Regine Dorothea Hansdatter Wøldike1

K, f. 6 juni 1727, d. 7 januar 1811
Senest redigeret=30 Jul 2015
     Regine Dorothea Hansdatter Wøldike blev født 6 juni 1727 i Odense. Hun var datter af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner. Regine Dorothea Hansdatter Wøldike blev døbt 9 juni 1727 i Skt. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense.2 Regine blev gift 15 marts 1753 i Odense med Gregorius Tjørnelund, søn af Jacob Jacobsen Tjørnelund og Dorothea Asmussen Schrøder. Regine Dorothea Hansdatter Wøldike blev nævnt i skiftet efter Vibeke Pedersdatter Endorph 17 juni 1784.3 Regine Dorothea Hansdatter Wøldike døde 7 januar 1811 i Ravning, Kalvslund, Ribe, Ribe, i en alder af 83 år. Hun blev bisat fra Kalvslund, Ribe, Ribe, 14 januar 1811.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Torvegade 136, Kolding4
Folketælling1801Ravning, Kalvslund, Ribe, Ribe5
Far-Nat*Hans Pedersen Wøldike f. 1689, d. 20 Jun 1754
Mor-Nat*Cathrine Dølner f. 1695, d. 10 Feb 1781

Børn af Regine Dorothea Hansdatter Wøldike og Gregorius Tjørnelund

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S344] Nygaards sedler.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Gregers Thiørnelund, 65, M, Gift, Hosbonde, Lever af sine Midler,
  Regine Dorthea Wøldinge, 60, K, Gift, Hans Kone,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Thjørnlund, 42, Gift, Husbonde, Grændsecontrollør og gårdbeboer,
  Sophie Beate Mathisen, 44, Gift, Hans kone, ,
  Johan Gregorius Thiørnlund, 9, Ugift, Deres søn, ,
  Regine Wøldike, 75, Enke, Husbondens moster, ,.

Sebastian Hansen Wøldike1,2

M, f. 19 maj 1725
Af ”En fortælling om hovedgården VISSELBJERG i Alslev” fra Alslev Sognearkiv:

Vi bevæger os længere tilbage. I perioden 1790 til 1809 var ejeren en Søren Lund – hvis med nogen tilknytning til Lindbjerggård syd for Ølgod. Måske købte han ejendommen på auktion. I hvert fald i 1783, hvor madam Wøldike døde, blev proprietærgården efter en auktion opkøbt af en Mads Pedersen Helvad og ved denne auktion må meget af fæstebøndernes jorde være frasolgt gården. I bogen om Hostrup fortælles, at denne landsby blev frikøbt ved denne auktion. Nu behøver det ikke at være sådan, at det var fæstebønderne, der selv opkøbte gårdene. Det kunne skam være en anden fæstebonde med penge på kistebunden eller en bymand med god økonomi.

Hermed er vi kommet tilbage til landboreformernes tid. Visselbjerg købes i 1759 af en Sebastian Wøldike. På samme tid var det en Wøldike, der var biskop i Viborg, og der var også en Wøldike som var præst i Varde og som senere blev professor ved Københavns Universitet, så det var en markant familie. Den gode Sebastian havde erfaring med landbrug, havde bestyret flere større gårde, før han gjorde sine hoser grønne hos en enke ved navn Vibeke. Hun var ikke hvem som helst, for hun havde været gift med borgmester Krag fra Varde, og tilmed havde denne Krag opkøbt Hennegård, som var Vibekes fødehjem. Godsforvalteren fra Visselbjerg var måske stråmand i forbindelse med den handel.

Omkring midten af 17hundredetallet var der efter krig og kvægpest opgangstider for landbruget og den enevældige konge ønskede naturligvis, at den danske befolkning skulle have del i disse gode tider, men det gamle konservative landbosystem med ca. 1000 hovedgårde, her omkring var der, Krogsgård, Sneumgård, Brammingegård, Kærgård, Lunderup, Endrupholm, Hesselmed, Hennegård, Frøstrupgård m.fl. og stort set alt øvrig landbrugsjord som fæstejord levnede ikke mulighed for dynamiske forandringer. Datidens hovedgårde, eller sædegårde eller ladegårde, nogle gange populært kaldet ”herregård” var grundstammen i det danske landbrugssystem – bygget om omkring hovedgårdsjorden og dertil mindst 200 tdr. hartkorn fæstejord indenfor 2 mils afstand fra gården. Hvis der ikke var denne størrelse af fæstegods, var det ikke en ”komplet” hovedgård. Der skulle reformer til for at få forøget produktionen via indførelse af nye driftsformer, men de skulle indføres stort set ad frivillig vej. Det skulle være sådan, at alle havde gavn af de nødvendige reformer. Staten kunne få et større skattegrundlag og flere indbyggere - bønderne, som udgjorde over 80 % af befolkningen, skulle have mulighed for at tjene penge til dem selv, og ejerne af hovedgårdene, hvor hovedgårdsjorden udgjorde ca. 10 % af det samlede landbrugsareal, skulle kunne få en bedre økonomi ved at få frigjort kapital ved salg af bøndergods og stadig bevare skattefriheden på selve hovedgården.

Fra omkring 1750 startede reformdebatten op. Oplysningstidsalderen var også kommet til Danmark. I 1755 opfordrede kongen alle til at komme offentlig frem med ideer og tanker om forbedringer af landbrugsdriften – altså fuld ytringsfrihed på dette felt – og der blev endda lanceret et nyt tidsskrift ”Danmark og Norges Oeconomiske Magazin” Nu skete der noget epokegørende – i 1758 blev der lovgivet om at de enorm store fælles overdrev mellem landsbyerne kunne fordeles, og i forordningen af 28. juli 1769 blev det skærpet således, at fordelingen skulle være sket inden 4 år. Det var første skridt hen mod opløsningen af landsbyfællesskabet og netop førnævnte forordning fra 1769 var grundlaget for, at Sebastian Wøldike fik nye ideer, og udskilte ca. 38 tdr. hartkorn i 8 nye landbrug, 6 gårde i Vibæk og 2 bolsteder. De fik meget bekvemt matr.nr. fra 1 til 9 med Jægerstedet som nr. 9 og den nu nedlagte hovedgård som nr. 1. Nævnes bør det også, at en forordning fra 1776 gjorde, at hvis blot en lodsejer i et landsbyfælleskab krævede udskiftning af landsbyfællesskabet, så var alle øvrige forpligtet til at deltage og naturligvis også at deltage i udgifterne.

...

Tilbage til Sebastian Wøldike. Skødet hvor Sebastian Wøldike køber af Joakim Brockdorff er interessant læsning. Alslev Mølle er i dårlig stand, og sælger har lovet både at bekoster 2 nye møllehjul og at give møllerenkens søn et nyt fæstemål, Toftnæs mangler en smed, og det har sælger også lovet at få bygget, og køber Wøldike skal indfri disse løfter. Der er naturligvis en opremsning af alle de fæstegårde, ejendomme og huse som hørte under hovedgården. Hovedvægten var naturligvis Alslev-Hostrup Sogn, men der var stadig 3 gårde og 7 huse i Oksby sogn, der var også gårde i Janderup, Forum og Jerne sogn og ikke at forglemme Anders Nielsen Katmand på Forum Hede, som skulle betale 1 rd. årligt i landgilde. Samlet i alt 278 tdr. hartkorn og den største gård var Koksspanggård på 11 tdr. hartkorn, men så var der også 2 fæstefamilier på ejendommen.

Købesummen skulle betales på Viborg Snapsting og sælgerens hustru kaldet Oberstinden skulle have lov til at have fri have og fiskedam efter eget valg – Sælgeren fik efter skødet en ret til at blive boende på gården. Han måtte disponere over de nordlige værelser fra porten og betale 40 rd årligt i husleje. Hvis han renoverede disse lokaler for højest 200 rd. så skulle huslejen går fra på denne investering, og skulle sælger vælge at flytte inden investeringen var dækket, så skulle køber refundere sælger 50 % af restbeløbet. Jo – der kunne også laves kringlede aftaler dengang. Sælger virker som en omsorgsfuld person, for det var også aftalt vilkår for hans forvalter.

Sebastian Wøldike førte flere retssager bl.a. mod præsten Abraham Jessen, han tabte de fleste, men ikke alle. Den sidste retssag om tiende til præsten fra arvefæstebønderne i Vibæk, faldt ikke ud til præstens fordel, men på det tidspunkt var Sebastian allerede død.

