Anna Steensen

K
Senest redigeret=2 Aug 2020

Barn af Anna Steensen og Hans Poulsen Curtz

Hans Poulsen Curtz1,2

M
Senest redigeret=7 Maj 2014

Barn af Hans Poulsen Curtz og Anna Steensen

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S53] Carl Langholz, Anetavler for berømte danskere.

Johan Frederik Emil Kindler

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Johan Frederik Emil Kindler var søn af Jørgen Christian Christoffer Kindler og Marie Emilie Jensen.
Far-Nat*Jørgen Christian Christoffer Kindler
Mor-Nat*Marie Emilie Jensen

Suzette Wilhelmine Jensen

K
Senest redigeret=15 Aug 2016

Barn af Suzette Wilhelmine Jensen og Johannes Erasmus Jacobsen

Dorthe Andersdatter

K
Senest redigeret=20 Jul 2020
     Dorthe Andersdatter var datter af Anders Larsen.
Far-Nat*Anders Larsen

Barn af Dorthe Andersdatter og Lars Hansen

Boline Krestine Marie Hansen

K
Senest redigeret=1 Sep 2016
     Boline Krestine Marie Hansen var datter af Lars Henrik Hansen og Ane Dorthea Andersen.
Far-Nat*Lars Henrik Hansen
Mor-Nat*Ane Dorthea Andersen

Anders Larsen

M
Senest redigeret=14 Jul 2020

Barn af Anders Larsen

Arthur Ferdinand Sørensen

M
Senest redigeret=4 Feb 2012

Barn af Arthur Ferdinand Sørensen og Ane Marie Sørensen

Ane Marie Sørensen1

K
Senest redigeret=10 Feb 2012

Barn af Ane Marie Sørensen og Arthur Ferdinand Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S510] Leif Knoblauch, "Marie Ingeborg Knoblauch," e-mail til Michael Erichsen, 2012.

Grethe-Lise Hansen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2016
     Grethe-Lise Hansen er datter af Aage Hansen og Rosa Eisensøe.
Far-Nat*Aage Hansen
Mor-Nat*Rosa Eisensøe

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk

Aage Hansen

M
Senest redigeret=31 Aug 2016

Barn af Aage Hansen og Rosa Eisensøe

Hans Andersen

M
Senest redigeret=21 Feb 2008

Barn af Hans Andersen

Ernst Haderup1

M
Senest redigeret=9 Apr 2015
Far-Nat*Victor Frants Nachtegall Haderup
Mor-Nat*Valborg Mathilde Benedicte Salvesen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HADERUP Ernst Tandlæge, K'.DM.p.p.; f. 22. Sept. 1876 i Nakskov; Søn at Pro-fesser, Dr. med.. Tandlæge Victor Haderup (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Mathilde f. Salvesen, adopt. Nachtegall (død 1880); gift 1. Gang (19. April 1902) m. Dodde H., f. 30. Okt. 1876, Datter af Kaptajn, Vinhandler C F Schalburg, Nyborg, og Hustru f. Jørgeneen; 2. Gang (19. Febr. 1917) m. Karen Margrethe H., f. 12. Febr. 1687, Datter af Inspektør ved Holbæk Amts Arbejds- og Sindssygeanstalt & M Kjær (død 1913) og Hustru f. Boje (død 1944).

  Student 1895; cand. phil. 18%; med. Forberedelseseks. 1898; Tancikegecks. 1899; nedsat som Tandlæge i Faaborg 1901, i København fra 1908; Lærer ved Dansk Tandlægeforenings Institut 1908-10; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Tandlægesager 1928-46.

