Emil Gottlieb

M
Senest redigeret=10 Jun 2017

Barn af Emil Gottlieb og Anna Elisabeth Jensen

Anna Elisabeth Jensen

K
Senest redigeret=21 Apr 2011

Barn af Anna Elisabeth Jensen og Emil Gottlieb

Lise Ingeborg Gottlieb

K
Senest redigeret=24 Sep 2016
     Lise Ingeborg Gottlieb er datter af Jens Gottlieb og Aase Ingeborg Larsen.
Far-Nat*Jens Gottlieb
Mor-Nat*Aase Ingeborg Larsen

Børn af Lise Ingeborg Gottlieb og Hans Hækkerup

Hans Hækkerup

M
Senest redigeret=24 Sep 2016
     Hans Hækkerup var søn af Per Christen Hækkerup og Karen Margrethe Hurup.
Far-Nat*Per Christen Hækkerup
Mor-Nat*Karen Margrethe Hurup

Per Christen Hækkerup

M
Senest redigeret=21 Apr 2011

Barn af Per Christen Hækkerup og Karen Margrethe Hurup

Karen Margrethe Hurup1

K
Senest redigeret=21 Apr 2011

Barn af Karen Margrethe Hurup og Per Christen Hækkerup

Kildehenvisninger

 1. [S183] Jytte Larsen, Kvindebiografisk Leksikon, Grete Hækkerup (1914 - 1995)
  Hækkerup, Karen Margrethe (Grete)

  1914-95, politiker.

  *4.4.1914 i Ålborg, †5.11.1995 i Herritslev sg.

  Forældre: redaktør Nicolaj Hurup (1881-1977) og Karoline Kirstine Kristensen (1889-1972).

  ~5.4.1939 med minister Per Christen H., *25.12.1915 i Ringsted, †13.3.1979 i Stubberup, Herritslev sg., s. af redaktør, politiker Hans Kristen H. og Petra Johanne Jensen Sandahl.

  Børn: Klaus (1943), Hans (1945), Niels (1948).

  Som datter af den radikale bladpioner og medstifter af Det Radikale Venstre Nicolaj Hurup voksede GH op i et politisk engageret hjem, hvor begge forældre også var optaget af kvindesagen. Men partipolitisk gik hun sine egne veje, for under indtryk af krisen og arbejdsløsheden i 1930’erne sluttede hun sig til Socialdemokratiet. Efter at have taget studentereksamen fra Horsens Statsskole i 1934 havde hun forskelligt kontorarbejde, bl.a. i Kbh.s skattedirektorat, hvor hun mødte sin ægtefælle Per H., der havde studenterjob i direktoratet. I de første år efter giftermålet helligede hun sig sit erhvervsarbejde og de efterhånden tre børn. Men efter at familien i 1950’erne flyttede til Nordsjælland, og børnene var vokset til, fulgte hun sin mand, der havde skabt sig en solid position i Folketinget, ind i politik, i første omgang som sognerådsmedlem i Lillerød 1954-63. Hendes kvindepolitiske engagement havde gjort hende til formand for Socialdemokratiets lokale kvindeudvalg, og i 1953 valgtes hun til formand for kvindeudvalget i Hillerødkredsen, som hun ledede til 1965. Hun var rejsesekretær med kvindeudvalgsarbejdet i hele landet som arbejdsområde fra 1958 til 1962, da hun blev ansat som sekretær på partikontoret. 1957-61 var hun tillige medlem af Socialdemokratiets forretningsudvalg.

