Aÿoe Gilbert Jespersen

K, f. 30 november 1880, d. 10 april 1933
Ayoë Willumsen
Igennem lydmuren

Den første præsentation på dansk grund af et brugbart tonefilmsystem fandt sted den 12. oktober 1923 i Palads Teatret, København. Anlægget var konstrueret af ingeniørerne Axel Petersen og Arnold Poulsen, og programmet, der varede godt et kvarter, bestod af syv numre: Axel Breidahl introducerede, Charles Wilken deklamerede Drachmann, Ayoe Willumsen sang Jeppe Aakjær, Albert Luther fremførte en vise til eget lutspil. Jacob Texière læste H. C. Andersen, Storm P. og Chr. Arhoff optrådte med en af deres Storm & Stille-vrøvledialoger, og Frederik Jensen sang en vise om gøgleri og om, at man skal rose sin kone.

Skønt gæsterne i salen på forhånd var skeptiske, måtte alle hurtigt overgive sig. Teknikken fungerede udmærket, og der var for første gang et overbevisende sammenfald mellem billede og lyd. ”Læg mærke til, hvorledes ordene følger mundens bevægelser”, sagde Axel Breidahl i indledningen. Men ”han behøvede ikke at have sagt det”, mente Berlingske Tidende. ”Det er det, der er pointet i det hele”. Det indbudte publikum, som fyldte biografen til sidste plads, var begejstret og hyldede bagefter opfinderne med lange klapsalver. ”Som ved et trylleslag blev lærredet for første gang for alvor rigtigt levende”, skrev B.T. dagen efter. ”Det var den stumme kunst, der blev til liv, gennem en opfindelse, der formåede at skabe en ubrydelig illusion om, at det virkelig var lærredet, der talte”.

I sine unge dage optrådte hun bl.a. på Lindenvarieté i Berlin og herhjemme i Edderkoppen og i Tivolirejserne hos Hilmar Clausen. Hun var gift med litograf Frode Chr. Hass (1871-1961) og med presseattache ved Det Kongelige Teater Valdemar Willumsen (1879-1965). Hun medvirkede i stumfilmen "Frøken Lilli" (1914).

Hun optrådte bl.a. i “Den trådløse” på Scala Teater 1912.


Senest redigeret=23 Mar 2018
     Aÿoe Gilbert Jespersen var koncertsangerinde og klasselotterikollektrice. Hun var også kendt som Aÿoe Willumsen. Hun blev født 30 november 1880 i Pengaron, Banjar, Borneo, Hollandsk Ostindien. Aÿoe blev gift 29 februar 1908 i København med Valdemar Willumsen. Aÿoe Gilbert Jespersen medvirkede i filmen Frøken Lilli i 1914. Hun og Valdemar blev skilt. Aÿoe Gilbert Jespersen døde 10 april 1933 i København i en alder af 52 år.

Folketællinger og boliger

Bolig1 maj 1914Rysensteensgade 16, København1
Folketælling1925Vesterbrogade 25, København2
Bolig1930Valby Langgade 1, København3

Barn af Aÿoe Gilbert Jespersen og Valdemar Willumsen

Kildehenvisninger

 1. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S8] Kraks Legat, Kraks Vejviser.

Berthe Marie Willumsen1

K
Senest redigeret=5 Okt 2014
     Berthe Marie Willumsen er datter af Ole Willumsen og Berthe Viola Rehling-Qvistgaard.
Far-Nat*Ole Willumsen f. 7 Sep 1908, d. 3 Jun 1972
Mor-Nat*Berthe Viola Rehling-Qvistgaard f. 11 Aug 1910, d. 23 Okt 1999

Barn af Berthe Marie Willumsen og Niels Peter Fiil Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S343] Berthe Willumsen, "Berthe Willumsen," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Jan Willumsen

M, f. 7 november 1951, d. 9 april 2001
Senest redigeret=9 Dec 2008
     Jan Willumsen blev født 7 november 1951 i København. Han var søn af Ole Willumsen og Berthe Viola Rehling-Qvistgaard. Jan Willumsen døde 9 april 2001 i Lund, Lyderslev, Stevns, Præstø, i en alder af 49 år under en fisketur.
Far-Nat*Ole Willumsen f. 7 Sep 1908, d. 3 Jun 1972
Mor-Nat*Berthe Viola Rehling-Qvistgaard f. 11 Aug 1910, d. 23 Okt 1999

Barn af Jan Willumsen og Zetti Krarup Jensen

Henrik Mortensen von Møinichen1,2

M, f. 4 januar 1631, d. 29 marts 1709
Fra Dansk Biografisk Lexikon:3

Møinichen, Henrik, 1631-1709, Læge, var født i Malmø 4. Jan. 1631. Hans Forældre vare Morten Sixtus M. og Margrethe Daabelsten. 1638 nedsatte hans Fader sig som Badskær i Kjøbenhavn, fra hvis Skole M. 1650 blev Student; 1653 tog han theologisk Attestats, men kastede sig derefter over Medicinen, særlig Anatomien, hvori han var saa heldig at have en Vejleder som Thomas Bartholin, der ogsaa blev ham en trofast Ven. Paa den Udenlandsrejse, han 1654 tiltraadte, fortsatte han sine Studier med Dygtighed.

Efter at have besøgt Tyskland og opholdt sig 5 Aar i Italien endte han sine Vandreaar i Frankrig, hvor han i Angers tog Doktorgraden. Ved hans Hjemkomst 1660 stod Professoratet i Anatomi ham aabent, men han afslog det og traadte 1662 i Kongens Tjeneste som Hofmedikus; efter Tronskiftet 1670 forfremmedes han til Livlæge, blev 1687 Højesteretsassessor, 1695 Justitsraad og døde 29. Marts 1709. Han var gift 1. (19. Juni 1666) med Ingeborg Klauman, Datter af Raadmand i Kjøbenhavn Verner K. og Ingeborg Mechlenburg; efter hendes Død i Barselseng (15. Juli 1672) ægtede M. 3. Maj 1676 Maria Pelt (f. 1636 d. 25. Dec. 1677), Datter af den rige Kjøbmand Aernout P. i Amsterdam og Søster til Cort Adelers 2. Hustru; 3. ægtede han 10. Jan. 1683 Sophie Charlotte Ribolt (f. 3. Avg. 1667), Datter af kongl. Kjældermester Frants R. og Sophie Dorthea Mønchmeyer. Som Forfatter har M. ingen Betydning; men han har været en dygtig Læge, der vandt sig et godt Navn hos sit store Klientel, der vistnok mest fandtes i de højere Stænder, til hvilke saa vel hans Embeder som hans 2 første Giftermaal knyttede ham; han var en Ungdomsven af Griffenfeld, Leonora Christina, som han gjentagne Gange havde under Kur, roser ham for hans store Omhyggelighed, Lemfældighed og Forsigtighed.

