Karen Nielsdatter Magaard

K, f. 16 juli 1769, d. 27 maj 1848
Fra P.B.Grandjean: Gerhard Graas Forfædre, 1917

JACOB NIELSEN MAGAARD, født ca. 1718. Købmand i Svendborg, etableret før 1743 (Raadstueprotokollen 1700-42 mangler) udmeldes 2. Jan. 1747 til Takserborger for samme Aar (Raadstueprotokol 1743-1800, fol. 7b.), nævnes 1760 som Ejer af en Jagt paa 5 Læster (Acciseregnskab), udmeldes 2. Jan. 1773 til Formand for Aarets Takserhorgere og 25. Jan. 1774 til Byens 2den Overformynder (Raadstueprotokol 1743-18oo, fol. 164 og 172), opsagde imidlertid 4. Marts sidstnævnte Aar sit Borgerskab, hvorefter han 25. s. M. fritoges for at beklæde 0verformynderstillingen, saasnart han havde afleveret de hertil hørende Papirer og Dokumenter (Do. fol. 174). Han boede i Møllergade Nr. 299 (Folketælling 1787). Begravet 13. Sept. 1793 i "den store Gang" i Vor Frue Kirke, 75 Aar gammel (Kb.). Gift 13. Dec. 1743 i Svendborg, trolovet 10. Nov., med JOHANNE OLUFSDATTER, døbt30. Marts 1727 Svendborg(FrueKh.)(udenTvivl Datter af Oluf Pedersen og Glertrud Nielsdatter), død 22. Juni 1799 i Svendborg, 72 Aar gammel, begravet 26. s. M. i vor Frue Kirke (Kb.). Ægtefællerne havde 2. Nov. 1764 faaet Bevilling paa, at den længstlevende maatte sidde i uskiftet Bo (Fynske Registre 1764, Nr. 160). Skifteforretningen efter hende paabegyndtes paa Dødsdagen. Indboet, der var solidt, indbragte ved Auktion 778 Rdlr. 3 Mrk. 1 Sk.; der fandtes intet Sølvtøj, derimod to Guldørenroser og to Guldringe. Blandt Aktiverne anførtes en lang Række Obligationer. Stervboets Gaard havde den afdøde Kone 26. Marts 1798 for 1000 Rdlr. skødet til Dattersønnen Jacob Magaard Krøyer. Der paahvilede ikke Boet nogensomhelst Gæld. Til Deling mellem de to Sønner, Niels og Ole, og den afdøde Datter Giertrud Marie Krøyers Børn blev der 9537 Rdlr. 5 Mrk. 19 Sk., der deltes i tre Parter. Skiftet blev sluttet 24. Dec. 1799 (Svendborg Skifteprotokol 1790-1812, fol. 223, 232, 238).

Han efterlod tre Børn:

Niels:

Købmand og Overformynder i Svendborg, boede i Møllergade, død 21. April 1809, begravet 27. April (Frue Kb.). Gift lste Gang med Zidsel Kirstine Brandt, fik 2. Marts 1781 Bevilling til at sidde i uskiftet Bo med hende (Fynske Registre 1781, Nr. 41); i dette Ægteskab fødtes Døttrene Jacobine Christiana, død 21. Marts 1845, 69 Aar, i Svendborg (Nicolai Kb.), gift med Købmand i Svendborg Hans Rasmussen Thurø, og Karen, gift med Farver i Nykjøbing paa Mors Herman Graff, som Enke bosat i Svendborg, hvor hun blev underholdt af Famillen (Folketælling 1845)ng med Karen Clenimensen eller Nielsdatter, som fødte ham Sønnen Niels Clemmensen Magaard, der døde 18. April 1818, 31 3/4 Aar som Købmand i Svendborg (Frue Kb.). Jvfr. Svendborg Skifteprotokol 1790-1812, fol. 487 ff. døbt 20. Sept. 1744 (Frue Kb.)

Gertrud Marie:

døbt 5.Marts 1747 (Frue Kb.). Ifølge Bevilling af 17.Febr. 1786 (Fynske Registre 1786, Nr. 23) maatte hun gaa lige i Arv med sine Brødre. Hun ægtede Købmand i Svendborg Gomme Krøyer og døde 27. Marts 1798, begravet 2. April i Frue Kirke (Kb.).

Ole:

Døbt 17. Sept 1752 i Vor Frue Kirke i Svendborg, død 5.Nov. 1808 af nervefeber, begravet 12. s. M. (St. Jørgens Kb)
Senest redigeret=8 Feb 2009
     Karen Nielsdatter Magaard blev født 16 juli 1769 i Svendborg. Hun blev døbt 27 august 1769 i Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 4, Svendborg.1 Karen blev gift 27 marts 1793 i Svendborg med Herman Eberhardt Graff.1 Karen Nielsdatter Magaard døde 27 maj 1848 i Svendborg i en alder af 78 år. Hun blev bisat fra Svendborg 31 maj 1848.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Møllergade, Svendborg2
Folketælling1801Algade, Nykøbing M.3
Folketælling1834Hulgade, Svendborg4
Folketælling1840Hulgade, Svendborg5
Folketælling1845Hulgade, Svendborg6

Barn af Karen Nielsdatter Magaard og Herman Eberhardt Graff

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Magaard, 43, Gift, Kiøbmand, 2, Husbond, M
  Karen Clemings, 34, Gift, 1, Kone, K
  Christine Magaard, 9, Ugift, Datter Af Mandens 1.ægsk., K
  Niels Clemensen, 1, Ugift, Søn I Sidste Ægsk., M
  Elen Brandt, 48, Ugift, Kiøbmand, Husbondinde, K
  Marie Brandt, 40, Ugift, Kiøbmand, Søster, K
  Hyllebore Krøgers, 41, Ugift, Søskendebarn, K
  Karen Nielsdatter, 18, Ugift, Søsterdatter, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Herman Graff, 33, Gift, Hosbonde, Lever af sine Midler,
  Karen Magaard, 30, Gift, Hans Kone, ,
  Johan Friderich Graf, 7, Ugift, Deres Børn, ,
  Johan Jørgen Graf, 4, Ugift, Deres Børn, ,
  Nicoline Graf, 1, Ugift, Deres Børn, ,
  Antonette Graf, 1, Ugift, Deres Børn, ,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Graft, 65, Enke(mand), Ingen Bestemt Næring, K,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Graff, 71, Enke, lever af sine Midler, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Magaards, 76, Enke[mand], familiens hjelp, Svendborg,
  Cecilia Graff, 32, Ugift, hendes datter, Nykjøbing paa Morsøe,.

Christian Peter Steenwinkel Petersen

M, f. 9 april 1797, d. 2 januar 1840
Senest redigeret=8 Feb 2009
     Christian Peter Steenwinkel Petersen blev døbt 9 april 1797 i Brylle, Odense, Odense.1 Han var før 1819 fuldmægtig for kammerjunker v. Moltke. Christian blev gift 2 september 1819 i Nyborg med Anne Hansen.1 Christian Peter Steenwinkel Petersen var før 1834 fuldmægtig på herredskontoret og brændevinsbrænder i Nyborg. Han døde 2 januar 1840 i Nyborg i en alder af 42 år. Han blev bisat fra Nyborg 9 januar 1840.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Brylle, Odense, Odense2
Folketælling1834Stendamsgade, Nyborg3

Barn af Christian Peter Steenwinkel Petersen og Anne Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Henrich Pedersen, 35, M, Gift, mand, skoleholder,
  Karen Jensdatter, 31, K, Gift, kone, ,
  Ane Jørgensdatter, 10, K, Ugift, barn, ,
  Ane Henriette Jørgensdatter, 7, K, Ugift, barn, ,
  Peder Christian Steenwinkel Jørgensen, 4, M, Ugift, barn, ,
  Bodil Marie Jørgensdatter, 1, K, Ugift, barn, ,
  Bodil Jørgensdatter, 75, K, Enke(mand), mandens mor, , der er jvf. kopien 251 personer i Brylle by.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Christian Petersen M 37 Gift brændevinsbrænder
  Anne Hansen K 35 Gift hans kone
  Henriette Caroline K 15 Ugift deres barn
  Agnes Nielsine K 14 Ugift deres barn
  Sophie Hermandine K 12 Ugift deres barn
  Franziska Sophie K 10 Ugift deres barn
  Hansine Petrea K 8 Ugift deres barn
  Emma Natalia K 5 Ugift deres barn
  Maria Constance K 3 Ugift deres barn
  Julie Caroline K 1 Ugift deres barn.

