Maren Ibsdatter

K, #9762, f. før 1666, d. 1693
Senest redigeret=17 Jan 2022
Slægt=0
     Maren Ibsdatter blev født før 1666.
     Maren blev gift før 1686 med Lars Persen.
     Hun døde i 1693 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 10 februar 1693.1

Børn af Maren Ibsdatter og Lars Persen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 68
  Lars Persen
  Morten Larsen 7
  Karen Larsdatter 5.

Maren Ibsdatter

K, #9796, f. før 1698, d. 1718
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Maren Ibsdatter blev født før 1698.
     Maren blev gift før 1718 med Laurs (?)
     Maren blev gift før 1718 med Anders Klausen.
     Hun døde i 1718 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 8 december 1718.1

Familie: Maren Ibsdatter og Anders Klausen

Familie: Maren Ibsdatter og Laurs (?)

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 393
  Anders Klausen.

Maren Ibsdatter1

K, #5792, f. efter 1653, d. efter 1735
Senest redigeret=9 Aug 2022
Slægt=1
     Maren Ibsdatter blev født efter 1653.1
     Maren blev gift cirka 1683 med Peder Jensen , søn af Jens Smed og Karen Rasmusdatter.1
     Hun døde efter 1735.1 Maren Ibsdatter blev nævnt i skiftet efter Peder Jensen 21 november 1735.2

Børn af Maren Ibsdatter og Peder Jensen

Tavler
Jens Smed

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Margen: Skifte Efter Peder Jensen paa Raageleje. Hvor ved Børnene tilfalder 1 Sønnen Jens Pedersen Capit: 9 Rd 4 mk. 7 s. 2 Rasmus Pedersen Capit: 9 Rd 4 m 7 s. Begge Eerh Mÿndige.
  Anno 1735 Dend 21 Novembr Blef holet lovlig Skifte og Deeling efter afgangne Peder Jensen, som boede og Døde paa Raageleie imellem han efterlevende Enke Maren Ibs Datter paa den Eene og deres i Egteskab sammen aulede og efterlevende Børn nafl. Jens Pedersen - 33 Aar gl. og Rasmus Pedersen 30 Aar gl. Begge Myndige paa den anden side. Dend Ældste Søn Jens Pedersen var mødt paa sin Moders samt Egne og Broders Vegne. Skiftet Forvaltede Kongel. Mayestæts RegimentsSkriver Otto Christian Rasch, og paa Rettens Vegne var overværende Birkedommer Søren Michelsen i Niverød samt de (tvende Vurderingsmænd, Jens Pedersen i Veibye og Lars Larsen i Ørbye og befantes da Boets (Likviditet og formue som følger.
  I Stuen. (Rdr mk sk.) 1 gl Fyrre Bord - 2 mk. 1 gl Fyrre Benk - "-1-4; 1 gl Fyrre Kiste - "-1-"; 1 Bedre Fyrre Kiste - 1-"-"; 1 Lidet Eege Skrin - "-1-"; 2 gl Bagstole - "-"-12; 1 Senge Sted - "-2-"; 1 Olmerdugs Overdyne - 1-2-"; 1 Blaa (Vigtans Dito . 1-2-"; 4 Smaa Hovet Puder a 1 mk 4 s - (4-5- ; 1 Par Blaagarns Lagen - "-2-8; 1 Pude mned Vaar - "-1-8; Noek en Mindre Dito - "-1-"; 1 Linnet Dyne - 1-"-"; 1 Dito - 1-"-8; 2 gl Hovet Dyner - !-1-4; 1 Blaagarns Lagen - "-1-"; 1 gl Underdyne - "-1-8; 1 Age Dyne - "-1-8; i Hynde - "-1"; 1 Olmerdugs Overdyne - "-4-"; 1 Randet Vadmels Dyne - 1-2-"; 1 Hovet Dyne - "-2-"; 2 Blaagarns Lagen - "-2-8; 1 Sengested - "-1-8; 1 gl Fyrre Kiste - "-4-"; 1 Lidet Bord - "-1-"; 1 Liden Fyrre Kiste - "-2-"; 1 Øll Tønde - "-3-"; 1 Dito Fierding - "-1-8; 1 gl Dito - "-2-"; 1 Spinde Roek - 1-1-"; 1 Garn Vinde - "-"-8; 1 Brøgger Kiedel - 4-"-"; 1 gl Dito - 1-"-"; 1 (---sting Dito - "-3-"; Noek Een Mindre - "-1-"; 1 Jern Gryde - "-3-"; 1 Jern (Folding - "-1-"; 1 Ildtang - "-"-6; 3 gl Brøgge Kar - 1-"-8; 1 Træbaille - "-1-"; 1 gl: Dito - "-"-8; 1 Kierne - "-"-8; 1 Strippe - "-"-4;
  (opslag 205)
  3 Øl Lejle - 1-4-2; 1 Mindre Dito - "-"-6; 6 Siebøtter a 5 s - "-1-14; 1 gl Gryde - "-1-8; i Mælke Kande - "-"-6; 1 Sold - "-"-12; 1 Haand Qværn - "-5-"; 1 Træe Vogn i Gaarden - 4-"-"; 1 gl Sele Tøy - "-1-8; 1 Rød Hest - 6-"-"; 1 gl Sort Dito - 1-"-"; 1 gl Slæde - "-1-8; 1 Qvie - 2-"-"; 7 Stk Sviin af- - 1 Rdr - 7-"-"; 2 Grise a 3 m - 1-"-"; 1 Baad med Seil
  og fuld Behør - 13-2-"; 6 Silde Mandser a 4 m er - 4-"-";
  Boeds Indtægts Suma 64 Rdr. 4 mk- 12 sk.
  Derimod er Gield og Besværinger - som følger.
  1 Hans Nielsen i Kaalsbech fordrer de laante Penge. som blef tilstaaet - 4 Rdr .4 mk.
  2 Resterende Skatter af Huuset som af der Regisrerede Gods til afbetaling er udlagt - 6 Rdr.
  3 Lars Hansen i Laugøe fordre de ligeledes laante Penge - 4 Rd. 2 mk.
  4 Enken paastod til hendes begravelse at gotgiøres imod hendes Sl. Mands - 10 - 4 mk.
  Tilsammen Bods Besværing er = 25 Rdr 4 mk.
  Som fradrages Indtægten og blver da til Deeling imellem Enken og Arvingerne Penge - 38 Rdr 5 m. 12 sk.
  Deraf Enken tager det halve og Børnene det halve, som give paa Enhver Broderlod 9 rdr 4 m 7 s.
  (Men S--gen Jens Pedersen Erklærede paa Egne og sin Broders Vegne at vilde skienke og forære samme Deres tilfaldne Arfv til Deres gamle Moder
  Og anlovede videre derfor at anskaffe saavel hans Egen som sin Broders behørige afkald og Tilstaaelse,
  hvormed dette Skifte er sluttet, som hermed Attesteres Actum ut Suprs.
  O C Rasch. Søren Michelsen.
  Paa egne og min Broders Vagne.
        Jens JPS Pedersen.
  Som Vurderings Mænd.
  Jens Pedersen. Lars Larsen.

  (Peder Jensens skifte var forholdsvis rigt, men slet ikke som hans broder Rasmus, og hans gæld var lille.
  Han var fisker med båd og garn, men han overtog tilsyneladende ikke kalkbrændingem ?.
  Hans havde vogn og slæde og 2 heste, men kun en kvie. ingen får, men 7 svin og 2 grise.
  Sønnerne overlod moderen, hvad vi ville kalde "Uskiftet bo".

Margrethe Ibsdatter

K, #10215, f. før 1722
Senest redigeret=17 Jan 2022
Slægt=0
     Margrethe blev gift med Rasmus Pedersen.
     Margrethe Ibsdatter blev født før 1722.
     Margrethe Ibsdatter mistede Rasmus Pedersen i 1742. Margrethe Ibsdatter blev nævnt i skiftet efter Rasmus Pedersen 17 februar 1742.1

Børn af Margrethe Ibsdatter og Rasmus Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 87
  Margrethe Ibsdatter
  Jens Rasmussen husmand i Kolsbæk
  Daniel Rasmussen husmand på Rågeleje
  Kirsten Rasmusdatter gift med Mads Olsen i Ramløse.

Margrethe Ibsdatter

M, #10392, f. 1688
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Margrethe Ibsdatter blev født i 1688, søn af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Margrethe Ibsdatter blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Margrethe Ibsdatter

K, #10694, f. før 1745, d. 1765
Senest redigeret=17 Jan 2022
Slægt=0
     Margrethe blev gift med Anders Pedersen.
     Margrethe Ibsdatter blev født før 1745.
     Hun døde i 1765 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 21 marts 1765.1

Familie: Margrethe Ibsdatter og Anders Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 904
  Anders Pedersen.

Pernille Ibsdatter

K, #9023, f. før 1714, d. 1749
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Pernille Ibsdatter blev født før 1714.
     Pernille blev gift før 1734 med Jørgen Larsen , søn af Lars Ibsen og Inger Larsdatter. Pernille Ibsdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Larsen 13 juni 1739.1
     Pernille blev gift før 1743 med Peder Jensen.
     Hun døde i 1749 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 6 juni 1749.2

Børn af Pernille Ibsdatter og Jørgen Larsen

Barn af Pernille Ibsdatter og Peder Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 360
  Pernelle Ibsdatter
  Anna Jørgensdatter 5
  Inger Jørgensdatter 2.
 2. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 31
  Peder Jensen rytterbonde i Mønge
  Anna Jørgensdatter 15
  Inger Jørgensdatter 12
  Maren Pedersdatter 6.

Sidse Ibsdatter

K, #10290, f. før 1697, d. 1753
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Sidse Ibsdatter blev født før 1697.
     Sidse blev gift før 1717 med Laurs Laursen.
     Hun døde i 1753 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 2 juni 1753.1

Børn af Sidse Ibsdatter og Laurs Laursen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 1753 428
  Laurs Laursen i Ørby
  Niels Laursen gmd i Kolsbæk
  Maren Laursdatter gift med Bodel Bjørnsen i Ørby.

Sidse Ibsdatter

K, #10391, f. 1686
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Sidse Ibsdatter blev født i 1686, datter af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Sidse Ibsdatter blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Anders Ibsen

M, #1779, f. 20 september 1788, d. før 1845
Senest redigeret=9 Jun 2023
Slægt=1
     Anders Ibsen var husmand. Han blev døbt 20 september 1788 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Anders blev gift før 1813 med Ane Thomasdatter , datter af Thomas Rasmussen og Mette Rasmusdatter.
     Anders Ibsen mistede Ane Thomasdatter 8 januar 1818.
     Anders blev gift 13 april 1824 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Maren Thomasdatter , datter af Thomas Rasmussen og Mette Rasmusdatter, bevidnet af Morten Pedersen.2
     Anders Ibsen overtog fæstet af et hus, Holløse Mark, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Mathiasen 8 november 1826.3
     Anders Ibsen overtog skødet på Matr. 14 e, en parcel af Maglemosegård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Mathias Andersen 29 november 1826.4
     Anders Ibsen overtog fæstet af Matr. 14 e, en parcel af Maglemosegård, Holløse, Vejby, efter Mathias Andersen 13 december 1826.5
     Anders Ibsen overtog skødet på Matr. 02, Lejejord fra Gadegård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Morten Pedersen 3 juli 1839.6
     Anders Ibsen's skøde på Matr. 02, Lejejord fra Gadegård, Holløse, Vejby, blev overtaget af Ole Pedersen 12 august 1840.6
     Han døde før 1845.
Far-Biologisk*Jeppe Olesen f. 1738

Barn af Anders Ibsen og Ane Thomasdatter

Barn af Anders Ibsen

Børn af Anders Ibsen og Maren Thomasdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1823Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Esbønderup8
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Flytning1840Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby10
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Flytning1843Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Olesen, Alme.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand Anders Ipsen 33 år Holløse
  Enken Maren Tommesdatter 33 år Holløse
  Gmd Morten Pedersen Holløse
  Gmd Lars Jensen Holløse.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 202b.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 35.
 5. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 202a.
 6. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 9.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 511, Holløse, 19de Familie, Morten Pedersen, M, 30, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 512, Holløse, 19de Familie, Margrete Nielsdatter, K, 49, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 513, Holløse, 19de Familie, Povel Erlandsen, M, 16, Ugift, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 514, Holløse, 19de Familie, Anders Ipsen, M, 12, -, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 515, Holløse, 19de Familie, Margrete Ipsdatter, K, 16, Ugift, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 254,.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, enkemand.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 988, Hollese, 24, et Huus, Anders Ibsen, M, 46, Gift, Parcellist, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 989, Hollese, 24, et Huus, Maren Thomasdatter, K, 45, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 990, Hollese, 24, et Huus, Thomas Andersen, M, 17, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 991, Hollese, 24, et Huus, Karen Andersdatter, K, 14, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 992, Hollese, 24, et Huus, Sidse Andersdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 993, Hollese, 24, et Huus, Anders Andersen, M, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 994, Hollese, 24, et Huus, Mette Kirstine Andersdatter, K, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 779, Holløse, 22, et Huus, Anders Ibsen, 52, Gift, Parcellist, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 780, Holløse, 22, et Huus, Maren Thomasdatter, 51, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 781, Holløse, 22, et Huus, Thomas Andersen, 23, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 782, Holløse, 22, et Huus, Karen Andersdatter, 20, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 783, Holløse, 22, et Huus, Sidse Andersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 784, Holløse, 22, et Huus, Anders Andersen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 785, Holløse, 22, et Huus, Mette Kirstine Andersdatter, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 786, Holløse, 22, et Huus, Mette Rasmusdatter, 76, Enke, Aftægtskone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,.

Gudmund Ibsen

M, #10386, f. 1672
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Gudmund Ibsen blev født i 1672, søn af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Gudmund Ibsen blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Hans Ibsen

M, #6882, f. cirka 1710
Senest redigeret=8 Okt 2021
Slægt=1
     Hans Ibsen var gårdmand i Matr. 02, Hyldekærgård, Gård nr. 6, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans Ibsen blev født cirka 1710.
     Hans blev gift før 1753 med Karen Bjørnsdatter , datter af Bjørn Bodelsen og Birthe Jørgensdatter. Hans Ibsen blev nævnt i skiftet efter Bjørn Bodelsen 2 juni 1753.1
     Hans Ibsen mistede Karen Bjørnsdatter i 1771. Hans Ibsen blev nævnt i skiftet efter Karen Bjørnsdatter 16 juli 1771.2
     Hans Ibsen's fæste af Matr. 02, Hyldekærgård, Gård nr. 6, Ørby, Vejby, blev overtaget af Jeppe Hansen 4 marts 1773.3

Familie: Hans Ibsen og Karen Bjørnsdatter

Barn af Hans Ibsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kronborg Amt, s. 1753 427
  Birthe Jørgensdatter
  Peder Bjørnsen gmd i Ørby
  Anders(?) Bjørnsen 22
  Karen Bjørnsdatter gift med Hans Ibsen i Ørby
  Johanne Bjørnsdatter 34
  Margrethe Bjørnsdatter 26.
 2. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 706.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 246b, Fader Hans Ibsen.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 92, 4, 4, Hans Ibsen, Gaardmand, 61, Gift, 1, Nej, Nej, , , 58, Gift, 1, , , FT-1771, 92,.

Ingeman Ibsen

M, #9711, f. før 1677, d. 1677
Senest redigeret=17 Jan 2022
Slægt=0
     Ingeman Ibsen blev født før 1677.
     Hans ejendele blev skiftet i 1677.1
     Han døde i 1677 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 511.

Ingeman Ibsen

M, #5534, f. før 1705
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Ingeman blev gift med Karen Pedersdatter.
     Ingeman Ibsen blev født før 1705, søn af Jep Jørgensen og Boddel Ibsdatter. Ingeman Ibsen blev nævnt i skiftet efter Karen Pedersdatter i 1725.1
     Ingeman Ibsen mistede Karen Pedersdatter i 1725. Ingeman Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Jørgensen 15 februar 1744.2
     Ingeman Ibsen's fæste af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jeppe Ingemandsen 16 oktober 1759.3
Far-Biologisk*Jep Jørgensen f. f 1685, d. 1744
Mor-Biologisk*Boddel Ibsdatter f. f 1689

Børn af Ingeman Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 22.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 236
  Boddel Ibsdatter
  Lars Ibsen 32
  Ingeman Ibsen 35
  Peder Ibsen 25
  Anna Ibsdatter 28
  Anna Ibsdatter 20.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 86b, Fader Ingeman Ibsen.

Jens Ibsen

M, #6746, f. cirka 1712
Senest redigeret=19 Aug 2021
Slægt=0
     Jens Ibsen var Huusmand.
     Jens Ibsen blev født cirka 1712.
     Jens Ibsen's fæste af et hus, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Lars Jensen 23 december 1771.1

Barn af Jens Ibsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 juli 1787Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 238, Fader Jens Ibsen.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 64, 3, 3, Jens Ibsen, Huusmand, 61, Gift, 1, Nej, Nej, , , 44, Gift, 1, , , FT-1771, 64,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 594, Underup Bye, 145, Lars Jensen, 42, Gift, 1, Huusmand og Skræder, , Mand, FT-1787, 212,
  C1709, 595, Underup Bye, 145, Anna Christensdatter, 49, Gift, 1, , , Kone, FT-1787, 212,
  C1709, 596, Underup Bye, 145, Lars Larsen, 11, , , , , Disses ægte børn, FT-1787, 212,
  C1709, 597, Underup Bye, 145, Jens ?? Larsen, 5, , , , Mellemnavn (?) ulæseligt, Disses ægte børn, FT-1787, 212,
  C1709, 598, Underup Bye, 145, Jens Ibsen, 75, Enkemand, 1, Nyder Almisse, , Mandens Fader, FT-1787, 212,.

Jens Ibsen

M, #9662, f. før 1729
Senest redigeret=1 Jan 2022
Slægt=0
     Jens Ibsen blev født før 1729.
     Jens blev gift før 1749 med Sidse Jespersdatter , datter af Birthe Christophersdatter. Jens Ibsen blev nævnt i skiftet efter Birthe Christophersdatter 6 juni 1749.1

Familie: Jens Ibsen og Sidse Jespersdatter

Folketællinger og boliger

Boligpå Bakken, Vejby, Holbo, Frederiksborg

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 33
  Lars Jespersen
  Lars Larsen 9
  Karen Jespersdatter gift med Lars Jørgensen i Ramløse
  Sidse Jespersdatter gift med Jens Ibsen fra på Bakken (i Mønge?).

Jens Ibsen

M, #10356, f. før 1695
Senest redigeret=1 Jan 2022
Slægt=0
     Jens Ibsen blev født før 1695, søn af Jep (?). Jens Ibsen blev nævnt i skiftet efter Bendte Ibsdatter 24 juli 1695.1
Far-Biologisk*Jep (?) f. f 1655

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 170
  Niels Pedersen
  2 brødre og 2 søstre
  Jens Ibsen
  Lars Ibsen
  Inger Ibsdatter
  Kirsten Ibsdatter.

Jens Ibsen

M, #10389, f. 1692
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Jens Ibsen blev født i 1692, søn af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Jens Ibsen blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Jens Ibsen

M, #10486, f. 1712
Senest redigeret=30 Nov 2022
Slægt=0
     Jens Ibsen blev født i 1712, søn af Jep Pedersen. Jens Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Pedersen 26 november 1718.1
Far-Biologisk*Jep Pedersen f. f 1686, d. 1716

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 272
  Peder Ibsen 8
  Jens Ibsen 4
  Kirsten Ibsdatter 10.

Jens Ibsen

M, #8109, f. før 1753
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Jens Ibsen blev født før 1753.

Barn af Jens Ibsen

Jørgen Ibsen

M, #6775, f. før 1822
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Jørgen blev gift med Anne Jørgensdatter , datter af Jørgen Knudsen og Margrete Hansdatter.
     Jørgen Ibsen blev født før 1822. Han blev nævnt i skiftet efter Jørgen Knudsen 3 juni 1822.1

Familie: Jørgen Ibsen og Anne Jørgensdatter

Folketællinger og boliger

BoligLaugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Jorgen Knudsen arvefaestegaardeier i Monge, Vejby 3 Jun 1822 pg 80
  WIFE: Margrethe Hansdtr
  6 CH: Margrethe Jorgensdtr = Jens Pedersen gmd i Tids...e
  Ane Jorgensdtr = Jorgen Ibsen i Laugoe
  Kirsten Jorgensdtr = Anders Hansen i Monge
  Maren Jorgensdtr = Jeppe Pedersen i Monge ( Jep Pedersen )
  Kirsten Jorgensdtr ugift
  Hans Jorgensen 26
  wgd: Hans Olsen gmd i Valdby
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].

Jørgen Ibsen

M, #10440, f. før 1700
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Jørgen Ibsen blev født før 1700, søn af Jep (?). Jørgen Ibsen blev nævnt i skiftet efter Laurs Ibsen 23 juni 1700.1
Far-Biologisk*Jep (?) f. f 1643

Folketællinger og boliger

BoligØrby, Vejby, Holbo, Frederiksborg

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 534
  Dorthe Nielsdatter
  Jens Larsen 17
  Niels Larsen 12
  Karen Larsdatter 10
  Margrethe Larsdatter 5
  Værge: Broder Jørgen Ibsen i Ørby.

