Ernst August Nachtegall Haderup1

M, f. 16 januar 1903, d. 21 oktober 1969
Senest redigeret=5 Maj 2020
     Er forfatter til 'Nøddeknækkeren' og medforfatter til 'Selskabsløven'.
Ernst August Nachtegall Haderup blev født 16 januar 1903 i Fåborg. Han var søn af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg. Ernst August Nachtegall Haderup blev døbt 21 juni 1903 i Helligåndskirken, Kirkestræde 11, Fåborg. Han tog eksamen som student i 1921 i Gl. Hellerup, Hellerup, København. Ernst blev gift 11 april 1926 i Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København, med Gerda Fanny Clara Busck, datter af Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck og Johanne Kirstine Camilla Gliemann. Ernst August Nachtegall Haderup tog eksamen som cand. polyt. i 1927. Han var i 1927 ingeniør hos F. L. Smidth & Co. i København. Han var 1 februar 1932 ingeniør, senere direktør for De Jyske Kalkværker i Århus. Han var 1 maj 1937 rådgivende ingeniør i Århus.2 Han var 1 februar 1950 ingeniør hos Theo. Koch Co. i Toldbodvej 18, København.2 Han var 1 januar 1951 leder af Civilforsvarets Konsulentafdeling.2 Han var før 1968 ingeniør ved DSB i København.2 Han døde 21 oktober 1969 i Kommunehospitalet, Øster Farimagsgade, København, i en alder af 66 år. Han blev bisat fra Hyltebjerg Kirke, Ålekistevej 91, København, på Bispebjerg Askefællesgrav 21 oktober 1969.3
Far-Nat*Ernst Haderup f. 22 Sep 1876, d. 25 Dec 1954
Mor-Nat*Augusta Rudolfine Schalburg f. 30 Okt 1876, d. 28 Maj 1961

Barn af Ernst August Nachtegall Haderup og Gerda Fanny Clara Busck

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 2. [S617] Ingeniøren, online.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Vodroffsplads skiftede navn til Danas Plads 1934, efter at landstedet Vodrofflund blev revet ned.
 5. [S246] Folketælling.

Valborg Mathilde Benedicte Salvesen1

K, f. 8 juli 1842, d. 10 februar 1880
Senest redigeret=16 Apr 2014
     Valborg Mathilde Benedicte Salvesen blev født 8 juli 1842 i Drammen, Buskerud, Norge. Hun blev døbt 5 juli 1843 i Strømsø, Drammen, Buskerud, Norge. Valborg blev gift 1 juni 1871 i Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København, med Victor Frants Nachtegall Haderup. Valborg Mathilde Benedicte Salvesen døde 10 februar 1880 i København i en alder af 37 år. Hun blev bisat fra Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Åbenrå 31, København2

Barn af Valborg Mathilde Benedicte Salvesen og Victor Frants Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, ?? Frants Nachtegall Haderup, 34, Gift, Vesterborg, Tilflyttet 1878, Læge, husfader, M
  Mathilde Valborg Haderup, 37, Gift, København, , Husmoder, K
  Frants Nachtegall Haderup, 5, Ugift, Nakskov??, , Søn, M
  Ernst Haderup, 3, Ugift, Nakskov??, , Søn, M
  Otto Haderup, 1, Ugift, København, , Søn, M.

Victor Frants Nachtegall Haderup1,2,3

M, f. 25 juli 1845, d. 29 april 1913
Fra Dansk Biografisk Lexikon:4

Haderup, Victor Frants Nachtegall, f. 1845, Læge. H. er en Søn af Dr. med. Ernst Julius H. og Therese Rasmine f. Nachtegall (Adoptivdatter af Professor V. V. F. F. N.) og fødtes i Vesterborg paa Laaland 25. Juli 1845. Dimitteret fra Nykjøbing Skole i 1863 tog han Lægeexamen i 1871, var derpaa Kandidat paa Kommunehospitalet og virkede i de følgende Aar som praktiserende Læge forskjellige Steder paa Øerne. Efter at have uddannet sig som Tandlæge i Berlin og Kjøbenhavn oprettede han her i 1878 en Klinik for Mund- og Tandsygdomme, blev i 1880 Medlem af Kommissionen for Tandlægeexamen, 1881 Formand for Dansk Tandlægeforening, 1884 Læge i sit Specialfag ved Poliklinikken for ubemidlede og Medlem af sammes Bestyrelse, 1885 Medlem af Kommissionen for Ordning af Tandlægevæsenet i Danmark, var i flere Aar Medredaktør af «Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger», blev i 1888 Leder af den theoretiske Undervisning ved den nyoprettede Tandlægeskole og tog s. A. Doktorgraden, Han foretog flere Studierejser og repræsenterede sit Specialfag ved forskjellige internationale lægevidenskabelige Kongresser. I sit Specialfag, ligesom ogsaa paa andre lægevidenskabelige Omraader, har han publiceret forskjellige Afhandlinger. Han indgik Ægteskab 1. (1872) med Moderens Adoptivsøster Mathilde Valborg Nachtegall (f 11. Febr. 1880), Datter af nævnte Professor N., 2. (1882) med Michaela Johanne Meincke, f. Bartholin, Datter af fhv. Forpagter, Fideikommisbesidder C. G. B. Eichel og Enke efter Forpagter, Cand. jur. C. J. M.

Carøe og Selmer, Den danske Lægestand, 6. Udg.

Jul. Petersen.
Senest redigeret=17 Apr 2014
     Victor Frants Nachtegall Haderup blev født 25 juli 1845 i Vesterborg, Lollands Nørre, Maribo. Han blev døbt 21 oktober 1845 i Vesterborg, Lollands Nørre, Maribo.5 Han tog eksamen som student i 1863 i Nykøbing F. Han tog eksamen som ex. med. januar 1871. Victor blev gift 1 juni 1871 i Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København, med Valborg Mathilde Benedicte Salvesen. Victor Frants Nachtegall Haderup var i 1873 praktiserende læge i Nysted. Han var december 1877 tandlæge i København. Victor blev gift 12 september 1882 i Tårbæk, Sokkelund, København, med Michaela Johanne Bartholin-Eichel, datter af Casper Georg Bartholin-Eichel og Holga Aagaard. Victor Frants Nachtegall Haderup Haderups Nomenklatur fra 1887 brugtes indtil 1970'erne i store dele af verden; i Danmark bruges den fortsat. Ved denne benævnes tænderne i overmunden med + og i undermunden med -, suppleret af en nummerering begyndende ved fortænderne. Tallet står for de højresidige tænder før + eller -, for de venstresidige efter. For mælketænders vedkommende tilføjes 0 foran tallet. Fx er -03 betegnelsen for den venstre mælkehjørnetand i undermunden. Han tog eksamen som dr. med. i 1888. Han var i 1888 lærer ved Tandlægehøjskolen. Han overværede vielsen af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg 19 april 1902 Nyborg.5 Victor Frants Nachtegall Haderup var 8 december 1902 titulær professor ved Tandlægehøjskolen. Han døde 29 april 1913 i Charlottenlund, Sokkelund, København, i en alder af 67 år. Han blev bisat fra Holmens Kirkegård, Øster Farimagsgade 46, København, 5 maj 1913.

