Jens Nielsen1

M, #5564, f. før 1696
Senest redigeret=9 Aug 2022
Slægt=1
     Jens Nielsen blev født før 1696, søn af Niels Jensen. Jens Nielsen blev nævnt i skiftet efter Rasmus Jensen 5 juli 1714.2,3
Far-Biologisk*Niels Jensen1 f. c 1660, d. f 1714

Folketællinger og boliger

BoligHolløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg
Tavler
Jens Smed

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 179
  Berete Laursdatter
  Brødre og brødres børn.
 3. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Kronborg amtstuedistrikt, Skifteprotokol, 1712 -1721.
  (Opslag 194 side 2).
  Anno 1714 Dend 5 Julÿ blef efter lovlig tillysning Skifte og deling holdet paa Raageleje Efter afdøde Rasmus Jensen Bor samme sted Imellem hans efterladte Hustrue Berete Lars Datter, og dend Sal: Mands moder Karen Rasmus Datter, Samt Brødre og Brødre børn, Peder Jensen i Willingerød og Hans Jensen i Holløse begge deres Egne Verger, Brødre børnene Er Jens Nielsen i Holløse sin egen Værge, Hans Nielsen i Holløse 11 Aar Karen Niels Datter 18 Aar hvis formyndere er deres broder Jens Nielsen i Holløse. Bodel Niels datter 22 Aar hendes formynder er Hans Jensen i Holløse, Enkens Lavværge War Laust Nielsen i Ørbÿe. Skiftet blev forvaltet af Amtsforvalter Lorents Juhl. Vurderings Mændene War Laurst Hansen I Weÿbÿe og Olle Sørensen ibim Blef saa frembvist og kom til Wurdering som følger: (Dr, mk. sk.)
  I Stuen 1 Jern Kakkelofven, 12"-"-", 1 Fyrre bord, 1"-"-", 1 Kiste Benh for bordet, 1"-"-", 1 Bagstoel, -"-"8",
  1 dito, -"-"8", 1 Best Aggedyne, -"3"-", 1 dito, 1"-"-", 1 Gl. dito, -"2"-". 1 dito, -"-"8", 1 gl, Benche Dyne, -"-"8",
  1 Gl. Age Dyne, -"-"12, 1 Gl, Hynde, -"-8", 1 Dito, -"-"6", 1 nyt Besthynde, -"2"-", 1 dito, -"1"8", 1 Gl. dito, -"1"8", 1 Seng Klede med (Sorte (Rander, -"3"-", 1 Halft dito, -"1"8".
  (Opslag 195 side 1).
  I Cammerhit: 1 Ege Kiste, 2"-"-", 1 Sengested, 1"-"-", 1 Gl. Kandesksf, 1"-"-", 1 Øltønde, -"3"-", 1 Halftønde, -"1"8", I Lined Sennge Dyne med blaarander, 3"-"-", 1 Hofwed Dyne, -"1"8", 1 Best Senge Klæde, 2"-"-",
  1 Blaagarns Lagen, -"2"-", 1 dito, -"1"8", 16 All. Widt Walmel, 4"-"-", 1 Bøtte uden Laas, -"2"-", 1 Lampe, -"-"2", 1 Glas Potellie, -"-"4", 9 støcher fielle opslagen til hyller at sette paa, -"-"12",
  I Brøggersit: 1Gl. Brøgger Kiedel, 4"-"-", 1 firring Kiedel, 3"-"-, 1 Mesing Kiedel, -"3"-", 1 dito, -"1"-", 1 Kaaber Gryde, -"3"-", 1 dito, -"3"-", 1 Gl. Kaaber Kiedel, -"-"12", 1 Kaaber Pande, -"-"8, 1 Hand Qwern, 2"2"-",
  1 Brøgge Car, 1"2"-", 1 dito, 1"1"-", 1 Mindre dito, -"2"-", 1 dito, -"2"-", 1 Ølfiering, -"1"8", 1 Kierne, -"-"12".
  1 fyrre Kande, -"-"10", 1 feie Sold, -"-"10", 1 dito, -"-"6", 1 Selle, -"-"10", 1 Skeppe Korrv, -"-"4", 1 Korn seck, 1"-"-", 1 dito, -"3"-", 1 dito, -"1"8", 1 Skeppe Posse, -"-"10, 1 Hugøxse, -"-"12, 1 Spadeøxse, -"-"8", 1 Jern Wegge, -"-"8,
  I Gaarden: 1 Wogn, 8"-"-", 1 Gl. dito, 4"-"-", 1 Slibesten, -"1"-", Selle og Tømme, -"2"-", 1 Høetyffve, -"-"4,
  1 Tierre Bimpel, -"-"4,
  Qweg: 1 Sort hielmet Koe, 10"-"-", 1 Rød draget dito, 10"-"-", 1 Rød broget dito, 8"-"-", 1 Sort hielmed Qwie, 7"-"-",
  Bæster: 1 Sort Hoppe, 12"-"-", 1 doto, 10"-"-",
  Faar: 6 stk. Faar med Lam a. 1 D: 2 mk: Faar og Lam, 9"-"-", 4 fior Lam a. 3 Mk: er, 3"-"-",
  (Opslag 195 side 2)
  Swin: 1 Rød Soe med 4 Grise, 2"-"-", 1 Grise Soe, 1"2"-",
  Bier: 1 Bistade, 1"2"-2, 1 dito, -"2"-",
  Fiske Redskab: 7 Sille Mandser a. 2 mk: 3"2"-", 5 dito a. 2 mk. 2"2"-", 4 Nye dito a. 3 mk. 3"-"-",
  Paa Lofted ower Stuen:
  Rug 2 Tønder a. 9 mk: 4"2"-", Biug 2 Tønder a. 7 mk: 3"2"-", Hafre 1 td. a. 4 mk. 1"-"-", Boghved 4 skepper, -"3"-", 2 Nye Flynder Garn, 2"-"-", 2 dito, 1"2"-", 4 Silde fierringer a 6 s. -"1"8, 1 dito, -"-"4, 2 Stander Tønder, -"-"8", 1 Skieppe Kurrv, -"-"4", 1 Gl. Haspe, -"-"4, 4 Siebøtter, -"1"-", 1 Mælke Kande, -"-"8", 1 Korn Seil, -"1"-", 1 Bage Trug, -"-"8",
  Tinn: 1 Tinn fad 3 mk:er, -"3"-", 1 dito, -"1"8, 1 Fiskefad, -"2"-", 2 Tin Tallerkener, -"2"-", 1 Trefod, -"2"4,
  1 dito, -"-"12, 1 Kaaber Kiedel, -"2"-",
  1 Plov Jern, -"1"-", 1 Gl. Baad, 1"-"-", 1 Gl. Harve, -"1"-", 1 Lim (Klaar, -"1"-", 1 Kaaber Deche til en Kiedel, 1"2"-", 1 Gl. Skibsbret, -"-"8", Hos Semmed Ibsen i Underup 2 støcher Faar paa ,Leje a. stk: 1 D. 2 Mk. wer, 3"-"-",
  Tilstaaende Gield:
  Weÿbÿe: V. Jens Nielsen Laante Penge, 5"-"-", Søren Sørensen, 9"-"-", Jep Hendrichsen, 2"-"-", Olle Nielsen, 12"-"-", Christoffer Jørgensen, 7"-"-".
  Ørbÿe: Jørgen Ibsen, 1"-"-", Jep Jørgensen, 2"2-",
  Holløse: Hans Jensen, 4"-"-", Jens Nielsen, 7"-"-",
  Heslebierg: Erich Jensen , 4"3"8, Niels Hansen, -"2"-",
  Ramløse: Peder Laursen, 10"-"-",
  Raageleÿe: Jens Christensen, 8"2"-", Jens Bech, 13"-"-",
  Udsholt: Svend Ollesen. 2"1"-", Erland Svendsen, 8"2"-", Gudmand Mortensen, 2"1"-", Bent Nielsen, 1"-"8,
  (opslag 196 side 1)
  Bannebierg: Jep Nielsen, 8"-"-",
  Allume: Niels Bensen, 5"-"-",
  Dønnewelde: Jens Laursen, 4"-"-",
  Willingerød: Niels Rasmussen, 50"-"-", Peder Jensen, 12"-"-",
  Mønge: Niels Laursen, 10"-"-",
  Esbønderup: Peder Tasmussen, 30"-"-",
  Summa Ald Boets formue er, 396"-"14",
  Derimod Boets beswering: Olle Sørensen Jernbÿe fordrerde, -"2"-", Ting Mændene fordrer; -"2"8",
  Skiftets Bekostning for 4re Arch Papier at fuldskrifve efter Loven a. 3 Mk: er, 3"-"-", Skiftets tillysning, -"1"-",
  Summa Boets Bekostning, 5"-"8",
  Ligvideret blifuer til deeling Mellem Samtlige ArfWinger, 392"-"6;
  Hvoraf Enken tilkommer den Halve deel, 196"-"3,
  Og Arfwingerne lige saa (Megnd, 196"-"3.
  Er da til hver Broderlod, 49"-"-",
  Og til hver af Brøder Sønnerne, 16" 1 mk: 4,
  Og til hver af de Twende Brøder Døttrene, 8" - "10,

  Udlæg til Enkens part, 196 dr:-" 3 sk, dertil Udlagt som følger:
  1 Sort hielmet Koe, 10"-"-", 1 Rød draget Koe, 10"-"-", 1 Sort Hoppe, 10"-"-", 6 støcher Faar med Lam, 9"-"-",
  4 fior Lam a, 3 mk: 3"-"-", 1 Wid Soe med Grise, 2"-"-", 1 Grise Soe, 1"2"-". Rug 2 td. a. 9 mk. 4"2"-",
  Biug 2 td. a.7 mk: er, 3"2"-", Hafre 1 td. a 4 mk: er, 1"-"-", Boghved 4 skp, -"3"-", 1 Jern Kakelofn, 12"-"-",
  1 Wogn, 8"-"-", 1 Best Agedyne, -"3"-",
  (Opslag 196 side 2)
  1 Best Agedyne, 1"-"-", 1 Gl. dito, -"2"-", 1 Gl. Benche Dyne, -"-"8", 1 Seng Klede med Sorte rander, -"3"-",
  1 halft dito, -"1"8, 1 Nyt Best Hynde, -"2"-", 1 dito, -"1"8", 1 dito, -"1"8", 1 Eege Kiste, 2"-"-", 1 Gl. Kandeskaf, 1"-"-", 1 Øltønde, -"3"-", 1 Halftønde, -"1"8, 1 Linned Senge Dyne med blaa rander, 3"-"-", 1 Hofved dyne, -"1"8",
  1 Best Sengklæde, 2"-"-", 1 (Bestkrttes Sengklæde, -"2"-", 2 Blaagarns Lagen, -"3"8, 1 fierdings Kiedel, 3"-"-",
  1 Meseng Kiedel, -"3"-", 1 Brøgge Kar, 1"2"-", 1 Kierne, -"-"12, 1 førre kande, -"-"10", 1 feie Sold, -"-"10",
  1 Selle, -"-"10", 1 Skeppe Kurv, -"-"4", 2 Korn Seeke, 1"-3-", 4 Silde fierringer, -"1"8", 1 dito, -"-"4", 2 Stander Tønder, -"-"-8", 1 Skippe Korw 1 Haspe, -"-"8", 4 Sibytter 1 Malke Kande, -"1"8", 2 stk. Faar med Lam i Underup, 3"-"-", 2 Bagstole, -"1"-", 1 Høetyfwe 1 Lim Bimpel, -"-"8". 1 feie Sold, -"-"6", 1 Korn Seil, -"1"8",
  Hos Peder RTasmussen i Esbønderup, 15"-"-", Hos Niels Larsen i Allume, 5"-". af Jep Nielsen i Bannebierg, 8"-",
  Jens Bech paa Raageleie, 13"-", Peder Laursen I Ramløse, 10"-", Erland Svendsen I Udsholt, 8"2"-", Jens Larsen I Dønnevælde, 4"-", Olle Nielsen I Weÿbÿe, 12"-", Christoffer Jørgensen I Weÿbÿe, 7"-", Niels Larsen I Mønge, 10"-". --- Er fuld Udlæg, 196"-"4". Legger fra sig 1 sk.

  Dend Sal. Mands Moder Karen Rasmus Datters Laad- -- 49 Rd: Dertil udlagt,
  1 førre Bord og 1 Kistebench, 2"-",
  (Opslag197 side 1)
  2 Biestader, 2"-", 7 Sille Mandser, 3"2"-", 5 Sille Mandser, 2"2"-", 4 Flynder Garn, 3"2"-", 1 Gl. Brøgger Kiedel, 4"-"-", 1 Kaaber decke til en kiedel, 1"2"-", 1 Liin Krog, -"1"-", 1 Gl. Harwe, -"1"-", 1 Gl, Baad, 1"-"-", 1 Plov Jern, -"1"-", 1 Kaaber Kiedel, -"2"-", 1 Bage Trug, -"1"-", 2 Tinn Fade, 1"-"8, 1 Rød broged Koe, 8"-"-", 2 Brøg-ger Kar, 1"3"-", 1 Skieppe Posse, -"-"10", 1 Lampe, -"-"2, 1 Kaaber Gryde, -"3"-", 1 Gl. Kaaber Kiedel, -"-"12",
  Hos Peder Rasmussen I Esbønderup, 10"-"-", Hos Søren Sørensen Jernbye, 5"-"-",
  Er fuldt udlæg, 49"-"-".

  Peder Jensens Laad I Willingerød 49 Dr:-" Dertil ulagt:
  Hos Niels Rasmussen I Willingerød, 49"-"-",
  Er fuldt Udlæg.

  Hans Jensens Laad I Holløse - 49 Dr:-". Dertil Udlagt:
  1 Gl. Wogn, 4"-"-", Selle og Tøm, -"2"-", 1 Slibesten, -"1"-", 1 Jernvege, 1 Hugøxs, 1 Spadeøxs, -"1"12,
  9 stk.Hylder at sætte paa, -"-"12", 1 Kaaber Pande, -"-"8", 1 Sort Hoppe, 12"-"-", 1 Kornsek, -"1"-", 1 Ølfierring, -"1"8", Hos Søren Sørensen I Weÿbÿe, 4"-"-", Hos Jep Hendrichsen I Weÿbÿe, 2"-"-", Erich Jensen I Heslebierg, 4"3"8", Peder Rasmussen I Esbønderup, 5"-"-", Niels Hansen I Heslebierg, 2"-"-", Jens Christensen paa Raageleje, 8"2"-", Niels Rasmussen I Willingerød, 1"-"-", Jørge Ibsen I Ørbye,, 1"-"-", Hos sig self som hand er skyldig til boet, 4"-"-".
  Er fuld Udlæg, 49"-"-".

  (Opslag 197, side 2)
  Jens Nielsens Laad I Holløse -- 16 Dr. 1 mk. 4 sk. Dertil Udlagt:
  Hos sig Self som Hand til Skiftboert er Skyldig, /7"-"-". V. Jens Nielsen I Weibye, 5"-"-", Jep Jørgensen I Ørbye, 2"2"-", Bent Nielsen I Udsholt, 1"-"8", 1 Brøger Car, -"2"-", 1 Gl Aggedyne, -"-"12",
  Er fuld Udlæg, 16"1"4",

  Hans Nielsne Laad som er 16 D, 1 m. 4 s.
  Hos Peder Jensen I Willingerød, 6"-"-", Gudmand Mortensen I Udsholt, 2"1"-", 4 Nye SilleMandser, 3"-"-",
  1 Hand Qwern, 2"-"-", 1 Gl. Benhe Dyne, -"-"8", 1 Gl. Hynde, -"-"8", 2 Tinn Tallerkener, -"2"-", 1 Sengested, 1"-"-", 1 Bøtte, -"2"-", 1 Tinn fad, -"2"-", 2 Hynder, -"-"14", 1 Bret, -"-"8
  Er fuld udlæg, 16"1"6, Legger fra sig 2 sk.

  Bodel Nielsdatters Laad - 8 Dr."-"10 s. Dertil Udlagt:
  Hos Peder Jensen I Willkingerød, 6"-"-", Hos Svend Ollesen i Udsholt, 2"1"-",
  Er fuld udlæg, 8"1-". Legger fra sig 6 sk.

  Karen Nielsdatters Laad - 8 D, -"10 s. Dertil Udlsgt:
  1 Sort hielmet Qwie, 7"-"-", 1 Kaaber Gryde, -"3"-", 1 Mesing Kiedel, -"1"2", tager hos Bodil Nielsdatter, -"-"6"
  hos Hans Nielsen, -"-"2".
  Er fuld Udlæg, 8"-"10.

  Til Skiftets Bekostning Nemlig for Papirer, Tilllysning til Enge Saa og til Olle Sørens. fordring og til de 2de Tingmænds fordring Er udlagt 16 allen Wadmel for, 4"_"-",
  Dend Øfrige Skiftets bekostning saa og til Wurderings Mendene (da lovede sambtlige arwinger af betale for det : (ehv (Vil (have Er opført boet til beswaring
  (Opslag 198 side 1).
  Samtlige Arfwinger blef tilspurgt om her war noget som war forgient, der kunde komme Boet og Arfwingerne tilgode at de det nu Ville Angifwe, Hvor til de alle Swarede Nej. Er da hermed dette Skifte Sluttet og til Ende bragt Datum Skifte(stedet ut Supra,

  (Skiftet er absolut ikke repræsentativt for fiskerbefolkningen på Nordsjællands kyst.
  Rasmus Jensen var fisker, men hans hovederhverv må have været kalkbrænderiet, som havde gjort det muligt for hans stedfader Christen Eskildsen at overleve i Raageleje fra 1657 til 1695, mens der ikke var mulighed for at leve af fiskeri.
  Som Christen Eskildsen havde han heste, køer, får og svin, selvom jorden på stejlepladsen R.11 "maae hverken pløjes eller græsses paa samme formedelst sandflugt" (efter sandflugten 1652, Han havde måske mulighed for græsning på "Jÿdebakke Stykkerne" på Raage Marks Vang. Her dyrkede han måske også korn, hvis ikke kornet var et resultat af hans handelstalent.
  Han var i hvert fald formuende. Boets formue var 396 Rd. 14 sk. og boets overskud var 392 Rd. måske fordi han også levede af at låne penge ud. 25 personer i Raageleje og omegn skyldte ham ialt 114 Rd. 2 mænd i Raageleje: hans addøde stedbror R.3/8.1 Jens Christensen og R.3/1.2 Jens Jensen Bech, 2 i Hesselbjerg: H.3-4 Gmd. Erich Jensen og H.4-5 Gmd. Niels Hansen. Omegnen strakte vidt: 4 mænd i Udsholt: U.6 Gmd. Svend Olsen, U.2 Gmd. Erland Svendsen, U.9 Gmd. Gudmand Mortensen, og U.8 Gmd. Bent Nielsen, - 1 mand i Bannebjerg, 5 i Vejby, 1 i Mønge, 2 i Ørby, 2 i Holløse: hans bror og arving Hans Jensen og hans brodersøn og arving Jens Nielsen, 1 i Alme, 1 i Esbønderup, 1 i Dønnevælde,
  2 i Villingerød, bl.a hans bror og arving Peder Jensen, og 1 i Ramløse. Udlånet til de tre familiemedlemmer var 23 Rd.

Jens Nielsen

M, #11090, f. 1761
Senest redigeret=20 Okt 2022
Slægt=1
     Jens Nielsen blev født i 1761.

Børn af Jens Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Sletelte, Valby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 40, Gift, Huusbonde, M, Bonde og Gaardbeboer, Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 314, 1, B3527
  Margrethe Ipsdatter, 35, Gift, Hans Kone, K, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 315, 1, B3527
  Anna Jensdatter, 11, -, Deres Børn, K, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 316, , B3527
  Jørgen Jensen, 9, -, Deres Børn, M, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 317, , B3527
  Bodil Jensdatter, 7, -, Deres Børn, K, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 318, , B3527
  Lars Jensen, 5, -, Deres Børn, M, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 319, , B3527
  Anna Cathrine Jensdatter, 3, -, Deres Børn, K, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 320, , B3527
  Ole Jensen, 2, -, Deres Børn, M, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 321, , B3527
  Maren Hansdatter, 19, Ugift, Tienestepige, K, , Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 322, , B3527
  Niels Jensen, 71, Enke(mand), Huusbondens Fader, M, Inderste og har Undertægt, Slettelt, 1ste Familie, Opslag 27125|10, , 323, 1, B3527.

Jens Nielsen

M, #11229, f. 1808
Senest redigeret=26 Okt 2022
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1808 i Skovhusene, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Flytning1 november 1829Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Laugø, Helsinge1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjenende Lars Jørgensen, Laugø.

Jens Nielsen

M, #11316, f. 1827
Senest redigeret=3 Nov 2022
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1827.

Folketællinger og boliger

Flytning21 august 1844Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Jens Nielsen

M, #11416, f. 1821
Senest redigeret=14 Nov 2022
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1821.

Folketællinger og boliger

Flytning1843Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning1844Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Jens Nielsen

M, #11599, f. 1836
Senest redigeret=31 Jan 2023
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1836.

Folketællinger og boliger

Flytning1 november 1854Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra gmd Hans Madsen i Mønge.

Jens Nielsen

M, #8864, f. 1841
Senest redigeret=7 Mar 2023
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1841.

Folketællinger og boliger

Flytning2 november 1856Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Niels Truelsen i Vejby.

Jens Nielsen

M, #9564, f. 1841
Senest redigeret=9 Mar 2023
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1841.

Folketællinger og boliger

Flytning26 april 1857København, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Hans Jensen i Vejby.

Jens Nielsen

M, #11909, f. 1853
Senest redigeret=16 Aug 2023
Slægt=0
     Jens Nielsen blev født i 1853.

Folketællinger og boliger

Flytning8 november 1873Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Bendt Jensen i Vejby. Af Ørby.

Jens Bertelsen Nielsen

M, #759, f. 17 marts 1848
Senest redigeret=14 Apr 2022
Slægt=0
     Jens Bertelsen Nielsen var Købmand.
     Jens Bertelsen Nielsen blev født 17 marts 1848 i Lunde, Vester Horne, Ribe. Han blev døbt 7 maj 1848 Lunde.1
     Jens blev gift 8 august 1888 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Thomasjette Caroline Galkjer Ane Cathrine Pedersen.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Matr. 05, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl købmand og pige af Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 818, Ørby By, 11, Matr. No. 5, Jens B. Nielsen, M, 42, Gift, Købmand, , Husfader, Lunde Sogn Ribe Amt, Folkekirken, , FT-1890, 39,
  C5799, 819, Ørby By, 11, Matr. No. 5, Thommasjette Caroline Gatkjær Anna Catrine Petersen, K, 31, Gift, , , Husmoder, Nørre Torp ?? i Ribe Amt, Folkekirken, , FT-1890, 39,.

Jens Christian Nielsen

M, #2890, f. 6 oktober 1829, d. 14 marts 1898
Senest redigeret=3 Jan 2023
Slægt=1
     Jens Christian Nielsen var fisker.
     Jens Christian Nielsen blev født 6 oktober 1829 i Løgsted, Slet, Ålborg. Han blev døbt 19 oktober 1829 Løgsted.1
     Jens blev gift 18 december 1855 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Else Pedersdatter.2
     Jens Christian Nielsen overtog skødet på Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Nielsen 15 november 1882.3 Jens Christian Nielsen overværede vielsen af Peder Christoffer Brodersen og Marie Nielsen 8 maj 1886 Vejby, Holbo, Frederiksborg.4
     Jens Christian Nielsen's skøde på Matr. 08, hus nr. 3, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Peder Christoffer Brodersen 22 december 1891.3
     Han døde 14 marts 1898 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 68 år. Han blev begravet 21 marts 1898 fra Vejby.5

Børn af Jens Christian Nielsen og Else Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Jensen og Karen Marie Poulsdatter, Løgsted.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Hornum, Ålborg Amt.
  Pige af Rågeleje.
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 42.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Rågeleje.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hmd i Rågeleje.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1013, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F2, Et Hus, Jens Nielsen, Mand, 31, Gift, , , Husfader. Fisker, Løgstør, Aalborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1014, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F2, Et Hus, Else Pedersdatter, Kvinde, 30, Gift, , , Hans Kone, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1015, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F2, Et Hus, Lars Nielsen, Mand, 4, Ugift, , , Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1016, Unnerup Skoledistrikt, Raageleje, 197 - F2, Et Hus, Ole Nielsen, Mand, 2, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1156, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Jens Christian Nielsen, M, 40, G, Fisker, Husfader, Løgstør, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1157, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Else Pedersen, K, 39, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1158, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Lars Christian Nielsen, M, 13, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1159, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Nicoline Nielsen, K, 6, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,
  E2429, 1160, Raageleje, 255, Matr.nr. 8, Marie Nielsen, K, 3, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 804,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 700, Vejby By, 24, Et Hus, Jens Christian Nielsen, M, 50, Gift, , Husfader og Fisker, Løgstør, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 701, Vejby By, 24, Et Hus, Else Peders Datter, K, 49, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 702, Vejby By, 24, Et Hus, Lars Christian Nielsen, M, 23, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 703, Vejby By, 24, Et Hus, Marie Nielsen, K, 13, Ugift, , Deres Datter, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 34,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 441, Vejby By, 11, Hus, Jens Kristian Nielsen, M, 60, Gift, Fisker, , Husfader, Jylland, Folkekirken, , FT-1890, 22,
  C5799, 442, Vejby By, 11, Hus, Else Peters Datter, K, 59, Gift, , , Husmoder, Raageleje, Folkekirken, , FT-1890, 22,.

Jens Christian Nielsen

M, #4003, f. 26 februar 1875, d. 12 marts 1933
Senest redigeret=18 Feb 2023
Slægt=0
     Jens Christian Nielsen var smed og cykelsmed.
     Jens Christian Nielsen blev født 26 februar 1875 i Fødselsstiftelsen, København. Han blev døbt 9 marts 1875 Fødselsstiftelsen, København.1
     Jens blev gift 16 juni 1902 i Grevinge, Ods, Holbæk, med Anna Kristine Madsen , datter af Jens Madsen og Inger Marie Christiansdatter.2
     Jens Christian Nielsen overtog skødet på Matr. 08 b, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 4 februar 1904.3
     Jens Christian Nielsen overtog skødet på Matr. 10 b, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 17 juli 1909.3
     Jens Christian Nielsen mistede Anna Kristine Madsen 30 marts 1924.
     Han døde 12 marts 1933 i Unnerup Smedie, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 58 år. Han blev begravet 19 marts 1933 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1906en parcel af Bybjerggård, Matr. 08 g, Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Cecilie Marie Nielsen, f 20-08.1846 i Odden i Yderby.
  Hos broderen bryggerikarl Peder Nielsen i Gentofte
  Fødselsstiftelsens filial.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl i Underup/Underød pr. Helsinge, født på Den. Kgl. Fødselsstiftelse 26 februar/9 marts 1875
  Pige i Gundestrup. født 7. december 1878.
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 50.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Efterlevende hustru: Kamma Elisabeth Gunhild f. Pedersen.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 1060, 9, 8g, Kristjan Nilsen, M, 30, Gift, Smedesvend. Cyklesmed, Husfader, 26-2-1875, 1875, FT-1906, 83,
  S0178, 1061, 9, 8g, Anna Nilsen, K, 27, Gift, Syerske, Husmoder, 7-12-1878, 1878, FT-1906, 83,
  S0178, 1062, 9, 8g, Hanne Jensine Madsen, K, 22, Ugift, Syerske, , 8-12-1883, 1883, FT-1906, 83,
  S0178, 1063, 9, 8g, Kamilla Madsen, K, 11, Ugift, , Plejebarn, 25-2-1894, 1894, FT-1906, 83,
  S0178, 1064, 9, 8g, Hans Larsen, M, 26, Ugift, Smedearbejder, Smed, 18-6-1879, 1879, FT-1906, 83,
  S0178, 1065, 9, 8g, Karl Nilsen, M, 15, Ugift, Smedearbejder, Lærling, 20-6-1890, 1890, FT-1906, 83,.

Jens Nielsen Højbro

M, #1070, f. 1766, d. 11 december 1852
Senest redigeret=25 Maj 2022
Slægt=1
     Jens Nielsen Højbro var Bonde og Gaardbeboer. Han var bruger af Ågård (Højbrogård), Gård nr. 19, Matr. 19 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, som var 6 tdr., 2 skp., 2 fk., 2 alb., svarende til 34.534 kvm.1 Han blev døbt i 1766 Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg.2
     Jens blev gift før 1795 med Maren Nielsdatter , datter af Niels Larsen og Karen Pedersdatter.
     Jens Nielsen Højbro overtog skødet på Ågård (Højbrogård), Gård nr. 19, Matr. 19 a, Vejby, efter Niels Larsen 25 marts 1795.3 Jens Nielsen Højbro overværede vielsen af Lars Jensen og Ellen Jensdatter 29 marts 1816 Vejby, Holbo, Frederiksborg.4
     Jens Nielsen Højbro overtog skødet på Matr. 02 e, en parcel af Fladhøjgård, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Niels Olsen 11 november 1819.5
     Jens Nielsen Højbro overtog fæstet af Matr. 02 e, en parcel af Fladhøjgård, Unnerup, Vejby, efter Niels Olsen 5 august 1820.6 Jens Nielsen Højbro overværede vielsen af Jens Larsen og Margrethe Jensdatter 31 maj 1822 Vejby.7
     Jens Nielsen Højbro overtog fæstet af Ågård (Højbrogård), Gård nr. 19, Matr. 19 a, Vejby, efter Niels Larsen 22 februar 1823.8 Jens Nielsen Højbro overværede vielsen af Niels Hansen og Karen Jensdatter 14 november 1823 Vejby.4
     Jens Nielsen Højbro's fæste af Ågård (Højbrogård), Gård nr. 19, Matr. 19 a, Vejby, blev overtaget af Niels Hansen 21 april 1824.9
     Jens Nielsen Højbro's skøde på Ågård (Højbrogård), Gård nr. 19, Matr. 19 a, Vejby, blev overtaget af Niels Hansen 28 april 1824.3
     Jens Nielsen Højbro's fæste af Matr. 02 e, en parcel af Fladhøjgård, Unnerup, Vejby, blev overtaget af Niels Hansen 1 maj 1824.10
     Jens Nielsen Højbro's skøde på Matr. 02 e, en parcel af Fladhøjgård, Unnerup, Vejby, blev overtaget af Niels Hansen 1 maj 1824.5
     Jens Nielsen Højbro mistede Maren Nielsdatter 15 april 1848.
     Han døde 11 december 1852 i Vejby. Han blev begravet 21 december 1852 fra Vejby.11

Børn af Jens Nielsen Højbro og Maren Nielsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg16
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg17

Kildehenvisninger

 1. [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Faderen gmd. Niels Olsen.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 151.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 83.
 6. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 208, Gmd. Niels Olsen.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Udsholt
  Pige af Vejby.
 8. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 194a.
 9. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 196b, Svigerfader Jens Nielsen.
 10. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 197a, Svigerfader Jens Nielsen.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, 86 3/4.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Mads Jensen, 38, gift, Bonde og Gaardbeboer, 3473457, Husbonde
  Maren Hansdatter, 28, gift, , 3473457, Madmoder
  Magrethe Svendsdatter, 24, ugift, , , Tienestefolk
  Jens Nielsen, 20, ugift, , , Tienestefolk
  Christense Larsdatter, 17, ugift, , , Tienestefolk
  Anders Hansen, 14, ugift, , , Tienestefolk.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 231, Wejbye, 58de Familie, Jens Nielsen, M, 36, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 232, Wejbye, 58de Familie, Maren Nielsdatter, M, 25, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 233, Wejbye, 58de Familie, Ellen Jensdatter, K, 5, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 234, Wejbye, 58de Familie, Margrete Jensdatter, K, 2, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 246,
  B3532, 235, Wejbye, 58de Familie, Marie Jensdatter, K, 24, Ugift, , , , deres tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 246,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 782, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Niels Hansen, M, 44, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 783, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Karen Jensdatter, K, 30, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 784, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Niels Nielsen, M, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 785, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Maren Nielsdatter, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 786, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Ellen Nielsdatter, K, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 787, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Karen Nielsdatter, K, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 788, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Hans Nielsen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 789, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Jens Nielsen, M, 68, Gift, Aftægtsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 790, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Maren Nielsdatter, K, 60, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 791, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Christopher Larsen, M, 19, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 792, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 24, Weibye, en Gaard, Maren Jensdatter, K, 20, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 954, Weibye, 20, Gaard, Niels Hansen, 50, Gift, Gaardmand, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 955, Weibye, 20, Gaard, Karen Jensdatter, 35, Gift, hans Kone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 956, Weibye, 20, Gaard, Niels Nielsen, 15, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 957, Weibye, 20, Gaard, Maren Nielsdatter, 13, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 958, Weibye, 20, Gaard, Ellen Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 959, Weibye, 20, Gaard, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 960, Weibye, 20, Gaard, Hans Nielsen, 6, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 961, Weibye, 20, Gaard, Birthe Nielsdatter, 4, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 962, Weibye, 20, Gaard, Lars Nielsen, 20, Ugift, Tjener, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 963, Weibye, 20, Gaard, Marie Jørgensdatter, 21, Ugift, Tjener, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 964, Weibye, 20, Gaard, Jens Nielsen, 74, Gift, Aftægtsmand, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,
  C3228, 965, Weibye, 20, Gaard, Maren Nielsdatter, 65, Gift, hans Kone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 275,.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1060, Weibye, 3, En Gaard, Niels Hansen, M, 55, Gift, Gaardmand, 2, Ramløse Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1061, Weibye, 3, En Gaard, Karen Jensdatter, K, 40, Gift, hans Kone, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1062, Weibye, 3, En Gaard, Maren Nielsdatter, K, 19, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1063, Weibye, 3, En Gaard, Ellen Nielsdatter, K, 15, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1064, Weibye, 3, En Gaard, Karen Nielsdatter, K, 13, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1065, Weibye, 3, En Gaard, Hans Nielsen, M, 12, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1066, Weibye, 3, En Gaard, Birthe Nielsdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1067, Weibye, 3, En Gaard, Lars Christiansen, M, 19, Ugift, Tjenestekarl, 2, Helsinge Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1068, Weibye, 3, En Gaard, Jens Nielsen, M, 79, Gift, Aftægtsmand, 2, Tibirke Sogn Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1069, Weibye, 3, En Gaard, Maren Nielsdatter, K, 70, Gift, hans Kone, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,.
 17. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1062, Vejby, 32, Vejby, Niels Hansen, M, 60, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1063, Vejby, 32, Vejby, Karen Jensdatter, K, 45, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1064, Vejby, 32, Vejby, Niels Nielsen, M, 26, Ugift, Deres søn, hjulmand, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1065, Vejby, 32, Vejby, Maren Nielsdatter, K, 24, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1066, Vejby, 32, Vejby, Ellen Nielsdatter, K, 20, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1067, Vejby, 32, Vejby, Karen Nielsdatter, K, 18, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1068, Vejby, 32, Vejby, Hans Nielsen, M, 17, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1069, Vejby, 32, Vejby, Ane Nielsdatter, K, 4, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 381,
  C6743, 1070, Vejby, 32, Vejby, Jens Nielsen, M, 84, Enkemand, Husfaderens svigerfar, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 381,.