  Formand for Kbhvns Tandlægefor­ening 1917-20; Redaktør af Tandlægebla­det 1912 og 1916-21; Formand for Dansk Tandlægeforening 1921-26, for dens Voldgiftsret 1918-20; Medlem af Onder, visningsministeriets Kommission vedr. Tandlægeuddannelsen; Dansk Tandlæ­geforenings Repræsentant i Federation Dentaire Internationale fra 1921, Vice-president 1947; korresp. .Medlem af Finska Tandlakaresallskapel fra 1923; Æresmedlem 1932; Formand for Skan­dinavisk Tandlægeforening- 1927-29, Æresmedlem 1946; Formand for Dansk Forening for Børnetandpleje til 1937; korresp. Medlem af Svenska Tand-låkaresallskapet fra 1927, Æresmedlem 1936; Fellow of the International Col­lege of Dentists (F.I.C.D.) 1929; For­mand for Arbejdssammenslulningen fur Paradentoseforskning (A.R.P.A.) 1933; korresp. Medlem af Den norske Tand­lægeforening og Formand for Nordisk Odontologisk Forening 1934; Æresmed­lem af Dansk Tandlægeforening 1936: Statens Delegerede ved internationale Tandlæge-Kongresser, Philadelphia 1926, Paris 1931, Wien 1936. Boston 1947.

  Har udgivet Dansk Tandlægeforenings 50 Aars Jubilæumsskrift 1923.

  Udenl. Orden : S.V.2'.

  Adresse: Amagertorv 4, Kblivn. K.

Caroline Marre

K
Senest redigeret=26 Jan 2010

Familie: Caroline Marre og Johan Henrich Schalburg

Carl Waagechristensen1

M
Senest redigeret=23 Jan 2020

Familie: Carl Waagechristensen og Vibeke Buch Hastrup

Kildehenvisninger

 1. [S436] H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere 1869 - 1919, Waagechristensen, Carl (1907 Navne-forandr.), f. 24. Aug. 1881 i Kbhvn.; S. af Etatsraad, Hofvinhandler Christian Nicolai Wilhelm Christensen og Hustru Marie Emilie Elisabeth Tiemroth; g. 1° 11. Nov. 1912 i Kbhvn. m. Vibeke Buch Hastrup, f. 15. Okt. 1888 i Gudum, (Ægteskabet opl. 1920); (g. 2° m. Overretssagfører William Lund); g. 2° 4. Dec. 1920 i Kbhvn. m. Mary Agnes Elise Madsen, f. 28. Apr. 1892 i Præstø; D. af Sagfører Julius Frederik Christian M. og Hustru Amalie Henriette Christine Andersen. — 1899 Student fra Metropolitan -skolen. 1907 cand. jur. Sagførerfuldm. i Kbhvn. Fra 3. Marts 1908 Fuldm. ved Frederiksberg Birk. 22. Aug. 1919 Sagfører, Frederiksberg; Beskikkelsen deponeret. 6. Okt. s. A. Beskikkelsen udleveret, Okt. 1924 atter deponeret, 20. Juni 1931 atter udleveret. 27. Juli 1939 atter deponeret. — 1919-28 Auktionsvirksomhed. — Broder: Overretssagfører Einar Waagechristensen.

Rosa Eisensøe

K
Senest redigeret=31 Aug 2016

Barn af Rosa Eisensøe og Aage Hansen

Ruth Margrethe Andersen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Ruth Margrethe Andersen og Kaare Nørrekjær

Kaare Nørrekjær

M
Senest redigeret=26 Jan 2014

Barn af Kaare Nørrekjær og Ruth Margrethe Andersen

Sven Aage Ulrik Nachtegall Haderup1,2,3

M
Senest redigeret=21 Jan 2020
     Sven Aage Ulrik Nachtegall Haderup var søn af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg.
Far-Nat*Ernst Haderup
Mor-Nat*Augusta Rudolfine Schalburg

Familie: Sven Aage Ulrik Nachtegall Haderup og Grethe Faurbo

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HADERUP Sven rektor, R.; f. 22/6 1905 i Faaborg; søn af tandlæge Ernst Haderup (død 1955, se Blå Bog 1954) og hustru Dodde f. Schalburg (død 1961); gift 7/7 1932 m. Grete H., f. 15/5 1907 i Charlottenlund, død 1952, datter af prokurist Lars Faurbo (død 1943) og hustru Olga f. Petersen (død 1935). Realeks. 1920; i handelslære i Århus; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1925; lærer på Frederik Barfods skole 1925-30; cand. mag. (engelsk, dansk) 1930; derefter lærer på Skt. Jørgens gymnasium; overtog Bagsværd kostskole 1931 (gymnasium fra 1954); studieophold i Oxford 1927-28, USA, 1960, Cambridge 1965.