Barn af Victor Frants Nachtegall Haderup og Valborg Mathilde Benedicte Salvesen

Familie: Victor Frants Nachtegall Haderup og Michaela Johanne Bartholin-Eichel

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HADERUP Victor Professor, Dr. med., R.p.p.: f. 25. .Juli 1845 i Vesterborg ved Nakskov: Søn af Dr. med. E Haderup (død 1870) og Hustru f. Nachtegall (død 1870); gift 1. Gang m. Valborg Mathilde H. (død 1880), Adoptivdatter af General Nachtegall (død 1847) og Hustru Petrea f. Resch (død 1881), 2. Gang m. Michaela Johanne H.. f. 2. April 1847 paa Nielstrup ved Sakskøbing, datter af Forpagter, Fideikommisbesidder G G Bartholin-Eichel (død 1902) og Hustru Holga f. Aagaard (død 1875).
  Student (Nykjøbing F.) 1863; med. Eks. 1871; uddannet som Tandlæge; studerede som Læge Sommeren 1877 ved Berlins Universitet under Professor Albrecht: Klinik i Kbhvn. for Mund- og Tand-sygdomme 1878: Medlem af Kommissionen for Tandlægeeksamen 1880: Læge ved Poliklinikens Afd. for Tand-sygdomme 1884: Medredaktør af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger 1884-86 og af Skand. Tidsskritt for Tandläkare 1887-88: Leder af teoretisk “Undervisning ved Tandlægeskolen 1883 -1906; Dr. med. 1888; Formand for Dansk Tandlægeforening 1881-86. 1890-91 og 1899-1900; Medlem af Bestyrelserne for Lægeforeningen for Kbhvn 1886 og Polikliniken 1884; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen 1889-1902: Formand for Den skandinaviske Tandlægeforening 1891-92: Leder af fonetisk Kursus ved Universitetet 1895-99, ved Statens Lærerhøjskole 1898: Medlem af flere udenlandske Tandlægeselskaber; Redaktør af Tandlægebladet.
 2. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 4. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Erni J. Haderup, 44, Gift, Læge paa Godset, Kjøbenhavn, M
  Theresia Nachtegall, 35, Gift, hans Kone [Erni J. Haderup], Kjøbenhavn, K
  Ludvig Haderup, 8, Ugift, deres Børn [Erni J. Haderup, Theresia Nachtegall], Vesterborg Sogn, Maribo Amt, M
  Victor Haderup, 5, Ugift, deres Børn [Erni J. Haderup, Theresia Nachtegall], Vesterborg Sogn, Maribo Amt, M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, ?? Frants Nachtegall Haderup, 34, Gift, Vesterborg, Tilflyttet 1878, Læge, husfader, M
  Mathilde Valborg Haderup, 37, Gift, København, , Husmoder, K
  Frants Nachtegall Haderup, 5, Ugift, Nakskov??, , Søn, M
  Ernst Haderup, 3, Ugift, Nakskov??, , Søn, M
  Otto Haderup, 1, Ugift, København, , Søn, M.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Victor Frants Nachtgale Haderup, 39, Gift, Læge, Vesterborg, Maribo Amt, Husfader, M, 32, Kjøbenhavn
  Michaela Johanne Haderup, 37, Gift, , Vaabensted, Maribo Amt, Husmoder, K, 32,
  Karen Meincke, 12, Ugift, , Maribo, Barn, K, 6,
  Henrik Casper Meincke, 10, Ugift, , Ryde, Maribo Amt, Barn, M, 5,
  Frantz Nachtegale Haderup, 10, Ugift, , Nakskov, Barn, M, 4,
  Helga Clara Meincke, 8, Ugift, , Ryde, Maribo Amt, Barn, K, 3,
  Ernst Haderup, 8, Ugift, , Nakskov, Barn, M, 2,
  Otto Haderup, 5, Ugift, , Kjøbenhavn, Barn, M, ,
  Therese Haderup, 1, Ugift, , Kjøbenhavn, Barn, K, ,.
 9. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 10. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Lily Nachtegall Haderup1

K
Senest redigeret=5 Maj 2020
     Lily Nachtegall Haderup er datter af Ernst August Nachtegall Haderup og Gerda Fanny Clara Busck.
Far-Nat*Ernst August Nachtegall Haderup f. 16 Jan 1903, d. 21 Okt 1969
Mor-Nat*Gerda Fanny Clara Busck f. 4 Maj 1904, d. 29 Dec 1998

Børn af Lily Nachtegall Haderup og Hugo Kielgast

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Gerda Fanny Clara Busck1

K, f. 4 maj 1904, d. 29 december 1998
Senest redigeret=1 Apr 2018
     Gerda Fanny Clara Busck blev født 4 maj 1904 i København. Hun var datter af Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck og Johanne Kirstine Camilla Gliemann. Gerda blev gift 11 april 1926 i Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København, med Ernst August Nachtegall Haderup, søn af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg. Gerda Fanny Clara Busck døde 29 december 1998 i en alder af 94 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Frederiksborggade 22, København
Folketælling1911Åboulevard 40, København2
Folketælling1925Rathsacksvej 21, København
Folketælling1930Elizabeth, Union, New Jersey, USA3
Far-Nat*Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck f. 29 Nov 1871, d. 22 Feb 1953
Mor-Nat*Johanne Kirstine Camilla Gliemann f. 28 Nov 1875, d. 29 Apr 1918

Barn af Gerda Fanny Clara Busck og Ernst August Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S246] Folketælling.

