Ingeborg Esbernsdatter af Kalundborg

K, f. før 1195, d. 1267
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Ingeborg, --1267, Datter af Esbern Snare og dennes tredje Hustru, Helene, blev gift med den ansete Stormand Peder Strangesen (d. 1241). Medens han havde anfægtet Sorø Kloster i Besiddelsen af det Gods, som I.s Broder Johannes Marsk havde skjænket, viste Fru I. sig i sin Enkestand som Klosterets Velgjører. Med Samtykke af sine Frænder, blandt dem hendes Halvbroder Hertug Knud, tilskjødede hun det nemlig alt sit Gods i Bringstrup og Ørslev (1250). Ligeledes skal hun til Hellig Niels’ Ære have givet Aarhus Domkirke Gaver. I. kaldes i Reglen efter sin Faders Borg Kalundborg, hvor hun sad som mægtig Frue. Men under Spændingen mellem den danske Krone og Hertug Erik Abelsen, har I.s Søn Anders, fordum Abels Marsk, stillet sig paa Hertugens Side, i det han findes i hans Følge efter hans Sejer paa Lohede (1261), og I. selv har vel ogsaa været Abels Slægt gunstig; i alt Fald blev hun det næste Aar fordreven fra Kalundborg og døde i Slesvig 1267.

Hans Olrik.

Senest redigeret=3 Nov 2010
     Ingeborg blev gift med Peder Strangesen Ulfeldt. Ingeborg Esbernsdatter af Kalundborg blev født før 1195 i Sæbygård, Sæby, Løve, Holbæk.2 Hun var datter af Esbern Snare og Helena (?) Ingeborg Esbernsdatter af Kalundborg døde i 1267 i Slesvig, Gottorp.3
Far-Nat*Esbern Snare f. c 1127, d. 1204
Mor-Nat*Helena (?)

Barn af Ingeborg Esbernsdatter af Kalundborg og Peder Strangesen Ulfeldt

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Marie Stratmann1

K, f. cirka 1567, d. 1 juni 1587
Senest redigeret=27 Jul 2009
     Marie Stratmann blev født cirka 1567 i Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge. Marie blev gift i 1585 med Niels Lauritsen Arctander, søn af Lauritz Nielsen Arctander og Magdalene Sigvardsdatter. Marie Stratmann døde 1 juni 1587 i København døde i første barselsseng.

Barn af Marie Stratmann og Niels Lauritsen Arctander

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Jens Pedersen1

M, f. 1657, d. 1731
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Jens Pedersen var gårdmand i Dageløkke, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Jens blev gift med Anne Nielsdatter. Jens Pedersen blev døbt i 1657 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev født i 1657 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han var søn af Peder Jensen og Maren Svendsdatter. Jens Pedersen døde i 1731 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 7 september 1731.
Far-Nat*Peder Jensen f. c 1619, d. 1687
Mor-Nat*Maren Svendsdatter f. c 1620, d. 3 Sep 1686

Børn af Jens Pedersen og Anne Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S122] Bønder og andet godtfolk i 1700-tallets Asminderød sogn, online ukendt url.

Anne Hansdatter Buch1

K, f. cirka 1650, d. 12 december 1710
Senest redigeret=29 Okt 2007
     Anne blev gift med Peder Jensen Ravn. Anne Hansdatter Buch blev født cirka 1650 i Sommersted, Gram, Haderslev. Hun var datter af Hans Jacobsen Buch og Magdalene Nielsdatter Heniochus. Anne Hansdatter Buch døde 12 december 1710 i Skærup, Holmans, Vejle.
Far-Nat*Hans Jacobsen Buch f. c 1620, d. 26 Dec 1684
Mor-Nat*Magdalene Nielsdatter Heniochus f. 1620, d. e 1664

Familie: Anne Hansdatter Buch og Ingvard Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S159] Buch Puslespillet, online http://bransholm.homepage.dk/BuchFamilien.htm

Carsten Friis Fischer1,2

M
Senest redigeret=5 Apr 2009
     Carsten Friis Fischer er søn af Jørgen Friis Fischer og Grethe Thau.
Far-Nat*Jørgen Friis Fischer f. 18 Feb 1909, d. 12 Dec 1990
Mor-Nat*Grethe Thau

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S159] Buch Puslespillet, online http://bransholm.homepage.dk/BuchFamilien.htm

