Kurt Paul Georg Rudolf Ludwig von Münchow1

M, f. 25 februar 1905
Senest redigeret=8 Dec 2019
     Kurt Paul Georg Rudolf Ludwig von Münchow var fotohandler og apoteker i Åbenrå. Han blev født 25 februar 1905 i Åbenrå.1 Kurt blev gift 23 marts 1925 i Åbenrå med Louise Christina Hinrichsen, datter af Christian Heinrich Hinrichsen og Louise Brigitte Marie Petersen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1921Ramsherred, Åbenrå2
Folketælling1930Ramsherred 15, Åbenrå3

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ludwig von Münchov, 44, G, Drogenhändler??, Deutshland, Husfader, , M, Ramsherred (ulige Numre), 1903, 1877, 17-02, ??, ,
  Gyda von Münchov, 43, G, , Helsingør, Husmoder, , K, Ramsherred (ulige Numre), 1904, 1878, 25-12, ??, ,
  Kurt von Münchov, 16, U, Lehrling, Aabenraa, Barn, , M, Ramsherred (ulige Numre), , 1905, 28-02, , ??,.
 3. [S246] Folketælling. På 1. sal bor Gyda von Münchow, f 25 12 1878 i Helsingør, enke efter Ludwig von Münchow.

Anna Olsdatter1

K
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Anna blev gift med Lauritz Thommesen.

Familie: Anna Olsdatter og Lauritz Thommesen

Ingeborg Mogensen1

K, f. 1734
Senest redigeret=24 Jan 2020
     Ingeborg Mogensen blev født i 1734 i Nykøbing S. Hun var datter af Mogens Pedersen og Birgitte Marie Gunnersdatter. Ingeborg blev gift i 1759 i København med Christian Larsen, søn af Lauritz Thommesen. Ingeborg Mogensen blev bisat fra Nykøbing Sjælland Kirke, Holtets Plads 4, Nykøbing S., 11 marts 1811.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Ahlgade, Nykøbing S.2
Folketælling1801Ahlgade 14 B, Nykøbing S.3
Far-Nat*Mogens Pedersen d. c 1745
Mor-Nat*Birgitte Marie Gunnersdatter d. 28 Dec 1772

Barn af Ingeborg Mogensen og Christian Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S627] Holger Buchhave, online http://www.mbdahl.dk/udkast-til-anetavle-for-drengebogsforfatteren-holger-buchhave/
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Larsen, 53, Gift, Tømmermand, 1, Hosbonde, M
  Ingeborg Mogensdatter, 53, Gift, , 1, hans Kone, K
  Hans Christiansen, 22, Ugift, i Lære, , deres Søn, M
  Kirstine Christiansdatter, 17, Ugift, , , deres Datter, K
  Lars Christiansen, 12, Ugift, , , deres Søn, M
  Birthe Christiansdatter, 9, Ugift, , , deres Datter, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Larsen, 67, Gift, Tømmermand, 1, Huusbonde, M
  Ingeborg Mogensen [!], 67, Gift, , 1, Hans Kone, K
  Lars Christian, 27, Ugift, Tømmermand, , Deres Søn, M.

Mogens Pedersen1

M, d. cirka 1745
Senest redigeret=3 Feb 2018
     Mogens Pedersen var klokker. Mogens blev gift med Birgitte Marie Gunnersdatter. Mogens Pedersen døde cirka 1745.

Barn af Mogens Pedersen og Birgitte Marie Gunnersdatter

Birgitte Marie Gunnersdatter1

K, d. 28 december 1772
Senest redigeret=3 Feb 2018
     Birgitte blev gift med Mogens Pedersen. Birgitte Marie Gunnersdatter døde 28 december 1772 i Nykøbing S. Hun blev bisat fra Nykøbing Sjælland Kirke, Holtets Plads 4, Nykøbing S., 2 januar 1773.

Barn af Birgitte Marie Gunnersdatter og Mogens Pedersen

Christen Nielsen Møller1

M, d. 1794
Senest redigeret=3 Feb 2018
     Christen blev gift med Birgitte Margrethe Pedersdatter. Christen Nielsen Møller døde i 1794.

Familie: Christen Nielsen Møller og Birgitte Margrethe Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S627] Holger Buchhave, online http://www.mbdahl.dk/udkast-til-anetavle-for-drengebogsforfatteren-holger-buchhave/, Christen Nielsen Møller, døde 1794. Han var gift 1. gang Birgitte Margrethe Pedersdatter (død 1783, hun var gift 1. gang med Barslund). Christen Møller var gift 2. gang med Ane Marie Busk, død 1799.

Birgitte Margrethe Pedersdatter1

K, d. 1783
Senest redigeret=3 Feb 2018
     Birgitte blev gift med Christen Nielsen Møller. Birgitte Margrethe Pedersdatter døde i 1783.

Familie: Birgitte Margrethe Pedersdatter og Christen Nielsen Møller

Christen Nielsen

M, f. cirka 1732
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Christen Nielsen var fæstemøller. Han blev født cirka 1732.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Marke, Kundby, Tuse, Holbæk1

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Nielsen, 55, Gift, Fæstemøller, 2, Husbonde
  Ana Maria Busch, 57, Gift, , 2, Madmoder
  Jørgen Christensen, 26, Ugift, , , Hans søn af 1 ægteskab.

Mads Elbech1

M, f. 30 oktober 1739, d. 9 oktober 1823
Mads Elbech
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Mads Elbech var sognefoged og Dannebrogsmand. Han blev døbt 30 oktober 1739 i Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro.2 Han var søn af Peder Madsen Elbech og Margrethe Thomasdatter Reisig. Mads Elbech var i 1762 ridefoged i Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, Folding, Malt, Ribe. Han blev nævnt i skiftet efter Johannes Elbech 7 april 1762.3 Mads Elbech blev nævnt i skiftet efter Peder Madsen Elbech 2 marts 1764.4 Mads blev gift 18 juni 1767 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe, med Kirsten Sørensdatter, datter af Søren Pedersen Olling og Maren Sørensdatter.5 Mads Elbech var 15 december 1768 fæster i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe.6 Han var i 1775 selvejerbonde i Føvling, Malt, Ribe. Han døde 9 oktober 1823 i Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 83 år. Han blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Bobøl, Føvling, Malt, Ribe7
Folketælling1801Bobøl, Føvling, Malt, Ribe
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 1699, d. Feb 1764
Mor-Nat*Margrethe Thomasdatter Reisig f. ml 1704 - 1710, d. 31 Jul 1787

Børn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Faddere ved dåben: Lars Nyboes hustrue Susanna, Lars Horslund, Jesper Knudsen, Christen Kjær og Jens Hillebrands hustrue Else Marie Tollund., Kirkebog.
 3. [S618] Skifteprotokol ukendt file number, Anno 1762 7. April indfandt sig i Dag efter i Gaar kl. 2 skriftlig for dend høye skifteforvalter han høy grevelige Exellence Hr. Cammerherre og Skiftebefalingsmand samt Amtmand Sr. Hans Schachs af Mons. Petersen paa velædle og velbemeldte Cancellieraad Claudius til Sønderschou hands vegne var bleven anmeldt af Ridefoged sammesteds navnlig Johannes Elbech5. April ved Døden var afgaaet, indfandt sig efter naadigst tillagde Ordre Hans Lund af Riibe med tiltagene 2 Mænd og testes nemlig Niels Krogh af Foldingbro og Holden Nielsen af Faarhuuset for at foretage lovlig RegistreringForseiglingsforretning om hvad den afdøde havde efterladt sig og var da paa Herskabet hr. Cansellieraad Claudius Vegne tilstæde Eskild Pedersen af Nørbølling som tilkiendegav, at dend afdødes Fader er levendes og boer i Holstebro, nemlig Peder Madsen Elbæk, som Dødsfaldet ligeledes allerede er bleven comunuceret; thi blev da i samtl. hos og overværende med Forretningen begyndt, fremmet og fuldført som følger.
  Hvor da først for Skifteretten af den indbemelte 2 mænd blev forklaret, at de efter velbemeldte Hr. Cancelliraad Claudius Begiæring havde saa snart indbemeldte Johannes Elbech var Døden afgangen var, forseiglet hans Schatoll og et lidetSkriin samt Døren til bemeldte Kammer paa det hannem indtil Dødsfaldet for den høy Skifteforvalter var bleven anmeldet dets Ledere kunde være i Sikkerhed og forefandtes da bemeldte Schatoll og Skriin, samt Dørens med de indbemeldte 2 mænds Signetter forseiglet som etter, at de nøye vare bleven efterseet og rigtig forfunden af dem blev aabnet foreviist at der var følgende at være dend afdøde tilhørende.
  I den salig Menneskes forhen hafde Cammer:
  Et Eege indlagt Skriveschatoll, hvori var en del private Sager, 1 gl. Casse, hvor blev indholdet een Deel af de hertil Gaarden henhørende Protocoller og Documenter med som ogsaa forseigledes, Nøglen til forestaaende 3 Deele bleve af
  forseiglet og Cancelleraad Claudius leveret.
  Den salig Menneskes Gangklæder:
  1 graagraa Klædning bestaaende af Kiol og Vest med Tombachnsknapper udi
  1 grøn Kamisol med Camelhaarshnapper
  1 graa Klædes Reisekiol med Camelhaarsknapper
  1 par sorte Emensbuxer gl.
  1 - Læderskindbuxer
  1 Undertrøye af Callemanche
  1 stribet Brystdug med Metalknapper; - i den første Trøye var Camelhaarsknapper
  3 Hatte
  3 par Støvler og 2 par Skoe, samt 1 par Tøfler
  1 - Træskoe og 1 Støleknegt
  1 Kobberthekiedel med Jernfyrfad
  1 Flindt
  1 Skiægmand
  1 Stock med Messingknap paa
  1 Skilderi, som hænger over Kackelovnen
  1 grøn Kabus
  1 Blecksanshus

  Paa de tilspørgende erklærede Eskild Pedersen paa Cancelliraadens Vegne at hand ey vidste mere at angive.
  Den 5. May 30 Dage efter fortsatte Skifte, var igien de samme tilstede og paa Arvingernes Veigne vare tilstede dend afdødes Broder Sr. Mads Elbech fra Holstebro, som befuldmægtiget for den afdødes eneste arving hans endnu levende Fader,navnlig Peder Madsen Elbech, Borger og Indvaaner udi Holstebroe og passeret da i samtlig hos og overværelse som følgende. - Førend noget med Registrering og Vurdering blev foretaget fremstillede sig for den høye Skifterett paa sin FaderPeder Madsen Elbech af Holstebro hands Veegne, hans Søn Mads Elbech for nærværende Tid tjenende på Søndervang, som producerende en af bemeldte sin Fader under Haand og Seigl med Byfoged velædle Hr. Jens Reenberg Carts, som eneste MagistratsPersohn udi Holstebroe paateigne attest udgivne Fuldmagt dato 1. May 1762, hvorudi hand af sin Fader er befuldmægtiget at modtage hvad der efter hans Broder Johannes Elbech maatte forefindes - uden nogen Registrering og Wurdering samt Skifteholdelse 1762. - Som det har behaget dend allerhøyeste Gud at min Søn Johannes Elbech, der tiendte som Ridefoged paa Sønderschou samme Sted ved Døden at bortkalde.
  Saa har jeg som hans endnu iliveværende Fader, der formedelst Skrøbelighed icke nu formaaer at reise saa lang en vey her med Befuldmægtiget min anden Søn, Mads Pedersen Elbech til ved omskrevne Forseiglings Aabning i mit Sted paaSønderschou at være tilstæde. Da hand haver at observere, naar Rettens Midler først er bleven fornøyet at være min sal. Søns Herskabs Prætention, for hvis min Søn til Regnskab haver været betroet bliver reedelig og rigtig clareret ogdernæst dend liden deel af min Søns Efterladenskaber kan overblive in lerum natura ligesom det forrefindes uden videre Skifte og Deelingsholdelse, da ieg som Fader er eneste Arving. - Til hvilket alt min Søn Mads Elbech commiterer og paa min Vegne med fuldkommelig Fuldmagt giver at forrette samt giøre og lade forbemeldte tilfælde ligesaa fuldkommen som ieg selv var tilstæde.

  Denne Fuldmagt har jeg selv underskrevet her i Holstebro den 1. May 1762

  Peder Madsen Elbech

  Dette fremlagdes og læstes for Skifteretten.
  Dernæst vilde Sr. Mads Elbech tage sig dend Frihed at forespørge Mons. Pedersen, som paa sin Principals Vegne vilde antage ham og Fader Peder Madsen Elbech som Supsifante saavel for at aflegge Reignskab for de Penge hands sl. Broder afmeerbevelte Cancelliraaden til Regnskab i levende Live har været betroet som og for de Papirer og Protocoller Brevskaber og Documenter han har været overleveret med alt hvad videre hands sal. Broder inogen Maade til Ansvar kand have væretbetroet, da Mads Elbech forsickrede i Følge af indleverede Fuldmagt fra sin Fader, saaledes at være ansvarlig for aldt den Del han kunde have at præstendere eller fordre efter Broderen Johannes, saavidt Lov og Billighed med Følge - herpaaudbad Mads Elbech sig Svar inden videre bliver foretaged; herpaa svaredes, at de accepterede Mons. Elbechs Tilbud og ville antage baade hans og Faderens at ville sørge for alt hvad den afdøde - det kunde være sig Penge, Documenter,Protocoller eller andre Papirer eller ogsaa Materialer eller andre Ting, hvad nævnes kan, saa at den sal. afdødes Efterladenskab uden videre udleveres mod at holde alle skadesløse og ansvarsfrie skulle Creditorer fremkomme da ogsaa at ville betale disse saaledes, at Skifteforvalteren ej kunne drages til Ansvar.

  Da han saaledes haver faaet disse Efterladenskaber qvitterer han på Faderens Vegne.

