Charles Adolf Denis de Neergaard

M, f. 25 august 1904, d. 16 april 1999
Senest redigeret=11 Apr 2015
     Charles Adolf Denis de Neergaard tog eksamen som landbrugskandidat. Han var grosserer. Han blev født 25 august 1904 i Forhåbningsholms Allé 21, Frederiksberg, København. Han var søn af Eigil de Neergaard og Mathilde Krag. Charles Adolf Denis de Neergaard blev døbt 5 oktober 1904 i Skt. Markus Kirke, Skt. Markus Alle 8, Frederiksberg, København, bevidnet af Erik Krag og Jenny Qvistgaard til Frankerup.1 Charles blev gift 8 juli 1930 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Else Margrethe Blytmann, datter af Erik Emanuel Blytmann og Ellen Margrethe Fordsmand.1 Charles Adolf Denis de Neergaard døde 16 april 1999 i en alder af 94 år.
Far-Nat*Eigil de Neergaard f. 19 Jul 1876, d. 23 Feb 1943
Mor-Nat*Mathilde Krag f. 25 Apr 1878, d. 1 Jun 1959

Børn af Charles Adolf Denis de Neergaard og Else Margrethe Blytmann

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Mathilde og Charles midlertidigt fraværende på Gyldenholm, Kirkerup.

Else Margrethe Blytmann

K, f. 16 marts 1907, d. 8 marts 1990
Senest redigeret=3 Apr 2015
     Else Margrethe Blytmann blev født 16 marts 1907 i Harsdorffsvej 6, Frederiksberg, København. Hun var datter af Erik Emanuel Blytmann og Ellen Margrethe Fordsmand. Else Margrethe Blytmann blev døbt 5 maj 1907 i Skt. Markus Kirke, Skt. Markus Alle 8, Frederiksberg, København.1 Else blev gift 8 juli 1930 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Charles Adolf Denis de Neergaard, søn af Eigil de Neergaard og Mathilde Krag.1 Else Margrethe Blytmann døde 8 marts 1990 i en alder af 82 år.

Folketællinger og boliger

Bolig1930H. C. Ørsteds Vej 12, København
Far-Nat*Erik Emanuel Blytmann f. 9 Dec 1876, d. 22 Apr 1956
Mor-Nat*Ellen Margrethe Fordsmand f. 4 Sep 1885

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Mette Lise de Neergaard

K
Senest redigeret=5 Dec 2016
     Mette Lise de Neergaard er datter af Charles Adolf Denis de Neergaard og Else Margrethe Blytmann.
Far-Nat*Charles Adolf Denis de Neergaard f. 25 Aug 1904, d. 16 Apr 1999
Mor-Nat*Else Margrethe Blytmann f. 16 Mar 1907, d. 8 Mar 1990

Børn af Mette Lise de Neergaard og Ole Blichert-Hansen

Eigil de Neergaard

M
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Eigil de Neergaard er søn af Charles Adolf Denis de Neergaard og Else Margrethe Blytmann.
Far-Nat*Charles Adolf Denis de Neergaard f. 25 Aug 1904, d. 16 Apr 1999
Mor-Nat*Else Margrethe Blytmann f. 16 Mar 1907, d. 8 Mar 1990

Familie: Eigil de Neergaard og Kristina Lawkowicz

Ole Blichert-Hansen1

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Ole Blichert-Hansen er søn af Holger Hansen og Bodil Elisabeth Bredmose.
Far-Nat*Holger Hansen f. 13 Jun 1894, d. 22 Jun 1961
Mor-Nat*Bodil Elisabeth Bredmose f. 1 Aug 1900

Kildehenvisninger

 1. [S309] Karen-Mette Dalgaard, online http://www.karen-mette.dk/

Holger Hansen1,2

M, f. 13 juni 1894, d. 22 juni 1961
Holger Blichert-Hansen tog 1912 studentereksamen i Sorø samt 1919 eksamen som civilingeniør fra Den polytekniske Læreanstalt, assisterede 1919-21 professor G. Scønweller samme sted, foretog 1921-22 studierejse til Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, var 1922.24 leder af Savik-Ekspedition til Grønland, var i 1925 ansat som ingeniør ved Højgaard & Schultz A/S, København, 1926 ansat ved og fra 1927 deltager i Firmaet Einar Jørgensen, København, virkede 1928-35 som adm. direktør for A/S Einar Jørgensen & Blickert-Hansen og var derefter til sin død ansat som ingeniør ved entreprenørfirmaet J.S. Simonsen & Wendt, Ålborg, var fra 1953 formand for DIF's afdeling for Nordjylland.
Vagn F. Buchwald fortæller om Geologisk Museum i København:

