Ernst August Nachtegall Haderup1

M
Senest redigeret=5 Maj 2020
     Ernst August Nachtegall Haderup var søn af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg.
Far-Nat*Ernst Haderup
Mor-Nat*Augusta Rudolfine Schalburg

Barn af Ernst August Nachtegall Haderup og Gerda Fanny Clara Busck

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Valborg Mathilde Benedicte Salvesen1

K
Senest redigeret=16 Apr 2014

Barn af Valborg Mathilde Benedicte Salvesen og Victor Frants Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Victor Frants Nachtegall Haderup1,2,3

M
Senest redigeret=17 Apr 2014

Barn af Victor Frants Nachtegall Haderup og Valborg Mathilde Benedicte Salvesen

Familie: Victor Frants Nachtegall Haderup og Michaela Johanne Bartholin-Eichel

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HADERUP Victor Professor, Dr. med., R.p.p.: f. 25. .Juli 1845 i Vesterborg ved Nakskov: Søn af Dr. med. E Haderup (død 1870) og Hustru f. Nachtegall (død 1870); gift 1. Gang m. Valborg Mathilde H. (død 1880), Adoptivdatter af General Nachtegall (død 1847) og Hustru Petrea f. Resch (død 1881), 2. Gang m. Michaela Johanne H.. f. 2. April 1847 paa Nielstrup ved Sakskøbing, datter af Forpagter, Fideikommisbesidder G G Bartholin-Eichel (død 1902) og Hustru Holga f. Aagaard (død 1875).
  Student (Nykjøbing F.) 1863; med. Eks. 1871; uddannet som Tandlæge; studerede som Læge Sommeren 1877 ved Berlins Universitet under Professor Albrecht: Klinik i Kbhvn. for Mund- og Tand-sygdomme 1878: Medlem af Kommissionen for Tandlægeeksamen 1880: Læge ved Poliklinikens Afd. for Tand-sygdomme 1884: Medredaktør af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger 1884-86 og af Skand. Tidsskritt for Tandläkare 1887-88: Leder af teoretisk “Undervisning ved Tandlægeskolen 1883 -1906; Dr. med. 1888; Formand for Dansk Tandlægeforening 1881-86. 1890-91 og 1899-1900; Medlem af Bestyrelserne for Lægeforeningen for Kbhvn 1886 og Polikliniken 1884; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen 1889-1902: Formand for Den skandinaviske Tandlægeforening 1891-92: Leder af fonetisk Kursus ved Universitetet 1895-99, ved Statens Lærerhøjskole 1898: Medlem af flere udenlandske Tandlægeselskaber; Redaktør af Tandlægebladet.
 2. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Lily Nachtegall Haderup1

K
Senest redigeret=5 Maj 2020
     Lily Nachtegall Haderup er datter af Ernst August Nachtegall Haderup og Gerda Fanny Clara Busck.
Far-Nat*Ernst August Nachtegall Haderup
Mor-Nat*Gerda Fanny Clara Busck

Børn af Lily Nachtegall Haderup og Hugo Kielgast

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Gerda Fanny Clara Busck1

K
Senest redigeret=1 Apr 2018
     Gerda Fanny Clara Busck var datter af Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck og Johanne Kirstine Camilla Gliemann.
Far-Nat*Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck
Mor-Nat*Johanne Kirstine Camilla Gliemann

Barn af Gerda Fanny Clara Busck og Ernst August Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Johanne Kirstine Camilla Gliemann1

K
Senest redigeret=30 Nov 2016

Barn af Johanne Kirstine Camilla Gliemann og Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck1,2,3,4

M
Senest redigeret=22 Nov 2016

Barn af Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck og Johanne Kirstine Camilla Gliemann