Jørn Ibsen

M, #10388, f. 1689
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Jørn Ibsen blev født i 1689, søn af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Jørn Ibsen blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Knud Ibsen

M, #10102, f. før 1694, d. 1737
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Knud blev gift med Maren Jørgensdatter.
     Knud Ibsen blev født før 1694.
     Han døde i 1737 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 13 marts 1737.1

Børn af Knud Ibsen og Maren Jørgensdatter

Tavler
Knud Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 33
  Maren Jørgensdatter
  Ole Knudsen i Ejlstrup
  Jeppe Knudsen bonde i Alme
  Jørgen Knudsen 23
  Inger Knudsdatter gift med Niels Bendsen i Mønge.

Lars Ibsen

M, #9325, f. 1805
Senest redigeret=11 Sep 2020
Slægt=0
     Lars Ibsen blev født i 1805, søn af Ole Larsen og Karen Hansdatter. Han blev konfirmeret i 1819 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Ole Larsen f. f 1785
Mor-Biologisk*Karen Hansdatter f. f 1785

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Lars Ibsen

M, #5830, f. før 1669, d. 1669
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Lars Ibsen blev født før 1669.
     Hans ejendele blev skiftet i 1669.1
     Han døde i 1669 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 241
  Lars Ibsen og hustru.

Lars Ibsen

M, #10263, f. 1712
Senest redigeret=6 Jul 2021
Slægt=0
     Lars Ibsen blev født i 1712, søn af Jep Jørgensen og Boddel Ibsdatter. Lars Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Jørgensen 15 februar 1744.1
Far-Biologisk*Jep Jørgensen f. f 1685, d. 1744
Mor-Biologisk*Boddel Ibsdatter f. f 1689

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 236
  Boddel Ibsdatter
  Lars Ibsen 32
  Ingeman Ibsen 35
  Peder Ibsen 25
  Anna Ibsdatter 28
  Anna Ibsdatter 20.

Lars Ibsen

M, #7712, f. før 1671, d. 1745
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Lars Ibsen blev født før 1671, søn af Jep (?).
     Lars blev gift før 1691 med Inger Larsdatter.
     Lars Ibsen mistede Inger Larsdatter i 1730. Lars Ibsen blev nævnt i skiftet efter Inger Larsdatter 25 maj 1730.1
     Han døde i 1745 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 27 februar 1745.2
Far-Biologisk*Jep (?) f. f 1651

Børn af Lars Ibsen og Inger Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 231
  Lars Ibsen
  Jørgen Larsen 36
  Albret Larsen 35
  Abalone Larsdatter 33
  Margrethe Larsdatter gift med Lars Jørgensen I Nejlinge.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 501
  Albret Larsen
  Jørgen Larsens to børn:
  Anne Jørgensdatter 10
  Inger Jørgensdatter 8
  Begge hos stiffaderen Peder Jensen i Holløse
  Margrethe Larsdatter gift med Jens Larsen i Nejlinge.

Lars Ibsen

M, #10357, f. før 1695
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Lars Ibsen blev født før 1695, søn af Jep (?). Lars Ibsen blev nævnt i skiftet efter Bendte Ibsdatter 24 juli 1695.1
Far-Biologisk*Jep (?) f. f 1655

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 170
  Niels Pedersen
  2 brødre og 2 søstre
  Jens Ibsen
  Lars Ibsen
  Inger Ibsdatter
  Kirsten Ibsdatter.

Lars Ibsen

M, #10489, f. 1702
Senest redigeret=18 Jul 2021
Slægt=0
     Lars Ibsen blev født i 1702, søn af Jep Pedersen og Anna Pedersdatter. Lars Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Pedersen 7 juli 1719.1
Far-Biologisk*Jep Pedersen f. f 1678, d. 1719
Mor-Biologisk*Anna Pedersdatter f. f 1678

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 402
  Anna Pedersdatter
  Peder Ibsen 21
  Lars Ibsen 17
  Bodil Ibsdatter 19.

Laurs Ibsen

M, #9764, f. før 1663, d. 1700
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Laurs Ibsen blev født før 1663, søn af Jep (?).
     Laurs blev gift før 1683 med Dorthe Nielsdatter.
     Han døde i 1700 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 23 juni 1700.1
Far-Biologisk*Jep (?) f. f 1643

Børn af Laurs Ibsen og Dorthe Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 534
  Dorthe Nielsdatter
  Jens Larsen 17
  Niels Larsen 12
  Karen Larsdatter 10
  Margrethe Larsdatter 5
  Værge: Broder Jørgen Ibsen i Ørby.

Niels Ibsen

M, #10390, f. 1695
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Niels Ibsen blev født i 1695, søn af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Niels Ibsen blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Peder Ibsen

M, #10264, f. 1719
Senest redigeret=6 Jul 2021
Slægt=0
     Peder Ibsen blev født i 1719, søn af Jep Jørgensen og Boddel Ibsdatter. Peder Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Jørgensen 15 februar 1744.1
Far-Biologisk*Jep Jørgensen f. f 1685, d. 1744
Mor-Biologisk*Boddel Ibsdatter f. f 1689

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 236
  Boddel Ibsdatter
  Lars Ibsen 32
  Ingeman Ibsen 35
  Peder Ibsen 25
  Anna Ibsdatter 28
  Anna Ibsdatter 20.

Peder Ibsen

M, #10387, f. 1674
Senest redigeret=10 Jul 2021
Slægt=0
     Peder Ibsen blev født i 1674, søn af Jep Hendrichsøn og Ingeborg Jensdatter. Peder Ibsen blev nævnt i skiftet efter Ingeborg Jensdatter 31 marts 1698.1
Far-Biologisk*Jep Hendrichsøn f. f 1632
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. f 1652, d. 1698

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 309
  Jep Henriksen
  Gudmund Ibsen 26
  Peder Ibsen 24
  Jørn Ibsen 8½
  Jens Ibsen 6
  Niels Ibsen 2½
  Sidse Ibsdatter 12
  Margrethe Ibsdatter 10.

Peder Ibsen

M, #10485, f. 1708
Senest redigeret=18 Jul 2021
Slægt=0
     Peder Ibsen blev født i 1708, søn af Jep Pedersen. Peder Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Pedersen 26 november 1718.1
Far-Biologisk*Jep Pedersen f. f 1686, d. 1716

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 272
  Peder Ibsen 8
  Jens Ibsen 4
  Kirsten Ibsdatter 10.

Peder Ibsen

M, #10488, f. 1698
Senest redigeret=18 Jul 2021
Slægt=0
     Peder Ibsen blev født i 1698, søn af Jep Pedersen og Anna Pedersdatter. Peder Ibsen blev nævnt i skiftet efter Jep Pedersen 7 juli 1719.1
Far-Biologisk*Jep Pedersen f. f 1678, d. 1719
Mor-Biologisk*Anna Pedersdatter f. f 1678

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 402
  Anna Pedersdatter
  Peder Ibsen 21
  Lars Ibsen 17
  Bodil Ibsdatter 19.

Peder Ibsen

M, #3401, f. cirka 1763, d. 15 november 1835
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Peder Ibsen var gårdmand. Han var bruger af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, som var 3 tdr., 4 skp., 0 fk., 2 alb., svarende til 19.198 kvm.1
     Peder Ibsen blev født cirka 1763 i Søborg, Holbo, Frederiksborg.
     Peder blev gift cirka 1786 med Karen Gundersdatter.2
     Peder Ibsen's skøde på en parcel af Holebjerggård, Matr. 11 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Hans Jensen 11 december 1806.3
     Peder Ibsen's skøde på en parcel af Holebjerggård, Matr. 11 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Søren Nielsen 17 december 1806.4
     Peder Ibsen overtog skødet på Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, efter Niels Sørensen 17 december 1806.5
     Peder Ibsen's fæste af en parcel af Holebjerggård, Matr. 11 c, Vejby, blev overtaget af Søren Nielsen 18 december 1806.6
     Peder Ibsen overtog fæstet af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, efter Niels Sørensen 18 december 1806.7
     Peder Ibsen's fæste af en parcel af Holebjerggård, Matr. 11 d, Vejby, blev overtaget af Hans Jensen 18 december 1806.6
     Peder Ibsen's fæste af en parcel af Holebjerggård, Matr. 11, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Poul Hansen 10 november 1817.8
     Peder Ibsen's skøde på Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, blev overtaget af Poul Hansen 12 november 1817.5
     Peder Ibsen overtog fæstet af en gård, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Bendt Larsen 12 november 1817.9 Peder Ibsen overværede vielsen af Poul Hansen og Dorthe Pedersdatter 13 marts 1818 Vejby, Holbo, Frederiksborg.10 Peder Ibsen overværede vielsen af Niels Nielsen og Maren Pedersdatter 26 november 1819 Vejby.11
     Peder Ibsen overtog skødet på Bjørnehøjgård, Gård nr. 9, Matr. 13 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 1 juli 1821.12
     Peder Ibsen's skøde på en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jens Larsen 20 december 1828.13
     Peder Ibsen's fæste af en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 c, Vejby, blev overtaget af Jens Larsen 22 december 1828.14 Peder Ibsen overværede vielsen af Knud Larsen og Kirsten Pedersdatter 29 december 1829 Vejby.15 Peder Ibsen overværede vielsen af Jens Pedersen og Maren Jørgensdatter 29 december 1829 Vejby.16
     Peder Ibsen's skøde på en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Hans Pedersen 3 november 1830.17
     Peder Ibsen's fæste af en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 b, Vejby, blev overtaget af Hans Pedersen 4 november 1830.18 Peder Ibsen overværede vielsen af Ole Pedersen og Inger Mortensdatter 11 november 1831 Vejby.19 Peder Ibsen overværede vielsen af Niels Jensen og Magrethe Pedersdatter 11 november 1831 Vejby.20
     Peder Ibsen's skøde på Bjørnehøjgård, Gård nr. 9, Matr. 13 a, Vejby, blev overtaget af Ole Pedersen 19 november 1831.12
     Peder Ibsen's fæste af Bjørnehøjgård, Gård nr. 9, Matr. 13 a, Vejby, blev overtaget af Ole Pedersen 26 november 1831.21 Peder Ibsen overværede vielsen af Niels Jørgensen og Gunild Pedersdatter 14 februar 1834 Vejby.22 Peder Ibsen overværede vielsen af Peder Hansen og Birthe Pedersdatter 14 februar 1834 Vejby.23
     Han døde 15 november 1835 i Vejby. Han blev begravet 22 november 1835 fra Vejby.15

Børn af Peder Ibsen og Karen Gundersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Søborg, Holbo, Frederiksborg24
Folketælling1 februar 1801Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg25
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg26
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 116.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 115.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 113.
 6. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 174b.
 7. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 174.
 8. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 197b.
 9. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 198.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl møllersvend på Unnerup Mølle
  Hun af Vejby.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand.
 12. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 126.
 13. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 128.
 14. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 206a.
 15. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 16. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Vejby, 25 år.
  Enke af Tisvilde, 38 år.
  Opført i Tibirke KB.
  Afdøde Jens Pedersen døde 22. februar 1825 i Tisvildeleje.
 17. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 127.
 18. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 232b.
 19. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Vejby 29 år
  Enke af Vejby 31 år.
 20. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand af Vejby 60 år
  Pige 30 år.
 21. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 233b, Fader Peder Ibsen.
 22. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand 33 år Vejby
  Pige 27 år Vejby.
 23. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand 33 år Vejby
  enke 45 år Vejby.
 24. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 24, gift, Husfæster, skomager, 1, , Manden, 134, Søborg
  Karen Gundersdatter, 20, gift, , 1, , Konen, 135, Søborg
  Dorthe Pedersdatter, 1, ugift, , , , Barn, 136, Søborg.
 25. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 37, Gift, Huusmand med Jord og Skoemager, 1, , Mand, M, 319, , Dragstrups Bye
  Karen Gundersdatter, 35, Gift, , 1, , hans Kone, K, 320, , Dragstrups Bye
  Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Deres Børn, K, 321, , Dragstrups Bye
  Børthe Pedersdatter, 12, Ugift, , , , Deres Børn, K, 322, , Dragstrups Bye
  Maren Pedersdatter, 8, -, , , , Deres Børn, K, 323, , Dragstrups Bye
  Kirsten Pedersdatter, 6, -, , , , Deres Børn, K, 324, , Dragstrups Bye
  Magarethe Pedersdatter, 2, -, , , , Deres Børn, K, 325, , Dragstrups Bye.
 26. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 239, Weibye, 46, en Gaard, Ole Pedersen, M, 32, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 240, Weibye, 46, en Gaard, Inger Mortensdatter, K, 34, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 241, Weibye, 46, en Gaard, Morten Pedersen, M, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 242, Weibye, 46, en Gaard, Anne Magrethe Pedersdatter, K, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 243, Weibye, 46, en Gaard, Peder Olsen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 244, Weibye, 46, en Gaard, Anders Larsen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 245, Weibye, 46, en Gaard, Marie Hansdatter, K, 13, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 246, Weibye, 46, en Gaard, Peder Ibsen, M, 71, Gift, Aftægtsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 247, Weibye, 46, en Gaard, Karen Gundersdatter, K, 68, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,.

Søren Ibsen

M, #2339, f. cirka 1769, d. 24 august 1836
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Ibsen var bruger af Matr. 13 a, Flædegård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, som var 6 tdr., 4 skp., 3 fk., 2 alb., svarende til 36.513 kvm.1
     Søren Ibsen var Bonde og Gaardbeboer.2
     Søren Ibsen blev født cirka 1769.
     Søren Ibsen overtog skødet på Matr. 13 a, Flædegård, Holløse, Vejby, efter Ole Hansen 18 september 1799.3
     Søren Ibsen overtog fæstet af Matr. 13 a, Flædegård, Holløse, Vejby, efter Sidse Mathiasdatter 18 september 1799.4
     Søren blev gift før 1800 med Sidse Mathiasdatter. Søren Ibsen overværede vielsen af Anders Mathiasen og Maren Thomasdatter 26 november 1816 Vejby, Holbo, Frederiksborg.5 Søren Ibsen overværede vielsen af Mathias Sørensen og Inger Sørensdatter 17 november 1820 Vejby.5 Søren Ibsen overværede vielsen af Jørgen Sørensen og Ellen Sørensdatter 17 november 1820 Vejby.5
     Søren Ibsen's skøde på Matr. 13 a, Flædegård, Holløse, Vejby, blev overtaget af Mathias Sørensen 16 december 1820.3
     Søren Ibsen's fæste af Matr. 13 a, Flædegård, Holløse, Vejby, blev overtaget af Mathias Sørensen 20 december 1820.6 Søren Ibsen overværede vielsen af Lars Nielsen og Kirsten Andersdatter 3 november 1834 Vejby.7
     Han døde 24 august 1836 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.8 Han blev begravet 31 august 1836 fra Vejby.5

Børn af Søren Ibsen og Sidse Mathiasdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 2. [S34] Historiske Kort på nettet, online <https://hkpn.gst.dk>, Holløse 1814.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 30.
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 111, Ole Hansens enke.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 6. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 201b, Svigerfader Søren Ibsen.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl 28 år Vejby
  Pige 25 år Holløse.
 8. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 581, Holløse, 37te Familie, Søren Ipsen, M, 30, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 582, Holløse, 37te Familie, Cisse Matisdatter, K, 42, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 583, Holløse, 37te Familie, Maren Olsdatter, K, 19, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 584, Holløse, 37te Familie, Anne Olsdatter, K, 16, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 585, Holløse, 37te Familie, Hans Olsen, M, 6, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 586, Holløse, 37te Familie, Inger Sørensdatter, K, 1, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 587, Holløse, 37te Familie, Hans Ipsen, M, 19, Ugift, , , , Tjenestekarl, FT-1801, Bind 47, side 257,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 382, Holløse, 69, en Gaard, Mathis Sørensen, M, 41, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 383, Holløse, 69, en Gaard, Inger Sørensdatter, K, 33, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 384, Holløse, 69, en Gaard, Sidse Mathisdatter, K, 14, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 385, Holløse, 69, en Gaard, Jørgen Mathiasen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 386, Holløse, 69, en Gaard, Søren Mathiasen, M, 7, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 387, Holløse, 69, en Gaard, Jens Mathiasen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 388, Holløse, 69, en Gaard, Maren Mathiasdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 389, Holløse, 69, en Gaard, Morten Mortensen, M, 20, Ugift, Tjenestekarl, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 390, Holløse, 69, en Gaard, Søren Ibsen, M, 64, Gift, Aftægtsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,
  C7453, 391, Holløse, 69, en Gaard, Sidse Mathiasdatter, K, 74, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 272,.

Søren Ibsen

M, #7498, f. før 1737
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Ibsen blev født før 1737.

Barn af Søren Ibsen

Hæming Iensen

M, #9116, f. før 1477
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Hæming Iensen blev født før 1477.
     Hæming Iensen var før 1497 gårdfæster i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S39] Bent Christensen m. fl., compiler, Esrum klosters brevbog (Viborg: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 2002, 2002), Hæming lensen 1 Pund Rug, 1 Pund Byg, 2 Tønder Havre, 1 Lam, 1 Gaas, 5 Høns.

Oleff Ienssen

M, #9114, f. før 1477
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Oleff Ienssen blev født før 1477.
     Oleff Ienssen var før 1497 bryde i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S39] Bent Christensen m. fl., compiler, Esrum klosters brevbog (Viborg: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 2002, 2002), Oleff lenssen Bryde 1 Tønde Smør, 1 Pund Rug, 12 Skæpper Havre.

Hans Ifuersen

M, #9727, f. før 1672
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Hans Ifuersen blev født før 1672.
     Hans blev gift før 1672 med Berethe Pedersdatter.

Familie: Hans Ifuersen og Berethe Pedersdatter

Bendte Ingelsdatter1

K, #7658, f. 1719, d. 15 januar 1797
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=1
     Bendte Ingelsdatter blev født i 1719, datter af Ingel Gudmundsen og Kirsten Jensdatter. Bendte Ingelsdatter blev nævnt i skiftet efter Kirsten Jensdatter 16 februar 1747.2,3
     Bendte blev gift i 1750 med Peder Andersen.
     Bendte Ingelsdatter mistede Peder Andersen 29 marts 1796.
     Hun døde 15 januar 1797 i Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Hun blev begravet 22 januar 1797 fra Blistrup, Holbo, Frederiksborg.
Far-Biologisk*Ingel Gudmundsen f. 1682, d. e 1753
Mor-Biologisk*Kirsten Jensdatter f. 1682, d. 1747

Familie: Bendte Ingelsdatter og Peder Andersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 272
  Ingel Gudmundsen husmand Rågeleje
  Gudmand Ingelsen
  Jens Ingelsen
  … Ingelsdatter gift med Casper Larsen i … på Københavns Amt.
 3. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1745-49, Opslag 274 side1)
  Skifte Efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Huustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe i Weÿbÿe Sogn,-
  Ao 1747 dend 16de Febr.. Blev efter foregaaende Tillysning Til Cronborg Ryterr Districts Birketing: Foretaget Lovl: Skifte Behandling efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Hustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe, imellem Enkemanden bemældte Ingel Gudmandsen paa dend eene; Og Hans med dend Sall. Kone i Ægteskab sammen Aulede 3de Børn, og Arfvinger Neml. 1: Gudmand
  (Opslag 274 side2)
  Ingelsen. Myndig. 2. Jens Ingelsen ligeledes Myndig og 3: Bendte Ingelsdatter gift med en Mand, Navnl: Casper, boende i Kirke (Maalyste paa Kiøbenhavns Amt, paa dend anden side, Enkemanden var da selv tilstæde, og saa efter Loven en tilsyns værge for dend fra værende Slægtning. Skiftet Paaholdede Kongel, Mayts Kommers Raad og Regimentskriver Otto Rasch med 2de (Edtagne Wurderingsmænd, Navnl. Lars (Sørensen i Weÿbÿe, og Niels Hansen i Tiiswilde, udi overværelse af Birkedommer Christen Koch, Da de er forrettet som følger: -.
  Registrering og Wurdering (Rd. mk. sk.)
  Et Skab, - - 12, 3 Bagstole, - 1 8, 1 Jern (?-yst, - 4 8, 1 (Øse Bailie, - - 8, 3 Silde Firdinger, - 1 -, 1 Malke Kande, - - 8, 1 Pandeiern, - - 12, 1 Ildtang, - - 8, 1 Træe (fytting, - 1 -,, 1 Høe Lee, - 2 -, 1 tørve Spade, - 1 -, 1 grave Spade, - - 8, 1 Spae Øxse, - - 8, 1 Træe Bismer, - 1 8, 1 gl: overdÿne, - 1 -, 1 underdÿne, - - 8, 3 (pink, - 1 8, 2 Blaagarns Lagner, - 3 -, 5 stk, Sildegarn, 3 2 -, 1 gl: (Waad, - 1 -, 1 Flynder Garn, 1 2 -,
  Summa Indtægt - - 8 Rd. 3 mk. 8 sk.
  Vider fandtes ikke Boet til Bedste at anføre
  Der imod er Besværingen saa som:-
  (Opslag 275)
  1. Huusets Brøstfældighed blev af Vurderings Mændene ansat til - - 2 Rd. - -, 2, anden Bortskyldig Gield.- Enkemanden (tilkiennet paa at hand hafde sat sig i Gield for dend Sall: Kones Begravelses, Bekostning i alt - - 4 Rd. 4 mk. -, Saa var hand og skyldig til Lars Olsen udi Tiisvilde for en tønde Ruug - - 2 Rd. - -, Til Jørgen Hasen i Tiisvilde Laante Penge - - 1 4 -,
  3. Dette Skiftes Bekostning - - 1 Rd. 1 mk.
  Summa Besværing ? 11 Rd. 3 mk. -,
  Her af fornemmes at ikke noget kand falde at Arve, Da Boet til Besværing ikke er tilstræklig, Og da Enkemanden forsikrede af afbetale dend anførte Gield saa snart det (vorde ham muulig. uden noget ansvar eller tritale for Skifte Forvaltren, Beholdt Hand i dend (hersværde Sterfboets gandske Formue uden noget udlæg der udi at giøre,
  Hvor med Skiftet er sluttet og til endebragt, som med vore hænders underskrift Bekræftes.
       Actum utsupra O: C: Rasch. C Kock.
  Enkemanden          Wurderings Mændene
  Ingel I:G:S: Gudmandsen     Lars Sørensen. Niels Hansen.

