Johan Christian Kall1,2

M
Senest redigeret=14 Jun 2017
     Johan Christian Kall var søn af Marcus Wøldike Kall og Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun.
Far-Nat*Marcus Wøldike Kall
Mor-Nat*Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Kall, Johan Christian, f. 23. Apr. 1795 i Roskilde, d. 14. Apr. 1858 paa Frbg., S. af Amts- og Distriktsmedikus Marcus Wøldike K. og Marie Christiane Frederikke Johanne Bruun, G. 15. Nov. 1822 i Kbh. (Frue) Ellen Barbara Abigael Monrad, f. 19. Aug. 1802 sst. (Helligg.), d. 7. Marts 1887 paa Frbg., D. af David M. (se d.).
  1812 Student, Roskilde, 14. Juni 1816 cand. jur. (1.), 4. Feb. 1819 lic. jur. (Observationes de fideicommissis familiarum Danicis), s. A. Notarius ved Kbh.s Universitets jur. Fakultet, 19. Nov. 1820 till. Auditør og Regnskabsfører samt Lærer i Moral og Folkeret ved Søkadetakademiet, 14. Maj 1822 till. Sekr. og Bureauchef i Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, 29. Okt. 1828 dr. jur. (Observationes de jure non scripto, inter cives subditos secundum rei naturam vigente, accedente eiusdem argumenti adumbratione ex jure Danico), 1. Nov. s. A. Kammerraad, deltog 1830 i en Konkurrence om ledigt Professorat ved Universitetet, men sejrede ikke, 13. Okt. s. A. Byfoged og Byskriver i Vordingborg samt Birkedommer og Skriver i Vordingborg søndre Birkedistr.; maatte 1834 opgive sit Bo til Skiftebehandling og fik efter offentlig Undersøgelse Bøde for Forsømmelighed i sin Embedsførelse, 30. Apr. 1839 Afsk. med Pension.
  Levede derefter i Kbh. og var en meget benyttet politisk Medarbejder ved Berlingske Tidende samt udgav, baade under Navn, anonymt og pseudonymt en Række Skrifter, tildels af jur. Art.
  Søn: Marcus David Nicolaj Kall.
  Sønnesønner: Axel Herman Monrad Kall og Erik Kall.

Cathrine Marie Suhr

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Barn af Cathrine Marie Suhr og Christen Schow

Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske1

K
Senest redigeret=13 Apr 2014
     Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske var datter af Peder Rosenstand Goiske og Marie Benedicte Kneyln.
Far-Nat*Peder Rosenstand Goiske
Mor-Nat*Marie Benedicte Kneyln

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).

Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun1,2,3

K
Senest redigeret=4 Sep 2015
     Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun var datter af Urban Bruun og Anna Elisabeth Abbestee.
Far-Nat*Urban Bruun
Mor-Nat*Anna Elisabeth Abbestee

Barn af Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun og Marcus Wøldike Kall

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 3. [S458] Theodor Hauch-Fausbøll og Hans Rudolf Hiort-Lorenzen, Patriciske Slægter.

Fredrik Waldemar Kall1

M
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Fredrik Waldemar Kall var søn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad.
Far-Nat*Johan Christian Kall
Mor-Nat*Ellen Barbara Abigael Monrad

Familie: Fredrik Waldemar Kall og Elisabeth Davidsdatter Mazar de la Garde

Kildehenvisninger

 1. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.

Petrine Thomasdatter

K
Senest redigeret=27 Feb 2009
     Petrine Thomasdatter var datter af Thomas Hansen og Charlotte Amalie Frantsdatter.
Far-Nat*Thomas Hansen
Mor-Nat*Charlotte Amalie Frantsdatter

Barn af Petrine Thomasdatter og Thomas Thomsen

Barn af Petrine Thomasdatter og Christian Carl Plesner

Herman David Monrad Kall1

M
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Herman David Monrad Kall var søn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad.
Far-Nat*Johan Christian Kall
Mor-Nat*Ellen Barbara Abigael Monrad

Kildehenvisninger

 1. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.

Clara Jørgensen

K
Senest redigeret=12 Jun 2017

David Monrad1,2

M
Senest redigeret=15 Jun 2017

Kildehenvisninger

 1. [S332] Toke Nørby, DDPE.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Monrad, David, f. 30. Juli 1763 i Adelheims Præstegaard, d. 26. Feb. 1847 i Kbh. (Helligg.), S. af Sognepræst til Eidanger, Provst Jørgen Herman Af. og Cathrine Stranger. G. 2. Juli 1791 paa Frbg. Clara Jørgensen, i. 9. Jan. 1767 i Kbh. (Nic), d. 29. Marts 1848 sst. (Helligg.), D. af Konditor, Urtekræmmer, Løjtnant Hans ]. og Cathrine Margrethe Næve.
  13. Maj 1784 exam. jur. (bekv., vel), s. A. Student (immatr. 28. Dec), s. A. Volontør i Danske Kancelli, 30. Okt. 1786 Kopist, 22. Jan. 1790 Kancellist og Kancellisekretær, 25 Apr. 1794 Chef for Generalpostamtets danske Sekretariat, 24. Okt. 1798 virkelig Kancelliraad, 6. Nov. 1801 surnumerær Direktør i Generalpostamtet, 30. Dec. s. A. virkelig Justitsraad, 7. Feb. 1809 Postdirektør (ved Generalpostamtets Omdannelse til Generalpostdirektion), 25. Apr. s. A. virkelig Etatsraad, 18. Jan. 1810 R. af Dbg., 22. Maj 1826 Konferensraad, 1. Nov. 1828 Dbm., 1. Apr. 1835 Generalpostdirektør, 12. Okt. 1836 K. af Dbg., 21. Nov. 1839 S. K. af Dbg., 12. Maj 1842 Afsk.
  4. Okt. 1815 Medl. af Postpensionskassedirektionen. Sønner: Carl Edvard Monrad, Georg Herman Monrad og Hans Thomas Monrad.