Jens Jørgen Nielsen

M, #2391, f. 14 januar 1853, d. 14 august 1946
Senest redigeret=11 Aug 2023
Slægt=1
     Jens Jørgen Nielsen var Husmand. Daglejer ved Agerbrug.
     Jens Jørgen Nielsen blev født uden for ægteskab 14 januar 1853 Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 6 februar 1853 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 28 april 1867 i Vejby.2
     Jens blev gift 2 november 1879 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, med Maren Kirstine Jensen , datter af Jens Jørgensen, bevidnet af Jørgen Nielsen.3
     Jens Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jørgen Nielsen 30 oktober 1885.4 Jens Jørgen Nielsen overværede vielsen af Niels Peter Lavrits Jensen og Margrethe Christine Nielsen 10 december 1901 Vejby.5 Jens Jørgen Nielsen overværede vielsen af Jens Laurits Brun og Ane Jensine Nielsen 8 april 1910 Vejby.6 Jens Jørgen Nielsen overværede vielsen af Julius Frederik Frandsen og Marie Nielsen 14 juni 1910 Vejby.7
     Jens Jørgen Nielsen mistede Maren Kirstine Jensen 13 februar 1941.
     Han døde 14 august 1946 i Ørby, Vejby, i en alder af 93 år. Han blev begravet 19 august 1946 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jørgen Nielsen f. 23 Aug 1827, d. 3 Aug 1914
Mor-Biologisk*Magrethe Jensdatter f. 6 Dec 1821, d. 19 Sep 1898

Børn af Jens Jørgen Nielsen og Maren Kirstine Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Matr. 02, Hyldekærgård, Gård nr. 6, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Flytning11 november 1872Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby11
Flytning20 maj 1873Møllestedet, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted12
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1890Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1901Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling1 februar 1906Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg16

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Margrethe Jensdatter 31 år Ørby
  Som barnefader udlagt ungkarl Jørgen Nielsen Helsingør.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ørby.
  Pige af Ammendrup.
 4. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 93.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Gilleleje
  Pige af Ørby.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Græsted
  Pige af Ørby.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og snedker af Ørby
  Pige af Ørby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 1026, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Jørgen Nielsen, M, 28, G, Her i Sognet, Huusfader Lever af sin Jordlod, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1026,
  E2695, FT-1855, 1027, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Margrethe Jensdatter, K, 34, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1027,
  E2695, FT-1855, 1028, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Jens Jørgen Nielsen, M, 3, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1028,
  E2695, FT-1855, 1029, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Sidse Marie Nielsen, K, 1, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1029,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 625, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Jørgen Nielsen, Mand, 33, Gift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 626, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Margrethe Pedersdatter, Kvinde, 39, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 627, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Sidse Marie Jørgensen, Kvinde, 6, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 628, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Jens Jørgensen, Mand, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 629, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Peder Jensen, Mand, 63, Gift, , , Mandens Svigerfader. Aftægtsmand, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 630, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Ane Jensdatter, Kvinde, 76, Gift, , , Hans Kone, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 724, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Peder Olsen, M, 54, E, Gaardejer, Husfader, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 725, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Peder Christensen, M, 24, G, Medhjælper, Svigersøn, Holløse. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 726, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Maren Larsine Pedersdatter, K, 27, G, Medhjælperske, Husbestyrerinde, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 727, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Hans Nielsen, M, 13, U, Dreng, Plejesøn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 728, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Jens Jørgen Nielsen, M, 17, U, Karl, Tjener, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,
  E2429, 729, Ørby, 168, Gaarden Matr.nr. 2, Johanne Carlsdatter, K, 38, U, Pige, Tjener, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 778,.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Peder Olsen i Ørby. Af Ørby.
 12. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj bestyrer Hellesen i Unnerup.
  Af Ørby.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 127, Ørby By, 5, Et Hus, Jørgen Nielsen, M, 52, Gift, , Husfader, Husejer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 6,
  C6987, 128, Ørby By, 5, Et Hus, Magrete Nielsen F. Jensen, K, 58, Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 6,
  C6987, 129, Ørby By, 5, Et Hus, Jens Jørgen Nielsen, M, 27, Gift, , Deres Søn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 6,

  C6981, 682, Asmindrup By, 100, En Gaard, Jens Jørgen Nielsen, M, 27, Gift, 'Egenlige Opholdssted': "Ørby". / "Gaard No. 8"., Vejby, Lutheran, FT-1880, Tilægsliste A,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 929, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Jens Jørgen Nielsen, M, 37, Gift, Jordbruger, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 930, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Maren Kirstine Jensen, K, 33, Gift, , , Husmoder, Maarum Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 931, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Margrethe Kristine Nielsen, K, 9, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 932, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Niels Petr Nielsen, M, 7, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 933, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Ane Jensine Nielsen, K, 5, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 934, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Marie Nielsen, K, 3, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 935, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Jørgen Nielsen, M, 62, Gift, Daglejer i Agerbruget, , Aftægtsmand, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 936, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Margrethe Jensen, K, 68, Gift, , , Aftægtskone, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 666, Ørby, 1, 28, Jens Jørgen Nielsen, M, G, Daglejer ved agerbrug, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18530114, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 667, Ørby, 1, 28, Maren Kirstine Nielsen, K, G, , Husmoder, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18561028, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 668, Ørby, 1, 28, Signe Nielsen, K, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850121, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 669, Ørby, 1, 28, Marie Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18861216, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 670, Ørby, 1, 28, Kirstine Larsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18970315, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 671, Ørby, 1, 28, Jørgen Nielsen, M, E, Privat understøttelse, , Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18270823, , FT-1901, Hovedliste,.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 449, 4, Matr No 28, Jens Jørgen Nielsen, M, 53, Gift, Husmand. Daglejer ved Agerbrug, Husfader, 14-1-1853, 1853, FT-1906, 42,
  S0178, 450, 4, Matr No 28, Maren Kirstine Nielsen, K, 49, Gift, , Husmoder, 28-10-1856, 1856, FT-1906, 42,
  S0178, 451, 4, Matr No 28, Signe Nielsen, K, 21, Ugift, Sypige, Barn, 21-1-1885, 1885, FT-1906, 42,
  S0178, 452, 4, Matr No 28, Karen Kirstine Larsen, K, 9, Ugift, , Slægtning, 15-3-1896, 1896, FT-1906, 42,
  S0178, 453, 4, Matr No 28, Jørgen Nielsen, M, 78, Enkemand, Aftægtsmand, Aftægtsmand, 23-8-1827, 1827, FT-1906, 42,.

Jens Laurits Nielsen

M, #4890, f. 18 maj 1892, d. 13 april 1968
Senest redigeret=22 Mar 2022
Slægt=1
     Jens Laurits Nielsen var arbejdsmand.
     Jens Laurits Nielsen blev født 18 maj 1892 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Ole Nielsen og Hanne Jacobine Olsen. Jens Laurits Nielsen blev døbt 27 juni 1892 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 30 september 1906 i Vejby.1
     Han døde 13 april 1968 i Trongården, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 75 år. Han blev begravet 19 april 1968 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Ole Nielsen f. 10 Nov 1845, d. 6 Nov 1923
Mor-Biologisk*Hanne Jacobine Olsen f. 10 Jan 1848, d. 20 Nov 1919

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 1061, Holløse, 1, 12c, Olenielsen, M, G, Arbejder ved landbruget, Husfader, Annisse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1872, , 18451111, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1062, Holløse, 1, 12c, Hanne Nielsen, K, G, , Husmoder, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1872, , 18480110, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1063, Holløse, 1, 12c, Karl Christian Nielsen, M, U, , Barn, Veiby Sogn, Folkekirken, , , , 18890616, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1064, Holløse, 1, 12c, Jens Laurits Nielsen, M, U, , Barn, Veiby Sogn, Folkekirken, , , , 18920518, , FT-1901, Hovedliste,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 802, 18, 12c, Ole Nielsen, M, 61, Gift, Husmand, Husfader, 11-1-1845, 1845, FT-1906, 65,
  S0178, 803, 18, 12c, Hanne Jakobbine Olsen, K, 58, Gift, , Husmoder, 10-1-1848, 1848, FT-1906, 65,
  S0178, 804, 18, 12c, Jens Laurits Nielsen, M, 13, Ugift, , Barn, 18-5-1892, 1892, FT-1906, 65,.

Jens Morten Nielsen

M, #3102, f. 12 oktober 1875, d. 26 september 1890
Senest redigeret=13 Mar 2022
Slægt=1
     Jens Morten Nielsen blev født 12 oktober 1875 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Ole Nielsen og Hanne Jacobine Olsen. Jens Morten Nielsen blev døbt 21 november 1875 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 29 september 1889 i Vejby.1
     Han døde 26 september 1890 i Esbønderup Sygehus, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 14 år.2 Han blev begravet 3 oktober 1890 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Ole Nielsen f. 10 Nov 1845, d. 6 Nov 1923
Mor-Biologisk*Hanne Jacobine Olsen f. 10 Jan 1848, d. 20 Nov 1919

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1890Matr. 09, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1000, Holløse By, 6, Et Hus, Ole Nielsen, M, 34, Gift, , Husfader, Daglejer i Agerbruget, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 49,
  C6987, 1001, Holløse By, 6, Et Hus, Hanne Jakobine Nielsen F. Olsen, K, 32, Gift, , Hans Hustru, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 49,
  C6987, 1002, Holløse By, 6, Et Hus, Hanne Margrethe Nielsen, K, 7, Ugift, , Deres Barn, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 49,
  C6987, 1003, Holløse By, 6, Et Hus, Jens Morten Nielsen, M, 4, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 49,
  C6987, 1004, Holløse By, 6, Et Hus, Sofie Karoline Nielsen, K, 2, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 49,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 121, Holløse By, 9, Et Hus, Ole Nielsen, M, 44, Gift, Husmand, , Husfader, Ramløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 122, Holløse By, 9, Et Hus, Hane Jacobbine Olsen, K, 42, Gift, , , Husmoder, Græsted Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 123, Holløse By, 9, Et Hus, Jens Morten Nielsen, M, 14, Ugift, , , Barn, Ørby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 124, Holløse By, 9, Et Hus, Sophie Karoline Nielsen, K, 12, Ugift, , , Barn, Holløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 125, Holløse By, 9, Et Hus, Ana Kirstine Nielsen, K, 9, Ugift, , , Barn, Holløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 126, Holløse By, 9, Et Hus, Marie Jensine Nielsen, K, 7, Ugift, , , Barn, Holløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 127, Holløse By, 9, Et Hus, Hans Peter Nielsen, M, 4, Ugift, , , Barn, Holløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,
  C5799, 128, Holløse By, 9, Et Hus, Charl Christian Nielsen, M, 16/6, Ugift, , , Barn, Holløse Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 6,.

Jens Peder Nielsen

M, #3932, f. 3 september 1852, d. 22 juni 1903
Senest redigeret=8 Dec 2021
Slægt=1
     Jens Peder Nielsen var Møllebestyrer.
     Jens Peder Nielsen blev født 3 september 1852 i Langerød, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.
     Jens blev gift før 1879 med Maren Christine Nielsen , datter af Niels Poulsen.
     Han døde 22 juni 1903 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 50 år. Han blev begravet 29 juni 1903 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Børn af Jens Peder Nielsen og Maren Christine Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Holløse Mølle, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1901Matr. 13 c, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 245, Holløse By, 28, Holløse Mølle, Jens Peder Nielsen, M, 37, Gift, Møllebestyrer, , Husfader, Langerød, Luthersk, , FT-1890, 12,
  C5799, 246, Holløse By, 28, Holløse Mølle, Maren Kristine Nielsen, K, 33, Gift, Husbestyrerinde, , Husmoder, Skerød?, Luthersk, , FT-1890, 12,
  C5799, 247, Holløse By, 28, Holløse Mølle, Niels Carl Albert Henrik Nielsen, M, 11, Ugift, , , Søn, Hillerød, Luthersk, , FT-1890, 12,
  C5799, 248, Holløse By, 28, Holløse Mølle, Dagmar Amanda Nicoline Marie Hansen, K, 5, Ugift, , , Datter, Mønge, Luthersk, , FT-1890, 12,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 883, Holløse, 1, 13c, Jens Peder Nielsen, M, G, Møllersvend, Husfader, Asminderød Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1882, , 18520903, Frederiksborg, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 884, Holløse, 1, 13c, Maren Kirstine Nielsen, K, G, Husgerningen, Husmoder, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1882, , 18560521, Frederiksborg, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 885, Holløse, 1, 13c, Aksel Valdemar Nielsen, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18950319, , FT-1901, Hovedliste,.

Jens Peder Nielsen

M, #8442, f. 13 august 1863
Senest redigeret=12 Mar 2022
Slægt=0
     Jens Peder Nielsen blev født 13 august 1863 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Ole Søren Nielsen og Gjertrud Christiansdatter. Jens Peder Nielsen blev døbt 27 september 1863 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 14 april 1878 i Vejby.1
Far-Biologisk*Ole Søren Nielsen f. 22 Maj 1837
Mor-Biologisk*Gjertrud Christiansdatter f. 10 Nov 1833

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870Gundekildehus, Matr. 34, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 104, Vejby, 25, Hus Nr. 4 Fra Ellemosegaard, Ole Søren Nielsen, M, 33, G, Tømrer, Husfader, Annisse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 105, Vejby, 25, Hus Nr. 4 Fra Ellemosegaard, Gertrud Christensen, K, 37, G, , Husmoder, Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 106, Vejby, 25, Hus Nr. 4 Fra Ellemosegaard, Jens Peter Nielsen, M, 6, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 107, Vejby, 25, Hus Nr. 4 Fra Ellemosegaard, Kirsten Margrethe Nielsen, K, 3, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 108, Vejby, 25, Hus Nr. 4 Fra Ellemosegaard, Inger Karoline Nielsen, K, 2, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,.

Jens Peder Nielsen

M, #2369, f. 28 juli 1865, d. 29 juni 1934
Jens Peder Nielsen
Senest redigeret=14 Apr 2022
Slægt=1
     Jens Peder Nielsen var sparekassedirektør og gårdejer.
     Jens Peder Nielsen blev født 28 juli 1865 i Matr. 01 a, Møllebjerggård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Olsen og Mette Cathrine Heiesdatter. Jens Peder Nielsen blev døbt 17 september 1865 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 20 april 1879 i Vejby.1
     Jens Peder Nielsen var i 1894 Gaardejer i Matr. 12 a, Morelsgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Jens blev gift 20 marts 1894 i Vejby med Hanne Marie Olsen , datter af Lars Olsen og Johanne Heiesdatter, bevidnet af Niels Olsen og Lars Olsen.3
     Jens Peder Nielsen overtog skødet på Matr. 12 a, Morelsgård, Ørby, Vejby, efter Mads Jensen 24 maj 1894.4
     Jens Peder Nielsen overtog skødet på Matr. 16 k, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Mads Jensen 24 maj 1894.5 Jens Peder Nielsen overværede vielsen af Ole Nielsen og Oline Christine Sørensen 2 december 1898 Vejby.6 Jens Peder Nielsen overværede vielsen af Christian Ludvig Frederik Sørensen og Dorthea Mette Marie Kristine Meienburg 31 august 1902 Vejby.7 Jens Peder Nielsen overværede vielsen af Niels Jørgen Pedersen og Johanne Kathrine Nielsen 9 april 1918 Vejby.8 Jens Peder Nielsen overværede vielsen af Niels Peter Nielsen og Anna Christine Christensen 5 november 1924 Vejby.9
     Jens Peder Nielsen mistede Hanne Marie Olsen 7 august 1927.
     Han døde 29 juni 1934 i Centralsygehuset, Hillerød, i en alder af 68 år. Han blev begravet 5 juli 1934 fra Vejby.10
Far-Biologisk*Niels Olsen f. 23 Aug 1818, d. 1 Maj 1895
Mor-Biologisk*Mette Cathrine Heiesdatter f. 19 Okt 1829, d. 3 Mar 1893

Børn af Jens Peder Nielsen og Hanne Marie Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S23] J. C. B. la Cour, editor, Danske Gårde, III. Samling, Fjerde Bind (København: Dansk Landøkonomisk Forlag, 1918), Købt af Mads Jensen, der havde fået den efter sin svigerfader, Mads Pedersen, der ligeledes havde den efter sin svigerfader, Hans Olsen.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl gårdmand af Ørby
  Pige af Holløse.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 212.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 237.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl gårdejer og pige af Ørby.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Ørby.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og gårdejer af Grønhøjgård Høbjerg
  Pige af Morildgård Ørby.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og gårdejer Morelsgård Ørby
  Pige Hyldekærgård Ørby.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Bolig: Solvang, Ørby.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 620, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Niels Olsen, M, 51, G, Gaardejer, Husfader, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 621, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Mette Katrine Heiesdatter, K, 40, G, Medhjælperinde, Husmoder, Holløse. Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 622, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Ole Nielsen, M, 15, U, Dreng, Søn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 623, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Hans Heiesen Nielsen, M, 10, U, Dreng, Søn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 624, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Jens Peder Nielsen, M, 4, U, Dreng, Søn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 625, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Mads Nielsen, M, 2, U, Dreng, Søn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 626, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Hans Hansen, M, 34, U, Karl, Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 627, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Ane Margrethe Jørgensen, K, 23, U, Pige, Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 628, Ørby, 147, Gaarden Matr.nr. 1, Hanne Jørgine Larsen, K, 16, U, Pige, Tjener, Tisvildeleje. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 102, Ørby By, 12, En Gaard, Niels Olsen, M, 61, Gift, , Husfader, Gaardejer, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 103, Ørby By, 12, En Gaard, Mette Kathrine Nielsen F. Heiesen, K, 50, Gift, , Hans Hustru, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 104, Ørby By, 12, En Gaard, Ole Nielsen, M, 25, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 105, Ørby By, 12, En Gaard, Hans Heiesen Ielsen, M, 20, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 106, Ørby By, 12, En Gaard, Jens Peter Nielsen, M, 14, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 107, Ørby By, 12, En Gaard, Mads Nielsen, M, 12, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 108, Ørby By, 12, En Gaard, Margrethe Nielsen, K, 9, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 109, Ørby By, 12, En Gaard, Maren Kirstine Nielsen, K, 5, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 5,
  C6987, 110, Ørby By, 12, En Gaard, Ane Larsen, K, 23, Ugift, , Tjenestepige, Hørve Holbæk, Lutheran, , FT-1880, 5,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 837, Ørby By, 1, Moltebjergård, Niels Olsen, M, 71, Gift, Gaardejer, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,
  C5799, 838, Ørby By, 1, Moltebjergård, Mette Ka?Ie Heejisdatter, K, 60, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,
  C5799, 839, Ørby By, 1, Moltebjergård, Ole Nielsen, M, 35, Ugift, Arbejdskarl, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,
  C5799, 840, Ørby By, 1, Moltebjergård, Jens Peter Nielsen, M, 24, Ugift, Arbejdskarl, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,
  C5799, 841, Ørby By, 1, Moltebjergård, Hans Hejisen Nielsen, M, 30, Ugift, Vognfabrikant, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,
  C5799, 842, Ørby By, 1, Moltebjergård, Magrethe Nielsen, K, 19, Ugift, Pige, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,
  C5799, 843, Ørby By, 1, Moltebjergård, Maren Kirstine Nielsen, K, 16, Ugift, Pige, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 40,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 613, Ørby, 1, 12a, Jens Nielsen, M, G, Gaardejer, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18650728, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 614, Ørby, 1, 12a, Hanne Marie Nielsen, K, G, Husholderske, Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18630518, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 615, Ørby, 1, 12a, Johanne Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18960112, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 616, Ørby, 1, 12a, Niels Peter Nielsen, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18971004, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 617, Ørby, 1, 12a, Kristian Sørensen, M, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18780628, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 618, Ørby, 1, 12a, Marius Larsen, M, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18831105, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 619, Ørby, 1, 12a, Johanne Nielsen, K, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18820606, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 620, Ørby, 1, 12a, Marie Kristine Kristensen, K, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850818, , FT-1901, Hovedliste,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 431, 1, Ørby Mtr No 12 a, Jens Nielsen, M, 40, Gift, Gaardejer, Husfader, 28-7-1865, 1865, FT-1906, 42,
  S0178, 432, 1, Ørby Mtr No 12 a, Marie Nielsen, K, 42, Gift, Husholderske, Husmoder, 18-5-1863, 1863, FT-1906, 42,
  S0178, 433, 1, Ørby Mtr No 12 a, Johanne Katrine Nielsen, K, 10, Ugift, , Barn, 21-1-1896, 1896, FT-1906, 42,
  S0178, 434, 1, Ørby Mtr No 12 a, Niels Peter Nielsen, M, 8, Ugift, , Barn, 4-10-1897, 1897, FT-1906, 42,
  S0178, 435, 1, Ørby Mtr No 12 a, Ingeborg Katrine Nielsen, K, 0, Ugift, , Barn, 12-04-1905, 1905, FT-1906, 42,
  S0178, 436, 1, Ørby Mtr No 12 a, Peder Svendsen, M, 20, Ugift, , Tjenestetyende, 5-1-1886, 1886, FT-1906, 42,
  S0178, 437, 1, Ørby Mtr No 12 a, Marius J. G. Jensen, M, 15, Ugift, , Tjenestetyende, 4-1-1891, 1891, FT-1906, 42,
  S0178, 438, 1, Ørby Mtr No 12 a, Margrethe Kristine Petersen, K, 16, Ugift, , Tjenestetyende, 8-11-1889, 1889, FT-1906, 42,
  S0178, 439, 1, Ørby Mtr No 12 a, Anna Ingeborg Meyer, K, 16, Ugift, , Tjenestetyende, 19-8-1889, 1889, FT-1906, 42,.

Jens Peter Nielsen

M, #5623, f. 30 august 1826
Senest redigeret=6 Jan 2023
Slægt=0
     Jens Peter Nielsen var forvalter, købmand.
     Jens Peter Nielsen blev født 30 august 1826 i Bjerregård, Gentofte, Sokkelund, København. Han blev døbt 22 oktober 1826 Gentofte, Sokkelund, København.1

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Højsgård, Gentofte, Sokkelund, København2
Folketælling1 februar 1840Højsgård, Gentofte, Sokkelund, København3
Folketælling1 februar 1845Højsgård, Gentofte, Sokkelund, København4
Folketælling1 februar 1850Bjerregård, Gentofte, Sokkelund, København5
Folketælling1 februar 1855Bjerregård, Gentofte, Sokkelund, København6
Flytning29 august 1859præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Gentofte7
Folketælling1 februar 1860præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Ordrup, Gentofte, Sokkelund, København9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter, Bjerregård i Gentofte.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Nielsen, 59, Gift, M, Sognefoged og Gaardeier, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 466, C2577
  Karen Jens Datter, 52, Gift, K, hans Kone, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 467, C2577
  Christence Niels Datter, 22, Ugift, K, deres Barn, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 468, C2577
  Peder Nielsen, 20, Ugift, M, deres Barn, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 469, C2577
  Jens Peder Nielsen, 8, Ugift, M, en Sønnesøn, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 470, C2577
  Carl Brovn, 18, Ugift, M, lærer Landbruget, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 471, C2577
  Anders Nielsen, 38, Ugift, M, Tjenestefolk, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 472, C2577
  Erik Anthon Johansen, 15, Ugift, M, Tjenestefolk, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 473, C2577
  Ane Marie Peders Datter, 17, Ugift, K, Tjenestefolk, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 474, C2577
  Ane Aages Datter, 25, Ugift, K, Tjenestefolk, En Gaard,Høysgaard, Gjentofte, 83, Opslag 2295|16, , 475, C2577.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Nielsen, 65, Gift, Gaardmand og Sognefoged, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 33, C4318
  Karen Jensdatter, 58, Gift, Hans Kone, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 34, C4318
  Peder Nielsen, 26, Ugift, Deres Søn, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 35, C4318
  Jens Peder Nielsen, 14, Ugift, Deres Sønnesøn, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 36, C4318
  Mads Olsen, 38, Ugift, Tjenestefolk, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 37, C4318
  Lars Pedersen, 30, Ugift, Tjenestefolk, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 38, C4318
  Jens Frederiksen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 39, C4318
  Maren Andersdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 40, C4318
  Karen Olsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Gentofte, Høisgaard, 1, 5, Opslag 5101|4, , 41, C4318.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Nielsen, 70, Gift, M, forhen sognefoged gaardejer, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2191, B2368
  Karen Jensdatter, 60, Gift, K, hustru, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2192, B2368
  Peder Nielsen, 31, Gift, M, søn gaardens bestyrer, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2193, B2368
  Karen Kirstine Jensdatter, 31, Gift, K, hustru, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2194, B2368
  Jens Peder Nielsen, 18, Ugift, M, dattersøn af de gamle, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2195, B2368
  Jacob Nielsen, 3, Ugift, M, barn, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2196, B2368
  Niels Nielsen, 1, Ugift, M, barn, Gentofte s. Kbh. a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2197, B2368
  Mads Olsen, 41, Ugift, M, tjenestekarl, Tikjøb s. Frederiksborg a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2198, B2368
  Jens Knudsen, 24, Ugift, M, tjenestekarl, Gandløse s. Fredensborg a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2199, B2368
  Peder Hansen, 43, Ugift, M, tjenestekarl, Værløse s. Københavns a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2200, B2368
  Karen Margrethe Olsdatter, 24, Ugift, K, tjenestepige, Gladsakse s. Københavns a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2201, B2368
  Boline Marie Sørensdatter, 18, Ugift, K, tjenestepige, Brøndshøj s. Københavns a., Gentofte, 1 gaard Højsgaard, 2, 4, Opslag 6893|61, , 2202, B2368.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ellen Pedersdatter, 47, Gift, K, - [Niels Nielsen], Lyngbye Sogn, Kjøbenh. A., Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 770, C1722
  Jens Peter Nielsen, 24, Ugift, M, indkaldt til krigstjeneste, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 771, C1722
  Niels Nielsen, 22, Ugift, M, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 772, C1722
  Anders Nielsen, 21, Ugift, M, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 773, C1722
  Johanne Marie Nielsen, 16, Ugift, K, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 774, C1722
  Karen Magdalene Nielsen, 14, Ugift, K, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 775, C1722
  Ole Nielsen, 12, Ugift, M, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 776, C1722
  Lars Jørgen Christ: Nielsen, 10, Ugift, M, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 777, C1722
  Ane Christine Nielsen, 7, Ugift, K, deres Børn [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 778, C1722
  Niels Olsen, 44, Ugift, M, Tjenestefolk [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], Lyngbye Sogn, Kjøbenhavns A., Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 779, C1722
  Anders Larsen, 20, Ugift, M, Tjenestefolk [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], Lyngbye Sogn, Kjøbenhavns A., Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 780, C1722
  Lars Hansen, 22, Ugift, M, Tjenestefolk [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], i Sognet, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 781, C1722
  Sidse Larsdatter, 21, Ugift, K, Tjenestefolk [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], Brøndshøi S. Kjøbhavn A, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 782, C1722
  Ane Marie Jensdatter, 19, Ugift, K, Tjenestefolk [Niels Nielsen og Ellen Pedersdatter], Nørrejernløse, Holbek Amt, Gjentofte, 1 Gaard, Bjerregaard, 1, , 20, Opslag 113862|26, , 783, C1722.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Nielsen, 53, Gift, Gaardejer, lægdsmand, husfader, M, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1602, Lutheran, C6951
  Ellen Pedersen, 51, Gift, Hans kone, K, Lyngby sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1603, Lutheran, C6951
  Jens Peter Nielsen, 29, Ugift, Deres barn, M, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1604, Lutheran, C6951
  Niels Nielsen, 27, Ugift, Deres barn, M, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1605, Lutheran, C6951
  Anders Nielsen, 26, Ugift, Deres barn, M, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1606, Lutheran, C6951
  Lars Jørgen Nielsen, 15, Ugift, Deres barn, M, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1607, Lutheran, C6951
  Johanne Marie Nielsen, 21, Ugift, Deres barn, K, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1608, Lutheran, C6951
  Karen Magdalene Nielsen, 19, Ugift, Deres barn, K, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1609, Lutheran, C6951
  Ane Christine Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, K, Gentofte sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1610, Lutheran, C6951
  Niels Olsen, 49, Ugift, Tjenestekarl, M, Lyngby sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1611, Lutheran, C6951
  Anders Larsen, 25, Ugift, Tjenestekarl, M, Lyngby sogn, Københavns amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1612, Lutheran, C6951
  Gustav Svendsen, 32, Ugift, Tjenestekarl, M, Sverige, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1613, Lutheran, C6951
  Ane Marie Pedersen, 21, Ugift, Tjenestepige, K, Sverige, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1614, Lutheran, C6951
  Ane Marie Jensen, 24, Ugift, Tjenestepige, K, Nørre Jernløse sogn, Holbæk amt, Gentofte by, En gaard - Bjerregaard, , 70, 66, , 1615, Lutheran, C6951.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Forvalter i præstegården.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Carl Christian Jensen, Mand, 44, Gift, , , Sognepræst, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 2, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Aline Louise, f. Niedlich, Kvinde, 48, Gift, , , Hans Kone, Berlin, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 3, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Henrick Louis Frithjof Jensen, Mand, 12, Ugift, , , Deres Barn, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 4, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Ane Laura Nathalie Jensen, Kvinde, 9, Ugift, , , Deres Barn, Lyksborg, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 5, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Hertha Sophie Louise Olrick, Kvinde, 25, Ugift, , , Guvernante, Korsør, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 6, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Emma Hansine Caroline Suhr, Kvinde, 28, Ugift, , , Husjomfru, Helsingør, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 7, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Jens Peter Nielsen, Mand, 33, Ugift, , , Forvalter, Gentofte Sogn, Københavns Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 8, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Rasmus Nielsen, Mand, 22, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 9, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Hans Hansen, Mand, 25, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 10, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Lars Hansen, Mand, 16, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 11, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Jonas Valmarch, Mand, 45, Gift, , , Røgter, Sverige, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 12, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Hanne Sørensdatter, Kvinde, 21, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 13, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Ellen Jørgensdatter, Kvinde, 29, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 14, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Kirstine Hansen, Kvinde, 20, Ugift, , , Tjenestepige, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Peter Nielsen, 53, Gift, Købmand, M, Gentofte Sogn, Københavns Amt, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 39, , 2568, lutheran, C7967
  Laurine Amalie f. Olsen, 42, Gift, Hans Hustru, K, Kalundborg, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 39, , 2569, lutheran, C7967
  Emil Fischer, 13, Ugift, Plejesøn, M, Horsens, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 39, , 2570, lutheran, C7967
  Jens Børresen, 56, Gift, Husfader, Vognmand, M, Lyngby Sogn, Københavns Amt, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 43, , 2755, Lutheran, C7967
  Pouline Andrea Julie Børresen, f. Lindbeck, 45, Gift, Hans Hustru, K, Helsingør, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 43, , 2756, Lutheran, C7967
  Hans Børresen, 8, Ugift, Deres Søn, M, Gentofte Sogn, Københavns Amt, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 43, , 2757, Lutheran, C7967
  Jørgen Jørgensen, 39, Gift, Husfader, Slagtermester, M, Korsør, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 43, , 2758, Lutheran, C7967
  Marie Jørgensen, f. Hansen, 27, Gift, Hans Hustru, K, Tureby Sogn, Præstø Amt, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 43, , 2759, Lutheran, C7967
  Niels Peder Jørgensen, 1, Ugift, Deres Søn, M, Gentofte Sogn, Københavns Amt, Ordrup By, Et hus, , 24, Optællingsliste 43, , 2760, Lutheran, C7967.