Johanne Kirstine Camilla Gliemann1

K, f. 28 november 1875, d. 29 april 1918
Senest redigeret=30 Nov 2016
     Johanne Kirstine Camilla Gliemann blev født 28 november 1875 i Egtved, Jerlev, Vejle. Johanne blev gift 17 juli 1902 i Viborg Domkirke, Skt. Mogens Gade 4, Viborg, med Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck. Johanne Kirstine Camilla Gliemann døde 29 april 1918 i en alder af 42 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880apoteket, Egtved, Jerlev, Vejle2
Folketælling1906Frederiksborggade 22, København
Folketælling1911Åboulevard 40, København3

Barn af Johanne Kirstine Camilla Gliemann og Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vilhelm Theobald Gliemann, 47, Gift, Holbæk, Husfader Apotheker, M
  Clara Mathilde Gliemann F. Olsen, 35, Gift, Kallundborg, Hustru, K
  Johan Georg August Gliemann, 6, Ugift, Egtved Sogn, barn, M
  Hermann Theobald Gliemann, 4, Ugift, Egtved Sogn, barn, M
  Johanne Kirstine Camilla Gliemann, 4, Ugift, Egtved Sogn, barn, K
  Knud Gliemann, 2, Ugift, Egtved Sogn, barn, M.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck1,2,3,4

M, f. 29 november 1871, d. 22 februar 1953
Senest redigeret=22 Nov 2016
     Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck blev født 29 november 1871 i Roskilde. Han blev døbt 16 juli 1872 i Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde.5 Arnold blev uddannet som lærlingeuddannelse hos V. Schønnemann i 1892 på Nyborg. Han var 5 november 1896 forlagsboghandler, medopretter af Busck & Wisbech. Arnold blev gift 17 juli 1902 i Viborg Domkirke, Skt. Mogens Gade 4, Viborg, med Johanne Kirstine Camilla Gliemann. Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck var i 1903 eneindehaver af forlagsboghandel. Han døde 22 februar 1953 i Frederiksberg, København, i en alder af 81 år.

Barn af Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck og Johanne Kirstine Camilla Gliemann

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S504] Svend Bay Schmith, Hvem er hvem.
 4. [S470] Andreas Dolleris, Danmarks Boghandlere, Busck, Arnold Andreas Bull Ahrensen, Boghandler i Kjøbenhavn, født 29. Novbr. 1871 i Roskilde, Søn af Cand. jur. Theodor Busck, Kancelliraad, Forstander for Duebrødre Kloster, R. af D. (f Septbr. 1903), og Fanny Elisabeth Ahrensen. — Bedstefaderen paa fædrene Side var Ejer af »Bensonseje« og Broder til den bekjendte Præst, Grundtvigs Ven, Gunni Busck. Bedstefaderen paa mødrene Side var Professor, Dr. med. Ahrensen, Stifteren af »Ugeskrift for Læger.« — Tog Præliminærexamen 1888. Lærling hos V.Schønemann i Nyborg fra Novbr. 1888 til April 1893. Medhjælper i Det Reitzelske Forlag fra Oktbr, 1893 til April 1896. Etableret, i Forening med J. L. Wisbech, 1. Novbr. 1896 i Kjøbenhavn. Firma: Busck & Wisbech. Firmaet rabatberettiget samtidig (paa Wisbechs Navn). Forretningsart: Sortimentsboghandel. Overtog ved Etableringen J. L. Wisbechs Foriag, grundlagt i Kolding 1846. 7. Februar 1903 udtraadte Wisbech, og Busck blev derefter Eneejer. Rabatberettiget i Marts 1903. Firma og Forretningsart uforandret. — Han har i kortere Tid været Volontør hos Gerold & Co. i Wien og hos Cnobloch i Leipzig; har desuden rejst et halvt Aar og studeret Boghandlerforhold i Tyskland.

  * 17. Juli 1902 i Viborg Domkirke: Johanne Kirstine Camilla Gliemann, født 28. Novbr. 1875 i Egtved ved Kolding, Datter af Apotheker i Viborg Theobald Vilhelm Gliemann og Clara Mathilde Olsen.
 5. [S3] , Kirkebog.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Theodor Busck, 50, Gift, , Fjellerup sogn, Randers Amt, hospitalsforpagter, husfader, M
  Fanny Elisabeth Busck født Ahrman, 38, Gift, , Kjøbenhavn, hans kone, K
  August Busck, 13, Ugift, , Roskilde, deres søn, M
  Birgitte Marie Nelly Busck, 12, Ugift, , " [Roskilde], deres datter, K
  Fanny Theodora Busck, 10, Ugift, , " [Roskilde], " [deres datter], K
  Arnold Andreas Bull Ahrmann Busck, 8, Ugift, , " [Roskilde], deres søn, M
  Theodor Busck, 5, Ugift, , " [Roskilde], " [deres søn], M
  Ellen Busck, 2, Ugift, , " [Roskilde], deres datter, K.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Lene Haderup Hansen1

K
Senest redigeret=5 Feb 2011
     Lene Haderup Hansen er datter af Børge Emil Hansen og Else Nachtegall Haderup.
Far-Nat*Børge Emil Hansen
Mor-Nat*Else Nachtegall Haderup f. 29 Mar 1911, d. 5 Feb 1986

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Claus Haderup Hansen1

M
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Claus Haderup Hansen er søn af Børge Emil Hansen og Else Nachtegall Haderup.
Far-Nat*Børge Emil Hansen
Mor-Nat*Else Nachtegall Haderup f. 29 Mar 1911, d. 5 Feb 1986

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Børge Emil Hansen1,2,3

M
Senest redigeret=31 Jul 2015
     Børge Emil Hansen var søn af Johannes Kristian Andreas Hansen og Ane Petrea Andersen.
Far-Nat*Johannes Kristian Andreas Hansen
Mor-Nat*Ane Petrea Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HANSEN Børge E direktør; f. 25/2 1911 i Kbhvn.; søn af mekaniker Chr. Hansen; gift (13/10 1941) m. Else H., f. 29/3 1911 i Kbhvn., datter af tandlæge Ernst Haderup (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954); gift 17/10 1964 m. Sophie-Annette H., f. 15/10 1926 i Århus, datter af kammerjunker Frederik Castenskiold (død 1959).

  Udgået fra Hellerup skole; handelsskoleeks.; ansat som handelslærling i J C Hempel's Skibsfarve-Fabrik 1926, uddannet i firmaets filialer i udlandet, adm. direktør for firmaet ved dets omdannelse til aktieselskab i 1943; tili, direktør i Hempel's Marine Paints, International Shipping Service og J C Hempel's Handelshus og Fabriker A/S. Honorær konsul for Kuwait.

  Medl. af bestyrelsen for J C Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, J C Hempel's Legatfond, 1. C. H. Industrial and Commercial Holding A/S, Aage Hempel Autogummi A/S, Aage Hempel International A/S, Scancolor A/S, Gummivarefabriken Jylland A/S, Horsens og Synopal A/S, Thisted samt Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (næstformand 1956-72, formand fra 1972). Adresse: Frederiksminde, Bregnerød, 3520 Farum.
 2. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S504] Svend Bay Schmith, Hvem er hvem.

