Fanny Sidenius

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Fanny Sidenius var datter af Laurids Nicolai Balslev Sidenius og Emma Adelaide Sidenius.
Far-Nat*Laurids Nicolai Balslev Sidenius
Mor-Nat*Emma Adelaide Sidenius

Agnes Sidenius

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Agnes Sidenius var datter af Laurids Nicolai Balslev Sidenius og Emma Adelaide Sidenius.
Far-Nat*Laurids Nicolai Balslev Sidenius
Mor-Nat*Emma Adelaide Sidenius

Otto Christian Ramus Sidenius

M
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Otto Christian Ramus Sidenius var søn af Laurids Nicolai Balslev Sidenius og Emma Adelaide Sidenius.
Far-Nat*Laurids Nicolai Balslev Sidenius
Mor-Nat*Emma Adelaide Sidenius

Familie: Otto Christian Ramus Sidenius og Inger (?)

William Edward Erichsen

M
Senest redigeret=3 Maj 2016
     William Edward Erichsen var søn af William Theodor Erichsen og Rose Catherine Jones.
Far-Nat*William Theodor Erichsen
Mor-Nat*Rose Catherine Jones

Barn af William Edward Erichsen og Ada Gladys Friend

Kildehenvisninger

 1. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Lis Tove Jørgensen1

K
Senest redigeret=17 Mar 2011
     Lis Tove Jørgensen var datter af William Johannes Most Jørgensen og Mary Jensen.
Far-Nat*William Johannes Most Jørgensen
Mor-Nat*Mary Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S426] Babette Bentley, "Herman Wøldikes efterkommere," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Marie Olsen

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Marie Olsen var datter af August Olsen og Nikoline Kirstine Rass.
Far-Nat*August Olsen
Mor-Nat*Nikoline Kirstine Rass

Eline Christiane Nielsen

K
Senest redigeret=24 Jan 2020
     Eline Christiane Nielsen var datter af P. Chr. Nielsen.
Far-Nat*P. Chr. Nielsen

Ane Elisabeth Møller

K
Senest redigeret=5 Jan 2010
     Ane Elisabeth Møller var datter af Peter Lauritsen Møller og Margrethe Cathrine Augusta von Prangen.
Far-Nat*Peter Lauritsen Møller
Mor-Nat*Margrethe Cathrine Augusta von Prangen

Familie: Ane Elisabeth Møller og Hans Jacob Mehl

Bobby Gebert

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Bobby Gebert er søn af Leopold Goldstein og Tatiana Erika Itkis.
Far-Nat*Leopold Goldstein
Mor-Nat*Tatiana Erika Itkis

Hertha Johanne Agnethe Jensen

K
Senest redigeret=20 Aug 2016
     Hertha Johanne Agnethe Jensen var datter af Hans Kristian Laurits Jensen og Betty Marie Hansen.
Far-Nat*Hans Kristian Laurits Jensen
Mor-Nat*Betty Marie Hansen

Børn af Hertha Johanne Agnethe Jensen og Tage Wøldike Schmith

Maria Annette Dorthea Tiedemann

K
Senest redigeret=18 Nov 2009

Friderica Augusta Ehrhardt1

K
Senest redigeret=1 Apr 2010
     Friderica Augusta Ehrhardt var datter af Frantz Engelbrecht Ehrhardt og Sophie Elisabeth Borchhorst.
Far-Nat*Frantz Engelbrecht Ehrhardt
Mor-Nat*Sophie Elisabeth Borchhorst

Barn af Friderica Augusta Ehrhardt og Johan Rehling

Kildehenvisninger

 1. [S36] H. Hjorth Nielsen, Familien Rehling.

Peter Johan Monrad Galthen

M
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Peter Johan Monrad Galthen var søn af Peter Johan Monrad Galthen og Eline Christiane Nielsen.
Far-Nat*Peter Johan Monrad Galthen
Mor-Nat*Eline Christiane Nielsen

Familie: Peter Johan Monrad Galthen og Marie Caroline Frederikke Gottfredsen

Arne Gunnar Wøldike Schmith1

M
Senest redigeret=18 Jun 2017
     Arne Gunnar Wøldike Schmith var søn af Gunnar Wøldike Schmith og Marie Olsen.
Far-Nat*Gunnar Wøldike Schmith
Mor-Nat*Marie Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, SCHMITH Ame Wøldike forlagsdirektør; f. 13/11 1912 i Kbh; søn af grosserer Gunnar Wøldike Schmith (død 1973) og hustru Marie f. Olsen; gift 16/6 1945 m. Lis Tove J., f. 2/7 1923, datter af maskinmester William Jørgensen og hustru Mary f. Jensen.

