Inge Margrethe Jacoby Petersen1

K
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Inge Margrethe Jacoby Petersen er datter af Knud Erik Jacoby Petersen og Inge Margrethe Eleonora Rasmussen.
Far-Nat*Knud Erik Jacoby Petersen f. 10 Sep 1908
Mor-Nat*Inge Margrethe Eleonora Rasmussen f. 4 Aug 1909, d. 2000

Børn af Inge Margrethe Jacoby Petersen og Torben Schousboe

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Kristin Jacoby Petersen1

K
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Kristin Jacoby Petersen er datter af Knud Erik Jacoby Petersen og Inge Margrethe Eleonora Rasmussen.
Far-Nat*Knud Erik Jacoby Petersen f. 10 Sep 1908
Mor-Nat*Inge Margrethe Eleonora Rasmussen f. 4 Aug 1909, d. 2000

Barn af Kristin Jacoby Petersen og Thomas Peder Boje

Barn af Kristin Jacoby Petersen og Hans Axel Buhl

Familie: Kristin Jacoby Petersen og Palle Andkjær Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Thomas Henry Franz1

M
Senest redigeret=16 Feb 2020

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Bernhard Andrew Franz1

M
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Bernhard Andrew Franz er søn af Thomas Henry Franz og Hanne Eleonora Jacoby Petersen.
Far-Nat*Thomas Henry Franz
Mor-Nat*Hanne Eleonora Jacoby Petersen f. 28 Jan 1938, d. 8 Dec 2007

Barn af Bernhard Andrew Franz

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Christopher John Franz1

M
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Christopher John Franz er søn af Thomas Henry Franz og Hanne Eleonora Jacoby Petersen.
Far-Nat*Thomas Henry Franz
Mor-Nat*Hanne Eleonora Jacoby Petersen f. 28 Jan 1938, d. 8 Dec 2007

Familie: Christopher John Franz og Selma Allen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Claire Marie Franz1

K
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Claire Marie Franz er datter af Thomas Henry Franz og Hanne Eleonora Jacoby Petersen.
Far-Nat*Thomas Henry Franz
Mor-Nat*Hanne Eleonora Jacoby Petersen f. 28 Jan 1938, d. 8 Dec 2007

Barn af Claire Marie Franz og Raymond Skip Plitt

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Torben Schousboe1

M
Senest redigeret=16 Feb 2020

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Ida Margrethe Schousboe1

K
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Ida Margrethe Schousboe er datter af Torben Schousboe og Inge Margrethe Jacoby Petersen.
Far-Nat*Torben Schousboe
Mor-Nat*Inge Margrethe Jacoby Petersen

Børn af Ida Margrethe Schousboe og Harald Eikaas

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Thomas Peder Boje1,2

M
Senest redigeret=16 Feb 2020

Barn af Thomas Peder Boje og Kristin Jacoby Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S650] RUC, online https://forskning.ruc.dk, Thomas P. Boje, født i 1944. Magister i sociologi fra Københavns Universitet, 1972 og PhD i Business Administration fra CBS (Handelshøjskolen i København) 1987.

  Professor i sociologi and arbejdsmarked ved Umeå Universitet, Sverige 1995 - 2001. Fra 2001 har Boje været professor in samfundsvidenskab ved Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Roskilde Universitet, Denmark

  Boje havde et "American Studies Fellowship" ved Department of Sociology, Harvard University, Cambridge, USA i det akademiske år 1988-89 og et "Jean Monnet Fellowship" ved Department of Political Science and Sociology, European University Institute, Florence, Italy i 1992 - 93. I 1995 var han gæsteprofessor ved European Forum på European University Institute for et semester.

