Peder Nielsen Endorph

M
Senest redigeret=1 Aug 2020

Barn af Peder Nielsen Endorph og Kirstine Sophie Bornemann

Kirstine Sophie Bornemann

K
Senest redigeret=1 Aug 2020

Barn af Kirstine Sophie Bornemann og Peder Nielsen Endorph

Petrine Pedersen1

K
Senest redigeret=1 Jul 2016
     Petrine Pedersen var datter af Niels Christian Pedersen Overgaard og Dorthea Elisabeth Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Niels Christian Pedersen Overgaard
Mor-Nat*Dorthea Elisabeth Ernstsen Villaume

Kildehenvisninger

 1. [S182] Ingrid Lund Frederiksen, "Ingrid Lund Frederiksen," e-mail.

Severine Pedersen1

K
Senest redigeret=10 Feb 2014
     Severine Pedersen var datter af Niels Christian Pedersen Overgaard og Dorthea Elisabeth Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Niels Christian Pedersen Overgaard
Mor-Nat*Dorthea Elisabeth Ernstsen Villaume

Kildehenvisninger

 1. [S182] Ingrid Lund Frederiksen, "Ingrid Lund Frederiksen," e-mail.

Carl Ludvig Benedict Launy

M
Senest redigeret=17 Apr 2016

Barn af Carl Ludvig Benedict Launy og Hulda Rosaura Malvina Lystager

Hulda Rosaura Malvina Lystager

K
Senest redigeret=17 Apr 2016

Barn af Hulda Rosaura Malvina Lystager og Carl Ludvig Benedict Launy

Marianne Pedersen1

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Marianne Pedersen var datter af Niels Christian Pedersen Overgaard og Dorthea Elisabeth Ernstsen Villaume.
Far-Nat*Niels Christian Pedersen Overgaard
Mor-Nat*Dorthea Elisabeth Ernstsen Villaume

Kildehenvisninger

 1. [S182] Ingrid Lund Frederiksen, "Ingrid Lund Frederiksen," e-mail.

Anne Christensdatter Bach1

K
Senest redigeret=9 Maj 2009

Familie: Anne Christensdatter Bach og Christen Lauritsen Vestergaard

Kildehenvisninger

 1. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Erich Christensen Ørgaard1

M
Senest redigeret=9 Maj 2009

Familie: Erich Christensen Ørgaard og Karen Lauritsdatter Vestergaard

Kildehenvisninger

 1. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Søren Jensen Vestergaard1,2,3,4

M
Senest redigeret=27 Maj 2009

Barn af Søren Jensen Vestergaard og Karen Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 4. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Karen Pedersdatter1,2

K
Senest redigeret=9 Maj 2009
     Karen Pedersdatter var datter af Peder Sørensen.
Far-Nat*Peder Sørensen

Barn af Karen Pedersdatter og Søren Jensen Vestergaard

Kildehenvisninger

 1. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 2. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Thomas Christensen Vestergaard1,2,3,4

M
Senest redigeret=24 Jul 2009
     Thomas Christensen Vestergaard var søn af Christen Christensen.
Far-Nat*Christen Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S368] Johan Nordentoft, Slægten Nordentoft.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 4. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Bendt Kirchheiner1,2

M
Senest redigeret=4 Maj 2008
     Bendt Kirchheiner er søn af Johannes Niels Peter Kirchheiner og Karen Ketty Sonja Jacobsen.
Far-Nat*Johannes Niels Peter Kirchheiner
Mor-Nat*Karen Ketty Sonja Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S286] Axel Nørlit, Kampmann 1965.
 2. [S325] Leila Hansen, Kampmann 1977.

Hans Benedict Ahlefeldt-Laurvig1

M
Senest redigeret=5 Aug 2016
     Hans Benedict Ahlefeldt-Laurvig var søn af Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig til Gyldenholm og Tofa Alvilde de Neergaard.
Far-Nat*Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig til Gyldenholm
Mor-Nat*Tofa Alvilde de Neergaard

Barn af Hans Benedict Ahlefeldt-Laurvig og Martha Ann Frank

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Peter de Hemmer Gudme1,2,3

M
Senest redigeret=18 Jun 2010
     Peter de Hemmer Gudme var søn af Olaf Joachim Gudme og Anne Kathrine Barbara Lindbæk.
Far-Nat*Olaf Joachim Gudme
Mor-Nat*Anne Kathrine Barbara Lindbæk

Barn af Peter de Hemmer Gudme og Eva Sigismunda Bang

Kildehenvisninger

 1. [S324] Wichmann Ryefelt & Erling Nielsen, Peter de Hemmer Gudme.
 2. [S256] Ib Damgaard Petersen, Faldne i Danmarks Frihedskamp.
 3. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.