Grethe Thau

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Grethe Thau er datter af Martin Hansen Thau og Kirstine Jensen.
Far-Nat*Martin Hansen Thau f. 28 Jul 1887, d. 8 Maj 1979
Mor-Nat*Kirstine Jensen f. 24 Feb 1887, d. 15 Dec 1966

Jørgen Espersen

M, d. 1742
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Jørgen blev gift med Karen Hansdatter. Jørgen Espersen døde i 1742 i Nyker, Vester, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 22 februar 1743.1

Folketællinger og boliger

Bolig170001. Vg. Frostegård, Nyker, Vester, Bornholm

Barn af Jørgen Espersen og Karen Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jørgen Espersen, 1. Vg. Nyker.
  Karen Hansdatter. Laugv: Bror, Jep Hansen, 3. Sg. Nyker.
  5 søn. 4 døt.
  A: Jens Jørgensen, myndig, Rønne.
  B: Esper Jørgensen, Kong. Tj. Værge: Bror Peder Jørgensen.
  C: Hans Jørgensen, egen værge, rytter, Jylland. Værge: Bror, Jens Jørgensen.
  D: Peder Jørgensen, 1. Vg. Nyker.
  E: Abraham Jørgensen, egen Værge, ophold hos bror, Peder Jørgensen.
  F: Kiersten Jørgensdatter, død, var gm. Afg. Niels Sonnesen, Rø. 3 døt.
  1: Ellen Nielsdatter, f. 1732. Værge: Morbror, Peder Jørgensen.
  2: Kiersten Nielsdatter, f. 1733. Værge: Moders morbror, Jep Hansen, 3. Sg. Nyker.
  3: Karen Nielsdatter, f. 1734. Værge: Esper Pedersen, 4. Vg. Nyker.
  G: Margrethe Jørgensdatter. Værge: Bror, Jens Jørgensen.
  H: Elisabeth Jørgensdatter, gm. Hans Pedersen, 25. Sg. Rø.
  I: Anne Jørgensdatter, ugift, Amager, ( v. Sjælland.). Værge: Søstermand, Hans Pedersen. 22 Feb 1743.

Maren Helligsdatter

K, d. 1727
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Maren blev gift med Jacob Jørgensen. Maren Helligsdatter døde i 1727.

Barn af Maren Helligsdatter og Jacob Jørgensen

Chastine Estelle Roberta McKinney

K, f. 13 september 1881, d. 18 september 1948
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Chastine Estelle Roberta McKinney blev kaldt Chassie. Hun blev født 13 september 1881 i Kentucky, USA. Chastine blev gift 13 april 1910 i Mayview, Lafayette, Missouri, USA, med Arnold Peter Møller. Chastine Estelle Roberta McKinney døde 18 september 1948 i Hellerup, København, i en alder af 67 år.

Barn af Chastine Estelle Roberta McKinney og Arnold Peter Møller

Oluf Fochsen Staphrophski1

M, d. 1644
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Staphrophski, Oluf Fochsen, –1644, Superintendent. Hans Fader, Phocas Staphroph (ell. Sophrof, som han paa Ligstenen over ham kaldes), var en russisk Adelsmand, der efter at have tjent Zaren i forskjellige Felttog mod Polen, Lifland og Sverige blev tagen til Fange af de danske paa Øsel og ført her til Landet, hvor han antog den evangeliske Lære og ved sine gode Egenskaber blev saa yndet af Frederik II, at denne gjorde ham til sin «Sølvermester» og skjænkede ham en Gaard i Kjøbenhavn. Han døde i Juli 1592 paa Antvorskov. – Sønnen, der sædvanlig kun kaldes Oluf Fochsen (ell. Phoch), blev Rektor ved Slagelse Skole, Som saadan tog han 1617 Magistergraden. 1619 blev han Sognepræst ved St. Peders Kirke i Næstved, hvorfra han 1631 kaldedes til Superintendent paa Gulland og Sognepræst i Visby, hvorhos han aflagdes med et Kanonikat i Lund og fik Vestkinde og Bro Sogne paa Gulland som Præbendekald. I sin overordnede gejstlige Stilling udmærkede han sig ved Flid og Duelighed. Skrifter vides han ikke at have udgivet. Derimod ere en Del af de af ham udstedte Synodalmonita bevarede. Han døde 1644. Hans Hustrus Navn kjendes ikke. Men gjennem Sønnen Phocas (paa Dansk Falk) Olai S. forplantedes Slægten endnu i nogle Led her i Landet.

