Christoffer Foldager Gade1

M
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Christoffer Foldager Gade er søn af Gert Foldager Jensen og Birte Wøldike Gade.
Far-Nat*Gert Foldager Jensen
Mor-Nat*Birte Wøldike Gade

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Theodor Kilias Gade1

M
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Theodor Kilias Gade er søn af Finn Wøldike Gade og Elke Kilias Møller Jacobsen.
Far-Nat*Finn Wøldike Gade
Mor-Nat*Elke Kilias Møller Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Josefine Dam Gade1

K
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Josefine Dam Gade er datter af Bo Wøldike Gade og Tina Dam Christensen (?)
Far-Nat*Bo Wøldike Gade
Mor-Nat*Tina Dam Christensen (?)

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Philip Dam Gade1

M
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Philip Dam Gade er søn af Bo Wøldike Gade og Tina Dam Christensen (?)
Far-Nat*Bo Wøldike Gade
Mor-Nat*Tina Dam Christensen (?)

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Johanne Olsen

K, f. 27 april 1861
Senest redigeret=8 Aug 2010
     Johanne Olsen blev født 27 april 1861 i Sønderøxe, Brovst, Øster Han, Hjørring. Hun blev døbt 7 juni 1861 i Brovst, Øster Han, Hjørring.1 Hun blev konfirmeret 4 april 1875 i Brovst, Øster Han, Hjørring.1 Johanne blev gift 14 november 1884 i Brovst, Øster Han, Hjørring, med Lars Hansen Simonsen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Sønderøxe, Brovst, Øster Han, Hjørring2
Folketælling1901Kathrinelyst, Brovst, Øster Han, Hjørring3

Barn af Johanne Olsen og Lars Hansen Simonsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ole Pedersen Hedegaard, 60, Gift, Jetsmark Hjørring A, Gaardejer og Huusfader, M
  Karen Marie Jensdatter, 60, Gift, Øland S Hjørring A, Huusmoder, K
  Jens Olesen, 23, Ugift, h i S, Deres Børn, M
  Johanne Olesen, 18, Ugift, h i S, Deres Børn, K.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Mogens Eller1

M, f. 7 marts 1916, d. 11 februar 1999
Senest redigeret=2 Jul 2017
     Mogens Eller blev født 7 marts 1916 i Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe. Han var søn af Edvard Richard Mathias Eller og Inger Margrethe Posselt. Mogens Eller tog eksamen som student i 1934 i Esbjerg. Han tog eksamen som cand. polyt. januar 1939 i København.2 Han var marts 1939 ingeniør hos Ingeniør Ishøy.2 Han var december 1940 ingeniør hos civilingeniør M.Thomsen i Kolding.2 Han var 5 december 1941 civilingeniør i Københavns Amts Vejvæsen, København. Han var november 1947 ingeniør hos Christiani & Nielsen i Venezuela.2 Han var i 1947 ingeniør hos Macco-Panpacific i Venezuela. Han var i 1950 afdelingsingeniør hos Københavns Amtskommune. Mogens blev gift 5 december 1953 i Hellerup, København, med Ellen Margrethe Dalsgaard Mønsted, datter af Nikolaj Dalsgaard Mønsted og Clara Aquilina Johnson. Mogens Eller gik på pension i 1983. Han døde 11 februar 1999 i Gentofte Amtssygehus, Gentofte, Sokkelund, København, i en alder af 82 år. Han blev bisat fra Sorgenfri, København, 17 februar 1999.

