Rasmus Johansen Kruse1

M, f. juni 1678, d. efter 1680
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Rasmus Johansen Kruse blev født juni 1678 i Rudkøbing. Han var søn af Johan Hindrichsen Kruuse og Maren Pedersdatter. Rasmus Johansen Kruse døde efter 1680. Han blev nævnt i skiftet efter Maren Pedersdatter 3 juli 1680.2
Far-Nat*Johan Hindrichsen Kruuse f. c 1637, d. 28 Okt 1710
Mor-Nat*Maren Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Enkemand skipper Johan Kruse
  Fælles børn
  Elsabeth Johansdatter Kruse 15 år siden påske
  Henrich Johansen Kruse bliver 14 år næste mortensdag
  Peder Johansen Kruse bliver 12 år næste mortensdag
  Johan Johansen Kruse bliver 9 år næste mikkelsdag
  Jørgen Johansen Kruse 4 år siden påske
  Rasmus Johansen Kruse 2 år siden skt. Hans dag
  På børnenes vegne fattigforstander Peder Nielsen og børnenes morfar Peder Rasmussen Møller i
  Rudkøbing

  Rudkøbing Byfoged II-301 No 30 3.7.1680.

Tælle Godfredsdatter1

K, f. 1671, d. 1701
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Hun havde en søn af et tidligere ægteskab Christen Christensen 11 år i 1701.

1359.
Tælle Godfredsdatter blev født i 1671 i Snøde?, Langelands Nørre, Svendborg. Tælle blev gift med Johan Hindrichsen Kruuse. Tælle Godfredsdatter døde i 1701 i Rudkøbing. Hun blev bisat fra Rudkøbing 3 januar 1701. Hendes ejendele blev skiftet 3 februar 1701.2

Familie: Tælle Godfredsdatter og Johan Hindrichsen Kruuse

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Enkemand borger og kirkeværge Johan Kruuse
  Hendes søn og JJ’s stedsøn
  Christen Christensen på 11. år
  Født værge CC’s morbror sognedegn Hans Godfredsen til Snøde og Stoense
  CC’s mosters mand sognepræst Niels Wang til Tranekær og Tullebølle og provst i Nørre Herred

  Rudkøbing Byfoged III-482 3.2.1701.

Anna Maria Büttener1

K, d. efter 1710
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Anna blev gift med Johan Hindrichsen Kruuse. Anna Maria Büttener døde efter 1710. Hun blev nævnt i skiftet efter Johan Hindrichsen Kruuse 25 november 1710.2

Folketællinger og boliger

BoligRudkøbing

Familie: Anna Maria Büttener og Johan Hindrichsen Kruuse

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Borger, handelsmand og kirkeværge Johan Kruuse i Sidsel Bagersgade
  Enke Anna Maria Buttener
  Hans børn:
  Peder Johansen Kruuse
  Johan Johansen Kruuse
  Jørgen Johansen Kruuse
  Elsabeth Johansdatter g. m. Rasmus Hansen
  Henrich Johansen Kruuse død hans børn
  a. Claus Henrichsen Kruuse
  b. Johan Henrichsen Kruuse
  c. Ifver Henrichsen Kruuse
  Lavværge kirkeværge Lauridtz Nielsen
  Rasmus Hansen fordrede for sin stedsøns Hans Christophersens fædrene arv som opbevaredes hos JK
  Gregers Lind angives at være svoger til PJK

  Rudkøbing Byfoged IV-002 3.12.1710 25.11.1710.

Anders Larsen Birch

M, f. 1648
Anders Larsen Birch havde zar Peter som gæst:

”Et eventyrligt skue fik Borringholmerne der 20. aug. 1716, da Zar Peter den Store med 60 krigsskibe og 600 førselsskibeankrede op udfor Allinge. Under sit gæsteophold hos Kongen i Kbh. tog han denne lille udflugt i Østersøen med den dansk-russiske flåde. Han overnattede hos bykaptajm Anders Larsen Birch....23.8. i Sandvig, boende hos archeliemst. Niels Jørgensen Brogård.”