Jens Peter Nielsen

M, #5912, f. 10 februar 1852, d. 11 december 1934
Senest redigeret=10 Mar 2022
Slægt=0
     Jens Peter Nielsen var hjulmand.
     Jens Peter Nielsen blev født 10 februar 1852 i Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Olsen og Nicoline Pedersdatter. Han blev konfirmeret 8 april 1866 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Jens blev gift før 1879 med Kirsten Larsdatter.
     Jens Peter Nielsen mistede Kirsten Larsdatter 25 maj 1920.
     Han døde 11 december 1934 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 82 år. Han blev begravet 17 december 1934 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Niels Olsen f. 18 Mar 1825, d. 3 Jan 1887
Mor-Biologisk*Nicoline Pedersdatter f. 24 Jun 1821, d. 22 Mar 1904

Barn af Jens Peter Nielsen og Kirsten Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder i Unnerup (Hans Sørensens gård).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 991, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 194 - F1, Et Hus, Niels Olsen, Mand, 35, Gift, , , Husfader. Tømrer, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 992, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 194 - F1, Et Hus, Nicoline Pedersen, Kvinde, 39, Gift, , , Hans Kone, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 993, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 194 - F1, Et Hus, Jens P. Nielsen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 994, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 194 - F1, Et Hus, Christian Nielsen, Mand, 5, Ugift, , , Deres Barn, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 995, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 194 - F1, Et Hus, Hansine Nielsen, Kvinde, 3, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 996, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 194 - F1, Et Hus, Peder Christensen, Mand, 68, Enke(mand), , , Aftægtsmand. forsørges af Husfader, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 495, Ørby, 119, Gaarden Matr.nr. 10, Ole Larsen, M, 38, G, Gaardejer, Husfader, Kagerup. Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 763,
  E2429, 496, Ørby, 119, Gaarden Matr.nr. 10, Johanne Laurine Jørgensen, K, 23, G, , Husmoder, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 763,
  E2429, 497, Ørby, 119, Gaarden Matr.nr. 10, Jens Peder Nielsen, M, 17, U, Karl, Tjener, Alume. Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 763,
  E2429, 498, Ørby, 119, Gaarden Matr.nr. 10, Carl Christian Jørgensen, M, 15, U, Dreng, Tjener, Annisse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 763,
  E2429, 499, Ørby, 119, Gaarden Matr.nr. 10, Larsine Pedersen, K, 18, U, Pige, Tjener, Ammendrup. Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 763,
  E2429, 500, Ørby, 119, Gaarden Matr.nr. 10, Maren Jensdatter, K, 71, E, Aftægtskone, , Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 763,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 11, Ørby By, 3, Et Hus, Jens Peter Nielsen, M, 27, Gift, , Husfader, Hjulmand, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 1,
  C6987, 12, Ørby By, 3, Et Hus, Kirsten Nielsen F. Larsen, K, 34, Gift, , Hans Hustru, Blistrup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 1,
  C6987, 13, Ørby By, 3, Et Hus, Udøbt Drengebarn, M, under et aar, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, , , FT-1880, 1,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 807, Ørby By, 9, Matr. No. 14, Jens Peter Nielsen, M, 37, Gift, Hjulmand, , Husfader, Græsted Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 38,
  C5799, 808, Ørby By, 9, Matr. No. 14, Kirsten Lars Datter, K, 44, Gift, Syerske, , Husmoder, Blistrup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 38,
  C5799, 809, Ørby By, 9, Matr. No. 14, Niels Peter Julius Nielsen, M, 10, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 38,
  C5799, 810, Ørby By, 9, Matr. No. 14, Nikoline Peders Datter, M, 68, Enke, Forskelligt Arbejde, , Aftægtskone, Græsted Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 38,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 513, Ørby, 1, 9a, Jens Peter Nielsen, M, G, Hjulmand, Husfader, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1879, , 18520210, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 514, Ørby, 1, 9a, Kirsten Larsdatter, K, G, Forskjelligt arbejde, Husmoder, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1879, , 18450610, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 649, 24, Fra Baunegaard No 9 b, Jens Peder Nielsen, M, 53, Gift, Hjulmager, Husfader, 10-9-1852, 1852, FT-1906, 55,
  S0178, 650, 24, Fra Baunegaard No 9 b, Kirsten Nielsen, K, 60, Gift, , Husmoder, 10-6-1845, 1845, FT-1906, 55,
  S0178, 651, 24, Fra Baunegaard No 9 b, Niels Peder Julius Nielsen, M, 26, Ugift, Maskinist, Barn, 11-12-1879, 1879, FT-1906, 55,
  S0178, 652, 24, Fra Baunegaard No 9 b, Ejnar Larsen, M, 14, Ugift, Hjulmagerlærling, , 27-2-1891, 1891, FT-1906, 55,.

Jens Peter Nielsen

M, #10828, f. 12 september 1863
Senest redigeret=4 Jul 2022
Slægt=0
     Jens Peter Nielsen var teglværksarbejder.
     Jens Peter Nielsen blev født 12 september 1863 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Sudergade 9, Helsingør1
Folketælling1 februar 1901Nivå, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C4989, 9930, Sudergade, 9, Peder Chr. Carlsen, M, 29, Gift, Skomagersvend, Husfader, Maarum Sogn, Folkekirken, FT-1890, 707,
  C4989, 9931, Sudergade, 9, Caroline Albertine Carlsen, K, 49, Gift, Husmoder, Grønholdt, Folkekirken, FT-1890, 707,
  C4989, 9932, Sudergade, 9, Hans Chr. Nielsen, M, 17, Ugift, Kedelsmedelærling, Barn, Helsingør, Folkekirken, FT-1890, 707,
  C4989, 9933, Sudergade, 9, Gjertrud Sophie Dagmar Carlsen, K, 6, Ugift, Barn, Helsingør, Folkekirken, FT-1890, 707,
  C4989, 9934, Sudergade, 9, Jens Peter Nielsen, M, 27, Ugift, Skomagersvend, Logerende, Vejby Sogn, Folkekirken, FT-1890, 707,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D7557, 1887, Nivaa, 430, 8a, Kirstine Andersen, K, U, Kontorist, Pensionær, Randers Amt, Folkekirken, 1890, P Koefoed Teglværksejer, 18660407, Sødringholm, FT-1901, Hovedliste,
  D7557, 1888, Nivaa, 430, 8a, Marie Brønnum, K, U, Husjomfru, Randers Amt, Folkekirken, 1897, P Koefoed Teglværksejer, 18590129, Charlottenlund, FT-1901, Hovedliste,
  D7557, 1889, Nivaa, 430, 8a, Maren Andersen, K, U, Enepige, Tjenestepige, Randers Amt, Folkekirken, 1899, 18840825, Assentoft, FT-1901, Hovedliste,
  D7557, 1890, Nivaa, 430, 8a, Niels Johansen, M, E, Kusk, Grønholt, Folkekirken, 1874, P Koefoed Teglværksejer, 18330415, Grønholt Sogn Frb Amt, FT-1901, Hovedliste,
  D7557, 1891, Nivaa, 430, 8a, Jens Peter Nielsen, M, G, Teglværksarbejder, Vejby, Folkekirken, 1898, P Koefoed Teglværksejer, 18630912, Grønholt Sogn Frb Amt, FT-1901, Hovedliste, Familien bor i Lønholdt,
  D7557, 1892, Nivaa, 430, 8a, Rasmus Christensen, M, U, Teglværksarbejder, Esbønderup Sogn, Folkekirken, 1899, P Koefoed Teglværksejer, 18510913, Asminderød, FT-1901, Hovedliste,
  D7557, 1893, Nivaa, 430, 8a, Peter Koefoed, M, U, Teglværksejer, Husfader, Bornholm, Folkekirken, 0 0000, FT-1901, Tillægsliste, - Midlertidigt opholdssted : København,
  D7557, 1894, Nivaa, 430, 8a, Caroline Koefoed, K, U, Husmoder, Bornholm, Folkekirken, 0 0000, FT-1901, Tillægsliste, - Midlertidigt opholdssted : København,
  D7557, 1895, Nivaa, 430, 8a, Christian Koefoed, M, U, Husejer, Kunstmaler, Slægtning, Bornholm, Folkekirken, 0 0000, FT-1901, Tillægsliste, - Midlertidigt opholdssted : København,.

Jens Peter Nielsen Lykke

M, #4473, f. 2 april 1857
Senest redigeret=12 Maj 2022
Slægt=1
     Jens Peter Nielsen Lykke var Landbruger.
     Jens Peter Nielsen Lykke blev født 2 april 1857 i Høbjerg, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 21 maj 1857 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Jens blev gift 12 april 1889 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Anna Christine Nielsen , datter af Anders Nielsen og Karen Nielsen.2
     Jens Peter Nielsen Lykke overtog skødet på Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 17 december 1895.3
     Jens Peter Nielsen Lykke overtog skødet på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Nielsen 26 juli 1896.4
     Jens Peter Nielsen Lykke overtog skødet på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Nielsen 26 juli 1896.5
     Jens Peter Nielsen Lykke overtog skødet på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Nielsen 26 juli 1896.5
     Jens Peter Nielsen Lykke's skøde på Matr. 15 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Anders Nielsen 1 august 1896.6
     Jens Peter Nielsen Lykke's skøde på Matr. 15 c, en parcel af Brudsgård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Niels Peter Olsen 8 juni 1905.7
     Jens Peter Nielsen Lykke's skøde på Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, blev overtaget af Wilhelm Christian Frederik Jespersen 31 juli 1905.3
     Jens Peter Nielsen Lykke's skøde på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 d, Vejby, blev overtaget af Wilhelm Christian Frederik Jespersen 31 juli 1905.5
     Jens Peter Nielsen Lykke's skøde på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 f, Vejby, blev overtaget af Wilhelm Christian Frederik Jespersen 31 juli 1905.4
     Jens Peter Nielsen Lykke's skøde på en parcel af Enstensgård, Matr. 14 b, Vejby, blev overtaget af Wilhelm Christian Frederik Jespersen 31 juli 1905.5

Børn af Jens Peter Nielsen Lykke og Anna Christine Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Damsgård, Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1901Matr. 09 a, 15 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Christophersen og Maren Larsdatter, Høbjerg.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl gårdejer Kolsbæk 32 år
  Pige Kolsbæk 26 år.
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 53.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 250.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 136.
 6. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 77.
 7. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 26.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kirsten Hansdatter, 52, Enke, K, Husmoder, Husmoder, Tibirke Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 456, Lutherske, C5790
  Peternille Nielsen, 28, Ugift, K, Datter, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 457, Lutherske, C5790
  Hansine Nielsen, 26, Ugift, K, Datter, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 458, Lutherske, C5790
  Hanne Marie Nielsen, 22, Ugift, K, Datter, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 459, Lutherske, C5790
  Peter Lykke, 32, Gift, M, Bestyrer, Jordbruger, Helsinge Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 460, Lutherske, C5790
  Kristine Lykke, 27, Gift, K, Datter, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 461, Lutherske, C5790
  Hans Peter Nielsen Lykke, under et aar 14/10-89, Ugift, M, Søn, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 462, Lutherske, C5790
  Johan Larsen, 25, Ugift, M, Tyende, Tjenestekarl Agb., Vejby Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 463, Lutherske, C5790
  Ferdinant Peter Jørgensen, 12, Ugift, M, Tyende, Tjenestedreng, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Damsgård, , 6, 23, , 464, Lutherske, C5790.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 206, Vejby, 1, 15a,9a, Jens Peder Nielsen Lykke, M, G, Landbruger, Husfader, Hoberg Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1893, , 18570402, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 207, Vejby, 1, 15a,9a, Ane Kristine Lykke, K, G, , Husmoder, Holbæk Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1893, , 18681023, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 208, Vejby, 1, 15a,9a, Hans Peder Nielsen Lykke, M, U, , Barn, Holsborg Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1893, , 18891014, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 209, Vejby, 1, 15a,9a, Hans Niels Ebbe Lykke, M, U, , Barn, Kolsbæk Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1893, , 18921009, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 210, Vejby, 1, 15a,9a, Ingerd Rebekka Nielsen Lykke, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18930812, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 211, Vejby, 1, 15a,9a, Otto Kristoffer Nielsen Lykke, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18951020, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 212, Vejby, 1, 15a,9a, Rackel Valborg Nielsen Lykke, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18941120, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 213, Vejby, 1, 15a,9a, Anker Gunnar Lykke, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18981015, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 214, Vejby, 1, 15a,9a, Hanne Jørgine Rasmussen, K, U, , Tjenestepige, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18810922, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 215, Vejby, 1, 15a,9a, Jørgen Ole Jørgensen, M, U, , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18800203, , FT-1901, Hovedliste,.

Jens Nielsen Slagter

M, #2640, f. før 1767
Senest redigeret=20 Jan 2022
Slægt=1
     Jens Nielsen Slagter var gårdmand. Han var bruger af Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, Holbo, Frederiksborg, som var 7 tdr., 7 skp., 1 fk., svarende til 43.111 kvm.1
     Jens Nielsen Slagter blev født før 1767. Han overværede vielsen af Niels Jensen og Karen Nielsdatter 31 maj 1822 Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Jens Nielsen Slagter's fæste af Brantebjerggård, Matr. 15, Vejby, blev overtaget af Niels Jensen 25 september 1822.3

Børn af Jens Nielsen Slagter

Kildehenvisninger

 1. [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Vejby, pige af Udsholt.
  Gårdmand Jens Nielsen, Vejby.
  Gårdmand Peder Hendriksen, Udsholt.
 3. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 203, Fader Jens Nielsen.

Jens Søren Nielsen

M, #1824, f. 11 januar 1884, d. 26 februar 1884
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Jens Søren Nielsen blev født 11 januar 1884 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Carl Nielsen og Ane Marie Kirstine Rasmussen. Jens Søren Nielsen blev døbt 24 februar 1884 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Han døde 26 februar 1884 i Holløse, Vejby.2 Han blev begravet 2 marts 1884 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Carl Nielsen f. 17 Jan 1843, d. 5 Maj 1885
Mor-Biologisk*Ane Marie Kirstine Rasmussen f. 17 Feb 1844
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Jens Søren Nielsen

M, #5749, f. 1 februar 1885
Senest redigeret=19 Maj 2023
Slægt=1
     Jens Søren Nielsen blev født 1 februar 1885 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Carl Nielsen og Ane Marie Kirstine Rasmussen. Jens Søren Nielsen blev døbt 3 maj 1885 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 9 april 1899 i Vejby.1
Far-Biologisk*Carl Nielsen f. 17 Jan 1843, d. 5 Maj 1885
Mor-Biologisk*Ane Marie Kirstine Rasmussen f. 17 Feb 1844

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Matr. 55, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1901Dyndmosegård, halvgård nr. 12, Matr. 16 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Mads Petersen, 60, Gift, Arbejdsmand i Landbruget, Græsted Sogn, , Husfader, Folkekirken, , M, 361, Hus Matr. No. 54, Vejby By
  Inger Nielsen, 53, Gift, , Vejby Sogn, , Husmoder, Folkekirken, , K, 362, Hus Matr. No. 54, Vejby By
  Marie Pedersen, 13, Ugift, , Vejby Sogn, , Barn, Folkekirken, , K, 363, Hus Matr. No. 54, Vejby By
  Jens Søren Nielsen, 5, Ugift, , Vejby Sogn, , Barn, Folkekirken, , M, 364, Hus Matr. No. 54, Vejby By.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 191, Vejby, 1, 16a, Esben Chr Hansen, M, G, Landbruger, Husfader, Frederiksberg Kjøbenhavns Amt, Folkekirken, , 1898, , 18720529, Lyngby, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 192, Vejby, 1, 16a, Nelly?? Marie Hansen, K, G, , Husmoder, Nyrup SorøAmt, Folkekirken, , 1898, , 18721215, Hellebæk, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 193, Vejby, 1, 16a, Edith Julie Hansen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18981230, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 194, Vejby, 1, 16a, Dorthea Sofie Frederiksen, K, U, , Huspige, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18770430, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 195, Vejby, 1, 16a, Ludd?? Carlsen, K, U, , Huspige, Sverige, Folkekirken, , 1900, , 18790301, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 196, Vejby, 1, 16a, Carl Chr Larsen, M, U, , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18830217, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 197, Vejby, 1, 16a, Jens Søren Nielsen, M, U, , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850201, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 198, Vejby, 1, 16a, Jens Chr Jensen, M, U, , Tjenestekarl, Vamming Helsingør??, Folkekirken, , 1898, , 18750419, -, FT-1901, Hovedliste,.

Jensine Nielsen

K, #3061, f. 13 november 1857
Senest redigeret=11 Maj 2022
Slægt=1
     Jensine Nielsen blev født 13 november 1857 i Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, datter af Jens Jensen. Jensine Nielsen blev døbt 26 december 1857 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Jensine blev gift 23 december 1887 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Bendt Larsen , søn af Lars Olsen og Karen Mathiasdatter, bevidnet af Mathis Jensen og Niels Peder Larsen.2
     Jensine Nielsen mistede Bendt Larsen 6 juli 1926.
Far-Biologisk*Jens Jensen f. 3 Nov 1819

Barn af Jensine Nielsen og Bendt Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jens Jensen og Kirsten Sørensdatter, Ammendrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 41, Gift, Mand, Jordbruger, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup, Et Hus, , 112, 1860, Optællingsliste side 135, , 676, Lutheraner, D5552
  Kirsten Sørensdatter, 39, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup, Et Hus, , 112, 1860, Optællingsliste side 135, , 677, Lutheraner, D5552
  Ole Jensen, 14, Ugift, Mand, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup, Et Hus, , 112, 1860, Optællingsliste side 135, , 678, Lutheraner, D5552
  Mette Jensen, 10, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup, Et Hus, , 112, 1860, Optællingsliste side 135, , 679, Lutheraner, D5552
  Bodil Kirstine Jensen, 7, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup, Et Hus, , 112, 1860, Optællingsliste side 135, , 680, Lutheraner, D5552
  Jensine Jensen, 3, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Ammendrup, Et Hus, , 112, 1860, Optællingsliste side 135, , 681, Lutheraner, D5552.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 942, Holløse By, 6, Et Hus, Bendt Larsen, M, 34, Ugift, , Husfader og Tømmer, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,
  C6987, 943, Holløse By, 6, Et Hus, Lars Olsen, M, 75, Gift, , Hans Fader, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,
  C6987, 944, Holløse By, 6, Et Hus, Karen Mathiasdatter, K, 63, Gift, , Hans Hustru, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,
  C6987, 945, Holløse By, 6, Et Hus, Niels Peder Olsen, M, 23, Ugift, , Husfaderens Broder, Snedker, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,
  C6987, 946, Holløse By, 6, Et Hus, Jenssine Jensen, K, 22, Ugift, , Tjenestepige, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,
  C6987, 947, Holløse By, 6, Et Hus, Jens Larsen, M, 18, Ugift, , Snedkerlærling, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,
  C6987, 948, Holløse By, 6, Et Hus, Lars Jørgen Larsen, M, 17, Ugift, , Snedkerlærling, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 46,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 178, Holløse By, 7, Et Hus, Bendt Larsen, M, 44, Gift, Jordbruger, , Husfader, Holløse Sogn, Luthersk, , FT-1890, 9,
  C5799, 179, Holløse By, 7, Et Hus, Johanne Larsen, K, 39, Gift, , , Husmoder, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 9,
  C5799, 180, Holløse By, 7, Et Hus, ?? Christian Nielsen, M, 20, Ugift, Medhjælper, , Tjenestekarl, Holløse Sogn, Luthersk, , FT-1890, 9,
  C5799, 181, Holløse By, 7, Et Hus, Lars Olsen, M, 85, Enkemand, Aftægtsmand, , Aftægtsmand, Holløse Sogn, Luthersk, , FT-1890, 9,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 1080, Holløse, 1, 32, Bendt Larsen, M, G, Parselist, Husfader, Veiby Sogn, Folkekirken, , , , 18451118, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1081, Holløse, 1, 32, Signe Larsen, K, G, , Husmoder, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18571113, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1082, Holløse, 1, 32, Hanne Kristine Larsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18920805, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1083, Holløse, 1, 32, Hans Frederik Johannes Blangsted, M, U, , Barn, Sandby Sogn PræstøAmt, Folkekirken, , , , 18920123, -, FT-1901, Hovedliste,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 666, 1, 232. 9 b, Bendt Larsen, M, 60, Gift, Landbrug Parselist. Tømrer, Husfader, 18-11-1845, 1845, FT-1906, 59,
  S0178, 667, 1, 232. 9 b, Jenssine Larsen, K, 48, Gift, , Husmoder, 10-11-1857, 1857, FT-1906, 59,
  S0178, 668, 1, 232. 9 b, Karen Kirstine Larsen, K, 13, Ugift, , Barn, 7-8-1892, 1892, FT-1906, 59,
  S0178, 669, 1, 232. 9 b, Johannes Blangsted, M, 14, Ugift, , Plejebarnet, 23-1-1892, 1892, FT-1906, 59,.

Jep Nielsen

M, #9735, f. før 1650
Senest redigeret=23 Jan 2022
Slægt=0
     Jep blev gift med Zidse Pedersdatter.
     Jep Nielsen blev født før 1650.

Familie: Jep Nielsen og Zidse Pedersdatter

Jeppe Nielsen

M, #871, f. cirka 1784, d. 6 august 1846
Senest redigeret=16 Okt 2022
Slægt=1
     Jeppe Nielsen var Hmd og Arbeidsmand.
     Jeppe Nielsen blev født cirka 1784 i Annisse, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Pedersen.
     Jeppe blev gift 9 november 1818 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, med Bodil Abrahamsdatter , datter af Abraham Jacobsen og Kirsten Olsdatter.
     Jeppe Nielsen overtog fæstet af et hus, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Larsen 10 juli 1824.1
     Han døde 6 august 1846 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Han blev begravet 10 august 1846 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
Far-Biologisk*Niels Pedersen f. 1758

Børn af Jeppe Nielsen og Bodil Abrahamsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Annisse, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1824Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge5
Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 198a.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Pedersen, 29, Gift, M, Mand, Huus Mand og National Soldat, Annisse Bye, 73. Familie, 73, bind 43 side 144, , 308, 1, A9237
  Dorthe Nielsdatter, 25, Gift, K, hans Kone, , Annisse Bye, 73. Familie, 73, bind 43 side 144, , 309, 1, A9237
  Jeppe Nielsen, 3, Ugift, M, deres Børn i første Ægteskab, , Annisse Bye, 73. Familie, 73, bind 43 side 144, , 310, , A9237
  Peder Nielsen, 1, Ugift, M, deres Børn i første Ægteskab, , Annisse Bye, 73. Familie, 73, bind 43 side 144, , 311, , A9237
  Lars Rasmusen, 76, Enkemand, M, til Huuse, Fattig og Nyder Sognets Almisse, Annisse Bye, 73. Familie, 73, bind 43 side 144, , 312, 1, A9237.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jeppe Nielsen og hustru.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1082, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Jeppe Nielsen, M, 50, Gift, Hmd og Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1083, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Bodil Abrahams, K, 43, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1084, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Søren Jeppesen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1085, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Dorthe Jeppesen, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1086, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Niels Jeppesen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1087, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 9, et Huus, Ole Jeppesen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 55, Gift, Huusmand, , 1, 1098, et Huus, Mønge
  Bodil Abrahamsdatter, 49, Gift, hans Kone, , 1, 1099, et Huus, Mønge
  Dorthe Jeppesdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 1100, et Huus, Mønge
  Niels Jeppesen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 1101, et Huus, Mønge
  Ole Jeppesen, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, 1102, et Huus, Mønge.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 864, Mønge, 6, Et Huus, Jeppe Nielsen, M, 61, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, 1, Annise, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 865, Mønge, 6, Et Huus, Bodil Abrahamsdatter, K, 54, Gift, hans Kone, 1, Annise, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 866, Mønge, 6, Et Huus, Ole Jeppesen, M, 11, Ugift, deres Søn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,.

Jeppe Nielsen

M, #4728, f. 3 april 1819
Senest redigeret=14 Mar 2023
Slægt=1
     Jeppe Nielsen var gårdmand.
     Jeppe Nielsen blev født 3 april 1819 i Søborg, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Jeppesen. Jeppe Nielsen blev døbt 8 april 1819 Søborg.1
     Jeppe blev gift 2 maj 1854 i Hillerød med Karen Pedersdatter , datter af Peder Nielsen og Karen Jensdatter.2
     Jeppe Nielsen overtog skødet på Matr. 09, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Peder Andersen 23 december 1854.3 Jeppe Nielsen overværede vielsen af Rasmus Nielsen og Ane Marie Mortensdatter 8 februar 1856 Vejby, Holbo, Frederiksborg.4 Jeppe Nielsen var fadder ved dåben af Birthe Marie Nielsen 13 december 1857 Vejby.5
     Jeppe Nielsen's skøde på Matr. 09, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Rasmus Nielsen 16 januar 1860.3
     Jeppe Nielsen mistede Karen Pedersdatter før 1880.
Far-Biologisk*Niels Jeppesen f. 1793

Børn af Jeppe Nielsen og Karen Pedersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1840Hindschou, Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1845præstegården, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg8
Flytning5 maj 1854Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Esbønderup9
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Flytning7 juni 1858Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby11
Folketælling1 februar 1860Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1870Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1880Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1890Villingerød, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg15

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Jeppesen og Magrete Larsdatter.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 126.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Vejby
  Gmd Jeppe Nielsen af Vejby
  Gmd Hans Pedersen af Valby.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Jeppesen, 41, Gift, M, Parcellist, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 945, C7445
  Magrete Larsdatter, 34, Gift, K, hans Kone, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 946, C7445
  Jeppe Nielsen, 15, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 947, C7445
  Laurine Nielsdatter, 13, Ugift, K, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 948, C7445
  Lars Nielsen, 8, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 949, C7445
  Peder Nielsen, 6, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 950, C7445
  Rasmus Nielsen, 3, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 951, C7445
  Anders Nielsen, 1, Ugift, M, -, Willingerød Skoledistrict, Willingerød Bye, et Huus, 39, FKT-Protokol-31. Fol. 68, , 952, C7445.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Thorkild Pedersen, 48, Gift, Gaardmand, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 279, C3219
  Maren Rasmusdatter, 42, Gift, hans Kone, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 280, C3219
  Karen Thorkildsdatter, 17, Ugift, Deres Børn, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 281, C3219
  Birthe Kirstine Thorkildsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 282, C3219
  Peder Thorkildsen, 6, Ugift, Deres Børn, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 283, C3219
  Rasmus Thorkildsen, 4, Ugift, Deres Børn, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 284, C3219
  Kirsten Hansdatter, 11, Ugift, Huusfaders Søsterdatter. Forældreløst barn som af ham opdrages, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 285, C3219

  Jeppe Nielsen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Hinzehougaard, en Gaard, 1, 47, FKT-prot. Bind 48 F. 46, 287, C3219.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Bagge Helms, 61, Gift, M, Sognepræst, Horsens, Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 488, B3536
  Nicoline Marie Zeuthen, 48, Gift, K, hans Kone, Skambye Sogn, Odense Amt [Skamby sogn, Odense amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 489, B3536
  Karen Helms, 27, Ugift, K, Deres Børn, Sørbymagle Sogn, Sorøe Amt [Sørbymagle sogn, Sorø amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 490, B3536
  Marie Magdalene Helms, 23, Ugift, K, Deres Børn, Sørbymagle Sogn, Sorøe Amt [Sørbymagle sogn, Sorø amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 491, B3536
  Helene Christine Helms, 19, Ugift, K, Deres Børn, Sørbymagle Sogn, Sorøe Amt [Sørbymagle sogn, Sorø amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 492, B3536
  Henrik Ste?? Helms, 10, -, M, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 493, B3536
  Henriette Sophie Helms, 8, -, K, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 494, B3536
  Ludvig Adam Nicolay Helms, 6, -, M, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 495, B3536
  Elisabeth Ulricca Helms, 3, -, K, Deres Børn, her i Sognet [Esbønderup sogn, Fborg amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 496, B3536

  Jeppe Nielsen, 26, Ugift, M, Tjenestefolk, Søborg Sogn, Frederiksb. Amt [Søborg sogn, Fborg amt], Esbønderup, Præstegaarden, 1, 1, Opslag 6785|21, , 500, B3536.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd i Vejby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 555, .O, Vejby, 39, En Gaard, 121, Jeppe Nielsen, M, 36, G, Søborg, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 555,
  E2695, FT-1855, 556, .O, Vejby, 39, En Gaard, 121, Karen Pedersdatter, K, 32, G, Herlev, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 556,
  E2695, FT-1855, 557, .O, Vejby, 39, En Gaard, 121, Ellen Pedersdatter, K, 12, U, Herlev, Konens Søskende, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 557,
  E2695, FT-1855, 558, .O, Vejby, 39, En Gaard, 121, Rasmus Pedersen, M, 13, U, Herlev, Konens Søskende, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 558,.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hmd i Vejby.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 41, Gift, , Søborg Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Jordbruger, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 63, 1094, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By
  Karen Pedersen, 37, Gift, , Nørre Herlev Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 63, 1095, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By
  Birthe Marie Nielsen, 5, Ugift, , Nørre Herlev Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 63, 1096, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By
  Niels Peter Nielsen, 3, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 63, 1097, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By
  Johanne Margrethe Nielsen, 2, Ugift, , Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 63, 1098, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By
  Christine Jensen, 17, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 63, 1099, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By
  Niels Larsen, 51, Skilt, , Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfaders Stedbroder. Arbejdsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 63, 1100, Et Parcelsted, Villingerød Skoledistrikt, Villingerød By.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 50, G, Huusfader, M, Jordbruger, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1464, Luthersk Chris., E2381
  Karen Petersen, 46, G, Huusmoder, K, , Herløv Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1465, Luthersk Chris., E2381
  Birthe Marie Nielsen, 14, U, Barn, K, , Weiby Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1466, Luthersk Chris., E2381
  Johanne Margrethe Nielsen, 11, U, Barn, K, , Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1467, Luthersk Chris., E2381
  Petronelle Nielsen, 9, U, Barn, K, , Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1468, Luthersk Chris., E2381
  Niels Peter Nielsen, 7, U, Barn, M, , Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1469, Luthersk Chris., E2381
  Anna Nielsen, 4, U, Barn, K, , Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1470, Luthersk Chris., E2381
  Hans Andersen, 43, U, Tjenestekarl, M, Fattiglem, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Esbønderup, Willingrød Parcelsted Gaard, , 283, Hovedliste, , 1471, Luthersk Chris., E2381.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jeppe Nielsen, 60, Enkemand, M, Husfader, Parcellist, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Villingerød By, 4, Et Hus, , 220, Liste 28 - side 113, , 1393, Lutheran, C6980
  Niels Peder Nielsen, 17, Ugift, M, Hans Barn, Tjener for Faderen, Her i Sognet, Villingerød By, 4, Et Hus, , 220, Liste 28 - side 113, , 1394, Lutheran, C6980
  Anna Nielsen, 14, Ugift, K, Hans Barn, Tjener for Faderen, Her i Sognet, Villingerød By, 4, Et Hus, , 220, Liste 28 - side 113, , 1395, Lutheran, C6980.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Nielsen, 32, Gift, Husfader, M, Agerbrug, Parsellist, Græsted Sogn, Villingerød By, Parl., , 7, 78, , 1487, Folkekirken, C5791
  Johanne Margrete Nielsen, 31, Gift, Husmoder, K, , Esbønderup Sogn, Villingerød By, Parl., , 7, 78, , 1488, Folkekirken, C5791
  Jeppe Nielsen, 70, Enkemand, Husmoderens Fader, Aftægtsmand, M, Aftægtsnyder, Søborg Sogn, Villingerød By, Parl., , 7, 78, , 1489, Folkekirken, C5791.