Folketællinger og boliger

Folketælling1930Slotsgade 3, Varde3
Far-Nat*Edvard Richard Mathias Eller f. 20 Jan 1882, d. 6 Jun 1964
Mor-Nat*Inger Margrethe Posselt f. 19 Okt 1888, d. 6 Feb 1960

Kildehenvisninger

 1. [S153] Jan Ebert, Danske Civil- og akademiingeniører 1992.
 2. [S617] Ingeniøren, online.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Elsif Evertsdatter Moltke

K
Senest redigeret=9 Mar 2008
     Elsif Evertsdatter Moltke var datter af Evert Moltke og Helene Lunge. Elsif blev gift med Niels Grubbe.
Far-Nat*Evert Moltke f. c 1329, d. ml 1365 - 1367
Mor-Nat*Helene Lunge f. c 1329, d. e 1383

Familie: Elsif Evertsdatter Moltke og Niels Grubbe

Tue Galen af Næsbyholm

M, f. før 1325
Fra Dansk Biografisk Håndleksikon1:

Galen, Tuve, ca. 1325—ca. 1400, Gældker. F. senest ca. 1325; levede endnu 1 . Aug. 1400. Forældre: Anders Jensen G. og en Datter af Torbern Jonsen G. Gift før 15. April 1345 med Ingefrid Pedersdatter Urup (angives gift 2° med Jens Truidsen Due, d. tidligst 1417), D. af Peder Holmgersen U. (d. 1378).

T. G. tilhørte samme ansete skaanske Slægt som den foregaaende. Han var Ridder allerede 1345. Da Skaane 1360 paa ny var blevet dansk, traadte han i Valdemar (IV.) Atterdags Tjeneste, var 1364—65 Marsk og blev efter Kongens Død Gældker eller Statholder i Skaane (1376—83). Til dette Landskab, hvor hans Gaarde Færlev og Næsbyholm laa, følte han sig nøje knyttet, og skaanske Særinteresser bragte ham flere Gange i en skæv Stilling over for Kongemagten.

1368 sluttede han sig — under Valdemars Landflygtighed — til Kong Albrecht af Sverige, og i Begyndelsen af Olufs Regering stod han i mistænkelig Forbindelse med Mecklenburgerne.

Han blev da, som det synes, afsat fra sit Embede, og 1382 blev hans Borg Tustrupsø indtaget, sandsynligvis af Margrete, i hvis Besiddelse den senere findes. Sin tidligere politiske Magtstilling genvandt T. G. aldrig.

Danmarks Adels Aarbog, X, 1893, S. 161. Kr. Erslev: Dronning Margrethe, 1882, S. 72, 86 f., 459. C. Weeke: Lunde Domkapitels Gavebøger, 1884—89,

Mollerup (Henry Bruun*).
Senest redigeret=17 Nov 2010
     Tue Galen af Næsbyholm blev født før 1325 i Näsbyholm, Gärdslöv, Vemmenhög, Skåne.2,3 Han var søn af Anders Jensen Galen og (?) Galen. Tue Galen af Næsbyholm var i 1345 ridder. Tue blev gift i Gärdslöv, Vemmenhög, Skåne, med Ingefred Pedersdatter Urup, datter af Peder Holmgersen Urup. Tue Galen af Næsbyholm var mellem 1364 og 1365 marsk. Han var i 1376 gældker i Skåne. Han afsættes som gældker efter at have vist sympati for mecklenburgerne i 1383. Han solgte halvdelen af Jens Uffesens stenhusgård i Malmø til hr. Folkvin, provst i Lund 31 oktober 1396.4 Han byttede gods med Niels Iversen af Heffringhholm 29 oktober 1397.4 Han solgte Næsbyholm til ærkebispen i Lund 21 maj 1400. Han gentager sin tilskødning af Næsbyholm til ærkebispen, formentlig for at undgå at kronen fradømmer ham godset, 14 august 1400.
Far-Nat*Anders Jensen Galen f. f 1290, d. e 1359
Mor-Nat*(?) Galen f. f 1295

Barn af Tue Galen af Næsbyholm og Ingefred Pedersdatter Urup

Kildehenvisninger

 1. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 2. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.
 3. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 4. [S459] Ukendt editor, Diplomatarium Danicum.