Cape York meteoritbygen

I museets gård står et brudstykke af jernmeteoritten Cape York. Stykket, som før skæring vejede 20,1 ton, hedder Agpalilik efter sit findested i Melville Bugten, Nordvestgrønland.

Cape York meteoritterne har en lang forhistorie.

Der gik rygter om dem blandt forskere og skippere, der med mellemrum besøgte Baffin Bugten i 1800-tallet, men det var først i 1894, at det lykkedes polarforskeren Robert E. Peary at få solide oplysninger frem. Hans eskimoiske hjælpere kendte til tre meteoritter, som lå 50 km øst for Cape York. Peary frilagde dem sent i 90’erne og sejlede dem til New York. De fik navnene Ahnighito (31 t), Woman (3 t) og Dog (407 kg), og de er i dag udstillet på American Museum of Natural History i New York.

Da Knud Rasmussen og Peter Freuchen i 1913 berejste de samme områder, fortalte en ung fanger, Qitlugtoq, at han kendte til endnu en meteorit. Den fik navnet Savik (3,4 t). Den kom på Finansloven, blev efter 1. Verdenskrig bjerget af ingeniør Holger Blichert-Hansen, for omsider i 1925 at blive bragt til København. Savik står i museets gård.

Formentlig fandt faldet sted for mere end 2000 år siden, da området var dækket af svær is. En lille gletsjer findes endnu blot 200 m fra findestedet. Meteoritten må have lavet et krater i isen, og da isen senere smeltede, blev jernblokken blot aflejret blandt de andre stenblokke.
Senest redigeret=30 Mar 2018
     Holger Hansen blev født 13 juni 1894 i Priorgade 106, Sorø. Han var søn af Frederik Carl Christian Hansen og Thora Blichert. Holger Hansen blev døbt 16 juli 1894 i Sorø, bevidnet af Uffe Hroar Wøldike og Erik Christopher Jespersen.3 Hans navn blev officielt ændret til Holger Blichert Hansen den 5 november 1905. Holger Hansen tog eksamen som student i 1912 i Sorø. Han tog eksamen som cand. polyt. i 1919. Han var i 1922 leder af Savik-ekspeditionen til Nordgrønland. Han var januar 1925 ingeniør ved Højgaard & Schultz. Holger blev gift 7 november 1926 i Jesuskirken, Kirkevænget 5A, Valby, København, med Bodil Elisabeth Bredmose.4 Holger Hansen var 1 april 1928 adm. dir. for Einar Jørgensen & Blichert-Hansen. Han var i 1936 civilingeniør hos Simonsen & Wendt. Hans navn blev officielt ændret til Holger Blichert-Hansen den 19 maj 1948. Han døde 22 juni 1961 i Ålborg i en alder af 67 år.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1911Sorø Landdistrikt, Alsted, Sorø6
Bolig1 november 1913Læssøesgade 4, København7
Bolig1 november 1915Sortedamsgade 5, København7
Bolig1 maj 1916Sortedamsgade 1, København7
Bolig5 februar 1917Sortedams Dossering 23, København7
Folketælling1925Guldbergsgade 20, København6
Far-Nat*Frederik Carl Christian Hansen f. 8 Feb 1858, d. 18 Nov 1923
Mor-Nat*Thora Blichert f. 10 Jun 1865, d. 8 Feb 1941

