Kurt Paul Georg Rudolf Ludwig von Münchow1

M
Senest redigeret=8 Dec 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anna Olsdatter1

K
Senest redigeret=22 Nov 2019

Familie: Anna Olsdatter og Lauritz Thommesen

Ingeborg Mogensen1

K
Senest redigeret=24 Jan 2020
     Ingeborg Mogensen var datter af Mogens Pedersen og Birgitte Marie Gunnersdatter.
Far-Nat*Mogens Pedersen
Mor-Nat*Birgitte Marie Gunnersdatter

Barn af Ingeborg Mogensen og Christian Larsen

Mogens Pedersen1

M
Senest redigeret=3 Feb 2018

Barn af Mogens Pedersen og Birgitte Marie Gunnersdatter

Birgitte Marie Gunnersdatter1

K
Senest redigeret=3 Feb 2018

Barn af Birgitte Marie Gunnersdatter og Mogens Pedersen

Christen Nielsen Møller1

M
Senest redigeret=3 Feb 2018

Familie: Christen Nielsen Møller og Birgitte Margrethe Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S627] Holger Buchhave, online http://www.mbdahl.dk/udkast-til-anetavle-for-drengebogsforfatteren-holger-buchhave/, Christen Nielsen Møller, døde 1794. Han var gift 1. gang Birgitte Margrethe Pedersdatter (død 1783, hun var gift 1. gang med Barslund). Christen Møller var gift 2. gang med Ane Marie Busk, død 1799.

Birgitte Margrethe Pedersdatter1

K
Senest redigeret=3 Feb 2018

Familie: Birgitte Margrethe Pedersdatter og Christen Nielsen Møller

Christen Nielsen

M
Senest redigeret=22 Nov 2019

Mads Elbech1

M
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Mads Elbech var søn af Peder Madsen Elbech og Margrethe Thomasdatter Reisig.
Far-Nat*Peder Madsen Elbech
Mor-Nat*Margrethe Thomasdatter Reisig

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten Sørensdatter1

K
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Kirsten Sørensdatter var datter af Søren Pedersen Olling og Maren Sørensdatter.
Far-Nat*Søren Pedersen Olling
Mor-Nat*Maren Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Madsen Elbech1

M
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Peder Madsen Elbech var søn af Mads Christensen Elbech og Kirsten Pedersdatter.
Far-Nat*Mads Christensen Elbech
Mor-Nat*Kirsten Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Har også fundet vielse med Edel Nielsdatter i Holstebro 9 4 1745 og med Ellen Boutrup før 1750.

Margrethe Thomasdatter Reisig1

K
Senest redigeret=21 Okt 2019
     Margrethe Thomasdatter Reisig var datter af Thomas Mathisen Reisig og Maren Christensdatter.
Far-Nat*Thomas Mathisen Reisig
Mor-Nat*Maren Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Margrethe Thomasdatter Reisig er født ca. 1704 som datter af Thomas Reisig og hustru Maren, men hvor vides ikke - måske kommer hun fra København.

  Margrethe Thomasdatter Reisig døde i Holstebro den 31 Juli 1787, 83 år gl. salig Peder ElbechÞs enke begravedes den 6 August i Holstbro.
  Margrethe Thomasdatter Reisig arver efter hendes broder Peder Thomasen Reisig en ret stor sum penge efter datidens sædvane, derfor også denne ret så omfattende beskrivelse af denne mands efterladenskab. Formodentlig er han og søsteren
  kommet fra København eller Sjælland, da de bosatte sig i Holstebro evt. for at ægte enkemanden Peder Elbech, men hvor de blev gift er ikke fundet, men denne beskrivelse for at oplyse lidt om familieforholdet i Reisig familien.

