Christina Robbert

K
Senest redigeret=30 Okt 2007
     Christina Robbert er datter af Arne Robbert og Margit Fischer Andersen.
Far-Nat*Arne Robbert
Mor-Nat*Margit Fischer Andersen

Ester Herfurth

K
Senest redigeret=5 Aug 2010
     Ester Herfurth var datter af Jacob Levin Herfort og Rosine Hertz.
Far-Nat*Jacob Levin Herfort
Mor-Nat*Rosine Hertz

Familie: Ester Herfurth og Mendel Levin Nathansen

Helga Alvilda Teodora Erichsen1

K
Senest redigeret=1 Aug 2020
     Helga Alvilda Teodora Erichsen var datter af Jacob Lauritz Erichsen og Pauline Regine Jansen.
Far-Nat*Jacob Lauritz Erichsen
Mor-Nat*Pauline Regine Jansen

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.

Camilla Steffensen

K
Senest redigeret=6 Dec 2007
     Camilla Steffensen er datter af Poul Steffensen og Elisabeth Robbert.
Far-Nat*Poul Steffensen
Mor-Nat*Elisabeth Robbert

Barn af Camilla Steffensen og Martin Gudbjerg

Edvard Klausen

M
Senest redigeret=30 Jul 2016
     Edvard Klausen var søn af Peder Klausen og Mette Thomsen.
Far-Nat*Peder Klausen
Mor-Nat*Mette Thomsen

Familie: Edvard Klausen og Anine Jensine Lauritzen

Benedicte Martinette Arnesen Kall1,2,3

K
Senest redigeret=14 Apr 2014
     Benedicte Martinette Arnesen Kall var datter af Poul Arnesen og Dorothea Elisabeth Vauwert Wexels.
Far-Nat*Poul Arnesen
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Vauwert Wexels
Far-AdoJohan Christian Kall

Kildehenvisninger

 1. [S42] Carl Frederik Bricka, Dansk Biografisk Lexikon.
 2. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Arnesen Kall, Benedicte Martinette, 1813—95, Forfatterinde. F. 13. Nov. 1813 i Slagelse, d. 26. Sept. 1895 i Kbh., begr. paa Frbg. Søster til Marie Arnesen (s. d.). Ugift.

  Da Faderen 1818 flyttede til Kbh., blev hun sat i Skole her og var snart som hjemme i Abraham Kalis Hus. Sommeren 1831 opholdt hun sig i Tyskland, og Vinteren 1831—32 tilbragte hun hos sin Moders Slægt i Kristiania. Her traf hun Stifterinden af Eugenia-Stiftelsen i Kristiania Fru A. M. Schandorff, der vakte hendes Interesse for Kvindens sociale Stilling. For at blive selvforsørgende overtog hun en Guvernanteplads i Oberst Wilsters Hus, men opgav den, da hun i Efteraaret 1839 fik et Familielegat, der gjorde det muligt for hende at rejse til Tyskland. Hun besøgte Venner i Bielefeld, beskæftigede sig med litterært Arbejde, især spansk Litteratur, og hendes sociale Interesser uddybedes. 1841 kom hun tilbage til Danmark, hvor hun fik sit Hjem i det Kall'ske Hus. 1844 døde hendes Plejefader, Kammerraad, Registrator J. C. Kali (af hvem hun 5. Marts s. A. var blevet adopteret), og sammen med den afdødes Søster dannede hun et Hjem paa Frbg. Efter at hendes Plejemoder, Frk. Elisabeth Kali var død 1857, foretog hun en større Rejse, bl. a. til Grækenland og Konstantinopel. 1862—70 boede hun paa Holbergs Tersløsegaard og fra 1872 i Kbh. Stadig laa hun paa Rejser; Norge og Island besøgte hun 1867 og 1875. Uden at blive egentlig Kvindesagsforkæmper var hun stærkt socialt interesseret. I Kvindelig Læseforening, hvis Formand hun var 1874—75, holdt hun flere Foredrag. I Bogform foreligger: »Fru Gyllembourg og hendes Værker i Forhold til vor Tid« (1875) og »For eller imod Kvindesagen« (1881). Hendes spanske Studier blev til Bogen »Den spanske Trilogi, Studie over Cervantes, Lope de Vega og Calderon« (1884). Af Moliéres Komedier har hun leveret den første fuldstændige Oversættelse, forsynet med Noter (1869—70). Hendes skønlitterære Forfatterskab, der fremkom anonymt eller under Mærket »Benedicte«, bestaar af Noveller, Eventyr, Skuespiludkast, Digte, hvoraf kan nævnes »Smaa-skizzer fra en Islandsreise« (I—II, 1869—71) og Digtsamlingen »Fra det stille Liv« (1883). Sin Fader satte hun et smukt Minde med Bogen »Paul Arnesen Islænder« (1884), og 1889 udgav hun sine »Livserindringer«. — Papirer i Det kgl. Bibliotek. — Maleri af Johanne Krebs i Kvindelig Læseforening (1893).