Senest redigeret=14 Mar 2009
     Anders Larsen Birch blev født i 1648 i Allinge. Anders blev gift før 1680 med Elisabeth Hansdatter. Anders Larsen Birch var i 1694 bykaptajn i Allinge. Han blev nævnt i skiftet efter Elisabeth Hansdatter mellem 21 juni 1713 og 28 juni 1713.1 Anders Larsen Birch blev bisat fra Allinge 11 marts 1721. Hans ejendele blev skiftet 12 marts 1721.2

Børn af Anders Larsen Birch og Elisabeth Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lisbeth Hansdatter, Allinge.
  Anders Laursen, Capitain.
  4 søn. 2 døt.
  A: Laurs Andersen, gift, Allinge.
  B: Hans Andersen, f. 1698.
  C: Anders Andersen, f. 1690.
  D: Jens Andersen, f. 1695. Værge: far.
  E: Anne Maria Andersdatter, gift m/ Laurs Thorsen, corporal, Rutsker.
  F: Johanne Andersdatter, f. 1687. Værge: far.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Larsen, Capitain., Allinge.
  4 søn. 2 døt.
  A: Lars Andersen, egen værge.
  B: Hans Andersen, egen værge.
  C: Anders Andersen.
  D: Jens Andersen.
  E: Anna Maria Andersdatter, gift m/ Lars Thorsen, korporal, Rutsker.
  F: Johanna Andersdatter, f. 1687.

Harald Kjeldgaard Lauritzen

M, f. 28 august 1885, d. 10 marts 1925
Senest redigeret=5 Dec 2016
     Harald Kjeldgaard Lauritzen var købmand. Han blev født 28 august 1885. Han var søn af Lauritz Peter Lauritzen og Emma L. Olesen. Harald blev gift 21 juni 1914 med Clara Juliane Hansen, datter af Holger Julius Hansen og Marie Caroline Bonnevie. Harald Kjeldgaard Lauritzen døde 10 marts 1925 i Korsør i en alder af 39 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Jens Baggesens Gade 24, Korsør1
Far-Nat*Lauritz Peter Lauritzen f. 23 Dec 1853, d. 7 Apr 1923
Mor-Nat*Emma L. Olesen f. 21 Dec 1854

Familie: Harald Kjeldgaard Lauritzen og Clara Juliane Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Anne Baggesdatter1

K, f. før 1561, d. 29 januar 1601
Senest redigeret=13 Jul 2009
     Anne Baggesdatter blev født før 1561. Hun var datter af Bagge Jensen og Cecilie Pedersdatter. Anne blev gift 28 november 1574 i Ribe med Ebbe Mogensen Buch, søn af Mogens Knudsen Buch og (?) Ebbesdatter. Anne Baggesdatter døde 29 januar 1601 i Ribe.
Far-Nat*Bagge Jensen f. 1511, d. 24 Okt 1578
Mor-Nat*Cecilie Pedersdatter f. 1528, d. 2 Apr 1579

Familie: Anne Baggesdatter og Ebbe Mogensen Buch

Kildehenvisninger

 1. [S389] Ole Degn, Rig og fattig i Ribe.

Ebbe Mogensen Buch1

M, d. 22 juli 1617
Senest redigeret=13 Jul 2009
     Ebbe Mogensen Buch var søn af Mogens Knudsen Buch og (?) Ebbesdatter. Ebbe Mogensen Buch var i 1571 borger i Ribe. Ebbe blev gift 28 november 1574 i Ribe med Anne Baggesdatter, datter af Bagge Jensen og Cecilie Pedersdatter. Ebbe Mogensen Buch var 16 marts 1584 hospitalsforstander i Ribe. Han var 22 juli 1588 rådmand i Ribe. Han døde 22 juli 1617 i Ribe.
Far-Nat*Mogens Knudsen Buch f. c 1495
Mor-Nat*(?) Ebbesdatter f. c 1500

Familie: Ebbe Mogensen Buch og Anne Baggesdatter

Kildehenvisninger

 1. [S389] Ole Degn, Rig og fattig i Ribe.

Peder (?)

M, d. efter 1673
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Peder (?) var søn af Peder Rasmussen Møller. Peder (?) var Købmand og Fattigforstander i Rudkøbing. Han døde efter 1673.
Far-Nat*Peder Rasmussen Møller f. f 1630

Hans Christophersen

M, f. 1690, d. efter 1710
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans Christophersen blev født i 1690. Han var søn af Christopher Hansen Skrædder og Elisabeth Johansdatter Kruse. Hans Christophersen døde efter 1710.
Far-Nat*Christopher Hansen Skrædder f. c 5 Jan 1658, d. 26 Apr 1703
Mor-Nat*Elisabeth Johansdatter Kruse f. 21 Dec 1665

Rasmus Hansen1

M, d. 23 maj 1716
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Rasmus blev gift 28 november 1703 i Rudkøbing med Elisabeth Johansdatter Kruse, datter af Johan Hindrichsen Kruuse og Maren Pedersdatter. Rasmus Hansen blev nævnt i skiftet efter Johan Hindrichsen Kruuse 25 november 1710.2 Hans ejendele blev skiftet 23 maj 1716.3 Rasmus Hansen døde 23 maj 1716 i Rudkøbing.