Senest redigeret=19 Mar 2012
     Sebastian Hansen Wøldike blev født 19 maj 1725 i Odense. Han var søn af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner. Sebastian Hansen Wøldike blev døbt 25 maj 1725 i Skt. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense.3 Han var i 1758 gårdejer i Visselbjerg, Alslev, Skast, Ribe. Sebastian blev gift i 1759 med Vibeke Pedersdatter Endorph, datter af Peder Nielsen Endorph og Kirstine Sophie Bornemann. Sebastian Hansen Wøldike havde trætte med Jens Chr. Hammer i 1760.4 Han havde trætte med sognepræsten Abraham Jessen om et hus på tre fag til præstens heste og sognets husvilde, der var opført på kirkens fortov i 1761.4,5 Han havde trætte med nogle bønder i 1769.4 Han var 1 august 1770 kgl. forpagter på Starupgaard i Haderslev. Han fik bevilling til udparcellering af Visselbjerg i 1771.4 Han blev bisat fra Kolding 24 september 1774.3
Far-Nat*Hans Pedersen Wøldike f. 1689, d. 20 Jun 1754
Mor-Nat*Cathrine Dølner f. 1695, d. 10 Feb 1781

Familie: Sebastian Hansen Wøldike og Vibeke Pedersdatter Endorph

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S181] Erik Horskjær, De Danske Kirker, Ribe, s. 2034.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S344] Nygaards sedler.
 5. [S422] Ukendt editor, Danmarks Kirker.

Karen Hansdatter Wøldike1

K, f. 26 april 1724, d. 21 maj 1795
Senest redigeret=1 Jan 2010
     Karen Hansdatter Wøldike blev født 26 april 1724 i Odense. Hun var datter af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner. Karen Hansdatter Wøldike blev døbt 28 april 1724 i Skt. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense.2 Karen blev gift 15 maj 1759 i Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle, med Ancher Rasmussen Taarning, søn af Rasmus Nissen Taarning og Johanne Jensdatter Viif. Karen Hansdatter Wøldike blev nævnt i skiftet efter Vibeke Pedersdatter Endorph 17 juni 1784.3 Karen Hansdatter Wøldike døde 21 maj 1795 i Almind, Brusk, Vejle, i en alder af 71 år. Hun blev bisat fra Almind, Brusk, Vejle, 28 maj 1795.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Almind, Brusk, Vejle4
Far-Nat*Hans Pedersen Wøldike f. 1689, d. 20 Jun 1754
Mor-Nat*Cathrine Dølner f. 1695, d. 10 Feb 1781

Familie: Karen Hansdatter Wøldike og Ancher Rasmussen Taarning

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S344] Nygaards sedler.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Wøldike Ankers, 63, Enke, Huus og Aftægts Kone, Huusmoder, K.

Catharina Magdalena Hansdatter Wøldike1

K, f. 15 december 1722, d. 1756
Senest redigeret=1 Jan 2010
     Catharina blev gift med Peder Lohmann Hoff, søn af Simon Petrus Hoff og Anna Benedicta Prom. Catharina Magdalena Hansdatter Wøldike blev født 15 december 1722 i Odense. Hun blev døbt 16 december 1722 i Skt. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense.2 Hun var datter af Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner. Catharina Magdalena Hansdatter Wøldike døde i 1756.
Far-Nat*Hans Pedersen Wøldike f. 1689, d. 20 Jun 1754
Mor-Nat*Cathrine Dølner f. 1695, d. 10 Feb 1781

Familie: Catharina Magdalena Hansdatter Wøldike og Peder Lohmann Hoff

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.

Kirstine Jacobsen

K, f. 14 december 1823, d. 23 november 1897
Senest redigeret=17 Nov 2009
     Kirstine Jacobsen blev født 14 december 1823 i Nørre Holsted, Holsted, Malt, Ribe. Hun var datter af Jacob Thomsen og Karen Jacobsdatter. Kirstine Jacobsen blev døbt 8 februar 1824 i Holsted, Malt, Ribe.1 Kirstine blev gift 20 februar 1858 i Føvling, Malt, Ribe, med Henrich Daniel Tjørnelund, søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter.1 Kirstine Jacobsen var fadder ved dåben af Karoline Jakobine Tjørnelund 17 april 1868 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Kirstine Jacobsen døde 23 november 1897 i Egebæk, Vester Vedsted, Ribe, Ribe, i en alder af 73 år. Hun blev bisat fra Vester Vedsted, Ribe, Ribe, 30 november 1897.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Egebæk, Vester Vedsted, Ribe, Ribe2
Folketælling1890Sønder Farup Mark, Vester Vedsted, Ribe, Ribe3
Far-Nat*Jacob Thomsen
Mor-Nat*Karen Jacobsdatter

Børn af Kirstine Jacobsen og Henrich Daniel Tjørnelund

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hendrik Daniel Tjørnelund, 53, Gift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Husfader, Daglejer i Agerbrug, M
  Kjersten Tjørnelund, f. Jacobsen, 56, Gift, Holsted Sogn, Ribe Amt, Hans Hustru, K
  Johan Tjørnelund, 21, Ugift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Jacobine Hansen Tjørnelund, 13, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Christian Tjørnelund

M, f. 20 januar 1854
Senest redigeret=11 Aug 2009
     Christian Tjørnelund var postpakmester i Ebeltoft. Han blev født 20 januar 1854 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Paul Bayer Mogensen Tjørnelund og Wilhelmine Maria Weber. Christian Tjørnelund blev døbt 31 maj 1854 i Føvling, Malt, Ribe.1 Christian blev gift med Thomasine Rosette Kragh, datter af Niels Madsen Kragh og Maren Hansdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe
Folketælling1870Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1880Østre Sjællandsgade og Kongensstræde nr. 37 - 57 Forhus d, Fredericia4
Folketælling1890Skanderborg5
Folketælling1906Nedergade, Ebeltoft6
Far-Nat*Paul Bayer Mogensen Tjørnelund f. 12 Jun 1806
Mor-Nat*Wilhelmine Maria Weber f. c 1818

Børn af Christian Tjørnelund og Thomasine Rosette Kragh

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 47, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 39, Gift, , , hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Jacobine Marie Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 8, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 4, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Christian Tjørnelund, 2, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 65, Gift, landmand, , huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 55, Gift, , , huusmoder [gift med Poul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Jakobine Katrine Tjørnelund, 25, Ugift, , , datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jakob Tjørnelund, 22, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Kristian Tjørnelund, 16, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Tjørnelund, 26, Ugift, Ribe, Pakmester, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Tjørnelund, 36, Gift, Pakmester, Statsbanen, Ribe Amt, M
  Thomasine Rosette Kragh, 34, Gift, , Fredericia, K
  Paulin Marinus Kragh Tjørnelund, 7, Ugift, , Skanderborg, M
  Rosette Marie Tjørnelund, 6, Ugift, , Skanderborg, K
  Harriet Vilhelmine Tjørnelund, 1, Ugift, , Skanderborg, K.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Ferdinand Tjørnelund

M, f. 20 november 1851
Senest redigeret=11 Aug 2009
     Ferdinand Tjørnelund blev født 20 november 1851 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Paul Bayer Mogensen Tjørnelund og Wilhelmine Maria Weber. Ferdinand Tjørnelund blev døbt 27 marts 1852 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 8 april 1866 i Føvling, Malt, Ribe.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Far-Nat*Paul Bayer Mogensen Tjørnelund f. 12 Jun 1806
Mor-Nat*Wilhelmine Maria Weber f. c 1818

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 47, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 39, Gift, , , hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Jacobine Marie Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 8, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 4, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Christian Tjørnelund, 2, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Paul Tjørnelund, 53, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde Kjøbstad [Varde købstad, Vester Horne herred, Ribe amt]
  Vilhelmine Maria Veber, 45, Gift, , , hans kone [Paul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Tjørnelund, 15, Ugift, , , deres datter [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 13, Ugift, , , deres søn [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres søn Paul Tj.

Jacob Tjørnelund

M, f. 20 oktober 1847
Senest redigeret=10 Aug 2009
     Jacob Tjørnelund blev født 20 oktober 1847 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Paul Bayer Mogensen Tjørnelund og Wilhelmine Maria Weber. Jacob Tjørnelund blev døbt 28 december 1847 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 27 april 1862 i Holsted, Malt, Ribe. Jacob blev gift 5 maj 1876 i Føvling, Malt, Ribe, med Marie Katrine Nielsen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1870Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Far-Nat*Paul Bayer Mogensen Tjørnelund f. 12 Jun 1806
Mor-Nat*Wilhelmine Maria Weber f. c 1818

Familie: Jacob Tjørnelund og Marie Katrine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Thjørnelund, 43, Gift, gaardmand, huusfader, , , Varde
  Vilhelmine Thjørnelund, 32, Gift, hans kone [Poul Thjørnelund], , , Slesvig
  Maria Thjørnelund, 5, -, deres datter [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 3, -, deres søn [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 47, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 39, Gift, , , hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Jacobine Marie Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 8, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 4, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Christian Tjørnelund, 2, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Paul Tjørnelund, 53, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde Kjøbstad [Varde købstad, Vester Horne herred, Ribe amt]
  Vilhelmine Maria Veber, 45, Gift, , , hans kone [Paul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Tjørnelund, 15, Ugift, , , deres datter [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 13, Ugift, , , deres søn [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres søn Paul Tj.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 65, Gift, landmand, , huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 55, Gift, , , huusmoder [gift med Poul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Jakobine Katrine Tjørnelund, 25, Ugift, , , datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jakob Tjørnelund, 22, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Kristian Tjørnelund, 16, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling].