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S504] Svend Bay Schmith, Hvem er hvem.
 4. [S470] Andreas Dolleris, Danmarks Boghandlere, Busck, Arnold Andreas Bull Ahrensen, Boghandler i Kjøbenhavn, født 29. Novbr. 1871 i Roskilde, Søn af Cand. jur. Theodor Busck, Kancelliraad, Forstander for Duebrødre Kloster, R. af D. (f Septbr. 1903), og Fanny Elisabeth Ahrensen. — Bedstefaderen paa fædrene Side var Ejer af »Bensonseje« og Broder til den bekjendte Præst, Grundtvigs Ven, Gunni Busck. Bedstefaderen paa mødrene Side var Professor, Dr. med. Ahrensen, Stifteren af »Ugeskrift for Læger.« — Tog Præliminærexamen 1888. Lærling hos V.Schønemann i Nyborg fra Novbr. 1888 til April 1893. Medhjælper i Det Reitzelske Forlag fra Oktbr, 1893 til April 1896. Etableret, i Forening med J. L. Wisbech, 1. Novbr. 1896 i Kjøbenhavn. Firma: Busck & Wisbech. Firmaet rabatberettiget samtidig (paa Wisbechs Navn). Forretningsart: Sortimentsboghandel. Overtog ved Etableringen J. L. Wisbechs Foriag, grundlagt i Kolding 1846. 7. Februar 1903 udtraadte Wisbech, og Busck blev derefter Eneejer. Rabatberettiget i Marts 1903. Firma og Forretningsart uforandret. — Han har i kortere Tid været Volontør hos Gerold & Co. i Wien og hos Cnobloch i Leipzig; har desuden rejst et halvt Aar og studeret Boghandlerforhold i Tyskland.

  * 17. Juli 1902 i Viborg Domkirke: Johanne Kirstine Camilla Gliemann, født 28. Novbr. 1875 i Egtved ved Kolding, Datter af Apotheker i Viborg Theobald Vilhelm Gliemann og Clara Mathilde Olsen.

Lene Haderup Hansen1

K
Senest redigeret=5 Feb 2011
     Lene Haderup Hansen er datter af Børge Emil Hansen og Else Nachtegall Haderup.
Far-Nat*Børge Emil Hansen
Mor-Nat*Else Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Claus Haderup Hansen1

M
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Claus Haderup Hansen er søn af Børge Emil Hansen og Else Nachtegall Haderup.
Far-Nat*Børge Emil Hansen
Mor-Nat*Else Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Børge Emil Hansen1,2,3

M
Senest redigeret=31 Jul 2015
     Børge Emil Hansen var søn af Johannes Kristian Andreas Hansen og Ane Petrea Andersen.
Far-Nat*Johannes Kristian Andreas Hansen
Mor-Nat*Ane Petrea Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HANSEN Børge E direktør; f. 25/2 1911 i Kbhvn.; søn af mekaniker Chr. Hansen; gift (13/10 1941) m. Else H., f. 29/3 1911 i Kbhvn., datter af tandlæge Ernst Haderup (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954); gift 17/10 1964 m. Sophie-Annette H., f. 15/10 1926 i Århus, datter af kammerjunker Frederik Castenskiold (død 1959).

  Udgået fra Hellerup skole; handelsskoleeks.; ansat som handelslærling i J C Hempel's Skibsfarve-Fabrik 1926, uddannet i firmaets filialer i udlandet, adm. direktør for firmaet ved dets omdannelse til aktieselskab i 1943; tili, direktør i Hempel's Marine Paints, International Shipping Service og J C Hempel's Handelshus og Fabriker A/S. Honorær konsul for Kuwait.

  Medl. af bestyrelsen for J C Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, J C Hempel's Legatfond, 1. C. H. Industrial and Commercial Holding A/S, Aage Hempel Autogummi A/S, Aage Hempel International A/S, Scancolor A/S, Gummivarefabriken Jylland A/S, Horsens og Synopal A/S, Thisted samt Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (næstformand 1956-72, formand fra 1972). Adresse: Frederiksminde, Bregnerød, 3520 Farum.
 2. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S504] Svend Bay Schmith, Hvem er hvem.

John Blount Stephens1

M
Senest redigeret=12 Nov 2007
     John Blount Stephens var søn af Edwin Stephens og Lily Mary (?)
Far-Nat*Edwin Stephens
Mor-Nat*Lily Mary (?)