  Udgået fra Schneekloths skole; i lære hos kgl. hofboghandler Andreas Fred. Høst & Søn 1928-33; medhjælper i Boghallen, Alfred G Hassing 1933-39, Magasin du Nords bogafd. 1939-43; forlagssekr. på Grafisk Forlag 1943-45, forlagsleder 1945-61; indehaver af Bernhard E Kleins Boghandel fra 1958; direktør på Forlaget Spektrum A/S 1961-68, på Martins Forlag 1969, på Wøldikes Forlag sept. 1969.

Edith Josepha Ester Moritz

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Edith Josepha Ester Moritz var datter af Nicolai Joseph Moritz og Marie Margrethe Meyer.
Far-Nat*Nicolai Joseph Moritz
Mor-Nat*Marie Margrethe Meyer

Børn af Edith Josepha Ester Moritz og Mogens Anker Wøldike

Tage Wøldike Schmith1

M
Senest redigeret=20 Aug 2016
     Tage Wøldike Schmith var søn af Gunnar Wøldike Schmith og Marie Olsen.
Far-Nat*Gunnar Wøldike Schmith
Mor-Nat*Marie Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, SCHMITH Tage Wøldike direktør, Ri.; f. 10/6 1915 i Kbh; søn af grosserer Gunnar Wøldike Schmith (død 1973) og hustru Marie f. Olsen; gift 19/12 1953 m. Hertha S., f. 2/5 1921 i Kildebrønde, datter af gårdejer Laurits Jensen og hustru Betty f. Hansen.

  Student (Schneekloths skole) 1933; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni s. å.; filialtjeneste i Dairen (Manchuriet). Tientsin, Shanghai, Karachi, Madras og Bombay 1937-61, filialdir. i Tientsin 1946-53. Karachi 1954-55. Madras 1956; adm. direktør for kompagniets virksomhed i Indien samt for medicinalfabriken Dumex Ltd. 1956; underdir. ved hovedkontoret i Kbh 1961, adm. direktør 1964.

  Medl. af bestyrelsen for The East Asiatic Co. (India) Private Ltd., Bombay, Précision Bearings India Ltd., Bombay, Turner, Hoare & Co. Ltd., Bombay, Tahsis Company Ltd., Vancouver, Dumex Ltd., Thailand, Indonesien og Malaya, Natal Oil & Soap Industries (Pty.) Ltd.. Durban.Robal Textiles Pty. Ltd., Melbourne, Oelmühle Hamburg A. G„ Hamburg, Neckelmann (S.A.) (Pty.) Ltd., Hammarsdale, Dansk Sojakagefabrik A/S, A/S Nakskov Skibsværft, A/S Kaj Neckelmann, Silkeborg, A/S Silkeborg Textilfarveri, A/S Varde Staalværk, A/S Burmeister & Wain's Motor- og Maskinfabrik af 1971, ScanDutch, Kbh, ScanAustral Høvik, Johnson ScanStar, Stockholm, ISA Internationale Schiffahrts-Agentur, Hamburg, Alfragt A/S, Kbh. Formand for Danmarks Rederiforening.

Jens Peter Larsen1,2

M
Senest redigeret=23 Jan 2020
     Jens Peter Larsen var søn af Rasmus Peder Christian Larsen og Termanne Husted.
Far-Nat*Rasmus Peder Christian Larsen
Mor-Nat*Termanne Husted

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, LARSEN Jens Peter Professor, Dr. phil.; f. 14. Juni 1902 paa Frdbg.; Søn af Afdelingsingeniør R Larsen (død 1922) og Hustru Termanne f. Husted (død 1947); gift (10. Jan. 1948) m. Ruthj L., f. 12. Okt. 1924 i Kbhvn., Datter af Dirigent, Organist Mogens Woldike (se denne). Student (Schneekloths Skole) 1920; Organisteks. 1923; mag. art. (Musikvidenskab) 1928; Dr. phil. 1939; Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitet 1928; Lektor 1939, Professor i Musikvidenskab 1945: Bestyrer for Kbhvns Universitets musikvidenskabelige Laboratorium; Organist ved Vangede Kirke 1930 -45; Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet 1933, Lektor smstds 1943. Næstformand i Samfundet Dansk Kirkesang. Litterære Arbejder: Messetoner (1935); Die Haydn Überlieferung (Disputats.1939); Drei Haydn Katalopre (1941); Weyses Sange (1942); Medudgiver af Forslag til en dansk Højesseliturgi (1943); Tidsskriftartikler, forskellige praktiske Udgaver af Kirkemusik m. m.
 2. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Larsen, Jens Peter, professor. F. 14. 6. 1902 Frbg. (F: afdelingsingeniør R. L. og Termanna Husted). G. 10. 1. 1948 Kbh. m. stud. mag. Ruth Wöldike, f. 12. 10. 1924 Frbg. (F: dirigent, organist mag. art. Mogens W. og Edith Moritz). — St. (m) Schneekloth 1920, organisteks. 1923, m. a. 1928 (mus. vid.), dr. phil. 1939, stud.rejser Berlin, Wien, Budapest, Paris, London m. fl. 1931—37, 1946—51. — Undervisn.ass. i mus.vid. v. Kbh. Univ. 1. 9. 1928, lkt. sst. 1. 4. 1939, ekstraord. prof, i mus.vid. sst. 1. 4. 1945; till, organist v. Vangede kirke 1. 10. 1930 —45, lærer i messesang v. Pastoralsem. 1. 9. 1933, lkt. sst. 1943, best. af Musikvid. Lab.
  1949. — Form. f. de musikstud. 1934, 1939 —40, medl. af: Udgiverkreds f. Folke- og Skolemus. 1934, Musikrådet, best. f. Musik - hist. Mus., Komm. t. Afh. af musikpæd. eks., næstform. i samfundet Da. Kirkesang. — Litt, virks: Messetoner, 1935; Die Haydn Überlieferung (disp. 1939); Drei Haydn-Kataloge, 1941; Weyses Sange, 1942; medudg. af Forslag til en dansk Højmesseliturgi, 1943, Haydn (Schlomanns Mus.leks.) ; hovedred, af Haydn Society Inc.’s (Boston, Wien) udgave af Haydns værker 1950 ff. ; udg. af kirkemusik m. m. ; tidsskr.art.Univ. Festskr. 1939; Da. biograf. Leks. ; Kraks blå bog.