Ingefred Pedersdatter Urup

K, f. cirka 1325, d. 1400
23.8. 1320 besegler Hr Holger Nielsen et dokument, seglets omskrift er meget interessant (DAS 1, nr. 140) 'S'HVLGERI NICLIS S DE FARELDE', og der viser slægten Krognos' ørneflugt. Fru Ingefred må have arvet gården efter Hr. Holger og er da med mere sandsynlighed af slægten Krognos, end hidtil antaget med usikkerhed af slægten Urup. Hjertelig tak til Tor Flensmarck i Skåne for denne udredning.

Senest redigeret=17 Nov 2010
     Ingefred Pedersdatter Urup blev født cirka 1325 i Svenstorp, Odarslöv, Torna, Skåne.1 Hun var datter af Peder Holmgersen Urup. Ingefred blev gift i Näsbyholm, Gärdslöv, Vemmenhög, Skåne, med Tue Galen af Næsbyholm, søn af Anders Jensen Galen og (?) Galen. Ingefred Pedersdatter Urup betænkes i et testamente, nævnt som Hr. Tue Galens hustru, 15 april 1345. Hun skylder Lars Pedersen 40 Mark penge, og pantsætter ham sin gård i Hammersløv - ikke langt fra Stostorp i 1348. Hun optræder, nævnt af Færløv (Øster Gønge h.), med sin bror Palle Pedersen 2 september 1348. Hun giver gods til 'Ferilde' (Færløv) præstebord. 'Lunde Kap. Gavebøger' ved messe for Hr. Tuve Galen ridder af Færeldæ, som han altså må have arvet med sin hustru, 18 maj 1387. Hun døde i 1400 i Skåne.2
Far-Nat*Peder Holmgersen Urup f. c 1295, d. 1378

Barn af Ingefred Pedersdatter Urup og Tue Galen af Næsbyholm

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 2. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Niels Sørensen

M
Senest redigeret=7 Mar 2011

Barn af Niels Sørensen

Maren Bertelsdatter

K, f. cirka 1774
Senest redigeret=8 Maj 2009
     Maren Bertelsdatter blev født cirka 1774 i Hunstrup, Hillerslev, Thisted. Maren blev gift med Christen Andersen, søn af Anders Lauritsen Vestergaard og Maren Nielsdatter Kortegaard.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Hjardemål, Hillerslev, Thisted1
Folketælling1834Hjardemål, Hillerslev, Thisted2
Folketælling1840Hjardemål, Hillerslev, Thisted3
Folketælling1845Hjardemål, Hillerslev, Thisted4
Folketælling1850Hjardemål, Hillerslev, Thisted5

Familie: Maren Bertelsdatter og Christen Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Andersen, 45, gift, Bonde og gaardbeboer., Husbond, M, 2
  Maren Bertelsdatter, 27, gift, , Hans kone, K, 1
  Jeppe Christensen, 5, ugift, , Deres søn, M, 0.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeppe Christensen, 38, Gift, Gaardmand
  Dorthe Larsdatter, 38, Gift, Hans kone
  Ane Marie Jepsdatter, 7, Ugift, Deres barn
  Christen Jepsen, 4, Ugift, Deres barn
  Maren Jepsdatter, 3, Ugift, Deres barn
  Christen Andersen, 78, Gift, Mandens forældre, aftægtsfolk
  Maren Bertelsdatter, 60, Gift, Mandens forældre, aftægtsfolk.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeppe Christensen, 44, gift, Gaardmand, M
  Dorthe Larsdatter, 44, gift, Hans kone, K
  Ane Marie Jeppesdatter, 13, ugift, Deres barn, K
  Christen Jeppesen, 10, ugift, Deres barn, M
  Maren Jeppesdatter, 9, ugift, Deres barn, K
  Christen Andersen, 84, gift, Aftægtsmand, M
  Maren Berthelsdatter, 66, gift, Hans kone, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeppe Christensen, 49, gift, Gaardmand, Her i sognet
  Dorthe Larsdatter, 49, gift, Hans kone, Her i sognet
  Ane Marie Jeppesdatter, 18, ugift, Deres barn, Her i sognet
  Maren Jeppesdatter, 14, ugift, Deres barn, Her i sognet
  Maren Berthelsdatter, 71, enke, Mandens moder, haver aftægt, Hundstrup sogn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jeppe Christensen, 54, gift, Gaardmand, husfader., Her i sognet
  Dorthe Larsdatter, 54, gift, Hans kone, Her i sognet
  Ane Marie Jeppesdatter, 23, ugift, Deres datter, Her i sognet
  Maren Jeppesdatter, 18, ugift, Deres datter, Her i sognet
  Maren Berthelsdatter, 76, enke, Mandens moder og af ham forsørges., Hundstrup sogn.

