, K
  Christen Johansen, 14, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, M
  Oline Johansdatter, 12, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K
  Stine Johansdatter, 10, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj prc Niels Jensen i Ørby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), August Brinch, 40, Gift, Cand.jur.. fuldmægtig paa Birkekontoret, Mand, , Udby Sogn, Odense Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, En Gaard - Kongensgave, , 17 - F2, 1860, Optællingsliste side 127, , 121, Lutheraner, D5552
  Marie Balthersen, 28, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Lundforlund Sogn, Sorø Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, En Gaard - Kongensgave, , 17 - F2, 1860, Optællingsliste side 127, , 122, Lutheraner, D5552
  Cathrine Balthersen, 54, Enke(mand), Hendes Moder, Kvinde, , Hedehusene, Høje Taastrup Sogn, Københavns Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, En Gaard - Kongensgave, , 17 - F2, 1860, Optællingsliste side 127, , 123, Lutheraner, D5552
  Julie Brinch, 2, Ugift, Deres Datter, Kvinde, , Slagelse, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, En Gaard - Kongensgave, , 17 - F2, 1860, Optællingsliste side 127, , 124, Lutheraner, D5552
  Vilhelm Balthersen, 18, Ugift, Landmand, Mand, , Slagelse, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, En Gaard - Kongensgave, , 17 - F2, 1860, Optællingsliste side 127, , 125, Lutheraner, D5552
  Oline Johansen, 22, Ugift, Tyende, Kvinde, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, En Gaard - Kongensgave, , 17 - F2, 1860, Optællingsliste side 127, , 126, Lutheraner, D5552.

Olvig Johansdatter

K, #1833, f. 1768, d. 6 februar 1853
Senest redigeret=17 Feb 2023
Slægt=1
     Olvig Johansdatter blev døbt i 1768 Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg.1
     Olvig blev gift cirka 1801 med Niels Larsen , søn af Lars Nielsen og Johanne Jensdatter.
     Olvig Johansdatter mistede Niels Larsen 5 februar 1843.2
     Hun døde 6 februar 1853 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 15 februar 1853 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
Far-Biologisk*Johan Jensen

Barn af Olvig Johansdatter og Niels Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Johan Jensen, Ågerup.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enke efter husmand Niels Larsen af Holløse, født i Ågerup, faderen gmd Johan Jensen af Ågerup.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 541, Holløse, 28de Familie, Niels Larsen, M, 38, Gift, 2, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 542, Holløse, 28de Familie, Olevig Johansdatter, K, 33, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 543, Holløse, 28de Familie, Lars Nielsen, M, 12, -, , , , deres Søn, FT-1801, Bind 47, side 255,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 427, Holløse, 79, et Huus med Jord, Niels Larsen, M, 73, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 273,
  C7453, 428, Holløse, 79, et Huus med Jord, Olvig Johansdatter, K, 67, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 273,
  C7453, 429, Holløse, 79, et Huus med Jord, Lars Nielsen, M, 49, Ugift, Døvstum, deres Søn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 273,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 397, Ørby Holløse, 80, et Huus, Niels Larsen, 80, Gift, Huusmand med Jordlod, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 261,
  C3228, 398, Ørby Holløse, 80, et Huus, Olvig Johansdatter, 74, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 261,
  C3228, 399, Ørby Holløse, 80, et Huus, Lars Nielsen, 51, Ugift, Arbeidsmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 261,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 680, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 5, Et Huus, Christen Larsen, M, 41, Gift, Parcelist, 1, I Søllerød Sogn Kjøb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 681, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 5, Et Huus, Susanne Nielsdatter, K, 39, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 682, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 5, Et Huus, Hans Christensen, M, 13, Ugift, deres Søn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 683, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 5, Et Huus, Olevig Johannes Datter, K, 75, Enke, Aftægtskone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 684, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 5, Et Huus, Lars Nielsen, M, 58, Ugift, Mandens Broder Træskom. Døvstum, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 715, Vejby, 8, Holløse by, Christen Larsen, M, 45, Gift, Parcellist, husfader, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 368,
  C6743, 716, Vejby, 8, Holløse by, Susanne Nielsdatter, K, 44, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 368,
  C6743, 717, Vejby, 8, Holløse by, Hans Christensen, M, 18, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 368,
  C6743, 718, Vejby, 8, Holløse by, Lars Nielsen, M, 61, Ugift, Går til hånde, , 1, Vejby, Frb. Amt, Døvstum, FT-1850, Side 368,
  C6743, 719, Vejby, 8, Holløse by, Olvig Johansdatter, K, 82, Enke, Aftægtskone, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 368,.