Familie: Rasmus Hansen og Elisabeth Johansdatter Kruse

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Borger, handelsmand og kirkeværge Johan Kruuse i Sidsel Bagersgade
  Enke Anna Maria Buttener
  Hans børn:
  Peder Johansen Kruuse
  Johan Johansen Kruuse
  Jørgen Johansen Kruuse
  Elsabeth Johansdatter g. m. Rasmus Hansen
  Henrich Johansen Kruuse død hans børn
  a. Claus Henrichsen Kruuse
  b. Johan Henrichsen Kruuse
  c. Ifver Henrichsen Kruuse
  Lavværge kirkeværge Lauridtz Nielsen
  Rasmus Hansen fordrede for sin stedsøns Hans Christophersens fædrene arv som opbevaredes hos JK
  Gregers Lind angives at være svoger til PJK

  Rudkøbing Byfoged IV-002 3.12.1710 25.11.1710.
 3. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Borger Rasmus Hansen
  Død 23.5.1716
  Enke Elsabeth Johansdatter Kruuse
  Hans datter af tidligere ægteskab (skiftebrev af 1.6.1703 efter hendes mor)
  Elsabeth Catharina Rasmusdatter
  Lavværge enkens bror Jørgen Johansen Kruuse
  Tilsynsværge skipper Christian Pedersen Krøger i Rudkøbing, senere Mathias Madsen færgemand
  ECR havde arv stående i boet efter sin mor og mormor
  Enkens datter Anna Maria Christophersdatter (født i Rudkøbing) g. m. Andreas Woldich i
  Helsingør
  RH var oldermand for lauget.

  Rudkøbing Byfoged IV-136b 22.6.1716 23.5.1716.

Margrethe Lauritsdatter

K, f. 1672, d. 1742
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Margrethe Lauritsdatter blev født i 1672. Margrethe blev gift 30 januar 1695 i Rudkøbing med Henrich Johansen Kruuse, søn af Johan Hindrichsen Kruuse og Maren Pedersdatter. Margrethe Lauritsdatter blev nævnt i skiftet efter Henrich Johansen Kruuse 18 januar 1706.1 Margrethe Lauritsdatter og Johan Johansen Kruuse nævnt i skiftet efter Johan Henrichsen Kruuse 17 juli 1719.2 Margrethe Lauritsdatter døde i 1742. Hun blev bisat 7 april 1742.

Folketællinger og boliger

BoligRudkøbing

Familie: Margrethe Lauritsdatter og Henrich Johansen Kruuse

Kildehenvisninger

 1. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Enke Margaretha Lauridtzdatter
  Fælles børn
  Claus Henrichsen 8 år siden sidste st. Laursdag
  Johan Henrichsen bliver 4½ år til påske
  Ifver Henrichsen 2 år siden sidste mikkelsdag
  Født værge Peder Johansen Kruusse [Kruuse, Kruse]
  Lavværge Peder Pedersen

  Rudkøbing Byfoged III-852 3.2.1706 18.1.1706.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Ungkarl Johan Henrichsen Kruuse (Kruse)
  død 15.5.1719 i København
  Arvinger
  Moderen Margareta Laursdatter g. m. stedfaren Matz Christensen i Rudkøbing
  Bror Claus Henrichsen Kruuse (Kruse)
  Bror Iver Henrichsen Kruuse (Ifver Kruse)
  Hans værge og farbror var Johan Johansen Kruuse (Kruse)
  Skiftebrev efter faderen af 6.3.1706

  Rudkøbing Byfoged IV-228 17.7.1719.

