Christine Jensdatter

K
Senest redigeret=10 Feb 2018
     Christine Jensdatter var datter af Jens Christensen og Else Marie Jensdatter Griis.
Far-Nat*Jens Christensen
Mor-Nat*Else Marie Jensdatter Griis

Barn af Christine Jensdatter og Anders Nielsen Skomager

Ane Hansdatter

K
Senest redigeret=15 Jan 2018

Barn af Ane Hansdatter og Christen Henriksen

Christen Henriksen

M
Senest redigeret=15 Jan 2018
     Christen Henriksen var søn af Henrik Prendal og Inger Else Simonsdatter Bødker.
Far-Nat*Henrik Prendal
Mor-Nat*Inger Else Simonsdatter Bødker

Barn af Christen Henriksen og Ane Hansdatter

Henrik Prendal

M
Senest redigeret=10 Feb 2018
     Henrik Prendal var søn af Prendal Jensen Gierlev og Else Henriksdatter.
Far-Nat*Prendal Jensen Gierlev
Mor-Nat*Else Henriksdatter

Inger Else Simonsdatter Bødker

K
Senest redigeret=15 Jan 2018

Barn af Inger Else Simonsdatter Bødker og Henrik Prendal

Kirsten Laursdatter

K
Senest redigeret=9 Jan 2018
     Kirsten Laursdatter var datter af Laurs Rasmussen og Ane Pedersdatter.
Far-Nat*Laurs Rasmussen
Mor-Nat*Ane Pedersdatter

Barn af Kirsten Laursdatter og Søren Rasmussen Boje

Laurs Rasmussen

M
Senest redigeret=15 Okt 2017

Barn af Laurs Rasmussen og Ane Pedersdatter

Ane Pedersdatter

K
Senest redigeret=15 Okt 2017

Barn af Ane Pedersdatter og Laurs Rasmussen

Søren Rasmussen Boje

M
Senest redigeret=2 Aug 2020

Barn af Søren Rasmussen Boje og Kirsten Laursdatter

Niels Petersen

M
Senest redigeret=15 Okt 2017

Barn af Niels Petersen og Ane Marie Sørensen

Ane Marie Sørensen

K
Senest redigeret=15 Okt 2017

Barn af Ane Marie Sørensen og Niels Petersen

Anne Jensdatter

K
Senest redigeret=10 Feb 2018
     Anne Jensdatter var datter af Jens Kristensen og Anne Nicolajsdatter.
Far-Nat*Jens Kristensen
Mor-Nat*Anne Nicolajsdatter

Barn af Anne Jensdatter og Jens Poulsen

Jens Kristensen

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Jens Kristensen var søn af Christen Jensen og Anne Andersdatter Skiblund.
Far-Nat*Christen Jensen
Mor-Nat*Anne Andersdatter Skiblund

Barn af Jens Kristensen og Anne Nicolajsdatter

Anne Nicolajsdatter

K
Senest redigeret=18 Okt 2017

Barn af Anne Nicolajsdatter og Jens Kristensen

Christen Jensen

M
Senest redigeret=18 Okt 2017

Barn af Christen Jensen og Anne Andersdatter Skiblund

Anne Andersdatter Skiblund

K
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Anne Andersdatter Skiblund var datter af Anders Michelsen Skiblund.
Far-Nat*Anders Michelsen Skiblund

Barn af Anne Andersdatter Skiblund og Christen Jensen

Anders Michelsen Skiblund

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Anders Michelsen Skiblund var søn af Michel Andersen Skiblund.
Far-Nat*Michel Andersen Skiblund

Barn af Anders Michelsen Skiblund

Michel Andersen Skiblund

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Michel Andersen Skiblund var søn af Anders Jensen Skiblund og Bodil Michelsdatter.
Far-Nat*Anders Jensen Skiblund
Mor-Nat*Bodil Michelsdatter

Barn af Michel Andersen Skiblund

Anders Jensen Skiblund

M
Senest redigeret=18 Okt 2017

Barn af Anders Jensen Skiblund og Bodil Michelsdatter

Bodil Michelsdatter

K
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Bodil Michelsdatter var datter af Michel Jensen og Elle Jensdatter Karmach.
Far-Nat*Michel Jensen
Mor-Nat*Elle Jensdatter Karmach