Johan Nielsen

M, #2077, f. 28 januar 1811
Senest redigeret=20 Jan 2023
Slægt=1
     Johan Nielsen var Gårdmand. Han blev døbt 28 januar 1811 Søborg, Holbo, Frederiksborg.1
     Johan blev gift 18 marts 1836 i Græsted, Holbo, Frederiksborg, med Ane Hansdatter.2 Johan Nielsen overværede vielsen af Christian Henriksen og Johanne Nielsdatter 19 december 1846 Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
     Johan Nielsen overtog skødet på Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Niels Hansen 30 december 1846.4
     Johan Nielsen's skøde på Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, blev overtaget af Hans Jørgensen 15 juni 1848.4 Johan Nielsen overværede vielsen af Jens Christensen og Maren Hendriksdatter 15 februar 1853 Vejby.5

Familie: Johan Nielsen og Ane Hansdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1846Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted3
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning17 juni 1853Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby9
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Hansen og Gjertrud Hansdatter, Dragstrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og smedesvend i Alme
  Enkenkone i Alme.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 154.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Vejby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nielsen, 30, Gift, Smed, , 1, 910, et Huus, Alume Bye
  Ane Hansdatter, 46, Gift, hans Kone, , 1, 911, et Huus, Alume Bye
  Christian Hendriksen, 20, Ugift, Deres Børn, , 1, 912, et Huus, Alume Bye
  Maren Hendriksdatter, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, 913, et Huus, Alume Bye
  Hendrikjette Johansdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, 914, et Huus, Alume Bye.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nielsen, 35, Gift, Smed, Søborg [Søborg sogn, Fborg amt], , 1, , M, , 1015, et Huus, Algme Bye
  Ane Hansdatter, 51, Gift, hans Kone, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 1, , K, , 1016, et Huus, Algme Bye
  Maren Hendriksdatter, 13, Ugift, deres Datter, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 1, , K, , 1017, et Huus, Algme Bye.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1005, Vejby, 19, Vejby, Johan Nielsen, M, 40, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Søborg Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1006, Vejby, 19, Vejby, Ane Hansdatter, K, 57, Gift, Hans Hustru, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1007, Vejby, 19, Vejby, Maren Hendriksdatter, K, 18, Ugift, Deres datter, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 379,.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd i Vejby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nielsen, 50, Gift, Mand, Husfader. Parcellist, , Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, , 170, 1860, Optællingsliste side 145, , 986, Lutheraner, D5552
  Ane Hansdatter, 65, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, , 170, 1860, Optællingsliste side 145, , 987, Lutheraner, D5552.

Johan Christian Nielsen

M, #1172, f. 17 marts 1817, d. 30 juni 1903
Senest redigeret=19 Sep 2022
Slægt=1
     Johan Christian Nielsen var parcellist i Bybjerggård, Gård nr. 4, Matr. 08, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Johan Christian Nielsen blev født 17 marts 1817 i Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Hansen og Maren Larsdatter. Han blev konfirmeret 10 april 1831 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Johan blev gift 19 juli 1844 i Vejby med Karen Clausdatter , datter af Claus Olsen og Anne Larsdatter, bevidnet af Niels Hansen og Lars Hansen.2
     Johan Christian Nielsen overtog skødet på Bybjerggård, Gård nr. 4, Matr. 08, Vejby, efter Lars Hansen 8 oktober 1860.3 Johan Christian Nielsen overværede vielsen af Anders Pedersen og Anne Kirstine Christiansen 7 juni 1867 Vejby.4
     Johan Christian Nielsen's skøde på Bybjerggård, Gård nr. 4, Matr. 08, Vejby, blev overtaget af Niels Christiansen 1 marts 1875.3 Johan Christian Nielsen overværede vielsen af Niels Christiansen og Ane Margrethe Hansdatter 10 juli 1875 Vejby.5 Johan Christian Nielsen overværede vielsen af Lars Jensen og Kirsten Christiansen 6 maj 1876 Vejby.6
     Johan Christian Nielsen mistede Karen Clausdatter 27 juli 1896.
     Han døde 30 juni 1903 i Vejby i en alder af 86 år. Han blev begravet 7 juli 1903 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Niels Hansen f. 13 Dec 1789, d. 6 Jun 1846
Mor-Biologisk*Maren Larsdatter f. 8 Nov 1789, d. 31 Okt 1857

Børn af Johan Christian Nielsen og Karen Clausdatter

Kildehenvisninger

 1. [S23] J. C. B. la Cour, editor, Danske Gårde, III. Samling, Fjerde Bind (København: Dansk Landøkonomisk Forlag, 1918).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 107.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gårdmand ungkarl og pige af Vejby.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl gårdejer af Vejby
  Pige af Holløse.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Bannebjerg
  Pige af Vejby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 1, Weiby, 1, Præstegaarden, Jeremias Müller, 57, Gift, Dr. phil., Sognepræst, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 2, Weiby, 1, Præstegaarden, Bergitte Catrine Kragballe, 46, Gift, hans Kone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 3, Weiby, 1, Præstegaarden, Peter Müller, 24, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 4, Weiby, 1, Præstegaarden, Theodor Müller, 15, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 5, Weiby, 1, Præstegaarden, Jens Müller, 9, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 6, Weiby, 1, Præstegaarden, Mathæus Müller, 5, Ugift, Deres Børn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 7, Weiby, 1, Præstegaarden, Augusta Middelthore, 23, Ugift, Huusjomfrue, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 8, Weiby, 1, Præstegaarden, Christen Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 9, Weiby, 1, Præstegaarden, Johanne Sørensdatter, 26, Ugift, Tjenestepige, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 10, Weiby, 1, Præstegaarden, Christian Rønnenberg, 48, Gift, Forpagter, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 11, Weiby, 1, Præstegaarden, Catrine Poulsen, 49, Gift, hans Kone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 12, Weiby, 1, Præstegaarden, Christopher Larsen, 25, Ugift, Tjenestekarl, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 13, Weiby, 1, Præstegaarden, Jørgen Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,
  C3228, 14, Weiby, 1, Præstegaarden, Niels Hansen, 23, Ugift, Tjenestekarl, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 253,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 100, Weiby, 22, En Gaard, Lars Hansen, M, 54, Gift, Sognefoged og Sogneforst., 1, Tibirke Frbr A., FT-1845, M.kort Nr. 391 F.369,
  C4529, 101, Weiby, 22, En Gaard, Kirsten Olsdatter, K, 59, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.369,
  C4529, 102, Weiby, 22, En Gaard, Christian Nielsen, M, 26, Gift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.369,
  C4529, 103, Weiby, 22, En Gaard, Karen Claus Datter, K, 26, Gift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.369,
  C4529, 104, Weiby, 22, En Gaard, Pernille Nielsdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.369,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1020, Vejby, 23, Ringemark, Christian Nielsen, M, 35, Gift, Parcellist, husfader, , 1, Esbønderup, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1021, Vejby, 23, Ringemark, Karen Clausdatter, K, 34, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1022, Vejby, 23, Ringemark, Peder Christiansen, M, 4, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1023, Vejby, 23, Ringemark, Niels Christiansen, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,
  C6743, 1024, Vejby, 23, Ringemark, Kirstine Christiansdatter, K, 1, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 380,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 451, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Lars Hansen, M, 64, E, Tibirke, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 451,
  E2695, FT-1855, 452, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Christian Nielsen, M, 38, G, Her i Sognet, Hans Steddatters Mand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 452,
  E2695, FT-1855, 453, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Karen Clausdatter, K, 37, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 453,
  E2695, FT-1855, 454, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Peder Christiansen, M, 10, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 454,
  E2695, FT-1855, 455, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Niels Christiansen, M, 9, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 455,
  E2695, FT-1855, 456, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Ane Kirstine Christiansen, K, 5, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 456,
  E2695, FT-1855, 457, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Kirsten Christiansen, K, 3, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 457,
  E2695, FT-1855, 458, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Lars Nielsen, M, 15, U, Valby, Tjenestekarl, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 458,
  E2695, FT-1855, 459, .O, Vejby, 19, En Gaard, 98, Margrethe Olsdatter, K, 25, U, Her i Sognet, Tjenestekarl, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 459,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 108, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Lars Hansen, Mand, 69, Enke(mand), , , Husfader. Gaardmand, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 109, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Christian Nielsen, Mand, 43, Gift, , , Hans Pleje??, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 110, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Karen Clausdatter, Kvinde, 42, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 111, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Peder Christiansen, Mand, 15, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 112, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Niels Christiansen, Mand, 13, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 113, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Ane Christiansen, Kvinde, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 114, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Kirsten Christiansen, Kvinde, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 115, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Anders Jensen, Mand, 21, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 116, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Oline Nielsdatter, Kvinde, 16, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 117, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 24, En Gaard, Karen Larsdatter, Kvinde, 18, Ugift, , , Tjenestepige, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 257, Vejby, 63, Bybjerggaard, Johan Chr. Nielsen, M, 52, G, Jordbruger, Husfader, Esbønderup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,
  E2429, 258, Vejby, 63, Bybjerggaard, Karen Clausdatter, K, 51, G, Medhjælper, Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,
  E2429, 259, Vejby, 63, Bybjerggaard, Peder Christiansen, M, 24, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,
  E2429, 260, Vejby, 63, Bybjerggaard, Niels Christiansen, M, 22, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,
  E2429, 261, Vejby, 63, Bybjerggaard, Kirsten Christiansen, K, 18, U, , Datter, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,
  E2429, 262, Vejby, 63, Bybjerggaard, Thrine Nielsen, K, 10, U, , Datter, Kolsbæk. Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,
  E2429, 263, Vejby, 63, Bybjerggaard, Karen Poulsen, K, 20, U, , Tyende, Tisvilde. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 749,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Christiansen, 32, Gift, Vejby, , Gaardejer og Husfader, Lutheran, , M, 588, En Gaard, Vejby By
  Ane Margrethe Hansen, 32, Gift, Vejby, , Hans Hustru, Lutheran, , K, 589, En Gaard, Vejby By
  Petrine Nielsen, 20, Ugift, Blistrup, , Tjenestepige, Lutheran, , K, 590, En Gaard, Vejby By
  Peter Bent Petersen, 21, Ugift, Helsinge, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 591, En Gaard, Vejby By
  Christian Thorvald Mortensen, 14, Ugift, Farum, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 592, En Gaard, Vejby By
  Christian Nielsen, 62, Gift, Esbønderup, , Aftægtsmand, Lutheran, , M, 593, En Gaard, Vejby By
  Karen Klaus Datter, 62, Gift, Vejby, , Aftægtskone, Lutheran, , K, 594, En Gaard, Vejby By
  Karne Hans Datter, 53, Enke, Torup Sogn Frederiksborg Amt, , Gaardejer og Husmoder, Lutheran, , K, 612, En Gaard, Vejby By
  Karl Jeppesen, 23, Ugift, Her i Sognet, , Tjener Moderen som Gaardbestyrer, Lutheran, , M, 613, En Gaard, Vejby By
  Karne Marie Jeppesen, 19, Ugift, Her i Sognet, , Datter, Lutheran, , M, 614, En Gaard, Vejby By
  Kristin Jeppesen, 16, Ugift, Her i Sognet, , Datter, Lutheran, , M, 615, En Gaard, Vejby By
  Hanne Andre Jeppesen, 14, Ugift, Her i Sognet, , Datter, Lutheran, , M, 616, En Gaard, Vejby By
  Nikuline Larsen, 4, Ugift, Torup Sogn Frederiksborg Amt, , Plejedatter, Lutheran, , M, 617, En Gaard, Vejby By
  Søren Andersen, 20, Ugift, Her i Sognet, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 618, En Gaard, Vejby By.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kristian Nielsen, 72, Gift, , Vejby Sogn, , Aftægtsmand, Folkekirken, , M, 546, Gaard Matr. No. 8, Vejby By
  Karen Klausdatter, 71, Gift, , Vejby Sogn, , Aftægtskone, Folkekirken, , K, 547, Gaard Matr. No. 8, Vejby By.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 123, Vejby, 1, 8, Niels Christiansen, M, G, Gaardejer, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18471119, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 124, Vejby, 1, 8, Ane Magrete Christiansen, K, G, , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18471026, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 125, Vejby, 1, 8, Karoline Christine Christiansen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18880821, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 126, Vejby, 1, 8, Niels Pedersen Pedersen, M, U, Ved agerbrug, Tjenestetyende, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18480825, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 127, Vejby, 1, 8, Johan Søren Johansen, M, U, Ved agerbrug, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18861225, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 128, Vejby, 1, 8, Johan Christian Nielsen, M, E, Forhenværende gaardejer, Aftægtsmand, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1844, , 18170317, Helsingør, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 129, Vejby, 1, 8, Maren Kirstine Nielsdatter, K, U, Arbejderske ved agerbrug, Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18380721, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 130, Vejby, 1, 8, Jens Anton Andersen, M, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 19960115, , FT-1901, Hovedliste,.

Johan Jørgen Nielsen

M, #11765, f. 18 juni 1851
Senest redigeret=10 Aug 2023
Slægt=0
     Johan Jørgen Nielsen blev født 18 juni 1851 i Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, søn af Johanne Ithsdatter. Johan Jørgen Nielsen blev døbt 13 juli 1851 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
Mor-Biologisk*Johanne Ithsdatter f. 29 Feb 1824

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Nellerød, Mårum, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1870Ejlstrup, Mårum, Holbo, Frederiksborg3
Flytning8 maj 1870Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted4
Flytning1 november 1872Mårum, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Hansen og Johanne Ith, Nejlinge.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hanne Ithsdatter, 36, Gift, Manden er Arbejdsmand i København, Kvinde, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Kagerup Skoledistrikt, Nellerød By, Et Hus, , 111, 1860, Optællingsliste side 179, , 582, Lutheraner, D5553
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres Barn, Mand, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Kagerup Skoledistrikt, Nellerød By, Et Hus, , 111, 1860, Optællingsliste side 179, , 583, Lutheraner, D5553
  Johan Nielsen, 9, Ugift, Deres Barn, Mand, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Kagerup Skoledistrikt, Nellerød By, Et Hus, , 111, 1860, Optællingsliste side 179, , 584, Lutheraner, D5553.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2394, 520, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Jørgen Ahlmann, M, 52, U, Gaardejer, Husfader, København, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 521, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Doris Ahlmann, K, 86, E, Moder til J. Ahlmann, Sønderborg, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 522, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Cornelia Marie Dam, K, 30, U, Husjomfru, Fredericia, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 523, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Ragnhild Charlotte Dam, K, 25, U, Husjomfru, Fredericia, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 524, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Jens Peter Andersen, M, 29, U, Tyende, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 525, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Rasmus Jensen, M, 25, U, Tyende, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 526, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 117, Gaard, Johan Jørgen Nielsen, M, 19, U, Tyende, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Peder Larsen i Mønge.
  Af Nellerød.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Lars Olsen i Ørby. Af Nellerød.

Johan Peter Nielsen

M, #7228, f. før 1889
Senest redigeret=20 Jan 2022
Slægt=0
     Johan Peter Nielsen var smed.
     Johan Peter Nielsen blev født før 1889.
     Johan Peter Nielsen overtog skødet på Matr. 34, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jens Jørgen Pedersen 15 januar 1909.1

Kildehenvisninger

 1. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 12.

Johanne Nielsen

K, #8176, f. 1828, d. 13 marts 1834
Senest redigeret=9 Sep 2020
Slægt=0
     Johanne blev gift.1
     Johanne Nielsen blev født i 1828.
     Hun døde 13 marts 1834 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Johanne Nielsen

K, #8458, f. 12 april 1862
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Johanne Nielsen blev født 12 april 1862, datter af Anders Nielsen og Karen Hansdatter.
Far-Biologisk*Anders Nielsen f. 14 Okt 1834
Mor-Biologisk*Karen Hansdatter f. 2 Sep 1829, d. 21 Jan 1869
Tavler
Peder Ibsen

Johanne Caroline Nielsen

K, #4657, f. 27 januar 1899
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Johanne Caroline Nielsen blev født 27 januar 1899 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Nielsen og Petronille Hansen. Johanne Caroline Nielsen blev døbt 26 februar 1899 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 30 marts 1913 i Vejby.1
Far-Biologisk*Hans Nielsen f. 4 Sep 1853, d. 14 Aug 1922
Mor-Biologisk*Petronille Hansen f. 16 Maj 1859, d. 3 Feb 1932

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 564, Ørby, 1, 7b, Hans Nielsen, M, G, Boelsmand, Husfader, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1882, , 18530904, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 565, Ørby, 1, 7b, Peternelle Hansen, K, G, , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18590516, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 566, Ørby, 1, 7b, Anna Christine Nielsen, K, U, Uden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, Aandssvag, , , 18840919, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 567, Ørby, 1, 7b, Niels Nielsen, M, U, Arbejder ved landbruget, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850118, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 568, Ørby, 1, 7b, Bodil Marie Nielsen, K, U, Uden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18930831, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 569, Ørby, 1, 7b, Johanne Caroline Nielsen, K, U, Uden erhverv, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18990127, , FT-1901, Hovedliste,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 590, 12, Stubbebjergaard, Hans Nielsen, M, 52, Gift, Landbrug, Husfader, 4-9-1853, 1853, FT-1906, 51,
  S0178, 591, 12, Stubbebjergaard, Petronelle Nielsen, K, 46, Gift, , Husmoder, 16-5-1859, 1859, FT-1906, 51,
  S0178, 592, 12, Stubbebjergaard, Anna Kristine Nielsen, K, 21, Ugift, , Barn, 19-9-1884, 1884, FT-1906, 51,
  S0178, 593, 12, Stubbebjergaard, Niels Peder Nielsen, M, 20, Ugift, , Barn, 18-1-1886, 1886, FT-1906, 51,
  S0178, 594, 12, Stubbebjergaard, Bodil Marie Nielsen, K, 15, Ugift, , Barn, 31-8-1890, 1890, FT-1906, 51,
  S0178, 595, 12, Stubbebjergaard, Johanne Karoline Nielsen, K, 7, Ugift, , Barn, 27-1-1899, 1899, FT-1906, 51,
  S0178, 596, 12, Stubbebjergaard, Karl Teodor Nielsen, M, 4, Ugift, , Barn, 04-09-1901, 1901, FT-1906, 51,.

Johanne Christine Nielsen

K, #2328, f. cirka 1865
Senest redigeret=2 Mar 2022
Slægt=0
     Johanne Christine Nielsen blev født cirka 1865 i Værløse, Smørum, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 60, Ørby By, 4, En Gaard, Peder Olsen, M, 64, Enkemand, , Husfader, Gaardejer, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 3,
  C6987, 61, Ørby By, 4, En Gaard, Peder Christensen, M, 34, Gift, , Hans Svigersøn, Gaardbestyrer, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 3,
  C6987, 62, Ørby By, 4, En Gaard, Maren Larsine Peders Datter, K, 37, Gift, , Hans Hustru, Husbestyrerinde, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 3,
  C6987, 63, Ørby By, 4, En Gaard, Hanne Margrethe Christensen, K, 8, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 3,
  C6987, 64, Ørby By, 4, En Gaard, Christen Peder Christensen, M, 4, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 3,
  C6987, 65, Ørby By, 4, En Gaard, Anna Christine Christensen, K, 1, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 66, Ørby By, 4, En Gaard, Hans Nielsen, M, 23, Ugift, , Tjenestekarl, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 67, Ørby By, 4, En Gaard, Lars Peter Larsen, M, 15, Ugift, , Tjenestedreng, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 68, Ørby By, 4, En Gaard, Ellen Jensine Larsen, K, 22, Ugift, , Tjenestepige, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 4,
  C6987, 69, Ørby By, 4, En Gaard, Johanne Christine Nielsen, K, 15, Ugift, , Tjenestepige, Kirkeværløse København, Lutheran, , FT-1880, 4,.

Johanne Henrikke Nielsen

K, #11533, f. 11 januar 1842
Senest redigeret=9 Jul 2023
Slægt=0
     Johanne Henrikke Nielsen blev født 11 januar 1842 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg, datter af Niels Andersen. Johanne Henrikke Nielsen blev døbt 16 januar 1842 Ramløse.1
Far-Biologisk*Niels Andersen f. 14 Jun 1819

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Flytning3 maj 1859Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse5
Folketælling1 februar 1860Ramløse, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Andersen og Bendte Madsen, Ramløse.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Andersen, 26, gift, Gaardmand, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|6, , 19, A0860
  Bendthe Madsdatter, 25, gift, hans Kone, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|6, , 20, A0860
  Ane Marie Nielsen, 5, -, deres Børn, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|6, , 21, A0860
  Johanne Nielsen, 4, -, deres Børn, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|6, , 22, A0860
  Ingeborg Nielsen, 2, -, deres Børn, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|6, , 23, A0860
  Jens Mortensen, 23, ugift, Tjenestefolk, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|7, , 24, A0860
  Ane Olsdatter, 22, ugift, Tjenestefolk, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, en Gaard, 1, 3, Opslag 7563|7, , 25, A0860.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Andersen, 31, gift, Gaard, Husfader, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|2, , 24, A4420
  Benthe Madsdatter, 30, gift, Hans Kone, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|2, , 25, A4420
  Ane M. Nielsen, 10, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|2, , 26, A4420
  Johanne M. Nielsen, 9, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 27, A4420
  Justine Nielsen, 7, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 28, A4420
  Anders Nielsen, 5, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 29, A4420
  Mads Nielsen, 2, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 30, A4420
  Mads Sørensen, 22, ugift, Tjenestefolk, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 31, A4420
  Johanne Heitsmann, 15, ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 32, A4420
  Ellen Magnusdatter, 20, ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 4, Opslag 114527|3, , 33, A4420.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Andersen, 36, Gift, Husfader, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 19: Gaardmand, 842, Lutheraner, A4521
  Benthe Madsen, 35, Gift, Hans Kone, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 843, Lutheraner, A4521
  Ane Marie Nielsen, 15, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 844, Lutheraner, A4521
  Johanne Henrikke Nielsen, 14, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 845, Lutheraner, A4521
  Ane Justine Ingeborg Nielsen, 12, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 846, Lutheraner, A4521
  Anders Nielsen, 10, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 847, Lutheraner, A4521
  Mads Nielsen, 7, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 848, Lutheraner, A4521
  Johan Henrik Nielsen, 4, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 849, Lutheraner, A4521
  Niels Peter Nielsen, 2, Ugift, Deres Barn, , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 850, Lutheraner, A4521
  Peder Larsen, 19, Ugift, , , Ramløse, Gaard, , 110, Opslag 119822|34, , 19: Tjenestekarl, 851, Lutheraner, A4521.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj møller Madsen i Unnerup.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Andersen, 41, gift, Huusfader, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner 19: lever af sin Jord, 451, Lutheraner, A4522
  Bente Madsdatter, 40, gift, hans Kone, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 452, Lutheraner, A4522
  Ane Marie Nielsen, 20, ugift, deres Barn, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 453, Lutheraner, A4522
  Johanne Henrikke Nielsen, 19, ugift, deres Barn, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 454, Lutheraner, A4522
  Anders Nielsen, 14, ugift, deres Barn, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 455, Lutheraner, A4522
  Mads Nielsen, 12, ugift, deres Barn, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 456, Lutheraner, A4522
  Johan Henrik Nielsen, 9, ugift, deres Barn, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 457, Lutheraner, A4522
  Niels Peter Nielsen, 7, ugift, deres Barn, her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner, 458, Lutheraner, A4522
  Johannes Heitzmann, 25, ugift, , her i Sognet, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner 19: Tjenestekarl, 459, Lutheraner, A4522
  Ane Cathrine Nielsdatter, 75, enke, , Jyllinge Sogn, Ramløse, 89, 196, , 16: Lutheraner 19: lever af Undertægt, 460, Lutheraner, A4522.

Johanne Kathrine Nielsen

K, #4699, f. 12 januar 1896
Senest redigeret=18 Apr 2022
Slægt=1
     Johanne Kathrine Nielsen blev født 12 januar 1896 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jens Peder Nielsen og Hanne Marie Olsen. Johanne Kathrine Nielsen blev døbt 20 marts 1896 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 20 marts 1910 i Vejby.1
     Johanne blev gift 9 april 1918 i Vejby med Niels Jørgen Pedersen , bevidnet af Jens Peder Nielsen.2
Far-Biologisk*Jens Peder Nielsen f. 28 Jul 1865, d. 29 Jun 1934
Mor-Biologisk*Hanne Marie Olsen f. 18 Maj 1863, d. 7 Aug 1927

Familie: Johanne Kathrine Nielsen og Niels Jørgen Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 12 a, Morelsgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1906Matr. 12 a, Morelsgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1921Høbjerg, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og gårdejer af Grønhøjgård Høbjerg
  Pige af Morildgård Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 613, Ørby, 1, 12a, Jens Nielsen, M, G, Gaardejer, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18650728, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 614, Ørby, 1, 12a, Hanne Marie Nielsen, K, G, Husholderske, Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18630518, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 615, Ørby, 1, 12a, Johanne Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18960112, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 616, Ørby, 1, 12a, Niels Peter Nielsen, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18971004, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 617, Ørby, 1, 12a, Kristian Sørensen, M, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18780628, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 618, Ørby, 1, 12a, Marius Larsen, M, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18831105, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 619, Ørby, 1, 12a, Johanne Nielsen, K, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18820606, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 620, Ørby, 1, 12a, Marie Kristine Kristensen, K, U, Tjenestetyende ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850818, , FT-1901, Hovedliste,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 431, 1, Ørby Mtr No 12 a, Jens Nielsen, M, 40, Gift, Gaardejer, Husfader, 28-7-1865, 1865, FT-1906, 42,
  S0178, 432, 1, Ørby Mtr No 12 a, Marie Nielsen, K, 42, Gift, Husholderske, Husmoder, 18-5-1863, 1863, FT-1906, 42,
  S0178, 433, 1, Ørby Mtr No 12 a, Johanne Katrine Nielsen, K, 10, Ugift, , Barn, 21-1-1896, 1896, FT-1906, 42,
  S0178, 434, 1, Ørby Mtr No 12 a, Niels Peter Nielsen, M, 8, Ugift, , Barn, 4-10-1897, 1897, FT-1906, 42,
  S0178, 435, 1, Ørby Mtr No 12 a, Ingeborg Katrine Nielsen, K, 0, Ugift, , Barn, 12-04-1905, 1905, FT-1906, 42,
  S0178, 436, 1, Ørby Mtr No 12 a, Peder Svendsen, M, 20, Ugift, , Tjenestetyende, 5-1-1886, 1886, FT-1906, 42,
  S0178, 437, 1, Ørby Mtr No 12 a, Marius J. G. Jensen, M, 15, Ugift, , Tjenestetyende, 4-1-1891, 1891, FT-1906, 42,
  S0178, 438, 1, Ørby Mtr No 12 a, Margrethe Kristine Petersen, K, 16, Ugift, , Tjenestetyende, 8-11-1889, 1889, FT-1906, 42,
  S0178, 439, 1, Ørby Mtr No 12 a, Anna Ingeborg Meyer, K, 16, Ugift, , Tjenestetyende, 19-8-1889, 1889, FT-1906, 42,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D9342, 1328, Helsinge. Høbjerg, 338, 5a, N. Jørgen Petersen, M, 28, G, Gaardejer, Husfader, Helsinge. Frederiksborg Amt, 2-9, 1893, FT-1921, Hovedliste, - 7730,
  D9342, 1329, Helsinge. Høbjerg, 338, 5a, Johanne Petersen, K, 25, G, Husmoder, Vejby, 12-1, 1896, FT-1921, Hovedliste,
  D9342, 1330, Helsinge. Høbjerg, 338, 5a, Asger Petersen, M, 3, U, Barn, Helsinge. Frederiksborg Amt, 9-7, 1918, FT-1921, Hovedliste,
  D9342, 1331, Helsinge. Høbjerg, 338, 5a, Kristoffer Larsen, M, 25, U, Landbrug, Karl, Ramløse. Frederiksborg Amt, 25-6, 1896, FT-1921, Hovedliste, - 1600,
  D9342, 1332, Helsinge. Høbjerg, 338, 5a, Hans Olsen, M, 19, U, Landbrug, Karl, København, 1920, 14-2, 1902, Kagerup, FT-1921, Hovedliste, - 1300,
  D9342, 1333, Helsinge. Høbjerg, 338, 5a, Ellen Sørensen, K, 16, U, Husgerning, Pige, Vejby. Frederiksborg Amt, 1920, 6-4, 1905, Valby, FT-1921, Hovedliste,.

Johanne Margrethe Nielsen

K, #8154, f. 21 februar 1862, d. 5 februar 1867
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Johanne Margrethe Nielsen blev født uden for ægteskab 21 februar 1862 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 4 maj 1862 Vejby.1
     Hun døde 5 februar 1867 i Vejby i en alder af 4 år.2
Far-Biologisk*Niels Nielsen f. f 1842
Mor-Biologisk*Ane Jensine Nielsdatter f. 18 Jul 1846, d. 21 Apr 1911

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Johanne Margrethe Nielsen

K, #8477, f. 17 april 1850, d. 6 oktober 1853
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Johanne Margrethe Nielsen blev født 17 april 1850 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Niels Andersen og Karen Nielsdatter. Johanne Margrethe Nielsen blev døbt 21 april 1850 Vejby.1
     Hun døde 6 oktober 1853 i Vejby i en alder af 3 år.2 Hun blev begravet 11 oktober 1853 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Niels Andersen f. 13 Sep 1817, d. 19 Mar 1879
Mor-Biologisk*Karen Nielsdatter f. 20 Maj 1823, d. 8 Okt 1893

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Johanne Petrea Nielsen

K, #5371, f. 16 december 1901
Senest redigeret=21 Apr 2022
Slægt=1
     Johanne Petrea Nielsen blev født 16 december 1901 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Nielsen og Petrine Jensen. Johanne Petrea Nielsen blev døbt 16 februar 1902 Vejby.1
     Johanne blev gift 3 juni 1928 i Vejby med Alfred Valdemar Jensen , bevidnet af Hans Nielsen.2
Far-Biologisk*Hans Nielsen f. 12 Jun 1863, d. 13 Jun 1932
Mor-Biologisk*Petrine Jensen f. 30 Jul 1870, d. 1 Mar 1945

Familie: Johanne Petrea Nielsen og Alfred Valdemar Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1906Lejehus, Matr. 02 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og lagerarbejder Søllerødgade 35, København
  Ugift husassistent Vejby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 1090, 15, Lejehus paa 2a, Hans Nilsen, M, 41, Gift, , Husfader, 12-6-1864, 1864, FT-1906, 84,
  S0178, 1091, 15, Lejehus paa 2a, Betrine Nilsen, K, 35, Gift, , Husmoder, 30-7-1870, 1870, FT-1906, 84,
  S0178, 1092, 15, Lejehus paa 2a, Mary Nilsen, K, 7, Ugift, , Barn, 31-10-1898, 1898, FT-1906, 84,
  S0178, 1093, 15, Lejehus paa 2a, Laura Nilsen, K, 5, Ugift, , Barn, 12-11-1900, 1900, FT-1906, 84,
  S0178, 1094, 15, Lejehus paa 2a, Johanne Nilsen, K, 3, Ugift, , Barn, 16-12-1902, 1902, FT-1906, 84,.

