Helma Christina Andersson

K
Senest redigeret=20 Aug 2011
     Helma Christina Andersson var datter af Carolina Jeppsson.
Mor-Nat*Carolina Jeppsson

Barn af Helma Christina Andersson og Jens Laurids Tommerup Fabricius

Elise Elvine Henriette Fabricius

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Elise Elvine Henriette Fabricius var datter af Jakob Vilhelm Clausen Fabricius og Dorthea Clausine Catherine Villaume.
Far-Nat*Jakob Vilhelm Clausen Fabricius
Mor-Nat*Dorthea Clausine Catherine Villaume

Familie: Elise Elvine Henriette Fabricius og Carl Hansen

Carl Hansen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Carl Hansen var søn af Axel Hansen og Ane Marie Dorothea Hochbrandt.
Far-Nat*Axel Hansen
Mor-Nat*Ane Marie Dorothea Hochbrandt

Familie: Carl Hansen og Elise Elvine Henriette Fabricius

Johan Christian Kall1

M
Senest redigeret=26 Feb 2018
     Johan Christian Kall var søn af Marcus David Nicolaj Kall og Fanny Johanne Christiane Holm.
Far-Nat*Marcus David Nicolaj Kall
Mor-Nat*Fanny Johanne Christiane Holm

Familie: Johan Christian Kall og Olga Anna Amalie Crone

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.

Laura Henriette Jensen

K
Senest redigeret=3 Apr 2010

Børn af Laura Henriette Jensen og Adolph Christian Friedrich Hein

Adolph Christian Friedrich Hein1

M
Senest redigeret=13 Apr 2014

Børn af Adolph Christian Friedrich Hein og Laura Henriette Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S436] H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere 1869 - 1919, Hein, Adolph Frederik Christian, f. 18. Febr. 1838 paa Bygholm, død 30. Dec. 1899 i Kbhvn.; S. af Assessor Adolph H. og Hustru Sophie Magdalene Hviid; g. 2. Nov. 1866 i Kbhvn. m. Laura Henriette Jensen, f. 31. Marts 1845 i Kbhvn., død 14. Dec. 1924 i Paris; D. af Professor Bernt Jensen og Hustru Laura Lytthans. — 1857 Student fra Det von Westenske Institut. 1863 cand. jur. 1. Apr. s. A. Fuldm. hos Højesteretsadvokat H. N. Hansen. 8. Jan. 1869 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til han 6. Juni 1882 deponerede sin Beskikkelse efter at have overtaget Stillingen som admin. Direktør for Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn. — Direktør for Kbhvns. Hypoteklaaneforening. — 1884 R. af Dbg. — Svigersønner: Overretssagfører Axel Theodor Hassing og Overretssagfører Walther Johannes Kriiger.

Gerda Kall

K
Senest redigeret=15 Apr 2014
     Gerda Kall var datter af Marcus David Nicolaj Kall og Fanny Johanne Christiane Holm.
Far-Nat*Marcus David Nicolaj Kall
Mor-Nat*Fanny Johanne Christiane Holm

Jens Hein1,2

M
Senest redigeret=22 Maj 2010
     Jens Hein var søn af Einar Hein og Elisabeth Caroline Mathilde Jacobsen.
Far-Nat*Einar Hein
Mor-Nat*Elisabeth Caroline Mathilde Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, HEIN Jens overkirurg, R.; f. 16/5 1905 i Gentofte; søn af kunstmaler Einar Hein (død 1931) og hustru Elisabeth Caroline Mathilde f. Jacobsen (død 1931); gift 12/4 1933 m. Jenny Marie H., f. 19/3 1906 i Randers, datter af grosserer Jens R Froberg (død 1940) og hustru Metty f. Froberg (død 1957). Student (Skt. Jørgens gymn.) 1924; med. eks. 1932; reservelæge ved Tønder sygehus 1933-34; kandidat ved militærhospitalet i Kbh 1934-35; reservelæge ved Frederiksborg amtssygehus, Hillerød 1935-37; reservekirurg ved statshospitalet, Sønderborg 1937-41; reservelæge ved sammes gynækologisk-obstetrisk afd. 1941-43; specialistanerk. i kirurgi 1940; vikar for overlægen på Tønder amts og bys sygehus 1943-44; overlæge smstds 1944. overkirurg 1965. Formand for bestyrelsen for Tønder museum 1947-71; medl. af bestyrelsen for Sønderjyllands kunstmuseum i Tønder 1972; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Kunstmuseer 1956-62, formand 1961-62; medl. af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab 1955-60 og for mødrehjælpsinsti-tutionen for Vejle-Haderslev-Aabenraa-Sonderborg og Tønder amter 1950-62; lokalformand for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse (medl. af landsforeningens hovedbestyrelse fra 1957). Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse, Landsforeningen for Sukkersyge og Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; medl. af bestyrelsen for radiumstationen i Odense 1956-63.
 2. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Einar Hein

