Lars Jensen Fischer

M, f. 11 maj 1738, d. 3 januar 1822
Senest redigeret=1 Dec 2009
     Lars Jensen Fischer var øltapper, værtshusholder i København. Han blev født 11 maj 1738 i Holte, Freerslev, Ringsted, Sorø.1 Lars blev gift før 1776 med Anne Lucie Larsdatter Brun. Lars Jensen Fischer overværede vielsen af Jens Larsen Fischer og Elisabeth Martha Cathrine Kindler 8 maj 1807 Skt. Petri Kirke, Skt. Peders Stræde 2, København.1 Lars Jensen Fischer døde 3 januar 1822 i København i en alder af 83 år. Han blev bisat fra København 9 januar 1822.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Pilestræde, København2
Folketælling1801Pilestræde, København3

Barn af Lars Jensen Fischer og Anne Lucie Larsdatter Brun

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen Fischer, 50, Gift, Øltapper, 1, Husbond, M
  Lusie Brun, 40, Gift, 1, Hustru, K
  Jens Larsen, 10, Ugift, Søn, M
  Johan Friederich Larsen, 3, Ugift, Søn, M
  Caroline Larsen, 8, Ugift, Datter, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen Fisker, 63, Gift, Værtshusholder, 1, Huusbond, M
  Lucie Larsdatter Brun, 52, Gift, 1, hans Kone, K
  Christiane Fisker, 13, Ugift, hans Datter, K
  Peter Hendrich Fisker, 13, Ugift, hans Søn, M.

Anne Lucie Larsdatter Brun

K, f. cirka 1749, d. 1 september 1830
Senest redigeret=1 Dec 2009
     Anne Lucie Larsdatter Brun blev født cirka 1749 i Fyn. Anne blev gift før 1776 med Lars Jensen Fischer. Anne Lucie Larsdatter Brun døde 1 september 1830 i København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Pilestræde, København1
Folketælling1801Pilestræde, København2

Barn af Anne Lucie Larsdatter Brun og Lars Jensen Fischer

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen Fischer, 50, Gift, Øltapper, 1, Husbond, M
  Lusie Brun, 40, Gift, 1, Hustru, K
  Jens Larsen, 10, Ugift, Søn, M
  Johan Friederich Larsen, 3, Ugift, Søn, M
  Caroline Larsen, 8, Ugift, Datter, K.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen Fisker, 63, Gift, Værtshusholder, 1, Huusbond, M
  Lucie Larsdatter Brun, 52, Gift, 1, hans Kone, K
  Christiane Fisker, 13, Ugift, hans Datter, K
  Peter Hendrich Fisker, 13, Ugift, hans Søn, M.

Gregorius Tjørnelund1

M, f. 31 august 1721
Fra ”Fra Røj og Ravnholt” af August F. Schmidt, Brabrand 1930:

På auktionen over Koldinghus Ryttergods 30. maj 1765 købtes Røj "Hovedgård" uden bygninger tilligemed fæstegods, Egholt by, 8 gårde og 2 huse (8 og 36 tdr. Hk.) af Georg (Gregorius) Jacobsen Tjørnelund (gift med hr. Vøldikes datter af Odense) "for den købesum 5093 rdlr. 33 skl. På Røj rettighed hvilede hartk. 7 td. 5 skp., 1 fdk. , 1 alb. ufri hovedgårdstakst. I stedet for præstegårdstiende 3 rdlr. 18 2/3 skl. i refusion og ligedan istedet for kongetiende til hospitalet i Kolding, for højtidsoffer til præsten ligeså, til degnen 1 rdl. for afgang i offer. Tjørnelund opførte straks bygninger, både selve Røjgård som og andre steder på godset, hvoraf noget bortfæstedes og noget solgtes straks. Tjørnelund, der døde 1788, ”solgte gården Store Røj i 1784 til Mads Pedersen af Egholt…”

Senest redigeret=16 Jan 2010
     Gregorius Tjørnelund blev døbt 31 august 1721 i Soderup, Merløse, Holbæk.2 Han var søn af Jacob Jacobsen Tjørnelund og Dorothea Asmussen Schrøder. Gregorius Tjørnelund blev nævnt i skiftet efter Dorothea Asmussen Schrøder mellem december 1750 og 8 februar 1754.3 Gregorius Tjørnelund fik bevilling på krohold i Søgård i Gjerløf iSæbygårds Amt 27 december 1752.4 Gregorius blev gift 15 marts 1753 i Odense med Regine Dorothea Hansdatter Wøldike, datter af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner. Gregorius Tjørnelund beskyldtes for utilladelig brændevinsbrænding i 1778.4 Han blev bisat fra Kolding 25 februar 1788.2 Han blev nævnt i skiftet efter Nille Sophie Tjørnelund mellem 27 februar 1808 og 4 februar 1811.5

Folketællinger og boliger

Bolig30 maj 1765Røjgård, Gesten, Anst, Ribe
Bolig1784Kolding
Folketælling1787Torvegade 136, Kolding6
Far-Nat*Jacob Jacobsen Tjørnelund f. 1683, d. 13 Sep 1754
Mor-Nat*Dorothea Asmussen Schrøder f. 1688

Børn af Gregorius Tjørnelund og Regine Dorothea Hansdatter Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S346] Hans Peter Kjær, "Kalvslund og RøJ," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Dorthe Asmusdr Schroder i Soderup d.Dec 1750 pg 23 25 27
  HUSB: Jacob Tiornelund degn i Soderup-Kr.Eskildstrup(dod 17 Feb 1755)
  CH: Gregorious Tiornelund ( Gregers Tiornlund) (afkald 23 Jul 1755 i Sogaard)
  Asmus Christian Tiornelund (afkald 17 Feb 1755 i Soderup)
  Marie Kirstine Tiornelund = Jens Brink/Brinch sognedegn i Bringstrup-Sigersted (afkald 17 Feb 1755 i Soderup)
  Maren Jacobsdtr Tiornelund = Niels Bruun sognpr. i Jydstrup-Hvalsoelille (afkald 17 Feb 1755 Soderup)
  Wibike Jacobsdtr Tiornelund = Carl Henrich Waltbaum i Soderup (afkald 17 Feb 1755)
  Nille Sophie Tiornelund
  Sophie Tiornelund jomfru (afkald 17 Feb 1755 Soderup - curator N.Bruum)