  Anno 1762 den 13 August holdes Registrering efter afdøde sal. Peder Thomsen Reisig og det blev vuderet til senere vudereing.
  Hun modtager efter hendes afdøde broder følgende skifte:

  1 grønmalet kiste med røde jern
  1 - Coffert eller kiste med røde jern
  1 brunmalet kiste
  1 lidet skab staaende paa en skammel
  1 Dør til et lidet Cammer ved stuen
  Alt sammen forseglet og da forstaaende saaledes udi den afdøde søster Margrethe Thomasdatter Reisig, hendes nærværelse var blevet forseglet.Den i Huset værende Kvindemenneske Dorthe Houkart blev formanet at have god Tilsyn med hvad udi Huset forefandtes, forsigtigt Ild og Lys at bruge, endelig fik afdødes Søster 20 Rdl. for Udgifter til dend sal. Mands begravelse. Den afdødeefterladtes Arvinger opgaves at være en Søster Margrethe Thomasdatter Reisig, som havde til ægte Peder Madsen Elbech, en Søster Kirsten Thomasdatter Reisig som udi København hawer været boesiddende og gift med en Snedker Didrich Brandt, enBroder Christen Thomasen Reisig som ogsaa udi København har været gift en ugift Søster Kirstine Reisig som opnolder sig i København og ellers formanes hun med kongelig Bevilling myndiggjort.- En Søster afgangne Peder Smeds Hustru sal Anna
  Thomasdatter Reisig har efterladt sig 2 børn nemlig:
  Anne Marie, som er gift og boesiddende i Amsterdam i Holland, men Sønnen opholder sig i København; en Halvbroder Baltzar Debortler som for en Rum Tid siden ved Døden er afgangen, hans Datter navnlig Maren Deborthler.- Flere Arvinger
  anmeldte Peder Elbechs Hustru Margrethe Thomasdatter ikke at være saa blev Vudering foretaget i dend afdødes Hus udi Skolegyden beliggende og bestaar af et hus af 8 Fag blev ansat til en Værdi med Grund og Haugeplads 30 Rdl.
  Prousten udi Ulfborg Herred og Sognepræst for Holstebro, Maabjerg Sogner. Ebbe Kyhnde og fremlagde en original Skøde dateret 20. May 1761 af Peder Thomasen Reisig til hannem udstædt paa en liden Toft, som ligger næst norden og væsten forafdøde Peder Reisigs Huus, som er et Stykke af Bispegaardens Gaard beliggende væsten for dend forhenværende latinske Skole med de vilkaar, at jeg reservere mig mit paa samme Stæd liggende Gaardstæd liggende med dend Eyendom af Hauge Jord ogGaardsrum, som nu dertil er afpælet og som jeg Peder Reisig med første forsvarligen indhægener saaledes at der ikke for fremtiden bliver nogen Udgang til Toften derfra, da den til Proust Kynde afhændede Eyendom stræcker sig paa synder Sideved Adelveyen fra det mig selv forbeholden Huus og Stæd - langs med Vejen indhægnede gamle Diige med tilhørende Grobe udenfor den i nordvæst til Proust Kynde allerede tilhørende Eyendom begynder paa østre Side til Bækken langs om til Skolen
  og Adelgaden betalt med 40 Rdl., som han mig haver betalt.

  Derefter vuderedes den afdødes Ejendele:

  1 grønmahlet kiste
  1 brandguul fiin Klædes Mandsklædning, kiol, Vest, Buxer
  1 blaa og hvid Kiol, Vest af hiemgjort Tøy med hvide Knapper
  1 blacket Klædeskiol med hvide Knapper
  1 sort Klædning, Kiol Vest og Buxer
  1 hvid Cannifaxesvest med Metalknapper
  1 - -.

Mads Christensen Elbech1

M
Senest redigeret=21 Okt 2019
     Mads Christensen Elbech var søn af Christen Christensen Elbech.
Far-Nat*Christen Christensen Elbech

Barn af Mads Christensen Elbech og Kirsten Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Thomas Mathisen Reisig1

M
Senest redigeret=3 Jan 2020
     Thomas Mathisen Reisig var søn af Mathias Reisig og Magdalene Thomasdatter.
Far-Nat*Mathias Reisig
Mor-Nat*Magdalene Thomasdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Christensdatter1

K
Senest redigeret=21 Okt 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Sørensdatter1

K
Senest redigeret=13 Okt 2019

Barn af Maren Sørensdatter og Søren Pedersen Olling

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christine Margrethe Elbech1

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Christine Margrethe Elbech var datter af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Madsen Elbech1

M
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Peder Madsen Elbech var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mariane Elbech1

K
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Mariane Elbech var datter af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Mariane Elbech er døbt dom. kaninare den 24 februar 1771 i Bobøl, Føvling sogn.
  Faddere: Jomfru Berring, Margrethe Loustdatter, Mons. Torsbøll. Zacharian og Christen Laustsen, alle Sønderschou.
  Mariane døde som lille.