  Medl. af opgavekommissionen i engelsk til realeks. til 1954; formand for civilforsvarsstyrelsen for Gladsaxe 1951-61; præsident for Rotary i Kgs. Lyngby 1946-47 og i Gladsaxe 1957-58; medl. af bestyrelsen for Det danske Spejderkorps 1950-72; formand for Naturfredningsforeningens lokalkomité og medl. af hovedbestyrelsen. Har skrevet: Engelsk Stiløvelse.
 2. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Haderup, Sven, rektor. F. 22. 6. 1905 Fåborg (F: tandlæge Ernst H. og Dodde Schal- burg). G. 7. 7. 1932 Søllerød m. lærer Grete Halsnæs Faurboe, f. 15. 5. 1907 Charlotten- lund (F: prokurist Lars Mads H. F. og Olga Petersen). — St. (n) Stat. Kurs. 1925, c. m. 1930 (eng. da.) 1. k. 106 p, stud.oph. Oxford 1926—27. — Vik. v. forsk, sk. 1930, forst. f. Bagsværd Kostsk. 1931, rektor sst. 1951. — Censor i skr. eng. v. realeks. 1938, medl. af: opgavekomm. f. mellem- og realeks. 1946, best. f. Det da. Spejderkorps 1950, form. f: Da. nord. Ungdomsf orb. Kbh. 1941—43, civilforsvaret i Gladsakse komm. 1950. — Litt, virks: Eng. skolebøger.Krist. Justsens Haderup’s efterslægt, 1945.

Else Nachtegall Haderup1

K
Senest redigeret=31 Jul 2015
     Else Nachtegall Haderup var datter af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg.
Far-Nat*Ernst Haderup
Mor-Nat*Augusta Rudolfine Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Anne-Marie Nørrekjær

K
Senest redigeret=5 Feb 2011
     Anne-Marie Nørrekjær er datter af Kaare Nørrekjær og Ruth Margrethe Andersen.
Far-Nat*Kaare Nørrekjær
Mor-Nat*Ruth Margrethe Andersen

Familie: Anne-Marie Nørrekjær og Peter Heiberg

Peter Heiberg

M
Senest redigeret=23 Feb 2008
     Peter Heiberg er søn af Børge Heiberg og Augusta Frederikke Andersen.
Far-Nat*Børge Heiberg
Mor-Nat*Augusta Frederikke Andersen

Familie: Peter Heiberg og Anne-Marie Nørrekjær

Elisabeth Bjørum Jensen1

K
Senest redigeret=27 Dec 2008

Barn af Elisabeth Bjørum Jensen og Povl Heiberg

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.

Povl Heiberg1,2

M
Senest redigeret=22 Maj 2010

Barn af Povl Heiberg og Elisabeth Bjørum Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HEIBERG Povl Dr. med.; f. 27. Juli 1868 i Sorø; Søn af Provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Johanne f. Müller (død 1914); gift (10. Juni 1902) m. Elisabeth H., f. 5. April 1876 i Frederikshaab; Datter af Sognepræst P C Jensen (død 1899) og Hustru f. Knuthsen (død 1919). Student (Sorø) 1886; med. Eks. 1893; studerede Nervesygdomme og Bakteriologi i Paris 1896-97; prakt. Læge i Kbhvn. 1898 (Nervelæge); Reservelæge ved Kommunehospitalets Filial 1898 -1901; Visitator ved Kommunehospitalet 1902 -06; Kredslæge 1906-21, Sanitetslæge 1921-38; Dr. med. 1909; Vicestadslæge 1912-38. Medstifter af Neurologisk Selskab 1900; Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1904 -07 og af Maanedsskrift for Sundhedspleje 1908-14. Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1910 -39, for Lægernes Enkekasse 1910-33, for Lægeforeningens Boliger 1918-23, for Præmieselskabet for Plejemødre 1918-21, for Kronprinsesse Louises Asyl 1919 -20 og for Fribolig for Lægeenker 1924 -33. Har skrevet: Hygiejnisk Raadgiver for Boligsøgende (1908); Bidrag til Skarlagensfeberens Historie i Danmark (1909); 150 Tidsskriftsartikler, væsentlig om hygiejniske og medicinalstatistiske Emner, samt Budgetlægning (1927) og Kostberegninger (1930).
 2. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.