  (Skiftet var fattigt. Engel Gudmandsen var gammel, o. 65 år, var eller havde været fisker. Indboet var også fattigt og forplugget ?. Han havde ingen båd men noget fiskegarn, og han havde ingen husdyr. En le og to spader, kan antyde at han havde været daglejer hos bønderne. 1747-48 afgav han fæstet paa huset til sin ældste søn Gudmand Engelsen.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 68, gift, Manden, Gl. aftakket rytter, Kolsbæk, 73, Opslag 159|11, , 294, 1, , A1601
  Bente Engelsdatter, 68, gift, Konen, , Kolsbæk, 73, Opslag 159|11, , 295, 2, , A1601.

Gudmand Ingelsen

M, #7652, f. 20 november 1712, d. 1752
Senest redigeret=20 Aug 2022
Slægt=1
     Gudmand Ingelsen blev døbt 20 november 1712 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Gudmand blev gift i 1739 med Karen Friderichsdatter.
     Gudmand Ingelsen overtog fæstet af Matr. 07 b, hus nr. 2, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i 1741.2 Han blev nævnt i skiftet efter Kirsten Jensdatter 16 februar 1747.3,4
Gudmand Ingelsen afgav fæstet til Anders Nielsen Matr. 07 b, hus nr. 2, Rågeleje, Vejby, i 1748.5
     Gudmand Ingelsen overtog fæstet af Matr. 09, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Ingel Gudmundsen i 1748.6
     Han døde i 1752 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 16 december 1752.7,8
     Gudmand Ingelsen's fæste af Matr. 09, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Christen Rasmussen i 1753.9
Far-Biologisk*Ingel Gudmundsen f. 1682, d. e 1753
Mor-Biologisk*Kirsten Jensdatter f. 1682, d. 1747

Børn af Gudmand Ingelsen og Karen Friderichsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Dom 26 eet uegte barn Gudmand, Moderen Kirsten (Jensdatter tiente til Per Willums: faderen Ingild, Testes. (Hans Skottis (Stryffe--, faddere, Jens Nels i Kolsbek, --- Michelsen, Nels (Svends Utsholt.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, 2 fag hus -fæ.-2 fag af R.1/7, hos Jens Pedersen.
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 272
  Ingel Gudmundsen husmand Rågeleje
  Gudmand Ingelsen
  Jens Ingelsen
  … Ingelsdatter gift med Casper Larsen i … på Københavns Amt.
 4. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1745-49, Opslag 274 side1)
  Skifte Efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Huustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe i Weÿbÿe Sogn,-
  Ao 1747 dend 16de Febr.. Blev efter foregaaende Tillysning Til Cronborg Ryterr Districts Birketing: Foretaget Lovl: Skifte Behandling efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Hustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe, imellem Enkemanden bemældte Ingel Gudmandsen paa dend eene; Og Hans med dend Sall. Kone i Ægteskab sammen Aulede 3de Børn, og Arfvinger Neml. 1: Gudmand
  (Opslag 274 side2)
  Ingelsen. Myndig. 2. Jens Ingelsen ligeledes Myndig og 3: Bendte Ingelsdatter gift med en Mand, Navnl: Casper, boende i Kirke (Maalyste paa Kiøbenhavns Amt, paa dend anden side, Enkemanden var da selv tilstæde, og saa efter Loven en tilsyns værge for dend fra værende Slægtning. Skiftet Paaholdede Kongel, Mayts Kommers Raad og Regimentskriver Otto Rasch med 2de (Edtagne Wurderingsmænd, Navnl. Lars (Sørensen i Weÿbÿe, og Niels Hansen i Tiiswilde, udi overværelse af Birkedommer Christen Koch, Da de er forrettet som følger: -.
  Registrering og Wurdering (Rd. mk. sk.)
  Et Skab, - - 12, 3 Bagstole, - 1 8, 1 Jern (?-yst, - 4 8, 1 (Øse Bailie, - - 8, 3 Silde Firdinger, - 1 -, 1 Malke Kande, - - 8, 1 Pandeiern, - - 12, 1 Ildtang, - - 8, 1 Træe (fytting, - 1 -,, 1 Høe Lee, - 2 -, 1 tørve Spade, - 1 -, 1 grave Spade, - - 8, 1 Spae Øxse, - - 8, 1 Træe Bismer, - 1 8, 1 gl: overdÿne, - 1 -, 1 underdÿne, - - 8, 3 (pink, - 1 8, 2 Blaagarns Lagner, - 3 -, 5 stk, Sildegarn, 3 2 -, 1 gl: (Waad, - 1 -, 1 Flynder Garn, 1 2 -,
  Summa Indtægt - - 8 Rd. 3 mk. 8 sk.
  Vider fandtes ikke Boet til Bedste at anføre
  Der imod er Besværingen saa som:-
  (Opslag 275)
  1. Huusets Brøstfældighed blev af Vurderings Mændene ansat til - - 2 Rd. - -, 2, anden Bortskyldig Gield.- Enkemanden (tilkiennet paa at hand hafde sat sig i Gield for dend Sall: Kones Begravelses, Bekostning i alt - - 4 Rd. 4 mk. -, Saa var hand og skyldig til Lars Olsen udi Tiisvilde for en tønde Ruug - - 2 Rd. - -, Til Jørgen Hasen i Tiisvilde Laante Penge - - 1 4 -,
  3. Dette Skiftes Bekostning - - 1 Rd. 1 mk.
  Summa Besværing ? 11 Rd. 3 mk. -,
  Her af fornemmes at ikke noget kand falde at Arve, Da Boet til Besværing ikke er tilstræklig, Og da Enkemanden forsikrede af afbetale dend anførte Gield saa snart det (vorde ham muulig. uden noget ansvar eller tritale for Skifte Forvaltren, Beholdt Hand i dend (hersværde Sterfboets gandske Formue uden noget udlæg der udi at giøre,
  Hvor med Skiftet er sluttet og til endebragt, som med vore hænders underskrift Bekræftes.
       Actum utsupra O: C: Rasch. C Kock.
  Enkemanden          Wurderings Mændene
  Ingel I:G:S: Gudmandsen     Lars Sørensen. Niels Hansen.

  (Skiftet var fattigt. Engel Gudmandsen var gammel, o. 65 år, var eller havde været fisker. Indboet var også fattigt og forplugget ?. Han havde ingen båd men noget fiskegarn, og han havde ingen husdyr. En le og to spader, kan antyde at han havde været daglejer hos bønderne. 1747-48 afgav han fæstet paa huset til sin ældste søn Gudmand Engelsen.
 5. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 6. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Gudmand Engelsen fæst det hus No.2, af bygning 7 fag, son hans fader Peder Gudmandsen formedelst alderdom og svaghed til hannem godvillig har afstanden, 1 Rd. 2 mk.
 7. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 363
  Karen Frederiksdatter
  Peder Gudmandsen 12
  Anna Chatarina Gudmandsdatter 6.
 8. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1749-57, Opslag 368 side 1)
  Skifte Efter afgangne Gudmand Ingelsen paa Raageleje.
  Anno 1752 dend 16de December blev af Hr. Regimentskriver Plum ved Fuldmægtig mig underskrevne P L Svane efter foregaaende lovlig gived Tillysning udi overværelse af Hr. Birkedommer Jensen foretaged rigtig Skifte og deling efter afdøde Gudmand Ingelsen paa Raageleje i Weibÿe Sogn imellem Enken Karen Pedersdatter med antagen Laugverge Jens Ingelsen ibidem paa dend ene og hendes med dend afdøde i Ægteskab sammenaulede 2de Børn og sande arvinger der(es 1 Søn Peder Gudmandsen 12 Aar og Anne Chatrine Gudmands datter 6 Aar gl. hiemme paa dend anden Side, for disse umyndige blev ordineret til Formynder bemelte Jens Ingelsen som var overværende tillige med Encken og de 2de Mænd som Boen forhen har Registreret og Wurderet hvor da forefantes som følger (Rd. mk. sk.)
  1 Lidet Bord, ""1"8, 1 Gaase Bench og 2 Bagstole, ""3", 2de halv Kiister, ""5", 1 Linnet Dyne med blaa Randerr, ""4", 1 Linnet Dyne med blaa Rander, ""3", 2de Hovet Puder, ""1"8, 1 Liden ulmerdunshovedpude, """12, 2de Blaa garns Lagen, "3", 1 Seng med omheng, 2"", 1 Ryg, "1", 2de DynnWaar og 1 liden Pude, ""1"4, 1 gl. Lagen, """4, 1 Messing Kiedel, ""1", 2 Øll Fierdinger, ""2"8, 1 Kanne Kurve og 1 Sille Fierring, """10, 1 Baille og 1 Spand, """102 1 liden Baille og 1 Mælkekande, ""1"4, 1 Lampe og (endlsfstin, """12, 3 gl. Faar og 2 Lam som er Syge, 1"4", 1 gl. Gaas med (Syringer, 1"1",
  Wiidere forefantes icke dette Boe tilhørende
  Summa Boets Formue - 10 Rd. 5" 2.
  Derimod dends Gield og besvær
  1: Huuset som bestaar af 10 Fag ansees brøstfeldig - - 3 Rd,-,-,
  2: Angav Enchen at wære skyldig til Jens Christens __
  Latris 3 Rd,-,-
  (Opslag 368 side 2) Transport = 3 Rd,".-,
  i Hesleberg for Foeder (Hafre og Langhalm, 6 Rd. 4-", 3 ligesaa til Peder Laursen i Helsingøer for (Hafre -- "-5"-",
  4 til Jens Chrosophersen i Weibye for Sæd, "-2-", 5 til Hans Jørgensen ibidem for arbeide, "-1-8, 6 til Anders Pedersen i Underup for Tørw, 1:-1:-12, 7 Jens Pedersen i Raageleje Wogn Leje, "-4:-, 8 Jens Madsen i Tisvilde for 1 (Fd Ruug, 1:-2:-", 9 Angav Enchen at være skyldig for hendes Sl: Mands Begravelse i alt, 4:-"-",
  Skiftets omkostninger 1 Skifte Forvalterens Skriver Sallario. "-3 mk. -, Birkedommeren "-1:-8, 3 Tillysningen "-1:-6, 4 Wurderingsmændene "-1:-8, = 1.-1:-6
  Summa Boets Gield = 19 Rd. 3 mk. 10 sk.
  Som overgaar Formuen og altsaa iche noged til Arv, thi blev Forretningen sluttet actum ut Supra:-
  Paa Skifteforvalternes Vegne P L :Svane C Jensen
  Encken og Lavværge Karen KPD Peders Datter, Jens IIS Ingelsen
  Vurderingsmændene Lars Jensen Hans HIS Jensen.

  (Enkens navn var Karen Frederiksdatter, hun blev gift igen med den næste fæster Christen Rasmussen, som fik huset i fæste mod at gifte sig med enken. Gudmand Engelsen var tilsyneladende ikke fisker, han havde ingen bådepart eller fiskegarn, men han havde får, lam og en gås, han var antagelig daglejer,og han havde tilsyneladende jordbrug, han var skyldig for sæd ?. selvom jorden på stejlepladsen R.11 "maae hverken pløjes eller græsses paa samme formedelst sandflugt" (efter sandflugten 1652, Han havde måske, som tiligere fæster af R.1/7b, mulighed for jordbrug og græsning på "Jÿdebakke Stykkerne" på Raage Marks Vang.
  Indboet var rimeligt, men gælden var stor, han skyldte penge til R.1/7. 5 Jens Pedersen, til Underup Vejby og Tisvilde, og helt til Helsingør.
 9. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Fæstere mellem Sessionen mellem 18/10 1752 og 5/10 1753, Vejby S.: Raageleje:
  Christen Rasmussen, ægter Enken, efter afd. Gudmand Engelsen, No.2, 6 fag. fæste 1 Rd. 2 m.

Jens Ingelsen1

M, #7657, f. cirka 1715, d. 21 december 1779
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=1
     Jens Ingelsen blev født cirka 1715, søn af Ingel Gudmundsen og Kirsten Jensdatter. Han blev konfirmeret 28 april 1737 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Jens Ingelsen blev nævnt i skiftet efter Kirsten Jensdatter 16 februar 1747.2,3
     Jens blev gift efter 2 maj 1764 med Gunild Nielsdatter , datter af Niels Jochumsen.
     Han døde 21 december 1779. Han blev begravet 26 december 1779 fra Blistrup.
     Jens Ingelsen's fæste af Matr. 07, hus nr. 1, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Svend Olsen 27 april 1782.4
     Hans ejendele blev skiftet 30 december 1782.5
Far-Biologisk*Ingel Gudmundsen f. 1682, d. e 1753
Mor-Biologisk*Kirsten Jensdatter f. 1682, d. 1747

Familie: Jens Ingelsen og Gunild Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 272
  Ingel Gudmundsen husmand Rågeleje
  Gudmand Ingelsen
  Jens Ingelsen
  … Ingelsdatter gift med Casper Larsen i … på Københavns Amt.
 3. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1745-49, Opslag 274 side1)
  Skifte Efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Huustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe i Weÿbÿe Sogn,-
  Ao 1747 dend 16de Febr.. Blev efter foregaaende Tillysning Til Cronborg Ryterr Districts Birketing: Foretaget Lovl: Skifte Behandling efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Hustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe, imellem Enkemanden bemældte Ingel Gudmandsen paa dend eene; Og Hans med dend Sall. Kone i Ægteskab sammen Aulede 3de Børn, og Arfvinger Neml. 1: Gudmand
  (Opslag 274 side2)
  Ingelsen. Myndig. 2. Jens Ingelsen ligeledes Myndig og 3: Bendte Ingelsdatter gift med en Mand, Navnl: Casper, boende i Kirke (Maalyste paa Kiøbenhavns Amt, paa dend anden side, Enkemanden var da selv tilstæde, og saa efter Loven en tilsyns værge for dend fra værende Slægtning. Skiftet Paaholdede Kongel, Mayts Kommers Raad og Regimentskriver Otto Rasch med 2de (Edtagne Wurderingsmænd, Navnl. Lars (Sørensen i Weÿbÿe, og Niels Hansen i Tiiswilde, udi overværelse af Birkedommer Christen Koch, Da de er forrettet som følger: -.
  Registrering og Wurdering (Rd. mk. sk.)
  Et Skab, - - 12, 3 Bagstole, - 1 8, 1 Jern (?-yst, - 4 8, 1 (Øse Bailie, - - 8, 3 Silde Firdinger, - 1 -, 1 Malke Kande, - - 8, 1 Pandeiern, - - 12, 1 Ildtang, - - 8, 1 Træe (fytting, - 1 -,, 1 Høe Lee, - 2 -, 1 tørve Spade, - 1 -, 1 grave Spade, - - 8, 1 Spae Øxse, - - 8, 1 Træe Bismer, - 1 8, 1 gl: overdÿne, - 1 -, 1 underdÿne, - - 8, 3 (pink, - 1 8, 2 Blaagarns Lagner, - 3 -, 5 stk, Sildegarn, 3 2 -, 1 gl: (Waad, - 1 -, 1 Flynder Garn, 1 2 -,
  Summa Indtægt - - 8 Rd. 3 mk. 8 sk.
  Vider fandtes ikke Boet til Bedste at anføre
  Der imod er Besværingen saa som:-
  (Opslag 275)
  1. Huusets Brøstfældighed blev af Vurderings Mændene ansat til - - 2 Rd. - -, 2, anden Bortskyldig Gield.- Enkemanden (tilkiennet paa at hand hafde sat sig i Gield for dend Sall: Kones Begravelses, Bekostning i alt - - 4 Rd. 4 mk. -, Saa var hand og skyldig til Lars Olsen udi Tiisvilde for en tønde Ruug - - 2 Rd. - -, Til Jørgen Hasen i Tiisvilde Laante Penge - - 1 4 -,
  3. Dette Skiftes Bekostning - - 1 Rd. 1 mk.
  Summa Besværing ? 11 Rd. 3 mk. -,
  Her af fornemmes at ikke noget kand falde at Arve, Da Boet til Besværing ikke er tilstræklig, Og da Enkemanden forsikrede af afbetale dend anførte Gield saa snart det (vorde ham muulig. uden noget ansvar eller tritale for Skifte Forvaltren, Beholdt Hand i dend (hersværde Sterfboets gandske Formue uden noget udlæg der udi at giøre,
  Hvor med Skiftet er sluttet og til endebragt, som med vore hænders underskrift Bekræftes.
       Actum utsupra O: C: Rasch. C Kock.
  Enkemanden          Wurderings Mændene
  Ingel I:G:S: Gudmandsen     Lars Sørensen. Niels Hansen.

  (Skiftet var fattigt. Engel Gudmandsen var gammel, o. 65 år, var eller havde været fisker. Indboet var også fattigt og forplugget ?. Han havde ingen båd men noget fiskegarn, og han havde ingen husdyr. En le og to spader, kan antyde at han havde været daglejer hos bønderne. 1747-48 afgav han fæstet paa huset til sin ældste søn Gudmand Engelsen.
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 315, Jens Ingelsen (død).
 5. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1775-90, Opslag 468, side 1 nederst)
  Dito Dato (Anno 1782 den 30te Decembr) blev efter forhen sket Tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget Skifte her paa Esserum Regimenrskriver Stue efter afg Jens Ingelsen paa Raageleje, til Deeling imellem Enken Gunnild Niels Datter og den afdødes Efterladte Børn som herefter skal blive navngiven saafremt noget for dennem Kan blive ar arve, Skiftet forettede Hr Regimentskriver Badstube ved Fuldmægtif Hans Langsted udi overværelse af Hr Birkedom-mer Lottrup; Ved Forretningen mødte Enken med nu herværende Mand og Fisker Svend Olsen paa Raageleje ligesom og paa de umyndiges Vegne var mødt som Formynder Anders Rasmussen i Ludshøi der tilligemed Fogden Anders Bentsen af Kaalsbech forhen havde registreret og vurderet Afdødes Efterladenskaber hvilken Forretning de da herved fremlagde som blev læst er saa lydende
  (Opslag 468, side 2)
  Hvilke registired og vurderd (63). Gods ved offentlig Auction er bortsolgt saaledes som Forretningen andviste de er saalydende ?,     
  Hvorefter Boets Indgield og Formue beløber efter afdrag Auctions Salarium - - 23 Rd. -"- 15 sk.
  Hvilket er alt det de tilstædeværende vidste at andgive og som Boet til bedste kunde beregnes altsaa andføres dets Udgield og Besværing med
  1. Huusets Brøstfældighed andsat for - - 2 - 2 -, 2, Den afdødes Begravelse er af Enken bekostet og hvorfor hun endnu Bortskylder - - 8 -"-", 3, Indestaaende Børns Penge efter Skifte af 22de Martÿ 1765 efter Kirsten Anders Datter paa Raageleje - 26 - 4 -",
  Skiftets Omkostninger blev i Betragtning af Boets Ringhed eftergivet saa nær som Tillysning og (Papier (dem Fogden Anders Rasmussen i Ludshøÿ udlagde og betalte med - - " - 1 - 6,
  Summa Udgielden = 37 Rd. 1 mk. 6 sk.
  Som altsaa overstiger indgielden Følgelig bliver ey noget fra at Arve; De Indestaaende Børns Penge blev af det Auc-tionen indbragt (tilmed betalt for til Regimentskriver Stuen og alt den manglends neml 3 Rd. 3 mk. 1 sk, ligeledes af Fogden Anders Rasmussen i Ludshøÿ udlagt og her til indbetalt, Hvorefter da ey videre forfalt at eriindre men enhver for sig af tilstædeværende lovede at holde Skifte Retten Kravesløs og uden ald ansvar dette Skifte er saaledes sluttet og tilendebragt Datum ut Supra
  Paa Rettens Vegne     Paa Skifte Forvalterens Vegne H Langsted
       Enkens Navn     Hendes nuhværende Mands Navn
       Gunnild GND Niels Datter     Svend SOS Olsen
  Som Formynder          Til Vitterlighed
  Anders ARS Rasmussen Anders ARS Rasmussen Anders ABS Bentsen
  (Nb: med dette Skifte er Anders Rasmussen bleven med 2 mk. 5 sk. skyldig.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Engelsen, Fisker, 54, Gift, Nej, Nej, 2, 27, Gift, , , 1.