Erik Jensen

M, f. før 1400
Senest redigeret=4 Nov 2010
     Erik Jensen var foged i Skjern, Bølling, Ringkøbing. Han blev født før 1400. Han var søn af Jens Jensen.
Far-Nat*Jens Jensen

Barn af Erik Jensen

Henning V von Podebusk

M, f. før 1390, d. 9 oktober 1436
Senest redigeret=14 Dec 2007
     In 1413 and 1414 as a Knight (Ridder) and referred to as 'da unge Henning van Podebusk' (the young Henning of Podebusk). Source: DAÅ 1908, page 361.1
Henning V von Podebusk blev født før 1390 i Skjern, Bølling, Ringkøbing. Han var søn af Hans IV Podebusk og Christine Vendelbo. I 1409 blev Henning V von Podebusk og Kirsten Jensdatter Falk forlovet. Henning blev gift efter 1419 med Kirsten Jensdatter Falk, datter af Jens Eskildsen Falk og Birgitte Abrahamsdatter Baad. Henning V von Podebusk døde 9 oktober 1436 i Lübeck, Tyskland.

Folketællinger og boliger

Bolig1409Skjern, Bølling, Ringkøbing
Far-Nat*Hans IV Podebusk f. c 1355, d. Okt 1412
Mor-Nat*Christine Vendelbo f. c 1360, d. ml 1396 - 1401

Barn af Henning V von Podebusk og Kirsten Jensdatter Falk

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift

Kirsten Jensdatter Falk

K, f. før 1403, d. cirka 1455
Senest redigeret=14 Dec 2007
     Kirsten Jensdatter Falk blev født før 1403 i Vallø, Bjæverskov, Præstø. Hun var datter af Jens Eskildsen Falk og Birgitte Abrahamsdatter Baad. I 1409 blev Kirsten Jensdatter Falk og Henning V von Podebusk forlovet. Kirsten blev gift efter 1419 med Henning V von Podebusk, søn af Hans IV Podebusk og Christine Vendelbo. Kirsten Jensdatter Falk døde cirka 1455 i Vallø, Bjæverskov, Præstø.
Far-Nat*Jens Eskildsen Falk f. c 1376, d. f 1407
Mor-Nat*Birgitte Abrahamsdatter Baad

Barn af Kirsten Jensdatter Falk og Henning V von Podebusk

(?) Lauridsdatter

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     (?) Lauridsdatter er datter af Laurids Jensen.
Far-Nat*Laurids Jensen