Anne Hansen

K, f. 22 februar 1799
Senest redigeret=8 Feb 2009
     Anne Hansen blev født 22 februar 1799 i Nyborg. Hun blev døbt 1 marts 1799 i Nyborg.1 Anne blev gift 2 september 1819 i Nyborg med Christian Peter Steenwinkel Petersen.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Stendamsgade, Nyborg3
Folketælling1834Stendamsgade, Nyborg4
Folketælling1834Nyborg
Folketælling1840Stendamsgade, Nyborg5
Folketælling1845Stendamsgade, Nyborg6
Folketælling1850Nyborg7

Barn af Anne Hansen og Christian Peter Steenwinkel Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Hansen, 41, M, Gift, husbond, kornmaaler,
  Ane Christensdatter, 35, K, Gift, hans kone,
  Hans Nielsen, 4, M, Ugift, deres barn,
  Ane Nielsdatter, 2, K, Ugift, deres barn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Christian Petersen M 37 Gift brændevinsbrænder
  Anne Hansen K 35 Gift hans kone
  Henriette Caroline K 15 Ugift deres barn
  Agnes Nielsine K 14 Ugift deres barn
  Sophie Hermandine K 12 Ugift deres barn
  Franziska Sophie K 10 Ugift deres barn
  Hansine Petrea K 8 Ugift deres barn
  Emma Natalia K 5 Ugift deres barn
  Maria Constance K 3 Ugift deres barn
  Julie Caroline K 1 Ugift deres barn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anna H. Petersen K 41 Enke(mand) brændevinsbrænder
  Sophie K 18 Ugift hendes barn
  Franciska K 16 Ugift hendes barn
  Hansine K 14 Ugift hendes barn
  Emma K 11 Ugift hendes barn
  Maria K 9 Ugift hendes barn
  Julie K 7 Ugift hendes barn
  Waldemar M 4 Ugift hendes barn
  Wibekke K 2 Ugift hendes barn 1840.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Jensen, 37, Gift, brændevinsbrænder??, Taaderup, Kullerup sogn,
  Anna Jensen, 46, Gift, hans kone, Nyborg,
  Sine, 19, Ugift, deres børn, Nyborg,
  Marie, 14, Ugift, deres børn, Nyborg,
  Julie, 12, Ugift, deres børn, Nyborg,
  Eduard, 11, Ugift, deres børn, Nyborg,
  Waldemar, 9, Ugift, deres børn, Nyborg,
  Wibekke, 7, Ugift, deres børn, Nyborg,
  Christiane, 3, Ugift, deres børn, Nyborg,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Jensen, 42, M, Gift, Husfader og Brændevinsbrænder, Faudrup,
  Anne, 51, K, Gift, hans Kone, Nyborg,
  Wibekke, 12, K, Ugift, deres Børn, Nyborg,
  Christian, 8, M, Ugift, deres Børn, Nyborg,.

Else Marie Jeppesen1

K, f. 24 november 1859
Senest redigeret=25 Mar 2013
     Else Marie Jeppesen blev født 24 november 1859 i Kjelstrup, Hillerslev, Hillerslev, Thisted. Hun blev døbt 18 december 1859 i Hillerslev, Hillerslev, Thisted.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Sennels, Hundal, Hillerslev, Hillerslev, Thisted2

Barn af Else Marie Jeppesen

Kildehenvisninger

 1. [S553] Svend Erik Kjærside, online http://www.familien-kjerside.dk/
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Nielsen, 52, Gift, Sjørring Sogn, Husfader, Gaardeier, M
  Ane Marie født Sørensen, 36, Gift, Tveds Sogn, Husmoder, K

  Else Marie Jepsen, 20, Ugift, Kjelstrup, hans Tjenestefolk, K.

Ingeborg Marie Lauritzen

K, f. 20 august 1880, d. 23 januar 1882
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ingeborg Marie Lauritzen blev født 20 august 1880 i Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun var datter af Jens Peter Jensen Lauritzen og Kirstine Maria Ernstsdatter. Ingeborg Marie Lauritzen blev døbt 22 august 1880 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Hun døde 23 januar 1882 i Tilsted, Hundborg, Thisted, i en alder af 1 år. Hun blev bisat fra Tilsted, Hundborg, Thisted, 29 januar 1882.1
Far-Nat*Jens Peter Jensen Lauritzen f. 14 Aug 1849, d. 2 Mar 1935
Mor-Nat*Kirstine Maria Ernstsdatter f. 14 Sep 1846, d. 16 Jan 1919

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Hans Peter Olsen

M, f. 23 juni 1839
Senest redigeret=26 Maj 2015
     Hans Peter Olsen blev døbt 23 juni 1839 i Tårnby, Sokkelund, København. Han var søn af Ole Petersen og Karen Svendsen. Hans blev gift 18 november 1866 i Tårnby, Sokkelund, København, med Karen Hansine Nielsen, datter af Jens Mogens Nielsen og Wilhelmine Elisabeth Wøldike.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Sundbyøster, København2
Folketælling1845Sundbyvester, København3
Folketælling1850Sundbyøster, København4
Folketælling1855Sundbyøster, Tårnby, Sokkelund, København5
Far-Nat*Ole Petersen f. c 1809, d. 9 Aug 1853
Mor-Nat*Karen Svendsen f. 12 Mar 1809

Barn af Hans Peter Olsen og Karen Hansine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Pedersen, 32, Gift, Husfader Inderste og Daglejer, M
  Karen Svendsdatter, 31, Gift, Hans Kone, K
  Ellen Olsdatter, 4, Ugift, Deres Datter, K
  Hans Peder Olsen, 1, Ugift, Deres Søn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Petersen, 38, Gift, Indsidder, Arbeidsmand paa Riismøllen, Taarnby Sogn, Københavns Amt, M
  Karen Svendsen, 34, Gift, Hans Kone, Taarnby Sogn, Københavns Amt, K
  Ellen Olsen, 9, Ugift, Deres Datter, Taarnby Sogn, Københavns Amt, K
  Hans Peter Olsen, 5, Ugift, Deres Søn, Taarnby Sogn, Københavns Amt, M
  Trein Olsen, 3, Ugift, Deres Datter, Taarnby Sogn, Københavns Amt, K
  Jensine Oline Olsen, 1, Ugift, Deres Datter, Taarnby Sogn, Københavns Amt, K
  Anne Marie Petersen, 26, Ugift, Mandens Søster, Grønthandlerske, Taarnby Sogn, Københavns Amt, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Petersen, 41, Gift, Inderste, daglejer, husfader, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Karen Svendsen, 40, Gift, Hans kone, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Ellen Olsen, 14, Ugift, Deres barn, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Hans Peter Olsen, 11, Ugift, Deres barn, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Trein Olsen, 8, Ugift, Deres barn, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Jensine Marie Olsen, 6, Ugift, Deres barn, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Peter Olsen, 3, Ugift, Deres barn, Tårnby sogn, Københavns amt, ,
  Marchen Svendsen, 44, Ugift, Tjenestepige, Tårnby sogn, Københavns amt, ,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Svendsen, 46, Enke, Taarnby Sogn, Københavns Amt, lejerinde, håndarbejderske, nyder fattighjælp, K
  Ellen Olsen, 19, Ugift, Taarnby Sogn, Københavns Amt, hendes barn [Karen Svendsen], K
  Hans Peter Olsen, 16, Ugift, Taarnby Sogn, Københavns Amt, hendes barn [Karen Svendsen], M
  Threin Olsen, 13, Ugift, Taarnby Sogn, Københavns Amt, hendes barn [Karen Svendsen], K
  Jensine Oline Olsen, 11, Ugift, Taarnby Sogn, Københavns Amt, hendes barn [Karen Svendsen], K
  Svend Peter Olsen, 9, Ugift, Taarnby Sogn, Københavns Amt, hendes barn [Karen Svendsen], M
  Karen Emma Olsen, 4, Ugift, Taarnby Sogn, Københavns Amt, hendes barn [Karen Svendsen], K.

Johanne Sophie Winsløw

K, f. 18 oktober 1859
Senest redigeret=12 Sep 2016
     Johanne Sophie Winsløw blev født 18 oktober 1859 i Nyborg. Hun var datter af Frantz Ludvig Winsløw og Sophie Henriette Schalburg. Johanne Sophie Winsløw blev døbt 4 december 1859 i Nyborg.1 Johanne blev gift 23 februar 1880 i Nyborg med Heinrich Wilhelm Thuerecht von Gerstenberg, søn af Carl Frantz Christian Ernst Wilhelm von Gerstenberg og Elise Marie Cold Bartholin. Johanne Sophie Winsløw var fadder ved dåben af Ellen Schalburg 29 maj 1881 Nyborg.1 Johanne Sophie Winsløw og Heinrich blev skilt.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Kirkegade, Nyborg2
Folketælling1906Østerbrogade 62, København3
Folketælling1911Århusgade 95, København3
Bolig1 november 1915Hollænderdybet 34, København4
Folketælling1916Hollænderdybet 34, København3
Far-Nat*Frantz Ludvig Winsløw f. 4 Aug 1830, d. 17 Mar 1864
Mor-Nat*Sophie Henriette Schalburg f. 21 Dec 1834, d. 18 Nov 1905

Børn af Johanne Sophie Winsløw og Heinrich Wilhelm Thuerecht von Gerstenberg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martine Sophie Schalborg, 67, Enke(mand), , Nyborg, , husmoder, K
  Sophie Henriette Vensløv, 44, Enke(mand), , ' [Nyborg], , -, K
  Johanne Sophie Vensløv, 20, Ugift, , ' [Nyborg], , børn, K
  Helga Vensløv, 17, Ugift, , ' [Nyborg], , børn, K.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Johann Friedrich Schalburg

M, f. 9 august 1801, d. 12 september 1862
Overlærer Kaj Bonde fortæller i en kronik i Fyens Stiftstidende den 1. marts 2008 om da spanierne kom til Nyborg:

En ung forfatter udgav i 1825 et skuespil om begivenhederne i 1808, da Napoleons spanske tropper blev evakueret fra Nyborg. De efterlod bl.a. stramme pigekjoler

Til det franske nationalteater Comèdie Française's faste repertoire i nutiden hører stadig Prosper Mèrimèes komedie Spaniolerne i Danmark, der næsten er et modstykke til vort heibergske De danske i Paris, som Nyborg Voldspil opførte ved Hesselhuset i 1941.