Barn af Bodil Michelsdatter og Anders Jensen Skiblund

Michel Jensen

M
Senest redigeret=18 Okt 2017

Barn af Michel Jensen og Elle Jensdatter Karmach

Elle Jensdatter Karmach

K
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Elle Jensdatter Karmach var datter af Jens Nielsen Foged Karmach.
Far-Nat*Jens Nielsen Foged Karmach

Barn af Elle Jensdatter Karmach og Michel Jensen

Jens Nielsen Foged Karmach1

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Jens Nielsen Foged Karmach var søn af Niels Sørensen.
Far-Nat*Niels Sørensen

Barn af Jens Nielsen Foged Karmach

Kildehenvisninger

 1. [S621] Niels Jensen, online https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-LVC, Kilde: Lokalhistorisk Arkiv for Hvorslev Kommune JENS NIELSEN FOGED i. Født ca. 1580 på Hvorslevgaard, Hvorslev sogn. Søn af Niels Sørensen og Elle Thomasdatter, Hvorslevgaard. Foged på Skjern hovedgård, men boede på Karmark. Han var gift med MAREN PEDERSDATTER (nævnt som enke 1633)ii. Børn: 1. Niels Jensen Karmark. 2. Elle Jensdatter Karmark. 3. Jens Jensen Karmark. 4. Dorthe Jensdatter Karmark. 5. Peder Jensen Karmark. 6. Karen Jensdatter Karmark. (7. Bodil Jensdatter Karmark?). i ) Oplysninger vedr. Jens Nielsen (Foged) og hans aner findes i bogen: "Slægtsbog for efterkommere efter Morten Nielsen Thulstrup, født 1820." Dansk slægtsforskning, Fredericia 1974. Nr. 731770. Uafhængigt af denne bog har Clara Lund undersøgt en gren af efterkommerne i sin bog: Fire jyske Slægter. (D.H,H. Kgs. Lyngby 1988). (Heri også cit. Fra Viborg Amt 1955, s. 18.) Personalhist. Tidsskr. 7,llI, 271 (1918) omtaler en Slægtsbog af Johs. Karmark, Lauritz Møller Karmark, 1817 11. Okt. 1917 (Hobro 1917, 8 (vo), 27 S.), der indeholder yderligere materiale om ef¬terkommere af 2.h.16, især om linien fra 2.h.16.b.3 frem til 1917. Vedr. E. Brochs notater: Han døde for en del år siden og har efterladt sig meget materiale, men desværre uden henvisninger. Om slægten Karmark har han fundet mange af sine oplysninger i Skjern kirkebog, der starter 1643. Heri omtales slægten Karmark i Randers flere gange. Desuden findes en anetavle for en nutidig Ellen Karmark, forfattet af Peder Kvist i Nibe. Den inde¬holder ingen kildehenvisninger og bygger for Karmark-liniens vedkommende på ovenstående bøger. ii) Viborg Landstings Dombog B 1633, 224, cit. e. J. Chr. Sixhøj, Viborg Katedralskoles Dimitt. 1630-1879, nr. 73 (Viborg 1968). I Viborg Dombog ses: "Otte Marsvin til Dybæk havde stævnet efterskrevne i Karmark for et vildigt vidne, de til Skern birketing 13/1, sidst forleden vidnet har anlangende 18 svin, som skulle være bortstjålet og en dør, som skulle have stået åben, hvilket vidne han mener ikke saa nøjagtigt at være, så det bør at komme Jens Nielsen i Karmark, hvor svinene blev stjålet, til nogen befrielse. nu blev afsagt, så efterdi førnævnte vidnesbyrd udtrykkeligt har vidnet, at samme svin om nattetide imellem 22/10 og 23/1 0 er af huset bortstjålet og døren 2.dagen stod åben og opbrudt, hvilket af syn bekræftes, og intet derimod fremlægges, da vidste dommerne ikke imod samme vidne at sige eller magtesløs dømme." Endvidere ses i Viborg Dombog under den 9. november 1633: "Søren Pedersen i Hvorslevgård havde stævnet Jens Sørensen i Vester Velling Foged til Skern birketing for en dom, han 16/7 sidst forleden dømt har, og fradømt ham forbud anlangende