Univ. Progr.
Nyerup, Lit. Lex.
Ingerslev, Danmarks Læger og Lægevæsen I, 508 f.
Personalhist. Tidsskr. II, 146 ff.


G. L. Wad.
Senest redigeret=10 Sep 2010
     Henrik Mortensen von Møinichen blev født 4 januar 1631 i Malmø, Skåne. Han tog eksamen som student i 1650 i København. Han tog teologisk attestats i 1653. Han tog eksamen som dr. med. i 1660 i Angers, Maine-et-Loire, Frankrig. Han var i 1662 hofmedicus. Han var i 1670 kgl. hofmedicus. Henrik blev gift 10 januar 1683 i København med Sophie Charlotte Ribolt. Henrik Mortensen von Møinichen var i 1687 højesteretsassessor. Han døde 29 marts 1709 i en alder af 78 år.

Børn af Henrik Mortensen von Møinichen og Sophie Charlotte Ribolt

Kildehenvisninger

 1. [S341] Lexicon, Jens Worm.
 2. [S457] Dr. Niels Nielsen, Matematiken i Danmark.
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Charlotte Amalie Gulløv

K, f. 13 september 1840
Senest redigeret=8 Jun 2017
     Charlotte Amalie Gulløv blev født 13 september 1840 i København. Hun blev døbt i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København. Hun var datter af Peter Petersen Gulløv og Marthe Marie Olsen. Charlotte blev gift 25 september 1868 i København med Hans Theilgaard, søn af Lars Christopher Theilgaard og Ane Cathrine Lihme.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Delfingade, København
Folketælling1880Mindegade, Århus1
Far-Nat*Peter Petersen Gulløv f. 25 Mar 1804
Mor-Nat*Marthe Marie Olsen f. c 1801

Familie: Charlotte Amalie Gulløv og Hans Theilgaard

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Theilgaard, 40, Gift, Husf., Tobakshandler, Aarhus
  Amalie Charlotte Theilgaard Født Gulløv, 33, Gift, Hans Kone, , Kjøbenhavn 1880.

Otto Wøldike Nielsen1

M, f. 19 december 1886, d. 16 april 1962
Senest redigeret=10 Feb 2020
     Otto Wøldike Nielsen blev født 19 december 1886 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han var søn af Anders Nielsen og Karen Margrethe Christiane Hansen. Otto Wøldike Nielsen blev døbt 23 januar 1887 i Sandby, Tybjerg, Præstø.2 Han tog eksamen som student i 1908. Han tog eksamen som cand. theol. i 1916. Han var 11 maj 1917 hjælpepræst i Ringkøbing-Rindom, Hind, Ringkøbing. Otto blev gift 7 marts 1919 med Ellen Amalie Jensen, datter af Wilhelm August Carl Jensen og Eleonora Cecilie Mathilde Jensen. Otto Wøldike Nielsen var 23 maj 1920 sognepræst i Hammer, Hammer, Præstø. Han var 7 december 1928 sognepræst i Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han forestod som præst bisættelsen af Carl Christensen 23 september 1930 Herlufmagle, Tybjerg, Præstø. Otto Wøldike Nielsen døde 16 april 1962 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, i en alder af 75 år.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Sandby, Tybjerg, Præstø4
Folketælling1901Sandby, Tybjerg, Præstø4
Folketælling1906Nørregade 21, København4
Bolig1 november 1907Nørregade 28, København5
Bolig1 november 1908Schleppegrellsgade 9, København5
Bolig1 november 1912Sortedamsgade 13, København5
Folketælling1916Sortedamsgade 13, København4
Folketælling1930Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg4
Far-Nat*Anders Nielsen f. 14 Jan 1860, d. 1937
Mor-Nat*Karen Margrethe Christiane Hansen f. 4 Okt 1859, d. 1938

Barn af Otto Wøldike Nielsen og Ellen Amalie Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S216] Alfred Th. Jørgensen og E.H.C. Mikkelsen, Dansk Kirke-stat.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S588] Christa Petersen, "Mange tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Ole Willumsen

M, f. 7 september 1908, d. 3 juni 1972
Senest redigeret=23 Mar 2018
     Ole Willumsen var pianist. Han blev født 7 september 1908 i København. Han var søn af Valdemar Willumsen og Aÿoe Gilbert Jespersen. Ole blev gift 7 juni 1935 med Berthe Viola Rehling-Qvistgaard, datter af Johan Valdemar Qvistgaard og Caroline Cathrine Clemmensen. Ole Willumsen døde 3 juni 1972 i Frederiksberg, København, i en alder af 63 år.

Folketællinger og boliger

Bolig1 november 1922Vesterbrogade 25, København1
Folketælling1925Vesterbrogade 25, København2
Folketælling1930Danasvej 14, Frederiksberg, København2
Far-Nat*Valdemar Willumsen f. 12 Dec 1879, d. 1 Jul 1965
Mor-Nat*Aÿoe Gilbert Jespersen f. 30 Nov 1880, d. 10 Apr 1933

Børn af Ole Willumsen og Berthe Viola Rehling-Qvistgaard

Kildehenvisninger

 1. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Ole Willumsen, 7-9-1908, København
  Adresser
  1-11-1922: Vesterbrogade 25, 3. hos Hjemmet.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

William Theilgaard

M, f. cirka 1882, d. 6 juni 1911
Senest redigeret=4 Maj 2007
     William Theilgaard blev født cirka 1882 i Chicago, Cook, Illinois, USA. Han var søn af Waldemar Theilgaard og Kirstine Margrethe Guldmann. William Theilgaard døde 6 juni 1911.
Far-Nat*Waldemar Theilgaard f. 30 Maj 1850, d. 16 Okt 1916
Mor-Nat*Kirstine Margrethe Guldmann f. 26 Mar 1850, d. 7 Feb 1900

Abraham Jacobsen Kall1,2

M, f. 9 november 1677, d. 9 august 1756
Abraham Kall var søn af Jacob Jensen Kall og Anna Strandigers. Født 9. november 1677 i Flensborg, og blev 29.juni 1695 immatrikuleret ved universitetet i Kiel, derefter i Halle, hvor han tog magistergraden. Blev 1709 kaldet til sognepræst ved Louisekirken i Charlottenburg ved Berlin, og i december 1721 til diakon ved St. Marie kirke i Flensborg, i hvilken anledning generalsuperintendenten for den kongelige del af hertugdømmerne, prof. theol. Theodor Dassow (gift med Dorothea Zink), fik udvirket en inhibitorium, da han mente, at Kall var pietist. Efter Dassow's død 6.januar 1721, blev han indsat s.å. og virkede som sognepræst fra 1735 til sin død 9. august 1756 (D den 13. s.m.).