Anna Erichsdatter

K
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Anna blev gift 20 oktober 1700 i Rudkøbing med Johan Johansen Kruuse, søn af Johan Hindrichsen Kruuse og Maren Pedersdatter. Anna Erichsdatter Vidne ved faderens skifte 23 juni 1713.1 Hun blev nævnt i skiftet efter Johan Johansen Kruuse 2 november 1726.2

Folketællinger og boliger

BoligRudkøbing

Familie: Anna Erichsdatter og Johan Johansen Kruuse

Kildehenvisninger

 1. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Borger Erich Nielsen
  Hans børn
  Niels Erichsen g. m. Maren
  Lisabeth Erichsdatter g. m. Henrich Clausen i Rudkøbing
  Anna Erichsdatter g. m. Johan Johansen Kruuse snedker i Rudkøbing
  Karen Erichsdatter død var g. m. afdøde Hans Hansen Guldsmed deres søn
  a. Hans Hansen hos en guldsmed i Flensborg

  Rudkøbing Byfoged IV-093b 15.8.1713 23.6.1713.
 2. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Snedkermester Johan Johansen Kruse [Kruuse] i Vinkældergaden
  Død 31.10.1726
  Enke Anna Erichsdatter
  Fælles børn
  Erich Johansen Kruse 25 år
  Henrich Johansen Kruse 19 år
  Skøde på hus af 10.2.1707
  Lavværge Anthonic Jacobsen

  Rudkøbing Byfoged IV-568 2.12.1726 2.11.1726.

Anna Margrethe Sørensdatter

K, f. 1680, d. 1714
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Anna Margrethe Sørensdatter blev født i 1680. Anna blev gift 27 januar 1706 i Rudkøbing med Jørgen Johansen Kruse, søn af Johan Hindrichsen Kruuse og Maren Pedersdatter. Anna Margrethe Sørensdatter døde i 1714. Hun blev bisat fra Rudkøbing 5 maj 1714. Hendes ejendele blev skiftet 12 juni 1715.1

Familie: Anna Margrethe Sørensdatter og Jørgen Johansen Kruse

Kildehenvisninger

 1. [S636] Fynhistorie, online https://fynhistorie.dis-danmark.dk, Enkemand Jørgen Johansen Kruuse
  Fælles datter
  Maren Jørgensdatter 4 år til medio december
  Tilsynsværge MJ’s morbror Niels Søfrensen Bang

  Rudkøbing Byfoged IV-111b 12.6.1715.

Per Frederik Schiemann Dich1

M, f. 4 april 1926, d. 8 december 1994
I Per Dichs barndomshjem kom en del af datidens flygtninge, hvilket tidligt vakte hans politiske interesse. Til ungdomsbladet Vi Unge fortalte han i juni 1966: "Hjemme sang og spillede mine forældre for de flygtninge, vi havde boende, og det blev hurtigt lettere for mig at synge det, jeg ville have frem end at sige det", og han fortsatte: "Jeg vil lære folk at sætte spørgsmålstegn bag al ting".

Fra dannelsen af Socialistisk Folkeparti i 1959 var Per Dich journalist ved SF-bladet, og han var i en periode redaktør ved dagbladet Minavisen. Per Dich var medlem af folketinget fra 1971 til 1973 for Socialistisk Folkeparti, hvor han i egenskab af partiets politiske ordfører i 1972 var en stærk fortaler for indførslen af fri abort, og fremførte op til vedtagelsen af lovforlaget at: "Enhver kan fortsat handle efter sine egne moralske og etiske normer; men lovforslaget tilsigter at give kvinden frihed til at træffe den beslutning og frihed til at tage dette ansvar".

Senest redigeret=7 Nov 2016
     Per Frederik Schiemann Dich var folkesanger. Han blev født 4 april 1926 i København. Han var søn af Poul Henning Dich og Minna Elsebeth Schiemann. Per Frederik Schiemann Dich var i 1959 journalist ved SF-Bladet, Minavisen og Socialistisk Dagblad. Han var mellem 1971 og 1973 medlem af folketinget fpr SF. Han var fra 16 november 1972 til 18 december 1973 medlem af EF-parlamentet for SF. Han døde 8 december 1994 i en alder af 68 år.
Far-Nat*Poul Henning Dich f. 24 Mar 1895, d. 1990
Mor-Nat*Minna Elsebeth Schiemann f. 12 Sep 1900, d. 16 Mar 1990

Barn af Per Frederik Schiemann Dich og Birgit Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S221] Wikipedia, online http://da.wikipedia.org/wiki
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Albert Meiger1,2,3