Annaler f. nord. Oldkynd. 1855, S. 162 f.
Lemke, Visby stifts herdaminne S. 32 ff.


H. F. Rørdam.
Senest redigeret=26 Jul 2009
     Oluf Fochsen Staphrophski kom i skole i 1600 Sorø. Han blev indskrevet på universitetet i 1609 København. Han var før 1617 rektor i Slagelse. Han tog eksamen som magister i 1617. Han var i 1619 sognepræst i Skt. Peders Kirke, Skt. Peders Kirkeplads, Næstved.3 Han var før 1631 sognepræst i Visby, Gotland. Han var i 1631 canonicus i Lund og biskop på Gotland i Gotland. Han døde i 1644.

Barn af Oluf Fochsen Staphrophski

Kildehenvisninger

 1. [S71] Albert Leth & G. L. Wad, Dimitterede fra Herlufsholm.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.

Gundel Andersdatter1

K, f. 1661
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Gundel Andersdatter blev født i 1661. Gundel blev gift med Hans Thomasen Smed, søn af Birgitte Christophersdatter. Gundel Andersdatter blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 13 februar 1708.

Børn af Gundel Andersdatter og Hans Thomasen Smed

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Maren Sophie Larsen

K, f. 30 juni 1829
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Maren Sophie Larsen blev født 30 juni 1829 i Ørsholte Stræde, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo. Hun var datter af Lars Jensen Westen og Frederikke Frederiksdatter. Maren Sophie Larsen blev døbt 16 august 1829 i Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Ørsholte Stræde, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo1
Far-Nat*Lars Jensen Westen f. 10 Dec 1758, d. 19 Jul 1838
Mor-Nat*Frederikke Frederiksdatter f. 22 Mar 1801

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen, 76, Gift, Skovfoged
  Frederikke Frederiksdatter, 33, Gift, hans Kone
  Maren Larsdatter, 5, Ugift, deres Barn
  Rasmus Larsen, 1, Ugift, deres Barn.

Rasmus Larsen

M, f. 1 juni 1833
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Rasmus Larsen blev født 1 juni 1833 i Ørsholte Stræde, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo. Han var søn af Lars Jensen Westen og Frederikke Frederiksdatter. Rasmus Larsen blev døbt 21 juli 1833 i Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo.
Far-Nat*Lars Jensen Westen f. 10 Dec 1758, d. 19 Jul 1838
Mor-Nat*Frederikke Frederiksdatter f. 22 Mar 1801

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen, 76, Gift, Skovfoged
  Frederikke Frederiksdatter, 33, Gift, hans Kone
  Maren Larsdatter, 5, Ugift, deres Barn
  Rasmus Larsen, 1, Ugift, deres Barn.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederikke Frederiksdatter, 39, Enke, Inderste lever af Huusflid, K
  Rasmus Larsen, 6, Ugift, hendes Søn, M.

Ane Marie Hansen

K, f. 14 april 1776, d. 5 maj 1832
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Ane Marie Hansen blev født 14 april 1776 i Halsted, Lollands Nørre, Maribo. Ane blev gift cirka 1796 med Frederik Frederiksen. Ane Marie Hansen døde 5 maj 1832 i en alder af 56 år. Hun blev bisat 11 maj 1832.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Hellinge, Halsted, Lollands Nørre, Maribo1

Barn af Ane Marie Hansen og Frederik Frederiksen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fredrik Fredriksen, 59, Gift, Bonde og Gaardbeboer, Huusbond, M, 2
  Ane Marie Hansdatter, 25, Gift, , Hans Kone, K, 1
  Kirsten Fredriksdatter, 22, Ugift, , Hans Barn, K,
  Fredrik Fredriksen, 14, Ugift, , Hans Barn, M,
  Ane Lisbeth Fredriksdatter, 2, Ugift, , Begges Barn, K,
  Lisbeth Hendriksdatter, 1, Ugift, , Datteren Kirstens uægte Barn, K,.

