Sophus Emil Zielian1

M
Senest redigeret=11 Jan 2020
     Sophus Emil Zielian var søn af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Familie: Sophus Emil Zielian og Astrid Schau

Barn af Sophus Emil Zielian og Dorthea Kirstine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S436] H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere 1869 - 1919, Zielian, Sophus Emil, f. 29. Aug. 1854 i Skanderborg, død 3. Juni 1910 paa Atlanterhavet; S. af Prokurator Rudolph Theobald Z. og Hustru Frederikke Malvina Høst; g. 1c m. Schou; D. af Premierløjtnant Emil Victor S. og Hustru Maria Margaretha Bruun; g. 2° m. Frieda Anderson. — 1871 Forberedelseseksamen. I 2 Aar paa et Sagførerkontor i Kbhvn., i ca. 3 Aar paa et By- og Herredskontor i Jylland. 1877 exam. jur. By- og Herredsfuldm. i Lemvig. 24. Okt. 1883 Sagfører, Brædstrup. 30. Apr. 1887 Beskikkelsen deponeret; Fuldm. hos Underdommeren paa St. Thomas. 14. Sept* 1898 Landfoged paa Set. Ian. — Broder: Sagfører Christian Johan Rudolph Zielian.

Harald Zielian

M
Senest redigeret=13 Jan 2020
     Harald Zielian var søn af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Familie: Harald Zielian og Mary Parry

Valborg Zielian

K
Senest redigeret=10 Jan 2020
     Valborg Zielian var datter af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Ebba Josefa Zielian

K
Senest redigeret=10 Jan 2020
     Ebba Josefa Zielian var datter af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Frederik Valdemar Zielian

M
Senest redigeret=10 Jan 2020
     Frederik Valdemar Zielian var søn af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Eigil Zielian

M
Senest redigeret=10 Jan 2020
     Eigil Zielian var søn af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Familie: Eigil Zielian og Maren Sophie Ejlertsen

Asta Zielian

K
Senest redigeret=10 Jan 2020
     Asta Zielian var datter af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Gudrun Zielian

K
Senest redigeret=13 Jan 2020
     Gudrun Zielian var datter af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Edgar Zielian

M
Senest redigeret=13 Jan 2020
     Edgar Zielian var søn af Rudolph Theobald Zielian og Frederikke Malvine Høst.
Far-Nat*Rudolph Theobald Zielian
Mor-Nat*Frederikke Malvine Høst

Barn af Edgar Zielian og Lillian A. Baldwin

Lillian A. Baldwin

K
Senest redigeret=15 Jan 2020

Barn af Lillian A. Baldwin og Edgar Zielian

Marie Sophie Kirstine Jensen

K
Senest redigeret=10 Maj 2010

Familie: Marie Sophie Kirstine Jensen og Harald Valdemar Fiedler

Susanne Margrethe Oxholm

K
Senest redigeret=18 Jun 2017

Barn af Susanne Margrethe Oxholm og Jens Kragh Høst

Caroline Augusta Petersen

K
Senest redigeret=23 Jan 2015

Børn af Caroline Augusta Petersen og Johan Frederik Rudolf Koch

Eline Frederikke Grüner

K
Senest redigeret=21 Sep 2016

Barn af Eline Frederikke Grüner og Mathias Vilhelm Jørgensen

Christian Johannes Jensen Thorsager

M
Senest redigeret=24 Jul 2020
     Christian Johannes Jensen Thorsager var søn af Conrad Zinck Jensen Thorsager og Oliva Birgitte Holst.
Far-Nat*Conrad Zinck Jensen Thorsager
Mor-Nat*Oliva Birgitte Holst

Barn af Christian Johannes Jensen Thorsager og Hertha Marie Christine Amalie Kofoed-Olsen

Erna (?)

K
Senest redigeret=29 Dec 2019

Familie: Erna (?) og Samuel Itkis

Poul Andreassen Schouw

M
Senest redigeret=31 Jan 2009

Barn af Poul Andreassen Schouw og Sara Georgia Liebenberg

Sara Georgia Liebenberg

K
Senest redigeret=31 Jan 2009

Barn af Sara Georgia Liebenberg og Poul Andreassen Schouw

Torben Andreas Colding

M
Senest redigeret=3 Mar 2018

Johan Frederik Andreas Holck Colding1

M
Senest redigeret=4 Apr 2008
     Johan Frederik Andreas Holck Colding var søn af Rudolf Emil Colding og Alexandra Antoinette Augusta Colding.
Far-Nat*Rudolf Emil Colding
Mor-Nat*Alexandra Antoinette Augusta Colding

Familie: Johan Frederik Andreas Holck Colding og Dorrit Klubien

Kildehenvisninger

 1. [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, Juridisk Stat 1981.