Marie Jacobine Katrine Tjørnelund

K, f. 2 april 1845
Senest redigeret=11 Aug 2009
     Marie Jacobine Katrine Tjørnelund blev født 2 april 1845 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Hun var datter af Paul Bayer Mogensen Tjørnelund og Wilhelmine Maria Weber. Marie Jacobine Katrine Tjørnelund blev døbt 1 juni 1845 i Føvling, Malt, Ribe.1 Hun blev konfirmeret 17 april 1859 i Holsted, Malt, Ribe.1 Marie blev gift 1 juli 1876 i Føvling, Malt, Ribe, med Mads Madsen, søn af Mads Mortensen og Zidsel Marie Madsen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1870Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1880Tobøl, Føvling, Malt, Ribe
Far-Nat*Paul Bayer Mogensen Tjørnelund f. 12 Jun 1806
Mor-Nat*Wilhelmine Maria Weber f. c 1818

Barn af Marie Jacobine Katrine Tjørnelund og Mads Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Thjørnelund, 43, Gift, gaardmand, huusfader, , , Varde
  Vilhelmine Thjørnelund, 32, Gift, hans kone [Poul Thjørnelund], , , Slesvig
  Maria Thjørnelund, 5, -, deres datter [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 3, -, deres søn [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 47, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 39, Gift, , , hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Jacobine Marie Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 8, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 4, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Christian Tjørnelund, 2, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Paul Tjørnelund, 53, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde Kjøbstad [Varde købstad, Vester Horne herred, Ribe amt]
  Vilhelmine Maria Veber, 45, Gift, , , hans kone [Paul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Tjørnelund, 15, Ugift, , , deres datter [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 13, Ugift, , , deres søn [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres søn Paul Tj.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 65, Gift, landmand, , huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 55, Gift, , , huusmoder [gift med Poul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Jakobine Katrine Tjørnelund, 25, Ugift, , , datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jakob Tjørnelund, 22, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Kristian Tjørnelund, 16, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling].

Regine Dorthea Tjørnelund

K, f. 16 juni 1840
Senest redigeret=10 Aug 2009
     Regine Dorthea Tjørnelund blev født 16 juni 1840 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Hun var datter af Paul Bayer Mogensen Tjørnelund og Wilhelmine Maria Weber. Regine Dorthea Tjørnelund blev døbt 19 august 1840 i Føvling, Malt, Ribe.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Far-Nat*Paul Bayer Mogensen Tjørnelund f. 12 Jun 1806
Mor-Nat*Wilhelmine Maria Weber f. c 1818

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 36, Gift, gaardmand, Varde
  Wilhelmine Weber, 27, Gift, hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Regine Dorthea Tjørnelund, 5, Ugift, deres datter [Poul Tjørnelund & Wilhelmine Weber], her i sognet [Føvling]
  Julie Dorthea Weber, 19, Ugift, syerske, Skodborg sogn, Haderslev amt [Frøs herred].

Wilhelmine Maria Weber

K, f. cirka 1818
Senest redigeret=10 Aug 2009
     Wilhelmine Maria Weber blev født cirka 1818 i Flensborg. Wilhelmine blev gift 13 februar 1840 i Føvling, Malt, Ribe, med Paul Bayer Mogensen Tjørnelund, søn af Mogens Poulsen og Ane Katrine Mogensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Tobøl, Føvling, Malt, Ribe
Folketælling1840Tobøl, Føvling, Malt, Ribe1
Folketælling1845Tobøl, Føvling, Malt, Ribe
Folketælling1845Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1850Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1870Tobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1880Tobøl, Føvling, Malt, Ribe

Børn af Wilhelmine Maria Weber og Paul Bayer Mogensen Tjørnelund

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Captain Tjørnelund !!, 74, Enke(mand), , dannebrogsmand og gaardmand,
  Ane Catrina Christensen !!, 72, Enke(mand), , huusholderske,
  Paul Tjørnelund !!, 30, Ugift, , pleiesøn,
  Maria Veber, 22, Ugift, , tjenestepige,
  Julia Veber, 14, Ugift, , tjenestepige,.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 36, Gift, gaardmand, Varde
  Wilhelmine Weber, 27, Gift, hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Regine Dorthea Tjørnelund, 5, Ugift, deres datter [Poul Tjørnelund & Wilhelmine Weber], her i sognet [Føvling]
  Julie Dorthea Weber, 19, Ugift, syerske, Skodborg sogn, Haderslev amt [Frøs herred].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Thjørnelund, 43, Gift, gaardmand, huusfader, , , Varde
  Vilhelmine Thjørnelund, 32, Gift, hans kone [Poul Thjørnelund], , , Slesvig
  Maria Thjørnelund, 5, -, deres datter [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 3, -, deres søn [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 47, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 39, Gift, , , hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Jacobine Marie Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 8, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 4, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Christian Tjørnelund, 2, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Paul Tjørnelund, 53, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde Kjøbstad [Varde købstad, Vester Horne herred, Ribe amt]
  Vilhelmine Maria Veber, 45, Gift, , , hans kone [Paul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Tjørnelund, 15, Ugift, , , deres datter [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 13, Ugift, , , deres søn [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres søn Paul Tj.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 65, Gift, landmand, , huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 55, Gift, , , huusmoder [gift med Poul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Jakobine Katrine Tjørnelund, 25, Ugift, , , datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jakob Tjørnelund, 22, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Kristian Tjørnelund, 16, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling].

Paul Bayer Mogensen Tjørnelund

M, f. 12 juni 1806
Senest redigeret=7 Maj 2012
     Paul Bayer Mogensen Tjørnelund blev adopteret af Hans Tjørnelund og Sophie Beate Mathisen. Paul Bayer Mogensen Tjørnelund blev født 12 juni 1806 i Varde. Han var søn af Mogens Poulsen og Ane Katrine Mogensen. Paul Bayer Mogensen Tjørnelund blev døbt 20 juli 1806 i Skt. Jacobi Kirke, Kirkepladsen, Varde.1 Paul blev gift 13 februar 1840 i Føvling, Malt, Ribe, med Wilhelmine Maria Weber.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1840Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1845Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1850Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe7
Folketælling1870Tobøl, Føvling, Malt, Ribe8
Far-Nat*Mogens Poulsen f. c 1769
Mor-Nat*Ane Katrine Mogensen f. c 1768
Far-AdoHans Tjørnelund f. c 1759, d. 6 Jun 1805
Mor-AdoSophie Beate Mathisen f. c 1757, d. 19 Maj 1820

Børn af Paul Bayer Mogensen Tjørnelund og Wilhelmine Maria Weber

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Tjørnelund, 68, Enke(mand), , gaardbruger og dannebrogsmand,
  Ane Katrine Mogensen !!, 66, Enke(mand), , husholderske,
  Pauel Tjørnelund, 27, Ugift, , pleiesøn,
  Jacobine Tjørnelund, 16, Ugift, , tjenestepige,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Captain Tjørnelund !!, 74, Enke(mand), , dannebrogsmand og gaardmand,
  Ane Catrina Christensen !!, 72, Enke(mand), , huusholderske,
  Paul Tjørnelund !!, 30, Ugift, , pleiesøn,
  Maria Veber, 22, Ugift, , tjenestepige,
  Julia Veber, 14, Ugift, , tjenestepige,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 36, Gift, gaardmand, Varde
  Wilhelmine Weber, 27, Gift, hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Regine Dorthea Tjørnelund, 5, Ugift, deres datter [Poul Tjørnelund & Wilhelmine Weber], her i sognet [Føvling]
  Julie Dorthea Weber, 19, Ugift, syerske, Skodborg sogn, Haderslev amt [Frøs herred].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Thjørnelund, 43, Gift, gaardmand, huusfader, , , Varde
  Vilhelmine Thjørnelund, 32, Gift, hans kone [Poul Thjørnelund], , , Slesvig
  Maria Thjørnelund, 5, -, deres datter [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 3, -, deres søn [Poul Thjørnelund & Vilhelmine Thjørnelund], , , her i sognet [Føvling].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 47, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 39, Gift, , , hans kone [Poul Tjørnelund], Flensborg
  Jacobine Marie Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 8, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 4, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling]
  Christian Tjørnelund, 2, Ugift, , , deres søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Væber], Her i sognet [Føvling].
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Paul Tjørnelund, 53, Gift, , , gaardmand huusfader, Varde Kjøbstad [Varde købstad, Vester Horne herred, Ribe amt]
  Vilhelmine Maria Veber, 45, Gift, , , hans kone [Paul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Tjørnelund, 15, Ugift, , , deres datter [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jacob Tjørnelund, 13, Ugift, , , deres søn [Paul Tjørnelund & Vilhelmine Maria Veber], Her i sognet [Føvling]
  Ferdinand Tjørnelund, 9, Ugift, , , deres søn Paul Tj.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 65, Gift, landmand, , huusfader, Varde
  Vilhelmine Veber, 55, Gift, , , huusmoder [gift med Poul Tjørnelund], Flensborg
  Maria Jakobine Katrine Tjørnelund, 25, Ugift, , , datter [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Jakob Tjørnelund, 22, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling]
  Kristian Tjørnelund, 16, Ugift, , , søn [Poul Tjørnelund & Vilhelmine Veber], Her i sognet [Føvling].