John Blount Stephens1

M, f. 30 november 1906
Senest redigeret=12 Nov 2007
     John Blount Stephens blev født 30 november 1906 i Swindon, Wiltshire, England. Han var søn af Edwin Stephens og Lily Mary (?) John blev gift 29 marts 1934 i Christ Church, Puddle Dock, London, London, England, med Else Nachtegall Haderup, datter af Ernst Haderup og Augusta Rudolfine Schalburg.

Folketællinger og boliger

Folketælling191176 Goddard Avenue, Swindon, Wiltshire, England2
Far-Nat*Edwin Stephens f. c 1873
Mor-Nat*Lily Mary (?) f. c 1873

Familie: John Blount Stephens og Else Nachtegall Haderup

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.
 2. [S246] Folketælling. Edwin Stephens      38
  Lily Mary Stephens      38
  John Blount Stephens 4.

Ane Petrea Andersen1

K
Senest redigeret=9 Okt 2007
     Ane blev gift med Johannes Kristian Andreas Hansen.

Barn af Ane Petrea Andersen og Johannes Kristian Andreas Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen.

Oline Kjærbye

K, f. 23 august 1842, d. 14 januar 1917
Senest redigeret=5 Apr 2014
     Oline Kjærbye blev født 23 august 1842 i Horsens. Hun var datter af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter. Oline Kjærbye blev døbt 23 oktober 1842 i Vor Frelsers Kirke, Kippervig 2-4, Horsens.1 Hun blev konfirmeret i 1856 i Horsens.1 Oline blev gift 28 februar 1868 i Horsens med Joachim Ditlev Rix.1 Oline Kjærbye døde 14 januar 1917 i Kommunehospitalet, Århus, i en alder af 74 år. Hun blev bisat fra Skt. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirkeplads 1, Århus, på Århus Nordre Kirkegård 18 januar 1917.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Nørregade, Horsens2
Folketælling1845Nørregade 247, Horsens3
Folketælling1850Nørregade 247, Horsens4
Folketælling1880Odder, Hads, Århus5
Folketælling1890Odder, Hads, Århus6
Folketælling1901Jægergårdsgade 32, Århus7
Folketælling1906Jægergårdsgade 32, Århus8
Folketælling1916Assensgade 28, Århus9
Far-Nat*Ole Jørgensen Kjærbye f. 13 Maj 1795
Mor-Nat*Maren Thomasdatter f. 18 Apr 1800

Barn af Oline Kjærbye og Joachim Ditlev Rix

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kierbye, 50 , Gift, , Wærtshuusholder, Asperup Odense
  Maren Thomasdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Hylke Skanderborg amt
  Maren Kierbye, 15 , Ugift, , Deres datter, Horsens
  Kield Kieldsen Kierbye, 11 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Thomas Peter Kierbye, 9 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Hans Christian Kierbye, 6 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Oline Kierbye, 3 , Ugift, , Deres datter, Horsens.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kierbye, 50 , Gift, , Wærtshuusholder, Asperup Odense
  Maren Thomasdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Hylke Skanderborg amt
  Maren Kierbye, 15 , Ugift, , Deres datter, Horsens
  Kield Kieldsen Kierbye, 11 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Thomas Peter Kierbye, 9 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Hans Christian Kierbye, 6 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Oline Kierbye, 3 , Ugift, , Deres datter, Horsens.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjerbye, 55, Gift, Wærtshusholder, Husfader, Østrup Sogn, Odense Amt
  Maren Thomasdatter, 50, Gift, hans Kone, Hylke Sogn, Skanderb. Amt
  Thomas Peder Kjerbye, 14, Ugift, Deres Børn, Horsens
  Maren Do [ Kjerbye], 20, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Oline Do [ Kjerbye], 8, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Hans Christjan Do [ Kjerbye], 10, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joachim Ditlev Rix, 38 , Gift, Husfader, Møllebygger, , Fruering, Skanderborg
  Oline Rix født Kjærbye, 37 , Gift, Husmoder, , Horsens
  Emil Rix, 11 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Hans Peter Kjeldsen Rix, 9 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Valdemar Rix, 8 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Oluf Rix, 6 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Holger Joachim Rix, 5 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Marie Sørine Rix, 3 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Udøbt Pige, under 1 Aar , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joachim Ditler Rixs, 48 , Gift, husfader, møllebygger, Fruering Sogn, Skanderborg Amt
  Oline Rixs, 47 , Gift, husmoder, , Horsens
  Holger Joachim Rixs, 15 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Marie Laurine Rixs, 13 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Hansine Oline Sofie Rixs, 9 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Johanne Kristine Augusta Rixs, 8 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Frederik Chr. Rixs, 5 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Joachim Ditlev Rix, M,9 juni 1841, G, Fruering Gl. Skandrborg Amt, 1898, Husfader, Forhenværende Møllebygger
  Oline Rix F. Kjærbj., K, 22 August 1842, G. Horsens, 1898, Husmoder,
  Maria Sørine Rix, K, 25 Oktober 1876, U, Odder, 1898
  Johanne Augusta Kirstine Rix, K, 3. Januar 1882, U, Odder, 1898

  Fra http://www.tfrederiksen.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Joachim Ditlev Rix, M,9/6 1841, G, Husfader, Forhenværende Møllebygger Oline Rix F. Kjærbj., K, 22/8 1842, G, Husmoder

  Fra http://www.tfrederiksen.dk
 9. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Joachim Ditlev Rix

M, f. 9 juni 1841, d. 23 maj 1920
Senest redigeret=5 Apr 2014
     Joachim Ditlev Rix var møllebygger i Odder, Hads, Århus. Han blev født 9 juni 1841 i Fruering, Hjelmslev, Skanderborg. Han blev døbt 11 juli 1841 i Fruering, Hjelmslev, Skanderborg.1 Joachim blev gift 28 februar 1868 i Vor Frelsers Kirke, Kippervig 2-4, Horsens, med Oline Kjærbye, datter af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter.1 Joachim Ditlev Rix døde 23 maj 1920 i Kommunehospitalet, Århus, i en alder af 78 år. Han blev bisat fra Skt. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirkeplads 1, Århus, på Århus Nordre Kirkegård 27 maj 1920.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Fruering, Hjelmslev, Skanderborg3
Folketælling1850Fruering Mark, Fruering, Hjelmslev, Skanderborg4
Folketælling1855Fruering, Hjelmslev, Skanderborg
Folketælling1880Odder, Hads, Århus5
Folketælling1890Odder, Hads, Århus6
Folketælling1901Jægergårdsgade 32, Århus7
Folketælling1906Jægergårdsgade 32, Århus8
Folketælling1916Assensgade 28, Århus9