Senest redigeret=24 Jun 2009
     Abraham Jacobsen Kall blev født 9 november 1677 i Flensborg. Han tog eksamen som magister efter 1695 i Halle, Sachsen-Anhalt, Tyskland. Han var i 1709 præst i Luisenkirche, Charlottenburg, Berlin, Tyskland. Abraham blev gift i 1710 med Cathrina Handewitt. Abraham Jacobsen Kall var december 1721 diakon i Skt. Mariæ Kirke, Marienkirchhof 7, Flensborg. Han var i 1735 sognepræst i Flensborg. Han døde 9 august 1756 i Flensborg i en alder af 78 år. Han blev bisat fra Flensborg 13 august 1756.

Barn af Abraham Jacobsen Kall og Cathrina Handewitt

Kildehenvisninger

 1. [S90] Knud Gether, Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland.
 2. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.

Niels Andersen

M, f. 19 december 1813, d. 17 april 1855
Senest redigeret=23 Apr 2016
     Niels Andersen blev døbt 19 december 1813 i Sandby Kirke, Kirkevej 13, Sandby, Tybjerg, Præstø. Han blev født 19 december 1813 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han var søn af Anders Nielsen og Johanne Johansdatter. Niels blev gift 21 april 1838 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Ane Marie Jørgensen, datter af Jørgen Pedersen Bang og Elisabeth Cathrine Wøldike.1 Niels Andersen døde 17 april 1855 i Sandby, Tybjerg, Præstø, i en alder af 41 år. Han blev bisat fra Sandby, Tybjerg, Præstø, 23 april 1855.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Sandby, Tybjerg, Præstø2
Folketælling1840Sandby, Tybjerg, Præstø3
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø4
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø5
Far-Nat*Anders Nielsen f. c 1776
Mor-Nat*Johanne Johansdatter f. 2 Apr 1775

Børn af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 58, Gift, Gaardmand, M
  Johanne Johansdatter, 60, Gift, hans Hustrue, K
  Niels Andersen, 21, Ugift, deres Sønner, M
  Hans Andersen, 18, Ugift, deres Sønner, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 63, Gift, Gaardmand,
  Johanne Johansdatter, 65, Gift, hans Hustrue,
  Hans Andersen, 25, Ugift, deres Søn,
  Niels Andersen, 27, Gift, Huusfaderens Søn og Medhjelper, M
  Ane Marie Jørgensdatter, 23, Gift, hans Hustrue, K
  Hans Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.

Johanne Johansdatter

K, f. 2 april 1775
Senest redigeret=13 Nov 2009
     Johanne Johansdatter blev født 2 april 1775 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Johanne blev gift 2 marts 1810 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Anders Nielsen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Sandby, Tybjerg, Præstø1
Folketælling1801Sandby, Tybjerg, Præstø2
Folketælling1834Sandby, Tybjerg, Præstø3
Folketælling1840Sandby, Tybjerg, Præstø4
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø5
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø6

Barn af Johanne Johansdatter og Anders Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Hansen, 36, Gift, Gmd, Mand, M Mette Olsdatter, 38, Gift, Kone, K Johanne Johansdatter, 12, Ugift, Deres barn, K Ole Johansen, 10, Ugift, Deres barn, M Anne Johansdatter, 2, Ugift, Deres barn, K Jens Hansen, 34, Ugift, M Anne Maria Hanses, 70, Enke, Lever af Sognets Almisse, Mandens Moder, K.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Hansen, 50, Gift, Bonde og gårdbeboer, Husbonde, M Mætte Olsdatter, 53, Gift, Hans kone, K Johanne Johansdatter, 26, Ugift, Deres barn, K Ane Johansdatter, 15, Ugift, Deres barn, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 58, Gift, Gaardmand, M
  Johanne Johansdatter, 60, Gift, hans Hustrue, K
  Niels Andersen, 21, Ugift, deres Sønner, M
  Hans Andersen, 18, Ugift, deres Sønner, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 63, Gift, Gaardmand,
  Johanne Johansdatter, 65, Gift, hans Hustrue,
  Hans Andersen, 25, Ugift, deres Søn,
  Niels Andersen, 27, Gift, Huusfaderens Søn og Medhjelper, M
  Ane Marie Jørgensdatter, 23, Gift, hans Hustrue, K
  Hans Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.

Regina Sophia Theilgaard

K, f. 16 april 1805, d. 1 januar 1809
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Regina Sophia Theilgaard blev døbt 16 april 1805 i Brovst, Øster Han, Hjørring.1 Hun var datter af Hans Theilgaard og Marie Sophie Kindler. Regina Sophia Theilgaard døde 1 januar 1809 i Langeslund, Brovst, Øster Han, Hjørring, i en alder af 3 år. Hun blev bisat fra Brovst, Øster Han, Hjørring, 19 januar 1809.1
Far-Nat*Hans Theilgaard f. c 1774, d. 11 Jul 1832
Mor-Nat*Marie Sophie Kindler f. c 1780, d. 7 Dec 1854

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Jens Faber Theilgaard1

M, f. 1 august 1841
Senest redigeret=6 Feb 2011
     Jens Faber Theilgaard blev født 1 august 1841 i Frederiksgade, Århus. Han var søn af Lars Christopher Theilgaard og Ane Cathrine Lihme. Jens Faber Theilgaard blev døbt 7 november 1841 i Århus Domkirke, Store Torv, Århus.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Middelgade, Århus2
Folketælling1850Middelgade, Århus3
Folketælling1860Middelgade, Århus4
Far-Nat*Lars Christopher Theilgaard f. 4 Maj 1806, d. 14 Dec 1876
Mor-Nat*Ane Cathrine Lihme f. 17 Okt 1807, d. 6 Apr 1882