Jacob Tjørnelund

M, f. 13 april 1766, d. 5 februar 1844
Senest redigeret=10 Aug 2009
     Jacob Tjørnelund var kaptajn, gårdmand, dannebrogsmand. Han blev døbt 13 april 1766 i Gesten, Anst, Ribe. Han var søn af Gregorius Tjørnelund og Regine Dorothea Hansdatter Wøldike. Jacob blev gift i 1790 i Varde med Dorthea Poulsdatter Bayer. Jacob Tjørnelund blev nævnt i skiftet efter Nille Sophie Tjørnelund mellem 27 februar 1808 og 4 februar 1811.1 Jacob Tjørnelund døde 5 februar 1844 i Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 14 februar 1844.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Torvegade, Kolding3
Folketælling1834Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1840Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Far-Nat*Gregorius Tjørnelund f. 31 Aug 1721
Mor-Nat*Regine Dorothea Hansdatter Wøldike f. 6 Jun 1727, d. 7 Jan 1811

Familie: Jacob Tjørnelund og Dorthea Poulsdatter Bayer

Kildehenvisninger

 1. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 3463 Sofie Tjørnelund, ugift i Århus. 27.2.1808, fol.450B, 458B, protokol 18, fol.117.
  Testamente af 28.1.1805. A:
  1) [Elisabeth Sofie] Walbom, der ægter Søren Buchtrup, skipper
  2) Niels Brink i København
  3) Hans Todbjerg
  4) Jacob Walbom
  5) Steffen Walbom
  6) Edel Dorthe Walbom
  7) Christian Ravn
  8) Hans Jacob Tjørnelund
  9) Hans Vøldike Tjørnelund, hans søn Gregorius
  10) Jacob Tjørnelund.
  3464 Testamente i Århus. 10.3.1808, fol.451.
  Testamente af 11.9.1807 for Thure Krarup, rektor emeritus ved Århus Latinskole og professor og hustru Frederikke Marie Brøndum i Århus.
  3465 Testamente i Århus. 1808, fol.453.
  Testamente af 30.8.1798 for Niels Eskildsen, skipper og hustru Inger Sørensdatter Favrskov i Århus.
  Hans første ægteskab med [Mette Marie Simonsdatter, skifte 15.8.1796 lbnr.2929]. 4B: [Simon, Eskild, Anne Marie, Herman].

  Testamente af 28.1.1805 for Sofie Tjørnelund, ugift i Århus.
  Hovedarving A: Madam Buchtrup
  Øvrige A:
  1) Niels Brink i København
  2) Hans Todbjerg
  3) Jacob Walbom
  4) Steffen Walbom
  5) Edel Dorthe Walbom
  6) Christian Ravn
  7) Hans Jacob Tjørnelund
  8) Hans Vøldike Tjørnelund, hans søn Gregorius
  9) Jacob Tjørnelund.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Thiørnelund, 22 , Ugift, Hosbonde, Kiøbmand,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Tjørnelund, 68, Enke(mand), , gaardbruger og dannebrogsmand,
  Ane Katrine Mogensen !!, 66, Enke(mand), , husholderske,
  Pauel Tjørnelund, 27, Ugift, , pleiesøn,
  Jacobine Tjørnelund, 16, Ugift, , tjenestepige,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Captain Tjørnelund !!, 74, Enke(mand), , dannebrogsmand og gaardmand,
  Ane Catrina Christensen !!, 72, Enke(mand), , huusholderske,
  Paul Tjørnelund !!, 30, Ugift, , pleiesøn,
  Maria Veber, 22, Ugift, , tjenestepige,
  Julia Veber, 14, Ugift, , tjenestepige,.

Jacob Tjørnelund

M, f. 16 juli 1838, d. 18 december 1912
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Jacob Tjørnelund var daglejer i agerbruget. Han blev født 16 juli 1838 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter. Jacob Tjørnelund blev døbt 23 september 1838 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 3 april 1853 i Holsted, Malt, Ribe. Han var fadder ved dåben af Ane Cæcilie Marie Tjørnelund 28 december 1865 Vester Vedsted Kirke, Sdr. Kirkevej 22, Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Jacob Tjørnelund var fadder ved dåben af Jacobine Hansine Tjørnelund 11 september 1866 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Jacob Tjørnelund var fadder ved dåben af Nis Andersen Tjørnelund 29 marts 1869 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Jacob Tjørnelund var fadder ved dåben af Peder Andersen Tjørnelund 11 maj 1870 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Jacob blev gift 23 juni 1872 i Vester Vedsted, Ribe, Ribe, med Kirstine Petersen-Bæk, datter af Peder Nielsen Bæk og Anne Pedersdatter.1 Jacob Tjørnelund overværede vielsen af Johan Peter Gregorius Tjørnelund og Amalie Sørensen 4 juni 1903 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Jacob Tjørnelund overværede vielsen af Peder Nielsen Tjørnelund og Anine Lorentsen 17 november 1904 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Jacob Tjørnelund døde 18 december 1912 i Egebæk, Vester Vedsted, Ribe, Ribe, i en alder af 74 år. Han blev bisat fra Vester Vedsted, Ribe, Ribe, 23 december 1912.1
Far-Nat*Johan Gregorius Tjørnelund f. 23 Jan 1793, d. 14 Feb 1841
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1794, d. 28 Feb 1873

Børn af Jacob Tjørnelund og Kirstine Petersen-Bæk

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Tjørnelund !!, 52, Gift, huusmand og rebslager, ,
  Karen Petersdatter !!, 51, Gift, hans kone [Johan Tjørnelund], ,
  Henrik D Tjørnelund !!, 14, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Paul Tjørnelund !!, 10, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Hans Tjørnelund, 6, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Jacob Tjørnelund, 2, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter],.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Pedersdatter, 54, Enke[mand], spinderske, Fredericia
  Hans Thjørnelund, 10, Ugift, hendes søn [Karen Pedersdatter], her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 7, Ugift, hendes søn [Karen Pedersdatter], her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Gregorius Thjørnelund, 27, Ugift, huusmand, dagleier, huusfader, her i sognet [Føvling]
  Karen Pedersen, 59, Enke(mand), hans moder [Peder Gregorius Thjørnelund], Fredericia
  Jacob Thjørnelund, 12, -, hendes søn [Karen Pedersen], her i sognet [Føvling].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jakob Tjørnelund, 40, Gift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Husfader, Daglejer i Agerbrug, M
  Kjerstine Marie Tjørnelund, 35, Gift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Hans Hustru, K
  Johan Peter Gregor Tjørnelund, 5, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Peter Nielsen Tjørnelund, 3, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Karl Tjørnelund, 1, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan midlertidigt fraværende i Sønder Færr.., Ribe.

Hans Tjørnelund

M, f. 14 februar 1835, d. 20 januar 1917
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Hans Tjørnelund var daglejer i agerbruget i Vester Vedsted, Ribe, Ribe. Han blev født 14 februar 1835 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter. Hans Tjørnelund blev døbt 20 april 1835 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 15 april 1849 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han var fadder ved dåben af Johan Tjørnelund 7 juni 1858 Føvling, Malt, Ribe.1 Hans blev gift før 1863 med Jensine Holm, datter af Peder Andersen Holm og Anne Jensdatter. Hans Tjørnelund var fadder ved dåben af Jacobine Hansine Tjørnelund 11 september 1866 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Hans Tjørnelund var fadder ved dåben af Johan Tjørnelund 23 oktober 1866 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Hans blev gift 26 november 1881 i Vester Vedsted Kirke, Sdr. Kirkevej 22, Vester Vedsted, Ribe, Ribe, med Bodil Kirstine Martinusdatter, datter af Martinus Michelsen og Karen Marie Truelsdatter.1 Hans Tjørnelund overværede vielsen af Anders Peder Andersen og Ane Cæcilie Marie Tjørnelund 6 november 1885 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Hans Tjørnelund var fadder ved dåben af Ane Marie Andersen 2 januar 1886 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Hans Tjørnelund var fadder ved dåben af Jensine Andersen 1 maj 1892 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Hans Tjørnelund overværede vielsen af Eduard Tjørnelund og Christine Hansen 17 november 1899 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Hans Tjørnelund døde 20 januar 1917 i Vester Vedsted, Ribe, Ribe, i en alder af 81 år. Han blev bisat fra Vester Vedsted, Ribe, Ribe, 26 januar 1917.1
Far-Nat*Johan Gregorius Tjørnelund f. 23 Jan 1793, d. 14 Feb 1841
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1794, d. 28 Feb 1873