Karen Ingemandsdatter

K, #8341, f. 1812
Senest redigeret=26 Maj 2023
Slægt=0
     Karen Ingemandsdatter blev født i 1812.

Folketællinger og boliger

Flytning1833Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling18 februar 1834Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1834Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Upåklageligt.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Mortensen, 54, Gift, Gaardmand, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 727, A4418
  Sidse JensDatter, 36, Gift, Hans Hustru, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 728, A4418
  Marie Olsen, 12, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 729, A4418
  Kirsten Olsen, 10, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 730, A4418
  Ane Olsen, 8, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 731, A4418
  Martine Olsen, 6, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 732, A4418
  Morten Olsen, 3, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|20, 733, A4418
  Jens Larsen, 13, Ugift, Søstersøn, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|21, 734, A4418
  Lars Jensen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|21, 735, A4418
  Karen Ingermands, 21, Ugift, Tjenestefolk, Ramløse, Gaard, 29, Opslag 2939|21, 736, A4418.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjenestepige.

Kirsten Ingemandsdatter

K, #380, f. 14 februar 1796, d. 31 marts 1867
Senest redigeret=27 Okt 2022
Slægt=1
     Kirsten Ingemandsdatter blev døbt 14 februar 1796 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev nævnt i skiftet efter Ingmand Pedersen 6 september 1823.2
     Kirsten blev gift 3 oktober 1826 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, med Anders Hansen , søn af Hans Nielsen, bevidnet af Hans Nielsen.3
     Kirsten Ingemandsdatter mistede Anders Hansen 12 marts 1855.4
     Kirsten Ingemandsdatter overtog skødet på Matr. 08 a, Øreholmsgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Hansen 30 april 1855.5
     Hun døde 31 marts 1867 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 71 år.4 Hun blev begravet 9 april 1867 fra Vejby.3
     Kirsten Ingemandsdatter's skøde på Matr. 08 a, Øreholmsgård, Ørby, Vejby, blev overtaget af Anders Jensen 30 november 1874.5
     Kirsten Ingemandsdatter's skøde på Matr. 08 a, Øreholmsgård, Ørby, Vejby, blev overtaget af Anders Jensen 30 november 1874.5
Far-Biologisk*Ingmand Pedersen f. 1769, d. 15 Jul 1823

Børn af Kirsten Ingemandsdatter og Anders Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Smidstrup, Ingmand Pedersen.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, *Ingmand Pedersen parcellist i Smidstrup, Blidstrup* 6 Sep 1823 pg 59
  WIFE:
  CH: Peder Ingmandsen 20
  Lars Ingmandsen 16
  Kirsten Ingmandsdr 28
  Marie Ingmandsdr = Peder Pedersen i Smidstrup
  Karen Ingmandsdr 10
  gd: Niels Pedersen gmd i Smidstrup & Christian Jensen tingmand i Underup
  by: Niels Andersen gmd i Hoyelt, Ole Larsen i Udsholt
  [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 208.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ingmand Pedersen, 32, Gift, Huusmand med Jordlod, 1, , Huusbonde, M, 345, Smidstrup Bye
  Karen Larsdatter, 31, Gift, , 1, , hans Kone, K, 346, Smidstrup Bye
  Kirsten Ingmandsdatter, 5, Ugift, , , , deres Børn, K, 347, Smidstrup Bye
  Maria Ingmandsdatter, 3, Ugift, , , , deres Børn, K, 348, Smidstrup Bye.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Hansen, 29, Gift, M, Parcellist, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 22, Fkt-Protokol Nr 31. F.37, , 756, C7444
  Kirsten Ingemandsdatter, 40, Gift, K, hans Kone, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 22, Fkt-Protokol Nr 31. F.37, , 757, C7444
  Ane Andersdatter, 2, Ugift, K, deres Barn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 22, Fkt-Protokol Nr 31. F.37, , 758, C7444
  Karen Larsdatter, 66, Enke, K, Aftægtskone, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 22, Fkt-Protokol Nr 31. F.37, , 759, C7444.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra faderen Hans Nielsen i Helsinge til Ørby, hvor han har købt sig en gård.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 519, Ørby, 104, en Gaard, Anders Hansen, 35, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 520, Ørby, 104, en Gaard, Kirsten Ingemansdatter, 42, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 521, Ørby, 104, en Gaard, Anders Andersen, 7, Ugift, deres Søn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 522, Ørby, 104, en Gaard, Peder Jørgensen, 20, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 523, Ørby, 104, en Gaard, Bendte Madsdatter, 15, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 378, Ørby, 78, En Gaard, Anders Hansen, M, 40, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 379, Ørby, 78, En Gaard, Kirsten Ingemandsdatter, K, 49, Gift, hans Kone, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 380, Ørby, 78, En Gaard, Ane Andersdatter, K, 13, Ugift, Deres Datter, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 381, Ørby, 78, En Gaard, Ane Nielsdatter, K, 26, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 382, Ørby, 78, En Gaard, Ole Olsen, M, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 657, Vejby, 134, Ørby, Anders Hansen, M, 46, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 658, Vejby, 134, Ørby, Kirsten Ingemansdatter, K, 54, Gift, Hans Hustru, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 659, Vejby, 134, Ørby, Anne Andersdatter, K, 18, Ugift, Deres datter, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 660, Vejby, 134, Ørby, Grethe Larsdatter, K, 22, Ugift, Tjenestepige, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 365,
  C6743, 661, Vejby, 134, Ørby, Margrethe Larsdatter, K, 78, Enke, Aftægtskone, husfaderens mor, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 365,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 954, .O, Ørby, 124, En Gaard, 209, Anders Hansen, M, 51, G, Helsinge, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 954,
  E2695, FT-1855, 955, .O, Ørby, 124, En Gaard, 209, Kirsten Ingemansen, K, 59, G, Blidstrup, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 955,
  E2695, FT-1855, 956, .O, Ørby, 124, En Gaard, 209, Ane Andersdatter, K, 23, U, Her i Sognet, Deres Barn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 956,
  E2695, FT-1855, 957, .O, Ørby, 124, En Gaard, 209, Bodil Catrine Olsdatter, K, 23, U, Tibirke, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 957,
  E2695, FT-1855, 958, .O, Ørby, 124, En Gaard, 209, Niels Jørgensen, M, 21, U, Valby, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 234, , 958,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 560, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Hans Andersen, Mand, 30, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 561, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Ane Andersdatter, Kvinde, 27, Gift, , , Hans Kone, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 562, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Anders Andersen, Mand, 3, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 563, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Hans Andersen, Mand, 2, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 564, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Udøbt pigebarn, Kvinde, 1, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 565, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Lars Hansen, Mand, 21, Ugift, , , Tjenestekarl, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 566, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Bendte Larsen, Kvinde, 19, Ugift, , , Tjenestepige, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 567, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Kirstine Nielsdatter, Kvinde, 15, Ugift, , , Tjenestepige, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,
  D5558, 568, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 113, En Gaard, Kirsten Ingemandsdatter, Kvinde, 64, Enke(mand), , , Mandens Svigermoder. Aftægtskone, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 266,.

Berta Ingemandsen

K, #4040, f. cirka 1876
Senest redigeret=27 Okt 2021
Slægt=0
     Berta Ingemandsen blev født cirka 1876 i Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Dyndmosegård, halvgård nr. 12, Matr. 16 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 404, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Bendt Jensen, M, 68, Gift, Gaardejer, , Husfader, Lille Hagelse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 405, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Karen Jensen, K, 64, Gift, , , Husmoder, Grinstrup? Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 406, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Hans Kristian Larsen, M, 23, Gift, Gaardbestyrer, , Husfader, Aagerup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 407, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Sine Larsen, K, 26, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 408, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Vilhelm Larsen, M, 1, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 409, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Pigebarn Uden Navn, K, under et aar 5/10-89, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 410, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Margrethe Rasmusen, K, 22, Ugift, , , Tjenestepige, Herninstrup?, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 411, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Berta Ingemandsen, K, 14, Ugift, , , Tjenestepige, Tisvildeleje Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 412, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Hans Jørgensen, M, 20, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,
  C5799, 413, Vejby By, 2, Dysemosegaard? Matr. 16, Niels Peter Jensen, M, 14, Ugift, , , Tjenestekarl, Holløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 21,.

Hans Ingemandsen

M, #6103, f. cirka 1731
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Hans Ingemandsen var Huusmand.
     Hans Ingemandsen blev født cirka 1731, søn af Ingeman Ibsen.
     Hans Ingemandsen overtog fæstet af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jeppe Ingemandsen 26 maj 1761.1
     Hans Ingemandsen's fæste af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, blev overtaget af Peder Nielsen 26 oktober 1767.2
Far-Biologisk*Ingeman Ibsen f. f 1705

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 105, Broder Jeppe Ingemandsen.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 196b.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 60, 3, 3, Hans Ingermansen, Huusmand, 40, Gift, 1, Nej, Nej, , , 48, Gift, 1, , , FT-1771, 60,.

Jeppe Ingemandsen

M, #6448, f. cirka 1732
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Jeppe Ingemandsen var Gaardmand i Bogknoldgård, Gård nr. 3, Matr. 07 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Jeppe Ingemandsen blev født cirka 1732, søn af Ingeman Ibsen.
     Jeppe Ingemandsen overtog fæstet af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Ingeman Ibsen 16 oktober 1759.2
     Jeppe Ingemandsen overtog fæstet af Bogknoldgård, Gård nr. 3, Matr. 07 a, Vejby, efter Ole Larsen 26 maj 1761.3
     Jeppe Ingemandsen's fæste af Holebjerggård, Gård nr. 7, Matr. 11 a, Vejby, blev overtaget af Hans Ingemandsen 26 maj 1761.4
     Jeppe blev gift før 1765 med Maren Hansdatter.
     Jeppe Ingemandsen's fæste af Bogknoldgård, Gård nr. 3, Matr. 07 a, Vejby, blev overtaget af Peder Jensen 31 december 1792.5
Far-Biologisk*Ingeman Ibsen f. f 1705

Barn af Jeppe Ingemandsen og Maren Hansdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S34] Historiske Kort på nettet, online <https://hkpn.gst.dk>, Vejby 1786.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 86b, Fader Ingeman Ibsen.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 106.
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 105, Broder Jeppe Ingemandsen.
 5. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 404.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 6, 1, 1, Jep Ingermansen, Gaardmand, 37, Gift, 1, Nej, Nej, , , 49, Gift, 2, , , FT-1771, 6,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 45, Weybye Bye, 7, Jeppe Ingemandsen, 55, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 194,
  C1709, 46, Weybye Bye, 7, Maren Hansdatter, 65, Gift, 2, , , Madmoder, FT-1787, 194,
  C1709, 47, Weybye Bye, 7, Margrethe Jeppesdatter, 22, Ugift, , , , Deres ægte Datter af hands 1ste og hendes 2de Ægteskab, FT-1787, 194,
  C1709, 48, Weybye Bye, 7, Jørgen Knudsen, 24, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 194,
  C1709, 49, Weybye Bye, 7, Lars Jørgensen, 15, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 194,
  C1709, 50, Weybye Bye, 7, Sidse Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 194,.

Lars Ingemandsen

M, #1946, f. 5 juli 1807, d. 8 marts 1865
Senest redigeret=7 Jan 2023
Slægt=1
     Lars Ingemandsen var Gaardmand. Han blev døbt 5 juli 1807 Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Han blev konfirmeret i 1822 i Blistrup.1 Han blev nævnt i skiftet efter Ingmand Pedersen 6 september 1823.2
     Lars blev gift 8 januar 1830 i Blistrup med Kirsten Jacobsdatter.1
     Lars Ingemandsen overtog skødet på Matr. 16 l, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 7 februar 1830.3
     Lars Ingemandsen overtog skødet på Matr. 16 a, Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Georg Flemming von Krogh 13 februar 1830.4
     Lars Ingemandsen overtog fæstet af Matr. 16 a, Munkehøjgård, Ørby, Vejby, efter Georg Flemming von Krogh 7 juli 1830.5 Lars Ingemandsen overværede vielsen af Hans Andersen og Ane Andersdatter 29 januar 1856 Vejby, Holbo, Frederiksborg.6
     Lars Ingemandsen mistede Kirsten Jacobsdatter 6 september 1862.7
     Han døde 8 marts 1865 i Vejby i en alder af 57 år.7 Han blev begravet 16 marts 1865 fra Vejby.1
     Lars Ingemandsen's skøde på Matr. 16 l, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, blev overtaget af Jørgen Nielsen 4 december 1866.3
Far-Biologisk*Ingmand Pedersen f. 1769, d. 15 Jul 1823

Børn af Lars Ingemandsen og Kirsten Jacobsdatter

Folketællinger og boliger

Flytning1 maj 1830Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup1
Folketælling18 februar 1834Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1860Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, *Ingmand Pedersen parcellist i Smidstrup, Blidstrup* 6 Sep 1823 pg 59
  WIFE:
  CH: Peder Ingmandsen 20
  Lars Ingmandsen 16
  Kirsten Ingmandsdr 28
  Marie Ingmandsdr = Peder Pedersen i Smidstrup
  Karen Ingmandsdr 10
  gd: Niels Pedersen gmd i Smidstrup & Christian Jensen tingmand i Underup
  by: Niels Andersen gmd i Hoyelt, Ole Larsen i Udsholt
  [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 235.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 228.
 5. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 207b, Peder og Lars Ingemann
  dsen efter Kammerjunker v. Krogh.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ramløse
  Pige af Ørby.
 7. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 635, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Lars Ingemannsen, M, 27, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,
  C7453, 636, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Kirsten Jacobsdatter, K, 29, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,
  C7453, 637, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Jens Larsen, M, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,
  C7453, 638, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Lars Larsen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Ingemansen, 33, Gift, Gaardmand
  Kirsten Jacobsdatter, 35, Gift, hans Kone
  Lars Larsen, 8, Ugift, Deres Børn
  Jacob Larsen, 5, Ugift, Deres Børn
  Rasmus Larsen, 1, Ugift, Deres Børn
  Ole Andersen, 17, Ugift, Tjenestekarl
  Karen Jensdatter, 70, Enke, Aftægtskone.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1150, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Lars Ingermansen, M, 38, Gift, Gaardmand, 1, Blidstrup S Frbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1151, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Kirsten Jakobs Dtr, K, 40, Gift, hans Hustru, 1, Blidstrup S Frbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1152, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Lars Larsen, M, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1153, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Jacob Larsen, M, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1154, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Rasmus Larsen, M, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1155, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Bodil Kirstine Larsen, K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 860, Vejby, 2, Ørby, Lars Ingemansen, M, 44, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 861, Vejby, 2, Ørby, Kirsten Jakobsdatter, K, 45, Gift, Hans Hustru, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 862, Vejby, 2, Ørby, Jakob Larsen, M, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 863, Vejby, 2, Ørby, Gertrud Larsen, K, 11, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 864, Vejby, 2, Ørby, Bodil Larsdatter, K, 6, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 865, Vejby, 2, Ørby, Niels Larsen, M, 2, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 308, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Lars Ingemannsen, M, 49, G, Blidstrup, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 308,
  E2695, FT-1855, 309, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Kirsten Jacobsdatter, K, 50, G, Blidstrup, Hans Hustru, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 309,
  E2695, FT-1855, 310, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Jacob Larsen, M, 20, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 310,
  E2695, FT-1855, 311, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Rasmus Larsen, M, 16, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 311,
  E2695, FT-1855, 312, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Bodil Kirstine Larsdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 312,
  E2695, FT-1855, 313, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Niels Larsen, M, 7, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 313,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 719, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Lars Ingemansen, Mand, 54, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 720, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Kirsten Jakobsdatter, Kvinde, 55, Gift, , , Hans Hustru, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 721, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Rasmus Larsen, Mand, 21, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 722, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Bodil Kirstine Larsen, Kvinde, 16, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 723, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Niels Larsen, Mand, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,.

Lars Ingemandsen

M, #5304, f. før 1735, d. før februar 1768
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Lars Ingemandsen blev født før 1735.
     Lars blev gift før 1755 med Ellen Andersdatter.
     Lars Ingemandsen overtog fæstet af Melhøjgård, Gård nr. 6, Matr. 10 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Hans Olsen 12 december 1755.1
     Han døde før februar 1768 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Lars Ingemandsen's fæste af Melhøjgård, Gård nr. 6, Matr. 10 a, Vejby, blev overtaget af Jørgen Nielsen 17 februar 1768.2
     Hans ejendele blev skiftet 21 juni 1768.3

Børn af Lars Ingemandsen og Ellen Andersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 39.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 199, Lars Ingemandsen (død).
 3. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 448

  Jørgen Larsen 9
  Maren Larsdatter 13
  Anna Larsdatter 11.

Kirsten Ingemansdatter

K, #10293, f. 1738
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Kirsten Ingemansdatter blev født i 1738, datter af Ingeman Jensen og Mette Jørgensdatter. Kirsten Ingemansdatter blev nævnt i skiftet efter Ingeman Jensen 16 december 1752.1
Far-Biologisk*Ingeman Jensen f. f 1715, d. 1752
Mor-Biologisk*Mette Jørgensdatter f. f 1715

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 362
  Mette Jørgensdatter
  Jens Ingemansen 10
  Jørgen Ingemansen 3
  Maren Ingemansdatter 17
  Kirsten Ingemansdatter 14.

Maren Ingemansdatter

K, #9765, f. før 1656, d. 1698
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Maren Ingemansdatter blev født før 1656, datter af Ingeman (?).
     Maren blev gift før 1676 med Laurs Laursen.
     Hun døde i 1698 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 9 juni 1698.1
Far-Biologisk*Ingeman (?) f. f 1636

Børn af Maren Ingemansdatter og Laurs Laursen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 338
  Laurs Laursen
  Laurs Laursen 16
  Ingemann Laursen 14
  Morten Laursen 12
  Olle Laursen 7
  Maren Laursdatter 22
  Kirsten Laursdatter 10
  Johanne Laursdatter

  Værge: Broder Jens Ingemannsen i Ørby.

Maren Ingemansdatter

K, #10292, f. 1735
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Maren Ingemansdatter blev født i 1735, datter af Ingeman Jensen og Mette Jørgensdatter. Maren Ingemansdatter blev nævnt i skiftet efter Ingeman Jensen 16 december 1752.1
Far-Biologisk*Ingeman Jensen f. f 1715, d. 1752
Mor-Biologisk*Mette Jørgensdatter f. f 1715

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 362
  Mette Jørgensdatter
  Jens Ingemansen 10
  Jørgen Ingemansen 3
  Maren Ingemansdatter 17
  Kirsten Ingemansdatter 14.

Sidse Kathrine Ingemansdatter

K, #11913, f. 28 marts 1830, d. 7 juli 1906
Senest redigeret=18 Aug 2023
Slægt=0
     Sidse Kathrine Ingemansdatter blev født 28 marts 1830 i Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Ingemann Hansen. Sidse Kathrine Ingemansdatter blev døbt 4 april 1830 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.
     Hun døde 7 juli 1906 i Tisvildeleje, Tibirke, i en alder af 76 år. Hun blev begravet 12 juli 1906 fra Tibirke.
Far-Biologisk*Ingemann Hansen f. 28 Apr 1788, d. 19 Feb 1864

Barn af Sidse Kathrine Ingemansdatter

Jens Ingemansen

M, #10273, f. 1742
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Jens Ingemansen blev født i 1742, søn af Ingeman Jensen og Mette Jørgensdatter. Jens Ingemansen blev nævnt i skiftet efter Ingeman Jensen 16 december 1752.1
Far-Biologisk*Ingeman Jensen f. f 1715, d. 1752
Mor-Biologisk*Mette Jørgensdatter f. f 1715

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 362
  Mette Jørgensdatter
  Jens Ingemansen 10
  Jørgen Ingemansen 3
  Maren Ingemansdatter 17
  Kirsten Ingemansdatter 14.

Jens Ingemansen

M, #10411, f. før 1698
Senest redigeret=8 Jan 2022
Slægt=0
     Jens Ingemansen blev født før 1698, søn af Ingeman (?). Jens Ingemansen blev nævnt i skiftet efter Maren Ingemansdatter 9 juni 1698.1
Far-Biologisk*Ingeman (?) f. f 1636

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 338
  Laurs Laursen
  Laurs Laursen 16
  Ingemann Laursen 14
  Morten Laursen 12
  Olle Laursen 7
  Maren Laursdatter 22
  Kirsten Laursdatter 10
  Johanne Laursdatter

  Værge: Broder Jens Ingemannsen i Ørby.