  Mads Elbech.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
  E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
  3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
  4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
  Af første ægteskab B:
  1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
  2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
  Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

  Skifte.
  Anno 1764 dend 2. Marty indfandt sig udi Stervboen efter afgangne Peder Madsen Elbech senior, Rettens Middel i Holstebro, kongl. Maystæt, Byefoged Jens Reenberg Curtz og Byeskriver Jacob Sonius med 2 tiltagne Mænd, Peder Rasmussen, Guldsmedog Christian Holdt for at registrere og vurdere Stervsboens Effecter, samt ind- og udgield at beregne og endelig Skift og Deeling at holde imellem Encken Madame Margrethe Thomasdatter Reisig og hendes med den salig Mand udi Ægteskab auflede Børn, der ere en Søn Thomas Pedersen Elbech fuldmyndig samt gift og boesiddende her i Holstebroe og en Søn Mads Pedersen Elbech, 27 Aar er Ridefoged paa Synderschou her i Landet.- Endnu af dend salig Mands første Ægeskab tvende Døtre:
  Marie Kirstine Elbech, gift med Jens Rasmussen og bosiddende udi Noløf udi Hads Herred og Anna Catharina Elbech, som tiener udi Holland og er ugift.
  Begge ere Arvinger udi denne Stervboe.- Encken hafde antaget sig til Laugværge Monsiur Hans Christensen Basch, der i Dag her er overværende saa blef Skiftet med Registrering og Vudering begynd saavel udi Enckens og Laugværge som dend forhen meldte Søn og Arving Thomas Elbech deres hos og Overværelse saaledes:

  Udi Dagligstuen : Rdl. Mk. skl.

  1 Bord med aaben Foed - 3 -
  7 Stoele af Træe og 1 Lændestoel 1 - -
  1 Jernbielægger Kakkelovn med 4 Messing Knopper 7 - -
  1 Lidet Messingfad paa Kakkelovnen med Jernfoed - 3 8
  1 Hængeskab med Nøgle og Laas - 2 -
  1 Chatoll af Egetræmed Beslag, Laas og Nøgle 6 - -
  Udi samme befandtes intet uden Enckens Gang- og Livklæder
  1 Eegekiste med Jernbeslag samt Laas og Nøgle 3 - -

  Derudi fandtes :

  1 graa Klædes Mands Klædeskiole 1 4 -
  1 gl. sort Kiolvæst og Buxer 2 - -
  1 - brun Klædes Contoirkiol 1 - -
  1 - blommet ulden Dammask Nattrøye - 2 -
  6 stk. Hørlærreds Skiorter 2 - -
  6 - Halskraver, 6 par Haandærmer, 4
  Lærredshalsklude 1 2 -
  6 par Blaagarnslagner 2 3 -
  1 - Støvler og 2 par Skoe 1 - -
  1 Stueuhr, 1 Speil med sort Ramme - 1 -
  2 par Gardiner med lige saa mange Kapper - 2 -

  Udi den mindre Stue :

  1 lidet Bord med aaben Foed - 1 8
  1 Bielæggerkakkelovn 4 - -
  1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 2 - -
  1 - Underdyne 2 - -
  1 blaa og hvid Bolster Underdyne 2 2 -
  4 stribede Hovedpuder 1 2 -
  2 Fag Gardiner med Kapper - 3 -

  Udi Kykkenet :

  1 gl. Messing Fyrbecken - 3 -
  1 Thekiedel Þ - 3 -
  1 gl. Jernfyrfad - - 8
  1 Jernpande og 1 ditto Rist - 2 -
  1 Malm Morter med Støder - 3 -
  1 Messing Strygjern - 3 -
  1 Fyrbænk - - 8
  2 stk. Tinfade og 6 Tallerckner 1 3 -
  1 Ildfork og 1 Ildklemme 1 - 12
  1 Ballie og 2 Spande - 2 -
  1 Kobber Kiedel i Grue 5 5 15
  1 par Messing Lysestager og 1 gl. Ildsax - 3 8
  Tvende Øllfierdinger - 2 -
  Summa Vuderingen 54 3 3

  Og som alt saa efter foregaaende Vuderingstilspørgsler af Skifteretten og derpaa Enckens med Laugværge, givne besvarelse intet videre forefandtes, som Sterfboen til Indtægt kunde anføre og beregnes undtagen een efter Enckens sal. Broderafg. Peder Thomasen Reisig ventende Arv, som ikke endnu vides hvad kan blive; thi blev derfor efter Enckens og Laugværgens Begiering dette Skifte taget under Opsættelse indtil saalænge at det berørte endnu salig Peder Thomasen Reisig aabenstaaende Skifte naar sin Slutning. - Til hvilket Ende dette Skifte henhviler som meldt er Datum Stervboen Holstebroe ut supra.

  J. R. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter - Laugværge : Hans Busch

  Anno 1764 dend 11. May da det forhen paaberaabte Skifte efter afg. Peder Thomasen Reisig hafde naaet sin Slutning var igien udi denne Sterfboe mødt Rettens Midel Byefogeden Jens Reenberg Curtz og øvrige Vidner for at dette Skifte; tilstædevar Encken med Laugværge og Sønnen Mons. Thomas Elbech i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger og blev som efter forrige Løfte anmeldt, at den Arv, som herudi Boen fra anmeldte Skifte efter afg. Peder Thomsen Reisig er indkommen og hvorefter dette Skifte i Lovens følge til i dag er henhvilet 165 Rdl. 5 Mk. 13 skl. hvortil lægges dend af Stervboens registrerede vurderede Løsøre indkomne Summa som ere 54 - 3 . 3 -

  Som da er denne Stervboens hele Indtægts summa 220 Rdl. 3 Mk - skl.

  Derfra skal afdrages Stervboens bortskyldige Gield, som blev anmeldt at bestaae udi følgende Seign. Hans Busch indleverede en Reigning paa afg. Peder Elbech den yngre hans Enkes Vegne 64 2 8 hvilken er lydende

  1759 dend 24 September giorde ieg Afregning med Peder Elbech og blev mig skyldig penge 64.02.08
  Holstebro, Ædel Boutrup d. 4. may 1764 sal.
  Peder Elbech

  Aar 1762 den 30. May kom mig tilgode ved
  afregning 53.01.07
  Nock har jeg laandt min Moder efter min salig Faders Død 19.02.09

  72.04.00
  Holstebro 2. May 1764 Thomas Elbech 137.00.08
  Videre fra Sr. Hans Busch en regning fremlagt paa 53.04.08

  1758 dend 10. januar giorde jeg Afregning med Peder Elbech den ældre her i Byen og blev skyldig af Penge 10.02.00
  d. 4. Februar bekom 4 pund Seebe 00.02.00
  1 pund Ambre blaae 4 sk. 00.00.12
  16. Dec. 6 skp. Rug 02.00.00
  1 Fierdingkar Salt 10 sk.
  1 pund 8 sk. 00.01.02
  1 pund Sukker 1 mk. 12 sk.
  ½ pund Theeskou 24 sk. 00.03.04
  14. Martii laant Penge 04.00.00
  26 - - 6 skp. Byg 01.00.00
  4 skp. Malt 01.01.08
  10. April 8 pund Sukker 02.02.00
  4 pund Kaffebønner 01.02.00
  Den 10. Juli laandt Penge 05.00.00
  1759 10 Marts 1 Pund Kommen 00.00.08
  1/4 pund Anis, 1 Pund Ingefær 00.00.12
  ½ pund Sukker 4 lod Te 00.01.10
  10 Juli 5 Allen Rye 01.05.04
  14. Aug. laandt Penge 04.00.00
  24. Okt. 2 pund og 4 pund Hør 04.00.00
  1760 den 4. April 2 tdr. Rug 03.04.00
  ½ Alen Fløyl 01.00.00
  24. Juny laandt Penge 03.00.00
  1 pund Sukker 1 pund Kaffebønner 00.03.12
  4 pund Hør 00.02.08
  2 pund Seebe 00.01.00
  1 pund Amodam 2 lod Indigo 00.01.08
  1 skp. Ærter 00.02.00
  15. September 1 pund og 8 pud Hør 02.03.00
  28. Nov. laandt Penge 03.00.00
  Holstebro - Summa 53.04.08

  6. May 1764 Hans Busch

  Endnu fremlagdes en Auctionsregning fra afg. Peder Thomsen Reisigs Auction paa Hvilken dend salig Mand Peder Elbech er blevet tilslagen paa Summa 17.05.08
  fremdeles blev anmeldte at dend salig Mands begravelse hafde ialt kostet og medtaget 24.00.00 223 Rdl. 4 Mk. 8 skl.

  Forstaaende udviser da at Stervboens forefundne gandske Formue ikke kand stoppe den Gield, som paa saavel Boen er hæftende og langt mindre til at skifte og deele imellem Encken og hendes Børn og Medarvinger noget kand blive,- Saa dogalligevel forsicrede Encken, at hun saavel dend bortskyldige Gield ærlig og reedelig wille betale som og Rettens Middel for dette Skiftes Holdelse og de medhavende Mænd for deres Umage at wille fornøye og derfor var dette Skifte dermed nu i Dag maattet slutte.- Hvilcken hendes Begiæring ogsaa blev af Skifteretten tilstaaet og skiftet hermed sluttet og tilendebagt - Datum Stervboen i Holstebro ut supra

  J. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter

  Som Laugværge Hans Busch

  Som overværende Mænd underskriver:
  Peder Rasmussen - Guldsmed
  Christian Holt
  Thomas Elbech.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S547] Fæsteprotokoller, online https://familysearch.org, Leutnant Nicolaus Claudius til Sønderschou kongelig Mayostæts Kr.raad, giør witterlig art have stæd og fæst til min foged Mads Elbech fød i Holstebroe den halve Gaard i Bobøl Bye i Føvling, som Anders Jørgensens Encke sidst beboede ogformedelst paakommende Fæld har qvitteret, anslagen i Landmaalingens nye Matricul for Hartkorn 2 tdr. 4 skp. 1½ alb. og skylder aarlig Landgilde til hver Martiny rede Penge 6 Rdl. 4 Mk. 11 sk., fornefnte halve Gaard med dertil hørendeBygning og Besætning og Eyendom, hvorunder tillige er Leigerbruget Huus, som staaer paa bebelte halve Gaards Grund og beboes af Marie Margrethe Baggesen, skal Mads Elbech i Fæste sin Livstiid nyde, bruge og beholde, naar hand deraf aarligog i Rette Tiider, svarer alle kongel. Contributioner nuværende eller paakommende og forbemeldte Landgilde til sil Tiid iteem forretter, agter og arbeider ligesom andre mine frieheds Bønder, holdig stædet på Bygning, Besætning og driwt igod og lowforsvarlig Stand, intet af Stædets Eiendomme for vel der bortleies,eller til upligt bruges, være mig eller ordre, hørig og lydig, samt rette og forholde sig efter hans kongl. Mayostæts allernaadigste Lov og Forordninger under Rettog Rettes Fortabelse og anden vilkaarlig Straf.- Ovenmeldte Huus som beboes af Marie Margrethe Baggesen, reserveres hende fremdeles til Beboelse, saa længe hun lyster uden noget derfor til den fæstende at betale.- Endelig skal den fæstendes
  Børn ikke holdes til Stavns, men have Frihed at flytte og fare fra Godset, hvor de selv lyster og vil.-

  Til Stadfæstelse under min Haand og Signet

  Sønderschou den 15 December 1768

  S. N. Claudius

  Ligelydende Original Fæstebrew er mig leveret som ieg i alle Maaeder skal holde mig efterrettelig.

  M. Elbech.
 7. [S246] Folketælling. Mads Elbech, 48 aar, gift, selvejer, M
  Kirsten Sørensdatter, 44 aar, gift, madmoder, K
  Kristine Margrethe Elbech, 19 aar, ugift, , K
  Peder Madsen Elbech, 18 aar, ugift, , M
  Søren Elbech, 14 aar, ugift, , M
  Thomas Elbech, 9 aar, ugift, , M
  Christen Elbech, 7 aar, ugift, skade i armen, M
  Mariane Elbech, 4 aar, ugift, , K.

Kirsten Sørensdatter1

K, f. 18 september 1740, d. 28 august 1824
Kirsten Sørensen
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Kirsten Sørensdatter blev døbt 18 september 1740 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe.2 Hun var datter af Søren Pedersen Olling og Maren Sørensdatter. Kirsten blev gift 18 juni 1767 i Føvling, Malt, Ribe, med Mads Elbech, søn af Peder Madsen Elbech og Margrethe Thomasdatter Reisig.3 Kirsten Sørensdatter døde 28 august 1824 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 83 år. Hun blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 5 september 1824.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Bobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1801Bobøl, Føvling, Malt, Ribe
Far-Nat*Søren Pedersen Olling f. 1705, d. 1764
Mor-Nat*Maren Sørensdatter f. 1716

Børn af Kirsten Sørensdatter og Mads Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Dom. 14 p. Trinitatis blev Søren Ollings pigebarn af Aatte døbt og kaldt Kiersten.
  .
  Fadderene ved dåben: Thomas Pedersen holdt barnet, barnets farbroder Niss Pedersen tiende i Hjarup Præstegaard, Mads Christensen i Kalvslund og barnets morbroder Lars Sørensen og moster Anna Sørensdatter., Kirkebog.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S246] Folketælling. Mads Elbech, 48 aar, gift, selvejer, M
  Kirsten Sørensdatter, 44 aar, gift, madmoder, K
  Kristine Margrethe Elbech, 19 aar, ugift, , K
  Peder Madsen Elbech, 18 aar, ugift, , M
  Søren Elbech, 14 aar, ugift, , M
  Thomas Elbech, 9 aar, ugift, , M
  Christen Elbech, 7 aar, ugift, skade i armen, M
  Mariane Elbech, 4 aar, ugift, , K.

