Christen Jørgensen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Christen Jørgensen var søn af Jørgen Eschildsen og Maren Nielsdatter.
Far-Nat*Jørgen Eschildsen
Mor-Nat*Maren Nielsdatter

Christen Madsen

M
Senest redigeret=2 Aug 2020

Barn af Christen Madsen og Ane Malene Hansdatter

Ane Malene Hansdatter

K
Senest redigeret=2 Aug 2020

Barn af Ane Malene Hansdatter og Christen Madsen

Peder Andersen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016

Barn af Peder Andersen og Kirsten Pedersdatter

Kirsten Larsdatter

K
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Kirsten Larsdatter var datter af Lars Christensen og Bodil Jensdatter.
Far-Nat*Lars Christensen
Mor-Nat*Bodil Jensdatter

Barn af Kirsten Larsdatter og Niels Rasmussen

Kirsten Pedersdatter

K
Senest redigeret=10 Sep 2016

Barn af Kirsten Pedersdatter og Peder Andersen

Anders Jensen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Anders Jensen var søn af Jens Madsen og Lisbeth Poulsdatter.
Far-Nat*Jens Madsen
Mor-Nat*Lisbeth Poulsdatter

Barn af Anders Jensen og Sophie Danielsdatter

Sophie Danielsdatter

K
Senest redigeret=1 Sep 2016
     Sophie Danielsdatter var datter af Daniel Pedersen og Dorthe Nielsdatter.
Far-Nat*Daniel Pedersen
Mor-Nat*Dorthe Nielsdatter

Barn af Sophie Danielsdatter og Anders Jensen

Ane Dorthea Hansen

K
Senest redigeret=1 Sep 2016
     Ane Dorthea Hansen var datter af Hans Rasmussen og Lisbeth Andersdatter.
Far-Nat*Hans Rasmussen
Mor-Nat*Lisbeth Andersdatter

Rasmus Daniel Hansen

M
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Rasmus Daniel Hansen var søn af Hans Rasmussen og Lisbeth Andersdatter.
Far-Nat*Hans Rasmussen
Mor-Nat*Lisbeth Andersdatter

Barn af Rasmus Daniel Hansen og Ane Kirstine Petersen

Mads Otto Hansen

M
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Mads Otto Hansen var søn af Hans Rasmussen og Lisbeth Andersdatter.
Far-Nat*Hans Rasmussen
Mor-Nat*Lisbeth Andersdatter

Ane Kirstine Petersen

K
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Ane Kirstine Petersen var datter af Peter Hansen og Ane Jensdatter.
Far-Nat*Peter Hansen
Mor-Nat*Ane Jensdatter

Barn af Ane Kirstine Petersen og Rasmus Daniel Hansen

Peter Frimodt Hansen

M
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Peter Frimodt Hansen var søn af Rasmus Daniel Hansen og Ane Kirstine Petersen.
Far-Nat*Rasmus Daniel Hansen
Mor-Nat*Ane Kirstine Petersen

Familie: Peter Frimodt Hansen og Amanda Jørgensen

Peter Hansen

M
Senest redigeret=2 Sep 2016

Barn af Peter Hansen og Ane Jensdatter

Peder Sørensen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Peder Sørensen var søn af Søren Pedersen og Bodil Nielsdatter.
Far-Nat*Søren Pedersen
Mor-Nat*Bodil Nielsdatter

Familie: Peder Sørensen og Ane Margrethe Madsen

Søren Pedersen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016

Barn af Søren Pedersen og Bodil Nielsdatter

Bodil Nielsdatter

K
Senest redigeret=10 Sep 2016

Barn af Bodil Nielsdatter og Søren Pedersen

Rasmus Pedersen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Rasmus Pedersen var søn af Peder Sørensen og Lise Dorthe Rasmusdatter.
Far-Nat*Peder Sørensen
Mor-Nat*Lise Dorthe Rasmusdatter

Karen Rasmusdatter

K
Senest redigeret=10 Sep 2016

Barn af Karen Rasmusdatter og Niels Peder Sørensen

Ane Jensdatter

K
Senest redigeret=2 Sep 2016

Barn af Ane Jensdatter og Peter Hansen

Daniel Pedersen

M
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Daniel Pedersen var søn af Peder Danielsen og Lucie Andreasen.
Far-Nat*Peder Danielsen
Mor-Nat*Lucie Andreasen

Barn af Daniel Pedersen og Dorthe Nielsdatter

Dorthe Nielsdatter

K
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Dorthe Nielsdatter var datter af Niels Mikkelsen og Karen Nielsen.
Far-Nat*Niels Mikkelsen
Mor-Nat*Karen Nielsen

Barn af Dorthe Nielsdatter og Daniel Pedersen

Jens Madsen

M
Senest redigeret=2 Aug 2020

Lisbeth Poulsdatter

K
Senest redigeret=2 Aug 2020

Børn af Lisbeth Poulsdatter og Jens Madsen

Hans Larsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Hans Larsen og Ane Hansdatter

Anna Kristine Marie Pedersen

K
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Anna Kristine Marie Pedersen var datter af Jens Pedersen og Bodil Marie Pedersen.
Far-Nat*Jens Pedersen
Mor-Nat*Bodil Marie Pedersen

Jacob Clausen

M
Senest redigeret=17 Mar 2013
     Jacob Clausen var søn af Claus Olsen og Maren Jacobsen.
Far-Nat*Claus Olsen
Mor-Nat*Maren Jacobsen

Familie: Jacob Clausen og Gertrud Gregersdatter

Claus Olsen

M
Senest redigeret=28 Nov 2010

Barn af Claus Olsen og Maren Jacobsen

Niels Mikkelsen

M
Senest redigeret=28 Okt 2010

Barn af Niels Mikkelsen og Karen Nielsen