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Christoofer Teilgaard, 39, Gift, snedkermester, Odense
  Trine Lihme, 32, Gift, hans kone, Vordingborg,
  Hans Teilgaard, 6, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Jens Faber Teilgaard, 4, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Marie Teilgaard, 2, Ugift, husfaderens datter, Aarhus,
  Marie Sofie Kentler, 56, Enke, opholder sig hos sin søn, Amager.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Theilgaard, 43, Gift, Husfader, Snedkermester, Langerslund, Hjørring Amt
  Thrine Theilgaard, 35 Gift, Hans Hustru, Vordingborg
  Hans Theilgaard, 11, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Jens Theilgaard, 9 Ugift, deres Barn, Aarhus
  Marie Theilgaard, 7, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Sophus Theilgaard, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Line Theilgaard, 2, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Theilgaard, 71, Enke, Husfaders Moder, Korsør
  L. Lihme, 26, Ugift, Jomfru, Hjørring.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Waldemar Theilgaard1

M, f. 30 maj 1850, d. 16 oktober 1916
Senest redigeret=6 Feb 2011
     Waldemar Theilgaard blev født 30 maj 1850 i Århus. Han var søn af Lars Christopher Theilgaard og Ane Cathrine Lihme. Waldemar Theilgaard blev døbt 20 oktober 1850 i Århus. Waldemar blev gift før 1875 med Kirstine Margrethe Guldmann, datter af Anton Frederik Ferdinand Guldmann og Johanne Marie Kønicke. Waldemar Theilgaard døde 16 oktober 1916 i Chicago, Cook, Illinois, USA, i en alder af 66 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1860Middelgade, Århus3
Folketælling1880Chicago, Cook, Illinois, USA4
Far-Nat*Lars Christopher Theilgaard f. 4 Maj 1806, d. 14 Dec 1876
Mor-Nat*Ane Cathrine Lihme f. 17 Okt 1807, d. 6 Apr 1882

Børn af Waldemar Theilgaard og Kirstine Margrethe Guldmann

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S176] Illinois Statewide Death Index, online http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/databases/death.html
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S406] US Census, Waldemar THEILGAARD, Self, Male, 30, Works In Motel Shop
  Christine THEILGAARD, Wife, Female, 30, Keeping House
  Wiga THEILGAARD, Son, Male, 5.

Regine Sophie Theilgaard1

K, f. 2 september 1816, d. 12 juli 1817
Senest redigeret=10 Jul 2008
     Regine Sophie Theilgaard blev født 2 september 1816 i Middelfart. Hun blev døbt 3 september 1816 i Middelfart.2 Hun var datter af Hans Theilgaard og Marie Sophie Kindler. Regine Sophie Theilgaard døde 12 juli 1817 i Middelfart. Hun blev bisat fra Middelfart 14 juli 1817.2
Far-Nat*Hans Theilgaard f. c 1774, d. 11 Jul 1832
Mor-Nat*Marie Sophie Kindler f. c 1780, d. 7 Dec 1854

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S3] , Kirkebog.

Hans Theilgaard1

M, f. cirka 1774, d. 11 juli 1832
Senest redigeret=30 Nov 2009
     Hans Theilgaard tog eksamen som cand. theol. Han var skolelærer. Han blev født cirka 1774. Han var søn af Lars Theilgaard og Regine Sophia Holm. Hans blev gift cirka 1804 i Langeslund, Brovst, Øster Han, Hjørring, med Marie Sophie Kindler, datter af Christoffer Kindler og Maria Sophie Frederikke Wøldike. Hans Theilgaard døde 11 juli 1832 i Fredericia. Han blev bisat fra Skt. Michaelis Kirke, Am Ochsenmarkt 40, Flensborg, 14 juli 1832.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Nedergade, Odense3
Folketælling1801Lille Hesbjerg gård, Ubberud, Odense, Odense4
Far-Nat*Lars Theilgaard f. c 1745
Mor-Nat*Regine Sophia Holm f. c 1739, d. 11 Okt 1817

Børn af Hans Theilgaard og Marie Sophie Kindler

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Teilgaard, 42, Gift, Værtshusholder, Husstandsoverhoved, M
  Regisa Sophia Holm, 47, Gift, Gift Med Husstandsoverhoved, K
  Hans Teilgaard, 12, Ugift, Barn, M
  Anna Cathrina Teilgaard, 10, Ugift, Barn, K
  Niels Teilgaard, 9, Ugift, Barn, K
  Karen Teilgaard, 7, Ugift, Barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Bergitte Eleonora Rantzau, 41, gift, komtesse og ejer af Lille Hesbjerggård, husmoder, K

  Hans Teglgård, 26, ugift, hovmester, i tjeneste, M.

Ove Christen Theilgaard1

M, f. 14 august 1808, d. før 1832
Senest redigeret=4 Jul 2007
     Ove Christen Theilgaard blev født 14 august 1808 i Langeslund, Brovst, Øster Han, Hjørring. Han var søn af Hans Theilgaard og Marie Sophie Kindler. Ove Christen Theilgaard blev døbt 25 september 1808 i Brovst, Øster Han, Hjørring.2 Han døde før 1832.
Far-Nat*Hans Theilgaard f. c 1774, d. 11 Jul 1832
Mor-Nat*Marie Sophie Kindler f. c 1780, d. 7 Dec 1854

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S3] , Kirkebog.

Jørgen Christian Christoffer Kindler

M, f. 31 maj 1830, d. 26 april 1889
Senest redigeret=2 Jan 2015
     Jørgen Christian Christoffer Kindler var oboist i 4. musikkorps og hos H. C. Lumbye i København. Han blev født 31 maj 1830 i Skanderborg. Han var søn af Johan Friderik Christoffer Kindler og Anne Cathrine Møller. Jørgen Christian Christoffer Kindler blev døbt 31 juli 1830 i Skanderborg. Jørgen blev gift 31 oktober 1862 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Marie Emilie Jensen, datter af Peter Jensen og Juliette Emilie Møller.1 Jørgen Christian Christoffer Kindler døde 26 april 1889 i Admiralgade 12, København, i en alder af 58 år.2 Han blev bisat fra Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, 2 maj 1889.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Adelgade, Skanderborg3
Folketælling1840Adelgade, Skanderborg4
Folketælling1845Store Regnegade, København5
Folketælling1850Admiralgade, København6
Folketælling1885Laksegade 10, København7
Far-Nat*Johan Friderik Christoffer Kindler f. 19 Feb 1790, d. 22 Mar 1861
Mor-Nat*Anne Cathrine Møller f. 24 Nov 1795, d. 18 Maj 1868

