Johannes Dreiøe

M, f. 16 maj 1903
Senest redigeret=29 Jan 2011
     Johannes Dreiøe blev født 16 maj 1903. Han var søn af Hans Nielsen Dreiøe og Karen Margrethe Colding.
Far-Nat*Hans Nielsen Dreiøe f. 5 Apr 1875, d. 28 Aug 1958
Mor-Nat*Karen Margrethe Colding f. 19 Apr 1879, d. 16 Apr 1961

Bodil Hurwitz

K
Senest redigeret=31 Aug 2016
     Bodil Hurwitz er datter af Rudolph Aaron Hurwitz og Elisabeth Pedersen.
Far-Nat*Rudolph Aaron Hurwitz f. 3 Nov 1897
Mor-Nat*Elisabeth Pedersen f. 31 Dec 1897

Børn af Bodil Hurwitz og Poul Henrik Eller

Arne Friis Berg1

M, f. 7 december 1903, d. 1964
Senest redigeret=9 Jun 2017
     Arne Friis Berg var læge. Han blev født 7 december 1903 i Dannebrogsgade 7, København. Han blev døbt 26 december 1903 i Apostelkirken, Saxogade 13, København.2 Arne blev gift 16 maj 1931 i Skt. Marie Kirke, Kirke Alle 4, Sønderborg, med Grethe Andersen, datter af Frederik Ferdinand Andersen og Emilie Schalburg. Arne Friis Berg døde i 1964.

Børn af Arne Friis Berg og Grethe Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S484] Doris Rasmussen, Mads Johansen Lange - Genealogical tree.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Frederik Trier Berg, Head, M,,
  Helga Cecilie Elisabeth Fenneberg, Wife, F,,
  Ingred Louise Trier Berg, Daughter, F,,
  Johannes Julius Berg, Son, M,,
  Arne Berg, Son, M,,
  Vilhelm Berg, Son, M,,
  Poul Frederik Berg, Son, M,,
  Kristine Magdalene Munk,, F,,.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Frederik Fus Brg, Father, M,,
  Helga Cecilie Elisabeth Fus Brg, Daughter, F,,
  Ingrid Louise Fus Brg,, F,,
  Johannes Julius Fus Brg, Son, M,,
  Arne Fus Brg, Son, M,,
  Vilhelm Fus Brg, Son, M,,
  Poul Frederik Fus Brg,, M,,.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Frederik Friis-Berg, 12-5-1872, Skive
  Stillinger: Sognepræst
  Ægtefælle
  Helga Cecilie Elisabeth Friis-Berg, 8-2-1874, Skive
  Barn
  Arne Friis-Berg, 7-12-1903
  Barn
  Vilhelm Friis-Berg, 17-6-1905
  Adresser
  1-11-1916: Valdemarsgade 49, 2.
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Arne Friis Berg , 7-2-1903 , København
  Stillinger: Stud.med.
  Adresser
  1-5-1922: Strandgade 21, 3.
  3-10-1922: Webersgade 13, 1.
  23-10-1923: Webersgade 11, 2. hos Lorentzen.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Jørgen Friis Berg

M
Senest redigeret=9 Jun 2017
     Jørgen Friis Berg er søn af Arne Friis Berg og Grethe Andersen.
Far-Nat*Arne Friis Berg f. 7 Dec 1903, d. 1964
Mor-Nat*Grethe Andersen f. 5 Jul 1908, d. 1993

Børn af Jørgen Friis Berg og Eva Lindrup Gravensteen

Eva Lindrup Gravensteen1

K
Senest redigeret=30 Jan 2011

Børn af Eva Lindrup Gravensteen og Jørgen Friis Berg

Kildehenvisninger

 1. [S484] Doris Rasmussen, Mads Johansen Lange - Genealogical tree.

Christiern Pedersen Vendelbo

M, f. cirka 1330, d. 16 juli 1401
Senest redigeret=4 Aug 2020
     Godsejer, Rigsråd og Landshøvedsmand.
Christiern Pedersen Vendelbo var Høvedsmand på Skanderborg.
Vendelbo, Peder, --o.1347, tilhørte en gammel og højt anset nørrejysk Adelsslægt og fremtræder selv først i Christoffer II's Tid. Da denne Konge kom i Strid med de Raadgivere, han havde arvet fra sin Broder, udnævnte han P. V. til sin Marsk i Stedet for Ludvig Albertsen (Eberstein IV, 401) og sendte ham imod denne, der havde sat sig fast paa Hammershus; det lykkedes ogsaa P. V. at indtage den stærke Borg. Aaret efter blev Christoffer imidlertid fordrevet (1326), og P. V. mistede sin høje Stilling. Han traadte dog i Tjeneste hos Modkongen Valdemar og nævnes som dennes Raad, men da Christoffer vendte tilbage til Riget, sluttede han sig atter til ham og blev hans Drost, uden for øvrigt, som det synes, at komme til at spille nogen større Rolle. I den følgende kongeløse Tid hører man næsten intet til P. V., men da Valdemar Atterdag havde vundet Kronen, træder han frem i forreste Række blandt denne Konges Mænd; han indtog atter Stillingen som Drost, hvad han dog hurtig opgav. Allerede 1347 nævnes hans Hustru Arine som Enke. P. V. efterlod sig et Par Sønner, og hans Døtre vare indgiftede i Jyllands største Slægter; den ene havde saaledes ægtet Erik Nielsen Gyldenstjerne, den anden den bekjendte Niels Bugge (III, 234).

Fremtræder i Slutningen af Valdemar Atterdags Tid; han var da Ridder, Høvedsmand paa Skanderborg Slot og Medlem af Kongens Raad. Som saadan deltog han i Fredsforhandlingerne med Hansestæderne 1369-70, og efter Valdemars Død har han saa vel medbeseglet den Haandfæstning, Kong Oluf udstedte 1376, som Aaret efter paa Danehoffet i Nyborg den der vedtagne Landefred. Ellers træder han lidet frem i Datidens Statsakter, og der er ogsaa kun bevaret faa Vidnesbyrd om hans personlige Forhold. Han deltog i Fredsmødet paa Lindholm 1395, der gjorde Ende paa Krigen med Albrecht af Meklenborg, og da Erik af Pommern blev valgt til Konge, udnævnte Dronning Margrethe C. V., der nu var den ældste i Rigsraadet, til Landshøvedsmand og «Rettere» i Jylland; i denne Egenskab holdt han i de følgende Aar Retterting paa Kongens Vegne.

I de store Rigsmøder deltog han derimod ikke siden og var heller ikke med ved Unionsmødet i Kalmar; han levede endnu i Aaret 1400, men det følgende Aar nævnes hans Hustru, Elene Buggesdatter, som Enke.
Han blev født cirka 1330. Han var søn af Peder Vendelbo og Arine (?) Christiern blev gift før 1360 med Ellene Nielsdatter Bugge, datter af Niels Bugge og Lisbeth Juul. Christiern Pedersen Vendelbo døde 16 juli 1401.

Folketællinger og boliger

BoligTruidsholm, Udbyneder, Gjerlev, Randers
Far-Nat*Peder Vendelbo f. f 1279, d. ml 1345 - 1346
Mor-Nat*Arine (?) d. e 1346

Barn af Christiern Pedersen Vendelbo og Ellene Nielsdatter Bugge

Peter Jørgensen1

M
Senest redigeret=7 Maj 2012
Far-Nat*Carl Martin Laurits Peter Jørgensen
Mor-Nat*Antoinette Frederikke Sinnerup

Kildehenvisninger

 1. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Peder Iversen Lykke

M, d. mellem 1373 og 1374
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Peder Iversen Lykke var søn af Ivar Nielsen Lykke. Peder Iversen Lykke var Høvedsmand. Han døde mellem 1373 og 1374.

Folketællinger og boliger

Bolig1372Egholm, Sæby, Voldborg, Roskilde
Far-Nat*Ivar Nielsen Lykke f. f 1320

Poul Henning Dich1

M, f. 24 marts 1895, d. 1990
Fra Frihedsmuseets Modstandsdatabase:

Poul Dich

Læge
København
Region VI (København)

Modstandsaktivitet

Flugthjælp

Litteraturhenvisninger

Den lange nat (Ellen Levine), 86

Dr. Dichs Plads i Dragør er opkaldt efter ham.

Dragør Borgerforening stræber jo efter altid at have en dragørvinkel på vore mandagsarrangementer, og det har vi da også, når tv-manden Piet van Deurs besøger os mandag den 13. august. Dr. Dich var nemlig hans onkel. Piet van Deurs fortæller, at det var lidt af en rejse under krigen at komme herud med Amagerbanen forspændt det gamle, astmatisk stønnende damplokomotiv. Men for ham, der kom inde fra en lidt kedelig villavej i Hellerup, var det simpelthen lidt af et paradis at gå rundt i de spændende gamle gader med de gule huse, de toppede brosten, gæssene på Vestgrønningen og en stor bondegård midt i byen, hvor der nu er SuperBrugsen. Og gamle doktor Dich var en ung læge, der nidkært og forelsket passede på de gamle huse, men samtidig elskede sjov i gaden og var dus med alle sine patienter, gamle som unge og nyfødte. Piet van Deurs vil også komme ind på sildeeventyret, der blev en historie i tv, da Rosenborgs nuværende direktør Niels-Knud Liebgott (han bor i dag i Bymandsgade) gravede ud og fandt den vistnok eneste velbevarede tønde fra de gyldne tider på begge sider Sundet.

Poul Henning Dich
Billedkilde: Dragør Lokalarkiv/Stig Sumborg
Senest redigeret=26 Feb 2017
     Poul Henning Dich blev født 24 marts 1895 i København. Han var søn af Fredrik Martin Magnus Dich og Kathinca Dorothea Mathilde Dich. Poul Henning Dich tog eksamen som student hos Starcke i 1913. Han tog eksamen som cand. med. i 1921. Poul blev gift 15 april 1924 i Svenska Gustafskyrkan, Folke Bernadottes Allé 4, København, med Minna Elsebeth Schiemann, datter af Emil Christian Ferdinand Schiemann og Helga Hermanna Lorenzen. Poul Henning Dich tog eksamen som embedslægeeksamen maj 1926. Han var september 1926 læge i Dragør, Store Magleby, København. Han døde i 1990.
Far-Nat*Fredrik Martin Magnus Dich f. 7 Jun 1848
Mor-Nat*Kathinca Dorothea Mathilde Dich f. 28 Jun 1862

Barn af Poul Henning Dich og Minna Elsebeth Schiemann

Kildehenvisninger

 1. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Thomasdatter Juel

K, f. anslagsvis 1300
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Thomasdatter blev gift med Iver Nielsen, søn af Niels Vognsen og Iversdatter Saltensee. Thomasdatter Juel blev født anslagsvis 1300.

Børn af Thomasdatter Juel og Iver Nielsen

Nina Friisberg1

K
Senest redigeret=30 Jan 2011
     Nina Friisberg er datter af Jørgen Friis Berg og Eva Lindrup Gravensteen.
Far-Nat*Jørgen Friis Berg
Mor-Nat*Eva Lindrup Gravensteen

Kildehenvisninger

 1. [S484] Doris Rasmussen, Mads Johansen Lange - Genealogical tree.

John Friisberg1

M
Senest redigeret=30 Jan 2011
     John Friisberg er søn af Jørgen Friis Berg og Eva Lindrup Gravensteen.
Far-Nat*Jørgen Friis Berg
Mor-Nat*Eva Lindrup Gravensteen

Kildehenvisninger

 1. [S484] Doris Rasmussen, Mads Johansen Lange - Genealogical tree.

Christiane Andrea Jensen Thorsager

K, f. 20 februar 1882, d. 1965
Andrea Thorsager
Andrea Thorsager
Andrea Thorsager
Senest redigeret=16 Feb 2017
     Christiane Andrea Jensen Thorsager blev kaldt Andrea eller Dea. Hun blev født 20 februar 1882 i Holbæk. Hun var datter af Frederik Carl Jensen Thorsager og Anna Johanne Friederike Krause. Christiane Andrea Jensen Thorsager blev døbt 26 marts 1882 i Skt. Nikolai Kirke, Kirkestræde 2A, Holbæk, bevidnet af Carl Nikolaj Jensen Thorsager, Johanne Elna Jensen Thorsager og Andrea Jensdatter Poulsen.1 Christiane blev gift i 1901 med Hans Kjærbye, søn af Thomas Peter Kjærbye og Hansine Rasmussen. Christiane Andrea Jensen Thorsager var fadder ved dåben af Otto Gotthilf Jensen Thorsager 6 maj 1906 Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.2 Christiane Andrea Jensen Thorsager blev nævnt i skiftet efter Frederik Carl Jensen Thorsager 25 maj 1910.3 Christiane Andrea Jensen Thorsager døde i 1965.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Skjoldsgade 5, København5
Folketælling1890Slagelsegade 14, København6
Bolig1 maj 1896Amaliegade 33, København7
Folketælling1901Amaliegade 33, København6
Folketælling1906Odensegade 6, København6
Folketælling1911Odensegade 6, København6
Folketælling1916Odensegade 6, København8
Folketælling1921Odensegade 6, København6
Folketælling1925Odensegade 6, København6
Folketælling1930Mandalsgade 4, København6
Folketælling1940Mandalsgade 4, København6
Far-Nat*Frederik Carl Jensen Thorsager f. 3 Jun 1839, d. 21 Maj 1910
Mor-Nat*Anna Johanne Friederike Krause f. 31 Jul 1858, d. 18 Aug 1947

Familie: Christiane Andrea Jensen Thorsager og Hans Kjærbye

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Disponent Hans Kjærbye og hustru Andrea, København
  Kaptejn Janus Johannes Brown og hustru Karen Kirstine, København
  Fru Anna Thorsager, Amaliegade 33, København, Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, I kontinuation af anmeldelse om, at min ægtefælle, havariekspert, fhv. skibsfører Frederik Carl Jensen Thorsager af Amaliegade 33 II her i staden er afgået ved døden den 21. maj 1910 i en alder af 71 år, tillader jeg, hans enke Anna Johanne Friedereke Thorsager, født Krause, mig herved at meddele,
  at afdøde ikke har været i andet ægteskab end med mig,
  at han ikke har efterladt sig andre børn eller afkom af før ham afdøde børn end vore 8 fællesbørn
  1) Alexia Anna Maria Jensen Thorsager, f. 2/4 1880
  2) Andrea Christiane Jensen Kjærbye, f. Thorsager, i ægteskab med Hr. Hans Kjærbye, Odensegade 6 IV,
  3) Conrad Zinck Jensen Thorsaqer, f. 20/1 1884,
  4) Emmy Oliva Jensen Thorsager, f. 7/4 1886,
  5) Victor Christian Jensen Thorsager, f. 2/3 1888,
  6) Bernhard Hugo Jensen Thorsager, f. 6/5 1890,
  7) Anna Dorthea Jensen Thorsager, f. 20/7 1892, og
  8) Carl Otto Nicolaj Jensen Thorsager, f. 14/12 1897, samt
  at jeg, der er fuldmyndig, i henhold til vedlagte af afdøde den 26. september 1899 for Notarius Publicus i Kjøbenhavn oprettede testamentariske disposition agter at hensidde i uskiftet bo efter ham med hans førnævnte livsarvinger, hvorved jeg altså påtager mig det personlige ansvar for boets gjæld.

  Københavns Skiftekommission, Nr. 72, 1. 2. 1910-8. 9. 1910, s 435.
 4. [S564] Jørn Larsen, online http://www.myheritage.dk/site-54724741/jlarsen
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Carl Jensen Thorsager, 45, Nexø, 43
  Anna Johanne Thorsager, 26, Tyskland, 24
  Alexia Marie Anna Thorsager, 4, Holbæk
  Christiane Andrea Thorsager, 2, Holbæk
  Conrad Zinck Thorsager, 1, København
  Anna Marie Jensen Thorsager, 75, Nexø, 74.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Kjærbye, Hans, M, 19/4 75, G, Folkekirken, Horsens, grosserer
  Do, Andrea Christiane, 20/2 82, G, Folkekirken, Holbæk.

Charles Wood Watson

M, f. 1874, d. 1 juli 1932
Fra Michael Mainwarings bog "Falkland Islands To Patagonia, British settlers in the far-south of Argentina", citeret af Jeremy Howat:

Watson, Charles Wood
Prov. Santa Cruz
b. Southport, Lancashire in 1874; joined the Merchant Navy; jumped ship at Port Stanley 1891; m. in Darwin in 1897 Jesse Isabella Atkins (b. 1876 in the Falkland Islands) and they had one child born in the F.Is., and more in Patagonia; moved to Tierra del Fuego in 1899; in 1902 founded Ea. Rincón Grande, on the banks of the Río Santa Cruz, with his brother Roy.

Watson, Roy
Prov. Santa Cruz
born Freshfield, Lancashire in 1880; arrived at Punta Arenas in 1900; joined his brother Charles in 1902 in founding the estancia Rincón Grande
Senest redigeret=30 Jan 2011
     Charles Wood Watson blev født i 1874 i Southport, Lancashire, England. Charles blev gift i 1897 i Darwin, Falkland Islands, England, med Jessie Isabella Atkin. Charles Wood Watson døde 1 juli 1932.

Barn af Charles Wood Watson og Jessie Isabella Atkin

Jessie Isabella Atkin

K, f. 22 januar 1876, d. 11 august 1940
Senest redigeret=30 Jan 2011
     Jessie Isabella Atkin blev født 22 januar 1876 i Falkland Islands, England. Jessie blev gift i 1897 i Darwin, Falkland Islands, England, med Charles Wood Watson. Jessie Isabella Atkin døde 11 august 1940 i en alder af 64 år.

Barn af Jessie Isabella Atkin og Charles Wood Watson

Line Fabricius Nyhuus

K
Senest redigeret=3 Feb 2011
     Line Fabricius Nyhuus er datter af Lars Fabricius Nyhuus.
Far-Nat*Lars Fabricius Nyhuus

Egidia Cathrina Thirslund

K, f. 27 september 1846, d. 20 januar 1905
Senest redigeret=13 Okt 2019
     Egidia Cathrina Thirslund blev født 27 september 1846 i Ærøskøbing. Hun blev døbt 18 oktober 1846 i Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 5, Ærøskøbing.1 Egidia blev gift før 1876 med Jens Brandt Feiring. Egidia Cathrina Thirslund døde 20 januar 1905 i en alder af 58 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Frederiksgade, Århus

Barn af Egidia Cathrina Thirslund og Jens Brandt Feiring

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Jon Jonsen Litle

M, f. 1230, d. 4 august 1307
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Første Gang nævnes han 1248, da han foretog et Mageskifte med Esrom Kloster. I det politiske Liv vides han ikke at være fremtraadt før i 1262; i dette Aar, da Erik Glipping og hans Moder sade fængslede i Tyskland, og Albert af Brunsvig paa deres Vegne styrede Riget, var J. L. blevet indsat som Gjældkjær i Skaane, og sammen med den pavelige Nuntius Mag. Gerhard f6r han haardt frem mod Jacob Erlandsens Venner. Fra dette Øjeblik af staar J. L. hele sit Liv igjennem som en ubetinget Tilhænger af Kongehuset og fremtræder stadig blandt Kongens vigtigste Raadgivere; ofte nævnes han i Kongebrevene endog forud for Drosten og Marsken. Som Gjældkjær veg han dog snart Pladsen for den tidligere Høvedsmand i Skaane Niels Erlandsen; men paa de store Danehoffer i Erik Glippings sidste Aar har han aabenbart spillet en Hovedrolle, og efter Kongemordet i Finderup stod han trofast ved den unge Erik Menveds Side. Til Trods for sin høje Alder overtog han endog en Tid Drostembedet (1299), ja, for at faa Ende paa Striden med Ærkebiskop Jens Grand skyede han ikke den lange Rejse til Rom, og det skyldtes vel især hans Klogskab, at Striden endte paa en for Kongen taalelig Maade. Endnu i Aaret 1307 var han tilstede, da Kongen forlenede sin Broder Christoffer med Sønderhalland, men s. A. døde han 4. Avg. og blev stedet til Hvile i Esrom Kloster, som han synes at have interesseret sig meget for; i deres Aarbog kalde Munkene ham med rette ”den frommeste og navnkundigste Ridder i Danmark”. Hans Hustru Ingefred, der døde nogle Aar før han, havde født ham flere Sønner, hvoraf dog vist ingen overlevede Faderen, og en Datter, Cæcilie.

Suhm, Hist. af Danmark X-XI. Weeke,
Lunde Domkapitels Gavebøger S. 13 f.
Kr. Erslev.


Senest redigeret=3 Nov 2010
     Jon Jonsen Litle var kansler. Han var også kendt som Jon Lille. Jon blev gift med Ingefred (?) Jon Jonsen Litle blev født i 1230.2 Han var søn af Jon Reinmothsen og Cecilie Ebbesen. Jon Jonsen Litle mageskiftede en større mødrene arv i Withærløse Litlæ (Værløse) i 1248. Han var i 1262 gældker i Skåne. Han repræsenterede Erik Glipping over for svenske og norske udsendinge i 1276. Han skænker gods i Vassingerød og Kirkelte til alteret for Sankt Cecilie i Vor Frue kirke i København 14 januar 1283.3 Han var i 1299 Drost. Han ejede gården Hørsholm i 1305. Han døde 4 august 1307 i Tommarp, Kvidinge, Söder Åsbo, Skåne. Han blev bisat fra Esrum kloster, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg.
Far-Nat*Jon Reinmothsen f. f 1210, d. f 1275
Mor-Nat*Cecilie Ebbesen

Børn af Jon Jonsen Litle og Ingefred (?)

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S78] Michael Eneriis.
 3. [S459] Ukendt editor, Diplomatarium Danicum.

Lisbeth Juul

K, d. før 1355
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Lisbeth Juul var datter af Elne Nielsdatter Lendi. Lisbeth blev gift med Niels Bugge. Lisbeth Juul døde før 1355.

Folketællinger og boliger

BoligStøvringgård, Støvring, Randers
Mor-Nat*Elne Nielsdatter Lendi

Barn af Lisbeth Juul og Niels Bugge

Ivar Nielsen Lykke

M, f. før 1320
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Ivar Nielsen Lykke var Ridder. Han blev født før 1320.

Børn af Ivar Nielsen Lykke

Torbern Jonsen Litle

M, f. før 1275
Senest redigeret=10 Dec 2007
     Torbern Jonsen Litle var også kendt som Torbern Jensen Galen. Torbern blev gift med Christine Jensdatter Sjællandsfar, datter af Jens Sjællandsfar. Torbern Jonsen Litle blev født før 1275 i Tommarp, Kvidinge, Söder Åsbo, Skåne.1 Han var søn af Jon Jonsen Litle og Ingefred (?)

Folketællinger og boliger

BoligLyngbygård, Lyngby, Hasle, Århus
Far-Nat*Jon Jonsen Litle f. 1230, d. 4 Aug 1307
Mor-Nat*Ingefred (?) f. f 1255, d. ml 1299 - 1306

Børn af Torbern Jonsen Litle og Christine Jensdatter Sjællandsfar

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Christine Jensdatter Sjællandsfar

K, f. før 1275, d. efter 1316
Senest redigeret=13 Dec 2007
     Christine blev gift med Torbern Jonsen Litle, søn af Jon Jonsen Litle og Ingefred (?). Christine Jensdatter Sjællandsfar blev født før 1275.1 Hun var datter af Jens Sjællandsfar. Christine Jensdatter Sjællandsfar døde efter 1316.
Far-Nat*Jens Sjællandsfar

Børn af Christine Jensdatter Sjællandsfar og Torbern Jonsen Litle

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Jacob Scavenius Eilersen1

M, f. 26 august 1788, d. 17 august 1874
Senest redigeret=11 Jun 2017
     Jacob Scavenius Eilersen blev født 26 august 1788 i Store Kongensgade 32, København.2 Han blev døbt 5 september 1788 i Skt. Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10, København.3 Han tog eksamen som exam. jur. 20 januar 1815. Han var forvalter på Silkeborg. Jacob blev gift 8 oktober 1824 i Rosmus, Djurs Sønder, Randers, med Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev.3 Jacob Scavenius Eilersen var 6 marts 1828 forpagter i Frydenberg, Rosmus, Djurs Sønder, Randers.4 Han var i 1837 forpagter i Lykkesholm Hovedgård, Lyngby, Djurs Sønder, Randers. Han solgte Hvanstrup i 1861. Han døde 17 august 1874 i Ålborg i en alder af 85 år.4 Han blev bisat fra Budolfi Kirke, Algade 40, Ålborg, 21 august 1874.3

Barn af Jacob Scavenius Eilersen og Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Eilersen, Jacob Scavenius, f. 28. Aug. 1788 i Kbh. (Nic), d. 17. Aug. 1874 i Aalborg (Budolfi), S. af Tjener Lars E. og harsine Kirstine ... oo 8. Okt. 1824 i Rosmus Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev, f. 25. Juli 1803 sst., d. 9. Marts 1879 i Randers, D. af Ejer af Rugaard, Overkrigskommissær Hans Peter I. og Severine Elisabeth Rothe. — 20. Jan. 1815 exam. jur. (bekv.). Forvalter paa Silkeborg til 1829, senere Skovrider paa Rugaard og Forpagter af Frydensberg, 1837 Forpagter af Lykkesholm, 1847-61 Ejer af Hvanstrup i Farsø Sogn.

  Søn: Hans Peter Ingerslev Eilersen.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Folketælling 1787:
  Store Kongensgade(Ny Kongensgade)259
  Lars Eilersen, 40, Gift, Leye Tiener, M
  Anne Kirst.Lars Datter, 41, Gift, , K
  Christ.Peder Lange, 12, Ugift, , M
  Lars, 10, Ugift, , M
  Johan Andreas, 8, Ugift, , M
  Eilert, 4, Ugift, , M.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S344] Nygaards sedler.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hartvig Joseph, 70, Gift, Vexelerer, Huusbond, M
  Bella Nathan, 56, Gift, , Hustru, K
  Manon Hartvig, 30, Ugift, Kollecteur, Søn, M
  Lepman Hartvigson, 26, Ugift, , Søn, M
  Jacob Hartvig, 22, Ugift, Kontorist, Søn, M
  Heiman Hartvig, 21, Ugift, Kontorist, Søn, M
  Lisbeth Hartvig, 11, Ugift, , Datter, K
  Giette Salomon, 9, Ugift, , Sønnedatter, K
  Marie Levin, 30, Ugift, , Tjenestepige, K
  Marie Christine Husum ?, 24, Ugift, , Tjenestepige, K
  Johan Ambrosius Kisbye, 57, Ugift, Kancelliraad, Huusbond, M
  Anne Christine Larsen, 54, Gift, Husholderske, Huusholderske, K
  Eiler Eilersen, 18, Ugift, Opvarter, Søn, M
  Jacob Eilersen, 13, Ugift, Søn af ?, Søn, M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scawenius Eilersen, 46, Gift, Forpagter, M
  Henriette Cornelia Ingerslew, 31, Gift, hans Kone, K
  Elise Kirstine Sewerine Eilersen, 9, Ugift, deres Børn, K
  Hans Peter Ingerslew Eilersen, 7, Ugift, deres Børn, M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 52, Gift, Forpagter af Hovedgaarden, M
  Henriette Cornelia Ingerslev, 36, Gift, hans kone, K
  Elise Eilersen, 15, Ugift, deres barn, K
  Johannes Eilersen, 6, Ugift, deres barn, M
  Henry Emil Eilersen, 2, Ugift, deres barn, M.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 57, Gift, Forpagter, Kjøbenhavn, M
  Henriette Cornelia Ingerslev, 42, Gift, hans Kone, Hyllested Sogn, K
  Elisa Severine Eilersen, 20, Ugift, deres Børn, Hyllested Sogn, K
  Andreas Peter Eilersen, 11, Ugift, deres Børn, Hyllested Sogn, M
  Henry Emil Eilersen, 7, Ugift, deres Børn, her i Sognet, M.
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Ejlersen, 62, Gift, Ejer af gaarden, København, M
  Henriette Cornelia Ingerslev, 47, Gift, hans kone, Rosmus Sogn, Randers Amt, K
  Elisa Severine Christine Eilersen, 25, Ugift, deres barn, Rosmus Sogn, Randers Amt, K
  Henry Emil Eilersen, 12, Ugift, deres barn, Lyngby Sogn, Randers Amt, M.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 67, Gift, Kjøbenhavn, Proprietær, husfader, M
  Henriette Conelia [født. Ingerslev], 52, Gift, Hyllested Sogn, Randers Amt, hans kone, K.
 11. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 72, Gift, København, Proprietær, M
  Henriette Cornelia Eilersen [ Ingerslev], 57, Gift, Rørgaard, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, hans kone, K

  Elisa Christine Severine Strandgaard, 35, Gift, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, K
  Sophus Christopher Vilhelm Strandgaard, 34, Gift, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, M.

Peder Nielsen

M
Senest redigeret=15 Feb 2009
     Peder Nielsen var søn af Niels Olsen. Peder blev gift 17 september 1738 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Birte Hansdatter, datter af Hans Mauritzen og Anna Nielsdatter.1
Far-Nat*Niels Olsen

Familie: Peder Nielsen og Birte Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008, Trolovelse
  Die 28. marts 1738
  Peder Nielsen fra Nyrup Ungkarl og
  Birrete Hansdaatter fra Endrup Pige
  Forlovere:
  Niels Olsen i Nyrup
  Hans Mauritzen i Endrup.
  Copulerede Die 17. september 1738.

Elne Nielsdatter Lendi

K
Senest redigeret=1 Dec 2007

Folketællinger og boliger

BoligTroldorp, Sabro, Århus

Barn af Elne Nielsdatter Lendi

Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev

K, f. 25 juli 1803, d. 9 marts 1879
Senest redigeret=4 Feb 2011
     Søster til Casper Rothe Ingerslev.
Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev blev født 25 juli 1803 i Rugård, Rosmus, Djurs Sønder, Randers. Hun blev døbt 26 juli 1803 i Rosmus, Djurs Sønder, Randers. Henriette blev gift 8 oktober 1824 i Rosmus, Djurs Sønder, Randers, med Jacob Scavenius Eilersen.1 Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev døde 9 marts 1879 i Randers i en alder af 75 år.