Familie: (?) Lauridsdatter og Peder Johansen Uf

Erik Christopher Jespersen1,2,3

M, f. 13 december 1862, d. 26 oktober 1934
Senest redigeret=6 Nov 2016
     Erik Christopher Jespersen blev født 13 december 1862 i Flensborg. Han var søn af Carsten Friis Jespersen og Anna Margrethe Jensen. Erik Christopher Jespersen tog eksamen som student i 1880 i Nykøbing F. Han tog eksamen som cand. jur. 8 januar 1886. Han var 1 august 1889 amtsfuldmægtig i Sorø. Erik blev gift 30 december 1890 i Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, Sorø, med Marie Blichert, datter af Peter Knudsen Blichert og Elise Sophie Amalie Wøldike. Erik Christopher Jespersen var fadder ved dåben af Holger Hansen 16 juli 1894 Sorø.4 Erik Christopher Jespersen var 1 maj 1899 klosterforvalter i Vemmetofte adelige Kloster, Vemmetofte, Fakse, Præstø. Han døde 26 oktober 1934 i Vemmetofte, Fakse, Præstø, i en alder af 71 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Frisegade, Nykøbing F.5
Folketælling1916Vemmetofte adelige Kloster, Vemmetofte, Fakse, Præstø
Far-Nat*Carsten Friis Jespersen f. 27 Jan 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Nat*Anna Margrethe Jensen f. 13 Okt 1836, d. 20 Dec 1903

Børn af Erik Christopher Jespersen og Marie Blichert

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S207] Helge Friis Jespersen, Friis Jespersen Anetavle.
 3. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Jespersen, Erik Christopher, f. 13. Dec. 1862 i Flensborg, d. 26. Okt. 1934 i Vemmetofte, S. af Stadsfysikus, senere Distriktslæge i Nykøbing F. Carsten Friis ]. (S. af Jesper J. (se d.)) og Anna Margrethe Jensen. G. 30. Dec. 1890 i Sorø Marie Blichert, f. 2. Okt. 1868 i Roskilde (Dom), d. 29. Dec. 1950 i Klampenborg, begr. i Vemmetofte, D. af Overlærer ved Roskilde Kathedralskole, senere Rektor for Sorø Akademi Peder Knudsen B. og Elise Sophie Amalie Wøldike.
  1880 Student, Nykøbing F., 8. Jan. 1886 cand. jur. (1.), s. A. Fuldm. Ved Hassing og Revs Hrdr., 1888 By- og Birkefuldm. i Sorø, 1. Aug. 1889 Fuldm. ved Sorø Amt, 1. Maj 1899 Klosterforvalter ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster, 14. Apr. 1924 R. af Dbg.
  1889-99 Amtsraadssekr. Og Amtsbogholder i Sorø, 1893-98 Revisor for Sorø Kommunes Regnskaber, 1903-08 Medl. af Bestyr, for Sparekassen for Fakse og Omegn, 1909-29 Form. for Vemmetofte Sogneraad.
  Sønnesønner: Helge Friis Jespersen og Knud Friis Jespersen.
  Brødre: Holger Friis Jespersen og Volmer Jespersen.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anna Margrethe Jespersen, 43 , Enke, husmoder,
  Erik Jespersen, 17 , Ugift, hendes søn, skoleelev,
  Helga Jespersen, 15 , Ugift, hendes datter, skoleelev,
  Volmer Jespersen, 12 , Ugift, hendes søn, skoleelev,
  Holger Jespersen, 11 , Ugift, hendes søn, skoleelev,
  Aage Jespersen, 7 , Ugift, hendes søn, skoleelev,.

Hans Olsen1

M, f. cirka 1655
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Hans Olsen var Sognefoged, fæstegårdmand. Han blev født cirka 1655. Han var søn af Ole Nielsen og Kirsten (?) Hans blev gift 20 juni 1686 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Johanne Jørgensdatter, datter af Jørgen Pedersen. Hans blev gift cirka 1688 med Cidtze Olsdatter. Hans Olsen døde i Højsager, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 9 september 1736.
Far-Nat*Ole Nielsen f. 1629
Mor-Nat*Kirsten (?) f. 1633

Familie: Hans Olsen og Johanne Jørgensdatter

Familie: Hans Olsen og Cidtze Olsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S118] Henning Kristensen, "Henning Kristensen," e-mail til Michael Erichsen.