Barn af Jørgen Christian Christoffer Kindler og Marie Emilie Jensen

Barn af Jørgen Christian Christoffer Kindler og Caroline Greiff

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Christoffer Kindler, 44, Gift, , Købmand,
  Anne Cathrine Kindler, 36, Gift, , Hans kone,
  Peter Frederik Kindler, 6, Ugift, , Deres barn,
  Jørgen Christian Christoffer Kindler, 4, Ugift, , Deres barn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Kindler, 50, Gift, , Købmand,
  Ane Katrine Møller, 43, Gift, , Hans kone,
  Frederik Kindler, 11, Ugift, , Deres søn,
  Christopher Kindler, 9, Ugift, , Deres søn,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Spenke, 52, Gift, Værtshusholder, Olmitz i Østrig, , , M Christine Ols Datter, 32, Gift, Kone, Herlev i Sjælland, , , K
  Christoffer Kindler, 14, Ugift, Pensionair, Musikelev, Søn af Kjøbmand kindler, Skanderborg, , , M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anne Haallander, 64, Enke, har pension, huusmoder, Holstein, , , K
  Christoffer Kindler, 20, Ugift, elev i det kongelige kapel, Sønderborg, , , M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Nielsen, 52, Gift, Kusk, Aulum,Viborg Amt, Husfader, M
  Elisabeth Kirstine Nielsen, 62, Gift, , Odense, Husmoder, K

  Jørgen Christian Christoffer Kindler, 54, Enkemand, Musiklærer, Sønderborg, logerende, M.

Anna Severine Schmidt

K, f. 2 marts 1777, d. 28 december 1844
Senest redigeret=7 Jan 2011
     Anna Severine Schmidt blev født 2 marts 1777 i Ringkøbing. Hun blev døbt 7 marts 1777 i Ringkøbing. Anna blev gift 29 oktober 1801 i Skt. Nikolai Kirke, Skt. Nikolai Kirkeplads, Varde, med Søren Rygaard Jessen.1 Anna Severine Schmidt døde 28 december 1844 i Varde i en alder af 67 år. Hun blev bisat fra Varde 4 januar 1845.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Østermellemgade, Ringkøbing2
Folketælling1801Brogade, Varde3
Folketælling1834Brogade, Varde4

Barn af Anna Severine Schmidt og Søren Rygaard Jessen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Ryegaard, 55, Gift, snedkermester, M,
  Ane Severine Schmidt, 57, Gift, hans kone [Søren Ryegaards kone], K,
  Mariane Ryegaard, 23, Ugift, huusfaderens børn [Søren Ryegaards barn], K, ,
  Mette Helene Cathrine Ryegaard, 17, Ugift, huusfaderens børn [Søren Ryegaards barn], K,
  Hansfriis Ryegaard, 14, Ugift, huusfaderens børn [Søren Ryegaards barn], M,.

Andrea Henriette Kindler1

K, f. 27 august 1786, d. 4 oktober 1838
Senest redigeret=6 Jan 2010
     Andrea Henriette Kindler blev født 27 august 1786 i Tårnby, Sokkelund, København. Hun var datter af Christoffer Kindler og Maria Sophie Frederikke Wøldike. Andrea Henriette Kindler blev nævnt i skiftet efter Christoffer Kindler mellem 19 juli 1801 og 14 januar 1807.2 Andrea blev gift 14 oktober 1815 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Morten Nielsen Strandgaard, søn af Niels Strandgaard og Mette Nielsdatter Krogsgaard.3 Andrea Henriette Kindler døde 4 oktober 1838 i Ålborg i en alder af 52 år. Hun blev bisat fra Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København, 6 maj 1839.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Strandgade, København4
Bolig1815Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København
Folketælling1834Ålborg5
Far-Nat*Christoffer Kindler f. 21 Sep 1743, d. 18 Jul 1801
Mor-Nat*Maria Sophie Frederikke Wøldike f. 27 Sep 1757, d. 8 Apr 1830

Børn af Andrea Henriette Kindler og Morten Nielsen Strandgaard

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Christopher Kindler by- & birkefoged
  WIFE: M.S. Kindler/Kindlev
  CH: Marie Sophie Kindler 20
  Elisabeth Marthe Kindler 17
  Hendrete Andrea Kindler 15
  Johan Frederich Kindler 10 (surnames assumed)
  gd: Nicolaj Schou
  wgd: Frojel inspecteur

  Kindler byefoged
  WIFE: ... madme Kindler
  curator: Schanderup kjobmand
  gd: Schou kjobmand (signed: N.K. Schou).
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christopher Kindler, 45, Gift, Huus Fader, Birke Dommer
  Maria Sophie Kindler, 29, Gift, Huus Moder
  Marie Sophie Kindler, 7, Ugift, Datter
  Mette Cathrine Kindler, 3, Ugift, Datter
  Andreas Kindler, 1, Ugift, Søn

  Friderica Møller, 32, Ugift, Tjeneste Pige.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Strandgaard, 66, Gift, , Justitsmand og toldinspeqteur,
  Andrea Henrjette, 46, Gift, , Hans kone,
  Niels Julius Emil Strandgaard, 13, Ugift, , Deres sønner,
  Christopher Sophus Wilhelm Strandgaard, 7, Ugift, , Deres sønner,.

Kirstine Elisabeth Fischer1

K, f. 19 september 1864, d. 22 juli 1951
Senest redigeret=27 Nov 2016
     Kirstine Elisabeth Fischer blev født 19 september 1864 i Viborg. Hun var datter af Jens Martin Severin Fischer og Hansine Friis. Kirstine Elisabeth Fischer blev døbt 28 november 1864 i Viborg Domkirke, Skt. Mogens Gade 4, Viborg. Kirstine blev gift 15 oktober 1895 i Fausing, Sønderhald, Randers, med Knud Adolf Emil Nielsen, søn af Rasmus Nielsen og Sophie Juliane Bjørnsen. Kirstine Elisabeth Fischer døde 22 juli 1951 i Garnisons?, København, i en alder af 86 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Store Skt. Hans Gade 9, Viborg2
Folketælling1911Boulevarden 29, Ålborg3
Folketælling1916Boulevarden 45, Ålborg3
Bolig1 november 1919Kanslergade 6, København4
Bolig1 maj 1923Århus Plads 6, København4
Far-Nat*Jens Martin Severin Fischer f. 30 Mar 1837, d. 9 Mar 1892
Mor-Nat*Hansine Friis f. 19 Dec 1836, d. 29 Mar 1904