  Dorthe Asmusdatter Schroder i Soderup d. Dec 1750/8 Feb 1754 pg 23 (108)
  HUSB: Jacob Tiornelund degn i Soderup-Eskildstrup (dead by 17 Feb 1755)
  CH: Gregorius Tiornelund ( Gregers Tiornlund i Fogaard, Aug 1755 pg 25)
  Asmus Tiornelund (Asmus Christian Tiornelund, 1755 afkald pg 25)
  Marie Kirstine Tiornelund = Jens Brink/Brinch degn i Bringstrup-Sigersted 1755 pg 26
  Maren Jacobsdtr Tiornelund = Niels Bruun sognpr i Jydstrup-Hvalsoelille 1755 pg 26
  Nille Sophie Tiornelund unmd (Sop Tiornelund 1755 gd: Niels Bruun pg 27) pg 31
  Wibike Jacobsdtr Tiornelund unmd (= Carl Henrich Waltbaum by Jul 1755 pg 27)

  [Merlose Herreds Provsti, Formynder/Afkald;Book 1 1753-1808; film 41313].
 4. [S344] Nygaards sedler.
 5. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 3463 Sofie Tjørnelund, ugift i Århus. 27.2.1808, fol.450B, 458B, protokol 18, fol.117.
  Testamente af 28.1.1805. A:
  1) [Elisabeth Sofie] Walbom, der ægter Søren Buchtrup, skipper
  2) Niels Brink i København
  3) Hans Todbjerg
  4) Jacob Walbom
  5) Steffen Walbom
  6) Edel Dorthe Walbom
  7) Christian Ravn
  8) Hans Jacob Tjørnelund
  9) Hans Vøldike Tjørnelund, hans søn Gregorius
  10) Jacob Tjørnelund.
  3464 Testamente i Århus. 10.3.1808, fol.451.
  Testamente af 11.9.1807 for Thure Krarup, rektor emeritus ved Århus Latinskole og professor og hustru Frederikke Marie Brøndum i Århus.
  3465 Testamente i Århus. 1808, fol.453.
  Testamente af 30.8.1798 for Niels Eskildsen, skipper og hustru Inger Sørensdatter Favrskov i Århus.
  Hans første ægteskab med [Mette Marie Simonsdatter, skifte 15.8.1796 lbnr.2929]. 4B: [Simon, Eskild, Anne Marie, Herman].

  Testamente af 28.1.1805 for Sofie Tjørnelund, ugift i Århus.
  Hovedarving A: Madam Buchtrup
  Øvrige A:
  1) Niels Brink i København
  2) Hans Todbjerg
  3) Jacob Walbom
  4) Steffen Walbom
  5) Edel Dorthe Walbom
  6) Christian Ravn
  7) Hans Jacob Tjørnelund
  8) Hans Vøldike Tjørnelund, hans søn Gregorius
  9) Jacob Tjørnelund.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Gregers Thiørnelund, 65, M, Gift, Hosbonde, Lever af sine Midler,
  Regine Dorthea Wøldinge, 60, K, Gift, Hans Kone,.

Hans Tjørnelund

M, f. cirka 1759, d. 6 juni 1805
Senest redigeret=16 Jan 2010
     Hans Tjørnelund var grænsekontrollør i Ravning, Kalvslund, Ribe, Ribe. Han adopterede Paul Bayer Mogensen Tjørnelund. Hans Tjørnelund blev født cirka 1759. Han var søn af Gregorius Tjørnelund og Regine Dorothea Hansdatter Wøldike. Hans blev gift 23 august 1787 i Skt. Michaelis Kirke, Am Ochsenmarkt 40, Flensborg, med Sophie Beate Mathisen.1 Hans Tjørnelund frikøbte et landbol i Villebøl [matr. 1 (Villebøl ejerlav)] (indtil da fæstet af Christen Conradsen), af Peter Wass, Nielsbygård, for 300 rd. dansk kurant og 10 rd. slesvig-holstensk speciemønt. i 1791.2 Han solgte landbolet til Ebbe Petersen for 1.100 rd., hvorefter han en kort tid boede i Mejlby. i 1797.2 Han fæstede Jens Hansen Bundesens ½ fæstegård i Ravning [matr. 1 (Hjortvad ejerlav)] ifølge kontrakt af denne dag og indgik 1799 forlig om aftægt til den tidligere fæster Thomas Nissen (Kjems) og hustru 15 juni 1797.2 Han døde 6 juni 1805 i Kalvslund, Ribe, Ribe. Han blev bisat fra Kalvslund, Ribe, Ribe, 13 juni 1805.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Foldingbro, Folding, Malt, Ribe4
Folketælling1801Ravning, Kalvslund, Ribe, Ribe5
Far-Nat*Gregorius Tjørnelund f. 31 Aug 1721
Mor-Nat*Regine Dorothea Hansdatter Wøldike f. 6 Jun 1727, d. 7 Jan 1811

Børn af Hans Tjørnelund og Sophie Beate Mathisen

Kildehenvisninger

 1. [S344] Nygaards sedler.
 2. [S346] Hans Peter Kjær, "Kalvslund og RøJ," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Tiørnelund, 28 , Ugift, Hosbonde, Giestgiwer,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Thjørnlund, 42, Gift, Husbonde, Grændsecontrollør og gårdbeboer,
  Sophie Beate Mathisen, 44, Gift, Hans kone, ,
  Johan Gregorius Thiørnlund, 9, Ugift, Deres søn, ,
  Regine Wøldike, 75, Enke, Husbondens moster, ,.

Sophie Beate Mathisen

K, f. cirka 1757, d. 19 maj 1820
Senest redigeret=16 Jan 2010
     Sophie Beate Mathisen adopterede Paul Bayer Mogensen Tjørnelund. Sophie Beate Mathisen blev født cirka 1757. Sophie blev gift 23 august 1787 i Skt. Michaelis Kirke, Am Ochsenmarkt 40, Flensborg, med Hans Tjørnelund, søn af Gregorius Tjørnelund og Regine Dorothea Hansdatter Wøldike.1 Sophie Beate Mathisen døde 19 maj 1820 i Kalvslund, Ribe, Ribe.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Ravning, Kalvslund, Ribe, Ribe2

Børn af Sophie Beate Mathisen og Hans Tjørnelund

Kildehenvisninger

 1. [S344] Nygaards sedler.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Thjørnlund, 42, Gift, Husbonde, Grændsecontrollør og gårdbeboer,
  Sophie Beate Mathisen, 44, Gift, Hans kone, ,
  Johan Gregorius Thiørnlund, 9, Ugift, Deres søn, ,
  Regine Wøldike, 75, Enke, Husbondens moster, ,.