M
Senest redigeret=11 Jun 2017
     Einar Hein var søn af Adolph Christian Friedrich Hein og Laura Henriette Jensen.
Far-Nat*Adolph Christian Friedrich Hein
Mor-Nat*Laura Henriette Jensen

Ellen Sophie Dorothea Kall

K
Senest redigeret=16 Okt 2016
     Ellen Sophie Dorothea Kall var datter af Marcus David Nicolaj Kall og Fanny Johanne Christiane Holm.
Far-Nat*Marcus David Nicolaj Kall
Mor-Nat*Fanny Johanne Christiane Holm

Rolf Kall1,2

M
Senest redigeret=26 Feb 2018
     Rolf Kall var søn af Marcus David Nicolaj Kall og Fanny Johanne Christiane Holm.
Far-Nat*Marcus David Nicolaj Kall
Mor-Nat*Fanny Johanne Christiane Holm

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.

Axel Kristjan Thorvald Rabes1

M
Senest redigeret=25 Mar 2018
     Axel Kristjan Thorvald Rabes var søn af Anders Christian Nielsen og Karen Olsen.
Far-Nat*Anders Christian Nielsen
Mor-Nat*Karen Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S497] Carsten Bjerg, "Karen Olsen," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Dagmar Margrethe Marie Rabes1

K
Senest redigeret=9 Apr 2016
     Dagmar Margrethe Marie Rabes var datter af Anders Christian Nielsen og Karen Olsen.
Far-Nat*Anders Christian Nielsen
Mor-Nat*Karen Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S497] Carsten Bjerg, "Karen Olsen," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Marthe Marie Olsen

K
Senest redigeret=23 Apr 2008

Barn af Marthe Marie Olsen og Peter Petersen Gulløv

Axel Herman Monrad Kall1

M
Senest redigeret=13 Apr 2014
     Axel Herman Monrad Kall var søn af Marcus David Nicolaj Kall og Fanny Johanne Christiane Holm.
Far-Nat*Marcus David Nicolaj Kall
Mor-Nat*Fanny Johanne Christiane Holm

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Kali, Axel Herman Monrad, f. 16. Aug. 1863 i Kbh. (Frbg.), d. 2. Jan. 1897 paa Frbg. S. af Marcus David Nicolaj K. (se d.).
  Ugift.
  1883 Student, Schneekloth, 23. Jan. 1891 cand. jur. (h.), Sagførerfuldm. i Kbh.
  Broder: Erik Kali.

Peter Petersen Gulløv

M
Senest redigeret=23 Jul 2008

Barn af Peter Petersen Gulløv og Marthe Marie Olsen

Erik Kay Reinhard1

M
Senest redigeret=25 Mar 2018
     Erik Kay Reinhard var søn af Kay Reinhard og Julie Vett.
Far-Nat*Kay Reinhard
Mor-Nat*Julie Vett

Barn af Erik Kay Reinhard og Rigmor Solveig Risøe

Familie: Erik Kay Reinhard og Grethe Langballe Gulmann

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, REINHARD Erik Direktør, R.; f. 22. Februar 190 1 i Kbhvn.; San af Direktør Kay Reinhard (død 1928. se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Julie f. Vett; gift m. Grete R., f. 5. Juli 1903 i Aarhus, Datter af Overretssagfører Otto Gullmann (død 1938) og Hustru Karen Elisabeth f. Langballe. Student 1919, merkantil Uddannelse i England og Amerika 1919-24- ansat i Otto Mønsted A/S 1925. Direktør 1941. Adm. Direktør for Akts. Margarine-Compagniet M.C. og Medlem af dets Bestyrelse; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Th. Wessel & Vett (Formand), for Akts. A M Hirschsprung & Sønner, for Akts. De forenede Bryggerier, for Akts. Det Forenede Dampskibsselskab og for Kaptajn J Chr. Jensen og Hustru Magdalene f. Schou's Fond; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og af Industriraadet; Formand for Margarinefabrikantforeningen.

