Claus Henrik Grosskopff

M
Senest redigeret=21 Jan 2008

Barn af Claus Henrik Grosskopff og Inger Dorothea Pedersen

Inger Dorothea Pedersen

K
Senest redigeret=21 Jan 2008

Barn af Inger Dorothea Pedersen og Claus Henrik Grosskopff

Marie Christine Dethlefsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Marie Christine Dethlefsen og Ludvig Ferdinand Mørck

Ludvig Ferdinand Mørck

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Ludvig Ferdinand Mørck og Marie Christine Dethlefsen

Inge de Svanenskjold

K
Senest redigeret=3 Apr 2015
     Inge de Svanenskjold var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Barn af Inge de Svanenskjold og Valdemar Carl Frederik Bondesen

Ludvig Edvard Hannibal Hoff de Svanenskjold

M
Senest redigeret=20 Dec 2016
     Ludvig Edvard Hannibal Hoff de Svanenskjold var søn af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Valdemar Carl Frederik Bondesen

M
Senest redigeret=3 Apr 2015
     Valdemar Carl Frederik Bondesen var søn af Johann Hendrik Tauber Bondesen og Camilla Georgine Schmidt.
Far-Nat*Johann Hendrik Tauber Bondesen
Mor-Nat*Camilla Georgine Schmidt

Barn af Valdemar Carl Frederik Bondesen og Inge de Svanenskjold

Jørgen Henrik Berner1

M
Senest redigeret=2 Dec 2007

Barn af Jørgen Henrik Berner og Maria Ulrica Schouw

Kildehenvisninger

  1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Anny Ahlefeldt1

K
Senest redigeret=8 Mar 2018
     Anny Ahlefeldt var datter af Rudolph von Ahlefeldt og Ida Marie Margrethe Gedde.
Far-Nat*Rudolph von Ahlefeldt
Mor-Nat*Ida Marie Margrethe Gedde

Kildehenvisninger

  1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Hans Conrad Ahlefeldt1

M
Senest redigeret=8 Aug 2009
Far-Nat*Conrad von Ahlefeldt
Mor-Nat*Anna Frederieke Franziska Eugenie Elisabeth Katharina Adelaide Karola von Dresky und Merzdorf

Familie: Hans Conrad Ahlefeldt og Elisabeth Wagner

Kildehenvisninger

  1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Burchard Frederik Ahlefeldt1

M
Senest redigeret=29 Sep 2019
Far-Nat*Conrad von Ahlefeldt
Mor-Nat*Anna Frederieke Franziska Eugenie Elisabeth Katharina Adelaide Karola von Dresky und Merzdorf

Familie: Burchard Frederik Ahlefeldt og Helena Malinowska

Familie: Burchard Frederik Ahlefeldt og Maria Anna Josephina Lennartz

Kildehenvisninger

  1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Catharina Anna Ahlefeldt1

K
Senest redigeret=8 Jan 2011
Far-Nat*Conrad von Ahlefeldt
Mor-Nat*Anna Frederieke Franziska Eugenie Elisabeth Katharina Adelaide Karola von Dresky und Merzdorf

Kildehenvisninger

  1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Elisabeth Wagner

K
Senest redigeret=5 Jun 2007

Familie: Elisabeth Wagner og Hans Conrad Ahlefeldt

Helena Malinowska

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Helena Malinowska og Burchard Frederik Ahlefeldt

Maria Anna Josephina Lennartz

K
Senest redigeret=15 Nov 2007

Familie: Maria Anna Josephina Lennartz og Burchard Frederik Ahlefeldt

Emil Theodor Clausen1,2

M
Senest redigeret=7 Jun 2014

Kildehenvisninger

  1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
  2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Elisabeth Davidsdatter Monrad

K
Senest redigeret=14 Nov 2009
     Elisabeth Davidsdatter Monrad var datter af David Monrad og Clara Jørgensen.
Far-Nat*David Monrad
Mor-Nat*Clara Jørgensen

Børn af Elisabeth Davidsdatter Monrad og Emil Theodor Clausen

Julie Dagmar Fleron

K
Senest redigeret=28 Dec 2016
     Julie Dagmar Fleron var datter af Emil Thomas Fleron og Anna Dagmar Schæffer Holm.
Far-Nat*Emil Thomas Fleron
Mor-Nat*Anna Dagmar Schæffer Holm

Familie: Julie Dagmar Fleron og Immanuel Honoratussøn Bonnevie

Emil Thomas Fleron

M
Senest redigeret=12 Sep 2016

Barn af Emil Thomas Fleron og Anna Dagmar Schæffer Holm

Anna Dagmar Schæffer Holm

K
Senest redigeret=28 Dec 2016

Barn af Anna Dagmar Schæffer Holm og Emil Thomas Fleron

Helga Marie Fich

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Helga Marie Fich var datter af Hjalmar Osvald Thorvald Fich og Nicoline Elisabeth Møller.
Far-Nat*Hjalmar Osvald Thorvald Fich
Mor-Nat*Nicoline Elisabeth Møller

