Peter Matthias Larsen1,2

M
Senest redigeret=16 Feb 2012
     Peter Matthias Larsen var søn af Anders Larsen og Maren Kirstine Pedersen.
Far-Nat*Anders Larsen
Mor-Nat*Maren Kirstine Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Grohshennig.
 2. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, LARSEN P M Sognepræst, R.: f. 23. Juli 1862 i Kairød pr. Birkerød; Søn af Gaardejer Larsen og Hustru Kirstine gift m Anna Elisabeth L . f 4. Feb. i Vallekilde, Datter af Pastor Hoff (død 1908).

  Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. theol. 1887: Kapellan i Farum-Værløse 1888, ved Vor Frelsers Kirke 1892, Sognepræst smsteds. 1899, ved Frederikskirken fra 1903.

  Formand for Frederikskirkens Menighedspleje og for Kirkeligt Samfund af 1898: i Bestyrelsen for Kirkelig Ungdomsforening, for De samvirkende Menighedsplejer og for Dronning Caroline Amalies Asylskole; Formand i Bestyrelsen for St. Peders Gæstehjem (til 1910).

Ellen Larsen1

K
Senest redigeret=21 Jan 2020
     Ellen Larsen var datter af Peter Matthias Larsen og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Peter Matthias Larsen
Mor-Nat*Anna Elisabeth Bonnevie Hoff

Kildehenvisninger

 1. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Larsen, Ellen, bibliotekar. F. 1. 4. 1890 Farum (F: sg.prast P. M. L. og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff). ? St. (s) N. Zahle 1909, c. m. 1916 (gr. lat. fr.) 1. k. 75/16, har stud. rel.hist. v. Kbh. Univ. ? Ekstraord. medhj. v. Univ. Bibi. 1. 4. 1917, kontorass. sst. 1. 4. 1920, bibi. II 1. 8. 1924, bibl. I sst. 1. 12.1947. ? Litt, virks: (Pseud. Marie Lange) En Pilgrim skriver paa Maskine, 1941; Trostebronden, 1945; medarb. v. Religionshist. Texter, 1949.Den danske Bibliotekarstand 1950, 1951.

Aase Larsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Aase Larsen var datter af Peter Matthias Larsen og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Peter Matthias Larsen
Mor-Nat*Anna Elisabeth Bonnevie Hoff

Alf Einar Larsen1,2

M
Senest redigeret=15 Mar 2020
     Alf Einar Larsen var søn af Peter Matthias Larsen og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Peter Matthias Larsen
Mor-Nat*Anna Elisabeth Bonnevie Hoff

Børn af Alf Einar Larsen og Aase Jeppesen

Kildehenvisninger

 1. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Larsen, Alf Einar, lektor. F. 1. 9. 1892 Kbh. (F : sg.prast Peter Mathias L. og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff). G. 30. 12. 1921 Kbh. m. Aase Jeppesen, f. 17. 9. 1897 Kbh. (F: arkitekt Emil Ferdinand J. og Louise Dorothea Floor). ? St. (n) Borgerdydsk. i Helgolandsgade 1910, m. a. 1920 (eng.), stud.oph. Oxford 1914. ? Larer v. Kob- mandssk. 1916, adj. v. 0. Borgerdydsk. 1.8. 1922, lkt. sst. 1. 10. 1937; till. larer v. Konstabel- og Underofficerssk. 1921?22, v. Ing- wersen & Ellbrechts Sk. 1921?36, v. Handelshojsk. 1922?26, v. Ostersogades Gymn. 1935?47, knyttet til Danm. Larerhoj sk. aug. 1946, fast larer sst. 1. 9. 1951. ? Medl. af eks.komm. f. studentereks. f. privatister 1942.
 2. [S651] E. H. C. Mikkelsen, Dansk Skole-Stat.

Ernst Otto Larsen1,2

M
Senest redigeret=15 Mar 2020
     Ernst Otto Larsen var søn af Peter Matthias Larsen og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Peter Matthias Larsen
Mor-Nat*Anna Elisabeth Bonnevie Hoff