Peder Madsen Elbech1

M, f. 1699, d. februar 1764
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Peder Madsen Elbech blev født i 1699 i Smålidt, Bording, Hammerum, Ringkøbing.2 Han var søn af Mads Christensen Elbech og Kirsten Pedersdatter. Peder Madsen Elbech var 12 marts 1726 Borger i Holstebro. Peder blev gift 10 marts 1730 i Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro, med Johanne Nielsdatter Bollum.3 Peder blev gift i 1732 med Margrethe Thomasdatter Reisig, datter af Thomas Mathisen Reisig og Maren Christensdatter. Peder Madsen Elbech Købmand og Brandinspektør Peder Madsen Elbechs forretning i Vestergade, der lå på sydsiden nærmest torvet brændte også med brandskader for 1293 Rdr. ved den store brand, der lagde store dele af Holstebro i Ruiner 22 juli 1733. Han var mellem 1758 og 1760 varetager af oppebørslen for Konsumtionen med Familie- og Folkeskatter for Ribe Stift, der ialt udgjorde for hele Stiftet om Året den Summa 14.997 Rdr. Han blev nævnt i skiftet efter Peder Thomsen Reisig 13 august 1762.4 Peder Madsen Elbech døde februar 1764 i Holstebro. Hans ejendele blev skiftet 2 marts 1764.5
Far-Nat*Mads Christensen Elbech
Mor-Nat*Kirsten Pedersdatter

Børn af Peder Madsen Elbech og Johanne Nielsdatter Bollum

Børn af Peder Madsen Elbech og Margrethe Thomasdatter Reisig

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Har også fundet vielse med Edel Nielsdatter i Holstebro 9 4 1745 og med Ellen Boutrup før 1750.
 2. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Peder Madsen Elbech er født ca. 1699 i Bording i Smaalidt som søn af Mads Christensen Elbech og hustru, der blandt andet boede i Bording; men om Peder er født der kan ikke ses, da kirkebøgerne først begynder i Bording 1763.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 183 Peder Thomsen Reisig i Holstebro. 13.8.1762, fol.156.
  Enke efter Cathrine Jensdatter Bastrup, [skifte 26.4.1760 lbnr.160]. A:
  1) søster Margrethe Thomasdatter Reisig g.m. Peder Madsen Elbæk i Holstebro
  2) søster Kirsten Thomasdatter Reisig g.m. Didrik Brandt, snedker i København
  3) bror Christen Thomsen Reisig i København
  4) søster Christine Thomasdatter Reisig i København
  5) søster Anne Thomasdatter Reisig, [skifte 3.3.1745 lbnr.57], var g.m. Peder Schmidt. 2B:
  a Jørgen Pedersen Schmidt i København
  b Anne Marie Pedersdatter Schmidt gift i Amsterdam
  6) halvbror Balthazar de Borthle, død. 1B:
  a Maren de Borthle.

  Anno 1762 den 13 August holdes Registrering efter afdøde sal. Peder Thomsen Reisig og det blev vuderet til senere vudereing.
  Hun modtager efter hendes afdøde broder følgende skifte:

  1 grønmalet kiste med røde jern
  1 - Coffert eller kiste med røde jern
  1 brunmalet kiste
  1 lidet skab staaende paa en skammel
  1 Dør til et lidet Cammer ved stuen
  Alt sammen forseglet og da forstaaende saaledes udi den afdøde søster Margrethe Thomasdatter Reisig, hendes nærværelse var blevet forseglet.Den i Huset værende Kvindemenneske Dorthe Houkart blev formanet at have god Tilsyn med hvad udi Huset forefandtes, forsigtigt Ild og Lys at bruge, endelig fik afdødes Søster 20 Rdl. for Udgifter til dend sal. Mands begravelse. Den afdødeefterladtes Arvinger opgaves at være en Søster Margrethe Thomasdatter Reisig, som havde til ægte Peder Madsen Elbech, en Søster Kirsten Thomasdatter Reisig som udi København hawer været boesiddende og gift med en Snedker Didrich Brandt, enBroder Christen Thomasen Reisig som ogsaa udi København har været gift en ugift Søster Kirstine Reisig som opnolder sig i København og ellers formanes hun med kongelig Bevilling myndiggjort.- En Søster afgangne Peder Smeds Hustru sal Anna
  Thomasdatter Reisig har efterladt sig 2 børn nemlig:
  Anne Marie, som er gift og boesiddende i Amsterdam i Holland, men Sønnen opholder sig i København; en Halvbroder Baltzar Debortler som for en Rum Tid siden ved Døden er afgangen, hans Datter navnlig Maren Deborthler.- Flere Arvinger
  anmeldte Peder Elbechs Hustru Margrethe Thomasdatter ikke at være saa blev Vudering foretaget i dend afdødes Hus udi Skolegyden beliggende og bestaar af et hus af 8 Fag blev ansat til en Værdi med Grund og Haugeplads 30 Rdl.
  Prousten udi Ulfborg Herred og Sognepræst for Holstebro, Maabjerg Sogner. Ebbe Kyhnde og fremlagde en original Skøde dateret 20. May 1761 af Peder Thomasen Reisig til hannem udstædt paa en liden Toft, som ligger næst norden og væsten forafdøde Peder Reisigs Huus, som er et Stykke af Bispegaardens Gaard beliggende væsten for dend forhenværende latinske Skole med de vilkaar, at jeg reservere mig mit paa samme Stæd liggende Gaardstæd liggende med dend Eyendom af Hauge Jord ogGaardsrum, som nu dertil er afpælet og som jeg Peder Reisig med første forsvarligen indhægener saaledes at der ikke for fremtiden bliver nogen Udgang til Toften derfra, da den til Proust Kynde afhændede Eyendom stræcker sig paa synder Sideved Adelveyen fra det mig selv forbeholden Huus og Stæd - langs med Vejen indhægnede gamle Diige med tilhørende Grobe udenfor den i nordvæst til Proust Kynde allerede tilhørende Eyendom begynder paa østre Side til Bækken langs om til Skolen
  og Adelgaden betalt med 40 Rdl., som han mig haver betalt.

  Derefter vuderedes den afdødes Ejendele:

  1 grønmahlet kiste
  1 brandguul fiin Klædes Mandsklædning, kiol, Vest, Buxer
  1 blaa og hvid Kiol, Vest af hiemgjort Tøy med hvide Knapper
  1 blacket Klædeskiol med hvide Knapper
  1 sort Klædning, Kiol Vest og Buxer
  1 hvid Cannifaxesvest med Metalknapper
  1 - -.
 5. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
  E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
  3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
  4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
  Af første ægteskab B:
  1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
  2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
  Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

  Skifte.
  Anno 1764 dend 2. Marty indfandt sig udi Stervboen efter afgangne Peder Madsen Elbech senior, Rettens Middel i Holstebro, kongl. Maystæt, Byefoged Jens Reenberg Curtz og Byeskriver Jacob Sonius med 2 tiltagne Mænd, Peder Rasmussen, Guldsmedog Christian Holdt for at registrere og vurdere Stervsboens Effecter, samt ind- og udgield at beregne og endelig Skift og Deeling at holde imellem Encken Madame Margrethe Thomasdatter Reisig og hendes med den salig Mand udi Ægteskab auflede Børn, der ere en Søn Thomas Pedersen Elbech fuldmyndig samt gift og boesiddende her i Holstebroe og en Søn Mads Pedersen Elbech, 27 Aar er Ridefoged paa Synderschou her i Landet.- Endnu af dend salig Mands første Ægeskab tvende Døtre:
  Marie Kirstine Elbech, gift med Jens Rasmussen og bosiddende udi Noløf udi Hads Herred og Anna Catharina Elbech, som tiener udi Holland og er ugift.
  Begge ere Arvinger udi denne Stervboe.- Encken hafde antaget sig til Laugværge Monsiur Hans Christensen Basch, der i Dag her er overværende saa blef Skiftet med Registrering og Vudering begynd saavel udi Enckens og Laugværge som dend forhen meldte Søn og Arving Thomas Elbech deres hos og Overværelse saaledes:

  Udi Dagligstuen : Rdl. Mk. skl.

  1 Bord med aaben Foed - 3 -
  7 Stoele af Træe og 1 Lændestoel 1 - -
  1 Jernbielægger Kakkelovn med 4 Messing Knopper 7 - -
  1 Lidet Messingfad paa Kakkelovnen med Jernfoed - 3 8
  1 Hængeskab med Nøgle og Laas - 2 -
  1 Chatoll af Egetræmed Beslag, Laas og Nøgle 6 - -
  Udi samme befandtes intet uden Enckens Gang- og Livklæder
  1 Eegekiste med Jernbeslag samt Laas og Nøgle 3 - -

  Derudi fandtes :

  1 graa Klædes Mands Klædeskiole 1 4 -
  1 gl. sort Kiolvæst og Buxer 2 - -
  1 - brun Klædes Contoirkiol 1 - -
  1 - blommet ulden Dammask Nattrøye - 2 -
  6 stk. Hørlærreds Skiorter 2 - -
  6 - Halskraver, 6 par Haandærmer, 4
  Lærredshalsklude 1 2 -
  6 par Blaagarnslagner 2 3 -
  1 - Støvler og 2 par Skoe 1 - -
  1 Stueuhr, 1 Speil med sort Ramme - 1 -
  2 par Gardiner med lige saa mange Kapper - 2 -

  Udi den mindre Stue :

  1 lidet Bord med aaben Foed - 1 8
  1 Bielæggerkakkelovn 4 - -
  1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 2 - -
  1 - Underdyne 2 - -
  1 blaa og hvid Bolster Underdyne 2 2 -
  4 stribede Hovedpuder 1 2 -
  2 Fag Gardiner med Kapper - 3 -

  Udi Kykkenet :

  1 gl. Messing Fyrbecken - 3 -
  1 Thekiedel Þ - 3 -
  1 gl. Jernfyrfad - - 8
  1 Jernpande og 1 ditto Rist - 2 -
  1 Malm Morter med Støder - 3 -
  1 Messing Strygjern - 3 -
  1 Fyrbænk - - 8
  2 stk. Tinfade og 6 Tallerckner 1 3 -
  1 Ildfork og 1 Ildklemme 1 - 12
  1 Ballie og 2 Spande - 2 -
  1 Kobber Kiedel i Grue 5 5 15
  1 par Messing Lysestager og 1 gl. Ildsax - 3 8
  Tvende Øllfierdinger - 2 -
  Summa Vuderingen 54 3 3

  Og som alt saa efter foregaaende Vuderingstilspørgsler af Skifteretten og derpaa Enckens med Laugværge, givne besvarelse intet videre forefandtes, som Sterfboen til Indtægt kunde anføre og beregnes undtagen een efter Enckens sal. Broderafg. Peder Thomasen Reisig ventende Arv, som ikke endnu vides hvad kan blive; thi blev derfor efter Enckens og Laugværgens Begiering dette Skifte taget under Opsættelse indtil saalænge at det berørte endnu salig Peder Thomasen Reisig aabenstaaende Skifte naar sin Slutning. - Til hvilket Ende dette Skifte henhviler som meldt er Datum Stervboen Holstebroe ut supra.

  J. R. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter - Laugværge : Hans Busch

  Anno 1764 dend 11. May da det forhen paaberaabte Skifte efter afg. Peder Thomasen Reisig hafde naaet sin Slutning var igien udi denne Sterfboe mødt Rettens Midel Byefogeden Jens Reenberg Curtz og øvrige Vidner for at dette Skifte; tilstædevar Encken med Laugværge og Sønnen Mons. Thomas Elbech i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger og blev som efter forrige Løfte anmeldt, at den Arv, som herudi Boen fra anmeldte Skifte efter afg. Peder Thomsen Reisig er indkommen og hvorefter dette Skifte i Lovens følge til i dag er henhvilet 165 Rdl. 5 Mk. 13 skl. hvortil lægges dend af Stervboens registrerede vurderede Løsøre indkomne Summa som ere 54 - 3 . 3 -

  Som da er denne Stervboens hele Indtægts summa 220 Rdl. 3 Mk - skl.

  Derfra skal afdrages Stervboens bortskyldige Gield, som blev anmeldt at bestaae udi følgende Seign. Hans Busch indleverede en Reigning paa afg. Peder Elbech den yngre hans Enkes Vegne 64 2 8 hvilken er lydende

  1759 dend 24 September giorde ieg Afregning med Peder Elbech og blev mig skyldig penge 64.02.08
  Holstebro, Ædel Boutrup d. 4. may 1764 sal.
  Peder Elbech

  Aar 1762 den 30. May kom mig tilgode ved
  afregning 53.01.07
  Nock har jeg laandt min Moder efter min salig Faders Død 19.02.09

  72.04.00
  Holstebro 2. May 1764 Thomas Elbech 137.00.08
  Videre fra Sr. Hans Busch en regning fremlagt paa 53.04.08

  1758 dend 10. januar giorde jeg Afregning med Peder Elbech den ældre her i Byen og blev skyldig af Penge 10.02.00
  d. 4. Februar bekom 4 pund Seebe 00.02.00
  1 pund Ambre blaae 4 sk. 00.00.12
  16. Dec. 6 skp. Rug 02.00.00
  1 Fierdingkar Salt 10 sk.
  1 pund 8 sk. 00.01.02
  1 pund Sukker 1 mk. 12 sk.
  ½ pund Theeskou 24 sk. 00.03.04
  14. Martii laant Penge 04.00.00
  26 - - 6 skp. Byg 01.00.00
  4 skp. Malt 01.01.08
  10. April 8 pund Sukker 02.02.00
  4 pund Kaffebønner 01.02.00
  Den 10. Juli laandt Penge 05.00.00
  1759 10 Marts 1 Pund Kommen 00.00.08
  1/4 pund Anis, 1 Pund Ingefær 00.00.12
  ½ pund Sukker 4 lod Te 00.01.10
  10 Juli 5 Allen Rye 01.05.04
  14. Aug. laandt Penge 04.00.00
  24. Okt. 2 pund og 4 pund Hør 04.00.00
  1760 den 4. April 2 tdr. Rug 03.04.00
  ½ Alen Fløyl 01.00.00
  24. Juny laandt Penge 03.00.00
  1 pund Sukker 1 pund Kaffebønner 00.03.12
  4 pund Hør 00.02.08
  2 pund Seebe 00.01.00
  1 pund Amodam 2 lod Indigo 00.01.08
  1 skp. Ærter 00.02.00
  15. September 1 pund og 8 pud Hør 02.03.00
  28. Nov. laandt Penge 03.00.00
  Holstebro - Summa 53.04.08

  6. May 1764 Hans Busch

  Endnu fremlagdes en Auctionsregning fra afg. Peder Thomsen Reisigs Auction paa Hvilken dend salig Mand Peder Elbech er blevet tilslagen paa Summa 17.05.08
  fremdeles blev anmeldte at dend salig Mands begravelse hafde ialt kostet og medtaget 24.00.00 223 Rdl. 4 Mk. 8 skl.