Børge Heiberg1,2

M
Senest redigeret=5 Jul 2010
     Børge Heiberg var søn af Povl Heiberg og Elisabeth Bjørum Jensen.
Far-Nat*Povl Heiberg
Mor-Nat*Elisabeth Bjørum Jensen

Barn af Børge Heiberg og Augusta Frederikke Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HEIBERG Børge Overkirurg, Dr. med., f. 6. Marts 1905 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Povl Ileiberg (se denne); gift (5. Juni 1931) m. Læge Augusta H., f. 8. Dec. 1904 i Kbhvn.. Datter af General­major F F Andersen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og. Hustru Emi­lie (Misse) f. Schalburg.

  Student (Metropolitanskolen) 1923; med. Eks. 1930; Dr. med. 1935; Studie­rejser til Holland 1933, Østrig 1937, Frankrig 1939 og U.S.A. 1946; Reserve­kirurg ved Kommunehospitalet i Kbhvn. 1937-44; Tjeneste (under Dansk Røde Kors) ved finske Lazaretter i Efter-aaret 1941; Reservekirurg ved Finsen-institutet 1944; Overlæge ved Amtssyge­huset i Kalundborg 1947; Overkirurg ved Centralsygehuset i Holbæk 1949.

  Medlem af Bestyrelsen for Danske Lægers Sygekasse 1938-1947, for Køben­havns Kirurgforening 194147 og for Kristelig Lægeforening fra 1941; For­mand for Overlægeraadet i Holbæk Amt fra 1948; Medlem af Hovedbestyrelsen for K F U M. Spejderne i Danmark 1940-45 og af TTn. ptf'bestyrelsen for Dansk

  Røde Kors fra 1947: Formand for Ung­dommens Røde Kors fra 1947.

  Har skrevet: Om grupperingen af choleravibrioner (Disputats, 1935). Udenl. Orden: Fi.Fr.4. Adresse: Centralsygehuset, Holbæk.
 2. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Augusta Frederikke Andersen1,2

K
Senest redigeret=14 Mar 2008
     Augusta Frederikke Andersen var datter af Frederik Ferdinand Andersen og Emilie Schalburg.
Far-Nat*Frederik Ferdinand Andersen
Mor-Nat*Emilie Schalburg

Barn af Augusta Frederikke Andersen og Børge Heiberg

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Frederik Ferdinand Andersen1,2

M
Senest redigeret=21 Nov 2016
     Frederik Ferdinand Andersen var søn af Peter Andersen og Frederikke Tange.
Far-Nat*Peter Andersen
Mor-Nat*Frederikke Tange

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.

Sophia Wilhelmine Schöps1

K
Senest redigeret=9 Dec 2012

Barn af Sophia Wilhelmine Schöps og Johan Matthias Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S236] Louis Bobé, Reventlow 1770-1827.

Johan Matthias Schalburg1

M
Senest redigeret=9 Dec 2012

Barn af Johan Matthias Schalburg og Sophia Wilhelmine Schöps

Kildehenvisninger

 1. [S236] Louis Bobé, Reventlow 1770-1827.

Johannes Kristian Andreas Hansen

M
Senest redigeret=9 Okt 2007

Barn af Johannes Kristian Andreas Hansen og Ane Petrea Andersen