Frederik Frederiksen

M, f. 26 januar 1744, d. 7 marts 1801
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Frederik Frederiksen blev døbt 26 januar 1744 i Halsted, Lollands Nørre, Maribo. Frederik blev gift cirka 1796 med Ane Marie Hansen. Frederik Frederiksen døde 7 marts 1801 i Halsted, Lollands Nørre, Maribo, i en alder af 57 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Hellinge, Halsted, Lollands Nørre, Maribo1
Folketælling1801Hellinge, Halsted, Lollands Nørre, Maribo2

Barn af Frederik Frederiksen og Ane Marie Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fridrik Fridriksen, 44, Gift, Bonde og gårdbeboer, Hosbonde, M, 1
  Lisbeth Reinholdtsdatter, 42, Gift, , Hans koene [Fridrik Fridriksen], K, 1
  Kirsten Fridriksdatter, 9, Ugift, , Barn [Fridrik Fridriksen og Lisbeth Reinholdtsdatter], K,
  Anne Fridriksdatter, 6, Ugift, , Barn [Fridrik Fridriksen og Lisbeth Reinholdtsdatter], K,
  Fridrik Fridriksen, 1, Ugift, , Barn [Fridrik Fridriksen og Lisbeth Reinholdtsdatter], M,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fredrik Fredriksen, 59, Gift, Bonde og Gaardbeboer, Huusbond, M, 2
  Ane Marie Hansdatter, 25, Gift, , Hans Kone, K, 1
  Kirsten Fredriksdatter, 22, Ugift, , Hans Barn, K,
  Fredrik Fredriksen, 14, Ugift, , Hans Barn, M,
  Ane Lisbeth Fredriksdatter, 2, Ugift, , Begges Barn, K,
  Lisbeth Hendriksdatter, 1, Ugift, , Datteren Kirstens uægte Barn, K,.

Axel Poulsen

M, f. cirka 1495
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Axel Poulsen blev født cirka 1495 i 09. Vg. Store Bjergegård, Vestermarie, Vester, Bornholm.1 Han var søn af Poul Olsen og Anne Pedersdatter Hals.
Far-Nat*Poul Olsen f. f 1460, d. 1522
Mor-Nat*Anne Pedersdatter Hals f. c 1460, d. 1535

Barn af Axel Poulsen

Kildehenvisninger

 1. [S47] Sigvard Mahler Dam, "Landet Borringholm I."

Kirsten Hansdatter1

K, f. 8 april 1702
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Kirsten Hansdatter blev døbt 8 april 1702 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Hun var datter af Hans Pedersen og Margrethe Rasmusdatter. Kirsten blev gift 21 juni 1722 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Anders Hansen, søn af Hans Thomasen Smed og Gundel Andersdatter. Kirsten Hansdatter blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 17 september 1741.
Far-Nat*Hans Pedersen
Mor-Nat*Margrethe Rasmusdatter

Familie: Kirsten Hansdatter og Anders Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Thomas Hansen1

M, f. 25 maj 1691
Senest redigeret=15 Feb 2009
Far-Nat*Hans Thomasen Smed f. 1663
Mor-Nat*Gundel Andersdatter f. 1661

Familie: Thomas Hansen og Anne Thomitsdatter

Familie: Thomas Hansen og Birgitte Jørgensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Hans Pedersen

M
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Hans blev gift med Margrethe Rasmusdatter.

Barn af Hans Pedersen og Margrethe Rasmusdatter

Margrethe Rasmusdatter

K
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Margrethe blev gift med Hans Pedersen.

Barn af Margrethe Rasmusdatter og Hans Pedersen

Marie Clausdatter1

K, f. 6 januar 1713
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Marie Clausdatter blev døbt 6 januar 1713 i Grønholt, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Hun var datter af Claus Knudsen og Else Andersdatter. Marie blev gift 14 oktober 1742 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Anders Hansen, søn af Hans Thomasen Smed og Gundel Andersdatter. Marie Clausdatter blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 27 marts 1743.
Far-Nat*Claus Knudsen
Mor-Nat*Else Andersdatter

Familie: Marie Clausdatter og Anders Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Peder Thomessen

M, f. 1675, d. juni 1736
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Peder Thomessen var gårdmand i Langstrup, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev født i 1675. Peder blev gift 14 oktober 1703 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Anne Olsdatter, datter af Ole Nielsen og Kirsten (?). Hans ejendele blev skiftet i 1736. Peder Thomessen døde juni 1736 i Dageløkke, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 10 juni 1736.

Familie: Peder Thomessen og Anne Olsdatter

Claus Knudsen

M
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Claus blev gift med Else Andersdatter.

Barn af Claus Knudsen og Else Andersdatter

Else Andersdatter

K
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Else blev gift med Claus Knudsen.

