Johan Friderik Christoffer Kindler

M, f. 19 februar 1790, d. 22 marts 1861
Johan Frederik Christoffer Kindler
Fra ”Skanderborg Leksikon”:

Frederik Kindler - ofte i samtiden benævnt som "den hvidlokkede hædersmand".

Johan Frederik Christoffer Kindler (1790-1861) opførte en planteskole i Skanderborg Dyrehave, og han stod bag opstillingen af mindesmærket for Prins Ferdinand i Skanderborg. En skovvej, Kindlersvej, er opkaldt efter ham.

Kindler blev født i København og kom til Skanderborg i 1818 som huslærer. Han blev senere købmand, først i "Antoniegården", en toetages bindingsværkbygning, der lå på hjørnet af Rådhusstræde (indtil 2009 Skolegade) og Torvet, hvor der i dag er kommunale kontorer. Senere flyttede forretningen til Søgade 1, hvor han byggede den ejendom, hvori der i de efterfølgende omkring 100 år blev drevet gartneri (Frydenlund).

I 1824 blev der afholdt tvangsaktion over Dyrehaven, og den blev købt af en proprietær Jensen fra Randers. Da han ikke boede på stedet, indgik han et praktisk samarbejde med den forstinteresserede Kindler. Han fik ansvaret for tilsynet med skoven, og han tilplantede hurtigt 20 tdr. land åbne områder i skoven med nåletræ og eg. I Dyrehavens sydøstlige del anlagde Kindler en planteskole – i folkemunde kaldet Bomskolen. Det var en frø- og udplantningsskole på 1/2 td. land, indhegnet og forsynet med brønd og pumpe. Årligt blev der plantet masser af unge træplanter som fyr, gran, lærk, eg, ask og hassel. Formålet var blandt andet at fremme udplantningen af træer. Nogle blev udplantet i Dyrehaven, andre blev solgt eller uddelt gratis. Hos Kindler kunne man få planter og vejledning, og uden vederlag rejste han omkring og underviste bønderne i udplantning.

Kindler giftede sig i 1827 med købmandsenken Ane Katrine Møller, søster til bygmester Frederik Møller, og sammen fik de 2 sønner. Den ene, Jørgen Christian Christoffer Kindler, tog en musikuddannelse med fløjte og obo, og han spillede i H.C. Lumbyes orkester, der ofte spillede i Tivoli.

Kindler var meget benyttet som regnskabsfører, således førte han skolekommissionens og kirkens regnskaber. Han blev forligskommissær og udnævnt til Dannebrogsmand, og han var æresmedlem af Skanderborg Skyttelaug.

Kindler var også aktiv i velgørende arbejde. Han forestod indsamling af penge, der blev anvendt til indkøb af brænde, der om vinteren blev leveret til trængende familier.

Hans store arbejde for byen blev nok påskønnet, men ikke ordentligt lønnet, og han var derfor altid i bekneb for penge. På Søgade passede han selv haven, mens hans kone passede forretningen, der i hans sidste leveår var beskeden med lidt salg af blomster og grøntsager og især slikstænger og brystsukker til børnene.

Gartneriet i Søgade blev solgt til Peter Frederiksen.

Mindet om "den hvidhårede hædersmand" levede flere år efter hans død. Der fortælles også om Kindlers tamme solsort, som i krigen 1848-1850 havde fået lært at føjte "Den gang jeg drog afsted".


Det var J.F.C. Kindler der fik opstillet Prins Ferdinands Minde, og Kindlersvej i Dyrehaven er opkaldt efter ham.

L. Thane: Skanderborgs historie. 1908, s.93-96.
Aarhus Stiftstidende 28. jan. 1830.
Herbert Madsen: "Familien Kindler og prinseparrets mindestøtte" i Årbog for Skanderborg Museum 1986, s. 27-38.
Skanderborg Historiske Arkiv


Prins Ferdinands Minde

En Aladdinlampe af bronze anbragt på en cementsokkel med inskriptionen: "Oprejst af en taknemmelig Fader".

En forårsdag i 1839 gjorde Arveprins Ferdinand og prinsesse Caroline ophold med deres jagtselskab for at spise den medbragte mad. Købmand Kindler fra Skanderborg bad her prinsen hjælpe hans musikbegavede søn.

Dette ønske imødekom prins Ferdinand ved at sende købmandens søn på det Kgl. Musikkonservatorium. I taknemmelighed lod Kindler mindestøtten rejse på dette sted.

Skanderborg Dyrehave

Kindlers Planteskole har haft en fundamental betydning for den nuværende fredskov i Dyrehaven, ligesom købmand Kindler repræsenterer en meget væsentlig del af Dyrehavens forlystelseshistorie. Hvis man vil give Dyrehaven som både forstmæssig skov og lystskov en vigtig identitet tilbage, kunne man markere planteskolens oprindelige placering med f.eks. bøgehække. Plantebede kunne etableres, og man kunne igen forsøge sig med produktion af skovplanter til skovens foryngelse. Da bøgetræerne i Dyrehaven er et særligt brand for festivalen, kunne man arbejde videre med at etablere et ”bøgetema” for planteskolen med gratis uddeling af hækplanter til Skanderborgs borgere, gæster.

Senest redigeret=2 Jan 2015
     Johan Friderik Christoffer Kindler blev født 19 februar 1790 i Tårnby, Sokkelund, København. Han var søn af Christoffer Kindler og Maria Sophie Frederikke Wøldike. Johan Friderik Christoffer Kindler blev nævnt i skiftet efter Christoffer Kindler mellem 19 juli 1801 og 14 januar 1807.1 Johan Friderik Christoffer Kindler var huslærer i Skanderborg. Johan blev gift 4 september 1827 i Skanderborg med Anne Cathrine Møller, datter af Jørgen Christian Møller. Johan Friderik Christoffer Kindler var 12 oktober 1827 købmand i Skanderborg. Han døde 22 marts 1861 i Skanderborg i en alder af 71 år. Han blev bisat fra Skanderborg 2 april 1861.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Ahlgade, Nykøbing S.3
Folketælling1834Adelgade, Skanderborg4
Folketælling1840Adelgade, Skanderborg5
Folketælling1845Adelgade, Skanderborg6
Folketælling1850Adelgade, Skanderborg7
Folketælling1860præstegården, Skanderborg8
Far-Nat*Christoffer Kindler f. 21 Sep 1743, d. 18 Jul 1801
Mor-Nat*Maria Sophie Frederikke Wøldike f. 27 Sep 1757, d. 8 Apr 1830