Kildehenvisninger

 1. [S309] Karen-Mette Dalgaard, online http://www.karen-mette.dk/
 2. [S313] Georg Dithmer, Dansk Civilingeniørstat 1955.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S3] , Valby kirkebog, Kirkebog.
 5. [S617] Ingeniøren, online, Holger Blichert-Hansen
  Lige hjemkommet fra dagens gerning døde civilingeniør H. Blichert-Hansen af et hjerteanfald.
  Ca. et halvt år forinden var det i forbindelse med et influenzatilfælde konstateret, at Blichert- Hansen havde et svagt hjerte. Et hospitalsophold medførte tilsyneladende bedring, så Blichert-Hansen, omend med forsigtighed, atter kunne færdes på arbejdspladserne, men alligevel indtraf nu det uafvendelige.
  H. Blichert-Hansen var fra Sorø, søn af arkitekt F. C. C. Hansen. Han blev student i 1912 og påbegyndte med det samme bygningsingeniørstudiet på Den polytekniske Læreanstalt. 1919 afgik Blichert- Hansen fra Læreanstalten med vandbygning som speciale og tiltrådte for et par år en stilling hos professor Schonweller. Det blev en tid, som Blichert-Hansen altid mindedes med stor glæde, og under hvilken han opnåede præmie for et forslag til Trelleborg havns udvidelse.
  Efter en 3 måneders studierejse i Vesteuropa blev Blichert-Hansen leder af Savil-ekspeditionen til Cap York for hjembringelse af den store meteorsten til Mineralogisk Museum; et rask job på godt et par år som ene hvide mand med eskimoisk hjælp.
  Hjemkommen herfra tiltrådtes en stilling hos Højgaard & Schultz, indtil Blichert-Hansen i 1926 blev deltager i entreprenørfirmaet Einer Jørgensen.
  I 1936 kom Blichert-Hansen til firmaet Simonsen & Wendt i Aalborg, hvor han forblev til sin død. Gennem de 25 år, han var der, forestod han en række interessante arbejder rundt om i Jylland.
  Blichert-Hansen tog ivrigt del i lokalafdelingens liv og vil af de lidt ældre blive erindret som afdelingens muntert-myndige generalforsamlings- dirigent, der fik det til at glide på det fornøjeligste; og af de fleste som den, der på et lidt vanskeligt tidspunkt overtog formandshvervet og gennem 4 år ledede afdelingen på en sådan måde, at han med stor ære kunne give formandskabet videre.
  Hovedforeningsproblemer og forbund interesserede ham meget, hvad hans deltagelse i repræsentantskab og forbundsledelse vidner om.
  Blichert-Hansen var en hjemmets mand, han læste meget og fulgte sine sønners hobbies med allerstørste interesse, så stor, at da den ene søn blev dukketeaterinteresseret, konstruerede Blichert- Hansen »levende« figurer, og Blichert-Hansen’s teaterselskab, mest med Holberg’s komedier, var højt estimeret i byen.
  Blichert-Hansen vil blive husket som en brav ven og god kammerat, der ikke var bange for at påtage sig en opgave og gennemføre den.
  Vor medfølelse samler sig om hans hustru og sønner, af hvilke den ene er civilingeniør og den anden officer i hæren.
  Æret være hans minde.
  Svend Rønnow.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Bodil Elisabeth Bredmose1

K, f. 1 august 1900
Senest redigeret=6 Apr 2015
     Bodil Elisabeth Bredmose blev født 1 august 1900 i Humble, Langelands Sønder, Svendborg. Hun blev døbt 28 oktober 1900 i Humble, Langelands Sønder, Svendborg.2 Hun var i 1918 assistent ved Københavns Skattevæsen. Bodil blev gift 7 november 1926 i Jesuskirken, Kirkevænget 5A, Valby, København, med Holger Hansen, søn af Frederik Carl Christian Hansen og Thora Blichert.3

Folketællinger og boliger

Boligfør 1 maj 1915Glumsø, Tybjerg, Præstø4
Bolig1 maj 1915Gl. Jernbanevej 3, København4

Børn af Bodil Elisabeth Bredmose og Holger Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S309] Karen-Mette Dalgaard, online http://www.karen-mette.dk/
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S3] , Valby kirkebog, Kirkebog.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Kristina Lawkowicz

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Kristina Lawkowicz er datter af Tadeusz Tamche Lawkowicz og Martha Ela Wissmach.
Far-Nat*Tadeusz Tamche Lawkowicz
Mor-Nat*Martha Ela Wissmach