Barn af Else Andersdatter og Claus Knudsen

Peder Larsen1

M, f. 1690
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Peder Larsen var møllersvend i Enghavegård, Endrup, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev født i 1690. Peder blev gift 15 maj 1729 med Inger Hansdatter, datter af Hans Thomasen Smed og Gundel Andersdatter. Peder Larsen blev bisat 4 oktober 1769.

Familie: Peder Larsen og Inger Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Bodil Sophie Jensdatter1

K, f. 1732
Senest redigeret=5 Mar 2009
     Bodil Sophie Jensdatter blev født i 1732. Bodil blev gift 29 oktober 1775 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Lars Hansen, søn af Hans Thomasen Smed og Ellen Pedersdatter. Bodil Sophie Jensdatter blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 28 juni 1780.1

Familie: Bodil Sophie Jensdatter og Lars Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Lars Pedersen1

M, f. 26 april 1750
Senest redigeret=5 Mar 2009
     Lars Pedersen blev døbt 26 april 1750 i Auderød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Lars blev gift 8 oktober 1775 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Ellen Larsdatter, datter af Lars Hansen og Karen Pedersdatter.

Familie: Lars Pedersen og Ellen Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Pedersen, 36, Gift, Staldkarl, Mand, M
  Ellen Larsdatter, 38, Gift, , Kone, K
  Jens Larsen, 9, Ugift, , deres Børn, M
  Karen Larsdatter, 7, Ugift, , deres Børn, K
  Peder Larsen, 4, Ugift, , deres Børn, M
  Lars Larsen, 2, Ugift, , deres Børn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Pedersen, 51, Gift, Hsmd uden Jord, Husfader, M
  Ellen Larsdatter, 52, Gift, , hans Kone, K
  Ane Larsdatter, 9, Ugift, , deres Datter, K.

Niels Jensen1

M, f. cirka 1722
Senest redigeret=5 Mar 2009
     Niels blev gift med Karen Hansdatter. Niels Jensen blev født cirka 1722. Niels blev gift 5 oktober 1755 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Ellen Hansdatter, datter af Hans Mauritzen og Anna Nielsdatter.2 Niels Jensen overværede vielsen af Cornelius Hansen og Anna Nielsdatter 21 oktober 1781 Asminderød Kirke, Præstevej 1, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.3 Niels Jensen blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 17 april 1786.4

Familie: Niels Jensen og Karen Hansdatter

Børn af Niels Jensen og Ellen Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.
 2. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Trolovelse
  Dom. Exaudi Die 11. maj 1755
  Enkemand Niels Jensen paa Toelt og Pigen Ellen Hansdaatter fra Endrup.
  Forlovere:
  Niels Jensen fra Søemøllen
  Lars Jensen i Wexebo
  Copulerede Dom. 19. P. Trinitatis Die 5. oktober 1755-.
 3. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Trolovelse
  Die 30. november 1781
  At der er intet Guds eller Kongens Lov imod, som kan hindre Ægteskabet imellem Gaard- og
  Enkemand Cornelius Hansen fra Flynderup i Tikiøbs Sogn og Pigen Ane Nielsdaatter i Endrup
  bevidner vi underskrevne som Cautionister og Forlovere.
  Fisker Peder Bentsen af Snedcersteen og Gaardmand Niels Jensen i Endrup.
  Copulerede: Dom. 19. P. Trinitatis, Die 21. oktober 1781.
 4. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Feria Die 2. Pascha, Die 17. april 1786
  Gaardmand Niels Jensen fra Endrup blev begravet 64 Aar gammel.

Maren Nielsdatter

K, f. 24 juni 1763
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Maren Nielsdatter blev døbt 24 juni 1763 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Hun var datter af Niels Jensen og Ellen Hansdatter. Maren blev gift 19 februar 1790 i Endrup, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Jørgen Nielsen.2 Maren Nielsdatter var fadder ved dåben af Jens Pedersen 21 maj 1797 Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.3
Far-Nat*Niels Jensen f. c 1722
Mor-Nat*Ellen Hansdatter f. 15 Apr 1725, d. f 1801