  Boje har været leder af adskillige større forskningsprojekter gennem de seneste årtier. De fleste har været komparative undersøgelser Han var leder af det svenske team for to TSER-EU projects: 1) Between Integration and Exclusion: A Comparative Study in Local Dynamics of Precarity and Resistance in Urban Contexts' 1998 - 2000 koordineret af Daniel Bertaux, CNRS and EHESS, Paris, France, 2) ‘Households, Work and Flexibility' 2001 - 2003 koordineret af Claire Wallace, HIS, Vienna, Austria (www.HWF.at ) Endelig var han dansk teamleder for EU FP6 projektet ‘WORKCARE' 2006-2009 (www.abdn.ac.uk/socsci/research/nec/workcare)

  Boje har yderligere været international koordinator for EU FP6 Network of Excellence ‘Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the making of European Citizenship' omfattende 42 europæiske forskningsinstitutioner fra 15 EU lande. The CINEFOGO project var finansieret gennem en EU-bevilling på 3.9 mill. Euro and fungerede i årene 2005-2009. Se http://www.cinefogo.org/

  Boje er medlem af det danske konsortium, som gennemførte det danske frivillighedsundersøgelse i 2004 og som har gentaget denne undersøgelse i efteråret 2012 - se http://www.frivillighedsus.dk/ . Han er yderligere leder af forskningsprogrammet "De socio-økonomiske konsekvenser af det organiserede civilsamfund og frivilligt arbejde i Danmark anno 2014" finansieret af Realdania Fonden for 2013-2016.

  I årene 2014-2018 vil Thomas P. Boje indgå i et projekt under Ungdommens Røde Kors, "Frem i Lyset2, hvor det er tanken at etablere væresteder, sociale netværk, og sociale aktiviteter for sårbare unge i udkantsområder af Danmark gennem frivillig indsats. Thomas P. Boje deltager i opfølgen af denne aktivitet sammen med en PhD-studerende.
 2. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Karen Nielsine Jensen1

K, f. 27 august 1911, d. 23 maj 1994
Fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:2

Karen Rasmussen (1911 - 1994)
Rasmussen, Karen Nielsine

1911-94, provisor, kvindepolitisk aktiv.

*27.8.1911 i Helleshulde, Kerte sg., †23.5.1994 i Ålborg.

Forældre: gårdejer Anders Jensen (*1870) og Hansine Cecilie Hansen (*1880).

~7.8.1938 med apoteker Gustav Emmanuel Christian R., *22.10.1911 i Isafjör?ur, Island, †7.1.1994 i Ålborg, s. af apoteker Carl Gustav Adolf R. og Eleonora Sørensen.

Børn: Gustav (1939), Jan (1940), Frans (1944), Gorm (1945).

KR voksede op på en gård på Fyn. Hendes fader var Venstremand og sognerådsformand, og allerede som barn fulgte hun ham i hælene til politiske møder. Siden uddannede hun sig til apotekermedhjælper i Årup 1934 og blev færdig som 23-årig. Efter at have arbejdet et år i Tinglev fortsatte hun sin uddannelse på Danmarks Farmaceutiske Højskole i Kbh. og blev cand.pharm. i 1937. Året efter giftede hun sig med en studiekammerat Gustav R., der var apoteker på Løveapoteket i Ålborg, hvor hun selv var ansat. I begyndelsen lykkedes det hende at skjule, at hun var gift med chefen. Hun ville undgå at indtage en særstilling på apoteket. Parret fik fire sønner i løbet af perioden 1939-45.

Lokalt engagerede KR sig både i kvindesag og partipolitik og havde mange bestyrelsesposter. I 1946 var hun medstifter af Kvindernes Discussionsklub i Ålborg, og 1950 blev hun formand for Dansk Kvindesamfunds (DK) Ålborgkreds. KR tog bl.a. 1951 initiativ til at oprette en social rådgivningsklinik i byen, og hun indførte genoptræningskurser for kvinder, der havde været borte fra arbejdsmarkedet. Hun var meget optaget af kønnenes lige muligheder for uddannelse med samme indhold, fx teknisk og matematisk kunnen, især når det gjaldt kvinderne fra de store årgange i 1950’erne, som man frygtede ville falde helt ud af arbejdsmarkedet. I 1956 blev hun landsformand for DK efter et år i fællesstyrelsen. Hun var den første formand, der kom fra Jylland, og spekulationerne kredsede om, hvorvidt hun kunne forene sit arbejde i Ålborg med varetagelse af posten. KR passede dog formandshvervet med flid sammen med sit fuldtidsjob på apoteket. For KR var kvindesag også samfundssag, og i hendes tid satte DK ind på en bred front, fx pigers frie uddannelsesvalg, oprettelse af børnehaver, ophævelse af sambeskatning og valg af flere kvinder til de politiske organer. Hun var en flittig og arbejdsom formand, der besøgte mange kredse og dermed bidrog til en tættere kontakt mellem lokalafdelingerne og ledelsen.