  Forstaaende udviser da at Stervboens forefundne gandske Formue ikke kand stoppe den Gield, som paa saavel Boen er hæftende og langt mindre til at skifte og deele imellem Encken og hendes Børn og Medarvinger noget kand blive,- Saa dogalligevel forsicrede Encken, at hun saavel dend bortskyldige Gield ærlig og reedelig wille betale som og Rettens Middel for dette Skiftes Holdelse og de medhavende Mænd for deres Umage at wille fornøye og derfor var dette Skifte dermed nu i Dag maattet slutte.- Hvilcken hendes Begiæring ogsaa blev af Skifteretten tilstaaet og skiftet hermed sluttet og tilendebagt - Datum Stervboen i Holstebro ut supra

  J. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter

  Som Laugværge Hans Busch

  Som overværende Mænd underskriver:
  Peder Rasmussen - Guldsmed
  Christian Holt
  Thomas Elbech.

Margrethe Thomasdatter Reisig1

K, f. mellem 1704 og 1710, d. 31 juli 1787
Senest redigeret=21 Okt 2019
     Margrethe Thomasdatter Reisig blev født mellem 1704 og 1710. Hun var datter af Thomas Mathisen Reisig og Maren Christensdatter. Margrethe Thomasdatter Reisig blev nævnt i skiftet efter Thomas Mathisen Reisig 29 marts 1726.2 Margrethe Thomasdatter Reisig var nævnt i søsteren, Magdalenes, skifte 25 februar 1729.3 Margrethe blev gift i 1732 med Peder Madsen Elbech, søn af Mads Christensen Elbech og Kirsten Pedersdatter. Margrethe Thomasdatter Reisig blev nævnt i skiftet efter Peder Thomsen Reisig 13 august 1762.4 Margrethe Thomasdatter Reisig blev nævnt i skiftet efter Peder Madsen Elbech 2 marts 1764.5 Margrethe Thomasdatter Reisig nævnt i skiftet efter Maren de Borthle 19 september 1781.6 Hun døde 31 juli 1787 i Holstebro. Hun blev bisat fra Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro, 6 august 1787.7

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Nørregade 8, Holstebro8
Far-Nat*Thomas Mathisen Reisig f. c 1663, d. 28 Feb 1726
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. c 1668, d. 3 Maj 1726

Børn af Margrethe Thomasdatter Reisig og Peder Madsen Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Margrethe Thomasdatter Reisig er født ca. 1704 som datter af Thomas Reisig og hustru Maren, men hvor vides ikke - måske kommer hun fra København.

  Margrethe Thomasdatter Reisig døde i Holstebro den 31 Juli 1787, 83 år gl. salig Peder ElbechÞs enke begravedes den 6 August i Holstbro.
  Margrethe Thomasdatter Reisig arver efter hendes broder Peder Thomasen Reisig en ret stor sum penge efter datidens sædvane, derfor også denne ret så omfattende beskrivelse af denne mands efterladenskab. Formodentlig er han og søsteren
  kommet fra København eller Sjælland, da de bosatte sig i Holstebro evt. for at ægte enkemanden Peder Elbech, men hvor de blev gift er ikke fundet, men denne beskrivelse for at oplyse lidt om familieforholdet i Reisig familien.

  Anno 1762 den 13 August holdes Registrering efter afdøde sal. Peder Thomsen Reisig og det blev vuderet til senere vudereing.
  Hun modtager efter hendes afdøde broder følgende skifte:

  1 grønmalet kiste med røde jern
  1 - Coffert eller kiste med røde jern
  1 brunmalet kiste
  1 lidet skab staaende paa en skammel
  1 Dør til et lidet Cammer ved stuen
  Alt sammen forseglet og da forstaaende saaledes udi den afdøde søster Margrethe Thomasdatter Reisig, hendes nærværelse var blevet forseglet.Den i Huset værende Kvindemenneske Dorthe Houkart blev formanet at have god Tilsyn med hvad udi Huset forefandtes, forsigtigt Ild og Lys at bruge, endelig fik afdødes Søster 20 Rdl. for Udgifter til dend sal. Mands begravelse. Den afdødeefterladtes Arvinger opgaves at være en Søster Margrethe Thomasdatter Reisig, som havde til ægte Peder Madsen Elbech, en Søster Kirsten Thomasdatter Reisig som udi København hawer været boesiddende og gift med en Snedker Didrich Brandt, enBroder Christen Thomasen Reisig som ogsaa udi København har været gift en ugift Søster Kirstine Reisig som opnolder sig i København og ellers formanes hun med kongelig Bevilling myndiggjort.- En Søster afgangne Peder Smeds Hustru sal Anna
  Thomasdatter Reisig har efterladt sig 2 børn nemlig:
  Anne Marie, som er gift og boesiddende i Amsterdam i Holland, men Sønnen opholder sig i København; en Halvbroder Baltzar Debortler som for en Rum Tid siden ved Døden er afgangen, hans Datter navnlig Maren Deborthler.- Flere Arvinger
  anmeldte Peder Elbechs Hustru Margrethe Thomasdatter ikke at være saa blev Vudering foretaget i dend afdødes Hus udi Skolegyden beliggende og bestaar af et hus af 8 Fag blev ansat til en Værdi med Grund og Haugeplads 30 Rdl.
  Prousten udi Ulfborg Herred og Sognepræst for Holstebro, Maabjerg Sogner. Ebbe Kyhnde og fremlagde en original Skøde dateret 20. May 1761 af Peder Thomasen Reisig til hannem udstædt paa en liden Toft, som ligger næst norden og væsten forafdøde Peder Reisigs Huus, som er et Stykke af Bispegaardens Gaard beliggende væsten for dend forhenværende latinske Skole med de vilkaar, at jeg reservere mig mit paa samme Stæd liggende Gaardstæd liggende med dend Eyendom af Hauge Jord ogGaardsrum, som nu dertil er afpælet og som jeg Peder Reisig med første forsvarligen indhægener saaledes at der ikke for fremtiden bliver nogen Udgang til Toften derfra, da den til Proust Kynde afhændede Eyendom stræcker sig paa synder Sideved Adelveyen fra det mig selv forbeholden Huus og Stæd - langs med Vejen indhægnede gamle Diige med tilhørende Grobe udenfor den i nordvæst til Proust Kynde allerede tilhørende Eyendom begynder paa østre Side til Bækken langs om til Skolen
  og Adelgaden betalt med 40 Rdl., som han mig haver betalt.

  Derefter vuderedes den afdødes Ejendele:

  1 grønmahlet kiste
  1 brandguul fiin Klædes Mandsklædning, kiol, Vest, Buxer
  1 blaa og hvid Kiol, Vest af hiemgjort Tøy med hvide Knapper
  1 blacket Klædeskiol med hvide Knapper
  1 sort Klædning, Kiol Vest og Buxer
  1 hvid Cannifaxesvest med Metalknapper
  1 - -.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 75 Thomas Mathiasen, forpagter på Søndervang [i Stadil sogn]. 29.3.1726, fol.110.
  E: Maren Christensdatter. LV: Frands Raarup i Stadil. B: Peder 28 i Kalundborg, Mathias 23 i Viborg, Christen 18, Kirsten g.m. Didrik Brandt, snedker i København, Maren 25 i Viborg, Anne 21, Margrethe 16, Christine 14. FM: halvbror Baltser Pedersen de Borthle, fuldmægtig på Tviskloster og Lergrav, Jens Knudsen på Øgelstrup, Niels Riis på Kongsholm [i Hanning sogn]. Enkens første ægteskab med Peder Baltsersen. Forpagtningskontrakt af oktober 1710 fol.117-119.
 3. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 87 Magdalene Thomasdatter, der døde i Brede 2 mil fra København. 25.2.1729, fol.290.
  Afdøde var datter af Thomas Mathiasen, forpagter på Søndervang, [skifte29.3.1726 lbnr.75].
  A:
  1) bror Peder Thomsen Reisig i Holstebro
  2) bror Mathias Thomsen i Horsens
  3) bror Christen Thomsen Reisig 22 i København
  4) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Didrik Brandt, snedker i København
  5) søster Anne Thomasdatter g.m. Peder Smed i Holstebro
  6) søster Margrethe Thomasdatter 19
  7) søster Christine Thomasdatter 17
  8) halvbror Baltser de Borthle, fuldmægtig på Pallisbjerg.
  FM: Claus Jensen Tang i Madum, Morten Jepsen Tarm på Rækkergård, Niels Riis på Kongsholm.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 183 Peder Thomsen Reisig i Holstebro. 13.8.1762, fol.156.
  Enke efter Cathrine Jensdatter Bastrup, [skifte 26.4.1760 lbnr.160]. A:
  1) søster Margrethe Thomasdatter Reisig g.m. Peder Madsen Elbæk i Holstebro
  2) søster Kirsten Thomasdatter Reisig g.m. Didrik Brandt, snedker i København
  3) bror Christen Thomsen Reisig i København
  4) søster Christine Thomasdatter Reisig i København
  5) søster Anne Thomasdatter Reisig, [skifte 3.3.1745 lbnr.57], var g.m. Peder Schmidt. 2B:
  a Jørgen Pedersen Schmidt i København
  b Anne Marie Pedersdatter Schmidt gift i Amsterdam
  6) halvbror Balthazar de Borthle, død. 1B:
  a Maren de Borthle.

  Anno 1762 den 13 August holdes Registrering efter afdøde sal. Peder Thomsen Reisig og det blev vuderet til senere vudereing.
  Hun modtager efter hendes afdøde broder følgende skifte:

  1 grønmalet kiste med røde jern
  1 - Coffert eller kiste med røde jern
  1 brunmalet kiste
  1 lidet skab staaende paa en skammel
  1 Dør til et lidet Cammer ved stuen
  Alt sammen forseglet og da forstaaende saaledes udi den afdøde søster Margrethe Thomasdatter Reisig, hendes nærværelse var blevet forseglet.Den i Huset værende Kvindemenneske Dorthe Houkart blev formanet at have god Tilsyn med hvad udi Huset forefandtes, forsigtigt Ild og Lys at bruge, endelig fik afdødes Søster 20 Rdl. for Udgifter til dend sal. Mands begravelse. Den afdødeefterladtes Arvinger opgaves at være en Søster Margrethe Thomasdatter Reisig, som havde til ægte Peder Madsen Elbech, en Søster Kirsten Thomasdatter Reisig som udi København hawer været boesiddende og gift med en Snedker Didrich Brandt, enBroder Christen Thomasen Reisig som ogsaa udi København har været gift en ugift Søster Kirstine Reisig som opnolder sig i København og ellers formanes hun med kongelig Bevilling myndiggjort.- En Søster afgangne Peder Smeds Hustru sal Anna
  Thomasdatter Reisig har efterladt sig 2 børn nemlig:
  Anne Marie, som er gift og boesiddende i Amsterdam i Holland, men Sønnen opholder sig i København; en Halvbroder Baltzar Debortler som for en Rum Tid siden ved Døden er afgangen, hans Datter navnlig Maren Deborthler.- Flere Arvinger
  anmeldte Peder Elbechs Hustru Margrethe Thomasdatter ikke at være saa blev Vudering foretaget i dend afdødes Hus udi Skolegyden beliggende og bestaar af et hus af 8 Fag blev ansat til en Værdi med Grund og Haugeplads 30 Rdl.
  Prousten udi Ulfborg Herred og Sognepræst for Holstebro, Maabjerg Sogner. Ebbe Kyhnde og fremlagde en original Skøde dateret 20. May 1761 af Peder Thomasen Reisig til hannem udstædt paa en liden Toft, som ligger næst norden og væsten forafdøde Peder Reisigs Huus, som er et Stykke af Bispegaardens Gaard beliggende væsten for dend forhenværende latinske Skole med de vilkaar, at jeg reservere mig mit paa samme Stæd liggende Gaardstæd liggende med dend Eyendom af Hauge Jord ogGaardsrum, som nu dertil er afpælet og som jeg Peder Reisig med første forsvarligen indhægener saaledes at der ikke for fremtiden bliver nogen Udgang til Toften derfra, da den til Proust Kynde afhændede Eyendom stræcker sig paa synder Sideved Adelveyen fra det mig selv forbeholden Huus og Stæd - langs med Vejen indhægnede gamle Diige med tilhørende Grobe udenfor den i nordvæst til Proust Kynde allerede tilhørende Eyendom begynder paa østre Side til Bækken langs om til Skolen
  og Adelgaden betalt med 40 Rdl., som han mig haver betalt.