Familie: Maren Nielsdatter og Jørgen Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Die Johan Baptiste, Die 24. juni 1763
  Niels Jensen i Endrup og Hustru Ellen Hansdaatter, et Pigebarn
  Maren
  Barnet holdt til Daaben af Kirsten – Anders Pedersens i Hareshöy. Huen af Maria Hansdaatter ibid.
  Mandfaddere: Rytter Jens Hansen ibid. Gl. Peder Jensen i Søholm og Thomas Thomsen i Endrup.
 2. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Vielse hjemme i Huuset, Die 19. februar 1790
  Efter Kongelig Allernaadigst Tilladelse hjemme i Huuset sammenviet Ungkarl Jørgen Nielsen i
  Endrup og Pigen Maren Nielsdatter sammesteds.
  At der er intet lovstridigt som kan hindre bemeldte Ægteskab, bevidner vi underskrevne som
  Cautionister og Forlovere efter Loven.
  Jørgen Sørensen Gaardmand i Endrup og Cornelius Hansen Gaardmand i Flynderup.
 3. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ellen Hansdatter, 63, Enke, Gdb:, Niels Jensens Enke, K
  Karen Nielsdatter, 30, Ugift, , Hdes Børn, K,
  Maren Nielsdatter, 24, Ugift, , Hdes Børn, K,
  Jens Nielsen, 21, Ugift, Land Soldat, Hdes Børn, M,
  Hans Nielsen, 19, Ugift, , Hdes Børn, M,
  Niels Corneliussen, 2, Ugift, , Hdes Dtr Søn, M,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Nielsen, 39, Gift, Husmd med Jord, Husfader, M
  Maren Nielsdatter, 38, Gift, , hans Kone, K
  Jens Jørgensen, 6, Ugift, , deres Børn, M
  Niels Jørgensen, 6, Ugift, , deres Børn, M
  Kirsten Jørgensdatter, 10, Ugift, , deres Børn, K
  Ellen Jørgensdatter, 4, Ugift, , deres Børn, K.

Jens Nielsen

M, f. 2 juli 1766
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Jens Nielsen blev døbt 2 juli 1766 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Han var søn af Niels Jensen og Ellen Hansdatter. Jens blev gift 10 december 1790 i Endrup, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Karen Pedersdatter, datter af Peder Jørgensen og Maren Rasmusdatter.2 Jens Nielsen var fadder ved dåben af Niels Pedersen 27 januar 1793 Søholm, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.3 Jens Nielsen var fadder ved dåben af Karen Sophie Pedersen 19 oktober 1794 Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.3
Far-Nat*Niels Jensen f. c 1722
Mor-Nat*Ellen Hansdatter f. 15 Apr 1725, d. f 1801

Familie: Jens Nielsen og Karen Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Feria Visitatio Mariæ, Die 2. juli 1766
  Gaardmand Niels Jensen fra Endrup og Hustru Ellen Hansdaatter, en Søn
  Jens
  Holdt til Daaben af Niels Hansens Maren i Kirkeledshuus, ledsaget af Karen Hansdaatter fra Harridshöy.
  Mandfaddere: Gl. Peder Jensen i Søholm. Peder Hansen fra Roland og Thomas Thomsen i Endrup.
 2. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Vielse, hjemme i Huuset den 10. december 1790
  Efter Kongelig Allernaadigst Tilladelse hjemme i Huuset sammenviet Ungkarl Jens Nielsen fra
  Endrup og Pigen Karen Pedersdaatter fra Søerup.
  At der er intet lovstridigt, som kan hindre bemeldte Ægteskab bevidner vi underskrevne, som
  Cautionister og Forlovere efter Loven.
  Cornelius Hansen Gaardmand i Flynderup
  Peder Jørgensen Huusmand i Søerup.
 3. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ellen Hansdatter, 63, Enke, Gdb:, Niels Jensens Enke, K
  Karen Nielsdatter, 30, Ugift, , Hdes Børn, K,
  Maren Nielsdatter, 24, Ugift, , Hdes Børn, K,
  Jens Nielsen, 21, Ugift, Land Soldat, Hdes Børn, M,
  Hans Nielsen, 19, Ugift, , Hdes Børn, M,
  Niels Corneliussen, 2, Ugift, , Hdes Dtr Søn, M,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Husstand: Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, 1801, 161096, Endrup,

  Kildenavn, Alder, Civilstand, Kildeerhverv, Stilling i husstanden, Køn
  Jens Nielsen, 36, Gift, Gaardmand, Husfader, M
  Karen Pedersdatter, 37, Gift, , hans Kone, K
  Kirsten Jensdatter, 9, Ugift, , deres Børn, K
  Maren Jensdatter, 6, Ugift, , deres Børn, K
  Ellen Jensdatter, 3, Ugift, , deres Børn, K.