Søren Madsen Elbech1

M
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Søren Madsen Elbech var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Johannes Elbech1

M
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Johannes Elbech var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Thomas Elbech1

M
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Thomas Elbech var søn af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mariane Elbech1

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Mariane Elbech var datter af Mads Elbech og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Mads Elbech
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Sørensdatter Weirup1

K
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Maren Sørensdatter Weirup var datter af Søren Hansen Wejrup og Kirsten Sørensdatter.
Far-Nat*Søren Hansen Wejrup
Mor-Nat*Kirsten Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mads Pedersen Elbech1

M
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Mads Pedersen Elbech var søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup.
Far-Nat*Peder Madsen Elbech
Mor-Nat*Maren Sørensdatter Weirup

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Søren Weirup Elbech1

M
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Søren Weirup Elbech var søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup.
Far-Nat*Peder Madsen Elbech
Mor-Nat*Maren Sørensdatter Weirup

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Johannes Pedersen Elbech1

M
Senest redigeret=4 Nov 2019
     Johannes Pedersen Elbech var søn af Peder Madsen Elbech og Maren Sørensdatter Weirup.
Far-Nat*Peder Madsen Elbech
Mor-Nat*Maren Sørensdatter Weirup

Barn af Johannes Pedersen Elbech og Anna Hylleborg Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anna Hylleborg Christensdatter1

K
Senest redigeret=4 Nov 2019
     Anna Hylleborg Christensdatter var datter af Ellen Kathrine Jensdatter.
Mor-Nat*Ellen Kathrine Jensdatter

Barn af Anna Hylleborg Christensdatter og Johannes Pedersen Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Da Ane dør står der i kirkebogen for Ansager sogn, At Anna Hylleborg Kristensdatter dør den 4 august 1875 og begraves den 10 august i Ansager, Anna blev 61 år. Der står endvidere at hun er gift med Aftægtsmand og Drejer Johannes Pedersen Elbæk i Snorom, født i Jerne sogn, druknet i Ansager Mølleå.
  et notat ved begravelsen står der Druknet idet hun vilde gaa over Aaen i en vandrende, der var over tomme. Attest fra lægen af 6 august, fra Skifteretten d. 5 august.