Johan Gregorius Tjørnelund

M, f. 23 januar 1793, d. 14 februar 1841
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Johan Gregorius Tjørnelund var rebslager i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han blev døbt 23 januar 1793 i Kalvslund, Ribe, Ribe.1 Han var søn af Hans Tjørnelund og Sophie Beate Mathisen. Johan Gregorius Tjørnelund blev konfirmeret i 1807.2 Johan blev gift 11 april 1818 i Kalvslund, Ribe, Ribe, med Karen Pedersdatter, datter af Peder Christensen og Anna Christophersdatter.1 Johan Gregorius Tjørnelund døde 14 februar 1841 i Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 48 år ved drukning.3 Han blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 7 marts 1841.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Ravning, Kalvslund, Ribe, Ribe4
Folketælling1834Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1840Tobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Far-Nat*Hans Tjørnelund f. c 1759, d. 6 Jun 1805
Mor-Nat*Sophie Beate Mathisen f. c 1757, d. 19 Maj 1820

Barn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Nielsdatter

Børn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S346] Hans Peter Kjær, "Kalvslund og RøJ," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 3. [S344] Nygaards sedler.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Thjørnlund, 42, Gift, Husbonde, Grændsecontrollør og gårdbeboer,
  Sophie Beate Mathisen, 44, Gift, Hans kone, ,
  Johan Gregorius Thiørnlund, 9, Ugift, Deres søn, ,
  Regine Wøldike, 75, Enke, Husbondens moster, ,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Gregorius Tjørnelund, 41, Gift, , reebslager,
  Karen Pedersdatter, 41, Gift, , hans kone [Johan Gregorius Tjørnelund],
  Peter Tjørnelund, 12, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Henrich Daniel Tjørnelund, 9, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Pauel Tjørnelund, 6, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Tjørnelund !!, 52, Gift, huusmand og rebslager, ,
  Karen Petersdatter !!, 51, Gift, hans kone [Johan Tjørnelund], ,
  Henrik D Tjørnelund !!, 14, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Paul Tjørnelund !!, 10, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Hans Tjørnelund, 6, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Jacob Tjørnelund, 2, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter],.

Hans Christian Langemach

M, f. 1 juni 1731, d. 16 januar 1778
Senest redigeret=17 Nov 2009
     Hans Christian Langemach blev døbt 1 juni 1731 i Kalundborg. Han blev født 1 juni 1731 i Kalundborg. Hans blev gift 27 marts 1765 i Vor Frue Kirke, Adelgade 19, Kalundborg, med Elisabeth Salten.1 Hans Christian Langemach døde 16 januar 1778 i Kalundborg i en alder af 46 år. Han blev bisat fra Kalundborg 23 januar 1778.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Kalundborg2

Barn af Hans Christian Langemach og Elisabeth Salten

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Christian Langemack, Veier og Maaler, 39,75, Gift, Nej, Nej, 2, , 30,5, Gift, , 1, , 1, 1, 8 .

Elisabeth Salten

K, f. cirka 1740, d. 13 december 1819
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Elisabeth Salten blev født cirka 1740. Hun nævnt i onkelens skifte 6 august 1762.1 Elisabeth blev gift 27 marts 1765 i Vor Frue Kirke, Adelgade 19, Kalundborg, med Hans Christian Langemach.2 Elisabeth blev gift 11 august 1779 med Søren Herschend. Elisabeth Salten døde 13 december 1819 i Kalundborg. Hendes ejendele blev skiftet 13 december 1819.3 Hun blev bisat fra Kalundborg 20 december 1819.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Kalundborg4
Folketælling1787Kordilgade, Kalundborg5
Folketælling1801Kordilgade, Kalundborg6

Barn af Elisabeth Salten og Hans Christian Langemach

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Rasmus Salten amtsfovalter over Callundborg, Fraxholm & Soebyegaard amt, fra Khvn 6 Aug 1762 pg 719 846
  WIFE: Albertine Marie Langejaun/Langejann sal. Salten (?separated) (testament 10 Jul 1761)
  SIS.CH: Albertine Henriette ...
  Soren Neygaard
  Elisabeth ...
  BRO: Eggert Rasmussen boegholder i Khvn
  BRO.CH: Rasmus Jensen Salten conditioneren i Lerchenborg
  ? Else .. = Jens Schiellerup snedker
  ? Carl Lauberg
  wgd: Mads Ceenager.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Dato korrigeret efter kirkebog
  Elisabeth Salten sal. Herrschend 3 Dec 1819 pg 220
  HUSB: Soren Herrskend toldkasserer kammerraad
  1 CH: Dorthe Langemarch = Woldike pastor i Storehedinge

  [Kalundborg Byfoged; Book 11 1809-1823; film 59356].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Christian Langemack, Veier og Maaler, 39,75, Gift, Nej, Nej, 2, , 30,5, Gift, , 1, , 1, 1, 8 .
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Herrschend M 35 Gift 1 Tolder
  Elisabeth Salten K 47 Gift 2 Hans Kone
  Hans Ottesen Langemach M 21 Ugift Nyelig ankommen fra Aarhuus latinske Skole Konens Søn af første Ægteskab
  Dortea Wiimb Langemach K 20 Ugift Konens Datter af første Ægteskab
  Rasmus Salten Langemach M 18 Ugift Nyelig ankommen fra Aarhuus latinske Skole Søn af Konens første Ægteskab
  Eggert Langemach M 13 Ugift Søn af Konens første Ægteskab
  Hans Christian Herrschend M 8 Ugift Deres Søn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Herrschend M Husbond 48 Gift 1 Toldkasserer
  Elisabeth Salting!! K hans Kone 61 Gift 2 - Hun kaldes senere for Salten
  Dorthe Langemach K hendes Datter 29 Ugift -.

Søren Herschend

M, f. cirka 1752, d. 4 marts 1834
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Søren Herschend var toldkasserer i Kalundborg. Han blev født cirka 1752. Søren blev gift 11 august 1779 med Elisabeth Salten. Søren Herschend nævnt i faderens skifte 21 marts 1801.1 Han blev nævnt i skiftet efter Elisabeth Salten 13 december 1819.2 Søren Herschend døde 4 marts 1834 i Kalundborg. Hans ejendele blev skiftet 4 marts 1834.3 Han blev bisat fra Vor Frue Kirke, Adelgade 19, Kalundborg, 10 marts 1834.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Kordilgade, Kalundborg5
Folketælling1801Kordilgade, Kalundborg6
Folketælling1834Kordilgade, Kalundborg7

Familie: Søren Herschend og Elisabeth Salten

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Richardt Gladstrup/Glodstrup told & consumtions betient 21 Mar 1801 pg 875 882 886
  WIFE: Karen Salting (signed: Karen Salten)
  CH: Soren Herrschend 16 conditienerende i Lovenborg
  Hans ... 15
  Godtlieb ... 7
  Ane Helene ... 3 (last 2 - surnames assumed)
  wgd: Herrschend toldcasserer.
 2. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Dato korrigeret efter kirkebog
  Elisabeth Salten sal. Herrschend 3 Dec 1819 pg 220
  HUSB: Soren Herrskend toldkasserer kammerraad
  1 CH: Dorthe Langemarch = Woldike pastor i Storehedinge