Barn af Henriette Cornelia Elisabeth Ingerslev og Jacob Scavenius Eilersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scawenius Eilersen, 46, Gift, Forpagter, M
  Henriette Cornelia Ingerslew, 31, Gift, hans Kone, K
  Elise Kirstine Sewerine Eilersen, 9, Ugift, deres Børn, K
  Hans Peter Ingerslew Eilersen, 7, Ugift, deres Børn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 52, Gift, Forpagter af Hovedgaarden, M
  Henriette Cornelia Ingerslev, 36, Gift, hans kone, K
  Elise Eilersen, 15, Ugift, deres barn, K
  Johannes Eilersen, 6, Ugift, deres barn, M
  Henry Emil Eilersen, 2, Ugift, deres barn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 57, Gift, Forpagter, Kjøbenhavn, M
  Henriette Cornelia Ingerslev, 42, Gift, hans Kone, Hyllested Sogn, K
  Elisa Severine Eilersen, 20, Ugift, deres Børn, Hyllested Sogn, K
  Andreas Peter Eilersen, 11, Ugift, deres Børn, Hyllested Sogn, M
  Henry Emil Eilersen, 7, Ugift, deres Børn, her i Sognet, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Ejlersen, 62, Gift, Ejer af gaarden, København, M
  Henriette Cornelia Ingerslev, 47, Gift, hans kone, Rosmus Sogn, Randers Amt, K
  Elisa Severine Christine Eilersen, 25, Ugift, deres barn, Rosmus Sogn, Randers Amt, K
  Henry Emil Eilersen, 12, Ugift, deres barn, Lyngby Sogn, Randers Amt, M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 67, Gift, Kjøbenhavn, Proprietær, husfader, M
  Henriette Conelia [født. Ingerslev], 52, Gift, Hyllested Sogn, Randers Amt, hans kone, K.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jacob Scavenius Eilersen, 72, Gift, København, Proprietær, M
  Henriette Cornelia Eilersen [ Ingerslev], 57, Gift, Rørgaard, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, hans kone, K

  Elisa Christine Severine Strandgaard, 35, Gift, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, K
  Sophus Christopher Vilhelm Strandgaard, 34, Gift, Rosmus Sogn, Randers Amt, ?, M.

Hans Hansen

M, d. 1657
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Hans blev gift med Sidsele (?) Hans Hansen døde i 1657.

Folketællinger og boliger

Bolig18. Sg. Store Bakkegård, Olsker, Nørre, Bornholm

Familie: Hans Hansen og Sidsele (?)

Birgit Elise Brorsen Bonnevie1

K
Senest redigeret=7 Jun 2009
     Birgit Elise Brorsen Bonnevie er datter af Niels Godsk Brorsen og Inge-Lise Bonnevie.
Far-Nat*Niels Godsk Brorsen
Mor-Nat*Inge-Lise Bonnevie f. 6 Jan 1921, d. 6 Dec 1999

Kildehenvisninger

 1. [S284] Georg E. Bonnevie & Erik Bonnevie, Bonnevie i Danmark.

Louis Strandgaard

M, f. cirka 1863
Senest redigeret=4 Feb 2011
     Louis Strandgaard blev født cirka 1863 i København. Han var søn af Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard og Elise Kirstine Severine Eilersen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Nørrebrogade 52, København1
Far-Nat*Christopher Sophus Vilhelm Strandgaard f. 27 Nov 1826, d. 11 Jun 1863
Mor-Nat*Elise Kirstine Severine Eilersen f. 26 Aug 1825, d. 2 Aug 1896

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Elisa Kristine Strandgaard?? født ??, 54, Enke, ?? i Jylland, Pension og legater, K
  Louis Strandgaard, 16, Ugift, Kjøbenhavn, Hendes søn, M.

Ingeborg Pedersdatter Vendelbo

K, f. cirka 1330
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ingeborg blev gift med Niels Bugge. Ingeborg Pedersdatter Vendelbo blev født cirka 1330. Hun var datter af Peder Vendelbo og Arine (?)

Folketællinger og boliger

BoligHald, Dollerup, Nørlyng, Viborg
Far-Nat*Peder Vendelbo f. f 1279, d. ml 1345 - 1346
Mor-Nat*Arine (?) d. e 1346

Familie: Ingeborg Pedersdatter Vendelbo og Niels Bugge