Børn af Hans Tjørnelund og Jensine Holm

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Tjørnelund !!, 52, Gift, huusmand og rebslager, ,
  Karen Petersdatter !!, 51, Gift, hans kone [Johan Tjørnelund], ,
  Henrik D Tjørnelund !!, 14, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Paul Tjørnelund !!, 10, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Hans Tjørnelund, 6, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Jacob Tjørnelund, 2, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter],.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Pedersdatter, 54, Enke[mand], spinderske, Fredericia
  Hans Thjørnelund, 10, Ugift, hendes søn [Karen Pedersdatter], her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 7, Ugift, hendes søn [Karen Pedersdatter], her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Tjørnelund, 44, Gift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Husfader, Daglejer i Agerbrug, M
  Jensine Tjørnelund, f. Holm, 38, Gift, Slesvig, Hans Hustru, K
  Karoline Jakobine Tjørnelund, 12, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K
  Jakobine Hansine Tjørnelund, 7, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K
  Marie Sofie Tjørnelund, 2, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K
  Peter Andersen Tjørnelund, 10, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Niels Peter Tjørnelund, 7, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Eduar Tjørnelund, 5, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Julius Tjørnelund, 1, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Paul Mogensen Tjørnelund

M, f. 1 februar 1829, d. 16 maj 1914
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Paul Mogensen Tjørnelund var daglejer i agerbruget. Han blev født 1 februar 1829 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter. Paul Mogensen Tjørnelund blev døbt 15 februar 1829 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 14 april 1844 i Føvling, Malt, Ribe.1 Paul blev gift 4 oktober 1856 i Vester Vedsted, Ribe, Ribe, med Else Maria Bruun, datter af Eskil Hansen og Maren Nisdatter.1 Paul Mogensen Tjørnelund var fadder ved dåben af Johan Gregorius Tjørnelund 15 oktober 1863 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Paul Mogensen Tjørnelund var fadder ved dåben af Jacob Madsen Tjørnelund 12 september 1864 Vester Vedsted Kirke, Sdr. Kirkevej 22, Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Paul Mogensen Tjørnelund var fadder ved dåben af Ane Cæcilie Marie Tjørnelund 28 december 1865 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Paul Mogensen Tjørnelund overværede vielsen af Hans Lauritzen Schmidt og Marie Tjørnelund 2 februar 1894 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Paul Mogensen Tjørnelund døde 16 maj 1914 i Sønder Farup Mark, Vester Vedsted, Ribe, Ribe, i en alder af 85 år. Han blev bisat fra Vester Vedsted, Ribe, Ribe, 22 maj 1914.1
Far-Nat*Johan Gregorius Tjørnelund f. 23 Jan 1793, d. 14 Feb 1841
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1794, d. 28 Feb 1873

Børn af Paul Mogensen Tjørnelund og Else Maria Bruun

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Gregorius Tjørnelund, 41, Gift, , reebslager,
  Karen Pedersdatter, 41, Gift, , hans kone [Johan Gregorius Tjørnelund],
  Peter Tjørnelund, 12, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Henrich Daniel Tjørnelund, 9, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Pauel Tjørnelund, 6, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Tjørnelund !!, 52, Gift, huusmand og rebslager, ,
  Karen Petersdatter !!, 51, Gift, hans kone [Johan Tjørnelund], ,
  Henrik D Tjørnelund !!, 14, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Paul Tjørnelund !!, 10, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Hans Tjørnelund, 6, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Jacob Tjørnelund, 2, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter],.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Tjørnelund, 51, Gift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Husfader, Daglejer i Agerbrug, M
  Else Marie Tjørnelund, f. Brun, 47, Gift, Slesvig, Hans Hustru, K
  Eskild Hansen, 81, Enkemand, Hunderup Sogn, Ribe Amt, Aftægtsmand, der forsørges af Husfaderen, M
  Marie Tjørnelund, 22, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, Væverske, K
  Elise Tjørnelund, 8, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K
  Jebine Sørine Tjørnelund, 3, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K
  Johan Tjørnelund, 13, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Nis Andersen Tjørnelund, 10, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Otte Tjørnelund, 5, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Poul Mogensen havde 7 levende og 2 døde børn.

Henrich Daniel Tjørnelund

M, f. 26 juni 1826, d. 3 december 1902
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Henrich Daniel Tjørnelund blev født 26 juni 1826 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter. Henrich Daniel Tjørnelund blev døbt 5 august 1826 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 18 april 1841 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han var fadder ved dåben af Marie Tjørnelund 12 juli 1857 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich blev gift 20 februar 1858 i Føvling, Malt, Ribe, med Kirstine Jacobsen, datter af Jacob Thomsen og Karen Jacobsdatter.1 Henrich Daniel Tjørnelund var fadder ved dåben af Caroline Tjørnelund 27 marts 1860 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich Daniel Tjørnelund var fadder ved dåben af Johan Gregorius Tjørnelund 15 oktober 1863 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich Daniel Tjørnelund var fadder ved dåben af Johan Peter Gregorius Tjørnelund 30 januar 1875 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich Daniel Tjørnelund var fadder ved dåben af Karl Tjørnelund 9 marts 1879 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich Daniel Tjørnelund overværede vielsen af Hans Tjørnelund og Bodil Kirstine Martinusdatter 26 november 1881 Vester Vedsted Kirke, Sdr. Kirkevej 22, Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich Daniel Tjørnelund overværede vielsen af Anders Peder Andersen og Ane Cæcilie Marie Tjørnelund 6 november 1885 Vester Vedsted, Ribe, Ribe.1 Henrich Daniel Tjørnelund døde 3 december 1902 i Sønder Farup Mark, Vester Vedsted, Ribe, Ribe, i en alder af 76 år. Han blev bisat fra Vester Vedsted, Ribe, Ribe, 9 december 1902.1
Far-Nat*Johan Gregorius Tjørnelund f. 23 Jan 1793, d. 14 Feb 1841
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1794, d. 28 Feb 1873

Børn af Henrich Daniel Tjørnelund og Kirstine Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Gregorius Tjørnelund, 41, Gift, , reebslager,
  Karen Pedersdatter, 41, Gift, , hans kone [Johan Gregorius Tjørnelund],
  Peter Tjørnelund, 12, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Henrich Daniel Tjørnelund, 9, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Pauel Tjørnelund, 6, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Tjørnelund !!, 52, Gift, huusmand og rebslager, ,
  Karen Petersdatter !!, 51, Gift, hans kone [Johan Tjørnelund], ,
  Henrik D Tjørnelund !!, 14, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Paul Tjørnelund !!, 10, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Hans Tjørnelund, 6, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Jacob Tjørnelund, 2, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter],.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hendrik Daniel Tjørnelund, 53, Gift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Husfader, Daglejer i Agerbrug, M
  Kjersten Tjørnelund, f. Jacobsen, 56, Gift, Holsted Sogn, Ribe Amt, Hans Hustru, K
  Johan Tjørnelund, 21, Ugift, Føvling Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, M
  Jacobine Hansen Tjørnelund, 13, Ugift, Vester Vedsted Sogn, Ribe Amt, Deres Barn, K.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Peder Gregorius Tjørnelund

M, f. 7 december 1823, d. 23 juli 1866
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Peder Gregorius Tjørnelund blev født 7 december 1823 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Han var søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter. Peder Gregorius Tjørnelund blev døbt 25 januar 1824 i Føvling, Malt, Ribe.1 Han blev konfirmeret 22 april 1838 i Føvling, Malt, Ribe.1 Peder blev gift 1 marts 1866 i Føvling, Malt, Ribe, med Hansine Wilhelmsdatter, datter af Wilhelm Johan Pedersen og Kirstine Marie Knudsdatter; hendes 3. ægteskab. Et fjerde fulgte året efter. Peder Gregorius Tjørnelund døde 23 juli 1866 i Føvling, Malt, Ribe, i en alder af 42 år. Han blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 28 juli 1866.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Tobøl, Føvling, Malt, Ribe2
Folketælling1845Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1850Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Far-Nat*Johan Gregorius Tjørnelund f. 23 Jan 1793, d. 14 Feb 1841
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1794, d. 28 Feb 1873

Familie: Peder Gregorius Tjørnelund og Hansine Wilhelmsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Gregorius Tjørnelund, 41, Gift, , reebslager,
  Karen Pedersdatter, 41, Gift, , hans kone [Johan Gregorius Tjørnelund],
  Peter Tjørnelund, 12, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Henrich Daniel Tjørnelund, 9, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Pauel Tjørnelund, 6, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Gregorius Thjørnelund, 22, Ugift, tjenestekarl, her i sognet [Føvling].
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Gregorius Thjørnelund, 27, Ugift, huusmand, dagleier, huusfader, her i sognet [Føvling]
  Karen Pedersen, 59, Enke(mand), hans moder [Peder Gregorius Thjørnelund], Fredericia
  Jacob Thjørnelund, 12, -, hendes søn [Karen Pedersen], her i sognet [Føvling].
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Petersen, 66, Enke, huusmandsenke, lever af sin jordlod, huusmoder, Frederits [Fredericia]
  Peter Gregorius Tjørnelund, 33, Ugift, dagleier, hendes søn [Karen Petersen], Her i sognet [Føvling].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Tjørnelund, 36, Ugift, huusmand huusfader dagleier, Her i sognet [Føvling]
  Karen Petersen, 70, Enke, huusfaderens moder [Peter Tjørnelund] der af ham forsørges, Fredericia.