Børn af Helga Marie Fich og Asger Edvard Bonnevie

Honoratus Carl Bonnevie

M
Senest redigeret=30 Sep 2019
     Honoratus Carl Bonnevie var søn af Frederik Carl Gutfeld Bonnevie og Caroline Amalie Petersen.
Far-Nat*Frederik Carl Gutfeld Bonnevie
Mor-Nat*Caroline Amalie Petersen

Johanne Jensdatter Viif

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Johanne Jensdatter Viif og Rasmus Nissen Taarning

Gunnar Rørdam Bonnevie1,2

M
Senest redigeret=23 Aug 2016
     Gunnar Rørdam Bonnevie var søn af Honoratus Bonnevie og Ingeborg Elisabeth Rørdam.
Far-Nat*Honoratus Bonnevie
Mor-Nat*Ingeborg Elisabeth Rørdam

Børn af Gunnar Rørdam Bonnevie og Johanne Zoffmann

Kildehenvisninger

  1. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.
  2. [S284] Georg E. Bonnevie & Erik Bonnevie, Bonnevie i Danmark.

Carl Erik Bonnevie1,2,3

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Carl Erik Bonnevie var søn af Asger Edvard Bonnevie og Helga Marie Fich.
Far-Nat*Asger Edvard Bonnevie
Mor-Nat*Helga Marie Fich

Kildehenvisninger

  1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BONNEVIE Erik dommer, R'.; f. 3/5 1904 i Kbh; søn af kgl. pakhusforvalter Asger Bonnevie (død 1930, se Blå Bog 1930) og hustru Helga f. Fich (død 1966); gift 30/4 1932 m. læge Gerda B., f. 13/10 1903 i Kbh, datter af redaktør R V Jørgensen (død 1934) og hustru Sofie f. Arffmann (død 1964).

    Student (Østersøgades gymn.) 1922; cand. jur. 1928; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1932, fuldmægtig 1938; amtsfuldm. på Færøerne 1929-31; fg. sekretær i overformynderiet 1931-36; sorenskriver (dommer) på Færøerne 1938; dommer i Rudkøbing m. v. 1945, i Århus nordre herredsret 1956, i Århus by- og herredsret 1969-71.

    Formand for tilsynsrådet for Færø Amts Sparekasse 1938-45 og for fredningsnævnet i Århus 1957-62.

    Adresse: Lauggårds Allé 61,2860 Søborg.
  2. [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, Juridisk Stat 1981.
  3. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Bonnevie, Carl Erik, f. 3. Maj 1904 i Kbh. (Holmens), S. af Asger Edouard B. (se d.). g. 30. Apr. 1932 i Kbh. (Frederiks) Læge Gerda Johanne Jørgensen, f. 13. Okt. 1903 sst. (Sundby), D. af Redaktør Rasmus Vilhelm ]. og Sophie Henriette Amalie Arffmann.
    1922 Student, Østersøgades Gymn., 13. Jan. 1928 cand. jur. (I), 25. Juni s. A. fg. Sekr. i Justitsmin., 29. Nov. s. A. ved Straffeanstalten i Horsens, 1. Feb. 1929 Fuldm. ved Færø Amt, 14. Feb. 1931 paany fg. Sekr. i Justitsmin., 1. Nov. 1932 Sekr., 5. Apr. 1938 (fra 1. s. M.) Fuldm., 15. Sep. s. A. (fra 1. Okt.) Sorenskriver (Dommer) paa Færøerne, 24. Okt. 1945 (fra 1. Nov.) Dommer i Rudkøbing Købstad m. v., 23. Nov. 1950 R. af Dbg.
    1931-36 till. fg. Sekr. i Overformynderiet, 1936-38 i Statsmin., Okt. 1938 - Okt. 1945 Form. for Tilsynsraadet for Færø Amts Sparekasse; 1932 Medudgiver af »Færøsk Lovsamling«.

Poul Bonnevie1,2

M
Senest redigeret=7 Aug 2016
     Poul Bonnevie var søn af Asger Edvard Bonnevie og Helga Marie Fich.
Far-Nat*Asger Edvard Bonnevie
Mor-Nat*Helga Marie Fich

Kildehenvisninger

  1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BONNEVIE Poul professor, dr. med., R1.; f. 15/6 1907 i Kbh; søn af kgl. pakhusforvalter, cand. polit. Asger Bonnevie (død 1930, se Blå Bog 1930) og hustru Helga f. Fich (død 1966); gift 13/5 1933 m. Ellen B., f. 26/3 i Silkeborg, datter af driftsbestyrer I P Johansen (død 1956) og hustru Marie f.
    Jensen (død 1959).