Johanne Sophie Nielsen

K, #8467, f. 6 februar 1864
Senest redigeret=17 Sep 2022
Slægt=1
     Johanne Sophie Nielsen blev født 6 februar 1864 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Niels Sørensen og Kirsten Jørgensdatter. Johanne Sophie Nielsen blev døbt 20 marts 1864 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 14 april 1878 i Vejby.1
Far-Biologisk*Niels Sørensen f. 23 Nov 1815
Mor-Biologisk*Kirsten Jørgensdatter f. 9 Okt 1834

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1880Huseby, Annisse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1890Alsønderup, Strø, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 607, Ørby, 145, Husmand, Niels Sørensen, M, 52, G, Arbejdsmand, Husfader, Annisse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 772,
  E2429, 608, Ørby, 145, Husmand, Kirsten Jørgensen, K, 36, G, Medhjælperinde, Husmoder, Huseby. Annisse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 772,
  E2429, 609, Ørby, 145, Husmand, Ane Johanne Larsen, K, 13, U, Pige, Barn, Aagerup. Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 772,
  E2429, 610, Ørby, 145, Husmand, Johanne Sophie Nielsen, K, 5, U, Pige, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 772,
  E2429, 611, Ørby, 145, Husmand, Peternille Kristiane Nielsen, K, 3, U, Pige, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 772,
  E2429, 612, Ørby, 145, Husmand, Søren Nielsen, M, 0, U, Dreng, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 772,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Jørgensen, 39, Gift, M, Husfader og Gaardejer, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 579, Lutheran, C6978
  Maren Hansen, 37, Gift, K, Husmoder og Hans Hustru, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 580, Lutheran, C6978
  Hans Christian Jørgensen, 12, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 581, Lutheran, C6978
  Ane Marie Jørgensen, 11, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 582, Lutheran, C6978
  Jørgen Peder Jørgensen, 7, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 583, Lutheran, C6978
  Karen Kirstine Jørgensen, 6, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 584, Lutheran, C6978
  Carl Christian Jørgensen, 4, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 585, Lutheran, C6978
  Hansine Jørgensen, 2, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 586, Lutheran, C6978
  Niels Christian Jørgensen, under et aar, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 587, Lutheran, C6978
  Jørgen Nielsen, 84, Enkemand, M, Husfaderens Fader der af ham Forsørges, Valby Sogn, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 588, Lutheran, C6978

  Johanne Sophie Nielsen, 15, Ugift, K, Tjenestepige, Vejby Sogn, Huseby By, En Gaard, , 1, 27, , 592, Lutheran, C6978.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5434, 183, Alsønderup, 3, Et Hus, Niels Sørensen, M, 74, Gift, Under Fattigforsørgelse, Husfader, Annisse, Lutheran, FT-1890, 10,
  C5434, 184, Alsønderup, 3, Et Hus, Kirstine Jørgensdatter, K, 54, Gift, Under Fattigforsørgelse, Husmoder, Annisse, Lutheran, FT-1890, 10,
  C5434, 185, Alsønderup, 3, Et Hus, Johanne Sophie Nielsen, K, 25, Ugift, Syerske, Datter, Vejby, Lutheran, FT-1890, 10,
  C5434, 186, Alsønderup, 3, Et Hus, Anders Christian Andersen, M, 12, Ugift, Plejebarn, København, Lutheran, FT-1890, 10,
  C5434, 187, Alsønderup, 3, Et Hus, Karen Marie Pedersen, K, 4, Ugift, Plejebarn, Alsønderup, Lutheran, FT-1890, 10,
  C5434, 188, Alsønderup, 3, Et Hus, Niels Christian Larsen, M, 1, Ugift, Plejebarn, Alsønderup, Lutheran, FT-1890, 10,.

Johannes Nielsen

M, #7089, f. cirka 1753
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Johannes Nielsen blev født cirka 1753.
     Johannes blev gift 2 juni 1815 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Bodil Sørensdatter.1
     Johannes Nielsen og Bodil blev skilt før 1828.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1801Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand af Laugø
  Enke af Vejby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johannes Nielsen, 35, Gift, Mand, Huus og Arbeidsmand, Laug? Huusfolk, 159, 92, , 819, 1, C1711
  Karen Pedersdatter, 37, Gift, Kone, , Laug? Huusfolk, 159, 92, , 820, 1, C1711
  Ane Johannesdatter, 9, , Barn, , Laug? Huusfolk, 159, 92, Efternavn indsat af indtaster, 821, , C1711
  Ellen Hans Ols, 76, Enke, Enke, Faar L?g, Laug? Huusfolk, 159, 92, , 822, 2, C1711.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johannes Nielsen, 47, Gift, M, Mand, Huusmand med Jord, Laug?e Bye, , 39de Familie, Bind 47, side 85, , 424, 1, B3526
  Karen Pedersdatter, 51, Gift, K, Hans Kone, , Laug?e Bye, , 39de Familie, Bind 47, side 85, , 425, 1, B3526
  Anna Johansdatter, 23, Ugift, K, Deres Datter, , Laug?e Bye, , 39de Familie, Bind 47, side 85, , 426, , B3526
  Niels Jensen, 1, -, M, Hendes Slegfredbarn, , Laug?e Bye, , 39de Familie, Bind 47, side 85, , 427, , B3526
  Johanne Linhardsdatter, 12, -, K, Tienestepige, , Laug?e Bye, , 39de Familie, Bind 47, side 85, , 428, , B3526.

Johannes Erik Nielsen

M, #10891, f. 13 september 1897
Senest redigeret=18 Apr 2022
Slægt=1
     Johannes Erik Nielsen blev født 13 september 1897 i Lundtofte, Kongens Lyngby, Sokkelund, København.
     Johannes blev gift 18 juni 1922 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Karla Olivia Maria Jørgensen , datter af Peter Emil Jørgensen og Sidse Christine Nielsen, bevidnet af Peter Emil Jørgensen og Jens Jørgen Pedersen.1

Familie: Johannes Erik Nielsen og Karla Olivia Maria Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl tjenende på Holløsegård Holløse
  Pige af Ørby.

Juliane Nielsen

K, #8725, f. 12 april 1862
Senest redigeret=28 Sep 2022
Slægt=1
     Juliane Nielsen blev født 12 april 1862 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Anders Nielsen og Karen Hansdatter. Juliane Nielsen blev døbt 25 maj 1862 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Anders Nielsen f. 14 Okt 1834
Mor-Biologisk*Karen Hansdatter f. 2 Sep 1829, d. 21 Jan 1869

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870Matr. 34, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, 35, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1067, Lutheran, E2429
  Anne Kristine Henriksen, 40, G, Husmoder, K, Medhjælperske, Kjelleby, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, tvivl om fødested, 1068, Lutheran, E2429
  Juliane Nielsen, 7, U, Datter, K, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1069, Lutheran, E2429
  Søren Nielsen, 5, U, Søn, M, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1070, Lutheran, E2429
  udøbt drengebarn, 0, U, Søn, M, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, - Alder: Under 1 Aar, 1071, Lutheran, E2429
  Knud Larsen, 69, G, Husfader, M, Fattiglem, Hesselbjerg, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1072, Lutheran, E2429
  Kirsten Pedersdatter, 75, G, Husmoder, K, Fattiglem, Dragstrup. Frederiksborg Amt, Holløse, Matr.nr. 34, , 238, Hovedliste - side 796, , 1073, Lutheran, E2429.

Jørgen Nielsen

M, #1076, f. 20 september 1822
Senest redigeret=5 Mar 2023
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var Bødker.
     Jørgen Nielsen blev født 20 september 1822 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Hansen og Maren Larsdatter. Jørgen Nielsen blev døbt 22 september 1822 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 2 april 1837 i Vejby.1
     Jørgen Nielsen overtog skødet på en parcel af Ådyssegård, Matr. 18 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Niels Hansen 12 december 1846.2
Far-Biologisk*Niels Hansen f. 13 Dec 1789, d. 6 Jun 1846
Mor-Biologisk*Maren Larsdatter f. 8 Nov 1789, d. 31 Okt 1857

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Flytning9 januar 1856Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby7
Folketælling1 februar 1860Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1870Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1880Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1890Bakkehus, Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 146.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 771, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Niels Hansen, M, 44, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 772, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Maren Larsdatter, K, 46, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 773, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Jørgen Nielsen, M, 12, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 774, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Lars Nielsen, M, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 775, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Anders Nielsen, M, 7, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 776, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Jens Nielsen, M, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,
  C7453, 777, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 22, Weibye, et Huus med Jord, Bodil Nielsdatter, K, 14, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 282,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1070, Weibye, 4, Et Huus, Niels Hansen, M, 59, Gift, Parcellist, 1, Esbønderup Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1071, Weibye, 4, Et Huus, Maren Hansdatter, K, 58, Gift, hans Kone, 1, Blidstrup Sogn Frbrg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1072, Weibye, 4, Et Huus, Jørgen Nielsen, M, 23, Ugift, Bødker, deres Søn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1073, Weibye, 4, Et Huus, Jens Nielsen, M, 15, Ugift, deres Søn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maren Larsdatter, 61, Enke, Husmandsenke, lever af sin jord, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , K, 1018, Vejby, Vejby
  Jørgen Nielsen, 29, Ugift, Hendes søn, bødker, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 1019, Vejby, Vejby.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 123, .O, Vejby, 23, Et Huus, 28, Maren Larsdatter, K, 66, E, Blidstrup, Huusmandsenke Lever af Lodden, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 123,
  E2695, FT-1855, 124, .O, Vejby, 23, Et Huus, 28, Jørgen Nielsen, M, 34, U, Her i Sognet, Bødker Hendes Sønner, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 124,
  E2695, FT-1855, 125, .O, Vejby, 23, Et Huus, 28, Anders Nielsen, M, 28, U, Her i Sognet, Hjulmand Hendes Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 125,.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Bødker i Vejby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 37, Gift, Mand, Husfader. Bødker, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Bakkebjerg, Et Hus, , 69, 1860, Optællingsliste side 22, , 346, Lutheraner, D5548
  Dorthe Jeppesdatter, 33, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Bakkebjerg, Et Hus, , 69, 1860, Optællingsliste side 22, , 347, Lutheraner, D5548
  Hanne Marie Nielsen, 3, Ugift, Kvinde, Deres Datter, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Bakkebjerg, Et Hus, , 69, 1860, Optællingsliste side 22, , 348, Lutheraner, D5548.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 47, G, Husfader, M, Jordbruger, Vejby. Frederiksborg Amt, Bakkebjerg, Et Hus, , 179, Hovedliste - side 107, , 939, Lutheran, E2375
  Dorthe Jeppesdatter, 43, G, Husmoder, K, Hans hustru, Her i Sognet, Bakkebjerg, Et Hus, , 179, Hovedliste - side 107, , 940, Lutheran, E2375
  Jens Peder Jørgensen, 8, U, Deres barn, M, , Her i Sognet, Bakkebjerg, Et Hus, , 179, Hovedliste - side 107, , 941, Lutheran, E2375
  Hanne Marie Nielsen, 13, U, Deres barn, K, , Her i Sognet, Bakkebjerg, Et Hus, , 179, Hovedliste - side 107, , 942, Lutheran, E2375
  Karoline Marie Nielsen, 2, U, Deres barn, K, , Her i Sognet, Bakkebjerg, Et Hus, , 179, Hovedliste - side 107, , 943, Lutheran, E2375
  udøbt drengebarn, 0, U, Deres barn, M, , Her i Sognet, Bakkebjerg, Et Hus, , 179, Hovedliste - side 107, - Alder: Under 1 Aar, 944, Lutheran, E2375.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 57, Gift, M, Lever af sin Jordlod, Vejby Sogn, Bakkebjerg By, Et Hus, , 4, 45, , 950, Lutheran, C6979
  Dorthe Jeppesen, 53, Gift, K, Hans Hustru, Her i Sognet, Bakkebjerg By, Et Hus, , 4, 45, , 951, Lutheran, C6979
  Jens Peder Nielsen, 18, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Bakkebjerg By, Et Hus, , 4, 45, , 952, Lutheran, C6979
  Caroline Marie Nielsen, 12, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Bakkebjerg By, Et Hus, , 4, 45, , 953, Lutheran, C6979
  Laurits Christian Nielsen, 10, Ugift, M, Deres Barn, Her i Sognet, Bakkebjerg By, Et Hus, , 4, 45, , 954, Lutheran, C6979.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 67, Gift, M, Husfader, Husmand, Vejby Sogn, Bakkebjerg By, Bakkehus, , 10, 3, , 50, Folkekirken, C5790
  Dorthea Jeppesen, 63, Gift, K, Husmoder, Medhjælper, Blistrup Sogn, Bakkebjerg By, Bakkehus, , 10, 3, , 51, Folkekirken, C5790
  Kristian Nielsen, 20, Ugift, M, Søn, Hjulmand, Blistrup Sogn, Bakkebjerg By, Bakkehus, , 10, 3, , 52, Folkekirken, C5790.

Jørgen Nielsen

M, #1730, f. 10 juni 1829
Senest redigeret=30 Jan 2023
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var skomager.
     Jørgen Nielsen blev født 10 juni 1829 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Pedersen og Ellen Sørensdatter. Jørgen Nielsen blev døbt 14 juni 1829 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 14 april 1844 i Vejby.1
     Jørgen blev gift 10 december 1854 i Annisse, Holbo, Frederiksborg, med Anne Marie Larsdatter , datter af Lars Andersen og Ane Madsdatter.2
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Julianeslyst, Matr. 35, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jørgen Hansen 14 februar 1856.3
     Jørgen Nielsen's skøde på Julianeslyst, Matr. 35, Vejby, blev overtaget af Lars Larsen 3 februar 1861.3
     Jørgen Nielsen overtog skødet på en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Laurine Andersdatter 28 september 1862.4
     Jørgen Nielsen's skøde på en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 f, Vejby, blev overtaget af Svend Larsen 18 juni 1865.4
Far-Biologisk*Niels Pedersen f. 1786, d. 25 Dec 1866
Mor-Biologisk*Ellen Sørensdatter f. c 1789, d. 14 Jul 1865

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning15 juli 1854Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby8
Flytning31 marts 1856Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Annisse9
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 180.
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 103.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 488, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Niels Pedersen, M, 48, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,
  C7453, 489, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Ellen Sørensdatter, K, 45, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,
  C7453, 490, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Johanne Nielsdatter, K, 22, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,
  C7453, 491, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Søren Nielsen, M, 20, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,
  C7453, 492, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Hans Nielsen, M, 13, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,
  C7453, 493, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Anne Nielsdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,
  C7453, 494, Ørbye, 91, et Huus med Jord, Jørgen Nielsen, M, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 275,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Pedersen, 52, Gift, Parcellist, , 1, 616, et Huus, Ørby
  Ellen Sørensdatter, 50, Gift, hans Kone, , 1, 617, et Huus, Ørby
  Søren Nielsen, 26, Ugift, Deres Børn, , 1, 618, et Huus, Ørby
  Anne Nielsdatter, 17, Ugift, Deres Børn, , 1, 619, et Huus, Ørby
  Jørgen Nielsen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, 620, et Huus, Ørby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 606, Vejby, 123, Ørby, Niels Pedersen, M, 64, Gift, Aftægtsmand, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 363,
  C6743, 607, Vejby, 123, Ørby, Ellen Sørensdatter, K, 61, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 363,
  C6743, 608, Vejby, 123, Ørby, Jørgen Nielsen, M, 21, Ugift, Deres søn, arbejdsmand, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 363,.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder, skomager i Ørby.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Skomager, indsidder i Holløse.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 876, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F1, Et Hus, Jørgen Nielsen, Mand, 31, Gift, , , Husfader. Skomager, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 877, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F1, Et Hus, Marie Larsdatter, Kvinde, 29, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 878, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F1, Et Hus, Lars Jensen, Mand, 19, Ugift, , , Lærling, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,.

Jørgen Nielsen

M, #2499, f. 2 november 1840, d. 27 maj 1925
Senest redigeret=22 Maj 2023
Slægt=0
     Jørgen Nielsen var gårdmand, Dannebrogsmand.
     Jørgen Nielsen blev født 2 november 1840 i Tofte, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 13 december 1840 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Jørgen blev gift 4 november 1865 i Helsinge med Magrethe Olesdatter , datter af Ole Jensen og Ellen Jørgensdatter.2
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 16 l, en parcel af Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Ingemandsen 4 december 1866.3
     Jørgen Nielsen mistede Magrethe Olesdatter 27 september 1892.
     Han døde 27 maj 1925 i Matr. 16 a, Munkehøjgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 84 år. Han blev begravet 4 juni 1925 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.4

Børn af Jørgen Nielsen og Magrethe Olesdatter

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Jørgensen og Ane Pedersdatter, Helsinge.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 235.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B3539, 217, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 39, et Huus, Niels Jørgensen, M, 51, Gift, Parcelist, Lever af Jordbrug, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|12,
  B3539, 218, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 39, et Huus, Ane Pedersdatter, K, 42, Gift, hans Kone, Alsynderup [Alsønderup sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|12,
  B3539, 219, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 39, et Huus, Anders Jørgensen, M, 22, Ugift, Mandens Stedsøn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|12,
  B3539, 220, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 39, et Huus, Jørgen Nielsen, M, 5, -, Søn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|12,
  B3539, 935, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugøe, 39, en Gaard, Lars Nielsen, M, 62, Gift, Gaardmand, Valdby, Frb: Amt [Valby sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|36,
  B3539, 936, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugøe, 39, en Gaard, Kirsten Nielsdatter, K, 58, Gift, hans Kone, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|36,
  B3539, 937, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugøe, 39, en Gaard, Niels Larsen, M, 26, Ugift, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|36,
  B3539, 938, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugøe, 39, en Gaard, Oline Larsdatter, K, 25, Ugift, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|36,
  B3539, 939, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Laugøe, 39, en Gaard, Ane Marg. Larsdatter, K, 19, Ugift, deres Børn, her i S: [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|36,
  B3539, 1182, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Neilinge, 39, et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 75, Enke(mand), Aftægtskone, Her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|42,
  B3539, 1183, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Neilinge, 39, et Huus, Marie Sørensdatter, K, 17, Ugift, hendes Tjenestepige, Maarum Sogn, Frbrg Amt [Mårum sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 7041|42,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6739, 247, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Helsinge, Niels Jørgensen, M, 56, Gift, Jordbruger, Helsinge, 1850, Opslag 114010|9,
  C6739, 248, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Helsinge, Ane Pedersdatter, K, 47, Gift, Hans Hustru, Alsønderup, 1850, Opslag 114010|9,
  C6739, 249, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Helsinge, Jørgen Nielsen, M, 10, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|9,
  C6739, 250, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Helsinge, Anders Jørgensen, M, 27, Ugift, Skrædersvend, Helsinge, 1850, Opslag 114010|9,
  C6739, 251, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Helsinge, Niels Jørgensen, M, 25, Ugift, Deres søn, fraværende, Helsinge, 1850, Opslag 114010|10,
  C6739, 252, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Helsinge, Hanne Jeppesdatter, K, 18, Ugift, Tjenestepige, Annisse, 1850, Opslag 114010|10,
  C6739, 833, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Anders Nielsen, M, 42, Gift, Daglejer, husfader, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 834, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Gjertrud Andersdatter, K, 34, Gift, Hans Hustru, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 835, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Stine Andersen, K, 15, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 836, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Jens Andersen, M, 12, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 837, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Grethe Andersen, K, 9, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 838, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Anders Andersen, M, 7, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 839, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Line Andersen, K, 4, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 840, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Nejlinge, Stine Andersen, K, 2, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|30,
  C6739, 1048, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Laugø, Hans Christophersen, M, 50, Gift, Gårdmand, husfader, Helsinge, 1850, Opslag 114010|38,
  C6739, 1049, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Laugø, Ane Nielsdatter, K, 39, Gift, Hans Hustru, Helsinge, 1850, Opslag 114010|38,
  C6739, 1050, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Laugø, Maren Hansdatter, K, 10, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|38,
  C6739, 1051, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Laugø, Christopher Hansen, M, 1, Ugift, Deres barn, Helsinge, 1850, Opslag 114010|38,
  C6739, 1052, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Laugø, Ellen Jørgensdatter, K, 19, Ugift, Tjenestepige, Helsinge, 1850, Opslag 114010|39,
  C6739, 1053, Frederiksborg, Holbo, Helsinge, Helsinge, 41, Laugø, Lars Larsen, M, 19, Ugift, Tjenestekarl, Helsinge, 1850, Opslag 114010|39,.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Købt Lars Ingemandsens gård i Ørby.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 512, Ørby, 124, Matr.nr. 16, Jørgen Nielsen, M, 29, G, Jordbruger, Husfader, Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,
  E2429, 513, Ørby, 124, Matr.nr. 16, Margrethe Olsen, K, 38, G, , Husmoder, Ammendrup. Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,
  E2429, 514, Ørby, 124, Matr.nr. 16, Karen Olsen, K, 38, U, , Tjenestepige, Ammendrup. Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,
  E2429, 515, Ørby, 124, Matr.nr. 16, Niels Jørgen Nielsen, M, 3, U, , Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,
  E2429, 516, Ørby, 124, Matr.nr. 16, Ane Elline Nielsen, K, 2, U, , Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 237, Ørby By, 9, En Gaard, Jørgen Nielsen, M, 39, Gift, , Husfader, Jordbruger, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 12,
  C6987, 238, Ørby By, 9, En Gaard, Margrete Nielsen F. Olsen, K, 48, Gift, , Hans Hustru, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 12,
  C6987, 239, Ørby By, 9, En Gaard, Niels Jørgen Nielsen, M, 13, Ugift, , Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 12,
  C6987, 240, Ørby By, 9, En Gaard, Ane Elline Nielsen, K, 12, Ugift, , Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 12,
  C6987, 241, Ørby By, 9, En Gaard, Ellen Marie Nielsen, K, 9, Ugift, , Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 12,
  C6987, 242, Ørby By, 9, En Gaard, Karen Olsen, K, 48, Ugift, , Tyende, Helsinge Sogn, Lutheran, , FT-1880, 12,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 872, Ørby By, 8, Munkehøj Gård, Jørgen Nielsen, M, 49, Gift, Gaardmand, , Husfader, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 41,
  C5799, 873, Ørby By, 8, Munkehøj Gård, Ane Magrethe Olsdatter, K, 58, Gift, , , Husmoder, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 41,
  C5799, 874, Ørby By, 8, Munkehøj Gård, Niels Jørgen Nielsen, M, 23, Ugift, Arbejdskarl, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 41,
  C5799, 875, Ørby By, 8, Munkehøj Gård, Ana Stine Nielsen, K, 22, Ugift, Sypige, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 41,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 592, Ørby, 1, 16b, Jørgen Nielsen, M, E, Gaardejer, Husfader, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1865, , 18401102, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 593, Ørby, 1, 16b, Niels Jørgen Nielsen, M, U, Gaardbestyrer, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18670210, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 594, Ørby, 1, 16b, Ellen Marie Nielsen, K, U, Husholderske, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18700904, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 595, Ørby, 1, 16b, Chr Madsen, M, G, Møller, Husfader, Kjong??, Folkekirken, , 1897, , 18560615, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 596, Ørby, 1, 16b, Christine Nielsen, K, G, , Husmoder, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1897, , 18620204, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 597, Ørby, 1, 16b, Anna Lovise Madsen, K, U, Uden erhverv, Barn, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1897, , 18870204, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 598, Ørby, 1, 16b, Thora Marie Madsen, K, U, Uden erhverv, Barn, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1897, , 18890719, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 599, Ørby, 1, 16b, Christian Rikard Madsen, M, U, Uden erhverv, Barn, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1897, , 18910726, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 600, Ørby, 1, 16b, Anton Emanuel Madsen, M, U, Uden erhverv, Barn, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1897, , 18930325, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 601, Ørby, 1, 16b, Dagmar Elisabet Madsen, K, U, Uden erhverv, Barn, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1897, , 18950212, Ramløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 529, 22, Matr No 16 l, Jørgen Nielsen, M, 65, Enkemand, Gaardejer, Husfader, 2-11-1840, 1840, FT-1906, 47,
  S0178, 530, 22, Matr No 16 l, Niels Nielsen, M, 39, Ugift, , Barn, 10-2-1866, 1866, FT-1906, 47,
  S0178, 531, 22, Matr No 16 l, Marie Nielsen, K, 35, Ugift, , Barn, 4-9-1870, 1870, FT-1906, 47,.

Jørgen Nielsen

M, #2898, f. 1 juni 1844, d. 16 august 1928
Senest redigeret=17 Jun 2023
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var Jordbruger.
     Jørgen Nielsen blev født 1 juni 1844 i Bonderup, Søborg, Holbo, Frederiksborg, søn af Kristine Nielsdatter.
     Jørgen blev gift 5 april 1867 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Ane Larsdatter , datter af Lars Svendsen, bevidnet af Peder Mathisen og Svend Larsen.1
     Jørgen Nielsen overtog skødet på en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Marcus Jeppesen 25 juli 1870.2
     Jørgen Nielsen overtog skødet på en parcel af Svaneholm, Matr. 09 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Marcus Jeppesen 25 juli 1870.3
     Jørgen Nielsen's skøde på en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13 d, Vejby, blev overtaget af Peder Anders Pedersen 1 januar 1902.2
     Jørgen Nielsen's skøde på en parcel af Svaneholm, Matr. 09 c, Vejby, blev overtaget af Peder Anders Pedersen 17 januar 1902.3
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 37, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Martin Carlsen 23 juli 1903.4
     Jørgen Nielsen mistede Ane Larsdatter 17 november 1905.
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 03 f og 19 f, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Søren Sørensen 11 december 1905.5
     Jørgen Nielsen's skøde på Matr. 37, Vejby, blev overtaget af Alfred Christensen 20 september 1912.4
     Jørgen Nielsen's skøde på Matr. 03 f, en parcel af Drageroldgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Alfred Christensen 20 september 1912.5
     Han døde 16 august 1928 i Mønge Huse, Valby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 84 år. Han blev begravet 21 august 1928 fra Vejby.6
Mor-Biologisk*Kristine Nielsdatter f. 29 Nov 1810, d. 1 Feb 1882

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Nakkehoved, Søborg, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870et hus, Matr. 09, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1890en parcel af Svaneholm, Matr. 09 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1901en parcel af Svaneholm, Matr. 09 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1906Matr. 37, Vejby, Holbo, Frederiksborg12

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Nakkehoved
  Pige af Ørby.
 2. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 129.
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 109.
 4. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 62.
 5. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 99.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Andreassen, 27, Gift, Daglejer, husfader, Søborg Sogn, Frb. Amt, , , , 993, Nakkehoved, Søborg
  Kirstine Nielsdatter, 40, Gift, Hans Hustru, Søborg Sogn, Frb. Amt, , , , 994, Nakkehoved, Søborg
  Jørgen Nielsen, 6, Ugift, Deres barn, Søborg Sogn, Frb. Amt, , , , 995, Nakkehoved, Søborg
  A. Kirstine Andersdatter, 68, Enke, Husfaderens svigermor, Søborg Sogn, Frb. Amt, , , , 996, Nakkehoved, Søborg.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 312, Vejby, 75, Hus Matr.nr. 9, Jørgen Nielsen, M, 25, G, Jordbruger, Husfader, Gilleleje. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,
  E2429, 313, Vejby, 75, Hus Matr.nr. 9, Ane Larsdatter, K, 36, G, Medhjælper, Husmoder, Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 752,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 708, Vejby By, 26, En Gaard, Jørgen Nielsen, M, 34, Gift, , Husfader og Jordbruger, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 709, Vejby By, 26, En Gaard, Ane Lars Datter, K, 47, Gift, , Hans Kone, Blistrup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 34,
  C6987, 710, Vejby By, 26, En Gaard, Kristine Niels Datter, K, 69, Enke, , Aftægtskone, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 34,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 426, Vejby By, 6, Gaard Matr. 9c, Jørgen Nielsen, M, 45, Gift, Jordbruger, , Husfader, Bonderup, Folkekirken, , FT-1890, 22,
  C5799, 427, Vejby By, 6, Gaard Matr. 9c, Ane Lars Datter, K, 56, Gift, , , Husmoder, Koldsbæk, Folkekirken, , FT-1890, 22,
  C5799, 428, Vejby By, 6, Gaard Matr. 9c, Hanne Pauline Nielsen, K, 13, Ugift, Under Fattigvæsenet, , Plejebarn, Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 22,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 385, Vejby, 1, 9c, Jørgen Nielsen, M, G, Jordbruger, Husfader, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1869, , 18440601, Søborg Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 386, Vejby, 1, 9c, Ane født Larsdatter, K, G, , Husmoder, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1869, , 18330310, Søborg Sogn, FT-1901, Hovedliste,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 191, 14, 37, Jørgen Nielsen, M, 61, Enkemand, Landbrug, Husfader, 1-6-1844, 1844, FT-1906, 16,
  S0178, 192, 14, 37, Marie Hansen, K, 24, Ugift, Syerske, Husholderske, 5-9-1881, 1881, FT-1906, 16,.

Jørgen Nielsen

M, #3337, f. 23 august 1827, d. 3 august 1914
Senest redigeret=2 Jun 2023
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var Daglejer i Agerbruget.
     Jørgen Nielsen blev født 23 august 1827 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Jørgensen og Sidse Jensdatter. Jørgen Nielsen blev døbt 26 august 1827 Vejby.1 Han blev konfirmeret 3 april 1842 i Vejby.1 Han var fadder ved dåben af Anders Weiby 21 september 1845 Vejby.2 Jørgen påbegyndte den militære værnepligt 2 april 1850.3 Han afsluttede sin værnepligt før 1851.
     Jørgen blev gift 10 juni 1853 i Vejby med Magrethe Jensdatter , datter af Jens Nielsen og Ane Kirstine Jensdatter, bevidnet af Peder Jensen og Niels Jørgensen.4
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 12 april 1866.5 Han overværede vielsen af Søren Larsen og Sidse Marie Nielsen 20 juni 1874 Vejby.6 Jørgen Nielsen overværede vielsen af Jens Jørgen Nielsen og Maren Kirstine Jensen 2 november 1879 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.7
     Jørgen Nielsen's skøde på Matr. 28, Ørby, Vejby, blev overtaget af Jens Jørgen Nielsen 30 oktober 1885.5
     Jørgen Nielsen mistede Magrethe Jensdatter 19 september 1898.
     Han døde 3 august 1914 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 86 år. Han blev begravet 10 august 1914 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Niels Jørgensen f. c 1800, d. 7 Mar 1877
Mor-Biologisk*Sidse Jensdatter f. 1 Nov 1800, d. 4 Nov 1833

Børn af Jørgen Nielsen og Magrethe Jensdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Flytning1844Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Flytning4 maj 1852Helsingør, fra Ørby12
Flytning4 april 1853Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsingør13
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg14
Folketælling1 februar 1860Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling1 februar 1870Matr. 27, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg16
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg17
Folketælling1 februar 1890Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg18
Folketælling1 februar 1901Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg19
Folketælling1 februar 1906Matr. 28, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg20

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ingen barnefader opgivet.
 3. [S31] Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager: Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850, online <https://www.sa.dk>, 2. jægerkorps, 1. kompagni, nr. 45.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Ørby.
 5. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 93.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl snedker af Ågerup
  Pige af Ørby.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ørby.
  Pige af Ammendrup.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 101, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Niels Jørgensen, M, 34, Gift, Skrædder, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 102, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Gunild Pedersdatter, K, 27, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 103, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Jens Nielsen, M, 13, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 104, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Karen Nielsdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 105, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Jørgen Nielsen, M, 7, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 148, Weiby, 31, et Huus, Niels Jørgensen, 39, Gift, Skrædder, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 149, Weiby, 31, et Huus, Gunild Pedersdatter, 32, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 150, Weiby, 31, et Huus, Karen Nielsdatter, 16, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 151, Weiby, 31, et Huus, Jørgen Nielsen, 13, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 152, Weiby, 31, et Huus, Anders Nielsen, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 153, Weiby, 31, et Huus, Peder Nielsen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 154, Weiby, 31, et Huus, Inger Nielsdatter, 3, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,
  C3228, 155, Weiby, 31, et Huus, Søren Nielsen, 1, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 256,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 401, Ørby, 82, En Gaard, Hans Olsen, M, 47, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 402, Ørby, 82, En Gaard, Inger Jensdatter, K, 52, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 403, Ørby, 82, En Gaard, Bodil Hansdatter, K, 22, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 404, Ørby, 82, En Gaard, Hanne Hansdatter, K, 20, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,
  C4529, 405, Ørby, 82, En Gaard, Jørgen Nielsen, M, 18, Ugift, Tjenestekarl, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.378,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 574, Vejby, 116, Ørby, Hans Olsen, M, 53, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 362,
  C6743, 575, Vejby, 116, Ørby, Inger Jensdatter, K, 58, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 362,
  C6743, 576, Vejby, 116, Ørby, Bodil Hansdatter, K, 29, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 362,
  C6743, 577, Vejby, 116, Ørby, Anders Nielsen, M, 16, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 362,
  C6743, 578, Vejby, 116, Ørby, Jørgen Nielsen, M, 23, Ugift, Fraværende, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 362,.
 12. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra gmd Mads Pedersen i Ørby.
 13. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos hmd Peder Jensen i Ørby.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 1026, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Jørgen Nielsen, M, 28, G, Her i Sognet, Huusfader Lever af sin Jordlod, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1026,
  E2695, FT-1855, 1027, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Margrethe Jensdatter, K, 34, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1027,
  E2695, FT-1855, 1028, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Jens Jørgen Nielsen, M, 3, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1028,
  E2695, FT-1855, 1029, .O, Ørby, 139, Et Huus, 225, Sidse Marie Nielsen, K, 1, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 236, , 1029,.
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 625, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Jørgen Nielsen, Mand, 33, Gift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 626, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Margrethe Pedersdatter, Kvinde, 39, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 627, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Sidse Marie Jørgensen, Kvinde, 6, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 628, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Jens Jørgensen, Mand, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 629, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Peder Jensen, Mand, 63, Gift, , , Mandens Svigerfader. Aftægtsmand, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,
  D5558, 630, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 125, Et Hus, Ane Jensdatter, Kvinde, 76, Gift, , , Hans Kone, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 268,.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 656, Ørby, 154, Huset Matr.nr. 24, Jørgen Nielsen, M, 42, G, Jordbruger, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 774,
  E2429, 657, Ørby, 154, Huset Matr.nr. 24, Margrethe Jensdatter, K, 48, G, Medhjælperinde, Husmoder, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 774,
  E2429, 658, Ørby, 154, Huset Matr.nr. 24, Sidse Marie Nielsen, K, 15, U, Pige, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 774,.
 17. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 127, Ørby By, 5, Et Hus, Jørgen Nielsen, M, 52, Gift, , Husfader, Husejer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 6,
  C6987, 128, Ørby By, 5, Et Hus, Magrete Nielsen F. Jensen, K, 58, Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 6,
  C6987, 129, Ørby By, 5, Et Hus, Jens Jørgen Nielsen, M, 27, Gift, , Deres Søn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 6,

  C6981, 682, Asmindrup By, 100, En Gaard, Jens Jørgen Nielsen, M, 27, Gift, 'Egenlige Opholdssted': "Ørby". / "Gaard No. 8"., Vejby, Lutheran, FT-1880, Tilægsliste A,.
 18. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 929, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Jens Jørgen Nielsen, M, 37, Gift, Jordbruger, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 930, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Maren Kirstine Jensen, K, 33, Gift, , , Husmoder, Maarum Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 931, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Margrethe Kristine Nielsen, K, 9, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 932, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Niels Petr Nielsen, M, 7, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 933, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Ane Jensine Nielsen, K, 5, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 934, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Marie Nielsen, K, 3, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 935, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Jørgen Nielsen, M, 62, Gift, Daglejer i Agerbruget, , Aftægtsmand, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,
  C5799, 936, Ørby By, 4, Matr. No. 28, Margrethe Jensen, K, 68, Gift, , , Aftægtskone, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 43,.
 19. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 666, Ørby, 1, 28, Jens Jørgen Nielsen, M, G, Daglejer ved agerbrug, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18530114, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 667, Ørby, 1, 28, Maren Kirstine Nielsen, K, G, , Husmoder, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18561028, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 668, Ørby, 1, 28, Signe Nielsen, K, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850121, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 669, Ørby, 1, 28, Marie Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18861216, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 670, Ørby, 1, 28, Kirstine Larsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18970315, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 671, Ørby, 1, 28, Jørgen Nielsen, M, E, Privat understøttelse, , Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18270823, , FT-1901, Hovedliste,.
 20. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 449, 4, Matr No 28, Jens Jørgen Nielsen, M, 53, Gift, Husmand. Daglejer ved Agerbrug, Husfader, 14-1-1853, 1853, FT-1906, 42,
  S0178, 450, 4, Matr No 28, Maren Kirstine Nielsen, K, 49, Gift, , Husmoder, 28-10-1856, 1856, FT-1906, 42,
  S0178, 451, 4, Matr No 28, Signe Nielsen, K, 21, Ugift, Sypige, Barn, 21-1-1885, 1885, FT-1906, 42,
  S0178, 452, 4, Matr No 28, Karen Kirstine Larsen, K, 9, Ugift, , Slægtning, 15-3-1896, 1896, FT-1906, 42,
  S0178, 453, 4, Matr No 28, Jørgen Nielsen, M, 78, Enkemand, Aftægtsmand, Aftægtsmand, 23-8-1827, 1827, FT-1906, 42,.