hans søster Maren Pedersdatter i Karmark, salig Jens Nielsens efterladte hustru og børns gods, uanseet han er morbror til samme børn og ingen nærmere vederhæftig som med de umyndiges gods bør at have indseende, og birkefogden alligevel har fradømt ham forbud og gjort sin dom på et tingsvidne, at farbrødrene Tomas Nielsen i Amstrup og Albret Nielsen i Bjerring er vederhæftig gjort. Derefter blev afsagt, så efterdi brevene in originali ikke i Birkefogdens dom er indført, hvorefter han sin dom kan fundere. Da fandt dommerne den hans dom at være som udømt , og sagen til Birketing igen at komme." Og yderligere i Viborg Dombog under 9 november 1633: Kilde: Thorkild Møller Nielsen Amstrup og Albret Nielsen i Bjerring er vederhæftig gjort. derefter blev afsagt, så efterdi brevene in originali ikke i birkefogdens dom er indført, hvorefter han sin dom kan fundere, da fandt dommerne den hans dom at være som udømt , og sagen til birketing igen at komme." Og yderligere i Viborg Dombog under samme dato: "Maren Pedersdatter salig Jens Nielsens i Karmark havde stævnet Anders Sejersen herredsfoged i Hovlbjerg herred for en dom, han 26/9 sidst forleden dømt har imellem Maren Pedersdatter og Søren Pedersen i Horslevgård, og ikke har villet dømme på hvis forsætter, som for ham har været i rette lagt, men ikke vidste andet end Søren Pedersen burde sin forpligt at efterkomme. derefter blev afsagt, så efterdi samme herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den som udømt, og sagen til herreds ting igen at komme." Kilde: Thorkild Møller Nielsen. I Viborg landstings dombog findes 1623 en sag, hvori Jens Nielsen er den ene part og hans bror Albert Nielsen i Bjerring den anden: Ridefoged på Skjern slot 1610-1644 JENS NIELSEN FOGED *. Født ca. 1580 på Hvorslevgaard, Hvorslev sogn. Søn af Niels Sørensen og Elle Thomasdatter, Hvorslevgaard. Foged på Skjern hovedgård, men boede på Karmark. Gift med MAREN PEDERSDATTER (nævnt som enke 1633)". Børn: 1. Niels Jensen Karmark. 2. Elle Jensdatter Karmark. 3. Jens Jensen Karmark. 4. Dorthe Jensdatter Karmark. 5. Peder Jensen Karmark. 6. Karen Jensdatter Karmark. (7. Bodil Jensdatter Karmark?). 1 Oplysninger vedr. Jens Nielsen (Foged) og hans aner ?ndes i bogen: "Slægtsbog for efterkommere efter Morten Nielsen Thulstrup, født 1820." Dansk slægtsforskning, Fredericia 1974. Nr. 731770. Uafhængig af denne bog har Clara Lund undersøgt en gren af efterkommerne i sin bog: Fire jyske Slægter. (D.H.H. Kgs. Lyngby 1988). (Heri også cit. Fra Viborg Amt 1955, s. 18.) Personalhist. Tidsskr. 7,111, 271 (1918) omtaler en Slægtsbog af Johs. Karmark, Lauritz Møller Karmark, 1817 11. Okt. 1917 (Hobro 1917, 8"°, 27 S.), der indeholder yderligere materiale om ef- terkommere af 2.h. 16, især om linien fra 2.h.16.b.3 frem til 1917. Vedr. E. Brochs notater: Han døde for en del år siden og har efterladt sig meget materiale, men des- værre uden henvisninger. Om slægten Karmark har han fundet mange af sine oplysninger i Skjern kirkebog, der starter 1643. Heri omtales slægten Karmark i Randers ?ere gange. Desuden ?ndes en anetavle for en nutidig Ellen Karmark, forfattet af Peder Kvist i Nibe. Den inde- holder ingen kildehenvisninger og bygger for Karmark-liniens vedkommende på ovenstående bø- ger. H Viborg Landstings Dombog B 1633, 224, cit. e. J. Chr. Sixhøj, Viborg Katedralskoles Dimitt.