  [Kalundborg Byfoged; Book 11 1809-1823; film 59356].
 3. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Soren Herschend kammerraad told & consumtionsbetjent 4 Mar 1834 pg 85 86 87 90 100 125 131
  WIFE: Ane Helene Elisabeth Margrethe Richard frue Herschend
  WIFE.FADER: Herschend
  wgd: Elling fuldmaegtig toldbesterer

  [Kalundborg Byfoged; Book 14 1832-1843; film 49357].
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Herrschend M 35 Gift 1 Tolder
  Elisabeth Salten K 47 Gift 2 Hans Kone
  Hans Ottesen Langemach M 21 Ugift Nyelig ankommen fra Aarhuus latinske Skole Konens Søn af første Ægteskab
  Dortea Wiimb Langemach K 20 Ugift Konens Datter af første Ægteskab
  Rasmus Salten Langemach M 18 Ugift Nyelig ankommen fra Aarhuus latinske Skole Søn af Konens første Ægteskab
  Eggert Langemach M 13 Ugift Søn af Konens første Ægteskab
  Hans Christian Herrschend M 8 Ugift Deres Søn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Herrschend M Husbond 48 Gift 1 Toldkasserer
  Elisabeth Salting!! K hans Kone 61 Gift 2 - Hun kaldes senere for Salten
  Dorthe Langemach K hendes Datter 29 Ugift -.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Herschind, 83 , Gift, , Kammerraad, Told og Consumptions Casserer,
  Anne Richard, 36 , Gift, , hans Kone,
  Mathilde Herschind, 23 , Ugift, , Huusjomfrue,
  Karen Hoffmann, 17 , Ugift, , Datter af Prokurator Hoffmann i Vestindien,
  Ane Rebekka Hoffmann, 13 , Ugift, , Datter af Prokurator Hoffmann i Vestindien,.

Skúli Thorðarson Thorlacius1

M, f. 10 april 1741, d. 30 marts 1815
Senest redigeret=7 Maj 2014
     Er født 10. April 1741 paa Gaarden Teigur i Rangårvalla Syssel paa Island af Forældrene Administrator Thórður Brynjó1fsson og Kristin Sigurðsdatter; det latiniserede Tilnavn viser tilbage til Oldefaderen Biskop Th. Thorláksson. Efter at være dimitteret fra Skalholt Skole 1758 studerede T. ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han 1765 tog theologisk Examen og 1768 opnaaede Magistergraden. Efter 1769-77 at have været Rektor ved Kolding Latinskole forflyttedes han til vor Frue Skole (Metropolitanskolen) i Kjøbenhavn, hvor han virkede, til han afgik 1803. Han døde 30. Marts 1815. T. havde 1770 ægtet Agatha Riisbrigh (d 1825), Datter af Præsten Hans Chr. R. 1780 var han bleven udnævnt til Gehejmearkivar, men frabad sig denne Stilling og fik samtidig Titel af Justitsraad; s. A. blev han Medlem af den Arnamagnæanske Kommission, 1789 Medlem af Videnskabernes Selskab.

T. havde blandt sine samtidige Ry som en udmærket latinsk Digter, hans videnskabelige Virksomhed omfatter dog den gamle nordiske Litteratur. Som Rektor i Kjøbenhavn udgav han som Skoleprogrammer en Række herhenhørende latinske Afhandlinger (”Antiqvitatum borealium observationes miscellaneæ” I-VII, 1788-1801), blandt hvilke kan fremhæves en Undersøgelse over de gamle Nordboers Ægteskab, hvorimod den Versfortolkning, som danner Indholdet for de fleste andre, til Dels ikke har kunnet bestaa for Kritikken. Da ved G. Schønings Død den store Folioudgave af ”Heimskringla” manglede en Leder, indtraadte T. i Schønings Plads og fuldendte det paabegyndte 3. Bind (1783), hvorefter han udarbejdede Fortsættelsen, saaledes at ”Sverres Saga”, der udgjør næsten hele 4. Bind, var rentrykt 1795, men Kjøbenhavns Brand s. A. og flere paafølgende Uheld gjorde, at Bindet først 1813, efter at Arbejdet var gaaet over paa andre Hænder, kunde fuldendes. Filologisk antikvariske Afhandlinger af ham findes i Videnskabernes Selskabs Skrifter, ”Skandinavisk Musæum” og ”Antikvariske Annaler”.

T. var en Mand af gammeldags Strænghed, som synes, vistnok med rette, at have nydt større Anseelse for Lærdom end for fremragende Begavelse.

Skúli Thorðarson Thorlacius blev født 10 april 1741 i Teig, Fljótshlíð, Rangárvallasýsla, Island. Han tog eksamen som student i 1758 i Skálholt, Arnessysla, Island. Han blev immatrikuleret 30 juli 1761 Københavns Universitet, København.2 Han tog eksamen som cand. theol. i 1765. Han tog eksamen som magister i 1768. Han var 17 februar 1769 rektor i latinskolen, Kolding. Skúli blev gift 28 august 1771 med Agathe Hansen Riisbrigh. Skúli Thorðarson Thorlacius var 8 januar 1777 rektor i Metropolitanskolen, København. Han gik på pension 1 marts 1803. Han døde 30 marts 1815 i København i en alder af 73 år.

Folketællinger og boliger

Boligmellem 11 september 1765 og 11 juni 1769Borchs Kollegium, Store Kannikestræde, København3
Folketælling1787Skindergade, København4
Folketælling1801Skindergade, København5

Barn af Skúli Thorðarson Thorlacius og Agathe Hansen Riisbrigh

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel, Islandi.
  Schulo Thorlacius.
 3. [S203] Hans Olrik m.fl., Borchs kollegium.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sculo Theodori Thorlacius, 46, Gift, Husbond, Rektor ved Fran.-Latinskole og Justitsråd,
  Agathe Rüsbrigh, 44, Gift, Hustru, ,
  Christian Peter Thorlacius, 15, Ugift, søn, ,
  Theodorus Thorlacius, 14, Ugift, søn, ,
  Børge Thorlacius, 13, Ugift, søn, ,
  Christian Ludvig Thorlaciu, 2, Ugift, søn, ,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Skule Thordsen Thorlacius, 60, Gift, , Rektor,
  Agatha Thorlacius, 58, Gift, , g S.T.T.,
  Christian Peter Thorlacius, 28, Ugift, , Overlærer,
  Børge Thorlacius, 26, Ugift, , Magister,
  Christian Ludvig Thorlacius, 16, Ugift, , Fader S.T.T.,
  Christiane Dorothea Thorlacius, 14, Ugift, , Fader S.T.T.,.