Jørgen Nielsen

M, #3640, f. 1768, d. 10 januar 1844
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var bruger af en parcel af Ellemosegård, Matr. 20 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg, som var 2 tdr., 1 fk., svarende til 11.076 kvm.1
     Jørgen Nielsen var Huusmand med Jord, og Hukker.
     Jørgen Nielsen blev født i 1768 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Albrethsen. Jørgen Nielsen blev nævnt i skiftet efter Niels Albrethsen 5 december 1782.2 Han blev opført i lægdsrullen for Vejby for 1792 som 65 1/4 tommer høj med opholdssted Vejby.3 Han blev opført i lægdsrullen for Vejby for 1793 med opholdssted Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
     Jørgen blev gift før 1794 med Anne Catrine Nielsdatter.
     Jørgen Nielsen's fæste af et hus, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Christian Jensen 28 oktober 1812.4
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Søren Larsen 28 februar 1814.5
     Jørgen Nielsen's skøde på Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, blev overtaget af Niels Jensen 1 maj 1815.5
     Jørgen Nielsen overtog fæstet af Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, efter Jens Sørensen 3 maj 1815.6
     Jørgen Nielsen's fæste af Hovedparcellen af Ellemosegård, Matr. 20, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Niels Jensen 29 november 1815.7
     Jørgen Nielsen's fæste af en parcel af Ellemosegård, Matr. 20 d, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Hans Jensen 12 november 1817.8
     Jørgen Nielsen's skøde på en parcel af Ellemosegård, Matr. 20 d, Vejby, blev overtaget af Hans Jensen 12 november 1817.9
     Jørgen Nielsen's skøde på en parcel af Ellemosegård, Matr. 20 c, Vejby, blev overtaget af Christian Jensen 12 december 1818.10
     Jørgen Nielsen's fæste af en parcel af Ellemosegård, Matr. 20 c, Vejby, blev overtaget af Christian Jensen 12 december 1818.11
     Jørgen Nielsen's fæste af Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, blev overtaget af Hans Jensen 16 december 1818.12
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, efter Niels Jensen 16 december 1818.5
     Jørgen Nielsen's skøde på Ellemosegård (Farvergård), halvgård nr. 16, Matr. 20 a, Vejby, blev overtaget af Rasmus Holm 4 juni 1823.5
     Jørgen Nielsen mistede Anne Catrine Nielsdatter 4 marts 1832.13
     Han døde 10 januar 1844 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.13 Han blev begravet 17 januar 1844 fra Vejby.14
Far-Biologisk*Niels Albrethsen f. c 1737, d. 1782

Barn af Jørgen Nielsen og Anne Catrine Nielsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg15
Folketælling18 februar 1834Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg16
Folketælling1 februar 1840Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg17

Kildehenvisninger

 1. [S45] Sogneprotokollen, online. <https://hkpn.gst.dk/
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 825

  Albret Nielsen 19
  Truels Nielsen 17
  Jørgen Nielsen 14.
 3. [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4
 4. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 182.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 154.
 6. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 194b.
 7. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 195.
 8. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 197b.
 9. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 157.
 10. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 156.
 11. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VIII 199, Svigerfader Jørgen Nielsen.
 12. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 199b.
 13. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 14. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 15. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 265, Unnerup, 1ste Familie, Jørgen Nielsen, M, 35, Gift, 1, Huusmand med Jord, og Hukker, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 247,
  B3532, 266, Unnerup, 1ste Familie, Katrine Nielsdatter, K, 31, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 247,
  B3532, 267, Unnerup, 1ste Familie, Pernille Jørgensdatter, K, 7, -, , , , deres Datter, FT-1801, Bind 47, side 247,.
 16. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 725, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Christian Jensen, M, 43, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 726, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Pernille Jørgensdatter, K, 40, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 727, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Hans Christiansen, M, 14, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 728, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Jens Christiansen, M, 11, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 729, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Peder Christiansen, M, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 730, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Karen Christiansdatter, K, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 731, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Jørgen Christiansen, M, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 732, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Ingeborg Christiansdatter, K, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,
  C7453, 733, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 12, Underup, et Huus med Jord, Jørgen Nielsen, M, 64, Enkemand, Aftægtsmand, Hjulmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 281,.
 17. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 903, Unnerup, 9, Huus, Christian Jensen, 49, Gift, Tingmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 904, Unnerup, 9, Huus, Petronille Jørgensdatter, 47, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 905, Unnerup, 9, Huus, Peder Christiansen, 15, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 906, Unnerup, 9, Huus, Karen Christiansdatter, 13, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 907, Unnerup, 9, Huus, Jørgen Christiansen, 11, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 908, Unnerup, 9, Huus, Ingeborg Christiansdatter, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 909, Unnerup, 9, Huus, Anders Christiansen, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,
  C3228, 910, Unnerup, 9, Huus, Jørgen Nielsen, 73, Enkemand, Aftægtsmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 274,.

Jørgen Nielsen

M, #4586, f. 14 august 1869, d. 7 maj 1920
Senest redigeret=3 Jun 2023
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var Arbejder ved landbruget.
     Jørgen Nielsen blev født 14 august 1869 i Ejlstrup, Mårum, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 19 september 1869 Mårum, Holbo, Frederiksborg.1
     Jørgen blev gift 6 november 1901 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Karen Magrethe Svendsen , datter af Ole Svendsen og Ane Larsdatter, bevidnet af Jens Laurits Olsen.2
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 39 og 40, Gadekær, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Johan Peder Christian Svendsen 27 marts 1903.3
     Jørgen Nielsen overtog skødet på Matr. 46, Gadejord, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Johan Peder Christian Svendsen 27 marts 1903.4
     Han døde 7 maj 1920 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 50 år. Han blev begravet 14 maj 1920 fra Vejby.5

Børn af Jørgen Nielsen og Karen Magrethe Svendsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870Ejlstrup, Mårum, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1890Mårum, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1901Matr. 03 a, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1906Matr. 39, 40, 46, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Anders Nielsen og Pernille Larsen, Ejlstrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Unnerup
  Pige af Vejby.
 3. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 16.
 4. [S35] Kronborg Vestre Birk, Realregister, 1. række, Selvejere Vejby og Tibirke sogne, 1862-1919
  , online , Folio 22.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2394, 507, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 113, Hus, Anders Nielsen, M, 29, G, Arbejdsmand, Husfader, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 508, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 113, Hus, Petronille Larsen, K, 36, G, Husmoder, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 509, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 113, Hus, Nicoline Nielsen, K, 3, U, Datter, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495,
  E2394, 510, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Ejlstrup, 113, Hus, Jørgen Nielsen, M, U, Søn, Maarum Sogn. Frederiksborg Amt, 1870, Hovedliste - side 495, - Alder: Under 1 Aar,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5795, 527, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Maarum By, 9, En Gaard Bakkeholm, Niels Peder Olsen, M, 38, Gift, Gaardejer, Husfader, Slangerup, 1890, 24,
  C5795, 528, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Maarum By, 9, En Gaard Bakkeholm, Birthe Marie Larsen, K, 40, Gift, Husmoder, Lille Lyngby Sogn, 1890, 24,
  C5795, 529, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Maarum By, 9, En Gaard Bakkeholm, Jens Olsen, M, 12, Ugift, Barn, Maarum, 1890, 24,
  C5795, 530, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Maarum By, 9, En Gaard Bakkeholm, Niels Peder Pedersen, M, 23, Ugift, Tjenestekarl, Nødebo, 1890, 24,
  C5795, 531, Frederiksborg, Holbo, Maarum, Maarum By, 9, En Gaard Bakkeholm, Jørgen Nielsen, M, 20, Ugift, Tjenestekarl, Maarum, 1890, 24,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 416, Unnerup, 1, 3a, Karl Andersen, M, G, Gaardejer, Husfader, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18620306, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 417, Unnerup, 1, 3a, Margrethe Andersen, K, G, , Husmoder, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18700310, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 418, Unnerup, 1, 3a, Aksel M Andersen, M, U, , Barn, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18930317, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 419, Unnerup, 1, 3a, Bertha M Andersen, K, U, , Barn, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18940807, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 420, Unnerup, 1, 3a, Olga S Andersen, K, U, , Barn, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18960906, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 421, Unnerup, 1, 3a, Nora Kristine Andersen, K, U, , Barn, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18971229, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 422, Unnerup, 1, 3a, Marius Andersen, M, U, , Barn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1899, , 18910705, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 423, Unnerup, 1, 3a, Jørgen Nielsen, M, U, Arbejder ved landbruget, Tjenestekarl, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1898, , 18690814, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 717, 18, Mat No 39,40,46, Jørgen Nielsen, M, 36, Gift, Arbejder ved landbruget, Husfader, 14-8-1869, 1869, FT-1906, 60,
  S0178, 718, 18, Mat No 39,40,46, Magrete Nielsen, K, 28, Gift, , Husmoder, 4-1-1878, 1878, FT-1906, 60,
  S0178, 719, 18, Mat No 39,40,46, Karl Alfred Nielsen, M, 1, Ugift, , , 17-10-1904, 1904, FT-1906, 60,
  S0178, 720, 18, Mat No 39,40,46, Jenny Jørgine Nielsen, K, 2, Ugift, , , 19-11-1903, 1903, FT-1906, 60,.

Jørgen Nielsen

M, #6291, f. 1753
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var Bonde og huusmand.
     Jørgen Nielsen blev født i 1753 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Pedersen og Maren Andersdatter. Jørgen Nielsen blev nævnt i skiftet efter Ole Andersen mellem 30 september 1769 og 16 juli 1771.1
     Jørgen blev gift før 1783 med Kirsten Mathisdatter.
     Jørgen Nielsen overtog fæstet af halvhus nr. 2, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Niels Pedersen 10 december 1783.2 Han blev opført i lægdsrullen for Vejby for 1792.3
Far-Biologisk*Niels Pedersen f. c 1727
Mor-Biologisk*Maren Andersdatter f. f 1733, d. f 1769

Børn af Jørgen Nielsen og Kirsten Mathisdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 555, 708

  1769:
  Søster Maren Andersdatter død og efterladt 2 sønner og 3 døtre
  Søster Anna Andersdatter gift med husmand Lars Nielsen i Holløse
  Broder Jens Andersen gårdmand i Vejby
  Broder Ole Andersen husmand i Holløse død og efterladt
  Johanne Olesdatter 11
  Moder Margrethe Olsdatter enke og indsidderske i Holløse

  1771:
  Maren Andersdatter gift med Niels Pedersen gårdmand i Holløse død og efterladt
  Jørgen Nielsen 15 (?)
  Anders Nielsen 7
  Johanne Nielsdatter 14
  Sidse Nielsdatter 12
  Karen Nielsdatter 4.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 327.
 3. [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 419, Holløsse Bye, 101, Jørgen Nielsen, 33, Gift, 1, Bonde og huusmand, , Mand, FT-1787, 207,
  C1709, 420, Holløsse Bye, 101, Kirsten Mathisdatter, 28, Gift, 1, , , Kone, FT-1787, 207,
  C1709, 421, Holløsse Bye, 101, Peder Jørgensen, 3, , , , , ægte barn, FT-1787, 207,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 574, Holløse, 35te Familie, Jørgen Nielsen, M, 50, Gift, 1, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 575, Holløse, 35te Familie, Kirsten Mathisdatter, K, 43, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 576, Holløse, 35te Familie, Peder Jørgensen, M, 18, Ugift, , , , deres Søn, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 577, Holløse, 35te Familie, Maren Hansdatter, K, 6, -, , , , et Fader - og Moderløs Barn, som de opføder af Almisse, FT-1801, Bind 47, side 256,.

Jørgen Nielsen

M, #6470, f. 1776
Senest redigeret=31 Dec 2021
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født i 1776 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Jørgensen. Han blev opført i lægdsrullen for Vejby for 1793 som 61 1/4 tommer høj med opholdssted Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Niels Jørgensen f. f 1756

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 94, Weybye Bye, 14, Lars Jørgensen, 35, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 196,
  C1709, 95, Weybye Bye, 14, Maren Jensdatter, 32, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 196,
  C1709, 96, Weybye Bye, 14, Anna Larsdatter, 6, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 196,
  C1709, 97, Weybye Bye, 14, Karen Larsdatter, 1, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 196,
  C1709, 98, Weybye Bye, 14, Ole Hansen, 19, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,
  C1709, 99, Weybye Bye, 14, Jørgen Nielsen, 13, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,
  C1709, 100, Weybye Bye, 14, Margrethe Jochumsdatter, 20, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,
  C1709, 101, Weybye Bye, 14, Anna Jensdatter, 16, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 196,.

Jørgen Nielsen

M, #6535, f. cirka 1743
Senest redigeret=30 Dec 2021
Slægt=0
     Jørgen Nielsen var Bonde og huusmand.
     Jørgen Nielsen blev født cirka 1743.
     Jørgen blev gift før 1787 med Karen Larsdatter.

Familie: Jørgen Nielsen og Karen Larsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 204, Weybye Bye, 45, Jørgen Nielsen, 44, Gift, 2, Bonde og huusmand, , Mand, FT-1787, 200,
  C1709, 205, Weybye Bye, 45, Karen Larsdatter, 54, Gift, 2, , , Kone, FT-1787, 200,
  C1709, 206, Weybye Bye, 45, Jens Hansen, 22, Ugift, , National Soldat, , hendes Søn af første ægteskab, FT-1787, 200,.

Jørgen Nielsen

M, #6840, f. cirka 1741
Senest redigeret=30 Aug 2020
Slægt=0
     Jørgen blev gift.
     Jørgen Nielsen var Huusmand.
     Jørgen Nielsen blev født cirka 1741.

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 39, 2, 2, Jørgen Nielsen, Huusmand, 30, Gift, 1, Nej, Nej, , , 50, Gift, 2, , , FT-1771, 39,.

Jørgen Nielsen

M, #1719, f. 23 februar 1825, d. 21 juni 1827
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Jørgen Nielsen blev født 23 februar 1825 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Pedersen og Ellen Sørensdatter. Jørgen Nielsen blev døbt 27 februar 1825 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Han døde 21 juni 1827 i Ørby, Vejby, i en alder af 2 år.1 Han blev begravet 24 juni 1827 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Niels Pedersen f. 1786, d. 25 Dec 1866
Mor-Biologisk*Ellen Sørensdatter f. c 1789, d. 14 Jul 1865

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Jørgen Nielsen

M, #1498, f. 14 marts 1835
Senest redigeret=20 Maj 2023
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født 14 marts 1835 i Gilleleje, Holbo, Frederiksborg, søn af Pernille Jørgensdatter. Jørgen Nielsen blev døbt 15 marts 1835 Gilleleje.1
     Jørgen blev gift før 1861 med Ane Marie Larsen.2
Mor-Biologisk*Pernille Jørgensdatter f. 1799

Børn af Jørgen Nielsen og Ane Marie Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Gilleleje, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Gilleleje, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Gilleleje, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Gilleleje, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Gilleleje, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870et hus, Matr. 09, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning3 maj 1870Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Gilleleje, hhv. Kolsbæk9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Magnussen og Pernille Jørgensdatter.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C3220, 88, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Jørgen Jørgensen, 71, Gift, Fisker, med Huuslod, 1840, Opslag 5113|4,
  C3220, 89, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Karen Nielsdatter, 68, Gift, hans Kone, 1840, Opslag 5113|4,
  C3220, 90, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Niels Magnusen, 35, Gift, Fisker og Lods, 1840, Opslag 5113|4,
  C3220, 91, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Pernille Jørgensdatter, 41, Gift, hans Kone, 1840, Opslag 5113|4,
  C3220, 92, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Johanne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 5113|4,
  C3220, 93, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Jørgen Nielsen, 5, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 5113|4,
  C3220, 94, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie Bye, 19, et Huus, Lars Nielsen, 5, Ugift, Deres Børn, 1840, Opslag 5113|4,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B3537, 89, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie, 17, et Huus, Niels Magnusen, M, 41, Gift, Fisker og Lods, her i S: [Gilleleje sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6905|8,
  B3537, 90, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie, 17, et Huus, Pernille Jørgensdatter, K, 46, Gift, hans Kone, her i S: [Gilleleje sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6905|8,
  B3537, 91, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie, 17, et Huus, Johanne Nielsdatter, K, 16, -, deres Børn, her i S: [Gilleleje sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6905|8,
  B3537, 92, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie, 17, et Huus, Lars Nielsen, M, 10, -, deres Børn, her i S: [Gilleleje sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6905|8,
  B3537, 93, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleie, 17, et Huus, Jørgen Nielsen, M, 10, -, deres Børn, her i S: [Gilleleje sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6905|8,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6737, 95, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje, 18, Gilleleje, Niels Magnussen, M, 46, Gift, Fisker, husfader, Gilleleje, 1850, Opslag 113874|4,
  C6737, 96, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje, 18, Gilleleje, Pedernille Jørgensdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, Gilleleje, 1850, Opslag 113874|4,
  C6737, 97, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje, 18, Gilleleje, Hanne Nielsdatter, K, 21, Ugift, Deres barn, Gilleleje, 1850, Opslag 113874|4,
  C6737, 98, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje, 18, Gilleleje, Lars Nielsen, M, 15, Ugift, Deres barn, Gilleleje, 1850, Opslag 113874|4,
  C6737, 99, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje, 18, Gilleleje, Jørgen Nielsen, M, 15, Ugift, Deres barn, Gilleleje, 1850, Opslag 113874|4,
  C6737, 100, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje, 18, Gilleleje, Christian Larsen, M, 15, Ugift, Plejebarn, København, 1850, Opslag 113874|4,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D7597, 87, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje By, 17, Et Hus, Niels Magnusen, M, 51, Gift, Fisker. Husfader, Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 119167|4,
  D7597, 88, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje By, 17, Et Hus, Pedernille Jørgensdatter, K, 56, Gift, hans Kone, Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 119167|4,
  D7597, 89, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje By, 17, Et Hus, Johanne Nielsdatter, K, 26, Ugift, Deres datter, Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 119167|4,
  D7597, 90, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje By, 17, Et Hus, Lars Nielsen, M, 20, Ugift, Fiskerkarl. Husfaders søn, Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 119167|4,
  D7597, 91, Frederiksborg, Holbo, Gilleleje, Gilleleje By, 17, Et Hus, Jørgen Nielsen, M, 20, Ugift, Fiskerkarl. Husfaders søn, Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, 1855, Opslag 119167|4,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Magnussen, 55, Gift, Mand, Husfader. Fisker, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Gilleleje By, Et Hus, , 18 - F1, 1860, Optællingsliste side 3, , 81, Lutheraner, D5550
  Peternille Jørgensdatter, 61, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Gilleleje By, Et Hus, , 18 - F1, 1860, Optællingsliste side 3, , 82, Lutheraner, D5550
  Jørgen Nielsen, 25, Ugift, Mand, Deres Søn, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Gilleleje By, Et Hus, , 18 - F1, 1860, Optællingsliste side 3, , 83, Lutheraner, D5550
  Ane Sophie Pedersen, 26, Ugift, Kvinde, Tjenestepige, , Gilleleje Sogn, Frederiksborg Amt, Gilleleje Skoledistrikt, Gilleleje By, Et Hus, , 18 - F1, 1860, Optællingsliste side 3, , 84, Lutheraner, D5550.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 25, G, Husfader, M, Jordbruger, Gilleleje. Frederiksborg Amt, Vejby, Hus Matr.nr. 9, , 75, Hovedliste - side 752, , 312, Lutheran, E2429
  Ane Larsdatter, 36, G, Husmoder, K, Medhjælper, Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Vejby, Hus Matr.nr. 9, , 75, Hovedliste - side 752, , 313, Lutheran, E2429.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Marcus Jeppesen.
  Af Nakkehoved.

Jørgen Nielsen

M, #1998, f. 31 juli 1804, d. 28 oktober 1883
Senest redigeret=2 Feb 2023
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var skræddermester.
     Jørgen Nielsen blev født 31 juli 1804 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Knudsen og Karen Bendsdatter. Jørgen Nielsen blev døbt 5 august 1804 Vejby.1 Han blev konfirmeret 18 april 1819 i Vejby.2 Han blev nævnt i skiftet efter Karen Bendsdatter 9 februar 1829.3
     Jørgen blev gift 18 juni 1830 i Trinitatis Sogn, København, med Christine Cecilie Seitzberg.4
     Jørgen Nielsen mistede Christine Cecilie Seitzberg 21 april 1879.
     Han døde 28 oktober 1883 i Kommunehospitalet, København, i en alder af 79 år. Han blev begravet 4 november 1883 fra Frederiksberg Kirke, København.
Far-Biologisk*Niels Knudsen f. 1775, d. 18 Dec 1833
Mor-Biologisk*Karen Bendsdatter f. c 1776, d. 1 Feb 1829

Barn af Jørgen Nielsen og Christine Cecilie Seitzberg

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Store Kongensgade 257, København5
Folketælling1 februar 1840Adelgade 299, København6
Folketælling1 februar 1845Vognmagergade 73, København7
Folketælling1 februar 1850Gammel Mønt 164, København8
Folketælling1 februar 1880Skrædderlaugets stiftelse, Viktoriagade 18, København9

Kildehenvisninger

 1. [S44] Lægdsrulle, Kronborg Amt, lægd 6, og Frederiksborg Amt, lægd 35, online. <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/4
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Karen Bendsdr, 1829-02-09, 1829-02-09, Weibye, Karen Bendsdr i Weibye, Vejby 9 Feb 1829 pg 112
  HUSB: Niels Knudsen gmd
  8 CH: Bendt Nielsen 32
  Knud Nielsen 27
  Jorgen Nielsen 24
  Jens Nielsen 22
  Hans Nielsen 19 (dod?)
  Niels Nielsen 13
  Kirstine Nielsdtr = Lars Olsen parcellist i Orbye
  Ane Dorthe Nielsdtr 17
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480], [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 4. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 30, Gift, M, Skrædersvend, , Store Kongensgade 257,3.Bagsal, 9, 236, , 8381, C6406
  Christine Celia Seitberg, 26, Gift, K, hans Kone, , Store Kongensgade 257,3.Bagsal, 9, 236, , 8382, C6406
  Peder Eemiel, 6, Ugift, M, deres Barn, , Store Kongensgade 257,3.Bagsal, 9, 236, , 8383, C6406
  Jørgen Christian, 4, Ugift, M, deres Barn, , Store Kongensgade 257,3.Bagsal, 9, 236, , 8384, C6406
  Karl Wektor, 3, Ugift, M, deres Barn, , Store Kongensgade 257,3.Bagsal, 9, 236, , 8385, C6406
  Anton Nekolai, 2, Ugift, M, deres Barn, , Store Kongensgade 257,3.Bagsal, 9, 236, , 8386, C6406.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 36, Gift, Skrædersvend, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10937, C5130
  Christine Cecilie Seitberg, 32, Gift, hans Kone, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10938, C5130
  Jørgen Nielsen, 10, Ugift, deres Børn, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10939, C5130
  Carl Nielsen, 9, Ugift, deres Børn, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10940, C5130
  Anton Nielsen, 5, Ugift, deres Børn, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10941, C5130
  Julius Nielsen, 2, Ugift, deres Børn, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10942, C5130
  Florentine Nielsen, 1, Ugift, deres Børn, Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, 9, 293 F2, Bind 18, s. 125, , 10943, C5130.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nilsen, 38, Gift, , Skrædersvend, Viby Song, Frederigsb. Amt, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3065, C3146
  Christine Leiberg, 38, Gift, , Hans Kone, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3066, C3146
  Charl Nilsen, 13, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3067, C3146
  Anton Nilsen, 11, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3068, C3146
  Julius Nilsen, 8, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3069, C3146
  Floranline Nilsen, 5, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3070, C3146
  Josefine Nilsen, 4, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3071, C3146
  Hlara Nilsen !!, 3, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, !! Tydeligt H, men måske skulle der have stået Klara eller Haral, 3072, C3146
  Rudolf Nilsen, 1, -, , deres Børn, Kjøbenhavn, Vognmagergade No. 73, Trede Sal, 2, 540 F2, Opslag 8354|158, , 3073, C3146.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 46, Gift, M, skrædermester og huusfader, Waiby samme amt, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5195, B6922
  Christine Cecilie Seitzberg, 42, Gift, K, hans kone, Kjøbenhavn, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5196, B6922
  Anton Nicolaj Nielsen, 16, Ugift, M, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5197, B6922
  Julius Thorval Nielsen, 12, Ugift, M, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5198, B6922
  Florentine Emili Nielsen, 10, Ugift, K, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5199, B6922
  Josyfine Amalie Nielsen, 9, Ugift, K, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5200, B6922
  Clara Matilde Nielsen, 7, Ugift, K, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5201, B6922
  Rudolf Elvinus Nielsen, 5, Ugift, M, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5202, B6922
  Wilhelmine Nielsen, 3, Ugift, M, deres børn, Dito, Købmager kvarter, Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, 12, , 388, 101, , 5203, B6922.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), 76, Enkemand, M, Skræddersvend, Forhus, 3. sal, København, , 18, FT-1880, Side 231, 907, Viktoriagade, Lutheran, D5067, Jørgen Nielsen, Vejby Sogn, Frb. Amt, Udenbys Vester Kvarter.

Jørgen Nielsen

M, #1917, f. før 1830
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Jørgen Nielsen blev født før 1830.

Barn af Jørgen Nielsen og Birthe Johanne Kirstine Christophersdatter

Jørgen Nielsen

M, #5611, f. før 1869, d. før 1889
Senest redigeret=28 Jan 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen var husmand i Tibirke, Holbo, Frederiksborg.
     Jørgen blev gift med Maren Jensdatter.
     Jørgen Nielsen blev født før 1869.
     Han døde før 1889.

Familie: Jørgen Nielsen og Maren Jensdatter

Jørgen Nielsen

M, #9904, f. før 1762
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen var husmand i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Jørgen blev gift med Ellen Andreasdatter.
     Jørgen Nielsen blev født før 1762.
     Jørgen Nielsen mistede Ellen Andreasdatter i 1782. Jørgen Nielsen blev nævnt i skiftet efter Ellen Andreasdatter 5 december 1782.1

Familie: Jørgen Nielsen og Ellen Andreasdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 823.

Jørgen Nielsen

M, #6742, f. før 1777
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født før 1777.
     Jørgen Nielsen's fæste af Matr. 04 k, Holløsehus, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jacob Andersen 6 oktober 1797.1
     Jørgen Nielsen's fæste af Matr. 42, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jacob Andersen 31 december 1797.2

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 20b.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 76b.

Jørgen Nielsen

M, #3035, f. før 1791
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født før 1791.
     Jørgen Nielsen's fæste af et hus med lod, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Frederich Christiansen 24 august 1811.1

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VII 180b.

Jørgen Nielsen

M, #7588, f. før 1779
Senest redigeret=29 Jan 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født før 1779.
     Jørgen Nielsen's fæste af et hus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Christopher Sørensen 5 juni 1799.1
     Jørgen Nielsen's fæste af et hus, Ørby, Vejby, blev overtaget af Christopher Sørensen 30 juni 1800.2

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 111.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, VI 132.

Jørgen Nielsen

M, #8228, f. før 1748
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født før 1748.
     Jørgen Nielsen overtog fæstet af Melhøjgård, Gård nr. 6, Matr. 10 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Ingemandsen 17 februar 1768.1
     Jørgen Nielsen's fæste af Melhøjgård, Gård nr. 6, Matr. 10 a, Vejby, blev overtaget af Peder Hansen i 1770.2

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 199, Lars Ingemandsen (død).
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 230.

Jørgen Nielsen

M, #8290, f. før 1772
Senest redigeret=27 Jan 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født før 1772.
     Jørgen Nielsen overtog fæstet af halvhus nr. 15, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Anders Mathiasen 1 oktober 1792.1

Kildehenvisninger

 1. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, V 401.

Jørgen Nielsen

M, #7533, f. før 1776
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født før 1776.