Karen Pedersdatter

K, f. 1794, d. 28 februar 1873
Senest redigeret=16 Jan 2010
     Karen Pedersdatter blev født i 1794 i Fredericia.1 Hun var datter af Peder Christensen og Anna Christophersdatter. Karen blev gift 11 april 1818 i Kalvslund, Ribe, Ribe, med Johan Gregorius Tjørnelund, søn af Hans Tjørnelund og Sophie Beate Mathisen.2 Karen Pedersdatter døde 28 februar 1873 i Tobøl, Føvling, Malt, Ribe. Hun blev bisat fra Føvling, Malt, Ribe, 8 marts 1873.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Jyllandsgade, Fredericia
Folketælling1834Tobøl, Føvling, Malt, Ribe3
Folketælling1840Tobøl, Føvling, Malt, Ribe4
Folketælling1845Tobøl, Føvling, Malt, Ribe5
Folketælling1850Tobøl, Føvling, Malt, Ribe6
Folketælling1855Tobøl, Føvling, Malt, Ribe7
Folketælling1860Tobøl, Føvling, Malt, Ribe8
Folketælling1870Tobøl, Føvling, Malt, Ribe9
Far-Nat*Peder Christensen f. c 1755
Mor-Nat*Anna Christophersdatter f. c 1755

Børn af Karen Pedersdatter og Johan Gregorius Tjørnelund

Kildehenvisninger

 1. [S346] Hans Peter Kjær, "Kalvslund og RøJ," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Gregorius Tjørnelund, 41, Gift, , reebslager,
  Karen Pedersdatter, 41, Gift, , hans kone [Johan Gregorius Tjørnelund],
  Peter Tjørnelund, 12, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Henrich Daniel Tjørnelund, 9, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],
  Pauel Tjørnelund, 6, Ugift, , deres søn [Johan Gregorius Tjørnelund & Karen Pedersdatter],.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Tjørnelund !!, 52, Gift, huusmand og rebslager, ,
  Karen Petersdatter !!, 51, Gift, hans kone [Johan Tjørnelund], ,
  Henrik D Tjørnelund !!, 14, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Paul Tjørnelund !!, 10, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Hans Tjørnelund, 6, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter], ,
  Jacob Tjørnelund, 2, Ugift, deres søn [Johan Tjørnelund & Karen Petersdatter],.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Pedersdatter, 54, Enke[mand], spinderske, Fredericia
  Hans Thjørnelund, 10, Ugift, hendes søn [Karen Pedersdatter], her i sognet [Føvling]
  Jakob Thjørnelund, 7, Ugift, hendes søn [Karen Pedersdatter], her i sognet [Føvling].
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Gregorius Thjørnelund, 27, Ugift, huusmand, dagleier, huusfader, her i sognet [Føvling]
  Karen Pedersen, 59, Enke(mand), hans moder [Peder Gregorius Thjørnelund], Fredericia
  Jacob Thjørnelund, 12, -, hendes søn [Karen Pedersen], her i sognet [Føvling].
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karen Petersen, 66, Enke, huusmandsenke, lever af sin jordlod, huusmoder, Frederits [Fredericia]
  Peter Gregorius Tjørnelund, 33, Ugift, dagleier, hendes søn [Karen Petersen], Her i sognet [Føvling].
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Tjørnelund, 36, Ugift, huusmand huusfader dagleier, Her i sognet [Føvling]
  Karen Petersen, 70, Enke, huusfaderens moder [Peter Tjørnelund] der af ham forsørges, Fredericia.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Laurits Pedersen Lange, 30, Gift, landmand, Vedsted sogn Haderslev amt [Gram herred], huusfader, M
  Kjerstine Hansen, 27, Gift, , Gram sogn Haderslev amt [Frøs herred], huusmoder [gift med Laurits Pedersen Lange], K

  Karen Pedersdatter, 80, Enke, , Frederisia [Fredericia], aftægekone, K.

Johan Meiger1

M, f. 1485, d. 17 februar 1561
Skt. Mariæ Kirke, Rendsborg
Foto fra Wikipedia af "agnete"
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Meiger, Johan, –1561, Præst, var født i Hamborg og blev Præst ved St. Catharinakirken sammesteds. Han sluttede sig tidlig til Reformationen og var den første Præst i Hamborg, som giftede sig. Da Luthers Lære havde vundet nogen Indgang paa Nordstrand, henvendte nogle af Øens Indvaanere sig til Hamborg om en luthersk Lærer. Stadens Magistrat gik villig ind paa denne Begjæring og sendte M., der 1525 blev Præst i Pelworm. I 7 Aar virkede han blandt Strandfriserne og har, som det synes, været det vigtigste Redskab til at gjøre Reformationen bekjendt blandt disse. Men 1532 forlod han Nordstrand, vistnok paa Grund af en Vandflod, som overgik Marskegnene, og hvorved mange omkom, deriblandt 3 Præster, over hvilke han har forfattet et endnu bevaret plattysk Vers. Han agtede at drage tilbage til Hamborg; men da han kom til Rensborg, blev han af Borgerne der kaldet til deres Præst. Senere blev han, saa vidt vides, ogsaa Provst i Rensborg Provsti.

1541 overdrog Christian III ham tillige med Præsten Rudolph van Nijmwegen fra Kiel at visitere og reformere de endnu bestaaende Klostre i Slesvig og Holsten. Hvervet udførtes til Kongens særdeles Tilfredshed. Da Rensborg 1544 ved Landdelingen tilfaldt Hertug Hans, synes M. at have været tvivlraadig, om han skulde blive der. Han drog i alt Fald til Kjøbenhavn for at tale med Kongen, til hvem han synes med særlig Hengivenhed at have sluttet sig. Enden blev dog, at han forblev i Rensborg til sin Død, 17. Febr. 1561. Hans Sønner, Albert Meier og Samuel Meiger, omtales henholdsvis ovfr. og ndfr. Af Hensyn til Christian III’s Ønske lod Faderen dem begge studere i Kjøbenhavn. Datteren Sara blev gift med Provst Jørgen Boie i Haderslev.

Moller, Cimbria lit. I.
Ny kirkehist. Saml. II, 741 ff.


H. F. Rørdam.
Fra St. Mariens hjemmeside:

Im Kirchspiel Rendsburg-St. Marien nahm die Reformation 1528 ihren Anfang. Als der altgläubige Priester und Kirchherr Johan Schröder gestorben war, wandte sich der Rat der Stadt an König Friedrich I., der sich zu diesem Zeitpunkt in Eckernförde aufhielt. Er hatte das Patronatsrecht über die Kirche St. Marien in Rendsburg, und damit stand ihm das Recht zu, den Kirchherrn zu bestimmen. Er wählte hierfür den lutherischen Prediger Dr. Peter Mellitius aus, der sich gerade in seinem Gefolge befand. Die Einwohner der Stadt nahmen diese Maßnahme offensichtlich ohne Widerstand hin. Es dauerte aber noch eine ganze Weile, bis die Reformation sich voll durchsetzen konnte, da es etwa 12 Vikare in Rendsburg gab, die bei der alten Gottesdienstordnung blieben, auch weil sie das Predigen nicht gelernt hatten. So sind über einen Zeitraum von 10 Jahren Gottesdienste beider Konfessionen nebeneinander in der Kirche St. Marien abgehalten worden. Die neue Lehre setzte sich dann mit der Berufung des Pastors Johan Meier endgültig durch, der von 1532 - 1561 Kirchherr an St. Marien war. Ihm gelang es mit viel Geschick, die kirchlichen Verhältnisse in Rendsburg auf friedliche Weise neu zu ordnen. Er konnte auch die Gegensätze des Vorgängers mit dem Rat der Stadt ausgleichen, der die Zeit des Umbruchs zu einer verstärkten Einflußnahme auf das Finanz- und Rechnungswesen der Kirche nutzen wollte.

Mit der auf dem Landtag in Rendsburg 1542 angenommenen Kirchenordnung, die Christian III. gegen anfangs heftigen Widerstand katholischer Kreise durchsetzen konnte, wurde die evangelisch-lutherische Kirche zur Staatskirche erklärt und die Reformation im wesentlichen in den Herzogtümern und damit auch in Rendsburg abgeschlossen.

Steen Thomsen fortæller:

Johannes Meiger blev formentlig student i Rostock og fik en katolsk præsteuddannelse, blev magister og derefter katolsk diakon ved Sct. Catharina kirken i Hamburg.

Han sluttede sig tidligt til reformationen og var den første præst i Hamburg, der giftede sig. Han var knyttet til Stephan Kempe. Efter anmodning fra Nordstrand blev han i året 1525 sendt dertil for at prædike reformationens tanker, og han har derfor fået hædersnavnet 'Strandfrisernes reformator'. Han var præst ved Pelworm kirke til 1532, da en voldsom stormflod, der bl. a. delte øen Pelworm fra Nordstrand, fik ham til at vende tilbage til Hamburg.