Torben Holck Colding1,2

M
Senest redigeret=30 Mar 2018
     Torben Holck Colding var søn af Rudolf Emil Colding og Alexandra Antoinette Augusta Colding.
Far-Nat*Rudolf Emil Colding
Mor-Nat*Alexandra Antoinette Augusta Colding

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, COLDING Torben Holck direktør, dr. phil.; f. 21/9 1918 i Kbh; søn af direktør, cand.polit. R E Colding (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Alexandra f. Colding (død 1956); gift 19/9 1961 m. Benedicte C, f. 9/12 1924 i Kbh, datter af kontorchef, cand.jur. Carl Johan Lose (død 1952) og hustru Else f. Friis Hansen. Student (Efterslægtselskabets skole) 1936; cand. jur. (Kbh) 1944; volontør på statens museum for kunst 1944-45; assistent i statens kunsthistoriske fotografisamling 1945-46; assistent ved Rosenborg-samlingen 1946, inspektør 1947; sekretær ved Ny Carlsbergfondet 1950; dr. phil. (Kbh) 1962; medl. af Ny Carlsbergfondets direktion 1962, formand 1974 og af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek 1962, formand 1967. Studierejser i Europa. Medl. af Selskabet for Dansk Kulturhistorie 1963. Har skrevet: Charlottenborg Udstillingens Samling af malede Kunstnerportrætter (1947); Miniaturemaleren Liepmann Fraenckel (s. m. Axel Fraenckel, 1951); Aspects of Miniature Painting, its Origins and Development (1953); Cornelius Høyer (disp., 1961); Jægerspris, Slottets Bygningshistorie og dets Samlinger (1965); Dansk kunst 1700-1800 (i Dansk Kunsthistorie II-III, 1972-73); leksikon- og tidsskriftartikler. Udgiver af Torben Lange: Fra Roskildefjord til Mississippi (serien Svundne Tider V) (s.m. H G Olrik, 1945).
 2. [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, Juridisk Stat 1981.

Benedicte Lose

K
Senest redigeret=30 Mar 2018
     Benedicte Lose var datter af Carl Johan Lose og Else Friis Hansen.
Far-Nat*Carl Johan Lose
Mor-Nat*Else Friis Hansen

Carl Johan Lose1,2

M
Senest redigeret=14 Jun 2017

Barn af Carl Johan Lose og Else Friis Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S188] Johannes Wilhelm Godschalk, online http://www.fagotte.dk
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Lose, Carl Iohan, f. 16. Nov. 1878 i Kbh. (Frelsers), d. 22. Jan. 1952 sst. (Kath., Set. Therese), S. af Kontorist, senere Direktør Vigand L. og Henriette Debora David, g. 14. Feb. 1922 i Gentofte Else Friis Hansen, f. 18. Juni 1896 i Gilleleje, D. af Købmand Frederik Nicolai H. og Edith Sødring.
  1898 Student, Mariboes Sk., 14. Feb. 1906 cand. jur. (h.), 1. Maj 1907 Fuldm. i Husmandskreditforeningen for Østifterne, senere Kontorchef, 30. Apr. 1944 Afsk.
  1946 Kasserer i Det kbh.ske og Nørrebros Asylselskab. Lossius, August Meldal, f. 1.,.

Else Friis Hansen1

K
Senest redigeret=9 Dec 2016

Barn af Else Friis Hansen og Carl Johan Lose

Kildehenvisninger

 1. [S188] Johannes Wilhelm Godschalk, online http://www.fagotte.dk

Peter Andreas Primon Colding

M
Senest redigeret=23 Aug 2016
     Peter Andreas Primon Colding var søn af Johan Frederik Andreas Colding og Sophie Emilie Primon.
Far-Nat*Johan Frederik Andreas Colding
Mor-Nat*Sophie Emilie Primon

Asta Marie Colding1

K
Senest redigeret=15 Mar 2020
     Asta Marie Colding var datter af Johan Frederik Andreas Colding og Sophie Emilie Primon.
Far-Nat*Johan Frederik Andreas Colding
Mor-Nat*Sophie Emilie Primon

Kildehenvisninger

 1. [S651] E. H. C. Mikkelsen, Dansk Skole-Stat.

Anna Kirstine Sollohub

K
Senest redigeret=3 Mar 2018

Christian Andersen

M
Senest redigeret=15 Sep 2019
     Christian Andersen var søn af Anders Christian Nielsen og Karen Marie Larsdatter.
Far-Nat*Anders Christian Nielsen
Mor-Nat*Karen Marie Larsdatter

Anders Christian Nielsen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Anders Christian Nielsen var søn af Niels Mortensen og Helvig Nielsdatter.
Far-Nat*Niels Mortensen
Mor-Nat*Helvig Nielsdatter

Barn af Anders Christian Nielsen og Karen Marie Larsdatter

Christian Richardt Kall1,2,3

M
Senest redigeret=26 Feb 2018
     Christian Richardt Kall var søn af Johan Christian Kall og Elise Anna Mathea Richardt.
Far-Nat*Johan Christian Kall
Mor-Nat*Elise Anna Mathea Richardt

Børn af Christian Richardt Kall og Elna Waagechristensen

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk
 2. [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, Juridisk Stat 1981.
 3. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Kali, Christian Richardt, f. 2. Marts 1897 i Odense (Knuds), S. af Kapellan, senere Stiftsprovst Johan Christian K. og Elise Anne Mathea Richardt. G. 1° 1925 Else Due-Petersen, i. 22. Dec. 1898 i Aarhus, Ægteskabet opløst. (g. 2° Oberstløjtnant Holger Georg Agger, f. 27. Dec. 1899 i Holstebro), D. af Direktør Peter D.-P. og Kristiane Bach. G. 2° 2. Apr. 1943 i Søllerød Elna Lund, f. 6. Marts 1914 paa Frbg. (Solbjerg) (oo 1° Claes Preben Schierbeck (se d.)), D. af William L. (se d.).
  1916 Student, Sorø, 16. Jan. 1921 cand. jur. (h. I), s. A. Sagførerfuldm. i Kbh., 1923 i Aarhus, 1924 i Nykøbing F., 29. Dec. 1925 Sagfører, 1926 i Aarhus, 31. Okt. 1929 Landsretssagfører.