Johannes Peter Kristensen Elbæk1

M
Senest redigeret=27 Nov 2019
     Johannes Peter Kristensen Elbæk var søn af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Familie: Johannes Peter Kristensen Elbæk og Kirstine Jensine Thestrup

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Johannes Peter Kristian Elbæk er født den 8 oktober 1868 og han døde den 28 august 1944 i Ansager. Han blev gift første gang i 1892 med Maren Kristensen, der er født den 1 marts 1867 i Kvie og hun døde den 20 juni 1905.

  Andet ægteskab blev indgået i 1906 med Kirstine Jensine Thestrup, der er født den 20 maj 1874 i Vranum, som datter af Gaardmand Anders Christian Jensen Thestrup og hustru Ane Nicoline Starcke, og hun døde den 3 apr 1932 i Varde

  Uddrag af avisudklip vedrørende Johannes P. K. ElbækÞs 75 aars fødselsdag:

  'Johannes Peter Kristensen Elbæk var den ældste af otte søskende og fra barnsben måtte han hjælpe til med det daglige arbejde. Han måtte bl.a. passe Får i heden og han kan huske, at han engang havde over 100 Får at passe.
  Dengang var der mange, der drev fåreavl.Ved giftermålet i 1892 med Maren Kristensen overtog parret hendes fødegaard, men for at klare dagen og vejen måtte Johannes Peter Kristensen Elbæk også brænde sten, hvilket gav en god bifortjeneste. Til ejendommen hørte 30 tdr. land hede,
  og disse opdyrkede han.Den første ejendom blev solgt og han byggede selv på heden, denne blev også solgt eller byttet med et hus og en smedie i Ansager, hvor han boede en kort tid for derefter at flytte til Kærbæk, hvor han overtog en ejendom. Også denne ejendomfik han sat skik på og købte endvidere 38 tdr. land hede, som han også tildels fik dyrket op. Johannes Peter Kristensen Elbæk beskrives som en arbejdets mand, der satte en ære i at klare sig og nøjsomhed og fliden har også givet synlige
  resultater. Gaarden blev afstaaet til 3 sønner, der hver driver en ejendom, hvor der før kun var en.'

Ane Elbæk1

K
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Ane Elbæk var datter af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mads Christensen Elbæk1

M
Senest redigeret=10 Nov 2019
     Mads Christensen Elbæk var søn af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Abeline Christine Kristensen Elbæk1

K
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Abeline Christine Kristensen Elbæk var datter af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Marie Kristensen Elbæk1

K
Senest redigeret=20 Nov 2019
     Anne Marie Kristensen Elbæk var datter af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Familie: Anne Marie Kristensen Elbæk og Kristian Kristensen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Søren Kristensen Elbæk1

M
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Søren Kristensen Elbæk var søn af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Søren Kristensen Elbæk er født den 16 februar 1881 i Ansager sogn og han blev gift den 30 oktober 1906 i Grindsted med Karen Jensen.

  Uddrag af Avisudklip i Anledning af Søren Kristensen ElbækÞs 90 årÞs fødselsdag:
  'Søren Kristensen Elbæk er født på gården 'Snurom' ved Ansager og måtte allerede i en tidlig alder give en hjælpende hånd med i bedriften og kan fortælle om mange episoder bl.a. Når drengene fra Ansager mødte andre vogtere og fordrev tidenmed at lege med piske, og for at gøre det endnu mere spændende bandt de hugorme i enden af pisken og forståeligt nok gjaldt det altså om at dukke hovedet. Hugormene var også golde at træde på, og vi havde jo bare tæer, sådan fortalte Søren
  Kristensen Elbæk.

  Han kom senere i smedelærer hos en svoger i Ansager og det var en sjælden dag, at han ikke skoede 10 heste. Lønnen var, hvad der kunne tjenes ved at lave træskoringe efter fyraften.
  Efter at have aftjent værnepligt i 18 måneder startede han selv en forretning i Hodde, men byttede den efter nogle år lige over med en anden i Grindsted, denne forretning blev senere afhændet og han flyttede til Jernbanegade, også i
  Grindsted, hvor han virkede indtil midten af trediverne, da han flyttede til Horsens. Søren Kristensen Elbæk flyttede i ca. 1961 igen tilbage til Grindsted.