Barn af Joachim Ditlev Rix og Oline Kjærbye

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Bopæl: Assensgade 28, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jochim Rix, 41, Enke[mand], Boelsmand, ??., Bordesholm
  Frederik Karl Rix, 6, Ugift, Hans søn, Wibye, Aarh A.
  Jochim Ditlev Rix, 4, Ugift, Hans søn, Her i sognet.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joachim Rex, 47, Gift, , Gårdmand, , Fødesogn:
  Ida Dorthea Gundersdatter, 31, Gift, , Hans kone, , Fødesogn: Fruering
  Frederich Carl Rex, 11, Ugift, , Deres barn, , Fødesogn: Viby
  Joachim Dithlev Rex, 9, Ugift, , Deres barn, , Fødesogn: Fruering
  Severine Theodor Rex, 6, Ugift, , Deres barn, , Fødesogn: Fruering
  Hans Jørgen Rex, 5, Ugift, , Deres barn, , Fødesogn: Fruering
  Knud Nielsen, 70, Enke(mand), , Aftægtsmand, , Fødesogn: Fruering.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joachim Ditlev Rix, 38 , Gift, Husfader, Møllebygger, , Fruering, Skanderborg
  Oline Rix født Kjærbye, 37 , Gift, Husmoder, , Horsens
  Emil Rix, 11 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Hans Peter Kjeldsen Rix, 9 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Valdemar Rix, 8 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Oluf Rix, 6 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Holger Joachim Rix, 5 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Marie Sørine Rix, 3 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder]
  Udøbt Pige, under 1 Aar , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Odder].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Joachim Ditler Rixs, 48 , Gift, husfader, møllebygger, Fruering Sogn, Skanderborg Amt
  Oline Rixs, 47 , Gift, husmoder, , Horsens
  Holger Joachim Rixs, 15 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Marie Laurine Rixs, 13 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Hansine Oline Sofie Rixs, 9 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Johanne Kristine Augusta Rixs, 8 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt
  Frederik Chr. Rixs, 5 , Ugift, barn, , Odder Sogn, Aarhus Amt.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Joachim Ditlev Rix, M,9 juni 1841, G, Fruering Gl. Skandrborg Amt, 1898, Husfader, Forhenværende Møllebygger
  Oline Rix F. Kjærbj., K, 22 August 1842, G. Horsens, 1898, Husmoder,
  Maria Sørine Rix, K, 25 Oktober 1876, U, Odder, 1898
  Johanne Augusta Kirstine Rix, K, 3. Januar 1882, U, Odder, 1898

  Fra http://www.tfrederiksen.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Joachim Ditlev Rix, M,9/6 1841, G, Husfader, Forhenværende Møllebygger Oline Rix F. Kjærbj., K, 22/8 1842, G, Husmoder

  Fra http://www.tfrederiksen.dk
 9. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Ole Jørgensen Kjærbye

M, f. 13 maj 1795
Senest redigeret=29 Jul 2009
     Ole Jørgensen Kjærbye blev født i Kjærby, Asperup, Vends, Odense. Han blev døbt 13 maj 1795 i Asperup, Vends, Odense.1 Ole blev gift før 1821 med Maren Thomasdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Asperup, Vends, Odense2
Folketælling1834Nørregade 247, Horsens3
Folketælling1840Nørregade 247, Horsens4
Folketælling1845Nørregade 247, Horsens5
Folketælling1850Nørregade 247, Horsens6

Børn af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Olsen, 41, M, gift, huusbond, Bonde og gaardbeboer
  Gertrud Rasmusdatter, 31, K, gift, hans kone,
  Ole Jørgensen, 6, M, ugift, deres børn,
  Rasmus Jørgensen, 4, M, ugift, deres børn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjørbye, 39 , Gift, , Høker,
  Maren Tomasdatter, 34 , Gift, , hans Kone,
  Jens Jøng: ?? Olesen, 13 , Ugift, , Huusfaderens Børn,
  Jørgen Olesen, 5 , Ugift, , Huusfaderens Børn,
  Maren Olesen, 3 , Ugift, , Huusfaderens Børn,
  Petrea Kierstine Olesen, 1 , Ugift, , Huusfaderens Børn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjærbye, 45, Gift, Værtshuusholder
  Maren Thomsen, 40, Gift, hans Kone,
  Jørgen Kjærbye, 11, Ugift, deres Børn,
  Maren Kjærbye, 10, Ugift, deres Børn,
  Kjeld Kjeldsen Kjærbye, 6, Ugift, deres Børn,
  Thomas Kjærbye, 4, Ugift, deres Børn,
  Hans Christian Kjærbye, 1, Ugift, deres Børn,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kierbye, 50 , Gift, , Wærtshuusholder, Asperup Odense
  Maren Thomasdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Hylke Skanderborg amt
  Maren Kierbye, 15 , Ugift, , Deres datter, Horsens
  Kield Kieldsen Kierbye, 11 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Thomas Peter Kierbye, 9 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Hans Christian Kierbye, 6 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Oline Kierbye, 3 , Ugift, , Deres datter, Horsens.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjerbye, 55, Gift, Wærtshusholder, Husfader, Østrup Sogn, Odense Amt
  Maren Thomasdatter, 50, Gift, hans Kone, Hylke Sogn, Skanderb. Amt
  Thomas Peder Kjerbye, 14, Ugift, Deres Børn, Horsens
  Maren Do [ Kjerbye], 20, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Oline Do [ Kjerbye], 8, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Hans Christjan Do [ Kjerbye], 10, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens].

Maren Thomasdatter

K, f. 18 april 1800
Senest redigeret=29 Jul 2009
     Maren Thomasdatter blev født 18 april 1800 i Hylke, Voer, Skanderborg. Hun blev døbt 11 maj 1800 i Hylke, Voer, Skanderborg.1 Maren blev gift før 1821 med Ole Jørgensen Kjærbye.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Hylke, Voer, Skanderborg2
Folketælling1834Nørregade 247, Horsens3
Folketælling1840Nørregade 247, Horsens4
Folketælling1845Nørregade 247, Horsens5
Folketælling1850Nørregade 247, Horsens6