  Fra 1962 havde GH været folketingskandidat, hun blev valgt 1964, faldt i 1966, kom ind som suppleant i 1970 og genvalgtes derefter frem til 1981. 1971 udpegedes hun til Folketingets første næstformand. Som sådan afløste hun undertiden den siddende formand, den radikale ?Karl Skytte, og hun vakte respekt ved sin rolige måde at lede de undertiden ophedede folketingsmøder på. Hun fortsatte sit kvindepolitiske arbejde, bl.a. som formand for et udvalg, der skulle undersøge, om det var lykkedes at styrke ligestillingen i partiet, som det var besluttet i forbindelse med nedlæggelse af de socialdemokratiske kvindeudvalg i 1969. Op til kongressen 1973 fremlagde udvalget en rapport, der dokumenterede, at kvinder stadig var uforholdsmæssigt ringe placeret i partiorganisationen og anbefalede mindstemål for kvinderepræsentationen på valglister såvel internt som ved offentlige valg. Det var forventet, at GH skulle efterfølge Skytte som formand i 1978. Socialdemokratiet foretrak imidlertid ?K.B. Andersen, hvad der var en stor skuffelse ikke blot for hende selv, men også for de mange, der i lyset af ligestillingsbestræbelserne gerne havde set en kvinde på denne post.

  Ud over sit politiske virke havde GH en række tillidsposter, bl.a. som medlem af Statens Husholdningsråd 1959-68 og Foreningen Nordens hovedstyrelse 1959-80. 1961 blev hun udpeget til at repræsentere Socialdemokratiet i AOFs (Arbejdernes Oplysningsforbund) forretningsudvalg, efter at partifællen •Klara Dupont i en periode havde været eneste kvinde. Endvidere havde hun fremtrædende poster inden for børne- og ungdomsforsorgen, bl.a. som medlem af Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg 1967-73. På hendes 60-års fødselsdag i 1974 oprettedes Grete og Per Hækkerups Uddannelsesfond, hvis midler skulle anvendes til uddannelse af tillidsmænd og -kvinder. Det Hækkerupske hjem, hvor også hendes fader tilbragte sine sidste år, havde med hende som samlingspunkt tidligt åbnet sig gæstfrit for unge socialdemokrater både fra ind- og udland. Ægtefællens død i 1979 efter lang tids sygdom ramte hende hårdt. Hun fik dog den tilfredsstillelse, at deres to ældste sønner Klaus H. og Hans H. som politikere videreførte familietraditionen.

  Foto i ABA, KB, Folketinget.

  Margrethe Spies (red.): Det var dengang, 1976.

  Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

  Karin Sandvad.

Peder Larsen

M
Senest redigeret=23 Apr 2011

Niels Andersen

M
Senest redigeret=18 Jan 2020

Barn af Niels Andersen og Birte Kirstine Nielsen

Birte Kirstine Nielsen

K
Senest redigeret=18 Jan 2020

Barn af Birte Kirstine Nielsen og Niels Andersen

Eline Kirstine Korsgaard

K
Senest redigeret=23 Apr 2011

Barn af Eline Kirstine Korsgaard og Peder Larsen

Elias Johannes Bernhard Nielsen

M
Senest redigeret=24 Jul 2020
     Elias Johannes Bernhard Nielsen var søn af Assar Emil Bernhard Nielsen og Anna Maria Sophia Erichsen.
Far-Nat*Assar Emil Bernhard Nielsen
Mor-Nat*Anna Maria Sophia Erichsen

Poul Ib Nielsen1

M
Senest redigeret=22 Jan 2020
     Poul Ib Nielsen var søn af Kamilla Vilhelmine Kristine Nielsen.
Mor-Nat*Kamilla Vilhelmine Kristine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Ib-Nielsen, Poul, kursusleder. F. 7. 7. 1904 Kbh. — St. (n) Bendixen 1923, c. m. 1929 (da. eng.) 1. k. 110 p. — Lærer v. Akad. Kurs. 1. 8. 1931, leder af Akad. Studenterkurs. 1. 8. 1948. — Medl. af st, f. Studenterkurs. Lærerforen. 1945.

