Jørgen Henrik Glahn1

M
Senest redigeret=30 Nov 2009
     Jørgen Henrik Glahn er søn af Henrik Christopher Glahn og Kirsten Inger Merete Fabricius.1
Far-Nat*Henrik Christopher Glahn1
Mor-Nat*Kirsten Inger Merete Fabricius1

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Axel Georg Rudolph Jønsson1

M
Senest redigeret=29 Jul 2010
     Axel Georg Rudolph Jønsson var søn af Niels Jønsson og Anna Kathrine Christensen.1
Far-Nat*Niels Jønsson1
Mor-Nat*Anna Kathrine Christensen1

Familie: Axel Georg Rudolph Jønsson og Inger Christine Glahn

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Niels Jønsson1

M
Senest redigeret=29 Jul 2010

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Anna Kathrine Christensen1

K
Senest redigeret=30 Nov 2009

Barn af Anna Kathrine Christensen og Niels Jønsson

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Andreas Jacobsen

M
Senest redigeret=1 Dec 2009

Barn af Andreas Jacobsen og Inger Pedersdatter

Inger Pedersdatter

K
Senest redigeret=2 Dec 2009

Barn af Inger Pedersdatter og Andreas Jacobsen

Johann Ferdinand Nicolai Rischel

M
Senest redigeret=30 Aug 2010

Barn af Johann Ferdinand Nicolai Rischel og Theodora Sophie Caroline Kruse

Theodora Sophie Caroline Kruse

K
Senest redigeret=30 Aug 2010

Barn af Theodora Sophie Caroline Kruse og Johann Ferdinand Nicolai Rischel

Knud Ryving-Jensen

M
Senest redigeret=6 Jul 2011
     Knud Ryving-Jensen var søn af Johan Christian Viggo Jensen og Gudny de Svanenskjold.
Far-Nat*Johan Christian Viggo Jensen
Mor-Nat*Gudny de Svanenskjold

Anton Andersen-Kjær

M
Senest redigeret=10 Dec 2009

Barn af Anton Andersen-Kjær og Jutta Augusta Lose

Jutta Augusta Lose

K
Senest redigeret=10 Dec 2009

Barn af Jutta Augusta Lose og Anton Andersen-Kjær

Ragnhild Hansen

K
Senest redigeret=12 Dec 2009
     Ragnhild Hansen var datter af Niels Christian Hansen og Ragnhild Gudmundsen.
Far-Nat*Niels Christian Hansen
Mor-Nat*Ragnhild Gudmundsen

Thorvald Hansen

M
Senest redigeret=12 Dec 2009
     Thorvald Hansen var søn af Niels Christian Hansen og Ragnhild Gudmundsen.
Far-Nat*Niels Christian Hansen
Mor-Nat*Ragnhild Gudmundsen

Otto Christian Langballe Gulmann1

M
Senest redigeret=17 Sep 2020
     Otto Christian Langballe Gulmann var søn af Otto Knud Gulmann og Karen Elisabeth Langballe.
Far-Nat*Otto Knud Gulmann
Mor-Nat*Karen Elisabeth Langballe

Familie: Otto Christian Langballe Gulmann og Rita Karen Hamann

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Gulmann, Otto Christian Langballe, f. 17. Juni 1906 i Skaade (Holme), S. af Otto Knud G. (se d.). g. 14. Nov. 1946 i Kbh. (Cit.) Rita Karen Hamann, i. 4. Nov. 1913 i Birkerød (g. 1° Hans Herman Pahl, f. 16. Marts 1913, Ægteskabet opløst 1946), D. af Holger Christian H. (se d.).
  1924 Student, Ordrup Gymn., 3. Juni 1930 cand. jur. (I), i Udlandet, 22. Sep. 1931 Sagførerfuldm. i Kbh., 3. Sep. 1936 Sagfører, 2. Maj 1938 Landsretssagfører.

Christiane Reimann

K
Senest redigeret=6 Dec 2014

Barn af Christiane Reimann og Christen Christensen

Harald Koch1,2,3

M
Senest redigeret=20 Aug 2014

Barn af Harald Koch og Gerda Wienberg Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, KOCH Harald Overretssagfører, f. 20. Sept. 1878 i Khhvn.; Søn af Viceadmiral H H Koch (død 1903) og Hustru Ragnhild f. Finsen (død 1880): gift m. Gerda K., f. 20. Nov. i Kbhvn. Datter af Kunstmaler, Konservator C C Andersen (død 1906) og Hustru Elisabeth f. Wienberg.
  Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1896: cand. jur. 1902: Fuldmægtig hos Frederiksberg Straffedommer 1903; Sagførerfuldmægtig 1904; Overretssagfører 1907.
  Medlem af Bestyrelserne for Selskabet Pligtens Ofre, Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre, Foreningen til Oprettelse af Friskolebørneasyler i Kbhvns Arbejderkvarterer, Skøjteløberforeningen af 1876 og Dansk Bandy-Union.
 2. [S436] H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagførere 1869 - 1919, Koch, Harald, f. 20. Sept. 1878 i Kbhvn., død 5. Juli 1936 i Danzig; S. af Viceadmiral Hans Henrik K. og Hustru Ragnhild Finsen; g. 1° 1. Juli 1904 i Kbhvn m. Gerda Wienberg Andersen, f. 20. Nov. 1884 i Kbhvn. (Ægteskabet opl. 1932); D. af Konservator ved Statens Museum for Kunst, Kunstmaler Carl Christian A. og Hustru Elisabeth Terese Wienberg; g. 2° 19. Juni 1934 m. Ruth Asta Martha Claaszen, f. 5. Sept. 1907 i Zoppot; D. af Konsul Ernst C. og Hustru Martha Steinmeyer.