  Ovenn. Erindringer. Ude og Hjemme, VI, 1882—83, S. 407—08, 418—20, 437—39- Anton Andersen: Danske Forfatterinder, 1896, S. 43—49, 140—48. Herman Bang i Det ny Aarh., V, 1907, S. 1—8.

  Nic. Bøgh ( Oluf Friis*).
 3. [S183] Jytte Larsen, Kvindebiografisk Leksikon.

Elsa Heilmann Larsen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Børn af Elsa Heilmann Larsen og Ebbe Robert Christensen

Selma Robbert Larsen

K
Senest redigeret=30 Okt 2007
     Selma Robbert Larsen er datter af Thomas Sundbøl Larsen og Christina Robbert.
Far-Nat*Thomas Sundbøl Larsen
Mor-Nat*Christina Robbert

Dida Julie Robbert

K
Senest redigeret=30 Apr 2008
     Dida Julie Robbert er datter af Tom Alexander Robbert og Jannie Høeg.
Far-Nat*Tom Alexander Robbert
Mor-Nat*Jannie Høeg

Barn af Dida Julie Robbert og Massimiliano Frappi

Familie: Dida Julie Robbert og Eric Pierre Dhaynaut

Massimiliano Frappi

M
Senest redigeret=6 Dec 2007

Barn af Massimiliano Frappi og Dida Julie Robbert

Matthew Alexander Robbert

M
Senest redigeret=6 Dec 2007
     Matthew Alexander Robbert er søn af Massimiliano Frappi og Dida Julie Robbert.
Far-Nat*Massimiliano Frappi
Mor-Nat*Dida Julie Robbert

Eric Pierre Dhaynaut

M
Senest redigeret=6 Dec 2007

Familie: Eric Pierre Dhaynaut og Dida Julie Robbert

Carmen Arias

K
Senest redigeret=6 Dec 2007

Teresa Robbert Arias

K
Senest redigeret=6 Dec 2007
     Teresa Robbert Arias er datter af Tom Alexander Robbert og Carmen Arias.
Far-Nat*Tom Alexander Robbert
Mor-Nat*Carmen Arias

Marcos Robbert Arias

M
Senest redigeret=6 Dec 2007
     Marcos Robbert Arias er søn af Tom Alexander Robbert og Carmen Arias.
Far-Nat*Tom Alexander Robbert
Mor-Nat*Carmen Arias

Bjørn Jarvig Jensen

M
Senest redigeret=30 Apr 2008

Barn af Bjørn Jarvig Jensen og Nina Robbert

Erna Kromer

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Waldemar Andreas Friedrich von Irgens-Bergh

M
Senest redigeret=22 Nov 2016

Barn af Waldemar Andreas Friedrich von Irgens-Bergh og Vera Elisabeth Vilhelmine Christensen

Mario Betti

M
Senest redigeret=17 Mar 2011

Familie: Mario Betti og Christine Diotima Elisabeth Wellhöfer

Erwin Wellhöfer

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Helene Sofie Christensen

K
Senest redigeret=21 Jan 2011
     Helene Sofie Christensen var datter af Harald Odin Christensen og Emma Jakobsen.
Far-Nat*Harald Odin Christensen
Mor-Nat*Emma Jakobsen

Julius Christensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Julius Christensen var søn af Harald Odin Christensen og Emma Jakobsen.
Far-Nat*Harald Odin Christensen
Mor-Nat*Emma Jakobsen

Holger Johan Christensen

M
Senest redigeret=21 Jan 2011
     Holger Johan Christensen var søn af Harald Odin Christensen og Emma Jakobsen.
Far-Nat*Harald Odin Christensen
Mor-Nat*Emma Jakobsen

Vilhelmine Christensen

K
Senest redigeret=7 Nov 2016
     Vilhelmine Christensen var datter af Harald Odin Christensen og Emma Jakobsen.
Far-Nat*Harald Odin Christensen
Mor-Nat*Emma Jakobsen

Andreas Kall1

M
Senest redigeret=3 Jan 2010
     Andreas Kall var søn af Johan Christian Kall og Elsebeth Andreasdatter Wøldike.
Far-Nat*Johan Christian Kall
Mor-Nat*Elsebeth Andreasdatter Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).

Harald Christensen

M
Senest redigeret=20 Aug 2014
     Harald Christensen var søn af Harald Odin Christensen og Emma Jakobsen.
Far-Nat*Harald Odin Christensen
Mor-Nat*Emma Jakobsen

Anna Oline Christensen

K
Senest redigeret=21 Jan 2011
     Anna Oline Christensen var datter af Harald Odin Christensen og Emma Jakobsen.
Far-Nat*Harald Odin Christensen
Mor-Nat*Emma Jakobsen