KR forlod posten som landsformand, da hun i 1958 blev valgt ind i Ålborg byråd for Det Konservative Folkeparti. Her sad hun indtil 1966 og var medlem af mange udvalg, bl.a. inden for skole- og sundhedsområdet. Efter at hun havde forladt byrådet, var hun 1970-80 formand for Ålborg Byorkesters bestyrelse. Arbejdet i DK fortsatte hun i fællesstyrelsen indtil 1961 og lokalt som formand for foreningens børnehave i Ålborg 1967-78. Hun var ligeledes optaget af internationale spørgsmål og sad i Nationalkomiteen for En Verden. I sit aktive liv blev hun støttet af sin mand, som hun også havde et fagligt fællesskab med, idet hun fortsatte sin ansættelse som provisor ved Løveapoteket. Forfatteren Edith Rode var en nær veninde, som hun brevvekslede med.

KRs engagement var drevet af en stærk retfærdighedssans. Hun mente, at kvinder havde en moralsk forpligtelse over for samfundet og hinanden til at bruge den uddannelse, som samfundet havde investeret i. Det var vigtigt selv at yde en indsats i tilværelsen. Når det gjaldt kvindesagen fandt hun, at den i høj grad kæmpede mod kvindernes egen passivitet og ligegyldighed, ikke nødvendigvis mod mændenes modstand.

Bente Jensen:

Senest redigeret=21 Mar 2018
     Karen Nielsine Jensen blev født 27 august 1911 i Helleshule, Kerte, Båg, Odense. Hun var datter af Anders Jensen og Hansine Cecilie Hansen. Karen Nielsine Jensen tog eksamen som cand. pharm. i 1937. Hun var i 1938 provisor på Løveapoteket i Ålborg. Karen blev gift 9 august 1938 i Vissenbjerg, Odense, Odense, med Gustav Emanuel Christian Rasmussen, søn af Carl Gustav Adolf Rasmussen og Eleonora Elise Jørgine Sørensen. Karen Nielsine Jensen var i 1958 konservativt byrådsmedlem i Ålborg. Hun døde 23 maj 1994 i Ålborg i en alder af 82 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Helleshule, Kerte, Båg, Odense
Far-Nat*Anders Jensen f. 13 Sep 1870
Mor-Nat*Hansine Cecilie Hansen f. 15 Maj 1880

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S208] Ingelise Poulsen, "Ingelise Poulsen," e-mail.

Gustav Anders Rasmussen1

M, f. 20 februar 1939, d. november 2006
Senest redigeret=16 Feb 2020
     Gustav Anders Rasmussen var Stud. Mag. Han blev født 20 februar 1939 i Ålborg. Han var søn af Gustav Emanuel Christian Rasmussen og Karen Nielsine Jensen. Gustav Anders Rasmussen døde november 2006 i en alder af 67 år.
Far-Nat*Gustav Emanuel Christian Rasmussen f. 22 Nov 1911, d. 7 Jan 1994
Mor-Nat*Karen Nielsine Jensen f. 27 Aug 1911, d. 23 Maj 1994

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Ingeborg Marie Nielsdatter Krog