Prosper Mèrimèe (1803-1870) er nok mest kendt for sin roman Carmen, der kom til at danne basis for Georges Bizets opera af samme navn.

P. Merimèe udgav i 1825 en lille samling skuespil under pseudonymet Clara Gazul, der var navnet på en kendt spansk skuespillerinde. Det første af disse skuespil bærer titlen Les Espagnols en Danemarck og foregår netop i Nyborg!

Forfatteren har ladet sig inspirere af de dramatiske begivenheder i 1808, da Napoleons spanske hjælpetropper lod sig evakuere via Nyborg, for at vende hjem til kamp for Spaniens uafhængighed. De følte sig naturligt nok løst fra deres faneed til Napoleon, efter at denne brutalt havde underlagt sig hele Spanien og placeret sin broder på tronen som Josef d. I. De spanske tropper var som bekendt fordelt over Østjylland og Fyn. Branden på Koldinghus er vel den begivenhed, vi alle husker bedst fra denne periode i danmarkshistorien.

Overkommandoen havde sæde i Nyborg, under ledelse af den højt ansete, majorkinsk fødte general marquis de la Romana. (Hans portræt hænger på rådhuset i Nyborg ved trappen op til borgmesterkontoret.) Danmark var gået i forbund med kejser Napoleon, der sendte franske og spanske tropper herop. De skulle have været til Sverige, men kunne ikke komme videre, da engelske skibe lå og spærrede i Storebælt.

En del af de spanske tropper strandede simpelt hen i Nyborg i 1808. Marquis de la Romana boede på Hotel Postgården, hvor han modtog besøg af en skotsk præst, James Robertson, der meddelte ham, at Spanien havde gjort oprør mod Napoleon. Marquisen trak de spanske tropper sammen i og omkring Nyborg og opfordrede den danske kommandant Gyldencrone til at overgive fæstningen og kystbatterierne, hvad han så sig nødsaget til.

Den spanske marquis satte sig dernæst i forbindelse med de engelske krigsskibe ude i bæltet og aftalte, at spaniolerne kunne gå om bord på dem for at blive sejlet hjem. Udskibningen foregik fra Slipshavn, hvor mange heste måtte slås ned, da der ikke var plads til dem på skibene. Myten siger, at de mange valmuer på Slipshavn skyldes hestenes blod, der vædede jorden. Det var nu nok nærmere valmuefrøene i deres muleposer, der var årsagen.

Det var europæisk storpolitik, der udspillede sig i lille Nyborg, som i nogle måneder var centrum for højdramatiske begivenheder. Byen var som en krudttønde, for spaniolerne begik jo mytteri ved at forlade den franske hær.

P. Mèrimèes skuespil udspiller sig på Hotel Postgården i Nyborg, hvor generalen er indkvarteret sammen med sin næstkommanderende, oberst Don Juan Diaz. Franskmændene aner, at der noget i gære, men den latterlige og lidet handlekraftige franske resident, baron d`Orbasan, (øverstbefalende for de ca. 50 franske soldater i byen) ser og hører intet. Man sender ham derfor et spionpar til hjælp, en moder, Madame de Tourville, og hendes datter, Mademoiselle de Coulanges. Moderen er kynisk, opportunistisk og en ganske god iagttager. Datteren er ikke særlig solid i rollen som spion og lokkedue.

Begge damerne bliver indlogeret på Hotel Postgården, tæt på de spanske officerer, som de netop skal spionere imod. Meget bekvemt!

La Romanas næstkommanderende, den unge, fyrige oberst Don Juan Diaz, gør straks stormkur til datteren, som falder for hans charme og for det heltemod, han udviser ved en rask redningsdåd i det oprørte Storebælt. Det lykkes moderen at opdage, at den spanske general signalerer til et engelsk skib ude i Storebælt, samt at den sømand, der reddes i land af Don Juan, ikke er en gemen smugler, men en ventet engelsk kurer.

Moderen forsøger nu at tilskynde den lidet handlekraftige og svage baron d'Orbasan til at tage affære, men han foretrækker at vente, til der kommer forstærkning af flere franske tropper under kommando af grev Bernadotte, den senere svenske konge.

Sendt af samme Bernadotte indtræffer der nu pludselig en meget barsk, yngre officer ved navn Leblanc, der såmænd viser sig at være søn af moder-spionen og altså broder til den unge spionnovice. Samme Leblanc fyrer op under residenten og truer ham til at arrangere en festmiddag, hvortil de spanske officerer og også danske militærpersoner bliver indbudt. Det aftales, at når Leblanc under middagen udbringer et leve for kejser Napoleon, er det signalet til, at man skal arrestere de to spanske officerer. Et lumsk og ganske æreløst bagholdsangreb.

Men man havde glemt at regne med den almægtige gud Amor. Da den unge, stærkt forelskede datter opdager, at hun skal medvirke til at fælde den flotte spanske officer, der har vundet hendes hjerte, og som har friet seriøst til hende, sejrer hendes ædlere følelser, og hun røber planen for Don Juan. Og da nu moderen erfarer om frieriet og ser, at datteren har en chance for at gøre et virkeligt godt parti ved at blive gift med den meget velhavende og respekterede adelsmand, går hun helhjertet over på de unges parti.

Ved festmiddagen er det ikke spanierne, der bliver arresteret. Det bliver i stedet dem, der arresterer og uskadeliggør Leblanc og den franske resident. Leblanc slipper let på grund af "familieskabet." Residenten hænges ud som syndebukken. Man truer med at hænge ham i et skilt uden for "Postgården".

Residenten har den sidste replik: "Således ender denne komedie. Publikum bedes undskylde de fejl forfatteren måtte have begået."

Ovenstående er et komprimeret og forenklet referat af handlingen i stykket, der karakteriseres ved hurtigt skiftende situationer og rappe replikker med bid og vid - let og elegant.

Stykket er ikke ligefrem nogen turistreklame for Nyborg, for i prologen fortæller en af personerne, at han under det tvungne ophold i Danmark nær havde mistet sin næse på grund af forfrysninger. "Til helvede med dette land med dets tåge og regn!"

På generalens forespørgsel om, hvordan Don Juan befinder sig i Danmark, lyder svaret: "Som i forværelset til skærsilden". Man taler om "denne fandens ø" og "denne forbandede ø". Don Juan og Leblanc synes, danskerne ligner en flok gæs, som man har plukket fjerene af. Pigerne er enten rødhårede eller blonde, aldrig ser man sorte lokker eller små fødder i elegante dansesko som hjemme i Spanien.

P. Mèrimèe har givetvis ikke besøgt Nyborg, som han tror ligger ved en klippekyst. Alligevel har han skrevet dette lidt frivole og friske skuespil om forviklinger, spionage, krig og kærlighed.
Fra H. C. Andersens roman ”O.T”:

»Vinden er nok god!« sagde Otto, som denne Samtale begyndte at kjede.

»Nei stik imod!« sagde Kammerjunkeren. »Fløien derovre paa det lille Huus lyver. Den vender altid mod Nyborg, viser altid god Vind for os, som vil afsted; i Nyborg er ogsaa en Fløi, der staaer lige saa fast som denne, og snakker for dem der ogsaa om god Vind. Jeg regner de to staaende Fløie for et Slags Veivisere, som kun ville sige: der gaaer Veien! Nei, havde vi havt Vind, var jeg gaaet med Børten, ikke med Pjaskemalene, som Søfolkene kalde Dampskibet. - Vognen venter vel de unge Herrer i Nyborg?« vedblev han. »Jeg gjør da Følgeskab, min Brune staaer og venter mig hos Schalburgs. Den skal De see! den har Sener som Staalfjedre og Been, som en Dandsemester. Det er min egen Brune.«

»Ingen veed vi komme!« svarede Vilhelm. »Vi tage derfor Vogn i Nyborg.«

Dampskibets Passagerer bleve kaldte ombord, Selskabet vandrede ned til Skibet og snart skjød det Fart over Beltet.