Jørgen Ingemansen

M, #10291, f. 1749
Senest redigeret=23 Aug 2021
Slægt=0
     Jørgen Ingemansen blev født i 1749, søn af Ingeman Jensen og Mette Jørgensdatter.
     Jørgen Ingemansen's fæste af hus nr. 4, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Ole Olsen 19 november 1752.1 Jørgen Ingemansen blev nævnt i skiftet efter Ingeman Jensen 16 december 1752.2
     Jørgen Ingemansen overtog fæstet af et hus, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Peder Knudsen 21 november 1754.3
Far-Biologisk*Ingeman Jensen f. f 1715, d. 1752
Mor-Biologisk*Mette Jørgensdatter f. f 1715

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 317.
 2. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 362
  Mette Jørgensdatter
  Jens Ingemansen 10
  Jørgen Ingemansen 3
  Maren Ingemansdatter 17
  Kirsten Ingemansdatter 14.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 23.

Bodil Ingmandsdatter

K, #6270, f. cirka 1734
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bodil Ingmandsdatter blev født cirka 1734.
     Bodil blev gift før 1763 med Peder Nielsen Skræder.

Børn af Bodil Ingmandsdatter og Peder Nielsen Skræder

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 521, Holløse, 22de Familie, Søren Pedersen, M, 37, Gift, 1, Huusmand med Jord, Skræder, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 522, Holløse, 22de Familie, Anna Pedersdatter, K, 21, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 523, Holløse, 22de Familie, Peder Nielsen, M, 69, Gift, 1, lever af Undertag, , Mandens Fader, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 524, Holløse, 22de Familie, Bodil Ingmandsdatter, K, 67, Gift, 1, , , Mandens Moder, FT-1801, Bind 47, side 255,.

Bodil Ingmandsdatter1

K, #9642, f. før 1762
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Bodil blev gift med Hans Jørgensen.
     Bodil Ingmandsdatter blev født før 1762.
     Bodil Ingmandsdatter mistede Hans Jørgensen i 1782. Bodil Ingmandsdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Jørgensen 6 december 1782.2

Familie: Bodil Ingmandsdatter og Hans Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. Jørgensdatter?
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 836.

Hans Ingmandsen

M, #7823, f. 25 juli 1815, d. 12 maj 1871
Senest redigeret=11 Aug 2023
Slægt=1
     Hans Ingmandsen blev døbt 25 juli 1815 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.1
     Han døde 12 maj 1871 i Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 55 år. Han blev begravet 18 maj 1871 fra Tibirke.

Børn af Hans Ingmandsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1855Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ingeman Hansen og Ane Corneliusdatter, Tisvildeleje.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Ingmandsen, 25, Gift, Fisker, , 1, 246, et Huus, Tisvildeleie
  Maren Nielsdatter, 25, Gift, hans Kone, , 1, 247, et Huus, Tisvildeleie
  Ingmand Hansen, 3, Ugift, Deres Børn, , 1, 248, et Huus, Tisvildeleie
  Ane Katrine, 1, Ugift, Deres Børn, , 1, 249, et Huus, Tisvildeleie
  Ane Katrine, 18, Ugift, Tjenestepige, , 1, 250, et Huus, Tisvildeleie
  Niels Larsen, 72, Gift, Aftægtsmand, , 1, 251, et Huus, Tisvildeleie
  Sidse Jensdatter, 69, Gift, hans Kone, , 1, 252, et Huus, Tisvildeleie.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 41, gift, Gaardmand, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 295, A0856
  Bodil Larsdatter, 44, gift, hans Kone, Ramløse sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 296, A0856
  Hans Larsen, 12, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 297, A0856
  Lars Larsen, 11, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 298, A0856
  Johanne Larsdatter, 8, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 299, A0856
  Jørgen Larsen, 7, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 300, A0856
  Jens Larsen, 5, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 301, A0856
  Hans Sørensen, 18, -, Tjenestekarl, Vejby sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 302, A0856
  Sidse Jensdatter, 19, ugift, Tjenestepige, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, en Gaard, 1, 59, Opslag 7930|13, , 303, A0856.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A0866, 261, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Hans Ingmandsen, 35, gift, Fisker, Huusfader, Blistrup sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 262, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Maren Nielsdatter, 38, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 263, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Ingmand Hansen, 13, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 264, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Ane Catrine Hansdatter, 11, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 265, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Cornelius Hansen, 10, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 266, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Nicoline Hansdatter, 7, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 267, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Petronille Hansdatter, 5, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 268, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Sidse Hansdatter, 3, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,
  A0866, 269, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvildeleie, 56, et Huus, Lars Hansen, 1, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, 1850, Opslag 114898|10,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D7117, 332, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Hans Ingemandsen, M, 39, Gift, Husfader. Fisker, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 333, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Maren Nielsdatter, K, 43, Gift, Hans Kone, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 334, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Ingemand Hansen, M, 18, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 335, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Cornelius Hansen, M, 15, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 336, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Nicoline Hansdatter, K, 12, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 337, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Petronille Hansdatter, K, 10, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 338, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Sidse Hansdatter, K, 8, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 339, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Lars Hansen, M, 6, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,
  D7117, 340, Frederiksborg, Holbo, Tibirke, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvildeleje, 70, Et Hus, Hans Christian Hansen, M, 4, Ugift, Deres Barn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 120185|10,.

Peder Ingmandsen

M, #9640, f. 23 oktober 1803
Senest redigeret=3 Maj 2022
Slægt=1
     Peder Ingmandsen blev døbt 23 oktober 1803 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 29 marts 1818 i Blistrup.2 Han blev nævnt i skiftet efter Ingmand Pedersen 6 september 1823.3
     Peder Ingmandsen overtog fæstet af Matr. 16 a, Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Georg Flemming von Krogh 7 juli 1830.4
Far-Biologisk*Ingmand Pedersen f. 1769, d. 15 Jul 1823

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Smidstrup, Ingmand Pedersen og Karen Larsdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, *Ingmand Pedersen parcellist i Smidstrup, Blidstrup* 6 Sep 1823 pg 59
  WIFE:
  CH: Peder Ingmandsen 20
  Lars Ingmandsen 16
  Kirsten Ingmandsdr 28
  Marie Ingmandsdr = Peder Pedersen i Smidstrup
  Karen Ingmandsdr 10
  gd: Niels Pedersen gmd i Smidstrup & Christian Jensen tingmand i Underup
  by: Niels Andersen gmd i Hoyelt, Ole Larsen i Udsholt
  [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 207b, Peder og Lars Ingemann
  dsen efter Kammerjunker v. Krogh.

Oleff Ionsen

M, #9103, f. før 1477
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Oleff Ionsen blev født før 1477.
     Oleff Ionsen var før 1497 gårdfæster i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S39] Bent Christensen m. fl., compiler, Esrum klosters brevbog (Viborg: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 2002, 2002), Oleff Ionsen giver 15 Skæpper Rug, 18 Byg, 8 Havre, 1 Lam, 1 Gaas, 5 Høns.

Inger Ipsdatter

K, #6664, f. cirka 1759, d. 1793
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Inger Ipsdatter blev født cirka 1759.
     Inger blev gift før 1783 med Jens Larsen , søn af Lars Jørgensen og Maren Olsdatter.
     Hun døde i 1793 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 6 juli 1793.1

Barn af Inger Ipsdatter og Jens Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 421

  Lars Jensen 9.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 436, Ørbye Bye, 105, Jens Larsen, 32, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , huusbonde, FT-1787, 207,
  C1709, 437, Ørbye Bye, 105, Inger Ibsdatter, 28, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 207,
  C1709, 438, Ørbye Bye, 105, Lars Jensen, 4, , , , , ægte barn, FT-1787, 207,
  C1709, 439, Ørbye Bye, 105, Ole Jørgensen, 64, Ugift, , , , Mandens Farbroder, FT-1787, 207,
  C1709, 440, Ørbye Bye, 105, Ole Larsen, 24, Ugift, , , , Mandens Broder, FT-1787, 207,
  C1709, 441, Ørbye Bye, 105, Bodil Madsdatter, 18, Ugift, , , , Tienestepige, FT-1787, 207,.

Magrethe Ipsdatter

K, #2578, f. 19 juni 1781, d. 4 marts 1844
Senest redigeret=4 Maj 2022
Slægt=1
     Magrethe Ipsdatter blev døbt 19 juni 1781 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Magrethe blev gift 9 juni 1815 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Morten Pedersen , søn af Peder Mortensen og Gunild Nielsdatter.2
     Magrethe Ipsdatter mistede Morten Pedersen 1 januar 1841.3
     Hun døde 4 marts 1844 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 62 år.3 Hun blev begravet 12 marts 1844 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jeppe Olesen f. 1738

Børn af Magrethe Ipsdatter og Morten Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Olesen, Alme.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Olsen, 49, gift, Husbonde, Husmand, skomager, Alme, 93, 1787/3/12, , 417, 1, A1603
  Inger Nielsdatter, 43, gift, Madmoder, , Alme, 93, 1787/3/12, , 418, 1, A1603
  Kirsten Ipsdatter, 9, ugift, Barn, , Alme, 93, 1787/3/12, , 419, , A1603
  Margrethe Ipsdatter, 7, ugift, Barn, , Alme, 93, 1787/3/12, , 420, , A1603
  Maren Ipsdatter, 3, ugift, Barn, , Alme, 93, 1787/3/12, , 421, , A1603.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 511, Holløse, 19de Familie, Morten Pedersen, M, 30, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 512, Holløse, 19de Familie, Margrete Nielsdatter, K, 49, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 513, Holløse, 19de Familie, Povel Erlandsen, M, 16, Ugift, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 514, Holløse, 19de Familie, Anders Ipsen, M, 12, -, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 515, Holløse, 19de Familie, Margrete Ipsdatter, K, 16, Ugift, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 254,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 935, Hollese, 14, en Gaard, Morten Pedersen, M, 61, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 936, Hollese, 14, en Gaard, Magrethe Jeppesdatter, K, 53, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 937, Hollese, 14, en Gaard, Gudmann Mortensen, M, 17, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 938, Hollese, 14, en Gaard, Niels Mortensen, M, 12, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 939, Hollese, 14, en Gaard, Bodil Mortensdatter, K, 17, Ugift, Tjenestepige, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 940, Hollese, 14, en Gaard, Inger Pedersdatter, K, 3, Ugift, Sønnedatter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 731, Holløse, 13, et Huus, Morten Pedersen, 67, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,
  C3228, 732, Holløse, 13, et Huus, Magrethe Jeppesdatter, 59, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,
  C3228, 733, Holløse, 13, et Huus, Niels Mortensen, 18, Ugift, deres Søn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,
  C3228, 734, Holløse, 13, et Huus, Nille Jensdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,.

Hans Ipsen

M, #6295, f. cirka 1782
Senest redigeret=13 Maj 2021
Slægt=0
     Hans Ipsen blev født cirka 1782.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 581, Holløse, 37te Familie, Søren Ipsen, M, 30, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 582, Holløse, 37te Familie, Cisse Matisdatter, K, 42, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 583, Holløse, 37te Familie, Maren Olsdatter, K, 19, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 584, Holløse, 37te Familie, Anne Olsdatter, K, 16, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 585, Holløse, 37te Familie, Hans Olsen, M, 6, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 586, Holløse, 37te Familie, Inger Sørensdatter, K, 1, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 257,
  B3532, 587, Holløse, 37te Familie, Hans Ipsen, M, 19, Ugift, , , , Tjenestekarl, FT-1801, Bind 47, side 257,.

Lars Ipsen

M, #6649, f. 1754, d. 4 januar 1818
Senest redigeret=12 Jan 2022
Slægt=0
     Lars Ipsen var Jordløs Huusmand og Skræder.
     Lars Ipsen blev født i 1754.
     Lars blev gift før 1787 med Dorte Nielsdatter.
     Lars Ipsen overtog fæstet af et hus, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Svend Hansen 6 oktober 1797.1
     Lars Ipsen overtog fæstet af et jordløst hus, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Svend Hansen 31 december 1797.2
     Han døde 4 januar 1818 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.3 Han blev begravet 10 januar 1818 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.4

Familie: Lars Ipsen og Dorte Nielsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 19b.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 74.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, fattiglem i Holløse.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 413, Holløsse Bye, 99, Lars Ipsen, 40, Gift, 1, Huusmand og Skræder, , Mand, FT-1787, 206,
  C1709, 414, Holløsse Bye, 99, Dorthe Jensdatter, 44, Gift, 1, , , Kone, FT-1787, 206,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 500, Holløse, 15de Familie, Lars Ipsen, M, 53, Gift, 1, Jordløs Huusmand og Skræder, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 501, Holløse, 15de Familie, Dorte Nielsdatter, K, 60, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 254,
  B3532, 502, Holløse, 15de Familie, Lars Jensen, M, 23, Ugift, , , , Læredreng, FT-1801, Bind 47, side 254,.

Søren Ipsen

M, #7292, f. før 1804
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Søren Ipsen blev født før 1804.

Barn af Søren Ipsen og Sidse Larsdatter

Svend Isachsen

M, #11058, f. 1804
Senest redigeret=19 Okt 2022
Slægt=0
     Svend Isachsen blev født i 1804 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Flytning1829Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Hammerværket1
Folketælling18 februar 1834Toelt, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Toelt, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Møllersvend.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Isaksen, 30, Gift, daglejer og parcellist, Toelt, et hus, 54, Opslag 2007|11, , 355, B5811
  Margrethe Rasmusdat:, 29, Gift, hans kone, Toelt, et hus, 54, Opslag 2007|11, Rasmusdatter, 356, B5811
  Bodil Svendsdatter, 1, Ugift, deres datter, Toelt, et hus, 54, Opslag 2007|11, , 357, B5811
  Mette Hansdatter, 8, Ugift, deres plejedatter, Toelt, et hus, 54, Opslag 2007|11, , 358, B5811.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Isaaksen, 39, Gift, M, Parcellist, I Sognet, Toelt, et Huus, 1, 58, Opslag 6597|36, , 1230, C2467
  Magrethe Rasmusen, 39, Gift, K, hans Kone, Græsted, Toelt, et Huus, 1, 58, Opslag 6597|36, , 1231, C2467
  Bodil Svendsen, 12, -, K, deres, -, Toelt, et Huus, 1, 58, Opslag 6597|36, , 1232, C2467
  Lars Svendsen, 10, -, M, deres, -, Toelt, et Huus, 1, 58, Opslag 6597|36, , 1233, C2467.

Jens Iselsen

M, #7779, f. før 1703, d. 1754
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Jens Iselsen blev født før 1703.
     Han døde i 1754 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hans ejendele blev skiftet 12 juni 1754.1
     Jens Iselsen's fæste af et halvhus, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Ole Bendsen 3 december 1763.2

Børn af Jens Iselsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 557
  Hans Jensen 31
  Peder Jensen 27
  Niels Jensen 21
  Kirsten Jensdatter tjenende i Skærød.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 133b.

Johan Conrad Ith

M, #11823, f. 27 juli 1830, d. 22 november 1881
Senest redigeret=4 Jun 2023
Slægt=0
     Johan Conrad Ith var slagter.
     Johan Conrad Ith blev født 27 juli 1830 i Valby, Holbo, Frederiksborg, søn af Johan Jacob Ith.
     Han døde 22 november 1881 i Oringe, Vordingborg, i en alder af 51 år.
Far-Biologisk*Johan Jacob Ith f. 1776, d. 6 Aug 1842

Barn af Johan Conrad Ith

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1840Valby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Helsingørsgade 65, Hillerød3
Folketælling1 februar 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1870Helsinge, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Joh. Jacob Ith, 57, Gift, M, Forstbetjent, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 111, C7452
  Helene Abrahamsdatter, 41, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 112, C7452
  Ane Grethe Ithsdatter, 16, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 113, C7452
  Hanne Ithsdatter, 10, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 114, C7452
  Jacobine Ithsdatter, 7, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 115, C7452
  Johan Conrat Ith, 4, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 116, C7452
  Oline Ithsdadder, 1, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 117, C7452.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Jacob Ith, 63, Gift, Forstbetjent, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 103, C3227
  Helene Abrahamsdatter, 47, Gift, hans Kone, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 104, C3227
  Jacobine Ith, 13, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 105, C3227
  Johan Conrad Ith, 10, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 106, C3227
  Oline Ith, 7, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 107, C3227
  Jensine Ith, 4, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 108, C3227.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C4045, 1460, Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Hillerød Købstad, Helsingørsgade venstre Haand fra Torvet, 259, No. 65, Johan Christian Falk, M, 36, Gift, Skrædermester, Kjøbhvn, 1845, Opslag 7068|42,
  C4045, 1461, Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Hillerød Købstad, Helsingørsgade venstre Haand fra Torvet, 259, No. 65, Henriette Jacobine !!, K, 27, Gift, hans Kone, Hillerød, 1845, Opslag 7068|42,
  C4045, 1462, Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Hillerød Købstad, Helsingørsgade venstre Haand fra Torvet, 259, No. 65, Sigvart Ludvig Falk !!, M, 3, Ugift, deres Søn, Kjøbenh., 1845, Opslag 7068|42,
  C4045, 1463, Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Hillerød Købstad, Helsingørsgade venstre Haand fra Torvet, 259, No. 65, Søren Peter Holm, M, 28, Ugift, Skrædersvend, Odense, 1845, Opslag 7068|42,
  C4045, 1464, Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Hillerød Købstad, Helsingørsgade venstre Haand fra Torvet, 259, No. 65, Johan Conradt Ith, M, 15, Ugift, Skræderlærling, Valdbye Fbg Amt, 1845, Opslag 7068|42,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Conrad Ith, 30, Gift, Arbejdsmand, Mand, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 250, Lutheraner, D5552
  Sidse Jensen, 24, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 251, Lutheraner, D5552
  Ane Kathrine Jacobine Ith, 4, Ugift, Deres Barn, Kvinde, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 252, Lutheraner, D5552
  Johan Jacob Ith, 1, Ugift, Deres Barn, Mand, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 253, Lutheraner, D5552.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2393, 410, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Johan Conrad Ith, M, 39, G, Slagter, Husfader, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,
  E2393, 411, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Sidse Jensen, K, 33, G, Husmoder, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,
  E2393, 412, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Jacobine Ith, K, 13, U, Barn, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,
  E2393, 413, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Johan Jacob Ith, M, 10, U, Barn, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,.

Johan Jacob Ith

M, #11822, f. 26 december 1859, d. 2 oktober 1944
Senest redigeret=20 Aug 2023
Slægt=0
     Johan Jacob Ith var mormon.
     Johan Jacob Ith blev født 26 december 1859 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, søn af Johan Conrad Ith. Johan Jacob Ith udvandrede 1 oktober 1891 til USA.1
     Han døde 2 oktober 1944 i Brigham City, Box Elder, Utah, USA, i en alder af 84 år.
Far-Biologisk*Johan Conrad Ith f. 27 Jul 1830, d. 22 Nov 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1870Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Flytning15 november 1873Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge4
Flytning9 november 1874Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby5
Folketælling1 februar 1880Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1890Høbjerg, Helsinge, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Rejste over Hull, England.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Conrad Ith, 30, Gift, Arbejdsmand, Mand, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 250, Lutheraner, D5552
  Sidse Jensen, 24, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 251, Lutheraner, D5552
  Ane Kathrine Jacobine Ith, 4, Ugift, Deres Barn, Kvinde, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 252, Lutheraner, D5552
  Johan Jacob Ith, 1, Ugift, Deres Barn, Mand, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 37 - F1, 1860, Optællingsliste side 129, , 253, Lutheraner, D5552.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2393, 410, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Johan Conrad Ith, M, 39, G, Slagter, Husfader, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,
  E2393, 411, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Sidse Jensen, K, 33, G, Husmoder, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,
  E2393, 412, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Jacobine Ith, K, 13, U, Barn, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,
  E2393, 413, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 73, Hus, Johan Jacob Ith, M, 10, U, Barn, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 357,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Peder Olsen i Ørby.
  Af Helsinge.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Peder Olsen i Ørby. Af Helsinge.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Hansen, 52, Gift, Husfader, Parselist, M, Torupmagle By Torup Sogn, Langø By, En Gaard, , 229, 69, , 1366, Lutheran, C6981
  Benthe Kristine Nielsen, 47, Gift, Husmoder, K, Langø By Helsinge Sogn, Langø By, En Gaard, , 229, 69, , 1367, Lutheran, C6981
  Elen Marie Hansen, 7, Ugift, Deres Datter, K, Langø By Helsinge Sogn, Langø By, En Gaard, , 229, 69, , 1368, Lutheran, C6981
  Kristine Larsen, 8, Ugift, Deres Plejebarn, Under Fattigvæsenet, K, Græsted By Og Sogn, Langø By, En Gaard, , 229, 69, , 1369, Lutheran, C6981
  Johan Jakob Et??, 20, Ugift, Tjenestekarl, M, Helsinge By Og Sogn, Langø By, En Gaard, , 229, 69, , 1370, Lutheran, C6981
  Karoline Hejne, 18, Ugift, Tjenestepige, K, Stenløse By Og Sogn, Langø By, En Gaard, , 229, 69, , 1371, Lutheran, C6981.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5794, 747, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Høbjerg By, 7, Matr. No. 22, Johan Jacob Jehh?, M, 30, Gift, Bødker, Husfader, Helsinge, 1890, 35,
  C5794, 748, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Høbjerg By, 7, Matr. No. 22, Helene Kristine Heintz?, K, 32, Gift, Husmoder, Stenløse, 1890, 35,
  C5794, 749, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Høbjerg By, 7, Matr. No. 22, Helene Mathilde Sth., K, 5, Ugift, Datter, Helsingør, 1890, 35,
  C5794, 750, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Høbjerg By, 7, Matr. No. 22, Johan Axel Sth., M, 3, Ugift, Søn, Vinderød, 1890, 35,.