Christen Thue Johansen Elbæk1

M
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Christen Thue Johansen Elbæk var søn af Johannes Pedersen Elbech og Anna Hylleborg Christensdatter.
Far-Nat*Johannes Pedersen Elbech
Mor-Nat*Anna Hylleborg Christensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Den første maj 1857 er det tid til at komme ud og tjene, Christen rejser fra forældrene og bliver tjenende den 10 maj hos Christen Lauridsen i Hodde. Han rejser derfra den 30 oktober 1857 og til (Sandhugs ????) i Brørup sogn, han skifter senere plads og begynder at tjene Thyge Frandsen i Brørup. Christen rejser derfra 1 november 1859, og begynder at tjene Christen Madsen i Ansager den 5 november 1859. Christen rejser senere til Brørup sogn igen, og i 1863 tjente han hos Thyge Frandsen i Brørup. I 1965 begynder Christen at tjene hos P Gravesen i Sterup, (fra militærtjeneste 29/8 49) ??????????, og i året 1866 var Christen Thue Johannessen Elbech ude at tjene i Sterup, Sterup sogn hos Iver Hansen (Iskovend ???????) han rejste derfra 28/10 1866
  Christen rejser fra Brørup sogn, han tager hjem til sine forældre i Ansager den 22 april 1867. Christen har på et tidspunkt mødt den pige han ville gifte sig med, Så den 30 oktober 1867 bliver ungkarl Christen Thue Johansen Elbæk af Ansager sogn, 25 år og Pigen Nielsine Madsen af Starup sogn, 22 år viet i Faaborg kirke. Forloverne var Husmand Johannes Pedersen Elbæk i Ansager og Gårdmand Jens Chr. Pedersen i Gunderup, Årre sogn. Så efter brylluppet tager Nielsine med Christen hjem til Ansager.
  Christen og Nielsine bor nu sammen med Christens forældre Johannes og Ane Hylleborg samt Christens mormor Ellen Katrine Jensdatter og Christen er inde for jordbrug.
  Nu er det tid til at de får børn, deres første søn bliver født d. 8 oktober 1868 i Ansager, han bliver døbt Johannes Peter Kristensen Elbæk den 15 november. I året 1871 får de en datter den 6 maj som døbes Ane Kristensen Elbæk den 18 juni. På dette tidspunkt bor de Ansager mark.. På et tidspunkt mellem 1871 og 74 flytter familien til Snerum som også ligger i Ansager sogn. De får deres tredie barn, en søn den 10 februar 1874, som døbes Mads Kristensen Elbæk den 29 marts 1874.
  Året 1875 blev en sorgens år, Christen mister sin mormor den 25 januar, samme år mister han også sin mor den 4 august 1875 , hun druknede i Ansager Mølleå.
  Nu er året 1876 og familien bliver større, de skal have deres fjerde barn, de fik en datter den 14 februar, som døbes den 9 april Abeline Kristensen Elbæk. I 1878 den 19 juli får de deres femte barn, en datter som døbes Anne Marie Elbæk den 8 september. Året 1881 den 16 februar får de tvillinger en dreng og en pige, men der er det sørgelige at pigen er dødfødt. Drengen bliver døbt den 14 april Søren Kristensen Elbæk. Den 28 februar 1884 får de endnu en søn der døbes Jørgen Kristensen Elbæk den 10 april. Året 1887 får de en søn til den 19 januar, han døbes Hans Kristensen Elbæk den 20 marts. På dette tidspunkt bor familien Ansager mark.
  Christen mister sin far den 9 september 1893.

Nielsine Madsen1

K
Senest redigeret=9 Jan 2020
     Nielsine Madsen var datter af Mads Nielsen og Abelone Pedersdatter.
Far-Nat*Mads Nielsen
Mor-Nat*Abelone Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, I kirkeboge for Starup sogn står der at Nielsine Madsen blev født den 22 januar 1845, hun blev hjemmedøbt den 2 februar og døbt i Starup kirke den 20 marts 1845, forældrene er Gaardmand Mads Nielsen og hustru Abelone Pedersdatter, i Vestterp. faddere ved dåben er Gaardmand Gravers LarsenÞs kone i Vestterp. Gaardmand Hans ThomsenÞs kone af Røddel??????????? i Faaborg,sogn. Maren Nielsdatter, Gmand Peter A. Nielsen i Røddebek, Gmand Gravers Larsen af Vestterp. (?knykusk) Niels Hansen af Vittrup.

  Nielsine Madsen Vittrup blev konfirmeret den 17 april 1859 i Ansager kirke, hun blev vaccineret 20 juli 1846 af Mürfeldt.

  I 1967 rejserNielsine Madsen fra sin plads i sognet, hun er 22 år der står også under navnet(und 30 Ansager 62 6358). Nielsine har været hos Jørgen Jensen, Skræddermester som er død. hun rejser til Faaborg 9/10 1967

  I kirkebogen for Ansager kirke og sogn, står der at Nielsine dør den 7 oktober 1913 på Amtsygehuset i Grindsted, hun bliver begravet på Ansager kirkegård den 11 oktober 1913, hun blev 68 år, i kirkebogen står der end videre, Aftægtsmand Kristen Thue Johansen Elbæk's hustru, i Kvie, født i Starup den 22 januar 1845, datter af Gmand Niels Madsen og hustru Abelone Pedersen.