K, f. 2 januar 1803, d. 14 december 1885
Senest redigeret=1 Maj 2009
     Ingeborg Marie Nielsdatter Krog blev døbt 2 januar 1803 i Vigsø, Hillerslev, Thisted.1 Hun var datter af Niels Christensen Krog og Kirsten Mortensdatter. Ingeborg blev gift 16 december 1831 i Ræhr, Hillerslev, Thisted, med Jens Andersen Vothborg, søn af Anders Christian Christensen Vothborg og Karen Kirstine Christensdatter Borup.1 Ingeborg Marie Nielsdatter Krog døde 14 december 1885 i Snedsted, Hassing, Thisted, i en alder af 82 år. Hun blev bisat fra Ræhr, Hillerslev, Thisted, 23 december 1885.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Pugdal, Ræhr, Hillerslev, Thisted2
Folketælling1840Pugdal, Ræhr, Hillerslev, Thisted3
Folketælling1845Ræhr, Hillerslev, Thisted4
Folketælling1850Nytorp, Ræhr, Hillerslev, Thisted5
Folketælling1880Ræhr, Hillerslev, Thisted6
Far-Nat*Niels Christensen Krog f. 26 Dec 1766, d. 14 Jun 1830
Mor-Nat*Kirsten Mortensdatter f. c 1767, d. 12 Dec 1862

Barn af Ingeborg Marie Nielsdatter Krog og Niels Christoffer Bjerregaard

Familie: Ingeborg Marie Nielsdatter Krog og Jens Andersen Vothborg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Andersen Vothborg, 40, Gift, , Huusmand, lever af Fiskerie, deels som Dagleier,
  Ingerborg Nielsdatter Krogh, 31, Gift, , hans Kone.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Andersen Vothborg, 45, Gift, , Huusmand og Fisker,
  Ingerborg Nielsdatter, 37, Gift, , hans Kone.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Andersen, 50, Gift, Indsidder og fisker, Ræhr, M
  Ingeborg Nielsdatter, 43, Gift, Hans kone [Jens Andersen], Ræhr, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Andersen Wolhborg, 56, Gift, Huusfader, Fisker, Her i Sognet
  Ingeborg Nielsdatter, 49, Gift, Hans kone, Her i Sognet.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Kjersten Poulsen født Jensen, 59, Enke, Her i Sognet
  Karen Kjerstine Poulsen, 20, Ugift, Her i Sognet

  Ingeborg Maria Jensen født Nielsen, 77, Enke, Vigsø Sogn.

Eliza Justine Jensen

K, f. 13 maj 1850, d. 28 marts 1862
Senest redigeret=4 Feb 2012
     Eliza Justine Jensen blev født 13 maj 1850 i Koed, Sønderhald, Randers. Hun var datter af Hans Jensen og Petrine Birgethe Villaume. Eliza Justine Jensen blev døbt 5 september 1850 i Koed, Sønderhald, Randers.1 Hun døde 28 marts 1862 i Koed, Sønderhald, Randers, i en alder af 11 år. Hun blev bisat fra Koed, Sønderhald, Randers, 6 april 1862.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Koed, Sønderhald, Randers3
Folketælling1860Koed, Sønderhald, Randers4
Far-Nat*Hans Jensen f. 17 Jun 1817, d. 1 Jul 1872
Mor-Nat*Petrine Birgethe Villaume f. 18 Feb 1818, d. 27 Okt 1858

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Koed
  1850, Kirkebog.
 2. [S3] , Koed
  1862, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 38, gift, Hyllested, Randers Amt, kirkesanger, skolelærer,
  Petrine Birgethe Villaume, 37, gift, Svendborg, hans kone
  Ernst Hans Peter Jernsen, 15, ugift, Hemmed, Randers Amt, deres børn
  Frederikke Christiane Margrethe Jensen, 13, do, Hemmed, Randers Amt, do
  Jens Frederich Eberhard Jensen, 10, do, do, do
  Laura Nicoline Jensen, 7, do, do, do
  Eliza Justine Jensen, do, Koed Sogn, do
  Theodor Marius Clausianus Jensen, do, do, do.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Hans Jensen, 49, enkemand, Hyllested, skolelærer og husfader
  Frederikke Christine Margrethe Jensen, 18, ugift, Hemmed, hans børn
  Jens Frederik Eberhard Jensen, 15, Do, Do, Do
  Laura Nicoline Jensen, 12, Do, Do, Do
  Eliza Justine Jensen, 10, Do, Koed, Do
  Theodor Marius Clausinius Jensen, 9, Do, Do, Do
  Dorthea Clausine Bøgh, 72, enke, Engelholm, Herslev v, Colding, Huusfaderens svigermoder.