Senest redigeret=29 Jan 2011
     Johann Friedrich Schalburg blev født 9 august 1801 i Egernførde, Rendsborg-Egernførde. Han var søn af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume. Johann blev gift 12 maj 1833 i Nyborg med Martine Sophie Jespersen, datter af Jesper Jespersen og Maren Egholm.1 Johann Friedrich Schalburg var i 1834 gæstgiver og vinhandler i Nyborg. Han solgte Postgården, det såkaldte Schalburgske Hotel september 1857. Han døde 12 september 1862 i Nyborg i en alder af 61 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Himmelmark, Louisenberg, Borreby, Windeby, Hytten3
Folketælling1834Kongegaden, Nyborg4
Folketælling1840Kongegaden, Nyborg5
Folketælling1845Kongegaden, Nyborg6
Folketælling1850Kongegaden, Nyborg7
Far-Nat*Johan Henrich Schalburg f. 26 Mar 1768, d. 5 Aug 1832
Mor-Nat*Sophie Henriette Villaume f. 28 Dec 1775, d. 11 Maj 1824

Børn af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johann Heinrich Schalburg, 35, Verheir., Hausvater, Besitzer des Guths Louisenberg,
  Sophie Henriette Villaume, 28, Verheir., dessen Frau, ,
  Johann Ludewig Wilhelm Schalburg, 6, Unverheir., deren Kinder, ,
  Carl Heinrich Schalburg, 4, Unverheir., deren Kinder, ,
  Johann Friedrich Schalburg, 2, Unverheir., deren Kinder, ,
  Caroline Sophie Louise Schalburg, 1, Unverheir., deren Kinder, ,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg M 33 Gift gæstgiver
  Martine Jespersen K 22 Gift hans kone.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan F. Schalburg, 38, Gift, , gjestgiver - wiinhandler,
  Martine Jespersen, 26, Gift, , hans kone,
  Marie Jespersen, 29, Ugift, , hendes søster,
  Sophie Schalburg, 4, Ugift, , husfaderens barn,
  Jean Heinnch, 1, Ugift, , husfaderens barn,
  Carl T. Jespersen, 16, Ugift, , husmoderens broder,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Fred. Schulburg 43 Gift gjestgiver og viinhandler 1 Ekernförde
  Martine Jespersen 31 Gift hans kone 1 Nyborg
  Marie Jespersen 34 Ugift hendes søster 1 - ' - [Nyborg]
  Sophie 9 Ugift husfaders børn 1 Nyborg
  Jan Heinrich 6 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Justa Marie 4 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Christian 3 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg].
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg, 50, Gift, , Husfader, Farversvend og Viinhandler, Ekernførde
  Martine Jespersen, 39, Gift, , hans Kone, Nyborg
  Joan Schalburg, 12, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Jesla Schalburg, 10, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Christian Schalburg, 9, Ugift, , deres Børn, Nyborg.

Martine Sophie Jespersen

K, f. 12 maj 1812, d. 15 december 1901
Senest redigeret=29 Jan 2011
     Martine Sophie Jespersen blev født 12 maj 1812 i Nyborg. Hun var datter af Jesper Jespersen og Maren Egholm. Martine Sophie Jespersen blev døbt 20 juni 1812 i Nyborg.1 Hun blev konfirmeret i 1827 i Nyborg.1 Martine blev gift 12 maj 1833 i Nyborg med Johann Friedrich Schalburg, søn af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume.1 Martine Sophie Jespersen døde 15 december 1901 i Nyborg i en alder af 89 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Kongegaden, Nyborg2
Folketælling1840Kongegaden, Nyborg3
Folketælling1845Kongegaden, Nyborg4
Folketælling1850Kongegaden, Nyborg5
Folketælling1880Kirkegade, Nyborg6
Far-Nat*Jesper Jespersen f. 13 Nov 1774, d. 2 Nov 1831
Mor-Nat*Maren Egholm f. 17 Sep 1783

Børn af Martine Sophie Jespersen og Johann Friedrich Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg M 33 Gift gæstgiver
  Martine Jespersen K 22 Gift hans kone.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan F. Schalburg, 38, Gift, , gjestgiver - wiinhandler,
  Martine Jespersen, 26, Gift, , hans kone,
  Marie Jespersen, 29, Ugift, , hendes søster,
  Sophie Schalburg, 4, Ugift, , husfaderens barn,
  Jean Heinnch, 1, Ugift, , husfaderens barn,
  Carl T. Jespersen, 16, Ugift, , husmoderens broder,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Fred. Schulburg 43 Gift gjestgiver og viinhandler 1 Ekernförde
  Martine Jespersen 31 Gift hans kone 1 Nyborg
  Marie Jespersen 34 Ugift hendes søster 1 - ' - [Nyborg]
  Sophie 9 Ugift husfaders børn 1 Nyborg
  Jan Heinrich 6 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Justa Marie 4 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Christian 3 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg, 50, Gift, , Husfader, Farversvend og Viinhandler, Ekernførde
  Martine Jespersen, 39, Gift, , hans Kone, Nyborg
  Joan Schalburg, 12, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Jesla Schalburg, 10, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Christian Schalburg, 9, Ugift, , deres Børn, Nyborg.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martine Sophie Schalborg, 67, Enke(mand), , Nyborg, , husmoder, K
  Sophie Henriette Vensløv, 44, Enke(mand), , ' [Nyborg], , -, K
  Johanne Sophie Vensløv, 20, Ugift, , ' [Nyborg], , børn, K
  Helga Vensløv, 17, Ugift, , ' [Nyborg], , børn, K.

Ellen Elisabeth Bengtsson

K, f. 19 november 1896, d. 2 januar 1986
Senest redigeret=3 Dec 2007
     Ellen Elisabeth Bengtsson blev født 19 november 1896. Ellen blev gift med Oskar Eskil Villaume, søn af Louis Sophus Villaume og Carolina Augusta Hallbäck. Ellen Elisabeth Bengtsson døde 2 januar 1986 i Borås, Ås, Västergötland, Sverige, i en alder af 89 år.

Barn af Ellen Elisabeth Bengtsson og Oskar Eskil Villaume

Jean Heinrich Schalburg

M, f. 26 december 1838, d. 17 januar 1905
Vinforretningen i Stormgade 8
Senest redigeret=16 Apr 2014
     Jean Heinrich Schalburg blev født 26 december 1838 i Nyborg. Han var søn af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen. Jean Heinrich Schalburg blev døbt 12 maj 1839 i Nyborg.1 Jean blev gift med Bertha Alma Kastrup, datter af Christian Kastrup og Susanna Oline Gjellerup. Jean Heinrich Schalburg var fadder ved dåben af Bodil Holm 21 september 1902 Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde.1 Jean Heinrich Schalburg døde 17 januar 1905 i Stormgade 8, København, i en alder af 66 år.2,3

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Kongegaden, Nyborg4
Folketælling1845Kongegaden, Nyborg5
Folketælling1850Kongegaden, Nyborg6
Folketælling1880Stormgade 6, København7
Folketælling1885Stormgade 6, København8
Bolig1 november 1890Nytorv 5, København3
Bolig1 november 1900Stormgade 8, København3
Folketælling1901Stormgade 8, København9
Far-Nat*Johann Friedrich Schalburg f. 9 Aug 1801, d. 12 Sep 1862
Mor-Nat*Martine Sophie Jespersen f. 12 Maj 1812, d. 15 Dec 1901

Børn af Jean Heinrich Schalburg og Bertha Alma Kastrup

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S267] Dødsfald, Dødsfald 1881-1923.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan F. Schalburg, 38, Gift, , gjestgiver - wiinhandler,
  Martine Jespersen, 26, Gift, , hans kone,
  Marie Jespersen, 29, Ugift, , hendes søster,
  Sophie Schalburg, 4, Ugift, , husfaderens barn,
  Jean Heinnch, 1, Ugift, , husfaderens barn,
  Carl T. Jespersen, 16, Ugift, , husmoderens broder,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Fred. Schulburg 43 Gift gjestgiver og viinhandler 1 Ekernförde
  Martine Jespersen 31 Gift hans kone 1 Nyborg
  Marie Jespersen 34 Ugift hendes søster 1 - ' - [Nyborg]
  Sophie 9 Ugift husfaders børn 1 Nyborg
  Jan Heinrich 6 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Justa Marie 4 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Christian 3 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg, 50, Gift, , Husfader, Farversvend og Viinhandler, Ekernførde
  Martine Jespersen, 39, Gift, , hans Kone, Nyborg
  Joan Schalburg, 12, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Jesla Schalburg, 10, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Christian Schalburg, 9, Ugift, , deres Børn, Nyborg.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jean Heinrich Schalburg, Gift, Grosserer, Nyborg, M,1863, 41, 1879
  Bertha Alma Kastrup, Gift, Hans hustru, København, K, 26,.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, J.N.Schalburg, 46 , Gift, Husfader, Vinhandel, Nyborg
  B.Schalburg, 31 , Gift, Husmoder, Kjøbenhavn
  Else Schalburg, 4 , Ugift, Kjøbenhavn
  Sigum Schalburg, 3 , Ugift, Kjøbenhavn
  Pigebarn Under 1 Aar, under 1 Aar , Ugift, Kjøbenhavn.
 9. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Jean Hakon midlertidigt fraværende på Birkerød Skole, Jeanne på Urlev Præstegård, Braaskov sogn, Jylland.