  Derefter vuderedes den afdødes Ejendele:

  1 grønmahlet kiste
  1 brandguul fiin Klædes Mandsklædning, kiol, Vest, Buxer
  1 blaa og hvid Kiol, Vest af hiemgjort Tøy med hvide Knapper
  1 blacket Klædeskiol med hvide Knapper
  1 sort Klædning, Kiol Vest og Buxer
  1 hvid Cannifaxesvest med Metalknapper
  1 - -.
 5. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
  E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
  3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
  4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
  Af første ægteskab B:
  1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
  2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
  Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

  Skifte.
  Anno 1764 dend 2. Marty indfandt sig udi Stervboen efter afgangne Peder Madsen Elbech senior, Rettens Middel i Holstebro, kongl. Maystæt, Byefoged Jens Reenberg Curtz og Byeskriver Jacob Sonius med 2 tiltagne Mænd, Peder Rasmussen, Guldsmedog Christian Holdt for at registrere og vurdere Stervsboens Effecter, samt ind- og udgield at beregne og endelig Skift og Deeling at holde imellem Encken Madame Margrethe Thomasdatter Reisig og hendes med den salig Mand udi Ægteskab auflede Børn, der ere en Søn Thomas Pedersen Elbech fuldmyndig samt gift og boesiddende her i Holstebroe og en Søn Mads Pedersen Elbech, 27 Aar er Ridefoged paa Synderschou her i Landet.- Endnu af dend salig Mands første Ægeskab tvende Døtre:
  Marie Kirstine Elbech, gift med Jens Rasmussen og bosiddende udi Noløf udi Hads Herred og Anna Catharina Elbech, som tiener udi Holland og er ugift.
  Begge ere Arvinger udi denne Stervboe.- Encken hafde antaget sig til Laugværge Monsiur Hans Christensen Basch, der i Dag her er overværende saa blef Skiftet med Registrering og Vudering begynd saavel udi Enckens og Laugværge som dend forhen meldte Søn og Arving Thomas Elbech deres hos og Overværelse saaledes:

  Udi Dagligstuen : Rdl. Mk. skl.

  1 Bord med aaben Foed - 3 -
  7 Stoele af Træe og 1 Lændestoel 1 - -
  1 Jernbielægger Kakkelovn med 4 Messing Knopper 7 - -
  1 Lidet Messingfad paa Kakkelovnen med Jernfoed - 3 8
  1 Hængeskab med Nøgle og Laas - 2 -
  1 Chatoll af Egetræmed Beslag, Laas og Nøgle 6 - -
  Udi samme befandtes intet uden Enckens Gang- og Livklæder
  1 Eegekiste med Jernbeslag samt Laas og Nøgle 3 - -

  Derudi fandtes :

  1 graa Klædes Mands Klædeskiole 1 4 -
  1 gl. sort Kiolvæst og Buxer 2 - -
  1 - brun Klædes Contoirkiol 1 - -
  1 - blommet ulden Dammask Nattrøye - 2 -
  6 stk. Hørlærreds Skiorter 2 - -
  6 - Halskraver, 6 par Haandærmer, 4
  Lærredshalsklude 1 2 -
  6 par Blaagarnslagner 2 3 -
  1 - Støvler og 2 par Skoe 1 - -
  1 Stueuhr, 1 Speil med sort Ramme - 1 -
  2 par Gardiner med lige saa mange Kapper - 2 -

  Udi den mindre Stue :

  1 lidet Bord med aaben Foed - 1 8
  1 Bielæggerkakkelovn 4 - -
  1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 2 - -
  1 - Underdyne 2 - -
  1 blaa og hvid Bolster Underdyne 2 2 -
  4 stribede Hovedpuder 1 2 -
  2 Fag Gardiner med Kapper - 3 -

  Udi Kykkenet :

  1 gl. Messing Fyrbecken - 3 -
  1 Thekiedel Þ - 3 -
  1 gl. Jernfyrfad - - 8
  1 Jernpande og 1 ditto Rist - 2 -
  1 Malm Morter med Støder - 3 -
  1 Messing Strygjern - 3 -
  1 Fyrbænk - - 8
  2 stk. Tinfade og 6 Tallerckner 1 3 -
  1 Ildfork og 1 Ildklemme 1 - 12
  1 Ballie og 2 Spande - 2 -
  1 Kobber Kiedel i Grue 5 5 15
  1 par Messing Lysestager og 1 gl. Ildsax - 3 8
  Tvende Øllfierdinger - 2 -
  Summa Vuderingen 54 3 3

  Og som alt saa efter foregaaende Vuderingstilspørgsler af Skifteretten og derpaa Enckens med Laugværge, givne besvarelse intet videre forefandtes, som Sterfboen til Indtægt kunde anføre og beregnes undtagen een efter Enckens sal. Broderafg. Peder Thomasen Reisig ventende Arv, som ikke endnu vides hvad kan blive; thi blev derfor efter Enckens og Laugværgens Begiering dette Skifte taget under Opsættelse indtil saalænge at det berørte endnu salig Peder Thomasen Reisig aabenstaaende Skifte naar sin Slutning. - Til hvilket Ende dette Skifte henhviler som meldt er Datum Stervboen Holstebroe ut supra.

  J. R. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter - Laugværge : Hans Busch

  Anno 1764 dend 11. May da det forhen paaberaabte Skifte efter afg. Peder Thomasen Reisig hafde naaet sin Slutning var igien udi denne Sterfboe mødt Rettens Midel Byefogeden Jens Reenberg Curtz og øvrige Vidner for at dette Skifte; tilstædevar Encken med Laugværge og Sønnen Mons. Thomas Elbech i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger og blev som efter forrige Løfte anmeldt, at den Arv, som herudi Boen fra anmeldte Skifte efter afg. Peder Thomsen Reisig er indkommen og hvorefter dette Skifte i Lovens følge til i dag er henhvilet 165 Rdl. 5 Mk. 13 skl. hvortil lægges dend af Stervboens registrerede vurderede Løsøre indkomne Summa som ere 54 - 3 . 3 -

  Som da er denne Stervboens hele Indtægts summa 220 Rdl. 3 Mk - skl.

  Derfra skal afdrages Stervboens bortskyldige Gield, som blev anmeldt at bestaae udi følgende Seign. Hans Busch indleverede en Reigning paa afg. Peder Elbech den yngre hans Enkes Vegne 64 2 8 hvilken er lydende

  1759 dend 24 September giorde ieg Afregning med Peder Elbech og blev mig skyldig penge 64.02.08
  Holstebro, Ædel Boutrup d. 4. may 1764 sal.
  Peder Elbech

  Aar 1762 den 30. May kom mig tilgode ved
  afregning 53.01.07
  Nock har jeg laandt min Moder efter min salig Faders Død 19.02.09

  72.04.00
  Holstebro 2. May 1764 Thomas Elbech 137.00.08
  Videre fra Sr. Hans Busch en regning fremlagt paa 53.04.08

  1758 dend 10. januar giorde jeg Afregning med Peder Elbech den ældre her i Byen og blev skyldig af Penge 10.02.00
  d. 4. Februar bekom 4 pund Seebe 00.02.00
  1 pund Ambre blaae 4 sk. 00.00.12
  16. Dec. 6 skp. Rug 02.00.00
  1 Fierdingkar Salt 10 sk.
  1 pund 8 sk. 00.01.02
  1 pund Sukker 1 mk. 12 sk.
  ½ pund Theeskou 24 sk. 00.03.04
  14. Martii laant Penge 04.00.00
  26 - - 6 skp. Byg 01.00.00
  4 skp. Malt 01.01.08
  10. April 8 pund Sukker 02.02.00
  4 pund Kaffebønner 01.02.00
  Den 10. Juli laandt Penge 05.00.00
  1759 10 Marts 1 Pund Kommen 00.00.08
  1/4 pund Anis, 1 Pund Ingefær 00.00.12
  ½ pund Sukker 4 lod Te 00.01.10
  10 Juli 5 Allen Rye 01.05.04
  14. Aug. laandt Penge 04.00.00
  24. Okt. 2 pund og 4 pund Hør 04.00.00
  1760 den 4. April 2 tdr. Rug 03.04.00
  ½ Alen Fløyl 01.00.00
  24. Juny laandt Penge 03.00.00
  1 pund Sukker 1 pund Kaffebønner 00.03.12
  4 pund Hør 00.02.08
  2 pund Seebe 00.01.00
  1 pund Amodam 2 lod Indigo 00.01.08
  1 skp. Ærter 00.02.00
  15. September 1 pund og 8 pud Hør 02.03.00
  28. Nov. laandt Penge 03.00.00
  Holstebro - Summa 53.04.08

  6. May 1764 Hans Busch

  Endnu fremlagdes en Auctionsregning fra afg. Peder Thomsen Reisigs Auction paa Hvilken dend salig Mand Peder Elbech er blevet tilslagen paa Summa 17.05.08
  fremdeles blev anmeldte at dend salig Mands begravelse hafde ialt kostet og medtaget 24.00.00 223 Rdl. 4 Mk. 8 skl.

  Forstaaende udviser da at Stervboens forefundne gandske Formue ikke kand stoppe den Gield, som paa saavel Boen er hæftende og langt mindre til at skifte og deele imellem Encken og hendes Børn og Medarvinger noget kand blive,- Saa dogalligevel forsicrede Encken, at hun saavel dend bortskyldige Gield ærlig og reedelig wille betale som og Rettens Middel for dette Skiftes Holdelse og de medhavende Mænd for deres Umage at wille fornøye og derfor var dette Skifte dermed nu i Dag maattet slutte.- Hvilcken hendes Begiæring ogsaa blev af Skifteretten tilstaaet og skiftet hermed sluttet og tilendebagt - Datum Stervboen i Holstebro ut supra

  J. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter

  Som Laugværge Hans Busch

  Som overværende Mænd underskriver:
  Peder Rasmussen - Guldsmed
  Christian Holt
  Thomas Elbech.
 6. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 276 Maren de Borthle i Holstebro. 19.9.1781, fol.148, næste protokol fol.13.
  A:
  1) fars halvbror Peder Thomsen Reisig i Holstebro, skifte 13.8.1762 lbnr.183
  2) fars halvsøster Margrethe Thomasdatter Reisig, enke efter Peder Madsen Elbæk i Holstebro, [skifte 2.3.1764 lbnr.176] ved søn Thomas Elbæk, kobbersmed
  3) fars halvsøster Kirsten Thomasdatter Reisig, død, [var g.m. Didrik Brandt, snedker i København]. 1B:
  a datter, død. 1B: Anne Elisabeth Sørensdatter, der døde
  4) fars halvbror Christen Thomsen Reisig i København
  5) fars halvsøster Christine Thomasdatter Reisig i København
  6) fars halvsøster Anne Thomasdatter Reisig, [skifte 3.3.1745 lbnr.57], var g.m. Peder Schmidt. 2B:
  a Jørgen Pedersen Schmidt, [skifte 7.2.1774 lbnr.230]. 1B: Anne Margrethe hos mor Madam Busch i Holstebro
  b Anne Marie Pedersdatter Schmidt, enke efter Rolofsen i Amsterdam
  Afdøde var datter af afdøde Balthazar de Borthle.
 7. [S3] , 83 år gammel, Kirkebog.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Elbech, 49, Gift, Brandinspecteur, 1, Hosbonde, M
  Karen Jensdatter, 72, Gift, , 3, Hans kone, K
  Margrethe Elbech, 82, Enke, , 1, Hosbondens moder, K.

Mads Christensen Elbech1

M
Senest redigeret=21 Okt 2019
     Mads Christensen Elbech var søn af Christen Christensen Elbech.
Far-Nat*Christen Christensen Elbech

Barn af Mads Christensen Elbech og Kirsten Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Thomas Mathisen Reisig1

M, f. cirka 1663, d. 28 februar 1726
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Thomas Mathisen Reisig blev født cirka 1663. Han var søn af Mathias Reisig og Magdalene Thomasdatter. Thomas blev gift i 1697 med Maren Christensdatter. Thomas Mathisen Reisig var i 1709 forpagter i Støvringgård, Støvringgårdvej 73, Støvring, Støvring, Randers. Han var 6 oktober 1710 forpagter i Søndervang, Møllebyvej 8, Stadil, Hind, Ringkøbing.2 Han døde 28 februar 1726 i Stadil, Hind, Ringkøbing. Han blev bisat fra Stadil Kirke, Stadilvej 31, Stadil, Hind, Ringkøbing, 8 marts 1726.3 Hans ejendele blev skiftet 29 marts 1726.4
Far-Nat*Mathias Reisig f. 1597, d. 1671
Mor-Nat*Magdalene Thomasdatter

Børn af Thomas Mathisen Reisig og Maren Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S643] Geni, online https://www.geni.com, 15) Imod alt dette forskrevne Lover og tilforpligter ieg mig Thomas Mathiisen og mine Arfvinger at give og betale til HøyEdle og Velbaarne Frue GeheimeRaads eller hendes Arfvinger udj fornefnt tvende aar til forpagtning, aarligen 600 Rdl. halfparten udj Aatteskillingstøkker dend halfve part udj Croner, hvilke Sex hundrede Rixdaler ieg hver Aar ufeilbahr dend 2den April Rigtig og Fornøielig skal erlegge og betale udj Wiiborg omslag til Velbr. Frue GeheimeRaads fuldmægtig, eller hvem hun dertil beordrer, imod Quitering,
  Og ellers forpligtiger Vj (= Vi) os paa begge sidder at holde hver andre af os og Vores Arfvinger effter denne indmelte Contractes indhold uden skade i nogen maade; til bekræfftelse haver vj tvende eens lydende Contracter oprættet, og hvor een der af til sig Annammet, som med vores underskrefne hænder og hostrøgte Zigneter bekræfftes.
  Datum Støfringgaard dend 6te Octobr. 1710.
  Sl: Harboes, C Fiuren (LS)
  Thomas Mathiisen. (LS)
  Som til Syndervang dend tiid Thomas Mathiisen gaarden tiltræder ej er saa meere Rug end 30 tdr 6 skp Byg 28 tdr Valling* 2 tdr 4 skp Haure 53 tønder 4 skp. saa svares ej meere naar Gaarden Quiteres.
  Syndervang d 14 Julij Ao 1711 Sl: Harboes C Fiuren.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 75 Thomas Mathiasen, forpagter på Søndervang [i Stadil sogn]. 29.3.1726, fol.110.
  E: Maren Christensdatter. LV: Frands Raarup i Stadil. B: Peder 28 i Kalundborg, Mathias 23 i Viborg, Christen 18, Kirsten g.m. Didrik Brandt, snedker i København, Maren 25 i Viborg, Anne 21, Margrethe 16, Christine 14. FM: halvbror Baltser Pedersen de Borthle, fuldmægtig på Tviskloster og Lergrav, Jens Knudsen på Øgelstrup, Niels Riis på Kongsholm [i Hanning sogn]. Enkens første ægteskab med Peder Baltsersen. Forpagtningskontrakt af oktober 1710 fol.117-119.