Børn af Maren Thomasdatter og Ole Jørgensen Kjærbye

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Pedersen, 47, M, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
  Maren Jensdatter, 37, K, Gift, Hans Kone,
  Jens Thomasen, 16, M, Ugift, Deres Børn af 2 Ægteskab,
  Rasmus Thomasen, 10, M, Ugift, Deres Børn af 2 Ægteskab,
  Hans Thomasen, 7, M, Ugift, Deres Børn af 2 Ægteskab,
  Søren Thomasen, 4, M, Ugift, Deres Børn af 2 Ægteskab,
  Magrete Thomasdatter, 13, K, Ugift, Deres Børn af 2 Ægteskab,
  Maren Thomasdatter, 1, K, Ugift, Deres Børn af 2 Ægteskab,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjørbye, 39 , Gift, , Høker,
  Maren Tomasdatter, 34 , Gift, , hans Kone,
  Jens Jøng: ?? Olesen, 13 , Ugift, , Huusfaderens Børn,
  Jørgen Olesen, 5 , Ugift, , Huusfaderens Børn,
  Maren Olesen, 3 , Ugift, , Huusfaderens Børn,
  Petrea Kierstine Olesen, 1 , Ugift, , Huusfaderens Børn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjærbye, 45, Gift, Værtshuusholder
  Maren Thomsen, 40, Gift, hans Kone,
  Jørgen Kjærbye, 11, Ugift, deres Børn,
  Maren Kjærbye, 10, Ugift, deres Børn,
  Kjeld Kjeldsen Kjærbye, 6, Ugift, deres Børn,
  Thomas Kjærbye, 4, Ugift, deres Børn,
  Hans Christian Kjærbye, 1, Ugift, deres Børn,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kierbye, 50 , Gift, , Wærtshuusholder, Asperup Odense
  Maren Thomasdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Hylke Skanderborg amt
  Maren Kierbye, 15 , Ugift, , Deres datter, Horsens
  Kield Kieldsen Kierbye, 11 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Thomas Peter Kierbye, 9 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Hans Christian Kierbye, 6 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Oline Kierbye, 3 , Ugift, , Deres datter, Horsens.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjerbye, 55, Gift, Wærtshusholder, Husfader, Østrup Sogn, Odense Amt
  Maren Thomasdatter, 50, Gift, hans Kone, Hylke Sogn, Skanderb. Amt
  Thomas Peder Kjerbye, 14, Ugift, Deres Børn, Horsens
  Maren Do [ Kjerbye], 20, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Oline Do [ Kjerbye], 8, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Hans Christjan Do [ Kjerbye], 10, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens].

Maren Nielsdatter

K, f. 17 april 1809
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Maren Nielsdatter blev født 17 april 1809 i Kværndrup, Sunds, Svendborg. Hun blev døbt 23 april 1809 i Kværndrup, Sunds, Svendborg. Maren blev gift 26 juni 1836 i Krarup, Sallinge, Svendborg, med David Hansen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850fattighuset, Krarup, Sallinge, Svendborg
Folketælling1860fattighuset, Krarup, Sallinge, Svendborg

Barn af Maren Nielsdatter og David Hansen

David Hansen

M, f. 24 februar 1804
Senest redigeret=4 Maj 2007
     David Hansen var væver i Krarup, Sallinge, Svendborg. Han blev født 24 februar 1804 i Krarup, Sallinge, Svendborg. Han blev døbt 4 marts 1804 i Krarup, Sallinge, Svendborg.1 David blev gift 26 juni 1836 i Krarup, Sallinge, Svendborg, med Maren Nielsdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Krarup, Sallinge, Svendborg2
Folketælling1840Krarup, Sallinge, Svendborg3
Folketælling1845Krarup, Sallinge, Svendborg4
Folketælling1850fattighuset, Krarup, Sallinge, Svendborg5
Folketælling1860fattighuset, Krarup, Sallinge, Svendborg6

Barn af David Hansen og Maren Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Rasmussen, 64, Gift, væver
  Karen Hansdatter, 39, Gift, hans kone

  David Hansen, 30, Ugift, hans svend.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Hansen, 36, Gift, Væver
  Maren Nielsdatter, 37, Gift, hans Kone
  Mette Cathrine Davidsen, 4, Ugift, Deres Børn
  Hans Davidsen, 2, Ugift, Deres Børn
  En Søn Som Ikke Er Døbt, 1, Ugift, Deres Børn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Hansen, 45, Gift, Indsidder og væver, do [Krarup]
  Marie Nielsdatter, 36, Gift, Hans kone, Qverndrup, Svendborg Amt
  Cathrine Davidsen, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet [Krarup]
  Hans Davidsen, 7, Ugift, Deres børn, do [Krarup]
  Niels Davidsen, 5, Ugift, Deres børn, do [Krarup]
  Anders Davidsen, 3, Ugift, Deres børn, do [Krarup]
  Knud Davidsen, 1, Ugift, Deres børn, do [Krarup].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Hansen, 46, Gift, Dagleier, Huusfader, Her i Sognet [Krarup Sogn]
  Maren Nielsdatter, 41, Gift, hans Kone, Qverndrup S., Svendb. A.
  Cathrine Davidsen, 14, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Krarup Sogn]
  Niels Davidsen, 11, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Krarup Sogn]
  Knud Davidsen, 6, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Krarup Sogn]
  Rasmus Davidsen, 4, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Krarup Sogn]
  Peder Davidsen, 2, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Krarup Sogn].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Hansen, 56, Gift, , do [Krarup]
  Maren Nielsdatter, 51, Gift, , Qverndrup sogn, Svendborg Amt
  Peder Davidsen, 12, Ugift, , her i sognet [Krarup]
  Johanne Kirstine Davidsen, 7, Ugift, , do [Krarup].

Clara Andrea Treschow

K, f. 22 marts 1874, d. 13 august 1959
Senest redigeret=11 Dec 2016
     Clara Andrea Treschow var oversætter, bl.a. af Lev Tolstojs Anna Karénin i 1910. Hun blev født 22 marts 1874 i København. Hun var datter af Frantz Christopher Bülow Treschow og Severine Cathrine Mortensen. Clara Andrea Treschow blev døbt 17 maj 1874 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.1 Clara blev gift 8 november 1892 med Christian Mikael Gulmann, søn af Christian Erhard Gulmann og Jacobine Petrine Nielsine Sidenius. Clara Andrea Treschow og Christian blev skilt før 1901. Clara Andrea Treschow døde 13 august 1959 i Oringe Hospital, Vordingborg, i en alder af 85 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Peder Hvitfeldts Stræde 3, København2
Bolig1 november 1890Nørre Voldgade 6, København3
Bolig1892Nørre Søgade 24, København3
Far-Nat*Frantz Christopher Bülow Treschow f. 29 Jul 1836, d. 23 Nov 1889
Mor-Nat*Severine Cathrine Mortensen f. 4 Okt 1844, d. 1899

Barn af Clara Andrea Treschow og Christian Mikael Gulmann

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frantz Christopher Bülow Treschow, 48 , Gift, Husfader, Livsforsikrings og Forsørgelses Anstaltens Bogholder, Kassekontrolør ved den almindelige Enkekasse, Kjøbenhavn
  Severine Cathrine Treschow Fødtmortensen, 40 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Franzisca Hansine Treschow, 18 , Ugift, Datter, , Kjøbenhavn
  Cathrine Marie Treschow, 16 , Ugift, Datter, , Kjøbenhavn
  Hans Bülow Treschow, 13 , Ugift, Søn, , Kjøbenhavn
  Clara Andrea Treschow, 10 , Ugift, Datter, , Kjøbenhavn.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Arne Fabricius Nyhuus

M
Senest redigeret=1 Apr 2018
     Arne Fabricius Nyhuus var søn af Theodor Alexander Nyhuus og Minna Louise Ida Dagmar Fabricius.
Far-Nat*Theodor Alexander Nyhuus f. 27 Feb 1889
Mor-Nat*Minna Louise Ida Dagmar Fabricius f. 18 Maj 1902

Barn af Arne Fabricius Nyhuus og Mary (?)