Poul Arvid la Cour1

M
Senest redigeret=14 Jul 2016
Far-Nat*Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour
Mor-Nat*Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode

Familie: Poul Arvid la Cour og Eva Sigismunda Bang

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, la COUR Paul Forfatter; f. 9. Nov. 1902 i Rislev; Søn af Redaktør af „Danske Gaarde" J C B la Cour (død 1917) og Hustru Helen f. Rode; gift (25. Nov. 1942) m. Gerda la C., f. 24. Marts 1920 i Egersund, Norge, Datter af Fru Lilli L B Nielsen. Har skrevet: Digtsamlingerne: Den galliske Sommer (1927), Den tredje Dag (1928), Leviat'han (1930), Menneskets Hjem (1931), Regn over Verden (1933), Dette er vort Liv (1936), Alt kræver jeg (1938), De hundrede Somre (1940 ). Mellem Sværdene. Et Udvalg af Digte (1942), Levende Vande (1946); Romanerne: Aske (1929), Kramer bryder op (1935); Noveller: Mørklagt Land (1943); Essays.: Fragmenter af en Dagbog (1948); Kunstmonografierne: Niels Lergaard (Vor Tids Kunst. 1938), Axel Salto (Vor Tids Kunst. 1941), Astrid Noack (Vor Tids Kunst. 1943), Paul Ozannes Breve (1942); Eugene Delacroix's Dagbog (1943); Paul Gauguin-Noa-Noa (1944); Charles Baudelaire: Kunstkritik (1945): har udgivet; Morten Nielsens Efterladte Digte (1945) og en Række Oversættelser bl. a. Pola Gauguin: Paul Gauguin (1937), Jean Giono: Genvundet Jord (1945), Tarjei Vesaas: Nattevagt (1943), Jean Anouilh: Antigone (Allé-Scenen. 1946), Vercors: Havets Stilhed (1946), Albert Camus: Caligula (Riddersalen. 194 7) og Jean Giraudoux: Apollon fra Bellac (Det kgl. Teater, 1948), Jean Anouilh: Den rejsende uden Bagage (Allé Scenen, 19481, Jean Anouilh: Medea (Riddersalen, 1948), Anton Tjekhof: Tre Søstre (Riddersalen, 1949). Talrige Studierejser i Europa; Ophold i Frankrig 1923-30. Litterær Kritik i Tilskueren 1931 -40: Kunstkritik i inden- og udenlandske Dagblade og Tidsskrifter Æresmedlem af Norsk Forfatterforening 1945; Medlem af Bestyrelsen for Holger Drachmanns Legat 1945, for Morten Nielsens Mindelegat 1946 og for P. E. N. Klubben 1948. Prisbelønnet af Selskabet til de skønne og nyttige Videnskabers Fremme for Digtsamlingen Den tredie Dag 1930; Holberg-Medaljen 1948; Anckerske Legat 1944; Henri Nathansens Mindelegat 1948 m. fl.

Maren Thomasdatter Vestergaard1,2

K
Senest redigeret=9 Maj 2009
     Maren Thomasdatter Vestergaard var datter af Thomas Christensen Vestergaard.
Far-Nat*Thomas Christensen Vestergaard

Kildehenvisninger

 1. [S368] Johan Nordentoft, Slægten Nordentoft.
 2. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Kai Aage Bruun1,2

M
Senest redigeret=23 Jan 2020
     Kai Aage Bruun var søn af Charles Emil Bruun og Annie Henrichsen.
Far-Nat*Charles Emil Bruun
Mor-Nat*Annie Henrichsen