M, f. 1528, d. 17 august 1603
Fra Dansk Biografisk Lexikon:4

Meier, Albert, 1528-1603, Præst, Naturgransker, var født i Pelworm paa Nordstrand, hvor hans Fader, nedenanførte Joh. Meiger, da var Præst. I sin Ungdom studerede han i Kjøbenhavn, hvor han med Beundring sluttede sig til Johs. Machabæus og Niels Hemmingsen og 1550 tog Magistergraden. Han var kun 22 Aar, da Christian III foreslog Universitetet at kalde ham til Professor i Mathematik, hvad han dog ikke blev, da man ønskede en Mand af større Anseelse og Lærdom. 1553 blev han Præst i Lindholm i den slesvigske Marsk, hvor han virkede i 50 Aar, dog ikke uden Anfægtelser, da han oftere laa i Strid med sine Sognemænd, der vare nær ved at betragte ham som en Troldmand. Han var nemlig ikke blot Mathematiker, men ogsaa ivrig Astrolog, Alkemist – han haabede stadig at finde «de vises Sten» – og Naturgransker. Han havde i sin Præstegaard indrettet sig et Musæum, i hvilket hans Venners Navne og Valgsprog vare anbragte i malede Ruder. 1575 gik Gaarden dog op i Luer ved Lynnedslag; men han fortsatte ufortrøden sine Granskninger, støttet af et livligt Sind og et udmærket Helbred. Han udgav 1587 en Art Rejsehaandbog («Methodus vel ratio describendi regiones, urbes, arces et qvid singulis locis in peregrinationibus studiosi expiscari et observare debeant»), der siden udkom i mange Oplag. Henrik Rantzau og andre samtidige omtale ham som en Mand af stor Lærdom. Han døde af Pest 17. Avg. 1603. Gift med Cæcilia, Datter af Præsten Diederich Becker (ell. Pistorius) i Husum. Efter hendes Død 1559 ægtede han s. A. Catharina, Datter af Frederik Johansen i Lindholm, der i Ditmarskerkrigen 1559 var en Art Overingeniør. Hun døde af Pest faa Dage efter Manden.

Moller, Cimbria lit. I.
Giessing, Jubel-Lærere III, 92 ff.
Rørdam, Hist. Kildeskrifter 2. R. II.
Nyerup, Univers. Annaler S. 17 ff.


H. F. Rørdam.
Senest redigeret=10 Sep 2010
     Albert Meiger blev født i 1528 i Pelvorm, Husum, Husum. Han var søn af Johan Meiger og Wibeke Nielsen (Nicolai). Albert Meiger blev indskrevet på universitetet i 1547 København. Han tog eksamen som magister i 1550 i København. Han var i 1553 præst i Lindholm, Bøking, Sydtønder. Albert blev gift med Cecilia Becker, datter af Diederich Becker og Anna (?). Albert blev gift i 1559 med Catharina Frederiksdatter, datter af Frederik Johansen. Albert Meiger døde 17 august 1603 af pest.
Far-Nat*Johan Meiger f. 1485, d. 17 Feb 1561
Mor-Nat*Wibeke Nielsen (Nicolai) f. c 1505, d. e 1581

Familie: Albert Meiger og Cecilia Becker

Familie: Albert Meiger og Catharina Frederiksdatter

Kildehenvisninger

 1. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
 2. [S45] Gerhard Treschow, Jubel-lærere (Treschow).
 3. [S457] Dr. Niels Nielsen, Matematiken i Danmark.
 4. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Cecilia Becker

K, f. 1530, d. 1558
Senest redigeret=31 Jul 2009
     Aage Dahl: Haderslev bys præstehistorie. 1933.
Cecilia Becker blev født i 1530 i Husum, Husum, Husum. Hun var datter af Diederich Becker og Anna (?) Cecilia blev gift med Albert Meiger, søn af Johan Meiger og Wibeke Nielsen (Nicolai). Cecilia Becker døde i 1558.
Far-Nat*Diederich Becker d. 1533
Mor-Nat*Anna (?)

Familie: Cecilia Becker og Albert Meiger

Catharina Frederiksdatter1

K, f. 1535, d. 28 august 1603
Senest redigeret=31 Jul 2009
     Catharina Frederiksdatter blev født i 1535 i Lindholm, Bøking, Sydtønder. Hun var datter af Frederik Johansen. Catharina blev gift i 1559 med Albert Meiger, søn af Johan Meiger og Wibeke Nielsen (Nicolai). Catharina Frederiksdatter døde 28 august 1603 af pest.
Far-Nat*Frederik Johansen

Familie: Catharina Frederiksdatter og Albert Meiger

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).