Agathe Hansen Riisbrigh

K, f. 17 oktober 1743, d. 29 december 1825
Senest redigeret=4 Jan 2010
     Agathe Hansen Riisbrigh blev døbt 17 oktober 1743 i Vejlby, Vends, Odense.1 Agathe blev gift 28 august 1771 med Skúli Thorðarson Thorlacius. Agathe Hansen Riisbrigh døde 29 december 1825 i en alder af 82 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Skindergade, København2
Folketælling1801Skindergade, København3

Barn af Agathe Hansen Riisbrigh og Skúli Thorðarson Thorlacius

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Sculo Theodori Thorlacius, 46, Gift, Husbond, Rektor ved Fran.-Latinskole og Justitsråd,
  Agathe Rüsbrigh, 44, Gift, Hustru, ,
  Christian Peter Thorlacius, 15, Ugift, søn, ,
  Theodorus Thorlacius, 14, Ugift, søn, ,
  Børge Thorlacius, 13, Ugift, søn, ,
  Christian Ludvig Thorlaciu, 2, Ugift, søn, ,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Skule Thordsen Thorlacius, 60, Gift, , Rektor,
  Agatha Thorlacius, 58, Gift, , g S.T.T.,
  Christian Peter Thorlacius, 28, Ugift, , Overlærer,
  Børge Thorlacius, 26, Ugift, , Magister,
  Christian Ludvig Thorlacius, 16, Ugift, , Fader S.T.T.,
  Christiane Dorothea Thorlacius, 14, Ugift, , Fader S.T.T.,.

Georg Selmer

M, f. cirka 1530, d. cirka 1604
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Georg blev gift med Anna Hansen. Georg Selmer blev født cirka 1530 i Schmalstede, Bordesholm, Holsten. Han tog eksamen som student cirka 1549 i København. Han var i 1554 præst i Vesterland, Sild, Sydtønder. Han var i 1561 præst i Ostenfeld, Sønder Herred, Husum. Han døde cirka 1604.

Barn af Georg Selmer og Anna Hansen

Jens Peter Müller

M, f. 14 december 1758
Senest redigeret=23 Okt 2007
     Jens Peter Müller var hørkræmmer i København. Han blev døbt 14 december 1758 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København. Jens blev gift 14 november 1794 i Skt. Petri Kirke, Skt. Peders Stræde 2, København, med Sophia Henrica Schule.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Frederiksberggade, København2

Barn af Jens Peter Müller og Sophia Henrica Schule

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Myller, 43, Gift, Hørkræmmer,
  Sophia Hendriche [Myller], 24, Gift, g Jens M. Hørkr,
  Anna Dorothea [Myller], 3, Ugift, Fader Jens M.,
  Johanne [Myller], 1, Ugift, Fader Jens M.,.

Sophia Henrica Schule

K, f. 17 januar 1777
Senest redigeret=23 Okt 2007
     Sophia Henrica Schule blev født 17 januar 1777 i København. Hun blev døbt 23 januar 1777 i Skt. Petri Kirke, Skt. Peders Stræde 2, København.1 Sophia blev gift 14 november 1794 i København med Jens Peter Müller.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Stenkulsgade, København2
Folketælling1801Frederiksberggade, København

Barn af Sophia Henrica Schule og Jens Peter Müller

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Schull, 44, Gift, Fabrikiør, 1, Hosbonde, M
  Dorte Schull, 52, Gift, 2, Konen, K
  Johanne Schull, 17, Ugift, Datter af sidste Ægteskab, K
  Johan Schulle, 12, Ugift, Søn af sidste Ægteskab, M
  Sophie Schulle, 9, Ugift, Datter af sidste Ægteskab, K.

Mathilde Elisabeth Frederikke Fogh

K, f. 3 april 1858
Senest redigeret=23 Maj 2011
     Mathilde Elisabeth Frederikke Fogh var lærer i Vridsløselille, Herstedvester, Smørum, København. Hun blev født 3 april 1858 i Skårup, Sunds, Svendborg. Hun var datter af Frederik Adolph Fogh og Mathilde Bertelsen. Mathilde Elisabeth Frederikke Fogh blev døbt 9 maj 1858 i Skårup, Sunds, Svendborg.1 Hun var fadder ved dåben af Katrine Elisabeth Fogh 9 august 1891 Brarup, Falsters Nørre, Maribo.1
Far-Nat*Frederik Adolph Fogh f. 18 Maj 1826, d. 18 Jul 1903
Mor-Nat*Mathilde Bertelsen f. 29 Aug 1826, d. 11 Jul 1903

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Adolph Fogh, Gift, Pensionist, fhv. Lærer, Aalborg, Husfader, Folkekirken, 3, 4, , 1899, 18-5-1826, 1854, Kjøbenhavn
  Mathilde Fogh, Gift, Kjeldby paa Møen, Husmoder, Folkekirken, 1899, 29-9-1826, Kjøbenhavn
  Mathilde Elisabeth Fogh, Ugift, Lærerinde, Skaarup, Svendborg Amt, Folkekirken, 1896, 3-4-1858, Kjøbenhavn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Mathilde Fogh, Ugift, Lærerinde, Vridsløselille, 3-4-1858.

Thorgeir Gudmundsen1,2

M, f. 27 december 1794, d. 28 januar 1871
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

T. G., der er Søn af Sognepræst Guðmundur Jónsson og dennes Hustru, Thorbjörg Jónsdatter, er født 27. Dec. 1794 paa Præstegaarden Ólafsvellir i det sydlige Island (Árness Syssel). Han dimitteredes fra Skolen paa Bessastaðir 1814, men indskreves først 1819 ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han 1824 tog theologisk Embedsexamen; 1827 blev han Lærer ved Søetatens Drengeskoler, blev Kateket ved Bremerholms Menighed og ordineret til Præst. 1839 udnævntes han til Sognepræst for Gloslunde og Græshave paa Laaland og forflyttedes 1849 til Nysted og Herridslev. Død 28. Jan. 1871. Han var gift med Marie f. Langeland, Datter af Justitsraad, Proviantgaardsforvalter L. T. G. var Medstifter af det nordiske Oldskriftselskab 1825 og medvirkede ved Udgivelsen af den «Fornmanna sögur» benævnte Række oldnordiske Texter, hvormed Selskabet begyndte sin Virksomhed. Han har deltaget i Udgivelsen af 1.-3. Bd., har saa godt som alene udgivet 4.-5. Bd. og har væsentlig Andel i 6. og 11. Bd. Ligeledes har han for samme Selskab, i Forening med en Landsmand, udgivet «Íslendínga sögur», I-II (1829-30), og han foretog med Selskabets Understøttelse 1827 en Undersøgelse af Sagahaandskrifter paa de offentlige Bibliotheker i Stockholm og Upsala. For det Arnamagnæanske Legat udarbejdede han den «Kormaks Saga» (1832) ledsagende latinske Oversættelse. Som indviklet i den under B. Einarsson (IV, 471) omtalte litterære Fejde, der fra islandsk Side 1831 førtes mod Oldskriftselskabets Sekretær, Professor Rafn, og dennes Kampfælle Rask, nødtes T. G. til at opgive sin Stilling i dette, men blev samtidig Rasks Efterfølger som Formand for det islandske litterære Selskabs kjøbenhavnske Afdeling. Til Brug for Menigmand paa Island har han -- til Dels sammen med andre -- udgivet forskjellige, navnlig religiøse, Arbejder.