Familie: Ernst Otto Larsen og Thora Rosendal Pinholt

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, LARSEN Ernst Seminarieforstander, R: f. 6. Aug. 1894; Søn af Sognepræst P M Lars en (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Anna f. Bonnevie Hoff.
  Student (Vestre Borgerdydskole) 1912; cand. mag. (Historie og Kristendomskundskab) 1923; Lærer ved Ingrid Jespersens Skoles Gymnasium og ved N. Zahles Skoles Seminarium; Adjunkt ved Ingrid Jespersens Skole 1926; Forstander for N. Zahles Kvindeseminarium 1931.
  Censor i Historie ved Universitetets Skoleembedseksamen.
 2. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Larsen, Ernst Otto, rektor. F. 6. 8. 1894 Kbh. (F : sg.prast P. M. L. og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff). G. 23. 7. 1939 m. larer ThoraPinholt ThoraPinholt, f. 22.1.1902 (F : klitinspektor Vilhelm P. og Helga Rosendal). ? St. (n) V. Borgerdyd 1912, c. m. 1923 (hist. krist, k.) 1. k. S1/^. ? Larer v. I. Jespersens Sk. og N. Zahles Sem. 1923, v. N. Zahles Sk. 1925, adj. sst. 1926, forst. f. N. Zahles Sem. 1931, rektor f. Danm. Larerhojsk. 1950. ? Censor i hist. v. skole- embedseks., v. larereks., censor og eksaminator v. faglarereks., medl. af best. f: Da. Sem.foren. 1931?45, form. 1939?45, Privatseminar ief or en. 1931?45, form. 1935? 45, af forsk. komm, og best., af Frbg. kommunalbest. 1950. ? R*.Kraks bla bog.

Marie Benedicte Larsen1

K
Senest redigeret=8 Mar 2018
     Marie Benedicte Larsen var datter af Peter Matthias Larsen og Anna Elisabeth Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Peter Matthias Larsen
Mor-Nat*Anna Elisabeth Bonnevie Hoff

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, LARSEN Bene journalist; f. 20/4 i Kbhvn.; datter af sognepræst ved Frederikskirken P M Larsen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Anna Elisabeth f. Bonnevie Hoff (død 1950); ugift.

  Student (N Zahles skole) 1916; ansat i udenrigsministeriets pressebureau 1918, ved den danske legation i London og generalkonsulatet i Hamborg 1919-22; ansat ved Berlingske Tidende 1922, fast medarbejder 1930; udsendt korrespondent til Sverige, Norge, Finland, England, Holland, Luxembourg og Tyskland.

  Formand for Frivillig kvindelig Ungdomstjeneste 1940-52; medl. af repræsentantskabet for Journalistforbundet 1939, af bestyrelsen for Danske Erhvervskvinders Klubbers Landsforening 1948-50 og af Ungdomsorganisationernes Fællesråd 1947-49; suppleant i nationalkommissionen for UNESCO 1948, ordinært medl. 1949; medl. af Højskolefonden 1952; medl. af Business and Professional Women's underkomité u. FN's stipendie-kommission 1953-56.

  Har skrevet afsnittet »I Firsernes Tid« til Kvindelig Læseforenings jubilæumsbog; »Kvinder ser i Tidens Spejl« (1947) samt kapitlerne om dronning Wilhelmina og dronning Juliana til værket »Kvindens Aarhundrede«.

Aase Jeppesen

K
Senest redigeret=8 Mar 2018
     Aase Jeppesen var datter af Emil Ferdinand Jeppesen og Louise Dorothea Floor.
Far-Nat*Emil Ferdinand Jeppesen
Mor-Nat*Louise Dorothea Floor

Mogens Larsen

M
Senest redigeret=30 Jul 2010
     Mogens Larsen er søn af Alf Einar Larsen og Aase Jeppesen.
Far-Nat*Alf Einar Larsen
Mor-Nat*Aase Jeppesen

Anne Lise Merete Larsen

K
Senest redigeret=8 Mar 2018
     Anne Lise Merete Larsen var datter af Alf Einar Larsen og Aase Jeppesen.
Far-Nat*Alf Einar Larsen
Mor-Nat*Aase Jeppesen

Signe Maria Eleonora Werner

K
Senest redigeret=26 Aug 2016
     Signe Maria Eleonora Werner var datter af August Werner og Maria Theresia Fahlgreen.
Far-Nat*August Werner
Mor-Nat*Maria Theresia Fahlgreen

Børn af Signe Maria Eleonora Werner og Ernst Otto Larsen

Torben Larsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Torben Larsen er søn af Ernst Otto Larsen og Signe Maria Eleonora Werner.
Far-Nat*Ernst Otto Larsen
Mor-Nat*Signe Maria Eleonora Werner

Familie: Torben Larsen og Erna Andersen

Lisbeth Marie Werner-Larsen

K
Senest redigeret=6 Aug 2010
     Lisbeth Marie Werner-Larsen er datter af Ernst Otto Larsen og Signe Maria Eleonora Werner.
Far-Nat*Ernst Otto Larsen
Mor-Nat*Signe Maria Eleonora Werner

Barn af Lisbeth Marie Werner-Larsen og Hans Styrbjørn Ernfors

Anders Larsen

M
Senest redigeret=15 Dec 2009

Maren Kirstine Pedersen

K
Senest redigeret=15 Dec 2009

Barn af Maren Kirstine Pedersen og Anders Larsen

Viggo Vilhelm greve Moltke1,2,3,4

M
Senest redigeret=14 Mar 2020
Far-Nat*Adam Georg Ernst Henrik Moltke til Nørager og Conradineslyst
Mor-Nat*Bertha Marie Louise comtesse Moltke af Espe

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 2. [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Grohshennig.
 3. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 4. [S398] F. Krogh, Den højere danske adel.