Børn af Johan Friderik Christoffer Kindler og Anne Cathrine Møller

Kildehenvisninger

 1. [S16] Skifteprotokol (Clemons), online http://aurelia-clemons.dk, Christopher Kindler by- & birkefoged
  WIFE: M.S. Kindler/Kindlev
  CH: Marie Sophie Kindler 20
  Elisabeth Marthe Kindler 17
  Hendrete Andrea Kindler 15
  Johan Frederich Kindler 10 (surnames assumed)
  gd: Nicolaj Schou
  wgd: Frojel inspecteur

  Kindler byefoged
  WIFE: ... madme Kindler
  curator: Schanderup kjobmand
  gd: Schou kjobmand (signed: N.K. Schou).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christopher Kindler, 59, Gift, Huusbonde, Bye og Birkefoged
  Marie Sophie Wøldiche, 44, Gift, Hans Kone
  Johan Friderik, 10, Ugift, Deres Søn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederik Christoffer Kindler, 44, Gift, , Købmand,
  Anne Cathrine Kindler, 36, Gift, , Hans kone,
  Peter Frederik Kindler, 6, Ugift, , Deres barn,
  Jørgen Christian Christoffer Kindler, 4, Ugift, , Deres barn,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Kindler, 50, Gift, , Købmand,
  Ane Katrine Møller, 43, Gift, , Hans kone,
  Frederik Kindler, 11, Ugift, , Deres søn,
  Christopher Kindler, 9, Ugift, , Deres søn,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jah. F. Kindler, 55, gift, , kjøbmand, Amager
  Ane Katrine, 48, gift, , hans kone, Skanderborg.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Kindler, 60, Gift, , Kjøbmand, Amager
  Ane C. Kindler, 54, Gift, , Hans kone, Skanderborg.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Kindler, 70, Gift, , Kjøbmand,
  Cathrine Kindler, 65, Gift, , ,.

Mette Cathrine Justsdatter Arctander

K, f. 7 maj 1694, d. 12 juli 1765
Senest redigeret=4 Aug 2020
     Mette Cathrine Justsdatter Arctander blev døbt 7 maj 1694 i Gråbrødre Klosterkirke, Skt. Mogens Gade 16, Viborg.1 Hun var datter af Just Nielsen Arctander og Else Majoner. Mette Cathrine Justsdatter Arctander blev nævnt i skiftet efter Just Nielsen Arctander 14 maj 1710.2 Mette blev gift 24 oktober 1719 i Viborg med Andreas Mikkelsen Lund, søn af Mikkel Pedersen og Elisabeth Pedersdatter.1 Mette Cathrine Justsdatter Arctander døde 12 juli 1765 i Skive i en alder af 71 år. Hun blev bisat fra Vor Frue Kirke, Frederiksdal Allé 1 B, Skive, 20 juli 1765.3
Far-Nat*Just Nielsen Arctander f. c 1653, d. 14 Maj 1710
Mor-Nat*Else Majoner f. 16 Sep 1660, d. 7 Feb 1728

Børn af Mette Cathrine Justsdatter Arctander og Andreas Mikkelsen Lund

Kildehenvisninger

 1. [S344] Nygaards sedler.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 222 Just Nielsen Arctander, købmand i Viborg. 14.5.1710, fol.262, 518, 524, 531.
  E: Else Majoner. LV: Anders Bruun. B:
  1) Maren Arctander g.m. Peder Hasse, købmand i Viborg
  2) Niels Arctander i Viborg
  3) Cathrine Arctander 25
  4) Mette Cathrine Arctander 16
  5) Just Arctander 9.

  Viborg Byfoged.
 3. [S3] , 71 år 4 mdr 3 uger, Kirkebog.

Christoffer Kindler

M, f. cirka 1782, d. 26 januar 1786
Senest redigeret=4 Jan 2010
     Christoffer Kindler blev født cirka 1782 i Boeslunde, Slagelse, Sorø. Han var søn af Christoffer Kindler og Maria Sophie Frederikke Wøldike. Christoffer Kindler døde 26 januar 1786 i Tårnby, Sokkelund, København. Han blev bisat fra Tårnby, Sokkelund, København, 31 januar 1786.1
Far-Nat*Christoffer Kindler f. 21 Sep 1743, d. 18 Jul 1801
Mor-Nat*Maria Sophie Frederikke Wøldike f. 27 Sep 1757, d. 8 Apr 1830

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Carl Christensen1

M, f. 1 februar 1845, d. 18 september 1930
Senest redigeret=30 Sep 2019
     Carl Christensen var skolelærer i Gjelsted, Herlufmagle, Tybjerg, Præstø. Han blev født 1 februar 1845 i Raklev, Ars, Holbæk. Han var søn af Christen Christensen og Christiane Reimann. Carl Christensen blev døbt 13 april 1845 i Raklev, Ars, Holbæk.2 Carl blev gift 26 november 1880 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Johanne Nielsen, datter af Niels Nielsen og Ane Marie Jørgensen.2 Carl Christensen var fadder ved dåben af Richard Augustin Wøldike Christensen 19 november 1911 Store Tåstrup, Merløse, Holbæk.2 Carl Christensen overværede vielsen af Ove Immanuel Wøldike Christensen og Kirsten Elisabeth Julie Olsen 4 juni 1922 Sorø.2 Carl Christensen overværede vielsen af Ella Rigmor Sofie Petersen og Stefan Frimodt Wøldiche Christensen 15 april 1923 Finderup, Løve, Holbæk.2 Carl Christensen var fadder ved dåben af Poul Erik Wøldike Christensen 11 september 1927 Nykøbing S.2 Carl Christensen døde 18 september 1930 i Niløse, Merløse, Holbæk, i en alder af 85 år. Han blev bisat fra Herlufmagle, Tybjerg, Præstø, 23 september 1930.
Far-Nat*Christen Christensen f. 11 Aug 1801, d. 26 Jun 1858
Mor-Nat*Christiane Reimann f. c 1799, d. 19 Mar 1877