Erslew, Forf. Lex.

Kr. Kaalund.

Senest redigeret=25 Nov 2009
     Thorgeir Gudmundsen blev født 27 december 1794 i præsteboligen, Olafsvellir, Arnessysla, Island. Han tog eksamen som student i 1814 i Bessastaðir, Gullbringusysla, Island. Han tog eksamen som exam. art. i 1819 i København. Han tog eksamen som cand. theol. 29 oktober 1824. Thorgeir blev gift 24 maj 1828 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Marie Langeland, datter af Rasmus Langeland og Maria Giede. Thorgeir Gudmundsen var 29 december 1830 underordnet kateket i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København. Han var 1 januar 1839 sognepræst i Gloslunde-Græshave, Lollands Sønder, Maribo. Han var 8 februar 1849 sognepræst i Nysted-Herridslev, Musse, Maribo. Han døde 28 januar 1871 i Nysted i en alder af 76 år af alderdom. Han blev bisat fra Nysted 6 februar 1871.3

Børn af Thorgeir Gudmundsen og Marie Langeland

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hr. Castor Th. Gudmundsen 46 Gift Sognepræst
  Marie Gudmunsen f. Langeland 34 Gift Hans Kone
  Bjarne Gudmundsen 12 Ugift deres Barn
  Marie Gudmundsen 11 Ugift deres Barn
  Thorbjerg Gudmundsen 8 Ugift deres Barn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thorgeir Gudmundsen 51 Gift Island Sognepræst
  Marie f. Langeland 39 Gift Kjøbenhavn hans Kone
  Marie Gudmundsen 16 - Kjøbenhavn deres Barn
  Thorbjørg Gudmundsen 13 - Kjøbenhavn deres Barn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thorfin Gudmundsen, 56, Gift, præst, Island, M
  Marie Langeland, 44, Gift, hans kone, København, K
  Marie Gudmunsen, 21, Ugift, datter, København, K
  Thorbiørg Gudmundsen, 18, Ugift, datter, København, M.

Christian Ludvig Henrich von Dreyer1

M, f. 26 juni 1792, d. 2 april 1847
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Christian Ludvig Henrich von Dreyer var også kendt som Christian Ludvig Henrik Frederik Vilhelm Dreyer.2 Han blev født 26 juni 1792 i Rendsborg. Han var 9 april 1802 kadet. Han var 5 december 1806 Fændrik i dansk Livreg. t.F. Han var 26 januar 1808 Sekondløitnant. Han var 24 februar 1812 Premierløitnant. Han var 12 april 1823 stabskaptajn. Han var 4 december 1832 kompagnichef. Christian blev gift 3 februar 1835 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Anne Elisabeth Flor. Christian Ludvig Henrich von Dreyer var 11 juni 1838 major. Han var 1 juli 1842 ansat i 7.Bat. Han var 29 august 1845 Oberstløitnant og Kommandør for 12.Bat. Han døde 2 april 1847 i Fredericia i en alder af 54 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Kronprinsessegade, København3

Barn af Christian Ludvig Henrich von Dreyer og Anne Elisabeth Flor

Kildehenvisninger

 1. [S208] Ingelise Poulsen, "Ingelise Poulsen," e-mail.
 2. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludv. Heinrich von Dreyer, 52, Gift, Major i 7. Liniebataillon, Ridder af Dannebroge, M, Rendsborg, Anna Elisabeth født Flor, 31, Gift, hans Kone, K, Kjøbenhavn, Elisabeth Cathrine Marie Henriette Dreyer, 23, Ugift, deres Datter, K, Kjøbenhavn, Anna Louise Dreyer, 8, Ugift, deres Datter, K, Kjøbenhavn, Georg Hannibal Napoleon Dreyer, 7, Ugift, deres Søn, M, Kjøbenhavn,.

Pernille Astrid Ulrich1

K
Senest redigeret=2 Maj 2014
     Pernille Astrid Ulrich er datter af Claus Ulrich og Susanne Anette Carstensen.
Far-Nat*Claus Ulrich f. 6 Mar 1938, d. 20 Jul 1987
Mor-Nat*Susanne Anette Carstensen

Barn af Pernille Astrid Ulrich og Thure Vigga Nygaard Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S516] Pernille Ulrich, "Rettelser og tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2012.

Vibeke Ulrich

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Vibeke Ulrich er datter af Claus Ulrich og Susanne Anette Carstensen.
Far-Nat*Claus Ulrich f. 6 Mar 1938, d. 20 Jul 1987
Mor-Nat*Susanne Anette Carstensen

Christian Ulrich

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Christian Ulrich er søn af Claus Ulrich og Susanne Anette Carstensen.
Far-Nat*Claus Ulrich f. 6 Mar 1938, d. 20 Jul 1987
Mor-Nat*Susanne Anette Carstensen

Christian Ludvig Reimer

M, f. 18 maj 1806, d. 17 august 1884
Senest redigeret=11 Okt 2013
     Christian Ludvig Reimer tog eksamen som cand. phil. Han var overveterinær. Han blev født 18 maj 1806 i København. Christian blev gift 14 oktober 1834 i Skårup, Sunds, Svendborg, med Sara Helene Margrethe Fenger. Christian Ludvig Reimer døde 17 august 1884 i Amicisvej, København, i en alder af 78 år. Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, 22 august 1884.1

Barn af Christian Ludvig Reimer og Sara Helene Margrethe Fenger

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Reimer, 28, Ugift, eier af gaarden, M,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Chr. L. Reimer, 34, Gift, Eier af Gaarden, M
  Helene Fenger, 29, Gift, hans Kone, K
  Carl Reimer, 2, Ugift, deres Barn, M
  Christine Reimer, 4, Ugift, deres Barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Reimer, 39, Gift, arvefæster, , , København
  Sahra Helene Fenger, 34, Gift, hans kone, , , Tveøe sogn, Svendborg amt
  Christine Vigoline Mathilde Reimer, 9, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet
  Cai Frederik Christian Reimer, 7, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet
  Mathilde Reimer, 4, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet
  Christian Wilhelm Reimer, 2, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Reimer, 44, Gift, A??fæster, huusfader, , , Kjøbenhavn
  Sahra Helene Margrethe f Fenger, 38, Gift, hans kone, , , Biørnemose, Tvede Sogn, Svendborg Amt
  Christine Nicoline Mathilde Reimer, 14, -, deres børn, , , Her i Sognet [Jystrup]
  Cai Frederik Christian Reimer, 12, -, deres børn, , , Do [Jystrup]
  Mathilde Reimer, 9, -, deres børn, , , Do [Jystrup]
  Christian Wilhelm Reimer, 7, -, deres børn, , , Do [Jystrup]
  Wilhelmine Eleonora Johanne Reimer, 2, -, deres børn, , , Do [Jystrup].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Reimer, 49, Gift, København, Overveterinær og husfader, M
  Sara Helene Marg. F. Fenger, 43, Gift, Skarup Sogn, Svendborg Amt., hans kone, K
  Mathilde Reimer, 14, Ugift, Her i Sognet, deres børn, K
  Christian Vilhelm Reimer, 12, Ugift, Her i Sognet, deres børn, M
  Vilhelmine Eleonora Johanne Reimer, 7, Ugift, Her i Sognet, deres børn, K.