Rasmus Nielsen

M
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Rasmus Nielsen var søn af Niels Jensen og Lisbeth Pedersdatter.
Far-Nat*Niels Jensen
Mor-Nat*Lisbeth Pedersdatter

Familie: Rasmus Nielsen og Maren Madsdatter

Ellen Marie Dinesen

K
Senest redigeret=12 Sep 2016
     Ellen Marie Dinesen var datter af Anders Dinesen til Gyldenholm og Severina Dorothea Kraft.
Far-Nat*Anders Dinesen til Gyldenholm
Mor-Nat*Severina Dorothea Kraft

Gunnar Wøldike Schmith

M
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Gunnar Wøldike Schmith var søn af Ivar Joachim Gustav Schmith og Martha Wøldike.
Far-Nat*Ivar Joachim Gustav Schmith
Mor-Nat*Martha Wøldike

Otto Michael Glahn

M
Senest redigeret=26 Nov 2009
     Otto Michael Glahn var søn af Adam Wilhardt Glahn og Andrea Bredenberg.
Far-Nat*Adam Wilhardt Glahn
Mor-Nat*Andrea Bredenberg

Nanna Sabine Wøldike Gade

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Nanna Sabine Wøldike Gade var datter af Niels Peter Andersen og Dorothea Elisabeth Wøldike.
Far-Nat*Niels Peter Andersen
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Wøldike

Anders Thorsager

M
Senest redigeret=13 Apr 2021
     Anders Thorsager er søn af Henning Thorsager og Anelise Larsen.
Far-Nat*Henning Thorsager
Mor-Nat*Anelise Larsen

Familie: Anders Thorsager og Laura Robin Humphreys

Emilia Tassia Winther Erichsen

K
Senest redigeret=10 Mar 2014
     Emilia Tassia Winther Erichsen er datter af Robert Erichsen og Annette Winther.
Far-Nat*Robert Erichsen
Mor-Nat*Annette Winther

Harald Koefoed Thorsager1,2,3

M
Senest redigeret=26 Dec 2019
     Harald Koefoed Thorsager var søn af Carl Nikolaj Jensen Thorsager og Anine Helene Kofoed.
Far-Nat*Carl Nikolaj Jensen Thorsager
Mor-Nat*Anine Helene Kofoed

Kildehenvisninger

 1. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.
 2. [S146] Hvem er hvem i Herrested, online http://www.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/nbNyborgLokalarkiv/nyeorbeksider/hvemerhvemiherrested.htm
 3. [S385] Jørgen H. Barfoed, Et centrum i periferien.
 4. [S535] Torben Juul Thorsager, "Torben Juul Thorsager," e-mail til Michael Erichsen, 2012.

Jørgen Thorsager Heilesen

M
Senest redigeret=16 Feb 2014
     Jørgen Thorsager Heilesen er søn af Henry Arne Heilesen og Sonja Skyum Jensen.
Far-Nat*Henry Arne Heilesen
Mor-Nat*Sonja Skyum Jensen

Familie: Jørgen Thorsager Heilesen og Annemarie Møller

Barn af Jørgen Thorsager Heilesen og Lene Strande Bech

Frederik Vestergaard1

M
Senest redigeret=11 Aug 2010
     Frederik Vestergaard er søn af Henrik Vestergaard og Marie Thorsager.
Far-Nat*Henrik Vestergaard
Mor-Nat*Marie Thorsager

Kildehenvisninger

 1. [S410] Lauegaardsfamilien, online http://www.lauegaardsfamilien.dk/