Barn af Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen

M, #10742, f. 15 september 1849
Senest redigeret=11 Aug 2023
Slægt=0
     Jørgen Nielsen var brøndgraver.
     Jørgen Nielsen blev født 15 september 1849 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 23 september 1849 Ramløse.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1855Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Flytning2 november 1864Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse5
Flytning3 maj 1868Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup6
Flytning4 november 1868Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby7
Folketælling1 februar 1870Matr. 08, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning5 november 1872Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby9
Folketælling1 februar 1880Ramløse, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1890Ramløse, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1901Frederiksværk12
Folketælling1 februar 1906Ramløse, Holbo, Frederiksborg13
Folketælling1 februar 1911Ramløse, Holbo, Frederiksborg14

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Jørgensen og Johanne Mortensdatter, Ramløse.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4420, 270, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Niels Jørgensen, 51, gift, Gmd. Husfader, Her i Sognet, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 271, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Johanne Mortensdatter, 42, gift, hans Kone, Her i Sognet, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 272, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Kirsten Nielsen, 12, ugift, deres Barn, Her i Sognet, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 273, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Bodil Nielsen, 9, ugift, deres Barn, Her i Sognet, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 274, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Jørgen Nielsen, 1, ugift, deres Barn, Her i Sognet, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 275, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Lars Andersen, 15, ugift, Tjenestefolk, Maarum Sogn, Frederiksb. Amt, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 276, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Margrethe Andersdatter, 22, ugift, Tjenestefolk, Tjæreby Sogn, Frederiksb. Amt, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 277, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Lars Nielsen, 89, enke, Aftægtsmand, Inds., Her i Sognet, 1850, Opslag 114527|10,
  A4420, 278, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse by, 54, Gaard, Hanne Olsdatter, 69, enke, hans Husholderske, Veiby Sogn, Frederiksb. Amt, 1850, Opslag 114527|10,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4521, 751, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 92, Gaard, Niels Jørgensen, 56, Gift, Husfader, 1855, Opslag 119822|31,
  A4521, 752, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 92, Gaard, Johanne Mortensdatter, 47, Gift, Hans Kone, 1855, Opslag 119822|31,
  A4521, 753, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 92, Gaard, Kirsten Nielsen, 17, Ugift, Deres Barn, 1855, Opslag 119822|31,
  A4521, 754, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 92, Gaard, Bodil Nielsen, 14, Ugift, Deres Barn, 1855, Opslag 119822|31,
  A4521, 755, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 92, Gaard, Jørgen Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, 1855, Opslag 119822|31,
  A4521, 756, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 92, Gaard, Henrik Pedersen, 16, Ugift, 1855, Opslag 119822|31,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4522, 365, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 74, Niels Jørgensen, 61, gift, Huusfader, her i Sognet, 1860, 195,
  A4522, 366, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 74, Johanne Mortensdatter, 52, gift, hans Kone, her i Sognet, 1860, 195,
  A4522, 367, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 74, Kirsten Nielsen, 22, ugift, deres barn, her i Sognet, 1860, 195,
  A4522, 368, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 74, Bodil Nielsen, 19, ugift, deres barn, her i Sognet, 1860, 195,
  A4522, 369, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 74, Jørgen Nielsen, 11, ugift, deres barn, her i Sognet, 1860, 195,
  A4522, 370, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 74, Lars Andersen, 17, ugift, Helsinge Sogn, 1860, 195,.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Hans Larsen i Holløse.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Jørgen Olsen i Ørby.
  Af Udsholt.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Jørgen Olsen i Ørby. Af Udsholt.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1042, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Hans Larsen, M, 39, G, Jordbruger, Husfader, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,
  E2429, 1043, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Maren Jensdatter, K, 37, G, Medhjælperske, Husmoder, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,
  E2429, 1044, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Lars Hansen Larsen, M, 11, U, , Søn, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,
  E2429, 1045, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Anne Jensine Larsen, K, 8, U, , Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,
  E2429, 1046, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Jens Peder Larsen, M, 2, U, , Søn, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,
  E2429, 1047, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Jørgen Nielsen, M, 20, U, , Tjenestekarl, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,
  E2429, 1048, Holløse, 233, Hus Matr.nr. 8, Maren Kristine Jensen, K, 18, U, , Tjenestepige, Tisvilde. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 795,.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Hans Larsen i Holløse. Af Ramløse.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4524, 626, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 130, Huus, Jørgen Nielsen, M, 30, Gift, Husfader, Husejer, 1880, Liste 11,
  A4524, 627, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 130, Huus, Stine Pedersen, K, 30, Gift, Hans Hustru, 1880, Liste 11,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4526, 39, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 9, Jørgen Nielsen, M, 40, gift, Husfader, Ramløse, 1890, Optl. 1,
  A4526, 40, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 9, Ane Kirstine Pedersen, K, 40, gift, Husmoder, Ramløse, 1890, Optl. 1,
  A4526, 41, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 9, Kristine Johanne Frederike Nielsen, K, 8, ugift, Barn, Ramløse, 1890, Optl. 1,
  A4526, 42, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 9, Ane Karoline Jørgine Nielsen, K, 5, ugift, Barn, Blidstrup, 1890, Optl. 1,
  A4526, 43, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 9, Nielsine Petrea Nielsen, K, 2, ugift, Barn, -, 1890, Optl. 1,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D7314, 156, Frederiksborg, Strø, Frederiksværk Købstad, 24a, 20 Bygr, Jørgen Nielsen, M, G, Arbmd. ved jordarbejde, Husfader, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, 18490915, 1901, Hovedliste,
  D7314, 157, Frederiksborg, Strø, Frederiksværk Købstad, 24a, 20 Bygr, Ane Kirstine Nielsen, K, G, Husmoder, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, 18491114, 1901, Hovedliste,
  D7314, 158, Frederiksborg, Strø, Frederiksværk Købstad, 24a, 20 Bygr, Kirstine Johanne Frederikke Nielsen, K, U, Bogholder, Datter, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, 18810810, 1901, Hovedliste,
  D7314, 160, Frederiksborg, Strø, Frederiksværk Købstad, 24a, 20 Bygr, Marie Petersen, K, U, Syerske, Auderød Frederiksborg Amt, 18791227, 1901, Tillægsliste, - midlertidig opholdssted: Torup sogn Frederiksborh amt,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4529, 747, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 12, skema 13, Jørgen Nielsen, M, Gift, Teglværksarbejder og Brøndgraver, Husfader, 1858, 16 Aagerup, 1906, FT-1906,
  A4529, 748, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 12, skema 13, Ane Kirstine Jørgensen, K, Gift, Væverske, Husmoder, 1862, 16 Aagerup, 1906, FT-1906,
  A4529, 749, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 12, skema 13, Marie Nielsen, K, Ugift, Barn, 1895, 16 Aagerup, 1906, FT-1906,
  A4529, 750, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 12, skema 13, Mary Jørgine Kerstine Nielsen, K, Ugift, Barn, 1899, 16 Aagerup, 1906, FT-1906,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4530, 853, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 13, Skema 17, Jørgen Nielsen, M, Gift, Husmand og Brøndgraver, Husfader, 1858, 16, Aagerup by, 1911, Ft-1911,
  A4530, 854, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 13, Skema 17, Ane Kristine Nielsen, K, Gift, Husmandskone og væverske, Husmoder, 1862, 16, Aagerup by, 1911, Ft-1911,
  A4530, 855, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 13, Skema 17, Laurits Nielsen, M, Ugift, Brøndgraver, Opholder sig hos forældrene, 1889, 16, Aagerup by, 1911, Ft-1911,
  A4530, 856, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 13, Skema 17, Mary Jørgine Kirstine Nielsen, K, Ugift, Barns, Barn, 1899, 16, Aagerup by, 1911, Ft-1911,.

Jørgen Nielsen

M, #3209, f. 13 januar 1822
Senest redigeret=24 Jul 2022
Slægt=1
     Jørgen Nielsen var Tjenestek.
     Jørgen Nielsen blev født uden for ægteskab 13 januar 1822 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 20 januar 1822 Vejby.1 Han blev konfirmeret 10 april 1836 i Vejby.1
Far-Biologisk*Niels Jørgensen f. c 1800, d. 7 Mar 1877
Mor-Biologisk*Inger Jensdatter f. 1798, d. 18 Apr 1826

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1843Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning1844Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 101, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Niels Jørgensen, M, 34, Gift, Skrædder, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 102, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Gunild Pedersdatter, K, 27, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 103, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Jens Nielsen, M, 13, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 104, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Karen Nielsdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 105, Weibye, 19, et Huus uden Jord, Jørgen Nielsen, M, 7, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 524, Ørby, 105, en Gaard, Jørgen Sørensen, 35, Gift, Gaardmand, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 525, Ørby, 105, en Gaard, Stine Nielsdatter, 24, Gift, hans Kone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 526, Ørby, 105, en Gaard, Jens Nielsen, 18, Ugift, Tjenestek., , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 527, Ørby, 105, en Gaard, Søren Pedersen, 15, Ugift, Tjenestedreng, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 528, Ørby, 105, en Gaard, Sidse Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 529, Ørby, 105, en Gaard, Maren Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 530, Ørby, 105, en Gaard, Anne Ipsdatter, 69, Enke, Aftægtskone, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,
  C3228, 531, Ørby, 105, en Gaard, Peder Sørensen, 31, Ugift, hendes Søn, , 2, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 264,.

Jørgen Nielsen

M, #10452, f. 1828
Senest redigeret=17 Dec 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født i 1828 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 598, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Niels Andersen, M, 39, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 598,
  E2695, FT-1855, 599, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Karen Nielsdatter, K, 32, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 599,
  E2695, FT-1855, 600, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Nielsine Nielsdatter, K, 12, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 600,
  E2695, FT-1855, 601, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Anders Nielsen, M, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 601,
  E2695, FT-1855, 602, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Ole Nielsen, M, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 602,
  E2695, FT-1855, 603, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Ane Margrethe Nielsen, K, 7, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 603,
  E2695, FT-1855, 604, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Jens Nielsen, M, 1, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 604,
  E2695, FT-1855, 605, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Jørgen Nielsen, M, 27, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 605,
  E2695, FT-1855, 606, .O, Vejby, 47, En Gaard, 130, Maren Christoffersdatter, K, 19, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 227, , 606,.

Jørgen Nielsen

M, #11291, f. 1828
Senest redigeret=3 Nov 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født i 1828.

Folketællinger og boliger

Flytning1843Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Jørgen Nielsen

M, #11371, f. 1831
Senest redigeret=17 Nov 2022
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født i 1831 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg1
Flytning2 november 1848Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup2
Flytning10 maj 1849Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby3
Folketælling1 februar 1850Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Pedersen, 34, Gift, M, Parcellist, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 709, C7444
  Kirsten Mathiasdatter, 30, Gift, K, hans Kone, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 710, C7444
  Lars Nielsen, 10, Ugift, M, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 711, C7444
  Dorthe Nielsdatter, 9, Ugift, K, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 712, C7444
  Gjertrud Nielsdatter, 4, Ugift, K, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 713, C7444
  Jørgen Nielsen, 3, Ugift, M, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 714, C7444
  Birthe Nielsdatter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Smidstrup Skoledistrict, Smidstrup, et Huus, 13, Opslag 2059|21, , 715, C7444.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Til gmd. Lars Ingemandsen, Ørby.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Lars Ingemandsen i Ørby.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jacobsen, 48, Gift, M, Gårdmand, husfader, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 596, C6735
  Karen Pedersdatter, 52, Gift, K, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 597, C6735
  Jacob Larsen, 25, Ugift, M, Deres søn, hjælper faderen, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 598, C6735
  Bodil Larsdatter, 20, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 599, C6735
  Pernille Larsdatter, 15, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 600, C6735
  Peder Larsen, 13, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 601, C6735
  Jørgen Nielsen, 19, Ugift, M, Tjenestefolk, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 602, C6735
  Peder Nielsen, 14, Ugift, M, Tjenestefolk, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 9, Opslag 113622|21, , 603, C6735.

Jørgen Nielsen

M, #5528, f. 1789
Senest redigeret=9 Jun 2023
Slægt=0
     Jørgen Nielsen var smed.
     Jørgen Nielsen blev født i 1789 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg.

Børn af Jørgen Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Tibirke, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1840Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Tibirke, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 45, Gift, Smed, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 39, A0855
  Maren Sørensdatter, 43, Gift, hans Kone, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 40, A0855
  Kirstine Jørgensdatter, 17, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 41, A0855
  Severine Jørgensdatter, 14, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 42, A0855
  Niels Jørgensen, 12, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 43, A0855
  Birthe Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 44, A0855
  Bodil Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 45, A0855
  Søren Jørgensen, 3, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 46, A0855
  Karen Marie Jørgensdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 47, A0855
  Søren Larsen, 51, Ugift, Inderste, Kurvemager, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 48, A0855
  Gunild Nielsdatter, 56, Ugift, hans Huusholderske, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 49, A0855.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 51, Gift, Smed, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 323, C3226
  Maren Sørensdatter, 49, Gift, hans Kone, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 324, C3226
  Birthe Jørgensdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 325, C3226
  Bodil Jørgensdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 326, C3226
  Søren Jørgensen, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 327, C3226
  Karen Marie Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 328, C3226
  Jacob Jørgensen, 5, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 329, C3226
  Petronille Jensdatter, 66, Enke, Inderste, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 330, C3226
  Jens Rasmussen, 38, Ugift, Almisselem, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 331, C3226.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 56, gift, Smed, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 326, A0856
  Maren Sørensdatter, 54, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 327, A0856
  Søren Jørgensen, 14, -, deres Børn, Tvillinger, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 328, A0856
  Karen Marie Jørgensdatter, 14, -, deres Børn, Tvillinger, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 329, A0856
  Bodil Jørgensdatter, 17, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 330, A0856
  Jacob Jørgensen, 10, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 331, A0856
  Mathias Hansen, 25, gift, Inderste Tærsker, Ramløse sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 332, A0856
  Kirstine Jørgensdatter, 30, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 333, A0856
  Maren Kirstine Mathiasdatter, 1, -, deres Datter, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 334, A0856.

Jørgen Nielsen

M, #11493, f. 24 marts 1840
Senest redigeret=13 Jul 2023
Slægt=0
     Jørgen Nielsen blev født 24 marts 1840 i Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 29 marts 1840 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg3
Flytning2 maj 1857Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse4
Flytning1 maj 1858Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup Mølle, Vejby4
Flytning2 maj 1859Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse5
Flytning1 november 1859Helsingør, fra Vejby6
Folketælling1 februar 1860Skt. Anna Gade 77, Helsingør7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Nielsen og Ane Jørgensdatter, Græsted Overdrev.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), B3538, 305, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted Overdrev, 56, Et Huus, Niels Nielsen Kjederup, M, 45, Gift, Inds., Arbeidsmand, Maarum S. [Mårum sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6951|12,
  B3538, 306, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted Overdrev, 56, Et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 37, Gift, hans Kone, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6951|12,
  B3538, 307, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted Overdrev, 56, Et Huus, Anders Nielsen, M, 14, Ugift, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6951|12,
  B3538, 308, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted Overdrev, 56, Et Huus, Peder Nielsen, M, 11, Ugift, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6951|12,
  B3538, 309, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted Overdrev, 56, Et Huus, Jens Jørgen Nielsen, M, 9, Ugift, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6951|12,
  B3538, 310, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted Overdrev, 56, Et Huus, Jørgen Nielsen, M, 5, Ugift, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], 1845, Opslag 6951|12,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6738, 722, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 144, Græsted Overdrev, Niels Nielsen, M, 50, Gift, Arbejdsmand, husfader, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|16,
  C6738, 723, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 144, Græsted Overdrev, Ane Jørgensen, K, 42, Gift, Hans Hustru, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|16,
  C6738, 724, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 144, Græsted Overdrev, Jens Nielsen, M, 14, Ugift, Deres barn, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|16,
  C6738, 725, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 144, Græsted Overdrev, Jørgen Nielsen, M, 10, Ugift, Deres barn, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|16,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj i Unnerup Mølle.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Anders Hansen i Vejby.
  Afgang fra gmd Ole Olsen i Huseby, Annisse.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gårdbestyrer Anders Hansen i Vejby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Petersen Burup, 51, Ugift, Jordbruger, M, Nygaard, Frederiksborg Amt, Helsingør Købstad, Skt. Annagade 77, Stuen, , 76 - F1, Optællingsliste side 61, , 902, Lutheran, D5383
  Ellen Cathrine Burup, 56, Ugift, Hans Søster, K, Nygaard, Frederiksborg Amt, Helsingør Købstad, Skt. Annagade 77, Stuen, , 76 - F1, Optællingsliste side 61, , 903, Lutheran, D5383
  Johanne Olsen, 46, Ugift, Tyende, K, Nellerød, Maarum Sogn, Frederiksborg Amt, Helsingør Købstad, Skt. Annagade 77, Stuen, , 76 - F1, Optællingsliste side 61, , 904, Lutheran, D5383
  Jørgen Nielsen, 22, Ugift, Tyende, M, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Helsingør Købstad, Skt. Annagade 77, Stuen, , 76 - F1, Optællingsliste side 61, , 905, Lutheran, D5383.

Jørgen Carl Nielsen

M, #8580, f. 12 januar 1873
Senest redigeret=17 Jul 2022
Slægt=1
     Jørgen Carl Nielsen blev født 12 januar 1873 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Sørensen og Kirsten Jørgensdatter. Jørgen Carl Nielsen blev døbt 23 februar 1873 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Jørgen Carl Nielsen blev efterlyst som alimentant København 16 juli 1895.2
Far-Biologisk*Niels Sørensen f. 23 Nov 1815
Mor-Biologisk*Kirsten Jørgensdatter f. 9 Okt 1834

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Alsønderup, Strø, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1890Alsønderup, Strø, Frederiksborg4
Bolig1 november 1894Klerkegade 20, København5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S50] Politiefterretninger, online <https://kbharkiv.dk>, https://kbharkiv.dk/permalink/post/19-7543
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kirsten Jørgensdatter, 45, Gift, Huseby Ramløse Sogn, , Husmoder og Fattiglem, Lutheran, , K, 64, Et Hus, Alsønderup By
  Petronelle Kristiane Nielsen, 13, Ugift, Vejby Sogn, , Hendes Datter, Lutheran, , K, 65, Et Hus, Alsønderup By
  Søren Nielsen, 10, Ugift, Vejby Sogn, , Hendes Søn, Lutheran, , M, 66, Et Hus, Alsønderup By
  Jørgen Karl Nielsen, 7, Ugift, Vejby Sogn, , Hendes Søn, Lutheran, , M, 67, Et Hus, Alsønderup By
  Anders Kristian Andersen, 2, Ugift, København, , Plejebarn, Lutheran, , M, 68, Et Hus, Alsønderup By.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Sørensen, 33, Gift, Gaardejer, Skævinge, , Husfader, Lutheran, , M, 341, En Gaard, Alsønderup
  Magrete Nielsen, 36, Gift, , Alsønderup, , Husmoder, Lutheran, , K, 342, En Gaard, Alsønderup
  Anna Kirstine Metine Sørensen, 12, Ugift, , Alsønderup, , Barn, Lutheran, , K, 343, En Gaard, Alsønderup
  Niels Søren Sørensen, 4, Ugift, , Alsønderup, , Barn, Lutheran, , M, 344, En Gaard, Alsønderup
  Jørgen Karl Nielsen, 17, Ugift, , Alsønderup, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 345, En Gaard, Alsønderup.
 5. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>,
  Jørgen Carl Nielsen
  Politiets registerblade
  Personen
  Data om personen
  Persontype      Hovedperson
  Født      12-01-1873
  Køn      Mand
  Erhverv      Tyende
  Fødested      Øreby, Vejby Sogn
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-732209
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-11-1894      Fra Ringsted, til Klerkegade 20, 1. sal, hos Fru Brovall
  04-12-1894      Frameldt til Øde Sogn.

Jørgen Even Nielsen

M, #539, f. cirka 1792, d. 22 august 1868
Senest redigeret=7 Okt 2022
Slægt=1
     Jørgen Even Nielsen var Skomager og urmager.
     Jørgen Even Nielsen blev født cirka 1792 i København.
     Jørgen blev gift før 1825 med Dorthe Jensdatter.
     Jørgen Even Nielsen overtog skødet på Matr. 14 f, en parcel af Maglemosegård, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Bendt Larsen 20 januar 1827.1
     Jørgen Even Nielsen overtog fæstet af Matr. 14 f, en parcel af Maglemosegård, Holløse, Vejby, efter Bendt Larsen 22 januar 1827.2 Jørgen Even Nielsen overværede vielsen af Ane Jensdatter og Jørgen Engelbrechtsen 12 december 1828.3 Jørgen Even Nielsen overværede vielsen af Ole Jørgensen og Inger Margrethe Hansdatter 15 oktober 1853 Vejby, Holbo, Frederiksborg.4
     Jørgen Even Nielsen's skøde på Matr. 14 f, en parcel af Maglemosegård, Holløse, Vejby, blev overtaget af Hans Olsen 15 februar 1866.1
     Han døde 22 august 1868 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.5 Han blev begravet 28 august 1868 fra Vejby.6

Børn af Jørgen Even Nielsen og Dorthe Jensdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1855Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg12

Kildehenvisninger

 1. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 36.
 2. [S32] Register til Kronborg Amtstues fæsteprotokoller, 1754-1832, online <https://www.sa.dk>, IX 203a.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Unnerup.
  Enke af Tisvilde.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 5. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 347, Holløse, 64, et Huus med Jord, Jørgen Nielsen, M, 42, Gift, Skomager, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 348, Holløse, 64, et Huus med Jord, Dorthe Jensdatter, K, 32, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 349, Holløse, 64, et Huus med Jord, Else Jørgensdatter, K, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 350, Holløse, 64, et Huus med Jord, Niels Frederich Jørgensen, M, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 351, Holløse, 64, et Huus med Jord, Ole Jørgensen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 352, Holløse, 64, et Huus med Jord, Hans Elberg Jørgensen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 347, Ørby Holløse, 71, et Huus, Jørgen Even Nielsen, 48, Gift, Skomager og Parcellist, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 348, Ørby Holløse, 71, et Huus, Dorthe Jensdatter, 38, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 349, Ørby Holløse, 71, et Huus, Else Jørgensdatter, 15, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 350, Ørby Holløse, 71, et Huus, Niels Frederik Jørgensen, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 351, Ørby Holløse, 71, et Huus, Ole Jørgensen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 352, Ørby Holløse, 71, et Huus, Hans Elberg Jørgensen, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 353, Ørby Holløse, 71, et Huus, Ellen Jørgensdatter, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 354, Ørby Holløse, 71, et Huus, Oline Jørgensdatter, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 538, Holløse, 114, Et Huus, Jørgen Nielsen, M, 53, Gift, Skomager, 1, Kjøbenh., FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 539, Holløse, 114, Et Huus, Dorthe Jensdatter, K, 43, Gift, hans Kone, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 540, Holløse, 114, Et Huus, Hans Elberg Jørgensen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 541, Holløse, 114, Et Huus, Ellen Jørgensdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 542, Holløse, 114, Et Huus, Oline Jørgensdatter, K, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 418, Vejby, 85, Holløse, Jørgen Evan Nielsen, M, 58, Gift, Urmager, husfader, , 1, København, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 419, Vejby, 85, Holløse, Dorthe Jensdatter, K, 48, Gift, Hans Hustru, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 420, Vejby, 85, Holløse, Ole Jørgensen, M, 22, Ugift, Deres søn, arbejdsmand, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 421, Vejby, 85, Holløse, Ellen Jørgensdatter, K, 16, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 422, Vejby, 85, Holløse, Oline Jørgensdatter, K, 14, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 423, Vejby, 85, Holløse, Grethe Jørgensdatter, K, 6, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 424, Vejby, 85, Holløse, Niels Frederik Jørgensen, M, 23, Ugift, Deres søn, fraværende, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 791, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Jørgen Even Nielsen, M, 63, G, København, Skomager Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 791,
  E2695, FT-1855, 792, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Dorthe Jensdatter, K, 53, G, Blidstrup, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 792,
  E2695, FT-1855, 793, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Grethe Jørgensdatter, K, 10, U, Her i Sognet, Deres Datter, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 793,
  E2695, FT-1855, 794, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Lars Nielsen, M, 5, U, Esbønderup, Huusfaders Sønnesøn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 794,
  E2695, FT-1855, 795, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Hans Elberg Jørgensen, M, 24, G, Her i Sognet, Indsidder Søn af Huusfaderen, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 795,
  E2695, FT-1855, 796, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Christiane Nielsdatter, K, 32, G, Uvelse, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 796,
  E2695, FT-1855, 797, .O, Holløse, 88, Et Huus, 173, Karen Marie Pedersen, K, 60, U, Uvelse, Mandens Svigermoder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 797,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 412, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 84, Et Hus, Jørgen Even Nielsen, Mand, 68, Gift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 413, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 84, Et Hus, Dorthe Jensdatter, Kvinde, 58, Gift, , , Hans Kone, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 414, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 84, Et Hus, Margrethe Jørgensen, Kvinde, 15, Ugift, , , Deres Datter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 415, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 84, Et Hus, Andrea Frederikke Hansen, Kvinde, 4, Ugift, , , Husfaders Datterdatter, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,.

Karen Nielsen

K, #3911, f. 1 oktober 1888
Senest redigeret=28 Okt 2021
Slægt=0
     Karen Nielsen blev født 1 oktober 1888 i Helsingør, datter af Thorvald Emil Nielsen og Karen Marie Larsen. Karen Nielsen blev døbt 10 februar 1889 Skt. Olai, Helsingør.
Far-Biologisk*Thorvald Emil Nielsen f. 12 Apr 1859
Mor-Biologisk*Karen Marie Larsen f. 17 Jul 1850

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Matr. 08 b, gadekær, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 198, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, Thorvald Emil Nielsen, M, 30, Gift, Maler, , Husfader, København, Luthersk, , FT-1890, 10,
  C5799, 199, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, Karen Marie Nielsen, K, 40, Gift, Jordmoder, , Husmoder, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 10,
  C5799, 200, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, Karen Marie Hulda Nielsen, K, 11, Ugift, , , Barn, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 10,
  C5799, 201, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, ???Laurits Nielsen, M, 8, Ugift, , , Barn, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 10,
  C5799, 202, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, Carl Christian Nielsen, M, 6, Ugift, , , Barn, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 10,
  C5799, 203, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, Gjertha? Ingeborg Nielsen, K, 3, Ugift, , , Barn, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 10,
  C5799, 204, Holløse By, 11, Matr. 87 Gadekær, Karen Nielsen, K, under et aar ??, Ugift, , , Barn, Kan ikke læse det, Luthersk, , FT-1890, 10,.

Karen Nielsen

K, #4129, f. cirka 1824
Senest redigeret=28 Okt 2021
Slægt=0
     Karen Nielsen var Under Fattigforsørgelse.
     Karen Nielsen blev født cirka 1824 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 577, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Inger Kirstine Nielsen, K, 75, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Herlev Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 578, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Karen Nielsen, K, 66, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 579, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Hans Andersen, M, 85, Enkemand, Under Fattigforsørgelse, , , Slagelse, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 580, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Dorthea Larsen, K, 55, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Esbønderup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 29,
  C5799, 581, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Birthe Katrine Jørgensen, K, 66, Ugift, Under Fattigforsørgelse, , , Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 29,.

Karen Nielsen

K, #4209, f. cirka 1833
Senest redigeret=28 Okt 2021
Slægt=0
     Karen Nielsen var Aftægtskone.
     Karen Nielsen blev født cirka 1833 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Ågård (Højbrogård), Gård nr. 19, Matr. 19 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 743, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Lars Nielsen, M, 33, Gift, Jordbruger, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 744, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Laura Hansine Hansen, K, 30, Gift, Jordbruger, , Husmoder, Søborg Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 745, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Karl August Nielsen, M, 8, Ugift, Jordbruger, , Søn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 746, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Dora Magrethe Nielsen, K, 7, Ugift, Jordbruger, , Datter, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 747, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Hanne Marie Nielsen, K, 6, Ugift, Jordbruger, , Datter, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 748, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Elvine Nielsen, K, 4, Ugift, Jordbruger, , Datter, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 749, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Niels Johan Nielsen, M, 3, Ugift, Jordbruger, , Søn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 750, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Laura Kristine Nielsen, K, 1, Ugift, Jordbruger, , Datter, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 751, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Karen Nielsen, K, 57, Enke, Aftægtskone, , , Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,
  C5799, 752, Vejby By, 1, Aagaard 19f, Niels Andres Larsen, M, 19, Ugift, Jordbruget, , Tjenestekarl, Valby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 36,.

Karen Nielsen

K, #4695, f. 17 juni 1852
Senest redigeret=29 Mar 2021
Slægt=0
     Karen Nielsen blev født 17 juni 1852 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 13 a, Åmosegård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 624, Ørby, 1, 13a, Lars Hansen, M, E, Gaardejer, Husfader, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1867, , 18291028, Søborg Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 625, Ørby, 1, 13a, Marie Nielsen, K, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18830414, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 626, Ørby, 1, 13a, Johan Nielsen, M, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18870201, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 627, Ørby, 1, 13a, Aage Andersen, M, U, , Plejebarn, Kjøbenhavn, Folkekirken, , , , 18891207, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 628, Ørby, 1, 13a, Søren Andersen, M, U, Ved landbruget, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18601212, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 629, Ørby, 1, 13a, Karen Nielsen, K, E, Aftægt, Logerende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18520617, , FT-1901, Hovedliste,.

Karen Nielsen

K, #5078, f. 1 september 1886
Senest redigeret=5 Maj 2021
Slægt=0
     Karen Nielsen blev født 1 september 1886.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1906Dyndmosegård, halvgård nr. 12, Matr. 16 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 400, 22, 16 a, Esben Hansen, M, 33, Gift, , Husfader, 22-5-1872, 1872, FT-1906, 36,
  S0178, 401, 22, 16 a, Nelly Hansen, K, 33, Gift, , Husmoder, 15-2-1872, 1872, FT-1906, 36,
  S0178, 402, 22, 16 a, Inge Hansen, K, 3, Ugift, , Barn, 31-10-1902, 1902, FT-1906, 36,
  S0178, 403, 22, 16 a, Uthe Hansen, K, 2, Ugift, , Barn, 20-11-1903, 1903, FT-1906, 36,
  S0178, 404, 22, 16 a, Thora Hansen, K, 1, Ugift, , Barn, 30-01-1905, 1905, FT-1906, 36,
  S0178, 405, 22, 16 a, Axel Hansen, M, 24, Ugift, , Slægtning, 21-2-1881, 1881, FT-1906, 36,
  S0178, 406, 22, 16 a, Marie Andersen, K, 19, Ugift, , Tjenestepige, 18-8-1886, 1886, FT-1906, 36,
  S0178, 407, 22, 16 a, Karen Nielsen, K, 19, Ugift, , Tjenestepige, 1-9-1886, 1886, FT-1906, 36,
  S0178, 408, 22, 16 a, Johanne Andersen, K, 12, Ugift, , Tjenestepige, 14-9-1893, 1893, FT-1906, 36,
  S0178, 409, 22, , Henrik Larsen, M, 46, Gift, , Røgter, 19-5-1859, 1859, FT-1906, 39,
  S0178, 410, 22, , Otto Esbensen, M, 37, Ugift, , Tjenestekarl, 1-3-1868, 1868, FT-1906, 39,.

Karen Nielsen

K, #8450, f. 23 oktober 1861, d. 14 juli 1863
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Karen Nielsen blev født 23 oktober 1861 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Rasmus Nielsen og Line Christensdatter. Karen Nielsen blev døbt 27 oktober 1861 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 14 juli 1863 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 1 år.2 Hun blev begravet 19 juli 1863 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Rasmus Nielsen f. 11 Mar 1838, d. 9 Feb 1920
Mor-Biologisk*Line Christensdatter f. 14 Dec 1838, d. 30 Jul 1886

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Karen Nielsen

K, #1749, f. 8 december 1836
Senest redigeret=3 Mar 2023
Slægt=1
     Karen Nielsen blev født 8 december 1836 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 11 december 1836 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Karen blev gift 15 november 1856 i Blistrup med Anders Nielsen , søn af Niels Hansen og Maren Larsdatter.2

Børn af Karen Nielsen og Anders Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1870Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1880Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1890Hus Godthåb, Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1901Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Larsen og Ane Nielsdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Kolsbæk.
  Pige af Bakkebjerg.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Jensen, 41, Gift, Parcellist, Bakkeberg, et Huus, 2, 91, FKT-protokol B.48, F. 30, , 467, C3218
  Ane Nielsdatter, 36, Gift, hans Kone, Bakkeberg, et Huus, 2, 91, FKT-protokol B.48, F. 30, , 468, C3218
  Karen Nielsdatter, 4, Ugift, Deres Børn, Bakkeberg, et Huus, 2, 91, FKT-protokol B.48, F. 30, , 469, C3218
  Oline Nielsdatter, 2, Ugift, Deres Børn, Bakkeberg, et Huus, 2, 91, FKT-protokol B.48, F. 30, , 470, C3218
  Kirsten Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Børn, Bakkeberg, et Huus, 2, 91, FKT-protokol B.48, F. 30, , 471, C3218.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, 32, Gift, Mand, Husfader. Hjulmand, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Hus, , 13, 1860, Optællingsliste side 16, , 56, Lutheraner, D5548
  Karen Nielsdatter, 24, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Hus, , 13, 1860, Optællingsliste side 16, , 57, Lutheraner, D5548
  Martine Nielsen, 3, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Hus, , 13, 1860, Optællingsliste side 16, , 58, Lutheraner, D5548
  Petrine Nielsen, 1, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Hus, , 13, 1860, Optællingsliste side 16, , 59, Lutheraner, D5548
  Kirsten Larsdatter, 74, Enke(mand), Kvinde, Aftægtskone, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Kolsbæk, Et Hus, , 13, 1860, Optællingsliste side 16, , 60, Lutheraner, D5548.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, 41, G, Husfader, M, Hjulmand, Vejby. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 26, Lutheran, E2375
  Karen Nielsdatter, 32, G, Husmoder, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 27, Lutheran, E2375
  Marthine Nielsen, 12, U, Barn, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 28, Lutheran, E2375
  Ane Kirstine Nielsen, 9, U, Barn, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 29, Lutheran, E2375
  Niels Peter Nielsen, 7, U, Barn, M, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 30, Lutheran, E2375
  Laura Jensine Nielsen, 5, U, Barn, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 31, Lutheran, E2375
  Johan Christian Nielsen, 3, U, Barn, M, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, , 32, Lutheran, E2375
  Karen Marie Nielsen, 0, U, Barn, K, , Blistrup. Frederiksborg Amt, Kolsbæk, Et Hus, , 7, Hovedliste - side 43, - Alder: Under 1 Aar, 33, Lutheran, E2375.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, 51, Gift, M, Hjulmand, Vejby Sogn Holløse, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 44, Evangelisk Lutheran, C6979
  Karen Nielsen, 45, Gift, K, Husmoder, Blistrup Sogn Udsholt, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 45, Evangelisk Lutheran, C6979
  Laure Nielsen, 15, Ugift, K, Datter, Barn, Blistrup Sogn Kolsbæk By, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 46, Evangelisk Lutheran, C6979
  Christian Nielsen, 13, Ugift, M, Søn, Barn, Blistrup Sogn Kolsbæk By, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 47, Evangelisk Lutheran, C6979
  Karen Marie Nielsen, 10, Ugift, K, Datter, Barn, Blistrup Sogn Kolsbæk By, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 48, Evangelisk Lutheran, C6979
  Juliane Nielsen, 8, Ugift, K, Datter, Barn, Blistrup Sogn Kolsbæk By, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 49, Evangelisk Lutheran, C6979
  Lars Peder Nielsen, 6, Ugift, M, Søn, Barn, Blistrup Sogn Kolsbæk By, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 50, Evangelisk Lutheran, C6979
  Anders Petter Nielsen, 4, Ugift, M, Søn, Barn, Blistrup Sogn Kolsbæk By, Kolsbæk By, Et Hus, , 8, 2, , 51, Evangelisk Lutheran, C6979.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, 62, Gift, M, Husfader, Karetmager, Vejby Sogn, Koldsbæk By, Hus Godthåb, , 8, 23, , 470, Lutherske, C5790
  Karen Nielsen, 52, Gift, K, Husmoder, Husmoder, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Hus Godthåb, , 8, 23, , 471, Lutherske, C5790
  Anders Peter Nielsen, 14, Ugift, M, Søn, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Hus Godthåb, , 8, 23, , 472, Lutherske, C5790
  Peter Ludvi Nielsen, 9, Ugift, M, Søn, Medhjælper, Blistrup Sogn, Koldsbæk By, Hus Godthåb, , 8, 23, , 473, Lutherske, C5790.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen, G, Husfader, M, Landbrug hjulmager, Veiby Sogn Frederiksborg Amt, Koldsbæk, 16, , 11, , , 18280220, , 1, 1866, Hovedliste, ejerens navn mangler, 297, Ukendt, Folkekirken, D5228
  Karen Nielsen f. Nielsen, G, Husmoder, K, Husgerning, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Koldsbæk, 16, , 11, , , 18371206, , 1, 1866, Hovedliste, , 298, , Folkekirken, D5228.