Elisabeth comtesse Moltke1

K
Senest redigeret=15 Jun 2017
     Elisabeth comtesse Moltke var datter af Viggo Vilhelm greve Moltke og Helga Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Viggo Vilhelm greve Moltke
Mor-Nat*Helga Bonnevie Hoff

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Gustav Rieper Hoff1

M
Senest redigeret=11 Jun 2017
     Gustav Rieper Hoff var søn af Johan Anton Hoff og Ingeborg Rieper.
Far-Nat*Johan Anton Hoff
Mor-Nat*Ingeborg Rieper

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Frits Johan Moltke Hoff

M
Senest redigeret=22 Dec 2014
     Frits Johan Moltke Hoff er søn af Gustav Rieper Hoff og Elisabeth comtesse Moltke.
Far-Nat*Gustav Rieper Hoff
Mor-Nat*Elisabeth comtesse Moltke

Børn af Frits Johan Moltke Hoff og Ane Marie Åberg

Ernst Erik Moltke Hoff

M
Senest redigeret=28 Apr 2016
     Ernst Erik Moltke Hoff var søn af Gustav Rieper Hoff og Elisabeth comtesse Moltke.
Far-Nat*Gustav Rieper Hoff
Mor-Nat*Elisabeth comtesse Moltke

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Ole Mogens Moltke Hoff

M
Senest redigeret=12 Okt 2016
     Ole Mogens Moltke Hoff var søn af Gustav Rieper Hoff og Elisabeth comtesse Moltke.
Far-Nat*Gustav Rieper Hoff
Mor-Nat*Elisabeth comtesse Moltke

Adam Georg Ernst Henrik greve Moltke1

M
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Adam Georg Ernst Henrik greve Moltke var søn af Viggo Vilhelm greve Moltke og Helga Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Viggo Vilhelm greve Moltke
Mor-Nat*Helga Bonnevie Hoff

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Inger Marie Christiane Ingemann Andersen1

K
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Inger Marie Christiane Ingemann Andersen var datter af Anders Ingeman Andersen og Agnes Harriet Ditzel.
Far-Nat*Anders Ingeman Andersen
Mor-Nat*Agnes Harriet Ditzel

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Inger Merete comtesse Moltke1

K
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Inger Merete comtesse Moltke er datter af Adam Georg Ernst Henrik greve Moltke og Inger Marie Christiane Ingemann Andersen.
Far-Nat*Adam Georg Ernst Henrik greve Moltke
Mor-Nat*Inger Marie Christiane Ingemann Andersen

Barn af Inger Merete comtesse Moltke og Erling Frede Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Kai Vilhelm greve Moltke1,2

M
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Kai Vilhelm greve Moltke var søn af Viggo Vilhelm greve Moltke og Helga Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Viggo Vilhelm greve Moltke
Mor-Nat*Helga Bonnevie Hoff

Barn af Kai Vilhelm greve Moltke og Rakel Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, MOLTKE Kai forfatter, redaktør; f. 28/11 1902 i Sdr. Jernløse ved Holbæk; søn af slotspræst, greve Viggo Vilhelm Moltke (død 1943.se Blå Bog 1942) og hustru Helga f. Hoff (død 1936); gift 26/10 1938 m. Thyra M., f. 23/8 1915 i Århus, datter af apoteker Carl Gorm Knudsen, Hadsund. Student (Stenhus) 1920; 1. del af statsvidensk. eks. 1923; udenrigspolitisk journalist og redaktør siden 1923. Under 2. verdenskrig i den tyske K. Z. lejr Stuthof ved Danzig fra okt. 1943 til krigens afslutning.

  Medl. af folketinget 1960-71 (løsgænger i Socialistisk arbejdsgruppe siden 1968), af Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse 1959-67; medstifter af partiet Venstresocialisterne 1967; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1966-68 og den danske delegation til FN's generalforsamlinger 1961-66. Har skrevet: Krigen købt paa afbetaling (1946); Mr. Churchills 2. Front (1947); De baltiske Folks Frihedskamp (1948); Krigens Kræmmere (1949); Korea kæmper (1950); Bag Kulisserne (1951 ); Pengemagt og Ruslandspolitik ( 1952-53); Ti aars atomalder I-Il (1955-56); Stalins gengangere (1970); Fire år i fangedragt (1973); Die Supermächte und die Monopole (tysk udg. 1974).
 2. [S315] Leksikon.org, online http://www.leksikon.org/