Niels Sørensen1

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Niels Sørensen var søn af Søren Nielsen.
Far-Nat*Søren Nielsen

Barn af Niels Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S621] Niels Jensen, online https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-LVC, Kilde: Lokalhistorisk Arkiv for Hvorslev Kommune Viborg Dombog oplyser under den 19. juli 1623: "Albret Nielsen i Bjerring havde stævnet Jens Nielsen i Karmark for et købebrev, han har i rette lagt til Middelsom herreds ting 12/6 sidst forleden bemeldende, at han havde solgt til Jens Nielsen hans arvelod i Horslevgård efter hans salig far Ni els Sørensen, så og hvis arvelod, som han kunne tilfalde efter hans mor Ellen Tomasdatter, som endnu lever, hvilket brev Albret Nielsen benægter at have læst eller vidst, hvad det indeholdt, før det 12/6 blev i rette lagt. da efter flere ord de m imellem var, blev der for retten så forhandlet at Jens Nielsen lovede at give sin bror Albret Nielsen 30 sletdaler, og derimod lovede Albret Nielsen at han med det første, samme gods kan blive lovbudt, skulle møde til Hovlbjerg herreds tin g og gøre Jens Nielsen nøjagtigt skøde på hans anpart i Horslevgård.). Hun døde eft. 1623 i Hvorslevgård." Kilde: Thorkild Møller Nielsen. A2. NIELS SØRENSEN. Levede omkring 1535-1600. Selvejer af Hvorslevgård, Hvorslev sogn, og desuden nævnes hanen årrække som sandemand. Han var gift med ELLE THOMASDATTER Hun levede endnu i 1623. l kancelliets brevbøger findes et åbent brev dateret d 23. december 1578, hvorved Niels Sørensen i Hvorslevgård, der har tilskødet kronen 11 mark sølvs jord over al Vitten mark til det byggested i Vitten, som Peder Jensen nu bruger, og hans hustru Elle Thomasdatter for livstid fritages for landgilde, ægt og arbejde og al den anden tynge af deresjordegne bondegård Hvorslevgård Viborg Dombog oplyser under den 19. juli 1623: "Albret Nielsen i Bjerring havde stævnet Jens Nielsen i Karmark for et købebrev, han har i rette lagt til Middelsom herreds ting 12/6 sidst forleden bemeldende, at han havde solgt til Jens Nielsen hans arvelod i Horslevgård efter hans salig far Niels Sørensen, så og hvis arvelod, som han kunne tilfalde efter hans mor Ellen Tomasdatter*, som endnu lever, hvilket brev Albret Nielsen benægter at have læst eller vidst, hvad det indeholdt, før det 12/6 blev i rette lagt. da efter flere ord dem imellem var, blev der for retten så forhandlet at Jens Nielsen lovede at give sin bror Albret Nielsen 30 sletdaler, og derimod lovede Albret Nielsen at han med det første, samme gods kan blive lovbudt, skulle møde til Hovlbjerg herreds ting og gøre Jens Nielsen nøjagtigt skøde på hans anpart i Horslevgård. *Hun døde eft. 1623 i Hvorslevgård." Kilde: Thorkild Møller Nielsen.

Søren Nielsen1

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Søren Nielsen var søn af Niels Madsen.
Far-Nat*Niels Madsen

Barn af Søren Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S621] Niels Jensen, online https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-LVC, Kilde: Lokalhistorisk Arkiv for Hvorslev Kommune A4. SØREN NIELSEN. Selvejer afHvorslevgård, Hvorslev sogn nævnes i 1535, da der udstedtes et vidne på Houlbjerg herredsting af Søren Nielsen og herredifoged Christen Pedersen i Timring, som arvinger efter afdøde Niels Madsen i Enslev. De havde modtaget 200 mark cif Hans Michelsen, fuldmægtigfor Helligåndshuset i Randers, for den gård i Hvorslev, som d 3. juni 1520 blev pantsat til Niels Madsen i Enslev cif prioren Laurits Nielsen i Randers. Søren Nielsen harsi.kk:ert fået Hvorslevgård i arv efter sin farbror, Jens Madsen, da denne nævnes som forrige ejer. Jens Madsen fik skøde på Hvorslevgård i 1489, og det må antages, at denne gård har været i slægtens eje siden 1388. Dette år ejes den nemlig af Niels Matzen, kaldet Fod.

