Susan Anette Moltke Dam

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Susan Anette Moltke Dam er datter af Thorkild Dam og Bertha Marie Louise comtesse Moltke.
Far-Nat*Thorkild Dam
Mor-Nat*Bertha Marie Louise comtesse Moltke

Niels Just Kristian Andersen

M
Senest redigeret=21 Feb 2008

Barn af Niels Just Kristian Andersen og Ane Marie Møller

Ane Marie Møller

K
Senest redigeret=15 Nov 2007

Barn af Ane Marie Møller og Niels Just Kristian Andersen

Fritz Andersen

M
Senest redigeret=30 Mar 2015

Camilla Petra Caroline Carlovna Jensen

K
Senest redigeret=30 Mar 2015

Barn af Camilla Petra Caroline Carlovna Jensen og Fritz Andersen

Niels Peter Anton Nielsen

M
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Niels Peter Anton Nielsen og Gerda Emilie Svendsen

Gerda Emilie Svendsen

K
Senest redigeret=16 Nov 2010

Barn af Gerda Emilie Svendsen og Niels Peter Anton Nielsen

Hans Faye Blom1

M
Senest redigeret=26 Okt 2007

Barn af Hans Faye Blom og Gudrun Reimers

Kildehenvisninger

 1. [S160] Hagerup, online http://genealogy.hagerup.com

Gudrun Reimers

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Gudrun Reimers og Hans Faye Blom

Holger Dam

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Holger Dam og Astrid Brommer

Astrid Brommer

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Astrid Brommer og Holger Dam

Axel Christian Engsig-Karup1

M
Senest redigeret=6 Okt 2014

Barn af Axel Christian Engsig-Karup og Inger Helene Vilhelmine Storm

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Engsig-Karup, Axel Christian, f. 19. Feb. 1881 i Assens, d. 8. Juni 1936 i Kbh. (Matth.), S. af Forretningsfører, Redaktør Andreas Christian Fritz E.-K. og Laura Mathilde Trap. co 26. Okt. 1912 i Kbh. (Slots) Inger Helene Vilhelmine Storm, f. 26. Okt. 1892 sst. (Slots), D. af kgl. Kapelmusikus Frederik Peter Evald Hinnerup S. og Vilhelmine Johanne Frederikke Lystrup.

  1901 Student, Sorø, 8. Feb. 1907 cand. jur. (h. II), 1. Marts s. A. Sagførerfuldm. i Sakskøbing, 1. Juli 1908 i Kbh., 1. Nov. 1909 Ekstraarbejder i Kbh.s Magistrats 3. Afd., 1. Juli 1910 Ass. sst., 1. Apr. 1919 Fuldm.

  1920 till. Medhjælper i Statsbanernes Generaldirektorat.

Inger Helene Vilhelmine Storm

K
Senest redigeret=27 Apr 2014

Barn af Inger Helene Vilhelmine Storm og Axel Christian Engsig-Karup

Ragnar Torbjørn Ernfors

M
Senest redigeret=14 Nov 2015

Barn af Ragnar Torbjørn Ernfors og Valborg Margareta Igglund

Valborg Margareta Igglund

K
Senest redigeret=14 Nov 2015

Barn af Valborg Margareta Igglund og Ragnar Torbjørn Ernfors

Laurits Frants Rudolf Holm

M
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Laurits Frants Rudolf Holm og Karen Margrethe Faartoft

Karen Margrethe Faartoft

K
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Karen Margrethe Faartoft og Laurits Frants Rudolf Holm

Anders Jensen

M
Senest redigeret=10 Mar 2018

Johanne Jensine Christensen

K
Senest redigeret=10 Mar 2018

Barn af Johanne Jensine Christensen og Anders Jensen

Jens Peter Johansen

M
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Jens Peter Johansen og Marie Jensen

Marie Jensen

K
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Marie Jensen og Jens Peter Johansen

Rasmus Vilhelm Jørgensen

M
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Rasmus Vilhelm Jørgensen og Sofie Henriette Amalie Arffmann