Familie: Kirstine Elisabeth Fischer og Knud Adolf Emil Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Martin Severin Fischer, 42, Gift, Husfader, Coloniste og ?? forretning [Kjøbmand]Fanø, Ribe Amt
  Hansine Fischer, 43, Gift, Husmoder, Viborg
  Kirstine Elisabeth Fischer, 15, Ugift, Barn, Viborg
  Marie Fischer, 13, Ugift, Barn, Viborg
  Martin Fischer, 11, Ugift, Barn, Viborg.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Marie Sophie Kindler1

K, f. cirka 1780, d. 7 december 1854
Senest redigeret=16 Jan 2010
     Marie Sophie Kindler blev født cirka 1780 i Boeslunde, Slagelse, Sorø. Hun var datter af Christoffer Kindler og Maria Sophie Frederikke Wøldike. Marie Sophie Kindler blev nævnt i skiftet efter Christoffer Kindler mellem 19 juli 1801 og 14 januar 1807.2 Marie blev gift cirka 1804 i Langeslund, Brovst, Øster Han, Hjørring, med Hans Theilgaard, søn af Lars Theilgaard og Regine Sophia Holm. Marie Sophie Kindler døde 7 december 1854 i Århus. Hun blev bisat fra Århus Domkirke, Store Torv, Århus, 14 december 1854.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Strandgade, København4
Folketælling1834Vendersgade 492, Fredericia5
Folketælling1840Frederiksgade, Århus6
Folketælling1845Middelgade, Århus7
Folketælling1850Middelgade, Århus8
Far-Nat*Christoffer Kindler f. 21 Sep 1743, d. 18 Jul 1801
Mor-Nat*Maria Sophie Frederikke Wøldike f. 27 Sep 1757, d. 8 Apr 1830

Børn af Marie Sophie Kindler og Hans Theilgaard

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Christopher Kindler by- & birkefoged
  WIFE: M.S. Kindler/Kindlev
  CH: Marie Sophie Kindler 20
  Elisabeth Marthe Kindler 17
  Hendrete Andrea Kindler 15
  Johan Frederich Kindler 10 (surnames assumed)
  gd: Nicolaj Schou
  wgd: Frojel inspecteur

  Kindler byefoged
  WIFE: ... madme Kindler
  curator: Schanderup kjobmand
  gd: Schou kjobmand (signed: N.K. Schou).
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christopher Kindler, 45, Gift, Huus Fader, Birke Dommer
  Maria Sophie Kindler, 29, Gift, Huus Moder
  Marie Sophie Kindler, 7, Ugift, Datter
  Mette Cathrine Kindler, 3, Ugift, Datter
  Andreas Kindler, 1, Ugift, Søn

  Friderica Møller, 32, Ugift, Tjeneste Pige.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marie Sophie Hindler, 56, Enke, Børne Underwisning, K
  Karen Sophie Theilgaard, 13, Ugift, Datteren, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars C. Teilgaard, 33, Gift, Snedkermester
  Ane Cathrine Lihme, 31, Gift, Hans Kone,
  Hans Teilgaard, 1, Ugift, Hans Søn,
  Marie Sophie Rindlev, 59, Enke, Husfaderens Moder, Underholdes Af Hendes Søn, Enke Efter Sk? Teilgaard,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Christoofer Teilgaard, 39, Gift, snedkermester, Odense
  Trine Lihme, 32, Gift, hans kone, Vordingborg,
  Hans Teilgaard, 6, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Jens Faber Teilgaard, 4, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Marie Teilgaard, 2, Ugift, husfaderens datter, Aarhus,
  Marie Sofie Kentler, 56, Enke, opholder sig hos sin søn, Amager.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Theilgaard, 43, Gift, Husfader, Snedkermester, Langerslund, Hjørring Amt
  Thrine Theilgaard, 35 Gift, Hans Hustru, Vordingborg
  Hans Theilgaard, 11, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Jens Theilgaard, 9 Ugift, deres Barn, Aarhus
  Marie Theilgaard, 7, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Sophus Theilgaard, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Line Theilgaard, 2, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Theilgaard, 71, Enke, Husfaders Moder, Korsør
  L. Lihme, 26, Ugift, Jomfru, Hjørring.

Marie Pouline Theilgaard1

K, f. 12 maj 1843
Senest redigeret=6 Feb 2011
     Marie Pouline Theilgaard blev født 12 maj 1843 i Middelgade, Århus. Hun var datter af Lars Christopher Theilgaard og Ane Cathrine Lihme. Marie Pouline Theilgaard blev døbt 22 oktober 1843 i Århus Domkirke, Store Torv, Århus.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Middelgade, Århus3
Folketælling1850Middelgade, Århus4
Folketælling1860Middelgade, Århus5
Far-Nat*Lars Christopher Theilgaard f. 4 Maj 1806, d. 14 Dec 1876
Mor-Nat*Ane Cathrine Lihme f. 17 Okt 1807, d. 6 Apr 1882

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Christoofer Teilgaard, 39, Gift, snedkermester, Odense
  Trine Lihme, 32, Gift, hans kone, Vordingborg,
  Hans Teilgaard, 6, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Jens Faber Teilgaard, 4, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Marie Teilgaard, 2, Ugift, husfaderens datter, Aarhus,
  Marie Sofie Kentler, 56, Enke, opholder sig hos sin søn, Amager.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Theilgaard, 43, Gift, Husfader, Snedkermester, Langerslund, Hjørring Amt
  Thrine Theilgaard, 35 Gift, Hans Hustru, Vordingborg
  Hans Theilgaard, 11, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Jens Theilgaard, 9 Ugift, deres Barn, Aarhus
  Marie Theilgaard, 7, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Sophus Theilgaard, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Line Theilgaard, 2, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Theilgaard, 71, Enke, Husfaders Moder, Korsør
  L. Lihme, 26, Ugift, Jomfru, Hjørring.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Jeanett Eller

K
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Jeanett Eller er datter af Preben Karsten Hansen og Kirsten Eller.
Far-Nat*Preben Karsten Hansen
Mor-Nat*Kirsten Eller