Familie: Kristina Lawkowicz og Eigil de Neergaard

Tadeusz Tamche Lawkowicz

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Tadeusz Tamche Lawkowicz og Martha Ela Wissmach

Martha Ela Wissmach

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Martha Ela Wissmach og Tadeusz Tamche Lawkowicz

Tove Elisabeth Kampmann

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Tove Elisabeth Kampmann er datter af Christian Alfred Kampmann og Birthe Reinhard.
Far-Nat*Christian Alfred Kampmann f. 5 Jan 1917, d. 4 Aug 1962
Mor-Nat*Birthe Reinhard

Familie: Tove Elisabeth Kampmann og Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm

Christian Alfred Kampmann

M, f. 5 januar 1917, d. 4 august 1962
Senest redigeret=30 Mar 2018
     Christian Alfred Kampmann blev født 5 januar 1917 i Århus. Han tog eksamen som student i 1935. Han tog eksamen som B. Sc. i 1942 i MIT, Cambridge, Middlesex, Massachusetts, USA. Han var juni 1946 civilingeniør hos Kampsax. Faderen Per Kampmann var medstifter af Kampsax. Han var i 1959 ejer af godset Palstrup i Palstrupvej 25, Palstrup, Højbjerg, Lysgård, Viborg. Han døde 4 august 1962 i Viborg Sygehus, Viborg, i en alder af 45 år. Han blev bisat fra Palstrup Skov, Palstrup, Høbjerg, Lysgård, Viborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1925Kirkevænget 15, København1

Barn af Christian Alfred Kampmann og Birthe Reinhard

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Birthe Reinhard

K
Senest redigeret=23 Maj 2010
     Birthe Reinhard er datter af Erik Kay Reinhard og Rigmor Solveig Risøe.
Far-Nat*Erik Kay Reinhard f. 22 Feb 1901, d. 7 Mar 1967
Mor-Nat*Rigmor Solveig Risøe f. 1904, d. 1942

Christoffer Johan Thomas de Neergaard

M
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Christoffer Johan Thomas de Neergaard er søn af Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm og Ulla Bøegh Henriksen.
Far-Nat*Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm
Mor-Nat*Ulla Bøegh Henriksen

Constance Benedicte Anne-Sophie de Neergaard

K
Senest redigeret=3 Jul 2016
     Constance Benedicte Anne-Sophie de Neergaard er datter af Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm og Ulla Bøegh Henriksen.
Far-Nat*Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm
Mor-Nat*Ulla Bøegh Henriksen

Peter Theill Eriksen

M
Senest redigeret=28 Mar 2012
     Peter Theill Eriksen er søn af Ove Gunner Eriksen og Kirsten Theill Sørensen.
Far-Nat*Ove Gunner Eriksen f. 11 Aug 1939
Mor-Nat*Kirsten Theill Sørensen f. 30 Dec 1938, d. 12 Okt 1987

Ove Gunner Eriksen1

M, f. 11 august 1939
Senest redigeret=16 Apr 2021
     Ove Gunner Eriksen blev født 11 august 1939 i Århus. Han tog eksamen som cand. polyt. i 1963. Ove blev gift 17 august 1963 med Kirsten Theill Sørensen. Ove Gunner Eriksen var i 1965 civilingeniør hos Larsen & Nielsen Enterprise A/S. Han var i 1970 afdelingsingeniør i boligprojekteringsafdelingen hos Larsen & Nielsen Enterprise A/S.

Barn af Ove Gunner Eriksen og Kirsten Theill Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S153] Jan Ebert, Danske Civil- og akademiingeniører 1992, Tak til Mette Prisum for fejlrettelse.

Kirsten Theill Sørensen

K, f. 30 december 1938, d. 12 oktober 1987
Senest redigeret=16 Apr 2021
     Kirsten Theill Sørensen blev født 30 december 1938 i Gammelstrup. Hun blev døbt 22 januar 1939 i Gammelstrup. Hun tog eksamen som student i 1958 i Viborg. Hun tog eksamen som akademiingeniør i 1963.1 Hun var i 1963 kemiingeniør (DIA), patentagent hos Chas. Hude, bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse.1 Kirsten blev gift 17 august 1963 med Ove Gunner Eriksen. Kirsten Theill Sørensen døde 12 oktober 1987 i Valby, København, i en alder af 48 år.