Kildehenvisninger

 1. [S588] Christa Petersen, "Mange tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christiane Rasmussen, 45, Gift, hendes Mand er Møllersvend, har et jordløst Hus, Faxøe [evt Fakse], K
  Christiane Christensen, 17, Ugift, hendes Børn, Kallundb: [Kalundborg], K
  Christian Christensen, 15, Ugift, hendes Børn, Kallundb: [Kalundborg], M
  Frederikke Caroline Christensen, 12, Ugift, hendes Børn, Heri Sognet [Raklev sogn, Holbæk amt], K
  Marie Christensen, 9, Ugift, hendes Børn, Heri Sognet [Raklev sogn, Holbæk amt], K
  Frederik Christensen, 4, Ugift, hendes Børn, Heri Sognet [Raklev sogn, Holbæk amt], M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Niels [Nielsen], 54, Gift, Sandby Sogn Præstø Amt, Huusfader, Gaardeier
  Marie Nielsen, 62, Gift, Sandby Sogn Præstø Amt, hans Kone
  Hanne Nielsen, 22, Ugift, Sandby Sogn Præstø Amt, deres Barn
  Anders Nielsen, 20, Ugift, Sandby Sogn Præstø Amt, deres Barn
  Niels Peder Larsen, 10, Ugift, Sandby Sogn Præstø Amt, deres Pleiesøn

  Carl Christensen, 34, Ugift, Raklev [Sogn] Holbæks Amt, deres Slægtning.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Sophie Frederikke Nielsen

K, f. 23 november 1850
Senest redigeret=15 Nov 2007
     Sophie Frederikke Nielsen blev født 23 november 1850 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Hun var datter af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen. Sophie Frederikke Nielsen blev døbt 26 februar 1851 i Sandby, Tybjerg, Præstø.1 Hun blev konfirmeret 22 april 1865 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Sophie blev gift 7 marts 1873 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Peder Davidsen, søn af David Hansen og Maren Nielsdatter.1
Far-Nat*Niels Andersen f. 19 Dec 1813, d. 17 Apr 1855
Mor-Nat*Ane Marie Jørgensen f. 6 Okt 1817, d. 5 Jan 1902

Familie: Sophie Frederikke Nielsen og Peder Davidsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Peder Davidsen

M, f. 7 marts 1848
Senest redigeret=13 Nov 2007
     Peder Davidsen blev født 7 marts 1848 i Krarup, Sallinge, Svendborg. Han var søn af David Hansen og Maren Nielsdatter. Peder Davidsen blev døbt 20 april 1848 i Kværndrup, Sunds, Svendborg.1 Peder blev gift 7 marts 1873 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Sophie Frederikke Nielsen, datter af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850fattighuset, Krarup, Sallinge, Svendborg
Folketælling1860fattighuset, Krarup, Sallinge, Svendborg
Far-Nat*David Hansen f. 24 Feb 1804
Mor-Nat*Maren Nielsdatter f. 17 Apr 1809

Familie: Peder Davidsen og Sophie Frederikke Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Ane Marie Jørgensen1

K, f. 6 oktober 1817, d. 5 januar 1902
Senest redigeret=23 Apr 2016
     Ane Marie Jørgensen blev født 6 oktober 1817 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Hun blev døbt 7 oktober 1817 i Sandby, Tybjerg, Præstø.2 Hun var datter af Jørgen Pedersen Bang og Elisabeth Cathrine Wøldike. Ane Marie Jørgensen blev konfirmeret 29 april 1832 i Sandby, Tybjerg, Præstø.2 Ane blev gift 21 april 1838 i Sandby Kirke, Kirkevej 13, Sandby, Tybjerg, Præstø, med Niels Andersen, søn af Anders Nielsen og Johanne Johansdatter.2 Ane blev gift 8 oktober 1856 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Niels Nielsen, søn af Niels Hansen og Kirsten Sørensdatter. Ane Marie Jørgensen døde 5 januar 1902 i Ølsøgård, Sandby, Tybjerg, Præstø, i en alder af 84 år. Hun blev bisat fra Sandby, Tybjerg, Præstø, 14 januar 1902.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Sandby, Tybjerg, Præstø
Folketælling18 februar 1834Sandby, Tybjerg, Præstø3
Folketælling1840Sandby, Tybjerg, Præstø4
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø5
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø6
Folketælling1880Sandby, Tybjerg, Præstø7
Folketælling1890Sandby, Tybjerg, Præstø
Folketælling1901Sandby, Tybjerg, Præstø8
Far-Nat*Jørgen Pedersen Bang f. 21 Sep 1783, d. 17 Jul 1865
Mor-Nat*Elisabeth Cathrine Wøldike f. 20 Sep 1795, d. 27 Feb 1869

Børn af Ane Marie Jørgensen og Niels Andersen

Børn af Ane Marie Jørgensen og Niels Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S588] Christa Petersen, "Mange tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Pedersen, 51, Gift, , Skovfoged,
  Elisabeth Wøldike, 39, Gift, , hans Hustrue,
  Ane Marie Jørgensdatter, 17, Ugift, , deres Børn,
  Karen Jørgensdatter, 15, Ugift, , deres Børn,
  Anders Jørgensen, 13, Ugift, , deres Børn,
  Hans Jørgensen, 10, Ugift, , deres Børn,
  Johan Peter Jørgensen, 7, Ugift, , deres Børn,
  Christian Jørgensen, 2, Ugift, , deres Børn,
  Frederikke Wøldike, 80, Enke, , pensioneret Skolelærerenke,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 63, Gift, Gaardmand,
  Johanne Johansdatter, 65, Gift, hans Hustrue,
  Hans Andersen, 25, Ugift, deres Søn,
  Niels Andersen, 27, Gift, Huusfaderens Søn og Medhjelper, M
  Ane Marie Jørgensdatter, 23, Gift, hans Hustrue, K
  Hans Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Niels [Nielsen], 54 , Gift, Huusfader, Gaardeier, , Sandby Sogn PræstøAmt
  Marie Nielsen, 62 , Gift, hans Kone, , Sandby Sogn PræstøAmt
  Hanne Nielsen, 22 , Ugift, deres Barn, , Sandby Sogn PræstøAmt
  Anders Nielsen, 20 , Ugift, deres Barn, , Sandby Sogn PræstøAmt
  Niels Peder Larsen, 10 , Ugift, deres Pleiesøn, , Sandby Sogn PræstøAmt
  Carl Christensen, 34 , Ugift, deres Slægtning, , Raklev [Sogn] Holbæks Amt.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Johan Christian Wøldike