Han kom dog ikke længere end til Rendsburg med sin familie, hvor man bad ham blive sognepræst ved Mariekirken og provst i Rendsburg amt, hvor han blev til sin død i 1561. 6 jan 1541 udsender Chr. III en skrivelse om, at Johannes og en anden præst skal lede reformationen af klostrene i Holsten.

Hans epitaphium har hængt (hænger?) i Rendsburg kirke.

H V Gregersen: Reformationen i Sønderjylland.
Aage Dahl: Haderslev bys præstehistorie. 1933.
OH Toftegaards database.
Erik Christensen, Vojens.
Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere. 1989.
H F Petersen i Sønderjyske Årbøger 1963 s 193.


Senest redigeret=7 Mar 2011
     Anna-Lise Westh skriver 14/10-09 på DIS-Danmark:

Jeg har lidt om Johann Meiger fra Peder Hegelunds Almanakoptegnelser ved Bue Kaae.

Hegelund var gift med Elisabeth Johansdatter Meigers datter Margrethe.

Han nævner Johann Meigers kone og børn:

Johan Meier Hildesheimensis
Wibke Hamburgensis

Børn:
Albert
Sara
Abraham
Samuel
Judit
Elisabeth
Agnete


Desuden skriver han:

Prognosticon edder Practica vp dat Iahr 1584, gestellet dörch Levinum Battum.
På bagsiden af bladet er så Meigers børn listet.
Hegelund kalder Meiger: Iohan Meier Hildesheimensis, hvorfor man kunne tro,at Hildesheim er fødestedet.
Hvad det latinske angår, er jeg interesseret i en oversættelse.

Om sin svigermor - Elisabeth Johansdatter Meiger - skriver han:

11/12-1603
Paa midnatten foor mondagen døde vdi Tunder Elisabeth Salig Her
Jürgen Peterssøns, min Kiære Salig hustro Margretis Moder.
16/12 Paa fredagen bleff hendis liig begraffuen

Han er også nævnt i World Biographical Index 11 - K. G. Saur Publishing:

Name: Meiger, Johan
Dates: -1561
Occupations: clergyman/710
Country: Guyana; Denmark
Archive: Scandinavian Biographical Archive
Fiche: I A-211,217-218

WBI findes på Mikrokort på Det Kongelige Bibliotek i København.

Tidligere var oplysningerne på WBI frit søgbare på nettet, men så vidt jeg har forstået kræves der nu password og kodeord - og der kræves gebyr.


Endelig er Samuel Meigerius omtalt i Biografisches Lexicon für Schleswig-Holstein, og i Personalhistorisk Tidsskrift 1987.

1555 Samuel Mejer Pr. i Nortoft (D. 1610)
Imm. i København ca 1548, opholdt sig i byen endnu 155 - 55
(Københavns Universitets Hist. IV, s. 62 f.)


Johan Meiger blev født i 1485 i Hamburg, Tyskland. Han tog eksamen anslagsvis 1503 i Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland. Han var i 1525 præst i Pelvorm, Husum, Husum. Johan blev gift i 1525 i Rendsborg med Wibeke Nielsen (Nicolai).3 Johan Meiger var i 1532 magister og sognepræst i Skt. Mariæ Kirke, An der Marienkirche 21, Rendsborg. Han var cirka 1540 provst i Rendsborg. Han døde 17 februar 1561 i Rendsborg.1

Børn af Johan Meiger og Wibeke Nielsen (Nicolai)

Kildehenvisninger

 1. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S53] Carl Langholz, Anetavler for berømte danskere.

Dorte Friis Jespersen

K
Senest redigeret=17 Apr 2016
     Dorte Friis Jespersen er datter af Helge Friis Jespersen og Ellen Margrethe Sloth.
Far-Nat*Helge Friis Jespersen f. 13 Jun 1895, d. 24 Jul 1994
Mor-Nat*Ellen Margrethe Sloth f. 23 Jul 1904

Birgit Edda Marie Friis Jespersen

K
Senest redigeret=16 Okt 2016
     Birgit Edda Marie Friis Jespersen er datter af Knud Friis Jespersen og Esther Annie Hostrup Foss.
Far-Nat*Knud Friis Jespersen f. 1 Apr 1893, d. 13 Jan 1969
Mor-Nat*Esther Annie Hostrup Foss f. 16 Jan 1902

Børn af Birgit Edda Marie Friis Jespersen og Peter Jørgensen

Andreas Wøldike1

M, f. cirka 1751
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Andreas Wøldike blev født cirka 1751. Han var søn af Christopher Andreasen Wøldike og Elisabeth Lund. Andreas Wøldike blev nævnt i skiftet efter Andreas Pedersen Wøldike 14 oktober 1770.2 Andreas Wøldike var i 1778 fuldmægtig hos justitsråd Hygom i Hanstedgård, Hansted, Voer, Skanderborg. Han døde i 1779 i Hansted, Voer, Skanderborg. Han blev bisat fra Hansted, Voer, Skanderborg, 13 april 1779.3 Hans ejendele blev skiftet 28 juli 1779.4

Folketællinger og boliger

Boligmellem 11 december 1771 og 1776Borchs Kollegium, Store Kannikestræde, København5
Far-Nat*Christopher Andreasen Wøldike f. 6 Mar 1719, d. 30 Sep 1761
Mor-Nat*Elisabeth Lund f. 2 Aug 1732, d. 5 Jun 1784

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 190 Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift. 14.10.1770, fol.97.
  Enkemand efter Anne Marie [Christoffersdatter Kruse, skifte 18.6.1748 lbnr.112]. B:
  1) Peder Wøldike
  2) Jacob Wøldike, kapellan i Gunderup og Nøvling
  3) Christoffer Wøldike, [præst i Tårnby på Amager], død. 6B:
  a Andreas Wøldike 20
  b Mette Cathrine Wøldike 19
  c Andreas Michael Wøldike 17
  d Peder Henrik Wøldike 15
  e Marie Sofie Wøldike 13
  f Johan Peder Wøldike 10
  4) Elisabeth Wøldike g.m. [Johan Christian] Kall, professor i København
  5) Regine Dorthe Wøldike, død, var g.m. Johan [Johansen] Rehling, præst i Hasle og Bråby på Sjælland. 2B:
  a Andreas Rehling, student
  b Martha Rehling g.m. [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] ved Skælskør.
  Afdøde døde 13.10.1770.

  Nørlyng Herred Gejstlige Skifter.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , Andreas Christoffersen Wøldike, ugift fuldmægtig på Hanstedgård.
  A: mor Lisbeth Lund g.m. major Vinding på Ørndrup på Mors,
  søskende Peder Henrik Wøldike, 1770 rejst til Ostindien,
  Johan Peder Wøldike i København,
  Mette Cathrine Wøldike forlovet med købmand Horche i København,
  Marie Sofie Wøldike i København.
  FM: farbror Jacob Andreasen Wøldike, præst i Gunderup og Nøvling,
  Laurids Laurberg, konsumptionsforpagter i Skanderborg.

  28.7.1779, fol.669.
 5. [S203] Hans Olrik m.fl., Borchs kollegium.

Esther Annie Hostrup Foss

K, f. 16 januar 1902
Senest redigeret=10 Apr 2015
     Esther Annie Hostrup Foss blev født 16 januar 1902 i København. Hun blev døbt i Hellebæk, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Hun var datter af Vilhelm Daniel Christian Foss og Edda Marie Elisabeth Hostrup-Schultz. Esther blev gift 19 september 1925 i Them, Vrads, Skanderborg, med Knud Friis Jespersen, søn af Erik Christopher Jespersen og Marie Blichert.