Jørgen Kristensen Elbæk1

M
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Jørgen Kristensen Elbæk var søn af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Kristensen Elbæk1

M
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Hans Kristensen Elbæk var søn af Christen Thue Johansen Elbæk og Nielsine Madsen.
Far-Nat*Christen Thue Johansen Elbæk
Mor-Nat*Nielsine Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Hans Kristensen Elbæk er født 1887 i Ansager sogn og han døde 1958 i Grindsted. Han blev gift 1918 i Grindsted med Inger Marie Madsen.

  Uddrag af avisudklip:
  Hans Kristensen Elbæk blev efter skolegangen beskæftiget ved landbruget. I 1915 kom han til Grindsted og blev ansat hos kroejer L. Hansen, her traf han Inger Marie Madsen og de blev gift i 1918 og overtog hendes fødegård i Sønderby, de drev
  denne indtil 1954, da den blev solgt til Grindsted kommune med udstykning for øje. Ægteparret byggede en villa ved siden af det gamle hjem og her boede de resten af deres dage.

  Hans Kristensen Elbæk var en meget dygtig landmand - og begge var meget haveinteresserede og modtog et sølvbæger for en særdeles smuk anlagt og velholdt have.

  Hans Kristensen Elbæk havde en mængde tillidshverv bl.a. var han formand for Grindsted sogns husmandsforeninf, bestyrelsesmedlem for venstrevælgerforening m.v.

  Inger Marie Madsen lærte indtil giftermålet husgerning. Hun beskrives som en dygtig kvinde, der holdt sig til de hjemlige sysler.

Maren Kristensen1

K
Senest redigeret=27 Nov 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peter Kristensen1

M
Senest redigeret=31 Aug 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kristiane Bertelsen1

K
Senest redigeret=10 Nov 2019
     Kristiane Bertelsen var datter af Peder Bertelsen og Karen Madsen.
Far-Nat*Peder Bertelsen
Mor-Nat*Karen Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peter Nicolai Larsen1

M
Senest redigeret=31 Aug 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Karen Jensen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Dorthea Terp1

K
Senest redigeret=6 Okt 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Inger Marie Madsen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Bertelsen Elbæk1

M
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Peder Bertelsen Elbæk var søn af Mads Christensen Elbæk og Kristiane Bertelsen.
Far-Nat*Mads Christensen Elbæk
Mor-Nat*Kristiane Bertelsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, I kirkebogen står der ved fødslen Peder Bertelsen Elbæk født 15 August 1906, hjemmedøbt den 16 september, og døbt i Tistrup kirke den 4 november 1906. Forældrene Drejer Mads Christensen Elbæk og hustru Christiane Bertelsen 33 år. Tistrup Stationsby
  faddere ved dåben: Landpost Kristen Cramon af Tistrup og hustruen Kirstine Bertelsen som bar barnet, Gaardmand Anton Larsen og hustru Ellen Kirstine Bertelsen af Gejl.
  Peder blev konfirmeret den 3 oktober 1920 i Tistrup kirke.

  Peder Bertelsen Elbæk gik i skole i Tistrup, og efter endt skolegang kom han til at virke ved landbruget. Værnepligten aftjænte han i København 1928.

  Peder Bertelsen Elbæk købte i 1930 en ejendom i Hodde og drev denne indtil 1962. Har siden været beskæftiget som murearbejdsmand.

Else Simonsen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Ada Elbæk1

K
Senest redigeret=26 Nov 2019
     Ada Elbæk var datter af Mads Christensen Elbæk og Kristiane Bertelsen.
Far-Nat*Mads Christensen Elbæk
Mor-Nat*Kristiane Bertelsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Ada Elbæk blev efter endt skolegang, som for øvrigt var meget minimal, da degnen desuden var landmand og denne gerning skulle først og fremmest passes.

  Ada Elbæk blev uddannet plejerske på den Kellerske Anstalt, og hun måtte efter 10 årÞs virke ved faget ophøre med arbejdet p.g.a. sygdom.

  Ada Elbæk har ytret ønske om at nedenstående poesi måtte blive optaget i slægtsbogen.

  ' Et øjeblik er som en flyvende Gnist, der kan tænde og slukke livets Kærte,
  Et øjeblik er som et gravgemt Korn, der kan spire og sætte Frø, så hele Slægten kan lide eller
  glædes derved.'