M, f. 9 juli 1759, d. 15 august 1761
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Johan Christian Wøldike blev født 9 juli 1759 i Tårnby, Sokkelund, København. Han var søn af Christopher Andreasen Wøldike og Elisabeth Lund. Johan Christian Wøldike blev døbt 13 juli 1759 i Tårnby, Sokkelund, København.1 Han døde 15 august 1761 i Tårnby, Sokkelund, København, i en alder af 2 år. Han blev bisat fra Tårnby, Sokkelund, København, 18 august 1761.1
Far-Nat*Christopher Andreasen Wøldike f. 6 Mar 1719, d. 30 Sep 1761
Mor-Nat*Elisabeth Lund f. 2 Aug 1732, d. 5 Jun 1784

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm

M
Senest redigeret=3 Jul 2016
     Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm er søn af Rolf Viggo de Neergaard til Gunderslevholm, Castrup og Estvadsgårds Plantage og Inger Lise Lindhardt.
Far-Nat*Rolf Viggo de Neergaard til Gunderslevholm, Castrup og Estvadsgårds Plantage
Mor-Nat*Inger Lise Lindhardt

Familie: Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm og Tove Elisabeth Kampmann

Hans Peder Nielsen

M, f. 19 juli 1866
Senest redigeret=10 Jan 2011
     Hans Peder Nielsen blev født 19 juli 1866 i Egebjerg, Vetterslev, Ringsted, Sorø. Han var søn af Johan Nielsen og Mette Sophie Jensen. Hans Peder Nielsen blev døbt 16 september 1866 i Vetterslev, Ringsted, Sorø.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Hjelmsølille, Tybjerg, Tybjerg, Præstø2
Far-Nat*Johan Nielsen f. 18 Mar 1840
Mor-Nat*Mette Sophie Jensen f. 25 Jul 1845

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Nielsen, 39, Gift, Sandby Sogn PræstøAmt, Husfader, Huseier, lever af sin Jordlod, M
  Mette Sofie Jensen, 35, Gift, Vettersløv Sogn SorøAmt, hans Hustru, K
  Hans Peder Nielsen, 13, Ugift, Vettersløv Sogn SorøAmt, deres Barn, M
  Niels Christian Nielsen, 9, Ugift, Sandby Sogn PræstøAmt, deres Barn, M
  Anders Wiliam [William] Nielsen, 5, Ugift, Tybjerg Sogn PræstøAmt, deres Barn, M.

Niels Christian Nielsen

M, f. 24 januar 1871, d. 8 september 1946
Senest redigeret=22 Okt 2016
     Niels Christian Nielsen blev født 24 januar 1871 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han blev døbt 25 januar 1871 i Sandby, Tybjerg, Præstø.1 Han var søn af Johan Nielsen og Mette Sophie Jensen. Niels Christian Nielsen var i 1894 tømrer. Niels blev gift med Eleonore Marie Jensen, datter af Hans Peter Jensen og Ane Hansen. Niels Christian Nielsen var inspektør i Forsikrinsgselskabet "Tryg." Han var forretningsfører i Bondestandens Sygeforsikring. Niels blev gift 19 december 1926 med Sigrid Marie Christiane Christensen, datter af Carl Christensen og Johanne Nielsen. Niels Christian Nielsen var kontorchef i Bondestandens Sygeforsikring. Han døde 8 september 1946 i Skt. Maria Hospital, Roskilde, i en alder af 75 år. Han blev bisat fra Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde, på Gråbrødre Kirkegård 12 september 1946.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Hjelmsølille, Tybjerg, Tybjerg, Præstø3
Bolig1 november 1894Nørregade 40, København4
Folketælling1911Bauneallé 8, Kongens Lyngby, Sokkelund, København
Bolig1912Roskilde
Folketælling1916Fruegade 16, Roskilde5
Folketælling1921Fruegade 16, Roskilde5
Folketælling1925Fruegade 16, Roskilde5
Folketælling1930Fruegade 16, Roskilde5
Far-Nat*Johan Nielsen f. 18 Mar 1840
Mor-Nat*Mette Sophie Jensen f. 25 Jul 1845

Børn af Niels Christian Nielsen og Eleonore Marie Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Bolig: Allehelgensgade 21, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Nielsen, 39, Gift, Sandby Sogn PræstøAmt, Husfader, Huseier, lever af sin Jordlod, M
  Mette Sofie Jensen, 35, Gift, Vettersløv Sogn SorøAmt, hans Hustru, K
  Hans Peder Nielsen, 13, Ugift, Vettersløv Sogn SorøAmt, deres Barn, M
  Niels Christian Nielsen, 9, Ugift, Sandby Sogn PræstøAmt, deres Barn, M
  Anders Wiliam [William] Nielsen, 5, Ugift, Tybjerg Sogn PræstøAmt, deres Barn, M.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Andreas Michael Wøldike1

M, f. cirka 1753, d. 3 januar 1771
Senest redigeret=7 Maj 2014
     Andreas Michael Wøldike blev født cirka 1753. Han var søn af Christopher Andreasen Wøldike og Elisabeth Lund. Andreas Michael Wøldike blev immatrikuleret 25 juni 1770 Københavns Universitet, København.2 Han blev nævnt i skiftet efter Andreas Pedersen Wøldike 14 oktober 1770.3 Andreas Michael Wøldike døde 3 januar 1771 i Højris, Ljørslev, Morsø Sønder, Thisted. Han blev bisat fra Ljørslev, Morsø Sønder, Thisted, 11 januar 1771.4
Far-Nat*Christopher Andreasen Wøldike f. 6 Mar 1719, d. 30 Sep 1761
Mor-Nat*Elisabeth Lund f. 2 Aug 1732, d. 5 Jun 1784