Thomas Peter Kjærbye

M, f. 24 februar 1836
Senest redigeret=15 Feb 2017
     Thomas Peter Kjærbye var købmand i Horsens. Han blev født 24 februar 1836 i Horsens. Han var søn af Ole Jørgensen Kjærbye og Maren Thomasdatter. Thomas Peter Kjærbye blev døbt 9 marts 1836 i Vor Frelsers Kirke, Kippervig 2-4, Horsens.1 Han blev konfirmeret i 1850 i Horsens. Thomas blev gift 24 maj 1865 i Kavslunde, Vends, Odense, med Hansine Rasmussen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Nørregade 247, Horsens2
Folketælling1845Nørregade 247, Horsens3
Folketælling1850Nørregade 247, Horsens4
Folketælling1880Nørrebro 3, Horsens5
Bolig1910Hellerup, København
Far-Nat*Ole Jørgensen Kjærbye f. 13 Maj 1795
Mor-Nat*Maren Thomasdatter f. 18 Apr 1800

Barn af Thomas Peter Kjærbye og Hansine Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjærbye, 45, Gift, Værtshuusholder
  Maren Thomsen, 40, Gift, hans Kone,
  Jørgen Kjærbye, 11, Ugift, deres Børn,
  Maren Kjærbye, 10, Ugift, deres Børn,
  Kjeld Kjeldsen Kjærbye, 6, Ugift, deres Børn,
  Thomas Kjærbye, 4, Ugift, deres Børn,
  Hans Christian Kjærbye, 1, Ugift, deres Børn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kierbye, 50 , Gift, , Wærtshuusholder, Asperup Odense
  Maren Thomasdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Hylke Skanderborg amt
  Maren Kierbye, 15 , Ugift, , Deres datter, Horsens
  Kield Kieldsen Kierbye, 11 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Thomas Peter Kierbye, 9 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Hans Christian Kierbye, 6 , Ugift, , Deres søn, Horsens
  Oline Kierbye, 3 , Ugift, , Deres datter, Horsens.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Kjerbye, 55, Gift, Wærtshusholder, Husfader, Østrup Sogn, Odense Amt
  Maren Thomasdatter, 50, Gift, hans Kone, Hylke Sogn, Skanderb. Amt
  Thomas Peder Kjerbye, 14, Ugift, Deres Børn, Horsens
  Maren Do [ Kjerbye], 20, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Oline Do [ Kjerbye], 8, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens]
  Hans Christjan Do [ Kjerbye], 10, Ugift, Deres Børn, Do [ Horsens].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Peter Kjælp, 44, Gift, Horsens, Kjøbmand, M
  Hansine født Rasmussen, 36, Gift, Sk??lling, Hustru, K
  Oluf Rasmus Kjælp, 6, , Horsens, Børn, M
  Hans Kjælp, 4, , Horsens, Børn, M
  Petra Camilla Kjælp, 3, , Horsens, Børn, K
  Karen Kjælp, 2, , Horsens, Børn, K
  Udøbt Pigebarn, Under 1 Aar, , Horsens, Børn, K
  Ole Jens Jørgen Kjælp, 16, , Horsens, Lærling, M.

Sara Ester Christensen

K, f. 2 maj 1893
Senest redigeret=27 Jan 2008
     Sara Ester Christensen blev født 2 maj 1893. Hun var datter af Carl Christensen og Johanne Nielsen.
Far-Nat*Carl Christensen f. 1 Feb 1845, d. 18 Sep 1930
Mor-Nat*Johanne Nielsen f. 27 Mar 1857, d. 6 Okt 1924

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Madison Holstein

M, f. cirka 1830
Senest redigeret=5 Okt 2010
     Madison Holstein blev født cirka 1830. Han var søn af Henri Louis Villaume Ducoudray Holstein og Maria del Carmen Gravete.

Folketællinger og boliger

Folketælling1860Albany, Albany, New York, USA1
Far-Nat*Henri Louis Villaume Ducoudray Holstein f. 23 Sep 1772, d. 23 Apr 1839
Mor-Nat*Maria del Carmen Gravete f. 1800, d. 1 Maj 1855

Kildehenvisninger

 1. [S340] Maria Qvistgaard, "Maria Qvistgaard," e-mail til Michael Erichsen, 18. november 2008, Household     Role     Sex     Age     Birthplace
  Anna Holsteine          F     32     New York
  Virginici Holsteine          F     16     New York
  Ernest Holstein          M     6     New York
  Madison Holstein          M     30     New York
  Martha Uline          F     20     New York
  Almira Orton          F     25     New York

  Citing this Record
  "United States Census, 1860", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MCW7-Y6X : 13 December 2017), Almira Orton in entry for Anna Holsteine, 1860.

Martinus Clausen1

M, f. 28 april 1843, d. 14 januar 1911
Senest redigeret=30 Nov 2016
     Martinus Clausen blev født 28 april 1843 i Boeslunde, Slagelse, Sorø. Han var søn af Emil Theodor Clausen og Elisabeth Davidsdatter Monrad. Martinus Clausen blev døbt 26 juni 1843 i Boeslunde Kirke, Kirkestræde 9, Boeslunde, Slagelse, Sorø. Han tog eksamen som student i 1862 i Borgerdydsskolerne, København. Han tog eksamen som cand. jur. 19 juni 1870. Han var 1 december 1873 assistent i Universitetskvæsturen. Martinus blev gift 4 juni 1874 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Anna Marie Kall, datter af Thomas Hermann Kall og Johanne Cathrine Amalia Rønne. Martinus Clausen var 3 maj 1884 fuldmægtig ved Konsistorium. Han var 22 april 1891 tillige inspektør ved Universitetet. Han døde 14 januar 1911 i Frederiksberg, København, i en alder af 67 år.2 Han blev bisat fra Skt. Markus Kirke, Skt. Markus Alle 8, Frederiksberg, København.
Far-Nat*Emil Theodor Clausen f. 12 Feb 1802, d. 31 Aug 1851
Mor-Nat*Elisabeth Davidsdatter Monrad f. 16 Mar 1813, d. 6 Jan 1892