Familie: Kai Aage Bruun og Eva Sigismunda Bang

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, BRUUN Kai Aage Magister, R.; f. 23. Jan. 1899 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus Emil Bruun (død 1945) og Hustru Annie f. Henrichsen (død 1926); gift m. Sangerinden Kathe B., f. Bielenberg, f. 16. Okt. 1906 i Berlin. Student (Borgerdydskolen paa Østerbro) 1917; uddannet som Cellist; Magisterkonferens i Musikhistorie 1926. Har virket som Dirigent i Studentermusikforeningen, Studentersangforeningen og Akademisk Orkester, som Musikanmelder ved Dagblade og Tidsskrifter cg Assistent ved Musikhistorisk Museum. Fra 1927 Programsekretær ved Statsradiofonien. Souschef ved dennes Musikafd. fra 1949. Medlem af Tonekunstnerforeningens Repræsentantskab fra 1941 og af Det danske Selskabs Musikudvalg fra 1948. Har udgivet: Intime Sange, Ti Sange, forskellige Korsange. Tre Komponister (Haydn, Kuhlau og Carl Nielsen), Musikkens Grundbegreber, Musikordbog, Fra Musikkens Verden samt forskellige Artikler og Kronikker. Har foretaget Nybearbejdelser af Kammermusikværker fra det 18. Aarh., og oversat John Gays The beggar's Opera, Mozarts Don Juan og Handels Julius Cæsar (alle s. m. Torben Krogh).
 2. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Bruun, Kai Aage, programredaktør, musikchef. F. 23. 1. 1899 Kbh. (F: kgl. kapelmusikus Emil B. og Annie Henrichsen). G. 29. 11. 1931 Kbh. m. sangerinden Käthe Bielenberg, f. 16. 10. 1906 Berlin (F: kunsthandler Heinrich B.). — St. (n) 0. Borgerdyd 1917, m. a. 1926 (mus.hist.), stud.oph. Leipzig, udd. som cellist. — Ass. v. Mus.hist. Mus., mus.anmelder v. dagbi. og tidsskr., dirigent f: Studentermusikforen., Studenter - sangforcn., Akad. Orkester, programsekr. v. Statsradiofonien 1927, souschef v. mus.afd. sst. 1949, programred. sst. 1950. — Medl. af: reprsk. f. Tonekunstnerforen. 1941, Det da. Selsk. musikudv. 1946. — Litt virks: Intime Sange, Ti Sange, forsk, korsange, Tre Komponister, Musikens Grundbegreber, Musikordbog, Fra Musikens Verden; art. og kroniker; nybearb. af kammermusikværker; (s. m. Torben Krogh) o vers. af John Gays The beggar’s Opera, Mozart’s Don Juan, Håndels Julius Cæsar. — R*.Kraks blå bog.

Carl Frederik Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig1,2

M
Senest redigeret=15 Jan 2020
     Carl Frederik Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig var søn af Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig til Gyldenholm og Tofa Alvilde de Neergaard.
Far-Nat*Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig til Gyldenholm
Mor-Nat*Tofa Alvilde de Neergaard

Barn af Carl Frederik Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig og Karen Margrethe Dinesen

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 2. [S504] Svend Bay Schmith, Hvem er hvem.

Anna Henriette Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig1

K
Senest redigeret=8 Aug 2009
     Anna Henriette Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig var datter af Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig til Gyldenholm og Tofa Alvilde de Neergaard.
Far-Nat*Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig til Gyldenholm
Mor-Nat*Tofa Alvilde de Neergaard

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Anders Thomsen Vestergaard1,2,3

M
Senest redigeret=27 Maj 2009
     Anders Thomsen Vestergaard var søn af Thomas Christensen Vestergaard.
Far-Nat*Thomas Christensen Vestergaard

Kildehenvisninger

 1. [S368] Johan Nordentoft, Slægten Nordentoft.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Eva Sigismunda Bang

K
Senest redigeret=17 Mar 2021
     Eva Sigismunda Bang var datter af Oluf August Bang og Esther Magdalene Bartholdy.
Far-Nat*Oluf August Bang
Mor-Nat*Esther Magdalene Bartholdy

Familie: Eva Sigismunda Bang og Poul Arvid la Cour

Barn af Eva Sigismunda Bang og Peter de Hemmer Gudme

Anna Louise Nicoline Galthen

K
Senest redigeret=23 Maj 2011
     Anna Louise Nicoline Galthen var datter af Peter Johan Monrad Galthen og Eline Christiane Nielsen.
Far-Nat*Peter Johan Monrad Galthen
Mor-Nat*Eline Christiane Nielsen

Hans Carl Hansen

M
Senest redigeret=15 Aug 2011
     Hans Carl Hansen var søn af Hans Carl Hansen og Karen Hansen.
Far-Nat*Hans Carl Hansen
Mor-Nat*Karen Hansen

Familie: Hans Carl Hansen og Thrine Jensine Nicoline Fabricius

Maren Kirstine Ane Nielsine Marie Jensen

K
Senest redigeret=12 Jun 2017
     Maren Kirstine Ane Nielsine Marie Jensen var datter af Jens Christian Pedersen og Marie Nielsen.
Far-Nat*Jens Christian Pedersen
Mor-Nat*Marie Nielsen

Emil Nicolaus Fabricius

M
Senest redigeret=14 Jan 2013
     Emil Nicolaus Fabricius var søn af Jakob Vilhelm Clausen Fabricius og Dorthea Clausine Catherine Villaume.
Far-Nat*Jakob Vilhelm Clausen Fabricius
Mor-Nat*Dorthea Clausine Catherine Villaume

Børn af Emil Nicolaus Fabricius og Petrea Henriette Maahr

Jens Laurids Tommerup Fabricius

M
Senest redigeret=20 Aug 2011
     Jens Laurids Tommerup Fabricius var søn af Jakob Vilhelm Clausen Fabricius og Dorthea Clausine Catherine Villaume.
Far-Nat*Jakob Vilhelm Clausen Fabricius
Mor-Nat*Dorthea Clausine Catherine Villaume

Barn af Jens Laurids Tommerup Fabricius og Helma Christina Andersson