Karen Nielsen

K, #9466, f. 18 september 1878
Senest redigeret=30 Mar 2022
Slægt=1
     Karen Nielsen blev født 18 september 1878 i Gørløse, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg.
     Karen blev gift før 1898 med Niels Søren Larsen , søn af Peder Larsen og Karen Mathisdatter.

Børn af Karen Nielsen og Niels Søren Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Valby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1921Helsinge, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Søren Larsen, G, M, Husfader, Husejer - smedemester, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 40a, , 2, , 1897, 18740807, , 1, 1897, Hovedliste, , 510, Helsinge Sogn, Folkekirken, D5361
  Karen Larsen, G, K, Husmoder, , Gørløse Sogn, Valdby, 40a, , 2, , 1897, 18780918, , 1, 1897, Hovedliste, fødselsmåned er et gæt, 511, Gørløse Sogn, Folkekirken, D5361
  Niels Peter Larsen, U, M, Søn, , Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 40a, , , , , 18980303, , 1, , Hovedliste, , 512, , Folkekirken, D5361
  Karl Christian Larsen, U, M, Søn, , Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 40a, , , , , 19000923, , 1, , Hovedliste, , 513, , Folkekirken, D5361
  Ejnar Hølrup, U, M, Smedelærling, , Horsens Jylland, Valdby, 40a, , , , , 18830203, , 1, , Hovedliste, , 514, Ukendt, Folkekirken, D5361
  Johane Larsen, U, K, , , Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 40a, , , , , 18940523, , 1, , Hovedliste, - midlertidig nærværende - fra Helsinge sogn, 515, , Folkekirken, D5361
  Maren Kirstine Larsen, U, K, , , Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 40a, , , , , 18681018, , 1, , Hovedliste, - midlertidig nærværende - fra Helsinge sogn, 516, , Folkekirken, D5361.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D9547, 42, Helsinge, 10, 4c, 4tg, Niels Søren Larsen, M, 51, G, Murerarbejdsmand, Husfader, Nejlinge. Helsinge Sogn, 04-08, 1874, Dansk, FT-1925, Hovedliste,
  D9547, 43, Helsinge, 10, 4c, 4tg, Karen Larsen, K, 47, G, Husmoder, Gørløse, 18-09, 1878, Dansk, FT-1925, Hovedliste,
  D9547, 44, Helsinge, 10, 4c, 4tg, Johannes Mathias Larsen, M, 20, U, Skomagersvend, Barn, Valby, 19-11, 1905, Dansk, FT-1925, Hovedliste,
  D9547, 45, Helsinge, 10, 4c, 4tg, Anna Elisabeth Dagny Alfrida Larsen, K, 12, U, Barn, Vejby, 03-01, 1913, Dansk, FT-1925, Hovedliste,
  D9547, 46, Helsinge, 10, 4c, 4tg, Svend Daniel Andreas Larsen, M, 9, U, Barn, Helsinge, 21-05, 1916, Dansk, FT-1925, Hovedliste,
  D9547, 47, Helsinge, 10, 4c, 4tg, Kaj Alfred David Larsen, M, 6, U, Barn, Helsinge, 02-08, 1919, Dansk, FT-1925, Hovedliste,.

Karen Kristine Nielsen

K, #4406, f. 10 oktober 1875
Senest redigeret=25 Mar 2021
Slægt=0
     Karen Kristine Nielsen blev født 10 oktober 1875 i Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Kælderbjerggård, Gård nr. 2, Matr. 06 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 45, Vejby, 1, 6a, Lars Petersen, M, E, gaardejer, Husfader, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1866, , 18351123, Græsted Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 46, Vejby, 1, 6a, Karen Kristine Nielsen, K, U, , Husbestyrerinde, Gandløse Sogn, Folkekirken, , 1900, , 18751010, Uggeløse Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 47, Vejby, 1, 6a, Kristen Hansen, M, U, , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18850111, , FT-1901, Hovedliste,.

Karen Marie Nielsen

K, #2439, f. cirka 1870
Senest redigeret=3 Dec 2021
Slægt=0
     Karen Marie Nielsen blev født cirka 1870 i København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 177, Ørby By, 1, Et Hus, Hans Petter Mortensen, M, 29, Gift, , Husfader og Smed, Jægerspris?, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 178, Ørby By, 1, Et Hus, Ane Mortensen F. Jensen, K, 32, Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 179, Ørby By, 1, Et Hus, Sofie Larsen F. Nielsen, K, 65, Gift, , Aftægtskone, Nødebo Sogn, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 180, Ørby By, 1, Et Hus, Jens Larsen, M, 68, Gift, , Aftægtsmand, Ramløse Sogn, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 181, Ørby By, 1, Et Hus, Karen Marie Nielsen, K, 10, Ugift, , Plejebarn, København, Lutheran, , FT-1880, 9,.

Karen Marie Nielsen

K, #2444, f. 21 januar 1866, d. 20 februar 1890
Senest redigeret=27 Sep 2022
Slægt=1
     Karen Marie Nielsen blev født 21 januar 1866 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Rasmus Nielsen og Line Christensdatter. Karen Marie Nielsen blev døbt 25 februar 1866 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 4 april 1880 i Vejby.2
     Hun døde af brandsår efter en eksplosion af en stenolielampe på Kvistgård, hvor hun tjente, 20 februar 1890 i Esbønderup Sygehus, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 24 år.1 Hun blev begravet 27 februar 1890 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Rasmus Nielsen f. 11 Mar 1838, d. 9 Feb 1920
Mor-Biologisk*Line Christensdatter f. 14 Dec 1838, d. 30 Jul 1886

Barn af Karen Marie Nielsen og Jørgen Olsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1870Matr. 24, Stræbsomhed, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 629, Ørby, 148, Huset Matr.nr. 24, Rasmus Nielsen, M, 31, G, Husmand, Husfader, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 630, Ørby, 148, Huset Matr.nr. 24, Line Christensdatter, K, 30, G, , Husmoder, Mønge. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 631, Ørby, 148, Huset Matr.nr. 24, Karen Marie Nielsen, K, 4, U, Pige, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,
  E2429, 632, Ørby, 148, Huset Matr.nr. 24, Carl Christian Nielsen, M, 1, U, Dreng, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 773,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 182, Ørby By, 2, Et Hus, Rasmus Nielsen, M, 41, Gift, , Husfader, Jordbruger, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 183, Ørby By, 2, Et Hus, Line Nielsen F. Christensen, K, 41, Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 184, Ørby By, 2, Et Hus, Karen Marie Nielsen, K, 14, Ugift, , , Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 185, Ørby By, 2, Et Hus, Sidse Kirstine Nielsen, K, 8, Ugift, , , Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 186, Ørby By, 2, Et Hus, Sofie Karoline Nielsen, K, 6, Ugift, , , Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,
  C6987, 187, Ørby By, 2, Et Hus, Udøbt, K, under et aar, Ugift, , , Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 9,.

Karen Marie Nielsen

K, #4593, f. 29 december 1874
Senest redigeret=25 Maj 2022
Slægt=1
     Karen Marie Nielsen var Arbejder ved landbruget.
     Karen Marie Nielsen blev født 29 december 1874 i Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Mathias Nielsen. Karen Marie Nielsen blev døbt 7 marts 1875 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Mathias Nielsen f. 18 Dec 1847

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Tibirke Bakker, Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1901Matr. 03 a, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Matis Nielsen og Ane Marie Olsen, Tisvilde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Mathias Nielsen, 32, Gift, M, Husfader, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke Bakker, Et Hus, , 14, 3, , 59, Lutheran, C6985
  Ane Marie Olsen, 28, Gift, K, Hans Kone, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke Bakker, Et Hus, , 14, 3, , 60, Lutheran, C6985
  Ole Nielsen, 6, Ugift, M, Deres Barn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke Bakker, Et Hus, , 14, 3, , 61, Lutheran, C6985
  Karen Marie Nielsen, 5, Ugift, K, Deres Barn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke Bakker, Et Hus, , 14, 3, , 62, Lutheran, C6985
  Maren Kirstine Nielsine Nielsen, 3, Ugift, K, Deres Barn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke Bakker, Et Hus, , 14, 3, , 63, Lutheran, C6985
  Niels Nielsen, under et aar, Ugift, M, Deres Barn, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke Bakker, Et Hus, , 14, 3, , 64, Lutheran, C6985.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 424, Unnerup, 2, 3a, Peter Svendsen, M, G, Brødkusk, Husfader, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1892, , 18680530, Tibirke Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 425, Unnerup, 2, 3a, Kristine født Nielsen, K, G, Arbejder ved landbruget , og med syning, Husmoder, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1892, , 18711025, Tibirke Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 426, Unnerup, 2, 3a, Marie Svendsen, K, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18920522, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 427, Unnerup, 2, 3a, Karen M Nielsen, K, U, Arbejder ved landbruget, Tjenestepige, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18741203, , FT-1901, Tillægsliste,.

Karen Marie Nielsen

K, #7944, f. 26 juli 1853, d. 15 april 1928
Senest redigeret=18 Apr 2022
Slægt=1
     Karen Marie Nielsen blev født 26 juli 1853 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg.
     Karen blev gift før 1884 med Lars Peter Sørensen , søn af Søren Jeppesen og Petronille Jensdatter.
     Karen Marie Nielsen mistede Lars Peter Sørensen 9 februar 1917.
     Hun døde 15 april 1928 i Sandbjerggård, Huseby, Annisse, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 74 år. Hun blev begravet 21 april 1928 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Børn af Karen Marie Nielsen og Lars Peter Sørensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1890Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1901Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1906Tibirke, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enke 2. gang
  1. mand musiker Anders Pedersen Tågerup.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Peder Sørensen, 30- 10/5, Gift, M, Husfader, Skrædder, Tibirke, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 38, Folkekirken, C5797
  Karne Marie Nielsen, 36- 26/7, Gift, K, Husmoder, , Ramløse, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 39, Folkekirken, C5797
  Carl Hendrik Alfred Pedersen, 12- 24/4, Ugift, M, Søn, , Kan ikke læse det, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 40, Folkekirken, C5797
  Anna Christine Sørensen, 8- 13/1, Ugift, K, Datter, , Tibirke, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 41, Folkekirken, C5797
  Karne Marie Sørensen, 5- 1/11, Ugift, K, Datter, , Tibirke, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 42, Folkekirken, C5797
  Søren Peder Sørensen, 2- 22/4, Ugift, M, Søn, , Tibirke, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 43, Folkekirken, C5797
  Endnu Uden Navn, under et aar 9/1, Ugift, M, Søn, , Tibirke, Tibirke By, Et Hus, , 9, 2, , 44, Folkekirken, C5797.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Peder Sørensen, G, M, Husfader, Skræder, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , 1883, 18590510, , 1, Hovedliste, , 8, Ukendt, Folkekirken, D6955
  Karen Marie Sørensen, G, K, Husmoder, , Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , , 18530726, , 1, Hovedliste, , 9, Ukendt, Folkekirken, D6955
  Søren Peder Sørensen, U, M, Barn, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , , 18870422, , 1, Hovedliste, , 10, , Folkekirken, D6955
  Niels Peder Sørensen, U, M, Barn, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , , 18900109, , 1, Hovedliste, , 11, , Folkekirken, D6955
  Johanne Petronille Sørensen, U, K, Barn, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , , 18920504, , 1, Hovedliste, , 12, , Folkekirken, D6955
  Ellen Sofie Sørensen, U, K, Barn, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , , 18950412, , 1, Hovedliste, , 13, , Folkekirken, D6955
  Sidse Johanne Pedersen, G, K, Husmoder, , Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, 12,13, , 1887, 18390129, , 1, Hovedliste, , 14, Veiby, Folkekirken, D6955.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Peter Sørensen, 46, Gift, M, Husfader, Skrædermester, 13b, 1859, 10-5-1859, 15, 7, , 61, S0235
  Karen Marie Sørensen, 52, Gift, K, Husmoder, , 13b, 1853, 26-7-1853, 15, 7, , 62, S0235
  Marie Sørensen, 21, Ugift, K, Datter, , 13b, 1884, 1-11-1884, 15, 7, , 63, S0235
  Peter Sørensen, 18, Ugift, M, Søn, Snedker, 13b, 1887, 22-4-1887, 15, 7, , 64, S0235
  Niels Sørensen, 16, Ugift, M, Søn, , 13b, 1890, 4-1-1890, 15, 7, , 65, S0235
  Johanne Sørensen, 13, Ugift, K, Datter, , 13b, 1892, 4-5-1892, 15, 7, , 66, S0235
  Ellen Sørensen, 10, Ugift, K, Datter, , 13b, 1895, 12-4-1895, 15, 7, , 67, S0235
  Torkild Sørensen, 4, Ugift, M, Søn, , 13b, 1901, 12-11-1901, 15, 7, , 68, S0235.

Karen Marie Nielsen

K, #11613, f. 15 maj 1845
Senest redigeret=27 Jun 2023
Slægt=0
     Karen Marie Nielsen blev født 15 maj 1845 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 18 maj 1845 Ramløse.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1855Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Flytning3 november 1862Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse4
Flytning1 november 1865Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby5
Folketælling1 februar 1870Ramløse, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Nielsen og Sidse Jensdatter, Ramløse.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Nielsen, 39, gift, Husmd. og Husfader lever af sin Jordlod, Strøe Sogn, Frederiksb. Amt, Ramløse by, et Huus, 1, 34, Opslag 114527|7, , 159, A4420
  Sidse Jensdatter, 51, gift, hans Kone, Her i Sognet, Ramløse by, et Huus, 1, 34, Opslag 114527|7, , 160, A4420
  Johanne Carlsdatter, 19, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, et Huus, 1, 34, Opslag 114527|7, , 161, A4420
  Frederik Carlsen, 14, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, et Huus, 1, 34, Opslag 114527|7, , 162, A4420
  Niels Nielsen, 8, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, et Huus, 1, 34, Opslag 114527|7, , 163, A4420
  Karen M. Nielsen, 5, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, et Huus, 1, 34, Opslag 114527|7, , 164, A4420.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4521, 582, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 59, Huus, Niels Nielsen, 43, Gift, Husfader, 1855, Opslag 119822|26,
  A4521, 583, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 59, Huus, Sidse Jensdatter, 56, Gift, hans Kone, 1855, Opslag 119822|26,
  A4521, 584, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 59, Huus, Niels Nielsen, 13, Ugift, deres Barn, 1855, Opslag 119822|26,
  A4521, 585, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 59, Huus, Karen Marie Nielsen, 10, Ugift, deres Barn, 1855, Opslag 119822|26,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christen Pedersen i Holløse.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Hans Larsen i Holløse.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4523, 132, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 28, Gård, Jørgen Jensen, M, 29, Ugift, Jordbruger, Husfader, 1870, 517,
  A4523, 133, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 28, Gård, Jens Jørgensen, M, 59, Gift, Aftægtsmand, Fader, 1870, 517,
  A4523, 134, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 28, Gård, Dorthe Kirstine Andersen, K, 72, Gift, Aftægtskone, Moder, 1870, 517,
  A4523, 135, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 28, Gård, Karen Marie Nielsen, K, 24, Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige, 1870, 517,
  A4523, 136, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 28, Gård, Karen Margrethe Larsen, K, 19, Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige, 1870, 517,
  A4523, 137, Frederiksborg, Holbo, Ramløse, Ramløse, 28, Gård, Johannes Frederik Heitzmann, M, 17, Ugift, Tjenestekarl, Tjenestekarl, 1870, 517,.

Karen Marie Petrea Nielsen

K, #4461, f. 21 november 1896
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Karen Marie Petrea Nielsen blev født 21 november 1896 i Bjørnehøjgård, Gård nr. 9, Matr. 13 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Niels Nielsen og Kirsten Marie Kirstine Christensen. Karen Marie Petrea Nielsen blev døbt 21 januar 1897 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 9 april 1911 i Vejby.1
Far-Biologisk*Niels Nielsen f. 21 Jan 1866, d. 26 Aug 1927
Mor-Biologisk*Kirsten Marie Kirstine Christensen f. 3 Feb 1873, d. 24 Jan 1942

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 173, Vejby, 1, 13c, Niels Nilesen, M, G, Landbruger, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18660131, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 174, Vejby, 1, 13c, Karoline Marie Kirstine Nielsen, K, G, , Husmoder, Jorkai?? Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1887, , 18730203, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 175, Vejby, 1, 13c, Karen Marie Petrea Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18961121, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 176, Vejby, 1, 13c, Agsel Rasmus Jeppe Nielsen, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18980703, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 177, Vejby, 1, 13c, Ingeborg Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18991112, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 178, Vejby, 1, 13c, Lars Peder Hansen, M, U, , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18810113, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 179, Vejby, 1, 13c, Hulda Astrid Jensen, K, U, , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18860805, , FT-1901, Hovedliste,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 545, 1, Askemosegaard No 18, Niels P. Christensen, M, 59, Gift, Landbrug, Husfader, 16-12-1846, 1846, FT-1906, 50,
  S0178, 546, 1, Askemosegaard No 18, Inger Christensen, K, 56, Gift, , Husmoder, 20-4-1849, 1849, FT-1906, 50,
  S0178, 547, 1, Askemosegaard No 18, Karen Nielsen, K, 9, Ugift, , Barn, 21-11-1896, 1896, FT-1906, 50,.

Karen Nikoline Jørgine Nielsen

K, #4560, f. 27 september 1894, d. 20 marts 1939
Karen Nielsen
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Karen Nikoline Jørgine Nielsen blev født 27 september 1894 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Anders Nielsen og Caroline Olsen. Karen Nikoline Jørgine Nielsen blev døbt 22 november 1894 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 4 oktober 1908 i Vejby.1
     Hun døde 20 marts 1939 i Nakkebølle Sanatorium, Åstrup, Sallinge, Svendborg, i en alder af 44 år. Hun blev begravet 25 marts 1939 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Anders Nielsen f. 4 Maj 1864, d. 3 Aug 1916
Mor-Biologisk*Caroline Olsen f. 25 Aug 1866, d. 3 Feb 1946

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 15 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1906Matr. 15 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ugift, boede i Hanebjerghuse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 353, Vejby, 1, 15b, Anders Nielsen, M, G, Jordbrug, Husfader, -, Folkekirken, , , , 18640504, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 354, Vejby, 1, 15b, Karoline født Olsen, K, G, , Husmoder, -, Folkekirken, , , , 18660825, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 355, Vejby, 1, 15b, Marie Nielsen, K, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18900109, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 356, Vejby, 1, 15b, Dorothea Nielsen, K, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18920310, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 357, Vejby, 1, 15b, Karen Nielsen, K, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18940927, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 358, Vejby, 1, 15b, Rasmus Nielsen, M, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18990505, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 359, Vejby, 1, 15b, Fritz Nielsen, M, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 19000819, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 360, Vejby, 1, 15b, Helene Nielsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18970115, , FT-1901, Tillægsliste,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 303, 20, 15 b, Anders Nielsen, M, 41, Gift, Landbrug, Husfader, 3-4-1864, 1864, FT-1906, 27,
  S0178, 304, 20, 15 b, Karoline Nielsen, K, 40, Gift, , Husmoder, 25-1-1866, 1866, FT-1906, 27,
  S0178, 305, 20, 15 b, Dorthea Nielsen, K, 13, Ugift, , Barn, 10-3-1892, 1892, FT-1906, 27,
  S0178, 306, 20, 15 b, Karen Nielsen, K, 11, Ugift, , Barn, 27-9-1894, 1894, FT-1906, 27,
  S0178, 307, 20, 15 b, Helene Nielsen, K, 9, Ugift, , Barn, 15-1-1897, 1897, FT-1906, 27,
  S0178, 308, 20, 15 b, Rasmus Nielsen, M, 6, Ugift, , Barn, 5-5-1899, 1899, FT-1906, 27,
  S0178, 309, 20, 15 b, Frits Nielsen, M, 5, Ugift, , Barn, 19-08-1900, 1900, FT-1906, 27,
  S0178, 310, 20, 15 b, Hans Nielsen, M, 2, Ugift, , Barn, 12-09-1903, 1903, FT-1906, 27,.

Karen Petronille Nielsen

K, #11523, f. 13 april 1852
Senest redigeret=3 Jan 2023
Slægt=0
     Karen Petronille Nielsen blev født 13 april 1852 i Hestehaugen, Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, datter af Niels Andersen og Maren Jensine Larsdatter. Karen Petronille Nielsen blev døbt 20 maj 1852 Hillerød.1
Far-Biologisk*Niels Andersen f. 20 Dec 1827
Mor-Biologisk*Maren Jensine Larsdatter f. 1828

Folketællinger og boliger

Flytning20 maj 1858fra Freerslev2
Folketælling1 februar 1860Nyhuse, Frederiksborg Slotssogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd i Vejby. Hans Nielsens gård. Med 4 børn.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C2306, 547, Nyhuse, 52 F. 1, et Hus, Niels Andersen, M, 33, Gift, Arbejdsmand, Alsønderup Sogn, Lutheran, FT-1860, 19,
  C2306, 548, Nyhuse, 52 F. 1, et Hus, Maren Jensine Kagerup, K, 32, Gift, Hans Kone, Aarhus, Lutheran, FT-1860, 19,
  C2306, 549, Nyhuse, 52 F. 1, et Hus, Lars Nielsen, M, 10, Ugift, Deres Barn, Alsønderup Sogn, Lutheran, FT-1860, 19,
  C2306, 550, Nyhuse, 52 F. 1, et Hus, Karen Nielsen, K, 8, Ugift, Deres Barn, Alsønderup Sogn, Lutheran, FT-1860, 19,
  C2306, 551, Nyhuse, 52 F. 1, et Hus, Niels Nielsen, M, 5, Ugift, Deres Barn, Herlev Sogn, Lutheran, FT-1860, 19,
  C2306, 552, Nyhuse, 52 F. 1, et Hus, Hans Nielsen, M, 2, Ugift, Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, FT-1860, 19,.

Karen Sophie Nielsen

K, #2566, f. 26 juni 1866, d. 23 august 1896
Senest redigeret=16 Aug 2023
Slægt=0
     Karen Sophie Nielsen blev født 26 juni 1866 i Tjørnelunde, Finderup, Løve, Holbæk. Hun blev døbt 5 august 1866 Finderup, Løve, Holbæk.1
     Hun døde af Tuberculosis pulmonum (Tub. pulm., T.p.) 23 august 1896 i Fredensgade 18, København, i en alder af 30 år.2

Børn af Karen Sophie Nielsen og Carl Johan Amando Niebuhr

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Mullerup, Drøsselbjerg, Løve, Holbæk3
Bolig1 november 1894Gormsgade 8, København4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Christian Nielsen og Ane Sophie Pedersen, Tjørnelunde.
 2. [S48] Københavnske Begravelsesprotokoller, online <https://kbharkiv.dk>, Anslået fødselsår      1867
  Død      
  29-08-1896
  Alder      
  29 år
  Køn      Kvinde
  Civilstand      Gift
  Erhverv      
  Ægtefælles erhverv, Arbejdsmand (Arbeidsmand - Arbejder - Arbeider)
  Adresse      Fredensgade 18
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/1-330843
  Om dødsfaldet/begravelsen
  Data om dødsfaldet/begravelsen
  Dødsårsager      Tuberculosis pulmonum (Tub. pulm., T.p.)
  Fra (kapel)      Holmens Kapel
  Sogn      Sankt Johannes, Nordre (1896-1898), (Fra 1899 - Sankt Johannes)
  Til (kirkegård)      Assistens Kirkegård.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D2276, 875, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Kristian Nielsen, M, 37, Gift, Husfader, Inderste, Dagleier ved en Havneplads, Sæby Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 876, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Ane Sophie Pedersen, K, 35, Gift, Hans Hustru, Finderup Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 877, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Karen Sophie Nielsen, K, 13, Ugift, Deres Barn, Finderup Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 878, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Anna Marie Nielsen, K, 10, Ugift, Deres Barn, Finderup Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 879, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Mætte Kristine Nielsen, K, 10, Ugift, Deres Barn, Finderup Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 880, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Rasmus Valdemar Nielsen, M, 7, Ugift, Deres Barn, Vedby Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 881, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Karoline Sabine Lydia Nielsen, K, 3, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 882, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Peder Kristian Nielsen, M, 1, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet, 1880, Optællingsliste No.15,
  D2276, 883, Holbæk, Løve, Drøsselbjerg, Mullerup By, 6F5, et Huus, Marie Larsen, K, 61, Enke, Forsørges af Familien, Finderup Sogn, 1880, Optællingsliste No.15,.
 4. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Carl Johan Amando Niebuhr

  Født      22-05-1866
  Køn      Mand
  Erhverv      Arbejdsmand
  Fødested      København
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-838092
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-11-1894      Gormsgade 8
  01-11-1895      Frameldt
  04-09-1896      Fredensgade 18, 2. sal
  16-06-1898      Frameldt fra Arrest, til Vedsted ved Ribe

  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Karen Sofie Niebuhr.

Karl Nielsen

M, #5355, f. 20 juni 1890
Senest redigeret=19 Jun 2021
Slægt=0
     Karl Nielsen var Smedearbejder.
     Karl Nielsen blev født 20 juni 1890.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1906en parcel af Bybjerggård, Matr. 08 g, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 1060, 9, 8g, Kristjan Nilsen, M, 30, Gift, Smedesvend. Cyklesmed, Husfader, 26-2-1875, 1875, FT-1906, 83,
  S0178, 1061, 9, 8g, Anna Nilsen, K, 27, Gift, Syerske, Husmoder, 7-12-1878, 1878, FT-1906, 83,
  S0178, 1062, 9, 8g, Hanne Jensine Madsen, K, 22, Ugift, Syerske, , 8-12-1883, 1883, FT-1906, 83,
  S0178, 1063, 9, 8g, Kamilla Madsen, K, 11, Ugift, , Plejebarn, 25-2-1894, 1894, FT-1906, 83,
  S0178, 1064, 9, 8g, Hans Larsen, M, 26, Ugift, Smedearbejder, Smed, 18-6-1879, 1879, FT-1906, 83,
  S0178, 1065, 9, 8g, Karl Nilsen, M, 15, Ugift, Smedearbejder, Lærling, 20-6-1890, 1890, FT-1906, 83,.

Karl Alfred Nielsen

M, #5203, f. 17 oktober 1902
Senest redigeret=22 Apr 2022
Slægt=1
     Karl Alfred Nielsen blev født 17 oktober 1902 i Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Jørgen Nielsen og Karen Magrethe Svendsen. Karl Alfred Nielsen blev døbt 16 november 1902 Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Han blev konfirmeret 1 oktober 1916 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Karl blev gift med Ingeborg Karen Margrethe Niemann.
     Karl Alfred Nielsen mistede Ingeborg Karen Margrethe Niemann 7 februar 1943.
     Karl blev gift 1 januar 1944 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, med Ester Margueritha Bruse , bevidnet af Hans Villiam Rasmussen og Jenny Jørgine Nielsen.2
Far-Biologisk*Jørgen Nielsen f. 14 Aug 1869, d. 7 Maj 1920
Mor-Biologisk*Karen Magrethe Svendsen f. 4 Jan 1878, d. 27 Maj 1962

Familie: Karl Alfred Nielsen og Ingeborg Karen Margrethe Niemann

Familie: Karl Alfred Nielsen og Ester Margueritha Bruse

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1906Matr. 39, 40, 46, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand husejer Holløse
  Ugift husassistent Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 717, 18, Mat No 39,40,46, Jørgen Nielsen, M, 36, Gift, Arbejder ved landbruget, Husfader, 14-8-1869, 1869, FT-1906, 60,
  S0178, 718, 18, Mat No 39,40,46, Magrete Nielsen, K, 28, Gift, , Husmoder, 4-1-1878, 1878, FT-1906, 60,
  S0178, 719, 18, Mat No 39,40,46, Karl Alfred Nielsen, M, 1, Ugift, , , 17-10-1904, 1904, FT-1906, 60,
  S0178, 720, 18, Mat No 39,40,46, Jenny Jørgine Nielsen, K, 2, Ugift, , , 19-11-1903, 1903, FT-1906, 60,.

Karl Johan Marius Nielsen

M, #5364, f. 4 januar 1895
Senest redigeret=17 Apr 2022
Slægt=1
     Karl Johan Marius Nielsen blev født 4 januar 1895 i Græsted, Holbo, Frederiksborg, søn af Hans Nielsen og Petrine Jensen. Karl Johan Marius Nielsen blev døbt 10 februar 1895 Græsted.1 Han blev konfirmeret 18 april 1909 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Karl blev gift 30 april 1916 i Vejby med Agnes Cathrine Pedersen , bevidnet af Hans Nielsen.2
Far-Biologisk*Hans Nielsen f. 12 Jun 1863, d. 13 Jun 1932
Mor-Biologisk*Petrine Jensen f. 30 Jul 1870, d. 1 Mar 1945

Familie: Karl Johan Marius Nielsen og Agnes Cathrine Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1906Avlegård, Gård nr. 8, Matr. 12 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl, husejer og skomagermester af Vejby
  Pige af Attelund i Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Nielsen, Gift, Daglejer ved Landbrug, Kæderup by, Helsinge sogn, Frb. Amt, Husfader, M, Arbejderbolig til 2 b, 5, , 1896, 12. juni 1863, 1891
  Petrine Jensen, Gift, Husgjerning og Arbejde ved Landbrug, Holløse, Vejby Sogn, Frb. Amt, Husmoder, K, Arbejderbolig til 2 b, 5, , 1896, 30. juni 1870, 1891
  Maren K. Nielsen, Ugift, Intet, Græsted sogn, Frb. Amt, Barn, K, Arbejderbolig til 2 b, , , 1896, 10. marts 1892,
  Nielsigne D. Nielsen, Ugift, Intet, Græsted sogn, Frb. Amt, Barn, K, Arbejderbolig til 2 b, , , 1896, 6. juli 1893,
  Karl F. M. Nielsen, Ugift, Intet, Græsted sogn, Frb. Amt, Barn, M, Arbejderbolig til 2 b, , , , 4. januar 1895,
  Mary K. A. O. Nielsen, Ugift, Intet, Annisse sogn, Frederiksborg Amt, Barn, K, Arbejderbolig til 2 b, , , , 31. oktober 1897,
  Laura M. Nielsen, Ugift, Intet, Tågerup by, Ramløse sogn, Frb. Amt, Barn, K, Arbejderbolig til 2 b, , , , 12. november 1899,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 1076, 12, 12a, Jens P Jørgensen, M, 25, Gift, Landbrug, Husfader, 19-8-1880, 1880, FT-1906, 84,
  S0178, 1077, 12, 12a, Oline Jørgensen, K, 28, Gift, , Husmoder, 11-12-1877, 1877, FT-1906, 84,
  S0178, 1078, 12, 12a, Karl Nilsen, M, 11, Ugift, , Plejebarn, 4-1-1895, 1895, FT-1906, 84,.