Søren Rygaard Jessen

M, f. 28 april 1779, d. 18 maj 1859
Senest redigeret=7 Jan 2011
     Søren Rygaard Jessen var snedker i Varde. Han blev født 28 april 1779 i Grytvad Mølle, Janderup, Vester Horne, Ribe. Søren blev gift 29 oktober 1801 i Skt. Nikolai Kirke, Skt. Nikolai Kirkeplads, Varde, med Anna Severine Schmidt.1 Søren Rygaard Jessen døde 18 maj 1859 i Varde i en alder af 80 år. Han blev bisat fra Varde 26 maj 1859.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Store Heboe, Janderup, Vester Horne, Ribe2
Folketælling1801Skovbogade, Varde3
Folketælling1834Brogade, Varde4
Folketælling1845Brogade, Varde5

Barn af Søren Rygaard Jessen og Anna Severine Schmidt

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mads Rygaard, 45, Gift, hr, hosbonde, , Maren Agerholm, 31, Gift, Madmoder, , Søren Rygaard, 8, Ugift, opholdende, , Jens Hallum Biørn, 13, Ugift, opholdende, ,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Bennet Jessen, 63, Gift, Husbonde, Tømmermand, Malene Sørensdatter, 51, Gift, Hans kone, , Jes Bennetsen, 19, Ugift, Deres søn, , Mette Bennetsdatter, 12, Ugift, Deres datter, , Søren Bennetsen, 9, Ugift, Deres søn, , Søren Rygaard, 22, Ugift, Logerende, Snedker,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Ryegaard, 55, Gift, snedkermester, M,
  Ane Severine Schmidt, 57, Gift, hans kone [Søren Ryegaards kone], K,
  Mariane Ryegaard, 23, Ugift, huusfaderens børn [Søren Ryegaards barn], K, ,
  Mette Helene Cathrine Ryegaard, 17, Ugift, huusfaderens børn [Søren Ryegaards barn], K,
  Hansfriis Ryegaard, 14, Ugift, huusfaderens børn [Søren Ryegaards barn], M,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rygaard, 66, Enkemand, , Snedkermester, Janderup sogn Ribe amt Hans Friis Rygaard, 25, Ugift, , Hans søn,guldsmedemester, Varde.

Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard1

M, f. 27 november 1826, d. 11 juni 1863
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard var sekondløjtnant.
Ejede også Kallehaugegård (Petersgård) på Sjælland.
Han blev født 27 november 1826 i Ålborg. Han var søn af Morten Nielsen Strandgaard og Andrea Henriette Kindler. Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard blev døbt 7 februar 1827 i Ålborg. Christopher blev gift med Elise Kirstine Severine Eilersen, datter af Jacob Scavenius Eilersen og Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev. Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard døde 11 juni 1863 i København i en alder af 36 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Ålborg2
Folketælling1840Algade, Ålborg3
Folketælling1845Ellidshøj, Hornum, Ålborg4
Folketælling1855Nyvrå Hovedgård, Ajstrup, Kær, Ålborg
Folketælling1860Hvanstrup Hovedgård, Farsø, Gislum, Ålborg5
Far-Nat*Morten Nielsen Strandgaard f. 5 Jun 1767, d. 15 Feb 1862
Mor-Nat*Andrea Henriette Kindler f. 27 Aug 1786, d. 4 Okt 1838

Barn af Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard og Elise Kirstine Severine Eilersen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Strandgaard, 66, Gift, , Justitsmand og toldinspeqteur,
  Andrea Henrjette, 46, Gift, , Hans kone,
  Niels Julius Emil Strandgaard, 13, Ugift, , Deres sønner,
  Christopher Sophus Wilhelm Strandgaard, 7, Ugift, , Deres sønner,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Strandgaard, 73, Enkemand, , Justitsraad og Toldinspecteir,
  Bentine Catrine Amalia [Strandgaard], 23, Ugift, , hans Datter,
  Niels Julius Emil [Strandgaard], 20, Ugift, , hans Sønner og Disipler,
  Chrisopher Sophus Wilhelm [Strandgaard], 14, Ugift, , hans Sønner og Disipler,

  Karen Sophie F: Theilgaard, 19, Ugift, , Huus Jomfrue,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christopher Sophus Wilhelm Strandgaard, 19, Ugift, , Landvæsenselev, Aalborg.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 72, Gift, København, Proprietær, M
  Henriette Cornelia Eilersen [ Ingerslev], 57, Gift, Rørgaard, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, hans kone, K

  Elisa Christine Severine Strandgaard, 35, Gift, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, K
  Sophus Christopher Vilhelm Strandgaard, 34, Gift, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, M.

Anne Margrethe Berlin

K, f. 15 september 1766, d. 5 maj 1827
Senest redigeret=6 Jan 2010
     Anne Margrethe Berlin blev født 15 september 1766 i Ålborg. Anne blev gift i 1799 med Frederik Christian Obel. Anne Margrethe Berlin døde 5 maj 1827 i Ålborg i en alder af 60 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Gammeltorv, Ålborg
Folketælling1801Algade, Ålborg1

Børn af Anne Margrethe Berlin og Frederik Christian Obel

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederich Obel, 34, Gift, Tobaks Entrepeneur, 1, Huusbonde, M
  Anne Magrethe Berlin, 35, Gift, 2, hans Kone, K
  Hans Berlin Winther, 7, Ugift, Hendes Søn, M
  Thalcho Horneman, 5, Ugift, Hendes Datter, K
  Jens Winther, 10, Ugift, Hendes Søn, M
  Christen Winther Obel, 1, Ugift, deres Søn, M.

Lars Christopher Theilgaard1

M, f. 4 maj 1806, d. 14 december 1876
Senest redigeret=16 Maj 2011
     Lars Christopher Theilgaard blev født 4 maj 1806 i Theilgård, Langeslund, Brovst, Øster Han, Hjørring. Han var søn af Hans Theilgaard og Marie Sophie Kindler. Lars Christopher Theilgaard blev døbt 27 juli 1806 i Brovst, Øster Han, Hjørring.2 Han blev konfirmeret 9 april 1820 i Middelfart.2 Han tog borgerskab som snedkermester 17 juni 1833 Århus.3 Lars blev gift 14 august 1838 i Århus Domkirke, Store Torv, Århus, med Ane Cathrine Lihme, datter af Jens Faber Lihme og Pouline Kirstine Bay.2 Lars Christopher Theilgaard var mellem 22 januar 1844 og 31 december 1849 medlem af borgerrepræsentationen i Århus. Han var oktober 1857 brandinspektør i Århus. Han døde 14 december 1876 i Mejlgade, Århus, i en alder af 70 år. Han blev bisat fra Århus 20 december 1876.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Kannikegade, Århus4
Folketælling1840Frederiksgade, Århus5
Folketælling1845Middelgade, Århus6
Folketælling1850Middelgade, Århus7
Folketælling1860Middelgade, Århus8
Far-Nat*Hans Theilgaard f. c 1774, d. 11 Jul 1832
Mor-Nat*Marie Sophie Kindler f. c 1780, d. 7 Dec 1854