Rakel Hansen1

K
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Rakel Hansen var datter af Holger Hansen og Ingeborg Westergaard.
Far-Nat*Holger Hansen
Mor-Nat*Ingeborg Westergaard

Barn af Rakel Hansen og Kai Vilhelm greve Moltke

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Gert greve Moltke1

M
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Gert greve Moltke var søn af Kai Vilhelm greve Moltke og Rakel Hansen.
Far-Nat*Kai Vilhelm greve Moltke
Mor-Nat*Rakel Hansen

Barn af Gert greve Moltke og Lise Telling

Børn af Gert greve Moltke og Anne-Grethe Lynøe

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Bertha Marie Louise comtesse Moltke

K
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Bertha Marie Louise comtesse Moltke var datter af Viggo Vilhelm greve Moltke og Helga Bonnevie Hoff.
Far-Nat*Viggo Vilhelm greve Moltke
Mor-Nat*Helga Bonnevie Hoff

Børn af Bertha Marie Louise comtesse Moltke og Thorkild Dam

Bertha Marie Louise comtesse Moltke af Espe1

K
Senest redigeret=14 Mar 2020

Barn af Bertha Marie Louise comtesse Moltke af Espe og Adam Georg Ernst Henrik Moltke til Nørager og Conradineslyst

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Adam Georg Ernst Henrik Moltke til Nørager og Conradineslyst1,2

M
Senest redigeret=14 Mar 2020

Barn af Adam Georg Ernst Henrik Moltke til Nørager og Conradineslyst og Bertha Marie Louise comtesse Moltke af Espe

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 2. [S398] F. Krogh, Den højere danske adel.

Tyge Josias Allesen de Fine Bunkeflod1,2

M
Senest redigeret=30 Nov 2016

Barn af Tyge Josias Allesen de Fine Bunkeflod og Alhed Tvede

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BUNKEFLOD Tyge de Fine fh. Overtoldinspektør, K2. DM. p.p.; f. 1. Okt. 1863 i Stubbekøbing; Søn af Apoteker H O Bunkeflod (død 1884) og Hustru Helene f. Fibiger (død 1903); gift (5. Okt. 1893) m. Alhed B., f. 31. Okt. 1868 i Hasle, død 1928, Datter af Borgmester, n.V - og Herredsfoged Niels Tvede (død 1901) og Hustru Adelaide f. Schrader (død 1906). Student (Sorø) 1882; cand. jur. 1887; Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1889; f g. Fuldmægtig i Generaltolddirektoratet 1902; Toldforvalter i Vamdrup 1903, i Kolding 1909; Overtoldinspektør for Nørrejylland 1915, for Østifterne 1918, for Kbhvn. 1924 -33.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Bunkeflod, Tyge Josias Allesen de Fine, f. 1. Okt. 1863 i Stubbekøbing, d. 22. Jan. 1952 paa Frbg. (Godthaabs), S. af Apoteker Hans Christian B. og Helene Nathalie Fibiger. G. 5. Okt. 1893 i Frederikshavn Alhed Tvede, f. 31. Okt. 1868 i Hasle, d. 19. Nov. 1928 i Kbh. (Østervolds), D. af Niels T. (se d.).
  1882 Student, Sorø, 6. Juni 1887 cand. jur. (1.), 8. Sep. s. A. Ass. i Marinemin.s Kommissariats Dept., 1. Maj 1888 Kopist i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 14. Juni 1902 Ass. sst.; 26. Juni 1889 till. Ass. i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 20. Sep. 1902 fg. Fuldm. i Generaltolddirektoratet, 18. Dec. 1903 (fra Apr. 1904) Toldforvalter i Vamdrup, 29. Maj 1909 (fra 1. Juli) Toldforvalter i Kolding, 29. Nov. 1915 (fra 1. Jan. 1916) Overtoldinspektør for Nørrejylland, 11. Marts 1917 R. af Dbg., 6. Marts 1918 (fra 1. Apr.) Overtoldinspektør for Østifterne, 29. Feb. 1924 (fra 1. Maj) for Kbh., 14. Jan. 1925 Dbm., 18. Aug. 1933 (fra 31. Okt.) Afsk., 27. Aug. s. A. K2. af Dbg.
  1912 Medl. af Toldforordningskomm., 1914-24 Censor ved Toldvæsenets Fageks., 1924-33 Form. for Karantænekomm. i Kbh., Form. for Toldvæsenets Eksamenskomm. og i Bestyr, for Pensionskassen for Arbejdere m. fl. paa Kbh.s Toldbod; 1889-1949 Bestyrer af det Bunkeflodske Familielegat.
  S. V. 22.