Virginie Peschard

K
Senest redigeret=30 Jan 2008

Johan Zandersen Dich

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Johan Zandersen Dich og Trine Hansdatter Desin

Trine Hansdatter Desin

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Trine Hansdatter Desin og Johan Zandersen Dich

Mette Lise Rehling Kofoed1

K
Senest redigeret=27 Feb 2012
     Mette Lise Rehling Kofoed var datter af Alfred Albert Kofoed og Johanne Fischer.
Far-Nat*Alfred Albert Kofoed
Mor-Nat*Johanne Fischer

Børn af Mette Lise Rehling Kofoed og Eric Christian Steen

Kildehenvisninger

 1. [S410] Lauegaardsfamilien, online http://www.lauegaardsfamilien.dk/

Knud Steen Wøldike

M
Senest redigeret=21 Aug 2016
     Knud Steen Wøldike var søn af Knud Hjalmar Wøldike og Anna Harriet Steen.
Far-Nat*Knud Hjalmar Wøldike
Mor-Nat*Anna Harriet Steen

Familie: Knud Steen Wøldike og Lily (?)

Ejnar Steen Wøldike

M
Senest redigeret=22 Okt 2016
     Ejnar Steen Wøldike var søn af Knud Hjalmar Wøldike og Anna Harriet Steen.
Far-Nat*Knud Hjalmar Wøldike
Mor-Nat*Anna Harriet Steen

Knud Wøldike Schmith1

M
Senest redigeret=3 Aug 2010
     Knud Wøldike Schmith var søn af Kaj Gustav Wøldike Schmith og Esther Rigmor Skjoldager.
Far-Nat*Kaj Gustav Wøldike Schmith
Mor-Nat*Esther Rigmor Skjoldager

Kildehenvisninger

 1. [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, Juridisk Stat 1981.

Hans Henrik Bentzen1

M
Senest redigeret=25 Okt 2007
     Hans Henrik Bentzen var søn af Bent Bentzen og Johanne Christence Normann.
Far-Nat*Bent Bentzen
Mor-Nat*Johanne Christence Normann

Familie: Hans Henrik Bentzen og Cecilie Catharina Hellesen

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Cecilie Catharina Hellesen1

K
Senest redigeret=30 Okt 2007

Familie: Cecilie Catharina Hellesen og Hans Henrik Bentzen

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Else Margrethe Bentzen1

K
Senest redigeret=25 Okt 2007
     Else Margrethe Bentzen var datter af Bent Bentzen og Johanne Christence Normann.
Far-Nat*Bent Bentzen
Mor-Nat*Johanne Christence Normann

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Andreas Bentzen1

M
Senest redigeret=25 Okt 2007
     Andreas Bentzen var søn af Bent Bentzen og Johanne Christence Normann.
Far-Nat*Bent Bentzen
Mor-Nat*Johanne Christence Normann

Kildehenvisninger

 1. [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Birte Tove Saugman

K
Senest redigeret=31 Mar 2018
     Birte Tove Saugman var datter af Emanuel Andreas Gottfred Saugman og Esther Lehmann.
Far-Nat*Emanuel Andreas Gottfred Saugman
Mor-Nat*Esther Lehmann

Familie: Birte Tove Saugman og Carsten Friis Jespersen

Jørgen Sørensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Jørgen Sørensen og Anne Svendsdatter

Anne Svendsdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Anne Svendsdatter og Jørgen Sørensen

Cathrina Handewitt

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Cathrina Handewitt og Abraham Jacobsen Kall

Eric Christian Steen1

M
Senest redigeret=31 Mar 2018
     Eric Christian Steen var søn af Hans Christian Georg Steen og Ellen Margrethe Brynhilde Hansen.
Far-Nat*Hans Christian Georg Steen
Mor-Nat*Ellen Margrethe Brynhilde Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S410] Lauegaardsfamilien, online http://www.lauegaardsfamilien.dk/

Poul Kristen Ottosen1

M
Senest redigeret=8 Mar 2020

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Anne Marie Sjølander Nielsen1

K
Senest redigeret=8 Mar 2020

Barn af Anne Marie Sjølander Nielsen og Jørgen Holler Langhorn

Kildehenvisninger

 1. [S108] Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk

Carl Emil Laurentzius Lesse

M
Senest redigeret=12 Maj 2011

Barn af Carl Emil Laurentzius Lesse og Oline Maria Ulrikke Olsen

Oline Maria Ulrikke Olsen

K
Senest redigeret=11 Mar 2014

Barn af Oline Maria Ulrikke Olsen og Carl Emil Laurentzius Lesse

Vibeke Marckmann

K
Senest redigeret=21 Sep 2016
     Vibeke Marckmann er datter af Otto Lave Wilhelm Marckmann og Merete Segelcke.
Far-Nat*Otto Lave Wilhelm Marckmann
Mor-Nat*Merete Segelcke

Børn af Vibeke Marckmann og Niels Bech-Bruun

Elsebet Marckmann

K
Senest redigeret=11 Mar 2018
     Elsebet Marckmann er datter af Otto Lave Wilhelm Marckmann og Merete Segelcke.
Far-Nat*Otto Lave Wilhelm Marckmann
Mor-Nat*Merete Segelcke