  1896 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn. 1903 cand. jur. 1. Marts 1903 Fuldm. hos Straffedommeren paa Frederiksberg. 11. Apr. 1904-30. Apr. 1906 Fuldm. hos H.sagf. Ulf Hansen, 19. Maj 1906-1. Maj 1907 hos O.sagf. Paul Hennings. 3. Maj 1907 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. 10. Juni 1916-13. Dec. 1921 off. og benef. Sager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Kbhvns. Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i Kbhvn. 1. Okt. 1919-22. Dec. 1921 Medhjælper for Statsadvokaterne ved Østre Landsretskres.
  30. Dec. 1921 Beskikkelsen deponeret.

  1911-17 Medl. af Sagførerraadet for 1. Sagførerkres, 1912-17 Formd.

  1922-28 udsendt Generalkonsul i Danzig. 1928 titulær Generalkonsul. 1922 Formd. for Voldgiftsdomstolen angaaende Tvistigheder vedrørende Transitfriheden mellem Østpreussen og den øvrige Del af det tyske Rige. Opmand i eventuelle Tvistigheder angaaende Forvaltningen af højre Weichselbred.

  1911-22 Formd. for Værgeraadet for Kbhvns. 12. Værgeraadskres. Formd. for Klubben af1914 og Foreningen til Oprettelse af Friskolebømsasyler i Kbhvns. Arbejderkvarterer.

  Medl. af Best. for Carnegies Belønningsfond for Heltemod, for Pligtens Ofre, for Kraks Legat, fra 1930 Formd. for Arveprinsesse Carolines Legat og for A/S Nordisk Droge- og Kemikalieforretning. Juridisk Konsulent for Smøreksport-Udvalget og Ægeksport-Udvalget og Leder af disse Udvalgs Kontorer til deres Ophævelse 1920. Forretningsfører for The Danish Committee for Relief-Credits og Medstifter af det dansk-czekoslovakiske Handelskammer. Meddommer i Sø- og Handelsretslære ved Navigationseksaminerne.

  1920 R. af Dbg., 1925 Dbm.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Hans Henrik Koch , XX-XX-1838 , København , død 24-9-1903
  Stillinger: Kommandør
  Barn
  Harald Koch , XX-XX-1879
  Barn
  Ragnar Koch , XX-XX-1881
  Adresser
  1-5-1892: Rosenvængets Allé 29 , 2.
  1-11-1897: Stockholmsgade 55 , stuen
  1-11-1899: Kastelsvej 21 , 4.
  1-5-1902: Stockholmsgade 43 , stuen.

Gerda Wienberg Andersen1

K
Senest redigeret=16 Aug 2016

Barn af Gerda Wienberg Andersen og Harald Koch

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.

Ellen Marie Ilsøe

K
Senest redigeret=20 Dec 2009
     Ellen Marie Ilsøe var datter af Peter Ilsøe og Ingeborg Løwe.
Far-Nat*Peter Ilsøe
Mor-Nat*Ingeborg Løwe

Ulrich Paoli Marcussen

M
Senest redigeret=8 Jan 2011

Barn af Ulrich Paoli Marcussen og Rosalie Trier

Rosalie Trier

K
Senest redigeret=8 Jan 2011

Barn af Rosalie Trier og Ulrich Paoli Marcussen

Niels Peter Andersen Pedersen

M
Senest redigeret=22 Dec 2009

Barn af Niels Peter Andersen Pedersen og Nielsine Christiansen

Nielsine Christiansen

K
Senest redigeret=22 Dec 2009

Barn af Nielsine Christiansen og Niels Peter Andersen Pedersen

Otto Wøldike Søndergaard

M
Senest redigeret=29 Jun 2015
     Otto Wøldike Søndergaard er søn af Einar Pedersen og Agnes Bertha Caroline Marie Wøldike.
Far-Nat*Einar Pedersen
Mor-Nat*Agnes Bertha Caroline Marie Wøldike

Flora Kamilla Rasmussen

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Flora Kamilla Rasmussen var datter af Hans Christen Rasmussen og Fanny Elisabeth Nielsen.
Far-Nat*Hans Christen Rasmussen
Mor-Nat*Fanny Elisabeth Nielsen

Familie: Flora Kamilla Rasmussen og Otto Martinus Wøldike

Vilhelm Laurits Voldfrom

M
Senest redigeret=30 Mar 2015
     Vilhelm Laurits Voldfrom er søn af Ove Laurits Voldfrom og Elisabeth Nicoline Simone Poulsen.
Far-Nat*Ove Laurits Voldfrom
Mor-Nat*Elisabeth Nicoline Simone Poulsen

Joen Magnus Frederik Poulsen

M
Senest redigeret=9 Dec 2016

Barn af Joen Magnus Frederik Poulsen og Ellen Kristine Debes

Ellen Kristine Debes

K
Senest redigeret=26 Dec 2010

Magnela Voldfrom

K
Senest redigeret=17 Apr 2012
     Magnela Voldfrom er datter af Ove Laurits Voldfrom og Elisabeth Nicoline Simone Poulsen.
Far-Nat*Ove Laurits Voldfrom
Mor-Nat*Elisabeth Nicoline Simone Poulsen

Sessa Frederiksen

K
Senest redigeret=5 Jan 2017
     Sessa Frederiksen var datter af Viggo Villiam Frederiksen og Ingeborg Eleonore Marie Pedersen.
Far-Nat*Viggo Villiam Frederiksen
Mor-Nat*Ingeborg Eleonore Marie Pedersen