Børn af Lars Christopher Theilgaard og Ane Cathrine Lihme

Kildehenvisninger

 1. [S327] Ole Degn & Vagn Dybdahl, Borgere i byens råd.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S344] Nygaards sedler.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Christoffersen Theilgaard, 28, Ugift, , Snedkermester,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars C. Teilgaard, 33, Gift, Snedkermester
  Ane Cathrine Lihme, 31, Gift, Hans Kone,
  Hans Teilgaard, 1, Ugift, Hans Søn,
  Marie Sophie Rindlev, 59, Enke, Husfaderens Moder, Underholdes Af Hendes Søn, Enke Efter Sk? Teilgaard,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Christoofer Teilgaard, 39, Gift, snedkermester, Odense
  Trine Lihme, 32, Gift, hans kone, Vordingborg,
  Hans Teilgaard, 6, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Jens Faber Teilgaard, 4, Ugift, husfaderens søn, Aarhus,
  Marie Teilgaard, 2, Ugift, husfaderens datter, Aarhus,
  Marie Sofie Kentler, 56, Enke, opholder sig hos sin søn, Amager.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Theilgaard, 43, Gift, Husfader, Snedkermester, Langerslund, Hjørring Amt
  Thrine Theilgaard, 35 Gift, Hans Hustru, Vordingborg
  Hans Theilgaard, 11, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Jens Theilgaard, 9 Ugift, deres Barn, Aarhus
  Marie Theilgaard, 7, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Sophus Theilgaard, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Line Theilgaard, 2, Ugift, deres Barn, Aarhus
  Theilgaard, 71, Enke, Husfaders Moder, Korsør
  L. Lihme, 26, Ugift, Jomfru, Hjørring.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Niels Mortensen Nørbye1

M, f. 13 september 1795, d. 26 januar 1872
Senest redigeret=10 Jul 2010
     Niels Mortensen Nørbye blev døbt 13 september 1795 i Nordby, Skast, Ribe. Niels blev gift 14 juli 1822 i Nordby, Skast, Ribe, med Anne Hansdatter. Niels Mortensen Nørbye døde 26 januar 1872 i Odden, Nordby, Skast, Ribe, i en alder af 76 år. Han blev bisat fra Nordby, Skast, Ribe, 31 januar 1872.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Nordby, Skast, Ribe2
Folketælling1834Odden, Nordby, Skast, Ribe3
Folketælling1840Odden, Nordby, Skast, Ribe4
Folketælling1845Nordby, Skast, Ribe5

Barn af Niels Mortensen Nørbye og Anne Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S413] Morten Clausens Slægtsside, online http://www.mortenclausen.dk/
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Jensen Sørens:, 39, Gift, Husbonde, Skipper,
  Magrethe Nielsdatter, 37, Gift, Hans Kone, ,
  Jens Mortensen, 9, , Deres Børn, ,
  Niels Mortensen, 6, , Deres Børn, ,
  Anna Mortensdatter, 4, , Deres Børn, ,
  Johanna Mortensdatter, 2, , Deres Børn, ,
  Niels Hansen Grethis, 74, Enkemand, Konens Fader, Aftægts Mand paa Stedet, 1801, Nørbye paa Fanø.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen Nørbye, 39, Gift, , Søefarende,
  Anna Hansdatter, 38, Gift, , hans Kone,
  Morten Nielsen Nørbye, 12, Ugift, , deres Børn,
  Hans Nielsen Nørbye, 6, Ugift, , deres Børn,
  Anders Nielsen Nørbye, 3, Ugift, , deres Børn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen Nørbye, 45, Gift, , Søefarende,
  Anne Hansdatter, 44, Gift, , hans Kone,
  Morten Nielsen, 18, Ugift, , deres Børn,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, , deres Børn,
  Anders Nielsen, 9, Ugift, , deres Børn,
  Magrethe Nielsen, 6, Ugift, , deres Børn,
  Niels Nielsen, 3, Ugift, , deres Børn,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen Nørbye, 50, Gift, , Søfarende, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Anne Hansdatter, 49, Gift, , Hans kone, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Morten Nielsen, 23, Ugift, , Søfarende - deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Hans Nielsen, 17, Ugift, , Søfarende - deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Anders Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Margrethe Nielsen, 11, Ugift, , Deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt] 1845.

Johanne Marie Kønicke

K, f. 6 oktober 1820, d. 11 juli 1916
Senest redigeret=16 Okt 2016
     Johanne Marie Kønicke blev født 6 oktober 1820 i Århus. Hun blev døbt i Århus Domkirke, Store Torv, Århus. Johanne blev gift 20 november 1849 i Århus med Anton Frederik Ferdinand Guldmann. Johanne Marie Kønicke døde 11 juli 1916 i en alder af 95 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Graven, Århus1
Folketælling1840Lille Restrup, Hvam, Rinds, Viborg2
Folketælling1845Brendstrup, Tilst, Hasle, Århus3

Barn af Johanne Marie Kønicke og Anton Frederik Ferdinand Guldmann

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Røgind, 42, Gift, , Skrædermester, Ane Marie Helene Lemme, 41, Gift, , hans Kone, Frands Peder Røgind, 5, Ugift, , deres søn, Johanne Schultz, 73, Enke, , [Enke] efter Skrædermester Peder Røgind, Johanne Marie Kønke, 14, Ugift, , Datter af Skoemagermester Kønke,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Claus Næss Schmidt, M, 46, 1794, Gift, Lille Restrup, Hvam Sogn, , Eier af Gaarden
  Caroline Røgind, K, 37, 1803, Gift, Lille Restrup, Hvam Sogn, Hans kone, 
  Johanne Marie Kønicke, K, 20, 1820, Ugift, Lille Restrup, Hvam Sogn, , Huusjomfrue.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sigvard Jørgen Ramsing, 33, Gift, ejer af gården, Harlev, Aarh., , , M Elise Marie Petersen, 25, Gift, hans kone, Faaborg, , , K Hanne Marie Kønche, 24, Ugift, husjomfrue, Aarhuus, , , K.