Maren Christensdatter1

K, f. cirka 1668, d. 3 maj 1726
Senest redigeret=21 Okt 2019
     Maren Christensdatter blev født cirka 1668. Maren blev gift i 1697 med Thomas Mathisen Reisig, søn af Mathias Reisig og Magdalene Thomasdatter. Maren Christensdatter blev nævnt i skiftet efter Thomas Mathisen Reisig 29 marts 1726.2 Maren Christensdatter døde 3 maj 1726 i Stadil, Hind, Ringkøbing.

Børn af Maren Christensdatter og Thomas Mathisen Reisig

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 75 Thomas Mathiasen, forpagter på Søndervang [i Stadil sogn]. 29.3.1726, fol.110.
  E: Maren Christensdatter. LV: Frands Raarup i Stadil. B: Peder 28 i Kalundborg, Mathias 23 i Viborg, Christen 18, Kirsten g.m. Didrik Brandt, snedker i København, Maren 25 i Viborg, Anne 21, Margrethe 16, Christine 14. FM: halvbror Baltser Pedersen de Borthle, fuldmægtig på Tviskloster og Lergrav, Jens Knudsen på Øgelstrup, Niels Riis på Kongsholm [i Hanning sogn]. Enkens første ægteskab med Peder Baltsersen. Forpagtningskontrakt af oktober 1710 fol.117-119.

Maren Sørensdatter1

K, f. 1716
Senest redigeret=13 Okt 2019
     Maren Sørensdatter blev født i 1716. Maren blev gift 17 februar 1740 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe, med Søren Pedersen Olling, søn af Peder Nissen Olling og Maren Sørensdatter.2

Barn af Maren Sørensdatter og Søren Pedersen Olling

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Hun var fra Åtte, Kirkebog.

Christine Margrethe Elbech1

K, f. 29 september 1767, d. 15 september 1863
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Christine Margrethe Elbech blev født i Åtte, Føvling, Malt, Ribe. Hun blev døbt 29 september 1767 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe.2 Hun var datter af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter. Christine Margrethe Elbech døde 15 september 1863 i Stenderup, Malt, Ribe, i en alder af 95 år.
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Kirkebog.

Peder Madsen Elbech1

M, f. 24 juni 1769, d. 23 oktober 1846
Peder Madsen Elbech
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Peder Madsen Elbech blev døbt 24 juni 1769 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe.2 Han var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter. Peder blev gift 8 februar 1806 i Darum Kirke, Sviegade 4 B, Darum, Gørding, Ribe, med Maren Sørensdatter Weirup, datter af Søren Hansen Wejrup og Kirsten Sørensdatter.3 Peder Madsen Elbech døde 23 oktober 1846 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 30 oktober 1846.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Bobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1801Bobøl, Føvling, Malt, Ribe
Folketælling1834Bobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1840Bobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1845Bobøl, Føvling, Malt, Ribe7
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Børn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Faddere: Zacharias Skøtte på Sønderschou, Peder fra Sønderschou, Eskild Pedersens hustru fra Nørbølling og Hans hansens hustru af Bobøl, Kirkebog.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S246] Folketælling. Mads Elbech, 48 aar, gift, selvejer, M
  Kirsten Sørensdatter, 44 aar, gift, madmoder, K
  Kristine Margrethe Elbech, 19 aar, ugift, , K
  Peder Madsen Elbech, 18 aar, ugift, , M
  Søren Elbech, 14 aar, ugift, , M
  Thomas Elbech, 9 aar, ugift, , M
  Christen Elbech, 7 aar, ugift, skade i armen, M
  Mariane Elbech, 4 aar, ugift, , K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 65, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 50, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Hans Pedersen Elbech, 24, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 19, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 71, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 57, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 33, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Jens Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 25, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K
  Mariane Jessen, 10, Ugift, en pleiedatter af familien, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 76, Gift, gaardmand, her i sognet [Føvling], M
  Maren Sørensen, 61, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], her i sognet [Føvling], K
  Søren Pedersen Elbech, 37, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], M
  Kirsten Pedersen Elbech, 28, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], K
  Karen Marie Hansen, 16, Ugift, tjenestepige, her i sognet [Føvling], K
  Thomas Madsen Elbech, 69, Ugift, mandens broder [Peder Madsen Elbech], kobbersmed, her i sognet [Føvling], M.

Mariane Elbech1

K, f. 24 februar 1771
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Mariane Elbech blev født i 1771. Hun blev døbt 24 februar 1771 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe. Hun var datter af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Mariane Elbech er døbt dom. kaninare den 24 februar 1771 i Bobøl, Føvling sogn.
  Faddere: Jomfru Berring, Margrethe Loustdatter, Mons. Torsbøll. Zacharian og Christen Laustsen, alle Sønderschou.
  Mariane døde som lille.

Søren Madsen Elbech1

M, f. 6 december 1772, d. 24 april 1835
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Søren Madsen Elbech blev født i 1772 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han blev døbt 6 december 1772 i Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter. Søren Madsen Elbech døde 24 april 1835 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 62 år. Han blev bisat fra Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe, 30 april 1835.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Bobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1801Bobøl, Føvling, Malt, Ribe
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S246] Folketælling. Mads Elbech, 48 aar, gift, selvejer, M
  Kirsten Sørensdatter, 44 aar, gift, madmoder, K
  Kristine Margrethe Elbech, 19 aar, ugift, , K
  Peder Madsen Elbech, 18 aar, ugift, , M
  Søren Elbech, 14 aar, ugift, , M
  Thomas Elbech, 9 aar, ugift, , M
  Christen Elbech, 7 aar, ugift, skade i armen, M
  Mariane Elbech, 4 aar, ugift, , K.

Johannes Elbech1

M, f. 1774, d. 4 december 1784
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Johannes Elbech blev født i 1774 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter. Johannes Elbech døde 4 december 1784 i Føvling, Malt, Ribe.
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Thomas Elbech1

M, f. 26 december 1777, d. 25 maj 1855
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Thomas Elbech blev født i 1777 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han blev døbt 26 december 1777 i Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter. Thomas Elbech døde 25 maj 1855 i Ribe i en alder af 77 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Bobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1845Bobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S246] Folketælling. Mads Elbech, 48 aar, gift, selvejer, M
  Kirsten Sørensdatter, 44 aar, gift, madmoder, K
  Kristine Margrethe Elbech, 19 aar, ugift, , K
  Peder Madsen Elbech, 18 aar, ugift, , M
  Søren Elbech, 14 aar, ugift, , M
  Thomas Elbech, 9 aar, ugift, , M
  Christen Elbech, 7 aar, ugift, skade i armen, M
  Mariane Elbech, 4 aar, ugift, , K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 76, Gift, gaardmand, her i sognet [Føvling], M
  Maren Sørensen, 61, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], her i sognet [Føvling], K
  Søren Pedersen Elbech, 37, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], M
  Kirsten Pedersen Elbech, 28, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], K
  Karen Marie Hansen, 16, Ugift, tjenestepige, her i sognet [Føvling], K
  Thomas Madsen Elbech, 69, Ugift, mandens broder [Peder Madsen Elbech], kobbersmed, her i sognet [Føvling], M.

Mariane Elbech1

K, f. 26 december 1783, d. 15 juni 1865
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Mariane Elbech blev født i 1783 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe. Hun blev døbt 26 december 1783 i Føvling, Malt, Ribe. Hun var datter af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter. Mariane Elbech døde 15 juni 1865 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 81 år. Hun blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 21 juni 1865.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Bobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1801Bobøl, Føvling, Malt, Ribe
Far-Nat*Mads Elbech f. 30 Okt 1739, d. 9 Okt 1823
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 18 Sep 1740, d. 28 Aug 1824

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S246] Folketælling. Mads Elbech, 48 aar, gift, selvejer, M
  Kirsten Sørensdatter, 44 aar, gift, madmoder, K
  Kristine Margrethe Elbech, 19 aar, ugift, , K
  Peder Madsen Elbech, 18 aar, ugift, , M
  Søren Elbech, 14 aar, ugift, , M
  Thomas Elbech, 9 aar, ugift, , M
  Christen Elbech, 7 aar, ugift, skade i armen, M
  Mariane Elbech, 4 aar, ugift, , K.

Maren Sørensdatter Weirup1

K, f. 20 marts 1784, d. 10 maj 1863
Maren Sørensdatter Weirup
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Maren Sørensdatter Weirup blev født 20 marts 1784 i Store Darum, Darum, Gørding, Ribe. Hun var datter af Søren Hansen Wejrup og Kirsten Sørensdatter. Maren Sørensdatter Weirup blev døbt 28 marts 1784 i Darum Kirke, Sviegade 4 B, Darum, Gørding, Ribe.2 Maren blev gift 8 februar 1806 i Darum, Gørding, Ribe, med Peder Madsen Elbech, søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.2 Maren Sørensdatter Weirup døde 10 maj 1863 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 79 år. Hun blev bisat fra Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe, 16 maj 1863.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Darum, Gørding, Ribe3
Folketælling1801Darum, Gørding, Ribe4
Folketælling1834Bobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1840Bobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1845Bobøl, Føvling, Malt, Ribe7
Folketælling1850Bobøl, Føvling, Malt, Ribe8
Folketælling1855Bobøl, Føvling, Malt, Ribe9
Folketælling1860Bobøl, Føvling, Malt, Ribe10
Far-Nat*Søren Hansen Wejrup f. 1751, d. 2 Mar 1833
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter f. 1758, d. 10 Jul 1828

Børn af Maren Sørensdatter Weirup og Peder Madsen Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Wejrup, 36, Gift, Bonde og Gaardbeboer, 1, Husbond, M
  Kiersten Sørensdatter, 30, Gift, , 1, Kone, K
  Hans Sørensen, 8, Ugift, , , Barn, M
  Anna Sørensdatter, 6, Ugift, , , Barn, K
  Maren Sørensdatter, 4, Ugift, , , Barn, K
  Karen Sørensdatter, 1, Ugift, , , Barn, K
  Christen Sørensen, 30, Ugift, Natinal Soldat, , Tjenestekarl, M
  Morten Sørensen, 16, Ugift, , , Tjenestekarl, M
  Anna Hansdatter, 57, Enke, Indsidder, 1, Konens Moder, K
  Anna Maria Sørensdatter, 19, Ugift, , , Hendes datter, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Hansen Wejrup, 50, Gift, Bonde og Gaardbeboer, 1, Husbond, M
  Kirsten Sørensdatter, 44, Gift, , 1, Hans Kone, K
  Hans Sørensen, 22, Ugift, , , Deres søn, M
  Anna Hansdatter, 20, Ugift, , , Deres datter, K
  Maren Sørensdatter, 17, Ugift, , , Deres datter, K
  Søren Sørensen, 13, Ugift, , , Deres søn, M
  Karen Sørensdatter, 11, Ugift, , , Deres datter, K
  Margrethe Sørensdatter, 8, Ugift, , , Deres datter, K
  Marie Sørensdatter, 6, Ugift, , , Deres datter, K
  Lambert Sørensen, 4, Ugift, , , Deres søn, M
  Ane Hansdatter, 74, Enke, Aftægtskone, 1, Konens Moder, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 65, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 50, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Hans Pedersen Elbech, 24, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 19, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 71, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 57, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 33, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Jens Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 25, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K
  Mariane Jessen, 10, Ugift, en pleiedatter af familien, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 76, Gift, gaardmand, her i sognet [Føvling], M
  Maren Sørensen, 61, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], her i sognet [Føvling], K
  Søren Pedersen Elbech, 37, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], M
  Kirsten Pedersen Elbech, 28, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], K
  Karen Marie Hansen, 16, Ugift, tjenestepige, her i sognet [Føvling], K
  Thomas Madsen Elbech, 69, Ugift, mandens broder [Peder Madsen Elbech], kobbersmed, her i sognet [Føvling], M.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen Elbech, 42, Ugift, eier af gaarden, her i sognet [Føvling], M
  Maren Sørensen, 67, Enke(mand), hans moder [Søren Pedersen Elbech], Darum, Ribe amt [Darum sogn, Gørding herred], K
  Kirsten Pedersen Elbech, 34, Ugift, hans søster [Søren Pedersen Elbech], her i sognet [Føvling], K.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen Elbech, 50, Ugift, Her i sognet [Føvling], gaardmand, huusfader, M
  Maren Sørensen, 72, Enke, Darum [Darum sogn, Gørding herred, Ribe amt], aftægtskone [Søren Pedersen Elbech], K
  Kirsten Pedersen Elbech, 39, Ugift, Her i sognet [Føvling], huusfaderens søster [Søren Pedersen Elbech], K.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen Veirup Elbech, 52, Ugift, Her i sognet [Føvling], gaardeier, M
  Maren Sørensen, 77, Enke, Darum Ribe amt [Darum sogn, Gørding herred], gaardeierens moder [Søren Pedersen Veirup Elbech], K
  Kirsten Pedersen, 44, Ugift, Her i sognet [Føvling], gaardeierens søster [Søren Pedersen Veirup Elbech], K.