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel, E schola Randmsiensi.
  Andreas Michael Wøldike
  17 år.
 3. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 190 Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift. 14.10.1770, fol.97.
  Enkemand efter Anne Marie [Christoffersdatter Kruse, skifte 18.6.1748 lbnr.112]. B:
  1) Peder Wøldike
  2) Jacob Wøldike, kapellan i Gunderup og Nøvling
  3) Christoffer Wøldike, [præst i Tårnby på Amager], død. 6B:
  a Andreas Wøldike 20
  b Mette Cathrine Wøldike 19
  c Andreas Michael Wøldike 17
  d Peder Henrik Wøldike 15
  e Marie Sofie Wøldike 13
  f Johan Peder Wøldike 10
  4) Elisabeth Wøldike g.m. [Johan Christian] Kall, professor i København
  5) Regine Dorthe Wøldike, død, var g.m. Johan [Johansen] Rehling, præst i Hasle og Bråby på Sjælland. 2B:
  a Andreas Rehling, student
  b Martha Rehling g.m. [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] ved Skælskør.
  Afdøde døde 13.10.1770.

  Nørlyng Herred Gejstlige Skifter.
 4. [S3] , Kirkebog.

Johan Nielsen1

M, f. 18 marts 1840
Johan Nielsens ansøgning om erindringsmedalje fra 1864
3. infanteriregiment 1864, hvor Johan Nielsen var nr. 495 i 8. kompagni
Senest redigeret=7 Dec 2014
     Johan Nielsen blev født 18 marts 1840 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han var søn af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen. Johan Nielsen blev døbt 22 maj 1840 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han blev konfirmeret 23 april 1854 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Johan blev gift 3 februar 1866 i Vetterslev, Ringsted, Sorø, med Mette Sophie Jensen, datter af Jens Andersen og Kirstine Christensdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø2
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø3
Folketælling1880Hjelmsølille, Tybjerg, Tybjerg, Præstø4
Far-Nat*Niels Andersen f. 19 Dec 1813, d. 17 Apr 1855
Mor-Nat*Ane Marie Jørgensen f. 6 Okt 1817, d. 5 Jan 1902

Børn af Johan Nielsen og Mette Sophie Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S588] Christa Petersen, "Mange tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Nielsen, 39, Gift, Sandby Sogn PræstøAmt, Husfader, Huseier, lever af sin Jordlod, M
  Mette Sofie Jensen, 35, Gift, Vettersløv Sogn SorøAmt, hans Hustru, K
  Hans Peder Nielsen, 13, Ugift, Vettersløv Sogn SorøAmt, deres Barn, M
  Niels Christian Nielsen, 9, Ugift, Sandby Sogn PræstøAmt, deres Barn, M
  Anders Wiliam [William] Nielsen, 5, Ugift, Tybjerg Sogn PræstøAmt, deres Barn, M.

Peder Andreasen Wøldike1

M, f. 27 oktober 1723
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Peder Andreasen Wøldike blev døbt 27 oktober 1723 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør, bevidnet af Marcus Pedersen Wøldike.2 Peder Andreasen Wøldike var søn af Andreas Pedersen Wøldike og Anna Maria Christophersdatter Kruse. Peder Andreasen Wøldike var fadder ved dåben af Catharina Kall 4 februar 1746 Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.2 Peder Andreasen Wøldike blev nævnt i skiftet efter Anna Maria Christophersdatter Kruse 17 juni 1748.3 Peder Andreasen Wøldike var 14 oktober 1748 medkommissær og kontrollør i Skanderborg.4 Han var 6 februar 1753 konsumptionsskriver ved kontant for børsen i Skanderborg.4 Han var 7 juli 1755 konsumptionsskriver ved den liden toldbod bag kirken i Skanderborg.4 Han var 16 september 1758 amtsforvalter i Skanderborg. Peder blev gift i 1760 med Maria Müller, datter af Detlef Müller.4 Peder blev gift med Augusta Magdalena Valentin. Peder Andreasen Wøldike gik på pension 22 november 1767.4
Der holdtes auktion over hans gård i Skanderborg.4
Han fik eftergivet den dobbelte rente af sin gæld på 593 rigsdaler til Kongens kasse 4 september 1770.4 Han blev nævnt i skiftet efter Andreas Pedersen Wøldike 14 oktober 1770.5 Peder Andreasen Wøldike var amtsforvalter, justitsråd i Nibe. Han blev bisat fra Nibe 22 juni 1787.2 Hans ejendele blev skiftet 6 november 1787.6
Far-Nat*Andreas Pedersen Wøldike f. 29 Aug 1687, d. 13 Okt 1770
Mor-Nat*Anna Maria Christophersdatter Kruse f. 21 Dec 1688, d. 6 Jun 1748

Børn af Peder Andreasen Wøldike og Maria Müller

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 112 Anne Marie [Christoffersdatter Kruse] i Viborg.
  E: Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift.
  Afkald fra B:
  1) Peder Wøldike i København
  2) Jacob Wøldike i København
  3) Christoffer Wøldike, præst i Vive, Ove og Valsgård
  4) Elisabeth Wøldike g.m. J[ohan Christian] Kall, [professor i København]
  5) Regine Dorthe Wøldike g.m. Johan [Johansen] Rehling, [præst i Koldby på Samsø].

  Nørlyng herred Gejstlig skifteprotokol 18.6.1748, fol.185.
 4. [S344] Nygaards sedler.
 5. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 190 Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift. 14.10.1770, fol.97.
  Enkemand efter Anne Marie [Christoffersdatter Kruse, skifte 18.6.1748 lbnr.112]. B:
  1) Peder Wøldike
  2) Jacob Wøldike, kapellan i Gunderup og Nøvling
  3) Christoffer Wøldike, [præst i Tårnby på Amager], død. 6B:
  a Andreas Wøldike 20
  b Mette Cathrine Wøldike 19
  c Andreas Michael Wøldike 17
  d Peder Henrik Wøldike 15
  e Marie Sofie Wøldike 13
  f Johan Peder Wøldike 10
  4) Elisabeth Wøldike g.m. [Johan Christian] Kall, professor i København
  5) Regine Dorthe Wøldike, død, var g.m. Johan [Johansen] Rehling, præst i Hasle og Bråby på Sjælland. 2B:
  a Andreas Rehling, student
  b Martha Rehling g.m. [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] ved Skælskør.
  Afdøde døde 13.10.1770.