Niels Madsen1

M
Senest redigeret=18 Okt 2017
     Niels Madsen var søn af Mads Jensen.2
Far-Nat*Mads Jensen2

Barn af Niels Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S621] Niels Jensen, online https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-LVC, NIELS MADSEN. Selvejergårdmand i Enslev og herredsfoged i Houlbjerg herred.

  Han nævnes første gang d 9. januar 1483 i Reportorium diplomaticum regni Dania mediævatis, række 2, bind 3, side 260, hvor han er en af de 8 dannemænd, som på Houlbjerg herredsting vidnede, at for dem stod 18 herredsmænd og sagde, at det vitterligt for dem var, at der er sten og stabe! og ret markskel mellem Skød og Kolbæk marker.

  = 1 Registranten over Silkeborg slots breve ses, at Niels Madsen i året 1505 udstedte et brev om, at han ingen del havde i Svenneskov, som hans bror Jens Madsen i Hvorslevgård 1' 1489 havde fået skøde på.

  I Fru Elise Gøyes'jordebog'së§1`ø1geñdeí ”3/6-1520 tem it bre? at broder Laurits Niels'søn i then hellígåndshuss i Randers, priir oc conuent pantsetter Niels Mats'søn i Enslev en gaard i Hvorslev for 11 C Marek. Datum Randers hellig trefoldigheds SøndagMDXX.
 2. [S621] Niels Jensen, online https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-LVC, A.16. MADS JENSEN. Skade af 1449 på Hvorslevgård fra Peder Hofmand til Mads Jensen. Nævnes 1482 som selvejer af Borritsølund i Vejerslev sogn Han havde sønnerne Jens Madsen i Hvorslevgård og Niels Madsen i Enslev. Ifølge Trap blev Hvorslevgård skødet 1489 fra Poul Hofmand til Jens Madsen. Det må vel så bety- de, at Mads Jensen 1449-1489 har afhændet Hvorslevgård til Peder Hofmand, og selv overtaget Borntsølund.

Mads Jensen1

M
Senest redigeret=18 Okt 2017

Barn af Mads Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S621] Niels Jensen, online https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-LVC, A.16. MADS JENSEN. Skade af 1449 på Hvorslevgård fra Peder Hofmand til Mads Jensen. Nævnes 1482 som selvejer af Borritsølund i Vejerslev sogn Han havde sønnerne Jens Madsen i Hvorslevgård og Niels Madsen i Enslev. Ifølge Trap blev Hvorslevgård skødet 1489 fra Poul Hofmand til Jens Madsen. Det må vel så bety- de, at Mads Jensen 1449-1489 har afhændet Hvorslevgård til Peder Hofmand, og selv overtaget Borntsølund.

Niiels Thomsen

M
Senest redigeret=20 Okt 2017

Barn af Niiels Thomsen

Rasmus Therkilsen

M
Senest redigeret=27 Okt 2019
     Rasmus Therkilsen var søn af Terchild Pedersen og Anne Marlene Rasmusdatter.
Far-Nat*Terchild Pedersen
Mor-Nat*Anne Marlene Rasmusdatter

Berthe Kirstine Pallesdatter1

K
Senest redigeret=25 Okt 2019
     Berthe Kirstine Pallesdatter var datter af Palle Davidsen Leegaard og Kirsten Jensdatter.1
Far-Nat*Palle Davidsen Leegaard1
Mor-Nat*Kirsten Jensdatter1

Barn af Berthe Kirstine Pallesdatter og Rasmus Therkilsen

Kildehenvisninger

 1. [S623] René Pedersen, online http://pederzen.dk/