Regitze Dam Gade1

K
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Regitze Dam Gade er datter af Bo Wøldike Gade og Tina Dam Christensen (?)
Far-Nat*Bo Wøldike Gade
Mor-Nat*Tina Dam Christensen (?)

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Anna (?)

K, f. 4 november 1869
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Anna (?) blev født 4 november 1869 i Sverige. Anna blev gift før 1896 med Jørgen Frederik Johansen, søn af Frederik Johansen og Ane Cathrine Jensen.

Familie: Anna (?) og Jørgen Frederik Johansen

Ellen Kirstine Andersdatter

K, f. 5 februar 1829
Senest redigeret=18 Jan 2017
     Ellen blev gift med Jørgen Rasmussen, søn af Rasmus Nielsen og Maren Jensdatter. Ellen Kirstine Andersdatter blev født 5 februar 1829 i Anneberg, Nykøbing S. Hun var datter af Anders Jensen og Maren Pedersdatter. Ellen Kirstine Andersdatter blev døbt 8 februar 1829 i Højby Kirke, Bag Kirken 6, Højby, Ods, Holbæk.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Musbyhuse, Højby, Ods, Holbæk2
Folketælling1840Anneberg, Nykøbing S.3
Far-Nat*Anders Jensen f. c 1793
Mor-Nat*Maren Pedersdatter f. c 1795

Barn af Ellen Kirstine Andersdatter og Jørgen Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Jensen, 41, Gift, Huusmand
  Maren Pedersdatter, 39, Gift, Hans kone
  Karen Andersdatter, 13, Ugift, Deres barn
  Jens Andersen, 10, Ugift, Deres barn
  Inger Magrethe Andersdatter, 8, Ugift, Deres barn
  Ellen Kirstine Andersdatter, 6, Ugift, Deres barn
  Bolette Sophie Andersdatter, 1, Ugift, Deres barn.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Jensen, 47, Gift, Huusmand, lever af sin Jord
  Maren Pedersdatter, 45, Gift, hans Kone
  Inger Magrethe Andersdatter, 14, Ugift, deres Børn
  Ellen Kirstine Andersdatter, 10, Ugift, deres Børn
  Bolette Sophie Andersdatter, 7, Ugift, deres Børn
  Frederikke Andersdatter, 5, Ugift, deres Børn
  Anders Andersen, 4, Ugift, deres Børn.

Nikolaj Dalsgaard Mønsted

M, f. 30 marts 1885
Senest redigeret=11 Mar 2018
     Nikolaj Dalsgaard Mønsted var købmand. Han blev født 30 marts 1885 i Ødum, Galten, Randers. Han blev døbt 17 maj 1885 i Ødum Kirke, Ødum, Galten, Randers.1 Nikolaj blev gift 13 april 1914 i Slotskirken, Fredensborg, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Clara Aquilina Johnson.1

Barn af Nikolaj Dalsgaard Mønsted og Clara Aquilina Johnson

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Jens Holmgersen

M, f. før 1350, d. 14 september 1392
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Jens Holmgersen blev bisat fra Ystad. Han blev født før 1350 i Ugerup, Köpinge, Gärds, Skåne.1 Han var søn af Holger Urup. Jens Holmgersen døde 14 september 1392 i Köpinge, Gärds, Skåne.
Far-Nat*Holger Urup f. f 1280

Familie: Jens Holmgersen og Kirsten Ovesdatter Passow

Kildehenvisninger

 1. [S78] Michael Eneriis.