Barn af Kirsten Theill Sørensen og Ove Gunner Eriksen

Kildehenvisninger

 1. [S617] Ingeniøren, online.

Marie Lise de Neergaard

K
Senest redigeret=25 Jun 2016
Far-Nat*Viggo de Neergaard til Charlottendal, Valdemarskilde & Lille Frederikslund f. 20 Maj 1881, d. 13 Feb 1965
Mor-Nat*Elisabeth Perrochet f. 6 Dec 1889, d. 18 Dec 1977

Tofa Elisabeth de Neergaard til Løjtvedgård m.m.

K
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Tofa Elisabeth de Neergaard til Løjtvedgård m.m. er datter af Viggo de Neergaard til Charlottendal, Valdemarskilde & Lille Frederikslund og Elisabeth Perrochet.
Far-Nat*Viggo de Neergaard til Charlottendal, Valdemarskilde & Lille Frederikslund f. 20 Maj 1881, d. 13 Feb 1965
Mor-Nat*Elisabeth Perrochet f. 6 Dec 1889, d. 18 Dec 1977

Familie: Tofa Elisabeth de Neergaard til Løjtvedgård m.m. og Leif Clausen

Denis Francois de Neergaard til Valdemarskilde skovdistrikt

M
Senest redigeret=12 Nov 2007
     Denis Francois de Neergaard til Valdemarskilde skovdistrikt er søn af Viggo de Neergaard til Charlottendal, Valdemarskilde & Lille Frederikslund og Elisabeth Perrochet.
Far-Nat*Viggo de Neergaard til Charlottendal, Valdemarskilde & Lille Frederikslund f. 20 Maj 1881, d. 13 Feb 1965
Mor-Nat*Elisabeth Perrochet f. 6 Dec 1889, d. 18 Dec 1977

Barn af Denis Francois de Neergaard til Valdemarskilde skovdistrikt og Ida Nell Christine Zinck Just Møller

Charles de Watteville til Schloss Oberdiessbach og Uttigut

M
Senest redigeret=8 Nov 2007
     Charles de Watteville til Schloss Oberdiessbach og Uttigut er søn af Eduard de Watteville og Isolde von Grafenried.
Far-Nat*Eduard de Watteville
Mor-Nat*Isolde von Grafenried

Familie: Charles de Watteville til Schloss Oberdiessbach og Uttigut og Marie Lise de Neergaard

Eduard de Watteville

M
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Eduard de Watteville var oberst. Eduard blev gift med Isolde von Grafenried.

Isolde von Grafenried

K
Senest redigeret=11 Nov 2007
     Isolde blev gift med Eduard de Watteville.

Leif Clausen

M, f. 11 juni 1924, d. 6 marts 1985
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Leif Clausen var afdelingsleder. Han blev født 11 juni 1924 i Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina. Han døde 6 marts 1985 i en alder af 60 år.

Mimi Conchita Marianne de Carlo

K
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Mimi Conchita Marianne de Carlo er datter af Enrique Ricardo de Carlo og Sigrid Pürschel.
Far-Nat*Enrique Ricardo de Carlo
Mor-Nat*Sigrid Pürschel f. 29 Maj 1907

Enrique Ricardo de Carlo

M
Senest redigeret=20 Nov 2007

Barn af Enrique Ricardo de Carlo og Sigrid Pürschel

Sigrid Pürschel

K, f. 29 maj 1907
Senest redigeret=29 Maj 2017
     Sigrid Pürschel blev født 29 maj 1907 i Hasle, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Victor August Alexander Pürschel og Ragnhild Hastrup.

Folketællinger og boliger

Folketælling1930Klampenborgvej 20, Klampenborg, København1
Far-Nat*Victor August Alexander Pürschel f. 28 Aug 1877, d. 13 Jan 1963
Mor-Nat*Ragnhild Hastrup f. 19 Aug 1881, d. 6 Aug 1970

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Sigrid fraværende i Frankrig.