Magdalene Selmer

K, f. 1560
Senest redigeret=5 Sep 2007
     Magdalene Selmer blev født i 1560 i Schmalstede, Bordesholm, Holsten. Hun var datter af Georg Selmer og Anna Hansen. Magdalene blev gift i 1583 med Lorenz Boye, søn af Jørgen Boye og Sara Meiger.1
Far-Nat*Georg Selmer f. c 1530, d. c 1604
Mor-Nat*Anna Hansen

Familie: Magdalene Selmer og Lorenz Boye

Kildehenvisninger

 1. [S53] Carl Langholz, Anetavler for berømte danskere.

Christen (?)

M, f. 1540
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Christen blev gift med Jørgensdatter Boysen, datter af Jørgen Boye og Sara Meiger. Christen (?) blev født i 1540.

Barn af Christen (?) og Jørgensdatter Boysen

Noa Simonsen1

M
Senest redigeret=2 Jul 2009
     Noa Simonsen blev født i Hoptrup, Haderslev, Haderslev. Han var søn af Simon Hoptrup. Noa blev gift med Jørgensdatter Boye, datter af Jørgen Boye og Sara Meiger. Noa Simonsen blev immatrikuleret ved universitetet i 1576 Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland. Han var cirka 1580 præst i Hoptrup, Haderslev, Haderslev. Han blev bisat 13 august 1607.2
Far-Nat*Simon Hoptrup d. c 1580

Familie: Noa Simonsen og Jørgensdatter Boye

Kildehenvisninger

 1. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
 2. [S158] A. Schmidt, "A. Schmidt," e-mail.

Samuel Meiger1

M, f. mellem 1522 og 1532, d. 12 juni 1610
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Meiger, Samuel, o.1532-o.1611, Præst, Forfatter, var født i Rensborg, hvor hans Fader, ovennævnte Johan M., var Præst.

I sin Ungdom studerede han i 9 Aar i Kjøbenhavn, understøttet af Kong Christian III. Fra dette Tidsrum haves der adskillige mærkelige Meddelelser fra hans Haand. Som Student var han 1555 i nogen Tid vikarierende Prædikant i Hollænderby paa Amager. Siden blev han Præst i Nortorf i Holsten, hvor han virkede i o. 50 Aar, men stadig bevarede et venligt Minde om de i Kjøbenhavn tilbragte Ungdomsaar, og da Kong Frederik II (der en Gang havde været M.s Gjæst i hans Præstegaard) døde, udgav han et Digt om hans «salige Afsked». For øvrigt var M.s Forfattervirksomhed af moralsk og historisk Art. Et plattysk Skrift af ham om Hexeri og Troldom (1587) og «Ein Spiegel ehlicher Haushaltung» (1611) ere ikke uden Mærkelighed. Særlig fortjener dog at nævnes hans «Nucleus historiarum od. auserlesene, liebliche, denkwürdige u. wahrhaftige Historien» (Hamb. 1599 i Fol. og siden gjentagne Gange oplagt paa ny). Dette omfangsrige Værk, der er tilegnet Christian IV, indeholder en overordentlig rig historisk Exempelsamling, deriblandt mange kuriøse og mærkelige Anekdoter, samlede alle Vegne fra. De for os interessanteste grunde sig paa Forfatterens egne Oplevelser eller Erindringer. M.s Hustru, Gundel, døde 1602.

Moller, Cimbria lit. I.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537-1621.


H. F. Rørdam.
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Samuel Meiger var Magister.
(Henv.: Aage Dahl: Haderslev bys præstehistorie. 1933)
(Kilde: Erik Christensen, Vojens)

1555 mens han endnu var student, vikarierende prædikant i Hollænderby (Store Magleby) på Amager.
1556 præst i Nortorf, ca 20 km S for Rendsburg.
Studerede i 9 år, og blev magister.

Kilde: Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland ... 1987.
Kilde: Fra Steen Thomsens database aug 2001.
Samuel blev gift med Gundel (?) Samuel Meiger blev født mellem 1522 og 1532 i Rendsborg. Han var søn af Johan Meiger og Wibeke Nielsen (Nicolai). Samuel Meiger blev indskrevet på universitetet cirka 1548 København. Han var i 1556 præst i Nortorf, Rendsborg, Rendsborg-Egernførde. Han døde 12 juni 1610.3
Far-Nat*Johan Meiger f. 1485, d. 17 Feb 1561
Mor-Nat*Wibeke Nielsen (Nicolai) f. c 1505, d. e 1581

Familie: Samuel Meiger og Gundel (?)