Sara Helene Margrethe Fenger

K, f. 15 august 1811, d. 5 februar 1893
Senest redigeret=11 Jun 2017
     Sara Helene Margrethe Fenger blev født 15 august 1811 i Bjørnemose, Bjørnemosevej 40, Herrested, Vindinge, Svendborg. Sara blev gift 14 oktober 1834 i Skårup, Sunds, Svendborg, med Christian Ludvig Reimer. Sara Helene Margrethe Fenger døde 5 februar 1893 i Nyvej 3, København, i en alder af 81 år. Hun blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, på Københavns Assistens Kirkegård februar 1893.1

Barn af Sara Helene Margrethe Fenger og Christian Ludvig Reimer

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Fenger, 61, Gift, M, Birthe Christine Hellesen, 57, Gift, K, Elise Frederikke Fenger, 27, Ugift, K, Helene Margrete Fenger, 23, Ugift, K, Hans Frederik Fenger, 18, Ugift, M, Wilhelmine Eleonore Fenger, 20, Ugift, K, Johanne Christine Fenger, 14, Ugift, K,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Chr. L. Reimer, 34, Gift, Eier af Gaarden, M
  Helene Fenger, 29, Gift, hans Kone, K
  Carl Reimer, 2, Ugift, deres Barn, M
  Christine Reimer, 4, Ugift, deres Barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Reimer, 39, Gift, arvefæster, , , København
  Sahra Helene Fenger, 34, Gift, hans kone, , , Tveøe sogn, Svendborg amt
  Christine Vigoline Mathilde Reimer, 9, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet
  Cai Frederik Christian Reimer, 7, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet
  Mathilde Reimer, 4, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet
  Christian Wilhelm Reimer, 2, Ugift, Deres barn, , , Her i sognet.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Reimer, 44, Gift, A??fæster, huusfader, , , Kjøbenhavn
  Sahra Helene Margrethe f Fenger, 38, Gift, hans kone, , , Biørnemose, Tvede Sogn, Svendborg Amt
  Christine Nicoline Mathilde Reimer, 14, -, deres børn, , , Her i Sognet [Jystrup]
  Cai Frederik Christian Reimer, 12, -, deres børn, , , Do [Jystrup]
  Mathilde Reimer, 9, -, deres børn, , , Do [Jystrup]
  Christian Wilhelm Reimer, 7, -, deres børn, , , Do [Jystrup]
  Wilhelmine Eleonora Johanne Reimer, 2, -, deres børn, , , Do [Jystrup].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Ludvig Reimer, 49, Gift, København, Overveterinær og husfader, M
  Sara Helene Marg. F. Fenger, 43, Gift, Skarup Sogn, Svendborg Amt., hans kone, K
  Mathilde Reimer, 14, Ugift, Her i Sognet, deres børn, K
  Christian Vilhelm Reimer, 12, Ugift, Her i Sognet, deres børn, M
  Vilhelmine Eleonora Johanne Reimer, 7, Ugift, Her i Sognet, deres børn, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, ?? Helene Magreta Reimer, 73, Enke, Kap, Svendborg,Fyn, Enkefru, K, 1875.

Frederik Adolph Fogh1

M, f. 18 maj 1826, d. 18 juli 1903
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Frederik Adolph Fogh blev født 18 maj 1826 i Ålborg. Han var søn af Hector Frederik Janson Fogh og Frederikka Marie Louise Kall. Frederik Adolph Fogh blev døbt 22 september 1826 i Budolfi Kirke, Algade 40, Ålborg.2 Frederik blev gift 5 december 1854 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Mathilde Bertelsen, datter af Johan Christopher Bertelsen og Erica Amalia Kirchheiner.2 Frederik Adolph Fogh tog eksamen som lærer i 1858 i Skårup Seminarium, Skårup, Sunds, Svendborg. Han var i 1858 lærer i Blands, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo. Han var 17 april 1861 lærer i Brarup, Falsters Nørre, Maribo. Han overværede vielsen af Jørgen Hector Frederik Fogh og Rasmine Laurine Hansen Eilersen 21 august 1889 Kippinge, Falsters Nørre, Maribo.2 Frederik Adolph Fogh var fadder ved dåben af Eva Marie Mathilde Fogh 19 juli 1890 Brarup, Falsters Nørre, Maribo.2 Frederik Adolph Fogh døde 18 juli 1903 i Vridsløselille, Herstedvester, Smørum, København, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Herstedvester, Smørum, København, 24 juli 1903.2
Far-Nat*Hector Frederik Janson Fogh f. 17 Jan 1796, d. 20 Feb 1861
Mor-Nat*Frederikka Marie Louise Kall f. 28 Aug 1793, d. 12 Dec 1854

Børn af Frederik Adolph Fogh og Mathilde Bertelsen

Kildehenvisninger

 1. [S10] Anders Petersen, Den jonstrupske Stat.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Wictor Frederik Fogh, 38, Gift, Sognepræst
  Frederikke Marie Fogh, 40, Gift, Hans kone
  Nicolay Christopher, 14, Ugift, Deres børn
  Emanuel Christian, 12, Ugift, Deres børn
  Matilde Augusta, 10, Ugift, Deres børn
  Carl Johan, 9, Ugift, Deres børn
  Frederik Adolph, 8, Ugift, Deres børn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hector Frederik Jantzen Fogh, 45, Gift, Sognepræst,
  Marie Lovise Kall, 47, Gift, hans Kone,
  Christian Frederik Fogh, 18, Ugift, deres Søn,
  Carl Johan Fogh, 16, Ugift, deres Søn,
  Frederik Adolph Fogh, 14, Ugift, deres Søn,
  Mathilde Charlotte Fogh, 17, Ugift, deres Datter.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Adolph Fogh, Gift, Pensionist, fhv. Lærer, Aalborg, Husfader, Folkekirken, 3, 4, , 1899, 18-5-1826, 1854, Kjøbenhavn
  Mathilde Fogh, Gift, Kjeldby paa Møen, Husmoder, Folkekirken, 1899, 29-9-1826, Kjøbenhavn
  Mathilde Elisabeth Fogh, Ugift, Lærerinde, Skaarup, Svendborg Amt, Folkekirken, 1896, 3-4-1858, Kjøbenhavn.