  Nørlyng Herred Gejstlige Skifter.
 6. [S418] Ålborg skifteprotokoller, online http://www.protokoller.dk/, Afdøde Relation Arving/værge Bor
  Wøldike Peder -justitsråd arvinger efterlyses (tidl. gm. Mareie W + 1767) Skanderborg ?
  Wøldike Peder -justitsråd arvinger ref. t. kgl. bevilling 1766 x
  Wøldike Peder -justitsråd datter Wøldike Anne Marie x
  Wøldike Peder -justitsråd ref. afd. broder Wøldike - præst i Jannerup

  Nibe, skifteprotokoller 1745-1863, side 211b.

Anders Villiam Nielsen1

M, f. 30 august 1874
Senest redigeret=7 Dec 2014
     Anders Villiam Nielsen blev født 30 august 1874 i Hjelmsølille, Tybjerg, Tybjerg, Præstø. Han var søn af Johan Nielsen og Mette Sophie Jensen. Anders Villiam Nielsen blev døbt 27 september 1874 i Tybjerg, Tybjerg, Præstø.2 Anders blev gift 20 april 1905 i Vetterslev, Ringsted, Sorø, med Anna Karoline Petrea Jensen, datter af Peter Jensen og Ane Nielsen.1
Far-Nat*Johan Nielsen f. 18 Mar 1840
Mor-Nat*Mette Sophie Jensen f. 25 Jul 1845

Børn af Anders Villiam Nielsen og Anna Karoline Petrea Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S543] Laustsen, online http://www.myheritage.dk/site-419733/laustsen
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Nielsen, 39, Gift, Sandby Sogn PræstøAmt, Husfader, Huseier, lever af sin Jordlod, M
  Mette Sofie Jensen, 35, Gift, Vettersløv Sogn SorøAmt, hans Hustru, K
  Hans Peder Nielsen, 13, Ugift, Vettersløv Sogn SorøAmt, deres Barn, M
  Niels Christian Nielsen, 9, Ugift, Sandby Sogn PræstøAmt, deres Barn, M
  Anders Wiliam [William] Nielsen, 5, Ugift, Tybjerg Sogn PræstøAmt, deres Barn, M.

Catharina Magdalene Andreasdatter Wøldike1

K, f. 27 marts 1715, d. 6 maj 1728
Christopher Giessing fortæller:2

Jomfrue Catharine Magdalena Wöldike, som døde hos sin farbroder i Sommersted, da hun var 14 år, havde stedse yttret et meget gudeligt sind, og stedse ønsket jo før jo heller at gåe ud af verden på samme dag hendes Frelser var faren til himmels. I hendes 14de år Christi Himmelfarts Dag siger hun til sin farbroder med en rar længselfuld hengivelse: ”Jeg havde i dag ventet at fare til himmels til min Frelser, men det bliver mig vel ikke mueligt.” Efter måltid spaserede hun ud i marken frisk og sund, og talede med der fulgte hende om sin Frelser og den længsel hvormed hun ventede ham: I det samme fåer hun ondt, og måtte bringes ind i neste bondehuus i Sommersted, hvorfra man strax sendte bud til hendes farbroder hr. Peder Wöldike; men han kunde ei komme så snart som hun var færdig med sin forønskte himmelfart; thi hun opgav ånden, da han tråde ind i kammeret.
Senest redigeret=5 Maj 2014
     Catharina Magdalene Andreasdatter Wøldike blev døbt 27 marts 1715 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør, bevidnet af Jacob Pedersen Wøldike.3 Catharina Magdalene Andreasdatter Wøldike var datter af Andreas Pedersen Wøldike og Anna Maria Christophersdatter Kruse. Catharina Magdalene Andreasdatter Wøldike døde 6 maj 1728 i Sommersted, Gram, Haderslev, i en alder af 13 år.1
Far-Nat*Andreas Pedersen Wøldike f. 29 Aug 1687, d. 13 Okt 1770
Mor-Nat*Anna Maria Christophersdatter Kruse f. 21 Dec 1688, d. 6 Jun 1748

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S30] T. O. Achelis, "Haderslev lærde Skole."
 3. [S3] , Kirkebog.

Peder Andreasen Wøldike1

M, f. 6 marts 1714
Senest redigeret=26 Apr 2014
     Peder Andreasen Wøldike blev døbt 6 marts 1714 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør, bevidnet af Hans Pedersen Wøldike.2 Peder Andreasen Wøldike var søn af Andreas Pedersen Wøldike og Anna Maria Christophersdatter Kruse. Peder Andreasen Wøldike blev bisat fra Helsingør 16 juni 1719.2
Far-Nat*Andreas Pedersen Wøldike f. 29 Aug 1687, d. 13 Okt 1770
Mor-Nat*Anna Maria Christophersdatter Kruse f. 21 Dec 1688, d. 6 Jun 1748

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.

Hans Nielsen1,2

M, f. 27 juli 1838, d. 28 maj 1864
Christa Petersen fortæller:

Hans var ældste barn af Ane Marie og Niels. Både han og broderen Johan deltog i krigen i 1864. Her er bevaret 4 breve, som Hans sendte hjem, og hvoraf kan læses, hvor forfærdelig den krig var, og hvor bekymret Hans var for sin bror, der havde været med i et blodigt slag.