Mads Pedersen Elbech1

M, f. 6 januar 1807
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Mads Pedersen Elbech blev født 6 januar 1807 i Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup. Mads Pedersen Elbech blev døbt 11 januar 1807 i Føvling, Malt, Ribe. Han blev konfirmeret i 1823.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834præstegården, Jernved, Gørding, Ribe2
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 24 Jun 1769, d. 23 Okt 1846
Mor-Nat*Maren Sørensdatter Weirup f. 20 Mar 1784, d. 10 Maj 1863

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S246] Folketælling. Hans Nicolai Tranberg Friis, 34, Gift, Biskoppens Kappelan og vicepastor, M
  Sophie Amalie Theilmann, 31, Gift, Hans Kone, K
  Gabriel Michael Friis, 2, Ugift, Deres Barn, M
  Mads Elbek, 25, Ugift, Tjenestefolk, M.

Søren Weirup Elbech1

M, f. 7 februar 1808, d. 6 juni 1867
Søren Weirup Pedersen Elbech
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Søren Weirup Elbech var også kendt som Søren Pedersen Elbech. Han blev døbt 7 februar 1808 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup. Søren Weirup Elbech blev konfirmeret i 1823. Han døde 6 juni 1867 i Bobøl, Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 59 år. Han blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 13 juni 1867.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Bobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1840Bobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1845Bobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1850Bobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1855Bobøl, Føvling, Malt, Ribe7
Folketælling1860Bobøl, Føvling, Malt, Ribe8
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 24 Jun 1769, d. 23 Okt 1846
Mor-Nat*Maren Sørensdatter Weirup f. 20 Mar 1784, d. 10 Maj 1863

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 65, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 50, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Hans Pedersen Elbech, 24, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 19, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 71, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 57, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 33, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Jens Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 25, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K
  Mariane Jessen, 10, Ugift, en pleiedatter af familien, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 76, Gift, gaardmand, her i sognet [Føvling], M
  Maren Sørensen, 61, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], her i sognet [Føvling], K
  Søren Pedersen Elbech, 37, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], M
  Kirsten Pedersen Elbech, 28, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensen], her i sognet [Føvling], K
  Karen Marie Hansen, 16, Ugift, tjenestepige, her i sognet [Føvling], K
  Thomas Madsen Elbech, 69, Ugift, mandens broder [Peder Madsen Elbech], kobbersmed, her i sognet [Føvling], M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen Elbech, 42, Ugift, eier af gaarden, her i sognet [Føvling], M
  Maren Sørensen, 67, Enke(mand), hans moder [Søren Pedersen Elbech], Darum, Ribe amt [Darum sogn, Gørding herred], K
  Kirsten Pedersen Elbech, 34, Ugift, hans søster [Søren Pedersen Elbech], her i sognet [Føvling], K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen Elbech, 50, Ugift, Her i sognet [Føvling], gaardmand, huusfader, M
  Maren Sørensen, 72, Enke, Darum [Darum sogn, Gørding herred, Ribe amt], aftægtskone [Søren Pedersen Elbech], K
  Kirsten Pedersen Elbech, 39, Ugift, Her i sognet [Føvling], huusfaderens søster [Søren Pedersen Elbech], K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen Veirup Elbech, 52, Ugift, Her i sognet [Føvling], gaardeier, M
  Maren Sørensen, 77, Enke, Darum Ribe amt [Darum sogn, Gørding herred], gaardeierens moder [Søren Pedersen Veirup Elbech], K
  Kirsten Pedersen, 44, Ugift, Her i sognet [Føvling], gaardeierens søster [Søren Pedersen Veirup Elbech], K.

Johannes Pedersen Elbech1

M, f. 7 maj 1809, d. 9 september 1893
Senest redigeret=4 Nov 2019
     Johannes Pedersen Elbech blev døbt 7 maj 1809 i Føvling Kirke, Kirkebakken 1, Føvling, Malt, Ribe.2 Han var søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup. Johannes Pedersen Elbech blev konfirmeret i 1824 i Føvling, Malt, Ribe. Johannes blev gift 4 december 1842 i Lindknud Kirke, Lindknudvej 40, Lindknud, Malt, Ribe, med Anna Hylleborg Christensdatter, datter af Ellen Kathrine Jensdatter.3 Johannes Pedersen Elbech døde 9 september 1893 i Ansager, Øster Horne, Ribe, i en alder af 84 år. Han blev bisat fra Ansager kirke, Præstegårdsvej 2, Ansager, Øster Horne, Ribe, 15 september 1893.4

Folketællinger og boliger

Bolig1826Hjerting, Guldager, Skast, Ribe5
Folketælling1834Bobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1860Ansager, Øster Horne, Ribe7
Folketælling1870Ansager, Øster Horne, Ribe8
Folketælling1880Ansager, Øster Horne, Ribe9
Folketælling1890Ansager, Øster Horne, Ribe10
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 24 Jun 1769, d. 23 Okt 1846
Mor-Nat*Maren Sørensdatter Weirup f. 20 Mar 1784, d. 10 Maj 1863

Barn af Johannes Pedersen Elbech og Anna Hylleborg Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Frembaaren af Søren Madsen Elbech af Taabøl og Søren Weirups datter Karen af Darum, Hans Sørensens hustru, Ane Sørensdatter af Taabøl, Peder Lauridsen Skrædder og Morten Thomsen, begge af Bobøl., Kirkebog.
 3. [S3] , Forloverne ved vielsen var Peder Andersen Wittrup, og Peder Humen af Debel., Kirkebog.
 4. [S3] , Da Johannes dør den 9 september 1893, står der i kirkebogen for Ansager sogn, at han blev begravet på Ansager kirkegård den 15 september 1893, han var 85 år og Aftægtsmand i Ansager sogn, født d. 7 februar 1808 i Bobøl, Føvling sogn, søn af Gaardmand i Bobøl Peder Madsen Elbæk og hustru Maren Sørensdatter. Gift med afdøde Ane Hylleborg Christensdatter, sidste fælles bopæl var Ansager sogn. Sognepræst A. Jensen foretog begravelsen., Kirkebog.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Madsen Elbech, 65, Gift, gaardmand, M
  Maren Sørensdatter, 50, Gift, hans kone [Peder Madsen Elbech], K
  Søren Pedersen Elbech, 27, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Hans Pedersen Elbech, 24, Ugift, deres søn [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], M
  Kirsten Pedersdatter Elbech, 19, Ugift, deres datter [Peder Madsen Elbech & Maren Sørensdatter], K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Pedersen Elbæk,52,Gift,Huusmand. huusfader. jordbruger,,Feuling S., Ribe Amt
  Johanne Hylleberg Christensdatter,46,Gift,Hans kone,,Lindknud S., Ribe Amt.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Thu Johannes Ulbæk,27,Gift,Huusfader,Jordbruger,Lindknud Sogn, Ribe Amt
  Nielssine Madsen,25,Gift,Huusmoder,,Starup Sogn, Ribe Amt
  Johannes Peder Christensen Ulbæk,1,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe Amt
  Johannes P. Ulbæk,62,Gift,Huusfader,Rokkedreier,Andsager, Ribe Amt
  Ane Hylleborg Christensdatter,56,Gift,Huusmoder,,Jerne Sogn, Ribe Amt
  Ellen Katrine Jensdatter,80,Enke,-,Aftægtskone,Braming Sogn, Ribe Amt.
 9. [S246] Folketælling. Avlsbruger, fader stokkedrejer.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Tue Johansen Elbæk,47,Gift,Husfader,Landmand,Lindknud, Ribe A.
  Nielsine Madsen,45,Gift,Husmoder,,Starup, Ribe Amt
  Johanes Peder Christensen Elbæk,21,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Aboline Christensen Elbæk,13,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Ane Maria Christensen Elbæk,10,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Søren Christensen Elbæk,8,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Jørgen Christensen Elbæk,5,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Hans Christensen Elbæk,3,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Johanes Pedersen Elbæk,81,Enkemand,Aftægtsmand,Rokkedreier,Føvling, Ribe A..

Anna Hylleborg Christensdatter1

K, f. 27 maj 1814, d. 4 august 1875
Senest redigeret=4 Nov 2019
     Anna Hylleborg Christensdatter blev født uden for ægteskab 27 maj 1814 Jernved, Gørding, Ribe. Hun var datter af Ellen Kathrine Jensdatter. Anna Hylleborg Christensdatter blev konfirmeret i 1829 i Jernved Kirke, Kirkebakken 3, Jernved, Gørding, Ribe.2 Anna blev gift 4 december 1842 i Lindknud Kirke, Lindknudvej 40, Lindknud, Malt, Ribe, med Johannes Pedersen Elbech, søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup.3 Anna Hylleborg Christensdatter døde 4 august 1875 i Ansager, Øster Horne, Ribe, i en alder af 61 år druknet i Ansager Mølleå. Druknede, da hun vilde gaa over Aaen i en Vandrende, der laa over samme. Hun blev bisat fra Ansager kirke, Præstegårdsvej 2, Ansager, Øster Horne, Ribe, 10 august 1875.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Tange, Gørding, Gørding, Ribe5
Bolig4 oktober 1838Gørding, Gørding, Ribe
Folketælling1855Ansager, Øster Horne, Ribe6
Folketælling1860Ansager, Øster Horne, Ribe7
Folketælling1870Ansager, Øster Horne, Ribe8
Mor-Nat*Ellen Kathrine Jensdatter f. 6 Dec 1789, d. 25 Jan 1875

Barn af Anna Hylleborg Christensdatter og Johannes Pedersen Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Da Ane dør står der i kirkebogen for Ansager sogn, At Anna Hylleborg Kristensdatter dør den 4 august 1875 og begraves den 10 august i Ansager, Anna blev 61 år. Der står endvidere at hun er gift med Aftægtsmand og Drejer Johannes Pedersen Elbæk i Snorom, født i Jerne sogn, druknet i Ansager Mølleå.
  et notat ved begravelsen står der Druknet idet hun vilde gaa over Aaen i en vandrende, der var over tomme. Attest fra lægen af 6 august, fra Skifteretten d. 5 august.
 2. [S3] , Morfader ... og moder Ellen Jensdatter, Kirkebog.
 3. [S3] , Forloverne ved vielsen var Peder Andersen Wittrup, og Peder Humen af Debel., Kirkebog.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ellen Katrine Jensdatter, 45, Gift, Huuskone, lever af sin jordlod, K
  Anne Hyldeborg Kristensdatter, 20, Ugift, Hendes barn, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anna Hylleberg Christensdatter,41,Gift,Huusmoder. forsørges af hendes mand. tjener i Sønderjyll.,,Lindknud S., Ribe Amt
  Christen Thue Johannesen Elbæk,13,Ugift,Hendes søn,,Lindknud S., Ribe Amt.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Pedersen Elbæk,52,Gift,Huusmand. huusfader. jordbruger,,Feuling S., Ribe Amt
  Johanne Hylleberg Christensdatter,46,Gift,Hans kone,,Lindknud S., Ribe Amt.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Thu Johannes Ulbæk,27,Gift,Huusfader,Jordbruger,Lindknud Sogn, Ribe Amt
  Nielssine Madsen,25,Gift,Huusmoder,,Starup Sogn, Ribe Amt
  Johannes Peder Christensen Ulbæk,1,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe Amt
  Johannes P. Ulbæk,62,Gift,Huusfader,Rokkedreier,Andsager, Ribe Amt
  Ane Hylleborg Christensdatter,56,Gift,Huusmoder,,Jerne Sogn, Ribe Amt
  Ellen Katrine Jensdatter,80,Enke,-,Aftægtskone,Braming Sogn, Ribe Amt.

Christen Thue Johansen Elbæk1

M, f. 22 december 1842, d. 2 februar 1922
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Christen Thue Johansen Elbæk blev født 22 december 1842 i Debel, Lindknud, Malt, Ribe. Han var søn af Johannes Pedersen Elbech og Anna Hylleborg Christensdatter. Christen Thue Johansen Elbæk blev døbt 26 december 1842 i Lindknud Kirke, Lindknudvej 40, Lindknud, Malt, Ribe.2 Han blev konfirmeret 19 april 1857 i Ansager kirke, Præstegårdsvej 2, Ansager, Øster Horne, Ribe. Christen blev gift 30 oktober 1867 i Fåborg, Skast, Ribe, med Nielsine Madsen, datter af Mads Nielsen og Abelone Pedersdatter.3 Christen Thue Johansen Elbæk døde 2 februar 1922 i Ansager, Øster Horne, Ribe, i en alder af 79 år. Han blev bisat fra Ansager, Øster Horne, Ribe, 7 februar 1922.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Favrskov, Holsted, Malt, Ribe5
Folketælling1855Ansager, Øster Horne, Ribe6
Folketælling1860Ansager, Øster Horne, Ribe7
Folketælling1870Ansager, Øster Horne, Ribe8
Folketælling1880Ansager, Øster Horne, Ribe9
Folketælling1890Ansager, Øster Horne, Ribe10
Folketælling1901Ansager, Øster Horne, Ribe11
Folketælling1911Ansager, Øster Horne, Ribe12
Far-Nat*Johannes Pedersen Elbech f. 7 Maj 1809, d. 9 Sep 1893
Mor-Nat*Anna Hylleborg Christensdatter f. 27 Maj 1814, d. 4 Aug 1875