Sofie Henriette Amalie Arffmann

K
Senest redigeret=11 Mar 2018

Barn af Sofie Henriette Amalie Arffmann og Rasmus Vilhelm Jørgensen

Ove Frederik Krarup1,2

M
Senest redigeret=10 Mar 2017

Barn af Ove Frederik Krarup og Karen Christine Bøgvad Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, KRARUP O F Højesteretsdommer, K'. DM.; f. 16. Okt. 1888 i Viksø; Søn af Læge T S Krarup (død 1916) og Hustru f. Nannestad (død 1920); gift (14. Jan. 1921) m. Karen Christine K., Datter af Kornkontrolør F Bøgvad og Hustru f. Høyrup. Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. jur. 1912; Assistent i Justitsministeriet 1917, Fuldmægtig 1920; Dommer i Vestre Landsret 1924, i Højesteret 1940. Medredaktør af Vestre Landsrets Tidende 1928-40; Opmand i Voldgiftssager angaaende Erstatninger vedrørende elektriske Stærkstrømsanlæg i Jylland 1928-43; Formand for Livsforsikringsnævn et og for Skadesforsikringsnævnet 1940; Medlem af Landsskatteretten 1944; Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens Domssamling 1944-47: adm. Direktør for Etatsraad Suhrs og Hustrus Stiftelse 1947.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Krarup, Ove Frederik, f. 16. Okt. 1888 i Viksø, S. af Læge Theodor Sophus K. og Margrethe Augustine Bolette Nannestad. G. 14. Jan. 1921 i Kbh. (Garn.) Karen Christine Bøgvad, f. 20. Sep. 1896 sst. (Jac), D. af Komkontrollør Christian Frederik Ferdinand B. og Emmy Christine Høyrup.
  1906 Student, Metropolitansk., 23. Jan. 1912 cand. jur. (1.), 1. Jan. 1917 Ass. i Justitsmin., 1. Okt. 1919 Sekr., 23. Juli 1920 (fra 1. Aug.) Fuldm., 17. Juli 1924 (fra 1. Aug.) Dommer i Vestre Landsret, 2. Apr. 1932 R. af Dbg., 1. Juli 1940 Dommer i Højesteret, 24. Marts 1941 Dbm., 6. Nov. 1947 K2. af Dbg., 18. Dec. 1953 K1. af Dbg.
  1. Jan. 1928-40 Medredaktør af Vestre Landsrets Tidende, 1. Juli 1928-43 Opmand i Voldgiftssager ang. Erstatninger vedr. elektriske Stærkstrømsanlæg i hele Vestre Landsretskr.; Aug. 1940 Form. for Livsforsikringsnævnet og for Skadesforsikringsnævnet, 1. Jan. 1944-31. Dec. 1947 Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens Domssamling, 28. Feb. 1944 (fra 1. Marts) indtil 3. Juni 1953 (fra 30. s. M.) Medl. af Landsskatteretten; 1. Jan. 1948 adm. Direktør for Etatsraad J. Th. Suhrs og Hustrus Stiftelse, 8. Maj 1953 (fra 1. Juli) Medl. af Overfredningsnævnet, 1. Juli 1955-30. Juni 1958 Form. for Voldgiftsretten i Statstjenestemandssager, 1949 Medl. af Folkekirkeligt Filantropisk Forbunds Raad.

Karen Christine Bøgvad Larsen

K
Senest redigeret=5 Sep 2014
     Karen Christine Bøgvad Larsen var datter af Christian Frederik Ferdinand Larsen og Emmy Christine Høyrup.
Far-Nat*Christian Frederik Ferdinand Larsen
Mor-Nat*Emmy Christine Høyrup

Barn af Karen Christine Bøgvad Larsen og Ove Frederik Krarup

Edouard Morawski

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Edouard Morawski og Anna Choudaba

Anna Choudaba

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Anna Choudaba og Edouard Morawski

Jens Frederik Nielsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Jens Frederik Nielsen og Gertrud Nellemann

Gertrud Nellemann

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Johannes Nielsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007