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Strandgade 26, København1
Bolig1 maj 1916Strandgade 26, København2
Folketælling1930Havnegade 15, København1
Far-Nat*Vilhelm Daniel Christian Foss f. 26 Aug 1862, d. 12 Maj 1914
Mor-Nat*Edda Marie Elisabeth Hostrup-Schultz f. 25 Feb 1878, d. 21 Maj 1955

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Mikkel Ravn

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Mikkel Ravn var søn af Mads Madsen Ravn og Michelsdatter Hartwig.
Far-Nat*Mads Madsen Ravn f. ml 1568 - 1575, d. e 1619
Mor-Nat*Michelsdatter Hartwig f. c 1577, d. e 1605

Niels Christensen Rabes1

M, f. 28 juli 1822
Senest redigeret=3 Apr 2011
     Niels Christensen Rabes blev født uden for ægteskab 28 juli 1822 Bøgelund, Karup, Lysgård, Viborg. Han blev døbt 28 juli 1822 i Kirup Kirke, Kirkebakken 10, Karup, Lysgård, Viborg.2 Niels blev gift 15 november 1844 i Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, med Anna Margrethe Knudsdatter.2

Barn af Niels Christensen Rabes og Anna Margrethe Knudsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S497] Carsten Bjerg, "Karen Olsen," e-mail til Michael Erichsen, 2011.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Else Andersdatter, 39, Ugift, Inderste, K
  Niels Christensen, 13, Ugift, foranførtes Søn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Knudsen Nylsøe, 26, Ugift, gaardmand, her i sognet, M
  Karen Knudsdatter, 20, Ugift, huusf:søskende, her i sognet, K
  Kirsten Marie Knudsdatter, 14, Ugift, huusf:søskende, her i sognet, K
  Jens Knudsen, 11, Ugift, huusf:søskende, her i sognet, M
  Ane Margrethe Knudsdatter, 23, Gift, huusf:søskende, her i sognet, K
  Niels Chr.Christensen, 23, Gift, dagleier, her i sognet, M
  Knud Nylsøe, 58, Enke(mand), Aftægtsmand, Ryde sogn, Ringkøbing amt, M
  Mette Christine Christensdatter, 69, Ugift, almisselem, her i sognet, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christensen Rabie, 28, Gift, fæstehuusmand, Dagleier, Karup, Viborg Amt, M
  Ane Magrethe Knudsen, 28, Gift, hans Kone, Her i Sognet, K
  Knud Nielsen, 4, Ugift, deres Barn, Her i Sognet, M
  Christen Schou Nielsen, 2, Ugift, deres Barn, Her i Sognet, M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christian Rabis, 33, Gift, Karup, Wiborg Amt, Smed, huusfader
  Ane Magrethe Knudsen, 33, Gift, Her i Sognet, Hans kone
  Knud Nielsen, 9, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Christen Schou Nielsen, 7, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Niels Peder Nielsen, 5, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Ellen Magrethe Nielsen, 3, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Jens Peder Nielsen, 1, Ugift, Her i Sognet, Deres børn.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christensen, 38, Gift, Karup, Viborg Amt, Smed
  Ane Magrethe Knudsen, 38, Gift, Her i Sognet, Hans kone
  Knud Nielsen, 14, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Christen Schou Nielsen, 12, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Niels Peder Nielsen, 10, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Ellen Magrethe Nielsen, 8, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Jens Peder Nielsen, 6, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Anders Christian Nielsen, 3, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Lars Christian Nielsen, 1, Ugift, Her i Sognet, Deres børn
  Ane Andersdatter, 60, Enke, Bording, Spinderske.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Christensen Rabes; m; 47; gift; Karup; Luthersk; Husfader / Jordbruger (og hestehandler)
  Anne Magrete Knudsen; k; 47; gift; Gjellerup; Luthersk; Husmoder
  Jens Peder Nielsen; m; 15; ugift; Gjellerup; Luthersk; Barn / Medhjælper
  Anders Christian Nielsen; m; 13; ugift; Gjellerup; Luthersk; Barn / Medhjælper
  Edel Magrete Nielsen; k; 7; ugift; Gjellerup; Luthersk; Barn / Medhjælper
  Else Marie Kjerstine Nielsen; k; 5; ugift; Gjellerup; Luthersk; Barn / Medhjælper.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Kristensen Rabes, 57, Gift, Karup Sogn Viborg Amt, Husfader, lever af sin Jordlod, M
  Ane Margrete Knudsen, 57, Gift, Her i Sognet [Gjellerup], Hans Kone, K
  Kristen Skov Nielsen, 30, Fraskilt, Her i Sognet [Gjellerup], Deres Børn, M
  Niels Peder Nielsen, 28, Ugift, Her i Sognet [Gjellerup], Deres Børn, M
  Ellen Margrete Nielsen, 17, Ugift, Her i Sognet [Gjellerup], Deres Børn, K
  Jens Olaf Nielsen, 5, Ugift, Her i Sognet [Gjellerup], Plejesøn, M
  Jens Peder Nielsen, 25, Gift, Her i Sognet [Gjellerup], Niels Kristensen Rabes Søn, Uldhandler, M.
 10. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Carsten Friis Jespersen

M, f. 10 juni 1902, d. 25 maj 1988
Senest redigeret=22 Maj 2016
     Carsten Friis Jespersen blev født 10 juni 1902 i Vemmetofte, Fakse, Præstø. Han var søn af Erik Christopher Jespersen og Marie Blichert. Carsten Friis Jespersen tog eksamen som student i 1920 i Herlufsholm, Øster Flakkebjerg, Sorø. Han var i 1925 civilingeniør hos F. L. Smidth & Co. i København. Han var i 1925 cand. polyt. i København. Han var i 1935 direktør for The Siam Cement Company Ltd. i Bang Sue, Bangkok, Thailand. Han gik på pension i 1959 Hjermind Skov, Hjermind, Middelsom, Viborg. Han var i 1978 initiativtager til Søndermølle Uldcentral.1 Han døde 25 maj 1988 i Vemmetofte, Fakse, Præstø, i en alder af 85 år.
Far-Nat*Erik Christopher Jespersen f. 13 Dec 1862, d. 26 Okt 1934
Mor-Nat*Marie Blichert f. 2 Okt 1868, d. 29 Dec 1950

Familie: Carsten Friis Jespersen og Birte Tove Saugman

Kildehenvisninger

 1. [S581] Viborg Historie, online http://viborghistorie.dk/, Initiativet til stiftelsen af Søndermølle Uldcentral blev taget af Carsten og Birte Friis Jespersen fra Bjerringbro i 1978. Formålene var flere. De gamle maskiner havde ikke så travlt. Det betød, at arbejdet var velegnet til personer, der på grund af nedslidning og handicaps havde svært ved at følge med ved mere moderne maskiner. Et andet formål var at forarbejde dansk kvalitetsuld på spindemaskiner, der var op til 120 år gamle. Men ombygningen og istandsættelsen af møllens gamle bygninger var imidlertid dyre end beregnet. Da produktionen på Uldcentralen skulle i gang, var startskapitalen brugt.

  På det tidspunkt kom garnhandler Hans Pedersen ind i billedet. Med Hans Pedersen som leder af Uldcentralen lykkedes det, at finde fondsmidler til produktionen. I den følgende år skabte han sammen med foreningen "Søndermølles venner" en velfungerende og særdeles social arbejdsplads. Mange af de ansatte, havde som Hans Pedersen udtrykte det "fået skrammer i ræset", men uanset hvor meget den enkelte kunne "tage fat", så blev der lagt det samme beløb i lønningsposen til alle.

  Søndermølle Uldcentral blev snart landets største garnspinderi. I 1978 blev hen ved 60 tons uld forarbejdet af de gamle maskiner. Det var næste 20% af den samlede danske uldproduktion. En tredjedel af maskinernes energibehov blev dækket ind af møllens vandkraft.

  Men i længden var produktionen på Søndermølle ikke rentable. I 1988 blev der indgivet konkursbegæring mod uldcentralen, spinderiet ophørte og året efter overtog Viborg Kommune anlægget.

Lars Jensen

M, f. cirka 1684, d. 9 juli 1738
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Lars blev gift med Barbra Hansdatter. Lars Jensen blev født cirka 1684. Han døde 9 juli 1738 i 07. Sg. Blåholtsgård, Olsker, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 15 juli 1738.1

Folketællinger og boliger

Bolig170607. Sg. Blåholtsgård, Olsker, Nørre, Bornholm

Barn af Lars Jensen og Barbra Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Jensen, 7. Sg. Olsker.
  Barbara Hansdatter. Laugv: Peder Larsen, Habedam, Olsker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Jens Larsen, Allinge.
  B: Anne Larsdatter, gm. Jep Markusen, Rø.
  C: Bohl Larsdatter, f. 1711, Hjemme. Værge: bror, Jens Larsen.

Anders Nielsen

M, f. cirka 1776
Senest redigeret=13 Nov 2009
     Anders Nielsen blev født cirka 1776 i Kværkeby, Ringsted, Sorø. Anders blev gift 2 marts 1810 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Johanne Johansdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Sandby, Tybjerg, Præstø1
Folketælling1840Sandby, Tybjerg, Præstø2
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø3
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø4

Barn af Anders Nielsen og Johanne Johansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 58, Gift, Gaardmand, M
  Johanne Johansdatter, 60, Gift, hans Hustrue, K
  Niels Andersen, 21, Ugift, deres Sønner, M
  Hans Andersen, 18, Ugift, deres Sønner, M.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 63, Gift, Gaardmand,
  Johanne Johansdatter, 65, Gift, hans Hustrue,
  Hans Andersen, 25, Ugift, deres Søn,
  Niels Andersen, 27, Gift, Huusfaderens Søn og Medhjelper, M
  Ane Marie Jørgensdatter, 23, Gift, hans Hustrue, K
  Hans Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.

Annette Tryggvason Sveinbjørnsson

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Annette Tryggvason Sveinbjørnsson er datter af Sigurd Tryggvason Sveinbjørnsson og Karen Christence de Neergaard.
Far-Nat*Sigurd Tryggvason Sveinbjørnsson
Mor-Nat*Karen Christence de Neergaard f. 10 Nov 1917, d. 26 Nov 1950