Børn af Elsebet Marckmann og Lorens Weddig Borg

Anette Birgitte Marckmann

K
Senest redigeret=21 Sep 2016
     Anette Birgitte Marckmann er datter af Otto Lave Wilhelm Marckmann og Merete Segelcke.
Far-Nat*Otto Lave Wilhelm Marckmann
Mor-Nat*Merete Segelcke

Carthon Kristoffer Valdemar Nyholm1

M
Senest redigeret=14 Apr 2014

Barn af Carthon Kristoffer Valdemar Nyholm og Jenny Augusta Risting

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Nyholm, Carthon Christopher Valdemar, f. 30. Juni 1829 i Nyborg, d. 16. Maj 1912 i Søllerød, S. af Sogne- og Garnisonspræst Christopher N. og Jacobine Christiane Høyberg. G. 1° 1. Aug. 1857 i Kbh. (Garn.) Rosaline Schrøder, f. 19. Juli 1834 sst. (Petri), d. 12. Aug. 1865 sst., (Holmens), D. af Hofjuvelerer, Kaptajn Conrad Christian Frederik S. og Louise Christine Lundberg. G. 2° 12. Juli 1867 i Christiania (Trefoldigheds) Jenny Augusta Risting, i. 28. Maj 1844 i Drammen, d. 30. Novbr. 1920 i Kbhvn. (Jac), D. af Grosserer, Skibsreder Jonas R. og Gustava Ørby.
  1847 Student, Sorø, 13. Juni 1853 cand. jur. (1. 1.), s. A. Manuduktør og Volontør i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 22. Juni 1856 virkelig Auditør, tjg. ved 3. Dragonrgmt. i Aarhus, 23. Feb. 1857 (fra 1. Marts) tjg. ved samtlige den Høj estkommanderende i Altona og Wandsbeck underlagte Afdelinger (bl. a. 20. Batl.) saavelsom ved det holstenske Grænsetold-Gendarmeri, 24. Marts 1862 tjg. ved 4., 13., 17. og 22. Infanteribatl., Kbh., 29. Juni s. A. Overauditør, 19. Juni 1863 (fra 1. Juli) Assessor i Kbh.s Kriminal- og Politiret, 5. Marts 1864 - 28. Juli 1866 Medl. af Rigsraadets Folketing (Svendborg Amts 1. Kr. (Nyborg)), 7. Juni 1864- 20. Sep. 1872 Medl. af Folketinget for samme Kreds, 14. Feb. 1871 frasagt sig Titlen af Overauditør, 26. Feb. 1876 Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 3. Feb. 1877 R. af Dbg., 4. Nov. 1881 Assessor i Højesteret, 25. Juni 1884-28. Jan. 1887 Medl. af Folketinget (Kbh.s Amts 1. Kr. (Frbg.)), 8. Apr. 1888 Dbm., 28. Juli 1894 K2. af Dbg., 14. Maj 1900 Kl. af Dbg., 26. Apr. 1905 S. K. af Dbg., 19. Juni 1907 Justitiarius i Højesteret, 25. Okt. 1909 (fra 31. s. M.) Afsk., 3. Nov. s. A. ekstraord. Assessor i Højesteret.
  Medstifter af Martsforeningen 1864, 1865 af Nordisk Samfund, senere Medl. af dettes Bestyr.; 1864-65 Repræsentant i Dansk Folkeforen.; 2. Feb. 1866 Medl. af Komm. vedr. Landets samlede Forsvarsvæsen, 28. Feb. 1868 af Komm. vedr. Retsplejens Omordning; 10. Apr. 1880-9. Dec. 1889 Medl. af og Form. for Bestyr, for Soransk Samfund; 1887 Form. for en politisk Diskussionsklub »Den ny Martsforen. «; 11. Maj 1892 Medl. af Komm. vedr. Retsreformen; 1897 Form. for Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings A/S af 1897, 1898 till. for Repræsentantskabet for Nordisk Ulykkesforsikrings A/S af 1898; 10. Maj 1900 Medl. af Komm. ang. den militære Retsplejes Omordning; Medl. af Komm. ang. Vallø og Vemmetofte Klostres Forhold; 1909 Form. for Bestyr, for Nyt genealogisk Institut.
  Juridisk og politisk Forfatter.
  Søn: Holger Christopher Konrad Karl Hunderup Nyholm. Broder: Axel Nyholm.

Jenny Augusta Risting

K
Senest redigeret=18 Feb 2012

Barn af Jenny Augusta Risting og Carthon Kristoffer Valdemar Nyholm

Jørgen Ohlsen

M
Senest redigeret=31 Mar 2018

Barn af Jørgen Ohlsen og Jytte Hviid Christensen

Jytte Hviid Christensen

K
Senest redigeret=31 Mar 2018

Barn af Jytte Hviid Christensen og Jørgen Ohlsen

Henry Clay Rizer

M
Senest redigeret=7 Aug 2013

Barn af Henry Clay Rizer og Clara Isabelle Jansen

Clara Isabelle Jansen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Clara Isabelle Jansen og Henry Clay Rizer

Else Due-Petersen1

K
Senest redigeret=26 Feb 2018
     Else Due-Petersen var datter af Peter Due-Petersen og Christiane Bach.
Far-Nat*Peter Due-Petersen
Mor-Nat*Christiane Bach

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk