Svend Aage Marius Hansen

M, f. 30 marts 1909
Senest redigeret=1 Nov 2008
     Svend Aage Marius Hansen blev født 30 marts 1909 i Nordskovgård, Bråby Mark, Vester Broby, Alsted, Sorø. Han var søn af Hans Christian Hansen og Ellen Kristine Hansen. Svend Aage Marius Hansen blev døbt 13 juni 1909 i Vester Broby, Alsted, Sorø.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Nordskovgård, Bråby Mark, Vester Broby, Alsted, Sorø
Far-Nat*Hans Christian Hansen f. 10 Nov 1872
Mor-Nat*Ellen Kristine Hansen f. 16 Feb 1878

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Marion Glover Watson

K, f. 22 februar 1898
Senest redigeret=16 Maj 2011
     Marion Glover Watson blev født 22 februar 1898 i Plymouth, Devon, England. Hun var datter af Charles Wood Watson og Jessie Isabella Atkin. Marion blev gift 12 november 1920 i Skt. Knuds Kirke, Klosterbakken 2, Odense, med Ernst Schalburg, søn af Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen.1
Far-Nat*Charles Wood Watson f. 1874, d. 1 Jul 1932
Mor-Nat*Jessie Isabella Atkin f. 22 Jan 1876, d. 11 Aug 1940

Børn af Marion Glover Watson og Ernst Schalburg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Ernst Schalburg angives som ungkarl, ikke som fraskilt. Det tyder på, at et formodet tidligere ægteskab med en Beatrice Ridgeway ikke er rigtigt.

  Marion Glover Watson er opgivet som født i Plymouth. En anden kilde opgiver hende som født på Falkland Islands, Kirkebog.

Charles Ernesto Peter Schalburg

M, f. 3 juni 1921, d. 1986
Senest redigeret=22 Jun 2014
     Charles Ernesto Peter Schalburg blev født 3 juni 1921 i Horley, Surrey, England. Han var søn af Ernst Schalburg og Marion Glover Watson. Charles Ernesto Peter Schalburg var 27 november 1944 Flying Officer i RAF. Han var 27 maj 1946 Flight Lieutenant i RAF. Han døde i 1986.
Far-Nat*Ernst Schalburg f. 25 Feb 1888, d. 1974
Mor-Nat*Marion Glover Watson f. 22 Feb 1898

Familie: Charles Ernesto Peter Schalburg og Elaine Sara (?)

Familie: Charles Ernesto Peter Schalburg og Agnes Theodora Bank Larsen

Ingeborg Hovland

K, f. 20 december 1845, d. 4 april 1913
Senest redigeret=5 Dec 2010
     Ingeborg Hovland blev født uden for ægteskab 20 december 1845 Leikanger, Sogn og Fjordane, Norge. Hun var datter af Erik Hovland og Marthe Johnsdatter. Ingeborg blev gift i 1870 med Mads Dankertsen Skagen, søn af Dankert Madsson Skagen og Guri Ludvigsdatter Sande. Ingeborg Hovland døde 4 april 1913 i Vik, Sogn og Fjordane, Norge, i en alder af 67 år.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1900Vik, Sogn og Fjordane, Norge2
Folketælling1900Vik, Sogn og Fjordane, Norge
Folketælling1910Vange, Vik, Sogn og Fjordane, Norge3
Far-Nat*Erik Hovland d. 31 Aug 1896
Mor-Nat*Marthe Johnsdatter f. 1 Okt 1812, d. 13 Okt 1896

Børn af Ingeborg Hovland og Mads Dankertsen Skagen

Kildehenvisninger

 1. [S380] Olav Skagen, "Skagen," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 2. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, M., Skagen, m, Hf, g, Vagtmester ved distriktsfængsel gaardbruger, 1836, Indre Holmedal NB
  Ingeborg, Skagen, k, Hm, g, Vagtmesters hustru, 1845, Leikanger NB
  Gustav, Skagen, m, S, ug, Slutter ved distriktsfængslet, 1877, t
  Lovise, Skagen, k, D, ug, Datter: Husstel, 1883, t
  Randi, Skagen, k, D, ug, Datter, 1885, t
  Ludvik, Skagen, m, S, ug, Søn, 1887, t.
 3. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Mads Skagen , 1836.09.21 , Indre Holmedal , hf , g , Vagtmester ved Viks hjelpefængsel - jordbruk , b
  Ingeborg Skagen , 1845.12.26 , Leikanger , hm , g , Vagtmesters hustru , b
  Dankert Skagen , 1872.07.06 , Vik , s , ug , Forretningsfører i bladet "Sogningen" , b.

Karen Ishøy1

K, f. 18 oktober 1901, d. 13 februar 1944
Senest redigeret=19 Jan 2020
     Karen Ishøy blev født 18 oktober 1901 i Nørrebrogade 22, Vejle. Hun var datter af Christian Frederik August Ishøy og Andrea Oliva Jensen Thorsager. Karen Ishøy blev døbt 5 juni 1902 i Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle, bevidnet af Hans Adolph Sølling, Conrad Niels Jensen Thorsager og Emma Hermandine Jensen Thorsager. Karen blev gift 25 maj 1928 med Niels Henrik Jacobsen, søn af Jacob Andreas Jacobsen og Ida Christina Callesen. Karen Ishøy døde 13 februar 1944 i Haderslev i en alder af 42 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Nørrebrogade 22, Vejle
Folketælling1916Nørrebrogade 8, Vejle
Far-Nat*Christian Frederik August Ishøy f. 17 Apr 1868, d. 17 Jul 1936
Mor-Nat*Andrea Oliva Jensen Thorsager f. 1 Jul 1867, d. 20 Aug 1931

Familie: Karen Ishøy og Niels Henrik Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.

Niels Henrik Jacobsen1,2

M, f. 3 december 1897, d. 17 februar 1980
Nekrolog af N. Kingo Jacobsen i Geografisk Tidsskrift, Bind 80 (1980):

Et generationsskifte har i løbet af 60'erne og 70'erne fundet sted i den nyere geografis historie. En imponerende indsats af forskellig art er med rod i mellemkrigsårene gået for sig. Sporene herfra vil vise sig dybe og lange. De har været udgangspositionen for den følgende generation, selv om denne har måttet gå sine egne nye veje. Derfor skal der på forskellig vis her lyde en tak for den beundringsværdige indsats, som generationen af geografer, der lagde op til udviklingen i dag, har udført.

Geografien står foran at fejre sit 100 års jubilæum som anerkendt universitetsfag i den nyere tid. Indledningsvis har de to første professorer i faget repræsenteret dels en fysiskgeografisk og dels en kulturgeografisk hovedlinje, begge tilsyneladende begavet med inspirerende kraft, og de har efterladt sig en række elever med betydelige videnskabelige evner.

Tidens tekniske revolution og afslutningen af opdagelsernes epoke - stort set med den første verdenskrigs afslutning - blev det miljø, som den unge lærer N. H. Jacobsen i 1918 mødte i København, hvor han indfandt sig for at tage magisterkonferens i geografi. Professoren i de første 2 år hed H. P. Steensby og derefter M. Vahl. Inden han blev mag. scient. i 1924 var der foruden professoren ved laboratoriet blevet ansat en lektor i kulturgerografi, G. Hatt. Det skal endelig nævnes, at samme år (1924) disputerede Niels Nielsen med afhandlingen: Jernproduktionen i Jylland.

N. H. Jacobsen tog tilbage til skolen og til Østjylland, idet han i 1925 blev ansat som adjunkt ved Horsens Statsskole. Han var den fødte lærer, og hans virke her og i Sønderjylland siden 1938, først Sønderborg og fra 1941 som rektor ved Haderslev Katedralskole, har været til stor gavn for samfundet såvel som for geografien.

Udviklingen inden for geografien i mellemkrigsårene var stærkt præget af relationen til historie, arkæologi og etnografi, Hatts imponerende indsats iøvrigt ufortalt. Den anden magnet var Niels Nielsen med islandsforskningen og undersøgelserne i marsk og vadehav. N. H. Jacobsen hørte til den store kreds af medarbejdere, som Niels Nielsen inspirerede og aktiverede.

Undertegnede hører til den næste generation og har ligeledes været inspireret og aktiveret af Niels Nielsen. Mit arbejde begyndte i 1941 i Vadehavet samme år, som N. H. Jacobsen afsluttede en banebrydende indsats med arbejdet: Træk af den erhvervskulturelle Udvikling i Ho Bugt Landet. Forud var gået disputatsen af 1937: Skibsfarten i Det Danske Vadehav. En erhvervsgeografisk Studie (forsvaret 1938) og artiklen i Geografisk Tidsskrift 1938: De gamle kongerigske Enklavers Oprindelse. Vadehavsarbejdet stoppede i 1943 på grund af krigen. Da det atter blev genoptaget i 1946, og nye veje blev stukket ud, geografiske kurser oprettet m.m., var N. H. Jacobsens arbejder en af de vigtigste bropiller, der gjorde springet ind i den nye tid mulig og frugtbar.

N. H. Jacobsen har udført en stor og fortjenstfuld gerning i Sønderjylland. Hans indsats som historisk geograf er endvidere af største betydning. Det vil være et spor, der vil blive fulgt at senere geografer, omend udviklingen efter 2. verdenskrig ikke har givet denne forskningsretning de bedste kår.

Geografisk Selskab siger N. H. Jacobsen tak for trofasthed mod faget gennem tiden. I de seneste år fortsatte han sine studier af historisk, trafikgeografisk art. I 1953 kom afhandlingen om Haderslev Fjord som Søfartsvej (Geografisk Tidsskrift bd. 52) og i 1973: Nogle midtsjællandske Kanalplaner fra Begyndelsen af det 19. Århundrede (Geografisk Tidsskrift bd. 72). Herudover har N. H. Jacobsen publiceret artikler i Sønderjyske Årbøger vedrørende hertugdømmet Slesvigs trafikforhold, dels om jernbanenettets udvikling og senest 1979: Slesvigske Kanalplaner i det 19. Århundrede. Af særlig interesse for danske geografer er diskussionen om kanalplanen fra Flensborg Fjord til Lister Dyb, hvor N. H. Jacobsen beretter om dette projekts genoptagelse i 1918-19. Han henviser specielt til artikler af H. P. Steensby, vel nok den seneste af dennes aktiviteter inden rejsen til Vinland. Har N. H. Jacobsens stærke interesse netop for disse problemstillinger sin rod i diskussionerne fra dengang?

Geografisk Laboratorium ved Københavns Universitet fostrede i mellemkrigsårene en række betydelige geografiske forskere. Vi siger tak for en helhjertet indsats.

Senest redigeret=23 Jan 2020
     Niels Henrik Jacobsen var også kendt som N. H. Jacobsen. Han blev født 3 december 1897 i Vejle. Han blev født 3 december 1897 i Skyttehusgade 20, Vejle. Han var søn af Jacob Andreas Jacobsen og Ida Christina Callesen. Niels Henrik Jacobsen blev døbt 3 januar 1898 i Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle.3 Han tog eksamen som student i 1915 i Vejle. Han tog eksamen som lærer i 1918 i Jelling, Tørrild, Vejle. Han tog eksamen som mag. scient. i geografi i 1924. Han var i 1925 adjunkt i statsskolen, Horsens. Niels blev gift 25 maj 1928 med Karen Ishøy, datter af Christian Frederik August Ishøy og Andrea Oliva Jensen Thorsager. Niels Henrik Jacobsen var i 1938 lektor i statsskolen, Sønderborg. Han tog eksamen som dr. phil. i 1938. Han var i 1941 rektor i Haderslev Katedralskole, Haderslev. Han døde 17 februar 1980 i en alder af 82 år.

Folketællinger og boliger

Bolig17 august 1915Rørholmsgade 7, København4
Bolig5 september 1918Nansensgade 19, København4
Bolig13 december 1919Henrik Rungs Gade 10, København4
Far-Nat*Jacob Andreas Jacobsen f. 26 Jun 1858, d. 1940
Mor-Nat*Ida Christina Callesen f. 18 Aug 1858, d. 1944

Familie: Niels Henrik Jacobsen og Karen Ishøy

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, JACOBSEN N H Rektor. Dr. phil. R.; f. 3. Dec. 1897 i Vejle; Søn af Skibsfører, senere Havnefoged Jacob Jacobsen (død 1940) og Hustru Ida f. Callesen (død 1944): gift 1. Gang (25. Maj 1928) m. Karen J., f. 18. Okt. 1901 i Vejle, død 1944, Datter af Lektor C F A Ishøy (død 1936) og Hustru Andrea f. Thorsager (død 1931); 2. Gang (2. Jan. 1945) m. Adjunkt, cand. mag. Ingrid J., f. 19. Juni 1906 i Rejsby, Datter af Skoleinspektør H J Søndergaard (død 1942) og Hustru Anne Kathrine f. Schack (død 1948).
  Student (Vejle) 1915; Lærereks (Jelling) 1918; mag. scient. (Geografi) 1924; Adjunkt ved Horsens Statsskole 1925; Dr. phil. 1938; Lektor ved Sønderborg Statsskole s.A.. Rektor for Haderslev Katedralskole 1941; Censor ved Skoleembedseks. ved Kbhvns og Aarhus Universiteter fra 1946.
  Har skrevet: Skibsfarten i det danske Vadehav (Disputats) og forskellige geografiske Afhandlinger.
 2. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Jacobsen, Niels Henrik, rektor. F. 3. 12. 1897 Vejle (F: skibsfører Jacob Andreas J. og Ida Christine Callesen). G. 1° 25. 5. 1928 Vejle m. Karen Ishøy, f. 18. 10. 1901 Vejle, t 13. 2. 1944 Haderslev (F : lektor Christian Frederik August I. og Andrea Thorsager). G. 2° 2. 1. 1945 Kbh. m. adjunkt, cand. mag. Ingrid J., f. Søndergaard, s. d. — St. (m) Vejle 1915, lærereks. Jelling 1918, m. sc. 1924 (geogr.), dr. phil. 1938. — Kst. adj. v. Horsens Statssk. 1. 8. 1925, adj. sst. 1. 8. 1926, lkt. v. Sønderborg Statssk. 1. 8. 1938, rektor f. Haderslev Katedralsk. 1. 8. 1941.— Medl. af eks.komm. f. Jyll.-Fyn 1940—41, censor i geogr. v. skoleembedseks. 1946. — Litt, virks: Skibsfarten i det danske Vadehav (disp. 1938); Haderslev Katedralskole1920—1945, 1945; afh. i Geogr. Tidsskr. og Haderslev-Samf. Aarsskr.; medarb. v. Sal- monsens Konversationsleks. — R*.Univ. Festskr. 1938; Kraks blå bog; Skibsbygmester Niels Jaeobsen, 1928.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Jacob Andreas Jacobsen

M, f. 26 juni 1858, d. 1940
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Jacob Andreas Jacobsen var skibsfører, senere havnefoged i Vejle. Han blev født 26 juni 1858 i Åbenrå. Han blev døbt 18 juli 1858 i Åbenrå. Jacob blev gift 19 juli 1887 i Åbenrå med Ida Christina Callesen.1 Jacob Andreas Jacobsen døde i 1940.

Barn af Jacob Andreas Jacobsen og Ida Christina Callesen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Ida Christina Callesen

K, f. 18 august 1858, d. 1944
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Ida Christina Callesen blev født 18 august 1858. Ida blev gift 19 juli 1887 i Åbenrå med Jacob Andreas Jacobsen.1 Ida Christina Callesen døde i 1944.

Barn af Ida Christina Callesen og Jacob Andreas Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Sigurd Ishøy

M, f. 11 marts 1900, d. 22 marts 1942
Senest redigeret=22 Apr 2016
     Sigurd Ishøy var arkitekt og bygningskonduktør. Han blev født 11 marts 1900 i Hjørnet af Nutzhornsgade og Ørstedsgade, Vejle. Han var søn af Christian Frederik August Ishøy og Andrea Oliva Jensen Thorsager. Sigurd Ishøy blev døbt 13 maj 1900 i Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle, bevidnet af Anna Alexia Jensen Thorsager og Conrad Niels Jensen Thorsager.1 Sigurd Ishøy blev konfirmeret 1 oktober 1914 i Vor Frelsers Kirke, Strandgade 2A, Vejle.1 Sigurd blev gift 24 juli 1928 i Svaneke Kirke, Kirkepladsen 2, Svaneke, med Ingrid Rømer, datter af Hans Kristian Thorkild Koefoed Rømer og Ellen le Sage de Fontenay.1 Sigurd Ishøy og Ingrid blev skilt. Sigurd blev gift med Laila Rabe, datter af Jens Rabe og Elle Tvede Lind. Sigurd Ishøy døde 22 marts 1942 i Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København, i en alder af 42 år. Han blev bisat fra Gentofte, Sokkelund, København, 27 marts 1942.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Nørrebrogade 22, Vejle
Folketælling1916Nørrebrogade 8, Vejle
Bolig8 august 1923Bartholinsgade 5, København3
Bolig1928Drejøgade, København
Folketælling1930Drejøgade 25, København
Far-Nat*Christian Frederik August Ishøy f. 17 Apr 1868, d. 17 Jul 1936
Mor-Nat*Andrea Oliva Jensen Thorsager f. 1 Jul 1867, d. 20 Aug 1931

Barn af Sigurd Ishøy og Ingrid Rømer

Familie: Sigurd Ishøy og Laila Rabe

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Bopæl: Rødovrevej 327, Rødovre, Kirkebog.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Niels Peter Nielsen

M, f. 15 juni 1869
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Niels Peter Nielsen blev født 15 juni 1869 i Asnæs, Ods, Holbæk. Han var søn af Thomas Nielsen og Karen Jørgensen. Niels Peter Nielsen blev døbt 13 august 1869 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk.1 Niels blev gift med Anna Kristine Mortensen, datter af Morten Jensen og Maren Sophie Jensdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Atterup, Grevinge, Ods, Holbæk
Folketælling1906Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk2
Folketælling1916Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk2
Folketælling1925Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk2
Far-Nat*Thomas Nielsen f. 15 Sep 1845
Mor-Nat*Karen Jørgensen f. 14 Aug 1837, d. 1 Feb 1887

Børn af Niels Peter Nielsen og Anna Kristine Mortensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Johannes Nielsen

M, f. 14 december 1899
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Johannes Nielsen blev født 14 december 1899. Han var søn af Niels Peter Nielsen og Anna Kristine Mortensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk
Folketælling1916Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk
Far-Nat*Niels Peter Nielsen f. 15 Jun 1869
Mor-Nat*Anna Kristine Mortensen f. 30 Jul 1873

Thomas Nielsen

M, f. 31 august 1908
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Thomas Nielsen blev født 31 august 1908. Han var søn af Niels Peter Nielsen og Anna Kristine Mortensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk
Folketælling1925Gundestrup, Grevinge, Ods, Holbæk
Far-Nat*Niels Peter Nielsen f. 15 Jun 1869
Mor-Nat*Anna Kristine Mortensen f. 30 Jul 1873

Thomas Nielsen

M, f. 15 september 1845
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Thomas Nielsen blev født 15 september 1845 i Grevinge, Ods, Holbæk. Han blev døbt 22 september 1845 i Grevinge, Ods, Holbæk; Tvilling. Moderen døde ved fødselen og blev jordet samme dag.1 Thomas blev gift 23 marts 1866 i Grevinge Kirke, Hovedgaden 2A, Grevinge, Ods, Holbæk, med Karen Jørgensen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Herrestrup, Grevinge, Ods, Holbæk2
Boligfør 1869Herrestrup, Grevinge, Ods, Holbæk
Folketælling1880Atterup, Grevinge, Ods, Holbæk3
Folketælling1890Herrestrup, Grevinge, Ods, Holbæk4

Barn af Thomas Nielsen og Karen Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ane Pedersdatter, 52, Enke, Gaardmandsenke,Huusmoder, Do [her i Sognet]
  Niels Jensen, 25, Ugift, hendes Søn,bestyrer Gaarden, Do [her i Sognet]
  Thomas Nielsen, 5, Ugift, hans børn, Do [her i Sognet]
  Jacob Nielsen, 5, Ugift, hans børn, Do [her i Sognet]
  Rasmus Jensen, 23, Ugift, Huusmoders andre Børn, Do [her i Sognet]
  Ane Jensdatter, 22, Ugift, Huusmoders andre Børn, Do [her i Sognet]
  Maren Jensdatter, 18, Ugift, Huusmoders andre Børn, Do [her i Sognet].
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Nielsen, 35, Gift, Do [Her i Sognet] [Grevinge], Husfader, Inderste, Dagleier, M
  Karen Nielsen, 42, Gift, Asnæs Sogn, Hans Kone, K
  Niels Peder Nielsen, 10, Ugift, Do [Asnæs Sogn], Deres Børn, M
  Rasmus Nielsen, 7, Ugift, Her i Sognet [Grevinge], Deres Børn, M
  Ane Kirstine Nielsen, 4, Ugift, Her i Sognet [Grevinge], Deres Børn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Nielsen, 44, Enkemand, Arbeider i landbruget, Grevinge, Husfader, M
  Anna Kristine Nielsen, 14, Ugift, , Grevinge, Barn, K.

Karen Jørgensen

K, f. 14 august 1837, d. 1 februar 1887
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Karen Jørgensen blev født 14 august 1837 i Tolsager, Asnæs, Ods, Holbæk. Hun blev døbt 20 august 1838 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk.1 Hun blev konfirmeret i 1852 i Asnæs, Ods, Holbæk. Karen blev gift 23 marts 1866 i Grevinge Kirke, Hovedgaden 2A, Grevinge, Ods, Holbæk, med Thomas Nielsen.1 Karen Jørgensen døde 1 februar 1887 i Herrestrup, Grevinge, Ods, Holbæk, i en alder af 49 år. Hun blev bisat fra Grevinge, Ods, Holbæk, 9 februar 1887.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Tolsager, Asnæs, Ods, Holbæk2
Folketælling1845Tolsager, Asnæs, Ods, Holbæk3
Folketælling1880Atterup, Grevinge, Ods, Holbæk

Barn af Karen Jørgensen og Thomas Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Jensen, 37, Gift, Huusfæster, lever af sin Jordlod og Dagleie, M
  Anne Andersdatter, 30, Gift, hans Kone, K
  Jens Jørgensen, 8, Ugift, deres Børn, M
  Karen Jørgensdatter, 3, Ugift, deres Børn, K
  Maren Envoldsdatter, 70, Enke, Aftægtskone, K
  Bodil Pedersdatter, 25, Ugift, hendes Pleiedatter, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jørgen Jensen, 42, Gift, Lever af sin jordlod, dagleier, Her i sognet
  Ane Andersdatter, 35, Gift, Hans kone, Her i sognet
  Karen Jørgensdatter, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  Else Marie Jørgensen, 5, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  Søren Jørgensen, 2, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  Maren Envoldsdatter, 79, Enke, Aftægtskone, Her i sognet
  Bodil Pedersdatter, 29, Ugift, Hendes pleiedatter, Her i sognet.

Elisabeth Larsen

K, f. 16 oktober 1918
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Elisabeth Larsen blev født 16 oktober 1918 i Asnæs, Ods, Holbæk. Hun var datter af Poul Christoffer Larsen og Ane Vilhelmine Eriksen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1925Næsvang, Asnæs, Ods, Holbæk
Far-Nat*Poul Christoffer Larsen f. 22 Aug 1891, d. 30 Maj 1939
Mor-Nat*Ane Vilhelmine Eriksen f. 23 Okt 1895

Erik Larsen

M
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Erik Larsen er søn af Poul Christoffer Larsen og Ane Vilhelmine Eriksen.
Far-Nat*Poul Christoffer Larsen f. 22 Aug 1891, d. 30 Maj 1939
Mor-Nat*Ane Vilhelmine Eriksen f. 23 Okt 1895

Eva Ingeborg Larsen

K
Senest redigeret=2 Nov 2008
     Eva Ingeborg Larsen er datter af Poul Christoffer Larsen og Ane Vilhelmine Eriksen.
Far-Nat*Poul Christoffer Larsen f. 22 Aug 1891, d. 30 Maj 1939
Mor-Nat*Ane Vilhelmine Eriksen f. 23 Okt 1895

Martine Hansen

K, f. 27 maj 1887
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Martine Hansen blev født 27 maj 1887 i Fårevejle, Ods, Holbæk. Hun var datter af Lars Hansen og Karen Marie Kristensen. Martine Hansen blev døbt 20 juni 1887 i Fårevejle Kirke, Fårevejle Kirkevej, Fårevejle, Ods, Holbæk.1 Martine blev gift 27 maj 1911 i Fårevejle, Ods, Holbæk, med Anders Hjalmar Olsen, søn af Jens Peter Olsen og Kirsten Andersen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Veddinge, Fårevejle, Ods, Holbæk
Folketælling1916Næsvangsvej 12, Asnæs, Ods, Holbæk
Folketælling1925Asnæs Nordre, Asnæs, Ods, Holbæk
Far-Nat*Lars Hansen f. 14 Okt 1855
Mor-Nat*Karen Marie Kristensen f. c 1862

Børn af Martine Hansen og Anders Hjalmar Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Lars Hansen

M, f. 14 oktober 1855
Senest redigeret=9 Nov 2008
     Lars Hansen blev født 14 oktober 1855 i Veddinge, Fårevejle, Ods, Holbæk; 9 jun/13 jul 1856? Jens Hansen & Bodel Jensdatter. Han blev døbt 18 november 1855 i Fårevejle, Ods, Holbæk.1 Lars blev gift før 1887 med Karen Marie Kristensen. Lars Hansen overværede vielsen af Anders Hjalmar Olsen og Martine Hansen 27 maj 1911 Fårevejle Kirke, Fårevejle Kirkevej, Fårevejle, Ods, Holbæk.1 Lars Hansen var fadder ved dåben af Harry Hjortholm Olsen 24 november 1912 Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1860Veddinge, Fårevejle, Ods, Holbæk2
Folketælling1880Veddinge, Fårevejle, Ods, Holbæk3
Folketælling1890Veddinge, Fårevejle, Ods, Holbæk4

Barn af Lars Hansen og Karen Marie Kristensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Eriksen, 58, Gift, Her i Sognet [Faarevejle], Gaardmand, Huusfader, M
  Karen Christensdatter, 61, Gift, Her i Sognet [Faarevejle], Hans Kone, K
  Christen Jensen, 29, Ugift, Her i Sognet [Faarevejle], Deres Barn, M
  Niels Jensen, 26, Ugift, Her i Sognet [Faarevejle], Deres Barn, M
  Ane Jensdatter, 25, Ugift, Her i Sognet [Faarevejle], Deres Barn, K
  Kirsten Jensdatter, 22, Ugift, Her i Sognet [Faarevejle], Deres Barn, K
  Karen Jensdatter, 20, Ugift, Her i Sognet [Faarevejle], Deres Barn, K
  Lars Hansen, 5, Ugift, Her i Sognet [Faarevejle], Deres Barnebarn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Hansen, 24, Ugift, her i Sognet [Faarevejle], Gaardejer, M
  Jens Hansen, 21, Ugift, Ligel. [Faarevejle Sogn, Holb. A.], Tjenestekarl, M
  Karen Nielsdatter, 76, Enke, Ligel. [Faarevejle Sogn, Holb. A.], Aftægtskone, Mandens Bedstemoder, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Hansen, 34, Gift, Jordbruger, Veddinge, Husfader, M
  Karen Marie Kristensen, 28, Gift, -, Seddinge, Husmoder, K
  Martine Hansen, 2, Ugift, -, Veddinge, Datter, K
  Laurits Hansen, under 1 Aar, Ugift, -, Veddinge, Søn, M.

Karen Marie Kristensen

K, f. cirka 1862
Senest redigeret=3 Nov 2008
     Karen Marie Kristensen blev født cirka 1862 i Sidinge, Vig, Ods, Holbæk. Karen blev gift før 1887 med Lars Hansen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Veddinge, Fårevejle, Ods, Holbæk

Barn af Karen Marie Kristensen og Lars Hansen

Harry Hjortholm Olsen

M, f. 18 oktober 1912
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Harry Hjortholm Olsen blev født 18 oktober 1912 i Asnæs, Ods, Holbæk. Han var søn af Anders Hjalmar Olsen og Martine Hansen. Harry Hjortholm Olsen blev døbt 24 november 1912 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk, bevidnet af Hans Fridlev Olsen, Kristine Anna Margrethe Jensen og Lars Hansen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Næsvangsvej 12, Asnæs, Ods, Holbæk
Folketælling1925Asnæs Nordre, Asnæs, Ods, Holbæk
Far-Nat*Anders Hjalmar Olsen f. 16 Feb 1879
Mor-Nat*Martine Hansen f. 27 Maj 1887

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Robert Hjortholm Olsen

M, f. 13 april 1919
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Robert Hjortholm Olsen blev født 13 april 1919 i Asnæs Mark, Asnæs, Ods, Holbæk. Han var søn af Anders Hjalmar Olsen og Martine Hansen. Robert Hjortholm Olsen blev døbt 11 maj 1919 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk, bevidnet af Hans Fridlev Olsen, Kristine Anna Margrethe Jensen og Hans Peter Nielsen.1 Hans navn blev officielt ændret til Robert Hjortholm den 15 april 1945. Robert Hjortholm Olsen var 17 september 1962 bestyrelsesmedlem i Asnæs og Omegns Foderstofforening.

Folketællinger og boliger

Folketælling1925Asnæs Nordre, Asnæs, Ods, Holbæk
Far-Nat*Anders Hjalmar Olsen f. 16 Feb 1879
Mor-Nat*Martine Hansen f. 27 Maj 1887

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Agnethe Hjortholm Olsen

K
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Agnethe Hjortholm Olsen er datter af Anders Hjalmar Olsen og Martine Hansen.
Far-Nat*Anders Hjalmar Olsen f. 16 Feb 1879
Mor-Nat*Martine Hansen f. 27 Maj 1887

Gustav Skagen

M, f. 13 september 1877, d. cirka 1961
Gustav Skagen med familie
Foto fra Olav Skagen
Senest redigeret=15 Apr 2014
     Gustav Skagen blev født 13 september 1877 i Vik, Sogn og Fjordane, Norge. Han var søn af Mads Dankertsen Skagen og Ingeborg Hovland. Gustav Skagen blev døbt 14 oktober 1877 i Vik, Sogn og Fjordane.1 Han døde cirka 1961.

Folketællinger og boliger

Folketælling1900Vik, Sogn og Fjordane, Norge2
Far-Nat*Mads Dankertsen Skagen f. 21 Sep 1836, d. 2 Maj 1928
Mor-Nat*Ingeborg Hovland f. 20 Dec 1845, d. 4 Apr 1913

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, M., Skagen, m, Hf, g, Vagtmester ved distriktsfængsel gaardbruger, 1836, Indre Holmedal NB
  Ingeborg, Skagen, k, Hm, g, Vagtmesters hustru, 1845, Leikanger NB
  Gustav, Skagen, m, S, ug, Slutter ved distriktsfængslet, 1877, t
  Lovise, Skagen, k, D, ug, Datter: Husstel, 1883, t
  Randi, Skagen, k, D, ug, Datter, 1885, t
  Ludvik, Skagen, m, S, ug, Søn, 1887, t.

Martha Madsdatter Skagen1

K, f. 13 januar 1876, d. 3 juli 1970
Martha Madsdatter Skagen
Senest redigeret=14 Apr 2014
     Martha blev gift i USA med Edwin Zimmermann. Martha Madsdatter Skagen blev født 13 januar 1876 i Vik, Sogn og Fjordane, Norge. Hun var datter af Mads Dankertsen Skagen og Ingeborg Hovland. Martha Madsdatter Skagen blev døbt 13 februar 1876 i Vik, Sogn og Fjordane. Hun emigrerede 15 maj 1893 fra Kristianssand, Vest-Agder, Norge.2 Hun immigrerede 8 juni 1893 til USA.3 Hun døde 3 juli 1970 i Bay View, Milwaukee, Wisconsin, USA, i en alder af 94 år.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1910Chicago, Cook, Illinois, USA4
Folketælling1920Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA5
Folketælling1940Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA6
Far-Nat*Mads Dankertsen Skagen f. 21 Sep 1836, d. 2 Maj 1928
Mor-Nat*Ingeborg Hovland f. 20 Dec 1845, d. 4 Apr 1913

Familie: Martha Madsdatter Skagen og Edwin Zimmermann

Kildehenvisninger

 1. [S380] Olav Skagen, "Skagen," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 2. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/
 3. [S115] Ellis Island, online http://www.ellisisland.org/
 4. [S406] US Census, Head,Edwin H Zimmerman,M,42,Norway
  Wife,Martha E Zimmerman,F,33,Norway
  Servant,Louise M Skagen,F,26,Norway
  Lodger,Ludwig M Skagen,M,22,Norway
  Boarder,Minnie E Skagen,F,0,Norway.
 5. [S406] US Census, Head, Edwin M Zimmerman, M, 53, Norway
  Wife, Martha Zimmerman, F, 43, Norway.
 6. [S406] US Census, Head, Edwin Zimmerman, M, 72, Norway
  Wife, Martha Zimmerman, F, 64, Norway.