Theodor Marius Clausinius Jensen

M, f. 31 januar 1852
Senest redigeret=26 Feb 2008
     Hans mellemnavn er usikkert.
Theodor Marius Clausinius Jensen blev født 31 januar 1852 i Koed, Sønderhald, Randers. Han var søn af Hans Jensen og Petrine Birgethe Villaume. Theodor Marius Clausinius Jensen blev døbt 28 marts 1852 i Koed, Sønderhald, Randers.1 Han blev konfirmeret 8 april 1866 i Marie Magdalene, Sønderhald, Randers.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Koed, Sønderhald, Randers3
Folketælling1855Koed, Sønderhald, Randers
Folketælling1860Koed, Sønderhald, Randers4
Folketælling1860Koed, Sønderhald, Randers
Folketælling1890Atterup, Grevinge, Ods, Holbæk
Far-Nat*Hans Jensen f. 17 Jun 1817, d. 1 Jul 1872
Mor-Nat*Petrine Birgethe Villaume f. 18 Feb 1818, d. 27 Okt 1858

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Koed
  1852, Kirkebog.
 2. [S3] , Koed kirkebog, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 38, gift, Hyllested, Randers Amt, kirkesanger, skolelærer,
  Petrine Birgethe Villaume, 37, gift, Svendborg, hans kone
  Ernst Hans Peter Jernsen, 15, ugift, Hemmed, Randers Amt, deres børn
  Frederikke Christiane Margrethe Jensen, 13, do, Hemmed, Randers Amt, do
  Jens Frederich Eberhard Jensen, 10, do, do, do
  Laura Nicoline Jensen, 7, do, do, do
  Eliza Justine Jensen, do, Koed Sogn, do
  Theodor Marius Clausianus Jensen, do, do, do.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Hans Jensen, 49, enkemand, Hyllested, skolelærer og husfader
  Frederikke Christine Margrethe Jensen, 18, ugift, Hemmed, hans børn
  Jens Frederik Eberhard Jensen, 15, Do, Do, Do
  Laura Nicoline Jensen, 12, Do, Do, Do
  Eliza Justine Jensen, 10, Do, Koed, Do
  Theodor Marius Clausinius Jensen, 9, Do, Do, Do
  Dorthea Clausine Bøgh, 72, enke, Engelholm, Herslev v, Colding, Huusfaderens svigermoder.

Gotfred Gotfredsen Fehn

M, f. 16 juli 1797, d. 3 maj 1836
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Gotfred Gotfredsen Fehn blev født 16 juli 1797 i Tårnby, Sokkelund, København. Han blev døbt 30 juli 1797 i Tårnby, Sokkelund, København. Gotfred blev gift 28 april 1822 i Tårnby, Sokkelund, København, med Sophie Dirchsen. Gotfred Gotfredsen Fehn døde 3 maj 1836 i Tårnby, Sokkelund, København, i en alder af 38 år. Han blev bisat fra Tårnby, Sokkelund, København, 6 maj 1836.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Tårnby, Sokkelund, København1
Folketælling1834Tårnby, Sokkelund, København2

Barn af Gotfred Gotfredsen Fehn og Sophie Dirchsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Godtfried Albreth Feehn M Huusbonde 30 Gift 1
  Anne Trokmand K Hans Konne 28 Gift 1
  Godtfried Godtfried Feehn M Deres Børn 4 Ugift
  Karl Godtfried Feehn M Deres Børn 3 Ugift
  Threjn Godtfried Feehn K Deres Børn 1 Ugift
  Erich Peber M opholdende 84 Ugift Han gammel kongel. Skytte Karl.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Gotfred Gotfredsen, 36, Gift, , Inderste og Kurvemager,
  Sophie Dirchsen, 34, Gift, , hans Kone,
  Gotfred Gotfredsen, 9, Ugift, , deres Barn,
  Svend Gotfredsen, 6, Ugift, , deres Barn,
  Dirch Jansen, 59, Enkemand, , Huusmoderens Fader,.