Erik Ove Nielsen

M
Senest redigeret=26 Feb 2018
     Erik Ove Nielsen var søn af Kamilla Vilhelmine Kristine Nielsen.
Mor-Nat*Kamilla Vilhelmine Kristine Nielsen

Cecilie Esbernsdatter af Tersløse1

K
Senest redigeret=13 Dec 2007
     Cecilie Esbernsdatter af Tersløse var datter af Esbern Snare.
Far-Nat*Esbern Snare

Familie: Cecilie Esbernsdatter af Tersløse og Anders Grosen Ulfeldt

Barn af Cecilie Esbernsdatter af Tersløse

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Anders Grosen Ulfeldt1

M
Senest redigeret=21 Okt 2007

Familie: Anders Grosen Ulfeldt og Cecilie Esbernsdatter af Tersløse

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Esbern Snare1

M
Senest redigeret=14 Apr 2008
     Esbern Snare var søn af Asser Skjalmsen Rig og Inge Eriksdatter.
Far-Nat*Asser Skjalmsen Rig
Mor-Nat*Inge Eriksdatter

Familie: Esbern Snare og Holmfred (?)

Barn af Esbern Snare

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Holmfred (?)1

K
Senest redigeret=21 Okt 2007

Familie: Holmfred (?) og Esbern Snare

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Ingeborg (?)1

K
Senest redigeret=21 Okt 2007

Familie: Ingeborg (?) og Esbern Snare

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Helena (?)1

K
Senest redigeret=13 Dec 2007
     Helena (?) var datter af Guttorm (?)
Far-Nat*Guttorm (?)

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Guttorm (?)1

M
Senest redigeret=21 Okt 2007

Barn af Guttorm (?)

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Asser Skjalmsen Rig1

M
Senest redigeret=14 Apr 2008
     Asser Skjalmsen Rig var søn af Skjalm Hvide.
Far-Nat*Skjalm Hvide

Barn af Asser Skjalmsen Rig og Inge Eriksdatter

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Inge Eriksdatter1

K
Senest redigeret=10 Dec 2007
     Inge Eriksdatter var datter af Erik (?) og Cæcilia (?)
Far-Nat*Erik (?)
Mor-Nat*Cæcilia (?)

Barn af Inge Eriksdatter og Asser Skjalmsen Rig

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Skjalm Hvide1

M
Senest redigeret=9 Nov 2008

Børn af Skjalm Hvide

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Annelise Brinch Jansen1

K
Senest redigeret=26 Feb 2018
     Annelise Brinch Jansen er datter af Georg Kristian Oluf Jansen og Anna Brinch.
Far-Nat*Georg Kristian Oluf Jansen
Mor-Nat*Anna Brinch

Børn af Annelise Brinch Jansen og Poul Ib Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S499] Jørgen Brinck, online http://www.jbrinck.dk/

Erik (?)1

M
Senest redigeret=21 Okt 2007

Barn af Erik (?) og Cæcilia (?)

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Cæcilia (?)1

K
Senest redigeret=10 Dec 2007
     Cæcilia (?) var datter af Gottschalk (?) og Sigrid Svendsdatter.
Far-Nat*Gottschalk (?)
Mor-Nat*Sigrid Svendsdatter

Barn af Cæcilia (?) og Erik (?)

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Georg Kristian Oluf Jansen1

M
Senest redigeret=25 Apr 2011

Barn af Georg Kristian Oluf Jansen og Anna Brinch

Kildehenvisninger

 1. [S499] Jørgen Brinck, online http://www.jbrinck.dk/

Anna Brinch1

K
Senest redigeret=25 Apr 2011

Kildehenvisninger

 1. [S499] Jørgen Brinck, online http://www.jbrinck.dk/

Gottschalk (?)1

M
Senest redigeret=15 Feb 2008
     Gottschalk (?) var søn af Uto (?)
Far-Nat*Uto (?)

Barn af Gottschalk (?) og Sigrid Svendsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Sigrid Svendsdatter1

K
Senest redigeret=10 Dec 2007
     Sigrid Svendsdatter var datter af Kong Svend Estridsen af Danmark.
Far-Nat*Kong Svend Estridsen af Danmark

Barn af Sigrid Svendsdatter og Gottschalk (?)

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.