Johan Jacob Ith

M, #11824, f. 1776, d. 6 august 1842
Senest redigeret=10 Aug 2023
Slægt=0
     Johan Jacob Ith var forstbetjent.
     Johan Jacob Ith blev født i 1776.
     Han døde 6 august 1842 i Valby, Holbo, Frederiksborg.

Børn af Johan Jacob Ith

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1840Valby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Joh. Jacob Ith, 57, Gift, M, Forstbetjent, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 111, C7452
  Helene Abrahamsdatter, 41, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 112, C7452
  Ane Grethe Ithsdatter, 16, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 113, C7452
  Hanne Ithsdatter, 10, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 114, C7452
  Jacobine Ithsdatter, 7, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 115, C7452
  Johan Conrat Ith, 4, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 116, C7452
  Oline Ithsdadder, 1, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 117, C7452.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Jacob Ith, 63, Gift, Forstbetjent, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 103, C3227
  Helene Abrahamsdatter, 47, Gift, hans Kone, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 104, C3227
  Jacobine Ith, 13, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 105, C3227
  Johan Conrad Ith, 10, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 106, C3227
  Oline Ith, 7, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 107, C3227
  Jensine Ith, 4, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 108, C3227.

Johanne Ithsdatter

K, #11899, f. 29 februar 1824
Senest redigeret=10 Aug 2023
Slægt=0
     Johanne Ithsdatter blev født 29 februar 1824 i Valby, Holbo, Frederiksborg, datter af Johan Jacob Ith.
Far-Biologisk*Johan Jacob Ith f. 1776, d. 6 Aug 1842

Barn af Johanne Ithsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1870Nellerød, Mårum, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1901Nellerød, Mårum, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Joh. Jacob Ith, 57, Gift, M, Forstbetjent, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 111, C7452
  Helene Abrahamsdatter, 41, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 112, C7452
  Ane Grethe Ithsdatter, 16, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 113, C7452
  Hanne Ithsdatter, 10, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 114, C7452
  Jacobine Ithsdatter, 7, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 115, C7452
  Johan Conrat Ith, 4, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 116, C7452
  Oline Ithsdadder, 1, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 117, C7452.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2394, 568, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Nellerød, 128, Hus, Johanne Ithsen, K, 45, G, Væverske, Husmoder, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 499,
  E2394, 569, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Nellerød, 128, Hus, Jens Christian Nielsen, M, 9, U, Søn, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 499,
  E2394, 570, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Nellerød, 128, Hus, Ellen Kirstine Vilhelmine Marie Nielsen, K, 5, U, Datter, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 499,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E0623, 15, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Nellerød, 3, 14, Niels Hansen, M, G, Af Indrelidtfonden, Husfader, Geusted Sogn, 18201003, 1901, Hovedliste,
  E0623, 16, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Nellerød, 3, 14, Johanne Ithsdatter, K, G, Husgerning, Husmoder, Valby Sogn, 18240229, 1901, Hovedliste,
  E0623, 17, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Nellerød, 3, 14, Hans Martin Nielsen, M, S, Væver, Barn, Helsinge Sogn, 18481014, 1901, Hovedliste,.

Oline Ithsdatter

K, #11406, f. 2 april 1833
Senest redigeret=4 Jun 2023
Slægt=0
     Oline Ithsdatter var også kendt som Oline Ith.
     Oline Ithsdatter blev født 2 april 1833 i Valby, Holbo, Frederiksborg, datter af Johan Jacob Ith. Oline Ithsdatter blev døbt 8 april 1833 Valby.1
Far-Biologisk*Johan Jacob Ith f. 1776, d. 6 Aug 1842

Barn af Oline Ithsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Valby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning19 september 1848Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Gentofte4
Flytning3 maj 1849Mårum, Holbo, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby4
Folketælling1 februar 1850Kagerup, Mårum, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1870Helsinge, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Johan Jacob Ith og Lehne Abrahamsdatter, Valby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Joh. Jacob Ith, 57, Gift, M, Forstbetjent, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 111, C7452
  Helene Abrahamsdatter, 41, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 112, C7452
  Ane Grethe Ithsdatter, 16, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 113, C7452
  Hanne Ithsdatter, 10, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 114, C7452
  Jacobine Ithsdatter, 7, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 115, C7452
  Johan Conrat Ith, 4, Ugift, M, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 116, C7452
  Oline Ithsdadder, 1, Ugift, K, Deres Børn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 21, Opslag 3408|5, 117, C7452.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Jacob Ith, 63, Gift, Forstbetjent, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 103, C3227
  Helene Abrahamsdatter, 47, Gift, hans Kone, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 104, C3227
  Jacobine Ith, 13, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 105, C3227
  Johan Conrad Ith, 10, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 106, C3227
  Oline Ith, 7, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 107, C3227
  Jensine Ith, 4, Ugift, Deres Børn, Waldbye, et Huus, 1, 22, Opslag 6257|4, 108, C3227.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Lars Larsen i Mønge.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hendrik Broust, 50, Gift, M, Skolelærer og kirkesanger, Hedsberg, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 832, C6741
  Nicoline Larsen, 39, Gift, K, Hans Hustru, Annisse, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 833, C6741
  Carl Broust, 9, Ugift, M, Deres barn, Mårum, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 834, C6741
  Anna Broust, 9, Ugift, K, Deres barn, Mårum, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 835, C6741
  Frederik Broust, 7, Ugift, M, Deres barn, Mårum, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 836, C6741
  Alfred Broust, 3, Ugift, M, Deres barn, Mårum, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 837, C6741
  Margrethe Lassen, 65, Enke, K, Husfaderens svigermor, Holsten, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 838, C6741
  Mathilde Holmen, 19, Ugift, K, Lærerinde, København, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 839, C6741
  Oline ????, 17, Ugift, K, Tjenestepige, Valby Sogn, Frb. Amt, Mårum, Kagerup, 1, , 54, Opslag 114410|26, , 840, C6741.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Petersen, 43, Gift, Arbejdsmand, Mand, , Skævinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 11 - F1, 1860, Optællingsliste side 126, , 57, Lutheraner, D5552
  Oline Ith, 27, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 11 - F1, 1860, Optællingsliste side 126, , 58, Lutheraner, D5552
  Caroline Petrine Nielsen, 4, Ugift, Deres Barn, Kvinde, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 11 - F1, 1860, Optællingsliste side 126, , 59, Lutheraner, D5552
  Lars Peter Nielsen, 1, Ugift, Deres Barn, Mand, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 11 - F1, 1860, Optællingsliste side 126, , 60, Lutheraner, D5552.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Pedersen, 51, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Skævinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 121, Lutheran, E2393
  Oline Ith, 37, G, Husmoder, K, , Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 122, Lutheran, E2393
  Caroline Petrine Johanne Nielsen, 13, U, Barn, K, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 123, Lutheran, E2393
  Lars Peter Nielsen, 10, U, Barn, M, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 124, Lutheran, E2393
  Anne Marie Almine Nielsen, 4, U, Barn, K, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 125, Lutheran, E2393
  Johan Peter Nielsen, 1, U, Barn, M, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 126, Lutheran, E2393
  Bodil Marie Hansen, 21, U, Tjenestepige, K, , Alsønderup Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 127, Lutheran, E2393
  Inger Marie Jørgensen, 17, U, Tjenestepige, K, , Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 18, Hovedliste - side 339, , 128, Lutheran, E2393.

Maren Ivarsdatter

K, #4119, f. 1752
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Maren Ivarsdatter blev født i 1752.
     Maren blev gift før 1779 med Lars Jørgensen.

Børn af Maren Ivarsdatter og Lars Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jørgensen, 36, gift, Manden, Husmand, skrædder, Smidstrup By, , 13, 1787/1/7, , , 54, 1, A1601
  Maren Ivarsdatter, 35, gift, Konen, , Smidstrup By, , 13, 1787/1/7, , , 55, 1, A1601
  Jørgen Larsen, 10, ugift, Barn, , Smidstrup By, , 13, 1787/1/7, , , 56, , A1601
  Lars Larsen, 8, ugift, Barn, , Smidstrup By, , 13, 1787/1/7, , , 57, , A1601
  Cornelius Larsen, 4, ugift, Barn, , Smidstrup By, , 13, 1787/1/7, , , 58, , A1601.

Per Iørgensen

M, #9111, f. før 1477
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Per Iørgensen blev født før 1477.
     Per Iørgensen var før 1497 bryde i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S39] Bent Christensen m. fl., compiler, Esrum klosters brevbog (Viborg: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Viborg, 2002, 2002), Per Iørgensen, Bryden, 2 Pund Rug, 2 Pund Byg, 3 Tønder Havre, 1 Skilling Grot (= 9 Sk. lybsk og dansk eller 3/5 Mark Penge).

Ane Jacobsdatter

K, #5572, f. 1783, d. 20 august 1864
Senest redigeret=2 Okt 2022
Slægt=1
     Ane Jacobsdatter var ernærer sig med Haandarbeide.
     Ane Jacobsdatter blev født i 1783 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Brandt og Bodil Rasmusdatter.
     Hun døde 20 august 1864 i Rågeleje, Vejby.1 Hun blev begravet 25 august 1864 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Jacob Brandt f. 1748, d. f 1801
Mor-Biologisk*Bodil Rasmusdatter f. 1756, d. 15 Apr 1834

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Skt. Anna Gade 183, Helsingør3
Folketælling1 februar 1801Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1855Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1860Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Brandt, 39, Gift, Husbonde, M, Reserv. Lods, St. Anna Gaden 183, Opslag 521|62, , 1617, 1, C0897
  Bodil Rasmusdatter, 32, Gift, Hans Kone, K, , St. Anna Gaden 183, Opslag 521|62, , 1618, 1, C0897
  Jørgen [Jacobsen], 11, Ugift, Søn, M, , St. Anna Gaden 183, Opslag 521|62, , 1619, , C0897
  Sidse Marie [Jacobsdatter], 9, Ugift, Datter, K, , St. Anna Gaden 183, Opslag 521|62, , 1620, , C0897
  Hans [Jacobsen], 7, Ugift, Søn, M, , St. Anna Gaden 183, Opslag 521|62, , 1621, , C0897
  Anne [Jacobsdatter], 4, Ugift, Datter, K, , St. Anna Gaden 183, Opslag 521|62, , 1622, , C0897.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 328, Roveleje, 3die Familie, Bodil Rasmusdatter, K, 46, Enke(mand), 1, faaer Almisse til sine Faderløse Børn, , Huusmoder, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 329, Roveleje, 3die Familie, Anne Jacobsdatter, K, 17, Ugift, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 330, Roveleje, 3die Familie, Kirsten Jacobsdatter, K, 9, -, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 331, Roveleje, 3die Familie, Ole Jacobsen, M, 4, -, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 248,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 739, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Bodil Jacobsdatter, K, 78, Enke, Almisselem, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 740, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Anne Nielsdatter, K, 50, Ugift, hendes Børn, ernære sig med Haandarbeide, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 741, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Kirsten Jacobsdatter, K, 42, Ugift, hendes Børn, ernære sig med Haandarbeide, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 742, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Lars Nielsen, M, 15, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 743, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Jacob Nielsen, M, 12, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 744, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Inger Larine Johannesdatter, K, 4, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kirsten Jacobsdatter, 48, Ugift, Arbeidskone, , 1, 935, Huus, Raageleie
  Laurine Johannesdatter, 10, Ugift, hendes Barn, , 1, 936, Huus, Raageleie
  Ane Jacobsdatter, 57, Gift, Almisselem, , 1, 937, Huus, Raagele.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1196, Raageleie, 5, Et Huus, Kirsten Jacobsdtr, K, 53, Ugift, handler med Fisk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1197, Raageleie, 5, Et Huus, Laurine Johannesdtr, K, 15, Ugift, hendes Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1198, Raageleie, 5, Et Huus, Ane Jacobsdatter, K, 62, Ugift, Fattiglem, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1119, Vejby, 39, Rågeleje, Kirsten Jacobsdatter, K, 58, Ugift, Fiskehandler, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1120, Vejby, 39, Rågeleje, Ane Jacobsdatter, K, 70, Ugift, Hendes søster, Fattiglem, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 207, .O, Rågeleje, 38 Et Huus, 44, Kirsten Jacobsdatter, K, 63, U, Her i Sognet, Huusmoder Fiskeprangerske, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 207,
  E2695, FT-1855, 208, .O, Rågeleje, 38 Et Huus, 44, Ane Jacobsdatter, K, 73, U, Her i Sognet, Hendes Søster Huusjomfru, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 208,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1011, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F1, Et Hus, Kirsten Jacobsdatter, Kvinde, 68, Ugift, , , Fiskeprangerske, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1012, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F1, Et Hus, Ane Jacobsdatter, Kvinde, 78, Ugift, , , Hendes Søster. Fattiglem, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.

Ane Jacobsdatter

K, #6776, f. 1798
Senest redigeret=30 Okt 2022
Slægt=0
     Ane Jacobsdatter blev født i 1798.

Folketællinger og boliger

Flytning1818Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Ane Cathrine Jacobsdatter

K, #9288, f. 6 juni 1822
Senest redigeret=16 Jun 2022
Slægt=1
     Ane Cathrine Jacobsdatter blev født 6 juni 1822 i Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 7 juli 1822 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Ane blev gift 7 november 1851 i Mårum, Holbo, Frederiksborg, med Niels Larsen , søn af Lars Larsen.2

Barn af Ane Cathrine Jacobsdatter og Niels Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jacob Herlufsen og Johanne Pedersdatter, Nejlinge.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige i Kagerup.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Larsen, 36, Gift, , Maarum Sogn, Frederiksborg Amt, , Jordbruger, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 134, 606, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup
  Ane Kathrine Jacobsen, 38, Gift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 134, 607, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup
  Lars Nielsen, 9, Ugift, , Maarum Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 134, 608, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup
  Ane Margrethe Nielsen, 7, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 134, 609, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup
  Johanne Nielsen, 5, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 134, 610, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup
  Hans Peter Jacob Nielsen, 3, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 134, 611, Et Hus, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup.

Ane Kirstine Jacobsdatter

K, #7371, f. 1843
Senest redigeret=4 Apr 2023
Slægt=0
     Ane Kirstine Jacobsdatter blev født i 1843.

Folketællinger og boliger

Flytning2 maj 1861Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Vejby.

Ane Marie Jacobsdatter

K, #1204, f. cirka 1793, d. 5 januar 1872
Senest redigeret=30 Sep 2022
Slægt=0
     Ane Marie Jacobsdatter blev født cirka 1793 i Skovhastrup, Særløse, Voldborg, Roskilde.
     Ane blev gift før 1823 med Jens Jensen.
     Ane Marie Jacobsdatter mistede Jens Jensen 1 juli 1867.1
     Hun døde 5 januar 1872 i Saltrup, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 15 januar 1872 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Ane Marie Jacobsdatter og Jens Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Nielsen, 42, Gift, Gaardbeboer og Bonde, 2, , Huusbonde, M, 105, Skov-Hadstrup Bye
  Anne Larsdatter, 30, Gift, , 1, , Hans Kone, K, 106, Skov-Hadstrup Bye
  Kirsten Jacobsdatter, 11, Ugift, , , , Huusbondens Børn af 1ste Ægteskab, K, 107, Skov-Hadstrup Bye
  Ane Jacobsdatter, 9, Ugift, , , , Huusbondens Børn af 1ste Ægteskab, K, 108, Skov-Hadstrup Bye
  Hans Jacobsen, 3, Ugift, , , , Huusbondens Børn af 1ste Ægteskab, M, 109, Skov-Hadstrup Bye
  Maren Mortensdatter, 21, Ugift, , , , Tienestefolk, K, 110, Skov-Hadstrup Bye
  Christen Hansen, 13, Ugift, , , , Tienestefolk, M, 111, Skov-Hadstrup Bye.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 45, Gift, Huusmand, , M, 873, Udsholt, et Huus, Smidstrup Skoledistrict
  Ane Jacobsdatter, 41, Gift, hans Kone, , K, 874, Udsholt, et Huus, Smidstrup Skoledistrict
  Maren Jensdatter, 11, Ugift, Deres Børn, , K, 875, Udsholt, et Huus, Smidstrup Skoledistrict
  Kirsten Jensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, , K, 876, Udsholt, et Huus, Smidstrup Skoledistrict
  Christen Jensen, 4, Ugift, Deres Børn, , M, 877, Udsholt, et Huus, Smidstrup Skoledistrict
  Margrethe Jensdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , K, 878, Udsholt, et Huus, Smidstrup Skoledistrict.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 917, Ørbye, 11, Huus, Jens Jensen, 51, Ugift, Parcellist, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 918, Ørbye, 11, Huus, Ane Jacobsdatter, 48, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 919, Ørbye, 11, Huus, Kirsten Jensdatter, 16, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 920, Ørbye, 11, Huus, Christen Jensen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1201, Ørby, 7, Et Huus, Jens Jensen, M, 55, Gift, Parcellist, 1, Græsted Sogn Frborg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1202, Ørby, 7, Et Huus, Ane Christensdtr., K, 51, Gift, hans Kone, 1, Alume Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1203, Ørby, 7, Et Huus, Maren Jensdtr, K, 20, Ugift, Deres Datter, 1, Alume Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 945, Vejby, 7, Ørby, Jens Jensen, M, 61, Gift, Parcellist, husfader, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 376,
  C6743, 946, Vejby, 7, Ørby, Ane Jacobsdatter, K, 57, Gift, Hans Hustru, , 1, Særløse, Roskilde Amt, , FT-1850, Side 376,
  C6743, 947, Vejby, 7, Ørby, Maren Jensdatter, K, 27, Gift, Deres datter, Forsørges af familien, 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 376,
  C6743, 948, Vejby, 7, Ørby, Jens Christiansen, M, 2, Ugift, Hendes søn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 376,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 45, .O, Ørby, 7, Et Huus, 10, Jens Jensen, M, 67, U, Blidstrup, Parcellist Huusfader Lever af Lodden, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 215, , 45,
  E2695, FT-1855, 46, .O, Ørby, 7, Et Huus, 10, Ane Jacobsdatter, K, 63, G, Særløse, Roskilde Amt, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 215, , 46,
  E2695, FT-1855, 47, .O, Ørby, 7, Et Huus, 10, Maren Jensdatter, K, 32, G, Blidstrup, Deres Datter, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 215, , 47,
  E2695, FT-1855, 48, .O, Ørby, 7, Et Huus, 10, Christian Olsen, M, 33, G, Her i Sognet, Hendes Mand Daglejer, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 215, , 48,
  E2695, FT-1855, 49, .O, Ørby, 7, Et Huus, 10, Jens Christiansen, U, 7, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 215, , 49,
  E2695, FT-1855, 50, .O, Ørby, 7, Et Huus, 10, Ole Christiansen, M, 3, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 215, , 50,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 797, Unnerup Skoledistrikt, Ørby, 159 - F1, Et Hus, Jens Jensen, Mand, 72, Gift, , , Husfader. Aftægtsmand, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 274,
  D5558, 798, Unnerup Skoledistrikt, Ørby, 159 - F1, Et Hus, Ane Jacobsdatter, Kvinde, 68, Gift, , , Hans Kone, Særløse Sogn, Roskilde Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 274,.