Birgit Wilhelmsen1

K
Senest redigeret=16 Feb 2020

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Jan Christian Rasmussen1

M
Senest redigeret=18 Feb 2020
     Jan Christian Rasmussen er søn af Gustav Emanuel Christian Rasmussen og Karen Nielsine Jensen.
Far-Nat*Gustav Emanuel Christian Rasmussen f. 22 Nov 1911, d. 7 Jan 1994
Mor-Nat*Karen Nielsine Jensen f. 27 Aug 1911, d. 23 Maj 1994

Familie: Jan Christian Rasmussen og Hanne Mortensen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Frans Henrik Rasmussen1

M
Senest redigeret=18 Feb 2020
     Frans Henrik Rasmussen er søn af Gustav Emanuel Christian Rasmussen og Karen Nielsine Jensen.
Far-Nat*Gustav Emanuel Christian Rasmussen f. 22 Nov 1911, d. 7 Jan 1994
Mor-Nat*Karen Nielsine Jensen f. 27 Aug 1911, d. 23 Maj 1994

Børn af Frans Henrik Rasmussen og Birte Andersen

Børn af Frans Henrik Rasmussen og Lise la Cour

Familie: Frans Henrik Rasmussen og Anne Margrethe Dahl

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Gorm Frederik Rasmussen1

M
Senest redigeret=18 Feb 2020
     Gorm Frederik Rasmussen er søn af Gustav Emanuel Christian Rasmussen og Karen Nielsine Jensen.
Far-Nat*Gustav Emanuel Christian Rasmussen f. 22 Nov 1911, d. 7 Jan 1994
Mor-Nat*Karen Nielsine Jensen f. 27 Aug 1911, d. 23 Maj 1994

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Karen Themsen1

K
Senest redigeret=18 Feb 2020

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Birte Andersen1

K
Senest redigeret=18 Feb 2020

Børn af Birte Andersen og Frans Henrik Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Kirsten Larsen1

K, f. 1 august 1924, d. august 2005
Senest redigeret=19 Feb 2020
     Kirsten blev gift med Frede Johannes Rasmussen, søn af Carl Gustav Adolf Rasmussen og Eleonora Elise Jørgine Sørensen. Kirsten Larsen blev født 1 august 1924. Hun døde august 2005.

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Gerda Jensen1

K, f. 22 oktober 1916
Senest redigeret=20 Feb 2020
     Gerda Jensen blev født 22 oktober 1916 i Rantzausgade 25, Ålborg. Hun var datter af Jens Peter Christian Jensen og Christa Henriette Blichfeldt. Gerda Jensen blev døbt 18 februar 1917 i Katolsk-Apostolisk Kirke, Hadsundvej 75, Ålborg.2 Gerda blev gift 26 december 1938 i Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg, med Knud Thorvald Rasmussen, søn af Carl Gustav Adolf Rasmussen og Eleonora Elise Jørgine Sørensen.
Far-Nat*Jens Peter Christian Jensen f. 13 Sep 1878, d. 2 Mar 1936
Mor-Nat*Christa Henriette Blichfeldt f. 6 Nov 1884, d. 7 Nov 1977

Børn af Gerda Jensen og Knud Thorvald Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk
 2. [S3] , Opført i Budolfi Kirkebog, Kirkebog.