Kildehenvisninger

 1. [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S90] Knud Gether, Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland.

Gundel (?)

K, f. 1540, d. 1602
Senest redigeret=23 Maj 2013
     Gundel blev gift med Samuel Meiger, søn af Johan Meiger og Wibeke Nielsen (Nicolai).
Aage Dahl: Haderslev bys præstehistorie. 1933
Steen Thomsens database dec 1997.
Gundel (?) blev født i 1540. Hun døde i 1602.1

Familie: Gundel (?) og Samuel Meiger

Kildehenvisninger

 1. [S86] Ejvind A. Christensen, "Iver Qvistgaard på Guldagergård," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Marica Henriksdatter

K, f. 1629, d. 1703
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Marica blev gift med Hans Pedersen, søn af Peder Mogensen og Karen Lauritsdatter. Marica Henriksdatter blev født i 1629. Hun døde i 1703 i 35. Sg. Åhalsegård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 2 april 1703.1

Familie: Marica Henriksdatter og Hans Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Marica Henrichsdatter, 35. Sg. Rutsker.
  Hans Pedersen.
  Ved ægt med afg. Didrich Mortensen. 4 søn. 4 døt.
  A: Morten Didrichsen, egen værge, Olsker.
  B: Jacob Didrichsen, udenlands. Værge: bror, Morten Didrichsen.
  C: Johan Didrichsen, egen værge, Olsker.
  D: Henrich Didrichsen, egen værge, Olsker.
  E: Margrethe Didrichsdatter, gm. Peder Hansen, Rutsker.
  F: Mette Didrichsdatter, gm. Niels Hansen, Rutsker.
  G: Kirstine Didrichsdatter, gm. Lars Hansen, Rutsker.
  H: Lene Didrichsdatter, f. 1669. Værge: Tor Pedersen, Rutsker.

Gotfred Nielsen

M, f. før 1683, d. 1743
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Gotfred Nielsen blev født før 1683. Gotfred blev gift før 1703 med Helvig Hansdatter, datter af Hans Andersen og Karen Mogensdatter. Gotfred Nielsen blev nævnt i skiftet efter Karen Mogensdatter 16 september 1711.1 Gotfred Nielsen blev nævnt i skiftet efter Helvig Hansdatter 17 juli 1728.2 Gotfred Nielsen døde i 1743 i 19. Sg. Gudmingegård, Rø, Nørre, Bornholm. Hans ejendele blev skiftet 5 februar 1743.3

Folketællinger og boliger

Bolig02. Vg. Spællingegård, Rø, Nørre, Bornholm

Familie: Gotfred Nielsen og Helvig Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karne Monsdatter, 2. Sg. Rø.
  Jep Kjøller.
  Ved ægteskab med Afg. Hans Andersen. 1 søn. 2 døt.
  A: Markus Hansen, 4. Sg. Rø. Død. 2 søn.
  1: Jep Markusen, f. 1691.
  2: Markus Markusen, f. 1694. Værge: Farbror, Hans Kjøller, Rø.
  B: Anne Hansdatter, gm. Erich Madsen, 2. Sg.g. Rø.
  C: Kirstine Hansdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Poulsen, f. 1697. Værge: Morbror, Hans Kjøller.
  D: Hellevig Hansdatter, gm. Godtfrid Nielsen, 2. Vg. Rø.
  Ved ægteskab med enkemanden. 1 søn.
  E: Hans Kjøller, 4. Sg. Rø.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Helvig Hansdatter, 2. Vg. Rø
  Gotfred Nielsen.
  4 søn. 2 døt.
  A: Niels Gotfredsen, egen værge, Rø
  B: Hans Gotfredsen, f. 1704, Kong. Tj. København.
  C: Mons Gotfredsen, tjener, Knudsker.
  D: Fridrich Gotfredsen, f. 1712.
  E: Karen Gotfredsdatter, f. 1709.
  F: Cathrine Gotfredsdatter, f. 1713.      Værge: Far.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Gotfred Nielsen, 19. Vg. Rø
  Bodelle Andersdatter. Laugv: Mads Pedersen, udb. Rø
  Ved første ægt med Hellevig Hansdatter. 4 søn. 1 dat.
  A: Niels Gotfredsen, udb. Lindeskoven, Rø
  B: Hans Gotfredsen, rytter, Kong. Tj.
  C: Mogens Gotfredsen, udb. Vestermarie.
  D: Friderich Gotfredsen, egen værge, Bøøgeskoven, Rø
  E: Chatharina Hellevig Gotfredsdatter, ugift. Værge: Søsk.barn, Jep Marcusen, Gillesgård, Rø
  Ved ægt med enken. 3 døt.
  F: Marthine Gotfredsdatter, f. 1731. Værge: Morbror, Jep Andersen, Sandvig.
  G: Bodelle Gotfredsdatter, f. 1735. Værge: Morbror, Jens Andersen, udb. Rø
  H: Karn Gotfredsdatter, f. 1741. Værge: Moders søsk.barn, Hans Haagensen, udb. Lyngen, Rø.