Justa Marie Schalburg

K, f. 13 april 1840, d. 8 oktober 1914
Senest redigeret=29 Jan 2011
     Justa Marie Schalburg blev født 13 april 1840 i Nyborg. Hun var datter af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen. Justa Marie Schalburg blev døbt 26 juni 1840 i Nyborg.1 Justa blev gift 28 juni 1862 i Ryslinge, Gudme, Svendborg, med Wilhelm Kruuse, søn af Hans Gundersen Kruuse og Anna Marie Ziegler. Justa Marie Schalburg døde 8 oktober 1914 i Asmussens Allé 4, Frederiksberg, København, i en alder af 74 år.2 Hun blev bisat fra Nyborg 12 oktober 1914.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Kongegaden, Nyborg3
Folketælling1850Kongegaden, Nyborg4
Folketælling1880Sophiebjerg, Vindinge, Vindinge, Svendborg5
Folketælling1890Sophiebjerg, Vindinge, Vindinge, Svendborg6
Far-Nat*Johann Friedrich Schalburg f. 9 Aug 1801, d. 12 Sep 1862
Mor-Nat*Martine Sophie Jespersen f. 12 Maj 1812, d. 15 Dec 1901

Børn af Justa Marie Schalburg og Wilhelm Kruuse

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S267] Dødsfald, Dødsfald 1881-1923.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Fred. Schulburg 43 Gift gjestgiver og viinhandler 1 Ekernförde
  Martine Jespersen 31 Gift hans kone 1 Nyborg
  Marie Jespersen 34 Ugift hendes søster 1 - ' - [Nyborg]
  Sophie 9 Ugift husfaders børn 1 Nyborg
  Jan Heinrich 6 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Justa Marie 4 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Christian 3 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg, 50, Gift, , Husfader, Farversvend og Viinhandler, Ekernførde
  Martine Jespersen, 39, Gift, , hans Kone, Nyborg
  Joan Schalburg, 12, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Jesla Schalburg, 10, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Christian Schalburg, 9, Ugift, , deres Børn, Nyborg.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vilhelm Kruuse, 54, Gift, husfader, konsul, kjøbmand, ejer af Sophiebjerg, , Nyborg
  Justa født Schalburg, 39, Gift, hans hustru, , do [Nyborg]
  Margrethe Kruuse, 14, Ugift, hans børn, , do [Nyborg]
  Justa Kruuse, 12, Ugift, hans børn, , do [Nyborg].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vilhelm Kruuse, 64, Gift, kjøbmand Nyborg, Nyborg, huusfader, M
  Justa født Scahlburg, 49, Gift, Nyborg, huusmoder, K
  Margrethe Kruuse, 24, Ugift, Nyborg, barn, K
  Justa Vilhelmine Kruuse, 22, Ugift, Nyborg, barn, K.

Christian Frederik Schalburg

M, f. 22 september 1841, d. 4 februar 1908
Senest redigeret=16 Maj 2011
     Christian Frederik Schalburg var kaptajn, vinhandler, dampskibsinspektør. Han blev født 22 september 1841 i Nyborg. Han var søn af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen. Christian Frederik Schalburg blev døbt 29 april 1842 i Nyborg.1 Christian blev gift cirka 1867 med Anna Christine Buus, datter af Niels Christian Buus og Johanne Magdalene Bay. Christian blev gift 8 april 1871 i Nyborg med Augusta Jørgensen, datter af Hans Henrik Jørgensen og Dorothea Helene Bay.1 Christian Frederik Schalburg grundlagde Nyborg Eddikebryggeri & Konservesfabrik
A/S. i 1883 Fredensgade 7—9, Nyborg.2 Han overværede vielsen af Casper Frederik Lassen og Johanne Schalburg 4 november 1899 Nyborg.1 Christian Frederik Schalburg var fadder ved dåben af Ellen Ranveig Lassen 26 november 1900 Nyborg.1 Christian Frederik Schalburg overværede vielsen af Frederik Ferdinand Andersen og Emilie Schalburg 12 maj 1901 Vor Frue Kirke, Gammeltorv 1, Nyborg.1 Christian Frederik Schalburg overværede vielsen af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg 19 april 1902 Nyborg.1 Christian Frederik Schalburg døde 4 februar 1908 i Århus i en alder af 66 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Kongegaden, Nyborg3
Folketælling1850Kongegaden, Nyborg4
Folketælling1880Adelgade, Nyborg5
Folketælling1890Adelgade 5, Nyborg6
Folketælling1906Adelgade 5, Nyborg6
Far-Nat*Johann Friedrich Schalburg f. 9 Aug 1801, d. 12 Sep 1862
Mor-Nat*Martine Sophie Jespersen f. 12 Maj 1812, d. 15 Dec 1901

Barn af Christian Frederik Schalburg og Anna Christine Buus

Børn af Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S466] Ukendt author, Danmarks Ældste Forretninger.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Fred. Schulburg 43 Gift gjestgiver og viinhandler 1 Ekernförde
  Martine Jespersen 31 Gift hans kone 1 Nyborg
  Marie Jespersen 34 Ugift hendes søster 1 - ' - [Nyborg]
  Sophie 9 Ugift husfaders børn 1 Nyborg
  Jan Heinrich 6 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Justa Marie 4 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg]
  Christian 3 Ugift husfaders børn 1 - ' - [Nyborg].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Schalburg, 50, Gift, , Husfader, Farversvend og Viinhandler, Ekernførde
  Martine Jespersen, 39, Gift, , hans Kone, Nyborg
  Joan Schalburg, 12, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Jesla Schalburg, 10, Ugift, , deres Børn, Nyborg
  Christian Schalburg, 9, Ugift, , deres Børn, Nyborg.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Frederik Schalburg, M, 38, vinhandler, husfader, Gift
  Augusta Schalburg, K, 31, husmoder, Gift, do [Nyborg]
  Christian Schalburg, M, 9, Ugift,deres Børn, do [Nyborg]
  Emilie Schalburg, K, 5, deres børn, Ugift, deres Børn, Nyborg
  Augusta Rudolfine Schalburg, K, 3, deres børn, Ugift, do [Nyborg]
  Christian Mathias Schalburg, M, 1, deres børn, Ugift, do [Nyborg]
  August Theodor Schalburg, M, under 1 aar, deres børn, Ugift, do [Nyborg].
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Wilhelm Kruuse

M, f. 9 september 1825, d. 20 juni 1897
Wilhelm Kruuse besad flere fremtrædende og prestigefyldte poster: Ud over at have været medlem af Nyborg Byråd gennem en længere årrække, var han også svensk-norsk konsul gennem 30 år, og senere fra midtfirserne også engelsk konsul efter Johan Kruuses tilbagetræden.

Kendetegnende for Wilhelm Kruuse var hans evne til at læse de nye tider. I 1873 stiftede han således ”Dampskibsselskabet Nyborg A/S” og med investeringer i de moderne dampskibe, udkonkurreredes hurtigt de mindre stabile sejlskibe. Kruusernes skibe hjembragte spændende og eksotiske varer fra både Vestindien, Sydamerika og Fjernøsten. Andre gange var lasten udvandrere til de nye kolonier i Australien, og andre gange igen noget mere dagligdags som dansk korn. Wilhelm Kruuse huskes vel nok bedst for at have været medstifter af Nyborg Handelsstandsforening, hvis formandspost han bestred fra starten i 1872 til 1884.

I 1866 havde Wilhelm Kruuse valgt at dele den forretning, som han nu drev alene. Selv beholdt han kul-, kalk- og trælastforretningen, mens de andre dele (korn og kolonial) solgtes til Købmand Carl Frederik Sørensen, der lejede sig ind i Købmandsgården i Nørregade. Man må formode, at resten af bygningerne er blevet opført under Kruusernes ejerskab, således at den nu bevarede rektangulære form omkring en langstrakt gård, har eksisteret fra omkring 1850'erne og derfor også ved C. Fr. Sørensens indflytning.

Barken 'Faders Minde' af Nyborg blev bygget i 1859 til den største lokale reder, Johan Kruuse. I de næste par år sejlede den i kystfart på Kina, primært mellem Hongkong og Shanghai. For at skræmme kinesiske sørøvere fra at overfalde skibet havde man taget to små kanoner med, og vi har efterretninger om, at kanonerne faktisk kom i funktion - med held - som skræmmemiddel overfor en kinesisk sørøverdjunk. Da skibet i 1872 blev solgt, blev kanonerne i Nyborg, hvor de senere blev gravet delvist ned i jorden foran en ejendom på Strandvejen, som blev bygget af Johan Kruuses bror, Wilhelm Kruuse. Kanonerne var af støbejern og blev produceret i Sverige i 1798. Kanonernes underlag, raperterne, blev produceret på Nyborg Skibsværft, da kanonerne blev gravet op i 1960erne og fordelt mellem Handels- og Søfartsmuseet og Nyborg og Omegns Museer.

I 1872 var Wilhelm Kruuse hovedmanden bag stiftelsen af Nyborg Handelsstandsforening, hvor han arbejdede som formand i 12 år.