Børn af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Den første maj 1857 er det tid til at komme ud og tjene, Christen rejser fra forældrene og bliver tjenende den 10 maj hos Christen Lauridsen i Hodde. Han rejser derfra den 30 oktober 1857 og til (Sandhugs ????) i Brørup sogn, han skifter senere plads og begynder at tjene Thyge Frandsen i Brørup. Christen rejser derfra 1 november 1859, og begynder at tjene Christen Madsen i Ansager den 5 november 1859. Christen rejser senere til Brørup sogn igen, og i 1863 tjente han hos Thyge Frandsen i Brørup. I 1965 begynder Christen at tjene hos P Gravesen i Sterup, (fra militærtjeneste 29/8 49) ??????????, og i året 1866 var Christen Thue Johannessen Elbech ude at tjene i Sterup, Sterup sogn hos Iver Hansen (Iskovend ???????) han rejste derfra 28/10 1866
  Christen rejser fra Brørup sogn, han tager hjem til sine forældre i Ansager den 22 april 1867. Christen har på et tidspunkt mødt den pige han ville gifte sig med, Så den 30 oktober 1867 bliver ungkarl Christen Thue Johansen Elbæk af Ansager sogn, 25 år og Pigen Nielsine Madsen af Starup sogn, 22 år viet i Faaborg kirke. Forloverne var Husmand Johannes Pedersen Elbæk i Ansager og Gårdmand Jens Chr. Pedersen i Gunderup, Årre sogn. Så efter brylluppet tager Nielsine med Christen hjem til Ansager.
  Christen og Nielsine bor nu sammen med Christens forældre Johannes og Ane Hylleborg samt Christens mormor Ellen Katrine Jensdatter og Christen er inde for jordbrug.
  Nu er det tid til at de får børn, deres første søn bliver født d. 8 oktober 1868 i Ansager, han bliver døbt Johannes Peter Kristensen Elbæk den 15 november. I året 1871 får de en datter den 6 maj som døbes Ane Kristensen Elbæk den 18 juni. På dette tidspunkt bor de Ansager mark.. På et tidspunkt mellem 1871 og 74 flytter familien til Snerum som også ligger i Ansager sogn. De får deres tredie barn, en søn den 10 februar 1874, som døbes Mads Kristensen Elbæk den 29 marts 1874.
  Året 1875 blev en sorgens år, Christen mister sin mormor den 25 januar, samme år mister han også sin mor den 4 august 1875 , hun druknede i Ansager Mølleå.
  Nu er året 1876 og familien bliver større, de skal have deres fjerde barn, de fik en datter den 14 februar, som døbes den 9 april Abeline Kristensen Elbæk. I 1878 den 19 juli får de deres femte barn, en datter som døbes Anne Marie Elbæk den 8 september. Året 1881 den 16 februar får de tvillinger en dreng og en pige, men der er det sørgelige at pigen er dødfødt. Drengen bliver døbt den 14 april Søren Kristensen Elbæk. Den 28 februar 1884 får de endnu en søn der døbes Jørgen Kristensen Elbæk den 10 april. Året 1887 får de en søn til den 19 januar, han døbes Hans Kristensen Elbæk den 20 marts. På dette tidspunkt bor familien Ansager mark.
  Christen mister sin far den 9 september 1893.
 2. [S3] , I kirkebogen for Lindknud sogn, står der at , Christen Thue Johannessen Elbech er født den 22 december 1842, og blev døbt iLindknud kirke 26 december.
  forældrene er Indsidder, Johannes Pedersen Elbech og hustru Ane Hylleborg Christensdatter, ud i Debel.
  faddere ved dåben: Søren Storm Jensen Wittrup, Peder Andersen i bid, Christen Hansen, Wittruphuse, Christine Pedersen ibid, og Ane Kirstine Thøgersen i Debel., Kirkebog.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S3] , Ved begravelsen står der Aftægtsmand i Ansager, født i Lindknud 22 dec 1842, søn af Gmd. Johannes Peder Elbech og hustru. Gift med Nielsine Madsen som døde 7 okt 1913., Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Madsen,46,Gift,,indsider og aftægtsmand,Weirup sogn, Ribe amt [Vejrup sogn, Gørding herred]
  Ellen Chatrine Jensdatter,39,Gift,,hans kone [Jens Madsen],-
  Christen Theisen Johannesen,3,-,,pleiebarn,her i sognet [Holsted].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anna Hylleberg Christensdatter,41,Gift,Huusmoder. forsørges af hendes mand. tjener i Sønderjyll.,,Lindknud S., Ribe Amt
  Christen Thue Johannesen Elbæk,13,Ugift,Hendes søn,,Lindknud S., Ribe Amt.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Madsen,57,Gift,Gaardmand. huusfader,,Thistrup Sogn, Ribe Amt
  Kirsten Hansdatter,51,Gift,Hans kone,,Ølgod Sogn, Ribe Amt

  Christen Thue Johannesen Elbæk,18,Ugift,Tjenestekarl,,Lindknud S., Ribe Amt.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Thu Johannes Ulbæk,27,Gift,Huusfader,Jordbruger,Lindknud Sogn, Ribe Amt
  Nielssine Madsen,25,Gift,Huusmoder,,Starup Sogn, Ribe Amt
  Johannes Peder Christensen Ulbæk,1,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe Amt
  Johannes P. Ulbæk,62,Gift,Huusfader,Rokkedreier,Andsager, Ribe Amt
  Ane Hylleborg Christensdatter,56,Gift,Huusmoder,,Jerne Sogn, Ribe Amt
  Ellen Katrine Jensdatter,80,Enke,-,Aftægtskone,Braming Sogn, Ribe Amt.
 9. [S246] Folketælling. Avlsbruger, fader stokkedrejer.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Tue Johansen Elbæk,47,Gift,Husfader,Landmand,Lindknud, Ribe A.
  Nielsine Madsen,45,Gift,Husmoder,,Starup, Ribe Amt
  Johanes Peder Christensen Elbæk,21,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Aboline Christensen Elbæk,13,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Ane Maria Christensen Elbæk,10,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Søren Christensen Elbæk,8,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Jørgen Christensen Elbæk,5,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Hans Christensen Elbæk,3,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Johanes Pedersen Elbæk,81,Enkemand,Aftægtsmand,Rokkedreier,Føvling, Ribe A..
 11. [S246] Folketælling. Landbrug, Mads drejer.
 12. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Jorgen Kristensen Elbæk,,Male,Married,,28 Feb 1884,,,
  Ane Dortee Elbæk,,Female,Married,,27 Apr 1889,,,
  Kresten Thue Johansen Elbæk,,Male,Married,,22 Dec 1842,,,
  Nielssine Elbæk,,Female,Married,,22 Jan 1845,,,.

Nielsine Madsen1

K, f. 22 januar 1845, d. 7 oktober 1913
Senest redigeret=9 Jan 2020
     Nielsine Madsen blev født 22 januar 1845 i Vestterp, Vester Starup, Skast, Ribe. Hun var datter af Mads Nielsen og Abelone Pedersdatter. Nielsine Madsen blev hjemmedøbt 2 februar 1845 i Vester Starup, Skast, Ribe. Hun blev døbt 20 marts 1845 i Starup Kirke, Smedebakken 36, Vester Starup, Skast, Ribe.2 Hun blev konfirmeret 17 april 1859 i Ansager kirke, Præstegårdsvej 2, Ansager, Øster Horne, Ribe.3 Nielsine blev gift 30 oktober 1867 i Fåborg, Skast, Ribe, med Christen Thue Johansen Elbæk, søn af Johannes Pedersen Elbech og Anna Hylleborg Christensdatter.4 Nielsine Madsen døde 7 oktober 1913 i Grindsted Amtsygehus, Grindsted, Slavs, Ribe, i en alder af 68 år. Hun blev bisat fra Ansager, Øster Horne, Ribe, 11 oktober 1913.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Vestterp, Vester Starup, Skast, Ribe6
Folketælling1850Vestterp, Vester Starup, Skast, Ribe7
Folketælling1870Ansager, Øster Horne, Ribe8
Folketælling1880Ansager, Øster Horne, Ribe9
Folketælling1890Ansager, Øster Horne, Ribe10
Folketælling1901Ansager, Øster Horne, Ribe11
Folketælling1911Ansager, Øster Horne, Ribe12
Far-Nat*Mads Nielsen f. 18 Okt 1807, d. 29 Okt 1851
Mor-Nat*Abelone Pedersdatter f. 20 Feb 1814, d. 11 Jul 1870

Børn af Nielsine Madsen og Christen Thue Johansen Elbæk

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, I kirkeboge for Starup sogn står der at Nielsine Madsen blev født den 22 januar 1845, hun blev hjemmedøbt den 2 februar og døbt i Starup kirke den 20 marts 1845, forældrene er Gaardmand Mads Nielsen og hustru Abelone Pedersdatter, i Vestterp. faddere ved dåben er Gaardmand Gravers LarsenÞs kone i Vestterp. Gaardmand Hans ThomsenÞs kone af Røddel??????????? i Faaborg,sogn. Maren Nielsdatter, Gmand Peter A. Nielsen i Røddebek, Gmand Gravers Larsen af Vestterp. (?knykusk) Niels Hansen af Vittrup.

  Nielsine Madsen Vittrup blev konfirmeret den 17 april 1859 i Ansager kirke, hun blev vaccineret 20 juli 1846 af Mürfeldt.

  I 1967 rejserNielsine Madsen fra sin plads i sognet, hun er 22 år der står også under navnet(und 30 Ansager 62 6358). Nielsine har været hos Jørgen Jensen, Skræddermester som er død. hun rejser til Faaborg 9/10 1967

  I kirkebogen for Ansager kirke og sogn, står der at Nielsine dør den 7 oktober 1913 på Amtsygehuset i Grindsted, hun bliver begravet på Ansager kirkegård den 11 oktober 1913, hun blev 68 år, i kirkebogen står der end videre, Aftægtsmand Kristen Thue Johansen Elbæk's hustru, i Kvie, født i Starup den 22 januar 1845, datter af Gmand Niels Madsen og hustru Abelone Pedersen.
 2. [S3] , I kirkeboge for Starup sogn står der at Nielsine Madsen blev født den 22 januar 1845, hun blev hjemmedøbt den 2 februar og døbt i Starup kirke den 20 marts 1845, forældrene er Gaardmand Mads Nielsen og hustru Abelone Pedersdatter, i Vestterp. faddere ved dåben er Gaardmand Gravers LarsenÞs kone i Vestterp. Gaardmand Hans ThomsenÞs kone af Røddel??????????? i Faaborg,sogn. Maren Nielsdatter, Gmand Peter A. Nielsen i Røddebek, Gmand Gravers Larsen af Vestterp. (?knykusk) Niels Hansen af Vittrup., Kirkebog.
 3. [S3] , Nielsine Madsen Vittrup blev konfirmeret den 17 april 1859 i Ansager kirke, hun blev vaccineret 20 juli 1846 af Mürfeldt., Kirkebog.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S3] , I kirkebogen for Ansager kirke og sogn, står der at Nielsine dør den 7 oktober 1913 på Amtsygehuset i Grindsted, hun bliver begravet på Ansager kirkegård den 11 oktober 1913, hun blev 68 år, i kirkebogen står der end videre, Aftægtsmand Kristen Thue Johansen Elbæk's hustru, i Kvie, født i Starup den 22 januar 1845, datter af Gmand Niels Madsen og hustru Abelone Pedersen., Kirkebog.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Nielsen, 48, Gift, Gaardmand, faaborg idem amt, M
  Abelone Pedersdatter, 32, Gift, Hans kone, her i sognet [Vester Starup], K
  Laust Madsen, 3, Ugift, Deres barn, født på stedet, M
  Mette Marie Madsen, 7, Ugift, Deres barn, født på stedet, K
  Karen Marie Madsen, 5, Ugift, Deres barn, født på stedet, K
  Nielsine Madsen, 1, Ugift, Deres barn, født på stedet, K
  Karen Pedersdatter, 24, Ugift, Wæverske, her i sognet [Vester Starup], K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Graues Larssen, 57, Gift, Grdm, Huusfader, Horne Sogn, M
  Ane Jensen, 60, Gift, hans Kone, Her i Sognet ( Vester Starup), K
  Lars Grauesen, 27, Ugift, deres Børn !!, Andsager S., M
  Jens Grauesen, 25, Ugift, deres Børn, indkaldt til Krigstjeneste !!, Her i Sognet ( Vester Starup), M
  Peder Grauesen, 21, Ugift, deres Børn !!, Do - Her i Sognet ( Vester Starup), M
  Kirsten Marie Clausen, 26, Ugift, Pottemager, Faaborg Sogn, M
  Nielssine Madsen, 6, Ugift, Pleiebarn, Her i Sognet ( Vester Starup), K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Thu Johannes Ulbæk,27,Gift,Huusfader,Jordbruger,Lindknud Sogn, Ribe Amt
  Nielssine Madsen,25,Gift,Huusmoder,,Starup Sogn, Ribe Amt
  Johannes Peder Christensen Ulbæk,1,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe Amt
  Johannes P. Ulbæk,62,Gift,Huusfader,Rokkedreier,Andsager, Ribe Amt
  Ane Hylleborg Christensdatter,56,Gift,Huusmoder,,Jerne Sogn, Ribe Amt
  Ellen Katrine Jensdatter,80,Enke,-,Aftægtskone,Braming Sogn, Ribe Amt.
 9. [S246] Folketælling. Avlsbruger, fader stokkedrejer.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Tue Johansen Elbæk,47,Gift,Husfader,Landmand,Lindknud, Ribe A.
  Nielsine Madsen,45,Gift,Husmoder,,Starup, Ribe Amt
  Johanes Peder Christensen Elbæk,21,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Aboline Christensen Elbæk,13,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Ane Maria Christensen Elbæk,10,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Søren Christensen Elbæk,8,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Jørgen Christensen Elbæk,5,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Hans Christensen Elbæk,3,Ugift,Barn,,Andsager, Ribe A.
  Johanes Pedersen Elbæk,81,Enkemand,Aftægtsmand,Rokkedreier,Føvling, Ribe A..
 11. [S246] Folketælling. Landbrug, Mads drejer.
 12. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Jorgen Kristensen Elbæk,,Male,Married,,28 Feb 1884,,,
  Ane Dortee Elbæk,,Female,Married,,27 Apr 1889,,,
  Kresten Thue Johansen Elbæk,,Male,Married,,22 Dec 1842,,,
  Nielssine Elbæk,,Female,Married,,22 Jan 1845,,,.