Ane Marie Jacobsdatter

K, #2748, f. 2 januar 1827, d. 6 november 1890
Senest redigeret=21 Dec 2022
Slægt=1
     Ane Marie Jacobsdatter blev født 2 januar 1827 i Elsted, Snedsted, Hassing, Thisted. Hun blev døbt 16 april 1827 Snedsted, Hassing, Thisted.1
     Ane blev gift 17 august 1855 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Lars Hansen , søn af Hans Olsen og Bodil Larsdatter, bevidnet af Hans Olsen.2
     Hun døde af brystsyge 6 november 1890 i Vejby i en alder af 63 år.3 Hun blev begravet 12 november 1890 fra Vejby.4

Børn af Ane Marie Jacobsdatter og Lars Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Elsted, Snedsted, Hassing, Thisted5
Folketælling1 februar 1850Snedsted, Hassing, Thisted6
Flytning18 april 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge7
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1870et hus, Matr. 16, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1890Matr. 47, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jacob Andersen og Dorthe Kirstine Nielsdatter, Elsted.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Vejby.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Andersen, 43, Gift, M, Murer, Nørhaae Sogn, Thisted Amt, Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 139, C3136
  Dorthe Nielsdatter, 42, Gift, K, hans Kone, Her i Sognet [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 140, C3136
  Anne Mar: Jacobsen, 19, Ugift, K, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 141, C3136
  Peter Jacobsen, 12, Ugift, M, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 142, C3136
  Christen Jacobsen, 9, Ugift, M, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 143, C3136
  Mads Jacobsen, 6, Ugift, M, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 144, C3136
  Otto Jacobsen, 3, Ugift, M, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 145, C3136
  Johanne Jacobsen, 1, Ugift, K, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 146, C3136
  Thor Jacobsen, 1, Ugift, M, deres Børn, Do [Snedsted Sogn, Thisted Amt], Elsted By, et Huus, 1, 22, Opslag 7774|10, , 147, C3136.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Andersen, 48, Gift, M, Huusfader, Muurer, Nørhaa S. [Sogn, Thisted amt], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 68, D2951
  Dorthe Nielsd. [Nielsdatter], 46, Gift, K, hans Kone, Her i S. [Sognet], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 69, D2951
  Ane Marie Jacobs, [Jacobsen], 23, Ugift, K, deres Børn, do [Her i S. [Sognet]], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 70, D2951
  Christen Jacobsen, 13, Ugift, M, deres Børn, do [Her i S. [Sognet]], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 71, D2951
  Mads Jacobsen, 10, Ugift, M, deres Børn, do [Her i S. [Sognet]], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 72, D2951
  Otto Jacobsen, 7, Ugift, M, deres Børn, do [Her i S. [Sognet]], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 73, D2951
  Johanne Jacobs. [Jacobsen], 5, Ugift, K, deres Børn, do [Her i S. [Sognet]], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 74, D2951
  Thor Jacobsen, 5, Ugift, M, deres Børn, do [Her i S. [Sognet]], Snedsted By, et Huus, , 12, 117, , 75, D2951.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos hmd Ole Sørensen i Vejby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 53, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 12, Et Hus, Lars Hansen, Mand, 27, Gift, , , Husfader. Hjulmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 54, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 12, Et Hus, Ane Marie Jacobsdatter, Kvinde, 34, Gift, , , Hans Kone, Hjørring, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,
  D5558, 55, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 12, Et Hus, Christian Hansen, Mand, 5, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 257,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 83, Vejby, 21, Matr.nr. 16, Lars Hansen, M, 37, G, Hjulmager, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,
  E2429, 84, Vejby, 21, Matr.nr. 16, Ane Marie Jacobsen, K, 40, G, , Husmoder, Aalborg, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,
  E2429, 85, Vejby, 21, Matr.nr. 16, Niels Christian Hansen, M, 14, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,
  E2429, 86, Vejby, 21, Matr.nr. 16, Olivia Mathilde Hansen, K, 2, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 511, Vejby By, 1, Et Hus, Lars Hansen, M, 48, Gift, , Hjulmand og Husfader, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 25,
  C6987, 512, Vejby By, 1, Et Hus, Anne Marie Jacobsen, K, 54, Gift, , Hans Hustru, Kan ikke Læse Det, Lutheran, , FT-1880, 25,
  C6987, 513, Vejby By, 1, Et Hus, Niels Christian Hansen, M, 24, Ugift, , Medhjælper som Hjulmand, for sin Fader, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 25,
  C6987, 514, Vejby By, 1, Et Hus, Olivia Mathilde Hansen, K, 12, Ugift, , Datter i Huset, Vejby By Og Sogn, Lutheran, , FT-1880, 25,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 556, Vejby By, 5, Hus Matr. No. 47, Lars Hansen, M, 57, Gift, Hjulmand, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 557, Vejby By, 5, Hus Matr. No. 47, Ane Marie Jakobsen, K, 64, Gift, , , Husmoder, Jylland, Folkekirken, , FT-1890, 28,.

Anne Kirstine Jacobsdatter

K, #7258, f. 4 juni 1842, d. 29 juni 1842
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anne Kirstine Jacobsdatter blev født 4 juni 1842 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Jensen og Kirsten Jensdatter. Anne Kirstine Jacobsdatter blev døbt 12 juni 1842 Vejby.1
     Hun døde 29 juni 1842 i Vejby.2 Hun blev begravet 7 juli 1842 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jacob Jensen f. 1800, d. 10 Okt 1875
Mor-Biologisk*Kirsten Jensdatter f. 24 Apr 1803, d. 17 Jan 1883

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Anne Marie Jacobsdatter

K, #316, f. 5 juli 1844
Senest redigeret=9 Jul 2023
Slægt=1
     Anne Marie Jacobsdatter blev født 5 juli 1844 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Nielsen og Marie Pedersdatter. Anne Marie Jacobsdatter blev døbt 14 juli 1844 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 3 oktober 1858 i Vejby.2
     Anne blev gift 28 juni 1867 i Vejby med Jens Andersen , bevidnet af Jacob Nielsen og Hans Hansen.3
Far-Biologisk*Jacob Nielsen f. 22 Feb 1822
Mor-Biologisk*Marie Pedersdatter f. 10 Feb 1819, d. f 1901

Barn af Anne Marie Jacobsdatter og Jens Andersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Flytning1 november 1859Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby7
Flytning3 november 1859Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge8
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Flytning9 juni 1867Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge10
Flytning29 marts 1868Ringgive, Nørvang, Vejle, fra Vejby11
Folketælling1 februar 1880Gammelmark, Ringgive, Nørvang, Vejle12
Folketælling1 februar 1890Ulkind Mark, Ringgive, Nørvang, Vejle13
Folketælling1 februar 1901Give, Nørvang, Vejle14

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Vejby.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 311, Weiby, 66, En Gaard, Peder Andersen, M, 56, Gift, Gaardmand, 1, Strøe Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 312, Weiby, 66, En Gaard, Birthe Larsdatter, K, 47, Gift, hans Kone, 1, Ølsted Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 313, Weiby, 66, En Gaard, Johanne Pedersdatter, K, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Strøe Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 314, Weiby, 66, En Gaard, Ane Pedersdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Strøe Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 315, Weiby, 66, En Gaard, Hans Pedersen, M, 18, Ugift, Deres Børn, 1, Strøe Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 316, Weiby, 66, En Gaard, Anders Pedersen, M, 7, Ugift, Deres Børn, 1, Strøe Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 317, Weiby, 66, En Gaard, Marie Pedersdatter, K, 26, Gift, Deres Børn, 1, Strøe Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 318, Weiby, 66, En Gaard, Ane Marie Jacobsdatter, K, 1, Ugift, hendes Barn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 343, Vejby, 74, Vejby, Lars Peder Henriksen, M, 33, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 344, Vejby, 74, Vejby, Margrethe Jørgensdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 3, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 345, Vejby, 74, Vejby, Jens Larsen, M, 7, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 346, Vejby, 74, Vejby, Karen Larsdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 347, Vejby, 74, Vejby, Peder Larsen, M, 2, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 348, Vejby, 74, Vejby, Jacob Nielsen, M, 27, Gift, indsidderog daglejer, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 349, Vejby, 74, Vejby, Marie Pedersdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 3, Strøe Sogn, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 350, Vejby, 74, Vejby, Anne Jacobsdatter, K, 6, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 351, Vejby, 74, Vejby, Stine Jacobsdatter, K, 4, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 352, Vejby, 74, Vejby, Petronelle Jacobsdatter, K, 1, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 353, Vejby, 74, Vejby, Christoffer Madsen, M, 56, Enkemand, Aftægtsmand, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 354, Vejby, 74, Vejby, Karen Christoffersdatter, K, 14, Ugift, Hans datter, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 384, .O, Vejby, 7, Et Huus, 82, Jacob Nielsen, M, 33, G, Her i Sognet, Huudfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 384,
  E2695, FT-1855, 385, .O, Vejby, 7, Et Huus, 82, Marie Pedersdatter, K, 35, G, Strø, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, Født i Sigerslevøster, Strøsogn, 385,
  E2695, FT-1855, 386, .O, Vejby, 7, Et Huus, 82, Ane Marie Jacobsdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 386,
  E2695, FT-1855, 387, .O, Vejby, 7, Et Huus, 82, Petronelle Jacobsdatter, K, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 224, , 387,.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj præst Blichfeldt i Vejby.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Jacob Nielsen i Vejby.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 42, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 9, Et Hus, Jacob Nielsen, Mand, 38, Gift, , , Husfader. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 43, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 9, Et Hus, Marie Pedersdatter, Kvinde, 40, Gift, , , Hans Kone, StrøSogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 44, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 9, Et Hus, Petronille Jacobsen, Kvinde, 11, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 45, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 9, Et Hus, Ane Marie Jacobsen, Kvinde, 16, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hos hmd Jacob Nielsen i Vejby.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hønsekræmmer, boende hos Jacob Nielsen.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Andersen, 40, Gift, Nøddebo Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader, Husejer, lever af sin Jordlod, Lutheran, , M, 182, et Hus, Gammelby By og Mark
  Ane Marie Jakobsen, 35, Gift, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Hustru, Lutheran, , K, 183, et Hus, Gammelby By og Mark
  Niels Peder Andersen, 12, Ugift, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheran, , M, 184, et Hus, Gammelby By og Mark
  Laura Marie Andersen, 6, Ugift, Her i Sognet, , Deres Barn, Lutheran, , K, 185, et Hus, Gammelby By og Mark
  Udøbt Drengebarn, under 1 År, Ugift, Her i Sognet, , Deres Barn, Lutheran, , M, 186, et Hus, Gammelby By og Mark.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Andersen, 50, Gift, Husmand, Jordbuger, Nødebo Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader, Lutheraner, , M, 993, Ulkind Mark
  Ane Marie Jakobsen, 45, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Husmoder, Lutheraner, , K, 994, Ulkind Mark
  Jakob Nielsen Andersen, 10, , , Ringgive Sogn, , Barn, Lutheraner, , M, 995, Ulkind Mark
  Ane Johanne Andersen, 7, , , Ringgive Sogn, , Barn, Lutheraner, , K, 996, Ulkind Mark
  Hans Børresen Andersen, 4, , , Ringgive Sogn, , Barn, Lutheraner, , M, 997, Ulkind Mark.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D8850, 1473, Vejle, Nørvang, Give, Give, 318, 6b M.fl., Jens Andersen, M, G, Landbruger, Husfader, Nødebo Sogn. Sjælland, 18390817, 1901, Hovedliste,
  D8850, 1474, Vejle, Nørvang, Give, Give, 318, 6b M.fl., Ane Marie Jacobsen, K, G, Husmoder, Veilby Sogn. Sjælland, 18440706, 1901, Hovedliste,
  D8850, 1475, Vejle, Nørvang, Give, Give, 318, 6b M.fl., Hans Børresen Andersen, M, U, Barn, Ringive Sogn, 18840328, 1901, Hovedliste,
  D8850, 1476, Vejle, Nørvang, Give, Give, 318, 6b M.fl., Ane Johanne Andersen, K, U, Barn, Ringive Sogn, 18821121, 1901, Hovedliste,.

Anne Marie Jacobsdatter

K, #11206, f. 1815
Senest redigeret=26 Okt 2022
Slægt=0
     Anne Marie Jacobsdatter blev født i 1815.

Folketællinger og boliger

Flytning1833Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Marie Jacobsdatter

K, #11387, f. 1825
Senest redigeret=10 Nov 2022
Slægt=0
     Anne Marie Jacobsdatter blev født i 1825.

Folketællinger og boliger

Flytning1841Kregme, Strø, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Birthe Jacobsdatter

K, #210, f. 28 marts 1844, d. 6 februar 1872
Senest redigeret=11 Apr 2023
Slægt=1
     Birthe Jacobsdatter blev født 28 marts 1844 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Jensen og Ane Jørgensdatter. Birthe Jacobsdatter blev døbt 31 marts 1844 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 11 april 1857 i Vejby.1
     Birthe blev gift 11 juni 1865 i Vejby med Jens Clausen , søn af Kathrine Susanne Jørgensen, bevidnet af Jacob Jensen og Svend Larsen.2
     Hun døde 6 februar 1872 i Vejby i en alder af 27 år.3 Hun blev begravet 12 februar 1872 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jacob Jensen f. 16 Jun 1805, d. 23 Nov 1869
Mor-Biologisk*Ane Jørgensdatter f. 28 Maj 1805, d. 21 Jul 1879

Børn af Birthe Jacobsdatter og Jens Clausen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1 december 1860Søborg, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby8
Flytning2 maj 1862Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Gilleleje9
Folketælling1 februar 1870et hus fra Bogknold, Matr. 07, Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl fra Søborg Sogn
  Pige af Vejby.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 206, Weiby, 44, Et Huus, Jacob Jensen, M, 39, Gift, Parcellist, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 207, Weiby, 44, Et Huus, Anne Jørgens Dat., K, 38, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 208, Weiby, 44, Et Huus, Jens Jacobsen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 209, Weiby, 44, Et Huus, Maren Jacobs Dat, K, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 210, Weiby, 44, Et Huus, Peder Jacobsen, K, 5, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 211, Weiby, 44, Et Huus, Lars Jacobsen, M, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 212, Weiby, 44, Et Huus, Birthe Jørgens Dat., K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Jensen, 45, Gift, Husmand med jordlod, husfader, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , M, 275, Vejby, Vejby
  Anne Jørgensdatter, 45, Gift, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, , 1, , K, 276, Vejby, Vejby
  Peder Jacobsen, 13, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 277, Vejby, Vejby
  Lars Jacobsen, 9, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 278, Vejby, Vejby
  Birthe Jacobsdatter, 6, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, , 1, , K, 279, Vejby, Vejby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 695, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Jacob Jensen, M, 50, G, Her i Sognet, Huusmand Lever af sin Jordlod, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 695,
  E2695, FT-1855, 696, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Ane Jørgensdatter, K, 50, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 696,
  E2695, FT-1855, 697, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Lars Jacobsen, M, 14, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 697,
  E2695, FT-1855, 698, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Birthe Jacobsdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 698,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 516, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Svend Olsen, Mand, 56, Enke(mand), , , Husfader. Gaardmand, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 517, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Hans Svendsen, Mand, 23, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 518, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Ole Svendsen, Mand, 15, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 519, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Karen Marie Svendsen, Kvinde, 11, Ugift, , , Hans Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 520, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Børge Nielsen, Mand, 20, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 521, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Birthe Jacobsdatter, Kvinde, 16, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 522, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 105, En Gaard, Ane Andersdatter, Kvinde, 25, Ugift, , , Tjenestepige, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Svend Olsen i Holløse.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Jacob Jensen i Vejby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 127, Vejby, 31, Hus Fra Borknold, Jens Clausen, M, 31, G, Arbejdsmand, Husfader, Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 128, Vejby, 31, Hus Fra Borknold, Birthe Jacobsen, K, 25, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 129, Vejby, 31, Hus Fra Borknold, Karl Christian Klausen, M, 4, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,
  E2429, 130, Vejby, 31, Hus Fra Borknold, Ane Jørgine Klausen, K, 1, U, , Barn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 740,.

Birthe Kirstine Jacobsdatter

K, #1495, f. 26 august 1846, d. 16 oktober 1850
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Birthe Kirstine Jacobsdatter blev født 26 august 1846 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Nielsen og Marie Pedersdatter. Birthe Kirstine Jacobsdatter blev døbt 6 september 1846 Vejby.1
     Hun døde 16 oktober 1850 i Vejby i en alder af 4 år.2 Hun blev begravet 23 oktober 1850 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jacob Nielsen f. 22 Feb 1822
Mor-Biologisk*Marie Pedersdatter f. 10 Feb 1819, d. f 1901

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 343, Vejby, 74, Vejby, Lars Peder Henriksen, M, 33, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 344, Vejby, 74, Vejby, Margrethe Jørgensdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 3, Valby Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 345, Vejby, 74, Vejby, Jens Larsen, M, 7, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 346, Vejby, 74, Vejby, Karen Larsdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 347, Vejby, 74, Vejby, Peder Larsen, M, 2, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 348, Vejby, 74, Vejby, Jacob Nielsen, M, 27, Gift, indsidderog daglejer, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 349, Vejby, 74, Vejby, Marie Pedersdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 3, Strøe Sogn, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 350, Vejby, 74, Vejby, Anne Jacobsdatter, K, 6, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 351, Vejby, 74, Vejby, Stine Jacobsdatter, K, 4, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 352, Vejby, 74, Vejby, Petronelle Jacobsdatter, K, 1, Ugift, Deres barn, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 353, Vejby, 74, Vejby, Christoffer Madsen, M, 56, Enkemand, Aftægtsmand, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,
  C6743, 354, Vejby, 74, Vejby, Karen Christoffersdatter, K, 14, Ugift, Hans datter, , 3, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 356,.

Bodil Kirstine Jacobsdatter

K, #516, f. 23 august 1819, d. 9 juni 1887
Senest redigeret=26 Jul 2023
Slægt=1
     Bodil Kirstine Jacobsdatter blev født 23 august 1819 i Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Hansen. Bodil Kirstine Jacobsdatter blev døbt 31 oktober 1819 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Bodil blev gift 23 november 1844 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Peder Christophersen.2
     Bodil Kirstine Jacobsdatter mistede Peder Christophersen 9 juli 1878.3
     Bodil blev gift 26 april 1879 i Vejby med Hans Pedersen , søn af Peder Hansen, bevidnet af Niels Olsen og Lars Hansen.4
     Hun døde 9 juni 1887 i Vejby i en alder af 67 år.3 Hun blev begravet 16 juni 1887 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jacob Hansen f. c 1793, d. 10 Jan 1858

Barn af Bodil Kirstine Jacobsdatter og Hans Pedersen

Børn af Bodil Kirstine Jacobsdatter og Peder Christophersen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1 november 1836Mårum, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2
Flytning1843Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2
Folketælling1 februar 1845et hus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860et hus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Matr. 38, Gadehus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jacob Hansen og Ane Larsdatter, Nejlinge.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Smed husmand enkemand af Ørby
  Enke af Ørby.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Hansen, 39, Gift, M, Huusmand og Dagleier, Neilinge Bye, et Huus, 2, FKT-protokol B.31 s. 145, , 1112, C7448
  Ane Larsdatter, 48, Gift, K, hans Kone, Neilinge Bye, et Huus, 2, FKT-protokol B.31 s. 145, , 1113, C7448
  Bodil Kirstine Jacobsdatter, 15, Ugift, K, Deres Børn, Neilinge Bye, et Huus, 2, FKT-protokol B.31 s. 145, , 1114, C7448
  Lars Jacobsen, 9, Ugift, M, Deres Børn, Neilinge Bye, et Huus, 2, FKT-protokol B.31 s. 145, , 1115, C7448.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Christophersen, 35, Gift, M, Arbeidsmand, Ramløse Fbr. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 515, C4529
  Bodil Jacobsdatter, 25, Gift, K, hans Kone, Græsted Fbg. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 516, C4529
  Christopher Pedersen, 12, Ugift, M, Deres Børn, Ramløse Fbr. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 517, C4529
  Kirsten Pedersdatter, 9, Ugift, K, Deres Børn, Ramløse Fbr. Amt, Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 518, C4529
  Ane Hansdatter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Her i Sognet [Vejby], Ørby, Et Huus, 2, 109, Opslag 8077|18, 519, C4529.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 523, Vejby, 105, Ørby, Peder Christoffersen, M, 42, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 524, Vejby, 105, Ørby, Birthe Jacobsen, K, 32, Gift, Hans Hustru, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 525, Vejby, 105, Ørby, Kirsten Pedersdatter, K, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 526, Vejby, 105, Ørby, Anne Kirstine Pedersdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 527, Vejby, 105, Ørby, Margrethe Pedersdatter, K, 5, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,
  C6743, 528, Vejby, 105, Ørby, Søren Pedersen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 361,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 889, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Peder Christoffersen, M, 47, G, Ramløse, Huusfader Arbejdsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 889,
  E2695, FT-1855, 890, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Birthe Jacobsdatter, K, 37, G, Helsinge, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 890,
  E2695, FT-1855, 891, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Ane Kirstine Pedersen, K, 12, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 891,
  E2695, FT-1855, 892, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Margrethe Pedersdatter, K, 10, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 892,
  E2695, FT-1855, 893, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Søren Pedersen, M, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 893,
  E2695, FT-1855, 894, .O, Ørby, 109, Et Huus, 194, Ane Marie Pedersen, K, 2, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 894,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Christophersen, 52, Gift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Arbejdsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 266, 537, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Birthe Jacobsdatter, 44, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 266, 538, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Frederikke Pedersen, 5, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Datter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 266, 539, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 734, Ørby, 170, ...??huset Matr.nr. 38, Peder Christoffersen, M, 61, G, Aftægtsmand, Husfader, Huseby. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 735, Ørby, 170, ...??huset Matr.nr. 38, Bodil Kirstine Jacobsdatter, K, 50, G, Medhjælperinde, Husmoder, Nejlinge. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 736, Ørby, 170, ...??huset Matr.nr. 38, Frederikke Pedersen, K, 13, U, Pige, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 737, Ørby, 170, ...??huset Matr.nr. 38, Hans Peder Olsen, M, 3, U, Dreng, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 738, Ørby, 170, ...??huset Matr.nr. 38, Anders Peder Sørensen, M, 0, U, Dreng, Barn, Ørby. Vej, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 91, Ørby By, 10, Et Hus, Hans Pedersen, M, 54, Gift, , Husfader, Inderste, Smed, Blistrup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 92, Ørby By, 10, Et Hus, Bodil Kirstine Jacobs Datter, K, 60, Gift, , Hans Hustru, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 93, Ørby By, 10, Et Hus, Hans Peter Olsen, M, 13, Ugift, , Deres Plejesøn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,.