Edwin Zimmermann1

M, f. 20 juni 1867
Edwin og Martha Zimmermann
Foto fra Olav Skagen
Senest redigeret=14 Apr 2014
     Edwin blev gift i USA med Martha Madsdatter Skagen, datter af Mads Dankertsen Skagen og Ingeborg Hovland. Edwin Zimmermann blev født 20 juni 1867 i Oslo, Norge.1 Han immigrerede i 1885 til USA. Han blev naturaliseret 13 marts 1891.

Familie: Edwin Zimmermann og Martha Madsdatter Skagen

Kildehenvisninger

 1. [S380] Olav Skagen, "Skagen," e-mail til Michael Erichsen, 2009.
 2. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Adolf Zimmermann, M, 40, Hamburg
  Nicoline Zimmermann, F, 47, Fredrikshald
  Adolfine Zimmermann, F, 20, Christiania
  Gotliba Zimmermann, F, 20, Christiania
  Marie Zimmermann, F, 14, Christiania
  Edvin Zimmermann, M, 8, Christiania.
 3. [S406] US Census, Head,Edwin H Zimmerman,M,42,Norway
  Wife,Martha E Zimmerman,F,33,Norway
  Servant,Louise M Skagen,F,26,Norway
  Lodger,Ludwig M Skagen,M,22,Norway
  Boarder,Minnie E Skagen,F,0,Norway.
 4. [S406] US Census, Head, Edwin M Zimmerman, M, 53, Norway
  Wife, Martha Zimmerman, F, 43, Norway.
 5. [S406] US Census, Head, Edwin Zimmerman, M, 72, Norway
  Wife, Martha Zimmerman, F, 64, Norway.

Erik Hovland

M, d. 31 august 1896
Senest redigeret=5 Maj 2010
     Erik blev gift med Marthe Johnsdatter. Erik Hovland døde 31 august 1896 i Vik, Sogn og Fjordane, Norge.1

Barn af Erik Hovland og Marthe Johnsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S380] Olav Skagen, "Skagen," e-mail til Michael Erichsen, 2009.

Marthe Johnsdatter

K, f. 1 oktober 1812, d. 13 oktober 1896
Senest redigeret=5 Maj 2010
     Marthe Johnsdatter blev født 1 oktober 1812 i Leikanger, Sogn og Fjordane, Norge.1 Marthe blev gift med Erik Hovland. Marthe Johnsdatter døde 13 oktober 1896 i Vik, Sogn og Fjordane, Norge, i en alder af 84 år.1

Barn af Marthe Johnsdatter og Erik Hovland

Kildehenvisninger

 1. [S380] Olav Skagen, "Skagen," e-mail til Michael Erichsen, 2009.

Hans Peter Nielsen

M, f. 1 maj 1874
Senest redigeret=10 Sep 2016
     Hans Peter Nielsen blev født 1 maj 1874 i Åstofte, Asnæs, Ods, Holbæk. Han var søn af Peter Nielsen og Else Marie Larsdatter. Hans Peter Nielsen blev døbt 9 maj 1874 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk.1 Hans blev gift 20 april 1916 i Asnæs, Ods, Holbæk, med Eleonora Kristine Marie Olsen, datter af Jens Peter Olsen og Kirsten Andersen.1 Hans Peter Nielsen var fadder ved dåben af Robert Hjortholm Olsen 11 maj 1919 Asnæs, Ods, Holbæk.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Åstofte, Asnæs, Ods, Holbæk
Folketælling1925Asnæs Nordre, Asnæs, Ods, Holbæk2
Far-Nat*Peter Nielsen f. 12 Jan 1834
Mor-Nat*Else Marie Larsdatter f. 8 Apr 1837

Barn af Hans Peter Nielsen og Eleonora Kristine Marie Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Else Helene Nielsen

K, f. 1 december 1916
Senest redigeret=2 Sep 2016
     Else Helene Nielsen blev født 1 december 1916 i Åstofte, Asnæs, Ods, Holbæk. Hun var datter af Hans Peter Nielsen og Eleonora Kristine Marie Olsen. Else Helene Nielsen blev døbt 28 januar 1917 i Asnæs Kirke, Asnæs Kirkevej 12, Asnæs, Ods, Holbæk, bevidnet af Anders Hjalmar Olsen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1925Asnæs Nordre, Asnæs, Ods, Holbæk
Far-Nat*Hans Peter Nielsen f. 1 Maj 1874
Mor-Nat*Eleonora Kristine Marie Olsen f. 12 Jul 1892

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.