Senest redigeret=28 Jan 2011
     Wilhelm Kruuse var købmand og engelsk konsul i Nyborg. Han blev født 9 september 1825 i Nyborg. Han var søn af Hans Gundersen Kruuse og Anna Marie Ziegler. Wilhelm Kruuse blev døbt 4 oktober 1825 i Nyborg.1 Wilhelm blev gift 28 juni 1862 i Ryslinge, Gudme, Svendborg, med Justa Marie Schalburg, datter af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen. Wilhelm Kruuse døde 20 juni 1897 i Sophiebjerg, Vindinge, Vindinge, Svendborg, i en alder af 71 år. Han blev bisat fra Assistens Kirkegård, Nyborg, 25 juni 1897.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Nørregade, Nyborg
Folketælling1840Nørregade, Nyborg
Folketælling1845Nørregade, Nyborg2
Folketælling1850Nørregade, Nyborg3
Folketælling1855Nyborg4
Folketælling1880Sophiebjerg, Vindinge, Vindinge, Svendborg5
Folketælling1890Sophiebjerg, Vindinge, Vindinge, Svendborg6
Far-Nat*Hans Gundersen Kruuse f. 16 Feb 1790, d. 6 Maj 1847
Mor-Nat*Anna Marie Ziegler f. c 1792, d. 22 Maj 1860

Børn af Wilhelm Kruuse og Justa Marie Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Kruuse, 30, Ugift, , kjøbmand, Nyborg Wilhelm Kruuse, 20, Ugift, , do [kjøbmand], ' [Nyborg].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Wilhelm Kruuse, 25, M, Ugift, Husfader og Kiøbmand, Nyborg,.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Wilhelm Kruuse, 29, ugift, Nyborg, Købmand.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vilhelm Kruuse, 54, Gift, husfader, konsul, kjøbmand, ejer af Sophiebjerg, , Nyborg
  Justa født Schalburg, 39, Gift, hans hustru, , do [Nyborg]
  Margrethe Kruuse, 14, Ugift, hans børn, , do [Nyborg]
  Justa Kruuse, 12, Ugift, hans børn, , do [Nyborg].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vilhelm Kruuse, 64, Gift, kjøbmand Nyborg, Nyborg, huusfader, M
  Justa født Scahlburg, 49, Gift, Nyborg, huusmoder, K
  Margrethe Kruuse, 24, Ugift, Nyborg, barn, K
  Justa Vilhelmine Kruuse, 22, Ugift, Nyborg, barn, K.

Maren Jensdatter

K, f. 15 februar 1824
Senest redigeret=5 Feb 2009
     Maren Jensdatter blev født 15 februar 1824 i Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted. Hun var datter af Jens Støvring Christensen og Maren Christensdatter. Maren Jensdatter blev døbt 7 juni 1824 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1 Hun blev konfirmeret i 1838 i Tilsted, Hundborg, Thisted.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted2
Folketælling1840Silstrup, Tilsted, Hundborg, Thisted
Folketælling1845Tilsted, Hundborg, Thisted3
Bolig3 november 1848Visby, Hassing, Thisted4
Folketælling1850Visby, Hassing, Thisted
Bolig29 oktober 1852Tilsted, Hundborg, Thisted5
Folketælling1855Tilsted, Hundborg, Thisted6
Folketælling1860Tilsted, Hundborg, Thisted
Far-Nat*Jens Støvring Christensen f. 30 Okt 1785, d. 30 Apr 1855
Mor-Nat*Maren Christensdatter f. 31 Okt 1784, d. 22 Okt 1858

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Christensen, 50, Gift, Huusmand og Dagleier, M,
  Maren Christensdatter, 50, Gift, hans Kone, K,
  Dorthe Jensdatter, 25, Ugift, deres Børn, K,
  Mariane Jensdatter, 13, Ugift, deres Børn, K,
  Maren Jensdatter, 11, Ugift, deres Børn, K,
  Christiane Jensdatter, 7, Ugift, deres Børn, K,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Søndergaard, 51 , Ugift, , Gaardmand, Nors
  Maren Jensdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, Tilsted.
 4. [S3] , Tilflyttet fra Silstrup, Kirkebog.
 5. [S3] , Fraflyttet Visby, Kirkebog.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Salomon Nielsen, 40, gift, her i sognet, gårdmand og husfader

  Maren Jensdatter, 31, do, do, tjenestefolk.

Rodia Kodriaty

K
Senest redigeret=14 Mar 2020

Barn af Rodia Kodriaty og Lukman Abdullah

Peter Christian Abildgaard Høst

M, f. 23 juli 1804, d. 2 september 1840
Senest redigeret=4 Feb 2008
     Peter Christian Abildgaard Høst var amtstuefuldmægtig i Nyborg. Han blev født 23 juli 1804 i København. Han var søn af Jens Kragh Høst og Susanne Margrethe Oxholm. Peter Christian Abildgaard Høst blev døbt 15 august 1804 i Skt. Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10, København.1 Peter blev gift 9 november 1828 i Nyborg med Sophie Henriette Schalburg, datter af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume.1 Peter Christian Abildgaard Høst døde 2 september 1840 i Nyborg i en alder af 36 år. Han blev bisat fra Nyborg 5 september 1840.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Kongegaden, Nyborg3
Folketælling1840Mellemgaden, Nyborg4
Far-Nat*Jens Kragh Høst f. 15 Sep 1772, d. 26 Mar 1844
Mor-Nat*Susanne Margrethe Oxholm f. 4 Feb 1786, d. 17 Apr 1845

Børn af Peter Christian Abildgaard Høst og Sophie Henriette Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Christian Høst M 30 Gift fuldmægtig paa amststuen
  Sophie Henriette Schalburg K 24 Gift hans kone
  Harald Emil M 5 Ugift deres barn
  Frederikke Malvine K 3 Ugift deres barn
  Normandine Schalburg K 20 Ugift husmoderens søster.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Høst M 36 Gift kontorist
  Sophie Schalburg K 30 Gift hans kone
  Frederikke K 10 Ugift deres barn
  Harald M 5 Ugift deres barn
  Alfred M 1 Ugift deres barn
  Normandine Schalburg K 26 Ugift husmoderens søster
  Carsten M 24 Ugift artellerist.

Augusta Jørgensen

K, f. 11 august 1848, d. 10 oktober 1932
Senest redigeret=29 Jan 2011
     Augusta Jørgensen blev født 11 august 1848 i Dyrehaugegård, Dyrehauge, Nyborg Landsogn, Vindinge, Svendborg. Hun var datter af Hans Henrik Jørgensen og Dorothea Helene Bay. Augusta Jørgensen blev døbt 22 september 1848 i Nyborg.1 Hun blev konfirmeret 11 oktober 1863 i Nyborg.1 Augusta blev gift 8 april 1871 i Nyborg med Christian Frederik Schalburg, søn af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen.1 Augusta Jørgensen var fadder ved dåben af Ellen Ranveig Lassen 26 november 1900 Nyborg.1 Augusta Jørgensen var fadder ved dåben af Else Nachtegall Haderup 5 maj 1911 Skt. Markus Kirke, Skt. Markus Alle 8, Frederiksberg, København.1 Augusta Jørgensen døde 10 oktober 1932 i Nyborg i en alder af 84 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Nyborg Landsogn, Vindinge, Svendborg
Folketælling1880Adelgade, Nyborg2
Folketælling1890Adelgade 5, Nyborg3
Folketælling1906Adelgade 5, Nyborg3
Far-Nat*Hans Henrik Jørgensen f. 4 Feb 1801, d. 14 Dec 1873
Mor-Nat*Dorothea Helene Bay f. 30 Dec 1804, d. 16 Sep 1894

Børn af Augusta Jørgensen og Christian Frederik Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Frederik Schalburg, M, 38, vinhandler, husfader, Gift
  Augusta Schalburg, K, 31, husmoder, Gift, do [Nyborg]
  Christian Schalburg, M, 9, Ugift,deres Børn, do [Nyborg]
  Emilie Schalburg, K, 5, deres børn, Ugift, deres Børn, Nyborg
  Augusta Rudolfine Schalburg, K, 3, deres børn, Ugift, do [Nyborg]
  Christian Mathias Schalburg, M, 1, deres børn, Ugift, do [Nyborg]
  August Theodor Schalburg, M, under 1 aar, deres børn, Ugift, do [Nyborg].
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Christiane Normandine Schalburg

K, f. 4 juni 1814, d. 4 december 1899
Senest redigeret=17 Feb 2012
     Christiane Normandine Schalburg blev kaldt Norma. Hun blev født 4 juni 1814 i Nyborg. Hun var datter af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume. Christiane Normandine Schalburg blev døbt 30 august 1814 i Nyborg.1 Hun døde 4 december 1899 i Fiolstræde 28, København, i en alder af 85 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Kongegaden, Nyborg3
Folketælling1840Kongegaden, Nyborg4
Folketælling1845Skt. Peders Stræde, København5
Folketælling1855Nyborg6
Bolig1 november 1890Fiolstræde 28, København2
Far-Nat*Johan Henrich Schalburg f. 26 Mar 1768, d. 5 Aug 1832
Mor-Nat*Sophie Henriette Villaume f. 28 Dec 1775, d. 11 Maj 1824

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Normandine Schalburg K 20 Ugift husmoderens søster.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Normandine Schalburg K 26 Ugift husmoderens søster.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Peter Jensen, 44, Gift, , Kongelig Bogholder ved Kjøbenhavns M??, Kjøbenhavn
  Mine Jensen, 38, Gift, , Hans Kone, Kjøbenhavn
  Andreas Christian Eduard Jensen, 15, Ugift, , Børn, Rudkjøbing
  Victor Jensen, 3, Ugift, , Børn, Kjøbenhavn

  Normandine Schalburg !!, 31, Ugift, , i Bolig for længere Tid, Nyborg.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Christiane Normandine Schalburg, 40, ugift, Nyborg,.