Kirsten Ovesdatter Passow

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Kirsten Ovesdatter Passow og Jens Holmgersen

Broder Simonsen

M
Senest redigeret=6 Sep 2007

Barn af Broder Simonsen

Ingeborg Augusta Hansen

K, f. 22 oktober 1895
Senest redigeret=29 Mar 2008
     Ingeborg Augusta Hansen blev født 22 oktober 1895 i Fredericia. Hun var datter af Holger Julius Hansen og Marie Caroline Bonnevie.
Far-Nat*Holger Julius Hansen f. 28 Jan 1863, d. 13 Nov 1956
Mor-Nat*Marie Caroline Bonnevie f. 9 Jun 1869, d. 28 Sep 1931

Erik Eller

M
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Erik Eller er søn af Hans Wilhelm Eller og Grethe Nielsen Dam.
Far-Nat*Hans Wilhelm Eller
Mor-Nat*Grethe Nielsen Dam

Familie: Erik Eller og Karin Nielsen

Jens Sørensen

M, f. 20 oktober 1776
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Jens Sørensen blev døbt 20 oktober 1776 i Odby, Refs, Thisted. Han var søn af Søren Pedersen og Else Nielsdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Odby, Refs, Thisted1
Far-Nat*Søren Pedersen f. 27 Aug 1730
Mor-Nat*Else Nielsdatter f. 22 Okt 1741

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen, 57, Gift, husbonde, Bonde og gaardbeboer,
  Else Nielsdatter, 46, Gift, madmoder, ,
  Peder Sørensen, 13, -, barn af første ægteskab, ,
  Niels Sørensen, 11, -, barn af første ægteskab, ,
  Jens Sørensen, 10, -, barn af første ægteskab, ,
  Lars Sørensen, 8, -, barn af første ægteskab, ,
  Christen Sørensen, 6, -, barn af første ægteskab, ,
  Johanne Sørensdatter, 4, -, barn af første ægteskab, ,
  Kirstine Sørensdatter, 2, -, barn af første ægteskab, ,
  Anne Kloumann, 84, Enke(mand), svigermoder, Almisselem,.

Nicolaus de Cernin

M, d. efter 1338
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Nicolaus de Cernin var søn af Johannes de Cernyn. Nicolaus de Cernin døde efter 1338.
Far-Nat*Johannes de Cernyn d. e 1313

Niels Pedersen

M, f. cirka 1720, d. 1795
Senest redigeret=2 Aug 2020
     Niels Pedersen blev født cirka 1720. Niels blev gift efter 1749 med Bodil Pedersdatter. Niels Pedersen døde i 1795. Hans ejendele blev skiftet 2 marts 1796.1

Folketællinger og boliger

Folketælling178715. Sg. Loftsgård, Østerlars, Øster, Bornholm2

Barn af Niels Pedersen og Bodil Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Pedersen, 15. Sg. Østerlars.
  2 søn. 4 døt.
  A: Anders Nielsen, myndig, Sandvig.
  B: Peder Munch, myndig, her på gården.
  C: Anne Nielsdatter, gm. Peder Jensen, 11. Vg. Østerlars.
  D: Margarethe Nielsdatter, gm. Hans Bertelsen, 14. Vg. Østerlars.
  E: Sidselle Nielsdatter, f. 1761. Værge: Bror, Peder Munch.
  F: Kønneke Nielsdatter, f. 1763. Værge: Svoger, Hans Bertelsen. Tilsynsv: Peder Jensen, 11. Vg. Østerlars.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Pedersen, 67, enke, Gårdbeboer, ved Herreds Comp., , , Hosbonde
  Peder Munch Nielsen, 30, ugift, Dragon, Hans børn
  Sidsele Nielsdatter, 26, ugift, Hans børn
  Kioneke Nielsdatter, 24, ugift, Hans børn.

Oluf Petersen

M
Senest redigeret=21 Feb 2008
     Oluf Petersen blev nævnt i skiftet efter Albert Andersen 11 november 1715.1

Folketællinger og boliger

BoligRønne

Barn af Oluf Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Albert Andersen, druknet på vej til Colberg
  enke Boel Olufsdatter Laugv.: fader Oluf Petersen i Rønne
  A: Albert Albertsen, f. 1715 (6 uger). Værge: Claus Thiesen i Svaneke.