Jens Rasmussen1

M, f. 5 maj 1939, d. 12 december 2008
Senest redigeret=20 Feb 2020
     Jens Rasmussen blev født 5 maj 1939 i Ålborg. Han var søn af Knud Thorvald Rasmussen og Gerda Jensen. Jens Rasmussen blev døbt 9 juli 1939 i Ansgars Kirken, Vesterbro 1A, Ålborg. Han døde 12 december 2008 i en alder af 69 år.
Far-Nat*Knud Thorvald Rasmussen f. 26 Jul 1915, d. 19 Mar 1971
Mor-Nat*Gerda Jensen f. 22 Okt 1916

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Agnete Rasmussen1

K
Senest redigeret=20 Feb 2020
     Agnete Rasmussen er datter af Knud Thorvald Rasmussen og Gerda Jensen.
Far-Nat*Knud Thorvald Rasmussen f. 26 Jul 1915, d. 19 Mar 1971
Mor-Nat*Gerda Jensen f. 22 Okt 1916

Barn af Agnete Rasmussen og Hans Henrik Lauritzen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Elisabeth Rasmussen

K
Senest redigeret=21 Feb 2020
     Elisabeth Rasmussen er datter af Knud Thorvald Rasmussen og Gerda Jensen.
Far-Nat*Knud Thorvald Rasmussen f. 26 Jul 1915, d. 19 Mar 1971
Mor-Nat*Gerda Jensen f. 22 Okt 1916

Børn af Elisabeth Rasmussen og Jørgen Broch

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Svend Aage Langhorn1

M, f. 7 juni 1918
Senest redigeret=8 Mar 2020
     Svend Aage Langhorn blev født uden for ægteskab 7 juni 1918 Teglgårdsvej 19, Bogense. Han var søn af Johannes Frederik Holler Langhorn og Agnes Marie Marsk-Andersen. Svend Aage Langhorn blev døbt 17 juni 1918 i Bogense.2 Han tog eksamen som student i 1937. Han tog eksamen som cand. polyt. i 1943 i København.3 Han var december 1943 civilingeniør i Laur. Knudsen, København.3 Svend blev gift 29 december 1943 i Nørresundby med Frida Charlotte Rasmussen, datter af Carl Gustav Adolf Rasmussen og Eleonora Elise Jørgine Sørensen. Svend Aage Langhorn var august 1944 civilingeniør på Hjørring Kommunale Elværlk.3 Han var 1 april 1947 civilingeniør i Himmerlands Elektricitetsforsyning.3 Han var april 1954 direktør for Himmerlands Elektricitetsforsyning. Han gik på pension i 1988.

Folketællinger og boliger

Folketælling1925Villa Uranienborg, Hasseris Villaby, Hasseris, Hornum, Ålborg4
Far-Nat*Johannes Frederik Holler Langhorn f. 28 Apr 1862, d. 25 Okt 1930
Mor-Nat*Agnes Marie Marsk-Andersen f. 11 Jul 1889, d. 23 Sep 1966

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S617] Ingeniøren, online.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Karsten Holler Langhorn1,2

M
Senest redigeret=8 Mar 2020
     Karsten Holler Langhorn er søn af Svend Aage Langhorn og Frida Charlotte Rasmussen.
Far-Nat*Svend Aage Langhorn f. 7 Jun 1918
Mor-Nat*Frida Charlotte Rasmussen f. 4 Apr 1917

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk
 2. [S153] Jan Ebert, Danske Civil- og akademiingeniører 1992.

Jørgen Holler Langhorn1

M
Senest redigeret=8 Mar 2020
     Jørgen Holler Langhorn er søn af Svend Aage Langhorn og Frida Charlotte Rasmussen.
Far-Nat*Svend Aage Langhorn f. 7 Jun 1918
Mor-Nat*Frida Charlotte Rasmussen f. 4 Apr 1917

Barn af Jørgen Holler Langhorn og Anne Marie Sjølander Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Gertrud Holler Langhorn1,2

K
Senest redigeret=8 Mar 2020
     Gertrud Holler Langhorn er datter af Svend Aage Langhorn og Frida Charlotte Rasmussen.
Far-Nat*Svend Aage Langhorn f. 7 Jun 1918
Mor-Nat*Frida Charlotte Rasmussen f. 4 Apr 1917

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk
 2. [S265] LinkedIn, online http://www.linkedin.com