    Student (Østersøgades gymn.) 1925; med. eks. 1932; embedslægeeks. 1936; dr. med. 1939; dermatologisk uddannelse (bl. a. Ziirich); reservelæge ved Finseninstituttet 1938, ved rigshospitalets afd. H 1939 og ved Rudolph Berghs hospital 1940-44; visiterende læge 1944-46; ansat ved fabrikdirektoratets erhvervshygiejniske undersøgelser 1935, disses leder 1939; læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1938-55; overlæge ved fabriktilsynet 1945-55; chef for rigshospitalets arbejdsmedicinske klinik 1946-54; professor i hygiejne ved Kbhs universitet 1948, i social medicin 1969; rådgiver i medicinsk hygiejne ved sundhedsstyrelsen 1948-74; formand for undervisningsmin.s skolelægekursusudvalg 1949-71, for embedslægeeksamenskommissionen 1954-70, for landbrugsmin.s giftnævn 1954 og for den dansk-svenske Øresunds vandkomité 1960-65; medl. af socialforskningsrådet 1959 og af statens teknisk-videnskabelige fonds 8. kommission 1961-68.

    Formand for Det samlede Studenterråd 1931, for Foreningen af yngre læger 1937-38, for Dansk Selskab for Allergiforskning 1946-49 og for Nordisk Forening for Allergiforskning 1949-54; medl. af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1938-41, formand 1961-64; medl. af bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse fra 1946, af Lægeforeningens hygiejnekomité 1940-71, af styrelsen i Selskabet for Sundhedsplejen (formand 1946-54), af Landsforeningen for Mentalhygiejnes forretningsudvalg (formand 1948-55 og 1958-70) og dens hovedbestyrelse (formand 1971-73), af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbh 1952-58, af Komitéen for sundhedsoplysning (formand 1965) og af Dansk Selskab for Social Medicin 1967 (formand 1971-73); præsident for Arbejdernes Samariter Forbund 1952; æresmedlem af Société Francaise d'Allergie 1953, af Finska Industrimed. Sållskapet 1954, af British Association of Dermatology 1966; formand for Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre 1955, for Foreningen af professorer ved de højere læreanstalter 1957-71, for Forbundet af lærere ved de højere læreanstalter 1958-61 og for Foreningen til beskyttelse af videnskabeligt arbejde 1959-61 og 1964-66; medl. af bestyrelsen for Danske statsembedsmænds samråd 1960-71 (næstformand 1965-70); medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1964, af WHO Scientific Advisory Panel 1964.

    Faglig-social redaktør af Ugeskrift for læger 1946-66; redaktør af Medicinske Specialer i Lægepraksis, af Sundhedsplejen 1949, Danish Medical Bulletin 1954, Bibliotek for Læger 1955, Helse 1955; medl. af styrelsen for tidsskriftet Nordisk Medicin 1959, formand 1968. Modtog Barfred-Pedersens hæderspris 1969. Har skrevet: Eczemlidelsernes Aarsagsforhold (disputats); Arbejderbeskyttelse; Dermatologi; Arbejdssygdomme; Stamtavlen Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930; Hygiejne; Hygiejne og Socialmedicin; artikler om dermatologiske, allergologiske, arbejdsmedicinske og socialhygiejniske emner.
  2. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Johannes Bonnevie Hoff

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Johannes Bonnevie Hoff var søn af Johan Villiam Hoff og Elisabeth Marie Emilie Bonnevie.
Far-Nat*Johan Villiam Hoff
Mor-Nat*Elisabeth Marie Emilie Bonnevie

Anna Elisabeth Bonnevie Hoff

K
Senest redigeret=8 Mar 2018
     Anna Elisabeth Bonnevie Hoff var datter af Johan Villiam Hoff og Elisabeth Marie Emilie Bonnevie.
Far-Nat*Johan Villiam Hoff
Mor-Nat*Elisabeth Marie Emilie Bonnevie

Helga Bonnevie Hoff1

K
Senest redigeret=14 Mar 2020
     Helga Bonnevie Hoff var datter af Johan Villiam Hoff og Elisabeth Marie Emilie Bonnevie.
Far-Nat*Johan Villiam Hoff
Mor-Nat*Elisabeth Marie Emilie Bonnevie

Kildehenvisninger

  1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Agnete Bonnevie Hoff

K
Senest redigeret=1 Jul 2011
     Agnete Bonnevie Hoff var datter af Johan Villiam Hoff og Elisabeth Marie Emilie Bonnevie.
Far-Nat*Johan Villiam Hoff
Mor-Nat*Elisabeth Marie Emilie Bonnevie