Inger Torp

K, f. 29 september 1877, d. 1947
Senest redigeret=3 Mar 2018
     Inger Torp blev født 29 september 1877 i København. Hun var datter af August Christian Torp og Petrine Georgia Primon. Inger blev gift 26 juli 1909 i Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København, med Poul Johan Cæsar Frisenette, søn af Johannes Michael Anders Christian Frisenette og Fanny Marie Teodora Hansen.1 Inger Torp døde i 1947 i København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Østergade 55, København2
Folketælling1885Holbergsgade 3, København3
Folketælling1901Ny Vestergade 7, København4
Folketælling1906Ny Vestergade 7, København4
Bolig1909Ny Vestergade 9, København
Folketælling1911Leifsgade 8, København5
Folketælling1916Leifsgade 8, København6
Folketælling1925Leifsgade 8, København6
Folketælling1930Dirchsvej 11, København6
Far-Nat*August Christian Torp f. 3 Nov 1847, d. 8 Jan 1911
Mor-Nat*Petrine Georgia Primon f. 1 Nov 1847

Barn af Inger Torp og Poul Johan Cæsar Frisenette

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Petrine Georgia Torp, Gift, , Nyborg, Husmoder, K
  Inger Torp, Ugift, , København, Barn, K
  Augusta Torp, Ugift, , København, Barn, K
  August Christian Torp, Gift, Handelsfuldmægtig, København, Husfader, M : Midlertidigt fraværende i Sverige.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, August Christian Torp, 37, Gift, Grosserer, Kjøbenhavn, M
  Petrine Georgia Torp, 27 Aar, Gift, , Nyborg, K
  Inger Torp, 7, Ugift, , Kjøbenhavn, K
  Augusta Torp, 6, Ugift, , Kjøbenhavn, K
  Else Torp, 4, Ugift, , Kjøbenhavn, K
  Margrete Torp, 2, Ugift, , Kjøbenhavn, K.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Else Torp midlertidigt fraværende i Kjøng Præstegård, Fyen
  Margrethe Torp midlertidigt fraværende i Hulgård, Gentofte.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Poul Johan Casar Frisenette,      Head, M           
  Inger Frisenette, Wife, F.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Niels Schalburg

M, f. 1 oktober 1804
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Niels Schalburg blev født 1 oktober 1804 i Egernførde, Rendsborg-Egernførde. Han var søn af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume.
Far-Nat*Johan Henrich Schalburg f. 26 Mar 1768, d. 5 Aug 1832
Mor-Nat*Sophie Henriette Villaume f. 28 Dec 1775, d. 11 Maj 1824

Sophie Emilie Primon

K, f. 15 juni 1849, d. 10 juli 1926
Senest redigeret=20 Jan 2011
     Sophie Emilie Primon blev født 15 juni 1849 i Nyborg. Hun var datter af Rudolf Moritz Primon og Sophie Henriette Schalburg. Sophie Emilie Primon blev døbt 21 august 1849 i Nyborg.1 Sophie blev gift 24 maj 1878 i Køng, Båg, Odense, med Johan Frederik Andreas Colding, søn af Peter Andreas Colding og Emilie Wilhelmine Frederikke Redsted. Sophie Emilie Primon var fadder ved dåben af Else Torp 10 april 1881 Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.2 Sophie Emilie Primon var fadder ved dåben af Anna Sophie Christine Dreiøe 15 juni 1913 Filips Kirke, Kastrupvej 57, København.1 Sophie Emilie Primon døde 10 juli 1926 i Svinget 16, København, i en alder af 77 år. Hun blev bisat fra Sundby Kirke, Amagerbrogade 71, København, på Køng Kirkegård 15 juli 1926.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Nyborg
Folketælling1855Nyborg
Folketælling1860Silkeborg3
Folketælling1880præstegården, Spaiels, Hvidbjerg Vesten Å, Hassing, Thisted4
Folketælling1890Køng, Båg, Odense5
Folketælling1901Køng, Båg, Odense6
Bolig1 maj 1923Svinget 16, København7
Folketælling1925Svinget 16, København8
Far-Nat*Rudolf Moritz Primon f. 8 Maj 1818, d. 1878
Mor-Nat*Sophie Henriette Schalburg f. 10 Sep 1810, d. 7 Jan 1898

Børn af Sophie Emilie Primon og Johan Frederik Andreas Colding

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Opført i Holmens KB, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, R. M. Priman [ Rudolf Prisman], 42, Gift, København, Handelsbogholde, Husfader., M
  S. H. Prisman [ Sofie Henriette Prisman], 48, Gift, , , M
  P. G. Prisman [ Petrine Georgine Prisman], 13, Ugift, Nyborg, Deres Datter, K
  S. E. Prisman [ Sofie Emilie Prisman], 11, Ugift, Nyborg, Deres Datter, K
  B. E. Prisman, 9, Ugift, Nyborg, Deres Søn, M
  J. A. M. Prisman, 6, Ugift, Nyborg, Deres Datter, K
  O. A. Prisman, 4, Ugift, Nyborg, Deres Søn, M
  C. Høst, 19, Ugift, Nyborg, Hans Stedsøn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Andreas Colding, 33, Gift, Anholt, Sognepræst, M
  Sophie Emilie Prsman, 30, Gift, Nyborg, hans Kone, K
  Karen Margrethe Colding, under 1 aar, Ugift, Hvidberg v.a. S., Deres Datter, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joh. Fredr. Andreas Colding, 43, Gift, Sognepræst, M, Anholt Randers Amt, -
  Sophie Emilie født Primon, 40, Gift, -, K, Nyborg Odense Amt, -
  Karen Margrete Colding, 10, Ugift, -, K, Hvidbjerg Sogn V. A. [Viborg Amt] Thisted Amt, Barn
  Peter Andreas Primon Colding, 9, Ugift, -, M, Hvidbjerg Sogn V. A. [Viborg Amt] Thisted Amt, Barn
  Asta Marie Colding, 3, Ugift, -, K, Kjøng Sogn Odense Amt, Barn
  Rudolf Emil Colding, 7, Ugift, -, M, Hvidbjerg Sogn V. A. [Viborg Amt] Thisted Amt, Barn
  Sophie Henriette Primon født Schalburg, 79, Enke, -, K, Holstein, -.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederik Andreas Colding M 1846 Anholt G. 1886 Husfader, Sognepræst 1878 4
  Sophie Emilie Colding, f. Primon K 1849 Nyborg G. 1886 Husmoder
  Peter Andreas Primon Colding M 1880 Hvidbjerg Ug. Barn, Avlsforvalter
  Asta Marie Colding K 1887 Kjøng Ug. Barn
  (N) Else Torp K 1880 Kjøbenhavn Ug. Slægtning ((N)Kjøbenhavn).
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Carl Heinrich Schalburg

M, f. 3 august 1800, d. 19 maj 1861
Senest redigeret=14 Feb 2009
     Carl Heinrich Schalburg blev født 3 august 1800 i Kiel, Holsten. Han var søn af Johan Henrich Schalburg og Sophie Henriette Villaume. Carl Heinrich Schalburg var før 1834 købmand i Nyborg. Carl blev gift 24 oktober 1835 i Vissenbjerg, Odense, Odense, med Andersine Elisabeth Eliassen, datter af Johan Eliassen.1 Carl Heinrich Schalburg døde 19 maj 1861 i en alder af 60 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Himmelmark, Louisenberg, Borreby, Windeby, Hytten3
Folketælling1834Korsgaden, Nyborg4
Folketælling1840Mellemgaden, Nyborg5
Folketælling1845Mellemgaden, Nyborg6
Folketælling1850Mellemgaden, Nyborg7
Folketælling1855Nyborg8
Far-Nat*Johan Henrich Schalburg f. 26 Mar 1768, d. 5 Aug 1832
Mor-Nat*Sophie Henriette Villaume f. 28 Dec 1775, d. 11 Maj 1824

Familie: Carl Heinrich Schalburg og Andersine Elisabeth Eliassen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johann Heinrich Schalburg, 35, Verheir., Hausvater, Besitzer des Guths Louisenberg,
  Sophie Henriette Villaume, 28, Verheir., dessen Frau, ,
  Johann Ludewig Wilhelm Schalburg, 6, Unverheir., deren Kinder, ,
  Carl Heinrich Schalburg, 4, Unverheir., deren Kinder, ,
  Johann Friedrich Schalburg, 2, Unverheir., deren Kinder, ,
  Caroline Sophie Louise Schalburg, 1, Unverheir., deren Kinder, ,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Henrich Schalburg M 35 Ugift kiøbmand.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, C. H. Schalburg M 41 Gift kiøbmand
  Elisa Eliasen K 30 Gift hans kone
  Magaretha K 25 Ugift hendes søster
  Wilhelm Schalburg M 79 Enke(mand) husfaderens onkel.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Henrich Schalburg 46 Gift kjøbmand 1 Kiel
  Elisa Eliasen 35 Gift hans kone 1 Nyborg
  Magrethe Eliasen 30 Ugift huusjomfrue 1 - ' - [Nyborg].
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hendrik Schalburg, 51, Gift, , Husfader og Kiøbmand, Nyborg
  Elisabet Etzen, 35, Gift, , hans Kone, Nyborg.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, C. H. Schalburg, 55, enkemand, Eckernförde, købmand.

Frantz Ludvig Winsløw1

M, f. 4 august 1830, d. 17 marts 1864
Den første November 1844 13 år gammel blev han Kadet, gennemgik landsakademiet, udnævnt 1 November 1849 som sekundløjtnand ved jægerkorpset (20.batallion), i krigsåret 1850 stod han dels her dels 1 forstærkningsjægerkorps, 1851-53 stod han ved 3 jægerkorps. tog landinspektøreksamen i 1853-56, og kom tilbage til jægerkorpset 1856-58. 1 år a la suite for at arbejde som landinspektør, men var atter i 1859 tilbage i 3 jægerkorps.