Johanne Jacobsdatter

K, #693, f. cirka 1791, d. 16 april 1869
Senest redigeret=7 Sep 2022
Slægt=1
     Johanne Jacobsdatter blev født cirka 1791 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Andersen og Bodil Sørensdatter.
     Johanne blev gift 17 november 1826 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Jens Hansen , søn af Unge Hans Pedersen og Ane Larsdatter, bevidnet af Peder Sørensen.1
     Johanne Jacobsdatter mistede Jens Hansen 16 februar 1867.2
     Hun døde 16 april 1869 i Holløse, Vejby.2 Hun blev begravet 22 april 1869 fra Vejby.3
Far-Biologisk*Jacob Andersen f. c 1744, d. 26 Sep 1831
Mor-Biologisk*Bodil Sørensdatter f. c 1769, d. 29 Apr 1832

Børn af Johanne Jacobsdatter og Jens Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Tavler
Lars Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl 27 år af Holløse
  Pige af Holløse 35 år.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 529, Holløse, 24de Familie, Jacob Andersen, M, 63, Gift, 2, Jordløs Huusmand, Daglejer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 530, Holløse, 24de Familie, Bodil Sørensdatter, K, 33, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 531, Holløse, 24de Familie, Johanne Jacobsdatter, K, 10, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 255,
  B3532, 532, Holløse, 24de Familie, Søren Jacobsen, M, 5, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 255,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 968, Hollese, 21, et Huus, Jens Hansen, M, 36, Gift, Tærsker, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 969, Hollese, 21, et Huus, Johanne Jacobsdatter, K, 44, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 970, Hollese, 21, et Huus, Ane Jensdatter, K, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,
  C7453, 971, Hollese, 21, et Huus, Jens Jensen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 287,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Hansen, 42, Gift, Huusmand med Lod, , 1, 710, et Huus, Holløse
  Johanne Jacobsdatter, 50, Gift, hans Kone, , 1, 711, et Huus, Holløse
  Ane Jensdatter, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, 712, et Huus, Holløse
  Jens Jensen, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, 713, et Huus, Holløse
  Ane Jensdatter, 79, Enke, Aftægtskone, , 1, 714, et Huus, Holløse.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 688, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 7, Et Huus, Jens Hansen, M, 47, Gift, Huusmd. med Jordlod Fæster, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 689, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 7, Et Huus, Johanne Jacobs Datter, K, 55, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 690, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 7, Et Huus, Ane Jens Datter, K, 17, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 691, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 7, Et Huus, Jens Jensen, M, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 683, Vejby, 2, Holløse by, Jens Hansen, M, 53, Gift, Husmand og daglejer, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 684, Vejby, 2, Holløse by, Johanne Jacobsdatter, K, 59, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 685, Vejby, 2, Holløse by, Ane Jensdatter, K, 22, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 686, Vejby, 2, Holløse by, Jens Jensen, M, 17, Ugift, Snedkerlærling, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 687, Vejby, 2, Holløse by, Søren Jacobsen, M, 54, Ugift, Pensionist, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1123, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 218, Et Hus, Jens Hansen, Mand, 61, Gift, , , Husfader. Husmand med jordlod, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1124, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 218, Et Hus, Johanne Jacobsdatter, Kvinde, 69, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1125, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 218, Et Hus, Jens Jensen, Mand, 27, Ugift, , , Deres Søn. Snedker, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1126, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 218, Et Hus, Lars Larsen, Mand, 19, Ugift, Snedkerlærling, , , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1127, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 218, Et Hus, Søren Jacobsen, Mand, 64, Ugift, , , Pensionist, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,.

Karen Jacobsdatter

K, #7222, f. 14 september 1788, d. 16 marts 1853
Senest redigeret=28 Aug 2022
Slægt=1
     Karen Jacobsdatter blev døbt 14 september 1788 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Karen blev gift 18 februar 1817 i Blistrup med Niels Hansen.2
     Hun døde 16 marts 1853 i Græsted, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 64 år. Hun blev begravet 24 marts 1853 fra Græsted.
Far-Biologisk*Jacob Larsen f. 1750, d. f 1801
Mor-Biologisk*Ingeborg Jensdatter f. 1762

Børn af Karen Jacobsdatter og Niels Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Højelt, Jacob Larsen.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Pedersen, 31, Gift, M, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 128, 1, B3533
  Ingeborg Jensdatter, 39, Gift, K, hans Kone, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 129, 2, B3533
  Niels Jacobsen, 19, Ugift, M, hans Sted-Børn, lærer Hiulmand haandværk, Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 130, , B3533
  Karen Jacobsdatter, 13, Ugift, K, hans Sted-Børn, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 131, , B3533
  Margaretha Jacobsdatter, 9, Ugift, K, hans Sted-Børn, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 132, , B3533
  Cisse Jensdatter, 3, Ugift, K, hans egne Døttre, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 133, , B3533
  Anna Jensdatter, 1, Ugift, K, hans egne Døttre, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 134, , B3533
  Lars Jensen, 16, Ugift, M, Tieneste-Dræng, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 135, , B3533
  Birthe Nielsdatter, 80, Enke(mand), K, Konens Moder, , Høyelt Bye, 2den Familie, Bind 47, side 4, , 136, 1, B3533.

Karen Jacobsdatter

K, #11071, f. 1798
Senest redigeret=19 Okt 2022
Slægt=0
     Karen Jacobsdatter blev født i 1798.
     Karen blev gift før 1829 med Peder Pedersen.

Familie: Karen Jacobsdatter og Peder Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Pedersen, 32, Gift, M, Parcellist og (Uhrmager), Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 19, Opslag 2059|22, , 740, C7444
  Karen Jacobsdatter, 34, Gift, K, hans Kone, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 19, Opslag 2059|22, , 741, C7444
  Niels Pedersen, 5, Ugift, M, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 19, Opslag 2059|22, , 742, C7444
  Bodil Kirstine Pedersdatter, 3, Ugift, K, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 19, Opslag 2059|22, , 743, C7444
  Jacob Pedersen, 1, Ugift, M, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 19, Opslag 2059|22, , 744, C7444
  Sidse Pedersdatter, 80, Enke, K, Aftægtskone, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 19, Opslag 2059|22, , 745, C7444.

Kirsten Jacobsdatter

K, #817, f. 1 marts 1843
Senest redigeret=11 Jul 2023
Slægt=1
     Kirsten Jacobsdatter blev født 1 marts 1843 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jacob Johansen og Pernille Hansdatter. Kirsten Jacobsdatter blev døbt 5 marts 1843 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 19 april 1857 i Vejby.1
     Kirsten blev gift 13 december 1864 i Vejby med Jens Jensen , søn af Jens Hansen og Johanne Jacobsdatter, bevidnet af Jens Hansen og Jacob Johansen.2
Far-Biologisk*Jacob Johansen f. 1 Mar 1812, d. 2 Nov 1874
Mor-Biologisk*Pernille Hansdatter f. 9 Feb 1800, d. 13 Jun 1867

Barn af Kirsten Jacobsdatter og Jens Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Holløse Lyng, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning28 juli 1868Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby6
Folketælling1 februar 1870Ramløse, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1880Ramløse, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1890Ramløse, Holbo, Frederiksborg9
Tavler
Lars Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Johansen, 33, Gift, M, Parcelist Fæster, Blidstrup Sogn, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, Et Huus, 2, 29, Opslag 8077|26, 804, C4529
  Petronille Hans Datter, 46, Gift, K, hans Kone, Helsinge Sogn, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, Et Huus, 2, 29, Opslag 8077|26, 805, C4529
  Christian Jensen, 8, Ugift, M, Deres Børn, Her i Sognet [Vejby], Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, Et Huus, 2, 29, Opslag 8077|26, 806, C4529
  Kirsten Jacobs Datter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Her i Sognet [Vejby], Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, Et Huus, 2, 29, Opslag 8077|26, 807, C4529
  Mads Christophersen, 80, Enkemand, M, Aftægtsmand, Her i Sognet [Vejby], Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, Et Huus, 2, 29, Opslag 8077|26, 808, C4529
  Laurine Lars Datter, 27, Ugift, K, den Gamles Huusholderske Væver, Her i Sognet [Vejby], Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, Et Huus, 2, 29, Opslag 8077|26, 809, C4529.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 824, Vejby, 32, Holløse Lyng, Jacob Johansen, M, 38, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 825, Vejby, 32, Holløse Lyng, Petronelle Jensdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 826, Vejby, 32, Holløse Lyng, Hans Jensen, M, 25, Ugift, Deres søn, fraværende, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 827, Vejby, 32, Holløse Lyng, Christian Jensen, M, 12, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 828, Vejby, 32, Holløse Lyng, Kirsten Jacobsdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,
  C6743, 829, Vejby, 32, Holløse Lyng, Jens Jensen, M, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 371,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1271, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 245, Et Hus, Jacob Johansen, Mand, 48, Gift, , , Husfader. Parcellist, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1272, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 245, Et Hus, Petronille Hansdatter, Kvinde, 60, Gift, , , Hans Kone, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1273, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 245, Et Hus, Susanne Kirstine Jensdatter, Kvinde, 32, Ugift, , , Deres Barn. Væverpige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,
  D5558, 1274, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 245, Et Hus, Kirstine Jacobsdatter, Kvinde, 17, Ugift, , , Deres Barn. Sypige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 286,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Prc i Holløse. Solgt stedet til Ole Pedersen i Lunde.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 36, Gift, Husfader, M, Jordbruger, Ramløse, Gård, , 23, 555, , 824, Lutheraner, A4523
  Kirstine Jacobsen, 26, Gift, Husmoder, K, , Ramløse, Gård, , 23, 555, , 825, Lutheraner, A4523
  Hanne Kirstine Petronelle Jensen, 1, Ugift, Datter, K, , Ramløse, Gård, , 23, 555, , 826, Lutheraner, A4523
  Søren Jacobsen, 73, Ugift, Slægtning, M, , Ramløse, Gård, , 23, 555, , 827, Lutheraner, A4523
  Lars Pedersen, 69, Enke, , M, Aftægtsmand, Ramløse, Gård, , 23, 555, , 828, Lutheraner, A4523.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 46, Gift, , Husfader, Jordbruger, Lutheraner, , M, 750, Huus, Ramløse
  Kirsten Jacobsen, 36, Gift, , Husmoder, Lutheraner, , K, 751, Huus, Ramløse
  Hanne Kirstine Jensen, 11, Ugift, , Deres Datter, Lutheraner, , K, 752, Huus, Ramløse.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 56, gift, Gaardejer, Vejby Sogn, , Husfader, Luteraner, M, 495, Ramløse
  Kirsten Jakobsen, 46, gift, , Vejby Sogn, , Husmoder, Luteraner, K, 496, Ramløse
  Hanne Kristine Petronelle Jensen, 21, ugift, , Vejby Sogn, , Barn, Luteraner, K, 497, Ramløse.

Kirsten Jacobsdatter

K, #1153, f. 16 oktober 1805, d. 6 september 1862
Senest redigeret=15 Okt 2022
Slægt=1
     Kirsten Jacobsdatter blev døbt 16 oktober 1805 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Kirsten blev gift 8 januar 1830 i Blistrup med Lars Ingemandsen , søn af Ingmand Pedersen.2
     Hun døde 6 september 1862 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 56 år.3 Hun blev begravet 12 september 1862 fra Vejby.2

Børn af Kirsten Jacobsdatter og Lars Ingemandsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jacob Svendsen og Bodil Hendrichsdatter, Smidstrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 635, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Lars Ingemannsen, M, 27, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,
  C7453, 636, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Kirsten Jacobsdatter, K, 29, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,
  C7453, 637, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Jens Larsen, M, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,
  C7453, 638, Af Ørbye Sogn, henlagt til Aagerup Skoledistrict, 2, en Gaard, Lars Larsen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 278,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Ingemansen, 33, Gift, Gaardmand
  Kirsten Jacobsdatter, 35, Gift, hans Kone
  Lars Larsen, 8, Ugift, Deres Børn
  Jacob Larsen, 5, Ugift, Deres Børn
  Rasmus Larsen, 1, Ugift, Deres Børn
  Ole Andersen, 17, Ugift, Tjenestekarl
  Karen Jensdatter, 70, Enke, Aftægtskone.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1150, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Lars Ingermansen, M, 38, Gift, Gaardmand, 1, Blidstrup S Frbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1151, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Kirsten Jakobs Dtr, K, 40, Gift, hans Hustru, 1, Blidstrup S Frbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1152, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Lars Larsen, M, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1153, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Jacob Larsen, M, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1154, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Rasmus Larsen, M, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,
  C4529, 1155, Ørby i Aagerup Skoledistrikt, 2, En Gaard, Bodil Kirstine Larsen, K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.399,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 860, Vejby, 2, Ørby, Lars Ingemansen, M, 44, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 861, Vejby, 2, Ørby, Kirsten Jakobsdatter, K, 45, Gift, Hans Hustru, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 862, Vejby, 2, Ørby, Jakob Larsen, M, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 863, Vejby, 2, Ørby, Gertrud Larsen, K, 11, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 864, Vejby, 2, Ørby, Bodil Larsdatter, K, 6, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,
  C6743, 865, Vejby, 2, Ørby, Niels Larsen, M, 2, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 373,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 308, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Lars Ingemannsen, M, 49, G, Blidstrup, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 308,
  E2695, FT-1855, 309, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Kirsten Jacobsdatter, K, 50, G, Blidstrup, Hans Hustru, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 309,
  E2695, FT-1855, 310, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Jacob Larsen, M, 20, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 310,
  E2695, FT-1855, 311, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Rasmus Larsen, M, 16, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 311,
  E2695, FT-1855, 312, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Bodil Kirstine Larsdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 312,
  E2695, FT-1855, 313, .O, Ørby, 2, En Gaard, 67, Niels Larsen, M, 7, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Aagerup Skoledistrikt, F. 221, , 313,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 719, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Lars Ingemansen, Mand, 54, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 720, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Kirsten Jakobsdatter, Kvinde, 55, Gift, , , Hans Hustru, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 721, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Rasmus Larsen, Mand, 21, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 722, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Bodil Kirstine Larsen, Kvinde, 16, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 723, Aagerup Skoledistrikt, 146, En Gaard, Niels Larsen, Mand, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,.

Kirsten Jacobsdatter

K, #1302, f. 28 maj 1792, d. 3 juni 1875
Senest redigeret=2 Okt 2022
Slægt=1
     Kirsten Jacobsdatter var Fiskehandler. Hun blev døbt 28 maj 1792 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Kirsten Jacobsdatter overtog fæstet af Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Bodil Rasmusdatter i 1834.
     Kirsten Jacobsdatter's fæste af Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Lars Nielsen før 1857.
     Hun døde 3 juni 1875 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 83 år.2 Hun blev begravet 9 juni 1875 fra Vejby.3
Far-Biologisk*Jacob Brandt f. 1748, d. f 1801
Mor-Biologisk*Bodil Rasmusdatter f. 1756, d. 15 Apr 1834

Børn af Kirsten Jacobsdatter og Niels Larsen

Barn af Kirsten Jacobsdatter og Johannes Magnussen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1855Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1860Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Dom 2de Pentecos Jacob Brands datter Kirsten, baaren af Lars Pedersens Hstru i Raageleye, faddere Hans Pedersen, Peder Larsen, Niels Larsen, Ellen Oles Datter, Pernille Peders Datter alle fra Hesselberg.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 328, Roveleje, 3die Familie, Bodil Rasmusdatter, K, 46, Enke(mand), 1, faaer Almisse til sine Faderløse Børn, , Huusmoder, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 329, Roveleje, 3die Familie, Anne Jacobsdatter, K, 17, Ugift, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 330, Roveleje, 3die Familie, Kirsten Jacobsdatter, K, 9, -, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 331, Roveleje, 3die Familie, Ole Jacobsen, M, 4, -, , , , -, FT-1801, Bind 47, side 248,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 739, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Bodil Jacobsdatter, K, 78, Enke, Almisselem, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 740, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Anne Nielsdatter, K, 50, Ugift, hendes Børn, ernære sig med Haandarbeide, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 741, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Kirsten Jacobsdatter, K, 42, Ugift, hendes Børn, ernære sig med Haandarbeide, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 742, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Lars Nielsen, M, 15, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 743, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Jacob Nielsen, M, 12, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 744, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 14, Rougeleje, et Huus uden Jord, Inger Larine Johannesdatter, K, 4, Ugift, den Sidstes uægte Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kirsten Jacobsdatter, 48, Ugift, Arbeidskone, , 1, 935, Huus, Raageleie
  Laurine Johannesdatter, 10, Ugift, hendes Barn, , 1, 936, Huus, Raageleie
  Ane Jacobsdatter, 57, Gift, Almisselem, , 1, 937, Huus, Raagele.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1196, Raageleie, 5, Et Huus, Kirsten Jacobsdtr, K, 53, Ugift, handler med Fisk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1197, Raageleie, 5, Et Huus, Laurine Johannesdtr, K, 15, Ugift, hendes Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,
  C4529, 1198, Raageleie, 5, Et Huus, Ane Jacobsdatter, K, 62, Ugift, Fattiglem, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.401,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1119, Vejby, 39, Rågeleje, Kirsten Jacobsdatter, K, 58, Ugift, Fiskehandler, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1120, Vejby, 39, Rågeleje, Ane Jacobsdatter, K, 70, Ugift, Hendes søster, Fattiglem, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 207, .O, Rågeleje, 38 Et Huus, 44, Kirsten Jacobsdatter, K, 63, U, Her i Sognet, Huusmoder Fiskeprangerske, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 207,
  E2695, FT-1855, 208, .O, Rågeleje, 38 Et Huus, 44, Ane Jacobsdatter, K, 73, U, Her i Sognet, Hendes Søster Huusjomfru, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 208,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1011, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F1, Et Hus, Kirsten Jacobsdatter, Kvinde, 68, Ugift, , , Fiskeprangerske, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1012, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F1, Et Hus, Ane Jacobsdatter, Kvinde, 78, Ugift, , , Hendes Søster. Fattiglem, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1156, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Jens Christian Nielsen, M, 40, G, Fisker, Husfader, Løgstør, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1157, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Else Pedersen, K, 39, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1158, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Lars Christian Nielsen, M, 13, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1159, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Nicoline Nielsen, K, 6, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1160, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Marie Nielsen, K, 3, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,.

Kirsten Jacobsdatter

K, #10141, f. før 1718
Senest redigeret=1 Jan 2022
Slægt=0
     Kirsten Jacobsdatter blev født før 1718, datter af Jacob Thomesen og Anne Andersdatter.
     Kirsten blev gift før 1738 med Hans Hansen. Kirsten Jacobsdatter blev nævnt i skiftet efter Anne Andersdatter 28 januar 1738.1
Far-Biologisk*Jacob Thomesen f. f 1674
Mor-Biologisk*Anne Andersdatter f. f 1674, d. 1738

Familie: Kirsten Jacobsdatter og Hans Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 186
  Jacob Thomesen
  Anders Jacobsen 44
  Maren Jacobsdatter gift med Rasmus Povelsen i Tisvilde
  Kirsten Jacobsdatter gift med Hans Nielsen i Ørby.

Kirsten Jacobsdatter

K, #10172, f. 1727
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Kirsten Jacobsdatter blev født i 1727, datter af Jacob Olsen og Johanne Jensdatter. Kirsten Jacobsdatter blev nævnt i skiftet efter Jacob Olsen 15 december 1751.1
Far-Biologisk*Jacob Olsen f. f 1707, d. 1751
Mor-Biologisk*Johanne Jensdatter f. f 1707

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 267
  Johanne Jensdatter
  Jens Jacobsen hmd i Ågerup
  Kirsten Jacobsdatter 24.

Magrethe Jacobsdatter

K, #6277, f. cirka 1733
Senest redigeret=12 Apr 2021
Slægt=0
     Magrethe Jacobsdatter blev født cirka 1733.
     Magrethe blev gift før 1787 med Morten Hansen , søn af Magrethe Jørgensdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 422, Holløsse Bye, 102, Morten Hansen, 34, Gift, 1, Huusmand og Smed, , Mand, FT-1787, 207,
  C1709, 423, Holløsse Bye, 102, Magrethe Jacobsdatter, 54, Gift, 2, , , Kone, FT-1787, 207,
  C1709, 424, Holløsse Bye, 102, Magrethe Jørgensdatter, 70, Enke, 1, , , Mandens Moder, FT-1787, 207,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 544, Holløse, 29de Familie, Morten Hansen, M, 47, Gift, 1, Huusmand med Jord, Smed, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 545, Holløse, 29de Familie, Margrete Jacobsdatter, K, 68, Gift, 2, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 256,.