Grethe Langballe Gulmann

K
Senest redigeret=25 Mar 2018
     Grethe Langballe Gulmann var datter af Otto Knud Gulmann og Karen Elisabeth Langballe.
Far-Nat*Otto Knud Gulmann
Mor-Nat*Karen Elisabeth Langballe

Familie: Grethe Langballe Gulmann og John Harry Erichsen

Else Kirstine Bendz

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Else Kirstine Bendz og Lars Rasmussen Fog

Vilhelm Theodor Marius Willaume Fabricius

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Vilhelm Theodor Marius Willaume Fabricius var søn af Christian Niels Munk Fabricius og Maren Kirstine Ane Nielsine Marie Jensen.
Far-Nat*Christian Niels Munk Fabricius
Mor-Nat*Maren Kirstine Ane Nielsine Marie Jensen

Familie: Vilhelm Theodor Marius Willaume Fabricius og Cecilie Nielsine Pauline Jensen

Cecilie Nielsine Pauline Jensen

K
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Cecilie Nielsine Pauline Jensen var datter af Poul Rasmussen Jensen og Ane Johanne Andersen.
Far-Nat*Poul Rasmussen Jensen
Mor-Nat*Ane Johanne Andersen

Familie: Cecilie Nielsine Pauline Jensen og Vilhelm Theodor Marius Willaume Fabricius

Eva Dorthea Marie Willaume Fabricius

K
Senest redigeret=6 Apr 2016
     Eva Dorthea Marie Willaume Fabricius var datter af Christian Niels Munk Fabricius og Maren Kirstine Ane Nielsine Marie Jensen.
Far-Nat*Christian Niels Munk Fabricius
Mor-Nat*Maren Kirstine Ane Nielsine Marie Jensen

Barn af Eva Dorthea Marie Willaume Fabricius og Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen

M
Senest redigeret=6 Apr 2016
     Jørgen Nielsen var søn af Ole Due Nielsen og Maren Kirstine Jørgensen.
Far-Nat*Ole Due Nielsen
Mor-Nat*Maren Kirstine Jørgensen

Bodil Pedersdatter

K
Senest redigeret=19 Jul 2008

Karen Dorthea Sofie Henriette Nielsen

K
Senest redigeret=6 Mar 2018
     Karen Dorthea Sofie Henriette Nielsen var datter af Niels Nielsen og Marie Sofie Nicoline Christiansen.
Far-Nat*Niels Nielsen
Mor-Nat*Marie Sofie Nicoline Christiansen

Barn af Karen Dorthea Sofie Henriette Nielsen og Hans Frederik Willaume Fabricius

Frances Fabricius

K
Senest redigeret=13 Nov 2007
     Frances Fabricius var datter af Emil Nicolaus Fabricius og Petrea Henriette Maahr.
Far-Nat*Emil Nicolaus Fabricius
Mor-Nat*Petrea Henriette Maahr

Niels Hauslund Lauridsen

M
Senest redigeret=6 Mar 2018
     Niels Hauslund Lauridsen var søn af Laust Kristian Laursen og Else Mikkelborg.
Far-Nat*Laust Kristian Laursen
Mor-Nat*Else Mikkelborg

Familie: Niels Hauslund Lauridsen og Elvine Nicoline Regine Willaume Fabricius

Theodor Alexander Nyhuus

M
Senest redigeret=1 Apr 2018
     Theodor Alexander Nyhuus var søn af Christen Andersen Nyhuus og Georgine Sørensen.
Far-Nat*Christen Andersen Nyhuus
Mor-Nat*Georgine Sørensen

Barn af Theodor Alexander Nyhuus og Minna Louise Ida Dagmar Fabricius

Elvine Nicoline Willaume Fabricius

K
Senest redigeret=16 Maj 2011
     Elvine Nicoline Willaume Fabricius var datter af Adam Christopher Fabricius og Ida Charlotte Caroline Amalie Andersen.
Far-Nat*Adam Christopher Fabricius
Mor-Nat*Ida Charlotte Caroline Amalie Andersen

Karen Elisabeth Langballe

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Karen Elisabeth Langballe var datter af Otto Langballe og Maria Henriette Berg.
Far-Nat*Otto Langballe
Mor-Nat*Maria Henriette Berg

Kildehenvisninger

 1. [S78] Michael Eneriis.