Den første Oktober 1863 ansat som Kompagnikommandør ved 4 regiments 8 kompagni. Den 15 August 1858 Premierløjtnand, ved forpostfæstningen den 17 Marts 1864, foran højre fløj af Dybbøl stillingen lærte 4 regiment for alvor prøjserne tændnålsgeværer at kende og ved fremrykningen mod dette mistede hans kompagni snart alle sine officerer, her faldt den tapre kompagnikommandør selv, ramt af en kugle der gik ind gennem højre tinding og ud bag venstre øre så døden optrådte med det samme.

Fjenden lagde hans lig ind i Dybbøl kirke sammen med ligene af 25 prøjsiske officerer. Alt hvad der fandtes på ham af værdisager bragtes samme aften af en prøjsisk officer til forposterne og blev senere tilstilet familien, hans ur var indstøbt i papir i hvilket tillige var indlagt en afklippet lok af den faldnes hår.

Liget førtes til Nyborg hvor det blev modtaget af familien, hans ansigtstræk var ganske som daglig, ikke spor af forandrede og på hans mund ligesom spillede et smil. Han var en meget religiøs mand der havde mange nære venner blandt grundtvigianismens bærere. Han fremhævedes i 2 arme divisions rapport med udmærkelse for sit forhold under kampen den 17 Marts.

I ansøgning om giftermålstilladelse fra hærens officerer og ligestillede fik han (af kongelig resolution) med daværende grad af sekundløjtnand i infanteriet, ministeriets indstillingsdato 29/7-1858 og allerhøjeste kongelige resulutionsdato 30/7-1858. tilladelse til at gifte sig.

Hustruen og 2 døtre overlevede ham.

Senest redigeret=15 Aug 2016
     Frantz Ludvig Winsløw var premierløjtnant. Han blev født 4 august 1830 i København. Han var søn af Peter Johan Christian Winsløw og Elisabeth Sophie Jacobsen. Frantz Ludvig Winsløw blev døbt 29 september 1831 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København. Frantz blev gift 18 september 1858 i Nyborg med Sophie Henriette Schalburg, datter af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen.2 Frantz Ludvig Winsløw døde 17 marts 1864 i Dybbøl, Nybøl, Sønderborg, i en alder af 33 år.3 Han blev bisat fra Assistens Kirkegård, Nyborg, 26 marts 1864.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Norgesgade, København
Folketælling1845Landkadet Akademiet, Akademigade, København4
Far-Nat*Peter Johan Christian Winsløw f. 19 Jun 1793, d. 27 Maj 1870
Mor-Nat*Elisabeth Sophie Jacobsen f. 1796, d. 30 Okt 1848

Børn af Frantz Ludvig Winsløw og Sophie Henriette Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S168] Winsløw, online http://www.winslow.dk
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S608] Vilhelm Cohen, Krigen 1864, Premierlieuteuant, Compagnicommandeur Frantz Ludvig Vinslov, falden ved Dybbol den 17 Marts, begravet paa Nyborg Kirkegaard den 26 Marts.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frantz Winsløw, 14, Ugift, , Kongelig Landcadet,indqvarteret paa Academiet, Kjøbenhavn.

Johan Frederik Schalburg

M, f. 24 oktober 1873
Senest redigeret=29 Jan 2011
     Johan Frederik Schalburg var købmand og russisk vicekonsul i Nyborg. Han blev født 24 oktober 1873 i Nyborg. Han var søn af Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen. Johan Frederik Schalburg blev døbt 16 november 1873 i Nyborg.1 Han var fadder ved dåben af Knud Valdemar Lassen 17 april 1906 Nyborg.1 Johan Frederik Schalburg overværede vielsen af Vilhelm Knudsen og Ellen Schalburg 31 december 1908 Nyborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Adelgade 5, Nyborg2
Folketælling1906Adelgade 5, Nyborg2
Far-Nat*Christian Frederik Schalburg f. 22 Sep 1841, d. 4 Feb 1908
Mor-Nat*Augusta Jørgensen f. 11 Aug 1848, d. 10 Okt 1932

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Emilie Schalburg

K, f. 8 december 1874, d. 1961
Senest redigeret=9 Dec 2016
     Emilie Schalburg blev kaldt Misse. Hun blev født 8 december 1874 i Nyborg. Hun var datter af Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen. Emilie Schalburg blev døbt 5 februar 1875 i Nyborg.1 Emilie blev gift 12 maj 1901 i Vor Frue Kirke, Gammeltorv 1, Nyborg, med Frederik Ferdinand Andersen, søn af Peter Andersen og Frederikke Tange.1 Emilie Schalburg blev i 1916 adopteret af.2 Hun døde i 1961.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Adelgade, Nyborg3
Folketælling1890Adelgade 5, Nyborg4
Folketælling1911Bryghusgade 2, København4
Folketælling1921Bryghusgade 2, København4
Folketælling1940Østerbrogade 54 A, København4
Far-Nat*Christian Frederik Schalburg f. 22 Sep 1841, d. 4 Feb 1908
Mor-Nat*Augusta Jørgensen f. 11 Aug 1848, d. 10 Okt 1932

Børn af Emilie Schalburg og Frederik Ferdinand Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Midlertidigt fravær: Mørkøv.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Frederik Schalburg, M, 38, vinhandler, husfader, Gift
  Augusta Schalburg, K, 31, husmoder, Gift, do [Nyborg]
  Christian Schalburg, M, 9, Ugift,deres Børn, do [Nyborg]
  Emilie Schalburg, K, 5, deres børn, Ugift, deres Børn, Nyborg
  Augusta Rudolfine Schalburg, K, 3, deres børn, Ugift, do [Nyborg]
  Christian Mathias Schalburg, M, 1, deres børn, Ugift, do [Nyborg]
  August Theodor Schalburg, M, under 1 aar, deres børn, Ugift, do [Nyborg].
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Johanne Schalburg

K, f. 13 juni 1872
Senest redigeret=11 Mar 2018
     Johanne Schalburg blev født 13 juni 1872 i Nyborg. Hun var datter af Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen. Johanne Schalburg blev døbt 11 august 1872 i Nyborg.1 Hun var fadder ved dåben af Ernst Schalburg 21 maj 1888 Nyborg.1 Johanne blev gift 4 november 1899 i Nyborg med Casper Frederik Lassen, søn af Niels Waldemar Lassen og Ella Ranveig Gunnarssen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Adelgade 5, Nyborg2
Folketælling1906Kongegade 5, Nyborg2
Folketælling1916Søndergade 43, Ålborg3
Far-Nat*Christian Frederik Schalburg f. 22 Sep 1841, d. 4 Feb 1908
Mor-Nat*Augusta Jørgensen f. 11 Aug 1848, d. 10 Okt 1932

Børn af Johanne Schalburg og Casper Frederik Lassen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Han fraværende i Lundbæk Hovedgård, Bislev, Hornum Ålborg.

Anna Christine Buus

K, f. 27 marts 1846, d. før 1871
Senest redigeret=29 Sep 2007
     Anna Christine Buus blev kaldt Stine. Hun blev født 27 marts 1846 i Nyborg. Hun var datter af Niels Christian Buus og Johanne Magdalene Bay. Anna Christine Buus blev døbt 6 juli 1846 i Nyborg.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1860 i Nyborg. Anna blev gift cirka 1867 med Christian Frederik Schalburg, søn af Johann Friedrich Schalburg og Martine Sophie Jespersen. Anna Christine Buus døde før 1871.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Skippergaden, Nyborg
Folketælling1855Nyborg
Far-Nat*Niels Christian Buus f. 1 Okt 1801, d. e 1860
Mor-Nat*Johanne Magdalene Bay f. 3 Dec 1807, d. e 1860

Barn af Anna Christine Buus og Christian Frederik Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Marcus Emil Christian Schalburg

M, f. 2 april 1868
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Marcus Emil Christian Schalburg blev født 2 april 1868 i Åbenrå. Han var søn af Christian Frederik Schalburg og Anna Christine Buus. Marcus Emil Christian Schalburg blev døbt 21 april 1868 i Åbenrå.
Far-Nat*Christian Frederik Schalburg f. 22 Sep 1841, d. 4 Feb 1908
Mor-Nat*Anna Christine Buus f. 27 Mar 1846, d. f 1871

Johan Eliassen

M, f. 20 oktober 1776, d. efter 1834
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Johan Eliassen var væver i Nyborg. Han blev døbt 20 oktober 1776 i Nyborg. Han døde efter 1834.

Barn af Johan Eliassen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Maren Johansdatter, 40, K, Enke, Madmoder, Væverske og fattig,
  Jens Eliasen, 13, M, Ugift, Børn,
  Margrethe Eliasdatter, 8, K, Ugift, Børn,
  Maren Eliasdatter, 6, K, Ugift, Børn,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Elias Jensens enke, Maren Johanns Datter, 56, Enke, Inderste, nyder nogen almisse og skattefrihed, huusmoder
  Johann Eliasen, 25, Ugift, væver, hendes søn.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johann Eliasen, 58, Enke(mand), væver
  Anne Bolette, 23, Ugift, hans datter.