Kamma Gejl Elbæk1

K
Senest redigeret=26 Nov 2019
     Kamma Gejl Elbæk var datter af Mads Christensen Elbæk og Kristiane Bertelsen.
Far-Nat*Mads Christensen Elbæk
Mor-Nat*Kristiane Bertelsen

Barn af Kamma Gejl Elbæk og Julius Hansen Ipsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Julius Hansen Ipsen1

M
Senest redigeret=1 Sep 2019

Barn af Julius Hansen Ipsen og Kamma Gejl Elbæk

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Peter Elbæk1

M
Senest redigeret=20 Nov 2019
     Hans Peter Elbæk er søn af Peder Bertelsen Elbæk og Else Simonsen.
Far-Nat*Peder Bertelsen Elbæk
Mor-Nat*Else Simonsen

Familie: Hans Peter Elbæk og Anne Lise (?)

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Henry Kristian Elbæk1

M
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Henry Kristian Elbæk er søn af Peder Bertelsen Elbæk og Else Simonsen.
Far-Nat*Peder Bertelsen Elbæk
Mor-Nat*Else Simonsen

Barn af Henry Kristian Elbæk og Ester Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kristen Sigvald Elbæk1

M
Senest redigeret=27 Nov 2019
     Kristen Sigvald Elbæk er søn af Hans Kristensen Elbæk og Inger Marie Madsen.
Far-Nat*Hans Kristensen Elbæk
Mor-Nat*Inger Marie Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Kristen sigvald Elæbk er født 1919 i Grindsted sogn og han blev gift 1943 i Ringive med Klare Dyrvig Nielsen.

  Kaj og Tonny Elbæk skriver følgende om deres barndomshjem:
  ' Barndomshjemmet startede i Skolegade i Grindsted, dog husker ingen af os særlig meget fra denne tid. Da lejligheden efterhånden blev for lille for familien, byggede far og mor et hus på en grund, som blev udstykket fra farfars ejendom.
  Derfra huskes mere, da næsten alle vore barndomsminder stammer derfra.
  I vore første drengeår var fars vogmandsforretning endnu ikke af en sådan størrelse, at den gav nok til det daglige brød og både han og mor måtte sammen med den øvrige familie lave tørv og tørvesmuld i en mose beliggende i Sønderby.Vognmandsforretningen, som far og mor drev med stor energi og iver voksede efterhånden til et levebrød, hvilket dog resulterede i, at vi som helt små ikke så vores far så meget som man kunne ønske sig; dog vidste og mærkede vi altid, at vi havde en god og kærlig familiefar, og mor var der jo altid.

  Hjemmet er og har altid været samlingssted for børn, svigerbørn og børnebørn, samt familiens store vennekreds.

Yvonne Mary Elbæk1

K
Senest redigeret=2 Jan 2020
     Yvonne Mary Elbæk var datter af Sigvald Christian Elbæk og Mary Pileborg.
Far-Nat*Sigvald Christian Elbæk
Mor-Nat*Mary Pileborg

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Krista Elbæk Ipsen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019
     Krista Elbæk Ipsen er datter af Julius Hansen Ipsen og Kamma Gejl Elbæk.
Far-Nat*Julius Hansen Ipsen
Mor-Nat*Kamma Gejl Elbæk

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Ester Thomsen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019

Barn af Ester Thomsen og Henry Kristian Elbæk

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Eva Elbæk1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019
     Eva Elbæk er datter af Henry Kristian Elbæk og Ester Thomsen.
Far-Nat*Henry Kristian Elbæk
Mor-Nat*Ester Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Torben Petersen1

M
Senest redigeret=1 Sep 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Grethe Ingelise Jeppesen1

K
Senest redigeret=22 Nov 2019

Barn af Grethe Ingelise Jeppesen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Grethe Ingelise Jeppesen er datter af maskinsnedker Svend Jeppesen og hustru Edith Sofie Jensen. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og har bestået eksamen i engelsk på Købmandsskolen i København, og har været ansat som
  inspektørassistent i D.D.R.S.

Henrik Kim Elbæk1

M
Senest redigeret=1 Sep 2019
     Henrik Kim Elbæk er søn af Freddy Sigvald Elbæk og Grethe Ingelise Jeppesen.
Far-Nat*Freddy Sigvald Elbæk
Mor-Nat*Grethe Ingelise Jeppesen

Barn af Henrik Kim Elbæk og Dorthe (?)

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.