Barn af Martinus Clausen og Anna Marie Kall

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Clausen, Martinus, f. 28. Apr. 1843 i Boeslunde, d. 14. Jan. 1911 paa Frbg. (Marc), S. af Sognepræst, lic. theol. Emil Theodor C. og 2. Hustru Elisabeth Davidsdatter Monrad, g. 4. Juni 1874 i Kbh. (Garn.) Anna Marie Kall, f. 16. Sep. 1854 sst. (Fødselsstift.), d. 4. Okt. 1929 i Ordrup, D. af Ass. i Postvæsenet, senere Postmester Herman Thomas K. og Johanne Cathrine Amalie Rønne.
  1862 Student, Borgerdydsk. paa Chr.havn, 19. Juni 1870 cand. jur. (h. h.), 1. Dec. 1873 Ass. i Universitetskvæsturen, 1. Nov. 1876 kst. Fuldm. og Arkivar sst., 1. Apr. 1878 fast ansat, 3. Maj 1884 Fuldm. ved Konsistorium, 22. Apr. 1891 till. Inspektør ved Universitetet, 22. Okt. 1907 R. af Dbg.
 2. [S267] Dødsfald, Dødsfald 1881-1923.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emil Theodor Clausen, 43, Gift, , lic,theol,sognepræst, Kjøbenhavn
  Elisabeth Davidsdatter Født,Monrad, 32, Gift, , hans kone, Do
  Clara Sophie Clausen, 6, Ugift, , deres børn, Gimlinge sogn,sorøamt
  Anna Beate Clausen, 4, Ugift, , do, Boeslund
  Martinus Clausen, 2, Ugift, , do, Do 1845.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emil Theodor Clausen, 48, Gift, Licent Theol.Sognepræst,Huusfader, M, Kjøbenhavn, , Boeslunde
  Elisabeth Davidsdatter Clausen, 37, Gift, Hans kone, K, Kjøbenhavn, , Boeslunde
  Ane Sophie Clausen, 11, Ugift, deres børn, K, Gimlinge,Sjælland, , Boeslunde
  Anna Beate Clausen, 9, Ugift, deres børn, K, Her i sognet, , Boeslunde
  Martinus Clausen, 7, Ugift, deres børn, M, Her i sognet, , Boeslunde.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martinus Clausen, 36 , Gift, Husfader cand Jour ??, , SorøAmt
  Anna Marie Clausen født Kall, 25 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Emilie Agnethe Clausen, 4 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martinus Clausen, 42 , Gift, Husfader, Fuldmægtig i Universitets K??, Boeslunde, Præstø Amt
  Anna Marie Clausen, 30 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Agnete Clausen, 9 , Ugift, Datter, , Kjøbenhavn.

Anna Marie Kall

K, f. 16 september 1854, d. 4 oktober 1929
Senest redigeret=9 Feb 2011
     Anna Marie Kall blev født 16 september 1854 i Den Kgl. Fødselsstiftelse, Amaliegade 25, København. Hun var datter af Thomas Hermann Kall og Johanne Cathrine Amalia Rønne. Anna blev gift 4 juni 1874 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Martinus Clausen, søn af Emil Theodor Clausen og Elisabeth Davidsdatter Monrad. Anna Marie Kall døde 4 oktober 1929 i Skovshoved, Gentofte, Sokkelund, København, i en alder af 75 år. Hun blev bisat fra Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé 15, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Frederiksborggade, København1
Folketælling1885Vodroffsvej, Frederiksberg, København2
Far-Nat*Thomas Hermann Kall f. 5 Dec 1828, d. 4 Apr 1900
Mor-Nat*Johanne Cathrine Amalia Rønne f. 27 Jul 1830, d. 6 Apr 1901

Barn af Anna Marie Kall og Martinus Clausen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martinus Clausen, 36 , Gift, Husfader cand Jour ??, , SorøAmt
  Anna Marie Clausen født Kall, 25 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Emilie Agnethe Clausen, 4 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martinus Clausen, 42 , Gift, Husfader, Fuldmægtig i Universitets K??, Boeslunde, Præstø Amt
  Anna Marie Clausen, 30 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Agnete Clausen, 9 , Ugift, Datter, , Kjøbenhavn.

Emilie Agnete Clausen

K, f. 9 april 1875
Senest redigeret=14 Nov 2009
     Emilie Agnete Clausen blev født 9 april 1875. Hun var datter af Martinus Clausen og Anna Marie Kall. Emilie Agnete Clausen blev døbt 4 juni 1875 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Frederiksborggade, København1
Folketælling1885Vodroffsvej, Frederiksberg, København2
Far-Nat*Martinus Clausen f. 28 Apr 1843, d. 14 Jan 1911
Mor-Nat*Anna Marie Kall f. 16 Sep 1854, d. 4 Okt 1929

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martinus Clausen, 36 , Gift, Husfader cand Jour ??, , SorøAmt
  Anna Marie Clausen født Kall, 25 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Emilie Agnethe Clausen, 4 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Martinus Clausen, 42 , Gift, Husfader, Fuldmægtig i Universitets K??, Boeslunde, Præstø Amt
  Anna Marie Clausen, 30 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Agnete Clausen, 9 , Ugift, Datter, , Kjøbenhavn.

Seigne Pedersdatter

K, f. 30 juni 1650, d. 10 maj 1711
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Seigne blev gift med Anders Olsen. Seigne Pedersdatter blev døbt 30 juni 1650 i Åkirkeby. Hun døde 10 maj 1711 i Østermarie, Øster, Bornholm, i en alder af 60 år.

Barn af Seigne Pedersdatter og Anders Olsen

Margaret Elizabeth Seymour

K, f. 9 marts 1902, d. 24 oktober 1998
Senest redigeret=8 Apr 2011
     Margaret Elizabeth Seymour blev født 9 marts 1902 i Gardiner, Douglas, Oregon, USA. Hun døde 24 oktober 1998 i Eugene, Lane, Oregon, USA, i en alder af 96 år.

Lars Sørensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Lars Sørensen var kapellan i Østermarie, Øster, Bornholm. Lars blev gift 13 oktober 1704 med Margrethe Elisabeth Jensdatter Kofoed, datter af Jens Pedersen Kofoed og Elisabeth Gabrielsdatter Akeleye.

Familie: Lars Sørensen og Margrethe Elisabeth Jensdatter Kofoed

Hans Jensen

M, f. 1718, d. januar 1786
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans Jensen blev født i 1718. Hans blev gift 28 juni 1754 i Østerlars, Øster, Bornholm, med Bodil Kirstine Ibsdatter. Hans Jensen døde januar 1786 i Gudhjem.

Barn af Hans Jensen og Bodil Kirstine Ibsdatter