Niels Carl Frederik Abraham Kall

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Niels Carl Frederik Abraham Kall var søn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad.
Far-Nat*Johan Christian Kall
Mor-Nat*Ellen Barbara Abigael Monrad

Christen Schow1

M
Senest redigeret=18 Jun 2017

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Schow, Christen, f. 3., døbt 7. Okt. 1738 i Holbæk, d. 12. Apr. 1806 i Kbh. (Helligg.), S. af Toldkontrollør, Vejer og Maaler Søren Jørgensen S. og Anna Elisabeth Stampe, g. 9. Nov. 1774 i Kbh. (Frue) Cathrine Marie Suhr, f. 18., døbt 21. Feb. 1754 sat. (Frue), d. 1. Nov. 1824 paa Gunderupgaard ved Skælskør (Forsegl. Skindergade 44), D. af Borgmester, Justitsraad, senere Etatsraad Johan Peter S. og Anne Dorothea Aagaard.
  1757 Student, Roskilde, 4. Okt. 1763 cand. jur. (1.), studerede i Udlandet, 1766 immatr. i Strassbourg, 1767 Volontør i Danske Kancelli, 23. Okt. s. A. Kancellisekretær, 20. Apr. 1771 Kancellist i 2. Dept.s Kontor, 1772 Sekr. i den over Struensee og Brandt nedsatte Komm., 4. Apr. s. A. Assessor i Hof- og Stadsretten samt Dommer i Gæsteretten, 4. Marts 1773 2. Ekspeditionssekr. i Danske Kancelli, 21. Okt. 1774 virkelig Justitsraad, 4. Nov. 1778 1. Ekspeditionssekr. og Medl. af Kancellikollegiet, 12. Maj 1779 Etatsraad, 1785 til sin Død ekstraord. Assessor i Højesteret, 30. Nov. 1787 Deputeret i Danske Kancelli, 29. Aug. 1788 2. Deputeret, 24. Juli 1789 Konferensraad, 15. Okt. 1790 1. Deputeret, 20. Nov. 1799 Chef for 1. Dept., 17. Apr. 1801 Afsk.
  2. Dec. 1778 - 17. Apr. 1801 Tilforordnet i Missionskollegiet og Direktør ved Vaissnhuset; 1787-1795 Medl. af Kreditkassedirektionen; 2. Maj 1787-17. Apr. 1801 Medl. af den ekstraord. Finanskomm.; 19. Juli 1784 fg., 17. Juli 1789 virkelig Justitsdirektør ved Tallotteriet; 1789-17. Apr. 1801 Medl. af Kbh.s Provideringskomm.; 1788 - 17. Apr. 1801 Medl. af Komm. for Fødsels- og Plejestiftelsen; 1791 - 17. Apr. 1801 Medl. af den Arnamagnæanske Kommission.

Casper Peter Rothe Ingerslev1

M
Senest redigeret=4 Feb 2011

Barn af Casper Peter Rothe Ingerslev og Marie Meulengracht

Kildehenvisninger

 1. [S97] H. Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer.

Marie Meulengracht

K
Senest redigeret=9 Feb 2011
     Marie Meulengracht var datter af Harboe Meulengracht og Maren Jensdatter Schmidt.
Far-Nat*Harboe Meulengracht
Mor-Nat*Maren Jensdatter Schmidt

Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold

M
Senest redigeret=28 Dec 2016
     Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold var søn af Peter Reginald Emil de Svanenskjold og Helene Catharina Thora Mathilde Baggesen.
Far-Nat*Peter Reginald Emil de Svanenskjold
Mor-Nat*Helene Catharina Thora Mathilde Baggesen

Barn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Ethel Mary Maud Grady

Børn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Rose Lilian Reid

Ethel Mary Maud Grady

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Ib Schøpzinsky

M
Senest redigeret=4 Aug 2010

Familie: Ib Schøpzinsky og Lizzy (?)

Carl Edvard George de Svanenskjold

M
Senest redigeret=20 Dec 2016
     Carl Edvard George de Svanenskjold var søn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Ethel Mary Maud Grady.
Far-Nat*Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold
Mor-Nat*Ethel Mary Maud Grady

Børn af Carl Edvard George de Svanenskjold og Marguerita Elizabeth Broughton

Helene Catherine de Svanenskjold

K
Senest redigeret=15 Dec 2008
     Helene Catherine de Svanenskjold var datter af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Rose Lilian Reid.
Far-Nat*Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold
Mor-Nat*Rose Lilian Reid

Reginald George de Svanenskjold

M
Senest redigeret=15 Dec 2008
     Reginald George de Svanenskjold var søn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Rose Lilian Reid.
Far-Nat*Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold
Mor-Nat*Rose Lilian Reid

Emilie Laura Eleonore Rohde

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Emilie Laura Eleonore Rohde var datter af Søren Julius Rohde og Thora Wilhelmine Gabrielle Brusch.
Far-Nat*Søren Julius Rohde
Mor-Nat*Thora Wilhelmine Gabrielle Brusch

Thora Johanne Martine de Svanenskjold

K
Senest redigeret=20 Dec 2016
     Thora Johanne Martine de Svanenskjold var datter af Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold og Emilie Laura Eleonore Rohde.
Far-Nat*Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold
Mor-Nat*Emilie Laura Eleonore Rohde

Asta Louise de Svanenskjold

K
Senest redigeret=10 Dec 2016
     Asta Louise de Svanenskjold var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Rigmor de Svanenskjold

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Rigmor de Svanenskjold var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Gerda de Svanenskjold

K
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Gerda de Svanenskjold var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Gudny de Svanenskjold

K
Senest redigeret=27 Feb 2010
     Gudny de Svanenskjold var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Barn af Gudny de Svanenskjold og Johan Christian Viggo Jensen

Ella de Svanenskjold

K
Senest redigeret=21 Nov 2016
     Ella de Svanenskjold var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff

Barn af Ella de Svanenskjold og Nikolaj Edinger Balle

Martin Ludvig Hoff1

M
Senest redigeret=10 Dec 2016
     Martin Ludvig Hoff var søn af Gustav Leopold Ferdinand Stockfleth Hoff og Martine Ludovica Kall.
Far-Nat*Gustav Leopold Ferdinand Stockfleth Hoff
Mor-Nat*Martine Ludovica Kall

Kildehenvisninger

 1. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.

Johan Christian Viggo Jensen1

M
Senest redigeret=4 Dec 2016
     Johan Christian Viggo Jensen var søn af Carl Christian Jensen og Regine Isaachsen.
Far-Nat*Carl Christian Jensen
Mor-Nat*Regine Isaachsen

Barn af Johan Christian Viggo Jensen og Gudny de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.

Nikolaj Edinger Balle1

M
Senest redigeret=21 Nov 2016
     Nikolaj Edinger Balle var søn af Nicolai Edinger Balle og Kathrine Justine Juliane Fleischer.
Far-Nat*Nicolai Edinger Balle
Mor-Nat*Kathrine Justine Juliane Fleischer

Barn af Nikolaj Edinger Balle og Ella de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S432] Ukendt author, Landinspektører, BALLE, Nikolaj Edinger, Overrevisor i Direktoratet for Matrikulsvæsenet, f. 10. Marts 1879 i Godthaab, Grønland. Søn af Pastor Nikolaj Edinger B.
  og Hustru Kathrine Fleischer.
  Alm. Forberedelseseksamen 1897. Landinspektørstudiet paabegyndt 1898. Praktisk Uddannelse hos Landinsp. P. Schouenborg, Holsted. Eksamen 1903.
  Bestalling 11. September 1903.
  Praksis i Skive sammen med Landinsp. J. Lind 1903—17, selvstændig Praksis 1917—19. Revisor i Matrikulsdirektoratet 1919, Overrevisor 1922.
  Landvæsenskommissær for Viborg Amtsraadskreds 1919.
  Gift i København 8. November 1905 med Ella de Svanenskjold, f. 15. Juni 1881 i Morarp, Sverige. Datter af Assistent under Københavns Magistrat
  Wilhelm de S. og Hustru Vitha Hoff.
  BALLE, Nikolaj Edinger, fuldmægtig i landbrugsministeriet, f. 10. marts 1879 i Godthaab, Grønland. Søn af pastor Nikolaj Edinger B. og hustru Kathrine Fleischer.
  Alm. forberedelseseksamen 1897. Landinspektørstudiet påbegyndt 1898. Praktisk uddannelse hos landinsp. P. Schouenborg, Holsted. Eksamen 1903. Bestalling 11. sept. 1903.
  Praksis i Skive sammen med landinsp. J. Lind 1903—17, selvstændig praksis 1917—19. Revisor i matrikeldirektoratet 1919. Overrevisor 1922. Fuldmægtig 1928. Afsked på grund af alder 1949.
  Landvæsenskommissær for Viborg amtsrådskreds 1919.
  Gift i København 8. nov. 1905 med Ella de Svanenskjold, f. 15. juni 1881 i Morarp, Sverige. Datter af assistent under Københavns magistrat Wilhelm de S. og hustru Vitha Hoff.
  Afgået ved døden 10. marts 1950. Nekrolog i T. f. O. M., 19. bind, side 100.