Familie: John Blount Stephens og Else Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Ane Petrea Andersen1

K
Senest redigeret=9 Okt 2007

Barn af Ane Petrea Andersen og Johannes Kristian Andreas Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Oline Kjærbye

K
Senest redigeret=5 Apr 2014
     Oline Kjærbye var datter af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter.
Far-Nat*Ole Jørgensen Kjærbye
Mor-Nat*Maren Thomasdatter

Barn af Oline Kjærbye og Joachim Ditlev Rix

Joachim Ditlev Rix

M
Senest redigeret=5 Apr 2014

Barn af Joachim Ditlev Rix og Oline Kjærbye

Ole Jørgensen Kjærbye

M
Senest redigeret=29 Jul 2009

Børn af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter

Maren Thomasdatter

K
Senest redigeret=29 Jul 2009

Maren Nielsdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Maren Nielsdatter og David Hansen

David Hansen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af David Hansen og Maren Nielsdatter

Clara Andrea Treschow

K
Senest redigeret=11 Dec 2016
     Clara Andrea Treschow var datter af Frantz Christopher Bülow Treschow og Severine Cathrine Mortensen.
Far-Nat*Frantz Christopher Bülow Treschow
Mor-Nat*Severine Cathrine Mortensen

Barn af Clara Andrea Treschow og Christian Mikael Gulmann

Arne Fabricius Nyhuus

M
Senest redigeret=1 Apr 2018
     Arne Fabricius Nyhuus var søn af Theodor Alexander Nyhuus og Minna Louise Ida Dagmar Fabricius.
Far-Nat*Theodor Alexander Nyhuus
Mor-Nat*Minna Louise Ida Dagmar Fabricius

Barn af Arne Fabricius Nyhuus og Mary (?)

Thomas Peter Kjærbye

M
Senest redigeret=15 Feb 2017
     Thomas Peter Kjærbye var søn af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter.
Far-Nat*Ole Jørgensen Kjærbye
Mor-Nat*Maren Thomasdatter

Barn af Thomas Peter Kjærbye og Hansine Rasmussen

Sara Ester Christensen

K
Senest redigeret=27 Jan 2008
     Sara Ester Christensen var datter af Carl Christensen og Johanne Nielsen.
Far-Nat*Carl Christensen
Mor-Nat*Johanne Nielsen

Madison Holstein

M
Senest redigeret=5 Okt 2010
     Madison Holstein var søn af Henri Louis Villaume Ducoudray Holstein og Maria del Carmen Gravete.
Far-Nat*Henri Louis Villaume Ducoudray Holstein
Mor-Nat*Maria del Carmen Gravete

Martinus Clausen1

M
Senest redigeret=30 Nov 2016
     Martinus Clausen var søn af Emil Theodor Clausen og Elisabeth Davidsdatter Monrad.
Far-Nat*Emil Theodor Clausen
Mor-Nat*Elisabeth Davidsdatter Monrad

Barn af Martinus Clausen og Anna Marie Kall

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Clausen, Martinus, f. 28. Apr. 1843 i Boeslunde, d. 14. Jan. 1911 paa Frbg. (Marc), S. af Sognepræst, lic. theol. Emil Theodor C. og 2. Hustru Elisabeth Davidsdatter Monrad, g. 4. Juni 1874 i Kbh. (Garn.) Anna Marie Kall, f. 16. Sep. 1854 sst. (Fødselsstift.), d. 4. Okt. 1929 i Ordrup, D. af Ass. i Postvæsenet, senere Postmester Herman Thomas K. og Johanne Cathrine Amalie Rønne.
  1862 Student, Borgerdydsk. paa Chr.havn, 19. Juni 1870 cand. jur. (h. h.), 1. Dec. 1873 Ass. i Universitetskvæsturen, 1. Nov. 1876 kst. Fuldm. og Arkivar sst., 1. Apr. 1878 fast ansat, 3. Maj 1884 Fuldm. ved Konsistorium, 22. Apr. 1891 till. Inspektør ved Universitetet, 22. Okt. 1907 R. af Dbg.

Anna Marie Kall

K
Senest redigeret=9 Feb 2011
     Anna Marie Kall var datter af Thomas Hermann Kall og Johanne Cathrine Amalia Rønne.
Far-Nat*Thomas Hermann Kall
Mor-Nat*Johanne Cathrine Amalia Rønne

Barn af Anna Marie Kall og Martinus Clausen

Emilie Agnete Clausen

K
Senest redigeret=14 Nov 2009
     Emilie Agnete Clausen var datter af Martinus Clausen og Anna Marie Kall.
Far-Nat*Martinus Clausen
Mor-Nat*Anna Marie Kall

Seigne Pedersdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Seigne Pedersdatter og Anders Olsen

Margaret Elizabeth Seymour

K
Senest redigeret=8 Apr 2011

Lars Sørensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Lars Sørensen og Margrethe Elisabeth Jensdatter Kofoed

Hans Jensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007