Johan overlevede dog krigen. Det gjorde Hans desværre ikke. Han faldt ikke i et slag, men blev syg af tyfus hen mod krigens afslutning. Han døde på et lazaret i Assens på Fyn, d. 28. maj 1864. Han kom ikke hjem til Sandby, men blev begravet på Assens kirkegård. I lægdsbogen står at Hans var ca. 67 ” høj. Det må være omkring 150 cm. Det var vist en helt almindelig højde, ser det ud til.
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Hans Nielsen blev født 27 juli 1838 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han var søn af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen. Hans Nielsen blev døbt 22 september 1838 i Sandby, Tybjerg, Præstø.3 Han blev konfirmeret 3 april 1853 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han var i 1864 nr. 81, undercorporal i 2. Infanteriregiments 4. kompagni. Han døde 28 maj 1864 i Assens Lazaret, Assens, i en alder af 25 år af tyfys.4 Han blev bisat fra Assens 30 maj 1864.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Sandby, Tybjerg, Præstø5
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø6
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø7
Far-Nat*Niels Andersen f. 19 Dec 1813, d. 17 Apr 1855
Mor-Nat*Ane Marie Jørgensen f. 6 Okt 1817, d. 5 Jan 1902

Kildehenvisninger

 1. [S588] Christa Petersen, "Mange tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014.
 2. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S608] Vilhelm Cohen, Krigen 1864, 4. 81 Undercorp. Hans Nielsen
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 63, Gift, Gaardmand,
  Johanne Johansdatter, 65, Gift, hans Hustrue,
  Hans Andersen, 25, Ugift, deres Søn,
  Niels Andersen, 27, Gift, Huusfaderens Søn og Medhjelper, M
  Ane Marie Jørgensdatter, 23, Gift, hans Hustrue, K
  Hans Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.

Hans Lund1

M, f. 31 maj 1734
Senest redigeret=19 Sep 2010
     Hans Lund blev født 31 maj 1734 i Skive. Han var søn af Andreas Mikkelsen Lund og Mette Cathrine Justsdatter Arctander. Hans Lund blev bisat fra Skive 5 juni 1760.2
Far-Nat*Andreas Mikkelsen Lund f. c 9 Apr 1687, d. 13 Jan 1765
Mor-Nat*Mette Cathrine Justsdatter Arctander f. 7 Maj 1694, d. 12 Jul 1765

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S344] Nygaards sedler.

Just Michael Lund1

M, f. 28 oktober 1725, d. 12 november 1801
Senest redigeret=4 Aug 2020
     Just Michael Lund var amtsforvalter over Skivehus og Hald, senere over Thisted. Han blev født 28 oktober 1725 i Skive. Han var søn af Andreas Mikkelsen Lund og Mette Cathrine Justsdatter Arctander. Just Michael Lund blev nævnt i onkelen Just Arctanders testamente 12 maj 1769.2 Just blev gift 15 maj 1771 i Thisted med Giertrud Fogh, datter af Lauritz Davidsen Fog og Johanne Christensen Rocho. Just Michael Lund døde 12 november 1801 i Sejlgård, Skærskovhedevej 3, Funder, Hids, Viborg, i en alder af 76 år.
Far-Nat*Andreas Mikkelsen Lund f. c 9 Apr 1687, d. 13 Jan 1765
Mor-Nat*Mette Cathrine Justsdatter Arctander f. 7 Maj 1694, d. 12 Jul 1765

Familie: Just Michael Lund og Giertrud Fogh

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 1308 Just Arctander, ugift landstingshører i Viborg, [begravet Sortebrødre 22.12.1777], fol.621B.
  Testamente af 12.5.1769. A:
  0) forældre [Just Nielsen Arctander, købmand i Viborg, skifte 14.5.1710 lbnr.222 og Else Majoner]
  1) søster [Mette Cathrine Arctander, død, var g.m. Andreas Mikkelsen Lund, amtsforvalter i Hald og Skivehus amter, død 3.1.1765]. 1B:
  a Just Michael Lund, amtsforvalter [i Hald og Skivehus amter].

  Viborg Byfoged.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Just Michael Lund, 62, Gift, kirkelig kammeraad, propretairer, 1, hosbond, M
  fru Giertrud Fogh, 40, Gift, 1, hans kone, K
  jomfru Mette Christine Lund, 15, Ugift, deres datter, K
  jomfru Ingeborg Cathrine Fogh, 39, Ugift, konens søster, K
  jomfru Malene Sophie Fogh, 33, Ugift, konens søster, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, hr. Just Michael Lund, 74, Enkemand, Birke Cammer Raad, Eier af Seilgaard, , , Huusbond, M.

Mikkel Pedersen1

M, d. 11 januar 1700
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Mikkel Pedersen var bager og brygger. Mikkel blev gift med Elisabeth Pedersdatter. Mikkel Pedersen døde 11 januar 1700 i København.

Barn af Mikkel Pedersen og Elisabeth Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Esther Ulrich1

K, f. 20 september 1889, d. 25 september 1977
Senest redigeret=23 Aug 2016
     Esther Ulrich var Kgl. translatør i engelsk, assistent i brandforsikring. Hun blev født 20 september 1889 i Tullinsgade 27, København. Hun var datter af Georg Alexander Ulrich og Marie Fischer. Esther Ulrich blev døbt 24 november 1889 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København.2 Esther blev gift 10 maj 1913 i København med Einar Cordes, søn af Johan Christian Christoffer Cordes og Emmy Maria Christensen. Esther Ulrich og Einar blev skilt i 1920. Esther Ulrich døde 25 september 1977 i København i en alder af 88 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Tullinsgade 27, København3
Folketælling1916Overgaden oven Vandet 94, København3
Folketælling1921Valbygårdsvej 54, København3
Folketælling1925Valbygårdsvej 54, København3
Bolig1940Scharlingsvej 2, København4
Far-Nat*Georg Alexander Ulrich f. 13 Maj 1862, d. 5 Dec 1905
Mor-Nat*Marie Fischer f. 25 Maj 1866, d. 9 Jan 1904

Børn af Esther Ulrich og Einar Cordes

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S8] Kraks Legat, Kraks Vejviser.