Susanne Anette Carstensen

K
Senest redigeret=11 Apr 2008
     Susanne Anette Carstensen er datter af Mogens Carstensen og Else Hvid Rasmussen.
Far-Nat*Mogens Carstensen
Mor-Nat*Else Hvid Rasmussen

Johanne Christensen Rocho

K, f. cirka 1715, d. 27 august 1762
Senest redigeret=4 Maj 2009
     Johanne blev gift med Lauritz Davidsen Fog, søn af David Jørgensen Fog og Gjertrud Victorine Christensen Sejer. Johanne Christensen Rocho blev født cirka 1715 i Thisted. Hun døde 27 august 1762 i Thisted.

Barn af Johanne Christensen Rocho og Lauritz Davidsen Fog

Ragnhild Ingeborg von Holstein1

K, f. 12 august 1880, d. 9 januar 1917
Ragnhild Ingeborg von Holstein
Portrætsamlingen, Det Kongelige Bibliotek
Senest redigeret=18 Apr 2014
     Ragnhild Ingeborg von Holstein var expeditrice. Hun blev født 12 august 1880 i præstegården, Sahl, Houlbjerg, Viborg. Hun var datter af Frode von Holstein og Juliane Johanne Thomsen. Ragnhild Ingeborg von Holstein blev døbt 12 september 1880 i Sahl, Houlbjerg, Viborg.2 Hun døde 9 januar 1917 i en alder af 36 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Hinrichsensgade 5, København3
Folketælling1906Linnésgade 16, København3
Folketælling1911Rosenvængets Allé 10, København3
Far-Nat*Frode von Holstein f. 26 Mar 1852, d. 22 Feb 1889
Mor-Nat*Juliane Johanne Thomsen f. 2 Dec 1855, d. 10 Jul 1911

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Cecil Frederik Vilhelm Gudmundsen

M, f. 8 maj 1867, d. 15 januar 1931
Senest redigeret=4 Dec 2016
     Cecil Frederik Vilhelm Gudmundsen blev kaldt Frederik. Han blev født 8 maj 1867 i Randers. Han var søn af Gustaf Adolf Gudmundsen og Marie Kathrine Gamst. Cecil Frederik Vilhelm Gudmundsen blev døbt 23 juli 1867 i Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers.1 Cecil blev gift 5 maj 1893 med Marie Gudmundsen, datter af Bjarne Thorstein Gudmundsen og Ingeborg Sidenius. Cecil Frederik Vilhelm Gudmundsen var før 1916 direktør for Lolland-Falsters Telefon Selskab i Nykøbing F. Han døde 15 januar 1931 i Nykøbing F. i en alder af 63 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880von Hattenstræde, Randers2
Folketælling1916Toreby, Musse, Maribo3
Far-Nat*Gustaf Adolf Gudmundsen f. c 1822, d. 17 Jan 1872
Mor-Nat*Marie Kathrine Gamst f. 28 Mar 1836, d. 1900

Børn af Cecil Frederik Vilhelm Gudmundsen og Marie Gudmundsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marie Katrine Gudmundsen født Ganst, 43, Enke, Odense Odense Amt, maskinsyning husmoder, K
  Cecil Frederik Wilhelm Gudmundsen, 12, Ugift, Randers Randers Amt, hendes søn, M.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Marie Langeland

K, f. 28 februar 1806, d. 2 april 1873
Senest redigeret=25 Nov 2009
     Marie Langeland blev født 28 februar 1806 i København. Hun var datter af Rasmus Langeland og Maria Giede. Marie Langeland blev døbt 27 juni 1806 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København.1 Marie blev gift 24 maj 1828 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Thorgeir Gudmundsen. Marie Langeland døde 2 april 1873 i Nysted i en alder af 67 år. Hun blev bisat fra Nysted 9 april 1873.1
Far-Nat*Rasmus Langeland f. 22 Jul 1767, d. 29 Nov 1837
Mor-Nat*Maria Giede f. 3 Maj 1770, d. 31 Jan 1829

Børn af Marie Langeland og Thorgeir Gudmundsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hr. Castor Th. Gudmundsen 46 Gift Sognepræst
  Marie Gudmunsen f. Langeland 34 Gift Hans Kone
  Bjarne Gudmundsen 12 Ugift deres Barn
  Marie Gudmundsen 11 Ugift deres Barn
  Thorbjerg Gudmundsen 8 Ugift deres Barn.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thorgeir Gudmundsen 51 Gift Island Sognepræst
  Marie f. Langeland 39 Gift Kjøbenhavn hans Kone
  Marie Gudmundsen 16 - Kjøbenhavn deres Barn
  Thorbjørg Gudmundsen 13 - Kjøbenhavn deres Barn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thorfin Gudmundsen, 56, Gift, præst, Island, M
  Marie Langeland, 44, Gift, hans kone, København, K
  Marie Gudmunsen, 21, Ugift, datter, København, K
  Thorbiørg Gudmundsen, 18, Ugift, datter, København, M.

Catherine Sophie Glahn

K, f. 28 juni 1811, d. 8 oktober 1835
Senest redigeret=26 Nov 2009
     Catherine Sophie Glahn blev født 28 juni 1811 i Tårs, Musse, Maribo. Hun var datter af Adam Wilhardt Glahn og Andrea Bredenberg. Catherine Sophie Glahn døde 8 oktober 1835 i en alder af 24 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834præstegården, Veggerløse, Falsters Sønder, Maribo1
Far-Nat*Adam Wilhardt Glahn f. 10 Jul 1775, d. 19 Apr 1863
Mor-Nat*Andrea Bredenberg f. 31 Dec 1779, d. 9 Maj 1842

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Adam Vildhard Glahn, 59, Gift, , Sognepræst,
  Andrea Bredenberg, 55, Gift, , hans Kone,
  Sophie Glahn, 23, Ugift, , deres datter,.

Lauritz Davidsen Fog

M, f. 1710
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Lauritz Davidsen Fog var amtsforvalter. Lauritz blev gift med Johanne Christensen Rocho. Lauritz Davidsen Fog blev født i 1710 i Alslev, Skast, Ribe. Han var søn af David Jørgensen Fog og Gjertrud Victorine Christensen Sejer. Lauritz Davidsen Fog blev bisat fra Thisted 29 maj 1770.
Far-Nat*David Jørgensen Fog f. 1671, d. 1 Aug 1720
Mor-Nat*Gjertrud Victorine Christensen Sejer f. 1680, d. 1759

Barn af Lauritz Davidsen Fog og Johanne Christensen Rocho