Jeremias Larsen

M, f. efter 1648
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Jeremias blev gift med Gundel (?) Jeremias Larsen blev født efter 1648. Han var søn af Lars Jensen Weile og Inger Lund. Jeremias Larsen blev nævnt i skiftet efter Inger Lund 3 marts 1694.1 Jeremias Larsen blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 11 maj 1738.
Far-Nat*Lars Jensen Weile f. f 1605, d. e 1671
Mor-Nat*Inger Lund f. 1623

Familie: Jeremias Larsen og Gundel (?)

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Inger sl. Hr. Larsis 11.sg.gr., udhus
  1. Lodvig Larsen
  2. Jeremias Larsen
  3. Hedvig Larsdatter (Lodvig Larsen)
  4. Mette Larsdatter gm Søren Hansen i Gudhjem.

Gundel (?)

K, d. 1727
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Gundel blev gift med Jeremias Larsen, søn af Lars Jensen Weile og Inger Lund. Gundel (?) døde i 1727 i Østermarie, Øster, Bornholm. Hun blev bisat fra Østermarie, Øster, Bornholm, 2 juni 1727.

Familie: Gundel (?) og Jeremias Larsen

Helvig Larsdatter

K
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Helvig Larsdatter var datter af Lars Jensen Weile og Inger Lund. Helvig blev gift efter 1694 med Henrich Persen. Helvig Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Inger Lund 3 marts 1694.1

Folketællinger og boliger

Bolig05. Vg. Store Myregård, Olsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Lars Jensen Weile f. f 1605, d. e 1671
Mor-Nat*Inger Lund f. 1623

Familie: Helvig Larsdatter og Henrich Persen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Inger sl. Hr. Larsis 11.sg.gr., udhus
  1. Lodvig Larsen
  2. Jeremias Larsen
  3. Hedvig Larsdatter (Lodvig Larsen)
  4. Mette Larsdatter gm Søren Hansen i Gudhjem.

Henrich Persen

M
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Henrich blev gift efter 1694 med Helvig Larsdatter, datter af Lars Jensen Weile og Inger Lund.

Folketællinger og boliger

Bolig05. Vg. Store Myregård, Olsker, Nørre, Bornholm

Familie: Henrich Persen og Helvig Larsdatter

Berild Hansen

M, d. 10 juni 1668
Senest redigeret=17 Mar 2009
     Berild gifter sig 2. gang med Margrethe Christiansdatter Maccabæus. Han ejer (Lille) Halsegard, Østermare, 15 vg Vallegaard i Nyker og 24 vg Bjergegaard, Aaker. Går fallit, som den sidste frimand på Bornholm.

Den sidste frimand på Bornholm, ejede 6 gårde, men havde sat det hele over styr ved pantsætning og salg. Han må i 1664 afgive Halsegård til sin svoger Rasmus Andersen Bleking, Præst i Vestermarie og må herefter ikke kalde sig frimand. Se også BS 16/138,154,156.
Berild blev gift med Margrethe (?) Berild Hansen døde 10 juni 1668.

Folketællinger og boliger

Bolig15. Vg. Vallegård, Nyker, Vester, Bornholm

Barn af Berild Hansen og Margrethe (?)

Margrethe (?)

K
Senest redigeret=17 Mar 2009
     Margrethe blev gift med Berild Hansen.

Barn af Margrethe (?) og Berild Hansen