Ane Christine Nielsen

K, f. 31 december 1843
Senest redigeret=15 Nov 2007
     Ane Christine Nielsen blev født 31 december 1843 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Hun var datter af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen. Ane Christine Nielsen blev døbt 16 marts 1844 i Sandby, Tybjerg, Præstø.1 Hun blev konfirmeret 11 april 1858 i Sandby, Tybjerg, Præstø.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø2
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø3
Far-Nat*Niels Andersen f. 19 Dec 1813, d. 17 Apr 1855
Mor-Nat*Ane Marie Jørgensen f. 6 Okt 1817, d. 5 Jan 1902

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 68, Gift, gårdmand, Kværkeby, Sorøamt, M
  Johanne Johansdatter, 70, Gift, hans kone, I sognet, K
  Niels Andersen, 32, Gift, inderste - gårdbestyrer, I sognet, M
  Marie Jørgensdatter, 28, Gift, hans kone, I sognet, K
  Hans Nielsen, 7, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Johan Nielsen, 5, Ugift, deres barn, I sognet, M
  Kirstine Nielsdatter, 2, Ugift, deres barn, I sognet, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.

Ejner Wilhelm Kall1

M, f. 14 maj 1895, d. 22 juni 1934
Senest redigeret=23 Maj 2011
     Ejner Wilhelm Kall var skuespiller ved Det Kgl. Teater. Han blev født 14 maj 1895 i Odense. Han var søn af Johan Christian Kall og Elise Anna Mathea Richardt. Ejner blev gift i Niteroi, Rio de Janeiro, Brasilien, med Inger Poulsen, datter af Frederick Marinus Poulsen og Mathilde (?); Opl. om 10 Jun 1919 passer ikke med, at han er ugift i FT-1921. Ejner Wilhelm Kall døde 22 juni 1934 i Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien, i en alder af 39 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Danmarksgade 27, Ålborg2
Folketælling1911Lynge, Alsted, Sorø2
Boligfør 20 marts 1920Nykøbing F.3
Bolig20 marts 1920Store Kongensgade 60, København3
Bolig11 juni 1920Bredgade 66, København3
Folketælling1921Bredgade 66, København4
Bolig15 april 1921Bredgade 71, København3
Bolig12 august 1921Amaliegade 35, København3
Bolig14 juni 1922Bredgade 65, København3
Bolig31 august 1922Amaliegade 32, København3
Boligfør 25 november 1922Hospital, København3
Bolig25 november 1922Hotel Phoenix, Bredgade 37, København3
Far-Nat*Johan Christian Kall f. 8 Apr 1867, d. 30 Aug 1925
Mor-Nat*Elise Anna Mathea Richardt f. 8 Nov 1868, d. 23 Nov 1931

Barn af Ejner Wilhelm Kall og Inger Poulsen

Kildehenvisninger

 1. [S355] Richardt, online http://www.bruun-richardt.dk
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Skuespillerelev ved Det Kgl. Teater.

Inger Marie Justsdatter Arctander

K, f. 6 oktober 1686, d. november 1686
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Inger Marie Justsdatter Arctander blev døbt 6 oktober 1686 i Gråbrødre Klosterkirke, Skt. Mogens Gade 16, Viborg.1 Hun var datter af Just Nielsen Arctander og Mette Kjeldsdatter Bøeg. Inger Marie Justsdatter Arctander døde november 1686 i Viborg.
Far-Nat*Just Nielsen Arctander f. c 1653, d. 14 Maj 1710
Mor-Nat*Mette Kjeldsdatter Bøeg f. c 1654

Kildehenvisninger

 1. [S344] Nygaards sedler.

Niels Peder Nielsen

M, f. 24 juni 1848, d. 13 maj 1875
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Niels Peder Nielsen blev født 24 juni 1848 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han var søn af Niels Andersen og Ane Marie Jørgensen. Niels Peder Nielsen blev døbt 30 september 1848 i Sandby, Tybjerg, Præstø.1 Han blev konfirmeret 12 april 1863 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Han døde 13 maj 1875 i Sandby, Tybjerg, Præstø, i en alder af 26 år. Han blev bisat fra Sandby, Tybjerg, Præstø, 18 maj 1875.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø2
Far-Nat*Niels Andersen f. 19 Dec 1813, d. 17 Apr 1855
Mor-Nat*Ane Marie Jørgensen f. 6 Okt 1817, d. 5 Jan 1902

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Nielsen, 73, Gift, Gårdmand, husfader, Kværkeby, SorøAmt,
  Johanne Johansdatter, 75, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Niels Andersen, 37, Gift, Deres søn, gårdbestyrer, Her i Sognet,
  Marie Jørgensdatter, 33, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Johan Nielsen, 10, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Kirstine Nielsdatter, 7, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Marie Nielsdatter, 4, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,
  Peder Nielsen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet,.

Christian Thygesen Schytte Fischer1

M, f. 29 september 1860
Senest redigeret=29 Okt 2007
     Christian Thygesen Schytte Fischer var restauratør i San Francisco, San Francisco, California, USA. Han blev født 29 september 1860 i Haderslev. Han var søn af Johann Henrich Fridrich Fischer og Sophie Schytte.
Far-Nat*Johann Henrich Fridrich Fischer f. 24 Mar 1811, d. 12 Jan 1895
Mor-Nat*Sophie Schytte f. 27 Feb 1820, d. 15 Mar 1888

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Johan Fischer1

M, f. 11 januar 1858, d. september 1862
Senest redigeret=8 Nov 2007
     Johan Fischer blev født 11 januar 1858 i Haderslev. Han var søn af Johann Henrich Fridrich Fischer og Sophie Schytte. Johan Fischer døde september 1862 i Haderslev i en alder af 4 år.
Far-Nat*Johann Henrich Fridrich Fischer f. 24 Mar 1811, d. 12 Jan 1895
Mor-Nat*Sophie Schytte f. 27 Feb 1820, d. 15 Mar 1888

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Sophie Fischer1

K, f. 18 januar 1856
Senest redigeret=8 Nov 2007
     Sophie Fischer blev født 18 januar 1856 i Haderslev. Hun var datter af Johann Henrich Fridrich Fischer og Sophie Schytte.
Far-Nat*Johann Henrich Fridrich Fischer f. 24 Mar 1811, d. 12 Jan 1895
Mor-Nat*Sophie Schytte f. 27 Feb 1820, d. 15 Mar 1888

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.